2021

(Klicka här för 2020, här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - mars - april - maj - juni

Juni

07 — Fyra timoreser tävlar i Tokyo-OS Nytt!

Dili. Ordföranden i Östtimors nationella idrottsfederation (Timor-Leste’s National Sports Federation — CDTL), Afranio Xavier Amaral, informerade att fyra timoresiska idrottare från tere olika idrotter är redo att tävla i Tokyoi 2021 års olympiska spel.

Vi har nästan avslutat våra förberedelser för vi har tränat och förberett oss för evenemanget sedan januari. Vi har satsat en stor ansträngning i träning trots den här svåra situationen, sade Amaral i Dili i måndags.

Amaral bekräftade att dessa tre olika sporter är friidrott, taekwondo och simning: åra idrottare som ska tävla i friidrott har tränat i Gleno-Ermera, våra simmare har tränat i Baucau och våra taekwondo-idrottarehar tränat i Australien.

De här fyra idrottarna kommer att flyga till Tokyo den 12 juni väl förberedda för de olympiska tävlingarn, som kommer att hållas i juli.

Amaral sade att statssekreteraren för ungdom och sport stöder de timoresiska idrottarnas träning och förberedelser för Tokyos olympiska spel med 30.000 dollar.

Han sade att frånsett från Tokyos olympiska spel förbereder Östtimor sina idrottare för de sydasiatiska spelen (Sea Games), som kommer att äga rum i Vietnam.

Amaral sade att enligt CDTL-planen kommer Östtimors idrottare att tävla i 16 olika idrottare i nästa Sea Games.

När väl den här svåra situationen är över, så kommer våra timoresiska idrottare att börja träna igen. Om den här situationen kommer att bestå, så kommer det inte att finnas några tillfällen för våra idrottare att träna, sade Xavier.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

Maj

31 — Regeringen förlänger undantagstillståndet till den 1 juli och lockdown med 14 dagar

Dili. Regeringen har godkänt presidentens dekret för att fölänga undantagstillståndet på grund av covid-19-pandemin.

Förlängen är från och med den 2 juni till och med den 1 juli 2021 och gäller hela landet.

Nytt är att fullt vaccinerade får resa fritt i hela landet.

Regeringen har förlängt lockdown i Dili med 14 dagar samt förlängt inskränkningarna av resor till och från Dili, Bobonaro och Covalima med 14 dagar och till och från Baucau och Viqueque med sju dagar.

Totalt har Östtimor haft 6.615 med coronaviruset infekterade och för närvarande är 2.648 av dessa aktiva.

Sedan vaccinationerna påbörjades den 7 april har 76.582 medboragare fått sin första dos vaccin. Det motsvarar 10 % av befolkningen över 18 år. Av de vaccinerade finns 64.005 i Dili, vilket motsvarar 30 % av huvudstadens invånare över 18 år.

Källor:

19 — Regeringen begär 30 dagars förlängning av undantagstillståndet

Dili. Regeringens ministerråd föreslår presidenten, Francisco Guterres Lú Olo, en förnyelse av undamtagstilsltåndet med ytterligare 30 dagar (den 14:e perioden) med kraftigare begränsningar för att behärska en ny våg av coronavirus.

Beslutet kommer efter att krisgruppen för covid-19 har presenterat vissa epidemiologiska situationer in landet under ministerrådets möte idag.

Beslutet fattas efter utvecklingen av epidemin och en snabb ökning av antalet covid-19-fall i landet, sade ministerrådets ordförande Fidelis Manuel Leite Magalhães.

Enligt Magalhães, fattade regeringen beslutet för att neutralisera risken och förhindra spridningen av viruset som skydd för allmänhetens hälsa samt stödja det nationella hälsosystemet.

Regeringen föreslår statsöverhuvudet att förnyelsen av SE kommer att begränsa medborgarnas rättigheter och några fundamentala garantier, sade han.

Sedan början av pandemin har landet officiellt registrerat totalt 4.765 bekräftade covid-19-fall med 10 döda.

Antalet för närvarande infekterade har stigit till 2.238 av dessa har Dili registrerat totalt 1.851 fall, Baucau 128, Covalima 101 och Viqueque 75.

Östtimor började vaccinering mot covid-19 den 7 april. Tills lördagen den 1 maj 2021 har omkring 28.678 av landets 1.338,954 invånare vaccinerats mot viruset dnligt rapporten från hälsovårdsministeriet.

Måndagen den 10 maj inledde östtimors hälsovårdsministerium den andra fasen av vaccineringen med AztraZeneca-vaccinet med 20.000 doser från Australien och prioritet för människor som fyllt 60 år och människor med sjukdomar.

I den andra fasen av vaccinering med AstraZenecas vaccin har landet målet att vaccinera minst 80 % ytterligare av befolkningen.

Källa: Antónia Gusmão/Tatoli

April

26 — Myndigheter rekommenderar förlängning av undantagstillståndet

Dili. Superior Council for Defense and Security (CSDS) och State Council (SC) rekommenderade idag president Francisco Guterres Lú Olo att begära att parlamentet förlänger undantagstillståndet ytterligare 30 dagar för att hantera den aktuella epidemiologiska situationen i landet.

Vid mötet föreslog de två råden presidenten att vidarebefordra ett brev med regeringens begäran till parlamentet att diskutera och besluta en förlängning av undantagstillståndet. Det var vad ledaren för presidentens stab, Francisco Vasconcelos, sade i presidentpalatset.

Han tillade att regeringens begäran beror på att antalet covid-19-fall fortsätter att öka varje dag enligt rapporten från Covid-19 Integrated and Management Center (CIGC).

CIGC konstaterade i söndags 89 nya lokala covid-fall med 29 tillfrisknade, således är landets totala pågående fall 1.016.

Sedan början av pandemin i mars 2020 har landet registrerat totalt 1.897 bekräftade covid-19-fall och 3 döda enligt hälsovårdsministeriet.

Beträffande åtgärderna enligt undantagstillståndet sade Vasconcelos att dessa kommer att beslutas av regeringen när parlamentet väl beslutat att förlänga undantagstillståndet.

Slutligen betonade tjänstemannen att statsöverhuvudet kommer att överlämna brevet till parlamentet.

Källa: Osória Marques/The SCDS-SC agree to extend the level 13th of the State of Emergency/Tatoli

04 — Under vatten, Östtimor står inför nya utmaningar att hindra virusspridning

Singapore. Redan inför ett oroande nytt utbrott av covid-19 har Östtimor drabbats av förödande översvämningar och jordskred, som krävt minst 11 liv, förstört vägar, broar och hus samt satt huvudstaden Dili under vatten.

Det sydostasiatiska landets statssekreterare för civilskydd, Joaquim Gusmão Martins, sade till The Sydney Morning Herald och The Age on Sunday att myndigheterna försökte skilja de många evakuerade invånarna i evakuationscentralerna på inrådan av hälsomyndigheterna i ett försök att hindra viruset.

Dilis befolkning på 220.000 beordrades in i en lockdown förra månaden liksom invånarna i städerna Baucau och Viqueque efter en oroande ökning av smittspridningen.

Landet har tidigare motstått pandemin bra — och har fortfarande inte noterat något dödsfall med coronavirueset. Men till råga på en spets i antalet fall de senaste veckorna har naturkatastrofen i Dili och på sydkusten skapat en annan stor utmaning för Australiens närmaste granne.

Flygbilder filmade av drönaroperatören Machel Silveira gav ett intryck av omfattningen av översvämningen i huvudstaden och Martin sade sent på söndagen att 11 personer hade omkommit och fler än 500 hus har hittills skadats eller förstört.

På måndag ska Östtimor få sin första sändning av vaccin genom Covax-programmet för utvecklingsländer. Men huruvida ett plan med AstraZenecas doser ombord kan landa kommer att bero på tillståndet på den översvämningskänsliga internationella Presidente Nicolau Lobato-flygplatsen. Vägar och broar har förstörts av störtfloder.

Vi hoppas att få vaccinet i morgon om flygplatsen inte är översvämmad, sade Martin.

Han sade att myndigheterna var bättre förberedda att hantera de stigande vattnen efter att översvämningar förra året föranlett dam att skapa sex permanenta evakueringscentra i Dili. Skolor, stängda under lockdownen, har också använts för att hysa evakuerade.

Men det ökande antalet med viruset — för en månads sedan hade Östtimor bara haft något mer än totalt 100 fall under pandemin och antalet är nu över 700 — är en större komplikation för åtgärderna.

Martins sade att han på söndagen hade träffat hälsovårdsministern och den integrerade krishanteringsgruppen, som har hanterat covid-19 i landet, om behovet av att hålla människor socialt distanserade i skydden.

Nu har vi uppmaningen från krishanteringsgruppen att åtskilja klusteren i [evakuerings-]centra. Nu arbetar vi med det, sade han.

Alex Tilman, en av Förenta Nationernas utvecklingskoordinatörer i östtimor, postade ett fotografi av ett översvämmat lager, vilket han sade skulle ta emot vaccinet efter dess ankomst på måndag.

Många vägar har förstörts, broar är också förstörda, det finns många hus som hamnar under vatten, sade Tilman till Herald och The Age.

Källa: Chris Barrett/The Sydney Morning Herald

Mars

31 — USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter — Östtimor Nytt!

Här följer korta utdarg ur USA:s årliga rapport 2020 om mänskliga rättigheter i Östtimor. Du kan läsa hela rapporten, på engelska, om du i slutet på notisen klickar på källan,

Sammanfattning

Tillkännagivande: Utrikesdepartementet kommer att publicera ett tillägg till denna rapport i mitten av 2021 som utökar undersektionen om kvinnor i sektion 6 som ska omfatta ett bredare spektrum av frågor avseende reproduktiva rättigheter.

Östtimor är en parlamentarisk flerpartirepublik. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga blev Taur Matan Ruak premiärminister som ledare av en trepartikoalition. President- och parlamentsvalen 2017 var också fria och rättvisa. I motsättning till tidigare år genomfördes dessa val utan omfattande assisatans från det internationella samfundet.

Den nationella polisen upprätthåller den interna säkerheten. Militären är ansvarig för extern säkerhet, men har också en del ansvar för inrikes säkerhet. Den nationella polisen rapporterar till inrikesministeriet och militären rapporterar till försvarministeriet. Premiärministern tjänstgör samtidigt som inrikesminister. Civila myndigheter uppräthöll effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna. Anställda i säkerhetsstyrkorna rapporteras ha utfört en del missbruk.

Betydande frågor om mänskliga rättigheter omfattar: korruption; bristande utredningar och ansvar för våld mot kvinnor; de värsta formerna av barnarbete; och trafficking av människor.

