2021

(Klicka här för 2020, här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

21 — Amerikansk ex-präst i Östtimor befunnen skyldig till sexuellt missbruk Nytt!

Oecusse. En avkragad amerikansk präst anklagad för sexuellt utnyttjande av föräldralösa unga flickor i hans vård i Östtimor befanns i tisdags skyldig och dömdes till 12 års fängelse i det första fallet av detta slag i det pålitligt katolska landet.

Richard Daschbach, 84, som i årtionden verkat som missionär i landets avskilda enklav Oecusse, var åtalad för sexuellt utnyttjande av barn men också barnpornografi och våld mot närstående.

Rättegången började i februari men sköts upp flera gånger innan den avslutades förra månaden. Under förfarandet klagade offer över hot och nätattacker. Daschbach har starkt stöd från några, inklusive tidigare presidenten Xanana Gusmão, som kom till domstolen i tisdags. Östtimor är det mest katolska landet utöver Vatikanen och Daschbach är vördad för sin roll under den lilla sydostasiatiska nationens kamp för självständighet.

Kyrkan och utländska donatorer som tidigare stött Daschbachs barnhem sade att han erkänt utnyttjandet, men den tidigare prästen och hans advokater har vid olika tillfällen nekat att kommentera. De offentliggjorde inte sin juridiska strategi och rättegången hölls med lyckta dörrar.

Daschbach, en pittsburghsk stålarbetares son, prästvigdes 1964 av missionsorden Guds ord i dess högkvarter utanför Chikago. Han anlände till landet, nu känt som Östtimor, åtskilliga år senare och öppnade ett barnhem kallat Topu Honis, vilket betyder Vägvisare till liv, under 1990-talet.

Hundratals barn har passerat genom barnhemmet under Daschbachs vård. Fler än ett dussin flickor har kommit med anklagelser om utnyttjande, men bara nio togs upp i fallet på grund av juridiska teknikaliteter. Associated Press har talate med fem av dem som anklagar Daschbach.

De mindes sina upplevelser i levande detaljer och sade att Daschbach hade en lista över unga flickor på sin sovrumsdörr och att varje natt en av dessa flickor skulle sitta i hans knä omgiven av en ringa med barn och anställda som bad och sjöng psalmer före sänggåendet.

De sade att flickan i hans knä sedan skulle sova med honom på natten och att olika sorters sexuellt utnyttjande — från oralsex till våldtäkt — skulle ske, ibland också med andra barn inblandade. De som anklagar honom har inte namngetts på grund av rädsla för hämnd.

Daschbachs advokat, Julio Farma, sade att de var besvikna över domstolens utslag och planerar att överklaga de tre domarnas beslut.

Bevis från barnhemmets husmor och tidigare elever, som bott i barnhemmet, ignorerades av domstolen, sade Farma till reportrar och hävdade att en del som framfört anklagelser ändrat sina tidigare uttalanden inför myndigheter i Oecusse efter att ha tagits till huvudstaden, Dili, och att de nya uttalandena blev den enda grunden för domarnas beslut.

Vi kan inte acceptera detta och kommer att överklaga, sade Farma.

Dussintals av Daschbachs supporters, inklusive åtskilliga barn som Gusmão kommit med från Dili, grät och några skrek, när det blev klart att domstolen skulle döma den tidigare prästen till fängelse. En del i den fattiga enklaven vördar Daschbach så högt att de tror att han har särskilda krafter och är ett offer för en konspiration.

I ett uttalande i tisdags applåderade JU,S Jurídico Social, en grupp av människorättsadvokater, som reprsenterar målsägarna domen, men sade att de skulle överklaga med argumentet att domen borde vara hårdare. Enligt lagen riskerar Daschbach ett mer än dubbelt så långt fängelsesträff än han fick.

Den idag skrivna historien är en bitter historia för hela landet, sade gruppen. Våra barn utsattes för horribla brott under en så lång tid därför att vi, som ett samhälle, förblindades av tron att en människa som den i detta fall åtalade inte skulle begå sådana brott mot barn.

Separat har en federal grand jury i Washington väckt åtal mot Daschbach i augusti. Han står inför sju fall av olagligt sexuellt uppförande i barnhemmet. Om han blir dömd i USA skulle Daschbach kunna få upp till 30 år i fängelse för varje fall, men justitiedepartementet har inte sagt huruvida det planerar att försöka få ex-prästen utlämnad.

Daschbach är också efterlyst i USA för tre fall av internetbrott mot en av hans donatorer i Kalifornien, som anklagar honom i ett rättsfall för att ha brutit mot en överenskommelse att skydda de i hans vård. En internationell arresteringsorder (red notice från Interpol) har utfärdats.

Källa: David dos Santos Gusmao/Associated Press/ABC News

16 — Östtimors ekonomi visar tecken på återhämtning när antalet covid-19-fall minskar

Dili. Efter de dubbla chockerna av covid-19 och naturkatastrofer visar Östtimors ekonomi några tecken på återhämtning och den verkliga ökningen av BNP väntas förbättrad till 1,9 procent 2021 enligt den senaste av Världsbankens ekonomiska uppdateringar Timor-Leste Economic Report: Steadying The Ship publicerad idag.

Covid-19-läget i landet har börjat förbättras, när utrullningen av vaccin fortsätter att öka farten och antalet fall minskar. 71 procent av den aktuella befolkningsdelen har redan fått en dos och 57 procent av den aktuella befolkningsdelen är fullt vaccinerade. Skillnader i vaccinationstäxkning finns dock, med ett genomsnitt på 30 procent av den aktuella befolkningsdelen vaccinerad i många distrikt.

Försäljningskvitton och skatter har återgått och hushållsskulderna ökade när de offentligautgifterna växte med 20,3 procent. Inflationen ökade till 3,6 procent i andra kvartalet 2021, till stor del driven av prisökningar på mat, dryck, alkohol och tobak. Men BNP exklusive olja och gas minskade med 8,6 procent 2020 och regeringen fick 11,3 procent mindre inhemska intäkter under första halvåret 2021.

Covid-19-krisen kom ovanpå en period av låg tillväxt, som antydde djupare strukturella problem i ekonomin, sade Bernard Harborne, Världsbankens landrepresentant för Östtimor. Att fortsätta det strukturella reformprogrammet kan förbättra tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Att öka statens inkomster, den här utgåvans särskilda fokus, är ett nyckelsteg för att säkra en hållbar framtid för Östtimor.

Ekonomin antas öka ytterligare med 2,4 procent 2022, drivet av mer hanterbara covid-19-infektioner och mindre restriktiva ågärder för allmän hälsa. På efterfrågesidan kommer en gradvis återgång av den privata konsumtionen (2,9 procent) driva den ekonomiska tillväxten 2022. Privata investeringar förblir troligen små medan världshandeln väntas öka ytterligare med positiv påverkan på både export och import.

Den ekonomiska rapporten om Östtimor inkluderar en särskild granskning av Domestic Revenue Mobilization, som betonar betydelsen av att förbättra intäktsmobiliseringen för att finansiera offentlig utgifter och fattigdomsminsknin. Rapporten rekommenderar ökning av intäkterna genom att införa mervärdesskatter och ökade inkomstskatter och acciser för att motsvara regionala normer. Administrationen av intäkterna kan förbättras genom modernisering av skattesystemet. Uppskattningar av skattemöjligheterna visar att, om existerande gap i skattepolitiken och administrationen angrips, skulle skatteinkomsterna kunna fördubblas från omkring 8 till 15 procent av BNP.

Källa: Matt Wilkinson/Pressmeddelande/Världsbankens Östasien-Stilla havskommunikation

15 — Tais hotat världskulturarv

Östtimor har fått internationellt erkännade av tais som ett hotat immateriellt kulturarv.

Dili. Östtimor firar en betydande kulturell milstolpe. Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO) har tillkännagett att Östtimors ansökan om att dess traditionella, handvävda textilvara, tais, ska erkännas som ett immateriellt kulturarv i behov av omedelbart skydd beviljats.

Tais handvävs av kvinnor på en enkel vävstol av typen backstrap loom. Men tillverkningen är riktigt komplicerad och tidskrävande. Den börjar med bomullsbollar, i vilka fröna separeras från fibrerna och för hand spinns till garn. Männen i byarna har till uppgift att samla in material, som används för att färga garnet, från träd och plantor som odlas lokalt.

Källa: Ann Turner, attl_vp@hotmail.com

13 — Presidenten har kungjort förordning som gynnar låginkomstfamiljer

President Francisco Guterres Lú Olo har kungjort förordningen om genomförandet av åtgärderna för säker näringstillgång enligt lag 8/2021 från den 3 maj, som ändrade lag 14/2020 från den 29 december om statsbudgeten för 2021 och godkände sociala och ekonomiska åtgärder.

Givet den negativa ekonomiska påverkan covid-19-pandemin har på landets ekonomi, har regeringen lagt fram en ändring av lag 14/2020 för att omfatta nya åtgärder, inklusive de för säker näringstillgång. Den här lagen bemyndigar det nationella logistikcentrumet (National Logistics Centre — CLN) att ingå kontrakt med lokala producenter och/eller marknadsaktörer för inköp av livsmedel för låginkomsthushåll.

Genom köp av mat från bönder uppmuntrar staten Östtimor dem inte bara att öka produktionen varigenom deras och deras familjers välbefinnande ökar utan också demonstrerar också att den bryr sig om sitt folk i de mest utmanande tiderna.

Denna förordning fokuserar särskilt på familjer som lever på mindre än 1,90 dollar per dag. För att identifiera förmånstagarna använder de berörda myndigheterna data om varje kommundels (suco) hushåll, som ministeriet för statens administration och ministeriet för social solidaritet och inkludering har.

Varje medborgare upptagen i ‘familjeposten’ som familjeöverhuvud får livsmedel för 30 dollar. I hans eller hennes frånvaro kan familjeöverhuvudet representeras av en hushållsmedlem över 17 år.

Denna åtgärd kommer att genomföras med medel från covid-19-fonden, i budgeten och kommer att finnas till den 31 december 2021, även om den kan utökas.

Förordningen godkändes av ministerrådet den 27 oktober, erhölls av presidenten den 8 december och undertecknades vilket gjorde den verksam den 1o december.

Det åligger den koordinerande ministern för ekonomiska frågor, finansministern, ministern för statens administration och ministern för social solidaritet att reglera förodningen genom en gemensam författning om hur genomförandet till förmån för familjer med inkomster under 1,90 dollar per dag ska ske.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

09 — USA och Östtimor har avslutat marin manöver

USA-flottans kuststridsfartyg USS Charleston av Independence-klassen

och Östtimors försvarstyrka (F-FDTL) har framgångsrikt avslutat havsdelen av manövern Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT).

Den 27:e årliga övningen CARAT syftar till att uppnå ett fritt och öppet Indo-pacifiskt marint säkerhetsområde.

Marinövningen hölls i territorialvattnen omkring hamnen Hera.

CARAT-övningens havsdel erbjöd ett tillfälle för de marina styrkorna att skärpa sina förmågor med tyngdpunkt på ombordstigning, navigering, maskinunderhåll, skadekontroll och besök, bordning, sökning och gripande (visit, board, search, and seizure).

Matroser från de bägge styrkorna övade brandbekämpning på USS Charlestons flygdäck.

CARAT:s hamnfas i Östtimor kommer att äga rum den 10 till 15 december och kommer att omfatta personal från F-FDTL, USA:s marinkår och USA:s marin.

Med nästan två årtionden av diplomatiska relationer mellan USA och östtimor fortsätter de två länderna sitt nära samarbete för att främja en gemensam vision av en fri, öppen inkluderande , fredlig och säker indo-pacifisk region. CARAT Timor-Leste 2021 understryker detta gemensamma åtagande.

Förra månaden började USA:s och Indonesiens militära styrkor en virtuell CARAT 2021 Indonesia.

Källor:

09 — Förenta staterna tillkännager ytterligare 1,5 miljoner dollar till stöd för Östtimors covid-19-åtgärder

Dili. Idag tillkännagav USA genom United States Agency for International Development (USAID) ett bidrag på 1,5 miljoner dollar till Förenta nationernas barnfond (UNICEF) för att stödja de nationella covid-19-åtgärderna i Östtimor. Beloppet kommer att stödja fortsatt fördelning av väsentliga hälsovårdstjänster för mödrar, nyfödda och barn i hela landet, utvidga vaccinationskampanjen mot covid-19 till kvalificerade grupper, förbättra infektionspreventionen och kontrollen i ett antal kommunala vårdcentraler och främja covid-19-preventerande uppträdande.

Finansieringsöverenskommelsen tillkänngavs av USA:s chargé d'affaires Tom Daley och UNICEF:s landsrepresentant Bilal Durrani vid en ceremoni i hälsovårdsministeriet i närvaro av Odete da Silva Viegas, generaldirektör för offentlig hälsovård i hälsovårdsministeriet.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från Hälsovårdsministeriet, USAID och UNICEF

06 — Timoresiska barnböcker

Timorlink har sammanställt början på en lista med timoresiska barnböcker på tetum och andra språk. Listan finns på nätet, www.timorlink.org, Timorlink, 0404275960.

Om du känner något annat som finns på nätet eller till salu i Timor, var snäll och låt oss veta det, då att vi kan uppdatera listan.

Källa: Katrina Langford

02 — Parlamentskommission C:s rekommendationer för budgeten 2022

Här kommer en översättning av La'o Hamutuks utdrag ur dess inofficiella översättning av rapporten från parlamentets kommission för offentliga finanser om förslaget till budget för 2022. Den kompletta översättningen till engelska finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/211129RelComCPPLOJE2022en.pdf.
Mer information och ytterligare dokument om 2022 års budget finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/21OGE22.htm.

RDTL:s Nationella parlament, Kommittén för budget och finanser (C)

Rapport och omdöme om lagförslag nummer 35/V (4th) - Statsbudget för 2022

 1. Slutsatser
  1. Regeringen har hållit den legala sluttiden för att lämna förslaget till statsbudget (draft General State Budget — GSB) till parlamentet den 15 oktober och alla relevanta enheter kallade kom till den Permanenta specialiserade kommittén för offentliga finanser (Kommitté C).
  2. Lagförslaget om budgeten för 2022 omfattar prognosen för alla utgifter av organ och tjänster i den offentliga administrationssektorn inklusive den central administrationen, den autonoma regionen Oe-Cussé Ambeno (RAEOA) och delsektrorn för social säkerhet, för tiden 1 januari - 31 december 2022 liksom de uppskattade inkomsterna för staten under samma tid för att finansiera de förra.
  3. Uppskattningen av statens konsolidera inkomster är högre än de uppskattade konsoliderade utgifterna, vilket inte är vettigt givet storleken på det offentliga underskott som måste täckas genom tillägsuttag ur petroleumfonden utöver den uppskattade hållbara inkomsten.
  4. Informationen, som regeringen ger parlamentet i budgetböckerna som lämnats tillsammans med budgetförslaget om covid-19-fonden är nästan icke-existerande, det samma gäller information om paketet för kort-, interdeiärt- och långsiktiga ekonomiska återhämtningsåtgärder godkänt av ministerrådet, den Ekonomiska återhämtningsplanen (Economic Recovery Plan — PRE).
  5. PRE:s finansieringsbehov, som nästa GSB ska ta hänsyn till, borde nå ett ackumulerat värde på 1,7 miljarder dollar inklusive bidragen från utvecklingspartnerna. Den fiskala hållbarheten hos ett sådant ambitiöst paket åtgärder och den period regeringen anspelar på när den refererar till genomsnittligt finansiellt behovs för nästa GSB är okänd och det är viktigt att de mest ansvariga för genomförandet av planen förtydligar detta för parlamentet.
  6. Budgetböckerna om den godkända rättade budgeten för 2021 har aldrig publicerats av finansministeriet och kvartalsrapporterna om genomförandet av budgeten har ännu inte lagts fram för parlamentet av regeringen.
  7. Trots de upprepade rekommendationerna från kommitté C för integration av alla enheter av statens indirekta administration i utgiftstabellerna i Annex I av den föreslagna bugeten, den nationella petroleum- och mineralmyndigheten (ANPM) kommer fortfarande 2022 vara utanför den integrerade finanshanteringen och 2021 års lag om budgeten, som beviljades igen för ett år i en övergångsfas. År 2021 var det första budgetåret i vilket alla ministerier och praktiskt taget alla autonoma myndigheter utom ANPM upprättade sina budgetar genom program, inklusive RAEOA med storlek och komplexitet uppenbart större än ANPM.
  8. Med början 2022 kommer offentliga finanser i Östtimor börja processen att stegvis införa den integrerade modellen för planering på medellång sikt hos alla offentliga enheter täckta av budgeten.
  9. Ansvaret för planering och förberedelse av det årliga budgetförslaget överfördes under 2021 från premiärministerns kansli (UPMA) till finansministeriet i enlighet med det senares uppdrag som täcker hela arbetet med lagförslaget för budgeten 2022.
  10. För nästa år föreslår regeringen att minska de offentliga utgifterna från de nuvarande 2,030 miljarderna dollar till 1,675 miljarder dollar och abrupt minska antalet regeringsprogram från 145 till 45. Om artikel 11 i den för 2022 föreslagna budgetlagen godkänns i plenum av parlamentet, skulle offentliga utgifter stort överskrida denna siffra på grund av den automatiska godkännandet av integrationen av hanteringen av tillgångar och inte inlagda inkomster som den nya budgetlagen tillåter i de tre delarna av budgeten.
  11. Regeringen har valt en ambitiös räcka med sex nationella prioriteter för år 2022: socialt kapital omfattande utbildning, yrkesutbildning och hälsovård; bostäder och social inkludering; producerande sektor omfattande jordbruk och turism, miljö och samfärdsel; utveckling av den privata sektorn; utveckling av landsbygd och kooperativ; förvaltning. Men medlen avsatta för dem av regeringen kan riskera deras genomförande särskilt som när det gäller utveckling av den privata sektorn och utveckling av landsbygd och kooperativ för vilka budgeten bara avsätter 4,7 respektive 4,3 % av hela budgeten.
  12. Den välbehövliga ekonomiska återhämtningen i landet som anges i buget bok 1 för nästa år motsägs av värdena på skatteintäkter och andra intäkter som ska tas in av delsektorerna Central förvaltning och RAEOA kommande år som regeringen tagit upp i tabellerna II och IV i bilagan till lagförslaget om budgeten.
  13. Budgetförslaget för nästa år främjar mörkläggning och ökade utgifter utanför budgeten, är ett steg bakåt när det gäller öppenhet om offentliga affärer, syftar till att begränsa den lagstiftande och kontrollerande makten hos parlamentet medan det stärker finansministeriet och artiklarna 9, 11, 14 och 15 bevisar det.
  14. 2022 kommer regeringen att fortsätta med att organisera det nyligen skapade distriktet Ataúro och skapa en ny särskild fond, Ataúro särskilda utvecklingsfond (FEDA), för att finansiera framtida investeringsprojekt i det nya distriktet med en initial tilldelning av 13 miljoner dollar ursprungligen helt avsedd för regeringens förvärv och hanterad av finansministeriet. Till installationen av representativa organ för det lokala bestämmandet i Ataúro-distriktet, kommer ordförandeskapet för styrelsen av den nya särskilda fonden att utgöras av ministeriet för planering och zoner.
  15. Presidentval kommer att hålls nästa år, vilket kan innebära minskad regeringsaktivitet och budgetgenomförande under årets första hälft.
  16. Regeringen föreslår en betydande minskning i budgeten för fonden för covid-19 nästa år, men om tillgångarna i slutet av 2021 är större än de i budgeten för 2022 antagna kan den ökas betydligt i en tilläggsbudget och det samma kan ske med infrastrukturefonden.
  17. Ett ökande antal utvecklingspartner samtycker till att ge finansiellt stöd till landet i form av direkt budgetstöd. Med den Europeiska unionen, pionjär för denna finansieringsmodell, som exempel planerar Australiens regering att nästa år göra det samma.
  18. Hanteringen av OSS fortsätts utan ett automatiserat datasystem med Excel-ark efter åtskilliga års envishet hos kommitté C, vilket är oacceptabelt eftersom det inte främjar öppenhet i SS-konton och betyder fördomar om kontrollen och översynen av dess gemnomförande från högre kontrollmyndigheter inklusive parlamentet och revisionskammaren.
  19. Budgeten för social säkerhet har en egen finansiell styrning, men till dags dato har den förblivit oreglerad. På liknande sätt har den juridiska styrningen av statsskulden väntat i åratal på reglering.
  20. De 2021 uppnådda resultaten för var och en av regeringens sex prioriteter är fortfarande okända.
  21. I bok 6 ägnar regeringen lite uppmärksamhet åt budgetens genomförande och analysen av resultat uppnådda av fonden för humankapitalets utveckling 2021; det varken analyserar avvikelser ellr föreslår justeringar av programmet.
  22. Portalen för budgetöppenhet återger inte troget det verkliga genomförandet av RAEOA och regeringen inbjuds att snabbt rätta till läget i systemet, helst före datumet för avslutning av debatten om lagförslaget om budgeten för 2022. Som en referens drar vi av data för genomförande, noterade i portalen för budgetöppenhet, slutsatsen att tills den 6 november regionens utbetalningar inte ens nådde 20 %-tröskeln. Ett så stort fel från vad som planerades för 2021 kräver bättre rättfärdigande från RAEOA-myndigheten.
  23. Enligt artikel 11.8 i PPL, om den nuvarande ordalydelsen godkänns av parlamentet, kommer det att bli RAEOA:s exklusiva kompetens och inte längre parlamentets att godkänna budgetändringar med ökningar av dess budget, när det gäller att ta med tillgångar från tidigare år eller ökningar av dess egna inkomster under året. En sådan klausul i lagförslaget verkarär troligen i konflikt med klausuleni artikel 95.3(d) i Östtimors konstitution.
  24. Till den 11 november har regeringen tagit ut 797 miljoner dollar ur petroleumfonden av den totala summan på 1.377,6 miljoner som budgeten för 2021 bemyndigade att ta ut.
  25. En budgetbok för covid-19-fonden har inte lämnats in av regeringen. Till dags dato har bara en sammanfattning av dess genomförandeandel getts vid seminariet Budgetpanorma för 2022 och ett utdrag för genomförandet av fonden daterat den 17 november 2021.
 2. Rekommendationer
 3. Omdöme

  Det är den här kommitténs åsikt att, när det gäller den formella formen, PPL nummer 35/V (4ª) — statsbudgeten för 2022 är i överenstämmelse med de väsentliga reglerna för formell legalitet och uppfyller de formella kraven för framläggning av lagförslag, i överensstämmelse med konstitutionen och procedurreglerna och därför kan behandlas i plenum.

 4. Röstning om rapporten och omdömet

  Denna rapport och omdömet diskuterades och godkändes den 29 november 2021 med 10 röster för, 0 röster mot och 3 nedlagda.

Källa: La'o Hamutuk

November

22 — Påve Franciskus återkallar prästvigningen av en östtimoresisk präst

Jakarta. Vägen är nu klar för Martinho Germano da Silva Gusmao att kandidera i nästa års presidentval.

Påve Franciskus återkallat prästvigningen av en stiftspräst i Östtimor, som vill ställa upp i presidentvalet i landet, som har en katolsk majoritet.

Återkallandet offentliggjordes i en kommuniké riktad till katoliker den 21 november i stiftet Baucau i vilket Martinho Germano da Silva Gusmao arbetar.

Enligt denna kommuniké kommer, från och med idag och framåt, Martinho Germano da Silva Gusmao leva sitt liv som en vanlig lekman och fortätta att vittna om tron som en god lekman, står det i kommunikén.

Den förklarade att prästens avskedande var ett svar på en begäran från Gusmao till påven Franciskus inlämnad förra året.

Kyrkoherde fader Alipio Pinto Gusmao och ställföreträadande kansler fader Deonisio Guterres Soares, som undertecknat kommunikén. som skrivit under kommunikén, uppgav att Gusmao lever sitt liv som en vanlig lekman i samhället men prästerskapets sakrament som han erhållit kvarstår.

Så när människor som är i ett läge med dödsfara utan någon präst att omedelbart dela ut biktens sakrament, kan Martinho Gusmao ge biktens sakrament och ge officiell absolution för synder, sade de.

Östtimor har planerat presidentval i mars och Gusmao har sagt att han ska ställa upp som oberoende kandidat

De uttryckte också tacksamhet för Gusmaos tjänster som präst och bad katoliker att be för att han fortfarande kommer att kunna vara en god lekman och fortsätta att vittna om sin tro som kristen i samhället.

Tilkännagivandet följer på ett brev skickat av kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering till Gusmao den 15 oktober.

Father Gusmao lämnade in en avskedsbegäran i janauari 2020 till biskopen i Baucau, Basilio Nascimento — som dog förra månaden — och ett brev till påven i februari 2020.

Biskop Nascimento befriade Gusmao från prästerliga plikter i augusti.

Gusmao, som studerat politik vid Vatikanens universitet i Rom och tidigare varit medlem av den nationella valkommissionen i Östtimor, hävdade att hans beslut att avgå var för att ge sig in i politiken bland annat genom att ställa upp i presidentvalet nästa år.

Prästen, som också var föreläsare i det katolska Instituto Superior de Filosofia e de Theologia (ISFIT), i Fatumeta i Dili, sade till UCA News den 22 november att Vatikanens beslut skulle göra mina förberedelser för att bli presidentkandidat enklare.

Östtimor har planerat presidentval i mars och Gusmao sade att han skull ställa upp som obereonde kandidat.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

18 — La'o Hamutuks kommentarer till budgetförslaget för 2022

I källan finns också illustrationer.

Pressmeddelande: Analys, bekymmer och förslag från La’o Hamutuk angående förslaget till statsbudget för 2022

Varje år, i enlighet med konstitutionens krav, lägger regeringen fram ett förslag till budget för parlamentet, som ska diskutera, ändra och godkänna det. Den 15 oktober presenterade regeringen sitt förslag för 2022 och parlamentet håller nu förhör för att höra olika synpunkter. La'o Hamutuk bjöds in av kommitté C (Offentliga finanser) att vittna den 15 november och lämna ett skriftligt inlägg för att informera före plenardebatten. Nedan ges några av huvudpunkterna i La'o Hamutuks inlägg:

Parlamentsledamöter och allmänheten behöver korrekt och fullständig information innan beslut, som borde vara grundade på starka fakta och evidens för att minska risken för fel och föra Östtimor i rätt riktning för framtiden, fattas. Till exempel behöver vi komplett information från finansministeriet och TimorGAP om omvärderingen av petroleumfondens investering i Greater Sunrise från 700 miljoner dollar till 0.

Framtida uppskattningar borde göras seriöst av pågående utgifter, utbetalningar från infrastrukturfonden och petroleuminkomster. La'o Hamutuk konstaterar att i Bok 4 all återkommande utgifter ökar 4 % och att infrastrukturfondens utgifter är oförändrade från 2022 till 2026. Ingen information ges om petroleuminkomster efter 2023. La'o Hamutuk tror att dessa siffror inte är baserade på seriös planering och vi ber parlamentet att föra djupgående samtal med regeringen för att klart förstå de totala kostnaderna och uppskattningarna för varje program och projekt.

Budgetförslaget har ohållbara uppskattningar för kommande år. Regeringens utgiftsplaner är inte grundade på Östtimors finansiella situtation och förväntar sig större ökningar vid en tidpunkt när olje- och gasproduktionen kommer att sluta, petroleumfonden snart kommer att tömmas och vår inhemska ekonomi ännu inte är tillräckligt stark för att stödja statens och folkets behov. Därför föreslår vi att parlamentet anmodar regeringen att beakta vår finansiella och ekonomiskasituation före beslut om riktningen för framtida utveckling. Östtimors olje- och gastillgångar har redan nästan helt omvandlats till pengar, vilka investerats på internationella finansiella marknader vilkas fluktuationer är bortom vår kontroll. Den ändliga summan i vår petroleumfond kommer snabbt att tömmas om v inte använder den klokt för att stödja byggandet av starka mänskliga resurser och hållbara produktiva sektorer.

Även till exempel, om den sittande regeringen har uttalat att den kommer att omvärdera planen för att bygga Tasi Mane-projektet och dess delar, har vi hittills inte sett utvärderingsprocessen utan fortsatt rservering av pengar: 1,5 miljoner dollar 2022 och 747 miljoner dollar i de fyra åren därefter, inklusive avsättningar för att flytta människor från områden där projektet kanske aldrig kommmer att byggas.

Vi behöver mera komplett information om följderna av att låna. Tills nu har regeringen lånat mer än 500 miljoner dollar och det borde finnas fler detaljer om utbetalningar och planer för ytterligare lån, som den föreslagna budgeten begränsar till 410 miljoner dollar för 2022. Vi föreslår att parlamentet utforskar långtidsföljderna av dessa lån för Östtimor.

Det programbaserade budgetsystemet når ännu inte sitt mål och döljer väsentliga detaljer. La'o Hamutuk håller med om att en budget grundad på program är bra för att stärka budgetsystemet, men när enheternas tillordning av sina aktiviteter till program inte matchar verkligheten eller är inkonsistent minskar det transparensen och misslyckas med att förbättra budgetprocessen. Därför föreslår vi att parlamentet kräver att regeringen förbättrar budgetsystemet för att främja transparens och ansvar samt tillhandahålla information om tilldelning till varje statlig myndighet och statligt direktorat.

Östtimor borde investera mer i mänskliga resurser såsom utbildning, hälsa, vatten och jordbruk. Vi ser en stor skillnad mellan regeringens tal om prioritering av de sociala och ekonomiska sektorerna och budgetens tilldelningar — den för 2022 föreslagna budgeten ger bara 17 % till dessa fyra viktiga områden. Vi uppmuntrar parlamentsledamöterna att diskutera detta och tillsmmans besluta om en budgetinriktning grundad på nuvarande realiteter för att verkligen hjälpa människorna med de största hjälpbehoven.

Vi borde inte understödja statstjänstemän medan många jordbrukssamhällen står inför hunger. Vi konstaterar att planen att ge 25 miljoner dollar i understöd till statligt anställda motsäger statens uttalade mål att uppnå matsäkerhet, färbättra kosten och främja hållbart jordbruk. Vi föreslår att regeringen försöker hitta mer strategiska sätt att stödja jordbrukare direkt, snarare än offentligt anställda som redan får månadslöner.

Vi har konstaterat många fel och oriktig information i budgetdokumenten och ber regereingen att ge exakt information och ber parlamentet att bekräfta data i budgetböckerna. Till exempel står det i tabell 12 i bok 1 att 40,2 miljoner dollar kommer att tilldelas EDTL, E.P. 2022, men verkligheten är 90 miljoner. Tabellen säger att 40,4 miljoner dollar kommer att gå till BTL, E.P. men verligheten är 17 miljoner. Summan i tabell 12 är omkring hälften av de verkliga tilldelningarna. Vårt inlägg innehåller många andra exempel.

Vårt inlägg omfattar åtta specifika rekommendationer till parlamentet och regeringen.

Mer information om processen och innehållet i 2022 års budget finns i http://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/21OGE22.htm.

Källa: La'o Hamutuk om budgetförslaget för 2022

16 — Arvet efter Max Stahl inpräglat i Östtimors historia

Brisbane. Den brittiske journalisten och filmaren Max Stahl har hedrats med en begravningsmässa i St Stephens-katedralen i Brisbane — 30 år efter att han filmade en massaker i Östtimor — en händelse som hjälpte det lilla landet på dess väg till självständighet.

Begravningen ägde rum i fredags — 30-årsdagen av en massaker på begravningsplatsen Santa Cruz Cemetery i huvudstaden Dili i vilken 271 ungdomar dog.

Stahl riskerade sitt eget liv, när ham filmade indonesiska soldater som sköt mot unga prosterande.

Hans modiga handlande gav massakern internationell uppmärksamhet och belyste den indonesiska militärens agerandes brutalitet i Östtimor.

Han ägnade en stor del av sitt liv åt att främja mänskliga rättigheter och att hjälpa Östtimor.

Han dog i ett sjukhus i Brisbane den 28 oktober efter en lång kamp mot cancer. Han blev 66 år.

Östtimors ambassadör i Australien, Inês Almeida, uttalade sin djupaste uppskattning till Stahls fru, Ingrid Bucens, och barn liksom till östtimoreser bosatta i Australien och östtimoresiska säsongsarbetare, som tagit sig ledigt för att visa aktning och sorg.

Hon sade att den 12 november och Stahl är för evigt inskrivna i Östtimors historia.

Begravningsmässan leddes av Brisbanes östtimoresiska präst Martinho da Costa och diakonen Gary Stone, medgrundare av Veterans Care Association.

Costa beskrev Stahls bidrag, offer och engagemang för Östtimors självständighet: Idag är vi här för att fira det tack till honom för det han har delat för andra och oss.

Stone beskrev Stahl som en dygdens man och en fredsmäklare.

Max inspirerade oss att förverkliga hur en person kan förändra historiens gång genom sitt mod att hålla fram sanningen, skapa ljuset … Han är en fredsmäklare … Hans ljus har lyst för att inspirera oss alla.

Begravningsmässan kan ses på YouTube tillsammans med diakon Stones predikan: https://www.youtube.com/watch?v=ATxh04CwGag&list=PL8-1Dil2Zzb_v-0khKGn5WkAxsRJgEqwE&index=5.

Källa: Mark Bowling/The Macau Post Daily

13 — Vaccinationsläget i Östtimor

Vaccineringen av unga mellan 12 och 17 år gamla började den 27 oktober och till och med den 10 november hade 15.002 unga yngre än 18 redan fått sin första vaccindos.

Av de över 18 år har 76,4% redan fått minst en dos och 51 % av befolkningen är fullständigt vaccinerade.

De tre distrikten med den största andelen vaccinerade är Covalima (93%), Viqueque (90,7%) och Dili (83,4%).

Distrikten med den minsta andelen vaccinerade är Ermera (59,8%), Liquiçá (63,1%) och Bobonaro (63,6%).

Källa: Pressmeddelande från ministerrådets möte den 11 november 2021

12 — Östtimors president: Jag är beredd att ställa upp för omval om folket vill det

Begravningsplatsen Santa Cruz. Republikens president har tillkännagett att han är beredd att ställa upp för omval i 2022 års presidentval, om det är folkets vilja.

Jag är beredd att ställa upp för omval om folket vill att jag ska göra det. Men det är ingen mening för en sittande president att ställa upp för omval om folket inte håller med, sade statsöverhuvudet i slutet av ceremonin vid den 30:e årsdagen av Santa Cruz-massakern och firandet av den nationella ungdomsdagen.

Datum för presidentvalet kommer att tillkännages i januari 2022.

Källa: Mídia PR/Pressmeddelande presidentämbetet

13 — President Francisco Guterres Lú Olo vid minneshögtid för Santa Cruz-massakerns offer

President Lú Olo talade den 12 november 2022 på begravningsplatsen Santa Cruz vid en minneshögtid på 30-årsdagen av Santa Cruz-massakern.

Presidenten uppmanade ungdomar att stärka sig själva genom utbildning och kunskap.

Du kan läsa det korta talet i original (engelska) här

12 — Östtimors ambassadör Ines Almeidas tal vid Max Stahls begravning

Tal av Ines Almeida, Östtimors ambassadör, vid Max Stahls begravning den 12 november 2021 i S:t Stephens-katedralen, Brisbane.

Låt mig börja med att hedra de traditionella ägarna av den mark på vilken vi samlats idag, Turrbal-folket, och uttala min djupt kända respekt för deras äldstas förgångna, nuvarande och framtid.

Ingrid, Malin, Leo, Barnaby och Ben, jag kan inte föreställa mig smärtan av att förlora sin make eller far. Jag hoppas att ni kan få tröst av vetskapen att Max för evigt kommer att bli ihågkommen som en hjälte för vårt land, hans land, och att hans bidrag för alltid kommer att vara inetsat i Östtimors historia.

Idag gör vi en paus för att hedra Max Stahl, en filmmakare och journalist vars mod och orubblighet sattes på prov denna dag — för 30 år sedan, på Santa Cruz kyrkogård.

Idag, i Östtimor och runt vrlden, gör vi också en paus för att minnas de 271 ungdomar — vår Loriku Asu‘wain’, inklusive Kamal Bamadajah, en utländsk student dödad den 12 november, medan de protesterade fredligt för vår rätt till självbestämmande.

Den här dagen skulle ha varit just en annan mörk dag i Östtimors historia. Den här dagen skulle ha varit just en annan massaker — eller en av för många. Lika mycket som soldaterna var beslutna att fortsätta skjuta kulorna, döda vårt folk, så var också MAX mod och beslutsamhet att fortsatt låta kameran rulla, skapa ett vittnesmål av denna fasa med risk för sitt eget liv och deras som vågade hjälpa honom.

Snart utstrålades dessa sanningssägande bilder runt hela världen.

Efter Max bortgång frågade en australisk vän, som sedan långt tillbaka stött vår sak, mig: Var skulle vi nu vara utan dessa bilder?

Historien påminner oss om att det i våra långa och svåra 24 år med motstånd vi timoresiska aktivister, ledare i den diplomatiska fronten och vänner i solidaritetsrörelsen, vet hur svårt det var att för det internationella samfundet bevisa att massia brott mot mänskliga rättigheter och till och med massakrer utfördes mot vårt folk!

Få människor ville höra våra berättelser. Få människor trodde på våra berättelser — vare sig i Förenta nationernas korridorer, på gatorna i olika städer runt världen eller vid internationella konferenser. Max bilder var en väckarklocka för det internationella samfundet. Det fanns inte längre något förnekande och inget sätt att vara okunnig.

Max beslutsamhet slutade dock inte den 12 november 1991. Han gjorde vår kamp till sin kamp, vårt hopp till sitt hopp, vår beslutsamhet till sin beslutsamhet. Från den tidpunkten kom han med på vår resa och talade sanning för makten runt världen.

1994 hade jag privilegiet att dela samma scen som Max, som talare vid Asien-Stilla havskonferensen om Östtimor som hölls i Filippinernas universitet mot alla odds. Än en gång sattes vår svåra belägenhet i regionen på dagordningen.

Jag är glad över att Östtimors president Lu'Olo 2019 förärade Max landets högsta hederstecken, Östtimors orden. Och samma år gav vårt nationella parlament Max timoresiskt medborgarskap. Vi omfattar nu Max som en av våra egna, liksom vi gör med hans familj.

Max djupa kärlek och betydande bidrag till Östtimor fortsatte i perioden efter återställandet av självständigheten. Han skapade Centro Audiovisual Max Stahl (CAMSTL). Det har blivit en så betydande tillgång för hågkomsten av mer än 25 år av vår historia. En historia som aldrig ska glömmas — det är Max Stahls efterlämnade gåva.

2013 erkändes samlingen av UNESCO. Det är vår plikt att fortsätta hans viktiga och oavslutade arbete.

I maj 2021 försökte Max att till sina barn överlämna förbindelsen till Östtimor, som smitts under alla dessa år. Jag hedrades med att få ta emot ett rörande brev frå Max Stahl. Och jag citerar:

Kära Ines. Det här är Max Stahl. Du kanske vet att jag förärades den stora äran av Östtimoresiskt medborgarskap av parlamenten 2019. Jag skulle vilja börja processen att ge mina två barn, Malin 12 år och Leo 14 år. De föddes i Darwin — av medicinska skäl — men har levt hela sina liv i Tomor, gått i skola där tills covid och min medcicinska kris förde dem till Australien i mars 2020. De talar flytande portugisiska och förstår en del tetum. Hur kan jag föra det?

Östtimor, vi har en stor skuld till Max. Max är en del av vår historia. Vi har en moralisk plikt att hedra hans bidrag och arv.

Ba ho Maromak Max Stahl. Ita nia alin Matebian sira husi 12 Novembru, Cmdt David Daitula, Cmdt Nino Konis Santana, hamutuk ho Asu’Wain sira hotu sei simu Ita Boot ho liman rua.

Descansa Em Paz, Companheiro da Luta!

Källa: Östtimors ambassad i Australien

12 — Östtimor minns hjältarna från Santa Cruz-massakern

Jakarta. Fler än 200 ungdomar blev martyrer 1991 i incidenten under kampen för frihet.

Unga människor i Östtimor uppmanades att lära sig av de offer frihetskämparna gjorde på den 30:e årsdagen av Santa Cruz-massakern den 12 november.

Tragedin, i vilken fler än 200 människor dog efter att blivit skjutna av den indonesiska militären under landets kamp för självständighet 1991, är en dyster hågkomst, men dagen är också den nationella ungdomsdagen.

President Francisco Guterres uppmanade unga människor att fortsätta hålla andan av de unga offren för massakern och inte glömma de hjältar som osjälviskt kämpade och gav sitt blod för landets självständighet.

Vi kan göra allt rätt nu, men vi får inte glömma dem, de som gav sina kroppar och sitt blod så att vi som som är vid liv idag ska ha ett liv, sade han.

Genom deras offer kan vi nu vara fria, vi kan ha demokrati, vi kan nå självständighet.

En mässa hölls i kyrkan S:t Anthony Motael i Dili, inte långt från begravningsplatsen Santa Cruz, där tragedin ägde rum. Deltagare var offrens familjer, ungdomar, religiösa ledare och representanter för staten.

Hårt arbete, tolerans, disciplin är de värden som överlämnats av hjältarna.

Församlingsprästen fader Nelson da Costa Freitas uppmanade unga människor att ta lärdom av jältarna som dog i tregind.

Unga människor borde förvänta sig ingenting i utbyte när de bidrar till att lösa landets problem, precis som tragedins offer dog för att Östtimor skulle kunna åtnjuta frihet, sade han.

Gregorio Sinha, ordförande i hågkomstens organisationskommitté, sade Hårt arbete, tolerans, disciplin är de av hjältarna överlämnade värdena. I deras hjärtan finns det en anda av nationalism, patrioism . Det är vad vi vill att den nya generationen ska leva för.

Sociala aktiviteter inklusive fri sjukvård för offrens familjer organiserades av ungdomsgrupper under den vecka som föregick evenemanget.

Santa Cruz-massakern var en tragisk vändpunkt i Östtimors kamp för självständighet från Indonesien. Incidenten inträffade när fler än 2.000 människor gick till begravningsplatsen Santa Cruz för att hedra den unge aktivisten Sebastião Gomes, som dödades några dagar tidigre.

Den indonesiska militären öppnade eld, dödade 74 människor, de flesta av dem unga, på fläcken. Fler än 120 dog senare på sjukhus eller på grund av förföljelse av ockupationsstyrkan.

Massakern filmades av journalisten Max Stahl och drog internationell uppmärksamhet till Östtimor.

Stahl, som dog den 28 oktober i Australien och vars tjänster fortsätts att minnas i Östtimor på årsdagen av massakern, belönades med landets högsta belöning, Östtimors orden, 2019.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

11 — Historien upprepar sig: gemensam rekrytering för militären och polisen

Den 18 oktober 2021 höll försvarsministern ett möte med premiärministern för att be regeringen om vägledning när det gäller rekrytering av nya kandidater för FALINTIL (Defence Forces of Timor-Leste, F-FDTL) och Östtimors polis (National Police of Timor-Leste, PNTL) 2022. Avsikten med denna gemensamma rekryteringsdrive är att säkra att F-FDTL:s och PNTL:s anställda har gemensamma värderingar och principer och främja ömsesidigt förtroende samt ömsesidig respekt och vänskap. De två säkerhetsinstitutionerna kommer också att hålla gemensamma övningar utöver att utföra sina egna särskild plikter själva.

Fundasaun Mahein (FM) konstaterar att, när den nuvarande försvarsministern tillträdde sin post som tillförordnad försvars- och inrikesminister, regeringen avsåg att enbart rekrytera för F-FDTL och sen överföra en del av dessa till PNTL. Men FM ser att denna plan inte stämmer med PNTL:s uppdrag och inte är förutsedd i Östtimors konstitution. Medan vi dessutom ser behovet att konsolidera goda relationer mellan medlemmar av de väpnade styrkorna och PNTL för att undvika tävlan och förhindra de problem som bidrog till krisen 2006, är vi också oroade av militariseringen av PNTL.

