Krokodil

Rea på CD och böcker

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

CD All in the Family - en skiva med diverse pop-och rockartister till förmån för flyktingar i Australien
Endast ett fåtal exemplar kvar.
Tidigare 118:- nu bara 30:- + porto!
Bok Östtimor ut ur tystnaden, Arboga 1990
Överstättning av dokument och vittnesmål gjord och publicerad av Östtimorkommitté
20:- + porto
Bok Behind the Swoosh - The Struggle of Indonesians Making Nike Shoes, Uppsala 1997 Tidigare 50:- nu bara 30:- + porto!
 

Beställ på telefon, per post, med epost eller genom inbetalning på postgirokontot.