2010

(Klicka här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
22 Tre notiser från mitten av november Också årets sista nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation är upplagt. Se innehållet och få en länk till det på webbplatsen här ....
18 Sju notisersidan med övrigt och i litteraturförteckningen har vi tagit upp och länkat till en ny svensk doktorsavhandling av Susanne Alldén.
13 Sju notiser från juli, september, oktober, november och december För medlemssidorna har ny kombination användare/lösenord för åtkomst skickats med epost till de medlemmar vilkas epostadress kommittén har. Kontakta Tommy Pollák om Du vill få kombinationen.
02 Två notiser från november Medlemssidorna har kompletterats med preliminär utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation för 2011 (användare/lösenord för medlemmar krävs, kontakta Tommy Pollák om Du vill få dem) samt protokollet från styrelsens möte den 29 november (kräver dessutom användare/lösenord för styrelsemedlemmar).
November
29 En gammal notis om timoresisk mat och sju aktuella notiser
21 En gammal notis, en länk till foton, ändrad kallelse till styrelsemöte och nytt på första sidan. Notisen är från den Sidan med länkar kompletterad med en länk till bilder i Timor Archives, som den australiske fotografen Oliver Strewe tog i Östtimor 1975, efter att diktaturen fallit i Portugal och förändringarna börjat i Östtimor.
Nästa styrelsemöte är flyttat till den 29 november från den 22 november.
Första sidan kompletterad med två minnesdagar.
11 En notis, en länk och kallelse till styrelsemöte Sidan med länkar kompletterad med en länk till Sveriges ambassad i Jakarta.
medlemssidan, som kräver användarnamn/lösenord för medlemmar, finns länk till kallelse till styrelsemöte den 22 november.
09 En notis från februari och fem aktuella notiser
02 Två äldre notiser och en aktuell notiser Ett utförligt referat av Henrik Hammargrens föredrag på Östtimorkommitténs höstmöte den 25 oktober och en hänvisning till det på första sidan.
Oktober
27 En lite äldre notis från juli och fem aktuella notiser
20 Nytt nummer, 46, av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, därför ändringar på sidan med länkar till de olika numren och första sidan.
18 En notis från februari som i sin svärta är nog så talande Inbjudan till Östtimorkommitténs höstmöte dels i kalendariet dels på första sidan.
06 En notis från februari i år och fem aktuella notiser
September
27 En notis från februari i år och fem aktuella notiser
20 Fyra aktuella notiser Sidan med övrigt material har kompletterats med vice premiärminister Marío Carrascalãos avgångsbegäran den 6 september.
14 Tre aktuella notiser
11 Ett notis från juli och två från slutet av augusti Hänvisning om benådningarna inlagd på första sidan.
02 Ett notis från juli och fyra från augusti
Augusti
08 Ett antal notiser från juli
02 Två lite äldre notiser, som nog fortfarande är intressanta Protokollet från årsmötet den 14 april upplagt på medlemssidorna.
Juli
21 Sex notiser innan det är dags för ett kort uppehåll igen
15 En notis från början av juni och fyra mera aktuella notiser
Juni
30 Två gamla notiser från februari och fem aktuella notiser från juni
26 En gammal notis från december 2009 och fem aktuella notiser från andra hälften av juni
21 En mycket gammal, en gammal och några nyare notiser Nummer 45 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, därför ändringar på sidan med länkar till de olika numren och första sidan.
Dessutom har sidan med länkar utökats med en länk till en webbplats för blinda musiker.
15 Sju aktuella notiser
07 Efter ett uppehåll för att skriva och redigera det kommande numret av Merdeka & ÖsttimorInformation, som kommer att läggas upp på webbplatsen efter att bidragsgivare, prenumeranter, medlemmar och andra mottagare fått det per post, kommer tre aktuella notiser Dilideklarationen från en konferens i april kan Du nu läsa (på engelska i PDF) här.
Maj
18 Tre notiser från slutet av april och en från början av maj Från sidan för medlemmar (som kräver användarid och lösenord för medlemmar) finns nu länk till styrelseprotokoll från den 4 maj (kräver användarid och lösenord för styrelsen).
