Krokodil i färg

Östtimorkommittén - Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

2002 (Klicka här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
31 Indonesisk officerare dömd men fortfarande fri.
17 Nummer 17 & 18 (2,157 MB PDF) av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Första sidan justerad med detta.
12 Möte med de Mello.
Första sidan justerad med insamlingsresultat.
08 Uttalande om oroligheterna i Östtimor den 4 december.
Två några dagar gamla notiser.
Första sidan justerad med uttalandet.
04 Flera döda vid oroligheter i Östtimor den 4 december.
Fotbollsbistånd och Ramos-Horta om resevarningar är två lite äldre notiser.
November
30 Presentationerna av kommittén på svenska och engelska uppdaterade.
27 Guterres dömd till 10 års fängelse.
16 En gammal notis från augusti om protester mot FN i Dili.
14 Pressmeddelande på årsdagen av Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 och nytt häfte om Östtimor på svenska.
09 Två notiser om Gusmãos besök i Västtimor och ett pressmeddelande från UNMISET om bland annat de internationella rådgivarnas roll.
Oktober
27 Fyra notiser, två lite äldre och två nya.
26 Rapport från Christian Consultation on East Timor i Genève 4 till 6 oktober och tre gamla notiser från i maj.
19 Denna dag har flera saker lagts upp
12 Pressmeddelande om och länk till Sveriges nya landstrategi för Östtimor och en äldre notis om FN:s sjukhus i Östtimor
Litteraturförteckningen kompletterad.
Första sidan uppdaterad med landstrategin.
06 Erbjudande från ett antal tidskrifter av liknande slag som Merdeka/ÖsttimorInformation.
Nytt utseende på sidan om Merdeka/ÖsttimorInformation.
September
23 Sverige som vapenexportör - ur Fadder mot minor & vapenhandel, nyhetsbrev från Svenska Freds.
03 En viktig notis om Östtimors avtal med USA om immunitet vid internationella brottmålsdomstolen ICC.
Augusti
18 En lite äldre notis med några ord från en svensk besökare i Dili.
16 Efter en liten paus tre nya notiser om domar i Indonesien och återvändande flyktingar.
Juli
28 Östtimor blir FN-medlem.
21 Bilder från kommitténs fest den 20 maj och en ny notis.
03 Tre nya notiser om USA:s agerande, rättegångarna i Indonesien och Gusmãos besök i Indonesien.
Juni
11 Pressmeddelande från FN-administrationen i Östtimor.
04 Första sidan justerad och en notis om Sveriges diplomatiska representation och en om "humanutveckling" upplagda.
Maj
19 Första sidan justerad och ett pressmeddelande till självständigheten upplagt.
16 Tidningen Arbetarens nummer 20 har en ledare om Östtimors självständighet, se notiserna.
07 Utrikesminister Anna Lindhs svar på Margareta Cederfelts (m) fråga om Östtimor 2 maj 2002.
06 Foto av Xanana Gusmão och Ann Larsson.
05 Nummer 16 av Merdeka/ÖsttimorInformation, kommitténs tidskrift utgiven i samarbete med Föreningen för ett Fritt Papua, upplagt. Läs bland annat inbjudningar till fest på självständighetsdagen den 20 maj och ett seminarium med nordiskt deltagande den 21 maj och om Hortas och Gusmãos besök i Stockholm.
03 Notis om recension av Chomskys bok Skurkstater. Den starkes rätt i väldspolitiken.
Ny porträttmålning av Xanana Gusmão.
April
29 CIIR/TAPOL om uttalandet av ordföranden för FN:s människorättskommission om Östtimor.
Kalendariet kompletterat med detaljer om Östtimorseminarium den 21 maj.
27 Liten notis om artikel i DN om Gusmãos besök i Stockholm den 21-24 april.
22 Notis med länkar om Gusmãos besök i Stockholm den 21-24 april.
20 Gusmãos kommentar (på startsidan) efter att han valts till president och en hel rad notiser:
  • utländsk kommentar
  • uttalande från indonesiskt besök i Sverige
  • Gusmão i Sverige
  • resultatet i presidentvalet den 14 april
  • från presidentvalet.
14 Utdrag ur artikel i DN.
Mars
24 Två notiser om en artikel i Dagens Nyheter och FN:s människorättskommission i Genève.
21 Utdrag ur UNTAET:s dagliga kommuniké den 7 mars om en indonesisk dom, rådslag om författningsförslaget och utlänningsregistrering.
20 DN:s artikel om Ramos Hortas besök och ett foto frå hans möte med Östtimorkommittén.
17 En notis om besök av Ramos Horta och pressträffen med honom i kalendariet samt Östtimorkommitténs årsmötesuttalande.
06 En lite äldre notis om Indonesiens vägran att samarbeta om rättegångar mot krigsförbrytare.
05 Notis om planerna för firandet av självständigheten den 20 maj.
Februari
27 Nummer 15 av Merdeka & ÖsttimorInformation finns nu på Webplatsen.
26 Xanana ställer upp i presidentvalet.
20 En liten notis om telekommunikationer.
09 Två notiser om bistånd och presidentvalet.
Januari
13 Kommentarer till avgående FN-tjästemans kritik.
10 Notis om FN-tjästemans avgång.
Notiserna för 2001 har förts till en ny sida, notiser01.htm.