Som FM har skrivit många gånger så har F-FDTL och PNTL olika uppdrag och ansvar. F-FDTL:s uppdrag är tydligt relaterat till nationellt försvar och externa hot. Å andra sidan svarar PNTL på interna säkerhetsproblem med en samhällspolisiär ansats. Den samhällspolisiära kulturen har utvecklats sedan bildandet av PNTL genom lagen om PNTL som antogs 2004 och reviderades första gången 2009. PNTL har gjort betydande investeringar i den samhällspolisiära modellen för att skapa en polisstyrka, som är nära samhället och kan behandla incidenter med en ansats för dialog.

FM:s huvudsakliga oro över den planerade gemensamma rekryteringen av PNTL och F-FDTL är att Östtimor skulle kunna upprepa erfarenheten av rättsväsendet för flera år sedan. Den gemensamma rekryteringen i rättsväsendet resulterade i högkvalitativa urval till domare, adekvat kvalitet för åklagare och lägre kvalitet för försvarare. Grundat på denna erfarenhet förutser FM att gemensam rekrytering till F-FDTL och PNTL skulle kunna ge liknande resultat som för rättsväsendet med högre prioritet för F-FDTL medan PNTL får lägre prioritet. Detta skulle kunna framkalla motsättningar mellan de två organisationerna.

Baserat på den läxa denna tidigare erfarenhet gett, borde regeringen skapa en PNTL-vitbok, som kan tjäna som vägledning för rekryteringar, särskilt som det för närvarande inte finns något sådant dokument, som kan begröänsa åtgärder av politiker, som vill forma polisen och militären enligt sina mål. FM kräver också att regeringen gör en studie som kan utforska frågan om gemensam rekrytering för att se om det är genomförbart ellerinte.

Talrika länder har rekryterat veteraner ur militären till polisstyrkan. Det går ofta bra eftersom veteraner har utvecklad disciplin och professionalism genom sin militära utbildning och aktiva tjänst. Men det har också kommit många klagomål från samhällen att militära veteraner har begått fler förseelser än civila poliser, eftersom det ego och den militära karaktär de utvecklat under militärtjänsten fortsatt att dominera deras attityd och handlingar. Det är inte bara rekryteringen av tidigare militärer till polisen som har varit problematisk, men regeringen vill ha gemensam rekrytering och utbildning för två organisationer med olika uppdrag. FM är oroat för att om denna gemensamma rekrytering blir av, så kommer åtskilliga frågor att ställas. bland andra:

 1. Kandidater med fler meriter kommer att fylla vakanserna hos militären, medan de med genomsnittliga meriter kommer att fylla vakanserna hos polisen.
 2. De som når ett högre betyg under rekryteringen skulle kunna utveckla ‘stora egon’ och sedan se ner på dem som nådde sämre betyg,
 3. Kandidater som fyller PNTL:s vakanser kan få mindre självförtroende eftersom de fått sämre betyg.
 4. Psykologiskt skulle militären kunna se sig själva som överlägsna och PNTL som svagt.

Å andra sidan skulle gemensam rekrytering kunna ge följande fördelar:

 1. Relationen mellan polisen och militären skulle kunna förbättras genom rekryteringsprocessen.
 2. Militärens förståelse för polisarbete skulle kunna förbättras, så att militären i fredstid skulle kunna bistå polisen i frågor som berör den inre säkerheten.

Baserat på dessa observationer fortsätter FM att stödja den rekryteringsmekanism som har använts tidigare tills skapandet av en ahndbok för rekrytering till PNTL är komplett. Detta för att F-FDTL:s rekryteringssystem har gått bra tills nu, vilket visas av det faktum att 600 människor nyligen rekryterades i Metinaro. Därför föreslår vi att regeringen fortsätter att använda PNTL:s nuvarande rekryteringssystem.

För mer detaljer i denna fråga kontakta: Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Abel Amaral, Outreach Officer/Fundasaun Mahein

11 — Efter 30 år förblir rättvisa för timoreser svårfångad, det är aldrig för sent för att utkräva ansvar för Santa Cruz-massakern och journalisten Max Stahl dog den 28 oktober efter lång kamp mot cancer

Efter 30 år förblir rättvisa för timoreser svårfångad

ETAN säger att det aldrig är för sent för att utkräva ansvar av de för Santa Cruz-massakern ansvariga.

På 30-årsdagen av Santa Cruz-massakern anmodar East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) det internationella samfundet att stoppa straffriheten de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under ockupationen av Östtimor.

Santa Cruz-massakern är bland de mest ökända brotten begångna av Indonesien under dess illegala ockupation av Östtimor och det har dröjt för länge för rättsväsendet att agera, sade John M. Miller, ETAN:s nationella koordinatör.

De för massakern och för de många andra brotten mot mänskligheten under Indonesiens illegala ockupation ansvariga måste ställas till svars för sina brott.

USA och andra regeringar, som beväpnade och utbildade Indonesiens säkerhetsstyrkor under Suhartos diktatur, fullföljer nu aktivt business-as-usual med Indonesien utan att ge utrymme för verkligt ansvarstagande för sin samverkan med Timors förtryckare.

Den 12 november 1991 sköt indonesiska, av USA beväpnade, soldater hundratals fredliga demonstranter som krävde självbestämmande och protesterade mot grymheter begångna av den indonesiska militären. Fler än 271 östtimorser dödades på stället eller dog snart efteråt och lika många försvann och tros vara döda.

Massakern 1991 var en viktig vändpunkt i Östtimors kamp för frihet. Indonesiens överfall bevittnades och filmades av utländska journalister. Redogörelser av ögonvittnena Allan Nairn och Amy Goodman från USA, fotografen Steve Cox och filmmakaren Max Stahl (som nyligen dog, se nedan) motsade indonesisk propaganda och inspirerade bildandet av dussintals gräsrotsgrupper över hela världen — inklusive ETAN — som stöder Timors självbestämmande.

Under mer än två årtionden av USA-stödd ockupation begick indonesiska soldater allvarliga brott med straffrihet vilket betydde mer än 184.000 döda timoreser och tortyr, våldtäkt och omplacering av otaliga andra. Östtimor blev självständigt 2002.

Östtimors folk behöver fortfarande få veta var deras släktingars och vänners kroppar finns, sade Miller. Straffrihet för årtionden av systematiska illdåd av indonesisk militär och polis hindrar både Östtimor och Indonesien från att respektera mänskliga rättigheter och konsolidera laglydnad.

De senaste åren har Indonesien i ökande omfattning kränkt mänskliga rättigheter genom att bland annat upptrappade militära aktioner i Västpapua och trakasserier av försvarare av mänskliga rättigheter och miljö- och antikorruptionsaktivister.

USA:s och andra regeringar som beväpnade och utbildade Indonesiens säkerhetsstyrkor under Suhartos diktatur fullföljer nu aktivt business-as-usual med Indonesien utan att ge utrymme för verkligt ansvarstagande för sin samverkan med Timors förtryckare, tillade Miller.

Förövare från länder som Förenta staterna, Storbritannien och Australien som aktivt hjälpte till med dessa brott genom att tillhandahålla vapen , utbildning och politiskt stöd har ännu inte ställts till svars.

För mer om Santa Cruz-massakern se ETAN:s bakgrund på http://etan.org/factsheets/santa_cruz.htm.

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) bildades i december 1991 efter Santa Cruz-massakern. ETAN stöder demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa i Östtimor, Västpapua och Indonesien. Webbplatsen är www.etan.org och ETAN finns på Twitter/Instagram under @etan009.

Journalisten Max Stahl dog den 28 oktober efter en lång kamp mot cancer. Han filmade Santa Cruz-massakern

ETAN deltar i den timoresiska nationens sorg över Max Stahls död. Hans film av Santa Cruz var viktig i vår organisation, stimulerade både indignation och aktivism som ledde till ändringar i USA:s politik. Hans mod inspirerade alla oss som kände honom, sade John M Miller. Vi kondolerar hans familj, vänner och kollegor.

1991 sade Stahl att han fortsatte filma på Santa Cruz begravningsplats när Soldaterna som anlände sköt från nära håll mot en samling på några tusen unga människor. Han begravde filmerna i en nygrävd grav. Han återvände senare på natten för att hämta filmerna och lät smuggla dem ut ur landet. Han gjorde dokumentären Cold Blood: The Massacre of East Timor. 1999 filmade han Indonesiens bestraffande förödelse av landet efter att dess befolknings överväldigande flertal röstat för självständighet. Senare flyttade han till Östtimor, där han bildade en ny familj, fortsatte att göra filmer och delade med sig av sina kunskaper samt utsågs till hedersmedborgare. Filmarkivet han grundade i Dili — The Max Stahl Audiovisual Centre for Timor-Leste — finns som en varaktig gåva.

Se också TAPOL:s minnesord över en legendarisk filmmakare som ägnade sitt livåt Östtimor och The Guardians dödsruna.

Källa: ETAN — Efter 30 år förblir rättvisa för timoreser svårfångad

03 — Utsatta länder kräver klimatnödpakt från COP26

Länder särskilt hotade av klimatändringar har antagit ‘Dhaka-Glasgow Declaration’ som skissar deras krav på COP26.

Ett forum med fler än 50 klimatkänsliga länder i Afrika, Asien, Karibien, Latinamerika, Mellanöstern och Stilla havet har lagt fram sina krav till COP26.

CVF Dhaka-Glasgow Declaration anmodar särskilt länder med stora utsläpp att hålla 1,5 graders-målet inom räckhåll genom årliga höjningar av klimatmålen vid varje COP.

Ledare kräver också en leveransplan för 100 miljarder dollar i klimatfinansiering från utvecklade stater.

2021-11-02, Glasgow. Världens för klimatändringar mest känsliga länder har kommit överens om en omfattande uppsättning krav som framför deras intressen och förväntningar för att Förenta nationernas klimatkonferens (Climate Change Conference) COP26 ska betraktas som framgångsrik.

Huvudkravet är att resultatet av COP26 ska omfatta en Klimatnödpakt med en betalningsplan för de årliga 100 miljarderna dollar i klimatfinansiering från utvecklade länder mellan 2020-2024 delat 50:50 mellan anpassning och lindring och oberoende årlig uppföljning av förverkligandet med IMF inblandat. Dessutom skulle den föreslagna pakten bemyndiga årliga höjningar av ambitionerna hos regeringar och särskilt stora kolutsläppare varje år fram till 2025. Pakten syftar till att återställa förtroendet för Parisavtalets förmåga att leverera trots misslyckanden i förverkligandet av klimatfinansieringen och staternas misslyckanden att följa avtalet genom att uppdatera och förnya bifogade NDC:er.

Klimatnödpakten tillsammans med fem andra topprioriteter för COP26 fanns i ‘de klimatkänsligas forums Dhaka-Glasgow deklaration’ antagen vid forumets höga ledares dialog — CVF:s globala möte på högsta nivå — under världsledarnas toppmöte i Glasgow i tisdags.

Med Bangladesh premiärminister, Sheikh Hasina, som ordförande, deltog Förenta nationernas generalsekreterare Antonio Guterres, COP26-ordföranden Alok Sharma, utöver ledare, ministrar och höga tjänstemän som representerade CVF-länderna.

Vi har också kommit fram med en Klimatnödpakt. Den här pakten avser leveransplanen för klimatfinansieringen. Den kräver också höjning av ambitionen vid varje COP, särskilt från de stora föroreningsutsläppande länderna. Det kommer att säkra kontinuerlig framsteg så att temperaturhöjningen hålls inom 1,5 grader Celsius. Vi uppmanar ordföranden för COP26 och alla UNFCC:smedlemmar att anta klimatnödpakten som en del av COP26 deklaration, sade Hasina under CVF-ledarnas möte vid COP26.

Premiärminister Hasina tillade att CVF:s medlemmar är bland de länder som är mest påverkade av de negativa följderna av klimatändringar. Detta trots att vi varken har någon historisk roll eller något asnvar för denna kris och samtidigt har vi, de mest sårbara länderna, varken tillräcklig förmåga eller kapacitet att övervinna dessa utmaningar. Detta olyckliga dilemma, och för överlevnad, har vi svängt till att anta åtgärder på egen hand för att ta itu med de förödande konsekvenserna av klimatändringen.

I detta avseende betonade premiärminister Hasina vidare att 38 CVF-länder skulle följa planer för klimatvälstånd (Climate Prosperity Plans) efter Bangladesh ‘Mujib’-plan för att vägleda deras utvecklingsväg genom en strategi för kolbegränsning och motståndskraft mot klimatändringar för att nå klimatvälstånd.

I sin deklaration utmanade CVF-ledarna det internationella samfundet att svara proportionellt mot den exempellösa globala orättvisa hos klimatkrisen … som hotar själva existensen av ett antal av våra mest sårbara och minst ansvariga nationer.

De kräver att stora förorenande länder fördubblar ansträngningar under detta årtionde för att hålla gränsen på 1,5° C uppvärmning inom räckhåll, leverera och arbeta för att skala upp och förbättra utlovad klimatfinansiering, att snabba upp anpassning … och för att säkra nödvändigt stöd för att säkra nödvändigt livsuppehälle för de mest sårbara.

CVF bekräftade också sju (7) nya medlemsstater, vilket utökar medlemstalet i forumet från 48 till 55 länder, : Benin, Eswatini, Guinea, Guyana, Liberia, Nicaragua, Uganda.

Genom Dhaka-Glasgow-deklarationen uppmanar CVF-länderna också COP26 att leverera enlig följande prioriteter:

 1. Förluster & skador
 2. Robusta koloxidmarknader
 3. Påskynda anpassningar
 4. Ny & förbättrad klimatfinansiering
 5. Att flytta biljoner

Dhaka-Glasgow-deklarationen uttryckte också CVF:s prioriteter på sex områden utöver UNFCCC:s arbete inklusive begränsning av maritima utsläpp och skydd av aoceaner, stöd för övergång till förnybar energi, ökade ansträngningar att skydda människor som flytt under katastrofer och löften om resurser för en rättvis övergång till utveckling för låga koloxidutsläpp och främjande av gröna arbetstillfällen.

Ni (klimatkänsliga länder) står vid frontlinjen av den avslöjande covid-19-krisen och stigande klimatnödläget. De första att lida och sista att få hjälp. Solidaritet saknas … vi måstre helt enkelt göra mer, sade FN:s generalsekreterare Guterres och tillade Jag stöder CVF:s klimatnödpakt. Det är så vi håller 1,5 grader levande.

Trycket ligger nu på COP26 brittiska ordförandeskap att styra klimatsamtalen mot Parisöverenskommelsens mål och uppnå de transformerande steg som behövs i klimatpolicyn och klimatåtgärderna, när tusentals delegater från hela världen samlas i Glasgow de kommande två veckorna.

Ni är inte bara de länder som är mest påverkade av klimatändringar, ni är ledarna för att ta itu med det, sade Alok Sharma, COP26 ordförande från Storbritannien och betonade att G20-länderna har förbundit sig att öka anpassningsfinansieringen.

Dhaka-Glasgow-deklarationen är resultatet av fyra regionala konsultationer och ett globalt möte av högre tjänstemän i år, i vilket de av den globala uppvärmningens påverkan mest hotade länderna på fyra kontinenter identifierade sin viktigaste farhågor för att ta itu med klimatnödläget.

De kommande dagarna kommer CVF, med Bangladeshs ordförandeskap vara värd för ett antal möten med talare för att säkra att sårbara länders krav hörsi förhandlingarna som slutar den 12 november.

Länk till CVF Dhaka-Glasgow: https://thecvf.org/our-voice/statements/dhaka-glasgow-declaration-of-the-cvf.

Länk till video: https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/high-level-event-forging-a-cvf-cop-26-climate-emer.

Citat

John Kerry, särskilt presidentsändebud från Förenta staterna, sade: Jag känner den vrede som ni [CVF:s medlemmar] känner och som ni borde känna. Under lång tid har den utvecklade världen och en del av utvecklingsvärlden gjort val som innebär risker för er och ni betalar det högsta priset i många fall. Vi måste flytta oss till en annan plats. Vi måste göra det tillsammans.

Bruce Bilimon, hälsovårdsminister i Marshallöarna, sade: CVF:s Dhaka-Glasgow-deklaration anger den välbehövliga tonen för att säkra det mycket kritiska 1,5-graders målet. Länder som mitt, fortsättera tt visa det ledarskap som nu behövs — och vi behöver se samma enade ledarskap från G20 och andra stora förorenare. Vi behöver att G20-länderna ökar sina utfästelser om klimatfinansiering och också ökar sin andel av finansieringen av klimatanpassningar för att motsvara mildrandet. En 50:50-delning mellan mildring och anpassningsfinansiering är mycket viktig för oss.

Om CVF

CVF är ett internationellt forum för de länder som är mest hotade av klimatändringar. Grundat 2009 består det av 55 medlemmar i fem regioner, Afrika, Asien, Karibien, Latinamerika och Stilla havsregionen, som representerar omkring 1,2 miljarder människor i hela världen. Forumet leds av ett roterande ordförandeskap med tvåårsperioder med Bangladesh för närvarande som ordförandeland för andra gången 2020-2022. För mer information gå till https://thecvf.org/about/.

CVF:s medlemmar

Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Kambodja, Colombia, Komorerna, Costa Rica, Demokratiska Republiken Kongo, Dominikanska Republiken, Eswatini, Etiopien, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Jemen, Kenya, Kiribati, Libanon, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maldiverna, Marshallöarna, Mongolien, Marocko, Nepal, Nikaragua, Niger, Palau, Palestina, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Rwanda, Samoa, Saint Lucia, Senegal, Sydsudan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Tunisien, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Vietnam, Östtimor.

Källa: Pressmeddelande/Scoop

Oktober

28 — Östtimor lämnar in sin plan för klimatanpassning till UNFCCC

Östtimor lämnade in sin plan för klimatanpassning (National Adaptation Plan — NAP) [https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Timor%20Leste%20NAP.pdf] till UNFCCC:s (UN Framework Convention on Climate Change) sekretariat som en del av landets hantering av klimatförändringar på medellång till lång sikt i mars 2021. Trots den pågående blobala pandemin är det resultatet av en avsevärd insats av landet för att påskynda sin klimatanpassningsplan med stöd av det GEF-finansierade för UNDP och UNEP gemensamma globala stdöprogrammet för klimatanpassningsplaner (National Adaptation Plan Global Support Programme — NAP-GSP).

Östtimor startade framtagningen av sin anpassningsplan 2019. Det nationella direktoriatet för klimatförändring under statssekretariatet för miljö och FN:s landskontor organiserade besök i byar för att fastställa sårbarheter som skulle påverka anpassningsplanen. De mest utsatta byarna finns i landets västra delar. Enligt Östtimors Intended Nationally Determined Contribution (INDC), har en tredjedel av marken i Östtimor hög risk för erosion och omkring hälften risk för försämring och minskning av bördigheten. Klimatförutsägelser omfattar en ökning av nederbördsintensiteten i Östtimor, vilket kommer att förvärra jorderosion, jordskred och lokala översvämningar.

Efter fastställandet av sårbarheterna höll Östtimor ett nationellt rådslag med intressenterna frå ministerierna (det vill säga Offentliga anläggningar, Jordbruk och fiske, Hälsovård och Finanser) och det nationella direktoratet för katastrofriskminskning under statssekretariatet för civilt skydd. I juni 2020 publicerade Östtimor ett första NAP-dokument och höll ett bekräftelseseminarium varefter regeringen förklarade planen giltig i september 2020.

Den nationella anpassningsplanen gjordes upp för att vara i linje med och förenlig med landets övergripande utvecklingsväg och kommer att prioritera ekonomisk diversifiering genom att stödja andra sektorer såsom jordbruket. Alla prioriteringar i planen har sammanställts med existerande prioriteringar fastställda i National Adaptation Programme of Action, INDC och det av den gröna klimatfonden finansierade landsprogrammet. Prioriteringarna grupperades i sju sektorer (infrastruktur, biologisk mångfald och anpassning till ekosystem, hälsovårdssektorn, jordbrukssektorn, vattensektorn, katastrofriskminskning och turism) och ordnades i prioritetsprogram.

När man betänker de grundläggande förutsättningarna som formar risker, sårbarhet och anapassningsförmåga i Östtimor så tar anpassningsplanen stor hänsyn till traditionella lagar och sedvänjor. Tara bandu är en traditionell lag som bestämmer hanteringen av naturtillgångar. Tara bandu är ett byvis organiserat system för hantering av naturtillgångar grundat på traditionella sociopolitiska strukture på bynivå. Tara bandu förbjuder nedbränning av skogar, fällning av träd, insamling av skogsprodukter, jordbrukskördar, jakt och fiske och andra aktiviteter i en förbudszon för en bestämd tidsrymd. Anpassningsplanen erkänner Tara bandu som en viktig startpunkt för att engagera samhällen och genomföra botten-upp-aktiviteter för att bygga motståndskraft.

Att formulera och överlämna en anpassningsplan till UNFCCC representerar en viktig milstolpe för Östtimors utveckling och bekräftar dess planer att anpassa kritiska sektorer till klimatförändringarnas påverkan. Östtimor är ett av de först minst utvecklade länderna att överlämna en anpassningsplan före COP26 år 2021.

Källa: UNDP Climate Change Adaptation Portal

28 — Kina och WFP samarbetar för att ge livsmedel till kvinnor i Östtimor

Dili. Förenta nationernas livsmedelsprogram (World Food Programme — WFP) välkomnar ett nytt bidrag från Kinas regering till nödhjälpslivsmedel för undernärda gravida och ammande kvinnor i Östtimor.

Bidraget kommer att användas för att ge 548 ton näringsrik mat till fler än 12.000 gravida och ammande kvinnor varje månad under en period av 12 månader. Bidraget kommer att möjliggöra ett näringstillskott för att förebygga utbredd undernäring med syfte att minska överdödligheten bland de hotade genom tillskott av av mat och mikronutrienter till undernärda gravida och ammande.

Avtalet mellan Folkrepubliken Kina och WFP om bidrag till livsmedelshjälp i Östtimorkommer vid rätt tidpunktför att ge viktigt stöd till vårt folk. Å våra gravdia och ammande kvinnors vägnar uttrycker jag vår stora uppskattning av ert generösa stöd och engagemang. Hälsovårdsminister Odete Maria Belo uttalade detta under ceremonin vid offentliggörandet av avtalet den 28 oktober 2021.

I Östtimor förblir livsmedelssäkerhet (food security) och undernäring en pågående utmaning, mer än en tredjedel av befolkningen lider av konstant brist på livsmedelssäkerhet. Bland barnen under 5 år är 47 % kortväxta, 8,6 % är utmärglade och 32 % underviktiga. Bland kvinnor i reproduktiv ålder lider, enligt 2019 års siffror, 30 % av blodbrist.

Påverkan av covid-19 och översmäningarna i april 2021 har ökat bristen på livsmedelssäkerhet och näring ytterligare, påverkat försöningen, leveranskedjor och marknadsfunktionerna i Östtimor ytterligare. Till exempel måste 38 % av hushållen minska kvaliteten på sin diet på grund a brist på pengar eller resurser, medan 21 % i den lägsta välståndskvartilen var tvungna att hoppa över ett mål enligt utvärderingen av den socio-ekonomiska påverkan, som Östtimors regering gjort.

WFP är tacksamt för det generösa bidraget från Kina. Matbiståndet tillsammans med hälso- och försörjningstjänsterna i byarna kommer att bidra till att bryta den generationsövergripande cykeln av undernäring, sade Dageng Liu, WFP:s landsrepresentant i Östtimor.

Jag är glad över att få presentera detta program med WFP och hälsovårdsministeriet. Kina är alltid villigt att stärka sin koordinering och sitt partnerskap med FN och jälpa Östtimor att förverkliga sitt program för 2030 års hållbar utveckling inklusive frihet från hunger och omvandling av livsmedelssystemen, sade den kinesiske ambassadören Xiao Jianguo.

Bidraget från Kinas regering genom South-South Cooperation Assistance Fund (SSCAF) kommer att möjliggöra för WFP att upphandla superflingor — en blanding av majs och soja med tillsats av vitaminer och mineral. De kommer att distribueras av hälsovårdsministeriet och den centrala medicintjänsten (Central Drugs and Medical Equipment Service, SAMES) till de 13 distrikten.

Förenta nationernas livsmedelsprogram är världens största humanitära organisation, som räddar liv i nödlägen, bygger välstånd och bidrar till en hållbar framtid för människor efter konflikter katastrofer och påverkan från klimatförändringar.

För mer information kontakta Jiyoung Michelle Han, WFP Timor-Leste, jiyoungmichelle.han@wfp.org.

Källa: Pressmeddelande/WFP

21 — Östtimor kommer snart att gå på reserverna


Majoriteten timoreser är under 20 och deras ekonomiska framtid är osäker (Charles Scheiner)

Den unga nationen Östtimor har välsignats med 23 miljarde dollar i intäkter från olja och gas de senaste åren och det har stått för kostnaderna för 86 % av statens aktiviteter. Men den eran är nästan över och exporten av återstående olja och gas kan troligen finansiera regeringen ytterligare ett eller två år. Även om investeringarna i dess 19 miljarder dollar stora självständiga väståndsfond (petroleumfonden) fortsätter att gå bra, är landet mer än halvvägs i perioden under vilken dess icke-förnybara tillgångar kan betala offentliga investeringar och tjänster. Framtiden är osäker — och skrämmande.

Som jag beskrivit i min artikel Timor-Leste economic survey: The end of petroleum income har ledarna av detta fredliga, demokratiska land hanterat flödet av petroleuminkomster bra, undvikit betydande korruption, våld, kriminalitet och brott mot konstitutionen. Även om de har handlat mycket bättre än de flysta nyligen självständiga, fattiga länder, som förlitar sig på på att omvandla icke-förnybara tillgångar till reda pengar, har en del negativa konsekvenser av oljeberoendet varit oundvikliga. Ekonomin förlitar sig på import, lokal produktion är minimal, arbetstillfällena är otillräckliga och den urbana medel- och överklassen har åtnjutit det mesta av fördelarna.

Mycket av oljpengarna har betalat utländska bolag för att bygga stora infrastrukturprojekt, men landsbygdens jordbrukande majoritets liv har knappast förbättrats. Bara en liten del av petroleumintäkterna har använts för att stödja människors liv och framtida produktivitet — utbildning, hälsovård, barns näring och landsbygdens vattentillgång är bara lite bättre än de var på 1990-talet, de sista åren av den indonesiska militärockupationen. De flesta människorna fortsättera att överleva genom jordbruk för självhusåll, medan den privata sektorns sysselsättning har varit minskande sedan 2014. Ekonomisk diversifiering har, trots att den ofta diskuterats, inte åstadkommits.


Huvudsakliga inkomstkällor för Östtimors befolkning i arbetsför ålder

Policymakare refererar fortfarande till den orealistiska, föråldrade, ambitiösa strategiska utvecklingsplanen från 2011 och tror att petroleumraffinering, sjöfarts- och flyginfrastruktur och utlandsägda badorter, gruvor och fabriker kommer att leda till en mer diversifierad ekonomi. Men varken historien med dessa upprepade gånger försenade projekt eller deras egenskaper är skäl för optimism. Arbeten, spin-off-underkontrakt och skatteinkomster från dessa projekt kommer inte att vara tillräckliga ens för att fortsätta dagens ekonomi, än mindre förbättra livet för de 40 % av familjerna som lever i fattigdom eller majoriteten unga barn som lider av undernäring.

Som nedanstående diagram visar har oljintäkterna drastiskt minskat från toppen 2012 och avkastningen från investeringarna i petroleumfonden varierar år från år beroende på labila internationella finansmarknader. När petroleumfonden är tom, vilket skulle kunna hända inom ett decennium, kommer avkastningen att bli noll. Allt som kommer att vara kvar är ‘inhemska intäkter’ — vad regeringen får in från importtullar, skatter, avgifter och andra aspekter av icke-olje-ekonomin — som bara har täckt 14 % av statens intäkter sedan 2014.


Östtimors regerings intäktskällor

Statens utgifter, som har varit ganska stabila sedan 2014, väntas öka markant de kommande åren. Olyckligtvis kan det mesta av dem inte investeras i landets framtid. Även om regeringen säger att dess prioriteter är utbildning, hälsovård, vattenförsörjning och jordbruk kommer dessa att få mindre än en femtedel av statens utgifter 2021.


Utgifter för de olika sektorerna i 2021 års statsbudget på 2 miljarder dollar

Många människor, inklusive de flesta statstjänstemännen, har internaliserat beroendet av olja och gas som har dominerat landets historia efter ockupationen. De finner det svårt att föreställa sig en post-olje-ekonomi eller att börja det utmanande arbetet att stärka lokal födoämnes- och annan produktion. De undviker obekväma frågor som vad människor ska äta, när oljepengarna som betalar mat från utlandet är slut.

Artikeln från vilken den här bloggens data har hämtats tabellerar potentiella intäkter från Greater Sunrise och andra framtida olje- och gasprojekt, som politiker talar om men som, realistiskt sätt, kommer att ge mindre än en tiondel av den inkomst som hittills har fåtts från Bayu-Undan.

Brådskan att byta vision och politik är oundviklig. Även om de nuvarande ledarna förnekar och inte vill erkänna eller försöka ta sig an dessa svåra utmaningar, så är en ny generation politiska ledare på väg. De har inte formats av en brutal ockupation och trotsat hela världen i kamp för nationell självständighet och har varit mer exponerade för globala trender och kunskap, vilket kanske hjälper dem att ändra ekonomin i en mer hållbar, rättvis riktning. Många av deras artiklar och bloggar visar redan detta perspektiv; det största okända är huruvida deras makt och inflytande kommer att växa fort nog för att dra fördel av de återstående olje- och gasrikedomarna, för att förbereda nästa fas av Östtimors historia.

Läs Timor-Leste economic survey: The end of petroleum income in Asia & the Pacific Policy Studies journal. Alla artiklar i tidskriften kan laddas ner och läsas gratis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/app5.333.

Charles Scheiner är en solidaritetsaktivist från USA. Sedan 2001 har han varit forskare hos La’o Hamutuk, Östtimors institut för uppföljning och analys av utvecklingen (Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis), där han undersöker påverkan av petroleumutvinning på Östtimors ekonomi och politik.

La'o Hamutuk,P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste, telefon +670-332-1040, +670-7734-0965 och USA-mobil +1-914-473-3185, epost peacefulsystems@gmail.com, webbplats http://www.laohamutuk.org, blog http://laohamutuk.blogspot.com/, skype cscheiner

Källa: Charles Scheiner/Devpolicy blog eller som PDF

06 — JSMP besviket över ändringar av lagen om benådning och straffomvandling

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME (JSMP) är besviket över ändringar av lagen om benådning och straffomvandling:
Dessa ändringar gör det möjligt att benåda korruptionsbrott och omvandla straff.

Den 5 oktober 2021 diskuterade och röstade parlamentet om förslag 33/V/3rd till den första ändringen av lag 5/2016 om upprättandet av procedurer för benådning och omvandling av straff.

Den här lagen föreskriver olika procedurer för benådning och omvandling av straff av presidenten, när denne utöver sin rätt att benåda och omvandla straff i enlighet med artikel 85 i) i konstitutionen.

JSMP är mycket besviket över parlamentets initiativ att ändra lagen om benådning och omvandling av straff efterso dessa ändringar gör det möjligt för korruptionsbrott och andra allvarliga brott att bli benådade och för bomar att bli omvandlade. Bestämmelserna i artikel 4 i lagen om benådning och omvandling av straff föreskriver att alla korruptionsbrott och andra brott som kan medföra straff på över 8 år inte kan leda tillbenådning eller omvandling av straffet. Därför tror JSMP att denna lag är bra och att det ine är nödvändigt att ändra denna artikel eftersom den kan uppfostra och förhindra människor från att begå korruption och allvarliga brott. Om dessa föreskrifter tas bort, så kommer det att uppmuntra människor att begå korruption, mord, våldtäkt etc. Denna lag granterar deras rätt att få straff reducerade och ges frihet efter visat gott uppförande i fängelse och avtjänad tredjedel av deras dom, sade JSMP:s VD Ana Paula Marçal.

Under plenarmötet ifrågasatte parlamentsledamöter häftigt motivet hos dem som pläderade för ändringen av denna lag och också att det inte fanns någon tydlig humanitärt rättfärdigande, vilket i praktiken kommer att leda till tvetydiga tolkningar, när benådninga ska ges och straffomvandlingar göras. Parlamentsledamöter trodde också att proceduren för att beilja nåd så som den är beskriven i artikel 8 av lagförslag 33/V/3rd gör det möjligt för presidenten att intervenera i domstolars arbete.

Benådning användes i gamla tider, när kungar (liurai) skulle förlåta människor som dömts tilldöden, av humanitära skäl[1]. Nu grundas humanitära skäl på hälsoskäl som att en person lider av fysisk invaliditet eller sjukdom, som orsakar invaliditet eller kräver intensiv och omedelbar behandling etc och ålder, som att de sär äldre eller unga, och familjeskäl, som en mor med unga barn beroende av henne. I Brasilien till exempel bestämmer en föordning de slag av fysisk invaliditet inklusive förlamning av armar och ben och sjukdomar, äldre från och med 60 år, som har avtjänat en tredjedel av sina straff, kan bli benådade och de unga som är högst 21 och har avtjänat en tredjedel av sina straff, kan bli benådade[2].

Därför tror JSMP att om parlamentet vill ändra denna lag, bestämmelserna i artikel 3 om kriterierna för att benåda borde förbättras för att specifikt beskriva kriterierna i detalj. Detta för att bestämmelserna i artikel 3 bara beskriver kriterierna i allmänna ordalag. Dessa bestämmelser definierar specifikt vare sig humanitära, personliga eller sociala skäl eller familjeskäl. Därför borde den göra det lättare för regeringen att upprätta en lista över fångar, som ska benådas, och vara presidenten behjälplig med benådningar och detta skulle kunna omfatta kritera för dem som bidrog i kampen för självständighet för att spegla vår kontext och realitet.

JSMP har under lång tid behandlat frågan om benådningar och omvandling av straff. 2010, när presidenten utövade sin konstitutionella rätt till benådningar och omvandlingar av straff, skrev JSMP ett inlägg som rekommenderade parlamentet att skapa en särskild lag för att behandla benådningar[3]. 2016, när parlamentet organiserade ett offentligt möte om lagförslaget om benådningar och straffomvandling, skrev JSMP ett inlägg med rekommendationer för parlamentet att ordentligt ställa upp kriterierna för benådning och brott, som inte kan benådas[4].

Ändringsförslaget för denna lag presenterades av parlamentsledamöter i plenarmötet, nämligen artikel 4 om brott som inte kan benådas eller vars straff intre kan omvandlas, artikel 5 om fastläggande av ett årligt datum för presidentens benådningar, artikel 8 om åsikter som läggs fram i procedurdokument och artikel 9 om presidentdekret och frisläppande av dömda personer.

Detta lagförslag godkändes i sin helhet med 38 röster för, 16 mot och 0 nedlagda med 54 ledamöter närvarande.

För ytterligare information i denna fråga var god kontakta Ana Paula Marçal, VD JSMP, epost ana@jsmp.tl, webbplats www.jsmp.tl.

Referenser

 1. Detaljerad information finns i artikeln httpss://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/182151/Trabalho%20de%20Conclus%C3%A3o%20de%20Curso%20-%20Gabriela%20Consolaro%20Nabozny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Denna författning finns här http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3667.htm och här https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.590-de-24-de-dezembro-de-2020-296387950
 3. Det här inlägget finns här https://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-kona-ba-Lei-Indultu-Presidensial_TETUM.pdf
 4. Det här inlägget finns här https://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Paraser-kona-ba-Lei-Indultu-Presidensial_TETUM.pdf

Källa: Pressmeddelande/JSMP

05 — Östtimors regering ger sig ut på covidkampanj

Jakarta. Ministrar beger sig till städerna för att skingra tvivel på vacciner och försäkra sig om att landet når sitt mål på 80 % vaccination.

[Orignalet har här ett foto med nedanstående bildtext.]

Östtimors hälsovårdsminister Odete Maria Freitas Belo vaccinerar invånare i Ermera-distriktet den 3 oktober, en del av regeringens ansträngningar att involvera ministrar i vaccinationskampanjen.

Östtimors ministrar leder personligen en förnyad kampanj för massvaccinering med målet att nå mer än 80 procent av befolkningen i ett försök övervinna omfattande tvivel på vaccin.

Ministrar kampanjar i landets alla 13 distrikt för satsningen, som började i månadens början, sade regeringen den 4 oktober. En del ministrar ger till och med sprutorna själva.

Syftet är att öka andelen av befolkningen, som är vaccinerad, sade regeringen.

Till och med den 4 oktober har omkring 60 procent av den vuxna befolkningen fått sin första dos och 37 procent är fullt vaccinerade trots att vaccin nu har varit tillgängligt i många månader.

Premiärminister Taur Matan Ruak sade att regeringen fortfarande finner det svårt att få människor att gå till vaccinationcentra.

Men regeringen är besluten att fortsätta sin nationella vaccinationskampanj för att nå målet att 80 procent av befolkningen ska vara vaccinerad till årsslutet, sade han.

Sådan misstänksamhet finns fortfarande trots att denna pandemi har funnits ett bra tag

Han sade att landet har tillräckligt med vaccin för mer än en miljon doser genom Världshälsoorganisationens Covax-program, Australien, Kina, Japan Nya Zeeland och Portugal.

Han sade att vaccin för barn mellan 12 och 17 år kommer att anlända snart.

Franciskanfader Gregorius Febryanto Wendardins Ranus från Manufahi-distriktet sade att människors motvillighet att ta vaccin beror på att en del känner att det är ett regeringstrick och andra är likgiltiga.

Sådan misstänksamhet finns fortfarande trots att denna pandemi funnits ett bra tag. Därför bryr de sig faktiskt inte om ifall de är vaccinerade ellerinte, sade han till UCA News.

En annan faktor är säkerhetsrädsla efter att en kvinna i Ermera-distriktet dött efter att ha blivit vaccinerad.

Även om det kan förklaras hur hon dog, så eldade nyheten på människors existerande tvivel. Jag tror att det är ett av skälen för att Ermera har den minsta andelen vaccinerade, sade fader Ranus.

Med bara 32,8 procent av sina invånare vaccinerade med första sprutan har Ermera blivit målet för den nya kampanjen ledd av hälsovårdsminister Odete Maria Freitas Belo och ministern för statens administration Miguel Pereira de Carvalho.

Den senaste månaden har Östtimor sett en minskning av antalet dagliga covid-19-fall, av vilka 549 är pågående, enligt regeringssiffror. Sedan pandemins början har landet registrerat 19.592 fall och 118 dödsfall.

Källa: Ryan Dagur/ucanews

September

30 — Världslivsmedelsprogrammets (WFP) landnotis för Östtimor september 2021

Länk till hela rapporten

I siffror

Nettobehov för sex månader (oktober 2021 – mars 2022) 0,00 miljoner dollar.

Uppdatering av läget
Operationella uppdateringar

Nödhjälp och beredskap

Näring

Källa: WFP/reliefweb

28 — Vice inrikesministern fortsätter att politisera säkerhetssektorn

Enligt Fundasaun Maheins bevakning planerar inrikesministern för närvarande att nya migrationsattachéer ska tjänstgöra utomlands och ersätta andra attachéer. Nominerade ska fylla vakanser i Portugal, Singapore och Darwin liksom i Indonesien på konsulaten på Bali, i Kupang och i Atambua.

Fundasaun Mahein konstaterar att de för dessa vakanser föreslagna huvudsakligen är människor utna tidigare kontakt med migrationstjänster, som saknar erfarenhet eller kunskap på området. Dessutom har vissa föreslagna begått brott och redan fått disciplinära sanktioner från inrikesministeriet.

Den till tjänsten som migrationsattaché i Portugal föreslagne är en polis från PNTL:s högkvarter utan några kvalifikationer avseende migration. De för tjänsterna i Singapore och Darwin har inte heller någon utbildning inom migrationsområdet. Den till attaché vid konsulatet i Bali föreslagne har begått ett brott och fått en disciplinär sanktion från inrikesministeriet under den tidigare ministern Filomeno Paixão och avlägsnades från migrationstjänsten. Men den vice inrikesministern Antonio Armindo föreslog denne tjänsteman till migrationsattaché i Balikonsulatet. Till attachéer i Kupang och Atambua föreslog vice ministern människor utan kunskap eller utbildning för migrationstjänsten. Särskilt den för Atambua föreslagne är en civilperson knuten till KHUNTO, vilket ställer frågan om de kan ha blivit föreslagna som ett resultat av deras partianknytning och lojalitet.

Vice inrikesministerns befogenhet är begränsad till administrativa frågor inrikesministeriets order 062/MI/VII/2020 av den 22 juli 2020. Men vice inrikesminister Antonio Armindo går utanför den befogenhet han fått genom denna order.

Viceministerns åtgärder visar att han fortsätter att intervenera politiskt i säkerhetssektorn och vidta åtgärder som ligger utanför hans juridiska befognheter genom att nominera personer för poster inte grundat på kunskaper eller meriter utan snarare grunat på personliga och partimässiga relationer och intressen. Fundasaun Mahein har tidigare varnat för att den vice inrikesministerns handlingar leder till Khunto-isering av PNTL och hotar PNTL:s instutitionella integritet. Mera nyligen skrev vi om politiseringen av den offentliga administrationen som ett hot mot utveckling och nationell säkerhet.

Politiska interventioner i den offentliga administrationen avlänkar dess funktion som en professionell instutition till att i stället tjänas personliga intressen och partiintressen. Dessuom kommer sådant uppförande inte att bidra till att utveckla professionalism i migrationsmyndigheten, som har en nyckelroll i Östtimors nationella säkerhetssystem.

Rekommendationer

 1. Fundasaun Mahein rekommenderar premiär- och inrikesministern Taur Matan Ruak att ägna verkligt intresse till detta problem med migrationsmyndigheten och avföra partiintressen från säkerhetssektorn. Detta kommer att hjälpa migrationsmyndigheten att bli en professionell institution, som tjänar allmänhetens intresse.
 2. Vi ber också premiärministern att sätta sig över viceministerns nomineringar och i stället nominera människor med tillräcklig erfarenhet, utbidlning och kunskap om migrationsmyndigheten för att bli utrikesattachéer. Att skicka sådana människor till arbete kommer låta dem lära sig och utveckla sig mer genom erfarenheter, medan att sända dem utan erfarenhet kommer att innebära att börja från noll och också diskreditera Östtimors namn utomlands.
 3. Premiär- och inrikesministern måste ta på sig ansvaret enligt förordningen för inrikesministeriet för att undvika situationen att viceministern tar över de plikter som ska utföras av ministern. FM rekommenderar inrikesminister Taur Matan Ruak att be PNTL:s generalkommando att rekommendera migrationspersonal med stor erfarenhet till tjänsterna som attachéer, vilket kan undvika politisering av processen.
 4. Slutligen rekommenderar FM att parlamentskommitté B kräver ett bråskand svar från inrikesministern och från vice inrikesministern avseende det ovan beskrivna problemet och kommitté borde också aktivt övervaka migrationsmyndigheten för att förhindra dess politisering.

För mer detaljer om denna fråga var god kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Abel Amaral/Pressmeddelande/Fundasaun Mahein

27 — Video från Östtimors deltagande i FN:s generalförsamling den 27 september 2021

Östtimor — Delegationsordförandens, Karlito Nunes, tal i generalförsamlingens allmänna debatt vid den 76:e sessionen. Video på 22 minuter från FN.

16 — Politisering av offentlig administration hotar utveckling och säkerhet

Fundasaun Mahein, en NGO som bevakar säkerhetsfrågor i Östtimor, har idag publicerat en rapport med kritik mot den nuvarande politiken i Östtimor. Kritiken är intressant, därför gör vi här en kort sammanfattning och uppmanar till läsning av originalet (på engelska) här.

Korruption, dålig planering, bristande erfarenhet och en brist på politisk vilja har begränsat framgången för statliga utvecklingsprogram. Ett annat stort problem är vad Fundasaun Mahein kallar politisering av offentlig administration eller underordning av statliga instutitioner under personliga och partiintressen.

Sedan självständigheten har en nyckelfaktor för framgång i timoresisk politik varit mobilisering av allmänhetens stöd genom politiska partiers kampanjer med fokus på ledarnas roller under motståndskampen samtidigt som man säkrat fortsatta utbetalningar och hemliga överenskommelser. För att uppnå detta har partierna till stor del rekryterat människor med rötter i mostståndskampen och ‘massinflytande’ — förmåga att mobilisera många — medan man exkluderat högt utbildade timoreser och intellektuella som saknar detta och förbindelser. Som en konsekvens har politiska kampanjer sällan omfattat detaljerade diskussioner om program för att lösa landets problem. I stället har de för det mesta fokuserat på kandidaternas personliga levnadshistorier och egenskaper.

