Östtimorkommittén - Ändringar

1998 (klicka här för 1997)

December
Datum Signatur Ändring
25 TPo Ny notis ur TAPOL nr 149/150.
20TPo Kalendariet utökat med kommitténs nästa möte.
16TPo Utdrag ur senaste numret av Vapenexportnytt.
13 TPo Några nya notiser från december och en från juni.
09 TPo En ny notis om demonstration i Jakarta den 7 december. Den är från Metro, som hade en färgbild frå demonstrationen.
06 TPo Plogbillsrättegång i kalendariet och en dikt i notiserna.
November
Datum Signatur Ändring
28 TPo Många nya notiser från de senaste dagarna bland annat med en intervju med Xanana Gusmão.
24 TPo Notiserna kompletterade dels med en kort om en massaker dels en med länk till en artikel av Pilger i Aftonbladet den 14 november.
14 TPo Notiserna kompletterade dels med några aktuella dels med deklarationen från den 4:e "intratimoresiska" konferensen i Österrike.
09 TPo Nummer 7 av Merdeka & ÖsttimorInformation är nu upplagt.
08 TPo Notiserna kompletterade dels med en rad aktuella bl a från den 4:e "intratimoresiska" konferensen i Österrike dels med en från den 8:e januari om sjukvård i Östtimor.
07 TPo Kalendarium och notiser kompletterade. Presentationen av Östtimor justerad.
Oktober
Datum Signatur Ändring
12 TPo Notiserna kompletterade och ny länk.
07 TPo Notiserna kompletterade (för juni).
September
Datum Signatur Ändring
24 TPo Nytt utdrag ur Svenska Freds nyhetsbrev om vapenexport.
23 TPo Notiserna kompletterade (för juni och augusti). Ett dokument från FN:s avkoloniseringskommitté upplagt.
20 TPo Notiserna kompletterade.
14 TPo Notiserna kompletterade.
08 TPo Notiserna kompletterade.
Augusti
Datum Signatur Ändring
19 TPo Nu finns den fullständiga texten till debattartikeln i DN den 27 juli att läsa här.
16 TPo Notiserna kompletterade.
09 TPo Länkarna kompletterade och justerade.
Juli
Datum Signatur Ändring
11 TPo Notiserna delade i en del för 1998 och en för 1997.
04 TPo Notis om en rapport från Amnesty International och Human Rights Watch om fångar i Indonesien, Västpapua och Östtimor.
Juni
Datum Signatur Ändring
11 TPo Ytterligare notiser om uttalanden av president Habibie i juni samt om Konis Santanas död i mars.
07 TPo Ytterligare notiser om händelser och uttalanden samt om en recension.
03 TPo Ny notis om att Habibie klargjort att "Indonesiens Östtimorpolitik ändras inte".
Maj
Datum Signatur Ändring
31 TPo Notiserna kompletterade med en kort om Max Stahl i Kosovo.
30 TPo Notiserna kompletterade med en längre notis om livsmedelsbristen.
24 TPo Lista över texter som inte passar in under någon av rubrikerna och en text om hälsovård i Östtimor.
22 TPo Nummer 6 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt. Ännu ej distribuerat per post.
21 TPo Notiserna kompletterade och en länk till en svensk webplats om vapenexport införd på länksidan.
06 TPo Notiserna kompletterade bl a med Carmel Budiardjos rapport från den första exilkongressen.
April
Datum Signatur Ändring
21 TPo Kalendern och notiserna kompletterade. De senare bl a med GRPRTT-dokument .
18 TPo Lista över medlemmar i IFET upplagd. En ny notis.
11 TPo Nummer 5 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt.
Mars
Datum Signatur Ändring
30 TPo Årsmötets uttalande upplagt.
Februari
Datum Signatur Ändring
09 TPo Kalendariet kompletterat med kommitténs årsmöte och en filmvisning. Aktiviteter 1997 i särskilt dokument.
01 TPo Notiserna kompletterade med både en ny och några äldre notiser.
Länklistan kompletterad.
Januari
Datum Signatur Ändring
25 TPo Notiserna kompletterade med några äldre notiser.
14 TPo Notiserna kompletterade med kortreferat från kommitténs möte den 15 december. En längre rapport från mötet på engelska upplagd. Litteratulistan kompletterad.
07 TPo Utdragen ur Vapenexportnytt kompletterade med utdrag ur 1997 års decembernummer. Nya notiser.

Krokodil

Östtimorkommittén (hemsidan)
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47, postgiro 1 81 92-5
E-Mail: tpollak@algonet.se