Krokodil

Östtimor
Nyheter

Ändrad
Tommy Pollák

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Till hemsidan

2002 (Klicka här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December

31 - Biskop ber om ursäkt för upplopp och angrepp på moské  Nytt!

Dili, Östtimor. En östtimoresisk biskop har bett landets muslimer om ursäkt för katolikers medverkan i ett angrepp på en moské i början på december.

Biskop Basilio do Nascimento, apostolisk administratör i Dili och Bacau, mötte muslimska ledare den 25 december och lovade också att främja interreligiösa initiativ, rapporterade UCA News, en asiatisk kyrklig nyhetsbyrå med bas i Thailand.

"Med den helige fadern som exempel, som upprepade gånger bett om ursäkt för försyndelser begångna av katoliker över hela världen, måste vi be om ursäkt för katolikers försyndelser mot andra religioner här", sade biskopen till fem muslimska ledare, som besökte honom på juldagen.

Biskop do Nascimento blev apostolisk administratör i Dili den 26 november, efter att biskop Carlos Filipe Ximenes Belo avgått.

Under de muslimska ledarnas besök bad biskop do Nascimento om ursäkt för upplopp i början av december, när en mobb tände elde på An'nur moskén i Dili, Östtimors huvudmoské. Han sade att katoliker som var med om att bränna ned moskén ännu inte var redo att acceptera religiös pluralism.

Våldsverkarna brände eller skadade parlamentsbyggnaden, den muslimske premiärministerns hus, affärer och hotell i Dili, Östtimor's huvudstad. De två dagarnas våld började efter att polisen den 3 december sköt två studenter, som protesterade mot polisens arrestering av en annan student i en skola, till döds.

I en intervju med UCA News sade biskop do Nascimento att han "skämdes" över upploppen i december.

"Händelsen har faktiskt en mycekt dålig inverkan på vårt land. Hur kan vi nu be om mer utländsk hjälp? Vem kommer att vilja hjälpa oss? Östtimors folk borde vara på sin vakt mot sådan anarkism och inte låta det hända igen i framtiden", sade biskopen.

Biskopen sade också till UCA News att utveckligen av katolska skolor kommer att vara prioriterad för att "hjälpa till att få fram kvalificerade mänskliga resurser" i Östtimor.

Under mötet med de muslimska ledarna sade Abdullah Balafif, som talade å de besökande muslimernas vägnar, till biskop do Nascimento, att delegationens mål var "att förmedla våra hälsningar som uttryck för tolerans och solidaritet och att diskutera olika frågor med lokala katolska kyrkoledare."

De muslimska ledarna föreslog att ett nationellt interreligiöst forum skapas för att främja samarbete och lösa olika problem. Biskop do Nascimento välkomnade idén och sade att den var i enlighet med det andra vatikankonciliets anda, som främjar interreligiös dialog.

"Genom forumet kan vi lösa olika religiösa problem", sade biskopen.

Biskopen erbjöd muslimerna att använda en av kyrkan ägd radiostation för att sända sina interreligiösa program och aktiviteter. "Om ni vill utnyttja den, så ta bara kontakt med oss. Vi kan ordna sändningstider." sade han.

Biskop do Nascimento sade också till de muslimska gästerna att han planerar att bjuda in muslimska lärare att undervisa i det lägre seminariet eftersom sådant "skulle hjälpa till att vidga våra seminaristers kunskap om islam."

Katolikerna utgör omkring 92 procent av Östtimors 800,000 invånare. Muslimerna utgör 2 procent, protestanterna 4 procent, hinduerna 0,2 procent, buddisterna 0,1 procent och animister 1,7 procent.

Källa: Catholic News Service/U.S. Conference of Catholic Bishops

28 - Domstol skickar inte människorättsförbrytare i fängelse

Den tillfälliga domstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna fann i fredags överstelöjtnanten Soedjarwo, som den förste officeren, skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor efter omröstningen om självständighet 1999, men skickade honom inte i fängelse.

Soedjarwo, tidigare befälhavare i Dilis militärdistrikt, dömdes till fem års fängelse efter att ha befunnits skyldig till att misslyckats med att förhindra attacker av proindonesiska milismän mot biskopsämbetets hus och Nobelfredspristagarens biskop Carlos Ximenes Belos residens den 5 och 6 september 1999. Minst 13 civila, som tagit sin tillflykt till de två husen, dödades.

Emellertid så beordrade inte domarna, vilkas ordförande var Andi Samsan Nganro, officeren att inställa sig i fängelset, utan försatte honom på fri fot i avvaktan på ett överklagande.

Föreskrifterna (KUHAP) ger domarna rätt att bestämma huruvida de dömda måste börja avtjäna sina straff omedelbart eller inte.

5-årsdomen är lång under minimistraffet på 10 år, som statsåklagarna yrkat på för Soedjarwo, men inga klara skäl gavs för ett straff under minimistraffet. Den indonesiska människorättslagen kräver minst minimistraffet, om den åtalade befinns skyldig.

"Efter massakern den 5 september i Dilis biskopsämbete sände han sina soldater att vakta biskop Belos hus, men senare drog han tillbaks dem efter att ha fått otillförlitliga rapporter från kapten Hartono att biskop Belo ville att armén skulle dra sig tillbaka för att respektera en mässa klockan 7 på morgonen", sade domare Andi.

Andi fortsatte med att säga, att Soedjarwo skulle ha diskuterat med sina överordnade, tidigare befälhavaren för Östtimor brigadgeneralen Noer Muis, huruvida han skulle dra tillbaka sin trupp från bsikopsresidenset eftersom platsen var mycket osäker och utsatt för anfall.

"Tre timmar efter hans beslut anföll milis utan vidare biskop Belos residens och lämnade dussintals döda och skadade efter sig", sade han.

Soedjarwo avvisade domstolens utslag och sade att han skulle överklaga till en särskild appelationsdomstol, vilket kan ta flera månader eftersom denna äänu inte upprättats.

"Jag gjorde mitt bästa för att upprätthålla säkerheten, men domarnas beslut var inte konstruktivt" sade han och tillade "Naturligtvis avvisar jag utslaget och kommer att överklaga till en högre domstol."

Många kallade det en meningslös dom eftersom en officer dömd för ett så allvarligt brott kunde försättas i frihet. Det är likadant som tidigare domar mot den förre guvernören över Östtimor Abilio Jose Osorio Soares och tidigare milisledaren Eurico Guterres.

Abilio dömdes till tre års fängelse, medan Eurico straffades med 10 års fängelse, men bägge försattes på fri fot av domarna i avvaktan på liknande överklaganden.

Tidigare friade domstolen åtskilliga polisofficerare och officerare, bland andra förre chefen för Östtimorpolisen brigadgeneral Timbul Silaen, från alla anklagelser.

Domstolen behandlar fortfarande vittnesmålen i fallen Noer Muis och generalmajor Adam Damiri, tidigare chef för Udayanas militärkommando, ansvarig för säkerheten på Bali, i Västtimor och den dåvarande provinsen Östtimor.

Människorättsrättegången har utlöst omfattande kritik både i Indonesien och utomlands eftersom åklagarna har lagt fram ofullständiga bevis och de för brott mot de mänskliga rättigheterna starkt misstänkta har frikänts.

Källa: Moch. N. Kurniawan, The Jakarta Post, Jakarta

04 - Flera döda vid oroligheter i Östtimor

Minst fem studenter tros ha dödats och flera skadades när polisen i Östtimors huvudstad Dili öppnade eld mot en folkmassa på omkring 500 personer, uppgav vittnen.

Studenterna hade protesterat utanför polisens högkvarter och fortsatte sedan till parlamentsbyggnaden intill, dit FN:s fredsbevarande styrkor hade kallats in för upprätthålla säkerheten. Senare satte demonstranterna eld på en mataffär och vandaliserade ett hotell.

- Minst fem dödades och jag såg sex andra föras till sjukhus med riktigt allvarliga skador sedan polisen skjutit dem, sade en journalist som bevittnade händelsen. Regeringen i Östtimor beslutade om undantagstillstånd och utegångsförbud.

- Oroligheterna är organiserade för att störta regeringen, sade inrikesministern Rogerio Lobato till AFP.

Han lade skulden på grupper med koppling till RDTL, en hårdför nationalistorganisation som har deltagit i tidigare våldsamma protester. Gruppen deltog inte i självständighetskampen under den indonesiska ockupationen.

Östtimor blev självständigt i år efter att i århundraden ha lytt under Portugal, i 24 år varit ockuperat av Indonesien och i tre år stått under FN:s administration. Invånarna är ytterst fattiga och landet sönderslaget av alla konflikter.

President Xanana Gusmão kom till platsen men kunde inte göra något. Han tvingades att ge sig i väg för sin egen säkerhets skull.

Upprinnelsen var en fredlig demonstration utanför parlamentet i protest mot att en student greps av polisen i tisdags. I morse hade vissa politiker lovat att träffa studenter för att diskutera saken. Men de dök inte upp, vilket ökade studenternas upprördhet.

En parlamentsledamot skadades när demonstranterna började kasta sten.

När polisen senare öppnade eld mot den alltmer oroliga folksamlingen i det kvarter där både parlamentet och polisens högkvarter befinner sig kom de första skotten från civilklädd polis, uppgav en FN-tjänsteman. Obekräftade uppgifter talade om skott också från demonstranter.

Källa: Ann Larsson

November

27 - Guterres dömd till 10 års fängelse

Den indonesiska specialdomstolen dömde idag den forne milisledaren Eurico Guterres till 10 års fängelse. Guterres ledde ett anfall mot en självständighetsledares hem vid vilket 12 personer dödades.

Guterres kommer inte att börja avtjäna sitt straff förrän ett troligt överklagande har avslagits.

Källa: BBC

26 - Biskop Belo trappar ner i Östtimor

Östtimors andlige ledare, biskop Carlos Belo, har avsagt sig sitt uppdrag som romersk-katolsk biskop med hänvisning till sin dåliga hälsa.

Regeringens talesman Agio Pereira gav inga detaljer om hälsoproblemen men säger att biskopen antydde att han är trött och har bett Vatikanen att godta hans beslut.

"Han har haft detta uppdrag i nästan 20 år och under en ytterst omvälvande tid. Men om han säger att han är trött, så har han redan gett sitt land så mycket", säger Pereira.

Biskop Belo har förvärvat ett rykte som en frispråkig och ofta hetlevrad människa. 1996 delade han det eftertraktade Nobelpriset för bidrag till freden med den landsflyktige motståndsledaren José Ramos-Horta för sitt arbete för en fredlig upplösning av territoriets ockupation genom Indonesien.

Tusentals östtimoreser sökte skydd i Belos biskopsresidens i huvudstaden Dili, som senare förstördes, under de våldsvågor pro-indonesiska miliser skapade efter att ett överväldigande flertal i augusti 1999 röstat för ett slut på 24 års indonesiskt styre.

Källa: ABC Radio Australia News

23 - Lekplats lyser upp livet

Lokalisering är allting enligt en fastighetsmäklare.

Så det är passande att en ny lekplats från en mäklare i Palmerston North har placerats iögonenfallande nära en utbränd kyrka i den östtimoresiska staden Suai.

Jungfru Marias basilika är platsen för en massaker vid vilken mer än 100 östtimoresiska civila och katolska präster dödades av indonesisk milis och kyrkan brändes ner till grunden.

Suai, 24 kilometer från gränsen mot Västtimor och bas för de nyzeeländska styrkorna i Östtimor, var en lämplig plats för lekplatsutrustning.

Den skänker nu glädje till undratlas barn efter den officiell invigningen den 2 november av den biträdande distriktsadministratören Alipio Maia Mohiz.

Mäklarfirman L.J. Hooker gjorde donationen till Suais barn i namn av befolkningen i Palmerston North.

Gåvan gjordes på uppmaning av östtimoresiska familjer som lever i Palmerston North och studerar vid Massey-universitet.

Transporten och installationen av utrustningen gjorde gemensamt. Flygvapnet flög utrustningen, som monterades av den 3:e skvadronen i Östtimor. Ingenjörsarbete utfördes av bataljonsgrupp 6 och singaporesiska flygvapnet, som ersätter den 3:e skvadronen som fredsbevarare.

"Detta är ett verkligt bra exempel på hur olika vapengrenar kan samarbeta", sade skvadronchef Mike Lefevre. "Det är ett projekt som vi alla kan vara stolta över."

En talesman för L.J. Hooker, Steve Allen, sade att under många år visste Östtimors barn inte vad det är att vara barn. Han hoppa s att rutschbanorna och gungorna kommer att skänka dem glädje.

Källa: The Evening Standard (Palmerston North)

21 - Fotboll lika viktigt som vägar i Afghanistan och Östtimor

Kuantan, Malaysia. När den tyske utvecklingsarbetaren Holger Obermann nyligen flög hem från Afghanistan mötte han en landsman engagerade i vägbyggen i det ödelagda landet.

När han hörde att Obermann deltog i ett utvecklingsprogram för fotball kunde han bara oförstående skaka på huvudet och säga: "Fotboll i Afghanistan! Vadå?"

"Jag tror att fotboll är lika viktigt som de gatstenar Du lägger", var 61-åringens iskalla svar.

Fotbollstränaren Obermann, som har arbetat med att utveckla idrotten i Asien i mer än 10 år, är van vid att folk inte förstår betydelsen av sport i humanitärt arbete.

"Det förenar barn och ungdomar och ger dem glädje och hopp. Det erbjuder dem ett tillfälle att åter uttrycka sig själva på alla sätt efter år av förtryck", säger Obermann, som också arbetar på ett liknande projekt i Östtimor.