Summan av dessa brister gör att många timoreser menar att statlig politik ofta är utformad för att maximera de finansiella förmånerna och makten för politikerna och deras mäktigares väljare, snarare än investeringar i produktiva ekonomiska aktiviteter, grundläggande infrastruktur, instutitioners förmågor och offentliga tjänster. Regeringen och parlamentet har möjliggjort legaliserad korruption genom att anta kontroversiell politik såsom Pensaun Vitalísia, subsidier till presidentkandidater och skapandet av institutioner för att dela poster och förmåner med politiska allianser. Utöver att begränsa Östtimors utveckling och skapa ilska hos allmänheten främjar sådana åtgärder en bild av offentliga tjänster som en mekanism för åtkomst till privilegier, snarare än att det timoresiska folket. Den synliga korruptionen på toppen legitimerar också småkorruption på lägre myndighetsnivåer, vilket ytterligare minskar vanliga människors tillgång till statliga förmåner och tjänster.

Det saknas en klar utbildningspolitik och strategi. Fundasaun Mahein menar att en viktig faktor är att äldre motståndsledare ser unga, välutbildade timoreser som ett hot mot sin makt och sina privilegier. Ett resultat är att de är rädda för att överlämna för mycket kontroll till den yngre generationen eller säkerställa att alla timorser får tillgång till utbidlning med hög kvalitet. Historiskt sett har eliter ofta begränsat medborgares tillgång till bra utbildning för att skydda sin egen makt och Östtimor verkar inte vara något undantag.

Politisering av offentlig administration för att skydda mäktiga intressen hindrar också utveckling av alternativa ekonomiska sektorer, som kan ersätta de pengar Östtimor har tjänat på olja och gas, eftersom planer och kontrakt mestadels är orienterade för att gynna politiska grupper snarare än att vara produktiva investeringar.

Översvämningarna nyligen avslöjade vidare statens brist på förmåga att tillgodse människor grundläggande behov. En del politiker drog fördel av katastrofen för att framställa sig själva som folkets vänner medan andra beskyllde KHUNTO för att inte göra tillräckligt för att ge genom ministeriet för social solidaritet och inkludering.

Politiska ledare anklagar ofta kampsportsgrupper eller nya partier för att skapa problem eller söka makt med korruptionsmotiv, men det döljer deras eget ansvar för misslyckanden med att skapa förutsättningar för nationellt välstånd och stabilitet genom kompromisser och vis politik.

Det är förståeligt att de äldre motståndsledarna använder sina tjänster för att upprätthålla sin makt, särksilt som de tror att de har en rätt att styre landet, för vilket de offrade så mycket. Deras politiska överlevnad beror också på att upprätthålla partifolkens lojalitet.

Fundasaun Mahein inser att det inte är enkelt att lösa dessa komplexa politiska problem. Men läget blir alltmer angeläget och Östtimor kommer snart att stå inför en mycket farlig stiuation om våra ledare misslyckas att ta itu med dem. Vi ger därför följande rekommendationer.

 1. Trots att visionen i den nationella strategisa utvecklingsplanen 2011-2030 var berömvärd, innehöll den inte någon realistisk kostnad eller konkret plan för att uppnå dess mål och var inte heller grundad på omfattande samråd med allmänheten och inte heller på realistiska utvärderingar av Östtimors materiella, sociala och miljömässiga förhållanden.
 2. I stället för att använda hundratals miljoner dollar på stora infrastrukturprojekt med oklar nytta, borde Östtimor göra utbildning till ett megaprojekt.

För mer kunskap om denna fråga kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon +670 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

Augusti

30 — USA åtalar Östtimors avkragade präst

En federal jury i Washington anklagar Richard Daschbach för sju fall av olagligt sexuellt uppträdande.

En avkragad amerikansk präst inför rätta i Östtimor för påstått sexuellt utnyttjande av minderåriga står inför juridiska åtgärder i sitt hemland.

En federal jury i Washington DC, har anklagat Richard Daschbach, 84, en tidigare präst i Guds ord avskedad av Vatikanen 2018, för sju fall av olagligt sexuellt uppträdande enligt USA:s justitiedepartement.

Om han utlämnas kan han dömas till ett högsta straff på 30 års fängelse för varje fall, sade departementet i ett uttalande den 27 augusti.

USA:s biträdande statsåklagare A. Polite Jr. sade att åtalet representerar ett betydande steg mot ansvars för skador som flera sårbara barn, som sägs blivt offer för denne förövare, lidit.

Jag skulle vilja tacka de hårt arbetande utrednings- och åklagargrupper dör deras arbete idag och varje dag för att säkra att pedofiler ställs inför rätta och barn förblir säkra, sade han.

Tillförordnade åklagaren Channing D. Phillips i District of Columbia sade: Detta fall visar att vi kommer att använda lagen fullt ut för att förfölja USA-medborgare som anklagas för pedofili oavsett hur långt vi måste gå för att ställa dem inför rätta.

Tillsammans med ordningsmakten måste vi säkra att människor på förtroendeposter inte förråder sitt ansvar för att hjälpa barn beroende av dem.

En källa nära de antagna östtimoresiska offren sade att USA:s drag stärker deras beslut att söka rättvisa.

Vi är lättade över att slutligen se detta åtal från USA:s justitiedepartement. Det är en signal till världen att Daschbachs brott är allvarliga och att han måste ställas inför rätta, sade källan.

Det internationella samfundet borde grundligt bevaka detta fall eftersom det är det första i sitt slag i Östtimor och vi uppskatta antalet offer till hundratals. Vi hoppas att domstolen i Östtimor återupptar den här rättegången med fortsatt åtagande för integritet och rättvisa..

Daschbachsrättegång i Östtimors distriktsdomstol i Oecusse började i februari men sköts upp flera gånger när den tidigare prästen hänvisade till covid-19-restriktioner som en ursäkt för att inte infinna sig i rätten.

Han var åtalad för att sexuellt utnyttja unga flickor, inneha barnpornografi och kvinnomisshandel i Topu Honis, ett barnhem han grundade 1993 i Kutet, Oecusse. Han hotas av upp till 20 års fängelse i Östtimor.

Han fortsätter att åtnjuta stöd i det katolskt dominerade landet i vilket många fortfarande betraktar honom som en hjälte för hans hjälp i kampen för självständighet från Indonesien.

Hans anhängare har gått till sociala media för att starta attacker mot hans påstådda offer och dem som stöder dem, inklusive allmänne åklagaren och ideella organisationer.

Men landets katolska kyrka fortsätter att uppmana människor att stödja den juridiska processen och ber dem att stödja de antagna offren och betonar att Daschbach erkänt sina brott under en kyrklig utredning.

Rättegången väntas återupptas i mitten av september.

Källa: Ryan Dagur, Jakarta/ucanews

28 — SECOMS identifierar 90 konton som sprider bluffar

Dili. En rapport från sekreteraren för social kommunkation (Secretary of Social Communications — SECOMS) avslöjade att 90 konton i social medier under perioden maj till augusti upptäcktes vara sprida bluffar eller missinformation.

SECOMS:s stabschef Osorio Almeida informerade om att de 90 kontona, 70 falska och 20 riktiga, spred bluffar — spred information utan fakta och korrekta data, egga till diskriminering och ärekränkning.

Dessa 90 konton finns huvudsakligen på internetbaserade kommunikationsplattformar som WhatsApp, Facebook och så vidare. SECOMS kommer att använda denna siffra som en refrens för att öka medveteandet hos alla enheter och gemenskaper om kampen mot bluffar under pandemin, sade Almeida under en presskonferens i regeringsbyggnaden i fredags.

Förra månaden i ett internatrionellt seminarium hålleta v SECOMS och MAPCOMS om utvecklingen av global digitalisering och dess följder för Östtimor sade statssekreteraren för Secretary of Social Communications (SECOMS), Merício Juvinal dos Reis 'Akara'att verifiering av innehåll och källor för nyhetsartiklar är viktigt för att bekämpa bluffar.

I Östtimor är 599.700 invånare av 1,3 miljoner internetanvändare och av dessa använder 440.000 aktivt sociala media och antalet internetanvändare ökar med 16 procent varje sår, sade Akara.

I Östtimor har vi omkring 420.000 Facebook-användare, Instagram har 83.000, Linkedin 26.000 och Twitter 3.150 användare, sade Akara.

Dessutom sade ordföranden för Östtimors pressråd Virgílio da Silva Guterres att digital läskunnighet är ett trängande behov för timoresiska internetanvändare, som behöver veta hur man väljer relevant information på internet.

De som producerar nyheter med felaktig information är inte vanliga människor. Det är intellektuella, som är välutbildade och har tillräcklig information för att producera välskriven fake news-historier. Pressrådet konstaterade att fake news ofta spreds under valkampanjen. En viktig nyckefaktor för att bekämpa missinformation är utbildning — familjuutbidlnind, icke-formell utbildning, formell utbildning och digital läskunnighet, sade Guterres.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

26 — Förtydligande av åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 och skydd av allmänhetens hälsa

De senaste veckorna har sett en förvärrning av den landsomfattande pandemiska situationen när det gäller covid-19 med bekräftelse av förekomsten av deltavarianten i landet och en stor ökning av antalet människor smittade, inlagda på sjukhus, allvarliga fall av sjukdomen och dödsfall.

Mellan den 16 och 22 augusti har Östtimor registrerat total 1.651 nya fall av smittade med coronaviruset, 54 inlagda på sjukhus och 18 dödsfall i covid-19.

Även om vaccinationen mot covid-19 framskrider positivt i hela landet och trots dess bevisade effektivitet för att förhindra allvarliga fall och dödsfall har det varit en ökning av smittade också bland den vaccinerade befolkningen, som, trots risken för hospitalisering är mycket mindre än för ovaccinerade, kan smitta andra, även de mest känsliga.

Ingen av de 52 som dött med SARS-CoV-2-viruset i Östtimor har varit fullt vaccinerade.

Med hänsyn till den förvärrade situationen och för att skydda allmänhetens hälsa har regeringen genom monisterrådet i sitt möte den 25 augusti 2021 beslutat att:

Utöver de redan nämnda åtgärderna har ministerrådet genom ett regeringsdekret som refererar till åtgärderna för införande av undantagstillståndet beslutat att förbjuda alla aktiviteter, som medför stora folksamlingar.

Regeringen anmodar hela befolkningen att delta i vaccinationskampanjen mot covid-19 och att respektera alla de förebyggande åtgärderna, nämligen att alltid bära en mask som täcker näsa och mun, regelbundet tvätta händerna, hålla minst tre fots avstånd mellan sig och andra samt att undvika folksamlingar.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

25 — Mellan 63 och 85 % av Östtimors hushåll har inte råd med en hälsosam kost

Dili. Representanten för Världslivsmedelsprogrammet (World Food Program) i Östtimor (WFP-TL), Dageng Liu, informerade om att 63 till 85 procent av hushållen i Östtimor inte har råd med en hälsosam kost.

Liu sade att dålig kost är en stor grundorsak för felnäring i alla dess former (undernäring och övernäring) på grund av den höga kostnaden för näringsrik mat och hälsosam kost (proteinrikt kött och mejeriprodukter, frukter, grönsaker) som är betydligt högre än en, när det gäller energi, tillräcklig kost (huvudsakligen vanliga sädesslag och rotfrukter).

I Östtimor är den dagliga kostnaden för den näringsriktiga kosten 5,68 dollar, medan dieten med enbart energi kostar 1,64 dollar, tre gånger dyrare än energikosten. I tillägg varierar månadskostnaden för kosten med enbart energi mellan 32 och 60 dollar, medan näringsriktig kost ligger mellan 158 och 211 dollar för en familj om fem, sade Liu.

Han betonade att bara 15 till 37 procent av hushållen i Östtimor har råd med näringsriktig kost, som tillgodoser kraven på protein och spårämnen.

Det här året är ett särskilt år eftersom FN:s generalsekreterare har bjudit in till ett toppmöte om föda (Food systems summit) under FN:s generalförsamling i New Yourk den 23 september för att bana vägen för transformation av globala födoämnessystem för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling 2030, sade Liu nyligen till Tatoli i FN:s Dilikontor.

Vi är mycket stolta över att se engagemanget och det starka stödet från Östtimors regering för detta toppmöte om livsmedelsförsörjning. Östtimor behöver lära sig en mängd från världen och på samma sätt har det en mängd att dela med resten av världen.

För att främja hälsosamma dieter och näringsrik mat i landet så lanserade premiärminister Taur Matan Ruak den 9 augusti ett nationellt program för belöning av näring med avsikt att främja att de bästa internationella praktikerna och de mest avancerade metoderna införs i Östtimor. Det har också som syfte att nå det stora nationella målet att utrota hunger och undernäring enligt den nationella strategiska utvecklingsplanen och utfästelser landet gjort beträffande de globala målen för hållbar utveckling.

Under de gångna 10 åren har den nationella undernäringsandelen minskat med 10 procent. 2010 påverkade undernäring 58 % av befolkningen och 2020 påverkades fortfarande 48 % av befolkningen, särskilt de fattigaste, utsatta och förfördelade grupperna.

Liu informerade om att det finns upp till 811 miljoner människor i världen som står inför hunger 2020 enligt en ny rapport State of Food Insecurity and Nutrition in the World (SOFI) 2021.

Han sade att frekventa klimatextremer (katastrofer) och ekonomisk inbromsning och nedgång påverkad av covid-19 är bland nyckelfaktorerna som bidrar till global hunger, inklusive Östtimor.

Liu bekräftade att preliminära resultat av Östtimors mat och näringsundersökning 2020 visar en trend med förbättrad näringsstatus hos barn under 5 år med en minskning av kortväxthet från 50 till 47 %, minskad kroppsmassa från 11 till 9 % och undervikt från 38 till 32 %. Trots förbättringen förblir andelen kortväxta bland de högsta i världen och Sydostasien.

Den tidigare presidenten och mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta sade att förbättring av näringstillståndet bidrar till produktivitet, ekonomisk utveckling, minskad fattigdom, förbättrad intellektuell utbildning med högre kvalitet, social utveckling och minskade hälsovårdskostnader.

De senaste 20 åren, visar historien, har vi gjort en del framsteg inom åtskilliga sektorer, men vi har inte gjort betydande framsteg när det gäller tillgång på mat och näringsstatus. Det betyder att sökandet efter lösningar på det andra globala målet (noll hunger) är en av de mest betydande åtgärderna att utföra, sade Horta.

Reporter: Filomeno Martins
Redigering: Nelia Borges Rosario

Källa: http://www.tatoli.tl/en/2021/08/25/wfp-reports-63-to-85-households-in-timor-leste-cannot-afford-a-healthy-diets/

18 — Spännande nyheter för turister i Östtimor

I dagarna har en ny utgåva, nummer 5 augusti 2021, av broschyren Timor-Leste Tourism Update kommit ut.

Klicka här för att läsa den (på engelska) on-line …

17 — UNICEF - Goda nyheter 2021: Skola i mobilen - succé i Östtimor

Källa: UNICEF - Goda nyheter 2021

16 — Lagstiftning relaterad till undantagstillståndet

Klicka på en av nedanstående länkar för att se lagstiftningen.

Utfärdande av undantagstillstånd

Presidentdekret nr 39/2021 30 juni — förnyelse av utfärdandet av ett undantagstillstånd i hela landet för tiden 2-31 juli 2021.

Presidentdekret nr 56/2021 27 juli — förnyelse av utfärdandet av ett undantagstillstånd i hela landet för tiden 1-30 augusti 2021.

Åtgärder för genomförandet av undantagstillståndet

Regeringsdekret nr 18/2021 1 juli om åtgärder för genomförandet av undantagstillstånd utfärdat av presidenten för tiden 2-31 juli 2021.

Regeringsdekret nr 19/2021 28 juli om åtgärder för genomförandet av undantagstillstånd utfärdat av presidenten för tiden 1-30 augusti 2021.

Hälsovårdsavstängningar

Regeringsresolution 100/2021 den 28 juli som upprätthåller inrättandet av sanitär avstängning i Dili till och med den 12 augusti 2021.

Regeringsresolution 101/2021 den 28 juli som upprätthåller inrättandet av sanitär avstängning i Emera till och med den 12 augusti 2021.

Utfärdande av katastroftillstånd

Regeringsresolution 77/2021 2 juni som godkänner det första tillägget till regeringsresolution 32/2021, som utfärdar katastroftillstånd för en tid av 4 månader på grund av översvämningar i Dili den 4 april 2021.

Socio-ekonomiska åtgärder

Lag 8/2021 av den 3 maj, första ändringen av lag 14/2020 från den 29 december, statsbudgeten för 2021 och godkännande av socio-ekonomiska stödåtgärder;

Procedurer för tillgång till sysselsättningsstöd i den privata sektorn skapade av lag 8/2021 av den 3 maj;

Procedur för undantag från betalninga av studieavgifter för studenter i högre utbildning.

Offentligt stöd från staten till offer för allvarliga olyckor eller katastrofer.

Modell av dokumentet som visar komplett vaccination mot covid-19
Normal aktivitet vid appellationsdomstolen och Dilis distriktsdomstol återupptas
Provisoriskt inställande av klassrumsundervisning

MESCC: Cirkulär 06 / MESCC 7 iv / 2021, 13 april 2021 — Provisoriskt inställande avklassrumsundervisning i högre utbildningsenheter i kommunerna Dili, Baucau, Ermera, Viqueque och Covalima.

Regler för obligatorisk profylaktisk isolering och obligatorisk terapeutisk isolering

Hälsovårdsministeriet: Ministeriell förordning 42/2021 från den 12 juli — Definierar reglerna följande av obligatorisk terapeutisk isolering i hemmet;

Hälsovårdsministeriet: Ministeriell förordning 43/2021 från den 12 juli — Definierar minimumregler för hälso- och hygienkrav i hemmet med syfte att auktorisera följsamhet mot terapeutisk isolering i hemmet;

Hälsovårdsministeriet: Ministeriell förordning 41/2021 från den 12 juli — Regler för följsamhet mot obligatorisk profylaktisk isolering;

Hälsovårdsministeriet: Ministeriell förordning 44/2021 från den 12 juli — Särskilda regler för obligatorisk profylaktisk isolering av arbetare inom oljesektorn;

Hälsovårdsministeriet: Ministeriell förordning 22/2021 från den 23 april — Särskilda regler för obligatorisk profylaktisk isolering av humanitära hjälparbetare;

Verksamhet vid gränskontroller

Inrikesministeriet: Förordning 87/MI/VII/2021 — Temporär stängning av gränskontroller till lands;

Premiärministern: Förordning. 060 / PM / V / 2021 — som delegerar rätten att auktorisera inresetillstånd till nationellt territorium till chefen för Integrated Crisis Management Center.

Lokala och kommunala ledares roll i spetsen på kommunal nivå, administrativa enheter, i deldistrikt och byar

(listan uppdateras — senaste uppdatering 11 augusti 2021)

För att se senaste data om den epedemiologiska situationen i landet klicka på en av nedanstående länkar:

Hälsovårdsministeriets sida

Centro Integrado de Gestão de Crises sida

Covid-19 Östtimor översikt

Information, grafik och bilder om covid-19 och undantagstillståndet (klicka här)

Information om covid-19-vaccin (video 5 minuter)

Källa: Nyheter från Östtimors regering

13 — Östtimor-Australien sluter avtal om byggande av hamn i Hera

Dili. Östtimor och Australien undertecknade ‘Infrastrukturarrangemang för hamn i Hera’ för Östtimors två patrullbåtar av Guardianklassen.

Avtalet undertecknades av Australiens ambassadör Peter Robert och Östtimors försvars minister, Filomeno Paixão i försvarsministeriets kontor i Fatuhada, Dili, idag.

Australiens ambassadör Peter Robert sade att detta är ett samarbete mellan Australiens regering och det timoresiska försvarsministeriet för att bygga om örlogshamnen i Hera.

Den australiska regeringen kommer att bygga om örlogshamnen i Hera förde två patrullbåtarna av Guardianklassen och de två båtarna kommer att anlända från Australien nästa år efter att ombyggnaden är klar. Utvecklingen av infrastrukturen är ett spänande steg i vårt försvarspartnerskap, när vi fortsätter att samarbeta för att stödja maritim säkerhet i vår region, sade ambassadör Robert till reportra i försvarsdepartementet i Dili idag.

Ambassadören tillade att de två patrullbåtarna erbjudits Östtimor av australiens regering för att stödja det maritima säkerhetsarbetet i Östtimor.

Vi samma tillfälle uttalade Östtimors försvarsminister Filomeno Paixão sin uppskattning av arrangemanget som den australiska regeringen tillhandahåller för att stödja den maritima säkerheten.

Vid det här tillfället vill jag på den östtimoresiska regeringens vägnar tacka Australiens regering genom Australiens ambassad i Östtimor, sade Paixão.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

12 — Jokowi förärar Stjärntjänstmedaljen till östtimoresiske krigsförbrytaren Euric Guterres och rättighetsgrupper vädjar att upphäva det

Jakarta. [Indonesiens] President Joko Jokowi Widodo har förärat Bintang Jasa Utama-belöningen (1:a klass Stjärntjänst) för civil tapperhet och civilt mod i tider av motgångar till den tidigare ledaren av pro-integrationsmilisen i Östtimor Eurico Guterres. Utdelningsceremonin hölls i det statliga palatset torsdagen den 12 augusti.

Utmärkelsen gavs till Guterres som ett tecken på respekt grundat på presidentdekreten med nummer 76, 77 och 78 TK/TH för 2021 om utdelning av Bintang Mahaputera (Mahaputera-stjärnan), Bintang Budaya Parama Dharma (Kulturell förtjänststjärna) och Bintang Jasa-hedersmedalj.

Med lovord från Gud den allsmäktige har den indonesiska republikens president, med hänsyn till och hållande i åtanke, beslutat att förära Eurico Guterres, S.E., M.M., generalordförande för Timor Aswa'in Union Congress (UNTAS) och Östtimoresika kämpars kommunikationsforum (FKPTT), Stjärntjänst-utmärkelsen, statssekreteraren för militären amiral Tonny Harjono, vilket visades på presidentämbetets Youtube-kanal.

Utöver Guterres erhöll tre andra personer 1:a klassens Stjärntjänst

Detta är ett tecken på respekt för deras tjänster i enlighet med villkoren i de särskilda kraven för Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Paramadharma och Bintang Jasa reglerade av lagen. Beslutat i Jakarta den 4 augusti 2021 av Indonesiens presidentJoko Widodo, sade Harjono.

Före detta, den 15 december 2020 fick Guterres en medalj och certifikat för Patriotiskt försvar av försvarsminister Prabowo Subianto (se https://www.indoleft.org/news/2020-12-16/prabowo-gives-awards-to-eurico-guterres-thousands-of-ex-east-timor-militia.html).

Om Eurico Guterres

Eurico Guterres är en tidigare ledare för den av den indonesiska militären rekryterade pro-integrationsmilisen under Östtimors kamp för självständighet mellan 1999 och 2000. Han var vice befälhavare och inblandad i åtskilliga massakrer i Östtimor och var en hög milisledare under dödandet och förstörelsen av huvudstaden Dili efter självständighetsomröstningen. Guterres var åtalad av Indonesiens ad hoc-domstol för brott mot mänskligheten bestående av mord och förföljelse tillsammans med 17 andra svaranden och dömdes till 10 års fängelse i november 2002. Domen stod fast efter överklagan till högsta domstolen, vilket ledde till fängelse från 2006 till 2008.

Rättighetsgrupper anmodar Jokowi att upphäva belöningen till timoresiske krigsförbrytaren Eurico Guterres

Civilsamhällesalliansen — som utgörs av ett antal organisationer i Indonesien och Östtimor — anmodar president Joko Jokowi Widodo att återkalla utmärkelsen Bintang Jasa Utama (1:a klassens Stjärntjänst) för civilt mod och civil tapperhet i tider av motgångar, som gavs till milisledaren Eurico Guterres.

[Vi] anmodar president Joko Widodo att upphäva beslutet att ge förtjänstmedaljen Bintang Jasa Utama till Eurico Guterres, sade alliansens representant Fatia Maulidiyanti i ett pressmeddelande på på torsdagen den 12 augusti.

Att ge den här belöningen, sade hon, spär på skadan, som offren för grova människorättsbrott känner och bekräfta straffriheten.

Idag gav president Joko Widodo förtjänstmedaljen Bintang Jasa Utama till Eurico Guterres, vilket är att strö salt i såren hos [hans] offer. Än en gång, utrymmet för ansträngningarna att lösa grova brott mot mänskliga rättigheter minskar, [offren] fortsätter att lida under tryck och depressioner, sade Maulidiyanti.

Maulidiyanti tillade att förärandet av medaljen till Guterres är ett allvarligt förräderi av humanitära värden och moral samt åsidosätter rättvisa för offren.

Beslutet, fortsatte hon, visar att Joko Widodo och vice president Ma'ruf Amins administration har förlorat all legitimitet som en regering med goda avsikter.

För att citera Immanuel Kants maxim om det kategoriska imperativet och moral — att ‘handlingar måste grundas på moraliska mål som är objektiva’. Men att förläna denna belöning gör helt klart offren till enbart verktyg för makten, inte mål och mycket mindre raison d'etre (skälet för existensen) av denna regering, sade hon.

Hon sade att Widodos drag klart visar en auktoritet, som förnekar erfarenheter, ambitioner och ansträngningar att förespråka från cicilsamhället och offren för brott mot mänskliga rättigheter för att förverkliga rättvisa och ansträngningar att förhindra ett upprepande av sådana brott.

Att ge Eurico Guterres en belöning är ett dåligt prejudkat för den demokratiska processen i Indonesien efter frigörelsen från auktoritärens bojor. Tvärtom, den här belöningen bevisar i själva verket hur djupt rotad seden av straffrihet är, särskilt efter mer än två decennier av ‘reformasi’, sade Maulidiyanti och syftade på den politiska reformprocessen som började 1998.

Civilsamhällesalliansen utgörs av ett antal organisationer, Kommissionen för sknade personer och offer för våld (Kontras), Indonesiska Human Rights Watch (Imparsial), Institutet för studier och främjande av mänskliga rättigheter (ELSAM), Asian Justice and Rights (AJAR) och Indonesiska föreningen för familjer till sknade personer (IKOHI).

Individuella medlemmar är Roichatul Aswidah, Miryam Nainggolan, Sri Lestari Wahyuningroem och Uchikowati.

Palatset har ännu inte svarat på anklagelserna mot Guterres.

Källor: Från den engelska översättningen av James Balowski [3]

 1. Dian Erika Nugraheny/kompas.com
 2. (ryn/arh)/CNN Indonesia
 3. INDOLEFT News service 2021-08

11 — 21 länders flottor startar USA-ledd övning i Sydostasien

SEACAT-övningar pågår i Singapore och virtuellt när Beijing och Moskva också håller övningar i kinesiska Ningxia.

Den av Förenta staterna ledda militärövningen Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT) pågår i Singapore och online.

Den 20:e årliga övningen började i tisdags med deltagande ur 21 länders flottor.

Länderna är Australien, Bangladesh, Brunei, Kanada, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Maldiverna, Nya Zeeland, Philippinerna, Sydkorea, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Östtimor, Storbritannien, Förenta staterna och Vietnam.

I ett uttalande sade USA-marinens 7:e flotta att årets manöver omfattar 10 fartyg och fler än 400 personer. Övningarna är gjorda för att uppmuntra länderna att använda sina maringa styrkor för att förbättra förståelsen för operationell miljö, att skapa kapacitet för humanitära stöduppdrag och upprätthålla internationella lagar och normerships and more than 400 personnel. The exercises are designed to encourage countries to use their maritime forces to enhance understanding of the “operational environment, build capacity for humanitarian support missions, and uphold international laws and norms”, sade det.

SEACAT-övningarna äger rum samtidigt som Kina och Ryssland håller gemensamma militärmanövrer i Kinas nordliga Ninxia-region och USA förbereder övningar med Sydkorea, som har ökat spänningarna med Pyongyang.

Under SEACAT-övningarna kommer en operativ central i International Fusion Centre i Singapore tjäna som ett centralt nav för krissamordning och informationsspridning, när de deltagande flottorna följer handelsfartyg som simulerar misstänkta fartyg av intresse i sydostasiatiska vatten, står det i uttalandet.

Det Sydkinesiska havet, som Kina gör anspråk på nästan i dess helhet men också av sydostasiatiska länder, Filippinerna, Vietnam och Malaysia, är en av världens mest trafikerade sjövägar och har kommit mer och mer i fokus för maritima intressen.

Scenarierna är konstruerade för att uppmuntra länderna att arbeta tillsammans med uppmärksamhet på marina tillgångar för att bättre förstå operationerna och följsamhet mot internationella normer, sade den amerikanske kaptenen Tom Ogden, befälhavare för den sjunde jagarskvadronen. Att öva avvärjning multilateralt med flera plattformar hjälper våra sydostasiatiska parnter att förbereda sig för möjliga verkliga konfrontationer i framtiden.

SEACAT startade 2002 som Sydostaiatiskt samarbet mot terrorism.

Övningarna startade i efterdyningarna av attacken i september 2001 i USA och döptes om 2012 för att fokusera på att utveckla utbildningen av regionala flottor och kustbevakningar i Syd- och Sydostasien för att hantera utmaningar, bland andra pirater och smuggling.

Flera internationella och ideella organisationer deltar också i övningarna detta år.

De omfatta Förenta nationernas drog- och brottsbekämpningsbyrå (United Nations Office of Drugs and Crime - UNODC), EU Critical Maritime Route Wider Indian Ocean (CRIMARIO) och Internationella röda korset (ICRC).

Källa: al Jazeera

09 — Östtimor optimistiskt om att befria landet från tuberkulos till 2025

Dili. Östtimors regering genom sin hälsovårdsminister och Världshälsoorganisationen (WHO) är optimistiska om att få bort tuberkulos till 2025.

Det är ett tecken på starkt intresse och orubblig föresats att väcka människors intresse för sådana frågor om allmänhetens hälsa och vittnar om Östtimors regerings starka föresats att befria landet från tuberkulos, som i övrigt fortfarande globalt och i Sydostasien är en stor dödsorsak, sade WHO:s representant i Östtimor Arvin Mathur.

Mathur sade att tuberkulos är en infektionssjukdom, som till största delen drabbar fattigare länder i sydostasienregionen, på grund av att många människor konsumerar mindre näringsrik föda och hög andel tobaksbrukare.

Östtimor registrerar den största andelen av tuberkulos jämfört med HIV/AIDS och covid-19, så därför är kollektiva åtgärder nödvändiga för att förebygga tuberkulos så att tuberkulos kan utrotas i Östtimor.

Ansträngningarna kommer att vara enligt 3cs-mantrat — coordination, collaboration and cooperation (koordination, samarbete och samverkan. Det finns kritiska sloganer för att påskynda utrotningen av tuberkulos i Östtimor, sade Mathur.

Stopp för tuberkulosepidemin genom WHO:

Att stoppa den globala tuberkulosepidemin är möjligt med en dramatisk minskning av döda i och fall av tuberkulos och eliminering av tuberkulosens ekonomiska och sociala bördor. Ett misslyckande att göra detta kommer att innebära allvarliga konsekvenser för individer och global hälsa.

För att uppnådetta mål 2035 krävs:

För att säkra full effekt måste dessa åtgärder bygga på principer om regeringens ledarskap, den civila sektorns engagemang, mänskliga rättigheter och jämlikhet samt anpassning till det unika sambandet av olika epidemier och ramar.

Att nå målen:

För att nå målen satta i Stoppa tuberkulos-strategin måste den årliga minskningen av tuberkulosfall i världen öka från 2 %årligen 2015 till 10 % per år 2025. För det andra måste andelen av människor med tuberkulos, som dör av sjukdomen (förhållandet mellan smittade och döda) minska från beräknade 15 % 2015 till 6,5 % 2025. Dessa minskningar av döda och smittade till 2025 är ambitiösa men möjliga med befintliga verktyg kompletterade med världsomfattande hälsovård och socialt skydd.

För att behålla framsteg efter 2025 och uppnå de globala målen (SDG) för 2030 och målet att utrota tuberkulos till 2035 måste ytterligare verkyg finns tillgängliga 2025. Särskil behövs ett nytt vaccin som är effektivtföre och efter exponering samt en säkrare och effektivare behandling av latent tuberkulosinfektion för att minska antalet nya tuberkulosfall från de omkring 2 miljarder männsikor i världen som är infektera med tuberkulos liksom bättre diagnostik och säkrare och lättare behandling inklusive kortare medicinering av tuberkulos. För att nya verktyg ska vara tillgängliga 2025 krävs större omedelbara investeringar i forskning och utveckling.

Bilden nedan visar den beräknade ökade minskningen av globala tuberkulosfall med optimering av nuvarande verktyg kombinerat med framsteg för världsvid hälsovård och socialt skydd från 2015 och den ökade effekten av nya verktyg från 2025.

(Bild WHO)

Hälsovårdsminister Odete Maria Freitas Belo sade att den nationella tuberkulosstrategin är att vägleda alla relevanta enheter som arbetar med infektionssjukdomar att särskilt lindra och stoppa tuberkulos.

Hon tillade att Östtimor belastas av många tuberkulosfall jämfört med övriga länder i Sydostasien på grund av den stora smittsamheten. Incidensen är 498 fall per 100.000 invånare, vilket är den sjunde högsta i världen.

Programmet för att stoppa tuberkulos stöds ekonomiskt av Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria med 8,3 miljoner dollar till hälsovårdsministeriet för att utrota sjukdomen i Östtimor.

Källa: José Belarmino De Sá/Tatoli

06 — Många minderåriga offer för försummelse har inte fått rättvisa

Den 27 juli 2021 följde Victim’s Support Unit (VSS) från Judicial System Monitoring Programme (JSMP) med fyra minderåriga till underdistriktet Turiscai i distriktet Manufahi. De hade övergivits av sina fäder tre år tidigare, så de kunde inte få ett personbevis från justitiedepartementets folkbokföring i distriktet. Tidigare har JSMP följt dessa minderåriga för att anmäla deras fall (av försummelse) till Suais allmänna åklagare eftersom deras mödrar inte visste hur de skulle kunna göra anmälan.

Barn är berättigade till skydd av sina föräldrar och även om föräldrarna har separerat är båda fortfarande förpliktade att se efter sina barn. Domstolarna har fattat många beslut i många fall av försummelser, men JSMP menar att många av dessa fall har inte registrerats eftersom de flesta av samhällets medborgare inte vet hur de ska anmäla sina fall av försummelse till domstolarna. Därför är JSMP med sin Victim’s Support Unit redo att bistå offer för gendervåld och försummelse från början tills deras fall är anmälda hos allmän åklagare, så att barn kan åtnjuta sina rättigheter avseende underhåll, boende och besök, sade Ana Paula Marçal, JSMP:s verkställande direktör.

Artikel 18.1 i Östtimors konstitution fastslår att barn ska ha rätt till särskilt skydd av familjen, samhället och staten, särskilt avseende all slags övergivenhet, diskriminering, våld, förtryck, sexuellt missbruk och utnyttjande. Det förstärks av aartikel 3.2 i konventionen om barns rätt som deklarerar att statliga organ ska agera för att säkra barn sådant skydd och sådan vård som är nödvändiga för dess välmående med hänsyn till barnets föräldrars, juridiska vårdnadshavares eller andra individers juridiskt ansvariga för det rättigheter och plikter, som för detta ska vidta alla lämpliga juridiska och administrativa åtgärder.

När JSMP talade med offren och deras familjer, sade de att de var mycket nöjda med att få besök av JSMP eftersom det finns många fall med att män har övergett sina fruar och barn, men bybor inte har vetat hur de ska ta sina fall till domstolarna och anser att fall av försummelse är normala, som inte behöver dras inför domstol.

Offrens familjer tillade också att de kommer att upplysa andra kvinnor, som har försummats av sina män att JSMP kan ge hjälp och att de kan kontakta JSMPom de behöver stöd. De rekoomenderade också JSMP attge information om tillgång till domstolar och rättsväsendet direkt till bybor i underdistriktet Turiscal, ty hittills har ingen institution informerat om rättsfrågor.

Utöver byborna i Turiscal har, grundat på våra observationer under utbildning på olika platser, många bybor uttalat sin oro och talat om sina problem, nämligen att de inte vet hur de ska ta sina fall till domstolar och tidigare har JSMP genomfört aktiviteter för att sprida information om rättsväsndets tillgänglighet på gräsrotsnivå, men nuhar dessaktiviteter stoppats på grund av brist på pengar. Trots det, så fortsätter vi att anteckna dess bekymmer och vi kommer att svara, när vi har finansiella resurser, sade JSMP-direktören.

JSMP fick information om fall av försummelse i underdistriktet Turiscai av en på justitieministeriet anställd, när denne arbetade i underdistriktet Turiscai i distriktet Manufahi. Därför vill JSMP tacka justititeministeriet för dess samarbeteoch hoppas att detta samarbete kan fortsätta i framtiden, särskilt avseende problem för kvinnor och barn.

För mer information var god kontakta:a Paula Marçal. Executive Director för JSMP, epost ana@jsmp.tl, telefon (+670) 33238883 | 77040735, Webbplats https://jsmp.tl

Källa: Pressmeddelande/Judicial System Monitoring Programme

05 — Alola-fondens nyhetsbrev om amningsveckan

Läs Alola-fondens nyhetsbrev här och stöd arbetet för mödrars och barns hälsa.

05 — President och premiärminister diskuterar säkerhet vid landgräns

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak mötte idag president Francisco Guterres ‘Lu Olo’ idag för att diskutera situationen vid landgränsen mellan Östtimor och Indonesien.

Vi är bekymrade över säkerhten vid landgränsen eftersom indonesiska myndigheter förra månaden deporterade 14 av våra ung som illegalt korsat gränsen till Västtimor, sade premiärministern till reportrar efter mötet med president Lu Olo i predidentpalatset i Dili idag.

Ruak sade att det därför är viktigt att öka kapaciteten hos poliserna i gränsområdet för att bättre kontrollera gränsen ochhindra medborgare från att korsa gränsen.

I tillägg informerade chefen för Bobonaros kommunala polis, Antonio Mauluta, att enligt information från de indonesiska myndigheterna omkring 600 unga timoreser illegalt har korsat gränsen för att ta en högre grads kampsportsbälten i Atambua i Indonesien.

Dessa 600 unga människor är fortfarande i Västtimor, därför beordrade vi igår kväll att täta gränsen.

Mauluta sade att indonesiska myndigheter hade informerat honom om att de kommer att arrestera dessa timoreser för att inom kort skicka dem tillbaka till Östtimor.

Mauluta uppmanade samhällen nära gränsen att koordinerat med myndigheter kontrollera gränsen: Vi vill att samhällena håller ögonen på dessa 600 timoreser så att det inte korsar gränsen tillbaka till Östtimor. Från och med idag kommer vi att noggrant kontrollera gränsen för att inte låta dessa människor ta med sig den nya varianten av covid-19 till Östtimor.

Källa: Filomeno Matins/Tatoli

01 — USA:s armé: 9:e Mission Support Command-soldater levererade medicinskt material till Östtimor

Dili. Soldater från USA-arméns Stilla havskommandos 9:e Mission Support Command and Task Force Oceania levererade medicinskt material till medicinarna på USA:s ambassad den 28 juli.

Leverans av det välbehövliga materialet till Östtimor visar koordineringen och anpassningen hos det 9:e Uppdragsstödets kommandots insatsstyrka Oceania och dess grupper som är infogade i sina värdländer.

Östtimor är en av USA-administrationens mest isolerade utposter i världen, sade Kevin Blackstone, USA:s ambassadör i Östtimor. Och vi uppskattar all hjälp för att ge oss passande resurser.

Den här skeppslasten var särskilt fördelaktig då den levererade medicinskt material, som inte finns lokalt, sade Mathew McCarty, ansvarig för allmänna tjänster och tjänstgörande chef på USA:s ambassadör i Östtimor.

Nu är leveranstiderna mycket långa och ibland när vi får det här nödvändiga materialet, hålller de på att gå ut, sade McCarty.

Redan för pandemin var det en utmaning för USA:s ambassad i Dili att skaffa fram medicin, som inte är tillgänglig lokalt, och mycket mer så under pandemin, sade Doyeth De Los Reyes, läkaren som arbetar för USA:s ambassads hälsovårdsenhet i Östtimor. Jag hoppas vi kan överväga fler otraditionella möjligheter som den här lvereansen till avlägsna ställen som hit.

USA:s armé har föresatt sig att säkra hälsa och säkerhet för våra soldater, familjemedlemmar, pensionärer och civilanställda samt deltagare och befolkningar från värdnationer både hemma och utomlands.

På grund av kritisk brist på receptfria läkemedel och svårigheter att hitta dessa lokalt i Östtimor har USA:s ambassads hälsovårdsenhet skaffat dem och insatsgruppen Oceania fått, transporterat och levererat dem på lämpligt sätt, sade överstelöjtnant Hope Hashimoto, som planerar uppdrag och sjuksköterska för intensivevård vid det 1984:e armésjukhuset, arméreserven, högkvarteret.

Hashimoto reste med varorena från Honolulu och var närvarande när de överlämnades direkt till ambassadens medicinska personal.

Leveransen av dessa läkemedel visar arméns beslutsamhet att värna hälsan och välmåendet hos vår ambassadpersonal och vår beslutsamhet att tillhandahålla nödvändigheter som är basala och lättillgängliga i Förenta staterna.

Källa: Sergant Teresa Cantero/Defense Visual Information Distribution Service

Juli

29 — Lú Olo utlyser det 16:e undantagstillståndet

Dili. Östtimors president Francisco Guterres Lú Olo utlyser det 16:e undantagstillståndet för 30 dagar från och med den 1 augusti till och med den 31 augusti 2021 för hela territoriet.

Utlysningen gjordes efter att undantagstillståndet godkänts av parlamentet med 35 röster för, 0 mot och 21 nedlagda.

Den smittsamma deltavarianten har nått grannlandet Indonesien, Indonesien har registrerat ett stort antal dagligen smittade, jämförbart med Indien. Enligt prognoser kommer antalet smittade att öka till fler än 200.000 människor, sade Lú Olo i ett uttalande idag.

Statsöverhuvudet påminde också om att Östtimor behöver ägna situationen och det nya viruset uppmärksamhet eftersom landet har noterat fyra nya importerade fall av deltavarainten den senaste månaden.

De viktiga preventiva åtgärderna borde vara i fokus för att kontrollera införseln av SARS-cov-2 till Östtimor och dessutom borde restriktionerna vid inreseställena upprätthållas.

Restriktionerna omfattar bland annat:

 1. Utlänningar tillåts komma in i landet, när de fått tillstånd av Center for Integrated Management and Crisis (CIGC).
 2. Alla nyanlända ska topsas för att kontrollera eventuell infektion.
 3. De ska följa karantänreglerna.
 4. De som är smittade med covid-19 måste isoleras.

Detta undantagstillstånd kommer att delvis suspendera rätten till resor in i landet, resor och fri bosättning inom landet, rätten till möten och fri religionsutövning, rätt till utbildning och egendom samt privata ekonomiska initiativ.

Från början av pandemin till och med den 28 juli 2021 har landet registrerat totalt 10.535 fall av vilka 736 är aktiva, och 26 döda.

Till dags dato har 94 % av människorna i östtimor vaccinerats mot covid-19.

Källa: José Belarmino De Sá/Tatoli

29 — Comoro-branden: Myndigheterna ger nödhjälp till 500 drabbade familjer

Dili. Statsselreteraren för civilskydd, ministern för statens administration, hälsovårdsministeriet och ministeriet för social solidaritet diskuterar med de lokala myndigheterna nödhjälp till 500 av eldsvåda drabbade familjer, vilkas hus brann ner till grunderna i Comoro, en stadsdel i Dili, i morse runt klockan 3 lokal tid.

Statssekreteraren för civilskydd, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins, informerade om att två tillfälliga boenden skulle sättas upp nära platsen för de drabbade familjerna.

