Krokodil i färg

Östtimorkommittén - Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

2001 (Klicka här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
28 Länk till reportage från Västpapua i Amnesty Press.
27 Notis om Portugals bistånd 2002.
18 Svenska Freds nyhetsbrev om minor och vapenhandel finns nu på webben.
12 Notis om presidentens roll.
11 Tre lite äldre notiser.
November
25 En enkel sökfunktion för webplatsen.
19 En lite äldre notis frå FN.
18 Ett antal nya notiser.
17 Notis om 12 november i Stockholm och en lite utförligare redovisning från mötet.
01 En ny notis.
Oktober
27 Länkarna kompletterade med en till ett reportage i Amnesty Press och två till olika FN-sidor om Östtimor.
Tre nya notiser från den 12:e, 18:e och 25:e oktober.
Övrigt material kompletterat med två uttalanden av frivillorganiationer som även Östtimorkommitté skrivit under.
24 Kalendariet kompletterat med möte den 12 november. Ann Larsson och Ann-Sofie Roberntz berättar om sin tid i Östtimor.
22 Det sjunde resebrevet från Ann Larsson i Östtimor och en liten notis om dagen för full självständighet.
19 En notis om en rättegång mot en indonesisk general i USA.
17 Länkarna kompletterade med en länk till East Timor Transitional Administrations (ETTA) Webplats.
04 Åter tre nya notiser om sanningskommissionen, kvarlevorna av indonesiska soldater och författningskommissionerna.
03 Tre nya notiser om hälsovård, kvinnornas ställning och den nya regeringen.
September
23 Det sjätte resebrevet från Ann Larsson i Östtimor och en liten notis från den konstituerande församlingen.
20 Kort referat från kommitténs "politikerhearing" i riksdagen.
18 Ny notis om USA:s flotta utanför Östtimor.
16 Notis från den 7 september om ekomiska problem i Östtimor.
15 Liten notis med länk till Ericssons personaltidning om att Ericsson ger 280 mobiltelefoner till FN bland annat för användning i Östtimor.
11 Ny notis med inofficiella resultat av valet i Östtimor.
09 Kalendariet kompletterat med "politikerhearing" den 19 september.
06 Ny notis om resultatet av valet i Östtimor.
02 Första sidan omgjord för att spegla ett nytt skede i Östtimors historia.
Notis om valet i Östtimor.
Ann Larssons femte resebrev från Östtimor om valet i Bacau, Östtimors andra stad .
Länkarna kompletterade.
Augusti
28 Notis om att Studio Ett i radio handlade om valet i Östtimor och att kommitténs förre ordförande Ann Larsson medverkade från Östtimor.
26 Gusmão ställer upp i presidentval.
15 Ny notis från en krigsförbrytarrättegång i Dili.
13 Kalendariet kompletterat med medlemsmöte den 30 augusti.
Två notiser från juli.
Juni
28 Nummer 14 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagd i PDF (862 kB).
24 Nästa givarkonferens kommer att hållas i Oslo.
23 Två notiser, en om svåra översvämningar och en om folkräkningen.
22 Rättvisa för Östtimor - uttalande av en lång rad organisationer, bland andra Östtimorkommittén, den 13/6 2001 (på engelska).
17 Sammanfattning av 3 av UNTAET:s dagliga pressreleaer 4-6 juni.
16 Två nya notiser.
10 CNRT har upplösts.
Maj
29 Notis om ny arbetslag.
14 Öppet medlemsmöte den 31 maj i kalendariet.
12 Ann Larssons fjärde brev från Östtimor upplagt.
08 Notis om domar mot våldsmän.
April
29 Tapol har skrivit till utrikesministern om Aceh.
28 Fråga och svar om Östtimor i riksdagen.
24 Några rubriker i östtimoresisk press den 16 april.
17 Notis om Kissinger.
02 Amnestys skrivelse till FN:s människorättskommission. Liten notis om de kommande valen.
Mars
31 Extra årsmöte i kalendariet, handlingarna till detta möte på en lösenordsskyddad medlemssida, ett nytt resebrev frå Ann Larsson, en länk till detta på första sidan samt det uttalande som kommitténs åsmöte gjorde den 18 mars.
20 sidan med länkar en ny länk till Världsbankens Östtimorsida. På första sidan uppdateras insamlingstermometern ofta.
07 Två lite äldre notiser upplagda. På första sidan uppdateras insamlingstermometern ofta.
02 Kalendariet justerat. Ny länk till SIDA:s ungdomssida. Första sidan justerad.
Februari
28 Andra resebrevet från Ann Larsson i Dili. Första sidan justerad.
18 Östtimorkommitténs årsmöte inlagt i kalendariet.
17 Ett antal några dagar gamla notiser upplagda, en från den 2 februari och två från januari.
11 Ett antal notiser upplagda.
03 Första brevet från Östtimorkommitténs volontär i Dili.
Länkarna kompletterade och första sidan kompletterad med volontärprojektet.
Januari
27 Första notisen om Östtimorkommitténs volontär i Dili.
23 Nytt kalendarium för 2001.
14 Notiserna för 2000 har förts till en ny sida, notiser00.htm.
Läs den skakande berättelsen från ett besök i ett flyktingläger, även om den nu är ett år gammal.
Folkbokföring införs i Östtimor.
09 Denna sida med ändringar har startats för året. Länk till flerpartimotion om Östtimor till riksdagen 2000/2001