Den forna portugisiska kolonin, som nästan var helt förstörd efter att indonesisk milis ´marscherade in 1999, är ett bra exempel.

Tack vare stöd från det tyska fotbollförbundet (DFB), den tyska olympiska kommittén och välgörenhetsstiftelser betraktas fotboll nu som en av de få positiva krafterna i Östtimor.

"Vi har utbildat fler än 200 till tränare, huvudsakligen för barn- och ungdomsfotboll, och har skapat fyra ungdomscentra och startat fotbollsskolor", säger den tidigare tyske sportkommentatorn.

Även om Obermanns 25-åriga TV-karriär ligger bakom honom, har han fortfarande goda kontakter i idrottsvärlden.

1999, till exempel, när den tyske legenden Franz Beckenbauer besökte den asiatiska fotbollsfederationen (AFC) som ett led i Tysklands framgångsrika kampanj för att arrangera världsmästerskapen 2006, kom en ägare till kaffeplantager i Östtimor vid namn Joao Carrascalao och bad honom att hjälpa till med fotbollen i landet.

Beckenbauer samtyckte omedelbart till att organisera bidrag från DFB och visste vem han skulle ge uppdraget: "Det här är ett jobb för Obermann."

Idag, bara tre år senare, är Carrascalao isordförande i den nationella olympiska kommittén i Östtimor och landet har just blivit fullvärdig medlem i AFC.

Östtimors president, Xanana Gusmão, är känd som fotbollsfan, men måste vänta åtminstone till 2006 innan han kan förvänta sig att hans land kommer med fotbollsvärldens styrande organ FIFA.

Joseph Blatter, FIFA:s president, har redan lovat utvecklingspengar för att starta en serie och renovera fotbollsstadion i huvudstaden Dili, som för närvarande inte har rinnade vatten, elektricitet och toaletter.

Men Obermann är positiv för han vet att sporten redan fångat hjärtana i världens yngsta nation.

"Över 100 000 ungdomar spelar fotboll trots att bara finns steniga fotbollsplaner."

Källa: Deutsche Presse-Agentur

05 - Ramos-Horta kritiserar resevarningar

Utrikesministern, Nobelpristagare doktor José Ramos-Horta ifrågasatte motiven hos en del västregeringar, som han säger har överreagerat och gett efter för terroristernas skrämseltaktik på bekostnad av fattiga asiatiska ekonomier, när de utfärdat resevarningar. Varningarna grundar sig ofta på en enda källa utan bekräftelse från andra källor eller bevis, sade han i Singapore idag.

"ASEAN-ledare ifrågasätter med rätta det kloka i och följderna av de talrika resevarningar som skrämmer bort turister och investerare från Sydostasien och Östasien. Det påverkar regionens ekonomi väldigt negativt. Vad åstadkommer de egentligen med dessa resevarningar? Medan vi alla förstår behovet av vaksamhet och försiktighet, så måste vi bedöma situationen nyktert, så att vi inte spelar terroristerna i händerna.", sade Ramos-Horta.

"Vi hör inga resevarningar om farorna i Israel och US till exempel, där våldsnivån har varit mycket högre. På höjdpunkten av IRA:s bombkampanj i Storbritannien kom inga liknande resevarningar mot att resa till Storbritannien. Man hör inga resevarningar om USA, där ett stort antal människor dödas varje år.", sade Ramos-Horta.

"Det som är bekymmersamt är att det tycks finnas en till viss del politiskt betingade resevarningar från vissa underrättelsetjänster, som är utsatta för stark kritik och måste visa resultat. Västregeringar och underrättelsetjänster vill ha närmare samarbete med sydostasiatiska tjänstemän i kampen mot terrorismen men har visat mycket liten vilja att dela med sig av sin information och att rådgöra med regionens regeringar.", sade Ramos-Horta.

Doktor Ramos-Horta är i Singapore för ett informellt besök på väg till kungadömet Thailand för president Xanana Gusmãos officiella visit. I den singaporesiska utrikesministerns, som är i Phnoem Penh för ASEAN:s toppmöte kommer Ramos-Horta att möta vice utrikesministern Lee Yock Suan toför att uttrycka Östtimors starka vilja att erhålla observatörsstatus i ASEAN inom en nära framtid med hopp om att uppnå fullt medlemsskap i ASEAN:s Regional Forum (ARF).

Källa: MEDIA RELEASE, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, Democratic Republic of Timor-Leste

05 - Gusmão manar FN att minska FN:s farlighetsklassning av Västtimor

Atambua, Västtimor. Östtimors president Xanana Gusmão har bett Förenta Nationerna minska sin säkerhetsklassning av Västtimor, som nu anger större fara än för Afghanistan och Bali.

"Jag vädjar till FN att se över säkerhetsklassningen", sade han vid en nyhetskonferens. "Det behövs verkligen."

Den tidigare gerillaledaren var på ett fyradagars besök i Västtimor. Han träffade lokala myndigheter och diskuterade repatrieringen av omkring 30.000 flyktingar - inklusive tidigare milismän, som av bägge sidor ses som en potentiell orsak till destabilisering av hans nya nation.

Den indonesiska halvan av ön fick säkerhetsklassen 5, när tre av Förenta Ntionernas Flyktingkommissariat anställda mördades av milisgäng i Atambua i september 2000. Den har inte ändrats sedan dess och betyder att FN-organisationer är förbjudna att arbeta utan extraordinära säkerhetsåtgärder.

Skalan 0-5 bestäms av UNSECORD, FN:s säkerhetsorgan. 1 betyder att FN-personal ska vara vaksam, medan 4 visar att bara nödvändig personal som fått klartecken beträffande säkerheten kan arbeta. Klass 5 betyder att FN-personal överhuvudtaget inte får arbeta i området.

Bali klassades om från 0 till 1 efter förra månadens bombattentat, medan Afghanistan har klass 4.

Kristio Wahyono, chef för Inonesiens diplomatiska representation i Dili, som åtföljer presidenten, sade att han var förtjust över Gusmão's begäran. "Det är mycket viktigt för oss", sade han.

Västtimors guvernör Piet Tallo välkomnade det också, som ett drag för att stärka banden mellan de angränsande territorierna.

Robert Ashe från UNHCR sade att Västtimor kände effekten av säkerhetsklassningen. "FN-organ som UNICEF och WHO vill återvända för att arbeta med utvecklingsprogram, men de kan inte", sadehan och tillade att ambassadernas reseråd avspeglade klassningen. "Resenärer tror att det finns tusentals miliser som far fram, det är inte sant", sade han.

Han sade att indonesiska myndigheter, polis och militär, har arbetat hårt med FN för att förbättra situationen.

Källa: Jill Jolliffe/The Age (Melbourne)

04 - UNMISET pressmeddelande

Dili. Seminarium granskar internationella rådgivares roll

Ett seminarium hölls idag i Timor Hotel för att granska rollen för och funktionen hos de 100 internationella "stabilitets-"rådgivarna från UNMISET och de mer än 200 utvecklingsrådgivare som Östtimors administration har genom UNDP.

Gemensamt organiserad av Östtimors regering, UNDP och UNMISET var heldagssessionen utformad för att möjliggöra ett uppriktigt utbyte av erfarenheter och bidrag från rådgivarna och diskutera strategier för framtida rekryteringar för att tillgodose behovet av tekniker och administratörer i offentlig administration efter UNMISET.

Premiärminister Mari Alkatiri öppnade seminariet med att säga att det "primära målet för rådgivarna har ändrats till överföring av kompetens". Han beskrev deras roll som den hos "mentorer". Det verkliga kvittot på deras framgång, sade han, kommer att vara att "de har gjort sina egna roller överflödiga 2004", när UNMISET:s mandat tar slut.

Alkatiri betonade att "regeringen, och bara regeringen, har det slutliga ansvaret". Han manade sina ministrar och regeringens ledare att "maximalt utnyttja rådgivarna".

I ett tal till seminariet lovordade generalsekreterarens särskilde representant (Special Representative of the Secretary-General - SRSG) Kamalesh Sharma UNMISET:s civila stödprogram som "ett av de mest viktiga eftersom det skapar grundvalen för en östtimoresisk administration med bred bas, oberoende och med självtillit".

"Utmaningen är enorm med hänsyn till de lokala förutsättningarna, kompetensen och resurserna samt kommunikationssvårigheterna", sade han. Trots detta kallade han sig optimist.

Sharma manade deltagarna att ta hänsyn till flera omständigheter: en är att det måste finnas östtimoresiska motparter som kan arbeta med rådgivarna. Periodiska genomgångar ska göras av rådgivarna och deras timoresiska motparter för att säkra att kunskapen delas framgångsrikt.

Sharma föreslog också att man skulle begrunda olika sätt på vilka utbildning och erfarenhet som överförs kan dokumenteras genom att ta fram "utbildningsmanualer" och ljud/videoband.

SRSG föreslog vidare att med den "rika tillgång på olika expertis" hos de civila rådgivarna borde det vara värt att utnyttja "mer omfattande utbildningsprogram inom landet för offentliganställda vid akademin för offentliga tjänster".

Sharma manade seminariets deltagare att ta fram strategier för rådgivarnas roll och funktion, när UNMISET:s uppdrag tar slut 2004. Internationella rådgivare borde hjälpa till med att säkra att den nuvarande kapacitetsuppbyggnaden kan upprätthållas av timoreser och timoresiska institutioner med minimal hjälp utifrån.

En detaljerad rapport från seminariet kommer att vara tillgänglig inom den närmaste tiden, men Sukehiro Hasegawa, vice SRSG och UNDP:s repreentant på platsen, anmärkte att många deltagare pekat på behovet av bättre kommunikation mellan rådgivarna och deras motparter och föreslog att "större utbyte måste äga rum". han sade att självständighet är viktigare än beroende men att ömsesidit beroende har ett högre värde än oberoende.

Japansk general besöker Östtimor

Befälhavaren för de japanska självförsvarsstyrkornas nordöstra armé, general Mitsuo Nonaka, började idag ett fyradagars besök i Östtimor.

PKF:s Japanska Ingejörsgrupp (JEG) består av personal från den nordöstra armén.

General Nonaka kommer att informeras i PKF:s huvudkvarter i Dili och besöka JEG och väg- och vattenbyggnadsprojekt i Dili, Oecussi, Maliana och Suai.

I detta sammanhang vill vi också berätta att den nya Lospalos-bron i Lautém-distriktet högtidligt öppnades för trafik den 1 november av premiärminister Mari Alkatiri och andra östtimoresiska ministrar, Sukehiro Hasegawa, generalsekreterarens särskilde representants stäfföreträdare (DSRSG) och general Tan Huck Gim, befälhavare för PKF.

Den ursprungliga bron kollapsade under de svåra regnen 2001. Den japanska ingenjörsbataljonen börjdade byggandet av Bailey-bron tidigt i oktober i år och avslutade arbetet den 29 oktober. JEG kallar spannet "Obrigadu Bridge".

Granaten i Balibo inte en planerad attack

UNPOL-tjänstemän tillkännagav idag att explosionen på marknaden i Balibo, som sårade sex västtimoreser den 25 oktober, inte var en planerad bombning, som de första rapporterna antydde.

Baserad på sin undersökning säger UNPOL att granaten kastades in under ett fordon efter ett missförstånd mellan illegala bränslesäljare.

UNPOL säger att det absolut inte finns något bevis för att granatincidenten var något slags terroristattack.

Marknaden i Balibo har länge varit känd som farlig. Enligt UNPOL så har det varit åtskilliga våldshändelser tidigare, inklusive överfall och stenkastning, mellan handlare från Östtimor och Västtimor.

Oktober

25 - Australien sänker tullar

Australiens premiärminister John Howard har sagt att hans land planerar att slopa alla importtullar från 50 fattiga nationer.

Howards kommentar gjordes inför Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forums möte i Mexico.

"Jag kan med nöje i dag tillkännage att Australien kommer att ge tullfrihet och ta bort alla importkvoter för de 49 minst utvecklade länderna och Östtimor" sade han.

Howard angrep industriländernas misslyckande med att öppna sina marknader för jordbruksprodukter exporterade från utvecklingsländer.

"Nivån på skyddet för jordbruken i Förenta Staterna, Japan och den Europeiska Unionen har en extremt negativ inverkan på många utvecklingsländer.

Exportintäkterna för världens fattigaste länder pressas ner med minst 10% eftersom de är utestängda från världens största jordbruksmarknader Förenta Staterna, Japan och den Europeiska Unionen", sade han.

Howards kommentarer kommer tätt efter uppgörelsen i den Europeiska Unionen att gradvis minska jordbruksstödet som fördömts som olämpligt av länder, som är för en mer radikal förändring.

EU står under påtryckningar för att avveckla sina jordbrukssubventioner för att underlätta inlemmandet av 10 nya medlemsländer med stora jordbrukssektorer de närmaste åren.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik förbrukar för närvarande 30 miljarder engelska pund, omkring en tredjedel av EU:s budget.

Australien, en av medlemmarna i Cairngruppen av jordbruksexportörer, är en av de mest högljudda kritikerna av Europas jordbrukssubventioner.

Howard manade APEC att fortsätta att ha främjandet av frihandel högst på sin dagordning. Han sade att avvecklingen av handelshinder kommer att hjälpa fattiga länder mer än ökad ekonomisk hjälp i det långa loppet.

"Nyckelläxan de senaste 50 åren är att de länder, som öppnar sina marknader, utvecklas mest", sade han.