Vi har beslutat att först ge lagad mat ill de mödrar och barn som inte har ätit sedan föregående kväll. Vi kommer också att tillhandahålla viktiga saker som kokkärl, stekpannor, tallrikar, skedar och så vidare. Så att de i natt kan laga något för sina familjer och vi vill ge dem mat. Martins gjorde kommentarerna i Comoro i Dili idag.

Dessutom sade hälsovårdsminister Odete Belo att hälsovårdsministeriet skulle se till att ett tält sätts upp för att ge &lsquot;medicinsk nödhjälp’ till de drabbade familjerna, särskilt mödrar och barn.

Vi har diskuterat med de lokala myndigheterna att arrangera en plats för hälsovårdspersonalen att förvara medicin och behandla offren, sade Belo.

På samma plats sade chefen för kvarter 03 i Comoro, Zeferino Braz,att enligt preliminära dat han hittills hade, så har omkring 500 familjer påverkats av branden och förlorat allting.

Han sade att orsaken till branden fortfarande är okänd: Ni vet, branden uppstod omkring klockan 3 på morgonen lokal tid, när alla sov. Så nu ska vi inte lägga skulden på för att ha orsakat elden. Jag fick ett telefonsamtal omkring klockan 4 och när brandmännen anlände blev branden större och större, men lyckligtvis hjälpte de till med att hindra den från att sprida sig till andra hus, sade han.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

28 — Utfyllnadshål i Bayu-Undan-fältet överskrider förväntningarna

Santos Ltd. sade att produktionen från det första borrhålet i ett kompletterande borrprogram i Bayu-Undan-fältet med gas och kondensat i Timorhavet har överskridit förväntningarna före borrningen.

Hålet, det första i ett trehålsprogram, bragtes att flöda 5 miljoner kubikmeter gas per dag tillsammans med 11.350 fat olja per dag.

Vi har sett ett bättre än förväntat resultat från kampanjens första hål med framgångsrika resultat för både de primära och sekundära målen och en mycket högre initial gasproduktion än förväntat, sade Kevin Gallagher, verkställande direktör för Santos.

Det är andra gången den här veckan som Santos kunde inhösta framgång i borrprogrammet för utfyllnadshål för att förlänga livet hos ett existerande fält. Operatören fick nyligen ett rekordartat initialt oljeflöde i Van Gogh-fältet i Carnarvon-bassängen utanför Västaustralien (OGJ Online, 26 juli 2021).

Bayu-Undan, 250 km väster om Suai i Östtimor och 500 km nordväst om Northern Territory i Australien, upptäcktes av ConocoPhillips 1995 enligt ett tillstånd ursprungligen inom zonen för samarbete (Timor Gap) mellan Indonesien och Australien. Efter att havsgränsen dragits om, ligger det nu inom Östtimors jurisdiktion och styrs av ett kontrakt för gemensam produktion.

Fältet ger gas till den av Santos drivna LNG-anläggningen i Darwin och anses vara på nedåtgående. Icke desto mindre har framgången med det första hålet i det pågående Phase 3C utfyllnadsprogrammet ökat produktionen av gas till LNG-anläggningen betydligt liksom produktionen av olja från fältet till mer än 25.000 fat per dag.

Borriggen Noble Tom Prosser har börjat borra det andra av de tre hålen i programmet, som ska avslutas i början av 2022. Tidigt i början av det här året togs det slutliga beslutet om investeringen i programmet.

Santos har driftansvaret och en andel på 43,4 % i Bayu-Undan-fältet. SK E&S har 25 %, Inpex 11,4 %, ENI 11 %, Jera 6,1 % och Tokyo Gas 3,1 %.

Källa: Rick Wilkinson/Oil & Gas Journal

26 — Bairo Pite-kliniken registrerar 212 tuberkulosfall och sju döda

Dili. Jose Maia Soares från Bairo Pite-kliniken sade att kliniken hittills under året registrerat 212 patienter med tuberkulos och sju av dessa har avlidit.

Han förklarade att 32 behandlas vid Institution of Seculu Maun Alin Iha Cristo (Ismaic), medan de andra behandlas i hemmen av klinikens hälsiarbetare.

Alla våra ansträngningar för att rädda dem till trots har 7 avlidit av sjukdomen, sade han.

Med hänsyn till sjukdomen vädjar Soares till befolkningen i landets 13 distrikt, som har lidit av sjukdomen, att kontakta kliniken för kontroll och vara medvetna om sjukdomen.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

23 — Överenskommelse om Baucaus flygplats: säkerhet, strategiska och socio-ekonomiska implikationer

Av den här långa rapporten återger vi bara de tre rekommendationer som ges som avslutning.

Vi ger följande rekommendationer för att hjälpa allmänhet och politiker att försäkra sig om att överenskommelsen om Baucaus flygplats gynnar Östtimor och samtidigt minimerar negativ påverkan på på lokalsamhällen och nationell säkerhet.

För mer information i denna fråga kontakta João Almeida, direktör, epost almeidamahein@gmail.com, +670 7756 1184, webbplats www.fundasaunmahein.org

Källa: Fundasaun Mahein

16 — Östtimors skolor öppnar efter lång stängning

Jakarta. Government eases restrictions as the Covid infection rate continues to drop

Originalet har här ett foto av en grupp studenter med stora kuvert i händerna. Bildetxten lyder

På det här fotot från den 19 april håller studenter i Dili kuvert med kurs material för studier hemma efter att skolorna sängts på grund av covid-19-pandemin. Östtimors regering har beslutat att öppna många skolor i Dili och staden Baucu den 19 juli. (Foto: Ministeriet för utbidlning, ungdom och idrott)

Många primär- och sekundärskolor tvingades att hålla stängt i flera månader i det katolskt dominerade Östtimors av covid-19 värst drabbade områden och kommer att tillåtas öppna igen nästa vecka, säger regeringen.

Skolorna i huvudstaden Dili och den näst största staden Baucau, som stängde i mars, kommer att börja öppna igen den 19 juli, sade ministern för ungdomsutbidlning och sport till reportrar den 15 juli.

Covid-19-fallen har minskat de senaste veckorna, ty fler och fler lärare och anställda har blivit vaccinerade, sade han.

Men bara skolor i vilka mer än 70 procent av lärare och anställda har blivit vaccinerade kan öppna igen, sade han.

1.498 av 3.157 lärare och anställda i skolor i Dili har blivit helt vaccinerade och 669 av 1.140 lärareTeachers n Baucau har fått sina sprutor.

Antalet covid-19-infekterade i Östtimor fortsätter att minska efter en våg av fall de senaste månaderna. Nya fall per dag har legat under 50 de senaste två veckorna med 36 registreradeden 15 juli.

Alla lärare och anställda måste vara vaccinerade och, om möjligt, eleverna

Siffrorna visar en betydande minskning från de 200 nya fall som dagligen registrerades i maj.

Maia sade att lärare och elever fortfarande måste fortfarande fortsätta att följa hälsoprotokollen, inklusive att ofta tvätta händerna, hålla fysisk distans och bära ansiktsmasker.

Han sade att hans ministerium och lokala myndigheter skulle säkra att reglerna följs. Åtgärder kommer att vidtas om de inte gör det, sade han.

Fader Angelo Salshina, ordförande i ärkestiftet Dilis stödgrupp för covid-19, sade att regeringen måste backa upp detta drag genom att öka sin vaccinationskampanj.

Alla lärare och anställda måste vara vaccinerade och, om möjligt, studenterna, sade han till UCA News.

Sedan pandemins start har Östtimor registrerat totalt 9.997 fall med 25 döda.

Hittills har 241.906 människor av en befolkning på 1,3 miljoner fått sin första vaccinationsdos och omkring 46.302 har fått sin andra.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

16 — Dilis ärkestift skapar katolskt universitet i Östtimor

Dili. Grundat på kriterierna för att starta en instutition för högre utbildning eller kraven för att startaett privat universitet så borde det startas med fyra fakulteter. Därför kommer vi att börja med en fakultet för socialvetenskap, utbidlning och humaniora. Nästa år kommer vi att starta två fakulteter till inklusive en fakultet för hälsovård och jordbruk, kommenterade Dilis ärkebiskop Dom Virgilio do Carmo da Silva i MESSK-salen1 i Dili idag.

Silva sade att portugisiska kommer att vara det primära undervisningsspråket i UCT:s undervisning och läroprocess.

Han bekräftade att när det gäller personal så har 50 välutbildade personer bidragit till upprättandet av universitetet och han sade att de alla har magisterexamina eller doktorerat.

UCT är en omvandling av det katolska religiösa institutet (ICR). Och i oktober i år kommer UCT att officiellt börja sin undervisning och tredjeårsstudenterna vid IRC kommer att examineras vid UCT, tillade Silva.

Silva betonade att byggnaderna som tidigare användes av São José-gymnasiet nu blir UCT:s huvudcampus. Marken och byggnaderna hör till Dilis ärkestift, därför kan jag säga att när det gäller byggnader är till 80 procent redo.

Vi planerar att starta rekryteringen av nya studenter under det här året, antagligen i oktober. Men det beror på ansökningsförfarandet och tillståndet från ministeriet för högre utbildning, vetenskap och kultur (MESSK), förklarade han.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

Not

 1. MESSK - Ministeriet för högre utbildning, vetenskap och kultur

15 — Vi beklagar Carmel Budiardjos anhörigas och vänners sorg

Med tungt hjärta har vi erfarit att en stor vän av Östtimor, Carmel Budiardjo, har lämnat oss. Vi i Östtimorkommittén och La'o Hamutuk är djupt bedrövade av Carmels död. Hon var en viktig stödjare av det timoresiska folket och andra vänner i den internationella solidaritetsrörelsen.

Carmel stog bredvid Östtimors folk under svåra tider, under den illegala indonesiska militärockupationen. Ända sedan 1975 stödde hon Östtimors suveränitet och 1984 skrev hon en viktig bok — The War Against East Timor — som öppnade människors ögon över hela världen. 1973 bildade hon organisationen TAPOL i Storbritannien och denna ideella organisation (NGO) fortsätter att kampanja mot brott mot de mänskliga rättigheterna och för självständighet i Västpapua och egentliga Indonesien.

Nu när den brutala indonesiska militären har lämnat Östtimor, tack vare den gemensamma kampen av det timoresiska folket och solidaritetsvänner, är Östtimor idag en nation fri från utländsk diktatur. Vi är tillfredsställda över att våra stödjare, inklusive den nu borgångna Carmel Budiardjooch många andra solidaritetskollegor, fortsätter att hålla ett öga på Östtimor och kämpa för frihet och mänskliga rättigheter.

Carmel var tidig att inse sambandet mellan mänskliga rättigheter och miljö och hjälpte till att skapa åtskilliga nätverk för att främja den här kampanjen. Hon inspirerade och motiverade också aktivister runt globen, också ETAN i USA, och fick många människor att gå med i rörelser som stöder Östtimors, Västpapuas och Indonesiens folk.

Vi tror att det timoresiska folket inte får glömma våra solidaritetsvänner i hela världen, som alltid stog vid vår sida under svåra tider. Vi förslår att namnge något offentligt verk efter Crmel Budiardjo, så att hennes minne kommer att fortleva för framtida timoresiska generationer.

2009 erkände Östtimors regering Carmels bidrag med en medaljoch hon kom till Dili för att delta i solidaritetskonferensen för att fira tioårsminnet av folkomröstningen. Vi är stolta över att ha hjälpt till att organisera det firandet och du kan läsa Carmels tal här.

Den här veckan, efter Carmels bortgång, har timoresiska regeringsrepresentanter och många andra uttryckt sin uppskattning av hennes bidrag till landet. Om Carmel kunde tala, så är vi säkra på att hon skulle tala om för oss alla att fortsätta kampen för rättvisa och demokrati. Det är den bästa vägen att hedra hennes minne.

1996 tilldelades Carmel Right Livelihood-priset, det alternativa Nobelpriset. Då besökte hon Stockholm och vi i Östtimorkommittén fick tillfälle att träffa henne.

Med den största tacksamhet till Carmel Budiardjo och andra solidaritetsvänner.

Kampen fortsätter

Källa (med fotografier och länkar): La'o Hamutuk

09 — Prioritering av reproduktiv hälsa och rättigheter för alla kritiskt under covid-19-pandemins utmaningar

UNFPA World population day 2021

Dili. Östtimors regering tillsammans med humanitära partner lanserade officiellt en gemensam appell i juni för att angripa de olösta humanitära behoven hos de mest sårbara efter översvämningskatastrofen som berörda fler än 30.000 hushåll, som redan betungats av den pågående covid-19-pandemin 6mdash; med kvinnor och flickor mest drabbade.

När världen firar världsbefolkningsdagen har pandemin förvärrat gendergrundad ojämlikhet och gendergrundat våld, med ökad förekomst av våld under lockdowns, skapat allvarliga klyftor och utmaningar i tillhandahållandet av information om och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsoinformation.

Covid-19 har blottlagt stora skillnader och svagheter i hälsovårdssystem inom och mellan länder, enligt ett pressmeddelande från UNFPA för världshälsodagen, som Tatoli fått idag.

Krisen har orsakat många överansträngda hälsovårdssystem att minska vård av sexuell och reproduktiv hälsa, som ofta bedöms som oväsentlig. Trots att denna vård är en mänsklig rättighet har den åsidosatts till förmån för mera trängande saker, sade UNFPA:s verkställande direktör Natalia Kanem.

Enligt FN:s rapport från utvärderingen av socioekonomisk inverkan (UN Social Economic Impact Assessment (SEIA) under den nationella krisen i Östtimor 2020 så missade 14 % av hushållen med barn under 10 år en vaccination — och över 97 % av dessa kom från utsatta hushåll.

40 procent av hushållen hade också en kvinna mellan 15 och 49 år i behov av familjplaneringe eller vård av reproduktiv hälsa.

Anmärkninsvärt är att kvinnor i mer utsatta hushåll oftare uteblev från vården oftare än de i icke utsatta hushåll.

Resultaten kopplade missade vaccinationer och vård av reproduktiv hälsa till omvandling av hälsovårdscentraler för covid-19, stopp av kollektivtrafik begränsningar av rörligheten och brist på ansiktsmasker för att männsikor ska kunna mötas säkert.

Låt oss vidta åtgärder för att sluta dessa gap, ty sexuell och reproduktiv hälsovård är viktig. Även om hålsovårdssystemen förtåeligt nog, är överansträngda, kan denna hälsovård inte vänta. Varje ytterligare uppskovkommer att försämra hälsa och välmående hos kvinnor och flickor, konsekvenser som kan vara en livstid, sade Natalia Kanem.

Låt oss arbeta tillsammans för att uprätthålla rätten att bestämma när och om man ska ha en familj och låt oss stå för alla kvinnors och flickors rättigheter och val.

Världsbefolkningsdagen firas årligen den 11 juli för att fokusera uppmärksamheten på angelägenheten och betydelsen av befolkningsfrågor.

Världsbefolkningsdagen som försöker att fästa uppmärksamheten på angelägenheten och betydelsen av befolkningsfrågor inrättades av det då styrande rådet för Förenta nationernas utvecklingsprogram 1989, ett resultat av det intresse som skapades av Femmiljarddagen, som firades den 11 juli 1987.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

08 — Pressmeddelande från LH om RD-fallet: Vi måste enas om att respektera och stödja offren och försäkra oss om att rättsprocessen går framåt

Dili. La'o Hamutuk fördömer varje slag av sexuellt missbruk och vi stödjer offer för sådana brott. La'o Hamutuk uppskattar att fallet slutligen tas upp i domstol, men vi är oroade över att den juridiska processen upprepade gånger har fördröjts och kanske inte kommer att fortsätta effektivt och att den utsätts för politisk press från betydande personer och kommentarer i social medier, som kan öka offrens psykologiska lidanden. Dessa trender skulle i framtiden kunna bli ett dåligt exempel för andra offer eller göra offer rädda för att rapportera fall till myndigheterna.

La'o Hamutuk uppskattar modet hos offer, som säger sanningen i utmanande situationer och modet hos aktivister och journalister som modigt har kastat ljus på sexuella kränkningar begångna av den tidigare prästen Richard Daschbach mot åstskilliga unga kvinnor som vistades i barnhemmet Topu Honis i Oecusse. Vi tror att denna kamp har förlängts och försvårats denom att en del människor försöker att intervenera, spekulera eller skydda förövaren.

Sexuella kränkningar av kvinnor och flickor är allvarliga brott alla måste gå samman för att motsätta sig dessa brott. Aktivister, journalister, staten, mänskliga rättighetsorganisationer och hela vår befolkning måste handla mer beslutsamt för att kämpa för fysisk säkerhet, privatliv och frihet åt kvinnor och flickor.

Det är ingen hemlighet runtom i världen att många manliga präster har begått sexualbrott, som de begångna av den före detta prästen RD. Flickorna i barnhemmet Topu Honis är inte ensamma; många sådana fall har blivit offentliga och många fortsätter att behandlas i rättsprocesser.

Även om det fortfarande är en utmaning att förhindra dessa kränkningar, så görs redan många ansträngningar av aktivister, journalister och religiösa auktoriteter för att förhindra och bekämpa dessa kriminella handlingar genom att avkraga präster som begår sådana brott och be offren om ursäkt eller betala skadestånd till dem.

The Topu Honis-fallet väcker minnen av de allvarliga sexualbrott indonesiska soldater begick under den illegala militärockupationen och militärregimen förnekade ansvar för de många sår och ärr den tillfogade det timoresiska folket. Många människor söker fortfarande efter rättvisa trots att den juridiska processen ännu inte har varit särskilt effektiv mot dessa förövare.

I Östtimor kan många kvinnor och flickor fortfarande inte åtnjuta sina mänskliga rättigheter — inklusive mat, utbildning och frihet från fysiskt och sexuellt våld. Somliga människor vill inte höra om deras verklighet eller tror inte på deras berättelser. La'o Hamutuk menar att vi alla. inklusiver rättsväsendet, behöver uppmärksamma deras ord och försäkra oss om deras rättigheter till privatliv och rättvisa tillgodoses.

Nyckelfrågor

La'o Hamutuk är mycket oraoade över att rättsförfarandet går mycket långsamt och att denna fördröjning kommer att skapa fler problem för att uppnå rättvisaför för offren och dom för den anklagade, som är långt från de förhoppningar människor som söker rättvisa hyser. Vi tror att ett starkt, effektivt rättsförfarande kan hjälpa till att förhindra sådana kränkningar i framtiden. Vi är bekymrade över att när detta fall mycket långsamt rör sig genom domstolarna andra fall, förhalade eller inte, inte kommer att prövas över huvud taget.

Vi är bekymrade över rapporter i The Oekuse Post, som systematiskt försöker att avleda från sanningen och skada trovärdigheten hos kampen mot sexuella övergrepp begångna av den tidigare prästen RD. Vi är sorgsna över att några journalister försöker att förvränga verkligheten med ordvrängeri glömska av etik och journalistiska värden såsom lojalitet mot offren och stöd till mänskliga rättigheter.

Videon producerad av The Oekuse Post dolde inte flickornas ansikten och vi är oroade för att detta inte stöder eller respekterar rätten till privatliv och säkerhet som alla har i förhållande till sina privatliv.

Rekommendationer

Tack så mycket.

Källa: Pressmeddelande
La'o Hamutuk, Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste
+670-3321040, +670-7723-4330
epost laohamutuk@gmail.com, webb http://www.laohamutuk.org
blogg http://laohamutuk.blogspot.com/

07 — FN: Framsteg mot de globala målen - vad behövs nu?

Covid-19-pandemin har påverkat utvecklingen över hela världen. I början av pandemin 2020 varnade Förenta nationerna tillsammans med andra utvecklingsorganisationer för att länder skulle behöva skydda sina mödosamt vunna ‘utvecklingsvinster’ för att vi ska kunna fortsätta se framsteg mot de globala målen för hållbar utveckling (SDGs — Sustainable Development Goals) och nå 2030 års mål. Sedan 2020 har vi sett utvecklingsframsteg i hela världen hamna under svårt tryck och nivåerna av ojämlikhet har ökat inom länder liksom mellan länder. Ytterligare en faktor som har kastat utvecklingen bakåt är att i praktiskt taget alla länder syselsättning och inkomster, hälsa, utbildning, socialt skydd och andra tjänster, särskilt de som stöder de sköraste individerna och samhällena, har blivt kraftigt störda. Organisationer för humanitärt bistånd och utveckling i hela världen har varit tvungna att omprioritera sitt arbete och många långsiktiga program har temporärt stoppats.

Det är kanske för tidigt för att med säkerhet namnge de länder som har varit i stånd att skydda sina medborgare effektivast under pandemin och säkra att ‘framsteg för nyckelindikatorer för utveckling’ inte gått bakåt. Beslut och åtgärder tagna under de kommande 12-18 månaderna kommer att avgöra huruvida återhämtningsplaner efter pandemin kommer att ge världen en kurs för att nå de globalt överenskomna SDGs med syfte främja hållbar ekonomisk tillväxt och social välmåga samtidigt som miljön skyddas.

Givet detta sammanhang är det intressant att se de data som publicerades den här veckan i The Sustainable Development Goals Report 2021 av Förenta nationerna. Rapporten konstaterar att covid-19 har orsakat stor skada på människors liv och utkomster. När framstegen för att SDGs var långsamma också innan pandemin slog till, har ytterligare 119-124 miljoner människor kastats ner i fattigdom 2020. Motsvarande 255 miljoner heltidsarbeten förlorades och antalet människor som lider av hunger, som redan steg före pandemin, kan ha ökat till 83-132 miljoner.

Den ekonomiska inbromsningen 2020 gjorde lite för att bromsa klimatkrisen. Koncentrationerna av de värsta växthusgaserna har fortsatt att stiga, medan den globala medeltemperaturen var omkring 1,2°C över de förindustriella nivåerna, farligt nära 1,5°C-gränsen fastlagd i Paris-överenskommelsen. Rapporten konstaterar också att global flöden av direkta utlandsinvesteringar föll 40 % 2020 jämfört med 2019. Pandemin har medfört enorma finansiella utmaningar, särskilt för utvecklingsländer — med en betydande ökning av skuldbelastningen som påverkar många fattigare länder.

Ytterligare några nyckelfakta och siffror framhållna i rapporten:

SDGs representerar världens bästa motgift mot hunger, fattigdom och växande ojämlikhet och den bästa vägen till hållbar och rättvis tillväxt för alla. För att få SDGs tillbaka på rätt kurs måste regeringar, städer, affärer, industrier och alla utvecklingspartner använda återhämtningen för anpassning till fossilarma, motståndskraftiga och inkluderande utvecklingsvägar, som kommer att minska koloxidutsläpp, bevara naturtillgångar, skapa bättre arbetstillfällen, främja jämställdhet och angripa växande ojämlikhet.

Som alla länder har Östtimor kämpat med att hantera pandemin. Tabellen nedan, som är tagen ur FN ESCAP:s rapport om hållbar utveckling 2021, sammanfattar Östtimors framsteg mot SDGs baserat på data till och med slutet av 2020.

Tabellen visar de områden Östtimor gör framsteg inom, områden inom vilka betydande utmaningar för fortsatta framsteg finns, områden som behöver fortsatt prioritering av regering, affärsvärlden, samfund och utvecklignspartner och också områden för vilka det behövs ytterligare data för att mäta framstegen. Ytterligare en faktor för Östtimor är påverkan av översvämningarna orsakade cyklonen Seroja i april 2021, det har förstorad många av de utmaningarsom landet står inför för att förvekliga SDGs. Vi behöver nu en samlad insats för att Östtimor och världen ska uppnå sina utvecklingsaspirationer.

Författaren är Förenta nationernas koordinatör på plats i Östtimor. Han har arbetat med internatinell utveckling i mer än tre decennier. Tidigare arbetade han i Storbritanniens departement för internationell utveckling i mer än 13 års i olika roller i Storbritannien, Afrika och Asien.

Författaren tackar sin vän Matt Morris för hans uppmuntran och stöd i förbedelsen av detta.

Författat av Roy Trivedy, Resident Coordinator

Källa: FN Östtimor

06 — ETAN hedrar Pride i Östtimor

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) hälsar de pågående aktiviteterna från aktivister, organisatörer och alla som arbetar för att säkra Östtimor som ett land som skyddar och omfamnar alla sina bosatta med särskild uppmärksamhet på hbtq+-gruppen. Östtimors folk, särskilt de som inte är heterosexuella män, står fortsatt inför diskriminering. Men gnedertolerans och diversitet har gjort stor framsteg under det senasteårtiondet.

För att främja hbtq+-synbarhet och för att kräva full jämställdhet för grupper som Hatutan, Fundasaun Codiva och Arcoiris viktiga principer ger remarkabla exempel för regionen och världen. ETAN vill uttrycka sin solidaritet med den pågående kampen för ett friare samhälle, som värdesätter alla sina medlemmar.

För fem år sedan hölls den första hbtq+-prideparaden. För två år sedan. före covid-19, gick fler än 3.000 människor genom gatorna i den timoresiska huvudstaden från utrikesministeriet till ungdomsministeriet för att fira diversitet och inkludering. Sedan dess har aktivister fortsatt att arbeta för att dokumentera och stoppa diskriminering och misshandel av hbtq+-gruppen.

Trots att Östtimor är det nyaste och mest katolska landet i regionen och står inför allvarliga ekonomiska utmaningar, sticker det ut som ett exempel på tolerans och demokrati i vilket hbtq+-ledare och allierade oförtröttligt arbetar för attöka hbtq+-gruppens synbarhet och fira gender- och sexualmångfald.

I nästan 30 år har ETAN verkat i solidaritet med det timoresiska folket. Vi stödjer fullt ut de timoresiska aktivisternas krav på regeringen att gå vidare: för att gå från uttalanden av tolerans till åtgärder mot diskriminering och för stöd till acceptans och verklig inkludering.

Mycket arbete återstår att göra för att angrip det giftiga arvet av diskriminering och pågående homofobi i Förenta staternas samhälle och i hela världen.

Vi blev nöjda när USA:s ambassadör i Östtimor deltog i tidigare Prideparader trots den tidigare USA-administrationens många kränkningar av mänskliga friheter och lagligt skydd. Och vi förväntar oss att stödet för hbtq+-grupper ökar med en ny president i Washington. Vi uppskattar den nya ambassadörens C. Kevin Blackstone deltagande i ett webinarium om motståndskraft och jämställdhet under pridmånaden och vi uppmuntrar USA:s representanter i Östtimor att fortsätta och öka sin advokatyr för mänskliga rättigheter och inkludering.

A luta continua!

Mer om detta ämne hittar du på ETAN:s webbplats.

Källa: Pressmeddelande/ETAN

06 — Timors polisutvecklingsprogram har byggt en träningsanläggning för taktik åt åt en specialenhet

Dili. Den australiska regeringen har genom Timors polisutvecklingsprogram (Timor-Leste Police Development Program — TLPDP) byggt en träningsanläggning för taktik för Östtimors polis (Timor-Leste National Police — PNTL) och särskilt för specialenheten, så att de kan träna professionellt.

Å PNTL:s vägnar skulle jag vilja uttrycka min djupa tacksamhet till den australiska regeringen för biståndet till PNTL vid byggandet av en ny träningsanläggning för taktik åt PNTL och särskilt specialenheten, därför att PNTL med avancerade anläggningar kan bli en professionell polis, sade PNTL:s vice chef Mateus da Costa i Bairo Pite till nyhetsagenturen Tatolis journalist i tisdags.

Han sade att PNTL ofta kritiseras av allmänheten bristande taktisk utbildning och därför hoppas vi att med den här nya träningsanläggningen PNTL kommer att utbildas till att bli ännu mer disciplinerad vid genomförandet av PNTL:s professionalism.

Vi är mycket glada idag eftersom PNTL har föresatt sig att bistå i moderniseringen av existerande utrustning med syfte att utveckla PNTL till en professionell polisstyrka när det gäller att hantera sociala fenomen som allmänt finns bland allmänheten, sade Mateus.

På samma plats sade vice inrikesminister Antonio Armindo att inrikesministern nästa år kommer att avsätta medel i budgeten för 2022 för att köpa ny utrustning, då all utrustning PNTL nu har donerades av Portugal för länge sedan.

Vi vet att all utrustning PNTL har inte längre är lämplig för användning, därför kommer inrikesministeriet tillsammans med PNTL avsätta medel 2022 så att vi kan bygga upp ny utrustning, sade Armindo.

Utbildningsanläggningen för taktik byggdes av bolaget Caltech under månaderna mars- juni.

Utbildningsanläggningen för taktik har 10 rum och invigdes idag.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

02 — Japans självförsvarstyrkors marina del kommer till Dili för övningar i morgon

Dili. Japans marina självförsvarstyrkors utbildningsgrupp kommer till Dili på en utbildningsrkryssning för unga japanska officerare i morgon.

Kryssningen kommer från Indonesien till Dili den 3 juli och fortsätter den 5 juli till Filippinerna, säger Yoshikazu Ishimaki i ett uttalande som Tatoli fått idag.

Befälhavaren för den japanska utbildningskryssningen, konteramiral Yoshikazu Ishimaki sade att detta är en utbildningskryssning för unga japanska officerare just har avslutat kadettskolan.

Det är ett stort nöje att för första gången angöra Dili under en utbildningskryssning. Syftet är att nyutexaminerade officerare ska få grundläggande kunskaper och färdigheter ombor på fartyg, bredda sin globala utblick och utveckla vänskaper i de de länder som besöks.

Jag hoppas verkligen att dett ytterligare utvecklar ömsesidig förståelse, försvarssamarbete och bilaterala relationer mellan Östtimor och Japan, säger Yoshikazu Ishimaki. I dokumentet säger också den japanske ambassadören i Östtimor, Masami Kinefuchi, att besöket kommer att stärka banden och vänskapen mellan de två länderna.

Jag är glad över att få välkomna utbildningsgruppen till Östtimor. Japan och Östtimor har odlat vänskapliga relationer i mer än 20 år genom fredsbevarande operationer och nationsbyggande aktiviteter samt utbyte. Dessutom kommer timoresiska kadetter till den nationella japanska försvarsakademin varje år.

Jag är säker på att detta blir en milstolpe som ytterligare kommer att stärka våra band och vänskapen i framtiden, säger han. Därutöver yppar generallöjtnanten i Östtimors försvarsstyrkors (F-FDTL) kommando Lere Anan Timur att detta besök kommer att bli en oförglömlig erfarenhet i de två länderans historia.

Jag är glad över att få välkomna de japanska marinkadetterna. Vi hoppas att ert besök i Östtimor kommer att bli en oförglömlig erfarenhet och att ni alltid kommer att minnas namnet på vårtland, östtimor. Detta är inte slutet utan början. Jag hoppas att ni har en trevlig resa som inspirerar er för framtida besök i Östtimor, säger han.

Enligt uttalandet måste de unga officerarn genom denna utbildning praktisera kunskaper och anda erhållna i skolan och förbereda sig för framtida ledarskap i den japanska marina självförsvarsstyrkan och samtidigt främja relationerna med de länder som besöks.

Dokumentet påminner om att dessa kryssningar har hållits varje år sedan 1957 och detta års kryssning är den 65:e.

Källa: José Belarmino de Sá/Tatoli

Juni

30 — Parlamentet bemyndigar presidenten att förlänga undantagstillståndet 30 dagar

Efter regeringsn begäran till presidenten och säkerhetsrådets bifall har parlamentet idag bemyndigat republiekns president att förnya undantagstillståndet för fjortonde gången efter utbrottet av covid-19-pandemin från den 2 till den 31 juli.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

28 — USA-stöd till Östtimor

USA:s ambassadör: Vårt mål är att stödja Östtimor

Dili. Förenta staternas ambassadör i Östtimor, Kevin Blackstone, sade att USA genom sin ambassad i Östtimor alltid ger bistånd på grund av det bilaterala samarbetet mellan USA och Östtimor.

Vårt mål är att stödja Östtimor därför att Östtimor också är ett demokratiskt land, USA vill att demokratin i ett land förbättras därför måste pressfrihet finnas och Östtimor måste prioritera mänskliga rättigheter, sade USA-ambassadören Blackstone i planerings- och territorialministeriets lokaler Hudi Laran till nyhetsagenturen Tatolis journalist i måndags.

Vi ser att östtimor har genomfört demokratiseringsdoktrinen i Östtimor och därför är allt det bistånd och den utveckling av människor som vi kan erbjuda Östtimor Östtimor inte av intressen, tillade han.

Ha sade att alla aspekter såsom utbildning, hälsa, jordbruk, flyg, försvar och annat bistånd som humanitär hjälp ger vi med uppriktigt hjärta utan egenintresse.

USA och Östtimor överens om gemensam upprustning av Baucuas flygplats

Dili. Amerikas förenta stater genom sin ambassadör i Östtimor, Kevin Blackstone, och vice premiärministern och ministern för planering och territorium, José Maria do Reis, undertecknade två viktiga memoranda (Memorandum of Understanding) den 28 juni 2021 i ministeriet för planering och territoriums kontor om gemensam upprustning av Baucaus flygfölt och avsikten att börja diskussioner avseende potentiellt USA-stöd till den civila luftfarten i Östtimor.

Östtimors regering anhöll 2018 hos USA:s regering om bistånd till upprustningen av Baucuas flygfält och det här memorandumet speglar USA:s löfte att bifalla denna anhållan.

Projektet, finansierat av USA:s försvarsdepartement, avsätter initialt 10,6 miljoner dollar avsedda att öka Östtimors kapacitet avseende säkerhet, humanitärt bistånd och bidra till utveckling av en motståndskraftig och diversifierad ekonomi.

Det omfattar stöd till utveckling av F-FDTL:s luftförsvarsdel och småskaliga byggnader för att öka säkerhet lagringsförmåga på Baucaus flygplats.

Projektet omfattar också donationen av ett i Amerika tillverkat flygplan, Cessna 206, installationen av ett säkerhetsstaket, byggandet av en lagerbyggnad för utrustning och högkvalitativ amerikansk utrustning omfattande en bränslebil, brandbil, gaffeltruck, två Ford F-30-lastbilar, en sopmaskin för startbanor och andra stödfordon och säkerhetsutrustning för flygplatser.
Flygplanet har avancerade kameor som F-FDTL kan använda för att övervaka Östtimors territorialvatten och bevaka naturkatastrofer.

Ambassadör Blackstone och vice premiärminister dos Reis undertecknade också ett memorandum om de två regeringarns avsikt att engagera sig i samtal om potentiellt USA-stöd för utveckling av Östtimors civila luftfart, inklusive samtal om utbildning för drift av Östtimors civila flygplatser och utveckling av civilflygets operationer.

Ambassadör Blackstone lovordade det goda säkerhetssamarbetet och de ekonomiska banden mellan de två länderna.

Jag är stolt över det nära, ömsesidiga partnerskapet mellan FGörenta staterna och Östtimor, sade ambassadör Kevin Blackstone.

Dessa memoranda kännetecknar de långvariga relationerna avseende säkerhet och ekonomi mellan Förenta staterna och Östtimor. Den gemensamma upprustningen av Baucaus flygfält är det senaste exemplet på bilateralt samarbete. Vi är stolta över att få stödja utvecklingen av F-FDTL:s flyg, som kommer att bidra till skydd av Östtimors suveränitet och ekonomiska rättigheter. Utöver nationell säkerhet skapar flygfältsprojektet tillfällen för ekonomisk utvecking inklusive turism i den östra delen av landet. Förenta staterna är glada över att få stödja Östtimors ansträngningar att främja sin ekonomiska diversifikation och återhämtning, sade Blackstone till nyhetsagenturen Tatolis jounalist i Hudi Laran i måndags.

På samma plats sade vice premiärminister José Maria dos Reis att Förenta staterna under många år varit en stor partner för Östtimor på olika sätt såsom utbildning, hälsovård, försvar, infrastruktur och och annat med syfte att bidra till hållbar utveckling i Östtimor.

Den 28 juni 2021 hade Östtimor och Förenta staterna undertecknat ett memorandum som bekräftelse av de bilaterala relationerna mellan de två länderna och som en allmän vägledning för utveckling av ekonomin i Östtimor.

Med dessa två memoranda tar Östtimor och Förenta staterna initiativ för att omedelbart starta detta upprustningsprojekt av Baucaus flygfält och kommer också initiera samtal mellan de två länderna om det potentiella stödet för Östtimors civila luftfart, som kommer att stödja utvecklingen av program för att främja ekonomisk utveckling och diversifiering av den civila luftfarten.

Vid detta tillfälle vill jag på Östtimors regerings vägnar tacka Amerikas förenta staters regering för detta samarbete och vi kommer alltid att fortsätta att arbeta tillsammans för att utveckla Östtimor i framtiden.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

27 — 30 juni stoppdatum — Storbritanniens östtimoresiska befolkning står inför förlust av rättigheter efter brexit

Tusentals som flytt från sitt krigsdarbbade land rikserar att förlora sin rätt att arbeta, hyra bostad och få sjukvård genom NHS.

Tusentals östtimoresiska människor som flytt från landet und 1990-talet skulle kunna förlora sina rättigheter att arbeta, hyra bostad eller få sjukvård genom NHS om tre dagar på grund av brexit.

Kampanjare säger att många ur den uppskattningsvis 15.000 omfattande befolkningen i landet förstår inte att de om de inte ansöker om bosättningsstatus hos inrikesministeriet senast onsdag, så kommer de att förlora sina rättigheter.

Många i den östtimoresiska gruppen reste till Storbritannien med portugisiska pass, men har en stark känsla av östtimoresisk identitet och förstår inte följderna av att, på pappret, vara EU-medborgare, har aktivister varnat om.

En timoresisk tolk och översättare, Bocagio dos Santos, en aktivist i Oxford, där den största gruppen östtimoreser antas leva, sade att många bara har den minsta anding av vad brexit är och vad det betyder för deras rätta tt stanna i Storbritannien.

Lokala kampanjare uppskattar att omkringe en tredjedel inte har börjat sina ansökningar om post-brexit-status trots stoppdatumet den 30 juni.

Det finns timoreser i Storbritannien som är totalt omedvetna om att brexit har skett. De skulle kunna vara illegalt i landet nästa vecka och de kommerinte ens att veta varför, sade Dos Santos.

Ordförande för Oxfords östtimoresiska grupp, Rosalia Costa, sade: Jag väntar mig det värsta. Språkhinder är det största problemet, men dt görs inte mycket för att kommunicera med oss på våra egna språk.

Det finns omkring 4.000 timoreser bara i Oxford, så vi borde få hjälp på på vårt språk för att hjälpa dem som inte vill göra sig hörda.

Östtimor var en portugisisk koloni till 1975 och medborgare födda före 2002 har rätt till ett portugisiskt pass. Sedan början av 90-talet har tusentals timorser bosatt sig i Storbritannien som EU-medborgare, mång på flykt från krigoch den indonesiska ockupationen. Det finns ingen exakt siffra på antalet östtimoreser som lever i Storbritannien. Uppskattningar varier mellan 5.000 och 20.000 med Oxford som hem för den ensklit största kolonin.

Fazil Kawani, koordinator för välgörenhetsorganiationen Asylum Welcome, sade att trots att det hade varit en del framgångar, har välgörenhetsorganisationen funnit det utmanande att engagera kolonin. De har många av de problem som andra grupper vi hjälper också har, men hittills har de haft en annan status i landet [som EU-medborgare] och det stoppar dem från att kontakta oss.

Rasina, 25, och Joel, 28, ett timoresiskt par i Oxford, upptäckte att de skulle behöva ansöka om att få stanna i Storbritannien genom Facebook.

Tidigare professionelle fotbollsspelaren Onorio, 28, som kom 2020, sade: Jag var totalt chockad av det när jagkom till Storbritannien. Jag hade aldrig hört om brexit medan jag var I Östtimor. Det var inte förrän jag kom hit som jag upptäckte att det har förädndrats.

Jag känner så många timoreser som står inför samma problem, men de är rädda för att tala om det. De tror att tystnad är det bästa valet.

Jag skulle bli förkrossad om jag återvände. Det finns inga arbeten och jag kommer inte kunna försörja min familj där hemma. Jag är den äldste, så jag är ansvarig för att sörja för dem.

Oxfords stadsfullmäktige sade att det arbetade tillsammans medAsylum Welcome för att hjälpa EU-medborgare, som kämpar med sina ansökningar med specifik kommunikation i det viktigaste östtimoresiska språket tetum för att nå gruppen.

Inrikesministeriet sade att alla EUmedborgare bosatta i landet före klockan 23 den 31 december 2020 borde ansöka om bosättningsstatus före den 30 juni även om de inte har alla dokument som kan krävas. Så länge som deras ansökningar finns i systemet kommer de att behålla sina rättigheter att arbeta, leva och hyra, även under de många månader det kan ta att behandla deras ansökningar.

Alla som har ansökt om om EU-bostättning före stoppdatumet den 30 juni, men inte har fått ett beslut tills dess, kommer att ha sina rättigheter skyddade till deras ansökan avgjorts. Det står i lagen, sade inrikesministeriet.

Särskilda statstjänstemän arbetar extremt hårt för att hjälpa sökande att säkra deras status, också med hjälp för att få de nödvändiga beläggen.

Källa: Eve Webster/The Guardian

25 — Asiatiska utvecklingsbanken ger lån på 46 miljoner dollar till vatten och avlopp

Manila, Filippinerna. Den Asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank — ADB) har godkänt ett lån på 47 miljoner dollar för att hjälpa Östtimors regering att tillhandahålla säkert, pålitligt och överkomligt vatten och avlopp för omkring 62.000 människor, som lever i Lospalos, Viqueque och Same.

Projektet kommer att medfinansieras med ett bidrag på 3 miljoner dollar från Global Environment Facility, som ADB kommer att administrera. Bidraget ska finansiera inköp av vattenmätare, styrsystem och annan utrustning samt konsulttjänster med syfte att stärka projektets klimattålighet.

Vattenförsörjnings- och avloppsprojektet kommer att finansiera byggandet av nya anläggningar för vattenförsörjning och avlopp omfattande 14 vattenreservarer och 7 vattenverk. Det kommer också att bidra till återställandet och utbyggnaden av 130 km av områdets vattenledningar, installera vattenmätare för 10.000 hushåll samt bygga 12 offentliga toaletter tre avloppsreningsverk.

En växande befolkning sätter tryck på befintliga vattenkällor och vattenledningar i de tre städerna som arbetar utöver sin kapacitet, sade ADB:s landsdirektör för Östtimor, Sunil Mitra. Projektet kommer att göra städerna mera attraktiva genom att bygga infrastruktur för att tillhandahålla säkert vatten och avlopp och stärka förvaltning och instutitionell kapacitet. Det kommer att förbättra kvinnors deltagande i vattensektorn genom utbildning och utveckling av mekanismer för kundtjänst. Projektet kommer också bidra till att minska fattigdom och ojämlikhet genom att installera gratis vattenanslutningar för kvinnor, fattiga och sårbara grupper.

Östtimors stadsbefolkning har växt med 4,2 % årligen sedan 2008. Bara 34 % av stadsbefolkningen hade tillgång till ledningsvatten 2015 och vattenförsörjningen förblir otillförlitlig.

Projektet kommer att hjälpa ministeriet för offentliga arbeten, kommunala vatten-, avlopps- och miljötjänster och den nya statligt ägda vattenförsörjningen, Bee Timor-Leste (BTL) att planera, leverera, driva och underhålla landets vattenförsörjning och avloppsinfrastruktur i det långa loppet. Det kommer att skapa e socialt och könsinkluderande institutionell utvecklingsplan för att vägleda överföringen av städernas vattenförsörjning och avlopp till BTL.

ADB har åtagit sig att uppnå ett välmående, inkluderande, motståndskraftigt och uthålligt Asien och likaså Stilla havs-region, samtidigt som ansträngningarna att utrota extrem fattigdom fortsätter. Skapad 1966 ägs den av 68 medlemmar, 49 i regionen.

Källa: Pressmeddelande/Asiatiska utvecklingsbanken

23 — Östtimor: Regeringen förnyar spärrar runt Dili och Baucua

Den timoresiska regeringen beslöt att förnya hälsovårdsavspärrningarna runt de två största städerna i landet, Dili och Baucau, och har begärt att presidenten förnyar undantagstillståndet i landet med ytterligare 30 dagar.

I dagens möte godkände regeringen också ett lotteri med priser för att stimulera vaccinering och godkände en förordning som ger kompensation vid invaöiditet eller död på grund av vaccination mot covid-19.