Regeringen tog en del steg för att åtala anställda och ansvariga i säkerhetsstyrkorna, som har använt överdrivet våld men undvikit att genomföra utredningar av korruption (och arbetslagar) hos politiker, regeringsmedlemmar och ledare av landets självständighetskamp. Allmänhetens uppfattning av straffrihet kvarstår.

Sektion 1. Respekt för personlig integritet inklusive frihet från:
 1. Godtyckligt berövande av livet och annat olagligt eller politiskt motiverat dödande

  Det fanns inga rapporter om att regeringen eller dess agenter utförde godtyckligt eller olagligt dödande. I mars dömdes två tidigare poliser till 25 respektiv 20 års fängelse för att ha skjutit tre civila till döds 2010.

 2. Försvinnanden

  Det fanns inga rapporter om försvinnandne genom eller på uppdrag av myndigheter.

 3. Tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande behandlingar eller straff

  Lagen förbjuder sådan praktik och begränsar de situationer i vilka poliser tillgriper fysiskt våld och bruket av eldvapen. Under året har flera rapporterom användning av överdrivet våld av säkerhetsstyrkor.De flesta klagomålen inbegriper misshandel eller användning av överdrivet våld under hantering av händelser eller arreteringar. Uppförandet av poliser under fritid var också ett problem.

  I maj sköt en anställd i polisens public order battalion, som inte var i tjänst en fotgängare. Mannen var häktad i väntan på rättegång.

  I oktober pågick utredningen av poliser som 2019 i Baucau använde överdrivet våld.

  Polisen och militären suspenderade poliser respektive soldater under några månader efter en utredning av att de avlossade sina vapen på en musikfestival i Maliana.

  Människor rapporterade hinder för att rapportera klagomål över polisers uppträdande. Det är en utbredd uppfattning att säkerhetsstyrkorna åtnjuter avsevärd straffrihet.

  Förhållanden i fängelser och häkten

  I allmänhet motsvarade förhållanden i fängelser och häkte inte internationell standard.

 4. Godtyckliga arresteringar eller fängslanden

  Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar och fängslanden och står för varje människas rätt att ifrågasätta lagligheten i sin arrestering eller sitt fängslande i domstol. Myndigheterna iakttog i allmänhet dessa förbud,

 5. Förvägran av rättvis offentlig rättegång

  Lagen föreskriver att domare ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt utan olämpligt inflytande och kräver att offentliga åklagare utför sina åtaganden opartiskt. Många observatörer av rättsväsendet uttrycket oro över oberoendet hos en del juridiska organ i politiskt känsliga fall, en allvarlig brist på kvalificerad personal och den komplicerade juridiska situationen på grund av inflytandet av arven från portugisisk, indonesisk och FN-administration samt olika andra internationella normer. Ett ytterligare problem är att alla lagar och många rättegångshandlingar och domstolsdokument är på portugisiska, ett språk som talas av omkring 10 procent av befolkningen. Icke desto mindre konstaterade observatörer att medborgarna i allmänhet åtnjöt en rättvis, om än inte alltid snabb, rättegång och att rättsväsendet i stort sett var oberoende.

  Det fanns 33 domare och 34 åklagare i landet i september. Regeringen och organisationer som bevakade rättsväsendet betraktade personalbrist som ett stort problem för rättsväsendet.

  Konstitutionen förutser en högsta domstol, men någon sådan har aldrig skapats på grund av personal- och resursbegränsningar. Appellationsdomstolen har tills vidare fungerat som högsta domstol.

  Mobila domstolar stationerade i städerna Dili, Baucau, Covalimaoch Oecusse verkade i områden som inte hade en permanent domstol. Dessa domstolar behandlade bara förhandlingar före rättegångar och primärt fall av våld i nära relationer och våld mot kvinnor.

  Politiska fångar

  Det fanns inga rapporter om politiska fångar eller fängslade.

 6. Godtyckligt eller olagligt ingripande mot privatliv, familj, hem eller motsvarande

  Trots att lagen förbjuder godtyckligt ingripande mot privatliv, familj, hem eller motsvarande konstaterade statstjänstemän en allmän brist på skydd av privatlivet hos alla myndigheter, särskilt inom hälsovårdssektorn.

Sektion 2. Respekt för mänskliga fri- och rättigheter inklusive:
 1. Yttrandefrihet inklusive pressens

  Konstitutionen föreskriver yttrandefrihet, inklusive pressens, och regeringen respekterade i allmänhet denna rättighet. En oberoende press och ett fungerande demokratiskt politiskt system gynnade yttrandefrihet inklusive pressens.

  Fritt internet

  Regeringen varken begränsade eller hindrade åtkomsten till internet och censurerade inte heller nätinnehåll och det finns inga trovärdiga rapporter om att regeringen övervakar privat online-kommunikation utan låmpligt lagligt bemyndigande.

  Akademisk frihet och kulturella evenemang

  Det var få myndighetsrestriktioner avseende akademisk frihet och kulturella evenemang äaven om National Language Institute måste godkänna akademisk forskning om tetum och andra inhemska språk och regelbundet gjorde det.

 2. Rätt till fredliga sammankomster och sammanslutningar

  Konstitutionen föreskriver rättigheterna till fredliga sammankomster och sammanslutningar och myndigheterna respekterade i allmänhet dessa rättigheter.

 3. Religionsfrihet

  Se Utrikesdepartementets rapport om religionsfrihet med adressen https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

 4. Rörelsefrihet

  Lagen föreskriver rätten till fri inrikes rörlighet, utrikes resor, emigration och repatriering och myndigheterna respekterade i allmänhet dessa rättigheter.

 5. Status och behandling av internflyktingar

  Ej tillämpligt.

 6. Skydd av flyktingar

  Myndigheterna samarbetade med FN:s höge kommissionär för flyktingfrågors (UNHCR) byrå och andra humanitära organisationer om frågor relaterade till tillhandahållandet av skydd och bistånd till internflyktingar, flyktingar, återvändande flyktingarasylsökande, statslösa och andra berörda personer.

  Tillgång till asyl: Lagen möjloggör utfördande av asyl eller flyktingstatus; men system är inte i överensstämmelse med internationell standard. Det fanns oro för att regleringar av asyl och flyktingstatus kan hindra verkliga flyktingar från att bevisa sin rätt till sådan status. Till exempel har människor som önskar söka asyl bara 72 timmar på sig att göra det efter att de kommit in i landet. Utlänningar som redan är i landet har bara 72 timmar på sig att initiera porcessen efter att läget i deras hemland blir för farligt för att återvända säkert.

Sektion 3. Frihet att delta i den politiska processen

Konstitutionen och lagen ger medborgare möjlighet att välja sin regering i fria och rättvisa periodiska val genom hemlig omröstning grundat på universell och lika rösträtt.

Sektion 4. Korruption och brist på transparens hos myndigheter

Brottsbalken föreskriver straff som för kriminella för korruption av tjänstemän. Myndigheterna stod inför många problem för att förverkliga lagen och uppfattningen att tjänstemän ofta är inblandade i korruption med straffrihet var vitt utbredd. I augusti godkände presidenten ny antikorruptionslagstiftning, som parlamente hade godkänt i juli. Antikorruptionskommissionen (CAC) har uppdraget att leda nationella antikorruptionsaktiviteter hor har bemyndigande att överlämna fall till åklagare; men CAC och åklagarämbetet samarbetade inte regelmässigt om utredningar. Trots att CAC är självständigt kontrollerar regeringen dess budget, vilket gör den sårbar för politisk påtryckning. Instutitioner med makt och kompetens att angripa korruption undvek utredningar av politiker, myndighetspersoner samt ledare och veterander av landets självständighetskamp. Regeringen gjorde oanmälda insoektioner av regeringsledda program och ökade pressen att införa system för tillgångshantering och transparens.

Korruption: Under året fortsatte CAC utredningar av korruptionsfall; men det fanns inga till korruption relaterade fällande domar, domar eller förhör till och med november. Anektdotiskt var korruption utbredd bland myndighetspersonal. Det fanns anklagelser mot polisers, inklusive gränspolisers, inblandning i korruption — mestadels mutor och maktmissbruk. Beskyllningar om nepotism i myndigheternas anställningar var vanliga. Regeringen utvecklade och införde åtskilliga nya standardförfaranden, riktlinjer och förordningar med syfte att öka trasparensen och förbättra tulltjänsten.

Sektion 6. Diskriminering, samhällelig misshandel och trafficking

Kvinnor

Våldtäkt och våld i nära relationer: Våldtäkt av kvinnor och män, inklusive våldtäkt inom äktenskap, är ett brott med upp till 20 år i fängelse som straff. Lagen täcker brett alla former av våld i nära relationer. Straff för misshandel av en maka eller make omfattar två till sex års fängelse, men åklagare använder ofta en annan paragraf i fall av våld i nära relationer (enkla förseelser mot fysisk integritet), som medför ett straff på högst tre års fängelse.

Underlåtenhet att utreda eller åtala fall av påstådd våldtäkt och sexuellt missbruk var vanliga. PNTL:s enheter för sårbara personer var vanligen ansvariga för att hantera våld i nära relationer och sexualbrott, men hade inte tillräckligt med personal för att ha en betydande närvaro i alla områden.

Icke desto mindre så behandlase det formella rättsväsendet ett ökande antal av rapporterade fall av våld i nära relationer och sexuellt missbruk. Enligt åklagarämbetet var våld i nära relationer de näst vanlisgaste anklagelsen i rättsväsndet efter enkel misshandel. Men åklagare klassade rutinmässigt fall med allvarliga skador och användning av dödliga vapen som senkla fall av misshandle på låg nivå. Observatörer av rättsväsendet konstaterade också att domare var överseende när de dömde i fall med våld i nära relationer. Åtskilliga ideella organisationer (NGO:er) kritiserade underlåtenheten att utfärda skyddsorder och överdrivet tillit till villkorliga domar, till och med i fall med betydande kroppslig skada.

Polis, åklagare och domare ignorerade rutinmässigt många delar av lagen som skyddar offer. NGO:er konstaterade att böter betalade till domstolen i fall av våld i nära relationer ofta kom från delade familjetillgångar, vilket drabbade offret eekonomiskt.

Gendergrundat våld förblev ett allvarligt bekymmer. 2016 konstaterade en stude av Asian Foundation att 59 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 hade utsatts för sexuellt eller fysiskt våld i händerna på en nära partner och att 14 procent av flickor och kvinnor hade blivit våldtagna av någon annan än en partner. I detta sammanhang har lokala NGO:er sett att den lag, som kräver att våld i nära relationer rapporteras till polisen och behandlas i det formella rättsväsendet, har haft positiv effekt genom att uppmuntra offer för våld i nära relationer att rapportera sina fall till polisen.

Tvång i befolkningskontroll: Det fanns inga rapporter om påtvungna aborter eller ofrivillig sterilisering från myndigheternas sida.