Källa: BBC genom Joyo Indonesia News

21 - Östtimor går med i Interpol

Afghanistan och Östtimor går med i Interpol. Interpols generalförsamling välkomnade i måndags Afghanistan och Östtimor som nya medlemmar med en överväldigande majoritet röster. Därmed är antalet medlemmar i den internationella kriminalpolisorganisationen nu 181.

...

Källa: Pressmeddelande från Interpol

18 - Minneshögtid för offren för Bali-tragedin

President Kay Rala Xanana Gusmão kommer att leda en minneshögtid söndagen den 20 oktober i Dili till minnet av offren för förra söndagens bomber på Bali, som dödade mer än 187 människor och sårade hundratals.

...

President Gusmão har sagt att " Vi alla sörjer förlusten av så många oskyldiga liv, särskilt efter att vi fått veta att flera av offren arbetade för Förenta Nationerna i Östtimor. Detta är en tragedi som inte kommer att glömmas och vi borde alla göra vårt bästa för att sådant inte ska upprepas, varken i detta land eller någon annanstans på jorden. Högtiden blir Östtimors hyllning till offren och deras familjer och ett uttryck för vår solidaritet med länder, vars oskyldiga medborgare drabbades av denna tragiska händelse."

Källa:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DO PRESIDENTE

PRESS RELEASE
Contact Names:  Elizabeth Exposto & Inês Almeida
Mobile:  +61 418 825 324 or +61 438 852 335
Email:  presidente-tl@easttimor.minihub.org

16 - Den siste irländske soldaten lämnar Östtimor idag

De sista irländska soldaterna i Östtimor ska lämna det sydöstasiatiska landet idag. Därmed avslutas den 3 år långa irländska insatsen i UNTAET:s fredsbevarande styrka.

De första irländska soldaterna skickades till Östtimor i oktober 1999 efter att befolkningen röstat för självständighet från Indonesien, som hade invaderat landet 1975.

UNTAET - United Nations Transitional Administration in East Timor - Förenta Nationernas övergångsadministration i Östtimor - upprättades därefter för att verka som en tillfällig regering fram till den fullständiga självständigheten, som uppnåddes tidigare i år.

En irländsk soldat dödas i tjänsten i landet, Peadar O'Flaharta från Co Galway.

Källa: Irish Examiner

10 - Pressmeddelande från Utrikesdepartementet: Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor

Helena Gustavsson
Pressekreterare
08-405 55 50

Erik Widman
Departementssekreterare
08-405 56 12

Kristina Östergren
Redaktör
08-405 57 80
0708-88 35 11

Regeringen har i dag beslutat om en landstrategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor på 100 miljoner kronor över en treårsperiod.

- När president Xanana Gusmão var i Stockholm i april i år talade vi om att det är viktigt att vi inte släpper engagemanget nu när Östtimor uppnått självständighet, utan att vi fortsätter att stödja Östtimors befolkning att bekämpa fattigdomen genom att säkra fred, demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling, säger Jan O. Karlsson.

Huvuddelen av det svenska biståndet ska kanaliseras via FN-systemets olika organisationer. Stöd till förvaltningen och utbildning övervägs liksom ett brett ekonomiskt stöd och säkerhetsfrämjande insatser.

Sverige bidrog under åren 1999-2002 med drygt 135 miljoner till Östtimor. För närvarande deltar 10 svenska civilpoliser och 2 militärobservatörer i FN:s fredsbevarande mission i landet.

Landstrategin kan läsas på www.ud.se


Östtimor blev självständigt den 20 maj 2002 efter över två års FN-förvaltning. Den f.d. portugisiska kolonin ockuperades 1975-1999 av Indonesien.

03 - FN: Ny ständig representant för Östtimor presenterar sin fullmakt

Biografi. Jose Luis Guterres, Östtimors ny ständige representant i Förenta Nationerna presenterade idag sin fullmakt för generalsekreterare Kofi Annan.

Tidigare var Guterres vice utrikesminister.

Innan han blev det, så deltog Guterres i många politiska och internationella aktiviteter på den östtimoresiska regeringens och motståndsrörelsens uppdrag. 2002 ledde han Östtimors delegation vid ministermötet i Brasilien och ACP/EU mötet i Dominikanska Republiken. Han deltog också i möten med den första indonesiska ministerdelegationen till Östtimor.

Han var medlem i CNRT (National Council of Timorese Resistance) och också i Fretilins centralkommitté. När det gäller Förenta nationerna deltog han 1983 till 1999 i möten med underkommissionen för mänskliga rättigheter och i Kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève. 1979 till 1982 deltog han i generalförsamlingens fjärde kommitté och i kommittén för avkolonialisering.

Guterres studerade 2002 vid Institute of Strategic and International Studies i Portugal och 2000 vid Malaysias Institute of Diplomacy and Foreign Relations. Han har en examen i ekonomi från Western Cape University, betyg i engelska från universitet i Cambridge och en examen i International marketing and Export Promotion från International Trade Centre/UNCTAD/GATT.

Guterres är gift och har två barn.

Källa: Pressmeddelande BIO/3456

02 - USA och Östtimor undertecknar militäravtal

Östtimor och Förenta Staterna underteckande ett "Status för styrkor-"avtal som fastlägger reglerna för USA:s militära styrkor stationerade i eller på besök i världens nyaste självständiga nation.

Utrikesminister Colin L. Powell untertecknade avtalet tillsammans med Östtimors utrikeminister José Ramos-Horta efter samtal i utrikesministeriet med president Xanana Gusmão. Det förstärker Östtimors position som en kommande allierad till USA i Sydostasien efter att Östtimor i augusti gick med på att undanta USA-personal från åtal vid den nyligen skapade internationella brottmålsdomstolen.

Utrikesdepartementets talesman Richard Boucher sade att "Status för styrkor-"avtalet omfattar aktiviteter såsom besök av USA:s örlogsfartyg och humanitär hjälp från USA-trupper.

Källa: Washington Post

September

04 - Slutet av en era i Östtimor

Dili. Efter nästan tre års förtjänstfullt arbete har Förenta Nationernas militärsjukhus i Comoro lagts ner.

FN:s militärsjukhus stängde i lördags och det nya FN-sjukhuset bakom Obrigado-kasernerna övertog ansvaret för FN:s civila och militära personals hälsovård.

Sedan september 1999 har kontingenter från Australien, Egypten och Singapore gett medicinsk hjälp till tiotusentals östtimoreser och FN-anställda.

Bara under de senaste 6 månaderna har mer än 60 kirurgiska ingrepp och 8000 laboratorieprov utförts. Nästan 3000 patienter har behandlats utöver de 1500 som fått sjukgymnastik, tandvård eller röntgenundersökning.

Som ett led i Förenta Nationernas neddragning i Östtimor återvände den singaporesiska personalen vid FN:s militärsjukhus hem i februari i år och deras egyptiska kollegor i slutet av mars.

Den sjätte australiensiska kontingenten, huvudsakligen från "1st Health Support Battalion" i Sydney, har varit i Östtimor sedan februari och övertog ensamma ansvaret för sjukhuset efter repatrieringen av personalen från Singapore och Egypten.

De 68 australiensarna håller på att packa ner FN:s militärsjukhus som förberedelse för att lämna Östtimor inom de närmaste veckorna.

Chefen för den sjätte australiensiska kontingenten, Reg Crawford sade att "Förenta Nationernas militärsjukhus har en lång och stolt historia i Östtimor. Ursprungligen upprättat av Australien 1999 växte det snabbt till att omfatta 146 personer med deltagande av Egypten och Singapore utöver Australien i arbetet med att ge hälsovård till UNTAET och UNMISET".

Reg Crawford sade också, som ett erkännande av stödet från Östtimor, att "Östtimors folk varmt har välkomnat oss i sitt land och jag skulle särskilt vilja nämna de lokalanställda som outtröttligt givit sitt stöd. De har blivit en del av vår enhet och vi kommer att minnas dem med saknad."

Thailand har tagit över rollen att ge hälsovård vid det nya FN-sjukhuset som ger sjukvård på nivå 2 till FN:s civila och militära personal i Östtimor.

Sjukvård på nivå 2 omfattar kirurgi för att rädda liv och lem, återupplivning, intensivvård, laboratorier och röntgen.

Det nya FN-sjukhuset är ett av två i Östtimor, det andra är det slovakiska kirurgteamet i Suai.

För ytterligare information kontakta:
CAPTAIN Sarah Hawke
UNMISET Media Officer - Military
0418-823 096
hawke@un.org

Källa: Pressmeddelande från UNMISET:s talesperson

Augusti

27 - USA undertecknar tredje avtalet om ICC-immunitet med Östtimor

Washington. Förenta staterna tillkännagav på måndagen att de hade undertecknat ett avtal med Östtimor, som ger USA-trupper i världens nyaste nation immunitet mot åtal vid den internationella brottmålsdomstolen.

Enligt den så kallade "artikel 98"-överenskommelsen undertecknad av representanter för USA och Östtimor i Dili på fredagen, förbinder sig Östtimor att inte lämna ut amerikanska soldater till den i Haag belägna domstolen, som Washington kraftfullt motsätter sig, sade utrikesdepartementet.

Överenskommelsen är huvudsakligen avsedd att skydda USA-soldater i FN:s fredsbevarande operationer, som den i Östtimor. Tre amerikaner togs hem från Östtimor, när ICC:s start närmade sig föregående månad.

Uppgörelsen är den tredje som USA har gjort sedan det började en internationell kampanj för att skriva sådana avtal efter att domstolen upprättades den 1 juli, sade talesmannen Richard Boucher.

Hittills är de enda andra stater som träffat sådana överenskommelser med Förenta staterna Israel och Rumänien. Det är dock bara Rumänien, som skrivit under Rom-traktaten som ligger till grund för ICC.

EU-företrädare har kritiserat Rumänien, en kandidat till medlemsskap i den Europeiska Unionen, för dess beslut att skriva på och måndagens tillkännagivande av uppgörelsen med Östtimor kom när oenigheten över Atlanten ökade.

Utrikesdepatementet sade att utrikesminister Colin Powell hade skrivit till europeiska regeringar i mitten av augusti för att klaga över att en del i den Europeiska Unionen försökte hindra Washington från att träffa artikel 98-överenskommelser.

Källa: Agence France Presse (AFP)

23 - Generalsekreterarens rapport

Förenta Nationernas generalsekreterare rapporterade den 23 augusti till FN:s generalförsamling om FN:s hjälp till Östtimor. Nedan ger vi några korta, sammanfattade utdrag. Den fullständiga rapporten finns att läsa på engelska där.

De FN-organ, fonder och program som för närvarande finns i Östtimor är:

Flyktingsituationen

Den 6 augusti 2002 hade 218.628 flyktingar återvänt till Östtimor. Antalet kvarvarande flyktingar i Indonesien har uppskattats till omkring 43.000. Totalt 25.934 flyktingar har återvänt under 2002.

Den indonesiska regeringen har tagit konkreta steg för att uppmuntra flyktingarna att åter vända, pengar har betalats till varje familj som återvänt. Den indonesiska regeringen har också upphört med allt materiellt stöd i flyktinglägren sedan januari 2002 och slutade några månader senare att gratis distribuera vatten ge medicinsk hjälp.

Försoning

UNHCR har tagit initiativet till en rad försoningsaktiviteter, gränsmöten, åk-och-titta besök och kom-och-prata besök.

Mellan den 1 november 2001 och den 20 maj 2002 har UNHCR organiserat 21 gränsmöten, 13 åk-och-titta besök och 21 kom-och-prata besök. Xanana Gusmão, Östtimors nye president, hade en nyckelroll i gränsmötet i Batugade den 5 november 2001. Sedan gjorde han sitt historiska besök i Kupang (Västtimors provinshuvudstad) den 26 till 29 november 2001. I maj träffade Gusmão östtimoresiska flyktingar i Makasar på södra Sulawesi (Celebes).

Statistik

Ett av de stora hindren för utvecklinga av östtimor är bristen på aktuella uppgifter om befolkning, ekonomi och social förhållanden. MYcket av statistiken upprättade under den indonesiska eran är har gått förlorade eller är föråldrade med hänsyn till de stora förändringar och omflyttningar av befolkningen som skett sedan 1999. För att råda bot på detta avslutas nu den fattigdomsstudie som baseras på en hushållsundersökning i slutet av 2001. Världsbanken stöder också en undersökning som ska göras 2003 och FN:s befolkningsfond (UNFPA) förbereder tillsammans med finansministeriet den första folkräkningen.

Hälsa

Efter att frivillorganisationerna avslutade sitt arbete i december 2001, har man uppskattat att hälsoministeriet har kunnat fortsätta att ge grundläggande hälsovård till 80 % av befolkningen.

Undervisning

Sedan generalsekreteraren lade fram sin förra rapport har avsevärda framgångar gjorts med återuppbyggnaden av skolorna. Under rapportperioden har ett skolförbättringsprogram försett 100 skolor med tak och väggar. Tretton skolor i distrikten Aileu och Bobonaro har fått sin elförsöjning återupprättad.

Jordbruk och matförsörjning

Östtimor är i första hand en jordbruksekonomi med över 80 % av befolkningen bosatt på landsbygden och 75 % av arbetskraften sysselsatt i jordbruket.

22 - Protester mot FN i Östtimor

Dili. Östtimors nya regering stog igår inför en andra dag av protester, när ett oppositionellt politiskt parti demonstrerade utanför regeringsbyggnaden.

I folksamlingen ingick resterna av en grupp på 2000 tidigare frihetskämpar, som höll en otillåten militärparad i Dili i tisdags.

