Krokodil

Media i Östtimor

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Ett urval av massmedia i Östtimor

  • Timor Post - en av de två ledande dagstidningarna i Östtimor
  • RTL - Östtimors nationella public service radio
  • RTK - Radio Timor Kamanek - Dilis första närradiostation
  • RCM - Radio Communidade Maliana - närradiostation i distriktet Maliana, närmast gränsen till Västtimor, där de lokala dialekterna är Bunak, Kemak och Tetum Terik
  • RCT - Radio Communidade Tokodede - med bas i distriktet Liquica, 1 timma väster om Dili, där den lokala dialekten är Tokodede
  • RCL - Radio Communidade Los Palos - i distriktet Los Palos längst österut i Östtimor, 7 timmar med bil (200 km i svår terräng), där den lokala dialekten är Fataluka.

Urvalet är media, som är Internews utvecklingspartners.

Två organisationer inom massmediaområdet är

  • ARKTL - närradiostationernas organisation med 16 medlemmar i oktober 2004
  • TLJA - Östtimors journalistförbund.

Källa: Internews