2021

(Klicka här för 2020, här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
20 De tre sista notiserna från september och två från december
13 Fyra notiser från andra hälften av augusti och en från november eftersom vi fortfarande ligger efter med översättning av de notiser vi valt ut
November
16 första sidan kondolerar vi Max Stahls familj efter hans död den 28 oktober i år. Vi hänvisar till en kort beskrivning av Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 och till ett tal vid begravningen.
Under aktuella datum skriver vi om firandet den 19 november av Fundasaun Alolas 20-årsjubileum med hänvisning till mer informantion på sidan med övrigt.
På nyhetssidan har fyra notiser, tre från augusti och en från begravningen av Stahl den 12 november, lagts upp
03 första sidan har 12 november och 7 december förts in som minnesdagar och en notis om förlängt undantagstillstånd kommit till.
Under Övrigt har en hänvisning till två artiklar om Santa Cruz-massakern lagts in.
På nyhetssidan har sex notiser från juli-augusti tillkommit
Oktober
04 Sju nya notiser från juli har lagts upp
September
20 Tre notiser från från slutet av juni, fyra från början av juli och en aktuell från mitten av september
08 En notis från från slutet av augusti.första sidan har en länk till ovanstående notis lagts till.
06 Fem notiser från juni och en från augusti.första sidan har en länk till en kort presentation av Östtimor på Youtube lagts upp.
Augusti
17 Tre notiser från juni, en från mitten av juli och en dagsaktuell notis
01 En dagsaktuell notis men också en från början av juniförsta sidan har stycket om undantagstillstånd uppdaterats med hänsyn till ett nytt undantagstillstånd.
Juli
27 Fem notiser frå;n slutet av maj och början av juni
12 Sju notiser, den äldsta från 2020, en från slutet av april och de fem övriga från början av maj
05 Sex notiser, fem från april och en från slutet av juniförsta sidan har blänkaren om förlängning av undantagstillståndet uppdaterats.
Juni
24 första sidan har blänkare om ny befolkningsstatistik i Östtimor lagts upp. Statistiken är inlagd under Övrigt.
Sex notiser från början av april
15 Fem notiser från andra hälften av mars och en från juni
01 Första sidan uppdaterad med senaste förlängningen av undantagstillståndet.
Sidorna med övrigt är kompletterade med överföringen av Östtimorkommitténs återstående medel till Alola Australine.
Fem notiser från slutet av februari och början av mars samt en från slutet av maj
Maj
24 Sex notiser från februari och en från maj
14 första sidan en hänvisning om förlängning av undantagstillståndet och förklaring till uppehåll i uppdateringen av webbplatsen.
Fyra notiser från januari-april
April
06 första sidan en ingress om översvämningar i Östtimor och Indonesien med länkar till notis om dessa och källhänvisningar.
En aktuell dagsaktuell notis
Mars
31 första sidan har en del inaktuell text tagits bort.
Presentationen av Östtimorkommittén har reviderats för att kommittén formellt har upplösts.
En notis från januari och en från mars har lagts upp För före detta medlemmar har det justerade protokollet från kommitténs sista årsmöte lagts upp. För att komma åt det krävs användarnamn/lösenord.
13 första sidan har uppgiften om Östtimors aktuella undantagstillstånd uppdateras.
Bland övrigt material har ett uttalande från Östtimorkommitténs årsmöte den 10 mars lagts upp.
Tre notiser från december 2020, två från januari och en aktuell har också lagts upp
Februari
27 I medlemssidorna (som kräver användarnamn och lösenord) har handlingarna till Östtimorkommittens årsmöte 2021 kompletterats med revisionsberättelsen för 2020.
En länge notis från december 2020
17 första sidan har datum för Östtimorkommitténs årsmöte lagts in under Aktuella datum. En del inaktuell text har tagits bort.
I medlemssidorna (som kräver användarnamn och lösenord) har kallelse med handlingar till Östtimorkommittens årsmöte 2021 tillkommit.
Årsmötet har skrivits in i kalendariet.
Ytterligae en kort notis från december 2020
09 Fyra notiser från 2020 av vilka en är lite längre
03 Vi fortsätter att komplettera 2020 års notiser med en om värnplikt och en lite längre om lagarna gällande vigslar i Östtimor En kort notis från 2021 Första sidan har kompletterats med en kort pekare til notisen om förlängt undantagstillstånd.
Medlemssidorna, som kräver inloggning, har utökats med kallelse, inklusive handlingar, till styrelsemöte den 9 februari.
Januari
27 Sju lite äldre notiser från 2020 och en kort från 2021
01 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2021 liksom nyhetssidan och kalendariet. Första sidan har uppdaterats.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2020 finns kvar och nås med länkar.