2018

(Klicka här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
11 Två notiser från november och en från december För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 5 december lagts upp (för tillgång behövs användare/lösenord både för medlemmar och styrelseledamöter.
07 En lite längre notis från novmeber och två notiser från december För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 5 december lagts upp (för tillgång behövs användare/lösenord både för medlemmar och styrelseledamöter.
02 Två notiser från november
November
27 Första sidans Aktuellt-ruta kompletterad med styrelsemötet den 5 december och årsdagen av Östtimors självständighetsförklaring den 28 november 1975.
26 Kallelse till styrelsemöte den 5 december finns på medlemssidorna (kräver användare/lösenord). Styrelsemötet har också lagts in i kalendariet.
23 En lite längre notis med en analys av Östtimors köp av en andel av gas- och oljfältet Greater Sunrise från början av oktober och fem kortare notiser från november
11 Två mycket korta notiser från början av november
01 Nummer 74 av Merdeka & ÖsttimorInformation i ny utgåva kompletterad med en längre artikel om havsgränsavtalet mellan Östtimor och Australien.
Oktober
19 Första sidan uppdaterad med nytt nummer (74) av Merdeka & ÖsttimorInformation.
13 En mycket kort, aktuell notis Första sidan uppdaterad med notis om den regering som bildats efter nyvalet den 12 maj 2018 och dettas resultat.
04 En mycket kort, aktuell notis
September
27För styrelsen har protkollen från styrelsemötena den 2018-05-16 och den 2018-09-26 lagts upp.
11Styrelsemöte den 26 september har lagts in i kalendariet. För medlemmar har också kallelsen till styrelsemötet lagts upp.
Maj
16Styrelsemöte den 16 maj har lagts in i kalendariet. För medlemmar har också kallelsen till styrelsemötet lagts upp.
En notis från valkampanjen inför parlamentsvalet den 1 maj
01 En kort notis från april.
April
27 Ett uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte har lagts upp.
För medlemmar (kräver användare och lösenord) har protokollet från årsmötet den 13 mars och den nya styrelsen lagts upp.
Vi beklagar att vi sedan februari kommit efter med att lägga upp notiser här på Östtiorkommitténs webbplats.
Mars
13 första sidan har vi dels kompletterat texten om havsgränsavtalet mellan Östtimor och Australien dels skrivit in datum för nyvalet till parlamentet.
För medlemmar har också årsmöteshandlingarna kompletterats med revisionsberättelsen.
Februari
28 En kort artikel om avtalet om havsgränsen mellan Östtimor och Australien, en komplettering av notisen om en eventuell kris i Östtimor samt en notis om medlemsavgiften under Aktuellt har tillkommit på första sidan.
sidan för medlemmar med handlingar till årsmötet har namnet på lokalen i Brygghuset, där årsmötet kommer att hållas, Pilsnergubben, lagts till.
22 Inbjudan och dokument till Östtimorkommitténs årsmöte den 13 mars har lagts upp. Se första sidan, kalendariet och, om Du är medlem, medlemssidan för årsmöteshandlingarna (kräver användare/lösenord). Kontakta kommittén om du saknar användare/lösenord.
Januari
09 första sidan har datum för Östtimorkommitténs årsmöte lagts in. Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2018. Kalendariet har uppdaterats till 2018 med kommitténs årsmöte. Sidorna för 2017 finns kvar och nås med länkar.
Två notiser från december 2017 och en aktuell från januari har lagts upp