07 Kalendern och första sidans "Aktuellt-spalt" kompletterade med Östtimorkommitténs vårmöte den 25 maj.
April
28 En ädre notis från 2009 om 2010-års budget och två aktuella notiser Från sidan för medlemmar (som kräver användarid och lösenord för medlemmar) finns nu länkar till styrelsen för 2010 och kallelse till styrelsemöte den 4 maj 2010.
24 Sex aktuella notiser Sidan med länkar kompletterad med det nya arkivet med material från den portugisiska tiden.
16 Nummer 44 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagt, därför ändringar på sidan med länkar till de olika numren och första sidan.
15 En lite äldre och en aktuell notis Östtimorkommitténs årsmötes uttlande.
första sidan kommentar om att nummer 44 av Merdeka & ÖsttimorInformation kommit ut.
13 En notis Årsmöteshandlingarna kompletterade med revisorernas berättelse (kräver användarid och lösenord för medlemmar).
06 Fyra notiser Länksidan kompletterad med La'o Hamutuks blogg och FN:s virtuella Östtimorbibliotek.
Tryckfel i verksamhetsberättelsen rättade (kräver användarid och lösenord för medlemmar).
Uppgifterna om årsmötet i kalendariet justerade.
Mars
30 En notis Handlingarna till årsmötet den 14 april på medlemssidorna kompletterade med verksamhetsberättelsen (kräver användarid/lösenord för medlemmar).
16 Tre notiser av olika karaktär Första sidan ändrad: rättegången mot rebellerna, FN mandatet förlängt och under Aktuellt årsmötet den 14 april.
Medlemssidorna kompletterade med inbjudan till Östtimorkommitténs öppna årsmöte den 14 april (kräver användarid/lösenord för medlemmar) och protokollet från styrelsemötet den 15 mars (kräver dessutom användarid/lösenord för styrelsen).
09 Tre notiser från februari Sidan med diverse texter kompletterad med en länk till en uppsats om ett läskunnighetsprojekt.
Medlemssidorna kompletterade med kallelse till styrelsemöte i Östtimorkommittén den 15 mars. Kräver användarid/lösenord.
Februari
22 Sex notiser från slutet av januari och början av februari
10 FN:s säkerhetsråd kommer att diskutera Östtimor inför förlängningen av UNMIT:s mandat. Därför har ett antal östtimoresiska organisationer med stöd av internationella organisationer, bland andra Östtimorkommittén, skrivit ett öppet brev till rådet. Läs mer på sidorna med övrigt under rubriken Allmänt ...
För medlemmar har utgivningsplanen för Merdeka & ÖsttimorInformation uppdaterats. För styrelsen har protokollet från mötet den 8 februari lagts upp.
06 En presentation av dokumentärfilmen Kvinnorna och generalerna om Indonesiens historia av Maj Wechselmann har lagts på första sidan. Presentationen innehåller också en länk till filmens webbplats.

Dessutom har vi lagt upp en notis från november 2009 och två aktuella notiser
03 Fem aktuella notiser Medlemssidorna har fått ett förslag till utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation 2010. Användarnamn och lösenord för medlemmar krävs.
Januari
28 Tre notiser från 2009 och två korta, dagsfärska notiser Kallelsen till styrelsemötet den 8 februari uppdaterad. Användarnamn och lösenord för medlemmar krävs.
25 Ytterligare en notis från december 2009 och två dagsfärska korta notiser Medlemssidorna kompletterade med kallelse till styrelsemöte den 8 februari. Användarnamn och lösenord för medlemmar krävs.
22 Två notiser till från 2009, som vi tycker är intressanta, och två nya från 2010 Sidan med länkar har kompletterats med en länk till det östtimoresiska presidentämbetets nya officiella webbplats.
18 Vi fortsätter att lägga upp notiser från 2009, som vi tycker är intressanta, och tre nya från 2010 Sidan med länkar har kompletterats med en länk till en blog om Timors språk och antropologi.
12 Ytterligare en notis från september 2009, två andra från 2009 samt tre notiser från den senaste veckan
07 En notis från september 2009, fyra notiser från slutet av december 2009 samt en notis från de senaste dagarna Medlemssidan (kräver användaridentitet och lösenord, kontakta info@osttimorkommitten.se för att få dessa) kompletterad med några rader om avisering av medlemsavgiften för 2010.
För övrigt har ett antal sidor anpassats till nytt år.