Missbruk av barn: Lagen skyddar mot barnmissbruk, men missbruk i många former var vanlig. Sexuellt missbruk av barn förblev ett allvarligt bekymmer. Trots vitt spridda rapporter om missbruk av barn, kom få fall in i rättsväsendet. Observatörer kritiserade domstolarna för att utdöma kortare straff än lagen föreskriver i många fall av sexuellt missbruk av barn. Incest mellan män och barn i kärnfamiljen eller den utökade familjen var ett allvarligt problemoch cicilsamhällets organsiationer krävde lagar för att kriminalisera det som ett särskilt brott. Offer för incest stod inför en rad utmaningar såsom begränsad information om fdet formella rättsväsendet, begränsat skydd för offren, hot och tvång från försvarare och socialstigmatisering från familjen och samhället. I januari höll Dilis distriktsdomstol en första förhandling i ett fall där en far påstås ha begått incest med sin dotter. Åklagaren anklagade fadern för sexuellt missbruk av en minderårig i form av våld i nära relation och incest; fadern erkände sig skyldig till anklagelserna.

Socialt stigma på grund av HIV och aids

Enligt civilsamhällets organisationer utsattes patienter med HIV och aids för social stigamtisering och blev utfrusna av sina familjer och samhällen. Den nationella HIV/AIDS-kommissionen utbildade medicinsk personal i rättvis och human behandling av HIV/AIDS-patienter med målet att minska den diskriminering patienterna mötte i sjukhus och medicinska vårdinrättningar.

Sektion 7. Arbetares rättigheter
 1. Godtagbara arbetsvillkor

  Enligt en lokal fackförening brast regeringens politiska vilja och instutitionella kapacitet för att helt införa och genomdriva arbetslagstiftningen till fullo och brott mot minimala säkerhets- och hälsostandarder var vanliga, särskilt i byggnadsindustrin. Det förekom inga stora inudstriolyckor.

Källa: USA:s utrikesdepartement — 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Timor-Leste

30 — Nytt ramverk för att nå de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) med EU och FN Nytt!

Gemensamt pressmeddelande

Finansministeriet, den Europeiska Unionen och Förenta Nationerna startar virtuellt ett nytt ramverk för att mobilisera finansiella resurser för att säkra uppnåendet av de globala målen.

Ett robust finansiellt ramverk med strategiska investeringar, inklusive beskattning för hälsovård, finansiering från timoreser utomlands och klimatfinansiering, kommer att vara en katalysator för att öka investeringar i hållbar utveckling.

Dili. Finansminister Rui Gomes, Förenta nationernas (FN) platskoordinator Roy Trivedy och den Europeiska unionens ambassadör i Östtimor Andrew Jacobs startade idag virtuellt det Integrerade nationella finansieringsramverket (Integrated National Financing Framework — INFF). Det här regeringsledda initiativet är ett remaverk för att finansiera nationella hållbara utvecklingsprioriteter såsom de gjorts i den Nationella strategiska utvecklingsplanen 2011-2030 (SDP) och de globla målen för hållbar utveckling (SDG). Tre finansieringsområden, beskattning för hälsovård, finansiering från timoreser utomlands och klimatfinansiering har identifierats som katalysatorer för strategiska investeringari Östtimor.

INFF Östtimor stöds av FN-systemet, EU och partner som ett verktyg för planering och genomförande för att finansiera SDG på nationell nivå. Ramverket analyserar alla finansieringskällor och icke-finansiella medel tillgängliga för genomförandet.. Det visar också på en finansieringsstrategi för att mobilisera och öka ytterligare resurser, hantera risker och uppnå nationella utvecklingsprioriteter enligt SDP och SDG.

INFF kommer att vara nära inriktat med och bidra till regeringens pågående reform av hanteringen offentlig finansiering, ett av regeringens prioriterade reformområden, och ge påtagligt stöd till genomförandet av planen för ekonomisk återhämtning efter covid-19 och sektorstrategier. INFF kan också anändas av regeringen att överväga och förbereda Östtimors framtid post-petroleum.

I sina öpnningskommentarer sade minister Rui Gomes: Det här verktyget skulle vara en alternativ källa för finansiering och investering för att utveckla en diversifierad, inkluderande, hållbar och motståndskraftig ekonomi för förbättrringar för det timoresiska samhället, som vi alla strävar efter. Verktyget skulle också vägleda och hjälpa Östtimors regering att definiera sin politik för hantering av de offentliga finanserna med syftet att ha en väl integrerad budget- och planeringsprocess.

Med hänsyn till de socio-ekonomiska följderna av covid-19-pandemin i Östtimor och övriga världen konstaterade FN:s platskoordinatör Roy Trivedy: När Östtimor och världen försöker att återhämta sig från pandemin, som har påverkat de flesta sårbara och marginaliserade grupperna oproportionerliga, blir det viktigare än någonsin att vi skapar en mera inkluderande och grönare framtid såsom det utmålas i 2030 års agenda och SDG. Förenta nationerna har — genom finansiering från den globla gemensamma SDG-fonden — och tillsammans med EU och andra utvecklingspartner, föresatt sig att stödja regeringens ansträngningar att finansiera och genomföra SDP samt påskynda framåtskridandet mot SDG.

Påminnande om INFF:s mål sade Andrew Jacobs, EU:s ambassadör i Östtimor: INFF är en av landet ledd process som vill säkra effektiv finansiering och implementering av utvecklingsstrategier tillsammans med klimat- och miljöplaner och ambitioner för en grön och cirkulär ekonomi. I Östtimor kommer det att bidra till att säkra optimal finansiering och implementation av årwrhämtningsekonomin efter covid, som kommer att vägleda framtida stöd till landet.

Det övergripande målet för INFF i Östtimor är att identifiera och sprida ytterligare finansiering för hållbara utvecklingsmål genom att utöka skattebasen, öka inhemska och utländska investeringar i privat och offentlig sektor samt mer substantiell planering och budgetering i enlighet med SDG och SDP. INFF kommer också att bidra till att förbättra styrning och koordinering, förtydliga en finansieringsstrategi och stärka ramverket för kontroll och bevakning. En rad intressenter från den privata sektorn såsom Östtimors handelskammare (CCI-TL), finansiella instutitioner (inklusive Östtimors centralbank), utvecklingspartner, ideella organisationer, civilsamhällets organisationer, byalag och lokala myndigheter kommer att engageras i INFF-processen.

Det här virtuella arrangemanget avslutades med ett nätbaserat sminarium med tekniska presentationer fårn det nyligen etablerade INFF-sekretariatet, WHO, IOM och statssekreteraren för miljön. De sista tre presentationerna fokuserade på tre finansieringssområden identifierade som katalysatorer för strategisa investeringar i Östtimor, nämligen beskattning för hälsovård, finansiering genom utlandstimoreser ochklimatfinansiering.

I arrangemanget deltog representanter för relevanta ministferier, Östtimors centralbank, FN-organisationer, diplomatkåren, utvecklingspartner, privatsektor, civilsamhällets organisationer och berörda cher i finansministeriet.

[Källan omfattar också ett avsnitt med bakgrundainformation (på engelska). Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

För mer information om INFF var god kontakta:
INFF-sekretariatet, António Freitas, Director General External Resources Management & Mobilization, Ministry of Finance |  afreitas@mof.gov.tl | +670-7723-0055

Källa: INFF Press Release Final 30 March English

29 — Östtimor förbereder sig för att uppfylla kraven för medlemskap i WTO, Världshandelsorganisationen Nytt!

östtimors regering förbereder sig för att genom förhandlingsgruppen ledd av ministern för koordinering av ekonomiska frågor (MCAE – portugisisk akronym), Joaquim Amaral, delta i det andra förhandlingsmötet på hög nivå av WTO:s arbetsgrupp, som ska hållas i juni 2021.

Den 1 oktober 2020, deltog Östtimor i det första förhandlingsmötet på hög nivå, som hölls av den arbetsgrupp som upprättades den 7 september 2016. Östtimors arbetsgrupp, som redan har utarbetat och förberett dokumenten för Östtimors inträde i WTO, fick en mycket positiv bedömning av WTO-medlemmarna och WTO:s sekretariat i Genève.

Givet seriösiteten i den östtimoresiska regeringens process för inträde i WTO fortsätter organisationens sekretariat i Genève att be om Östtimors förmåga att dela med sig av erfarenheterna hur den framgångsrikt kan organisera arbetsgruppens möte. Detta goda intryck är också ett resultat av jämförelsen med Somalia, som initierade planen för arbetsgruppens första möte i december 2016, som hittills inte har blvit av. Så WTO-sekretariatet avser att direkt höra Östtimors erfarenheter inför arbetsgruppens andra möte.

Enligt publikationen WTO Accessions News Letter, utgåva 104 - mars 2021, slutför arbetsgruppen för Östtimors inträde i WTO för närvarande förhandlingsfasen för alla bidrag, inklusive skrivna svar på frågor ställda av WTO:s medlemsländer.

Utöver att fortsätta förhandlingar på multilateral nivå kommer dokumentet med resultaten från förhandlingarna, som just har färdigställts, att vara grunden för Östtimors förhandlingar med WTO-medlemmar på bilateral och plurilateral nivå.

För tillfället är Östtimor tillsammans med 22 andra länder observatörsländer med målet att följa alla processer relaterade till kraven för medlemskap i WTO och för att kunna ansluta sig till de 164 länder som redan ingår i organisationen. Världshälsoorgansiationen (WTO) är en organisation som reglerar handeln mellan länder med syftet att säkra så enkla, förutsägbara och fria varuflöden som mjligt.

Källa:Pressmeddelande/Östtimors regering

21 — Östtimors regering förbereder åtgårdspaket för 200 miljoner dollar Nytt!

Dili. Den timoresiska regeringen har förberett ett brådskande paket med sex åtgärder värt omkring 200 miljoner dollar (167,4 miljoner €) för att avhjälpa de aktuella ekonomiska följderna, sociala och humanitära av pandemin, enligt regeringskällor.

Åtgärder, omfattande förnyelse av företagsstöd gett förra året vid början av pandemin med ett belopp som representerade en procentandel av en arbetares lön, en porcentandel av elkostnadernaoch en procentandel av inkomstutgifterna.

Denna åtgärd med en initialt förutsedd varaktighet av tre månader kommer också att omfatta stöd till informella arbetare såsom förare kollektivtrafik bland andra, förklarade regeringens källor.

Åtgärden att bevilja uppskov med återbetalningar av skulder och tillägget till arbetare i frontlinjen kommer också att förnyas, i detta fall möjligen till slutet av året eller, när det gäller tillägget, under fortsättningen av undantagstillståndet.

