Krokodil

Östtimor
Nyheter

Ändrad
Tommy Pollák

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Till hemsidan

2001 (Klicka här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December

17 - Lissabon lovar 100 miljoner euro

Vid ett möte mellan Portugals utrikesminister Jaime Gama och hans timoresiske kollega i dag tillkännagavs att Portugal kommer att ge 100 miljoner euros i hjälp till Östtimor år 2002.

...

Källa: Lusa

November

29 - Premiärministern får makten: författningsförslag

Dili. Östtimor kommer att bli en republik i vilken presidenten blir statsöverhuvud, men premiärministern har makten enligt det författningsförslag Kyodo News har fått.

Östtimors folk kommer att välja president i direkta val. Men presidentens, som kommer att vara överbefälhavare, roll kommer att vara begränsad till en enande symbol för nationen.

Premiärministern, som inte blir direktvald utan av parlamentet, kommer att få full makt över både inrikes och utrikes affärer.

...

Källa: Kyodo News Service

28 - UNTAET:s dagsrapport

Den konstituerande församlingen har valt datum för presidentval

Den konstituerande församlingen godkände i dag ett förslag att Östtimors första presidentval ska hållas den första eller andra veckan i april 2002 och att valet ska vara allmänt, direkt och hemligt.

...

27 - UNTAET:s dagsrapport

Utskott färdigställer förslag till författning

Den konstituerande församlingens kommitté för systematisering och harmonisering färdigställde ett förslag till Östtimors första författning.

Kommittén har debatterat och godkänt 151 paragrafer ...

... Minst 60 av de 88 medlemmarna av den konstituerande församlingen måste godkänna författningsförslaget för att det ska bli antaget.

Försoningskommissionens panel utser kandidater

Kommissionens för mottagning, sanning och försoning panel publicerade i dag en lista på 15 kandidater för de 7 nationella kommissarierna.

Listan har sammanställts från de mer än 300 nominerade från församlingar i hela Östtimor ...

Listan upptar:

Ministrarna godkänner förberedelserna för givarmötet i Oslo

Östtimors ministerråd godkände i dag formellt ett dokument för nästa månads givarmöte i Oslo.

Dokumentet innehåller bland annat ett kompletterande budgetförslag om 900.000 dollar för nästa budgetår ...

26 - Gusmão på försoningsbesök

Östtimors sjävständighetsledare Xanana Gusmão reste i måndags till Västtimor på ett försoningsbesök med syftet att uppmuntra uppskattningsvis 80.000 kvarvarande östtimoresiska flyktingar att återvända hem.

Gusmão, som reser tillsammans med sin fru, sin baby och Dilis katolske biskop Carlos Ximenes Belo, kommer att tillbringa tre dagar i den indonesiska provinsen och besöka flyktingläger och möta lokala tjänstemän.

Gusmão kommer också att diskutera med några milisledare, som är emot självständighet och avrått flyktingar från att återvända till de hem från vilka de flydde 1999 undan det proindonesiska våld, som utövades av Jakartas styrkor och förbundna paramilitära grupper.

FN:s flyktingkommissariat har repatrierat mer än 188.000 östtimoreser, men omkring 80.000 återstår i primitiva läger.

Flyktingkommissariatets talesman i Västtimor, Ian Hall, sade att man hoppades att de flesta av de återstående flyktingarna skulle återvända före årets slut, när Jakarta enligt egen utsago kommer att stoppa den humanitära hjälpen och stänga lägren i Västtimor.

Källa: Lusa

17 - om ett Uppsalasymposium i DN

Under rubriken "Humanitär intervention. Inte ens experterna kan förutspå framtiden." refererade Dagens Nyheter ett symposium som hölls vid Uppsala universitet den 15.

Kjell-Åke Nordquist från institutionen för freds- och konfliktforskning beättade pedagogiskt om sina erfarenheter av förlikning i Östtimor och uttalade dessutom dagens klokaste ord när diskussionen om självförsvar blev väl definitionsinriktad och ganska intressant.

- Bara för att det är lagligt behöver det inte vara lämpligt och bara för att det är lämpligt behöver det inte vara lagligt, kommenterade han.

Källa: Terese Cristiansson, DN

16 - FN-mission efter självständigheten

Dili. FN-administrationens chef sade på fredagen att en 300 personer stor teknisk mission kommer att vara kvar i Östtimor efter självständighten nästa år för att stödja den nya regeringen.

de Mello sade att den nya FN-missionen till största delen ska bestå av experter på förvaltning, finanser och juridik. Den kommer att vara kvar upp till två år efter att Östtimor blir helt självständigt den 20 maj 2002.

...

Källa: AP

14 - UNTAET:s dagliga bulletin

Dili. Den kenyanska truppen börjar minskningen av den militära insatsen.

UNTAET (FN:s övergångsadministration i Östtimor) började idag den gradvisa minskningen av den fredsbevarande styrkan i Östtimor med en ceremoni i Ermera-distriktet i samband med den 264 man starka kenyanska kontigentens hemfärd.

...

Detta är det första i en serie av åtgärder för att minska den nuvarande styrkan på 8 000 utländska soldater till omkring 5 000 vid Östtimors självständighetsdag den 20 maj nästa år. Merparten av minskningen kommer att ske i de östra delarna, när Östtimors försvarsstyrkors första bataljon blir operativ i mitten av nästa år.

Källa: UNTAET

14 - Tyskland betalar Oecussi-färjor

Den tyska regeringen kommer att bidra med 900 000 dollar till färjtrafiken mellan Dili och Oecusse-enklaven för två år.

Portugals stöd till färjtrafiken på 200 000 upphör i samband med självständigheten den 20 maj.

Indonesien har vägrat förhandla om en landkorridor till enklaven.

Källa: Lusa

12 - 10-årsdagen av Santa Cruz-massakern i Stockholm

Den 12:e november, 10-årsdagen av massakern på begravningsplatsen Santa Cruz i Dili, högtidlighölls också i Stockholm. Östtimorkommittén hade arrangerat ett offentligt möte.

Offren hedrades med en tyst minut och ett uttalande antogs.

Ann Larsson och Ann-Sofie Robertnz redovisade sedan sin tid i Östtimr som FN-volontärer. De arbetade med valinformation och som valförrättare i Bacau- respektive Suai-distrikten.

Läs mer ...

Oktober

31 - Östtimorflyktingar återvänder hem

Indonesien. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) sade på tisdagen att denna och andra organsiationer har hjälpt nästan 190 000 östtimorianska flyktingar att återvända från Västtimor i Indonesien under de senaste två åren.

Omkring en kvarts miljon människor flydde eller blev tvångsförflyttade till Västtimor, som är indonesiskt område, efter folkomröstningen i Östtimor den 30 augusti 1999. Då röstade en övervägande majoritet av östtimorianerna för självständighet, efter 24 år av påtvingat indonesiskt styre.