I ett uttalande förklarade regeringen att kabinettet fattat beslutet efter analys av en presentation av landets epidemiologiska situation-

Regeringen beslutade också att häva avspärrningarna runt Covalima och Bobonaro, godkänna en del beslut om den pågående vaccinationsprocessen för att påskynda immuniseringen, som pågått i landet sedan den 4 april.

Hittills har Östtimor fått totalt 294.000 doser vaccin och av dessa har 144.380 injicerats, 149.620 doser finns kvar i landet.

Den 30 juni borde ytterligare 20.000 doser skänkta av Australien anlända och östtimor undersöker hur mer vaccin kan, genom köp eller donationer av partner, anksaffas för den återstående befolkningen, nämligen ungdomar under 18 år, sade regeringen.

Bland de åtgärder som godkändes idag har regeringen satt ett mål på 10.000 injektioner dagligen, uppmanande berörda departement att skapa de nödvändiga mekanismerna för att öka takten på vaccineringen.

För att uppmuntra till vaccinering har regeringen också beslutat att skapa Vaccinlotteriet mot covid-19, ett förslag framlagt av finansminister Rui Augusto Gomes.

Det här lotteriet består av slumpmässigt utdelade priser till människor som deltar i dragningarna. Alla som har fått injektioner med vaccinet mot covid-19 i Östtimor från och med juli kan delta i Vaccinlotteriet mot covid-19, sade regeringen.

Varje pris är värt 100 dollar och dragningen hålls den 20:e varje månad i varje suco.

Beslutet om antalet priser att dela ut i varje dragning beror på antalet människor som har blivit vaccinerade i sucon (de administrative enheter distrikten består av).

Det kommer att finnas ett pris för 50 till 150 människor vaccinerade under månaden, tre priser för 151 till 300 vaccinerade, sex priser om 301 till 500 människor vaccinerats och 9 priser om fler än 501 människor vaccinerats i sucon.

Det blir ingen utlottning om det en månad är färre än 50 männsikor kvalificerade att delta och dessa kommer att tas med i nästa månads utlottning, tillades det.

Finansministern godkände också kompensation för möjliga dödsfall eller invaliditet på grund av vaccinering mot covid-19.

Även om risken för allvarliga biverkningar orsakade av covid-19-vaccinet är mycket liten och uppvägs av fördelen med vaccinering av befolkningen, så syftar detta lagförslag till att förebygga situationer i vilka allvarligare biverkningar konstateras och kompensera människor som drabbas av dessa biverkningar, sade regeringen.

I fall av invaliditet mindre än 30 % orsakad av covid-19-vaccinet kommer en kompensation på 1.000 dollar att betalas, ett belopp som ökas till 2.100 dollar vid invaliditet mellan 30 0och0and 70 %.

Om vaccinet orsakar en invaliditet på mer än 70 % kommer 7.000 dollar att utgå och vid dödsfall blri kompensationen 10.000 dollar.

Östtimor har för närvarande 986 aktive fall av covid-19, 19 döda och 8.843 fall sedan pandemin började.

Den nationella genomsnittliga incidensen är 4 per 100.000 invånare, med 11,2 i Baucau, 7,7 i Dili och 6,4 i Manatuto.

Det finns för närvarande aktiva fall i landets alla distrikt.

Källa: LUSA/Macau business

22 —Fler än 22.000 översvämningsdrabbade familjer får katastrofhjälp, SEPC

Dili. Omkring 22.220 hushåll drabbade av aprils översvämningar har fått översvämningshjälp, tillkännagav statssekreteraren för civilskydd, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins.

Det grundläggande katastrofpaketet som har delats ut till de drabbade familjerna omfattade matvararor såsom nudlar, konserverad fisk, skorpor, mjölk, ris och matolja. SEPC (Myndigheten för civilskydd) delade också ut annat än matvaror, nämligen sovmattor, filtar, presenningar, kastruller, stekpannor, skedar, tallrikar och korgar,

Statssekreteraren för civilskydd, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins, informerade om att omkring 7.987 hushåll drabbade av övervämningen i april inte har fått katastrofhjälp.

Vi håller på att få slut på katastrofpaktene i våra lager. Så vi måste köpa in fler katastrofpaket för de familjer som inte har fått sitt katastrofbistånd, sade Martins till reportrar i Dili idag.

Martins sade att ansträngningar har gjorts för att fullständiga utdelningen av katastrofpaket till de hushåll, som inte har fått stödet: Till slutet av juni kommer de 7.987 drabbade familjerna ha fått sina katastrofpaket.

Vi har använt allt av vår fond för katastrofbistånd 2021, vi är beroende av regeringens reservfond för 2021, som nyligen godkändes av parlamentet. SEPC:s förslag till humanitärt katastrofbistånd har också godkänts av finansministeriet. Det betyder att vi snart kommer att dela ut katastrofbiståndet till dessa familjer, sade Martins.

Han sade att regeringen inte bara ger katastrofbistånd till de av översvämningar drabbade familjerna utan också till de familjer som nyligen fick sina hem nedbrända och förstörda av stormar.

Nyligen brändes några hus i Aileu och Same ner, medan några hus i Ainaro förstördes på grund av kraftiga stormar den senaste tiden. Så dessa samhällen förtjänar också katastrofbistånd, sade Martins.

Martins betonade att: Från den nyligen godkända reservfonden har vi begärt omkring 13 miljoner dollar till SEPC:s fond för katastrofbistånd.

Enligt SEPC:s senaste data blev omkring 30.207 hushåll drabbade av översvämningen i april med 24 döda och 14 offer som fortfarande saknas.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

22 — Fler än 20.000 elever har använt en online-plattform

‘Skolan kommer hem’

Dili. Fler än 20.000 elever har fått lektioner genom den online-plattform som tillhandahålls genom ‘Eskola ba Uma’ eller ‘Skolan kommer hem’-programmet informerade representanten i Östtimor för Förenta nationernas barnfond (UNICEF), Bilal Aurang Zeb Durrani.

UNICEF-representanten berättade också om att utöver 24.431 elever 17.000 läarare är aktiva användare utbildningsplattformen som ingår i ‘Eskola ba Uma’-programmet

För närvarande har 24.431 användare och 17.000 lärare som använder den här utbildningsplattformen de ingående apparna. Den här plattformen har alla läroböcker, allt stödmaterial, ljud, radio- och TV-program, 83 enheter med 40 interaktiva ljudböcker för eleverna. För människor med funktionshinder finns det också kurser. Det finns också ämnen och färdigheter för unga människor runt vetenskap, teknologi etc, förklarade UNICEF:s rpresentant för Tatolis journalister i FN-huset i Caicoli i tisdags.

Men UNICEF drar av dessa siffror inte några slutsatser om hur många elever som tar del av utbildningsprogrammen i TV och radio.

Utbildningsministeriet har genomfört en undersökning av registrerade användare och 60 % av svaren från dem visar att de använder Eskola ba Uma-programmet minst en gång om dagen.

Den här plattformen har också utvecklat ett föräldrapaket för att hjälpa föräldrar att stödja sina barn, när dessa får undervisning på distans. Paketet kommer också att bidra till enkla aktiviteter som föräldrarna kan göra med sina barn.

Programmet innehåller också utbildning för lärare om hur man använder tekniken och förhoppningen är att allt material, som har producerats ska bli en del av läroplanen.

Vi hoppas att det blir en del av läroplanen, så att allt det goda materialet som har investerats inte är förgäves, sade Balil.

Det fullständiga ‘Skolan kommer hem’-initiativet omfattar TV-program, radioprogam, eböcker, online-plattformen Learning Passport och tryckta böcker för barn som inte är uppkopplade. Tillsammans har initiativen som mål att nå 350.000 barn i landet.

Skolan kommer hem-initiativet skapades med finansiering från UNICEF, Japans regering, utbildningsministeriet med Microsoft, Timor Telecom, Telkomcel och Telemor Timor-Leste som partner.

Internetåtkomst och el är hinder för ‘Skolan kommer hem’

Dili. Förenta nationernas barnfonds representant i Östtimor, Bilal Aurang Zeb Durrani, sade att problemen med långsamt internet och el, som ännu inte nått alla hörn av landet, är hinder för ‘Skolan kommer hem’-programmet.

Den pågående pandemin har resulterat i att alla sektorer tillfälligt har pausats och det gäller också utbildningssektorn. Regeringen har utfärdat en lockdown, så att varje utbildningsenhet har måst stoppa undervisning med fysisk närvaro och i stället ha övergått till virtuell skolgång.

UNICEF:s representant i Östtimor anser att tillståndet för internet och elnätet i Östtimor är en utmaning för regeringen och dess partner för att säkra att alla barn har tillgång till ‘Skolan kommer hem’-programmet.

Det här är det första steget i det här landet för att börja utnyttja online-undervisning, men självklart har vi utmaningar på grund av internettillgången, el är en annan utmaning och ett antla hushåll har inte TV, sade UNICEF:s representant Bilal Aurang Zeb Durrani till Tatolis journalister i FN:s hus i Caicoli i tisdags.

Som en del av åtgärderna för att skydda barn från covid-19 och förhindra dess spridning, stängdes skolorna i Östtimor den 23 mars 2020. Nästan 400.000 barn inskrivna i skolorna har varit påverkade av stängningen.

Därför drog utbildningsministeriet och Förenta nationernas barnfond snabbt upp planer för att försäkra sig om att barn fortsätter att lära sig. Det omfattar strategier för att använda fler kommunikationskanaler så att så många barn som möjligt nås.

Vi anänder en mängd olika kanaler, vi har 83 episoder som dagligen sänds på GMN-TV och RTTL, radio, Youtube-kanaler, vi har också appar för online-lärande, förklarade han.

Källor:

18 — Omkring 4.000 indoneser lever i Östtimor och omkring 856 indonesiska bolag verkar i Östtimor

Omkring 4.000 indoneser lever i Östtimor

Dili. Omkring 4.000 indonesiska medborgare lever i Östtimor meddelade Indonesiens ambassadör Sahat Sitorus i Östtimor.

Registret över indonesiska medborgare omfattar för 2016-2020 omkring 4.000 personer. och omkring 800 indonesiska medborgare är oregistrerade, sade Sitorus på den indonesiska ambassaden i Farol, Dili tillnyhetsagenturen Tatolis reporter i torsdags.

Sitorus förklarade att han hade kommit överens med Östtimors utrikesministerium och immigrationsmyndigheten för att omedelbart lösa frågan.

Tidigare hade omkring 800 indonesiska medborgare förklarats odokumenterade därför att det kommit till Östtimor på illegala stigar över gränsen mellan Östtimor och Indonesien och det finns också indonesiska medborgare som tidigare varit gifta med timorser och inte längre registrerade hos Indonesiens ambassad, sade Sitorus.

Omkring 856 indonesiska bolag verkar i Östtimor

Dili. Omkring 856 indoneiska bolag bedriver verksamhet i Östtimorsade Indonesiens ambassadör i Östtimor, Sahat Sitorus.

Det finns 856 indonesiska bolag listade hos den inonesiska ambassaden i Östtimor, inklusive klädaffärer, marknadsstånd, restauranger med Bank Mandiri, Pertmina Indonesia, möbelbolag och andra småbolag, sade Sitorus till nyhetsagenturen Tatolis reportra i indonesiens ambassad i Farol, Dili i torsdags.

Han sade att även om världen står inför covid-19 och det också gäller Östtimor, så fortsätter indonesiska bolag att överleva därför att de har varit vänner emd det timoresiska folket under en lång tid och den vänskapen måste fortsätta.

Sitorus förklarade att trots att det tidvis fanns en del människor som stängde ner sina affärsaktiviteter på grund av covid-19, men de har varit beslutna att öppna igen efter att covid-19-pandemin tagit slut, sade Sitorus.

Källor:

18 — Översvämningar i Östtimor: Lägesrapport 10 (2021-06-18)

Läs hela rapporten (på engelska, PDF på 390 KB) här …

Den här rapporten är fratagen av FN RCO Östtimor i samarbete med regeringen och humanitära hjälporganisationer. Den är publicerad av FN Östtimor och täcker perioden 22 maj till 18 juni 2021. Nästa rapport kommer att publiceras omkring den 16 juli.

Sammanfattning

Utfärdandet av katastroftillstånd i, ursprungligen den 8 april, förnyades och förlängdes till den 4 augusti (Government Resolution N.°75/2021 den 31 maj).

Alla aktiviteter ska genomföras till december 2021.

Lägesöversikt

Kraftiga regn i hela landet från den 29 mars till den 4 april resulterade i störtfloder och jordskred, som påverkade alla 13 distrikt i Östtimor i varierande grad, huvudstaden Dili och det omkringliggande låglänta områdena mest påverkade. Totalt 48 dödsfall (inklusive 14 saknade, förmodat omkomna) har registrerats. Av dessa är 22 i distriktet Dili.

Enligt de senaste officiella siffroran från den 14 juni har totalt 30.367 hushåll i landet drabbats, av dessa är 81 %, 24.674 hushåll i Dili-distriktet. Totalt 4.147 hus skadades. Det finns fortfarande 6 evakueringsställen i Dili-distriktet. I dessa får 813 människor från 157 hushåll temporärt tak över huvudet. Det utgör 6 % av det totala antalet som mest evakuerade den 8 april. Flertalet av de temporärt evakuerade har återvänt till sina hem och regeringen och humanitära hjälporganisationer stöder deras återvändande till byarna.

Den 16 juni hävde regeringen den obligatoriska isoleringen i Dili och hälsovårdsstaketet i Dili och tre distrikt (Baucau, Bobonaro och Covalima) kommer att bibehållas ytterligare sju dagar. Under det nationella vaccinationsprogrammet mot covid-19 — startat den 7 april — har till dags dato totalt 110.531 vaccindoser getts. Kumulativt8.504 fall av covid-19 har registrerats i landet med 19 dödsfall.

Källa: reliefweb

16 — FAO och WFP om skördeutsikter och tillgången på mat i Östtimor

FAO:s Specialrapport 2021 om skördar och mattillgång från en utredningsgrupp i Östtimor daterad den 16 juni 2021

Du kan läsa hela originalrapporten (på engelska som PDF, 21 MB) här eller en översatt sammanfattning nedan.

WFP: Östtimor — Matsäkerhetsbulletin nr 21 januari-mars 2021

Du kan läsa hela bulletinen i original (på engelska som PDF, 0,6 MB) här eller en översatt sammanfattning nedan.

Källor:

15 — Brasilien skickar två experter som stöd till riksåklagaren

Dili. Brasilien har valt ut två experter för att stödja Östtimors riksåklagare med utbildning och åtal.

Brasilien har valt ut två experter som ska hjälpa till med utbildningscentrumet för rättsväsende och domare (SIJS) respektive avdelningen för advokater.

Rikså Cancio Xavier uttryckte ett behov av erfarna människor som kan anpassa sig snabbt till nyhetsagenturen Tatolis reportrar i Kintal i tiadags.

Riksåklagaren diskuterade detaljerna i behoven vid ett möte med Brasiliens ambassadör Mauricio Medeiros de Assis.

Dessutom har den brasilianska regeringen bidragit med tekniska tjänster och råd till Östtimors advokatråd under 18 år genom ett samarbetsavtal som avslutades 2019.

I detta samarbete har Brasilien tillhandahållit stöd efter inrättandet av advokatsystemet och ett system för rådgivare till åklagare, syna alla lagar och utveckla rättsprocesserna samt utbilda advokater genom jämförande studier med rättsväsendet i Brasilien.

Under dett asamarbete genomförde rättsväsendet och advokater en jämförande studie av lagarna i Brasilien.

Den 7 juni 2020 undertecknade justitieminister Manuel Carceres da Costa och den brasilianske ambassadören i Östtimor ett Memorandum of Understanding (MOU) med den brasilanska samarbetsmyndigheten (ABC — akronym för den portugisiska beteckningen) en fortsättning på samarbetsavtalet till och med 2023.

Källa: Nelson de Sousa/Tatoli

08 — La'o Hamutuk ber parlamentet stärka föreslagen lag om budgetram

Den 8 juni lämnade La’o Hamutuk ett inlägg till parlamentet om den föreslagna lagen om budgetramverk och offentlig finanshantering för att delge sina tankar, sin analys och sina förslag om dess innehåll och system för att stärka och förbättra transperens, ansvarstagande och deltagande av allmänhet och civilsamhälle. Den här artiklen sammanfattar några av huvudpunkterna.

La’o Hamutuks forskare Eliziaria Febe Gomes sade i en utfrågning i parlamentskommitté C att denna föreslagna lag är ett viktigt tillfälle att förbättra bristerna i budgetprocessen och vi hoppas att den här föreslagna ändringen inte kommer att införa nya svagheter.

Den programbaserade budgetmodellen borde innehåla definitioner.

Detta lagförslag föreskriver att statsbudgeten ska följa en modell av programbaserad budgetering. I detta avsnitt använder regeringen en definition av ‘program’ som är för allmängiltig, med följd att genomförandet av detta system reducerar transparensen.

lagförslaget borde define ‘program’ konsistent och specifikt. En option vore att det system som utvecklats av Förenta nationerna kallat COFOG (Classification of the Functions of Government). Det systemet skulle möjliggöra jämförelser av tilldelningar till program olika år och med andra länder.

Håll gränsen för belopp tilldelade fonden för eventualiteter.

La’o Hamutuk uppmuntrar de valda att beakta risken för att ändring av reglerna för fonden för eventualiteter skull minska parlamentets möjlighet att utföra sitt konstitutionella ansvar att godkänna och följa statens utgifter.

Lag 13/2009 om budget- och finansieringshantering begränsar för närvarande tilldelningen till fonden för eventualiteter till mindre än 5 % av den totala statsbudgeten. Artikel 32 i den föreslagna lagen om budgetramverk upphäver denna begränsning och tillägger ett villkor att fonden för eventualiteter int kan vara mindre än 2 % av budgeten. Uttag ur fonden för eventualiteter har aldrig kommit i närheten av 5 %; den just korrigerade budgeten för 2021 höjde tildelningen till 3,2 %. Mellan 2015 och 2020 har utgifter för eventualiteter i genomsnitt varit mindre än 1 % av den genomförda budgeten.

Det finns inget behov av att öka tilldelningen till fonden för eventualiteter och 5 %-gränsen borde bibehållas. Den föreslagna ändringen skapar en risk att framtida regeringar skulle kunna missbruka fonden utan en gräns och minskar också möjligheten att kräva ansvarstagande.

Förbättra allmänhtens tillgång till dokument och säkra att informationen är korrekt.

En del artiklar behöver stärkas för att säkra att framtida regeringar inte godtyckligt ska kunna besluta vilken information som publiceras och vad som ska hållas hemligt. Den här lagen borde tydligt definiera vilka dokument regeringen måste publicera för att säkra att dessas innehåll är tillgängligt och läsbart för offentligheten med hänsyn till språk och format.

I sitt inlägg till parlamentet har La’o Hamutuk identifierat tio artiklar som erbjuder möjligheten att förbättra transperensen och informationens kvalitet.

Lagen om stora planeringsval borde inte komma ivägen för parlamentets roll.

Artikel 47 i detta lagförslag introducerar ett nytt steg i budgetprocessen; en lag om stora planeringsval (Lei das Grandes Opçôes do Plano) med syfte att bestämma riktningen för budgeten det följande året. Men pragraf 47.9 ger en mycket snäv tidtabell för parlamentet att godkänna lagen om stora planeringsval — inom tio dagar efter att regeringen lagt fram den.

Den nya lagen om budgetramverk borde inte begränsa parlamentets överläggningar och borde ge tillräcklig tid för konsultationer med allmänheten.

Den föreslagna lagen om budgetramverk är ett tillfälle för att införa bra praktiker för transparense och ansvarsutkrävande.

La’o Hamutuk identifierade åtskilliga tillfällen att införa goda praktiker enligt internationella standarder inklusive publicering av en halvårsutvärdering, publicering av en årlig rapport och krav på regeringen att tillhandahålla data i Excel-format (inte bara PDF) för att möjliggöra analys. Inlägget föreslår också sätt att stärka system för konsultation och allmänhetens deltagande.

Källa: Ett inlägg på La'o Hamutuks webbplats

08 — Tjänstledig polis skjuter två till döds

Efter att en polis i Östtimor på sin fritid skjutit ihjäl två oskyldiga människor och sårat en tredje, har premiärministern uttalat sig. Vi återger en översättning nedan, men också en artikel om följderna.

Premiär- och inrikesminister Taur Matan Ruak fördömer morden på två medborgare i Lahane

Premiärminister Taur Matan Ruak, som också är inrikesminister, beklagade och fördömde starkt dådet av ett östtimoresiskt poliselement som mördade två medborgare och sårade en tredje i Västra Lahane på lördagsmorgonen. Premiärministern uttalade sina djupaste mest hjärtliga kondoleanser till denna tragedis offers familj.

jag blev mycket överraskad och sorgsen när nyheten om att ett PNTL-element tidigt denna morgon med ett statligt vapen tagit livet av två medborgare i Västra Lahane, nådde mig. Jag beklagar och fördömer detta handlande å det starkaste. Ingen av kan tolerera en sådan siutation och därför, som premiär och inrikesminister har jag beordrat PNTL-ledningen att denna individ omedelbart avväpnas, arresteras och att utredning startas.

Vid detta olyckliga tillfälle, å minga egna vägnar och å regeringens vägnar, erbjuder jag våra djupaste och hjärtligaste kondoleanser till offrens familj och vi ber familjen om ursäkt för denna handling av en anställd i PNTL, sade premiärminister Taur Matan Ruak.

Regeringschefen lovade också att regeringen kommer att vidta strikta åtgärder mot denne polis och göra honom ansvarig för dådet han begick samt också garantera att regeringen kommer at följa hela processen och stödja offrens familj i arbetet för rättvisa.

Polisskott i Östtimor utlöser offentligt ramaskri

Polisen står inför krav på reform efter att en tjänstledig polis dödat två och skadat ytterligare en efter gräl.

En skottlossning i vilken en ledig östtimoresisks polis dödade två oskyldiga människor och sårade en annan har utlöst krav på polisreform i landet med katolsk majoritet.

Incidenten, som oåckså utlöste sammandrabbningar mellan ungdomar ocks polis, inträffade i morgontimmarna den 5 juni i huvudstade Dili.

Polisen, som inte har namngetts, anges ha skjutit ner en man och hans son och allvarligt sårat en annan familjemedlem i deras hem.

Medierapporter säger att polisen anföll offren efter han fått höra att hans son varit inblandad i ett livligt gräl med dem.

Ett uttalande av regeringens ombudsman för mänskliga rättigheter och rättsväsendet, som UCA News fick den 7 juni bekräftade att polisen var ledign när attacken inträffade.

Ombudsmannen sade också att fyra andra poliser var på platsen med honom, men inte gjorde något för att stoppa honom.

Men låt oss förenas i en bön om Guds nåd för offren och sökandet efter rättvisa

Skottlossningen utlöste sammandrabbningar mellan polis och ungdomar i vilka polisens hus anfölls och stack i brand.

Jesuitfader Albuni Ribeiro Goncalves, som ledde själamässan före begravningen av offren den 7 juni i den Obefläckade avelsens kyrka i Dili, sade i denna svåra situation kan vi inte låta känslorna styra oss.

Men låt oss förenas i en bön om Guds nåd för offren och sökandet efter rättvisa, sade han.

Han bad också människor att be så att sådna händelser inte sker igen och timoresiska människor kan leva i fred som bröder och systrar.

I ett officiellt uttalamde sade premiärminister Taur Matan Ruak att kraftigt fördömer en handling i vilken polisen med statliga vapen tog livet av två oskyldiga medborgare.

Ingen av oss kan tolerera en sådan situation och därför har jag beordrat att denna individ omedelbart avväpnas, arresteras och att utredningsprocessen startas, sade han.

Han tillade att regeringen kommer att atödjaoffrens familj i arbetet för rättvisa.

Fundasaun Mahein, en NGO som arbetar med försvars- och säkerhetsfrågor, skriver i ett uttalande att detta inte var en isolerad incident och att det har varit många liknande fall, mest anmärkningsvärd polisens dödande 2018 av tre ungdomar i Dili.

I sammanhang med genomförande av sociala begränsningar på grund av covid-19 sade Fundasaun Mahein att det har varit talrika incidenter med poliser som använt onödigt våld mot medborgare och använt sina tjänstevapen på sätt som inte motsvarar reglerna.

Vi kommer att syna gamla misslyckanden och rätta dem i framtiden

Det olagliga användatet av vapen av PNTL:s [National Police of Timor-Leste] anställda förklaras delvis av det faktum att PNTL:s ledning har misslyckats med att genomdriva efterlevnad av existerande regler avseende kontrollen av tjänstevapen, står det.

Den här senaste incidenten är ytterligare ett exempel på angelägna behovet av att reformera säkerhetssektorn och ställa högre tjänstemän till svars för deras misslyckanden.

PNTL:s chef Faustino da Costa bad det timoresiska folket att fortsätta lita på styrkan.

Vi kommer att syna gamla misslyckanden och rätta dem i framtiden,sade han efter ett möte med premiärministern den 7 juni.

Han sade att den polis som begått brottet måste acceptera konsekvenserna.

Källor:

08 — Rättegången mot en före detta präst åtalad för missbruk av barn hålls via video

Richard Daschbachs rättegång ska hållas på distans efter att han för fjärde gången inte inställt sig i rätten.

En domstol i Östtimor har beslutat att genomföra förhandlingarna mot en amerikansk före detta präst anklagad för missbruk av barn genom video efter att han för fjärde gången inte inställt sig för återupptagandert av hans rättegång.

Richard Daschbach reste inte från Dili för att inställa sig för ett planerat förhör 200 kilometer från Dili i en distriktsdomstol i Oecusse, Östtimors lilla kustenklav i Indonesien, den 7 juni.

Julio Nunes, domstolens sekreterare, bekräftade för UCA News att rättegången ajournerats till den 9 juni.

Han [Daschbach] kommer inte till Oecusse, så rättegången kommer att genomföras med en videokonferens, sade han.

Daschbachs frånvaro sades bero på en lockdown införd i huvudstaden Dili för att förhindra spridningen av covid-19, som försvårat resande, men det orsakade besvikelse hos offren, som alltid varit närvarande i domstolen.

Detta uppskov var det fjärde sedan rättegången började i februari.

Det är en nervpåfrestande och förnedrande behandling av offren av domstolen

Maria Agnes Bere från Juridico Social Consultoria, en advokatgrupp som tar fall med mänskliga rättigheter och representerar påstådda offer, fördömde det senaste uppskovet.

Det är en nervpåfrestande och förnedrande behandling av offren av domstolen, sade hon till UCA News.

Det skapar tydligt en känsla av orättvisa, när domstolen fortsätter att godta samma ursäkt för den anklagades frånvaro. Hur kan domarna, åklagarna och offrens advokater och offren vara i stånd att komma men inte den åtalade?

En källa nära offren sade att de ständiga uppskoven hade orsakat stor emotionell stress för dem.

Men den portugisiska nyhetsagenturen Lusa rapporterade att, enligt källor i domstolen, Daschbach kan tvingas att vittna en gång till eftersom uppskovet av rättegången varat mer än en månad, vilket skulle försena förhandlingarna ytterligare.

Daschbach, 84, amerikansk medborgare, är en tidiare präst från Divine Word, som avskedades av Vatikanen 2018 efter att han erkänt missbruk av barn i barnhemmet Topu Honis i Oecusse, som han grundade 1993.

Han är åtalad för missbruk av barn, barnpornografi och våld i nära relation. Åtalet kan geupp till 20 års fängelse, om han döms. Han är också efterlyst i USA för påstådd förolämpande eller kränkande datakommunikation.

Även om han har erkänt sig vara en pedofil, så har han fortfarande brett stöd bland timoreser, inklusive en del av landets politiska ledare, som ger honom erkännande för att ha hjälpt till i östtimors kamp för självständighet från Indonesien

Källa: Ryan Dagur/UCA News

07 — Genomförandet av 2021 års budget når 23,7 % och av det essentiella programmet 19 %

Genoförandet av 2021 års budget är, allmänt sett, delat i två kategorier:

 1. Bra styre och ledningsprogram för instutitioner med en total budget på 456,7 miljoner dollar.
 2. Essentiella program för olika myndigheter med en total budget på 1,5 miljarder dollar.

Den slutliga totalen i ändringsbudgeten för dessa två kategorier är 2,1 miljarder dollar.

Till och med fredagen den 4 juni 2021 nådde den verkliga genomföringsgraden för budgeten 2021 480,3 miljoner, eller 23,7 % av den totala budgeten på 2,1 miljarder dollar. Den verkliga genomföringsgraden för Bra styre och ledningsprogram för instutitioner, vilka syftar till att stödja statsmaskineriet, var 33 % med 150,6 av de 456,7 miljonerna redan använda. Den verkliga genomförandegraden för kategorin Essentiella program var 19 %, vilket är 296,9 miljoner av de avsatta 1,5 miljarderna.

Den här genomföringsgraden betraktas som låg, då vi redan går i det andra kvartalets tredje månad. Den här situationen orsakades av utvecklingen av covid-19-utbrottet, som tvingade Östtimors regering att utfärda sanitära gränser och obligatorisk isolering, vilket begränsade människors och gods rörelse.

Den högsta genomföringsgraden i varje utgiftskategori motsvarar kollektivtrafik med 39 %, följd av löner och ersättningar med 35 %, varor och tjänster med 14 % samt mindre investeringar också med 14 %. Kapitalinvesteringar å andra sidan, en viktig kategori för att skapa arbetstillfällen och sysselsättning i landet, har en genomföringsgrad på bara 5,6 %.

Enligt uppskattningar kommer genomföringsgraden att fortsätta öka under det tredje och fjärde kvartalet. eftersom det traditionellt är den period när infrastrukturporjekt börjar genomföras. Till och med den 7 maj 2021 har den nationella inköpskommissionen (National Procurement Commission — NPC) genomfört anbudsförfaranden för 107 projekt med en total budget på 565,4 miljoner dollar, För de flesta av dessa projekt har inköpsprocesserna reda initierats och en del är redan i slutskedena, så enligt planen kommer de att avslutas detta å.r

Den särskilda covid-19-fonden, som skapades förra året för att lindra pandemins följder har till och med i fredags den 4 juni 2021 gjort utbetalningar på 55,3 miljoner dollar eller 19 %. Procenttalen har ändrats eftersom finansministeriet just har överfört 22,6 miljoner dollar till National Institute of Social Security för de sex socioekonomiska åtgärderna för vilka utbetalningar ska göras de kommande veckorna i enlighet med den första ändringen av lag 14/2020 för budgeten 2021.

Genomförande för ministerierna

Turism- och jordbrukssektorerna, betraktade som väsentliga för att skapa arbetstillfällen och generera ekonomisk tillväxt i landet har till och med den 31 maj 2021 hafte en verkliga genomförinsgrad på 13 % (MTCI) respektive 12 % (MAP).

Det finns några ministerier vars genomförandegrader är ganska bra, som ministeriet för offentliga arbeten, ministeriet för olja, gas och mineraler, ministeriet för statens administration och ministeriet för självständighetskämparna. I de flesta av dessa fall är genomförandet högre i kategorin offentliga transfereringar, såsom är fallaet med transfereringar gjorda av dessa ministerier till offentliga företag de svarar för.

Intäkter

Erhållna intäkter nådde till och med den 31 maj 2021 60,4 miljoner dollar eller 32 % av de totalt uppskatta intäkterna på 187,1 miljoner dollar. Skälet för denna relativt låga andel är det faktum att regeringen har skjutit upp inbetalningarna av skatter trill slutet av julipå grund av den nuvarande situationen, som har lett till att affärslivet förlorat inkomster och intäkter. Regeringens beslut att skjuta upp dessa inbetalningar har uppenbarligen följder för erhållandet av intäkter.

När det gäller uttag ur oljefonden så har regeringen till och med april 2021 tagit ut 350 miljoner dollar, eller 25 % av de totalt 1,3 miljarder dollar godkända av parlamentet. Regeringen kommer att lämna in en tredej begäran om uttag så snart det finns behov av att förstärka statens kontantbalans.

Genomförande på distriktsnivå

Även om genomförandegraden på regeringsnivå anses låg, så visar genomförandet av 2021 års budget på distriktsnivå goda resultat. I åtta distrikt är genomförandet mycket bra, nämligen Lautém, Ainaro, Manufahi, Bobonaro, Aileu, Ermera, Liquiçá och Manatuto. Av dessa åtta distrikt är Lautém bäst med en genomförandegrad på 32 %. Denna höga genomförandegrad hjälper regeringen med dess politk ledd av premiärminister general Taur Matan Ruak. Dessa decentraliserade tjänster och deras utförande leds av ministriet för statens administration.

Finansministeriet skulle också vilja tillägga att, enligt regeringsförodning 1/2017 från den 9 januari om genomförandet av 2017 års budget det året, sjutiiofem procent (75 %) av genomförandeprocessen är decentraliserat till ministerierna. Det är bara i tjugofem procent (25 %) av genomförandeprocessen som finansministeriet deltar och är inblandat i. Därför borde varje ministerium genomföra sin budget enligt det godkäna programmet och godkända aktivitete för att bidra till tillväxten av den nationella ekonomin.

När det gäller autonoma myndigheter och distrikt, så är genomförandeprocessen decentraliserad till 100 %, vilket betyder att de autonoma myndigheterna och distrikten gör alla sina utetalningar direkt till förmånstagarnas bankkonton utom för löner och arvoden.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

07 — Fyra timoreser tävlar i Tokyo-OS

Dili. Ordföranden i Östtimors nationella idrottsfederation (Timor-Leste’s National Sports Federation — CDTL), Afranio Xavier Amaral, informerade att fyra timoresiska idrottare från tere olika idrotter är redo att tävla i Tokyoi 2021 års olympiska spel.

Vi har nästan avslutat våra förberedelser för vi har tränat och förberett oss för evenemanget sedan januari. Vi har satsat en stor ansträngning i träning trots den här svåra situationen, sade Amaral i Dili i måndags.

Amaral bekräftade att dessa tre olika sporter är friidrott, taekwondo och simning: åra idrottare som ska tävla i friidrott har tränat i Gleno-Ermera, våra simmare har tränat i Baucau och våra taekwondo-idrottarehar tränat i Australien.

De här fyra idrottarna kommer att flyga till Tokyo den 12 juni väl förberedda för de olympiska tävlingarn, som kommer att hållas i juli.

Amaral sade att statssekreteraren för ungdom och sport stöder de timoresiska idrottarnas träning och förberedelser för Tokyos olympiska spel med 30.000 dollar.

Han sade att frånsett från Tokyos olympiska spel förbereder Östtimor sina idrottare för de sydasiatiska spelen (Sea Games), som kommer att äga rum i Vietnam.

Amaral sade att enligt CDTL-planen kommer Östtimors idrottare att tävla i 16 olika idrottare i nästa Sea Games.

När väl den här svåra situationen är över, så kommer våra timoresiska idrottare att börja träna igen. Om den här situationen kommer att bestå, så kommer det inte att finnas några tillfällen för våra idrottare att träna, sade Xavier.

Källa: Filomeno Martins/Tatoli

07 — Östtimors nya hamn Tibor öppnas i maj 2022

Internationella och timoresiska bolag arbetar hand i hand för att bygga den ultramoderna anläggningen, som förutses avlägsna en ekonomisk flaskhals.

Hamnen i Tibar i Östtimor är halvfärdig och det stora öppnandet förväntas bli i maj 2022.

Den nya hamnen väntas hantera 350.000 containrar varje år och ersätta de existerande anläggningarna i Dili och avskaffa en ekonomisk flaskhals.

Enligt det timoresiska finansministeriet har 64,7 miljoner dollar betalats ut till Timor Port, projektets koncessionärsbolag, rapporterade CLBrief.

Betalningen representerar framstegen i byggandet av hamnen i Tibor-bukten, som har nått 50 procent och väntas tas i drift i maj 2022, sade en talesman för ministeriet.

När hamen är driftklar, sade talesmannen, kommer hamnen att vara en modern anläggning som kommer att underlätta hanteringen av import och export, minska fördröjningar och kostnader, bidra till främjandet av kommersiella aktiviteter.

Byggandet påbörjades i augusti 2019 och bedrivs som ett offentligt-privat partnerskap.

China Harbour Engineering, underentreprenör till Timor Port för byggandet, har betalat ut 20,4 miljoner dollar till 60 leverantörsbolag av vilka 39 är lokala och 21 utländska. Dessa kontrakt gjorde det möjligt att anställa totalt 375 timoresiska arbetare, tillade ministeriet.

Den franska logistikgruppen Bolloré anlitar det kinesiska bolaget för byggandet.

Sammanlagt har fler än 1.134 arbetare hittills deltagit i byggandet, av dessa var 691 timoreser.

Kostnaden för projketets första fas, byggande, utrustning och drift av hamnen uppskattas till 278,3 miljoner dollar. Dne timoresiska regeringen bidrar med 129,45 miljoner till finansieringen och den privata partnern de återstående 148,85 miljonerna.

Källa: the macao news

Maj

31 — Regeringen förlänger undantagstillståndet till den 1 juli och lockdown med 14 dagar

Dili. Regeringen har godkänt presidentens dekret för att fölänga undantagstillståndet på grund av covid-19-pandemin.

Förlängen är från och med den 2 juni till och med den 1 juli 2021 och gäller hela landet.

Nytt är att fullt vaccinerade får resa fritt i hela landet.

Regeringen har förlängt lockdown i Dili med 14 dagar samt förlängt inskränkningarna av resor till och från Dili, Bobonaro och Covalima med 14 dagar och till och från Baucau och Viqueque med sju dagar.

Totalt har Östtimor haft 6.615 med coronaviruset infekterade och för närvarande är 2.648 av dessa aktiva.

Sedan vaccinationerna påbörjades den 7 april har 76.582 medboragare fått sin första dos vaccin. Det motsvarar 10 % av befolkningen över 18 år. Av de vaccinerade finns 64.005 i Dili, vilket motsvarar 30 % av huvudstadens invånare över 18 år.

Källor:

28 — Polisarbetet under coronapandemin

Den 26 februari 2021 publicerade Fundasaun Mahein ett pressmeddelande, till vilket en hävisning dök upp i ETAN:s utskick den 28 maj 2021. Vi ger en kort sammanfattning av pressmeddelandet nedan,

För att begränsa pandemin utvecklade Östtimors regering snabbt åtgärder som inbegrep statliga myndigheter, civilsamhället och bistånd från internationella organ. En viktig del av åtgärderna var att förklara undantagstillstånd efter att Östtimor noterat det första fallet av covid-19 den 21 mars 2020.

Fundsaun Maheins (FM) bevakning efter utlysningen av det första undantagstillståndet har fokuserat på PNTL:s [den nationella polisens] hantering av covid-19-situationen. PNTL:s chef styrde de lokala poliserna att genomföra undantagstillståndet enligt lag. PNTL har utfört olika uppgifter inklusive att informera om åtgärder och regler för att preventera smittspridning, bevka karantän- och isoleringsanläggningar, patrullera längs kuster och havs- och landgränser liksom nationella och lokala vägar samt sörja för regeringens säkerhet avseende covid-19-aktiviteter.

Polisoperationer under covid-19 har mött åtskilliga utmaningar. Det inkluderar polisens ‘dubbla’ eftersom PNTL måste utföra pandemi-åtgärderna utöver sina norma uppgifter.

När vi betraktar de nuvarande realiteterna, antalet positiva covid-19-fall fortsätter att öka och det finns redan bekräftad lokal smitta. Således är det troligt att undantagstillståndet förlängs. Därför uppmanar FM PNTL att ta lärdom av sina åtgärder och misstag inklusive att följa arbetssätten med lokalt polisarbete och synlighet, engagemang och pofessionalism (VIP - visibility, involvement and professionalism). En sådan modell för polisarbete som främjar ömsesidigt partnerskap mellan polis och samhällen har varit mycket framgångsrik för PNTL under pandemin.

Rekommendation

Även om svaret från PNTL:s poliser under pandemin inte har varit perfekt, så har det visat positiva tecken, särskilt när det gäller att främja dialog snarare än onödigt våld.

Därför rekommenderar FM att PNTL fortsätter att främja lokalt polisarbete och VIP samtidigt som man anpassar det till den nya realiteten för polisarbete under pandemin.

Källa: Pressmeddelande/Fundasaun Mahein

25 — Östtimors risproduktion väntas öka till rekodmängden 60.000 ton 2021

Dili. Östtimors risproduktion ökar till rekordet på 60.000 ton polerat (mild rice) ris i första skörden.

Vår förutsägelse för året är 10 %, om vi konverterar riset till polerat kommer produktionen att nå 59.000 till 60.000 ton, sade generaldirektören i ministeriet för jordbruk och fiske, Maria Odete do Ceo Guterres, nyligen i Palacio das Cinzas, Caicoli Dili.

Då risskörden förra året nådde 78.000 ton lika med 40.200 ton polerat ris från den första skörden, så har Östtimor i år pandemin och produktionen av ris har inte nått samma mål som förra året.

Guterres sade att för att nå målet kommer MAP utveckla mekanismen för att intensifiera produktiviteten och skapa och förbättra bevattningssystem och annat.

Ministeriets politik är att bibehålla ökningen av produktionen, diversifiera produkterna, expandera i potentiella områden och genomföra tenisk produktion, sade hon.

MAP börjar nu den första skörden på 75 hektar i Bobonaro.

Enligt redovisningen av 2019 års folkräkning i jordbruket har 60 % av familjerna bedrivit jordbruk på omkring 219.250 hektar.

Redovisningen visar också att jordbruksmarken i Bobonaro med 41.000 hektar är mer omfattande än i andra distrikt. Emera-distriktet har som jämförelse 40.000 hektar, Baucau 25.000 hektar, medan Lautém bara har 8.555 hektar och Manatuto 3.371 hektar.

Resultatet visar också att av 141.738 hektar jordbruksmark äger familjer 141.141 och 597 hektar ägs av privata instutitioner.

Källa: Natalino Costa/Tatoli

19 — Regeringen begär 30 dagars förlängning av undantagstillståndet

Dili. Regeringens ministerråd föreslår presidenten, Francisco Guterres Lú Olo, en förnyelse av undamtagstilsltåndet med ytterligare 30 dagar (den 14:e perioden) med kraftigare begränsningar för att behärska en ny våg av coronavirus.

Beslutet kommer efter att krisgruppen för covid-19 har presenterat vissa epidemiologiska situationer in landet under ministerrådets möte idag.

Beslutet fattas efter utvecklingen av epidemin och en snabb ökning av antalet covid-19-fall i landet, sade ministerrådets ordförande Fidelis Manuel Leite Magalhães.

Enligt Magalhães, fattade regeringen beslutet för att neutralisera risken och förhindra spridningen av viruset som skydd för allmänhetens hälsa samt stödja det nationella hälsosystemet.

Regeringen föreslår statsöverhuvudet att förnyelsen av SE kommer att begränsa medborgarnas rättigheter och några fundamentala garantier, sade han.

Sedan början av pandemin har landet officiellt registrerat totalt 4.765 bekräftade covid-19-fall med 10 döda.

Antalet för närvarande infekterade har stigit till 2.238 av dessa har Dili registrerat totalt 1.851 fall, Baucau 128, Covalima 101 och Viqueque 75.

Östtimor började vaccinering mot covid-19 den 7 april. Tills lördagen den 1 maj 2021 har omkring 28.678 av landets 1.338,954 invånare vaccinerats mot viruset dnligt rapporten från hälsovårdsministeriet.

Måndagen den 10 maj inledde östtimors hälsovårdsministerium den andra fasen av vaccineringen med AztraZeneca-vaccinet med 20.000 doser från Australien och prioritet för människor som fyllt 60 år och människor med sjukdomar.

I den andra fasen av vaccinering med AstraZenecas vaccin har landet målet att vaccinera minst 80 % ytterligare av befolkningen.

Källa: Antónia Gusmão/Tatoli

14 — EU ger 1 miljon euro som svar på allt värre coronautbrott i Östtimor

Dili. Den Europeiska Unionen avsätter 1 miljon euro som hunánitär hjälp för att avvärja den snabba ökningen av coronafall (covid-19) i Östtimor de senaste månaderna. Hjälpen kommer att fokuseras på att öka landets kapacitet i de mest påverkade områdena, inklusive huvudstaden Dili, där de flesta fallen har registrerats hittills.

