Krokodil

Tryggad tillgång till mat

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Vad är tryggad tillgång till mat?

Seeds of Life brukar säga att tryggad tillgång till mat börjar med tryggad tillgång till utsäde och varje dag arbetar vi för att ge Östtimor tryggad tillgång till utsäde och mat. Men för många människor är begreppet tryggad tillgång till mat främmande, så här kommer en kort redovisning för vad tryggad tillgång till mat innebär och vad det innebär för Östtimor.

För att överförenkla ämnet, människor har tryggad tillgång till mat, när de inte behöver bekymra sig för varifrån nästa mål kommer ifrån.

Vid 1996 års toppmöte om mat kom man överens om att tryggad tillgång till mat är när alla människor alltid har fysisk och ekonomisk tillgång till tillräcklig med säker och näringsrik mat för att tillgodose deras dieter och matpreferenser för ett hälsosamt och aktivt liv.

Tryggad tillgång till mat världen runt

Världens produktion av mat har ökat avsevärt de senaste decennierna. Men denna ökning har inte hållit jämna steg med befolkningstillväxten under samma tid.

Dessutom har ett antal faktorer bidragit till dramatiska toppar för matpriserna, vilket i sin tur bidragit till livsmedelskrisen 2008.

En del av många citerade skälen för fortsatt brist på tillgång till mat är de ökande priserna på olja, klimatförändringar, misslyckad jordbruksreglering, brist på mekanismer mot dumpning och brist på marknadstillgång för jordbrukare.

[Här har originalet en bild av en äldre bonde som visar rotfrukter. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Tryggad tillgång till mat i Östtimor

Det finns två huvudlinjer i diskussionerna om tryggad tillgång till mat i Östtimor. Den ena fokuserar på stadsbefolkningen, bland annat i Dili och Baucau, och rör importen och tillgången till billigt ris.

Den andra huvudlinjen, och den som Seeds of Life arbetar för att ta lösa, är tillgång på mat på landsbygden. Tryggad tillgång på mat på landsbygden handlar helt och hållet om tillräcklig produktion av ris och majs bland bönderna.

Bristen på mat på landsbygden i Östtimor är säsongsbetingad. Det betyder att bönderna drabbas av en hungersäsong medan deras ris- och majsgrödor växer, men inte är mogna för skörd.

Det finns två faser av matbrist i Östtimor. Den första är när majs- och rislager är på upphällningen, men det fortfarande finns tillgång till rotfrukter som kassava och sötpotatis.

Konsumtion av mat under den här fasen sjunker till 1-2 mål per dag för vuxna och 2-3 mål dagligen för barn.

Den andra fasen inträder när det är brist på alla stapelgrödor, det är det som kallas hungersäsongen, och många bönder förlitar sig på att leta efter föda, lån eller försäljning av djur och tillgångar mot mat.

den andra fasen inträder när det är brist på alla stapelgrödor, det är det som kallas hungersäsongen

De hushåll som är i farozonen för brist på mat i Östtimor är de som odlar otillräckligt med majs under året och inte har råd att köpa mer, när den tar slut. Våra årliga undersökningar har visat att det är så många som ett av tre hushåll som är i farozonen.

Emellertid har antalet under de senaste åren minskat med omkring 5,4% per år. Samma minskning har visat sig korrelera med en ökning av tillgångarna under samma tid.

Källor


CFS - Committee on World Food Security -- FAO:s kommitté för tryggad tillgång till mat Så nu har jag en bra översättning! Platsar kanske bland förkortningar?