Även om den slutliga kostnaden ännu inte fastställts, kommer hälften av det totala beloppet för åtgärdspaketet ha syftet förnya de tre åtgärderna för att stödja företag, skulduppskov och frontlinjearbetare.

Åtgärdspaketet omfattar också olika utgifter för att bekämpa covid-19, inklusive inköp av vaccin och provtagningsmaetrial samt utökad kapacitet för isolering och karantän.

Slutligen kommer betalning av återstående kostnader för åtgärden Basic Basket att göras.

Grupper från olika ministerier har arbetat hårt de senaste dagarna för att avsluta förberedelserna med möten varje dag.

Källor i finansministerietbekräftade för Lusa att målet är finansiera utgifterna utan att behöva göra nya uttag ur oljfonden utan i stället ta medel i 2020 års budget som inte tagits i anspråk.

Sådana medel, som det återstående beloppet i covid-19-fonden och fonder som inte användes i de ursprungliga åtgärderna för företagsstöd liksom transfereringar kommer att bidra till att finansiera åtgärderna.

Lösningen, förkalrade källorna, konstaterades lös regeringens nuvarande svårigheter med att ha likviditet men inte vara i stånd att använda medlen då det inte finns finansiering av ändamålet.

Ett av exemplen är beloppet för betalning av baskorgen (basic basket) i covid-19-fonden, som inte genomfördes som förutsagt 2020, men formellt inte kunde användas i år eftersom det inte var budgeterat.

Samma källa förklarade att åtgärderna inte kommer att påverka den planerade tidtabellen för uttag ur oljfonden för att finansiera budgeten — 200 miljoner dollar överfördes i februari —, och att de kommer att göras enligt tidtabellen.

Det brådskande paketet har utformats och färdigställts de senaste dagarna och borde godkännas av ministerrådet nästa vecka.

Åtgärderna täcker ekonomiskt, socialt, humanitärt och stärkande stöd för för förhållandena i frontlinjen för covid-19 enlig detaljerna beskrivna förra veckan av premiärminister Taur Matan Ruak.

Det är en justering av årets offentliga räkenskaper som har utarbetats i ett scenario för återstart, påverkat av den genom tiderna värsta tiden av pandemi i Östtimoroch behovet av ett stabiliserande handlande.

I onsdags förklarade Taur Matan Ruak att det är ett hamdlande både avseende bekämpnade av sjukdom och socialt och ekonomiskt stöd omfattande stärkande av covid-19-fonden och stöd för fortsatt arbete i grupper i frontlinjen och på golvet.

Det krävs logistiskt stöd så att det inte finns några problem när de går ut för att arbeta och kan göra det bättre, och fortsatte att det är nödvändigt att utöka denna förbättring av hanteringen i åtskilliga samhällen i landet.

Det är också nödvändigt betonades det, med en tilläggsbudget för ekonomisk och social intervention och humanitärt stöd som behövs nu.

Slutligen kommer tilläggsbudgeten att öka frågan om vaccination, en process som inte är enkel men med vilken regeringen fortsätter att arbeta, förklarade premiärministern.

Till Lusa sade ordföranden i ministerrådet Fidelis Magellan att finansministeriet har dragit upp den snabbaste och mest effektiva lösningen för att finansiera åtgärderna.

Åtgärderna berör bland andra finansministeriet och ministerierna för ekonomifrågor, hälsovård, social solidaritet samt högre utbildnng och utbildning.

Källa: Regeringens covid-19 webb/Lusa

18 — Östtimor och Kuba diskuterar skapandet av specialiserad medicinsk utbildning i Östtimor Nytt!

Dili. Regeringens ministerium för hälsovård och Kubas regeringdiskuterade möjligheten att genomföra en specialiserad medicinsk utbildningi Östtimor.

Diskussionen hölls mellan Östtimors hälsovårdsminister, Odete Maria Freitas Belo och Kubas östtimorambassadör, Omar Marrero Betancourt.

Vi talade om möjligheten att utveckla specialiserad medicinsk utbildning i Östtimor efter åtskilliga år av administration av utbildning i allmän medicin. Så en ny kurs kan skapas i UNTL [Östtimors universitet], sade hälsovårdsminister Odete Belo till journalister efter torsdagens (03-18) möte i hälsovårdsministeriet i Caicoli, Dili.

Viegas tackade samtidigt ambassadören för initiativet och anmodan om upprättandet av ett dokument att studera av bägge parter med villkor, mekanismer och förberedelser som ska genomföras innan utbildningen börjar.

Vi måste överväga och definiera vilka prioriterade områden som ska omfattas av den här utbildningen, särskilt med hänsyn till den mest spridda sjukdomen i Östtimor, sade hon.

Det påpekades att mötet mellan de två länderna, Kuba och Östtimor, hölls 2003 efter återställandet av Östtimors självständighet med Östtimors förste president Kay Rla Xanana Gusmão och Kubas president Fidel Castro i Kuala Lumpur, Malaysia.

Inom ramen för samarbetet har den kubanska medicinska brigaden redan lyckats utbilda mer än ett tusen timoresiska läkare nu placerade på olika orter i Östttimors 13 distrikt.

Källa: Felicidade Ximenes/Tatoli

16 - Länkar till officiell covid-19-information från Östtimor

För att sprida information till allmänheten har regeringen en webbplats för covid-19, https://www.covid19.gov.tl/en/.

Där finns nya diagram som visar fall och var de finns.

En mobilapp har utvecklats så att du kan hålla dig underrättad om antalet fall, antalet testade och i karantän samt beloppet använt för covid-19-ågärder av regeringen.

Var god och titta på webbplatsen och dela länken med så många som möjligt, så attallafår tillgång till fakta och officiell information.

Informationen finns på tetum och engelska.

Mobilapparna finns här:

Apparna är informationsappar, inte smittspårningsappar. De visar samma information som webbplaten, men på ett sätt bättre anpassat till mobiler.

De samlar inte in någon information.

Informationen kommer från officiella källor publicerade av hälovårdsministeriet.

08 — Östtimor börjar sin första lockdown av fruktan för utbrott — 7 dagar i Dili

Dili. Det lilla sydostasiatiska landet Östtimor kommer att utfärda ett lockdown på grund av coronapandemin i Dili för första gången, meddelade regeringen i måndags, på grund av rädsla för det första lokala utbrottet.

Ett hygieniskt staket och obligatorisk karantän kommer att gälla i Dili under sju dagar från midnatt måndag, då invånarna kommer att uppmanas att astanna hemma om det inte är nödvändigt att gå ut, meddelade ministerrådets ministrar i ett uttalande.

Det säger att åtgärden beror på en hög sannolikhet för samhällssmitta, men utvecklade detta inte närmare.

Det är förbjudet att resa till lands, sjöss och i luften ut ur denna stad utom för vederbörligen berättigade fall av säkerhets- hälso-, humanitära- eller andra skäl nödvändiga för samhällets väl.

Den tidigare portugisisk kolonin med en befolkning på 1,2 miljoner har bara konsterat 122 fall av coronasmitta av vilka de flesta var importerade.

Men dess porösa gräns mot Indonesien, som har registrerat nästan 1,38 miljoner covid-19-fall och fler än 37.000 dödsfall, har skapat oro över att viruset skulle kunna sprida sig och anställa förödelse i Östtimors dåligt utrustade hälsovårdssystem.

Alla sociala, kulturella, sportsliga och religiösa tillställningar som innebär sammankomster är också tillfälligt förbjudena under lockdown, som skulle kunna förlängas den 15 mars, sägs det.

Ministerrådet godkände också en nationell vaccinationsplan med 33.000 doser som förväntas anlända till landet i slutet av mars.

Källa: Nelson Da Cruz, Kate Lamb/Reuters

08 — Material om Daschbach-fallet online

La'o Hamutuk har skapat en webbsida med material om anklagelserna mot den tidigare prästen Richard Daschbach för sexuellt missbruk av flickor i barnhuset Topu Honis i Oecussi.

Sidan, med adressen http://www.laohamutuk.org/Justice/2021/RD/21Daschbach.htm, omfattar länkar till omkring 30 dokument, artiklar och kommentarer om fallet på engelska, tetum och portugisiska. Nedan följer den engelska versionen av introduktionen.

Tidigare prästen Richard Daschbach anklagas för sexuellt missbruk av barn

Richard Daschbach är för närvarande ställd inför rätta vid Oecussis distriktsdomstål åtalad för att under flera decennier sexuellt ha missbrukat många minderåriga timoresiska flickor medan han drev barnhemmet Topu Honis i Oecusse, Östtimor.Daschbach, som kom från USA som präst för nästan femtio år sedan, avkragades av den katolska kyrkan 2018 efter att han erkänt missbruket under en kyrklig utredning. Fallet, det första mot en (tidigare) präst i Östtimor, har blivit politiserat och felaktig information har cirkulerat rikligt i sociala media.

La'o Hamutuk fördömer sexuellt missbruk av alla slag och stöder offren för sådana brott.

För att hjälpa andra att förstå detta fall har La'o Hamutuk samlat en del relevanta rapporter, dokument och analyser, se nedan, med översättningar, där dessa är tillgängliga. Språket för varje nedladdningsbar fil — tetum, engleska och/eller portugisiska — visas inom parentes. Vi välkomnar ytterligare material, kommentarer och information. Den här sidan är inte fullständig.

Källa: La'o Hamutuk,
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste,
telefon: +670-3321040 och +670-7723-4330,
epost laohamutuk@gmail.com,
blog http://laohamutuk.blogspot.com/

05 — Finansministeriet och Östtimors centralbank tillåter betalning av skatt i automater P24

Dili. Finansminister Rui Augusto Gomes åtföljd av vice finansminister Sara Lobo Brites och chefen för Östtimors centralbank, Abraão de Vasconselos, möttes i fredags eftermiddag (5 mars 2021) och invigde officiellt betalning av skatt i insättningsautomater P24.

Fler än sjuttio personer var med vid invigningen i auditoriet Kay Rala Xanana Gusmão i finansministeriet. Deltagarna var från de berörda ministerierna, affärsbanker, den privata sektorn och berörda chefer i finansministeriet och Östtimors centralbank.

I sina kommentarer sade Gomes att starten av skatteinbetalningar via automat P24 är en viktig milstolpe för skattemyndigheten, finansministeriet när det gäller reformering av fiskal och ekonomihantering. En reformdagordning som initierades av den femte regeringen och den 8 [nuvarande] regeringen har åtagit sig att arbeta enligt reformplanen.

Detta sätt att betala skatt är ett sätt möjloggöra för skattebetalarna att fullfölja sina fiskala åligganden. I framtiden kommer de att kunna betala sina skatter i P24-automater i alla affärsbanker, sade ministerGomes i sina kommentarer. Det här kommer att lätta på överbelastning i den offentliga administrationens tjänster, minska transaktionskostnaderna liksom användningen av papper. Det kommer aockså att hjälpa regeringen att genom finansministeriet att samla in skatterna på ett rättvist och transparent sätt, avslutade han.