Lokala miliser, som ville behålla banden till Indonesien och stöddes av indonesisk militär utlöste en våldsvåg som svar på omröstningsresultatet.

UNHCR räknar med att ytterligare många tusen ska återvända till Östtimor under julfirandet i det kristna området.

Källa: DN (TT-AFP, Jakarta)

25 - Brev till FN:s generalsekreterare

Ett antal frivilligorganisationer skriver till FN:s generalsekreterare och begär att FN ska upprätta en internationell domstol för att behandla krigsförbrytelser, brott mot de mänskliga rättigheterna och folkmord begångna i Östtimor sedan 1975.

Läs hela texten (på engelska). Östtimorkommittén hör till de undertecknande organisationerna.

20 - Östtimor planerar full sjävständighet den 20 maj nästa år

Dili. Östtimor's provisoriska parlament godkände i fredags en rekommendation att den nya nationen helt ska ta över regeringen den 20 maj nästa år, sade källor i parlamentet på lördagen.

...

Källa: Kyodo News Service

18 - Generalsekreterarens rapport

FN:s generalsekreterare rapporterade till säkerhetsrådet om UNTAET för tiden 25 juli till 15 oktober 2001 i dokument S/2001/983.

Rapporten omfattar cirka 14 tättskrivna sidor. Du får här några små glimtar i svensk översättning (av Östtimorkommittén).

...

7. Den 20 september tillsatte min särskilt utsände den "andra övergångsregeringen". De tillsatta 20 ministrarna, vice ministrarna och statssekreterarna, alla timoreser, ...

10. ... I mitten av september 2001 hade UNTAET rekryterat omkring 9.500 östtimoresiska statstjänstemän ... antalet kvinnor ... 25 procent av det totala antalet. ...

36. Sedan oktober 1999 har 185.519 flyktingar återvänt till Östtimor och uppskattningsvis 60.000 till 80.000 är kvar i Indonesien ...

52. ... omkring 2.370 klassrum (eller 86 procent) har återställts ...

18 - Sverige stärker banden med FN i Östtimor

Idag utsåg regeringen Harald Sandberg, ambassadör i Jakarta, till Sveriges representant hos FN:s övergångsadministration in Östtimor (UNTAET). Utnämningen ger ambassadören formell status hos UNTAET och stärker följaktligen banden med övergångsadministrationen.

"Detta är ett erkännande av FN:s viktiga insats för att bygga en självständig stat i Östtimor",säger utrikesministern, Anna Lindh.

Östtimor väntas utropa sin självständighet under första halvåret 2002. Tills dess styrs landet av UNTAET.

Sverige bidrar med över 90 miljoner kronor till stöd för Östtimor under perioden 2000-2002. Mer än hälften av detta bidrag går genom UNTAET. Sverige bidrar också med 10 civilpoliser och 2 militära observatörer i landet. Vidare bidrog Sverige med valobservatörer vid valet till Östtimors konstituterande församling i augusti i år.

Källa: Regeringen

12 - Brev till FN:s flyktingkommissarie

Ett antal frivilligorganisationer skriver till FN:s flyktingkommissarie om läget för östtimoresiska flyktingar i Västtimor. Organisationerna vädjar till kommissarien att inte minska insatsen för dessa flyktingar.

Läs hela texten (på engelska). Östtimorkommittén hör till de undertecknande organisationerna.

04 - Indonesisk general dömd i USA

En federal domare i USA dömde i dag den indonesiske generalen Johny Lumintang till att betala ett skadestånd på 66 miljoner dollar för hans roll i systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna efter folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 1999.

Sex klagande tilldömdes var och en 10 miljoner dollar.

"Det har bevisats ... att Lumintang är ansvarig för aktionerna mot de klagande och än mer omfattande grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna", skriver domaren Alan Kay.

Läs hela meddelandet från ETAN (på engelska) ...

02 - På väg mot sanningskommission i Östtimor

FN:s övergångsadministration i Östtimor (UNTAET) tillkännagav idag att en urvalskommitté har börjat att välja ett 40-tal kommissionärer som ska bidra till försoningsprocessen i territoriet.

En talesman för urvalskommittén sade att den skulle ägna nästa månad åt att diskutera med olika grupper runtom i Östtimor vem som ska nomineras till Kommissionen för mottagning, sanning och försoning. "Vi vill stödja den demokratiska processen och ge Östtimors folk rätten att välja vem som är lämpad att vara med i kommissionen", sade Cecílio Caminha Freitas på en presskonferens i huvudstaden Dili.

Urvalskommittén, som vill ha nomineringar till 5 till 7 nationella kommissionärer och 25 till 30 distriktskommissionärer, ska besöka vart och ett av Östtimors 13 distrikt före den 31 oktober, nomineringstidens slut.

UNTAET:s projektkoordinatör, Pat Walsh, försäkrade idag igen att kommissionen har reserverat en plats för en representant för dem som är för autonomi under Indonesien. "Vår inbjudan står kvar och vi hoppas innerligt att (en anhängare av autonomi) kommer med i kommittén och deltar i försoningsprocessen", sade koordinatören. De grupper som stöder autonomi har hittills avböjt att ta en plats och skjutit upp ett beslut tills de haft mer tid att rådgöra med sina anhängare.

Kommissionen kommer att upprätta en funktion för att söka sanningen om brotten mot de mänskliga rättigheterna i sammanhang med de politiska konflikterna i Östtimor mellan 1974 och 1999 och skapa ett försoningsorgan för att underlätta överenskommelser mellan bygemenskaper och förövare av mindre allvarliga brott och andra förseelser begångna under perioden.

I ett annat sammanhang rapporterade UNTAET idag, att den särskilda kommittén för allvarliga brott i Dili har dömt den forne milismedlemmen Augusto Asameta Tavares till 16 års fängelse för mordet på en självständighetsanhängare i Mailiana-distriktet efter folkomröstningen 1999. Den anklagade, som dömdes på fredagen, är den elfte som dömts av kommittén.

Källa: UN News Service

01 - Jakarta vill ha kvarlevorna av krigsoffren

Indonesiska och östtimoresiska myndigheter har börjat diskutera en flyttning av kvarlevorna av indonesiska soldater från olika kyrkogårdar runt om Östtimor enligt en indonesisk regeringskälla citerad i måndagens nummer av tidningen Jakarta Post.

Samma tidning tillägger att militärbefälhavaren i det indonesiska Västtimor, general Willem da Costa, sagt till den officiella indonesiska nyhetsagenturen Antara att han ända sedan sin utnämning "har tänkt på att flytta kvarlevorna av hjältarna".

"Efter integrationen av Östtimor med Indonesien 1975 har fler än 5.000 indonesiska soldater dött i kampen mot kommunismen i Östtimor", tillade da Costa.