Gårdagens protest, omfattande omkring 500 människor, ägde rum framför regeringens huvudbyggnad nära Dilis hamn.

Byggnaden hyser också en del av FN:s stödorganisation i Östtimor.

Först verkade det som om de protesterande skulle försöka tvinga sig in i byggnaden med våld, men ledare för det oppositionella partiet, CPD-RDTL, lugnade dem fort.

Massan skrek FN-fientliga slagord och krävde att regeringen bestämmer ett datum för en nationell dialog om de tidigare motståndssoldaternas problem. Tusentals veteraner är nu arbetslösa och, säger de, glömda.

De flesta av demonstranterna var landsbygdsbor från territoriets östra del. De reste till Dili på söndagen i en konvoj om fler än 100 lastbilar fulla med före detta soldater i uniform.

Familjer till offren för en massaker 1983 i staden Kraras bar en banderoll, som krävde att förövarna skulle ställas inför rätta. Fler än 180 människor antas ha blivit dödade av en indonesisk styrka i september det året.

Organisatören av protesten, Jacob Correia, läste upp en rad krav, som även omfattade slut på FN:s kontroll av de östtimoresiska försvarsstyrkorna, som ännu inte styrs av den nya självständiga regeringen.

Han anklagade upprepade gånger FN för "nykolonial" styrning av Östtimor.

En delegation från de protesterande mötte regeringstjänstemän och utrikesminister José Ramos-Horta tillkännagav senare att president Xanana Gusmão och premiärminster Mari Alkatiri skulle möta dem idag.

Under två dagars demonstrationer visade CPD-RDTL, tidigare betraktat som en obetydlig rörelse, sin styrka.

Vid tisdagens högtidlighållande av den 27:e årsdagen av bildandet av gerillaarmén Falintil antydde doktor Alkatiri sin beredvillighet att göra eftergifter.

Han lovade ett antal åtgärder för att hjälpa till att lösa de många problem tidigare gerillasoldater möter.

Källa: Jill Jolliffe/The Age

16 - Indonesisk domstol frikänner

Web-radion Democracy Now! har en redovisning av frikännandet av 5 indonesiska militärer och poliser för våldet under omröstningen om självständighet i östtimor 1999. Länken är http://www.webactive.com/pacifica/demnow/dn20020816.html.

Gäster i studion är:

Nedan finns en sammanfattning av programmet.

Den här veckan frikände en särskild indonesisk domstol 5 indonesiska militärer och poliser från anklagelserna om brott mot mänskliga rättigheter i Östtimor. En 6:e - förre guvernören Abilio Soares - dömdes till 3 års fängelse för sin roll som övervakare av territoriets förstörelse och fler än 1000 timoresers död 1999 bara. Fyra av de indonesiska officerarna frikändes från en av de värsta massakrerna efter omröstningen om självständighet - massakern i Suai.

För en och en halv månad sedan rättfärdigade USA:s försvarminister Donald Rumsfeld återupptagandet av militärt bistånd till Indonesien med att säga att landet gjorde stadiga framsteg mot respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta medan utrikesdepartementet arbetade för att stoppa en stämning av Exxon Mobil som anklagar företaget och den indonesiska militären för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna i Aceh. Ett av kongressens villkor för återupptagandet av USA:s militära bistånd till Indonesien - som stoppades 1999 efter Östtimors röst för självständighet - var att Indonesien skulle ställas till svars för brott mot de mänskliga rättigheterna i Aceh, Västpapua och annorstädes innan militärt bistånd skulle kunna åetrupptas. Men nu, 3 år senare, går de indonesiska styrkor som jämnade Timor med marken skuldfria.

Källa: East Timor Action Network

11 - Indonesisk och östtimoresisk polis möts i Atambua

Jakarta. Indonesiska polisofficerare och deras östtimoresiska motparter möttes på lördagen för ett första koordineringsmöte, rapporterade AFP.

Källa: Jakarta Post

11 - Obeväpnad indonesisk militär eskorterar östtimoresiska återvändare till gränsen

Jakarta. Indonesisk militär (TNI) med uppdrag att eskortera östtimoresiska flyktingar som återvänder till sitt hemland till gränsen bär inte vapen, sade en officer på fredagen.

"Det här görs för att visa att östtimoresiska flyktingar deltar i repatrieringsprogrammet utan påtryckningar från någon", sade befälhavaren för den indonesiska styrka som bevakar gränsen mellan provinsen Västtimor och Östtimor major Djoko Subrandio enligt nyhetsbyrån Antara.

Djoko sade att det är styrkans uppgift att eskortera flyktingarna från deras läger till gränsen.

Han sade att det här alltid har politiserats av olika grupper för att skapa intryck av att TNI tvingar flyktingar upp på lastbilarna, som kör dem hem. Sanningen är att styrkan gör detta baserat på fri vilja, tillade han.

Styrkans uppgift är att förhindra infiltration och smuggling till och från Indonesien, sade han.

Källa: Jakarta Post

Juli

25 - Schweiz och Östtimor blir nya FN-medlemmar

Den 10 september blir Schweiz Förenta nationernas 190:e medlem.

Landet följs den 27 i samma månad av den nyblivna nationen Östtimor.

Beslutet att släppa in Schweiz i den internationella gemensakapen togs på onsdagen av FN:s säkerhetsråd.

Schweiz ansökte i förra veckan formellt om medlemskap efter en folkomröstning i mars.

Källa: TT-Reuters, New York/DN

18 - Reserapport från Östtimor

Caritas Sverige - en katolsk hjälporganisation - har fem projekt i gång i Östtimor. Ansvarig är Christer Holmgren som i sin senaste reserapport skriver:

Två månader efter självständigheten och ett år efter mitt senaste besök i Dili har mycket ändrats. Inte alls så många FN-bilar på gatorna och till synes en mycket mer avspänd atmosfär. Språkfrågan är fortfarande brännande och det tycks som om portugisiska hörs mycket mer nu än tidigare. Det kan bero på att många engelsktalande utlänningar har lämnat landet och att all nyrekryterad FN-personal är portugisisk-språkig.
Folket i det nyligen självständiga Östtimor står inför enorma utmaningar de kommande åren eftersom de lever i Asiens fattigaste land, ett av de fattigaste i världen1. Fler än två av 5 lever på mindre än 55 cent per dag. Medellivslängden är bara 57 år. Kvinnor dör i onödan i barnsäng. Många barn dör före 5 års ålder av sjukdomar som kan förebyggas. 43 % av befolkningen är analfabeter, 46 % har aldrig gått i skolan. Många unga är outbildade och arbetslösa.

Noter:

  1. East Timor Human Development Report 2002, UNDP.

08 - Historiens ironi gynnar Östtimor

Noterat/Politik - Aldrig har portugiserna visat sådant engagemang som i fråga om Östtimor, skriver José Carlos de Vasconcelos i senaste Jornal de Letras (Lissabon). Han talar sant: när den senaste krisen med Indonesien var som skarpast kring 1999 följde portugisiska medier utvecklingen dag för dag. Det som i Sverige var en samling nyhetsnotiser var i Portugal en moralisk prövosten. Nu, när Östtimor just har blivit självständigt, är Portugal dess starkaste tillskyndare.

Läget är intressant. När Indonesiens ockupation 1975 blev sju resor värre än det gamla portugisiska styret, kunde Portugal återuppfinna sin internationella roll. Historiens gynnsamma ironi. Man kan rent av hävda att kolonialhistorien var en förutsättning för att man alls skulle bry sig (inte ens 200 000 döda räcker alltid för att väcka omvärlden).

Nu spelar även Portugals egenintresse in. I en tid då alla talar om globalisering är "lusofonin", idén om en världsomspännande portugisiskspråkig gemenskap, ett av den portugisiska elitens starkaste trumfkort. En global ambition som samtidigt bildar en motvikt till den anglosaxiska kulturdominansen. Östtimor, 2000-talets första nya nation, valde portugisiska som sitt språk. Den portugisiska stoltheten går inte att ta miste på. Samtidigt riskerar den ibland att tappa själva Östtimor - dess folk, dess olika språk - ur sikte.

Luís Cardoso, vars skimrande roman "Krönika om en överfart" nyss kom på svenska, kunde ses som en bekräftelse på Östtimors satsning på lusofonin. Men i en intervju i Jornal de Letras visar han snarare på vidden i landets postkoloniala splittring. Själv flydde han undan indoneserna 1975 och hankade sig fram i Portugal. I sitt skrivande - han jobbar just nu på sin tredje bok - återkommer han ständigt till frågan om Portugals koloniala närvaro. En hel timoresisk samhällsklass lät sig assimileras in i det portugisiska. Men i dag?

- Jag kände Östtimor som en liten portugisisk koloni. När jag nyligen återvände såg jag ett asiatiskt land, helt fäörändrat i sitt sätt att tänka.

Exilen har gjort honom till en främling i sitt eget land. Det verkar bli grunden till ett angeläget författarskap.

Källa: Stefan Helgesson/Dagens Nyheter

03 - Förre gerillaledaren Gusmão anländer som president

Jakarta. Xanana Gusmão, tidigare gerillaledare och nu president i det nyligen självständiga Östtimor, kom i tisdags morse på ett tvådagars statsbesök till Indonesien.

Gusmão, åtföljd av sin fru Kirsty Sword Gusmão, hälsades av president Megawati Soekarnoputri och hennes man Taufik Kiemas i Merdeka-palatset.

Gusmão hälsades med en salut om 21 kanonskott och de två nationalhymnerna spelades av presidentens musikkår, rapporterade Antara.

Gusmãos sällskap omfattar Östtimors utrikesminister José Ramos Horta, transportminister Ovidio de Jesus Amaral, inrikesminister Tiago Rogerio Lobato, utbildningsminister Armindo Maia, hälsominister Rui Maria de Araujo och andra tjänstemän från det nyligen självständiga landet.

Efter ceremonin samtalade Gusmão och Megawati i Merdeka-palatset.

Hans program under besöket omfattar bland annat ett besök på Kalibata hjältekyrkogård på onsdag. Han ska också möta representanthusets talman Akbar Tandjung och ordföranden i folkförsamlingen Amien Rais, rapporterade AFP.

Han reser på onsdagen till Makassar i Sulawesi, där han kommer att tala på ett seminarium på torsdagen om utsikterna för ekonomiskt samarbete mellan östra Indonesien och Östtimor.

Källa: The Jakarta Post

Juni

26 - "Soldater deltog i anfall på flyktingar"

Åklagare vid den tillfälliga människorättstribunalen sade på tisdagen att militär personal i milisuniformer deltog i ett blodigt anfall på civila, som sökt skydd i den östtimoresiske biskopen Carlos Filipe Ximenes Belo residens den 6 september 1999.

Vid den första sessionen av rättegången mot den förre militärbefälhavaren i Dili, överstelöjtnant Soedjarwo anklagade åklagarna den svarande för brott mot mänskligheten genom att han inte hindrade beväpnade milismän från att anfalla flyktingarna.

Soedjarwo kan dömas till minst 10 års fängelse om han befinns skyldig.

Åklagare Hotman Ambarita sade att den 6 september 1999 beväpnade milismän, som stödde Jakarta, och soldater i milisuniformer kom till Belos residens och tvingade flyktingarna att lämna det.

"Flyktingarna fördes till Moder Maria-parken framför biskopens residens ... det hördes ett skrik 'anfall' och prointegrationsgruppen öppnade eld mot flyktingarna", sade Hotman.

Enligt biskop Belos uttalande dödades två civilpersoner i anfallet. Av dessa var en en 10 år gammal flicka, Lili, som sköts i vänster öga.

Det finns ingen entydig, oberoende rapport om det verkliga antalet döda.

Incidenten hände två dagar efter att resultatet av den av FN organiserade omröstningen den 30 augusti tillkännagavs.

Soedjarwo anklagades också för att vara ansvarig för anfallet mot det hus tillhörigt kyrkan i Dili, som hyste minst 5.000 flyktingar den 5 september. Byggnaden brändes ner till grunden och minst 25 personer anges ha blivit dödade.

Domare Andi Samsan Nganro ajournerade förhandlingarna till den 1 juli då försvaret ska yttra sig.

Under tiden vittnade den förre befälhavaren i Östtimor, brigadgeneral Noer Muis. Han sade att de flesta östtimoreser som arbetade för FN:s organisation (UNAMET) med förberedelserna för omröstningen bodde i kyrkor eftersom röstlokalerna var nära dessa.

Noer Muis vittnade under rättegågen mot fem militärer, poliser och civila anklagade för att vara ansvariga för dödandet av civila flyktingar i kyrkan i Suai.

Han sade att före anfallet mot den Heliga Marias kyrka i Suai, som dödade 27 människor - bland dessa tre katolska präster, hindrade kyrkans personal militär och polis från att komma in på området, där självständighetsanhängare hade tagit sin tillflykt.

Ett annat vittne, obduktionsexperten Budi Sampurno, avslöjade att 26 kroppar grävdes upp av hans grupp den 25 november 1999 ur tre massgravar på en sandstrand i Belu-distriktet i Västtimor nära gränsen till Östtimor.

Han sade att 12 av offren dött av gevärsskott, 8 av knivhugg, 3 av andra slags sår medan dödsorsaken för de 3 övriga inte kunde fastställas på grund av kropparnas förmultning.

"Av tillståndet på benen och mostvarande märken på kropparnas kläder drog vi slutsatsen att de hade träffats av höghastighetskulor", sade han och tillade att inga kulor hittades i sanden så att man kunde avgöra vilka slags vapen som använts.

Den tillfälliga människorättstribunalen planerar att börja rättegången mot den förre milisledaren Eurico Guterres på torsdag.

