Östtimorkommittén
Diverse texter
Bild av krokodil

Innehåll

Allmänt

Befolkningsstatistik

Regering och parlament

Uttalande av Indonesiens och Östtimors presidenter den 15 juli 2008 vid mottagandet av slutrapporten från kommissionen för sanning och vänskap (CTF) (på engelska)

UNMIT - presentation av FN-uppdraget från den 25 augusti 2006 till den 31 december 2012.

Bidrag till Alolastiftelsen

Alolastiftelsen firar 20-årsjubileum 2021-11-19.

Gough Whitlams eftermäle. Australiens premiärminister vid upptakten till Indonesiens invasion av Östtimor 1975 dog i oktober 2014, 98 år gammal.

Kondoleans

Kuppförsök 2008-02-11

Krisen 2006

Kultur

Merdeka & ÖsttimorInformation på bok- och biblioteksmässan i Göteborg 21-24 september 2006

Om språkfrågan i Östtimor (på engelska, PDF)

Resetips och reportage

Ann Larssons resebrev från 2001

 Nytt! Om Henry Kissinger, tidigare utrikesminister i USA, som dött 2023 100 år gammal

Om Santa Cruz-massakern 12 november 1991 och filmaren Max Stahl

Om kampsportgrupperna i Östtimor — artikel av Fundasaun Mahein inför parlamentsvalet i maj 2023

Tal av Francisco Lú-Olo Guterres under hans presidenttid

Tal av Taur Matan Ruak under presidenttiden

Tal och artiklar av Xanana Gusmão

Tal och artiklar av José Ramos-Horta

President José Ramos-Hortas nyhetsbrev

UNICEF-dokument

Referat från Östtimorkommitténs möten

Uttalanden av Östtimorkommitténs årsmöten

Östtimor i riksdagen

Östtimorkommitténs gratulation till Ramos-Horta

Norsk utvärdering av utvecklingssamarbete med Östtimor

Vapenexport till Indonesien

FN:s säkerhetsråds resolution i oktober 1999 om övergångsförvaltning

Dokument från FN:s avkoloniseringskommitté 1997 och 1998

Östtimorkommitténs protestbrev

ÖsttimorInformation (bulletin)

Allmänt

En lättsam och kort presentation av Östtimor finns på Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Yy2OZZJwBYU. Trots att 10-minutersfilmen är från 2016 och på engelska så är den både sevärd och en bra första presentation av Östtimor.

Broschyr från FN om dess arbete i Östtimor utgiven till 20-årsminnet av folkomröstningen den 30 augusti 1999.

Till Östtimors parlaments behandling av ett ändringsförslag till 2016-års budget har La'o Hamutuk skickat in en kommentar. Du kan läsa den (på engelska här …

Till den årliga givarkonferensen i Dili 2016 har La'o Hamutuk skickat in ett antal synpunkter. Du kan läsa dem (på engelska här …

Timor-Leste at a crossroads - Östtimor vid ett vägskäl - är rubriken på en artikel av Knut Ostby, FN:s representant i Östtimor. Han skriver om läget efter att ungefär halva tiden för utvinning av gas och olja ur de nu producerande fälten förflutit. Tyvärr är artikeln lite lång för att vi ska kunna översätta den från originalspråket engelska. Men Du kan läsa originalet här …

Fler än 30 ideella organisationer, också Östtimorkommittén, har i ett uttalande till den kommande indonesiska regeringen den 30 juni 2014 vädjat om att den ska upphäva straffriheten för brott mot de mänskliga rättigheterna begångna i Indonesien. Läs hela uttalandet (på engelska) här …

Vad är food security - tryggad tillgĺng till mat - i Östtimor? En kort redovisning för hungersäsongen.

Östtimors appelationsdomstol inbjöd hösten 2012 civilsamhället att yttra sig över redovisningen av statsfinanserna för år 2011. Den ideella organisation La'o Hamutuk redovisade sitt yttrande den 15 november 2012. Du kan läsa det, något förkortat, på engelska här. Se också notis om behandling av redovisningen i parlamentskommitté C.