Jakarta Post citerar också generalen, när han säger att indonesiska krigsgravar har misskötts efter Östtimors frigörelse från Indonesien 1999.

Källa: CJB -Lusa-

September

30 - Rapport från författningskommissionerna

I vart och ett av Östtimors 13 distrikt har det under sommaren funnits en kommission, som haft i uppdrag att samla in synpunkter på Östtimors framtida författning. Kommissionerna har hållit offentliga möten i alla 65 underdistrikten. Totalt har 212 möten hållits mellan den 18 juni och 14 juli 2001. Omkring 38.000 personer deltog i mötena, omkring 10 % av valmanskåren.

Kontakta Tommy Pollák, epostadress tpollak@algonet.se, för en längre sammanfattning på engelska.

Källa: UNTAET

28 - Hälsoorganisationer lämnar territoriet

Fem oberoende hjälporganisationer som specialiserat sig på sjukvårds- och hälsofrågor förbereder sig för att lämna Östtimor, när den nya regeringens hälsovårdsminister axlar ansvaret för dessa frågor.

Bland de fem frivilligorganisationerna, som vid septembers utgång kommer att sluta ge sjukvård på distriktsnivå, är den portugisiska OIKOS och International Medical Assistance (AMI).

De andra tre som ska lämna landet i slutet av månaden är World Vision International, Timor Aid och Médecins du Monde-France. Därmed inleds en process som kommer att påverka alla internationella frivillorganisationer till slutet av januari.

Hälsovårdsministern Raul Araujo uttalade på fredagen sin regerings "stora tacksamhet och djupa uppskattning" av det arbete som utförts av organisationerna. Katastroffasen är över, sade han, och tillade att nu är det hans ministeriums uppgift att ta över "i utvecklingsfasen".

Källa: JBC/Lusa

25 - Kvinnans rättigheter i den nya konstitutionen

UNTAET:s dagliga information, Dili. Till FN:s administratör de Mello överlämnades idag en rapport om kvinnornas rättigheter i Östtimor från Östtimors grupp för könsrolls- och konstitutionsfrågor.

Rapporten som kommer att föreläggas den konstituerande församlingen. Rapporten speglar förhoppningar och önskemål hos kvinnor från alla de 13 distrikten. De har samlats in vid möten, kongresser och intervjuer det senaste året.

Gruppen kommer att träffa de 23 kvinnliga medlemmarna i den 88 personer stora konstituerande församlingen på lördag för att vinna stöd för rapportens 10 principer och få in dessa i konstitutionen. Rapporten stöds av 8 000 underskrifter.

Den 21 augusti öppnade de Mello gruppens seminarium "Stöd kvinnorna i konstitutionen". gruppen är en del av en arbetsgrupp för konstitutionen, en koalition av lokala och internationella grupper som verkar för att den nya konstitutionen ska utvecklas i en process som inbegriper så många som möjligt.

20 - Östtimors nya regering

UNTAET:s dagliga information, Dili. De 24 medlemmarna, alla timoreser, i den andra övergångsregeringen svor idag ämbetseden i Dili idag.

Den nya regeringen utsågs tre veckore efter Östtimors första demokratiska val i vilket Fretilin fick majoritet i den konstituerande församlingen. 10 av regeringens medlemmar kommer från Fretilin, tre från det demokratiska partiet och 11 är oberoende. Två poster är fortfarande obesatta.

Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri leder regeringen som premiärminister och minister för ekonomi och utveckling. José Ramos-Horta har utsetts till utrikesminister. Ana Pessoa är justitieminister, Fernanda Borges finansminister.

Efter valet utsåg FN:s generalsekreterares utsände Sergio Vieira de Mello Alkatiri, som sedan hjälpte honom att utse regeringen. Ordförandena i de tre partier som fick flest röster efter Fretilin konsulterades liksom andra personligheter.

...

Vieira de Mello tillade att regeringen består av "ett hyfsat, men otillräckligt antal kvinnor" och "så många representanter för den nya generationen som möjligt."

...

Den andra övergångsregeringen kommer att styra Östtimor under återstoden av övergångsperioden till självständigheten som en demokratisk och suverän stat, vilken väntas vara slut tidigt nästa år.

...

Redigering och översättning: Tommy Pollák

19 - Östtimorkommittén i riksdagen

6 riksdagsledamöter från 5 partier kom till den "politikerheraing" Östtimorkommittén arrangerade den 19 september i riksdagshuset.

Gabriel Jonsson välkomnade och redovisade kort den senaste utvecklingen i Östtimor.

I tur och ordning uttryckte sedan Marianne Andersson (c), Karl-Göran Biörsmark (fp), Margareta Cederfelt (m), Kent Härstedt (s) och Berit Jóhannesson (v) sitt intresse och sin välvilja i Östtimorfrågan. Därefter blev det ett konstruktivt samtal om de utkast till motioner kommitténs styrelse skrivit. En hel rad förslag till förändringar av den motion som handlade om bistånd kom fram. Och vi lärde oss också en del nytt om handelsvillkoren för de minst utvecklade länderna.

Slutsatsen är att det kommer att bli flera motioner om Östtimor i årets riksdag och att två kommer att bli flerpartimotioner.

Tommy Pollák

17 - Lu-Olo vald till talman i den konstituerande församlingen

Två dagar efter det formella tillsättandet höll Östtimors konstituerande församling med 88 medlemmar sin första session i måndags och valde Freitlins ordförande Francisco Gutteres, bättre känd som Lu-Olo, till talman.

Chefen för territoriets övergångsadministration, Sergio Vieira de Mello, höll i ordförandeklubban vid den inledande debatten om omröstningen skulle vara öppen eller sluten.

Sessionen avslutades efter fem timmar utan att en vice talman valts.

Lu-Olo fick 68 röster i en öppen omröstning med en röst mot och 9 nedlagda röster.

Ledare i Fretilin, landets största parti, sade till Lusa att de var för tre vice talmän och att de ville "erbjuda" två av dessa till ASDT (Timors Socialdemokratiska Association) och PDC, potentiella koalitionspartner till Fretilin, som inte ensamt kan anta en konstituion.

Östtimoreserna valde den 30 augusti den nya församlingen som till årets slut ska godkänna en ny konstituion inför territoriets fullständiga självständighet. Fretilin har 55 av de 88 platserna i församlingen.

Källa: CJB, Lusa

16 - USA:s flotta över utanför Timor

Dili. Över 3.000 amerikanska marinsoldater och flottister övade landsättning från helikoptrar och båtar utanför Timor i söndags. Samtidigt fanns det förväntningar på ett svar på terroristattackerna i New York och Washington.

Flottstyrkan skulle ha landsatt trupper som ska delta i humanitärt hjälparbete i Dili, Suai och enklaven Oecussi.

...