Hälsovårdsanställda och hälsovårdsinrättningar i Östtimor belastas till gränsen med fler och fler fall av coronaviruset rapporterade från hela landet, sade Olivier Brouant, som leder EU:s humanitära arbete i Östtimor. Vi svarar snabbt för att kanalisera nödhjälp för att säkra att landets hälsovårdssystem är välutrustat för att hantera pandemin.

EU-finansieringen kommer att stödja Världshälsoorganisationen (WHO) att ta itu med de mest angelägna behoven med olika åtgärder. Dessa omfattar att öka antalet anläggningar för isolering av milda och moderata fall, stärkandet av kapaciteten för hantering av kritiska fall i större sjukhus, föbättring av remiss- och transportsystem för pateienter och utbildning av hälsovårds- och stödpersonal. Viktig materiel som mediciner, syrgas och skyddsutrustning för personal kommer också att inhandlas.

Bakgrund

Redan i oordning efter de allvarliga översvämningar, som drabbade Östtimor i slutet av mars, har det sydostasiatiska landet erfarit en drastisk ökning av antalet covid-19-fall i hela landet med rapporter av nästa 3.500 fall till och med den 12 maj, jämfört medfärre än 100 mellan april 2020 och februari 2021. Den stora ökningen av fall är ett allvarligt hot mot landets sköra hälsovårdssystem, som vnligtvis snabbt blir överväldigat av ett litet antal fall. Dile är det mest drabbade området, där uppskattningsvis 20.000 människor tros ha blivit infekterade. Som en följd av den förvärrade situationen har regeringen förlängt undantagstillståndet till den 1 juni i ett försök att begränsa antalet fall i landet.

Källa: Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service - EEAS)

13 - Damen sjösätter ny färja för Östtimor

Damen Yichang Shipyard har sjösatt en ny RoPax 6716, som ska drivas av Östtimor hamnmyndighet (APORTIL) för att främja handel, utbildning och sysselsättning i regionen.

Den nya färjan har namnet Berlin-Ramelau efter Tysklands huvudstad och det högsta berget i östtimor för att hedra de båda ländernas regeringar, som har finansierat den. Hon kommera att operera mellan huvudstaden Dili, enklaven Oecusse och ön Atauro med upp till 308 passagerare, fordon och gods.

I sitt tal vid sjösättningen sade ordföranden i APORTIL:s styrelse, Flavio Cardoso Neves, att projektet framgångsrikt avslutats trots många hinder. Pandemikrisen har begränsat deltagarna från att resa och gjort transporterna av material jorden runt svåra. Men alla deltagares hängivelse, anpassning och uthållighet har lett fram till den här dagen, sade han.

Matthias Schilf från IMS Nord, konsult för APORTIL, sade att den nya färjan visade det bästa hos samarbete. Byggandet av Berlin-Ramelau har varit ett verkligen multinationellt projekt, som krävt samarbete mellan deltagare i Tyskland, östtimor, Kina och Nederländerna, sade han.

Damens försäljningschef för Asien-Stilla havet, Gysbert Boersma, tackade Östtimors ambassadör i Kina, Abrao dos Santos för att ha valt Damen, dess tyska motsvarigheteror och APORTIL. Jag skulle också vilja gratulera varvet och projektgruppem vid Damens huvudkontor — ni har gjort ett fantastiskt jobb, sade han.

Varvet kommer att fortsätta med utrustningen och i juni kommer färjan att segla till Shanghai för sjöprov och avfärd till Dili i juli.

Källa: The Motorship

13 — Ekonomisk översikt för Östtimor 2021

Charles Scheiner från La'o Hamutuk skrev nyligen en artikel för ANU:s Asia and the Pacific Policy Studies journal. Här nedan återger vi sammanfattningen och du kan ladda ner hela artikeln (26 sidor med illustrationer på engelska) från http://www.laohamutuk.org/econ/ScheinerTLSurvey3May2021en.pdf.

När Östtimor närmar sig slutet på sin era av olje- och gasexport, har övergången till en hållbar ekonomi blivit ännu mer utmanande på grund av partiernas konkurrens och pandemin. Den här artikeln beskriver dess nuvarande ekonomiska bild inklusive försörjning, BNP och handel, som har blivit värre de senaste åren. Efter en kort diskussion av det politiska läget och inverkan av covid-19 utforskar den utgifter och intäkter i de senaste åren statsbudget med särskilt focus på beroenden av olj- och gasintäkter och deras investeringar, som står för 80 % av statens utgifter och kan ta slut inom ett decennium. Sedan uppskattar den intäkterna från nuvarande och framtida olje- och gasaktiviteter inklusive Greater Sunrise och det planerade Tasi Mane-projektet för en infrastruktur för petroleum. Denna artikel försöker att fylla en del luckor i publicerade undersökningar genom att använda information i primärkällor, timoresiska analytiker och författarens två årtionden av observationer, engagemang och intervjuer i Östtimor och analys av politiken grundad i evidens men undvika förutfattade meningar av ideologiskt och politiskt slag utom gällande ekonomisk och social rättvisa.

Källa: La'o Hamutuk, Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste,
+670-3321040 och +670-7723-4330, epost laohamutuk@gmail.com,
webb http://www.laohamutuk.org, blog http://laohamutuk.blogspot.com/

05 — Obligatorisk topsning är oetisk, odemokratisk och ologisk

Den 4 maj upprättade PNTL i samarbete med hälsovårdspersonal en vägspärr utanför polisstaionen i Comoro, Dili. Där stoppade de alla fordon och tvingade dem in i polisstationen för att topsas för prov av SARS-CoV-2. Medan många fogade sig, så motsatte sig andra och krävde att få lämna platsen, något som skapade spänningar och konflikter mellan de berörda och polisen.

Idag den 5 maj publicerade ministerrådet sitt beslut att ändra dekret 14/2021 (29 april), som säger att alla individer bosatta i östtimor kommer att topsas och att individer som vägrar att underkasta sig denna medicinska undersökning kommer att underställas obligatorisk profylaktisk karantän i en hälsovårdsinrättning, bostad eller statligt isoleringscentrum.

Fundasaun Mahein tror att detta beslut är extremt farligt på grund av flera skäl. Först, att tvinga människor att underkasta sig medicinska procedurer mot deras vilja står i motsats till fundamentala etiska och mänskliga rättigheters principer om informerat samtycke och kroppslig integritet och kan kanske bryta mot internationella konventioner (International Covenant on Civil and Political Rights), som östtimor har undertecknat. Enligt mångas mening strider det ocfkså mot principer om demokratiskt styre och mänskliga rättigheter, som är inskrivna i Östtimors konstitution.

För att citera från 2009 års rapport från FN:s särskilda rapportör om allas rätt att åtnjuta den högsta möjliga standarden för fysisk och mental hälsa:

Informerat samtycke är inte bara godkännande av ett medicinskt ingrepp utan ett frivilligt och tillräcklig informerat beslut, som skyddar patientens rätt att delta i medicinskt beslutsfattande och ger tillhandahållande av hälsovård associerade plikter och skyldigheter. Dess etiska och juridiska normerande berättigande kommer från dees främjande av patientens autonomi, självbestämmande, fysisk integritet och välmående.

Utöver frågan om laglighet eller etik så är dessa åtgärder inte meningsfulla ur praktisk eller logistisk synpunkt. Masstestning av hela befolkningen kommer att förbruka enorma delar av begränsade statliga resurser. Dessutom är hälsovårdsmyndigheternas kapacitet att genomföra och behandla prov redan begränsad. Vi undrar också vad regeringen planerar att göra om man hittar tusentals positiva resultat — kommer dessa människor att samlas ihop och tas till regeringsbyggnader eller fås att &lsquot;isolera’ sig i trånga bhem? Hur går det med deras familjer och nära kontakter?

Slutligen så förutser Fundasaun Mahein att detta program kommer att framkalla ökade konflikter mellan statliga myndigheter och befolkningen. Hälsovårdsmyndigheter och polis har redan mött avsevärt motstånd, när de försökt att utföra testning i samhällena och många timoreser är extremt otillfredsställda med den nuvarande situationen. Många tror redan att regeringsåtgärder har gått för långt och aktivt skadar deras liv, särskilt påverkar det människors förmåga att utföra viktiga ekonomiska aktiviteter. Denna senaste politik kommer att förvärra spänningarna ytterligare och kommer sannolikt resulterade i ännu högre nivåer av konflikter och socio-politisk instabilitet.

Därför vädjar Fundasaun Mahein till regeringen att slopa detta planerade testprogram och i stället fokusera provtagningsresurser på de som kommer till vårdcentraler med symptom och samtidigt öka hälsovårdskapaciteten, för att säkra att människor får tillgång till behandling och tillhandahålla realistiska råd och information till allmänheten.

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta:
João Almeida, Acting Director, epost almeidamahein@gmail.com, telefon (+670) 7756 1184, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Pressmeddelande/Fundasaun Mahein

02 — Nobelpristagaren Ramos-Horta kritiseras för uttalande om Indonesien — Papua

José Ramos-Horta, mottagare av Nobels fredspris 1996 och tidigare utrikes- och premiärminister samt president i Östtimor, gjorde i en presskonferens den 28 april 2021 ett uttalande om självständighetskampen i Västpapua, som blivit hårt kritiserat.

I sitt uttalande vädjar Ramos-Horta till Indonesiens regering och Papuas självständighetsrörelse att hålla samtal för att försöka avsluta den sekellånga konflikten. Papua, också kallat Västpapua, är den västra delen av ön Nya Guinea, den östra är det självständiga Papua Nya Guinea.

Presskonferensen hölls medanledning av att chefen för Indonesiens underrättelseverksamhet i Papua, brigadgeneral Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya sköts till döds i en eldstrid med en grupp ur Free Papua Organization (FPO) i byn Dambet, Beoga-distriktet, Puncak Regency, söndagen den 25 april 2021.

Jag hörde först i morse om det och är mycket oroad, ty det har bara eskalerat användningen av våld i Västpapua och jag kan bara säga att budskapet till alla i Indonesien och Västpapua är är finna vägar att avsluta den här konflikten genom en dialog och jag vet att president Jokowi alltid har velat lösa problemet med Västpapua, sade Ramos-Horta i presskonferensen i Dili onsdagen den 28 april 2021.

Free Papaua Organization (FPO eller OPM efter originalspråket) medgav att den var ansvarig för att haskjutit brigadgeneral Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya. Talespersonen för OPM:s väpnade gren, Västpapuas nationella armé, Sebby sambom sade att brigadgeneralen dödats av en förlupen kula under en eldstrid.

På grund av denna eldstrid beordrade Indonesiens prsident Joko Widodo (Jokowi) TNI:s befälhaver och polischefen att jaga och arrestera alla medlemmar i väpnade grupper i Papua. Jokowi betonade att regeringen inte ger väpnade någon plats, varken i Papua eller i övriga delar av landet.

Konflikten mellan Indonesien och OPM, som kanske bara består av några hundra, flammade upp igen för några få år sedan, när beväpnade separatister i Nduga dödade minst 17 personer, som arbetade med att bygga Trans-papua-vägen, som är en viktig del i president Jokowis ansträngningar att utveckla den fattiga regionen.

Regeringen har sagt att anklagelser att militären öppnade eld mot byar med vit fosfor-projektiler, ett förbjudet kemiskt vapen, som vedergällning är helt grundlösa, osakliga och gravt missledande. Minst fyra människor dödades i säkerhetsinsatsen. Wiranto, säkerhetsministern, har avvisat förslaget om samtal.

Polisen arresterade och släppte sedan hundratals misstänkta självständighetsanhängare och gjorde räder mot Västpauas nationella kommittés kontor. Kommittén är en civil grupp som arbetar för självbestämmande.

Ramos-Horta, 2007-2012 president i Östtimor, sade att återhållsamhet behövs på bägge sidor. Så först måste de sluta med väpnade anfall på indonesiska civilster och militärer, men samtidigt måste den indonesiska militären vahålla sig från att slå ned på, anfalla … människor varje gång de demonstrerar.

En självständighetsrörelse och ett väpnat uppror har småkokat i den tidigare av Nederländerna kontrollerade regionen sedan den annekterades av Indonesien 1963. Indonesisk kontroll formaliserades 1969 med ett referendum känt som Beslut om fritt val hållet i en atmosfär av kraftig skrämsel i vilken bara 1.026 papuaner tilläts rösta.

Nuförtiden är infödda papuaner till stor del uteslutna från sin regions ekonomi, är fattigare, sjukare och för yngre än människor annorstädes i Indonesien. Årtionden av indonesisk militär brutalitet och straffrihet har bidragit till djup motvilja mot indonesiskt styre.

Men Ramos-Horta sade att situationen i Papua inte är jämförbar med östtimors självständighetskamp och att det inte finns någon roll för FN i konflikten. Östtimor sade Ramos-Horta, var en portugisisk koloni i mer än 400 år innan Indonesien invaderade 1975, medan Papua var en del av det holländks östindiska imperiet, som är grunde för det moderna Indonesiens gränser.

Vacy Vlaznas kritik

Vlazna skriver helt kort och hänvisar i övrigt till två äldre brev, som vi ger länken till nedan.

Ramos-Horta viftar med sina kraftlösa diplomatiska bollar igen:

Men Ramos-Horta sade att situationen i Papua inte är jämförbar med östtimors självständighetskamp och att det inte finns någon roll för FN i konflikten. … sade att han tror att Papuaregionens framtid är inom Indonesien, inte som en separat stat.

Ramos-Horta sade detsamma om Västpapua och Aceh redan i juli 2002. Jag skrev två öppna brev när Ramos-Horta och Xanana lobbade USA:s kongress för att den skulle häva embargot mot indonesiska militära krav trots att Västpapua och Ace låg under ett indonesiskt militärt ok.

H och X fortsatte med att kopiera Djurfarmen med sin av Australien och USA stödda kupp mot Alkatiri 2006.

2005 skrev jag de här öppna breven och dessa quislingar har inte förändrats. I dessa dagar omfamnar de en pedofil präst i stället för att omfamna Wiranto.

Här är länken till breven till Gusmão och Ramos-Horta, http://www.etan.org/et2005/february/06/07open.htm.

Andy Alcocks kritik

Även Alcock skriver helt kort och hänvisar till ett pressmeddelande 2015 från Australia East Timor Friendship Association Sout Australia. Längre ned finns en länk till meddelandet.

Trots att det kan ses som positivt att José Ramos-Horta har uppmanat till mer dialog mellan den indonesiska regeringen och det västpapuanska motståndet, så är det totalt nonsens att FN inte ska vara inblandat för att hjälpa till med att skapa fred och självständighet för västpapuanerna som lidit länge.

Jag ser det också som otroligt att han lägger lka skuld på det västpauanska motståndet för det våld som förekommer. TNI:s [TNI - Indonesiens väpnade styrkor] våld mot västpapuanerna började redan de första dagarna av deras ockupation efter att USA tvingade Holland att överlämna landet till Indonesien, när det var i dekoloniseringsprocessen.

Jag slår vad om att han inte gav samma råd til Fretilin och Falantil, när de gjorde motstånd mot TNI:s ockupation av Östtimor.

Han borde kräva det som han i åratla lobbade för i Östtimor under den illegala och brutala TNI-ockupationen — en av FN ledd folkomröstning om självständighet.

Jag ser det som otroligt hyckleri att han inte kräver att det också ska ske i Västpapua.

Det pressmeddelande som Andy Alcock hänvisar till är Australia East Timor Friendship Association South Australia media statement 2015.

Esther Andersons kritik

2021-05-01 skrev Esther Anderson att det är lovvärt att Ramos-Horta vädjar om dialog mellan den indonesiska regeringen och den papuanska självständighetsrörelsen, men hans uttalande att det inte finns någon roll för FN i det här läget är bisarrt, givet historien. 1950 när Indonesien officiellt blev medlem i FN, var melanesiska Västpapua inte en del av Indonesien. Det var inte förrän indonesiksa trupper intog Västpapua och 1969 höll ett brutalt skenreferendum (fördärvat av att det lilla antalet att rösta utvalda papuaner skrämdes) som Västpapua inkorporerades i Indonesien. Sedan dess har det kommit många rapporter från Västpapua om massbränningar av hus, mord, tortyr, misshandel och felaktiga arresteringar utförda av indonesisk polis och militär. Västpapua deklarerades som ett av FN förvaltat territorium 1962 och FN har ett hittills ouppfyllt moraliskt ansvar att organisera ett rättvist referedum om självbestämmand för Västpapaua. Argumentet att Västpapua på grund av att det tidigare koloniserats av holländarna är förpliktigat att förenas med andra holländska kolonier som en del av Indonesien oberoende av det papuanska folkets preferenser, är inte en som skull erkännas under nuvarande internationell lag och är inte i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Källor:

April

28 — Kvinnliga utrikesministrars virtuella rundabordsdiskussion om följderna av covid-19-pandemin för kvinnor och flickor

Östtimors utrikesminister Adaljiza Magno deltog i kvinnliga utrikesministrars virtuella rundabordsdiskussion om följderna av covid-19-pandemin för kvinnor och flickor med fokus på trafficking.

Covid-19-pandemin hotar att påverka svårt vunna framsteg för genderjämställdhet genom att, bland annat, vidga fattigdomsklyftan mellan män och kvinnor, öka antalet fall av könsbaserat våld och risken för global trafficking av kvinnor och flickor.

Beaktande betydelsen av ett kvinnligt perspektiv i ledarskap i komplexa politiska frågor organiserades utrikesministrarnas möte för att tjänas om en plattfrom för diskussion av följderna av covid-19-pandemin för kvinnor och flickor.

Minister Magno betonade i sitt inlägg de utmaningar teknologi ställer på kvinnor och flickor, särskilt i sammanhang med trafficking, då förövare av trafficking anpassar sig till det nya normala genom att flytta sina aktiviteter till nätet och ökad trafficking i cyberspace genom att dra fördel av ökat engagemang online på grund av lockdown. Samtidigt underströk hon att användning av teknologi som ett iinovativt medel att tackla könsaserat våld och trafficking genom onlinekampanjer, tillhandahållande av hjälplinjer och psykologiska råd onliune, likväl som virtuell access till juridisk rådgivning till offer för könsbaserat våld, inklusive offer för trafficking.

Det virtuella mötet hade utrikesministern, Australiens minister för kvinnofrågor, den Eurpeiska unionen och Spanien som organisatörer. I mötet deltog också ministrar från Belgien, Bulgarien, Guinea-Bissau, Andorra, Estland, LIbyen, Sudan, Liechtenstein och Sydafrika. Från Sverige deltog ambassadören för jämställdhet och koordinatorn för feministisk utrikespoitik.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

27 - 47 organisationer ger humanitärt stöd till SEPC för att stödja offer för naturkatastrofer

Statssekretariatet för civilt skydd (Secretariat of State for Civil Protection - SECP) registrerade 47 organisationer som har gett biståndsmaterial och finansiell hjälp till de familjer som drabbats av naturkatastrofen i Östtimor.

… Biståndet går direkt till Civil Protection Operations Center och distribueras sedan till översvämningsoffer i hela territoriet, sade statssekreteraren för (SEPC), Joaquim Gusmãoo, på sitt kontor i Caicoli i Dili.

Gusmão betonade också att dessa organisationer inkluderade ambassader i östtimor, affärsmän, enskilda, nationella och internationella offentliga och privata partner.

Nödhjälpen från dessa organisationer består av ris, matolja, mjölk, sardinkonserver, keks, snabbnudlar, pasta och tvål bland annat.

Dessutom har SECP redan registrerat finansiellt stöd på100.000 dollar från Amerikas förenta stater (USA), som ska handhas av International Organization for Migration (IOM), 100.000 dollar från Sydkorea, som ska handhas av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), 100.000 dollar från Kina, 5,32 miljoner från den australiska regeringen, 50.000 dollar från Australian and New Zealand Banking Group (ANZ), 195.000 dollar från oljebolaget Santos, som handhas Östtimors Röda kors (CVTL) i samarbete med SEPC:

Japans regering har genom den japanska agenturen för internationellt samarbete (JICA) bidragit med5.000 filtar.

Gusmão tackade å den timoresiska exekutivens vägnar, partnerna för det stöd de ger i samband med katastrofsituationen i Östtimor.

Källa: Nelson De Sousa/Tatoli

27 — Fler än 4.300 fortfarande internflyktingar i Dili efter översvämningar

Fler än 4.300 människor är fortfarande evakuerade till sju centra i Dili, 18 dagar efter att översvämningar orsakade 32 dödsfall och att 9 personer ssknas enligt de senaste rapporterna från det timoresiska ministeriet för statlig förvaltning.

På det hela taget drabbade översvämningarna fler än 28.700 familjer i hela landet, de flesta i huvudstaden, med förluster av hem, personliga ägodelar och jordbruksgrödor bland annat, står det i samma rapport daterade i måndags, som Lusa fick tillgång till idag.

Akutella data visar att 4.546 hus och mer än 2.160 hektar mark är förstört eller skadat, särskilt i distrikten Manatuto, Bobonaro, Liquica och Viqueque), liksom 42 vägar, 23 broar och 29 andra infrastrukturobjekt, inklusive skolor och andra offentliga byggnader.

På nationell nivå var 28.734 familjer drabbade och 25.881 av dessa var i staden Dili (90 %) och 2.853 (10 %) i resten av landet.

De första dagarna efter översvämningarna var antalet internflyktingar i Dili 15,876.

Utöver de bekräftade 32 döda (13 in Dili, sju i Ainaro, fyra i Viqueque, två vardera i Manatuto och Covalima samt en vardera i Aileu, Baucau, Liquiça och Oecusse), har myndigheterna registrerat nio saknade personer, tre i Ainaro, tre i Manaturo, två i Dili och en i Bobonaro.

Cristo Rei, Dom Aleixo och Vera Cruz var de hårdast drabbade delarna av Dili enligt tillgängliga uppgifter.

Regeringen meddelade att den redan hade fördelat hjälp till 5.323 familjer av de fler än 19.000 av översvämningarna drabbade i Díli. Utöver jordbruksproduktionen har översvämningarna också orsakat förlust av 832 tamdjur, huvudsakligen bufflar, kor, kycklingar och getter samt förlust av åtskilliga fiskebåtar.

Källa: LUSA/Macau News Agency

26 — Myndigheter rekommenderar förlängning av undantagstillståndet

Dili. Superior Council for Defense and Security (CSDS) och State Council (SC) rekommenderade idag president Francisco Guterres Lú Olo att begära att parlamentet förlänger undantagstillståndet ytterligare 30 dagar för att hantera den aktuella epidemiologiska situationen i landet.

Vid mötet föreslog de två råden presidenten att vidarebefordra ett brev med regeringens begäran till parlamentet att diskutera och besluta en förlängning av undantagstillståndet. Det var vad ledaren för presidentens stab, Francisco Vasconcelos, sade i presidentpalatset.

Han tillade att regeringens begäran beror på att antalet covid-19-fall fortsätter att öka varje dag enligt rapporten från Covid-19 Integrated and Management Center (CIGC).

CIGC konstaterade i söndags 89 nya lokala covid-fall med 29 tillfrisknade, således är landets totala pågående fall 1.016.

Sedan början av pandemin i mars 2020 har landet registrerat totalt 1.897 bekräftade covid-19-fall och 3 döda enligt hälsovårdsministeriet.

Beträffande åtgärderna enligt undantagstillståndet sade Vasconcelos att dessa kommer att beslutas av regeringen när parlamentet väl beslutat att förlänga undantagstillståndet.

Slutligen betonade tjänstemannen att statsöverhuvudet kommer att överlämna brevet till parlamentet.

Källa: Osória Marques/The SCDS-SC agree to extend the level 13th of the State of Emergency/Tatoli

19 — UNICE: Östtimor humanitär lägesrapport 1 (översvämning) 5-16 april 2021

Sammanfattning
Läget i siffror

Ladda ner hela rapporten (PDF på 296.03 KB) här …

Källa: reliefweb

16 — Från covid-19 till översvämningar i Östtimor — ‘Givet omfattningen av skadorna känns det underfinansierat’

Undernäring, covid-19 och matkostnader dyker upp som växande bekymmer, när Östtimor återhämtar sig efter de värsta översvämningarna på årtionden.

Dagar med kraftiga regn utlöste allvarliga översvämningar som svepte genom delar av Stilla havs-landet i början av april. När hjälparbetet ökas säger biståndsmyndigheter att diarrefall förekommer i evakueringscentra.

Det finns ett omedelbart behov av att upprätta ett remissystem för allvarliga och kritiska fall av undernäring, sade FN-orgna i en rapport den 16 paril.

Det tog nästan en vecka för betydande finansiering från givare att komma efter landest mest allvarliga översvämningar på 40 år. Kraftiga regn, förvärrade av en tropisk cyklon som också drabbaade delar av östra Indonesien och västra Australien, orsakade en plötslig översvämning koncentrerade till huvudstaden Dili. Minst 45 människor omkom.

Regeringen säger att omkring 25.000 hushåll är påverkade, vilket skulle vara upp till omkring 10 % av landet befolkning. Omkring 8.000 personer är den 15 april fortfarande i evakueringscentra.

Människorna som fortfarande är i läger för evakuerade nu har förlorat så gott som allting, sade Berta Antonieta Tilman Pereira, en byorganisatör som hjälpte till att starta tidiga åtgärder om översvämningarna. De hade inte ens mat att äta. De hade inte klägder att bära.

Katastrofen sammanfaller med en ökning av infektioner med coronaviruset. Regeringen lättade på covid-19-restriktionerna efter översvämningarna; sedan slutet av mars har fallen dubblerats till fler än 1.100.

Matpriserna stiger också, vilket ökar rädslann att en befolkning, redan drabbad av utbredd förlust av arbetstillfällen och hunger under pandemin, kommer att stå inför fler prövningar de kommande månaderna. FN sade att priset på ris har stigit med 7 procent de senaste två veckorna efter att översvämningarna skadade risfält och majsgrödor, och med mer än 20 procent på ett år.

Det finns en oro över vad som kommer härnäst, sade Peter Goodfellow, landschef för NGO:n CARE International i Östtimor. Vi är bekymrade över vad som händer om det skulle inträffa till och med en mindre kris, till exempel ett kolerautbrott eller dengue. Motståndskraften finns inte. Det skulle snabbt kunna bli ett mycket betydande problem.

Frivilliginsatser, biståndsfördröjningar

Lokala volontärgrupper var de första att ingripa när tusentals människor styrde mot evakueringscentra i kykor och offentliga byggnader.

Antonieta var med i en grupp som startade en onlinekampanj som smalad in mer 50.000 dollar. Pengarna hjälpte till med att driva nödkök som serverade varm mat till evakuerade. Volontärer har också fördelat satser med köks- och hygienartiklar.

Vi måste vara organiserade, sade Antonieta. Systemet som vi förväntas ha förtroende för och lita på i nödläge är totalt långsamt och reagerar inte, så samfunde måste själva vara organiserade.

Regeringen utlyste ett katastroftillstånd och bad om internationell hjälp den 8 april — minst fyra dagar efter att katastrofen inträffade. Den höll sitt första koordineringsmöte med humanitära grupper den 9 april, enligt FN:s lägesrapporter.

Utländks bidrag har också dröjt. Australiens utfästelse den 11 april om bistånd med omrking 5,4 miljoner dollar kom en vecka efter katastrofen.

Regeringen förtydligade i början inte vad den behövde, vilket betydde att givare inte kunde veta vilka åtgärder de skulle vidta, sade Goodfellow, även om han tillade att många myndighetspersoner och tillgångar också drabbades av översvämningarna.

Biståndsgivare har nu lovat omkring 7,5 miljoner dollar i humanitärt bistånd enligt FN. Givet omfattningen av skaordan, känns det otillräckligt, sade Goodfellow.

Klimatförändringar

Fundasaun Mahein, en ideell organisation i Dili, sade att de fördröjda regeringsinsatserna är en del av lånsiktiga problem som har växt, särskilt genom pandemin. Katastrofen exponerar ytterligare statens brist på kapacitet att hantera nödlägen och tillgodse vårt folks grundläggande behov, sade gruppen.

Analytiker säger också att dålig stadsplanering i Dili förvärrade översvämningarnas följder. Östtimor drabbas ofta av torka och översvämningar, inklusiver en katastrof som sköljde bort omkring 200 hem förra året. Men den här månadens översvämnigar varit särskilt allvarliga.

Östtimors regering har budgeterat omkring 1,4 miljoner dollar för tre månaders åtgärder.

Människor lider, familjer lider; de är hemlösa, utan vatten, utan el och allting är översvämmat med slam, sade landets premiärminister José Maria de Vasconcelosockså känd som Taur Matan Ruak.

När hjälparbetet fortsätter, varnar biståndsgrupper att Östtimor måset förbereda sig bättre för extremväder under ett globalt klimatnödläge.

Klimatförändringen är förvärrar tydligt intensiteten och inverkan av dessa katastrofer, sade NGO:n Oxfam i ett uttalande.

Jag önskar att vi voro bättre förberedda, sade Antonieta. Beslutsfattarna, regeringen, måste vara förberedd för alla kriser som kan uppstå.

Källa: Irwin Loy/The New Humanitarian!

14 — Östtimors självständighetshjälte riskerar sitt rykte och sitt folks liv

Xanana Gusmão, Östtimors berömde ikon, sviker sitt folk. En gång i tiden av många australiska supportrar placerad i samma minnestempel som Nelson Mandela, filmades i måndags angripande två kvinnor på gatan. Han hade själv åtagit sig att kräva att kroppen av deras avlidne släkting skulle utlämnas från bårhuset i ett flagrant brott av hans lands offentliga hälsovårdsåtgärder, han motsatte sig sedan uppenbarligen deras talan — upprepade gånger skrikande nonok (håll tyst) och slående dem, en med betydande kraft. I videon är det beklämmande ljudet av hur hans hand slår henne i ansiktet tydligt hörbart.

I ett land som kämpar inte bara med förödande översvämningar och ett hotande covid-19-utbrott utan också inhemskt våld mot kvinnor och barn, är detta särskilt upprörande.

[Originalet har här en video med följade bildtext:] Östtimors tidigare president Xanana Gusmão talar med demonstranter utanför en isoleringsanläggning i huvudstaden Dili. Vid ett tillfälle slår han en kvinnlig släkting till en avliden man vars kropp de begär att få utlämnad.

I decennier allestädes närvarande som gerillaledare, politisk fånge och statsman, men överspelad förra året av sina rivaler fann sig Gusmão berövad formellt inflytande. Trots det så förblir han landets mest inflytelserika person. Att landet behöver honom mer än någonsin, men hans uppförande nyligen bidrar inte.

Förra veckan drabbades regionen av förödande översvämningar, som spolade bort broar, förstörde bostäder och tog dussintals liv. Bilderna var starka, men unga timoresers ansträngningar i Timor och bland de tusentals som arbetar utomlands i Storbritannien och Australien, som har organiserat pengar och muskler för återhämtningsarbetet, är ett skäl för hopp.

Trots deras goda ansträngningar förblir utsikterna bleka. Efter att ha undvikit samhällssmitta under nästan ett år — tack vare det snabba införandet av strikt gränskontroll och hälsovårdsåtgärder, tycktes det i början av mars klart att covid-19 spred sig i Östtimor och en sträng locksown infördes. Flyttningen av människor från isolering till evakueringsställen för översvämningsdrabbade har stört denna insats och representerar en begynnande katastrof.

I tillägg till detta har Östtimors kamp mot våld mot och missbruk av kvinnor och barn på ett skrämmande sätt kommit fram genom fallet med Richard Daschbach. Daschbach, en karismatisk Amerikafödd präst med indonsesiskt medborgarskap, älskades över hela ön som en krigshjälte, humanist och auktoritet när det gäller språk och sedvanor i enklaven Oecussis etniska meto-grupp. 2018 erkände han att han systematiskt missbrukat unga flickor i barnhemmet han grundat och avkragades.

I början av mars dök Gusmão upp i det hus i vilket den tidigare prästen hålls i husarrest — Gusmão hade en kameratrupp i släptåg; — gav honom en födelsedagstårt, ett glas vin, lade en tillgiven hand på hans axel och överlämnade tt brev från de barn han anklagas för att ha missbrukat. En anhängare gjorde en video med hela den tarvliga scenen ackompanjerad av musik. Senare, när Daschbach reste med båt för att infinna sig vid en rättegång i Oecussi, gjorde Gusmão honom sällskap.

Hittills har prästerskapet, tillsammans med andra högstatusmän, alltför ofta stått över lagen i Östtimor. Rättsväsendet signalerar att dett inte kan fortsätta. Gusmãos uppträdande gör inte deras uppgifte nklare. Rättegången har skjutits upp till maj.

Hela tiden under pandemin och återhämtningen efter översvämningarna har Gusmão deltagit i iögonenfallande välpublicerade hjälp och informationsinsatser. Dessa har då och då tyckts misstänkt lika arbete för att bygga en politisk bas. Till och med efter införandet av en lockdown filmades han minst två gånger, när han samlade ivriga folksamlingar runt sig genom att offentligt dela ut mat och posera för selfies, vid ett tillfälle gick han så långt att han gjorde sig lustig över en konfunderad polis, som kom för att se vad uppståndelsen gällde.

Hans senaste jippo är kanske hans mest extrema. I måndags dök Gusmão upp vid Vera Cruz isoleringscentrum i Dili för att begära att kroppen av en avliden man skulle lämnas ut, så att hans familj skulle kunna begrava honom på det vanliga sättet. Familjen hävdade, med stöd av Gusmão, att mannen dött av en stroke, medan myndigheterna sade att han testat positivt för coronaviruset innan han den 11 april dog på i sjukhuset. Tjänstemännen sade därför att, olyckligtvis, på grund av covid-restriktionerna, det skulle vara omöjligt. Som svar argumenterade Gusmão inte bara och slog till två av de sörjande, utan ställde sig också utanför, lämnande till polisen att hantera en allt bråkigare och upprördare skara unga anhängare, med löfte att inte lämna platsen tills hans begäran tillgodosetts. FN-tjänstemän, hälsovårdsminister, Odete Maria Freitas Belo, och tjänstemän, inklusive chefen för försvarsstyrkan, kom till platsen och försökte tala förnuft med Gusmão. Videor som dök upp på sociala medier från händelsen har blivit virala. Gusmão stannade två nätter utanför isoleringscentrumet.

Det finns, utan tvivel, mycket komplicerat bakom allt detta, mycket härrörande från Östtimors labyrintiska politik, men det finns också en enkel sanning. Xanana är inte läkare. Han är inte domare. Han är inte diktator. Hans land (ironiskt nog till stor del tack vare hans ansträngningar) har en fungerande regering, offentliga mynidgheter och rättsväsende. Jag kan inte tala om motvien för Xananas handlingar, men de är inte bara inte till hjälp utan aktivt farliga.

Utan tvivel är Xanana Gusmão en hjälte för många i Timor och annorstädes (om än med brister), men han borde akta sig för att inte blanda ihp sitt folks bästa med sitt egos hälsa. Hans rykte beror på det, men viktigare, så gör tusentals liv.

Doktor Michael Rose är forskare vid Australian National University och arbetar med frågor om arbetskraftsrörlighet, Östtimor och Stilla havs-regionen.

Källa:

13 — Översvämningar i Dili en följd av dålig stadsplanering

Källan, som du når med ett klick längst ner, innehåller två fotografier av översvämningens spår i Dili.

Översvämningarna i Dili en dyr konsekvens av dålig stadsplanering.

Reaktiva åtgärder av Östtimors regering och bistånd från utlandet kommer inte att förhindra samma katastrof nästa gång.

Häftiga regn från den 29 mars till den 4 april orsakade översvämningar och jordskred i många delar avÖsttimor och kostade fler än 40 människors liv, tvinade tusentals människor att lämna sina hem och förstörde viktig infrastruktur som vägar och broar. Dili, huvudstaden, var den värst drabbade, när mer än 12 timmars oavbrutet regn den 4 april resulterade i floder som svämmade över sina bräddar i hela området med 13 döda och minst 7.000 på flykt undan vattnet.

Skulle staden ha kunnat vara bättre förberedd för en sådan händelse? Svaret är klart ja — men hur?

Översvämning är en återkommande händelse i Dili. Staden har fortfarande inte återhämtat sig helt från översvämningen som ägde rum den 13 mars förra året, som orsakade död skadade bostäder och paralyserade aktiviteter i staden. Att rensa bostäder från lera och bortforslandet av jord, stenar och skräp är en vanlig syn. Effekterna har var särskilt förödande i år på grund av regnens intesitet och storleken på översvämningen.

Trots upprepade erfarenheter har dock regeringen huvudsakligen vidtagit reaktiva åtgärder — till exempel genom att muddra slam från floder och reparera skyddsmurar längs dem. Givet skalan på förstörelsen i år måste regeringen snarast ändra sitt angreppssätt genom att verkligen ta itu med faktorer som bidrar till översvämning och ökar dess inverkan. Vädjan om internationellt stöd, inklusive 7 miljoner dollar från Australien, är välkomna och kommer att påskynda återhämtning, men de kommer inte att hålla nästa katastrof borta.

Mitt under översvämningen utfärdade regeringen ett pressmeddelande som framhävde det otillräckliga i den existerande infrastrukturen för att motstå nuvarande förhållanden och behovet av att investera istadplanering för att vägleda byggandet av lämpligare och mera motståndskraftig infrastruktur. För ett årtionde sedan brukade låglänta områden i stadskärnan såsom Caicoli fungera som vattenmagasin, men de har nu utvecklats till bostadsområden. Följaktligen finns det inte längre någon förmåga att magasinera överflödsvatten och dessa låglänta områden är översvämningsbenägna, om husen inte är utrustade med lämplig dränering.

Att ta itu med dessa frågor betyder att vidta preventiva åtgärder:

Katastrofer kan överväldiga kapaciteten även hos välkonstruerade system i de flesta utvecklade länderna. Därför aär det nödvändigt att skapa ett praktiskt system för att snabbt handla på situationen för att normalisera floders flöden och vägar under översvämningar. Likaså är det livsviktigt att regelbundet följa och underhålla floder för att undvika översvämning under regnperioder.

Men regeringen måste kombinera dessa hjälpåtgärder med förebyggande åtgärder då det är mer ekonomiskt i det långa loppet — hjälpt atill meda undvika utgifter för att reparera skadad infrastruktur varjeår, förhindra förlust av intäkter på grund av stopp för ekonomiska aktiviteter, minska skadlig påverkan på miljön och minska mänskligt lidande.

Vice premiär- och planeringsminister José Maria dos Reis, som utfärdade pressmeddelandet, har rätt i att peka ut stadsplanering som en central fråga, ty den kan hjälpa staden att bli mer motståndskraftig. Det visar också en en ändrad attityd mot en vägledd, förhandlad och koordinerad process med olika intressenter i alla sketorer snarare än ett sporadiskt tillfälligt uppträdande.

Stadsplanering är därför nyckeln inte bara för att vägleda byggandet av infrastruktur och att organisera bebyggelse längs flodstränder, men också en drivkraft för framtida tillväxt av staden grundad på hållbarhetsprinciper och värdet av social rättvisa. I detta avseende måste regeringen börja organisera stadsutrymmet så att det söker

Nitton år efter självständigheten har Östtimor ett tillfälle att bestämma hur huvudstaden kommer att se ut i framtiden. Men det kommer att kräva en ändring av tänkesättet och av angreppssättet för stadens expansion, särskilt i organiseringen av stadens ytterområden. Lärdomar från mera utvecklade länder har visat att välbyggda och väl förundna ytterområden attraherar människor och kan peka ut vägen att lösa situationen med bebyggelse av flodstränder i Dili.

Detta är inte på något sätt en lätt sak, men det är en väg mot förnuftig tillväxt. Vid detta tillfälle har Östtimor förmåga befria en stor del av människorna från liv i olämpliga förhållanden. Allt det behöver är politisk vilja och den lämpliga användningen av resurser för att få det att hända.

Källa: Joao da Cruz Cardoso/Lowy Interpreter

13 — LH:s yttrande om föreslagen budgetrevision

En budgetrevision borde vara rättvis, skäligare och hållbarare

Pariamentet diskuterar för närvarande ett förslag till revision av den för 2021 beslutade budgeten för att ta hänsyn till de två katastroferna covid-19-pandemin och de utbredda översvämningarna förra veckan. Mer information, inklusive lagförslaget finns här.

Den 12 april, skickade La'o Hamutuk till varje parlamentsledamot ett yttrande och nedan finns en förkortad översättning. Tetum-originalet finns här och den fullständiga översättningen till engelska här.

Vi uppskattar den östtimoresiska regeringens ansträngningar att förhindra och utrota covid-19-viruset och dess snabba åtgärder med anledning av naturkatastrofen nyligen. Dessa översvämningar visar hur svag vår infrastruktur är och väcker viktiga frågor om hur vi ska stödja vårt folk och minska inverkan av sådana katastrofer i framtiden.

För att möta denna situation borde regering och parlament omvärdera den föreslagna revisionen av 2021 års budget. Vi föreslår de följande sätten på vilka den rättade budgeten kan genomföra principerna om rättvisa, jämlikhet och hållbarhet.

La'o Hamutuk stödjer förslaget att ge ett extra statsbidrag till befolkningen. Men vi tror det skulle vara bättre att inte använda socialförsäkringens data som grund för fördelningen av dett statsbidrag därför att:

 1. Sociafförsäkringssystemet inkluderar inte mång sårbara personer och den föreliggande situationen gör det mycket svårt för dem att registrera sig.
 2. Det skulle var orättvist att öka ojämlikheten genom att ge större stöd til människor, som redan har mer pengar äng människor som ännu inte deltar i den formella ekonomin.

Östtimor har en stor klyfta mellan dem som erhåller söner och de flesta små människor , som försöjer sig i den informella sektorn eller är arbetslösa. Detta statsbidrag avser att säkra att var och en kan få livsuppehälle i dessa svåra tider. Vi tror inte att staten borde fördela olika summor till olika människor innan vi kan fastställa påverkan av översvämningar och undantagstillstånd på varej hushåll. Människor som brukade få stora löner förtjänar inte mer stöd än de med mindre inkomster — deras grundläggande behov och mäsnkliga rättigheter är de samma.

För att uppnå social rättvisa rekommenderar vi att använda koncept frå förra årets hushållbidrag, anpassade för att säkra att alla får samma förmåner:

 1. Beräkna statsbidragsbeloppet grundat på anatalet personer i varje hushåll utan hänsyn till deras löner eller socialförsäkringsregistrering.
 2. Med hänsyn till att det är svårt att resa till andra samhällen borde systemet också omfatta människor som lever i hyrda bostäder skilda från sina famijer.

Vi uppskattar att den föreslagna revisionen överlämnad till parlamentet förra månaden skulle finansiera de nya nödhjälpsåtgärderna genom omfördela finansiering från andra budgetposter, inklusive flygplatser, Tasi Man-projektet och utlandsresor.

Nu när läget har blivit mera utmanande föreslår vi omvärdering av budget för att se vad som för övrigt kan skjutas upp eller slopas. Om det inte är tillräckligt för att möta de ökade utgiftsbehoven, skulle ett extraordinärt uttag ur oljfonden kunna göras som en sista åtgärd.

Vi vet alla att Östtimor kanske int är i stånd att betala för grundläggande tjänster 2030, när oljefonden skulle kunna vara tom. Därför behöver vi använda fondens begränsade tillgångar vist och försiktigt för väsentliga behov.

Vi föreslår också bättre koordination mellan ministerier och utvecklingspartner för att minimera dubblas nödhjälpsutgifter.

Vi hoppas att Östtimors regering och parlamentkommer att vidta kraftiga åtgärder och fatta visa beslut för att garantera att alla våra människor, inklusive de små, kan fortsätta sina liv utan att oroa sig över att falla djupare i följderna av pandemin och översvämningarna.

Källa: Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2021/04/budget-revision-should-be-just.html

07 — Östtimors ledare får första dosen covid-19-vaccin

Dili. Östtimor börjar vaccinera med AstraZeneca som en insats för att hantera covid-19.

De första ledarna som får vaccinet är Östtimors premiärminister Taur Matan Ruak och hans fru Isabel Ferreira, parlamentets talman Aniceto Guterres, ordföranden i appellationsdomstolen, den katolske biskopen, Nobelpristagaren Ramos Horta och koordinatorn för Covid-19 Integrated Management Center (CIGC).

