2012

(Klicka här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
17 Tre nya notiserMerdeka & ÖsttimorInformation nummer 55, 12 fullspäckade sidor med en ingående skildring av hur den internationella övervakningen av parlamentsvalet den 7 juli gick till.
Första sidan kompletterad med en notis om det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation.
12 Fyra nya notiser
03 Sju nya notiser från november Sidorna med länkar har kompletterats med en länk till en ny FN-webbplats om Östtimor.
första sidan har några inaktuella notiser tagits bort och en påminnelse om medlemsavgift lagts in.
November
23 Tre nya notiser Sidorna med övrigt har kompletterats med La'o Hamutuks yttrande till appelationsdomstolen över statsfinanserna 2011.
13 Medlemssidornas innehållsförteckning har kompletterats med utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation 2013 (kräver användare/lösenord för medlemmar) samt protokoll från styrelsemötet den 12 november (kräver dessutom användare/lösenord för styrelsen).
11 Två nya notiser Medlemssidornas innehållsförteckning har kompletterats med dagordningen för styrelsemötet den 12 november.
03 Två nya notiserförsta sidan har vi lagt in bilder från ett överraskande möte med fem timoreser vid kommitténs höstmöte. Ett referat från mötet nås från Övrigt-sidan eller direkt här …. Det har också en länk till ett utdrag ur Sidas deltagarlista.
Första sidan har också kompletterats med två minnesdagar.
Kommande styrelsemöte har lagts in i kalendariet.
Oktober
25 Åtta nya notiser varav flera med militärt innehåll. Jag kan inte låta bli att tala om att det känns ganska underligt att översätta notiser från USA:s marinkår om samövningar med östtimoresisk militär och utbildning av militärpolis. Länkarna har kompletterats med en länk till g7+-organisationens hemsida. g7+ är en sammanslutning av några av de fattigaste och mest utsatta länderna i världen. Östtimors finansminister Emilia Pires är dess ordförande och sekretariatet finns i Dili.
15 Idag gör vi en större uppdatering av webbplatsen, inbjudan till höstmöte, nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation, dokument om Östtimors nya parlament och regering samt några notiser. Se kalendariet för fakta om höstmötet den 31 oktober.
Nummer 54 av Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp.
Första sidan har aktualiserats med hänvisningar till förteckningarna över regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter samt höstmötet, notis om det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation och några ord om årsdagen, den 16 oktober, av morden i Balibo.
08 En äldre notis från juli, en från augusti och tre aktuella.
September
26 Efter drygt en månads uppehåll kommer här fyra notiser från augusti och september.
Augusti
23 Tre aktuella notiser. För styrelsen finns på medlemssidan en länk till protokoll från styrelsemöte den 20 augusti.
14 Fyra aktuella notiser.första sidan har en mycket kort artikel om Östtimors nya koalitionsregering lagts in.
För medlemmar finns på medlemssidan en länk till en kallelse till styrelsemöte den 20 augusti.
Juli
30 Fem notiser, en från första maj, övriga fyra från juli.sidan med länkar har den till Östtimors parlaments webbplats rättats och en ny till regeringens för jämlikhet lagts in.
26 Fem aktuella notiser, en om parlamentsvalet, två om våldet efter ett CNRT-möte, en om Östtimorsdeltagande i olympiaden samt en om liberaliseringen av mobiltelefoni i Östtimor. Sidan med länkar kompletterad med en om ekoturism och en om olika NGO-projekt.
17 Tre aktuella notiser om parlamentsvalet.
12 En notis från april och två aktuella. Första sidan kompletterad med länkar till utförligare notis om resultatet av parlamentsvalet och till sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation.
sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation har nummer 53 tillkommit.
09 Preliminärt resultat av parlamentsvalet på första sidan.
Juni
28 En notis från början av juni och två aktuella.
25 En notis från 2011, en från april och tre aktuella notiser. Sidan med förkortningar kompletterad med UNHRC, mest för att få med den svenska beteckningen.
Sidan med länkar kompletterad med en länk till en portugisisk forskningswebb.