Källa: Reuters

13 - Ericsson ger telefoner till FN

Ericsson ger 280 telefoner till FN:s volontärverksamhet. Volontärer finns i Angola, Bosnien, Kongo, Östtimor och Sierra Leone.

Källa: Ericssons personaltidning Kontakten nr 15

07 - AAP: Östtimors blomstrande ekonomi går mot kollaps nästa år

Dili. Förenta Nationernas närvaro, som har gynnat tillväxt och inflation i två år, kommer att minska med 75 % i januari, när den nyvalda konstituerande församlingen övertar de administrativa funktionerna.

De ekonomiska följderna av FN:s tillbakadragande kommer att bli en stor utmaning för den oerfarna östtimoresiska regeringen.

En tidigare australisk konsul i Dili med 40 års erfarenhet av det fattiga landet, James Dunn, sade att han hoppas att FN har en plan för att lindra det ekonomiska slaget.

"Vi skulle kunna få en situation som i Kambodja där 300 restauranger över en natt blev 17 efter att FN lämnat landet", sade Dunn.

"Vi har sett en medelklass uppstå i Östtimor och en vändning i befolkningens utsikter och optimism. Men det kommer att bli en avsevärd ekonomisk tillbakagång."

Dili hade en befolkning på 120.000 innan staden förstördes efter folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 1999.

Många människor flydde upp i bergen eller tvingades till flyktingläger på andra sidan gränsen till Västtimor.

Dilis befolkning har redan växt till 200.000 eftersom många östtimoreser lämnat sina byar lockade av FN-dollar.

Med en arbetslöshet på 70 % och en minimumlön på 3,85 dollar per dag rekommenderad av FN - hög för outbildade asiater - växer skillnaden mellan den lokala och den främmande ekonomin.

FN har erkänt att de höga levnadskostnaderna i Dili hindrar utvecklingen av en internationell turistindustri.

Varje månad öppnas ett nytt hotell i Dili, men tecknen på att de goda tiderna är räknade är allmänt erkända.

Hello Mister, ett australiskt snabbköp som öppnade i Dili för 13 månader sedan, kommer att drabbas hårt av förlusten av FN-personal och deras följe.

När en fyraliters förpackning Stanley Leasingham-vin kostar 46 australiska dollar, så tycker också utlänningarna att priserna är höga.

Butikschefen Kirk MacManus sade att utsikterna är bistra.

"Vi kom hit för att stanna länge och investerade mycket pengar, men nu är utsikterna mycket osäkra", sade han.

Han anklagade FN:s övergångsadministration (UNTAET) för att försämra villkoren för affärslivet och investeringar. När Hello Mister startade i Dili fanns inga skatter.

I år är företagsskatten som UNTAET beslutat 30 % och anställda betalar en inkomsskatt mellan 20 och 30 %.

Till den 24 augusti accepterade Hello Mister amerikanska och australiska dollar likväl som indonesiska rupier för att underlätta för sina multi-nationella kunder.

Sedan dess har UNTAET gjort affärer i andra valutor än amerikanska dollar till en straffbar handling med ett bötesbelopp på 5.000 amerikanska dollar.

Bland gatuförsäljare och taxichaufförer, som undvikit mynt sedan det indonesiska 500-rupier-myntets dagar, är en amerikansk dollar det minsta beloppet.

Hello Mister uppskattar att kostnaden för valutaväxling vid köp från leverantörer i Australien och Indonesien kommer att öka detaljhandelspriserna med 8 %.

"Inflationseffekten på en del industrier kommer till och med att bli större", sade MacManus.

"De (UNTAET) har verkligen gjort det svårt för affärslivet och investeringar med beslut de gjort. Varje ändring har kostat oss mer och inte varit någon sporre för privata investeringar i Östtimor, som verkligen behövs för att få det på fötter."

Källa: Rod McGuirk, AAP

06 - Befrielsepartiet vann valet i Östtimor

Östtimor. Östtimors befrielseparti Fretilin segrade i territoriets historiska val i förra veckan och kommer att dominera dess första fritt valda konstituerande församling, visar preliminära resultat.

Fretilin hade i går tagit hem minst 11 av de 13 distriktsmandaten enligt FN:s valadministratör. Räkningen i det största distriktet, huvudstaden Dili, pågick då ännu.

Valet förra torsdagen var det första sedan Östtimor 1999 röstade för frigörelse från Indonesiens 24 år långa och ofta brutala styre. Deltagandet var också mycket högt - omkring 91 procent.

Källa: DN/TT-AFP, Jakarta

05 - Inofficiella resultat: Fretilin får 57 % och 55 platser

Inofficiella resultat som Lusa fick i onsdags visar att Fretilin fick 57,37 procent av rösterna i förra veckans val till en konstituerande församling i Östtimor.

Det traditionella självständighetspartiet vinner 55 av de 88 platserna i församlingen, fem mindre än som behövs för att anta en ny konstitution. Dess kandidater vann 43 av de 75 platser som fördelas proportionellt mot resultatet i hela Östtimor och 12 av de 13 distriktsplatserna.

Det officiella tillkännagivandet av den preliminära fördelningen av platserna mellan partier och oberoende kandidater kommer att ske först på torsdag av den oberoende valkommissionen.

De inofficiella resultaten från de 13 distrikten, som Lusa fått, visar att det nyligen bildade Demokratiska Partiet (PD) kom på andra plats efter Fretilin med sju platser i den konstituerande församlingen följt av det socialdemokratiska partiet (PSD) och Timors socialdemokratiska förbund (ASDT - Timorese Social Democratic Association) med vardera 6 platser.

Fem mindre partier (PPT, PDC, KOTA, PNT och UDT) fick vardera två platser medan PST, PL och UDC/PDC fick varsin. En oberoende, Antonio Lelan, vann distriktsplatsen för enklaven Oecusse.

Rösträkningen visar att totalt 384,251 röster avgavs för de nationella platserna och att 20,694 av dessa förklarades ogiltiga.

Östtimors väljare gick till valurnorna i torsdags för att välja 88 medlemmar till en församling vars huvuduppgift blir att förslå en konstitution innan självständigheten utropas någon gång under första hälften av nästa år. 16 politiska partier och omkring lika många oberoende kandidator ställde upp i valet.

Territoriet har styrts av FN:s övergångsadministration efter att en folkomröstning avslutade Indonesiens 24-åriga ockupation.

JBC för Lusa

Augusti

30 - Valdeltagandet över förväntan

Dili. Köerna ringlade hundratals meter utanför vallokalerna när Östtimor höll sitt historiska parlamentsval på torsdagen. På många håll fick folk vänta flera timmar för att lägga sin röst.

Så börjar Dagens Nyheters artikel om valet i Östtimor den 30 augusti, precis två år efter folkomröstningen om självständighet.

Valdeltagandet uppges till 93 %. Det tyder på en stark vilja bland befolkningen att bestämma över sin egen framtid. Inga oroligheter eller våldsdåd har rapporterats.