Med ett epostmeddelande den 4 juli 2011 till Rolf Lindhal, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Östtimorkommittén ställer sig bakom kravet på ett stopp för vapenexport till diktaturer. från Gabriel Jonsson, ordförande i Östtimorkommittén, anslöt sig kommittén till Svenska Freds kampanj för att stoppa vapenexport till diktaturer.

I nyhetsnotisen Krigsdrabbade länders villkor måste uppmärksammas när kvinnors rätt hävdas från Umeå universitet presenteras en doktorsavhandling, How do international norms travel?: Women's political rights in Cambodia and Timor-Leste, som Susanne Alldén försvarade den 4 december 2009. Det är, så vitt vi vet, den andra doktorsavhandlingen som skrivits om Östtimor i Sverige.

Östtimors vice premiärminister, Marío Carrascalão, ansvarig för den statliga administrationen och kampen mot korruption avgick den 6 september 2010 efter att ha angripits av premiärminister Xanana Gusmão. Carrascalão tillkännagav sin avgång i ett intressant, avslöjande brev. Du kan läsa en översättning till engelska här ...

I Dili hölls i början av april 2010 i anslutning till det årliga mötet med Östtimors utvecklingspartner en tvådagarskonferens Internationell dialog om fredsskapande och statsbyggnad. Den antog en deklaration som ska utgöra underlag för en handlingsplan, som ska utarbetas vid ett möte i Seoul 2011. Du kan läsa Dilideklarationen (på engelska) här ...

Uppsatsen Vuxnas läskunnighet, folkbildning och fredsbyggande i Östtimor om en nationell läskunnighetskampanj i Östtimor, som startades i efterdyningarna av krisen 2006 med hjälp av ett fåtal kubanska rådgivare, skrevs i början av 2010. Den ger också ger en målande beskrivning av de svåra förutsättningarna för att skapa en fungerande, levande demokrati i Östtimor efter Portugals, Japans och Indonesiens överhöghet och den målmedvetna omfattande förstörelsen 1999.
Du kan läsa uppsatsen här (på engelska) ...

17 ideella östtimororganisationer har i ett brev till Förenta Nationernas säkerhetsråd inför förlängningen av UNMIT:s mandat den 26 februari 2010 krävt en internationell tribunal för att döma brott mot mänskliga rättigheter och utvidgning av mandatet för undersökningsgruppen för allarliga brott före 1999. Östtimorkommittén är en av många internationella organisationer som genom sin underskrift stöder brevet.

Du kan läsa brevet här (på engelska)...

Östtimorkommittén är en av undertecknarna av ett öppet brev till ordföranden i Förenta Nationernas säkerhetsråd inför Östtimordebatten den 23 oktober 2009.

Ytterligare 49 organisationer har skrivit under brevet, som kräver rättvisa och utkrävande av ansvar för brott mot mänskliga rättigheter. Listan på undertecknarna finns att läsa här ...

Själva brevet kan Du läsa här ...

Jose M Cabral Belo från Östtimorkommittén deltog i juni 2009 i en kurs på Folke Bernadotte-akademin i Sandö. På väg hem samtalade han med oss på ett medlemsmöte den 8 juni. Läs referatet ...

Under december 2008 - januari 2009 har den blivande amerikanske presidentens Barack Obama kandidat till posten som chef för alla de samlade underättelsetjänsterna, den pensionerade amiralen Blair, kritiserats för sin hållning i Östtimorfrån. Läs om detta här (på engelska) ...

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har skrivit en introduktion till livet och arbetet i Östtimor för dem som arbetar i dess program för utveckling av rättsväsendet (Justice System Programme). Det är en broschyr med 79 glest tryckta sidor. Du kan läsa den här på engelska (PDF).

