Krokodil i färg

Östtimorkommittén
Nytt på webbplatsen

Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

2007 (Klicka här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
26 En några veckor gammal och en aktuell notis Länksidan kompletterad med en länk till bildsidor från 2007 års val.
Kallelsen till styrelsemötet den 10 januari 2008 kompletterad (kräver lösenord för medlemmar och styrelse).
21 En aktuell notis Kallelse till styrelsemöte den 10 januari 2008 (kräver lösenord för medlemmar och styrelse).
16 Nummer 35 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, sidan med länkar till och innehållsförteckningar för alla nummer kompletterad liksom första sidan.
En lite äldre notis från SEARCH, som ger en snabb överblick över några av de aktuella problemen, och fem aktuella notiser
12 En mycket gammal notis om fackliga aktiviteter, som vi inte vill undanhålla våra läsare, och fyra aktuella notiser
06 En lite äldre och tre aktuella notiser
November
29 Två aktuella notiser Listan med förkortningar kompletterad.
19 En aktuella notis
13 En mycket gammal och två aktuella notiser
08 En lite äldre och fem aktuella notiser En länk på länksidan justerad.
06 Nummer 34 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, sidan med länkar till och innehållsförteckningar för alla nummer kompletterad liksom första sidan.
01 Två notiser Litteraturlistan kompletterad med med en ny skrift från Sida.
Första sidan försedd med copyright-text.
Oktober
25 En notis ur en blogg Kalendariet kompletterat med öppet medlemsmöte den 12 november.
18 Styrelsesidorna kompletterade med protokoll från styrelsemöte den 16 oktober. Lösenord krävs.
09 Fyra notiser
01 Tre notiser Kalendern kompletterad med föreläsningar på NBV i Stockholm den 8 oktober.
Förteckningen över övrigt kompletterad med länk till president Ramos-Hortas tal i FN:s generalförsamling 2007.
Styrelsesidorna kompletterade med kallelse till styrelsemöte den 16 oktober. Lösenord krävs.
September
24 Två aktuella notiser
20 Fem notiser Startsidan för övrigt uppdaterad med konstskolan Arte Moris.
12 En inte helt dagsfärsk notis
06 Presentationen av kommittén, även den engelska, aktualiserad.
Protokoll från styrelsemöte den 4 september (kräver lösenord).
Första sidan kompletterad.
Augusti
13 Nummer 33 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, sidan med länkar och innehållsförteckningar för alla nummer kompletterad liksom första sidan.
08 En dagsfärsk notis Första sidan kompletterad med uppdraget till Gusmão.
07 Tre notiser, varav en rykande färsk
01 En notis Litteraturförteckningen ("Böcker om Östtimor") kompletterad med två Sida-publikationer.
Juli
27 Tre aktuella notiser
25 En lite äldre och två nya notiser
22 Två notiser från veckan som gått
19 Fyra notiser
17 Pinfärsk notis
11 Preliminärt resultat från parlamentsvalet den 30 juni.
Första sidan justerad.
03 Ställningen i parlamentsvalet den 30 juni med hälften av rösterna räknade beskriven på första sidan.
02 Tre notiser om parlamentsvalet den 30 juni och en om tuberkulos
Juni
29 Sedan den 26 juni har vi inte fått några nya notiser på grund av epostproblem.

En notis

22 Två notiser Första sidan justerad.
12 Tre notiser
02 Två nya notiser Länksidan kompletterad med länk till förteckning över australiska vänorter och vänortsorganisationer.
01 Tre notiser Östtimorkommitténs gratulation till José Ramos-Horta
Länksidan kompletterad med länk till Ramos-Hortas webbplats.
Första sidan justerad.
Maj
29 Två notiser Protokoll från styrelsemöte den 28 maj (kräver lösenord).
23 Sex notiser
17 Två notiser om presidentvalets andra omgång den 9 maj
10 Två nya notiser
11 José Ramos-Horta nästa president.
Nummer 32 av Merdeka (2,4 MB PDF) upplagt.
Första sidan kompletterad med länkar till notisen om valresultatet, det nya Merdekanumret och hänvisning till nästa medlemsmöte den 18 juni.
10 Två nya notiser
07 Två nya notiser
  • 2007-05-02: Lu'Olo ber Ramos-Horta att inte använda Fretilins namn.
  • 2007-05-05: En fråga med svar ur Dagens Nyheter.
Kalendern kompletterad med medlemsöte den 18 juni.
Protokoll från styrelsemöte den 12 april och kallelse till styrelsemöte 28 maj.
April
17 Två nya notiser Första sidan kompletterad med några rader om president- och parlamentsvalen.
15 Efter ett uppehåll på grund av resa under den kritiska perioden med presidentval kommer här två nya notiser
02 Två nya notiser
Mars
31 En notis Medlemssidorna (kräver lösenord) kompletterade med protokollet från årsmötet 2007.
Styrelsesidorna kompletterade med kallelse till styrelsemöte den 12 april.
24 Länk till Lu'Olos engelska valbroschyr på första sidan.
Länksidan kompletterad med en länk till Östtimors planerings- och finansministerium.
Medlemssidorna (kräver lösenord) kompletterade med den vid årsmötet 2007 valda styrelsen.
20 Två ganska nya notiser Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte den 18 mars 2007.
Justering av första sidan med ovanstående.
09 En kort, gammal och 5 nya notiser Protokoll från styrelsemöte 2007-03-05 (kräver lösenord).
04 En gammal och tre nya notiser
02 Tre notiser Handlingar till årsmötet den 18 mars (kräver användarid/lösenord för medlemmar): Komplettering av kallelsen till styrelsemöte den 5 mars (kräver användarid/lösenord för styrelsen)
Första sidan kompletterad med årsmöteshandlingarna.
Februari
26 Tre dagsfärska notiser Ramos-Hortas tal i vilket han tillkännager sin kandidatur i presidentvalet.
Första sidan kompletterad med Hortas kandidatur.
24 Tre notiser Första sidan justerad med det förlängda FN-uppdraget.
23 Två notiser På styrelsesidorna (kräver användare/lösenord) kallelse till styrelsemöte 2007-03-05.
16 En notis På medlems- och styrelsesidorna (kräver användare/lösenord - kontakta Tommy Pollák om Du saknar dem) utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation under 2007 respektive protokoll från styrelsemöte 2007-02-13.
08 Ett nytt nummer av vår tidskrift Merdeka & ÖsttimorInformation,
en artikel av premiärminister Ramos-Horta om förhållandet till Kuba
och en notis samt en återspegling av ovanstående på första sidan.
07 En notis Medlems- och styrelsesidorna (kräver användare/lösenord) uppdaterade.
03 Två korta notiser
Januari
25 Tre notiser Kalendariet kompletterat med årsmöte den 18 mars.
En epostadress till styrelsen ändrad.
23 Fem aktuella notiser Aktualiserade adresser till styrelsen.
18 Ytterligare en mycket gammal notis från 2005 och tre nya
15 En mycket gammal och två nya notiser
12 Protokoll från styrelsemötet den 2007-01-10.
08 Två notiser Alolastiftelsens tack för kommittén senast överförda bidrag.
02 Två notiser Nytt på webbplatsen för 2007 finns på den här nya sidan, nytt 2006 finns på aendring2006.htm.