Läs Ann Larssons ögonvittnesskildring från ett valkontor i Östtimors andra stad Bacau.

Läs också FN:s övergångsadministrations pressmeddelande den 30 augusti och en notis i Yahoo!.

Valresultatet ska tillkännages den 10 september.

Fakta/valet i Östtimor

Källor: bland andra Dagens Nyheter, Ingvar Andersson

28 - Inför valet i Sveriges Radio

Programmet Studio Ett i Sveriges Radio P1 ägnade hela sitt första pass, 16:00 - 16:45, idag åt det kommande valet i Östtimor. Östtimorkommitténs förre ordförande, Ann Larsson, medverkade per telefon från Östtimor liksom Sveriges Radios Sydostasienkorrepondent Börje Remdal. Vidare var Sveriges Radios förre Sydostasienkorrepondent Staffan Sonning, fredsforskaren Kjell-Åke Nordquist från Uppsala Universitet och Liv Feijen från FN med. Ann berättade om sitt arbete för FN att förbereda valet.

26 - Gusmão ställer upp i presidentvalet

Östtimor. Östtimors mest kände ledare Xanana Gusmão, hjälten från den svåra självständighetskampen, har gett upp sitt motstånd mot att bli landets förste valde president.

Han meddelade själv inför några hundra landsmän som samlats på en sportarena i Dili på lördagen att han är villig att kandidera vid valet nästa år.

Under de år då Östtimros befrielserörelse Fretilin förde en till synes hopplös kamp mot ockupationsmakten Indonesien var Gusmão endast ett namn för omvärlden. Men i november 1992 greps han och fördes till Jakarta, där han dömdes till livstids fängelse. Det gjorde honom till en välkänd och respekterad person, särskilt sedan han fått ett besök i cellen av Nelson Mandela.

Just nu är Östtimor ett FN-protektorat som skall få full självständighet efter parlamentsval den 30 augusti och presidentval nästa år.

Källa: DN/TT-Reuters, Dili

10 - Australier utbildade mig, säger timoresisk mördare

Av Mark Dodd i Dili och Craig Skehan i Canberra

En östtimoresisk milisledare som tjästgjorde i den indonesiska arméns specialstyrkor och står inför rätta för krigsförbrytelser - inklusive mordet på en nunna - säger att han utbildades av australiska soldater.

Joni Marquesa, en 37-årig östtimores, sade vid rättegången i Dili att han hade spelat rollen av en gerillasoldat i Falintil, som kämpar för självständighet, i en övning med australiska och indonesiska trupper på Java 1993.

1986 hjälpte han den indonesiska militären att sätta upp Team Alpha, en av de första pro-indonesiska milisgrupperna i Östtimor. Han hade värvats av Kopassus, Indonesiens specialstyrka.

Australiska militärkällor sade att den australiska enhet som förmodligen deltagit i övningen var det i Perth baserade elitregimentet Special Air Service.

SAS deltog i flera övningar med Kopassus i början av 1990-talet men Australien övergav denna politik 1998 efter månader av skadlig publicitet för den indonesiska enheten, som anklageds för utbredda brott i Östtimor, Aceh, Irian Jaya (Västpapua) och annorstädes.

En talesman för försvarsdepartementet, Tim Bloomfield, sade att det var ett faktum att den australiska försvarsmakten utbildade indonesiska soldater, men "det var inte förrän 1998 som det fanns milis så som vi känner den nu".

"Vi har absolut inte utbildat någon milis", sade han.

En talesman för utrikesministern, Downer, sade att frågor om utbildning av indoneser av Australien var en fråga för den förra Labor-regeringen och oppositionsledaren, Beazley, som då var försvarsminister.

Förra månaden sade den tidigare Labor-regeringens utrikesminister, Gareth Evans, att "många av våra tidigare utbildningsinsatser bara hjälpte till att frambringa mer professionella kränkare av de mänskliga rättigheterna".

Herald har fått en utskrift av det vittnesmål, som Marque avgav vid Östtimors första rättegång mot krigsförbrytelser den 11 juli.

Han utpekade inte den australiska enhet som deltog i hans utbildning men sade att under krigsspelen skapade av australierna hade han spelat rollen av en gerillasoldat förföljd av australisk trupp.

Marques är en av de 10 svaranden, alla medlemmar av Team Alfa-milisen som han var befälhavare för, anklagade för 13 mord, överfall, kidnappningar, tortyr, förföljelse och deportation av civila mellan april och september 1999.

En medlem av Kopassus, löjtnant Saiful Anwar, har också anklagats och tros vara i Indonesien.

Åklagaren hävdar att Marques deltog i tortyren och mordet av Evaristo Lopes, en Falintil-medlem, i april 1999.

Han är också anklagad för att ha planerat ett bakhåll för att gripa och mörda en grupp präster, lekmän, en indonesisk journalist och en tonårspojke i närheten av Los Palos den 25 september 1999. Det hävdas också att han sköt en skadad nunna till döds.

Marques sade till rätten att han blivit utvald till specialistutbildning av den förre Kopassus-befälhavaren generallöjtnant Probowo Subianto, svärson till den förre presidenten Soeharto.

Han sade att utbildning hölls 1984 i Los Palos och 1993 i Bandung på Java. Australiska soldater hade deltagit i utbildningen i Bandung.

Källa: Sydney Morning Herald

Juli

10 - UNTAET varnar för valproblem och pekar på motståndare

Chefen för FN:s övergångsadministration i Östtimor (UNTAET) varnade för problem som kan hota territoriets val av konstituerande församling den 30 augusti.

"De största farorna är okunskap, felaktig information och den förvirring detta skapar", sade de Mello under ett möte för att öka medvetandet om valet i Gleno 52 km sydväst om Dili.

de Mello kritiserade en liten grupp, CPD-RDTL (Folkets Försvarsråd för den Demokratiska Republiken Östtimor). De försöker skrämma folk från att delta i valet, men är bara professionella bråkstakar mot Östtimor.

de Mello sade att "Östtimors demokratis bästa vapen är folkets skolning, så att valet inte leder till att andra än de som är för våld hålls utanför."

I valet kommer 384 000 registrerade väljare att utse en konstituerande församling, som ska utarbeta en författning för Östtimor.

Oron för våldsutbrott i samband med valet är stor, men 14 av de 16 registrerade partierna har ingått ett "icke-våldsavtal" som visar "de östtimoresiska partiernas mognad ... och kommer att ge folket vad de mest vill - förtroende till den nya östtimoresiska demokratin", sade de Mello.

Källa: JBC för Lusa, sammanfattning för ÖTK av Tommy Pollák

10 - Flyktingar i Västtimor lovas säker återvändo

Omkring 8000 flyktingar i Västtimor planerar att återvända till Ainaro i Östtimor i augusti. Deras återvändo diskuterades vid ett försoningsmöte i Salele den 7 juli.