Australien ger inte bidrag till organisationer som arbetar med upplysning till exempel om preventivmedel. Om detta har kommittén till sammans med Amnesty International i Sverige och RFSU skrivit ett brev till Australiens ambassadör i Stockholm. Läs brevet här ...

Kommittén har undertecknat en petition till Japans och Östtimors regeringar om sexslaveri under andra världskriget med anledning av årsdagen av Japans invasion av Timor den 20 februari 2008. Läs petitionen här ...

Information om konstskolan Arte Moris i Dili, som sedan april 2006 också tjänar som nödläger för internflyktingar. Som mest var de 500. Läs mer (på engelska) ...

Den kände författaren och språkforskaren Noam Chomsky har skrivit om varför Du bör stödja vår amerikanska systerorganisation ETAN. Läs det här (på engelska). I det sammanhanget vill vi påminna om att också Östtimorkommitten behöver Ditt ekonomiska stöd på plusgirokonto 1 81 92-5. Vill Du bli medlem i Östtimorkommittén, så skriv "Medlemsavgift" på talongen. Medlemsavgiften är 200 kronor. En prenumeration på Merdeka & ÖsttimorInformation kostar 125 kronor för fyra nummer, skriver "Prenumeration Merdeka" på talongen.

Rob Wesley-Smith är en välkänd australisk Östtimoraktivist. För en konferens i Melbourne i juni 2005 har han skrivit några personliga kommentarer om jordbruk i Östtimor. Läs dem här ... (på engelska).

En lista med ett urval av massmedia i Östtimor.

FN:s generalsekreterares rapport om UNMISET 10 november 2004 - 16 februari 2005 (på engelska och som PDF) - klicka här och välj sedan S/2005/99

Lägesrapport 1/05 från enheten för allvarliga brott (Serious Crime Unit - SCU). Rapporten har fel datum i original också.

Sammanfattning och innehållsförteckning (på engelska) av rapport om rättsväsendet i Östtimor.

Läs (på engelska) IFET:s brev till FN:s generalsekreterare om domstolsförfaranden mot misstänkta för våld 1999.

Läs (på engelska) om ett år som datasystemadministratör hos Östtimors utrikesministerium. Ger både lite kortfakta om landet och en inblick i de praktiska problem som finns.

Läs (på engelska) om hur sannings- och försoningskommissionens arbete stöds av statistisk databehandling.

Caritas biståndsprojekt i Östtimor - referat från öppet medlemsmöte den 18 maj 2004.

Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor - referat från möte den 12 november 2003.

Uttalande på årsdagen 2004 av Santa Cruz-massakern i Dili den 12 november 1991.

Uttalande på årsdagen 2003 av Santa Cruz-massakern i Dili den 12 november 1991.

Kondoleans över Sergio de Mellos, under en tid FN:s högste tjänsteman i Östtimor, död.

Vid demonstrationen den 21 augusti mot våldet i Indonesien till Indonesiens ambassadör överlämnat brev.

Kommitténs fax till Australiens premiärminister Howard i april 2005.

Kommitténs brev till Australiens ambassadör i Sverige i januari 2004.

Bertil Rydén var med vid firandet av Östtimors 1-årsdag i Dili den 20 maj 2003.

Bertil Rydén har också besökt det barnhem i Dili, som vi stöder genom "Laholmsinsamlingen".

Kort brev till utrikesminister Anna Lindh från Östtimorkommittén 10 juni 2003 om Indonesiens påtryckningar mot Sverige.

Brev till utrikesminister Anna Lindh från Östtimorkommittén 22 april 2003. Se också notis från den 25 april.

Östtimorkommitténs uttalande om kravaller med dödsoffer i Dili den 2-3 december 2002.

Pressmeddelande från Östtimorkommittén på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili den 12 november 1991.

Östtimorkommitténs och Föreningen för ett Fritt Papuas uttalande om terroristdådet på Bali den 12 oktober 2002.