Detta sätt att betala skatter kommer att komplettera de e-tjänster — den online-plattform som invigdes av vice finansministern Sara Lobo Brites förra året. Tills idag har omkring fyra tusen skattebetalare dragit fördel av denna e-tjänstplattform. Skapandet av dessa onlineplattformar låg under vice finansminister Sara Lobo Brites. I framtiden kommer P24 att integreras in i e-tjänstplattformen, varigenom skattebetalare också kan betla skatter överaltt oavsett tid.

Vid samma tillfälle uttalade chefen för Östtimors centralbank, Abraão de Vasconcelos, att de nuvarandet tjänsterna för att bela skatt kommer att börja med fyra slags skatter, nämligen löneskatt, avdragen skatt, inkomstskatt och tjänsteskatt (service tax).. Bankchefen kommenterade också med att ge människor tillgång till dessa tjänster är en av bankens nyckelstrategier för att modernisera, stärka och utveckla den finansiella sektorn för att stödja den ekonomiska tillväxten.

Invigningen avslutades med undertecknandet av ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding - MoU) mellan skattemyndigheten, tullen och myndigheten för finansiell infrmation. MOU:et kommer att underlätta för dessa tre myndigheter att koordinera och utbyta information för att förhindra misstänkta aktiviteter för penningtvätt och andra olagliga kriminella aktiviteter.

För mer information kontakta

03 — Santos planerar kompletterande borrhål i Bayu Undan-fältet

Dili. Det australiska bolaget Santos som svarar fördriften av oljefältet Bayu Undan har fattat ett slutligt beslut att investera 235 miljoner dollar i ett program för kompletterande borrningar i fältet i Timorhavet utanför Östtimor.

Vi planerar borrningarna vid Bayu Undan-fältet i kvartal två i år, så tiden för olje- och gasproduktion kommer att förlängas.

Programmet omfattar tre produktionshål med två plattformar och en anläggning på havsbotten som kommer att utveckla ytterligare gas- och oljetillgångar för att förlänga produktionstiden för fältet och LNG-anläggningen i Darwin.

Produktonen i det första borrhålet förväntas börja i tredje kvartalet 2021.

De här kompletterande borrhålen kommer att ge 20 miljoner oljefatsekvivalenter till låg kostnad och förkorta den tid LNG-anläggningen i Darwin kommer att vara outnyttjad tills Barossa-projektet börjar producera.

Ovanstående är en kort sammanfattning av den enlska källtexten, som nås genom att klicka på länken nedan. [Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Florêncio Miranda Ximenes/Tatoli

02 - Östtimor förlänger undantagstillståndet till den 2 april

President Francisco Guterres Lú Olo utfärdade den 1 mars, på regeringens begäran, dekret som förlänger undantagstillståndet i Östtimor med 30 dagar från den 4 mars till den 2 april 2021.

Östtimor har registrerat totalt 113 bekräftade fall av covid-19. Av dessa har 90 tillfrisknat och de övriga 23 är förnärvarande sjuka.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Februari

27 - TNI-soldater ökar säkerheten vid gränsen Indonesien-Timor

Omkring 400 soldater från den 742:e infanteribataljonen Satya Wira Yudha i de indonesiska försvaret (TNI) har stationerats vid gränsen mellan Östtimor och Indonesien för att öka säkerheten.

Guvernören i den indonesiska provinsen West Nusa Tenggara (NTB), Zulkieflimansyah, den lokale militärbefälhavaren, brigadgeneral Ahmad Rizal Ramdhani, och polischefen i provinsen, Iqbal, övervakade soldaternas avresa med krigsfartyget Teluk Amboina warship från hamnen i Lembar i West Lombok på fredagen.

Zulkieflimansyah bekräftade att det var ett nobelt uppdrag att bevaka landets gräns för att stärka säkerhten och vidmakthålla landets integritet och suveränitet.

Å alla människors i NTB vägnar skulle jag vilja prisa och uttala min respekt för de TNI-soldater som kommer att ägna sig åt denna nobla uppgift, betonade han.

Tidigare hade de 400 soldaterna undergått en fysisk lämplighetstest som en förutsättning för deltagande i säkerhetsstyrkan vid gränsen mellan Indonesien och Östtimor.

Indonesien och Östtimor har både gmensam land- och havsgräns i den stra delen av Indonesien.

Källa: Nur Imansyah/ANTARA

25 - Östtimor börjar vaccinera den 7 april

Dili. Världshälsoorganisationens (WHO) representant, Senha Viegas, sade att landet kommer börja vaccinera med AstraZenecas vaccin den 7 april 2021.

Vi kommer att börja vaccinera den 7 april 2021 för att fira världshälsodagen, sade WHO:s representant Viegas i Fongtil-hallen, Caicoli Dili.

Hon sade att den första personen som ska få vaccinet är premiärminister Taur Matan Ruak tillsammans med WHO:s chef i Östtimor.

Att markera våra ledares engagemang i den här processen är viktigt för att övertyga människorna, sade hon.

Hon tillade att vaccinet är säkert för alla och att det syftar till att öka och stärka personens immunsystem mot covid-19.

Astra Zenecas vaccin är det vaccin som är säkrast och effektivast för att skydda vårt fåolk från covid-19-infektionen och det är möjligt att minska överföringen liksom antalet döda globalt, sade hon.

Viegas önskemål på allmänhten är att vara positiva till vaccinet, Astra Zenecas vaccin kommer att påverka samhälletnas hälsa och vaccineringen kommer att stärka samhällenas immunsystem.

Källa: Arminda Fonseca/Tatoli

24 - Kinas ambassadör talar vid timoresiskt utvecklingsmöte

Östtimors partner i utvecklingen av landet har hållit sitt första årliga kvartalsmöte, meddelar den kinesiska ambassaden i Dili.

Ambassen utfärdade ett skriftligt uttalande att mötet, som hölls i fredags, i finansministeriet diskuterade den timoresiska regeringens budget för innevarande år och kooperativa insatser för att motverka pandemin och covid-19.

Ambassaden säger att den kinesiska ambassadören i Östtimor, Xiao Jianguo, var inbjuden för att informera mötet om samarbeten för att bekämpa sjukdomen och att den kinesiske handelsattachén (Commercial Counsellor) i Dili, Geng Xiewei, åtföljde honom.

Dess uttalande säger att Xiao talade uppskattande om den timoresiska regeringens ansträngningar att motarbeta covid-19 och citerar honom, när han säger att Kina kommer fortsätta hjälpa till med att tygla pandemin och bidra till den timoresiska ekonomins återhämtning från dess påverkan.

Kina stödjer ett multilateralt angreppssätt för att hantera covid-19, är villigt att samarbeta med internationella organisationer och andra partner när det gäller att möta pandemin, och har hjälpt fler än 150 länder i ansträngningarna mot sjukdomen, citerar den kinesiska ambassaden ambassadören.

Källa: Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China and Portuguese-speaking Countries (Macao)

18 — Konsultationer för införandet av en unik identifierare i Östtimor

Den tillfälliga tekniska kommittén för förberedelse av en integrerad strategi med syfte att införa ett system för unika identifierare för timoresiska medborgare organiserar två seminarier för samråd med utvecklingspartner den 18 februari 2021 och med representanter för civilsamhället den 19 februari. Seminarierna kommer att hållas i Suai-rummet i Timor Plaza i Dili.

Vid det första seminariets öppnande deltog ministern för ministerrådet, Fidelis Manuel Leite Magalhães, och presenterade den övergripande ramen för programmet med början i förberedelsefasen, som han startade i det tidigare ministeriet för juridiska reformer och parlamentsfrågor.

Ministern tackade och erkände att utvecklingen av denna strategi haft stor nytta av det stöd och den hjälp som de olika utvecklingspartnerna gett. Han betonade också att den här strategin diskuteras i regeringen och därför är det här en lämplig tidpunkt för kommentarer som kan förbättra angreppssättet, så att strategin, den operativa planen och dess budget för införandet av den unika identifieraren kan färdigställas för ministerrådets analys före mars utgång.

Ministern konstaterade att den unika identifieraren är är central i vår reform av den offentliga administrationen och att målet är att förbättra medborgarnas tillgång till ett brett utbud av tjänster inom administration och privat sektor och minska bedrägerier med identiteter och ekonomi. Han pekade också ut att detta system är grunden for e-regering och online transaktioner.

Den tillfälliga tekniska kommitté presenterade utkastet till plan och bad deltagarna att komma in med kommentarer, synpunkter och betänkanden för att förbättra den.

Den unika identifieraren kommer att använda en minimal uppsättning digitala data, fastställa en digital identitet till vilken ett slumpmässigt skapat unikt identifieringsnummer kopplas. Det har en minimal uppsättning biografisk information såsom namn, födelsedatum och plats och denna information används bara för att tillgodose behovet för att verfiera identitet och kompatibilitet, såsom anmälan till regeringstjänster och betalningar samt öppnandet av bankkonton. Biometrisk information såsom ansiktsform, fingeravtryck och kanske irisdata, kommer också att användas för människor över 13 år för att fastställa individers unicitet och möjliggöra säker autencitering av unik identitet.

Det system som presenterades används för närvarande i Filippinerna, Indien, Pakistan, Malawi, Togo, Tanzania och har ökande popularitet i länderna runt Stilla havet. Det är ett inkluderande, snabbt och ekonomiskt system som tillåter registrering av personer med en födelseattest eller intyg av lokal myndighet för dem som inte har födelseattest och inte behöver åtkomst till internet. Den unika identifieraren kommer att konstrueras för att fungera som en plattform för andra system, till exempel identitetskort eller röstkort och hälso- och social security-kort, vilket gör det möjligt att förbättra dessa system och förhindra bedrägeri och kopiering. Planen syftar till att ha en miljon människor rgistrerade vid slutet av 2025.

Bland huvudfördelarna med att införa unika identifierare för befolkningen är förbättringar av kvaliteten och effektiviteten i offentliga tjänster för medborgarna. Systemet kommer också främja tillgång till det formella banksystemet, främja finansiell inkludering och online-banker.

För regeringen kommer systemet med unika identifierare att ge en bättre uppfattning om alla människor som bor i Östtimor, väsentligt förbättra statlig planering och spara tid och pengar. Det kommer också att minska möjligheteran för bedrägerier, förfalskningar och kopiering av identiteter liksom öka förmågan att dela information mellan olika databaser med bibehållande av integriteten och skapa en grund för andra e-förvaltningsinitiativ.

Systemet kommer att tillåta den privata sektorn att minska kostnader relaterade till tjänsteleveranser, minska tid, pengar och insatser för affärskontakter med regeringen, skapa en grund för den digitala ekonomin och e-handeln och förbättra ekonomin med en företagsvänlig miljö för affärer.

