2021

(Klicka här för 2020, här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Juni
15 Fem notiser från andra hälften av mars och en från juni
01 Första sidan uppdaterad med senaste förlängningen av undantagstillståndet.
Sidorna med övrigt är kompletterade med överföringen av Östtimorkommitténs återstående medel till Alola Australine.
Fem notiser från slutet av februari och början av mars samt en från slutet av maj
Maj
24 Sex notiser från februari och en från maj
14 första sidan en hänvisning om förlängning av undantagstillståndet och förklaring till uppehåll i uppdateringen av webbplatsen.
Fyra notiser från januari-april
April
06 första sidan en ingress om översvämningar i Östtimor och Indonesien med länkar till notis om dessa och källhänvisningar.
En aktuell dagsaktuell notis
Mars
31 första sidan har en del inaktuell text tagits bort.
Presentationen av Östtimorkommittén har reviderats för att kommittén formellt har upplösts.
En notis från januari och en från mars har lagts upp För före detta medlemmar har det justerade protokollet från kommitténs sista årsmöte lagts upp. För att komma åt det krävs användarnamn/lösenord.
13 första sidan har uppgiften om Östtimors aktuella undantagstillstånd uppdateras.
Bland övrigt material har ett uttalande från Östtimorkommitténs årsmöte den 10 mars lagts upp.
Tre notiser från december 2020, två från januari och en aktuell har också lagts upp
Februari
27 I medlemssidorna (som kräver användarnamn och lösenord) har handlingarna till Östtimorkommittens årsmöte 2021 kompletterats med revisionsberättelsen för 2020.
En länge notis från december 2020
17 första sidan har datum för Östtimorkommitténs årsmöte lagts in under Aktuella datum. En del inaktuell text har tagits bort.
I medlemssidorna (som kräver användarnamn och lösenord) har kallelse med handlingar till Östtimorkommittens årsmöte 2021 tillkommit.
Årsmötet har skrivits in i kalendariet.
Ytterligae en kort notis från december 2020
09 Fyra notiser från 2020 av vilka en är lite längre
03 Vi fortsätter att komplettera 2020 års notiser med en om värnplikt och en lite längre om lagarna gällande vigslar i Östtimor En kort notis från 2021 Första sidan har kompletterats med en kort pekare til notisen om förlängt undantagstillstånd.
Medlemssidorna, som kräver inloggning, har utökats med kallelse, inklusive handlingar, till styrelsemöte den 9 februari.
Januari
27 Sju lite äldre notiser från 2020 och en kort från 2021
01 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2021 liksom nyhetssidan och kalendariet. Första sidan har uppdaterats.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2020 finns kvar och nås med länkar.