Bilder från kommitténs fest den 20 maj 2002.

Pressmeddelande från Östtimorkommittén till Östtimor självständighet den 20 maj 2002.

Från Xanana Gusmãos besök i Stockholm 22-24 april 2002 finns ett fotografi från kommitténs uppvaktning.

Brev till FN:s generalsekreterare - frivilligorganisationer begär att FN ska upprätta en internationell domstol för att behandla krigsförbrytelser, brott mot de mänskliga rättigheterna och folkmord begångna i Östtimor sedan 1975 (på engelska).

Brev till FN:s flyktingkommissarie - frivilligorganisationer skriver till FN:s flyktingkommissarie om läget för östtimoresiska flyktingar i Västtimor. Organisationerna vädjar till kommissarien att inte minska insatsen för dessa flyktingar (på engelska).

Rättvisa för Östtimor - uttalande av en lång rad organisationer, bland andra Östtimorkommittén, den 13/6 2001 (på engelska)

Anita Nybergs, valobservatör i Östtimor, berättelse

Carina Axelssons, UNAMET-polis i Östtimor, berättelse

Östtimormöte i riksdagen

Möte om Östtimor 12/11 2001

Manifestation för sanning och rättvisa i Östtimor 12/11 2000

Manifestation för mänskliga rättigheter i Östtimor 12/11 1999

Demonstration mot Indonesien 24/4 1999

En svensk riksdagsledamots besök i Östtimor

Habibies rådgivare i Stockholm 6/12 1999

Medlemsorganisationer i IFET - International Federation of East Timor

Om hälsovården

Topologisk karta över Timor

Satellitbild av Timor

Avtalet 5 maj 1999 mellan Indonesien och Portugal

Australiens nya Östtimorpolitik - pressrelease 1999-01-12

CDPM om politiska fångar 1999-01-11

East Timor Observatory - vad är det?

Vem är Xanana? - Porträttmålning av Xanana

Rea på CD och böcker

Regering och parlament

2016

Uttalande från regeringen inför 2017 av dess talesperson Agio Pereira.

2015

Uttalande från regeringen inför 2016 av dess talesperson Agio Pereira.

2012

En komplett förteckning över regeringsmedlemmarna, ministrar, vice ministrar och statssekreterare, i den regering som bildades i augusti 2012 finns här.

En förteckning över ledamöterna i det i juli 2012 valda parlamentet och i vilka kommittéer de sitter i finns här.

Kondoleans

Britt-Inger Kihlström

Britt-Inger Kihlström arbetade under 2001 en period som civilpolis i Östtimor och blev senare medlem i Östtimorkommittén. Den 14 april 2020 avled hon efter en tids sjukdom. Vi beklagar de anhörigas och vännernas sorg.

Krisen 2006

Under den här rubriken har vi samlat en del dokument om den kris som präglade Östtimor 2006 sedan en grupp soldater protesterat mot diskriminering. Så småningom utlöstes en rad våldsdåd varav en del var strider mellan olika delar av Östtimors säkerhetsstyrkor. Det mesta av rapporteringen finns dock som notiser under rubriken Nyheter.

  • Ett nätverk för övervakning av de mänskliga rättigheterna skrev i september en mycket intressant inlaga till den oberoende FN-kommission som bland annat på Östtimors regerings uppdrag har utrett våldshändelserna i april och maj. Både denna inlaga och kommissionsrapporten har förfärande nog funnit att de flesta av de döda skadats i strider mellan delar av armén och delar av polisen.
  • En kronologi över krisens viktiga händelser (översättning ur FN-kommissionens rapport nedan).
  • Den oberoende FN-kommissionens fullständiga rapport om oroligheterna (på engelska) i april och maj 2006.

Kultur

Under den här rubriken kommer vi i fortsättningen att samla artiklar (notiser) om kultur I Östtimor.

