2009

(Klicka här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
31 Fem notiser från december Sidan med länkar har kompletterats med en länk till en statssekreterares webpplats och en länk till en webbplats om vapen i Östtimor.
21 Nummer 42-43 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, därför ändringar på sidan med länkar till de olika numren och första sidan.
19 Två mindre aktuella och två halvaktuella notiser Att Du inte kunnat läsa något nytt sedan den 27 november beror på datorproblem hos Östtimorkommittén.
November
27 En mindre och fyra ganska aktuella notiser Listan över förkortningar kompletterad med WFP.
18 Fem aktuella notiser
11 Åtta mer eller mindre aktuella notiser Första sidans aktuelltruta har uppdaterats med ett mycket kort referat från mötet den 9 november.
Sidan med böcker om Östtimor har fått en liten komplettering.
03 Åtta aktuella notiser Länkarna har kompletterats med länken till Östtimors utrikesministeriums nya nyhetsblogg.
Oktober
29 Fyra aktuella notiser Östtimorkommittén har tillsammans med 49 andra organisationer skrivit under ett brev till Förenta Nationernas säkerhetsråds ordförande inför Östtimordebatten den 23 oktober 2009. Läs mer här ...
Litteraturförteckningen har kompletterats med en bok om Sergio Vieira de Mello, som arbetade för FN i Östtimor.
Medlemssidan kompletterad med länk till protokoll från styrelsemötet den 27 oktober. Medlemssidor kräver användare/lösenord och styrelseprotokoll kräver ett andra par användare/lösenord.
25 Tre aktuella notiser
20 Om höstmöte och fem korta, aktuella notiser Första sidan kompletterad med notis om höstmöte med hänvisning till kalendariet.
Kallelse till styrelsemöte den 27 oktobermedlemssidorna. Kräver användare/lösenord.
14 Tre dagsaktuella notiser Första sidan kompletterad med hänvisningar till notiserna om misstroendeomröstningen.
Premiärminister Xanana Gusmãos tal vid misstroendeomröstningen den 12 oktober 2009 (på engelska).
12 Fem färska notiser
07 Vi fortsätter att lägga upp notiser som har samband med firandet av tioårsdagen av folkomröstningen om självständighet den 30 augusti och aktuella notiser. Idag är det totalt sju notiser och president Ramos-Hortas tal vid firandet. Från sidan med övrigt kan presidentens tal den 30 augusti nås.
04 Sju notiser av vilka den äldsta är från 2006. Den handlar om ett möte mellan Alfredo Reinado och Australiens högste befälhavare i Östtimor. Den belyser bakgrunden till den nu återupptagna rättegången om attackerna mot presidenten och premiärministern vid vilken Reinado dödades. För medlemmar (med användarnamn och lösenord) har äntligen protokollet från årsmötet 2009 lagts upp..
September
29 Två notiser Hänvisning till notisen om tioårsfirandet i Dili på första sidan.
27 Nio notiser, den äldsta från mars och den nyaste från den 25 september
23 Fem notiser, de äldsta från april
18 Åter åtta notiser, de äldsta från april
14 Åtta notiser har lagts upp och medlemssidorna (kräver lösenor, kontakta kommittén om Du saknar sådant) har kompletterats med styrelsens sammansättning 2009.
09 Just nu håller vi hög takt i uppdateringen av webbplatsen. Tre notiser och nummer 41 av Merdeka & ÖsttimorInformation har tillkommit liksom en justering av första sidan för att få med detta.
08 Inbjudan till fader Manuel Ximenes tal den 10 september i kalendariet och på första sidan kompletterad.
Sidan med länkar kompletterad med en länk till en webbplats med läroböcker och kurser i tetum.
07 En notis med resetips och fyra aktuella notiser På sidan med övrigt material har en länk till en notis med resetips tillkommit.
Första sidan har justerats.
04 Två korta notiser med länkar
  • 2009-07-30: Om Balibo, där 5 utländska journalister dödades av indonesisk militär 1975.
  • 2009-08-05: Om ett radiosamtal med Tim Anderson med anledning av president Ramos-Hortas kritik av australisk utvecklingshjälp.
Kalendariet kompletterat med ett föredrag den 10 september av en östtimoresisk präst.
Det har också lagts in på första sidan.
Augusti
18 En notis från försommaren, en månadsgammal och en aktuell notis Första sidans texter om Sveriges samarbetsstrategi med Östtimor och rättegången mot de för attackerna mot president Ramos-Horta åtalade komplettterade.
16 En gammal notis från mars och en månadsgammal Sidan med länkar kompletterad med länkar till Sveriges nya samarbetsstrategi med Östtimor och webbplatsen för det timoresiska projektet att stärka äganderätten till land.
Första sidans text om samarbetsstrategin justerad.
06 En lite äldre notis Medlemssidan kompletterad med länk till protokoll från styrelsemötet den 5 augusti. Medlemssidor kräver lösenord och styrelseprotokoll kräver ett andra lösenord..
Juli
26 Nio notiser från den 20 mars till den 25 juli. Första sidan har fått hänvisning till notiser om rättegången. Medlemssidan kompletterad med kallelse till styrelsemötet den 5 augusti. Medlemssidor kräver lösenord.