Premiärminister Taur Matan Ruak sade att detta vaccin är avgörande i kampen mot covid-19. Och detta är startpunkten för genomförandet av nationell vaccinering i Östtimor och regeringen kommer att avsluta vaccineringen av hela befolkningen i slutet av 2021.

Idag är det en mycket viktig ddag för den timoresiska staten. Så länge som det finns covid-19 är Östtimors befolkninge inte verkligen fri. Om vi vill få ett fullständigt slut på pandemin, så måste vi få vaccin, sade premiärminister Matan Ruak efter startceremonin för AstraZeneca-vaccinet i Östtimor i formosacentret.

Matan Ruak avslöjade också att 20 % av AstraZenecas totala vaccindoser kom från Förenta Nationerna genom Covax-programmet.

Staten måste arbeta hårt för att köpa in de återstående 80 %, sade han,

Taur Matan Ruak påminde också om att han redan hade gjort en officiell anhållan till Australiens och Kinas premiärministrar att stödja den timoresiska statens anskaffning av den återstående mängden.

Östtimor har avsatt 35 miljoner dollar för AstraZeneca-vaccinet i ändringsbudgeten, underströk han.

Också hälsovårdsminister Odete Maria Belo sade att det är mycket viktigt att hålla startceremonin i Östtimor på Världshälsodagen.

Vaccinet är den sista preventiva åtgärden mot covid-19 i Östtimor och mycket viktigt för de timoresiska människornas liv, sade hon.

Hon påpekade också att förberedelser och transport av AstraZeneca-vaccinet har kostat 1,5 miljoner dollar.

Källa: Domingos Piedade/Tatoli

07 — UNFPA ger viktig hjälp till översvämningsoffer: Värsta översvämningarna på 40 år dödar 32 och gör 10.000 hemlösa i Östtimor

Dili. Häftiga regn i Östtimor under veckoslutet orsakade 32 människors död, och hemlöshet för 10.000, tallösa människor saknas.

Enligt Östtimors vice premiärminister José Reis är detta de värsta översvämningar, som landet har upplevet på 40 år.

Översvämningarna lämnade presidentpalatset vattenskadat, de flesta vägarna i Dili ofarbara och elkraften avbruten.

I sitt anförande under den dagliga pressträffen konstaterade Ismail Babo, generaldirektör för civilskyddets nationella direktorat, att av de totalt 2.065 hushåll som påverkats av översvämningarna över 70 % (1.579 hushåll) finns i Dili.

Idag har 2.065 hushåll påverkats av översvämningarn och finns nu i 11 evakueringscentraler, som vi har upprättat i Dili för att hjälpa dem i behov av nödhjälp.

Vi vädjar om stöd från internationella organisationer att behandla nödläget och tillgodose de omedelbara behoven hos de påverkade familjerna, sade Babo.

Förenta nationerna i Östtimor är djupt sorgsna över förlusten av liv och infrastruktur orsakade av naturkatastrofen. Denna översvämning har också påverkat många av FN:s anställda och familjer. På FN:s landsorganisation uttrycker jag uppriktiga kondoleanser till de påverkade. Vi följer läget mycket noggrannt. FN:s landsorganisation och humanitära partner har åtagit sig att stödja nationella ndödhjälpsåtgärder, sade FN:s platskoordinator i Östtimor, Roy Trivdy.

I samarbete med Östtimors regering koordinerade Förenta nationerna nödhjälpsåtgärder och kartläggning av behoven efter de värsta övervämningar landet har drabbats av på senare tid.

Efter en föredragning om nödläget upprättades ett sekretariat, för närvarande loakilerast i inrikesministeriets byggnad i Caicoli, Dili, för att koordinera nödhjälpstillståndet från utvecklingspartner.

Sekretariatet består av representanter för Östtimors regering, FN-organ, internationella humanitära organ, lokala ideella organisationer bland andra.

UNFPA gick ihop med andra FN-organ för att tillhandahålla viktiga tjänster och nödhjälp till översvämningsoffer i Östtimor.

UNFPA donerade hygienartiklar, bland annat mensskydd, i satser kända som ‘Värdighetssatser’. Satsen innehåller också andra saker för att tillgodose behoven hos kvinnor oh flickor i reproduktiv ålder. Till exempel tvål, hälsovårdsartiklar, tandborstar och tandkräm för att stödja de mest sårbara i evakueringscentren. Sakerna hjälper till att stödja kvinnors och flickor säkerhet under evakuering.

UNFPA i samarbete med hälsovårdsministeriet underlättade också transport av barnmorskor från vårdcentraler till evakueringscentra för att stödja tillhandahållandet av viktig vård av gravida kvinnor — tillhandahålla mobila mödravårdskliniker och grundläggande materila till gravida.

När Östtimors myndigheter rapporterar om förväntade regn de kommande veckorna, är regeringen oroad över skador på infrastrukturen för att preventera och behandla covid-19 — inklusive det nationella laboratoriumet och karantänställen i Vera Cruz och Tasitolu i huvudstaden — Dili

Källa: UNFP/reliefweb/OCHA services

06 — Östtimor registrerar första dödsfallet i covid-19

Dili. Östtimor registrerade sitt första dödsfall i coronaviruset idag (tisdagen den 5 april), sade CIGC-koordinatorn1.

CIGIC-koordinatorn Niltor do Carmo da Silva sade att kvinnan var 41 år gammal, som också hade lidit av njursvikt, diagnostiserades med covid-19 den 24 mars och fick symptom den 4 april överfördes till isoleringscentrumet Vera Cruz.

Patienten var i ett allvarligt tillstånd och led av kroniska njurproblem. Läkarteamet utförde behandlingen enligt hennes hälsotillstånd, men omkring klockan 7 i morse dog hon. Därför registrerade vi ett dödsfall med samtidig njursvikt, sade Silva i Lahane, Dili.

Enligt Silva kommer den avlidnas kropp att behandlas som en covid-19-patients.

Hälsovården kommer att överlämna kroppen till MSSI (Ministry of Social Solidarity and Inclusion] och sedan transporteras till den för covid-19 utsedda platsen i Metinaro, sade han.

Läkaren förklarade att, utöver njurproblemen, led patienten av hypertoni [högt blodtryck].

Vi kommer att hjälpa hennes man och son att följa begravningsproceduren och återvända till isoleringscentrumet, sade hon.

Östtimor har för närvarande 472 aktiva fall av covid-19 och 765 infekterade sedan uppkomsten av det nya coronaviruset.

Källor:

Not:

 1. Integrated Center for Crisis Management

04 — Under vatten, Östtimor står inför nya utmaningar att hindra virusspridning

Singapore. Redan inför ett oroande nytt utbrott av covid-19 har Östtimor drabbats av förödande översvämningar och jordskred, som krävt minst 11 liv, förstört vägar, broar och hus samt satt huvudstaden Dili under vatten.

Det sydostasiatiska landets statssekreterare för civilskydd, Joaquim Gusmão Martins, sade till The Sydney Morning Herald och The Age on Sunday att myndigheterna försökte skilja de många evakuerade invånarna i evakuationscentralerna på inrådan av hälsomyndigheterna i ett försök att hindra viruset.

Dilis befolkning på 220.000 beordrades in i en lockdown förra månaden liksom invånarna i städerna Baucau och Viqueque efter en oroande ökning av smittspridningen.

Landet har tidigare motstått pandemin bra — och har fortfarande inte noterat något dödsfall med coronavirueset. Men till råga på en spets i antalet fall de senaste veckorna har naturkatastrofen i Dili och på sydkusten skapat en annan stor utmaning för Australiens närmaste granne.

Flygbilder filmade av drönaroperatören Machel Silveira gav ett intryck av omfattningen av översvämningen i huvudstaden och Martin sade sent på söndagen att 11 personer hade omkommit och fler än 500 hus har hittills skadats eller förstört.

På måndag ska Östtimor få sin första sändning av vaccin genom Covax-programmet för utvecklingsländer. Men huruvida ett plan med AstraZenecas doser ombord kan landa kommer att bero på tillståndet på den översvämningskänsliga internationella Presidente Nicolau Lobato-flygplatsen. Vägar och broar har förstörts av störtfloder.

Vi hoppas att få vaccinet i morgon om flygplatsen inte är översvämmad, sade Martin.

Han sade att myndigheterna var bättre förberedda att hantera de stigande vattnen efter att översvämningar förra året föranlett dam att skapa sex permanenta evakueringscentra i Dili. Skolor, stängda under lockdownen, har också använts för att hysa evakuerade.

Men det ökande antalet med viruset — för en månads sedan hade Östtimor bara haft något mer än totalt 100 fall under pandemin och antalet är nu över 700 — är en större komplikation för åtgärderna.

Martins sade att han på söndagen hade träffat hälsovårdsministern och den integrerade krishanteringsgruppen, som har hanterat covid-19 i landet, om behovet av att hålla människor socialt distanserade i skydden.

Nu har vi uppmaningen från krishanteringsgruppen att åtskilja klusteren i [evakuerings-]centra. Nu arbetar vi med det, sade han.

Alex Tilman, en av Förenta Nationernas utvecklingskoordinatörer i östtimor, postade ett fotografi av ett översvämmat lager, vilket han sade skulle ta emot vaccinet efter dess ankomst på måndag.

Många vägar har förstörts, broar är också förstörda, det finns många hus som hamnar under vatten, sade Tilman till Herald och The Age.

Källa: Chris Barrett/The Sydney Morning Herald

01 — Timor GAP-Wood Group undertecknar överenskommelse om genomförbarhetsundersökning av gasimport till Östtimor

Dili. TIMOR GAP, E.P. (Östtimors nationella oljebolag) har gett Wood Group Kenny Sdn Bhd, ett globalt konsult- och teknikbolag, ett kontrakt för genomförandet av en sex månaders atudie av genomförbarheten av import av LNG (Liquified Natural Gas - flytande naturgas) till Östtimor.

Genomförbarhetsstudien för en klumpsumma på 720.825,56 dollar, enligt ett dokument Tatoli fick tillgång till i torsdags.

Överenskommelsen undertecknad av VD för TIMOR GAP, Antonio de Sousa, åtföljd av Francelino Boavida, chef för raffinering och efterbehandling, och Clementino Pereira, projektledare för LNG förgasning, och Woods representant Jeff Pearman, VD, åtföljd av Andrew Chan, driftchef Malaysia.

Ceremonin vid undertecknandet av kontraktet avslutades i Kuala Lumpur, Malaysia, den 30 mars 2021.

Studien ska förenkla för Timor GAP att tillsammans med Östtimors nationella elkraft tillhandahålla naturgas till de tre stora kraftverken i Hera, Betano och Oé-Cusse på önrs norra och södra kuster.

Kraftverken i Hera och Betano installerades 2011 och är utrustade med Wartsila 18V46 generatorer, som för närvarande drivs med lätt brännolja.

Kraftverket Inur Sakato (Oé-Cusse) installerades 2015 och är utrustat med Wartsila 34DF generatorer, som också drivs med lätt brännolja. Wartsila-generatorerna är förberedda för konvertering för drift med naturgas.

Konvertering av kraftverken för drift med naturgas skulle ge betydande minskning både av bränslekostnaderna och utsläppet av växthusgas.

En reduktion av de årliga utgifterna för bränsleimport och förbättringar av miljöpåverkan är ett övertygande argument för att undersöka investeringen som krävs förkonvertering, skriver Timor GAP i ett uttalande.

Ministeriet för offentliga arbeten har, genom EDTL, (Eletricidade de Timor-Leste), föresatt sig att genomföra konverteringen till gasdrift av kraftverken Hera och Betano.

Dessutom har ordföranden för Oé-cusses administrativa råd (Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno), Arsénio Paixäo Bano, också uttryckt sitt stöd för konvertering av kraftverket Inur Sakato Power plant.

TIMOR GAP, Östtimors nationella oljebolag, har därför börjat en studie för att granska möjligheterna att leverera naturgas till vart och ett av de existeranee kraftverken.

Studierna kommer att utföras av dess affärsenhet för raffinering och efterbehandling med målen att identifiera marknadstillgången för import av LNG till till Östtimor, identifiera potentiella lokaliseringar för en terminal för import av LNG och genomföra en utvärdering av val av lokalisering.

Dessutom att utveckla ett koncept för konstruktion av en importterminal för LNG med tillfhörande förgasningsanläggning; utföra geotekniska och geofysiska kartläggningar för att stödja utvecklingen av konstruktionen av en importterminal för LNG.

Samt också att utföra studien av hur distributionen av naturgas till de 3 kraftverken ska gå till; ta fram uppskattningar av investerings- och driftkostnader för importterminalen och naturgasdistributionen samt ta fram genomförandeplanen för anläggningarna.

För att stödja programmet har TIMOR GAP gett Wood Group Kenny Sdn Bhd,ett globalt konsult- och ingenjörsbolag, att genomföra en genomförbarhetsstudie.

TIMOR GAP har diskuterat med USA:s ambassad om potentiellt stöd genom dess TAF (Transaction Advisory Fund) program för finansiering och genomförande av en utvärdering av miljöpåverkan från en importterminal för LNG.

Industriell utveckling kommer att bero av en säker och konkurrensmässigt prissat energikälla och däröfr skulle byggandet av en importterminal för LNG bli ett viktigt nationellt infrastrukturprojekt.

Källa: Florêncio Miranda Ximenes/Tatoli

Mars

31 — USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter — Östtimor

Här följer korta utdarg ur USA:s årliga rapport 2020 om mänskliga rättigheter i Östtimor. Du kan läsa hela rapporten, på engelska, om du i slutet på notisen klickar på källan,

Sammanfattning

Tillkännagivande: Utrikesdepartementet kommer att publicera ett tillägg till denna rapport i mitten av 2021 som utökar undersektionen om kvinnor i sektion 6 som ska omfatta ett bredare spektrum av frågor avseende reproduktiva rättigheter.

Östtimor är en parlamentarisk flerpartirepublik. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga blev Taur Matan Ruak premiärminister som ledare av en trepartikoalition. President- och parlamentsvalen 2017 var också fria och rättvisa. I motsättning till tidigare år genomfördes dessa val utan omfattande assisatans från det internationella samfundet.

Den nationella polisen upprätthåller den interna säkerheten. Militären är ansvarig för extern säkerhet, men har också en del ansvar för inrikes säkerhet. Den nationella polisen rapporterar till inrikesministeriet och militären rapporterar till försvarministeriet. Premiärministern tjänstgör samtidigt som inrikesminister. Civila myndigheter uppräthöll effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna. Anställda i säkerhetsstyrkorna rapporteras ha utfört en del missbruk.

Betydande frågor om mänskliga rättigheter omfattar: korruption; bristande utredningar och ansvar för våld mot kvinnor; de värsta formerna av barnarbete; och trafficking av människor.

Regeringen tog en del steg för att åtala anställda och ansvariga i säkerhetsstyrkorna, som har använt överdrivet våld men undvikit att genomföra utredningar av korruption (och arbetslagar) hos politiker, regeringsmedlemmar och ledare av landets självständighetskamp. Allmänhetens uppfattning av straffrihet kvarstår.

Sektion 1. Respekt för personlig integritet inklusive frihet från:
 1. Godtyckligt berövande av livet och annat olagligt eller politiskt motiverat dödande

  Det fanns inga rapporter om att regeringen eller dess agenter utförde godtyckligt eller olagligt dödande. I mars dömdes två tidigare poliser till 25 respektiv 20 års fängelse för att ha skjutit tre civila till döds 2010.

 2. Försvinnanden

  Det fanns inga rapporter om försvinnandne genom eller på uppdrag av myndigheter.

 3. Tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande behandlingar eller straff

  Lagen förbjuder sådan praktik och begränsar de situationer i vilka poliser tillgriper fysiskt våld och bruket av eldvapen. Under året har flera rapporterom användning av överdrivet våld av säkerhetsstyrkor.De flesta klagomålen inbegriper misshandel eller användning av överdrivet våld under hantering av händelser eller arreteringar. Uppförandet av poliser under fritid var också ett problem.

  I maj sköt en anställd i polisens public order battalion, som inte var i tjänst en fotgängare. Mannen var häktad i väntan på rättegång.

  I oktober pågick utredningen av poliser som 2019 i Baucau använde överdrivet våld.

  Polisen och militären suspenderade poliser respektive soldater under några månader efter en utredning av att de avlossade sina vapen på en musikfestival i Maliana.

  Människor rapporterade hinder för att rapportera klagomål över polisers uppträdande. Det är en utbredd uppfattning att säkerhetsstyrkorna åtnjuter avsevärd straffrihet.

  Förhållanden i fängelser och häkten

  I allmänhet motsvarade förhållanden i fängelser och häkte inte internationell standard.

 4. Godtyckliga arresteringar eller fängslanden

  Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar och fängslanden och står för varje människas rätt att ifrågasätta lagligheten i sin arrestering eller sitt fängslande i domstol. Myndigheterna iakttog i allmänhet dessa förbud,

 5. Förvägran av rättvis offentlig rättegång

  Lagen föreskriver att domare ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt utan olämpligt inflytande och kräver att offentliga åklagare utför sina åtaganden opartiskt. Många observatörer av rättsväsendet uttrycket oro över oberoendet hos en del juridiska organ i politiskt känsliga fall, en allvarlig brist på kvalificerad personal och den komplicerade juridiska situationen på grund av inflytandet av arven från portugisisk, indonesisk och FN-administration samt olika andra internationella normer. Ett ytterligare problem är att alla lagar och många rättegångshandlingar och domstolsdokument är på portugisiska, ett språk som talas av omkring 10 procent av befolkningen. Icke desto mindre konstaterade observatörer att medborgarna i allmänhet åtnjöt en rättvis, om än inte alltid snabb, rättegång och att rättsväsendet i stort sett var oberoende.

  Det fanns 33 domare och 34 åklagare i landet i september. Regeringen och organisationer som bevakade rättsväsendet betraktade personalbrist som ett stort problem för rättsväsendet.

  Konstitutionen förutser en högsta domstol, men någon sådan har aldrig skapats på grund av personal- och resursbegränsningar. Appellationsdomstolen har tills vidare fungerat som högsta domstol.

  Mobila domstolar stationerade i städerna Dili, Baucau, Covalimaoch Oecusse verkade i områden som inte hade en permanent domstol. Dessa domstolar behandlade bara förhandlingar före rättegångar och primärt fall av våld i nära relationer och våld mot kvinnor.

  Politiska fångar

  Det fanns inga rapporter om politiska fångar eller fängslade.

 6. Godtyckligt eller olagligt ingripande mot privatliv, familj, hem eller motsvarande

  Trots att lagen förbjuder godtyckligt ingripande mot privatliv, familj, hem eller motsvarande konstaterade statstjänstemän en allmän brist på skydd av privatlivet hos alla myndigheter, särskilt inom hälsovårdssektorn.

Sektion 2. Respekt för mänskliga fri- och rättigheter inklusive:
 1. Yttrandefrihet inklusive pressens

  Konstitutionen föreskriver yttrandefrihet, inklusive pressens, och regeringen respekterade i allmänhet denna rättighet. En oberoende press och ett fungerande demokratiskt politiskt system gynnade yttrandefrihet inklusive pressens.

  Fritt internet

  Regeringen varken begränsade eller hindrade åtkomsten till internet och censurerade inte heller nätinnehåll och det finns inga trovärdiga rapporter om att regeringen övervakar privat online-kommunikation utan låmpligt lagligt bemyndigande.

  Akademisk frihet och kulturella evenemang

  Det var få myndighetsrestriktioner avseende akademisk frihet och kulturella evenemang äaven om National Language Institute måste godkänna akademisk forskning om tetum och andra inhemska språk och regelbundet gjorde det.

 2. Rätt till fredliga sammankomster och sammanslutningar

  Konstitutionen föreskriver rättigheterna till fredliga sammankomster och sammanslutningar och myndigheterna respekterade i allmänhet dessa rättigheter.

 3. Religionsfrihet

  Se Utrikesdepartementets rapport om religionsfrihet med adressen https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

 4. Rörelsefrihet

  Lagen föreskriver rätten till fri inrikes rörlighet, utrikes resor, emigration och repatriering och myndigheterna respekterade i allmänhet dessa rättigheter.

 5. Status och behandling av internflyktingar

  Ej tillämpligt.

 6. Skydd av flyktingar

  Myndigheterna samarbetade med FN:s höge kommissionär för flyktingfrågors (UNHCR) byrå och andra humanitära organisationer om frågor relaterade till tillhandahållandet av skydd och bistånd till internflyktingar, flyktingar, återvändande flyktingarasylsökande, statslösa och andra berörda personer.

  Tillgång till asyl: Lagen möjloggör utfördande av asyl eller flyktingstatus; men system är inte i överensstämmelse med internationell standard. Det fanns oro för att regleringar av asyl och flyktingstatus kan hindra verkliga flyktingar från att bevisa sin rätt till sådan status. Till exempel har människor som önskar söka asyl bara 72 timmar på sig att göra det efter att de kommit in i landet. Utlänningar som redan är i landet har bara 72 timmar på sig att initiera porcessen efter att läget i deras hemland blir för farligt för att återvända säkert.

Sektion 3. Frihet att delta i den politiska processen

Konstitutionen och lagen ger medborgare möjlighet att välja sin regering i fria och rättvisa periodiska val genom hemlig omröstning grundat på universell och lika rösträtt.

Sektion 4. Korruption och brist på transparens hos myndigheter

Brottsbalken föreskriver straff som för kriminella för korruption av tjänstemän. Myndigheterna stod inför många problem för att förverkliga lagen och uppfattningen att tjänstemän ofta är inblandade i korruption med straffrihet var vitt utbredd. I augusti godkände presidenten ny antikorruptionslagstiftning, som parlamente hade godkänt i juli. Antikorruptionskommissionen (CAC) har uppdraget att leda nationella antikorruptionsaktiviteter hor har bemyndigande att överlämna fall till åklagare; men CAC och åklagarämbetet samarbetade inte regelmässigt om utredningar. Trots att CAC är självständigt kontrollerar regeringen dess budget, vilket gör den sårbar för politisk påtryckning. Instutitioner med makt och kompetens att angripa korruption undvek utredningar av politiker, myndighetspersoner samt ledare och veterander av landets självständighetskamp. Regeringen gjorde oanmälda insoektioner av regeringsledda program och ökade pressen att införa system för tillgångshantering och transparens.

Korruption: Under året fortsatte CAC utredningar av korruptionsfall; men det fanns inga till korruption relaterade fällande domar, domar eller förhör till och med november. Anektdotiskt var korruption utbredd bland myndighetspersonal. Det fanns anklagelser mot polisers, inklusive gränspolisers, inblandning i korruption — mestadels mutor och maktmissbruk. Beskyllningar om nepotism i myndigheternas anställningar var vanliga. Regeringen utvecklade och införde åtskilliga nya standardförfaranden, riktlinjer och förordningar med syfte att öka trasparensen och förbättra tulltjänsten.

Sektion 6. Diskriminering, samhällelig misshandel och trafficking

Kvinnor

Våldtäkt och våld i nära relationer: Våldtäkt av kvinnor och män, inklusive våldtäkt inom äktenskap, är ett brott med upp till 20 år i fängelse som straff. Lagen täcker brett alla former av våld i nära relationer. Straff för misshandel av en maka eller make omfattar två till sex års fängelse, men åklagare använder ofta en annan paragraf i fall av våld i nära relationer (enkla förseelser mot fysisk integritet), som medför ett straff på högst tre års fängelse.

Underlåtenhet att utreda eller åtala fall av påstådd våldtäkt och sexuellt missbruk var vanliga. PNTL:s enheter för sårbara personer var vanligen ansvariga för att hantera våld i nära relationer och sexualbrott, men hade inte tillräckligt med personal för att ha en betydande närvaro i alla områden.

Icke desto mindre så behandlase det formella rättsväsendet ett ökande antal av rapporterade fall av våld i nära relationer och sexuellt missbruk. Enligt åklagarämbetet var våld i nära relationer de näst vanlisgaste anklagelsen i rättsväsndet efter enkel misshandel. Men åklagare klassade rutinmässigt fall med allvarliga skador och användning av dödliga vapen som senkla fall av misshandle på låg nivå. Observatörer av rättsväsendet konstaterade också att domare var överseende när de dömde i fall med våld i nära relationer. Åtskilliga ideella organisationer (NGO:er) kritiserade underlåtenheten att utfärda skyddsorder och överdrivet tillit till villkorliga domar, till och med i fall med betydande kroppslig skada.

Polis, åklagare och domare ignorerade rutinmässigt många delar av lagen som skyddar offer. NGO:er konstaterade att böter betalade till domstolen i fall av våld i nära relationer ofta kom från delade familjetillgångar, vilket drabbade offret eekonomiskt.

Gendergrundat våld förblev ett allvarligt bekymmer. 2016 konstaterade en stude av Asian Foundation att 59 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 hade utsatts för sexuellt eller fysiskt våld i händerna på en nära partner och att 14 procent av flickor och kvinnor hade blivit våldtagna av någon annan än en partner. I detta sammanhang har lokala NGO:er sett att den lag, som kräver att våld i nära relationer rapporteras till polisen och behandlas i det formella rättsväsendet, har haft positiv effekt genom att uppmuntra offer för våld i nära relationer att rapportera sina fall till polisen.

Tvång i befolkningskontroll: Det fanns inga rapporter om påtvungna aborter eller ofrivillig sterilisering från myndigheternas sida.

Missbruk av barn: Lagen skyddar mot barnmissbruk, men missbruk i många former var vanlig. Sexuellt missbruk av barn förblev ett allvarligt bekymmer. Trots vitt spridda rapporter om missbruk av barn, kom få fall in i rättsväsendet. Observatörer kritiserade domstolarna för att utdöma kortare straff än lagen föreskriver i många fall av sexuellt missbruk av barn. Incest mellan män och barn i kärnfamiljen eller den utökade familjen var ett allvarligt problemoch cicilsamhällets organsiationer krävde lagar för att kriminalisera det som ett särskilt brott. Offer för incest stod inför en rad utmaningar såsom begränsad information om fdet formella rättsväsendet, begränsat skydd för offren, hot och tvång från försvarare och socialstigmatisering från familjen och samhället. I januari höll Dilis distriktsdomstol en första förhandling i ett fall där en far påstås ha begått incest med sin dotter. Åklagaren anklagade fadern för sexuellt missbruk av en minderårig i form av våld i nära relation och incest; fadern erkände sig skyldig till anklagelserna.

Socialt stigma på grund av HIV och aids

Enligt civilsamhällets organisationer utsattes patienter med HIV och aids för social stigamtisering och blev utfrusna av sina familjer och samhällen. Den nationella HIV/AIDS-kommissionen utbildade medicinsk personal i rättvis och human behandling av HIV/AIDS-patienter med målet att minska den diskriminering patienterna mötte i sjukhus och medicinska vårdinrättningar.

Sektion 7. Arbetares rättigheter
 1. Godtagbara arbetsvillkor

  Enligt en lokal fackförening brast regeringens politiska vilja och instutitionella kapacitet för att helt införa och genomdriva arbetslagstiftningen till fullo och brott mot minimala säkerhets- och hälsostandarder var vanliga, särskilt i byggnadsindustrin. Det förekom inga stora inudstriolyckor.

Källa: USA:s utrikesdepartement — 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Timor-Leste

30 — Nytt ramverk för att nå de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) med EU och FN

Gemensamt pressmeddelande

Finansministeriet, den Europeiska Unionen och Förenta Nationerna startar virtuellt ett nytt ramverk för att mobilisera finansiella resurser för att säkra uppnåendet av de globala målen.

Ett robust finansiellt ramverk med strategiska investeringar, inklusive beskattning för hälsovård, finansiering från timoreser utomlands och klimatfinansiering, kommer att vara en katalysator för att öka investeringar i hållbar utveckling.

Dili. Finansminister Rui Gomes, Förenta nationernas (FN) platskoordinator Roy Trivedy och den Europeiska unionens ambassadör i Östtimor Andrew Jacobs startade idag virtuellt det Integrerade nationella finansieringsramverket (Integrated National Financing Framework — INFF). Det här regeringsledda initiativet är ett remaverk för att finansiera nationella hållbara utvecklingsprioriteter såsom de gjorts i den Nationella strategiska utvecklingsplanen 2011-2030 (SDP) och de globla målen för hållbar utveckling (SDG). Tre finansieringsområden, beskattning för hälsovård, finansiering från timoreser utomlands och klimatfinansiering har identifierats som katalysatorer för strategiska investeringari Östtimor.

INFF Östtimor stöds av FN-systemet, EU och partner som ett verktyg för planering och genomförande för att finansiera SDG på nationell nivå. Ramverket analyserar alla finansieringskällor och icke-finansiella medel tillgängliga för genomförandet.. Det visar också på en finansieringsstrategi för att mobilisera och öka ytterligare resurser, hantera risker och uppnå nationella utvecklingsprioriteter enligt SDP och SDG.

INFF kommer att vara nära inriktat med och bidra till regeringens pågående reform av hanteringen offentlig finansiering, ett av regeringens prioriterade reformområden, och ge påtagligt stöd till genomförandet av planen för ekonomisk återhämtning efter covid-19 och sektorstrategier. INFF kan också anändas av regeringen att överväga och förbereda Östtimors framtid post-petroleum.

I sina öpnningskommentarer sade minister Rui Gomes: Det här verktyget skulle vara en alternativ källa för finansiering och investering för att utveckla en diversifierad, inkluderande, hållbar och motståndskraftig ekonomi för förbättrringar för det timoresiska samhället, som vi alla strävar efter. Verktyget skulle också vägleda och hjälpa Östtimors regering att definiera sin politik för hantering av de offentliga finanserna med syftet att ha en väl integrerad budget- och planeringsprocess.

Med hänsyn till de socio-ekonomiska följderna av covid-19-pandemin i Östtimor och övriga världen konstaterade FN:s platskoordinatör Roy Trivedy: När Östtimor och världen försöker att återhämta sig från pandemin, som har påverkat de flesta sårbara och marginaliserade grupperna oproportionerliga, blir det viktigare än någonsin att vi skapar en mera inkluderande och grönare framtid såsom det utmålas i 2030 års agenda och SDG. Förenta nationerna har — genom finansiering från den globla gemensamma SDG-fonden — och tillsammans med EU och andra utvecklingspartner, föresatt sig att stödja regeringens ansträngningar att finansiera och genomföra SDP samt påskynda framåtskridandet mot SDG.

Påminnande om INFF:s mål sade Andrew Jacobs, EU:s ambassadör i Östtimor: INFF är en av landet ledd process som vill säkra effektiv finansiering och implementering av utvecklingsstrategier tillsammans med klimat- och miljöplaner och ambitioner för en grön och cirkulär ekonomi. I Östtimor kommer det att bidra till att säkra optimal finansiering och implementation av årwrhämtningsekonomin efter covid, som kommer att vägleda framtida stöd till landet.

Det övergripande målet för INFF i Östtimor är att identifiera och sprida ytterligare finansiering för hållbara utvecklingsmål genom att utöka skattebasen, öka inhemska och utländska investeringar i privat och offentlig sektor samt mer substantiell planering och budgetering i enlighet med SDG och SDP. INFF kommer också att bidra till att förbättra styrning och koordinering, förtydliga en finansieringsstrategi och stärka ramverket för kontroll och bevakning. En rad intressenter från den privata sektorn såsom Östtimors handelskammare (CCI-TL), finansiella instutitioner (inklusive Östtimors centralbank), utvecklingspartner, ideella organisationer, civilsamhällets organisationer, byalag och lokala myndigheter kommer att engageras i INFF-processen.

Det här virtuella arrangemanget avslutades med ett nätbaserat sminarium med tekniska presentationer fårn det nyligen etablerade INFF-sekretariatet, WHO, IOM och statssekreteraren för miljön. De sista tre presentationerna fokuserade på tre finansieringssområden identifierade som katalysatorer för strategisa investeringar i Östtimor, nämligen beskattning för hälsovård, finansiering genom utlandstimoreser ochklimatfinansiering.

I arrangemanget deltog representanter för relevanta ministferier, Östtimors centralbank, FN-organisationer, diplomatkåren, utvecklingspartner, privatsektor, civilsamhällets organisationer och berörda cher i finansministeriet.

[Källan omfattar också ett avsnitt med bakgrundainformation (på engelska). Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

För mer information om INFF var god kontakta:
INFF-sekretariatet, António Freitas, Director General External Resources Management & Mobilization, Ministry of Finance |  afreitas@mof.gov.tl | +670-7723-0055

Källa: INFF Press Release Final 30 March English

29 — Östtimor förbereder sig för att uppfylla kraven för medlemskap i WTO, Världshandelsorganisationen

östtimors regering förbereder sig för att genom förhandlingsgruppen ledd av ministern för koordinering av ekonomiska frågor (MCAE – portugisisk akronym), Joaquim Amaral, delta i det andra förhandlingsmötet på hög nivå av WTO:s arbetsgrupp, som ska hållas i juni 2021.

Den 1 oktober 2020, deltog Östtimor i det första förhandlingsmötet på hög nivå, som hölls av den arbetsgrupp som upprättades den 7 september 2016. Östtimors arbetsgrupp, som redan har utarbetat och förberett dokumenten för Östtimors inträde i WTO, fick en mycket positiv bedömning av WTO-medlemmarna och WTO:s sekretariat i Genève.

Givet seriösiteten i den östtimoresiska regeringens process för inträde i WTO fortsätter organisationens sekretariat i Genève att be om Östtimors förmåga att dela med sig av erfarenheterna hur den framgångsrikt kan organisera arbetsgruppens möte. Detta goda intryck är också ett resultat av jämförelsen med Somalia, som initierade planen för arbetsgruppens första möte i december 2016, som hittills inte har blvit av. Så WTO-sekretariatet avser att direkt höra Östtimors erfarenheter inför arbetsgruppens andra möte.

Enligt publikationen WTO Accessions News Letter, utgåva 104 - mars 2021, slutför arbetsgruppen för Östtimors inträde i WTO för närvarande förhandlingsfasen för alla bidrag, inklusive skrivna svar på frågor ställda av WTO:s medlemsländer.

Utöver att fortsätta förhandlingar på multilateral nivå kommer dokumentet med resultaten från förhandlingarna, som just har färdigställts, att vara grunden för Östtimors förhandlingar med WTO-medlemmar på bilateral och plurilateral nivå.

För tillfället är Östtimor tillsammans med 22 andra länder observatörsländer med målet att följa alla processer relaterade till kraven för medlemskap i WTO och för att kunna ansluta sig till de 164 länder som redan ingår i organisationen. Världshälsoorgansiationen (WTO) är en organisation som reglerar handeln mellan länder med syftet att säkra så enkla, förutsägbara och fria varuflöden som mjligt.

Källa:Pressmeddelande/Östtimors regering

21 — Östtimors regering förbereder åtgårdspaket för 200 miljoner dollar

Dili. Den timoresiska regeringen har förberett ett brådskande paket med sex åtgärder värt omkring 200 miljoner dollar (167,4 miljoner €) för att avhjälpa de aktuella ekonomiska följderna, sociala och humanitära av pandemin, enligt regeringskällor.

Åtgärder, omfattande förnyelse av företagsstöd gett förra året vid början av pandemin med ett belopp som representerade en procentandel av en arbetares lön, en porcentandel av elkostnadernaoch en procentandel av inkomstutgifterna.

Denna åtgärd med en initialt förutsedd varaktighet av tre månader kommer också att omfatta stöd till informella arbetare såsom förare kollektivtrafik bland andra, förklarade regeringens källor.

Åtgärden att bevilja uppskov med återbetalningar av skulder och tillägget till arbetare i frontlinjen kommer också att förnyas, i detta fall möjligen till slutet av året eller, när det gäller tillägget, under fortsättningen av undantagstillståndet.

Även om den slutliga kostnaden ännu inte fastställts, kommer hälften av det totala beloppet för åtgärdspaketet ha syftet förnya de tre åtgärderna för att stödja företag, skulduppskov och frontlinjearbetare.

Åtgärdspaketet omfattar också olika utgifter för att bekämpa covid-19, inklusive inköp av vaccin och provtagningsmaetrial samt utökad kapacitet för isolering och karantän.

Slutligen kommer betalning av återstående kostnader för åtgärden Basic Basket att göras.

Grupper från olika ministerier har arbetat hårt de senaste dagarna för att avsluta förberedelserna med möten varje dag.

Källor i finansministerietbekräftade för Lusa att målet är finansiera utgifterna utan att behöva göra nya uttag ur oljfonden utan i stället ta medel i 2020 års budget som inte tagits i anspråk.

Sådana medel, som det återstående beloppet i covid-19-fonden och fonder som inte användes i de ursprungliga åtgärderna för företagsstöd liksom transfereringar kommer att bidra till att finansiera åtgärderna.

Lösningen, förkalrade källorna, konstaterades lös regeringens nuvarande svårigheter med att ha likviditet men inte vara i stånd att använda medlen då det inte finns finansiering av ändamålet.

Ett av exemplen är beloppet för betalning av baskorgen (basic basket) i covid-19-fonden, som inte genomfördes som förutsagt 2020, men formellt inte kunde användas i år eftersom det inte var budgeterat.

Samma källa förklarade att åtgärderna inte kommer att påverka den planerade tidtabellen för uttag ur oljfonden för att finansiera budgeten — 200 miljoner dollar överfördes i februari —, och att de kommer att göras enligt tidtabellen.

Det brådskande paketet har utformats och färdigställts de senaste dagarna och borde godkännas av ministerrådet nästa vecka.

Åtgärderna täcker ekonomiskt, socialt, humanitärt och stärkande stöd för för förhållandena i frontlinjen för covid-19 enlig detaljerna beskrivna förra veckan av premiärminister Taur Matan Ruak.

Det är en justering av årets offentliga räkenskaper som har utarbetats i ett scenario för återstart, påverkat av den genom tiderna värsta tiden av pandemi i Östtimoroch behovet av ett stabiliserande handlande.

I onsdags förklarade Taur Matan Ruak att det är ett hamdlande både avseende bekämpnade av sjukdom och socialt och ekonomiskt stöd omfattande stärkande av covid-19-fonden och stöd för fortsatt arbete i grupper i frontlinjen och på golvet.

Det krävs logistiskt stöd så att det inte finns några problem när de går ut för att arbeta och kan göra det bättre, och fortsatte att det är nödvändigt att utöka denna förbättring av hanteringen i åtskilliga samhällen i landet.

Det är också nödvändigt betonades det, med en tilläggsbudget för ekonomisk och social intervention och humanitärt stöd som behövs nu.

Slutligen kommer tilläggsbudgeten att öka frågan om vaccination, en process som inte är enkel men med vilken regeringen fortsätter att arbeta, förklarade premiärministern.

Till Lusa sade ordföranden i ministerrådet Fidelis Magellan att finansministeriet har dragit upp den snabbaste och mest effektiva lösningen för att finansiera åtgärderna.

Åtgärderna berör bland andra finansministeriet och ministerierna för ekonomifrågor, hälsovård, social solidaritet samt högre utbildnng och utbildning.

Källa: Regeringens covid-19 webb/Lusa

18 — Östtimor och Kuba diskuterar skapandet av specialiserad medicinsk utbildning i Östtimor

Dili. Regeringens ministerium för hälsovård och Kubas regeringdiskuterade möjligheten att genomföra en specialiserad medicinsk utbildningi Östtimor.

Diskussionen hölls mellan Östtimors hälsovårdsminister, Odete Maria Freitas Belo och Kubas östtimorambassadör, Omar Marrero Betancourt.

Vi talade om möjligheten att utveckla specialiserad medicinsk utbildning i Östtimor efter åtskilliga år av administration av utbildning i allmän medicin. Så en ny kurs kan skapas i UNTL [Östtimors universitet], sade hälsovårdsminister Odete Belo till journalister efter torsdagens (03-18) möte i hälsovårdsministeriet i Caicoli, Dili.

Viegas tackade samtidigt ambassadören för initiativet och anmodan om upprättandet av ett dokument att studera av bägge parter med villkor, mekanismer och förberedelser som ska genomföras innan utbildningen börjar.

Vi måste överväga och definiera vilka prioriterade områden som ska omfattas av den här utbildningen, särskilt med hänsyn till den mest spridda sjukdomen i Östtimor, sade hon.

Det påpekades att mötet mellan de två länderna, Kuba och Östtimor, hölls 2003 efter återställandet av Östtimors självständighet med Östtimors förste president Kay Rla Xanana Gusmão och Kubas president Fidel Castro i Kuala Lumpur, Malaysia.

Inom ramen för samarbetet har den kubanska medicinska brigaden redan lyckats utbilda mer än ett tusen timoresiska läkare nu placerade på olika orter i Östttimors 13 distrikt.

Källa: Felicidade Ximenes/Tatoli

16 - Länkar till officiell covid-19-information från Östtimor

För att sprida information till allmänheten har regeringen en webbplats för covid-19, https://www.covid19.gov.tl/en/.

Där finns nya diagram som visar fall och var de finns.

En mobilapp har utvecklats så att du kan hålla dig underrättad om antalet fall, antalet testade och i karantän samt beloppet använt för covid-19-ågärder av regeringen.

Var god och titta på webbplatsen och dela länken med så många som möjligt, så attallafår tillgång till fakta och officiell information.

Informationen finns på tetum och engelska.

Mobilapparna finns här:

Apparna är informationsappar, inte smittspårningsappar. De visar samma information som webbplaten, men på ett sätt bättre anpassat till mobiler.

De samlar inte in någon information.

Informationen kommer från officiella källor publicerade av hälovårdsministeriet.

08 — Östtimor börjar sin första lockdown av fruktan för utbrott — 7 dagar i Dili

Dili. Det lilla sydostasiatiska landet Östtimor kommer att utfärda ett lockdown på grund av coronapandemin i Dili för första gången, meddelade regeringen i måndags, på grund av rädsla för det första lokala utbrottet.

Ett hygieniskt staket och obligatorisk karantän kommer att gälla i Dili under sju dagar från midnatt måndag, då invånarna kommer att uppmanas att astanna hemma om det inte är nödvändigt att gå ut, meddelade ministerrådets ministrar i ett uttalande.

Det säger att åtgärden beror på en hög sannolikhet för samhällssmitta, men utvecklade detta inte närmare.

Det är förbjudet att resa till lands, sjöss och i luften ut ur denna stad utom för vederbörligen berättigade fall av säkerhets- hälso-, humanitära- eller andra skäl nödvändiga för samhällets väl.

Den tidigare portugisisk kolonin med en befolkning på 1,2 miljoner har bara konsterat 122 fall av coronasmitta av vilka de flesta var importerade.

Men dess porösa gräns mot Indonesien, som har registrerat nästan 1,38 miljoner covid-19-fall och fler än 37.000 dödsfall, har skapat oro över att viruset skulle kunna sprida sig och anställa förödelse i Östtimors dåligt utrustade hälsovårdssystem.

Alla sociala, kulturella, sportsliga och religiösa tillställningar som innebär sammankomster är också tillfälligt förbjudena under lockdown, som skulle kunna förlängas den 15 mars, sägs det.

Ministerrådet godkände också en nationell vaccinationsplan med 33.000 doser som förväntas anlända till landet i slutet av mars.

Källa: Nelson Da Cruz, Kate Lamb/Reuters

08 — Material om Daschbach-fallet online

La'o Hamutuk har skapat en webbsida med material om anklagelserna mot den tidigare prästen Richard Daschbach för sexuellt missbruk av flickor i barnhuset Topu Honis i Oecussi.

Sidan, med adressen http://www.laohamutuk.org/Justice/2021/RD/21Daschbach.htm, omfattar länkar till omkring 30 dokument, artiklar och kommentarer om fallet på engelska, tetum och portugisiska. Nedan följer den engelska versionen av introduktionen.

Tidigare prästen Richard Daschbach anklagas för sexuellt missbruk av barn

Richard Daschbach är för närvarande ställd inför rätta vid Oecussis distriktsdomstål åtalad för att under flera decennier sexuellt ha missbrukat många minderåriga timoresiska flickor medan han drev barnhemmet Topu Honis i Oecusse, Östtimor.Daschbach, som kom från USA som präst för nästan femtio år sedan, avkragades av den katolska kyrkan 2018 efter att han erkänt missbruket under en kyrklig utredning. Fallet, det första mot en (tidigare) präst i Östtimor, har blivit politiserat och felaktig information har cirkulerat rikligt i sociala media.