Den första artikeln handlar om en myt, Mau-lelo och Bui-lelo.

Resetips och reportage

Ur Australian Financial Review den 15 juli 2005.

Ur The Independent den 1 januari 2005 av en av grundarna av Lonely Planet med många tips och en länk.

Se också länkarna Discover East Timor och timorleste-hotels.com ... your local connection.

Ett resereportage (på engelska) med många fina bilder från Östtimor inklusive enklaven Oecussi kan Du hitta på http://www.weltrekordreise.ch/p_asie_tl2.html. Reportaget är från valåret 2007.

Två berättelser (på engelska), den senaste från december 2012 med fina fotografier, om att Vandra in i molnen: Att bestiga berget Ramelau (på travel wire asia) och Att bestiga Ramelau (på Bob in Timor-Leste), Östtimors högsta berg 70 kilometer söder om Dili.

Rörande Östtimor, så kallar Matt Crook sin berättelse om en färd från Dili till Maubisse och en festvecka. Läs det engelska originalet från 2009 här ...

En hel rad handfasta tips finns i notisen En liten Dili-guide från juli 2009.

6 skäl för att besöka Östtimor får Du på här på webbplatsen CNN Go. I en artikel från den 1 oktober 2011 skriver Simon Roughneen att Östtimor borde vara ett populärare resmål.

Långsamt, lättsamt och lyckligt är rubriken på en artikel (på engelska) av Agustina Wayansari i resedelen av Jakarta Post den 9 oktober 2011 från ett besök i Dili.

Tips för att resa in i Östtimor från indonesiska Västtimor hittar Du här (2011-06-13).

En 12 minuter lång video från många olika platser och situationer ger en bra bild av Östtimors natur, vägar och städer. Se videon The Sights And Sounds of Timor-Leste av nya zeeländaren Adam Constanza här …

Om Santa Cruz-massakern 12 november 1991 och filmaren Max Stahl

En kort beskrivning av Santa Cruz-massakern och dess betydelse skriven till 30-årsdagen, kan du läsa här …

Till årsdagen 2020 av Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 har Max Stahl, vars film från massakern gjorde den känd, skrivit en redovisning av förspelet till filmen. Läs den (på engelska) här …

Östtimors president Francisco Guterres Lú Olos korta tal vid en minneshögtid på 30-årsdagen av Santa Cruz-massakern kan du läsa (i original på engelska) här

Max Stahl avled den 27 oktober 2021. Den australiske aktivisten Robert Wesley har skrivit minnesord, som du kan läsa här. Också Fundasaun Mahein har skrivit minnesord. Läs dem här.
regering har också kondolerat Max Stahls familj och vänner. Läs pressmeddelandet här.
Mer om Max Stahls liv och verk med utdrag ur hans filmer finns att se här.

Tal av Francisco Lú-Olo Guterres under hans presidenttid

Vid invigningen av Noefefan-bron i Oecusse den 10 juni 2017.

Tal av Taur Matan Ruak under hans presidenttid

Läs president Taur Matan Ruaks tal (på engelska) vid parlamentets öppnande den 20 september 2016 här …

I enklaven Oecusse ska 2014 en särskild social marknadsekonomisk zon (Special Zone of Social Market Economy - ZEESM) skapas för att påskynda den ekonomiska utvecklingen i denna särskilt fattiga del av Östtimor. Skapandet är kopplat till firandet av 500-årsminnet av portugisernas ankomst till Timor. De landsteg först i Oecusse och det är därför som enklaven tillhör Östtimor och inte är en del av det nu indonesiska Västtimor.

I samband med att arbetet på ZEESM påbörjades den 25 maj 2014 hölls en ceremoni i vilken den tidigare premiärministern och nuvarande oppositionsledaren Mari Alkatiri, som nu ska leda skapandet av zonen, parlamentets nuvarande och förutvarande talmän också deltog.

