Krokodil i färg

Östtimorkommittén
Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Tegnénerlunden 12, 3 tr c/o Jonsson
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

2004 (Klicka här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
30 Två notiser Första sidan justerad.
27 Två notiser Ny länk på sidan med länkar till IFET och uppdaterad presentation av Östtimorkommittén (även på engelska).
23 Nytt nummer (23) av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Fyra notiser från den 11 september till den 13 december: Första sidan justerad.
20 Sex notiser från den 15 november till den 17 december: Länksidan kompletterad med länkar till premiäminister Alkatiris och Timor Suns webbplatser.
18 Sex notiser från den 30 augusti till den 18 december:
14 Kort notis om slut på flyktinghjälp i Västtimor och justerad förstasida.
09 Kort notis om nya åtal vid enheten för allvarliga brott.
07 Länkarna kompletterade med Östtimors centralbanks webplats.
06 Xanana Gusmão om Aung San Suu Kyi.
04 Japan största bidragsgivare till Östtimor.
Uttalande på årsdagen av Santa Cruz-massakern den 12 november 1991.
Första sidan justerad.
01 Notis från den 28 juni om APCET:s utökade mandat, från den 9 augusti om en rapport om reaktionerna på brott mot mänskligheten i Östtimor, från den 13 oktober om IMF:s syn på Östtimors ekonomi och den 30 november om vär mångårige medlems Sven Gavleviks eftermäle.
November
26 Ny rapport om beivran av brott mot mänskligheten i Östtimor och notis om indonesiskt-australiskt samarbete i kustbevakning.
24 Notis om nya domar för brott mot mänskligheten i Östtimor.
Länkarna kompletterade med Östtimors utrikesdepartements webplats.
20 Liten notis om gaskälla utanför Östtimor.
19 FN stannar 6 månader till i Östtimor.
Första sidan justerad.
18 Ögonvittne om jordbävningen i Dili.
17 Östtimor bidrar till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Indonesien.
12 Rykande färskt, jordbävningen i Dili, men läs först jordbävning utanför Timor, 6 döda.
Smärre justeringar på länksidan.
11 En kort notis från oktober om Gusmãos besök i Berlin och 2 notiser och ett brev från den 10 november
10 11 notiser, både korta och lite längre, från den 11 november 2003 till den 3 november 2004: Länken till Världsbankens Östtimorsida uppdaterad.
03 Fem notiser från den 10 november 2003 till den 29 oktober 2004: Första sidan justerad.
Oktober
28 Öppet medlemsmöte i kalendariet.
Första sidan kompletterad med medlemsmötet.
25 Sidan med länkar uppdaterad (nya länkar, felaktiga borttagna, beskrivningar tydligare).
23 Notis om premiärminister Alkatiris uttalande vid återkomsten frå installationen av Indonesiens nyvalde president.
20 Notis om premiärminister Alkatiris deltagande vid installationen av Indonesiens nyvalde president.
18 Notis om flyktingar i Västtimor.
17 Utdrag ur artikel om Indonesiens nye president och utskrift av Australiskt radioprogram i juli.
14 Fyra notiser, en lite äldre och tre ganska aktuella, upplagda Länk till Upptäck hela världenlänksidan.
September
Augusti
09 En hel rad notiser, både äldre och nyare, upplagda
04 Ny länk på länksidan till australisk kampanj för att ge Östtimor mer olja och gas.
Juli
29 Nummer 29 (704 kB i PDF) av tidningen Merdeka & ÖsttimorInformation.
En notis från maj 2003 som belyser ansträngningarna att få internationellt stöd.
Anpassning av startsidan.
20 Oppositionen bojkottade budgetomröstningen i Östtimor. Ett inlägg från april 2003 som belyser den politiska diskussionen i Östtimor.
15 Tidigare guvernören Soares börjar avtjäna fängelsestraff i Indonesien. Första folkräkningen i Östtimor.
Juni
22 FN har beslutat om finansiering av FN-uppdraget i Östtimor. I april bildades Rörelsen mot ockupationen av Timorsjön i Östtimor.
19 Ett år som datasystemadministratör hos Östtimors utrikesministerium, en lite annorlunda redovisning av förhållandena i ett utvecklingsland.
07 Bild ur Dagens Nyheter 4 juni med en för OS i Aten tränande maratonlöpare.
Maj
30 Om Sveriges medverkan i den fortsatta FN-insatsen i Östtimor och en kolumn i Dagens Nyheter.
27 Om Caritas biståndsprojekt i Östtimor.
19 FN-uppdraget i Östtimor förlängt.
12 Två notiser ur Dagens Nyheter om Wirantos presidentkandidatur.
02 Kalendariet kompletterat med öppet medlemsmöte den 24:e maj. Första sidan också justerad.
April
13 Notis om artikel i DN om Wirantos presidentkadidatur.
09 Uttalande av Östtimorkommitténs åsmöte, notis om kvinnors deltagande i samhällsarbetet efter konflikter och justerad förstasida.
Mars
04 Ny länk med reseinformation, uppdaterat kalendarium och justerad förstasida.
Februari
27 Ny lång notis om Världsbankens land av kiosker: "Bydriven utveckling" i Östtimor.
24 Ny länk på sidan med länkar.
14 En notis om general Wiranto som försöker bli Golkars presidentkandidat i Indonsien.
12 Nummer 20 (4040 kB i PDF) och 21 (917 kB i PDF) av Merdeka & ÖsttimorInformation
10 En notis om Nya Zeelands syn på fortsatt FN-närvaro i Östtimor och en liten blänkare om DN:s recension av den östtimoresiske författaren Luis Cardosos senast översatta bok.
09 Xanana Gusmãos första och andra tal vid Stockholmskonferensen om att förhindra folkmord (på engelska).
08 Jordbävning i Papua.
Januari
22 Xanana Gusmão ställer in Sverigeresan.
14 President Xanana Gusmão kommer till Sverige.
Notiserna för 2003 har förts till en ny sida, notiser03.htm.