I mötet deltog 60 flyktingar och 40 representanter för UNTAET, frivillorganisationer, Xanana Gusmão och 11 andra före detta CNRT-ledare.

Myndigheterna och lokal organisationer i Ainaro har redan skriftligen lovat de återvändande full säkerhet.

Gusmão sade att i ett större perspektiv behöver landet alla.

Först ville UNTAET in släppa in de flyktingar som varit med i den pro-indonesiska milisen de 50 meter in i Östtimor som krävdes.

Ainaro-flyktingarnas återvändande kommer att få en dominoeffekt och andra kommer att följa exemplet, sade en före detta milisledare.

Källa: Media Indonesia via BBC, sammanfattning för ÖTK av Tommy Pollák

Juni

22 - Östtimor: Mer än 1.000 hemlösa i största översvämningarna på 50 år

De mest förödande översvämningarna på 50 år förstörde mer än 100 hus, gjorde fler än 1.000 hemlösa och dödade en äldre kvinna i sydöstra Östtimor den här veckan, sade FN-tjänstemän på fredagen i Dili.

Förlusten av huvudbron i Lospalos och vägar blockerade av jordskred och omkullvräkta träd efter tre dagar av skyfall, sade de, hade tvingat hjälparbetare och FN:s fredsbevarande trupp att använda helikoptrar för att flyga in mat och andra förnödenheter.

Antalet hemlösa väntas stiga, tillade tjänstemännen, eftersom ytterligare regn väntas de närmaste dagarna. När hjälparbetare arbetar sig fram till isolerade byar runt Lospalos, som ligger 199 km sydöst om Dili, kan fler som blivit hemlösa komma att rapporteras.

Lokalbefolkningen beskrev översvämningarna som de värsta sedan 1954. National Emergency Operational Center i Dili sade att livsmedelshjälp för mer än 1.000 personer kommer att krävas i minst en månad. Hemlösa inkvarteras tills vidare i en kyrka och skola i Lospalos.

En sydkoreansk bataljon stationerad i området transporterade 200 hemlösa till Lospalos och upprättade ett fältsjukhus.

SAS, Lusa

22 - Registreringen nästan klar inför valet

Jakarta. Det lilla Östtimor kommer att avsluta registeringen av befolkningen på lördag, ett avgörande steg i förberedelserna av den fattiga blivande staten inför dess första val i august, meddelade Förenta Nationerna.

Omkring 773.000 av territoriets uppskattningsvis 813.000 invånare har registrerat i den första folkräkningen, som kommer att användas för att upprätta vallängden.

"Med dessa uppgifter kan vi bygga en databas som underlag för utvecklingsstrategier och ge den obereoende valkommissionen viktiga data", sade Peter Rimmele, folkbokföringens chef inom FN:s övergångsadministration i Östtimor (UNTAET).

Det FN-administrerade territoriet röstade 1999 för självständighet från Indonesien efter 23 års, ofta brutal, ockupation.

Den 30 augusti kommer östtimoresiska väljare att utse en konstituerande församling för att utarbeta en konstitution och börja en politisk och administrativ överlämning, som FN förväntar ska resultera i fullt oberoende tidigt 2002.

"Det beror på resultatet (valet)... men vi räknar med att staten kommer att utropas i början av nästa år", sade Barbara Reis, talesman för UNTAET, till Reuters på telefon från Östtimors huvudstad Dili.

FN-myndigheten hoppas att avsluta få fram slutresultatet av registreringen någon gång nästa vecka.

Oro för säkerheten till valet har vilat tungt över territoriet, som drabbades av Jakarta-stödda gäng som gick bärsärkagång efter att majoriteten 1999 röstade för självständighet.

Våldet tvingade hundratusentals över gränsen till det indonesiska Västtimor, där hoten enligt många fortsatte.

Reis sade att enstaka rapporter om hotelser under registreringen kommit från två av territoriets 13 distrikt. De kom från en radikal grupp av självständighetsaktivister som är misstänksam mot motiven bakom registreringen.

"Det finns (oro för säkerheten) i folks sinnen, verkligen. Det är den oro vi tror att alla timoreser hyser" sade Reis.

Men hon sade att FN:s 8.000 soldater och Östtimors mer än 2.000 poliser skulle förhindra våld och säkra fredliga val.

"Det finns inga som helst tecken på att det kommer att bli bråk. Det är mer en psykologisk sak ... men vi väntar ingen våldsvåg."

Valkommissionen har hittills godkänt 12 av de 15 politiska partier som ansökt om registrering.

Valkampanjen börjar den 15 juli.

John Ruwitch, Reuters

15 - Östtimor: Nästa givarkonferens i Oslo i december

Nästa konferens med de länder som ger bidrag till Östtimor kommer att hållas i Oslo i december samtidigt med 100-årsdagen av Nobels fredspris, bekräftade Norges Australienambassadör i fredags i Canberra.

Diplomaten bekräftade inbjudningen till Oslo i slutet av tvådagars-konferensen med givarländerna i den australiska huvudstaden.

Utrikesministern i Östtimors övergångsadministration, José Ramos-Horta, betonade i en kommentar till Lusa att Oslo-konferensenkommer att bidra till publicitet för Östtimors sak.

"Priset gavs till Tibet och problemet löstes inte. Det gavs till Burma och problemet löstes inte. Det gavs till fredsprocessen i Mellanöstern och fredsprocessen har praktiskt taget fallit ihop", sade Ramos-Horta, som delade 1996 års fredspris.

Han tillade att den första givarkonferensen 2002 troligen kommer att hållas i Dili, "kanske på ministernivå".

Östtimor, som var ockuperat av Indonesien i 24 år, röstade för självständighet 1999 och har sedan dess administrerats av en övergångsadministration från FN, som har i uppdrag att genomföra övergången till fullt oberoende, troligen i 2002.

JBC, Lusa

15 - Tre observatörer till Östtimor

Regeringen beslutade på torsdagen att sända tre observatörer till Östtimor inför de val som arrangeras av FN:s övergångsadministration Untaet den 30 augusti. I valet ska invånarna utse en församling som ska skriva landets författning. Svenskarna kommer att ingå i en observatörsstyrka på 30 man från EU.

Sverige skickade valobservatörer till Östtimors folkomröstning om självständighet 1999 och har sedan bidragit med bistånd till landets återuppbyggnad.

Källa: DN/TT

14 - Donatorer beaktar Östtimors långsiktiga behov

Canberra. Donatorerna förnyade på torsdagen sina vädjanden om hjälp för att bygga upp det ödelagda Östtimor som svar på önskemål om långvarigt stöd efter att territoriet blir självständigt nästa år.