Presidentens tal vid ceremonin är intressant av flera skäl och därför återger vi det i sin helhet på engelska här …

Den 25 september 2013 höll Östtimors president Taur Matan Ruak sitt första tal i FN:s generalförsamling. Du kan läsa det här på engelska.

Tal och artiklar av Xanana Gusmão

Som minister för planering och strategiska investeringar talade Xanana Gusmão vid det årliga mötet med Östtimors bidragsgivare den 6 juni 2015 (på engelska).

Förord till finansministeriets rapport om uppnåelsen av milleniemålen 2014.

Vid ett besök i Kina höll premiärminister Xanana Gusmão ett tal vid det årliga mötet med Boao forum för Asien om Asiens växande betydelse och drivkrafter. Du kan läsa det här på engelska.

Premiärminister Xanana Gusmão höll den 12 juli 2013 ett tal i parlamentet över tillståndet i landet. Talet är för långt för att översätta, så Du kan läsa det här på engelska.

Tal den 4 november 2011 vid lanseringen av det nya projektet för att presentera resultatet av folkräkningen 2010 för de lokala förvaltningarna om den strategiska utvecklingsplanen och särskilt några av dess kortsiktiga mål för 2015 (på engelska).

Tal i parlamentet den 12 oktober 2009 inför omröstning om misstroendevotum på grund av frisläppandet av milisledaren Martenus Bere.

Den 28 november 2004 på årsdagen av Östtimors sjävständighetsförklaring (på engelska).

Xanana Gusmãos första och andra tal vid Stockholmskonferensen om att förhindra folkmord 2004 (på engelska).

Xanana Gusmãos tal vid biståndskonferensen i Japan den 17 december 1999 (på engelska)

Tal och artiklar av José Ramos-Horta

Några tankar om parlamentsvalet 2023 (Some thoughts on the 2023 parliamentary election).

Tal i Berlin på den andra internationella konferensen om religions- och trosfrihet 12-14 september 2016.

Tal vid firandet av tioårsdagen den 30 augusti 2009 av folkomröstningen om självständighet.

Tal i parlamentet den 17 mars 2009.

Tal i FN:s säkerhetsråd den 19 februari 2009.

Sammanfattning av tal i FN:s generalförsamling den 27 september 2007.

Horta tillkännager den 25 februari 2007 att han ställer upp i presidentvalet 2007.

Antikubansk propaganda skadar Östtimors intressen, artikel i Suara Timor den 8 februari 2007.

Vid UNHRC i Genève den 24 mars 2005.

Utrikesminister Ramos-Hortas tal i Berlin den 29 november 2002.

President Ramos-Hortas nyhetsbrev

September 2023

UNICEF-dokument

Ge ett bidrag till UNICEF:s arbete för att registrera alla nyfödda i Östtimor, november 2005. Läs UNICEF:s brev ...

Referat från Östtimorkommitténs möten

25 april 2013

På grund av att talaren samma dag meddelade att hon var sjuk ställdes mötet in.

Årsmötet den 14 mars 2013

Thomas Petersson, författare, journalist och forskare, berättade om sin doktorsavhandling. Den handlar om behandlingen av Västpapua mellan 1959 och 2009. Thomas berättade att en del av det han kom fram till överraskade honom. Läs ett referat här …

31 oktober 2012

Mötet besöktes överraskande nog av fem östtimoreser, som befann sig på Sida-kurs i Stockholm. Läs ett referat här …

Årsmötet den 14 mars 2012

Klas Lundström, journalist och författare, berättade om ett två månader långt besök i Östtimor juli-augusti 2011 och den bok han skrivit om Östtimor Krokodilernas land. Läs ett referat här …

25 oktober 2010

Henrik Hammargren från Sida berättade om Östtimors och Sveriges aktiva deltagande i internationellt arbete för utveckling och fred. Läs ett referat här ...

