Krokodil i färg

Östtimorkommittén - Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Tegnénerlunden 12, 3 tr c/o Jonsson
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

2003 (Klicka här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
27 Ny notis om Aceh-svenskarna och en gammal notis om EU:s ställning vid FN:s människorättskonferens våren 2003.
20 Litteraturlistan kompletterad med 3 romaner på slutet.
17 Indonesisk aktion mot Aceh-svenskar.
06 Notis om artikel i Dagens Nyheter.
November
22 Sidan om Merdeka & ÖsttimorInformation uppdaterad.
16 Östtimoresiske författaren Luis Cardoso i Stockholm.
Uttalande på årsdagen av Santa Cruz-massakern.
Om utvecklingssamarbetet med Östtimor.
Första sidan aktualiserad.
Listan över diverse texter (Övrigt) kompletterad.
09 Presentationen av Östtimor aktualiserad.
08 Ny notis om Aceh.
04 Informationen om föredrag den 29 november i kalendariet kompletterad.
01 Nytt föredrag i kalendariet.
Oktober
22 Sidan med länkar uppdaterad.
21 Två nya evenemang i kalendariet.
11 En notis om läget i Aceh.
05 En gammal notis om prostitution och en ny om Xananas reaktion på hotet från CPD-RDTL.
September
20 Kommitténs kondoleanser med anledning Sergio de Mellos död.
Uttalande vid demonstrationen den 21 augusti mot Indonesiens våld.
Justering av litteraturförteckningen avseende var man kan få tag på vissa böcker.
Första sidan justerad - kondoleansen, uttalandet, bild från den 2002-12-04 borttagen.
14 En gammal notis om åtal för krigsförbrytelser och Ramos-Hortas kondoleanser med anledning av mordet på Anna Lindh.
11 Första sidan kompletterad med bild från barnhemmet och länk till Amnesty Press reportage från demonstrationen den 21 augusti.
Augusti
27 En notis om åtal i Östtimor, en om samarbete mot terrorism och en om ny rockmusik i Östtimor.
07 Notis om ny, mild dom i Indonesien.
Juli
22 Länkarna kompletterade med en länk till kortfakta med mera.
16 Två äldre notiser om Horta inför FN:s människrättskommission och om Gusmãos vädjan till Australien att flyktingar ska få stanna.
14 Kalendariet kompletterat med en planerad demonstration mot våldet i Indonesien, aktualiserat av situationen i Aceh.
06 Två äldre notiser om arresteringar i Västtimor av våldsmän och om Australiens invandringspolitik mot östtimoreser.
Av tekniska skäl har notiser och redovisning av ändringar från åren före 2003 tillfälligt tagits bort från weben. Vill Du ha tillgång till dem nu, så kontakta kommittén.
Juni
28 Notis från Indonesien om Aceh.
23 Två korta notiser från Östtimor.
21 Bertil Rydén har besökt Östtimor och skickat oss berättelser med fotografier dels från 1-åsdagen i Dili, dels från barnhemmet.
Första sidan justerad.
16 Tre nya notiser om Aceh.
11 Brev till utrikesminister Anna Lindh om Aceh, notis om brevet och justering av första sidan.
07 En notis om Östtimors första år och flera nya notiser om Aceh, dödsoffer, länkar till artiklar i Arbetaren och mer om Indonesiens krav på Sverige.
01 Ny notis om Indonesiens krav på Sverige avseende Aceh.
Maj
31 Ny notis om Alkatiris besök i Jakarta.
Litteraturförteckningen kompletterad och med nytt format.
Listan med länkar kompletterad.
23 Brev till utrikesminister Anna Lindh i april om FN:s kommission om mänskliga rättigheter och dennas uttalande.
17 En äldre notis om förslaget till ny utlänningslag i Östtimor och en ny om Aceh.
13 Tre lite äldre notiser om milisen i Västtimor, Östtimors första match i fotboll i Asiencupen och Östtimors kaffeindustri.
08 Ny notis om indonesiska påtryckningar på Sverige beträffande Acehs frihetsrörelse.
06 Nummer 19 av Merdeka & ÖsttimorInformation.
04 Ny länk till UNMISET:s webplats och äldre notis om förolyckade FN-soldater.
03 Notis om USA:s hjälp till Östtimor.
April
29 Inbjudan till medlemsmöte i kalendariet.
Indonesiska påtryckningar mot Sverige.
22 Två äldre notiser, Horta om sin familj och varför FN inte bör lämna Östtimor än.
06 FN-mandatet förlängt och lite mer om anfallen från Västtimor i januari.
Första sidan justerad.
Mars
29 Några lite äldre notiser, diplomatiska förbindelser med Irland, om hälsovård, utredning av kravallerna i november och december 2002 och om en milisattack i slutet av februari.
13 Litteraturlistan har utökats med rapporten från seminariet den 2002-05-21.
Kalendariet justerat.
Första sidan justerad.
02 Kommitténs årsmöte och ett annat arrangemang till kalendariet.
Första sidan justerad.
Februari
20 Notis om svenskt bistånd och uppdatering av första sidan.
02

En lång rad nya notiser är upplagda.

Östtimors utrikesminister, José Ramos-Horta, höll ett tal i Berlin den 29 november förra året. Även om det nu är ett tag sedan, så har vi lagt upp det. Läs hela talet på engelska. Talet handlade om Östtimor kan bli en modell för lyckad konfliktlösning. I sitt tal berör Horta bland annat sin uppfattning om Östtimors roll i världen, motsättningarna mellan presidenten och regeringen och regeringen och parlamentet, ett nytt regionalt diskussionsforum med Indonesien, Australien, Nya Zeland, Papua Nya Guinea, Filippinerna och Östtimor, terrorismen och dess ekonomiska följder samt problemen med utvecklingshjälp och jordbruksstöd.

Första sidan uppdateras kontinuerligt med insamlingsresultatet för barnhemmet i Dili.

Januari
25 Insamlingsresultatet uppdaterat.
16 I "Kontakta oss!" ändrad adress och medlemsavgift.
13 Notis om flyktingarna i Västtimor och två nya länkar.
09 Utrikesminister Ramos-Hortas nyårstal.
Notiserna för 2002 har förts till en ny sida, notiser02.htm.
07 Biskop do Nascimento ber muslimer om ursäkt för upplopp.