19 Fem aktuella notiser. Första sidan kompletterad med notis om Östtimors deltagande i Rio-konferensen.
Sidan med länkar kompletterad med länk till den östtimoresiska fiskerimyndighetens statistik och justerad med hänsyn till att Östtimor har ny president.
13 Fyra aktuella notiser. Presentationen av Östtimorkommittén kompletterad med bilder av tre bokomslag.
Maj
30 Vi fortsätter att utöver aktuella notiser lägga upp notiser från 2010 och 2011, som vi tycker är av särskilt intresse och inte förlorat sin aktualitet. Första sidans kompletterad med ett fotografi av den nyvalde presidenten Taur Matan Ruak.
Förteckningen över böcker om Östtimor kompletterad med två nya svenska böcker.
22 En notis från början av april och två dagsfärska från högtidligheterna 20-21 maj. Första sidans länk till Taur Matan Ruak installation som Östtimors tredje president ändrad.
20 En notis vardera från 2010 och 2011 om Richard Holbrooke respektive överförandet av det polisiära ansvaret tillbaka till den timoresiska polisen. Den förra kanske lite tankeväckande för den som är ung eller har kort minne. Dessutom tre notiser från april och maj. Första sidan uppdaterad med anledning av att Taur Matan Ruak installerats som Östtimors tredje president.
April
25 Dagens ändringar omfattar bara uppläggning av protokoll från styrelsemöte den 18 april. Medlemmar kan läsa det här efter att de gett användare och lösenord.
17 första sidan har vi skrivit att Taur Matan Ruak är vald till president.
Tre dagsaktuella notiser
13 I första sidans aktuelltspalt har vi noterat två aktuella datum.
Sidan med länkar har kompletterats med en länk till Östtimors regerings transparensportal.
Fyra nya notiser
05 I första sidans aktuelltspalt berättar vi att nummer 52 av vår bulletin Merdeka & ÖsttimorInformation har kommit ut.
En notis
01 första sidan har vi rättat datumet för presidentvalets andra omgång.
Medlemssidorna har kompletterats med protokollet från årsmötet den 14 mars (kräver användare/lösenord).
Mars
15 En notisförsta sidan om presidentvalet.
15 Första sidan kompletterad med en hänvisning till ett referat från årsmötet.
Från sidan med övrigt når Du både årsmötets uttalande och ett referat av Klas Lundströms presentation.
Den nygamla styrelsen finns här … (kräver användarnamn/lösenord för medlemmar).
13 Två notiser Handlingarna till årsmötet har kompletterats med revisionsberättelsen (kräver användarnamn/lösenord för medlemmar).
Februari
07 Fem notiser från februari och mars Länkarna har kompletterats med en länk till den östtimoresiska antikorruptionskommissionen.
Februari
27 Sex notiser från februari Förlängningen av FN-mandatet och mer om årsmötet på första sidan.
Åsmöteshandlingarna har lagts upp på medlemssidorna (kräver inloggning - saknar Du som medlem den, så kontakta info@osttimorkommitten.se (Tommy Pollák).
12 En lite äldre och tre aktuella notiser om presidentvalet Årsmötet infört i första sidans aktuelltspalt och kalendariet.
Första sidans första stycke om presidentvalet kompletterat med länk till lista med alla kandidater.
04 En rykande färsk notis om presidentvalet
Januari
31 Tre notiser som spänner över en lång tid.sidan med länkar har länken till presidentens webbplats uppdaterats och en länk till president José Ramos-Hortas Facebook-sida lagts in.
20 En mycket intressant notis inför det stundande presidentvalet. Styrelsemedlemmar som anger användare och lösenord först för medlemmar och sedan för styrelsen kan läsa protokollet från styrelsemötet den 19 januari.
17 En kort, aktuell notis. Medlemmar som anger användare och lösenord kan läsa kallelsen till styrelsemöte den 19 januari. Styrelsemötet har också lagts in i kalendariet.
12 Sju notiser av vilka den äldsta faktiskt är från juli 2011, medan några är aktuella.
02 Tre notiser. Första sidan har aktualiserats något, kalendern och den här sidan är nya för året.