Efter samråd med utvecklingspartnerna och civilsamhället kommer strategin för införandet av en unik identifierare att fastställas och efter det kommer den att överlämnas till ministermötet för behandling och omröstning. Unik identifierare är ett av flera pågående initiativ inom ramen för reform av den offentliga administrationen med syfte att förbättra processerna för att tillhandahålla tjänster, stärka drivfjädrarna för ansvarstagande och utförande, förbättra personalpolitiken och utvecklingen av personalen, granskningsfunktioner och strukturer av den offentliga administrationen och förbättra offentliga tjänster tillhandahållna för medborgare och näringsliv.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

11 - Starkare kinesisk-timoresiska band för utbildning erbjuds av ambassadör

Kinas ambassadör i Östtimor, Xiao Jianguo, har sagt att Kina är redo att stärka de kinesisk-timoresiska banden när det gäller universitetsutbildningid China is ready to strengthen Sino-Timorese ties in the field of tertiary education, säger den kinesiska ambassaden i Dili§.

Ett skrivet uttalamde av ambassaden citerar Xio som erbjuder Östtimors nationella universitets rektor João Soares Martins kinesisk hjälp med utvecklingen av utbildningen i Östtimor och uttrycker kinesisk villighet att stödja undervisning i kinesiska vid Soares Martins universitet.

Uttalandet citerar Soares Martins när han uttrycker tacksamhet för kinesisk hjälp att utvecklatimoresisk infrastruktur och utbildning.

Soares Martins sade att hans universitet vill öka sina kontakter med kinesiska instutitioner för universitetsutbidlning för akademiskt utbyte.

Rektorn hoppas att Kina kommer att stödja expansionen av faciliteterna hos Östtimors nationella universitet, ssäger den kinesiska ambassaden i Dili.

Källa: Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China and Portuguese-speaking Countries (Macao): https://www.forumchinaplp.org.mo/stronger-sino-timorese-education-links-offered-by-ambassador/ genom Macauhub

11 - Oxfords förbisedda invånare - Brexit och östtimoreserna

Här kommer några mycket korta utdrag ur en lång artikel av Eve Webster om de komplexa problem som Oxfords överraskande stora befolkning av östtimoresiska immigranter står inför.

Du kan läsa hela artikeln (på engelska), om du klickar på källan längst ner.

Under mitt andra år vi univeristetet hade jag ont om pengar. Jag fick ett jobb i en pizzeria. Där fanns tre män som arbetade som diskare i köket. I motsats till alla andra talade de engelska dåligt, men trots det var de extremt vänliga. Jag frågade vår chef, en pollack, varifrån de tre kom.

Östtimor. Jag har arbetat i restauranger i hela Oxford i mer än 20 år och på varje ställe jag har arbetat fanns det någon från Östtimor som diskade.

Jag har fått svar på mina frågor och lärt mig mer om den komplexa och ofta dolda kampen den östtimoresiska gruppen i Oxford för.

Ingen är säker på hur många östtimoreser som lever i Storbritannien, men uppskattningar går från fem till tjugo tusen och de flesta bor i Oxford. De har vanligen extremt långa arbetsdagar, arbetar ofta 6 dagar i veckan, och umgås mycket lite med andra än timoreser. Kort sagt, dessa fem till tjugo tusen människor går under radarn.

Det stora flertalet av dem som lever i Storbritannien är EU-medborgare. Östtimor återfick ju sin självständigt 2002 och alla timoreser födda innan dess, det vill säga varje timores äldre än 19 år har rätt till ett portugisiskt pass och alla rättigheter som medborgare i den Europeiska Unionen inklusive, fram till brexit, rätten att bo och arbeta i Storbritannien.

Källa: Eve Webster/Cherwell

10 — ABC: Xananas söner ‘besvikna’ efter att fadern deltagit i anklagad pedofils födelsedagsfirande

Östtimors tidigare presidents Xanana Gusmãos söner har uttryckt sin besvikelse till offren för en tidigare präst, som är anklagad för att sexuellt ha utnyttjat barn, efter att deras far besökte honom på hans födelsedag i hans hem i Dili.

Fakta:

Alexandre Sword-Gusmão, 20, och hans bröder Kay Olok, 18, och Daniel, 16, skrev till offren för den tidigare katolske prästen Richard Daschbach, som har åtalats för att sexuellt ha utnyttjat flickor i ett avsides beläget timoresiskt barnhem som han drev i årtionden.

Xanana Gusmão, nu senior minister i den timoresiska regeringen, filmades i slutet på förra månaden när han besökte Daschbach i hans hem i Dili, där han vistas under husarrest. skålande för honom på hans 84:e födelsedag med tårta och dryck.

Daschbach, USA-född missionär som först kom till Östtimor 1966, betraktas av många timoreser som en hjälte för hans roll när det gällde att rädda barn under landets självständighetskamp.

Men han blev officiellt fråntagen prästvigningen av påven Franciskus 2018 och utesluten ur organisationen SVD, eller Divine Word Missionaries, efter att han erkänt sexuellt missbruk av minderåriga.

Gusmão's yngste son Daniel skriver i ett brev överlämnat till Daschbachs påstådda offer genom deras advokat om sin vrede och sorg, när han hörde om sin fars besök för att fira Daschbachs födelsedag.

I sitt brev bad tonåringen Daniel offren om ursäkt.

Jag beundrar ert mod att berätta om brotten begångna mot er, skrev han.

Jag ber om ursäkt om min fars handlingar orsakat er smärta.

Hans bror Alexandre uttryckte liknande känslor.

Efter att ha hört att min far besökte Richard Daschbach, blev jag mycket besviken och hoppas att hans handlande inte kommer att ändra vad ni väljer att göra, skrev han.

Ni förtjänar att känna er säkra och lägga detta bakom er så snart som möjligt.

Kay Olok sade i sitt brev att offren hade hans fulla stöd.

Xanana Gusmãos fru uttalar sig

Breven lades av deras mor Kirsty Sword-Gusmão upp på hennes offentliga Facebook-sida från hennes hem i Melbourne, där hon och hennes söner nu lever.

Kirsty Sword-Gusmão är grundaren av stiftelsen Alola Foundation, grundad för att kampanja mot sexuellt och genderbaserat våld i Östtimor.

Jag har varit engagerade i utkanten av detta fall en tid och jag har talat med mina söner om det, berättade hon för ABC.

Jag tror att de behöver känna till sin fars besök hos den tidigare prästen Richard Daschbach. Och jag måste säga att de var ganska sorgsna och äcklade.

Kirsty Sword-Gusmão, som har separerat från Xanana Gusmão, sade att hennes söner kände en moralisk plikt som unga timoreser att uppmuntra andra barn och unga offer för missbruk att tala ut om sina erfarenheter.

Det är lätt att föreställa sig hur det skulle ha varit att se någon med Xananas nationella ställning omfamna den man som hade utfört sådana förfärliga brott mot dem.

ABC kontaktade Xanana Gusmão's kontor för en kommentar, men har inte fått något svar.

En gammal vän sade till ABC att det inte var troligt att Gusmão hade för avsikt att påverka den juridiska processen.

Andra föreslog att besöket var för att hedra Daschbachs roll under Östtimors långa kamp för självständighet.

Tidigare präst hotas av upp till 20 år i fängelse

Richard Daschbach är den förste tjänstgörande eller tidigare katolske präst, som anklagas för sexuellt utnyttjande av barn i Östtimor, ett alnd i vilket omkring 96 % av befolkningen är katoliker, och där kyrkan är en av landets mäktigaste instutitioner.

Han blev officiellt fråntagen prästvigningen av påven Franciskus 2018 efter att han erkänt sina handlingar för kyrkan.

Men formella juridiska anklagelser gjordes först i september av Östtimors riksåklagare. De omfattar 14 fall av sexuellt utnyttjande av barn under 14, ett fall av barnpornografi och en aklagelse om våld i nära relationer.

Daschbach ska ställas inför rätta senare den här månaden i Oecusse, den avsides belägna timoresiska provinsen i vilken ha skapade barnhemmet Topu Honis 1992.

Enligt timoresiska lagar skulle han kunna dömas till 20 års fängelse, om han han fälls.

Tony Hamilton, en austtralisk man som hjälpte till att finansiera barnhemmet Topu Honi åtskilliga årt, sade att Daschbach personligen för honom erkände att han hade """"stört/besvärat"""" unga flickor.

I en edsvuren utsaga till åklagarna i Dili försäkrar Hamilton att han och en annan donator hade konfronterat honom i en restaurang i Dili 2018 för att ta reda på om anklagelserna mot honom var sanna.

Han fortsatte att le och sade mig: Ja, det är den jag är. Jag har alltid varit sådan. eller liknande ord med samma mening, skrev Hamilton i sin utsaga.

Hamilton väntas vittna över video, när Daschbach står inför rätta senare i månaden.

Fallet kom bara upp i ljuset efter att anklagelser gjorts av en familj, som hade adopterad flickor som hade levt i Topu Honis åtskilliga år.

Barnmissbruk kan vara omfattande i Timor

Kirsty Sword-Gusmão sade att talrika studier i Östtimor har konstaterat att sexuellt missbruk av barn är omfattande men väldigt underrapporterat.

Divine Word Missionaries, eller SVD, har utsett en särskild förbindelseperson från sitt Melbournekontor för att visa det timoresiska folket att de ser allvarligt på frågan om sexuellt missbruk av barn.

Fader William Burt, som hittills inte har kunnat besöka Östtimor på grund av pandemin, sade att missionsorganisationen är mot varje slag av barnmissbruk.

Vi känner lika mycket avsky mot detta som alla andra. Det här är en mansom inte förnekar att han gjorde detta onda, utom att han inte ser det som något ont, sade han till ABC.

Och vi skulle säkert reagera mycket starkt om vi kände till andra fall. Men vi känner inte till några andra i Östtimor vid det här laget.

Vi vill bara att rättvisa skipas och vi vill att de unga människor som utsatts för missbruk [av ska få den rättvisa de förtjänar på alla sätt.

Kirsty Sword-Gusmão sade att motvilligheten hos några timoreser att tala ut om Daschbach-fallet lett henne till att uppmuntra sina söner att skriva till hans offer.

Jag tror att männsikor har blivit något motvilliga att uttrycka sin syn i fall denna kan tolkas som kritik av kyrkan i motsats till att vara kritik av en enskild individs handlingar, sade hon.

Jag blev lite medveten om att jag skulle kunna kasta mina söner till vargarna genom att publicera dessa brev.

Men det har varit mycket lungnande att se att det finns en våg av stöd för offer och för råttvisans gång för offer för sexuellt våld i Östtimor och det inger mig hopp.

