Krokodil

Östtimor blir
självständigt
-
fest 20 maj 2002

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Östtimorkommittén höll fest för alla Östtimorvänner på självständighetsdagen den 20 maj. Många hade hörsammat inbjudan att fira denna dag också i Stockholm, som bidrog med en härlig försommarkväll. Bland dem som kom var föredragshållarna på seminariet "East Timor - nation-building in the 21st century" den 21 maj.

Östtimorkommitténs ordförande Gabriel Jonsson hälsar alla välkomna
Östtimorkommitténs ordförande Gabriel Jonsson hälsar alla välkomna
Ann Larsson (till höger), kommitténs förra ordförande och volontär i Östtimor 2001
Ann Larsson (till höger), kommitténs förra ordförande och volontär i Östtimor 2001
/Lars Vikør -
	 föredragshållare "How will the country be
	 ruled?"
Lars Vikør - föredragshållare "How will the country be ruled?"
Gudmund Jannisa
Gudmund Jannisa - föredragshållare "Towards a civil society - the long and ardous struggle of East Timor"

Kommittén bjöd på mat med asiatisk anknytning och festdeltagarna lade inte mindre än 3.378 kronor i insamlingsbössan.

Foto: Magnus Odelius