Krokodil i färg

Östtimorkommittén
Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

2005 (Klicka här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
30 En till notis om Aceh: Sidan med länkar har kompletterats med en länk till Östtimors regerings turistbyrå - med bland annat en mycket bra karta.
28 En notis:
27 Tre äldre notiser och en alldeles ny:
22 Två äldre och två nyare notiser: Sidorna med länkar och med förkortningar har kompletterats och första sidan justerats.
19 En notis: Första sidan justerad.
17 En notis:
15 Tre äldre och en nyare notis:
13 Två äldre och en nyare notis:
05 Två notiser:
02 Tre äldre notiser:
November
30 CAVR:s rapport publiceras inte, två notiser den 2005-11-29:
30 första sidan och under Övrigt har en vädjan om bidrag till UNICEF:s projekt i Östtimor lagts uppförkortningar. Länksidans länk till UNICEF har ändrats till att leda till UNICEF:s nya sidor om Östtimor.
24 Tre notiser: Sidorna med förkortningar och länkar har kompletterats.
22 Två notiser med länkar till tal av FN-chefen i Östtimor: De lösenordsskyddade medlemssidorna har kompletterats med utgivningsplanen för Merdeka & ÖsttimorInformation.
16 Hela webplatsen har flyttats till http://www.osttimorkommitten.se/ och den gamla, http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/ underhålls inte längre.
Merdeka & ÖsttimorInformation nr 26-27 (dubbelnummer) har lagts upp.
Första sidan har justerats och menyn har kompletterats med en länk till lösenordsskyddade medlemssidor.
Tre notiser:
05 Fyra notiser:
02 Två korta notiser:
Oktober
29 Sidan med länkar kompletterad med en länk till den indonesisk-östtimoresiska sannings- och vänskapskommissionens webplats
23 Tre notiser, dels en från januari, dels två aktuella: Första sidan kompletterad med hänvisning till turistrapporten.
12 En mängd nytt material har lagts upp varför utöver den här sidan, sidan med notiser och kalendariet första sidan, sidan med övriga dokument och sidan med länkar uppdaterats.
02 De sex sista notiserna från 2004:
September
25 En mycket gammal, en gammal och två aktuella notiser:
20 Länkarna justerade.
15 Tre aktuella notiser: Länkarna kompletterade med en länk till La'o Hamutuks webplats.
Sidan för Merdeka & ÖsttimorInformation justerad.
Augusti
30 2005-08-30: GAM-gerilla i Aceh får amnesti.
29 Fyra notiser från sommaren:
26 Första sidans aktualitetsspalt kompletterad med länk till Sida:s webplats notis om svenskt deltagande i övervakningen av fredsavtalet i Aceh.
23 Fyra notiser
03 Tre notiser om FN:s expertkommission om rättsförfarandena avseende våldet 1999
Juli
31 Två gamla och två nya notiser Sidan med övrigt (diverse texer) har kompletterats med länk till ett resetips ur Australian Financial Review.
25 Fyra notiser
22 Fyra aktuella notiser Länkarna och förkortningarna kompletterade.
18 Tre aktuella notiser Första sidan justerad.
12 GAM nöjer sig med autonomi.
Sidan med övrigt (Diverse texter) kompletterad med länk till artikel om statistisk behandling av brott mot mänskligheten.
11 Länksidan kompletterad med en länk till New Internationalist.
07 Nummer 25 av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Indonesien ger GAM fredsförslag.
Första sidan justerad.
Juni
27 Tre notiser
21 Barnarbete i Indonesien.
09 Hasegawa, som var chef för UNMISET, fortsätter som chef för UNOTIL.
03 Förkortningslistan kompletterad med UNOTIL.
02 Tre gamla notiser från slutet av 2004 Fyra aktuella notiser
Maj
31 Två notiser från den 2005-05-24: Lite om massmedia i Östtimor.
29 Fem notiser Länksidan kompletterade med en länk till en webplats om enklaven Oecusse.
21 Tre notiser
18 Tre gamla notiser
13 Notis om förhandlingarna mellan Australien och Östtimor om havsgränsen.
11 Nummer 24 av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Första sidan justerad.
10 Det gemensamma uttalandet av regeringen och kyrkan, som avslutade demonstrationen i Dili.
09 Demonstrationen i Dili fredligt avslutad.
09 Fax till Australiens premiärminister Howard om havsgränser.
Första sidan justerad.