Källa: Anne Barker/ABC (inklusive video, länkar, kopior av breven och många fotografier)

02 — F-FDTL:s transformation: ledarskapet måste respektera lagarna och bana väg för nästa generation

Idag den 2 februari firar F-FDTL omvandlingen av Falintil till F-FDTL. Idag är det också generalmajor Lere Anan Timurs födelsedag och vi gratulerar honom.

Vid detta viktiga tillfälle skulle Fundasaun Mahein (FM) vilja uttrycka vår respekt för dessa militära ledares bidrag till den långa kampen för Östtimors självständighet och ledarskapet för F-FDTL. Men vi hyser också allvarlig oro över en del av utvecklingen inm de väpnade styrkorna, som har stora följder för våra försvarsstyrkors uppbyggnad i framtiden, laglydnaden och allmänhetens uppfattning om de väpnade styrkornas legimitet.

Vi ger nedan en kort sammanfattning av fortsättningen på FM:s uttalande.

Generalmajoren är F-FDTL:s högste befälhavare. Befälhavaren utses enligt särkilda regler, men dessa har, åminstone i andemeningen, inte följts för Timurs mandat.

Detta antyder en del allvarliga problem i staten.

FM vill påminna politikerna om att stora delar av folket, inte bara ledarna och veteranerna, som har stora förmåner, gjorde stora uppoffringar och led fruktansvärt under den långa kampen. Därför kan ledarna och veteranerna inte betrakta sig som stående över lagen och förvänta sig att majoriteten av andra medborgare lydigt ska godta elitens beslut oavsett om de följer lagen eller inte.

FM är också allvarligt oroat av militära ledares sätt att svara på kritik.

För fler detaljer om denna fråga var god kontakta:

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

01 - Införande av obligatorisk militärtjänst i Östtimor

Enligt regerinens pressmeddelande den 28 oktober 2020 har regeringen ledd av premiärminister Taur Matan Ruak godkänt en ny föreskrift enligt lagen om obligatorisk militärtjänst (Servico Militar Obrigatório – SMO). Skälet som ges för att införa SMO är att uppfylla den timoresiska försvarsmaktens (F-FDTL) behov och regeringens politik.

Införandet av den obligatoriska militärtjänsten i Östtimor är förknippat med preimärminister Taur Matan Ruaks löften under president- och parlamentsvalkampanjerna 2012, 2017 och 2018. 2012, när kandidaten Taur Matan Ruak valdes till republikens president, började han lansera detta program och upprättade en grupp ledd av presidentens Casa Militár för att börja diskussioner i detta ämne. Till slut genomfördes inte SMO-programmet, delvis därför att det inte tillhör presidentens ansvar, men också därför att det inte är reglerat av någon lag eller av regeringens program.

2018 när Taur Matan Ruak utsågs till premiärminister infördes förslaget till SMO i regeringens program. Men till idag har regeringen inte genomfört någon utredning för att avgöra huruvida införandet av SMO i Östtimor verkligen är nnödvändigt. Ett strategiskt perspektiv på utvecklingen av statens försvarspolitik kräver att strukturen av och funktionerna hos de nationella försvarsstyrkorna måste grundas på en grundlig analys av de strategiska hoten och statens intressen. Därför kan genomförandet av ett program som SMO inte helt enkelt grundas på politiker förhoppningar och kampanjlöften utan på en detaljerad utredning av konkreta realiteter.

Således tror vi att SMO-programmet, så som det är formulerat av regeringen, långt ifrån att motsvara F-FDTL:s behov, kommer att hindra utvecklingen av våra försvarsstyrkors kapacitet. Dessutom kommer SMO att lägga en stor börda på våra statsfinanser och avleda begränsade resurser från produktiva sektorer, som kräver anglägna investeringar.

Givet Östtimors nuvarande realiteter är det extremt svårt att, om inte omöjligt, för staten att upprätthålla en värnpliktig militärstyrka. Vi betonar däröför att innam man påbörjar vårt ambitiösaste program, måste vi försiktigt och omsorgsfullt studera de nuvarande realiteterna. idag står vi inför många svårigheter att utveckla F-FDTL som en konventionell professionell styrka, det viktigaste är de finansiella begränsningarna och budgetrestriktioner.

Därför rekommenderar FM:

 1. Regeringen genom försvarsministern borde prioritera en översyn av Planu Força  2020 för att upprätta en försvarsstyrka som är realistisk, snarare än att införa obligatorisk militärtjänst som kommer att hindra utvecklingen av försvarssektorn och i onödan belasta statens budget.
 2. Vi rekommenderar att presidenten lägger in sitt veto mot den nya förordningen om obligatorisk militärtjänst framlagd av regeringen och i stället kräver att andra produktiva och väsentliga sektorer ges prioritet. Detta därför att obligatorisk militärtjänst saknar all allvarlig kostnads/nytto-analys och i stllet grundas på politiska löften, vilket är en extremt svag grund för att genomföra ett så stort program.

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta:

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

Januari

29 - Säkerhetsrisker och påverkan från Tasi Mane-projektet och Sydkustvägen

Den här artikeln utvecklar diskussionen i tidigare artiklar om påverkan från Suais förrådsbas, Beaço LNG och Betano-raffinaderiet till att behandla säkerhetsrisker avseende andra delar av Tasi Mane-projektet liksom projektet i dess helhet. De flesta insikterna i dena artikel har utvecklats genom våra fältundersökningar i påverkade samhällen i och omkring projektområdena liksom från våra diskussioner med tjänstemän och säkerhetsorgan.

Först, Fundasaun Mahein har funnit att projektet för Sydkustvägen har skapat många problem avseende hälsa och säkerhet, polisarbete och lisuppehälle. Ett stort problem rapporterat av lokalsamhällen är att det finns få trafikplatser på vägen och inte heller några underfaster eller broar för att korsa vägen. Det betyder att människor måster korsa vägen på olämpliga ställen eller alternativt åka långt för att korsa eller köra upp på vägen. Även om det redan nu har följder för säkerheten, kommer detta att bli ett mycket större problem när trafiken på vägen så småningom kommer att öka. Och bristen på påfarter och korsningsmöjligheter påverkar redan människors möjligheter att ta sig fram, vilket särskilt skapar problem med tillgängligheten till jordbruksmark och viktig service som skolor och hälsovård. Det har också påverkat polisens tillträde till lokalsamhällen, vilket hindrar den från att snabbt ingripa vid problem i samhällena.

Ytterligare problem rapporterade om vägens konstruktion inbegriper brisen på upphöjda eller belagda gångvägar och avsaknad av toaletter, som kvinnor lokalt — en del av dem går långa sträckor längs vägen — rapporterat som ett särskilt problem för dem. Slutligen har den i samhällena rapporterat att det dåligt konstruerade dräneringssystemet resulterar i lokala översvämningar under regntiden, eftersom vägen samlar vatten som byggs upp innan det rinner över och skapar stora vattenströmmar som skadar de mindre vägarna som omger Sydkustvägen.

Och med tanke på hela Tasi Mane-projektet så är en stor, av åtskilliga grupper rapporterad, säkerhetsrisk en allmän ökning av sociala spänningar och konflikter. En betydande konfliktorsak har de löften som gjorts av Östtimors regering om arbetstillfällen som skapas av projektet vilket leder till social svartsjuka och spänningar mellan samhällen, när samhällen utanför projektområdet känner att det är orättvist att andra samhällen kommer att få större fördelar av projektet, varit.

Ytterligare en könsbaserad risk är den av ökat våld i nära relationer, som är förknippat med de negativa följderna för livsuppehälle och tillgång till mark som har uppstått som ett resultat av projektet. Olika missförstånd och dispyter har också uppstått mellan arbetare och ledning i byggnadsprojekten, ofta på grund av språkhindren mellan timoreseiska och kinesiska arbetare. Polis som kommit för att intervenera i dispyter har ibland uppträtt aggresivt och till och med arresterat fel person på grund av bristande utrednig. Polis har rapporterat sin oro för för att, när projektet fortskrider, spänningar och våldsamma incidenter inom samhällen och familjer också kommer att öka, men har också insett att deras brist på utbildning och begränsade resurser att hantera dessa kmomplexa problem kommer att bli en stor utmaning i framtiden.

Som sammanfattning indikerar problemen påvisade av bybor, ledare och säkerhetsmyndigheter avseende frågor runt vägen och Tasi Mane-projektet att regeringen inte ägnat adekvat uppmärksamhet åt människors behov och säkerhetsrisker vare sig under projektets konstruktion eller genomförande. Därför vädjar vi till regeringen att bårdskande utföra utvärderingar i projektområdena för att dokumentera och reagera på viktiga behov och oro i samhällena och hos polisen. Dessutom borde projektets konstruktion ges en översyn och nödvändiga ändringar göras för att angripa existerande frågor och förebygga problem från att uppstå när projektet fortskrider ytterligare.

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta:

João Almeida, Acting Director, Fundasaun Mahein, epost almeidamahein@gmail.com telefon (+670) 7756 1184,
web www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

27 - Parlamentet godkänner förlängning av undantagstillståndet

Dili. Parlamentet har auktoriserat president Francisco Guterres Lú Olo att utfärda ett nytt undantagstillstånd för 30 dagar. Omröstningen gav 50 röster för, inga mot och tre nedlagda.

Det nya undantagstillståndet ska börja den 2 februari och vara till den 3 mars 2021.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

21 - Östtimor: FN-rapport bekräftar allvarliga undernäringsproblem i landet

Östtimor har några av värsta måtten på undernäring, särskilt för barn och kvinnor i fruktbar ålder, i hela Sydostasien och Stilla havs-regionen enligt en ny rapport från Förenta nationerna.

Rapporten, publicerad i torsdags och framtagen av åtskilla FN-organ, visar att fallen av undernäring är över 40 % i Östtimor, den högsta i Sydostasien och den tredje högsta i hela Asien, bara lägre än Nordkoress och Afghanistans.

Dessa uppgifter är en del av rapporten Asia Pacific Regional Analysis on Food Security and Nutrition 2020: Mother and Child Diets at the Centre for Nutrition Improvement, som publicerats gemensamt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FN:s barnfond, FN:s livsmedelsprogram och Världshälsoorganisationen.

I studien har Östtimor den näst högsta andelen försvagade eller ‘bortslösade’ barn (barn under fem som är underviktiga för sin längd, vilket avspeglar akut undernäring), dvärgväxt eller hindrade i växten (barn under fem som är underviktiga för sin ålder, vilket avspeglar kronisk undernäring), förhållanden som påverkar 57 % av timoresiska barn under fem, bara under Papua Nya Guineas siffror (66 %).

När det gäller dvärgväxt har Östtimor det högsta talet av alla analyserade länder, med mycket stor förekomst, över 50 % bland barn yngre än fem år.