Utlandet har lovat att bidra med 523 miljoner USA-dollar för att hjälpa det fattiga Östtimor efter bärsärkagången av pro-indonesisk mobb, som blivit uppretad av valresultatet i augusti 1999.

Vid ett tvådagarsmöte i Canberra diskuterades behovet av att gå vidare från katastrofhjälp och ta fram en strategi för att hjälpa Östtimor att nå eknomiskt oberoende.

"Vi måste överväga ett paradigmskifte i vårt stöd för att angripa problem utöver den rena återuppbyggnaden", sade Världsbankens vice ordförande för Östasien och Stilla Havsområdet Jumal-ud-din Kassum till mötet.

Världsbanken administrerar en tre-årig fond på 170 miljoner dollar för att återuppbygga sjukhus, skolor och övrig infrastruktur.

Den tidigare portugisiska kolonin, som led i 23 år under en ofta brutal Jakartaregim före den av FN organiserade folkomröstningen, är ett av världesn fattigaste territorier med utbredd arbetslöshet, brist på kvalificerad arbetskraft och en armé av hemlösa.

Utrikesminister Alexander Downer sade att Australien har ett naturligt intresse av framgång för det framtida landet, som kommer att hålla sina första demokratiska val till en konstituerande församling den 30 augusti.

Oljeintäkter

Han sade att Australien kommer att fortsätta ge stöd men hoppas att Östtimor, som förvaltas av Förenta Nationerna, snart kommer att kunna stå på egna ben.

Australien och Östtimor diskuterar fördelningen av intäkterna från det omstridda olje- och gasfältet i Timorsjön och en överenskommelse väntas bli underskriven inom några veckor.

Intäkterna delas 50/50 med Indonesien för självständigheten, men en ny överenskommelse skulle kunna ge Östtimor upp till 85 procent, ett avsevärt tillskott till Östtimors ekonomi från och med 2005.

"Det är inte praktiskt att inte ge några ekonomiska bidrag i starten, men vi kommer att vilja dra ner på bidragen så fort som möjligt", sade Downer till pressen.

"Vi hoppas att Östtimor från och med 2004 kommer att få avsevärda intäkter från oljan och gasen i Timorsjön och att dessa kommer att vara ett betydande tillskott till deras budget."

Men människorättsgrupper och hjälporganisationer varnar för att tiden rinner iväg och Världsbankens fonder förbrukas utan en ersättning i sikte.

"Frågan är nu hur Östtimor kommer att förbereda sig för nästa steg när (Världsbankens) fonder tar slut", sade chefen för givarländernas delegation Arsenio Bano till Reuters.

"Än så länge är det inte alls klart hur det kommer att bli."

Källa: Gary Cox, Reuters

09 - CNRT upplöst!

Idag deklarerade CNRT:s ordförande att CNRT har upplösts.

Eftersom den historiska uppgift för vilken CNRT bildades 1988 som efterträdare till CNRM, bildat 1987, att organisera, mobilisera och leda folket i motståndet mot den indonesiska ockupationen till fullo uppnåddes den 30 augusti 1999;

Med hänsyn till den nya roll för CNRT som definierades vid mötet i Darwin i oktober 1999 med dess politiska utskott som gav det i uppdrag att föreslå en politisk övergångsprocess och denna roll har uppfyllts genom att tidtabellen för processen har presenterats;

Beaktande att CNRT:s kongress, som hölls mellan den 21 och 30 augusti 2000, redan förutsåg CNRT:s upplösning och planerna för denna;

Medveten om kraven på de nya politiska ramverk som ska leda fram till de första demokratiska valen i Timor LoroSa'e;

I enlighet med resolutionerna antagna vid CNRT:s extra kongress för CNRT:s upplösning, som hölls den 5 till 7 juni;

förklarar jag, Kay Rala Xanana Gusmão, ordförande i CNRT/CN, att klockan 17 den nionde dagen i månaden juni år 2001 har det timoresiska motståndets nationalråd (CNRT/CN) formellt upplösts.

Heder och ära åt vårt hemlands frigörelses martyrer!

Länge leve CNRT!

Länge leve TImor Lorosa'es folk!

Dili den 9 juni 2001

Kay Rala Xanana Gusmão
Ordförande i CNRT/CN

04--06 - Sammanfattning av UNTAET:s dagsrapporter

NGO-avtal

Östtimors övergångsregering beslutade idag om ett standardavtal med ideella organisationer, "Non Governement Organisations" - NGO, som arbetar i Östtimor. Avtalet kommer att gälla för organisationer som ger humanitär hjälp, bistånd och utvecklingshjälp. Förvaltningsenheten för planering och utveckling kommer att finjustera avtalsförslaget.

Regeringen diskuterade vidare utvecklingen av ekonomiska institutioner i Östtimor, till exempel en bank- och betalningsmyndighet med större befogenheter än det nuvarande betalningskontoret.

Riktlinjer för statstjänstemän som vill ställa upp i valet till en konstituerande församling diskuterades också.

Trafikförordning

UNTAET:s chef de Mello fastslog två förordningar för att öka trafiksäkerheten, dels en med vägtrafikfördning dels en fordonsregisterförordning. Den ny vägtrafikförodningen ska underlätta för poliser och trafikvakter genom att ersätta de gamla komplicerade indonesiska lagarn som hittills gällt. Fordonsregistret kommer att utfärda registreringsbevis och nummerskyltar

Övergångsadministrationen övertar Röda Korssjukhuset

Sjukhuset i Dili, som hittills skötts av Internationella Röda Korset, kommer den 1 juli att övertas av Östtimors övergångsadministration. 7 specialistläkare kommer att på 1-årskontrakt arbeta i sjukhuset.

615.000 östtimoreser folkbokförda

615.000 personer har nu registrerats i folkbokföringen. Det beräknas motsvara 76 % av befolkningen. I Dili finns det 17 folkbokföringskontor.

Konstitutionen diskuteras

Medlemmarna i de kommissioner, som ska samla in befolkningens synpunkter genom att hålla möten i vart och ett av Östtimors 65 underdistrikt och vidarebefordra dem till den konstituerande församlingen, reste till sina underdistrikt den 4 juni. Varje kommission består av fem till sju medlemmar, en rapportör och rådgivare. De offentliga mötena ska hållas mellan den 18 juni och den 14 juli.

Maj

23 - FN: Överenskommelse om förslag till arbetslag

Tre dagars konsultationer mellan Östtimors övergångsadministration, arbetsgivare, arbetare och medlemmar av det civila samhället har resulterat i en överenskommelse om ett arbetslagförslag, meddelade UNTAET, FN:s övergångsadministration i territoriet i dag i Dili.

Lagförslaget, som omfattar fyra förordningar kommer att täcka uppsägningar, administration, minimilöner, arbetsförhållanden, utbildning och arbetarskydd.

