2015

(Klicka här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
29 Fyra notiser från decemberförsta sidan har vi lagt in en hänvisning om budgetnotiserna hit.
14 Nummer 67 av Merdeka & ÖsttimorInformation, den tidskrift vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua har lagts upp här på vår webbplats.
första sidan har vi lagt in en hänvisning till det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation.
För Östtimorkommitténs styrelse har protokollet från styrelsemötet den 16 november lagts upp.
En notis från början av november och en aktuell notis har också lagts upp
November
20 första sidan har vi markerat att vi uppdaterat vår redovisning av de bidrag vi gett till Alola Foundation och strukit några mindre aktuella stycken.
Under Övrigt har vi uppdaterat Bidrag till Alolastiftelsen.
17 Något sent har nu nummer 66 av Merdeka & ÖsttimorInformation, den tidskrift vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua lagts upp här på vår webbplats.
första sidan har vi lagt in en hänvisning till det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation.
En notis från början av oktober och en aktuell notis har också lagts upp
09 En aktuell notis I kalendariet har styrelsemöte den 16 november lagts in och på medlemssidan har för medlemmar en länk till inbjudan till mötet lagts in.
Första sidan har justerats.
06 Efter ännu ett uppehåll kommer nu två notiser från oktoberförsta sidan har 40-årsdagarna av Östtimors självständighetsförklaring och Indonesiens invasion noterats.
Dessutom har en artikel om förre presidenten José Ramos-Hortas Hammarskjöldföreläsning i Uppsala tillkommit.
Några äldre stycken har strukits.
September
25 Efter ett uppehåll kommer nu två notiser från slutet av juli och början av augustiförsta sidan har 40-årsdagen av morden på journalister i Balibo noterats.
medlemssidorna har protokollet från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 20 augusti förts in.
Augusti
15 Tre notiser från augustiförsta sidan, i kalendariet och på medlemssidorna har Östtimorkommitténs kommande styrelsemöte den 20 augusti med dagordningen förts in.
07 Nu under sommaren blir det lite längre och mera oregelbundet med läsning, urval och översättning av nyheter från Östtimor. Här följer dock sex notiser från mitten av juni till slutet av juliförsta sidan har minnesdagen den 29 augusti av den första portugisiska landstigningen på Timor 1515 förts in.
Juli
13 Fyra notiser från juni och juli Sidan med Övrigt har kompletterats med ett tal av Xanana Gusmão vid 2015-års möte med biståndsgivarna.
Juni
18 första sidan har vi lagt in en hänvisning till ett nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Sidan med länkar har kompletterats med nyhetsagenturen Lusas webbplats om tidigare protugisiska kolonier, bland andra Östtimor (på portugisiska).
12 Fem notiser från maj Sidan med länkar har kompletterats med premiärminister Rui Araujos twitterkonto.
Maj
23 Östtimorkommittén har skrivit ett protestbrev till bland andra Östtimors justitieminister om godtyckliga arresteringar. Du kan läsa det här …. På första sidan och startsidan för övrigt har länkar till brevet förts in.
19 Två kommande föreläsningar om Indonesien på Färgfabrikken i Stockholm har förts in på första sidan under Aktuella datum och i kalendariet.
06 En gammal, kort notis från början av januari Medlemssidorna, som kräver inloggning, har kompletterats med protokollet från årsmötet 2015.
April
24 Medlemssidorna, som kräver inloggning, har kompletterats med listan över styrelsemedlemmarna 2015.
24 Sju notiser från mitten av mars och till nu Medlemssidorna har för styrelsen kompletterats med protokoll från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 21 april.
15 Två notiser från slutet av mars och början av april Medlemssidorna kompletterade med inbjudan till Östtimorkommitténs styrelsemöte den 21 april. Det är också infört i kalendariet.
09 Fyra notiser från slutet av mars och april Första sidan kompletterad med notis om att Östtimor är ordförandeland i CPLP.
Mars
30 Östtimorkommitténs årsmöte den 24 mars gjorde ett uttalande, som Du kan läsa här …
24 första sidan har vi noterat att sidan om 2015 års årsmöte, som är tillgänglig för medlemmar, kompletterats med årsmöteshandlingarna.
13 första sidan har vi lagt in en hänvisning till ett nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation.
06 Första sidan och medlemssidorna - kräver användare (user) och password (lösenord) - kompletterade med mer om årsmötet den 24 mars, bland annat dagordningen. Kontakta kassören för att få användare/lösenord.
Februari
27 Första sidan och kalendariet kompletterade med programmet för årsmötet den 24 mars.
För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 24 februari lagts upp.
22 Fyra notiser från februari
18 Två notiser från början av februariförsta sidan har en pekare till den nya regeringens ministerlista lagts upp.
17 Två notiser från början av februariförsta sidan och i kalendariet har datum för nästa styrelsemöte och årsmötet skrivits in.
För medlemmar har också dagordningen för det kommande styrelsemötet lagts upp.
13 En notis från denna veckaförsta sidan har nyheten om ny premiärminister tagtis upp.
07 En notis från början av februari och en från igårförsta sidan har nyheten om premiärminister Gusmãos avskedsansökan tagtis upp.
04 Fem notiser från januari och en från februari För styrelsen har minnesanteckningar från styrelsemötet den 27 januari lagts upp.
Januari
19 En notis från slutet av 2014 och två från januari I kalendern har årets första styrelsemöte lagts in. För medlemmar finns också dagordningen upplagd.
06 En lite äldre notis från början av november och tre från slutet av december
01 Första sidan har fått en ny layout, som också ska göra det lättare att läsa den i mobiler.
Nyhetssidan med notiser är ny för året. 2014-års sida nås här. Det samma gäller för kalendariet.