17 Rättegången mot de exsoldater som sårade president Ramos-Horta och besköt premiärminister Gusmãos bil har börjat i Dili. Av de sju delvis mycket korta aktuella notiserna handlar två om rättegången. En lite äldre notis är en intervju med Östtimors förste president 1975. Den är intressant ur en historisk synvinkel.
13 Fem aktuella notiser
01 En majnotis och fyra aktuella notiser
Juni
25 Ytterligare en notis från senvintern, tre från maj och två notiser från juni
18 En notis från senvintern, två från maj och en dagsfärsk notis På sidan Diverse texter (övrigt) har hänvisningar till ett tal av president José Ramos-Horta i mars och ett referat från Östtimorkommitténs vårmöte med Jose Belo från Östtimor, som också lagts upp, tillkommit.
Första sidan har justerats med hänvisning till referatet.
16 Åtta både lite äldre och helt nya notiser Litteraturlistan kompletterad med en Sidapublikation.
04 Nummer 40 av Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp och därför har förteckningen över numren aktualiserats.
första sidan har en hänvisning till det nya numret lagts in.
En lite äldre och tre aktuella notiser
Maj
28 En lite äldre och tre aktuella notiser. Vårmöte med besök av östtimores anordnat av Östtimorkommittén inlagt i kalendern och under Aktuellt på första sidan. Välkommen den 8 juni 20:00 till Slottsvägen 2 i Solna.
25 Två lite äldre och fyra aktuella notiser. President José Ramos-Hortas till i FN:s säkerhetsråd den 19 februari i år (på engelska).
20 Två inte helt nya notiser och tre färska notiser. Sidan med länkar kompletterad och utgivningsplanen för Merdeka & ÖsttimorInformation (kräver användarid och lösenord för medlemmar) justerad.
12 Tre notiser som säkert är intressanta trots att de inte är purfärska och en aktuell notis.
03 Tre notiser i ett försök att komma ikapp med dem. Listan med förkortningar kompletterad.
April
21 Tyvärr har vi blivit tvungna att göra ett andra uppehåll men återupptar nu uppläggningen av material Protokoll från styrelsemötet den 20 april 2009 (kräver användarnamn och lösenord för medlemmar och styrelsen).
01 Efter ett uppehåll för vinterlov återupptar vi uppläggningen av notiser
Mars
23 Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2009
13 En gammal notis från 2008 för att Du inte ska glömma realpolitiken och tre aktuella notiser
11 Årsmöteshandlingarna kompletterade med revisorernas berättelse (PDF).
Sidan med länkar utökad med tre nya länkar.
10 En gammal notis från 2008 med bäring på åtalen för attackerna den 11 februari 2008 och tre aktuella notiser Länk till nytt resereportage på första sidan och på sidan med övrigt.
06 En gammal notis från 2008 och sju aktuella notiser Åtalen för attackerna till första sidan.
02 Tre aktuella notiser Förlängning av FN-mandatet till första sidan som också aktualiserats.
2008 har tillkommit på sidan med vår redovisning av pengar till Alola stiftelsen.
Februari
26 En notis från 2008 om infrastruktur och fyra aktuella notiser Handlingarna (kallelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, styrelsens förslag och förslag till årsmötesuttalande) till årsmötet onsdagen den 18 mars kl 19 i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm upplagda. Är Du medlem bör Du ha fått användarnamn och lösenord för att läsa dem här ...
Första sidan och kalendariet kompletterade avseende årsmötet.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 25 februari 2009 (kräver användarnamn och lösenord för styrelsen).
23 Tre aktuella notiser
19 Sju aktuella notiser Kalendern kompletterad med kommande styrelsemöte och medlemssidan med kallelsen till det. Medlemssidor kräver lösenord.
16 Vi fortsätter att komplettera notiserna från 2008 med två till och lägger också upp fem notiser från februari
11 Två äldre notiser från 2008 och sju aktuella notiser
07 Fyra kortare notiser från mitten av januari
01 En notis från maj 2008 och sju aktuella notiser I första sidans spalt med aktuellt tas det kommande årsmötet och Globalarkivet, i vilket artiklar ur Merdeka & ÖsttimorInformation läggs in för bättre sökbarhet.
I kalendariet kan Du läsa detaljerna om årsmötet.
Januari
24 Sex aktuella notiser från i år samt en notis om lanseringen av Globalarkivet i vilket Du kan söka efter artiklar ur Merdeka & ÖsttimorInformation Sidan om vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation ändrad i och med lanseringen av Globalarkivet, i vilket artiklar ur tidningen fortlöpande läggs in för bättre sökbarhet.
Medlemssidorna kompletterade med 2009 års utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation och styrelsesidorna med protokoll från styrelsemöte den 22 januari. Dessa sidor kräver att Du har lösenord.
16 Två notiser från maj 2008, som nog fortfarande kan vara intressanta, en inför nyår och inte mindre än sju aktuella från i år
12 En notis från före jul och en aktuell Första sidan kompletterad med en hänvisning till en ny webbplats med hotell i Östtimor. Hänvisningen finns också på sidan med övrigt. Länken också upplagd på länksidan.
Ny kalendersida för 2009 med årets första styrelsemöte. Medlemssidan kompletterad med detta och kallelsen till det upplagd.
08 Två äldre notiser, tre från före jul och en aktuell Om kritiken mot Barack Obamas förslag till chef för de amerikanska underrättelsetjänsterna.
05 Några notiser från före jul