Källa: Tertiani ZB Simanjuntak, The Jakarta Post

24 - Räkna inte med USA

Den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court - ICC) etableras den 1 juli, men Washington har redan börjat fundera över vilka av FN:s fredsbevarande uppdrag, som är värda risken att amerikanska soldater skulle kunna ställas inför en internationell domstol.

Det första som offras är Östtimor. Pentagon har beslutat att kalla hem nästan 80 amerikaner från FN-uppdrag där, därför att det inte är värt att utsätta tre militärobservatörer och 75 civilpoliser för risken att bli ställda inför den internationella domstolen.

Förenta Staterna försökte att få ett undantag från internationella åtal för alla länder som bidrar med trupp till FN-uppdraget, men säkerhetsrådets medlemmar avvisade förslaget.

Många utländska diplomater och rättsexperter säger att FN:s standardavtal med länder som bidrar med soldater - som skickar hem felande fredsbevarare för utredning och åtal till deras hemland - är tillräckligt skydd.

Men Washington vill ha en tydlig policy med säkerhetsrådets tyngd bakom.

"Jag kan säga er att utan ett svar kommer vi att kalla hem vår personal från Östtimor", sade marsalk Billingslea, vice statsekreterare i försvardepartementet och ansvarig för förhandlingsfrågor, på fredagen. "ICC väcker frågor om nackdelar i en fördel-nackdelsanalys."

En representant för den fredsbevarande styrkan sade förra veckan att förlusten av amerikanerna inte skulle hota styrkan, men att det skulle vara bra att ha så brett deltagande som möjligt i internationella uppdrag. I själva verket lider FN ständigt brist på civilpoliser och förlusten av de amerikanska poliserna skulle vara en kännbar förlust.

Bush-administrationen har försökt att få liknande undantag för all främmande trupp i Bosnien, men stött på liknande motstånd.

Källa: Betsy Pisik, The Washington Times

07 - UNMISET:s pressmeddelande

Generalsekreterarens representant möter regeringsmedlemmar och besöker västra sektorn

FN:s generalsekreterares särskilde representant Kamalesh Sharma fortsatte den här veckan sina möten med olika ministrar för att informera sig om Östtimors nya regerings mål och undersöka hur det internationella samfundet kan fortsätta stödja den nya staten.

På tisdagen reste Kamalesh Sharma tillsammans med de fredsbevarande styrkornas (PKF - Peace Keeping Forces) befälhavare Winai Phattiyakul till den västra sektorn för att bekanta sig med de fredsbevarande aktiviteterna längs Östtimors gräns mot Indonesien. Sharma lyssnade på ett antal presentationer som berörde sådant som flyktingar, förhållandet till den indonesiska militären och gränssäkerheten.

...

Vid ett möte med försvarsminister Roque Rodrigues den 5 juni informerades generalsekreterarens representant om sådant som Östtimors försvarstyrkas (ETDF - East Timor Defense Force) organisatoriska tillstånd och ETDF:s relationer till veteranorganisationer.

Generalsekreterarens representant sade att han stöder fortsatt nära samarbete och konsultationer mellan ETDF och PKF och att UNMISET förbundit sig att fullfölja säkerhetsrådets uppdrag omfattande ett fortsatt gradvis tillbakadragande av PKF från Östtimor de kommande två åren.

...

Nationell konferens om HIV/AIDS i Dili

Generalsekreterarens representant Kamalesh Sharma berömde idag regeringen för att den aktivt går i spetsen för ett preventivt HIV-program i Östtimor och applåderade att detta har fått prioritet i regeringens nationella utvecklingsprogram.

...

Valkommissionen delar ut ordbok på tetum

Den oberoende valkommissionen (IEC - Independent Electoral Commission) har börjat dela ut en nyskriven valordbok framtagen under Östtimors presidentval tidigare i år.

IEC-tjänstemän säger att behovet av en ordbok härstammar från det faktum att ett antal termer för valbegrepp inte existerade på tetum, umgängesspråket i Östtimor.

...

Mer än 15 000 exemplar av häftet delas nu ut till frivillorganisationer, politiska partier, kyrkor och andra organsiationer ...

Maj

21 - Svensk ambassadör i Dili, Östtimor

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet:

Ambassadör Harald Sandberg har idag överlämnat sina kreditivbrev till det självständiga Östtimors president Xanana Gusmão och blir därmed Sveriges förste ambassadör i den nya staten. Harald Sandberg är sedan 1998 ambassadör i Jakarta och kommer även fortsättningsvis att vara stationerad där.

Källa: Erik Widman, departementssekreterare, 08-405 5667, Åsa Arvidson, redaktör, 08-405 5454

21 - Svår uppgift väntar ny nation

Östtimor. När nattens glädjefyllda självständighetsfirande klingat av fick världens nyaste nation Östtimor på måndagen sin första suveräna regering. Nu väntar den svåra uppgiften att bygga ett samhälle på ruinerna efter årtionden av krig och ockupation.

På ett enkelt podium framför regeringsbyggnaden i huvudstaden Dili installerade presidenten och frihetshjälten Xanana Gusmão premiärminister Mari Alkatiri och hans trettonhövdade regering. Bland de hundratals åskådarna fanns alltifrån barn som viftade med Östtimors svarta, röda och guldfärgade flagga till FN:s generalsekreterare Kofi Annan och USA:s förre president Bill Clinton.

Källa: TT-Reuters, Dili/DN

19 - Krigsfartyg oroar när Östtimor blir självständigt

Så lyder rubriken på Dagens Nyheters första sida ovanför en stor färgbild med bildtexten:

En östtimoriansk hedersvakt tar emot toppolitikerna och andra kändisar när de anländer till huvudstaden Dili. Vid midnatt natten till måndag inleds firandet av det nya självständiga Östtimor. Landets flagga kommer att hissas och Xanana Gusmão ska svära eden som landets första president och hålla ett tal till nationen. Men firandet störs av sex indonesiska krigsfartyg som har ankrat utanför Dili. Fartygen förorsakade upprörda känslor både bland lokalbefolkningen och utländska gäster.

Inne i tidningen ägnas nästan hela sidan 14 åt Östtimor.

16 - Östtimors frimärken

Östtimors nya frimärken har tagits fram av den australiska posten, som en del av hjälpen till Östtimor, efter ett initiativ av de postanställdas fackförening, Communications Electrical Plumbing Union. Läs mer på engelska ...

16 - "FN halar flaggan och ett nytt land föds"

är rubriken på ledaren i nummer 20 av Arbetaren daterat den 17 maj.

13 - UNDP: Östtimor är det fattigaste landet i Asien

Den nya nationen Östtimor är officiellt Asiens fattigaste både finansiellt och avseende human utveckling, enligt Östtimors första rapport om human utveckling. Rapporten, som publiceras idag av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP), överlämnades till den nyvalde presidenten Xanana Gusmão av UNDP:s representant i Dili, Finn Reske-Nielsen.

I sin introduktion till rapporten säger Xanana Gusmão: "Från självständighet måste vi nu gå vidare och utveckla vårt land. Vi måste välja den väg som är mest lämplig för vår utveckling."

Detta är den första grundliga studien av Östtimors humanutveckling, och den första rapport som sätter in Östtimors förhållanden och utveckling i ett internationellt sammanhang. Syftet är också att ge vissa riktlinjer nör den nya nationen stakar ut sin egen kurs för de kommander åren.

Rapporten visar att när Östtimor blir självständigt, kommer det att vara ett av de tjugo fattigaste länderna i världen med en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare på bara 478 dollar och ett humanutvecklingsindex, som placerar det i samma klass som länder såsom Angola, Rwanda, Bangladesh, Guinea-Bissau och Mozambique.

Oavsett hur man än mäter är Östtimor ett av världens fattigaste länder. Livsförväntningen i Östtimor är bara 57 års, nästan halva befolkningen lever på mindre än 0,55 USD per dag. Mycket få personer har fått en adekvat utbildning, mer än halva befolkningen är illiterat. Över 50% av barnen är underviktiga. Och landet lider fortfarande av förstörelsen och traumat som följde ómröstningen om självständighet den 30 augusti 1999.

Detta har resulterat i att Östtimor registrerat ett humanutvecklingsindex på bara 0,42 för år 2001. HUI är UNDP:s sätt att skapa ett mått som tar hänsyn till mer än låga inkomster; det kombinerar inkomst, utbildning och hälsa för att ge ett tal mellan 0 och 1, där 1 är högst. Östtimors HUI placerar det under alla andra i Asien och bland de 20 länder i världen som har det lägsta humanutvecklingsindexet.

Uppgjord av en grupp timoresiska och internationella experter och baserad på kommentarer och förslag från stora grupper fastlägger rapporten tydligt de svårigheter som Östtimor står inför. Den koncentrerar sig på områden, som betraktas som nyckleområden för nationens framtid: regeringskvaliteten, ekonomin, utbildningen och engagemanget av det civila samhället. Rapporten pekar ut att när oberoendet har uppnåtts, återstår problemen med fattigdom och ekonomisk tillväxt att tackla och att omfattande internationell hjälp kommer att behövas kommande år.

Ett av rapportens huvudbudskap är att under självständighetens första år kommer Östtimors folk att vara starkt beroende av kompetensen och kapaciteten hos statliga myndigheter eftersom den privata sektorn är begränsad och det civila samhället håller på att anpassa sig till självständighetens nya förhållanden. Varje svaghet eller misslyckande av dessa statliga myndigheter kommer att vara ett allvarligt hinder för framsteg i humanutveckling.

Kan statsförvaltningens institutioner möta denna utmaning? Rapporten säger att mycket kommer att bero på de beslut som tas de kommande år, de kommer att ange tonen och kvaliteten i den framtida administrationen. Östtimors nya regering står inför en överväldigande uppgift, att bygga upp ett nytt förvaltningssystem som speglar demokratiska principer och involverar Östtimors befolkning och alla samhällsområden.

Östtimor måste nu utforma många riktlinjer och fatta många beslut. Det slutliga provet för de beslut som fattas, vare sig det gäller jordbruk, industri, turism eller oljeindustrin, är om de ger verklig utdelning till fattiga familjer.

UNDP:s i Östtimor stationerade representant Finn Reske-Nielsen sade, när han presenterade rapporten, att han hoppades den skulle utgöra en användbar hjälpreda för Östtimor i dess kamp för att bygga upp en framgångsrik nationalstat och vädjade om UNDP:s stödför denna process.

Kommentar för redaktörer

Tillgänglig för intervjuer: Finn Reske-Nielsen, UNDP:s representant i Östtimor.
Humanutvecklingsrapporter publiceras över hela världen av UNDP, men är obereoende publikationer sammanställda av experter i varje land.
Hittills har 375 nationella och sub-nationella rapporter publicerats av 135 länder. UNDP publicerar också en övergripande Humanutvecklingsrapport årligen.
Den senaste övergripande humanutvecklingsrapporten (2001) baserad på data för 1999 beräknar humanutvecklingsindex för 162 länder. Skulle Östtimor ha varit med, skulle det hamnat på 152 plats på denna lista jämbördes med Rwanda.

Beräkningen av HUI tar med siffor för inkomst per invånare, läskunnighet, skolgång och livslängd för att ge en mer utförlig bild av utvecklingen än bara inkomsten.
UNDP definierar humanutveckling som "processen att öka folks val genom att göra det möjligt för dem att leva långa och hälsosamma liv, ha tillgång till kunskap, ha en anständig levnadsstandard och spela en aktiv roll i sina samhällens liv.

För mer information kontakta UNDP:s Information Officers Imogen Wall och Rita Pires på +61 (0) 417 827 041 eller via epost till imogen.wall@undp.org och rita.pires@undp.org

Det här pressmeddelandet: http://www.undp.east-timor.org/links%20for%20nhdr/main%20release%20long.pdf
Länk till den fullständiga rapporten (East Timor: The Way Ahead, National Human Development Report 2002): http://www.undp.east-timor.org/National_Human_Development_Report_2002.htm

UNDP, Caicoli Street, Dili, Östtimor Telefon: (670 390) 312 481: Fax (670 390) 312 408: Mobil: (61) 0 418 834 630
E-post: registry.tp@undp.org

Källa: United Nations Development Programme

01 - Frihetens förkämpe eller skurkstaternas suverän?

är rubriken på en recension av Noam Chomskys bok "Skurkstater. Den starkes rätt i världspolitiken" i Amnesty Press aprilnummer. Recensionen är skriven av Karin Fjell. Hon skriver:

En skurkstat är en stat som trotsar internationella lagar ... USA i den självpåtagna rollen som global domare och bödel upprepade gånger visat ett öppet förakt för internationella lagar. I självförsvarets namn rättfärdigar man angrepp på andra stater. Chomsky ger också exempel på sådana aktioner och analyserar ingående USA:s roll i krishärdarna i bland annat Mellanöstern och på Balkan och Östtimor. ...

Källa: Amnesty Press Nr 2 april 2002

April

23 - Försoning mål för Gusmão

Xanana Gusmãos första resa utomlands som nyvald president i Östtimor gick till Sverige där han idag talar om sanning, rättvisa och försoning inför Stockholms internationella forum. Men försoningen med Indonesien verkar vara avlägsen.

...

