2016

(Klicka här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
30 första sidan har vi under Aktuellt noterat att vi aviserat medlemsavgifter och skickat ut papperskopior av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Under Övrigt har vi uppdaterat redovisningen av kommitténs efter att vi överfört ett nytt bidrag december 2016.
25 Nummer 71 av Merdeka & ÖsttimorInformation, den tidskrift vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua har lagts upp här på vår webbplats.
första sidan har vi lagt in en hänvisning till det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Tre korta notiser från början av oktober respektive december har också lagts upp
November
26 Notatet på första sidan om 25-årsdagen av Santa Cruz-massakern har kompletterats med en länk till ett avsnitt ur filmen från massakern.
Styrelsematerialet, som kräver först inloggning som medlem och sedan som styrelseledamot, har kompletterats med protokoll från styrelsemöte den 2016-11-16.
15 En kort notis från april, en lång men ständigt aktuell från slutet av september och en aktuella notis
08 första sidan har vi tagit bort att Östtimor är ordförandeland i de portugisisktalande ländernas samfund (CPLP).
Medlemssidorna, som kräver användare/lösenord och kalendariet har kompletterats med kallelse till styrelsemöte den 16 november.
02 En notis från april och två aktuella notisermedlemssidornas startsida (kräver användaridentitet och lösenord) har statistiken över besök på webbplatsen uppdaterats med oktobers siffra.
Oktober
28 En mycket kort notis så gammal som från april som vi ändå bedömt vara av intresse och två från slutet av septemberförsta sidan har två minnesdagar lagts till.
11 Här kommer fyra notiser från slutet av septembersidan med övrigt har vi lagt in en länkt till presidentens tal vid parlamentets öppnande den 20 september 2016.
Medlemssidorna har kompletterats med lite statistik om webbplatsens besök.
September
24 Först en gammal notis från maj som inte förlorat sin aktualitet och sedan fem nya notiser från septemberförsta sidan har vi noterat datum för de kommande lokalvalen i Östtimor.
Sidan med övrigt har kompletterats med president Taur Matan Ruaks tal vid parlamentets öppnande den 20 september 2016.
16 Ett nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation, vår tidning som vi ger ut tillsamman med Föreningen ett Fritt Papua, finns nu att läsa här …

Efter kortare ett uppehåll kommer nu en lite längre notis från augustiförsta sidan har det nya numret av Merdeka &, ÖsttimorInformation noterats och lite äldre material tagits bort.
Sidan med förkortningar har kompletterats med F-FDTL.
Augusti
24 Tre korta notisermedlemssidorna har protokollet från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 23 augusti lagts upp (kräver lösenord).
16 Två notiser från juli om arbetslösheten i Östtimorförsta sidan, i kalendariet och på medlemssidorna har Östtimorkommitténs kommande styrelsemöte den 23 augusti med dagordningen förts in.
Juli
25 Sex notiser från juli Sidan med Övrigt har kompletterats med La'o Hamutuks vädjan till parlamentet att avvisa regeringens förslag till budgetändring.
09 Fem notiser, den äldsta från mars och de tre nyaste från den fjärde och femte juli Sidan med Övrigt har kompletterats med La'o Hamutuks kommentarer till 2016-års möte I Dili med biståndsgivarna.
Juni
29 Efter ännu ett uppehåll kommer vi nu med två notiser från andra hälften av juni. För Östtimorkommitténs medlemmar har också dels protokollet från årsmötet den 15 mars dels den vid årsmötet valda styrelsen lagts upp.
12 Nummer 69 av Merdeka & ÖsttimorInformation har nu kommit ut och lagts upp på Merdeka & ÖsttimorInformationssidan. Det nya numret nämns också på första sidan.
Maj
14 Efter ett längre uppehåll, som vi beklagar, kommer vi nu med fyra notiser från mars och april. För styrelsen har också protokollet från styrelsemötet den 11 maj lagts upp.
Mars
26 första sidan och på sidan om Merdeka & ÖsttimorInformation skriver vi om nummer 68 av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Östtimorkommitténs årsmöte den 15 mars gjorde ett uttalande, som Du dels kan läsa i Merdeka & ÖsttimorInformation dels kan läsa här …
14 Nya versioner av verksamhetsberättelsen och styrelsens förslag har inför årsmötet lagts upp på medlemssidorna. Medlemssidorna kräver inloggning med användare och lösenord, som kan fås av kassören.
03 Revisionsberättelsen till årsmötet på medlemssidorna (kräver användare (user) och lösenord (password) nu påskriven av bägge revisorerna. Kontakta kassören för att få användare/lösenord.
Februari
26 Inbjudan och dokument till Östtimorkommitténs årsmöte den 15 mars har lagts. Se första sidan, kalendariet och, om Du är medlem, medlemssidan för årsmötet (kräver användare/lösenord).
13 En äldre notis från december 2015 och två från januari Förteckningen över förkortningar har kompletterats och för styrelsen har protokollet från mötet den 9 februari lagts upp (kräver användare/lösenord).
04 första sidan har vi skrivit en liten puff för en kort artikel om en östtimoresisk skapelsemyt, under Övrigt om ett protestbrev kommittén har skickat till Östtimor och på medlemssidorna kallelse styrelsens första möte 2016 (kräver användarnamn/lösenord) samt lagt in detta i kalendariet.
02 Tre notiser från januariförsta sidan hittar Du nu en introduktion till den första artikeln under rubriken Kultursidan med Övrigt.
Dessutom har kalendariet nu ändrats till att omfatta 2016.
Januari
20 Tre lite äldre notiser från slutet av 2015 och tre notiser från januariförsta sidan har vi fört in information parlamentets antagande av budgeten en andra gång och datum för Indonesiens presidents besök i Östtimor.
07 Två lite äldre notiser från mitten av december och ett regeringsuttalande till årsslutet