2014

(Klicka här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
22 Två lite äldre notiser från oktober och november samt en ny notis från decemberförsta sidan vi lagt in hänvisningar till ett nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation och till notisen Lärarföbundets projekt i Östtimor.
November
28 En lite äldre notis från juli och fem notiser från november För Östtimorkommitténs styrelse har protkollet från styrelsemötet den 2014-11-18 lagts upp på styrelsesidorna.
11 Östtimorkommitténs kommande styrelsemöte har förts in på första sidan, i kalendern och på medlemssidorna, där också ett förslag till dagordning finns.
10 Inte mindre än nio notiser från slutet av oktober till och med början av november
05 Sex notiser från oktober, varav två med anknytning till de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Indonesien Från sidan med övrigt material når Du ett eftermäle till Gough Whitlam, Australiens premiärminister vid upptakten till Indonesiens invasion av Östtimor 1975.
Oktober
23 Två notiser från september om frågor som inte förlorar sin aktualitet
  • 2014-09-02: Ord och handlingar rubricerar den östtimroesiska regeringens talesperson ett pressmeddelande om Australiens tvetydiga hållning till internationell rätt.
  • 2014-09-24: Östtimor vid ett vägskäl om artikeln av Knut Osby (se nedan).
Det senaste numret av Merdeka & Östtimorinformation, nummer 62, har lagts upp, se www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm.
Från sidan med övrigt material når Du en artikel (på engelska) av FN:s representant, Knut Ostby, i Östtimor.
sidan med böcker om Östtimor har vi lagt till en bok på engelska från 2009.
Slutligen har vi lagt en notis om det nya numret av Merdeka & Östtimor på första sidan.
15 Fem notiser från september och en från början av oktobersidan med övrigt material har vi lagt förordet skrivet av premiärminister Gusmãos till en rapport om hur det går med att uppfylla milleniemålen i Östtimor.
07 Två korta notiser från augusti och en viktig från slutet av septemberförsta sidan har vi lagt in en hänvisning till notisen om premiärminister Gusmãos uppskjutna avgång och strukit en del inaktuella stycken.
September
03 Två notiser från juli och tre från augusti
Augusti
25 Tre gamla notiser som har sådant innehåll att vi tycker att de fortfarande är av intresse Protokoll från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 18 augusti, kräver användare/lösenord först för medlemmar och sedan för styrelsen.
11 Två notiser om de portugisiskspråkiga ländernas möte i Dili i juli Kallelsen till Östtimorkommitténs styrelsemöte den 18 augusti kräver användare/lösenord för medlemmar.
Juli
23 Två rykande aktuella notiser om det indonesiska presidentvalets utgång och en lite äldre notis om ett växande hälsoproblem, rökning Första sidan har fått en hänvisnig till notiserna om det indonesiska presidentvalet.
21 Fyra notiser, den äldsta från slutet av mars men fortfarande intressant Sidan Kontakta oss! rättad.
09 En notis om svenska medias täckning av dagens presidentval i Indonesien.
07 Två notiser från slutet av juni om Indonesien Uttalandet med vädjan till den kommande indonesiska regeringen finns också på sidan med Övrigt.
Juni
24 Ett nytt nummer, 61, av vår tidning Merdeka & Östtimorinformation har lagts upp här … och första sidan har justerats för att visa det.
24 Tre notiser från början av juni om två viktiga frågor och en notis om det förestående presidentvalet i Indonesien
  • 2014-06-05: I ett pressmeddelande menar Östtimors regering att Australien har bytt politik, när det gäller havsgränsen mellan länderna. Det är viktigt på grund av oljekällorna i havet och kan komma att visa sig positivt för Östtimor.
  • 2014-06-07: Den första av två notiser om en ny medielag i Östtimor vädjar till presidenten att lägga in sitt veto mot lagen.
  • 2014-06-09: José Antonio Belo är en av Östtimors främsta journalister och redaktör för veckotdiskriften Tempo Semanal. I en artikel i Sydney Morning Herald skriver han om medielagen och dess följder för kampen mot korruption i Östtimor.
  • 2014-06-17: Det vi skriver om presidentvalet i Indonesien och en av kandidaterna under aktuellt på första sidan finns också som notis här.
Under aktuellt på första sidan har vi skrivit om det kommande presidentvalet i Indonesien.
12 Fem aktuella notiser President Taur Matan Ruaks tal den 25 maj 2014 i Oecusse har lagts upp under Övrigt.
Maj
17 Två notiser från maj För medlemmar har också protokollet från åsmötet 12 mars lagts upp efter justering. Dessutom har en förteckning över styrelsens ledamöter med kontaktuppgifter lagts upp.
08 Tre notiser från slutet av mars till igår
April
22 Tre notiser från början av april Länkarna har kompletterats med en ideell minoritetsgrupps blogg.
Listan med förkortningar har kompletterats med g7+.
14 Sex notiser från den 24 februari till den 14 april har lagts upp
07 Första sidan har kompletterats med en notis om parlamentsvalet den 9 april i Indonesien.
Fem notiser från den 24 februari till den 6 april har lagts upp
Mars
31 Ett nytt nummer, det 60:e!, av vår tidning Merdeka & Östtimorinformation har lagts upp här … och första sidan har justerats för att visa det.
21 Första sidan har justerats med notis om årsmötet den 12 mars och dess uttalande har lagts upp.
11 För medlemmar har inför årsmötet den 12 mars den slutliga versionen av verksamhetsberättelsen lagts upp.
En aktuell notis har också lagts upp
05 För medlemmar har inför årsmötet den 12 mars revisorernas berättelse lagts upp.
Första sidan justerad (inaktuell notis flyttad till 2013-års nyheter).
En notis från november 2013, en från januari 2014 och två från slutet av februari
Februari
27 Första sidan, kalendariet och medlemssidornas sida om årsmötet 2014 kompletterade med årsmötets program.
24 En notis från december 2013 och tre från januari 2014 För årsmötet den 12 mars har första sidan, kalendariet och medlemssidorna kompletterats med bland annat årsmötesdokument (Kräver användare/lösenord för medlemmar.
Litteraturlistan har kompletterats med en ny bok.
Slutligen har styrelseprotokollet från den 18 februari lagts upp. (Kräver användare/lösenord både för medlemmar och styrelse.
Januari
20 Tre notiser från november 2013 En första notis från 2014 För medlemmar har också 2014-års utgivningsplan för Merdeka & ÖsttimorInformation lagts upp.
För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 15 januari lagts upp.
09 Nytt kalendarium för 2014 med årets första styrelsemöte, som också förts in på startsidan för medlemsinformation.
01 Fem notiser från november 2013.