Källa: Ingvar Andersson, DN, 08-738 11 89

22 - CIIR/TAPOL: FN:s människorättskommission bekräftar indonesisk militärs straffrihet

Pressmeddelande från CIIR/TAPOL:

FN:s människorättskommission bekräftar indonesisk militärs straffrihet

Ett uttalande om Östtimor av ordföranden för FN:s människorättskommission förra fredagen har fördömts av Catholic Institute for Internal Relations (CIIR) och TAPOL, Kampajen för mänskliga rättigheter i Indonesien, däfäör att det stöder indonesiens undermåliga rättsprocess beträffande Östtimor. Uttalandet välkomnar starten av rättegångar i Jakarta, men ignorerar det faktum att myndigheterna inte har gjort några meningsfulla framsteg för att ställa de militärer, som var ansvariga för det avskyvärda våldet i Östtimor före, under och efter folkomröstningen 1999.

En talesman för CIIR beskrev uttalandet som

"En förolämpning mot de oskyldiga offren för den indonesiska militärens brutalitet i Östtimor och, så till vida som människorättskommissionen sätter rättesnöret, ett stort bakslag för dem som önskar att regeringar görs ansvariga för grova kränkningar."

TAPOL sade:

"Vi är bestörta över att kommissionen har valt att välkomna en process som knappast kommer att ge Östtimor rättvisa och som inte kommer att stärka laglydnaden och sätta stopp för straffriheten i Indonesien."

Rättegångarna i Jakarta vid en särskilt upprättad tillfällig domstol för brott mot de mänskliga rättigheterna har kritiserats av indonesiska advokater och frivillorganisationer som "skåderättegångar" och "enbart en läpparnas bekännelse" till uppfyllandet av mänskliga rättigheter. FN:s sändebud för mänskliga rätigheter, Mary Robinson, uppmanade i sin rapport till kommissionen det internationella samfundet att åter beakta möjligheten att upprätta en internationell tribunal för Östtimor. CIIR och TAPOL stöder denna rekommendation till fullo.

Ordförandens uttalande tar inte hänsyn till det faktum att den tillfälliga domstolens behörighet är begränsad till brott begångna i april och september 1999 och enbart i 3 av Östtimors 13 distrikt. Detta betyder att ansvar inte kommer att krävas för många allvarliga brott begångna vid andra tillfällen och i andra områden och att mycket av bevisningen om våldets systematiska natur kommer att undanhållas.

Uttalandet välkomnar överenskommelsen mellan indonesiska och östtimoresiska myndigheter för att stärka sambarbetet på det juridiska området. Det ignorerar det faktum att Indonesien hittills har nekat att samarbeta, främst genom att neka att till Östtimor utlämna för brott mot de mänskliga rättigheterna misstänkta.

Uttalandet ignorerar också att på listan över misstänkta höga officerare inblandade i våldet, såsom förre överbefälhavaren general Wiranto och underrättelsechefen Zacky Anwar Makarim, saknas. Många andra viktiga frågor tas heller inte upp i uttalandet, se nedan.

Ordförandens uttalande om Östtimor är tillgängligt på tapol.gn.apc.org/st020419unchr.htm.

De frågor som inte tas upp i uttalandet omfattar bland annat bristen på öppenhet i valet av domare och åklagare i den tillfälliga domstolen, bristen på erfarenhet och självständighet hos domarna, fråvaron av ett effektivt program för att skydda vittnen, brister i lagen om domstolar för mänskliga rättigheter enligt vilken de misstäntänkta åtalas och lagens misslyckande att garantera rättvisa rättegångar.

Uttalandet utövar inte heller påtryckning på Indonesien att fullgöra sina skyldigheter mot de östtimoresiska flyktingar i Indonesien, som nu uppgår till omkring 60.000. Dessa skyldigheter omfattar avväpning och upplösning av den proindonesiska milisen, säkring av att flyktingarnas humanitära behov tillgodoses, av att flyktingarna kan göra ett fritt och informerat val av framtida bosättningsort och underlättandet av repatrieringen av dem som önskar återvända till Östtimor enligt internationella regler.

För mer information kontakta Catherine Scott, CIIR, +44 20 7354 0883 (arb) eller +44 1206 766256 (bost) eller Paul Barber, TAPOL, +44 1420 80153.

22 - Xanana Gusmão i Stockholm

Xanana Gusmão höll idag en presskonferens i Rosenbad. Du kan se den i Din dator! Gå till http://www.regeringen.se/webbutsandningar/ondemand/020422.ram

Regeringskansliets pressmeddelande talar om Gusmãos program i Stockholm.

20 - Utlandsröster: Vägen framåt

Det nyligen självständiga Östtimor har portugisiska som ett av sina officiella språk, konstaterar Straits Times (Singapore). Det har till och med vid tidigare tillfällen talats om att införa den portugisiska escudon som valuta:

För Östtimorianerna är det viktigt för att kunna bryta med det förflutna. Att tala indoneisksa och betala med rupier är smärtsamma påminnelser om Jakartas brutala styre under Suhartos tid vid makten.

Men östtimor riskerar att bli en udda fågel i Sydostasien om man tittar för mycket tillbaka i historien. Det kommer att hämma landets integration i regionen och göra det svårare att försonas med Indonesien.

Källa: DN

19 - Gemensamt svensk-indonesiskt uttalande

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet:

Gemensamt svensk-indonesiskt uttalande

Börje Ljunggren
Departementsråd
08-405 5818

Åsa Arvidson
Redaktör
08-405 5454

En indonesisk högnivådelegation besökte Sverige den 18 och den 19
april 2002 under ledning av samordningsministern för säkerhet och
politiska frågor, Susilo Bambang Yudhuyono. Under besöket träffade han
biträdande statsminister Lena Hjelm-Wallén, utrikesminister Anna Lindh
och justitieminister Thomas Bodström.

Syftet med besöket var dubbelt: att se över det bilaterala
relationerna och söka sätt att ytterligare främja dem, samt att utbyta
synpunkter på regionala och internationella frågor, i synnerhet den
allt värre situationen i Mellanöstern och kampen mot internationell
terrorism.  Båda sidor anser att alla relevanta resolutioner från FN:s
säkerhetsråd bör genomföras.

På svensk förfrågan informerade den indonesiska delegationen om de
fortsatta reformerna som äger rum i Indonesien, i synnerhet
Indonesiens ansträngningar att stärka den ekonomiska återhämtningen
och demokratiserings processen, ansträngningarna för att återetablera
rättsstatens principer, säkerhet och ordning samt för att bibehålla
sin suveränitet och territoriella integritet.

Regionala frågor diskuterades och båda sidor var överens om att
konflikter bäst löses genom förhandlade och fredliga uppgörelser i
frihet och demokrati, samt genom respekt för de mänskliga
rättigheterna och mänsklig värdighet. Den svenska regeringen upprepade
sitt stöd för indonesiska ansträngningar att lösa de utestående
frågorna om internflyktingar och flyktingar. Avseende Aceh stöder
Sveriges regering särskild autonomi för Aceh inom Indonesiens
territoriella integritet och suveränitet enligt överenskommelse i den
fortsatta dialogen mellan alla berörda parter. Därtill rådde enighet
om vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna och av att nå en
lösning på utestående rättsfrågor.

Båda sidor underströk vikten av goda grannskapsrelationer mellan
Indonesien och det nya självständiga Östtimor samt av att kvarvarande
frågor mellan de två länderna löses.

Meningsutbytet var uppriktigt och hjärtligt och den indonesiska
delegationen uppskattade mycket den förståelse och det stöd som den
svenska regeringen visade. Den indonesiska delegationen informerade
den svenska sidan om den förbättrade säkerhetssituationen i Indonesien
samt om framstegen i den indonesiska ekonomiska återhämtningen. De två
parterna utforskade sätt för de två länderna att samarbeta och för
Sverige att stödja Indonesiens reformprocess.

Samordningsminister Yudhuyono uttryckte den indonesiska delegationens
uppskattning för det varma välkomnandet och det utmärkta arrangemanget
av besöket.

18 - Gusmão till försoningskonferens

Östtimors nyvalde president Xanana Gusmão besöker Sverige nästa vecka. Gusmão kommer att delta i den internationella konferens om försoning som arrangeras av svenska regeringen.

-Det är ganska fantastiskt att vi får hit en före detta gerillaledare som just har blivit president, sade vice statsminister Lena Hjelm-Wallén vid en presskonferens på onsdagen.

Försoningskonferensen är en fortsättning på det arbete som inleddes med den stora internationella konferensen om Förintelsen för två år sedan. Förra året handlade konferensen om intolerans och rasism, och årets tema är alltså rättvisa, sanning och försoning. Regeringsdelegationer från 44 länder kommer till Stockholm för att tillsammans med forskare och journalister diskutera hur det är möjligt att uppnå försoning efter uppslitande krig och konflikter.

Diskussionerna kommer särskilt att kretsa kring utvecklingen i Kambodja, Sydafrika, Rwanda och Bosnien. Dessutom skall försoningen mellan Polen och Tyskland diskuteras. Den för dagen mycket aktuella krisen i Mellanöstern kommer inte att tas upp på konferensen. Att tala om försoning innan våldsspiralen brutits är inte meningsfullt, menar Hjelm-Wallén.

- Jag skulle önska att vi kunde ha en konferens om försoning i Mellanöstern, men där är vi ännu inte, sade Lena Hjelm-Wallén.

Källa: Göran Eriksson, DN

18 - Resultat av presidentvalet

Kandidat Antal röster Röster i % av giltiga röster Röster i % av alla röster
Xanana Gusmão 301 634 82,69
Francisco Xavier do Amaral 63 146 17,31
Giltiga röster 364 780 100,00 96,36
Ogiltiga röster 13 768 3,64
Totalt antal röster 378 548 100,00

Källa: John M. Miller, Media & Outreach Coordinator
East Timor Action Network: 10 Years for Self-Determination & Justice

48 Duffield St., Brooklyn, NY 11201 USA
Phone: (718)596-7668 Fax: (718)222-4097
Mobile phone: (917)690-4391
Web site: http://www.etan.org

15 - Rivalerna kom till vallokalen arm i arm

Östtimor. De två konkurrenterna om presidentposten gick arm i arm till valurnan. Det gav en särskild symbolik åt presidentvalet i Östtimor på söndagen.

Favoriten Xanana Gusmão och utmanaren Francisco Xavier do Amaral ville markera enighet, inte splittring, när det lilla Östtimor tog sitt sista stora steg mot självständighet efter århundraden av utländskt herravälde och en blodig och bitter befrielsekamp som kulminerade 1999 med en orgie av hat och våld som ofta skar rätt igenom familjer och byar.

Xavier do Amaral har väl aldrig trott på någon seger, men nu medgav han det öppet, och förklarade att han var glad att komma in som tvåa och att han ställt upp för att det skulle finnas något alternativ alls.

Tidigt på söndagsmorgonen blev det en viss nervositet hos FN som styr Östtimor ytterligare några veckor. Det var nästan tomt i vallokalerna i huvudstaden Dili och kontrasten var stor jämfört med parlamentsvalet i augusti 2001 då tusentals människor köade från tidiga morgonen för att få rösta.

Men efter högmässan, Östtimors folk är strängt katolskt och denna dag var mässan kanske extra viktig, strömmade väljarna till. Men proceduren var betydligt enklare denna gång med bara två valsedlar, och några köer blev det aldrig.

När vallokalerna stängt på söndagskvällen förklarade FN:s valgeneral Carlos Valenzuela, en man med axellångt hippiehår och inte precis typen för en FN-byråkrat, med nöjd min att 86,3 procent av de röstberättigade lämnat sin röst.

- Ett valdeltagande som skulle betraktas som enastående överallt i världen, förklarade han.

Resultatet väntas vara klart den 17 april. Den 20 maj deklarerar Östtimor sin självständighet som kulminerar i en jättefest med dignitärer och celibriteter från hela världen som gäster.

Källa: Ingvar Andersson, DN

14 - Valet i Östtimor: Gusmão storfavorit

När Östtimor idag, söndag, håller sitt historiska presidentval har de flesta redan utropat segraren: gerillaledaren, folkhjälten och poeten Xanana Gusmão ska få sin välförtjänta belöning för att han befriat landet.

Inget är förstås klart förrän det är klart, men det är få som tror att Gusmõs utmanare i presidentvalet, Francisco Xavier do Amaral, kan bjuda någon match. ...

.. I skarven mellan Portugal och Indonesien hade Östtimor visserligen en kort självständighet i början av december 1975. President då var samme Francisco Xavier do Amaral som ställer upp i dagens presidentval, men han avsattes av Indonesien efter bara sju dagar.

...

De är bara det att Gusmão inte på länge haft något inflytande i Fretilin, som i stället dominerats av Mari Alkatiri, rival sedan många år till Gusmão. Alkatiri fungera i praktiken som premiärminister i Östtimor och Gusmão ska alltså samarbetea med - och om det kniper - underordna sig Alkatiri.

Men den här maktkampen - som ibland med viss oro - diskuteras hett i Dilis politiska kretsar är ingrediens i ett spel vars detaljer inte nått ut till det vanliga folket i byarna och på landsbygden.

Där är Gusmão symbolen för friheten och nu ska han få sin belöning. På precis samma sätt som Fretilin fick sin belöning i parlamentsvalet i augusti 2001 och vann en storseger.

Källa: Ingvar Andersson, DN, 08-738 11 89.

Mars

21 - Vardagen väntar i Östtimor

Det är rubriken på en krönika av Dagens Nyheters utrikesredaktör Per Ahlin på sidan 2 i dagens nummer av Dagens Nyheter. Artikeln behandlar en rapport av Mike Winnerstig, Interfet - tillfällig framgång eller framtida modell för humanitära militära interventioner?, utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut.

