2017

(Klicka här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
18 En oroande notis från mitten av december
09 För styrelsen har protokollet från styrelsemötet 2017-12-06 lagts upp.
November
29 Kallelse till styrelsemöte 2017-12-06. Mötet är också inlagt i kalendariet.
27 En lite äldre notis från början av augusti och två helt aktuella notiser
Oktober
29 Nummer 73 av Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp. Det syns på första sidan och på sidan för Merdeka & ÖsttimorInformation, där också en innehållsförteckning finns.
Två notiser har också lagts upp:
04 första sidan har informationen om den nya regeringen kompletterats.
Fyra notiser från augusti, september och oktober har lagts upp Också på sidan med övrigt har en länk till Alolas nyhetsbrev lagts.
September
26 första sidan har en kortfattad notis om den nya regeringen efter parlamentsvalet den 22 juli lagts till och en rad äldre om regeringar och presidenter tagits bort.
Vi ber att få återkomma med utförligare material om den nya regeringen.
04 På styrelsedelen av medlemssidorna har protokollet från styrelsemötet den 22 augusti lagts upp.
Augusti
21 En aktuell notis Första sidans valresultat har kompletterats med en länk till notisen nämnd ovan.
Dagordningen i kallelsen till styrelsemötet den 2017-08-22medlemssidorna har kompletterats.
19 första sidan har resultatet av parlamentsvalet den 22 juli förts in och en minnesdag tagits med.
10 Medlemssidorna har kompletterats med kallelse till styrelsemöte 2017-08-22.
04 Två notiser från julisidorna med övrigt har sidan med Östtimorkommitténs bidrag till Alola-stiftelsen uppdaterats med kommitténs senaste överföring.
16 Två notiser från juli om arbetslösheten i Östtimorförsta sidan, i kalendariet och på medlemssidorna har Östtimorkommitténs kommande styrelsemöte den 23 augusti med dagordningen förts in.
Juli
24 En dagsfärks notisförsta sidan några ord om resultatet av parlamentsvalet och en hänvisning till den ovan nämnda notisen.
08 Fyra notiser, den äldsta från januari och den nyaste från den sjunde juli
Juni
27 Först en notis om ETAN:s epostlistor från årets början, sedan fem notiser från de senaste dagarna.
21 Efter ännu ett uppehåll kommer vi nu med tre notiser, en från början av maj, en från början av juni och en från idag.första sidan har en notis och ett foto av den tidigare presidenten Xanana Gusmão och kommittémedlemmen Gudmund Jannisa lagts upp.
Ett tal av president Lú-Olo vid invigningen av en bro i enklaven Oecusse den 10 juni.
Maj
29 Nummer 72 av Merdeka & ÖsttimorInformation har lagts upp. Det syns på första sidan och på sidan för Merdeka & ÖsttimorInformation, där också en innehållsförteckning finns.
19 Vi får än en gång beklaga att vi ligger efter med översättning och uppläggning av notiser. För styrelsen har också protokollet från styrelsemötet den 16 maj lagts upp.
April
16 Vi beklagar att vi sedan mitten av januari kommit efter med att lägga upp notiser här på Östtiorkommitténs webbplats.

Vi lägger nu upp två korta notiser För medlemmar har vi också lagt upp det nu justerade årsmötesprotokollet.
Mars
22 första sidan rapporterar vi om ett preliminärt resultat av presidentvalet den 20 mars.
Östtimorkommitténs årsmöte den 21 mars gjorde ett uttalande, som du kan läsa här …
20 Revisionsberättelsen till årsmötet på medlemssidorna (kräver användare (user) och lösenord (password) nu påskriven av bägge revisorerna. Kontakta kassören för att få användare/lösenord.
10 Första sidan och kalendariet är uppdaterade med att Gudmund Jannisa talar på årsmötet.
06 Inbjudan och dokument till Östtimorkommitténs årsmöte den 21 mars har lagts upp. Se första sidan, kalendariet och, om Du är medlem, medlemssidan för årsmöteshandlingarna (kräver användare/lösenord).
Februari
13 En äldre notis från december 2015 och två från januari Förteckningen över förkortningar har kompletterats och för styrelsen har protokollet från mötet den 9 februari lagts upp (kräver användare/lösenord).
23 På styrelsens sidor under medlemssidorna har protokollet från styrelsens första möte 2017 lagts upp (kräver användarnamn/lösenord) först för medlemmar och sedan för styrelsen).
04 första sidan finns nu en notis om att CNRT och Fretilin kommit överens om en gemensam kandidat i presidentvalet den 20 mars.
I kalendariet har kommitténs första styrelsemöte 2017 lagts in.
Statistiken över visningar av den här webbplatsen på första medlemssidan (kräver lösenord) har kompletterats med januari 2017.
Två notiser, en från december 2016 och en från januari
Januari
13 Fem notiser från 2016, den äldsta från april och den senaste regeringens nyårsuttalande På sidan med Övrigt har regeringens nyårsbudskap lagts upp.
03 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, sidan med nyheter och kalendariet har uppdaterats till 2017. Sidorna för 2016 finns kvar och nås med länkar.
medlemssidorna, som kräver inloggning, har Övrigt uppdaterats.