18 maj 2008

Tre unga timoreser skulle ha kommit till Stockholm den 18 maj, den 20 kom två av dem. Visumproblem, sjukdom och ett missat flygplan gjorde att mötet den 19 maj måste genomföras utan dem. Tommy Pollák presenterade timoreserna och det projekt, Info Timor, med vilket de deltar i Stockholm Challenge Event. Dessutom ledde Tommy ett samtal om den senaste utvecklingen i Östtimor. Läs hans stolpar här ...

Uttalanden av Östtimorkommitténs årsmöten

Uttalande av kommitténs årsmöte 2021

Uttalande av kommitténs årsmöte 2020

Uttalande av kommitténs årsmöte 2019

Uttalande av kommitténs årsmöte 2018

Uttalande av kommitténs årsmöte 2017

Uttalande av kommitténs årsmöte 2016

Uttalande av kommitténs årsmöte 2015

Uttalande av kommitténs årsmöte 2014

Uttalande av kommitténs årsmöte 2013

Uttalande av kommitténs årsmöte 2012

Uttalande av kommitténs årsmöte 2011

Uttalande av kommitténs årsmöte 2010

Uttalande av kommitténs årsmöte 2009

Uttalande av kommitténs årsmöte 2008

Uttalande av kommitténs årsmöte 2007

Uttalande av kommitténs årsmöte 2006

Uttalande av kommitténs årsmöte 2005

Uttalande av kommitténs årsmöte 2004

Uttalande av kommitténs årsmöte 2002

Uttalande av kommitténs årsmöte 2001

Uttalande av kommitténs årsmöte 2000

Uttalande av kommitténs årsmöte 1999

Uttalande av kommitténs årsmöte 1998

Östtimor i riksdagen

Interpellation om stöd till Östtimor av Kenneth Lantz (kd) - debatt 25 april 2006

Riksdagsdelegation till Östtimor hösten 2005 - program

Lotta Hedström om Indonesien i utrikesdebatten den 9 februari 2005.

Utrikesminister Anna Lindhs svar på Margareta Cederfelts (m) fråga om Östtimor 2 maj 2002.

Motion om ekonomisk och demokratisk utveckling i Östtimor till riksdagen 2005/2006

Flerpartimotion om Östtimor till riksdagen 2000/2001

Flerpartimotion om Östtimor till riksdagen 1999/2000

Folkpartimotion om Indonesien och Östtimor till riksdagen 1999/2000

Flerpartimotion om Östtimor till riksdagen 1997/1998

Östtimorkommitténs gratulation till Ramos-Horta

Östtimorkommittén gratulerade den 30 maj 2007 José Ramos-Horta till valet till president. Läs gratulationen ...

Östtimorkommitténs protestbrev

Den 3 februari 2016 skickade Östtimorkommittén protestbrev till Östtimors justitieminister, representant hos FN i Genève och ombudsman för mänskliga rättigheter och rättvisa mot att den ideella människorättsorganisationen Yayasan HAK har trakasserats efter att ha organiserat en demonstration motden indonesiske presidenten vid hans besöki Dili den 26 januari.

Du kan läsa brevet (på engelska) här …

Den 18 maj 2015 skickade Östtimorkommittén protestbrev till Östtimors justitieminister, representant hos FN i Genève och ombudsman för mänskliga rättigheter och rättvisa mot att dussintals människor godtyckligt arresterats och behandlats illa, till och med torterats, i Östtimor. Deras ägodelar har förstörts och deras pengar stulits. Dessa dåd har utförts av östtimoresiska säkerhetsstyrkor i jakten på Mauk Moruk och hans anhängare, som påstås ha anfallit polisen i januari och mars i år (2015).

Du kan läsa brevet (på engelska) här …

ÖsttimorInformation

Fram till oktober 1996 gav Östtimorkommittén ut en enkel bulletin kallad ÖsttimorInformation. Inga nummer finns i digital form, men ett nummer har vi skannat in. Länken till det finns nedan.

  1. mars 1988