20 - FN:s människorättskommission

FN:s kommission för mänskliga rättigheter håller sin 58 session i Genéve. José Ramos Horta, som förra veckan besökte Sverige respresenterar Östtimor. I FN:s pressmeddelande refereras hans tal på följande sätt (översättning av östtimorkommittén).

José Ramos Horta, förste minister för utrikes affärer och samarbete i den andra övergångsregeringen i Östtimor, sade att Östtimors folk hade kämpat för sina mänskliga rättigheter, inklusive sin rätt till självbestämmande, i flera årtionden medan det varit ockuperat. Nu stod han framför kommissionen, som en representant för ett fritt land på randen till självständighet, ett land som slutligen utövar sin rätt till självbestämmande, som ett resultat av många människors, som kämpat för frihet mot svåra odds, offer, men också som ett resultat av den omsorg som det internationella samfundet visat i ett kritiskt moment. Han tackade alla regeringar och idéella organisationer som hade bistått landet.

Ramos Horta sade att de senaste två åren, efter att Förenta Nationerna upprättat övergångsadministrationen för Östtimor (UNTAET), har mycket uppnåtts. Säkerhet och tillförsikt hos folk har till största delen återställts. Inga gränsintermezzon har förevarit sedan juni förra året. Däremot var nivån på våld i hemmen förfärande och en större upplysningskampanj för att angripa problemet har startats. En östtimoresisk övergångsregering som vartefter tar makten har etablerats. Demokratiska institutioner har skapats, en konstituerande församling valts och dess ledamöter - av vilka fler än 30 % är kvinnor - har föreslagit en mycket progressiv författning, som formellt kan antas senare denna månad. Ramos Horta tackade Kommissionären för mänskliga rättigheter för det värdefulla stöd och vägledningen hennes organisation gett beträffande författningen.

Ett problem östtimoreserna står inför är att skipa rättvisa och försoning avseende de brott som begåtts inom ramen för konflikten, sade Ramos Horta. Statsåklagaren har till dags dato lagt fram 33 åtal mot 83 människor, som begått brott mellan den 1 januari och 25 otkober 1999. Dessa åtal omfattar 11 anklagelser om brott mot mänskligheten. Olyckligtvis är framstegen i domstolarna långsamma beroende på begränsade mänskliga och finansiella resurser. Östtimor kommer inte att glömma bröder och systrar i olika delar av vörlden som fortsätter att lida under systematiska och grova brott mot de mänskliga rättigheterna, sade han.

Källa: Förenta Nationerna

20 - Östtimor: Ökade motsättningar inför valet

Det hade varit bättre om Xanana Gusmão hade ställt upp i presidentvalet i Östtimor som oberoende kandidat. Att han valt att gå fram med ett antal småpartier i ryggen kan leda till att de inrikespolitiska motsättningarna växer i Östtimor.

Det befarar José Ramos Horta, utrikesminister i Östtimor, som just nu är på Sverigebesök.

- Jag vet inte varför Gusmão valde den väg han valde, säger Horta. Han kunde ha ställt upp som oberoende kandidat, det fanns inga tekniska hinder.

Kampanjen inför presidentvalet den 14 april är i full gång och de inrikespolitiska spänningar som på allvar kom i dagen vid parlamentsvalet i höstas, har fortsatt att växa.

Horta ber om svenskt stöd för fortsatt EU-bistånd.

José Ramos Horta träffade på tisdagen utrikesminister Anna Lindh för att diskutera svenskt bistånd till Östtimor. Ramos Horta vädjade samtidigt om svenskt stöd för att stoppa ett EU-förslag om att det ekonomiska stödet till Östtimor ska halveras.

- I stället för att hjälpa oss, hotar EU att stjälpa oss, sade en mycket upprörd Horta i går.

Enligt det EU-förslag som ska beslutas de närmaste dagarna ska stödet till Östtimor minskas från ungefär 30 miljoner euro per år till 15 miljoner.

Ingvar Andersson

Parlamentsvalet vanns av befrielsefronten Fretilin, som sedan 1974 drivit självständighetskampen i Östtimor. Fretilin fick 55 platser. De övriga 33 platserna i parlamentet är splittrade på elva partier som helt saknar möjligheter till inflytande.

Det nyvalda parlamentets första uppgift var att skriva Östtimors konstitution och det arbetet är klart i dagarna.

Östtimors statsskick när landet utropas som självständig stat den 20 maj, blir ett parlamentariskt system där makten delas mellan parlament och president.

Fretilins dominans innebär att partiets ledare Mari Alkatiri med all säkerhet blir premiärminister. (Han har redan motsvarande roll inom den FN-administration som nu styr Östtimor).

Det är många som tror att presidentvalskampanjen kommer att bli en ren maktkamp mellan Alkatiri och Gusmão. Gusmãos ende formelle motkandidat i presidentvalet, socialdemokraten Fracisco Xavier do Amaral, kommer inte att ha någon chans.

- Gusmão är mycket populär och han kommer att vinna, säger José Ramos Horta. Men jag hoppas att han inte vinner med 90 procent.

Fretilins Mari Alkatiri tror dock att Gusmão inte längre är ettsamlande namn för nationen.

- Folk har trott att Gusmão var Fretilins kandidat, sade Alkatiri nyligen. Men när han ställde upp för småpartierna gjorde han ett misstag. Han kommer inte alls att få den majoritet som alla tror.

José Ramos Hortas analys är att Gusmão agerar för att bli en motvikt till Fretilins dominans.

- Han vill ha pluralism i politiken. Och jag tror inte på någon framtida konfrontation. Gusmão vill samarbeta och bygga broar. Han blir en statsman.

Källa: Ingvar Andersson, DN, 08-738 11 89.

19 - José Ramos Horta träffar Östtimorkommittén

Samma dag som Östtimors utrikesminister Ramos Horta, fredspristagare 1996, träffar Sveriges utrikesminister, så träffar han också Östtimorkommittén.
Horta träffar
Östtimorkommittén
Från höger: Peter Brune, José Ramos Horta, Gabriel Jonsson ordförande, Ann Larsson. Foto: Hendrik Amahorseja

14 - Horta besöker Sverige

Östtimors utrikesminister José Ramos Horta besöker Sverige 18-20 mars 2002 på inbjudan av utrikesminister Anna Lindh.

Ramos Horta kommer också att ha samtal med vice statsminister Lena Hjelm Wallén. Möten med bland andra Sidas generaldirektör Bo Göransson, Rädda Barnens generalsekreterare Ola Andersson och Östtimorkommittén står också på programmet.

Ramos Horta fick Nobels fredspris 1996 för sitt internationella arbete för Östtimors rätt till självständighet. Sedan 2001 är han utrikesminister i interimsregeringen i Östtimor.

Sverige stödjer Östtimors självständighet och har hittills stöttat med bistånd om över 120 miljoner kronor. I Östtimor befinner sig också svenska civilpoliser och militärobservatörer.

Källa: Pressmeddelande från UD (redigerat av Tommy Pollák, Östtimorkommittén)

07 - UNTAET:s dagliga kommuniké

FN besviket över lindrigt straff för Manning´s mördare

Chefen för FN:s övergånsadministration Sergio Vieira de Mello uttryckte idag sin besvikelse över ett sex-årsstraff utdömt av en indonesisk domstol för en milisman, som befanns skyldig till mord på den nyzeeländske fredsbevararen menige Leonard Manning.

...

Manning dödades den 24 juli 2000, när han förföljde en beväpnad milisgrupp i Suaidistriktet i närheten av gränsen till Västtimor, Indonesien.

Konstituerande församlingens ledamöter lägger fram rapporter

Den konstituerande församlingens ledamöter lade idag fram rapporter över den östtimoresiska befolkningens åsikter om sitt lands författningsförslag.

Efter en vecka med offentliga möten i hela landet har 13 (en per distrikt, förtydligande av Tommy Pollák) grupper av ledamöter muntligt summerat kommentarerna och kritiken som uttrycktes under mer än 80 offentliga möten innan de överlämnade sina skriftliga rapporter till Kommittén för systematisering och harmonisering.

Kommittén kommer att besluta vilka förslag som ska läggas fram för omröstning till den konstituerande församlingen nästa vecka. Alla godkända ändringar kommer att införas i författningsförslaget innan omröstningen sker den 13 mars. Den 16 sker fastställandet.

Medan en mängd åsikter framfördes under rådslaget, så tycks några få frågor oroa allmänheten: rådslagets längd, självständighetsdatumet, den katolska kyrkans roll, presidentens makt, och församlingens omvandling till republikens första parlament.

Utlänningar registreras av Östtimors immigrationsmyndighet

Den östtimoresiska immigrationsmyndigheten sade idag att den har registrerat 190 människor under de fyra första dagarna av en nationell kampanj för att registrera utlänningar som lever i Östtimor.

Kampanjen - som inte omfattar UNTAET, FN-organ, utländska beskickningar och internationella frivilligorganisationer - syftar till att stadfästa Östtimors immigrationsregler innan territoriet firar sin självständighet den 20 maj, sade Maria do Céu da Conceição, chef för immigrationsmyndigheten, vid en presskonferens.

Av de 190 registrerade befanns 82 bryta mot UNTAET:s immigrationsregler, huvudsakligen för att de stannat längre än tillåtet.

Registreringsprocessen syftar till att identifiera alla utlänningar utan korrekta resedokument och att be dem kontakta immigrationsmyndigheterna för anvisningar om hur de ska rätta till situationen. Om nödvändigt kan de också uppmanas att uppsöka sitt hemlands representation i Dili för att skaffa sig ett giltigt pass.

...

Källa: FN:s övergångsadministration i Östtimor, Dili

03 - Stora namn till Timors återfödelse

Tidigare Beateln Sir Paul McCartney, förre USA-presidenten Bill Clinton, den sydafrikanske statsmannen Nelson Mandela och FN:s generalsekreterare Kofi Annan är inbjudna till Östtimors självständighetsfirande i maj.

En stor fest planeras för att markera friheten efter 25 år av indonesisk ockupation och 500 år av portugisiskt styre. Landet väntas också bli omdöpt till Timor Leste (portugisiska för Östtimor).

Organisatörerna av det spektakulära öppnandet och avslutandet av Sydneyolympiaden kommer att hjälpa till att arrangera festen, som väntas bli visad i TV runt hela världen.

Ett utvalt team lett av den tidigare rocksångaren Ignatius Jones har kommit till Dili för att planera en gudstänst och konsert den 19 och 20 maj.

Jones sade att upp till 200.000 människor väntas till firandet. Andra inbjudna är premiärminister John Howard (från Australien, översättarens anmärkning), indonesiens ledare Megawati Surkarnoputri och Victorias premiärminister Steve Bracks.

"Hundratals officiella delegationer från hela världen kommer", sade han.

"Utrikesminister Doktor José Ramos Horta var nyligen i Amerika och bjöd in expresident Bill Clinton och denne sade att han kommer ifall han får spela saxofon på festen.

"Han mötte också Paul McCartney som sade till honom att han var intresserad av att delta."

Jones sade att firande börjar med en stor katolsk mässa ledd av den östtimoresiske Nobelpristagaren biskop Carlos Belo.

Första kvällen kommer den nye östtimoresiske presidenten (troligen den tidigare moståndsledaren Xanana Gusmão) att hålla sitt första tal, Förenta Nationernas flagga firas och en självständig östtimoresisk flagga att hissas.

Efter det kommer ett stort fyrverkeri att lysa upp bergen över Dili.

Nästa dag kommer en konsert med lokala musiker och artister från Portugal, Brasilien och Australien och en föreställning av östtimoresiska skolbarn att hållas.

Jones sade att festligheterna kommer att äga rum 11 km utanför Dili i Taci Tolu, där påven höll en stor mässa 1989.

Östtimor kommer att få en ny nationalsång - en gammal motståndsmelodi kallad Patria Patria med ny text. En östtimoresisk artist från Melbourne arbetar med att rita landets nya vapensköld.

Margherita Trancanelli, organisatör av firandet, vädjar till australiska sponsorer att ge bidrag. Intresserade kan kontakta Sydneyfirman Edelman på (02) 99291 3348.

Under tiden är den kände australiske filmregissören Baz Luhrmann, som haft stora internationella framgångar med Strictly Ballroom, Romeo och Julia och Moulin Rouge, ivrig att göra en film om Gusmãos australiska frus, Kirsty Sword, liv.

Luhrmann kontaktade Sword efter att hon nyligen var med i ABC:s Australian Story.

Källa: Paul Stewart, Sunday Herald Sun

Februari

26 - Frihetshjälte ställer upp i presidentvalet

Det var i sista stund som revolutionsledaren, gerillakrigaren och folkhjälten Xanana Gusmão i helgen bestämde sig för att ställa upp som kandidat i presidentvalet i Östtimor, som ska hållas den 14 april.

Gusmão ställer upp för ett tiotal småpartier och har in i det sista tvekat. Gång på gång har han förklarat att han inte ville bli president, men trycket på honom har varit stort.

Det är bara några dagar sedan José Ramos Horta, utrikesminister i den FN-ledda administration som ytterligare några månader styr landet, berättade att han gjort sitt bästa för att övertyga Gusmão.

- Varför ledde du oss i frihetskampen om du inte tänker gå hela vägen? sade Ramos Horta att han frågat.

Xanana Gusmão är klar favorit i valet som står mellan honom och Francisco Xavier do Amaral, som leder landets största parti Fretilin. Gusmão är omåttligt populär och har ett internationellt anseende och kontaktnät som överglänser de flesta ledare i Sydostasien.