De diagram där Östtimor klarar sig bäst gäller stark fetma med bara 1,6 % en av de lägsta i hela regionen.

Trots det visar rapporten att stark fetma i den vuxna befolkningen har fördubblats från 10 till över 20 % sedan 2000.

Rapporten uppskattar att, globalt, omkring 350,6 miljoner människor i Stilla havsregionen eller 51 % av alla var undernärda 2019 med 74,5 miljoner försvagade barn under fem och dvärgväxt hos 31,5 miljoner.

Situationen försämrades, enligt studien, på grund av covid-19-pandemin, som påverkade matförhållandena för nästan två miljarder människor i regionen, som redan före pandemin inte hade pengar för att betala för hälsosam kost.

Uppskattningar pekar på en ökning med 14,3 % i förekomsten av moderat eller allvarlig försvagning av barn under 5 års ålder, vilket är lika med ytterligare 6,7 miljoner barn, på grund av covid-19-pandemin, säger den.

Rapporten har också tittat på näringstillståndet för barn mellan 6 och 23 månader avseende tre kriteria, Minimum Food Diversity (MDD), Minimum Meal Frequency (MMF) and Minimum Acceptable Diet (MAD)1.

I Östtimors fall får bara 13,3 % av barnen en minimalt acceptabel diet, bara 27,6 % når en minimalt varierad diet och mindre än hälften, 45,6 % har en minimal måltidsfrekvens.

Data visar att läget varierar mellan landets landsbygdsområden med en MDD-frekevens på 41 % i urbana områden mot bara 23 % på landsbygden. När det gäller MMF har Östtimor en av de värsta indikatorerna i regionen ty bara 53 % av barnen i städer och 43 % på landsbygden når detta mål.

När det gäller konsumtionen av ägg och färsk mat hos barn i åldern 6 till 23 månader visar data att bara 46,2 % av barnen gör så i Östtimor, kraftigt under de 75 % som är genomsnitt i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Procentsatsen barn i den här åldern som inte äter färsk frukt och grönsaker är 35,1 % i Östtimor, också över genomsnittet på 23 % i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Data indikerar också att procentsatsen i Östtimor av barn under sex månader som enbart får bröstmjölk är 44 % vilket är 14 % mer än genomsnittet i Sydostasien och Stilla havs-regionen. Av dessa bröstmjölksuppfödda barn får omkring 62,4 % det fortfarande till sitt första levnadsår.

Rapporten konstaterar också en ökning i förekomsten av anemi [blodbrist] hos kvinnor i fertil ålder från omkring 35 % till över 40 % sedan 2000. I fallet med barn under femhar läget förvärrats betydande från mindre än 40 % 2000 till mer än 60 % 2016, den högsta andelen av alla länder det året.

Studien pekar också på de höga kostnaderna för en del åldersgruppers adekvata kost.

Som ett exempel, data från Baucau, Timors andra stad, där dagskostnaden för en tonåring är 2,45 dollar, tre och en halv gång genomsnittskostnaden för vuxna.

Procentsatsen familjer i Östtimor som inte har råd med en ordentligt näringsriktig diet överstiger 63 % enligt rapporten.

Östtimor har fortfarande den näst minsta andelen vitamintillskott för barn mellan 6 och 59 månader — bara 6 % — under de 62 % i grannlandet Indonesien.

still has the second lowest rate of vitamin supplements for children aged six to 59 months – only 66 % – below the 62% in neighbouring Indonesia.

Källa: LUSA

Not

 1. Uppgifterna sammanställs i The Demographic and Health Surveys (DHS) Program av USAID [Tommy Pollák/Östtimorkommittén].

18 - Vice inrikesministern går emot PNTL

Den 9 januari 2021 uttryckte vice inrikesminister Antonio Armindo, som nominerades av KHUNTO-partiet, till media sin syn på avskedandet kommissionären för Östtimor nationella polis (National Police of Timor-Leste — PNTL), Faustino da Costa, (Tempo Timor, 9 januari 2021). Men vice-ministern förklarade inte tydligt motiveringen bakom avskedandet av kommissionären som högste chef för PNTL.

Enligt PNTL:s befordringsreglemente från 2009 borde mandaten för PNTL:s högsta och näst högsta chefer belöpa sig på en period om minst fyra år och kunna förnyas en gång för ytterligare en fyraårsperiod. Enligt förordningen om PNTL från 2009 börjar processen för att nominera eller avskeda chefer med en begäran från PNTL:s högsta råd till den för säkerhetsfrågor ansvarige ministern, nämligen inrikesministern. Ministerrådet godkänner (eller avvisar) sedan nomineringen eller avskedandtet som föreslagits av inrikesministern.

Poliskommissionär Faustino da Costa nominerades som högste chef för PNTL i regeringsresolution 13/2019 den 20 mars 2019 och tillträdde sin befattning de n 27 mars fören period på fyra år, som kommer att sluta den 27 mars 2023. Som nämnts ovan uttalade vice inrikesminister Antonio Armindo den 9 januari 2021 offentligt att kommissionär da Costas mandat upphävs tidigare.

Enligt inrikesministeriets skrivelse 062/MI/VII/2020 den 22 juli 2020 begränsas befogenheterna för vice inrikesministern till följande:

 1. Auktorisera anmälningar och deltagande av anställda på praktikplatser, vid kongresser, seminarier, kolloquier, möten, utbildningskurser och andra liknande initiativ som äger rum i Portugal eller utomlands samt behandlingen av de motsvarande avgifterna;
 2. Auktorisera tilldelning och betalning av lönetillägg som anställda är berättigade till;
 3. Auktorisera utgifterna för anställdas måltider;
 4. Godkänna semesterlistan, komma överens om om samma för god serviceo och godkänna eller underkänna anställdas frånvaro;
 5. Auktorisera åtgärder avseende hantering av budgeten för den nationella polisens tjänster, nämligen underskrift av betalningsorder;
 6. Auktorisera avsättning och underhåll av det arbetande kapitalet liksom betalningen av utgifter å dess vägnar;
 7. Auktorisera begäran om förskott i enlighet med aktiviteter som finns i den årliga serviceplanen;
 8. Auktorisera arbetsresor för personal inom landet eller utomlands oavsett transportmedel liksom behandlingen av utgifter motsvarande resor och uppehälle och betalning av motsvarande traktamenten;
 9. Auktorisera rekvisition av transporter;
 10. Auktorisera personal för att köra statliga fordon och använda hyrbilar, när det är oundgängligt och tjänsten så krääver;
 11. Auktorisera förverkligandet av utgifter, starta inköpsprocedurer, tilldelning och underskrift av offentliga kontrakt i enlighet med lagen utom för de som gäller anskaffandet av vapen;
 12. Underteckna anställningsavtal för bestämda perioder, avtal för användning av professionella tjänster, begäran om viss-tids-tjänster och begäran om anställningar.

Således, enligt skrivelsen ovan, är vice inrikesministerns avskedande av PNTL-chefen inte inom ramen för den förres kompetens. Dessutom uttalade den nuvarande premiär- och inrikseministern Taur Matan Ruak tillfrågad om avksedandet av journalister att han inte hade fått någon information om den här frågan (Tatoli, 14 januari 2021). Det antyder att vice inrikesministern har bristande förståelse för utnämnings- och avskedningsförfarandena och försöker att ingripa i frågor, som ligger utanför hans akutoritet, dessutom fifrågasätter det vic-ministerns lojalitet till sina överodnade, särsklit inrikesministern och premiärministern.

FM är extremt oroat över den senaste tidens åtgärder av vice-ministern, inte bara när det gäller det föreslagna avskedandet av PNTL-chefen, men också de politiskt motiverade rekryteringarna av PNTL_medarbetare och andra åtgärder, som strider mot eisterande lagar och förordningar. Dessa kontroverser borde tjänas som en varning om den möjliga upplösningen av PNTL:s institutionella hierarki. Vi påminner vice-ministern att processen för polise att nå de högsta chefsnivåerna inte är någonting lätt, särskilt jämfört medvice-ministerns uttalande till media avseende chefens avskedande.

Vidare så kan vice-ministerns senast intervention länkas till tidigare beslut avseende PNTL-anställda i migrationsmyndigheten, som var inblandade i korruptionsfall under den föregående inrikesministerns, Filomeno Paixão mandat. Medan PNTL-ledningen utfärdade disciplinära och straffrättsliga snktioner mot dessa poliser, när Antonio Armindo tillträdde sin nuvarande position som vice-minister återtog han dessa poliser tillbaka till migrationsmyndigheten och avfärdade därigenom ledningens tidiare beslut i strid med de tillämpliga lagarna för PNTL.

Därför ber vi politikerna: hur mycket längre kommer ni att tolerera dessa åtgärder mot PNTL eller politiker som avsiktligt försöker försvaga PNTL genom beslut drivna av partiintresse?

För att ta itu med dessa allvarliga problem rekommenderar Fundasaun Mahein att politimakare vidtar följande åtgärder:

 1. Premiärministern måste avskeda Antonio Armindo från hans uppgifter som vice inrikesminister eftersom hans åtgärder utgör en risk för den nationella stabiliteten och integriteten hos statliga instutitioner som PNTL.
 2. Parlamentets kommitté B ska kräva att vice inrikesministern hålls ansvarig för sitt uttalande om avskedandet av PNTL-chefen och startar en parlamentarisk undersökning för att undersöka vice-ministerns åtgärder och avsikter.

För mer detaljer om denna fråga, var god kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein

15 - Santos blåser nytt liv i Östtimors Bayu-Undan

Santos har godkänt en investering på 235 miljoner dollar för utfyllnadsborrningar som kommer att förlänga livet på undervattensfältet Bayu-Undan utanför Östtimors kust. Som en följd kommer den av Santos ledda exportanläggningen för LNG [Liquid Natural gas - flytande naturgas Tommy Pollák/Östtimorkommittén] i Darwin, som matas av det åldrande fältet, inte behöva stängas eftersom ny gastillgång utvecklas.

Produktionen från Bayu-Undan förväntades ursprungligen att avslutas 2022 utan nya investeringar. Men Santos, som blev fältets operatör i maj 2020 efter att ha köpt ConocoPhillips andel, antyder att skulle kunna finnas mer spelrum att förlänga livet för investeringen.

[Originalartikeln innehåller betydligt mer, delvis av teknisk karaktär. Klicka på källansgivelsen nedan för att läsa den.]

Källa: Damon Evans/Energy Voice

13 - 400 indonesiska soldater till gränsen mot Östtimor

Klicka här för en kort video (med indonesiskt ljud och text).

Soldaterna stationeras vid gränsen mot enklaven Oecusse med uppdrag att bevara säkerheten. Stationeringen är planerad att vara 9 månader.

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2021. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.