La'o Hamutuk fördömer sexuellt missbruk av alla slag och stöder offren för sådana brott.

För att hjälpa andra att förstå detta fall har La'o Hamutuk samlat en del relevanta rapporter, dokument och analyser, se nedan, med översättningar, där dessa är tillgängliga. Språket för varje nedladdningsbar fil — tetum, engleska och/eller portugisiska — visas inom parentes. Vi välkomnar ytterligare material, kommentarer och information. Den här sidan är inte fullständig.

Källa: La'o Hamutuk,
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste,
telefon: +670-3321040 och +670-7723-4330,
epost laohamutuk@gmail.com,
blog http://laohamutuk.blogspot.com/

05 — Finansministeriet och Östtimors centralbank tillåter betalning av skatt i automater P24

Dili. Finansminister Rui Augusto Gomes åtföljd av vice finansminister Sara Lobo Brites och chefen för Östtimors centralbank, Abraão de Vasconselos, möttes i fredags eftermiddag (5 mars 2021) och invigde officiellt betalning av skatt i insättningsautomater P24.

Fler än sjuttio personer var med vid invigningen i auditoriet Kay Rala Xanana Gusmão i finansministeriet. Deltagarna var från de berörda ministerierna, affärsbanker, den privata sektorn och berörda chefer i finansministeriet och Östtimors centralbank.

I sina kommentarer sade Gomes att starten av skatteinbetalningar via automat P24 är en viktig milstolpe för skattemyndigheten, finansministeriet när det gäller reformering av fiskal och ekonomihantering. En reformdagordning som initierades av den femte regeringen och den 8 [nuvarande] regeringen har åtagit sig att arbeta enligt reformplanen.

Detta sätt att betala skatt är ett sätt möjloggöra för skattebetalarna att fullfölja sina fiskala åligganden. I framtiden kommer de att kunna betala sina skatter i P24-automater i alla affärsbanker, sade ministerGomes i sina kommentarer. Det här kommer att lätta på överbelastning i den offentliga administrationens tjänster, minska transaktionskostnaderna liksom användningen av papper. Det kommer aockså att hjälpa regeringen att genom finansministeriet att samla in skatterna på ett rättvist och transparent sätt, avslutade han.

Detta sätt att betala skatter kommer att komplettera de e-tjänster — den online-plattform som invigdes av vice finansministern Sara Lobo Brites förra året. Tills idag har omkring fyra tusen skattebetalare dragit fördel av denna e-tjänstplattform. Skapandet av dessa onlineplattformar låg under vice finansminister Sara Lobo Brites. I framtiden kommer P24 att integreras in i e-tjänstplattformen, varigenom skattebetalare också kan betla skatter överaltt oavsett tid.

Vid samma tillfälle uttalade chefen för Östtimors centralbank, Abraão de Vasconcelos, att de nuvarandet tjänsterna för att bela skatt kommer att börja med fyra slags skatter, nämligen löneskatt, avdragen skatt, inkomstskatt och tjänsteskatt (service tax).. Bankchefen kommenterade också med att ge människor tillgång till dessa tjänster är en av bankens nyckelstrategier för att modernisera, stärka och utveckla den finansiella sektorn för att stödja den ekonomiska tillväxten.

Invigningen avslutades med undertecknandet av ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding - MoU) mellan skattemyndigheten, tullen och myndigheten för finansiell infrmation. MOU:et kommer att underlätta för dessa tre myndigheter att koordinera och utbyta information för att förhindra misstänkta aktiviteter för penningtvätt och andra olagliga kriminella aktiviteter.

För mer information kontakta

03 — Santos planerar kompletterande borrhål i Bayu Undan-fältet

Dili. Det australiska bolaget Santos som svarar fördriften av oljefältet Bayu Undan har fattat ett slutligt beslut att investera 235 miljoner dollar i ett program för kompletterande borrningar i fältet i Timorhavet utanför Östtimor.

Vi planerar borrningarna vid Bayu Undan-fältet i kvartal två i år, så tiden för olje- och gasproduktion kommer att förlängas.

Programmet omfattar tre produktionshål med två plattformar och en anläggning på havsbotten som kommer att utveckla ytterligare gas- och oljetillgångar för att förlänga produktionstiden för fältet och LNG-anläggningen i Darwin.

Produktonen i det första borrhålet förväntas börja i tredje kvartalet 2021.

De här kompletterande borrhålen kommer att ge 20 miljoner oljefatsekvivalenter till låg kostnad och förkorta den tid LNG-anläggningen i Darwin kommer att vara outnyttjad tills Barossa-projektet börjar producera.

Ovanstående är en kort sammanfattning av den enlska källtexten, som nås genom att klicka på länken nedan. [Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Florêncio Miranda Ximenes/Tatoli

02 - Östtimor förlänger undantagstillståndet till den 2 april

President Francisco Guterres Lú Olo utfärdade den 1 mars, på regeringens begäran, dekret som förlänger undantagstillståndet i Östtimor med 30 dagar från den 4 mars till den 2 april 2021.

Östtimor har registrerat totalt 113 bekräftade fall av covid-19. Av dessa har 90 tillfrisknat och de övriga 23 är förnärvarande sjuka.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Februari

27 - TNI-soldater ökar säkerheten vid gränsen Indonesien-Timor

Omkring 400 soldater från den 742:e infanteribataljonen Satya Wira Yudha i de indonesiska försvaret (TNI) har stationerats vid gränsen mellan Östtimor och Indonesien för att öka säkerheten.

Guvernören i den indonesiska provinsen West Nusa Tenggara (NTB), Zulkieflimansyah, den lokale militärbefälhavaren, brigadgeneral Ahmad Rizal Ramdhani, och polischefen i provinsen, Iqbal, övervakade soldaternas avresa med krigsfartyget Teluk Amboina warship från hamnen i Lembar i West Lombok på fredagen.

Zulkieflimansyah bekräftade att det var ett nobelt uppdrag att bevaka landets gräns för att stärka säkerhten och vidmakthålla landets integritet och suveränitet.

Å alla människors i NTB vägnar skulle jag vilja prisa och uttala min respekt för de TNI-soldater som kommer att ägna sig åt denna nobla uppgift, betonade han.

Tidigare hade de 400 soldaterna undergått en fysisk lämplighetstest som en förutsättning för deltagande i säkerhetsstyrkan vid gränsen mellan Indonesien och Östtimor.

Indonesien och Östtimor har både gmensam land- och havsgräns i den stra delen av Indonesien.

Källa: Nur Imansyah/ANTARA

25 - Östtimor börjar vaccinera den 7 april

Dili. Världshälsoorganisationens (WHO) representant, Senha Viegas, sade att landet kommer börja vaccinera med AstraZenecas vaccin den 7 april 2021.

Vi kommer att börja vaccinera den 7 april 2021 för att fira världshälsodagen, sade WHO:s representant Viegas i Fongtil-hallen, Caicoli Dili.

Hon sade att den första personen som ska få vaccinet är premiärminister Taur Matan Ruak tillsammans med WHO:s chef i Östtimor.

Att markera våra ledares engagemang i den här processen är viktigt för att övertyga människorna, sade hon.

Hon tillade att vaccinet är säkert för alla och att det syftar till att öka och stärka personens immunsystem mot covid-19.

Astra Zenecas vaccin är det vaccin som är säkrast och effektivast för att skydda vårt fåolk från covid-19-infektionen och det är möjligt att minska överföringen liksom antalet döda globalt, sade hon.

Viegas önskemål på allmänhten är att vara positiva till vaccinet, Astra Zenecas vaccin kommer att påverka samhälletnas hälsa och vaccineringen kommer att stärka samhällenas immunsystem.

Källa: Arminda Fonseca/Tatoli

24 - Kinas ambassadör talar vid timoresiskt utvecklingsmöte

Östtimors partner i utvecklingen av landet har hållit sitt första årliga kvartalsmöte, meddelar den kinesiska ambassaden i Dili.

Ambassen utfärdade ett skriftligt uttalande att mötet, som hölls i fredags, i finansministeriet diskuterade den timoresiska regeringens budget för innevarande år och kooperativa insatser för att motverka pandemin och covid-19.

Ambassaden säger att den kinesiska ambassadören i Östtimor, Xiao Jianguo, var inbjuden för att informera mötet om samarbeten för att bekämpa sjukdomen och att den kinesiske handelsattachén (Commercial Counsellor) i Dili, Geng Xiewei, åtföljde honom.

Dess uttalande säger att Xiao talade uppskattande om den timoresiska regeringens ansträngningar att motarbeta covid-19 och citerar honom, när han säger att Kina kommer fortsätta hjälpa till med att tygla pandemin och bidra till den timoresiska ekonomins återhämtning från dess påverkan.

Kina stödjer ett multilateralt angreppssätt för att hantera covid-19, är villigt att samarbeta med internationella organisationer och andra partner när det gäller att möta pandemin, och har hjälpt fler än 150 länder i ansträngningarna mot sjukdomen, citerar den kinesiska ambassaden ambassadören.

Källa: Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China and Portuguese-speaking Countries (Macao)

18 — Konsultationer för införandet av en unik identifierare i Östtimor

Den tillfälliga tekniska kommittén för förberedelse av en integrerad strategi med syfte att införa ett system för unika identifierare för timoresiska medborgare organiserar två seminarier för samråd med utvecklingspartner den 18 februari 2021 och med representanter för civilsamhället den 19 februari. Seminarierna kommer att hållas i Suai-rummet i Timor Plaza i Dili.

Vid det första seminariets öppnande deltog ministern för ministerrådet, Fidelis Manuel Leite Magalhães, och presenterade den övergripande ramen för programmet med början i förberedelsefasen, som han startade i det tidigare ministeriet för juridiska reformer och parlamentsfrågor.

Ministern tackade och erkände att utvecklingen av denna strategi haft stor nytta av det stöd och den hjälp som de olika utvecklingspartnerna gett. Han betonade också att den här strategin diskuteras i regeringen och därför är det här en lämplig tidpunkt för kommentarer som kan förbättra angreppssättet, så att strategin, den operativa planen och dess budget för införandet av den unika identifieraren kan färdigställas för ministerrådets analys före mars utgång.

Ministern konstaterade att den unika identifieraren är är central i vår reform av den offentliga administrationen och att målet är att förbättra medborgarnas tillgång till ett brett utbud av tjänster inom administration och privat sektor och minska bedrägerier med identiteter och ekonomi. Han pekade också ut att detta system är grunden for e-regering och online transaktioner.

Den tillfälliga tekniska kommitté presenterade utkastet till plan och bad deltagarna att komma in med kommentarer, synpunkter och betänkanden för att förbättra den.

Den unika identifieraren kommer att använda en minimal uppsättning digitala data, fastställa en digital identitet till vilken ett slumpmässigt skapat unikt identifieringsnummer kopplas. Det har en minimal uppsättning biografisk information såsom namn, födelsedatum och plats och denna information används bara för att tillgodose behovet för att verfiera identitet och kompatibilitet, såsom anmälan till regeringstjänster och betalningar samt öppnandet av bankkonton. Biometrisk information såsom ansiktsform, fingeravtryck och kanske irisdata, kommer också att användas för människor över 13 år för att fastställa individers unicitet och möjliggöra säker autencitering av unik identitet.

Det system som presenterades används för närvarande i Filippinerna, Indien, Pakistan, Malawi, Togo, Tanzania och har ökande popularitet i länderna runt Stilla havet. Det är ett inkluderande, snabbt och ekonomiskt system som tillåter registrering av personer med en födelseattest eller intyg av lokal myndighet för dem som inte har födelseattest och inte behöver åtkomst till internet. Den unika identifieraren kommer att konstrueras för att fungera som en plattform för andra system, till exempel identitetskort eller röstkort och hälso- och social security-kort, vilket gör det möjligt att förbättra dessa system och förhindra bedrägeri och kopiering. Planen syftar till att ha en miljon människor rgistrerade vid slutet av 2025.

Bland huvudfördelarna med att införa unika identifierare för befolkningen är förbättringar av kvaliteten och effektiviteten i offentliga tjänster för medborgarna. Systemet kommer också främja tillgång till det formella banksystemet, främja finansiell inkludering och online-banker.

För regeringen kommer systemet med unika identifierare att ge en bättre uppfattning om alla människor som bor i Östtimor, väsentligt förbättra statlig planering och spara tid och pengar. Det kommer också att minska möjligheteran för bedrägerier, förfalskningar och kopiering av identiteter liksom öka förmågan att dela information mellan olika databaser med bibehållande av integriteten och skapa en grund för andra e-förvaltningsinitiativ.

Systemet kommer att tillåta den privata sektorn att minska kostnader relaterade till tjänsteleveranser, minska tid, pengar och insatser för affärskontakter med regeringen, skapa en grund för den digitala ekonomin och e-handeln och förbättra ekonomin med en företagsvänlig miljö för affärer.

Efter samråd med utvecklingspartnerna och civilsamhället kommer strategin för införandet av en unik identifierare att fastställas och efter det kommer den att överlämnas till ministermötet för behandling och omröstning. Unik identifierare är ett av flera pågående initiativ inom ramen för reform av den offentliga administrationen med syfte att förbättra processerna för att tillhandahålla tjänster, stärka drivfjädrarna för ansvarstagande och utförande, förbättra personalpolitiken och utvecklingen av personalen, granskningsfunktioner och strukturer av den offentliga administrationen och förbättra offentliga tjänster tillhandahållna för medborgare och näringsliv.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

11 - Starkare kinesisk-timoresiska band för utbildning erbjuds av ambassadör

Kinas ambassadör i Östtimor, Xiao Jianguo, har sagt att Kina är redo att stärka de kinesisk-timoresiska banden när det gäller universitetsutbildningid China is ready to strengthen Sino-Timorese ties in the field of tertiary education, säger den kinesiska ambassaden i Dili§.

Ett skrivet uttalamde av ambassaden citerar Xio som erbjuder Östtimors nationella universitets rektor João Soares Martins kinesisk hjälp med utvecklingen av utbildningen i Östtimor och uttrycker kinesisk villighet att stödja undervisning i kinesiska vid Soares Martins universitet.

Uttalandet citerar Soares Martins när han uttrycker tacksamhet för kinesisk hjälp att utvecklatimoresisk infrastruktur och utbildning.

Soares Martins sade att hans universitet vill öka sina kontakter med kinesiska instutitioner för universitetsutbidlning för akademiskt utbyte.

Rektorn hoppas att Kina kommer att stödja expansionen av faciliteterna hos Östtimors nationella universitet, ssäger den kinesiska ambassaden i Dili.

Källa: Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China and Portuguese-speaking Countries (Macao): https://www.forumchinaplp.org.mo/stronger-sino-timorese-education-links-offered-by-ambassador/ genom Macauhub

11 - Oxfords förbisedda invånare - Brexit och östtimoreserna

Här kommer några mycket korta utdrag ur en lång artikel av Eve Webster om de komplexa problem som Oxfords överraskande stora befolkning av östtimoresiska immigranter står inför.

Du kan läsa hela artikeln (på engelska), om du klickar på källan längst ner.

Under mitt andra år vi univeristetet hade jag ont om pengar. Jag fick ett jobb i en pizzeria. Där fanns tre män som arbetade som diskare i köket. I motsats till alla andra talade de engelska dåligt, men trots det var de extremt vänliga. Jag frågade vår chef, en pollack, varifrån de tre kom.

Östtimor. Jag har arbetat i restauranger i hela Oxford i mer än 20 år och på varje ställe jag har arbetat fanns det någon från Östtimor som diskade.

Jag har fått svar på mina frågor och lärt mig mer om den komplexa och ofta dolda kampen den östtimoresiska gruppen i Oxford för.

Ingen är säker på hur många östtimoreser som lever i Storbritannien, men uppskattningar går från fem till tjugo tusen och de flesta bor i Oxford. De har vanligen extremt långa arbetsdagar, arbetar ofta 6 dagar i veckan, och umgås mycket lite med andra än timoreser. Kort sagt, dessa fem till tjugo tusen människor går under radarn.

Det stora flertalet av dem som lever i Storbritannien är EU-medborgare. Östtimor återfick ju sin självständigt 2002 och alla timoreser födda innan dess, det vill säga varje timores äldre än 19 år har rätt till ett portugisiskt pass och alla rättigheter som medborgare i den Europeiska Unionen inklusive, fram till brexit, rätten att bo och arbeta i Storbritannien.

Källa: Eve Webster/Cherwell

10 — ABC: Xananas söner ‘besvikna’ efter att fadern deltagit i anklagad pedofils födelsedagsfirande

Östtimors tidigare presidents Xanana Gusmãos söner har uttryckt sin besvikelse till offren för en tidigare präst, som är anklagad för att sexuellt ha utnyttjat barn, efter att deras far besökte honom på hans födelsedag i hans hem i Dili.

Fakta:

Alexandre Sword-Gusmão, 20, och hans bröder Kay Olok, 18, och Daniel, 16, skrev till offren för den tidigare katolske prästen Richard Daschbach, som har åtalats för att sexuellt ha utnyttjat flickor i ett avsides beläget timoresiskt barnhem som han drev i årtionden.

Xanana Gusmão, nu senior minister i den timoresiska regeringen, filmades i slutet på förra månaden när han besökte Daschbach i hans hem i Dili, där han vistas under husarrest. skålande för honom på hans 84:e födelsedag med tårta och dryck.

Daschbach, USA-född missionär som först kom till Östtimor 1966, betraktas av många timoreser som en hjälte för hans roll när det gällde att rädda barn under landets självständighetskamp.

Men han blev officiellt fråntagen prästvigningen av påven Franciskus 2018 och utesluten ur organisationen SVD, eller Divine Word Missionaries, efter att han erkänt sexuellt missbruk av minderåriga.

Gusmão's yngste son Daniel skriver i ett brev överlämnat till Daschbachs påstådda offer genom deras advokat om sin vrede och sorg, när han hörde om sin fars besök för att fira Daschbachs födelsedag.

I sitt brev bad tonåringen Daniel offren om ursäkt.

Jag beundrar ert mod att berätta om brotten begångna mot er, skrev han.

Jag ber om ursäkt om min fars handlingar orsakat er smärta.

Hans bror Alexandre uttryckte liknande känslor.

Efter att ha hört att min far besökte Richard Daschbach, blev jag mycket besviken och hoppas att hans handlande inte kommer att ändra vad ni väljer att göra, skrev han.

Ni förtjänar att känna er säkra och lägga detta bakom er så snart som möjligt.

Kay Olok sade i sitt brev att offren hade hans fulla stöd.

Xanana Gusmãos fru uttalar sig

Breven lades av deras mor Kirsty Sword-Gusmão upp på hennes offentliga Facebook-sida från hennes hem i Melbourne, där hon och hennes söner nu lever.

Kirsty Sword-Gusmão är grundaren av stiftelsen Alola Foundation, grundad för att kampanja mot sexuellt och genderbaserat våld i Östtimor.

Jag har varit engagerade i utkanten av detta fall en tid och jag har talat med mina söner om det, berättade hon för ABC.

Jag tror att de behöver känna till sin fars besök hos den tidigare prästen Richard Daschbach. Och jag måste säga att de var ganska sorgsna och äcklade.

Kirsty Sword-Gusmão, som har separerat från Xanana Gusmão, sade att hennes söner kände en moralisk plikt som unga timoreser att uppmuntra andra barn och unga offer för missbruk att tala ut om sina erfarenheter.

Det är lätt att föreställa sig hur det skulle ha varit att se någon med Xananas nationella ställning omfamna den man som hade utfört sådana förfärliga brott mot dem.

ABC kontaktade Xanana Gusmãos kontor för en kommentar, men har inte fått något svar.

En gammal vän sade till ABC att det inte var troligt att Gusmão hade för avsikt att påverka den juridiska processen.

Andra föreslog att besöket var för att hedra Daschbachs roll under Östtimors långa kamp för självständighet.

Tidigare präst hotas av upp till 20 år i fängelse

Richard Daschbach är den förste tjänstgörande eller tidigare katolske präst, som anklagas för sexuellt utnyttjande av barn i Östtimor, ett alnd i vilket omkring 96 % av befolkningen är katoliker, och där kyrkan är en av landets mäktigaste instutitioner.

Han blev officiellt fråntagen prästvigningen av påven Franciskus 2018 efter att han erkänt sina handlingar för kyrkan.

Men formella juridiska anklagelser gjordes först i september av Östtimors riksåklagare. De omfattar 14 fall av sexuellt utnyttjande av barn under 14, ett fall av barnpornografi och en aklagelse om våld i nära relationer.

Daschbach ska ställas inför rätta senare den här månaden i Oecusse, den avsides belägna timoresiska provinsen i vilken ha skapade barnhemmet Topu Honis 1992.

Enligt timoresiska lagar skulle han kunna dömas till 20 års fängelse, om han han fälls.

Tony Hamilton, en austtralisk man som hjälpte till att finansiera barnhemmet Topu Honi åtskilliga årt, sade att Daschbach personligen för honom erkände att han hade """"stört/besvärat"""" unga flickor.

I en edsvuren utsaga till åklagarna i Dili försäkrar Hamilton att han och en annan donator hade konfronterat honom i en restaurang i Dili 2018 för att ta reda på om anklagelserna mot honom var sanna.

Han fortsatte att le och sade mig: Ja, det är den jag är. Jag har alltid varit sådan. eller liknande ord med samma mening, skrev Hamilton i sin utsaga.

Hamilton väntas vittna över video, när Daschbach står inför rätta senare i månaden.

Fallet kom bara upp i ljuset efter att anklagelser gjorts av en familj, som hade adopterad flickor som hade levt i Topu Honis åtskilliga år.

Barnmissbruk kan vara omfattande i Timor

Kirsty Sword-Gusmão sade att talrika studier i Östtimor har konstaterat att sexuellt missbruk av barn är omfattande men väldigt underrapporterat.

Divine Word Missionaries, eller SVD, har utsett en särskild förbindelseperson från sitt Melbournekontor för att visa det timoresiska folket att de ser allvarligt på frågan om sexuellt missbruk av barn.

Fader William Burt, som hittills inte har kunnat besöka Östtimor på grund av pandemin, sade att missionsorganisationen är mot varje slag av barnmissbruk.

Vi känner lika mycket avsky mot detta som alla andra. Det här är en mansom inte förnekar att han gjorde detta onda, utom att han inte ser det som något ont, sade han till ABC.

Och vi skulle säkert reagera mycket starkt om vi kände till andra fall. Men vi känner inte till några andra i Östtimor vid det här laget.

Vi vill bara att rättvisa skipas och vi vill att de unga människor som utsatts för missbruk [av ska få den rättvisa de förtjänar på alla sätt.

Kirsty Sword-Gusmão sade att motvilligheten hos några timoreser att tala ut om Daschbach-fallet lett henne till att uppmuntra sina söner att skriva till hans offer.

Jag tror att männsikor har blivit något motvilliga att uttrycka sin syn i fall denna kan tolkas som kritik av kyrkan i motsats till att vara kritik av en enskild individs handlingar, sade hon.

Jag blev lite medveten om att jag skulle kunna kasta mina söner till vargarna genom att publicera dessa brev.

Men det har varit mycket lungnande att se att det finns en våg av stöd för offer och för råttvisans gång för offer för sexuellt våld i Östtimor och det inger mig hopp.

Källa: Anne Barker/ABC (inklusive video, länkar, kopior av breven och många fotografier)

02 — F-FDTL:s transformation: ledarskapet måste respektera lagarna och bana väg för nästa generation

Idag den 2 februari firar F-FDTL omvandlingen av Falintil till F-FDTL. Idag är det också generalmajor Lere Anan Timurs födelsedag och vi gratulerar honom.

Vid detta viktiga tillfälle skulle Fundasaun Mahein (FM) vilja uttrycka vår respekt för dessa militära ledares bidrag till den långa kampen för Östtimors självständighet och ledarskapet för F-FDTL. Men vi hyser också allvarlig oro över en del av utvecklingen inm de väpnade styrkorna, som har stora följder för våra försvarsstyrkors uppbyggnad i framtiden, laglydnaden och allmänhetens uppfattning om de väpnade styrkornas legimitet.

Vi ger nedan en kort sammanfattning av fortsättningen på FM:s uttalande.

Generalmajoren är F-FDTL:s högste befälhavare. Befälhavaren utses enligt särkilda regler, men dessa har, åminstone i andemeningen, inte följts för Timurs mandat.

Detta antyder en del allvarliga problem i staten.

FM vill påminna politikerna om att stora delar av folket, inte bara ledarna och veteranerna, som har stora förmåner, gjorde stora uppoffringar och led fruktansvärt under den långa kampen. Därför kan ledarna och veteranerna inte betrakta sig som stående över lagen och förvänta sig att majoriteten av andra medborgare lydigt ska godta elitens beslut oavsett om de följer lagen eller inte.

FM är också allvarligt oroat av militära ledares sätt att svara på kritik.

För fler detaljer om denna fråga var god kontakta:

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

01 - Införande av obligatorisk militärtjänst i Östtimor

Enligt regerinens pressmeddelande den 28 oktober 2020 har regeringen ledd av premiärminister Taur Matan Ruak godkänt en ny föreskrift enligt lagen om obligatorisk militärtjänst (Servico Militar Obrigatório – SMO). Skälet som ges för att införa SMO är att uppfylla den timoresiska försvarsmaktens (F-FDTL) behov och regeringens politik.

Införandet av den obligatoriska militärtjänsten i Östtimor är förknippat med preimärminister Taur Matan Ruaks löften under president- och parlamentsvalkampanjerna 2012, 2017 och 2018. 2012, när kandidaten Taur Matan Ruak valdes till republikens president, började han lansera detta program och upprättade en grupp ledd av presidentens Casa Militár för att börja diskussioner i detta ämne. Till slut genomfördes inte SMO-programmet, delvis därför att det inte tillhör presidentens ansvar, men också därför att det inte är reglerat av någon lag eller av regeringens program.

2018 när Taur Matan Ruak utsågs till premiärminister infördes förslaget till SMO i regeringens program. Men till idag har regeringen inte genomfört någon utredning för att avgöra huruvida införandet av SMO i Östtimor verkligen är nnödvändigt. Ett strategiskt perspektiv på utvecklingen av statens försvarspolitik kräver att strukturen av och funktionerna hos de nationella försvarsstyrkorna måste grundas på en grundlig analys av de strategiska hoten och statens intressen. Därför kan genomförandet av ett program som SMO inte helt enkelt grundas på politiker förhoppningar och kampanjlöften utan på en detaljerad utredning av konkreta realiteter.

Således tror vi att SMO-programmet, så som det är formulerat av regeringen, långt ifrån att motsvara F-FDTL:s behov, kommer att hindra utvecklingen av våra försvarsstyrkors kapacitet. Dessutom kommer SMO att lägga en stor börda på våra statsfinanser och avleda begränsade resurser från produktiva sektorer, som kräver anglägna investeringar.

Givet Östtimors nuvarande realiteter är det extremt svårt att, om inte omöjligt, för staten att upprätthålla en värnpliktig militärstyrka. Vi betonar däröför att innam man påbörjar vårt ambitiösaste program, måste vi försiktigt och omsorgsfullt studera de nuvarande realiteterna. idag står vi inför många svårigheter att utveckla F-FDTL som en konventionell professionell styrka, det viktigaste är de finansiella begränsningarna och budgetrestriktioner.

Därför rekommenderar FM:

 1. Regeringen genom försvarsministern borde prioritera en översyn av Planu Força  2020 för att upprätta en försvarsstyrka som är realistisk, snarare än att införa obligatorisk militärtjänst som kommer att hindra utvecklingen av försvarssektorn och i onödan belasta statens budget.
 2. Vi rekommenderar att presidenten lägger in sitt veto mot den nya förordningen om obligatorisk militärtjänst framlagd av regeringen och i stället kräver att andra produktiva och väsentliga sektorer ges prioritet. Detta därför att obligatorisk militärtjänst saknar all allvarlig kostnads/nytto-analys och i stllet grundas på politiska löften, vilket är en extremt svag grund för att genomföra ett så stort program.

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta:

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

Januari

29 - Säkerhetsrisker och påverkan från Tasi Mane-projektet och Sydkustvägen

Den här artikeln utvecklar diskussionen i tidigare artiklar om påverkan från Suais förrådsbas, Beaço LNG och Betano-raffinaderiet till att behandla säkerhetsrisker avseende andra delar av Tasi Mane-projektet liksom projektet i dess helhet. De flesta insikterna i dena artikel har utvecklats genom våra fältundersökningar i påverkade samhällen i och omkring projektområdena liksom från våra diskussioner med tjänstemän och säkerhetsorgan.

Först, Fundasaun Mahein har funnit att projektet för Sydkustvägen har skapat många problem avseende hälsa och säkerhet, polisarbete och lisuppehälle. Ett stort problem rapporterat av lokalsamhällen är att det finns få trafikplatser på vägen och inte heller några underfaster eller broar för att korsa vägen. Det betyder att människor måster korsa vägen på olämpliga ställen eller alternativt åka långt för att korsa eller köra upp på vägen. Även om det redan nu har följder för säkerheten, kommer detta att bli ett mycket större problem när trafiken på vägen så småningom kommer att öka. Och bristen på påfarter och korsningsmöjligheter påverkar redan människors möjligheter att ta sig fram, vilket särskilt skapar problem med tillgängligheten till jordbruksmark och viktig service som skolor och hälsovård. Det har också påverkat polisens tillträde till lokalsamhällen, vilket hindrar den från att snabbt ingripa vid problem i samhällena.

Ytterligare problem rapporterade om vägens konstruktion inbegriper brisen på upphöjda eller belagda gångvägar och avsaknad av toaletter, som kvinnor lokalt — en del av dem går långa sträckor längs vägen — rapporterat som ett särskilt problem för dem. Slutligen har den i samhällena rapporterat att det dåligt konstruerade dräneringssystemet resulterar i lokala översvämningar under regntiden, eftersom vägen samlar vatten som byggs upp innan det rinner över och skapar stora vattenströmmar som skadar de mindre vägarna som omger Sydkustvägen.

Och med tanke på hela Tasi Mane-projektet så är en stor, av åtskilliga grupper rapporterad, säkerhetsrisk en allmän ökning av sociala spänningar och konflikter. En betydande konfliktorsak har de löften som gjorts av Östtimors regering om arbetstillfällen som skapas av projektet vilket leder till social svartsjuka och spänningar mellan samhällen, när samhällen utanför projektområdet känner att det är orättvist att andra samhällen kommer att få större fördelar av projektet, varit.

Ytterligare en könsbaserad risk är den av ökat våld i nära relationer, som är förknippat med de negativa följderna för livsuppehälle och tillgång till mark som har uppstått som ett resultat av projektet. Olika missförstånd och dispyter har också uppstått mellan arbetare och ledning i byggnadsprojekten, ofta på grund av språkhindren mellan timoreseiska och kinesiska arbetare. Polis som kommit för att intervenera i dispyter har ibland uppträtt aggresivt och till och med arresterat fel person på grund av bristande utrednig. Polis har rapporterat sin oro för för att, när projektet fortskrider, spänningar och våldsamma incidenter inom samhällen och familjer också kommer att öka, men har också insett att deras brist på utbildning och begränsade resurser att hantera dessa kmomplexa problem kommer att bli en stor utmaning i framtiden.

Som sammanfattning indikerar problemen påvisade av bybor, ledare och säkerhetsmyndigheter avseende frågor runt vägen och Tasi Mane-projektet att regeringen inte ägnat adekvat uppmärksamhet åt människors behov och säkerhetsrisker vare sig under projektets konstruktion eller genomförande. Därför vädjar vi till regeringen att bårdskande utföra utvärderingar i projektområdena för att dokumentera och reagera på viktiga behov och oro i samhällena och hos polisen. Dessutom borde projektets konstruktion ges en översyn och nödvändiga ändringar göras för att angripa existerande frågor och förebygga problem från att uppstå när projektet fortskrider ytterligare.

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta:

João Almeida, Acting Director, Fundasaun Mahein, epost almeidamahein@gmail.com telefon (+670) 7756 1184,
web www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

27 - Parlamentet godkänner förlängning av undantagstillståndet

Dili. Parlamentet har auktoriserat president Francisco Guterres Lú Olo att utfärda ett nytt undantagstillstånd för 30 dagar. Omröstningen gav 50 röster för, inga mot och tre nedlagda.

Det nya undantagstillståndet ska börja den 2 februari och vara till den 3 mars 2021.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

21 - Östtimor: FN-rapport bekräftar allvarliga undernäringsproblem i landet

Östtimor har några av värsta måtten på undernäring, särskilt för barn och kvinnor i fruktbar ålder, i hela Sydostasien och Stilla havs-regionen enligt en ny rapport från Förenta nationerna.

Rapporten, publicerad i torsdags och framtagen av åtskilla FN-organ, visar att fallen av undernäring är över 40 % i Östtimor, den högsta i Sydostasien och den tredje högsta i hela Asien, bara lägre än Nordkoress och Afghanistans.

Dessa uppgifter är en del av rapporten Asia Pacific Regional Analysis on Food Security and Nutrition 2020: Mother and Child Diets at the Centre for Nutrition Improvement, som publicerats gemensamt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FN:s barnfond, FN:s livsmedelsprogram och Världshälsoorganisationen.

I studien har Östtimor den näst högsta andelen försvagade eller ‘bortslösade’ barn (barn under fem som är underviktiga för sin längd, vilket avspeglar akut undernäring), dvärgväxt eller hindrade i växten (barn under fem som är underviktiga för sin ålder, vilket avspeglar kronisk undernäring), förhållanden som påverkar 57 % av timoresiska barn under fem, bara under Papua Nya Guineas siffror (66 %).

När det gäller dvärgväxt har Östtimor det högsta talet av alla analyserade länder, med mycket stor förekomst, över 50 % bland barn yngre än fem år.

De diagram där Östtimor klarar sig bäst gäller stark fetma med bara 1,6 % en av de lägsta i hela regionen.

Trots det visar rapporten att stark fetma i den vuxna befolkningen har fördubblats från 10 till över 20 % sedan 2000.

Rapporten uppskattar att, globalt, omkring 350,6 miljoner människor i Stilla havsregionen eller 51 % av alla var undernärda 2019 med 74,5 miljoner försvagade barn under fem och dvärgväxt hos 31,5 miljoner.

Situationen försämrades, enligt studien, på grund av covid-19-pandemin, som påverkade matförhållandena för nästan två miljarder människor i regionen, som redan före pandemin inte hade pengar för att betala för hälsosam kost.

Uppskattningar pekar på en ökning med 14,3 % i förekomsten av moderat eller allvarlig försvagning av barn under 5 års ålder, vilket är lika med ytterligare 6,7 miljoner barn, på grund av covid-19-pandemin, säger den.

Rapporten har också tittat på näringstillståndet för barn mellan 6 och 23 månader avseende tre kriteria, Minimum Food Diversity (MDD), Minimum Meal Frequency (MMF) and Minimum Acceptable Diet (MAD)1.

I Östtimors fall får bara 13,3 % av barnen en minimalt acceptabel diet, bara 27,6 % når en minimalt varierad diet och mindre än hälften, 45,6 % har en minimal måltidsfrekvens.

Data visar att läget varierar mellan landets landsbygdsområden med en MDD-frekevens på 41 % i urbana områden mot bara 23 % på landsbygden. När det gäller MMF har Östtimor en av de värsta indikatorerna i regionen ty bara 53 % av barnen i städer och 43 % på landsbygden når detta mål.

När det gäller konsumtionen av ägg och färsk mat hos barn i åldern 6 till 23 månader visar data att bara 46,2 % av barnen gör så i Östtimor, kraftigt under de 75 % som är genomsnitt i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Procentsatsen barn i den här åldern som inte äter färsk frukt och grönsaker är 35,1 % i Östtimor, också över genomsnittet på 23 % i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Data indikerar också att procentsatsen i Östtimor av barn under sex månader som enbart får bröstmjölk är 44 % vilket är 14 % mer än genomsnittet i Sydostasien och Stilla havs-regionen. Av dessa bröstmjölksuppfödda barn får omkring 62,4 % det fortfarande till sitt första levnadsår.

Rapporten konstaterar också en ökning i förekomsten av anemi [blodbrist] hos kvinnor i fertil ålder från omkring 35 % till över 40 % sedan 2000. I fallet med barn under femhar läget förvärrats betydande från mindre än 40 % 2000 till mer än 60 % 2016, den högsta andelen av alla länder det året.

Studien pekar också på de höga kostnaderna för en del åldersgruppers adekvata kost.

Som ett exempel, data från Baucau, Timors andra stad, där dagskostnaden för en tonåring är 2,45 dollar, tre och en halv gång genomsnittskostnaden för vuxna.

Procentsatsen familjer i Östtimor som inte har råd med en ordentligt näringsriktig diet överstiger 63 % enligt rapporten.

Östtimor har fortfarande den näst minsta andelen vitamintillskott för barn mellan 6 och 59 månader — bara 6 % — under de 62 % i grannlandet Indonesien.

still has the second lowest rate of vitamin supplements for children aged six to 59 months – only 66 % – below the 62% in neighbouring Indonesia.

Källa: LUSA

Not

 1. Uppgifterna sammanställs i The Demographic and Health Surveys (DHS) Program av USAID [Tommy Pollák/Östtimorkommittén].

18 - Vice inrikesministern går emot PNTL

Den 9 januari 2021 uttryckte vice inrikesminister Antonio Armindo, som nominerades av KHUNTO-partiet, till media sin syn på avskedandet kommissionären för Östtimor nationella polis (National Police of Timor-Leste — PNTL), Faustino da Costa, (Tempo Timor, 9 januari 2021). Men vice-ministern förklarade inte tydligt motiveringen bakom avskedandet av kommissionären som högste chef för PNTL.

Enligt PNTL:s befordringsreglemente från 2009 borde mandaten för PNTL:s högsta och näst högsta chefer belöpa sig på en period om minst fyra år och kunna förnyas en gång för ytterligare en fyraårsperiod. Enligt förordningen om PNTL från 2009 börjar processen för att nominera eller avskeda chefer med en begäran från PNTL:s högsta råd till den för säkerhetsfrågor ansvarige ministern, nämligen inrikesministern. Ministerrådet godkänner (eller avvisar) sedan nomineringen eller avskedandtet som föreslagits av inrikesministern.

Poliskommissionär Faustino da Costa nominerades som högste chef för PNTL i regeringsresolution 13/2019 den 20 mars 2019 och tillträdde sin befattning de n 27 mars fören period på fyra år, som kommer att sluta den 27 mars 2023. Som nämnts ovan uttalade vice inrikesminister Antonio Armindo den 9 januari 2021 offentligt att kommissionär da Costas mandat upphävs tidigare.

Enligt inrikesministeriets skrivelse 062/MI/VII/2020 den 22 juli 2020 begränsas befogenheterna för vice inrikesministern till följande:

 1. Auktorisera anmälningar och deltagande av anställda på praktikplatser, vid kongresser, seminarier, kolloquier, möten, utbildningskurser och andra liknande initiativ som äger rum i Portugal eller utomlands samt behandlingen av de motsvarande avgifterna;
 2. Auktorisera tilldelning och betalning av lönetillägg som anställda är berättigade till;
 3. Auktorisera utgifterna för anställdas måltider;
 4. Godkänna semesterlistan, komma överens om om samma för god serviceo och godkänna eller underkänna anställdas frånvaro;
 5. Auktorisera åtgärder avseende hantering av budgeten för den nationella polisens tjänster, nämligen underskrift av betalningsorder;
 6. Auktorisera avsättning och underhåll av det arbetande kapitalet liksom betalningen av utgifter å dess vägnar;
 7. Auktorisera begäran om förskott i enlighet med aktiviteter som finns i den årliga serviceplanen;
 8. Auktorisera arbetsresor för personal inom landet eller utomlands oavsett transportmedel liksom behandlingen av utgifter motsvarande resor och uppehälle och betalning av motsvarande traktamenten;
 9. Auktorisera rekvisition av transporter;
 10. Auktorisera personal för att köra statliga fordon och använda hyrbilar, när det är oundgängligt och tjänsten så krääver;
 11. Auktorisera förverkligandet av utgifter, starta inköpsprocedurer, tilldelning och underskrift av offentliga kontrakt i enlighet med lagen utom för de som gäller anskaffandet av vapen;
 12. Underteckna anställningsavtal för bestämda perioder, avtal för användning av professionella tjänster, begäran om viss-tids-tjänster och begäran om anställningar.

Således, enligt skrivelsen ovan, är vice inrikesministerns avskedande av PNTL-chefen inte inom ramen för den förres kompetens. Dessutom uttalade den nuvarande premiär- och inrikseministern Taur Matan Ruak tillfrågad om avksedandet av journalister att han inte hade fått någon information om den här frågan (Tatoli, 14 januari 2021). Det antyder att vice inrikesministern har bristande förståelse för utnämnings- och avskedningsförfarandena och försöker att ingripa i frågor, som ligger utanför hans akutoritet, dessutom fifrågasätter det vic-ministerns lojalitet till sina överodnade, särsklit inrikesministern och premiärministern.

FM är extremt oroat över den senaste tidens åtgärder av vice-ministern, inte bara när det gäller det föreslagna avskedandet av PNTL-chefen, men också de politiskt motiverade rekryteringarna av PNTL_medarbetare och andra åtgärder, som strider mot eisterande lagar och förordningar. Dessa kontroverser borde tjänas som en varning om den möjliga upplösningen av PNTL:s institutionella hierarki. Vi påminner vice-ministern att processen för polise att nå de högsta chefsnivåerna inte är någonting lätt, särskilt jämfört medvice-ministerns uttalande till media avseende chefens avskedande.

Vidare så kan vice-ministerns senast intervention länkas till tidigare beslut avseende PNTL-anställda i migrationsmyndigheten, som var inblandade i korruptionsfall under den föregående inrikesministerns, Filomeno Paixão mandat. Medan PNTL-ledningen utfärdade disciplinära och straffrättsliga snktioner mot dessa poliser, när Antonio Armindo tillträdde sin nuvarande position som vice-minister återtog han dessa poliser tillbaka till migrationsmyndigheten och avfärdade därigenom ledningens tidiare beslut i strid med de tillämpliga lagarna för PNTL.

Därför ber vi politikerna: hur mycket längre kommer ni att tolerera dessa åtgärder mot PNTL eller politiker som avsiktligt försöker försvaga PNTL genom beslut drivna av partiintresse?

För att ta itu med dessa allvarliga problem rekommenderar Fundasaun Mahein att politimakare vidtar följande åtgärder:

 1. Premiärministern måste avskeda Antonio Armindo från hans uppgifter som vice inrikesminister eftersom hans åtgärder utgör en risk för den nationella stabiliteten och integriteten hos statliga instutitioner som PNTL.
 2. Parlamentets kommitté B ska kräva att vice inrikesministern hålls ansvarig för sitt uttalande om avskedandet av PNTL-chefen och startar en parlamentarisk undersökning för att undersöka vice-ministerns åtgärder och avsikter.

För mer detaljer om denna fråga, var god kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein

15 - Santos blåser nytt liv i Östtimors Bayu-Undan

Santos har godkänt en investering på 235 miljoner dollar för utfyllnadsborrningar som kommer att förlänga livet på undervattensfältet Bayu-Undan utanför Östtimors kust. Som en följd kommer den av Santos ledda exportanläggningen för LNG [Liquid Natural gas - flytande naturgas Tommy Pollák/Östtimorkommittén] i Darwin, som matas av det åldrande fältet, inte behöva stängas eftersom ny gastillgång utvecklas.

Produktionen från Bayu-Undan förväntades ursprungligen att avslutas 2022 utan nya investeringar. Men Santos, som blev fältets operatör i maj 2020 efter att ha köpt ConocoPhillips andel, antyder att skulle kunna finnas mer spelrum att förlänga livet för investeringen.

[Originalartikeln innehåller betydligt mer, delvis av teknisk karaktär. Klicka på källansgivelsen nedan för att läsa den.]

Källa: Damon Evans/Energy Voice

13 - 400 indonesiska soldater till gränsen mot Östtimor

Klicka här för en kort video (med indonesiskt ljud och text).

Soldaterna stationeras vid gränsen mot enklaven Oecusse med uppdrag att bevara säkerheten. Stationeringen är planerad att vara 9 månader.

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2021. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.