07 Tre notiser om det allvarliga läget i Dili
05 Notis om stora allvarliga demonstrationer i Östtimor riktade mot regeringens avskaffande av religionsundervisning i skolorna.
04 Vårens medlemsmöte i kalendariet och på första sidan.
02 Nytt FN-uppdrag i Östtimor från den 20 maj och ett år framåt.
Första sidan kompletterad med hänvisning till notisen.
April
28 Länk till Sveriges nya samarbetsstrategi för Östtimor på första sidan.
26 Två notiser
23 Förundersökning mot GAM-ledare läggs ner.
18 Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2005.
Första sidan justerad.
14 Optimistiskt i Aceh-förhandlingar
Mars
28 Två notiser från den 21 mars Tal av utrikesminister Ramos-Horta vid FN:s människorättssession i Genève den 24 mars 2005.
21 Två nyare notiser: Tal av president Gusmão på årsdagen av självständighetsförklaringen den 28 november 2004.
18 Två äldre och en nyare notis:
15 Notiser 2005-03-10 om denguefeberepidemin och om ett litet vattenprojekt.
12 Länk till animation om oljan och gasen inlagd på första sidan.
Fem notiser
09 Årsmötet till kalendariet. Första sidan justerad.
En notis om att Australien vill dra tillbaka sina soldater från Östtimor den 20 maj och en om förslag att underlätta för östtimoreser att arbeta i Australien.
03 Fyra notiser
01 En äldre och fyra nya notiser
Februari
25 Början på en artikel i dagens DN om som analyserar Aceh-förhandlingarna i Helsingfors.
24 FN:s generalsekreterare rapporterar om Östtimor och en notis ur dagens DN om Aceh-förhandlingarna i Helsingfors.
Länk till generalsekreterarens rapport på sidan med diverse texter (Övrigt).
23 Notis ur dagens DN om Aceh-rebeller redo att överge självständighetskrav.
22 Notis ur dagens tidning om samtalen om Aceh i Helsingfors, notis om förlängning av FN-uppdraget i Östtimor och pekare till artikel om turism i Östtimor.
21 En äldre och en dagsfärsk notis
18 Notiser om frikännande av SCU, USA:s militärhjälp till Indonesien och de senaste siffrorna för denguefeberepedimin.
15 Notis om översvämning och lägesrapport 1/05 från enheten för allvarliga brott (Serious Crime Unit - SCU). Rapporten har fel datum i original också.
13 Bland notiserna en liten pekare till La'o Hamutuks yttrande om uppförandergler för oljeindustrin.
12 Ur Lotta Hedströms (mp) inlägg i riksdagens utrikesdebatt. Notiser om matbrist och mer om denguefeberepedemin i Östtimor.
Första sidan justerad.
05 Mer om denguefeberepedemin i Östtimor.
03 Förslaget till oljefond på remiss och klipp om denguefeber och vattentillgången i Dili.
Portugal vill ha fortsatt FN-närvaro.
Januari
31 Om Aceh ur Dagens Nyheter i dag.
Notis och sammanfattning och innehållsförteckning av rapport om rättsväsendet i Östtimor.
Lång notis på engelska från den 20 januari: Att tämja "bananrepubliken": USA i Östtimor
30 Artikel ur Dagens Nyheter den 29:e januari om hopp inför samtal om Aceh i Helsingfors.
28 Två notiser ur Dagens Nyheter i dag: samtal om Aceh i Helsingfors och olja, självständighet och tsunami i Aceh och två några dagar gamla om att Indonesiens president vill stärka militären efter tsunamin och att biskop Belo vädjar om fred i Aceh.
23 Tre notiser
21 Notis ur Dagens Nyheter idag om 100 döda självständighetskämpar i Aceh.
20 Fem gamla och alldeles färska notiser
17 Fyra notiser
14 Första sidan och Övrigt kompletterat med länk till IFET:s brev till Kofi Annan. Tre länkar flyttade från första sidan till "Övrigt".
12 Två notiser om att Du kan faxa till Kofi Annan och om fängslade för våldet 1999.
11 En notis om att Indonesien söker svenskt råd om Acehkonflikt.
10 En notis om två Aceh-dokument.
05 Länksidan kompletterad med UNMISET:s nya webbplats.
04 Tre äldre notiser
03 Strider i Aceh-provinsen i Indonesien trots katastrofen.
02 Indonesien fortsätter jaga självständighetsrörelse.
Notiserna för 2004 har förts till en ny sida, notiser04.htm.