Krokodil i färg

Östtimorkommittén - Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

1999 (Klicka här för 1998 och här för 1997)

December
DatumÄndring
25 En äldre notis från den 26 november upplagd.
18 Referat från två möten (svensk polis i Östtimor och Östtimor i riksdagen) och två äldre notiser upplagda.
13 Ett utdrag ur senaste Fadder mot minor & vapenhandel upplagt.
11 FN:s säkerhetsråds resolution om övergångsförvaltning upplagd. Länken till avtalet mellan Indonesien och Portugal av den 5 maj 1999 flyttad från första sidan till sidan med diverse texter.
09 Två äldre notiser upplagda.
08 Första sidan justerad.
02 Två nya notiser upplagda.
November
DatumÄndring
28 Nya notiser och ytterligare ett av talen på manifestationen den 12 november samt en länk på första sidan.
23 Ny notis om Gusmãos möte med FN:s nye administratö upplagda.
22 Två nya notiser upplagda.
21 En till rad notiser (för tiden 11 - 12 november) upplagda.
21 En rad notiser för tiden 8 - 10 november upplagda.
20 Uttalandet från Östtimormanifestationen den 12 november och några av talen kan Du läsa här.
16 Årets två riksdagsmotioner upplagda. Du kan läsa dem här, motion U632 och motion U644.
11 Flera nya notiser för perioden 26/10 - 20/10 bl a med utrikesminister Anna Lindhs uttalande.
Oktober
DatumÄndring
30 Flera nya notiser och en några dagar gammal.
28 FN tar kontrollen, om utredning av brott mot de mänskliga rättigheterna.
26 Två nya notiser igen, brev från TAPOL till Indonesiens nye president och en ung timoresiskas dröm.
24 Två notiser varav en om Xanana Gusmãos återkomst till Östtimor.
20 Presentationen av Östtimor aktualiserad (från november 1998).
19 Startsidan justerad med dagens beslut om att upphäva integrationen!
18 Två nya arrangemang i kalendariet.
17 En rad kort notiser och en ny länk upplagda. En föråldrad länk borttagen.
15 Ny notis och ett nytt arrangemang.
13 Tre nya notiser och en länk upplagda.
08 Startsidan justerad.
06 Fyra nya notiser upplagda och startsidan justerad.
04 Notiserna kompletterade med en kort notis frå den 5 september och kalendariet med manifestationen den 12 november.
September
DatumÄndring
26 Notiserna kompletterade med en kort notis om matbombning den 17 september och en längre om mord på Caritas personal den 9 september. Två frågesvar i riksdagen, på frågorna 884 och 888 och på fråga 892.
20 Notiserna kompletterade med en kort notis om säkerhetsstyrkans ankomst.
19 Länkarna kompletterade med en länk till IPJET:s Webplats.
17 En kort notis om radionyheterna den 12 september och ett utdrag ur senaste Fadder mot minor & vapenhandel.
15 Tre korta notiser om FN-styrkan, en ögonvittnesskildring och SSU:s uttalande.
12 Länkarna kompletterade med en länk till DN:s Timormaterial.
09 Notiser om manifestationen den 9 september, senaste nytt och riksdagsfrågor och aktualisering av startsidan.
07 Om manifestation den 9 september på startsidan och i kalendariet.
05 Ny notis från den 4 om det allvarliga läget och karta över Östtimor.
04 Ny notis med valresultatet.
Augusti
DatumÄndring
31 Ny notis som sammanfattar läget dagen efter folkomröstningen.
21 Ny notis.
18 Nya notiser.
17 Två ny arrangemang i kalendern.
15 Länklistan kompletterad med en tysk länk.
13 Ny notis från dagens TV-program och tre notiser från den 14 och 13 juni bland annat om FN:s radiosändningar.
09 Ny notis från den 24 juni om Östtimorkommitténs FN-petition.
Juli
DatumÄndring
28 Nya notiser om nytt datum för folkomröstningen och Europaparlamentet.
27 Ny notis om intervju med Xanana i TV.
25 Nya notiser och kommentarer om Merdeka & ÖsttimorInformation.
13 Nya notiser.
Juni
DatumÄndring
21 Ny notis.
19 Utdrag ur Svenska Freds nyhetsbrev Fadder mot Minor och Vapenhandel och tre nya notiser upplagda.
12 Två nya notiser upplagda.
Maj
DatumÄndring
26 Alla texter till avtalen från den 5 maj 1999 mellan Indonesien och Portugal och några nya notiser upplagda.
14 Den engelska sidan kompletterad med en länk till en presentation av kommittén på engelska.
11 Nya notiser, bland andra en artikel ur Dagens Nyheter.
01 Ny artikel ur Dagens Nyheter.
April
DatumÄndring
30 Ny notis om datum för omröstningen och FN-poliser.
28 Ny notis från den 22:a om brott mot vapenvilan.
26 Redovisning av den senaste utvecklingen som lett fram till en överenskommelse mellan Indonesien och Portugal.
25 Uttalande antaget av demonstration den 24 april utanför den indonesiska ambassaden, materiallista.
20 Nya notiser, uppdatering av kalendariet, kort presentation av Xanana Gusmão och en utökad litteraturlista.
17 Nya notiser om dödade och uppdatering av kalendariet.
11 Ny notis ur Dagens Nyheter.
10 Flera nya notiser bland annat från Dagens Nyheter. Första sidans nyhet ändrad.
07 Ny notis från Dagens Nyheter. Årsmötesuttalandet rättat.
04 Notiserna kompletterade med en från den 18 mars.
03 Läs uttalandet av Östtimorkommitténs och FFP:s årsmöten.
02 Två nya notiser och ett utdrag ur Svenska Freds nyhetsbrev "Fadder mot minor & vapenexport" med ledamöterna i "Vapenexportrådet".
Mars
DatumÄndring
13 Nya notiser bland annat om trepartsförhandlingarna i New York.
Februari
DatumÄndring
27 Notiserna kompletterade med ett referat från den 5 februari om Gusmãos möte med Portugals nye representant i Jakarta.
23 Lite äldre notis om terrorn på landsbygdenx.
15 Lite äldre notis om Carmel Budiardjo.
13 Nya notiser om den snabba utvecklingen.
08 Notiserna kompletterade med en hel rad olika.
04 Ny notis om Indonesiens erbjudande om självständighet.
02 Nya notiser bland annat om sammanstötningarna
Januari
DatumÄndring
31 Östtimorkommitténs årsmöte och en föreläsning nu i kalendariet.
Vädjan från CDPM om aktioner till stöd för politiska fångar.
Australiens pressrelease den 12 januari upplagd.
Nyheterna kompletterade med inslag frå Radio Renescanca den 8 januari.
28 Ny notis om indonesiskt utspel för att ge Östtimor självständighet. Också blänkare på första sidan.
Dokumenten från FN:s avkoloniseringskommitté 1998 kompletterade.
14 Ny notis om Australiens nya Östtimorpolitik.
Dokumenten från FN:s avkoloniseringskommitté 1998 kompletterade.
09 Webplatsen har fått en helt ny första sida.
Flera andra sidors utseende har anpassats till denna.
Sidorna med nyheter (notiser) och ändringar (den här sidan) har startats för året.
En "Kontakta oss!"-sida har tillkommit.
En satellitbild av Timor har länkats in.
Vissa mindre aktuella sidor nås nu från "Övrigt"-sidan i stället för första sidan.