2013

(Klicka här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
16 Nummer 59 av Östtimorkommitténs och Föreningen ett Fritt Papuas gemensamma tidning Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp. Se startsidan för tidningen. På första sidan har en blänkare om det nya numret lagts in.
09 Två notiser från slutet av oktober och tre från början av november
November
16 första sidan har vi skrivit om dokumentären The Act of Killing.
Listan över förkortningar har kompletterats med tre nya.
Tre notiser från slutet av oktober
04 Sex oktobernotiser Första sidan har justerats.
Oktober
22 Nummer 58 av Östtimorkommitténs och Föreningen ett Fritt Papuas gemensamma tidning Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp. Se startsidan för tidningen. På första sidan har en blänkare om det nya numret lagts in.
Uppdateringen av webbplatsen går vidare med en notis från september och två från oktober
17 Östtimorkommitténs höstmöte är noterat både med en blänkare under Aktuellt på första sidan och med alla fakta i kalendariet.
Vi fortsätter också uppdateringen av webbplatsen med tre notiser från andra hälften av augusti och en notis från september
07 Vi fortsätter uppdateringen av webbplatsen med fyra notiser från mitten av augusti och tre aktuella notiser samt två nya länkar på sidan med länkar,
sidan med övrigt har kompletterats med en länk till ett tal av president Taur Matan Ruak och
för styrelsens ledamöter protokollet från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 2 oktober.
Första sidan har justerats.
September
25 Efter nästan en månads semesteruppehåll återtar vi uppdateringen av webbplatsen dels med en notis från mitten av augusti dels med dagordning för Östtimorkommitténs styrelsemöte den 2 oktober på medlemssidorna (kräver användaridentitet/lösenord för medlemmar).
Första sidan har justerats.
Augusti
29 Två lite längre notiser från den 24 juli Östtimorkommitténs styrelse håller möte den 2 oktober.
På medlemssidorna (kräver användaridentitet/lösenord först för medlemmar och sedan för styrelsen) finns nu protokollet från styrelsemötet den 28 augusti.
Första sidan har justerats.
19 Östtimorkommitténs styrelse håller möte den 28 augusti. På medlemssidorna (kräver användaridentitet/lösenord) har dagordningen lagts upp.
16 Nummer 57 av Merdeka & ÖsttimorInformation, Föreningens ett Fritt Papua och Östtimorkommitténs gemensamma tidning, har lagts upp.
första sidan har en hänvisning till det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation lagts upp.
13 Fyra notiser
06 Tre notiser från juli
Juli
14 Fem notiser från början av juni
Juni
27 Sex notiser, den äldsta från maj och övriga från början av juni
18 Efter drygt två veckors uppehåll kan vi nu lägga upp nio notiser
Maj
31 Två notiser Startsidan har ändrats i och med att Östtimorkommitténs vårmöte hållits.
Sidan med länkar har uppdaterats med nya länkar, ändrade länkar och bottagna länkar.
26 Sju notiser från majstartsidan har en pekare till en notis om indonesiskt statsbesök lagts till.
15 Två notiserstartsidan och i kalendariet har inbjudningar till Östtimorkommitténs vårmöte den 29 maj (i stället för det inställda) lagts upp.
06 Tre notiser från början av april Startsidan för Övrigt har hänvisningar dels till en artikel om tryggad tillgång till mat (food security) och en notis om Östtimorkommitténs vårmöte.
April
12 första sidan har en bild från Eva Atterlöv Frisells överlämnande av material från Östtimorkommittén till motståndsmuseet i Dili lagts upp och i aktuelltspalten en länk till kalendariet med inbjudan till vårmötet på vilket Eva berättar om sin Östtimoresa.
03 Fyra notiser från mars har lagts upp För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 26 mars lagts upp. Det kan nås från medlemssidorna.
Mars
21 Nummer 56 av Merdeka & ÖsttimorInformation, Föreningens ett Fritt Papua och Östtimorkommitténs gemensamma tidning, har lagts upp och länkarna kompletterats.
första sidan har en hänvisning till det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation lagts upp.
Fyra aktuella notiser från mars har lagts upp
20 Östtimorkommittén höll årsmöte den 14 mars. Det avspeglar sig på vår webbplats med ändringar av första sidan, att ett referat av Thomas Peterssons presentation Landet bortom journalistiken och årsmötesuttalandet lagts upp. Kalendern har kompletterats med datumför nästa styrelsemöte. För medlemmar har den nya styrelsen lagts upp liksom kallelse till styrelsemöte den 26 mars.
Om Du är medlem och saknar användarnamn och lösenord, så får Du dem med ett mejl till info@osttimorkommitten.se.
Fem notiser från mars har också lagts upp
01 Årsmötessidan bland medlemssidorna kompletterad med budget och styrelsens förslag. Om Du är medlem och saknar användarnamn och lösenord, så får Du dem med ett mejl till info@osttimorkommitten.se.
Februari
26 Årsmötessidan bland medlemssidorna kompletterad med formell kallelse och uppgift om när den skickats ut. Om Du är medlem och saknar användarnamn och lösenord, så får Du dem med ett mejl till info@osttimorkommitten.se.
20 Vi fortsätter uppföljningen av gamla notiser, den här gången med en notis från 2011, tillsammans med en notis från februari 2013 Första sidans aktuelltspalt om årsmötet uppdaterad.
Medlemssidorna utökade med dagordningsförslag samt verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelser samt protokoll från styrelsemöte den 19 februari.
17 Vi har gjort en uppföljning av gamla notiser vilket lett till att nya notiser från 2010, 2011 och 2012 lagts upp tillsammans med två notiser från februari 2013 Första sidan kompletterades den 16 februari med en notis om SVT:s visning av dokumentären Kvinnorna och generalerna.
13 En notis och annat Medlemssidorna är kompletterade med kallelse till styrelsemöte den 19 februari med handlingar. För åtkomst krävs användarnamn och lösenord. Om Du inte har dem, så kontakta kommittén.
10 Fem aktuella notiser.
04 Fyra notiser från slutet av januari. Första sidan och kalendariet kompletterade med Östtimorkommitténs årsmöte den 14 mars.
Resetips och reportage på sidan med Övrigt utökade med en ny berättelse om att bestiga Ramelau, Östtimors högsta berg.
Januari
24 Fyra notiser av vilka en är från nyårsafton. Protokollet från årets första styrelsemöte är tillgängligt för styrelsen.
17 Fem nya notiser. Årets första styrelsemöte har lagts in i kalendern. Medlemmar kan också läsa kallelsen (efter inloggning).
07 Fyra nya notiser.
02 Fem notiser från december 2012 och en notis från nyårsdagen. Första sidan har aktualiserats med UNMIT:s avslutning, kalendern och den här sidan är nya för året.