Att han ändå tvekat beror delvis på rent personliga skäl. Han närmar sig 60 och har under nästan hela sitt vuxna liv bokstavligen levt i livsfara. 1975 gick han med i den väpnade gerillan Falantil som slogs mot ockupationsmakten Indonesien, 1992 tillfångatogs han i Dili av den indonesiska militären.

Han dömdes till livstids fängelse och sattes i fängelse i Jakarta. I september 1999, åtta dagar efter att en förkrossande majoritet av Östtimors befolkning röstat för självständighet släpptes han ut ur fängelset. Sjutton år som gerillakrigare i Östtimors djungler och åtta år i fängelse.

Nu ville han bli fotograf, har han sagt flera gånger. Och han vill ägna sig åt sin hustru och parets nyfödda barn.

Men det finns också politiska orsaker till hans tvekan: Gusmão är rädd för att de bitvis svåra motsättningarna som funnits genom hela självständighetskampen i Östtimor ska blossa upp igen.

På 1970-talet handlade kampen om att kasta ut kolonialmakten Portugal. När Portugal 1975 kollapsade som kolonialmakt och gav sig av, blev det ett kort inbördeskrig mellan radikala och konservativa krafter inom frihetsrörelsen.

De radikala, mestadels kommunister dit Gusmão hörde, vann, men till priset av 1 500 döda. Självständighet utropades men västvärlden (främst USA och Australien) blev skräckslagen över kommunistinflytandet och Indonesien fick fria händer att ockupera Östtimor.

Till president i det fria Östtimor utropades Francisco Xavier do Amaral, Gusmãos vän och revolutionskamrat.

Nu står det två ungdomsvännerna och vapenbröderna från djungeln emot varann.

Gusmão är inte aktiv i något politiskt parti och ställde inte upp i parlamentsvalet i september 2001.

Amaral är ledare för Östtimors största parti Fretilin, som vann en storseger i september:

- Alla i väst tror att Gusmão vinner om han ställer upp i presidentvalet, sade en av veteranerna från 1975 som då stred tillsammans med Gusmão, till DN vid ett valmöte i Dili i höstas.

- Men varför tror man inte att de kommer att rösta på Fretilin också i presidentvalet, frågade han mig.

Källa: DN, Ingvar Andersson, 08-738 11 89

19 - Indonesien utlämnar inte till Timor

Proindonesisk milis dödade mer än 1.000 människor.

Den indonesiska regeringen har kategoriskt uteslutit utlämning av en grupp soldater och östtimoresiska milismän åtalade av internationella åklagare i Östtimor för brott mot mänskligheten.

I gruppen ingår också Eurico Guterres, en notorisk milisledare, misstänkt för inblandning i några av de värsta massakrerna på anhängarna av självständighet.

Minst 1.000 människor dödades i våldsdåd i samband med Östtimors omröstning för att frigöra sig från indonesiskt styre 1999.

Utrikesministeriets talesman, Wahidi Supriyadi, sade till BBC att regeringen inte hade för avsikta att utlämna de 17 i gruppen, som alla antas leva i Indonesien.

Han sade att det inte finns något utlämningsavtal mellan de två länderna.

Även om Jakarta skrev under ett avtal att samarbeta om utredningar av våld i samband med omröstningen om självständighet, sade Supriyadi att detta inte omfattade utlämnandet av misstänkta.

Han tillade att den indonesiska regeringen redan hade satt upp en egen människorättstribunal för att döma de för våldet ansvariga även om inga fall hittills behandlats.

Ingen överraskning

Allt det här är knappast någon överraskning för de internationella åklagarna i Östtimor, som begärde utlämningen i måndags.

I oktober ignorerade de indonesiska myndigheterna på liknande sätt en arresteringsorder på den proindonesiska milisledaren Eurico Guterres.

En talesman för Förenta Nationerna i Östtimor sade till BBC att ett "memorandum of understanding", undertecknat av Indonesien för två år sedan, omfattar överlämnandet av misstänkta och arresteringar. Men i ett överslätande uttalande sade han att FN skulle vara tillfredsställt om rättegångarna i Jakarta kommer igång.

Han sade att åklagarna i Östtimor kommer att dela med sig av allt bevismaterial de redan upprättat.

Men det är fortfarande långt ifrån säkert att regeringen i Jakarta kommer att skynda på rättegångarna, och om den gör det, så är det ändå osäkert om några högre militärer eller milisledare kommer att åtalas.

Källa: Richard Galpin, BBC:s Jakartakorrespondent

18 - Australiskt telekomföredrag drar sig ur

...
Det tycks som om man i den blivande nationen Östtimor också är olycklig med den australiska operatören. Timoresiska ledare hävdar att Telstra tjänade miljontals dollar under två och ett halvt års monopol och återinvesterade mycket lite i telekominfrastrukturen. Nu drar sig Telstra ur Östtimor efter att ha beslutat att inte ge ett bud på ett telekomkontrakt. Östtimoresiska ledare säger att det innebär ett övergivande.

Källa: ABC, Asia Pacific Programs

Januari

21 - UNDP: Fem miljoner dollar för Ainaro och Manatuto

Inför en ekonomisk nedgång när återuppbyggnadstakten i Östtimor minskar har regeringen och FN idag godkänt ett projekt för 5 miljoner USA-dollar för att säkra att arbetet för att bekämpa fattigdomen fortsätter i landets fattigaste jordbruksområden.

Traditionellt svedjebruk har orsakat allvarlig jorderosion och utbredd skogsskövling, som nu hotar existensen för bönder, som med en uppskattad årlig inkomst på bara drygt 300 dollar redan tjänar mindre än nästan alla bönder i Stilla Havs-bäckenet. De svårigheter byarna på landet står inför ökade 1999 efter folkomröstningen, när samhällstjänster såsom hälsovård bröt samman. Infrastrukturen skadades också allvarligt och många utbildade som läkare och lärare flydde.

Under de fem år som det här nya projektet ska vara förväntas försörjningen och levnadsstandarden för bortåt 20 000 hushåll i distrikten Ainaro och Manatuto bli bättre. Lokala grupper kommer att engageras för att utveckla hållbara metoder, återuppbygga bevattningsanläggningar, förbättra boskapen, ta fram utsäde lokalt, delta i grundläggande förebyggande hälsovårdsutbildning och förbättra kvinnornas utbildning så att de kan öka hushållsinkomsterna.

En annan viktig del av projektet är arbete mot jorderosion och skogsplantering för att stoppa miljöförstöringen i regionen. Omkring 16 000 ha kommer att skyddas och planteras. Ett lokalt centrum kommer att upprättas för att stödja dessa aktiviteter.

FN:s utvecklingsprograms (UN Development Programme - UNDP) representant i Dili, Finn Reske-Nielsen, sade att om detta projekt visar sig vara framgångsrikt kommer man att söka bidrag för att starta liknande projekt i andra distrikt. "De fattigaste av de fattigaste kommer att drabbas hårdast när ekonomin blir sämre och det är viktigt att nå de svagaste grupperna nu", sade han.

Initiativet kommer att styras av UNDP och finansieras av FN:s Human Security Fund som stöds av Japan. Arbetet kommer att börja denna månad med byggandet av ett lokalt utbildningscentrum. Det kommer att erbjuda kurser i jordbruksteknik och lokal utveckling.

För mer information kontakta Rita Pires eller Lisa Hiller:

16 - Östtimor första presidentval den 14:e april

Dili. Som ett sista steg inför statsbildningen kommer Östtimor att hålla sitt första presidentval den 14:e april, sade territoriets FN-administratör i torsdags.

I ett tillkännagivande dagen efter att den lagstiftande församlingen i Östtimor antagit en ny vallag, sade Sergio Vieira de Mello att alla 16 politiska partier väntas ställa upp kandidater. Resultatet av presidentvalet kommer att publiceras den 17:e april.

De Mello sade att det bara kommer att vara en valomgång i presidentvalet och att oberoende kandidater får ställa upp om de kan samla in 5 000 underskrifter till stöd för sin kandidatur.

Självständighetsledaren José Xanana Gusmão förväntas allmänt vinna och bli Östtimors första statsöverhuvud, när det får full självständighet den 20:e maj. Tills dess förvaltas territoriet av FN.

Östtimors första, korta erfarenhet av självständighetefter 350 år av portugisiskt styre ändade i december 1975, när Indonesien invaderade öhalvan med dess befolkning av 600 000 invånare.

...

I augusti hölls val till en konstituerande församling med 88 ledamöter som förlöpte fredligt. Församlingen kommer att bli Östtimors första parlament när den fastställt författnigen.

FN hade hoppats att författningen skulle vara klar före den 25:e januari, när FN:s säkerhetsråd möts för att diksutera Östtimor.

Emellertid sade lagstiftare på tisdagen att de kunde bli försenade i behandlingen efter att flera medlemmar av den amerikanska kongressen rått nationen att ta tid på sig för att behandla författningen grundligt.

Källa: AP

11 - Ramos-Horta förnekar FN:s förvaltning är dominerad av vita

Jakarta. Östtimors utrikesminister José Ramos-Horta har förnekat att FN:s förvaltning i hans framtida nation är dominerad av vita och har kritiserat "smutskastningen" från en hög FN tjänsteman, som gjorde påståendet.

"Jag tror inte att det är rätt att FN tjänstemän eller diplomater deltar i offentlig smutskastning", sade Ramos-Horta i ett uttalande i torsdags mottaget av AFP i fredags.

Han svarade på kritik av FN:s övergångsadministration i Östtimor (UNTAET) från N. Parameswaran, som har avgått som stabschef (se notis från den 9:e januari - Tommy Pollák).

Parameswaran, från Malaysia, klagade i sitt avskedsbrev till FN:s generalsekretare Kofi Annan över dålig moral i vissa områden, inblandning i arbetet och en brist på asiater i högre tänster i FN:s förvaltning.

Han sade att UNTAET "har till stor del blivit en 'vit' förvaltning, en östlig förvaltning med ett västligt ansikte."

Parameswaran hävdade också att hans ansträngningar att förmå flyktingar att återvända och främja försoning motarbetats av den biträdande administratören Dennis McNamara och andra.

McNamara har avvisat kritiken som "helt ogrundad".

Romas-Horta, som delat Nobels fredspris, sade att många ägnat månader åt att göra UNTAET "till en avsevärd framgång".

"Herr Parameswaran är en, men det finns många andra av många nationaliteter, europeer, vita och icke-vita, så jag tror inte att det är rättvist att säga att detta är en förvaltning dominerad av vita ".

Ramos-Horta sade att de två föregående militärbefälhavarna varit asiater, generallöjtnant Jamie de los Santos från Filippinien och den thailändske generallöjtnanten Boosrang Niumpadit. "Han har ersatts av en annan trestjärnig thailändsk general".

Han sade att en malaysier med hjälp från Kuala Lumpur nu utbildar tjänstemän i hans utrikesministerium.

FN tog över förvaltningen av den tidigare indonesiska provinsen i oktober 1999 för att förbereda den för självständighet nu den 20 maj.

Parameswaran, som varit karriärdiplomat i 32 år, har fått stöd av den malaysiska regeringen, som på onsdagen bad FN att utreda anklagelserna.

"Han har alltid arbetat med internationella frågor och skulle inte ha skrivit sådana anklagelser i sitt brev om det inte varit sant", ska utrikesminister Syed Hamid Albar ha sagt.

Källa: AFP

10 - Kommentarer av Parameswaran

Som en som arbetat nära honom som rådgivare, är jag ledsen över att Param (som vi kallade honom) har begärt avsked. Emellertid är en del av hans kommentarer oriktiga och jag skulle vilja kommentera några av dem. UNTAET:s högre ranker är inte alls helt vita. Av de fyra ledande tjänstemännen är, eller var, två från regionen. Utöver Param är chefen för PKO thailändare och det finns många icke-europeer bland de lägre tjänstemännen. Medan det var rätt att ha Param i toppskiktet, så har ASEAN:s tidigare hållning beträffande Timors kamp för självständighet knappast berättigat det (och särskilt inte Malaysias premiäminister Mahathirs, som stödde den indonesiska hållningen ända till slutet). Och med minskningen av UNTAET:s förvaltning ligger tonvikten nu på att sätta östtimoreser i dessa positioner. Jag förstår inte kommentarerna om "Serious Crimes Unit", men de förändringar Param tycks vara emot var nödvändiga om något av dessa allvarliga brott någonsin skulle behandlas seriöst. I vilket fall som helst kan vi inte skylla på Denis Macnamara, som ärvde problemet och vars åtgärder för att reformera området var mycket påkallade.

Jag måste säga att Params förhandlingar med milisledarna, även om de varit värdefulla, ingav oss farhågor när det gäller att ställa milisledare ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna inför rätta. Medan vanliga milismän fick långa fängelsestraff, tycktes det vid tillfällen att de ledare som beordrade deras dödsorgier skulle få återvända till sina byar efter en eller annan ursäkt. Jag var också bekymrad över att Param inte hjälpte dem av oss som ville förhöra milisledaren Cancio, som erbjudit sig att vittna om TNI:s inblandning på hög nivå.

James Dunn, UNTAET:s expert för brott mot de mänskliga rättigheterna

09 - FN-tjänsteman avgår i protest

Östtimor. En av FN:s högsta tjänstemän i Östtimor har avgått. Han motiverar sitt beslut med att moralen är låg, inblandningen i hans arbete omfattande och att det saknas högt uppsatta asiater i FN-administrationen.

I sin begäran om avsked till FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som AFP tagit del av, skriver tjänstemannen att inblandningen av Untaets vicechef Dennis McNamara har hindrat hans försök att ta hem flyktingar.

Källa: DN/TT-AFP, Jakarta