"Tio krav har ställts av östtimoresiska ledare och de flesta av dessa har tillgodosetts i lagförslaget, som nu kommer att överlämnas till UNTAET:s rådgivare i lagfrågor", sade UNTAET i ett uttalande.

Det slutgiltiga förslaget kommer att överlämnas till Östtimors övergångsregering i mitten av nästa månad. Om förslaget godkänns kommer det sedan att överlämnas till Nationalrådet för uttalande.

Den första omgången av konsultationer mellan avdelningen för arbete och sociala frågor, arbetsgivare och arbetare hölls i januari. Mer än 100 personer från olika ideella organisationer har fått uttala sig i frågan, sade UNTAET.

Källa: UN Newservice

05 - Milda domar upprör FN

Indonesien. Sex indonesiska milismän som åtalats för morden i september förra året på tre FN-anställda i Atambua i Västtimor nära gränsen till Östtimor frikändes på fredagen av en domstol i Jakarta. Ingen av de åtalade kunde bindas vid morden ansåg domstolen, som dömde tre av dem för att ha uppmanat till det våld som lett till FN-männens död. De tre andra dömdes för skadegörelse. Straffen blev mellan 16 och 20 månader. Domen möttes av bestörtning av FN:s flyktingorgansiation UNHCR där FN-männen var anställda.

- Ett hån mot internationella krav på att rättvisa skipas för detta avskyvärda dåd, sade FN:s flyktingkommissarie.

De tre mördade arbetade med repatriering av 120 000 östtimorianer som flydde till Västtimor för att komma undan våldet i samband med folkomröstningen i augusti 1999.

I måndags dömdes ytterligare en milisman från Östtimor: Eurico Guterres, ökänd ledare för milisgruppen Aitrak, fick sex månaders fängelse för "uppmaning till våld", samma formulering som användes vid domen igår.

Källa: Ingvar Andersson, DN

April

23 - Tapols brev till utrikesminister Anna Lindh

Tapol, den brittiska organisation som arbetar för människorättsfrågor i Indonesien, har skrivit ett brev till utrikesminister Anna Lindh. Med brevet vill Tapol att EU:s ordförandeland ser till att EU utövar påtryckningar på Indonesien för att få ett slut på våldet i Aceh. Läs brevet (på engelska i MS Word-format) ...

17 - Kissinger jämställs med Pinochet i ny bok

Litteratur. Pinochet är åtalad, Milosevic gripen och serbiska militärer dömda i Haag. Den internationella rätten har firat framgångar. I en glödhet bok presenterar journalisten Christpher Hitchens nästa kandidat till förbrytarregistret. "The trial of Henry Kissinger " kommer ut på Verso i maj men har redan publicerats i utdrag av tidskriften Harper's Magazine.

Hitchens mäter Kissingers gärningar mot samma rättsstandard som i dag tillämpas på till exempel Pinochet och Radko Mladic. Efter att ha vägt bevisen kan Hitchens konstatera att Kissinger är åtalbar för anstiftan av mord i Santiago, Nicosia och Washington, för krigsförbrytelser i Vietnam, massakrer i Bangladesh 1971 samt folkmord i Östtimor 1975. Hitchens preciserar också de lagrum i amerikansk och internationell lagstiftning som är tillämpbara i de olika fallen.

Det åligger USA:s eller andra länders rättssystem att pröva dessa bevis och det åligger politikerna i Washington att offentliggöra alla dokument, skriver Hitchens. Han tydliggör därmed det dilemma som västerländska jurister och politiker inte kan fortsätta att vifta bort: Antingen måste även en västerländsk politiker som Kissinger kunna åtalas och prövas eller också får vi medge att Serbien, Libyen och Irak har rätt när de säger att det internationella rättsväsendet har en dubbel standard - en för historiens förlorare, en för dess segrare.

Källa: Stefan Jonsson, DN

16 - Några rubriker i östtimoresisk press

  1. Ramos-Horta: Inga politiska skäl bakom inställda försoningssamtal
  2. Flyktingar ett hinder för indonesisk diplomati
  3. Xanana: Jag lämnade Nationarådet därför att jag känd mig politiskt skadad
  4. Rösträttsregistreringen omständlig, säger Liurais

1. Ramos-Horta: Inga politiska skäl bakom inställda försoningssamtal (Suara Timor Lorosae, rubrik på första sidan)

CNRT:s vice ordförande José Ramos-Horta betonade att det inte var några politiska skäl som gjorde att försoningssamtalen som skulle hållits i Baucau den 16­18 april ställdes in. Enligt Ramos-Horta ställdes samtalen in därför att många som skulle deltagit inte hade resedokument för att komma till Timor Lorosae.

"Det fanns inga politiska problem. Många av dem som skulle kommit från Jakarta, hade inte internationella resedokument", sade Ramos-Horta.

Om valet av Baucau för försoningssamtalen sade Ramos-Horta att det var ett tillfälle att låta människorna i distriktet delta i freds- och försoningsprocessen.

"Många möten har hållits i Dili och nu är det hög tid att vi låter andra distrikt vara värdar", tillade Ramos-Horta.

Två medlemmar av CNRT:s nationella försoningskommitté ­ Paulo "Funumata" de Fatima Assis och Francisco Soares, som kom från Indonesien, sade att de var besvikna över att försoningssamtalen hade skjutits upp.

Men de sade att det var väntat eftersom kommunikationen mellan de ledare, som är för autonomi, är dålig.

2. Flyktingar ett hinder för indonesisk diplomati (Suara Timor Lorosae, andra artikeln på första sidan)

"Director-General" Hasan Wirayudahof för indonesiens "Political Affairs" department, sade att den indonesiska diplomatin internationellt kommer att påverkas om försoningssamtalen mellan Östtimors folk och timoresiska flyktingar i det Jakarta-kontrollerade Västtimor misslyckas.

Hasan Wirayudah sade detta vid ett informellt möte i Jakarta i torsdags med medlemmar av CNRT:s nationella försoningskommission.

"[De östtimoresiska] flyktingarna i Indonesien är en kvarnsten runt Indonesiens hals just nu. Detta påverkar våra diplomatiska band med det internationella samfundet och också med Östtimor", tillade Hasan Wirayudahof.

På grund av försoningssamtalens betydelse kommer Jakarta att stödja alla försök att få parterna att mötas, sade Hasan Wirayudah.

"Indonesien kommer att arrangera alla försoningsmöten. Indonesien kommer också att ge allt tänkbart materiellt stöd för att säkra att försoningen går smidigt."

3. Xanana: "Jag lämnade Nationalrådet därför att jag känd mig politiskt skadad"

CNRT/CN:s ordförande Xanana Gusmão sade att han inte avgick som ordförande för och medlem av Nationalrådet för att skapa politisk dramatik utan snarare på grund av sitt samvete och sina principer.

Xanana sade att han fattat beslutet därför att han blivit politiskt skadad.

"Jag stöder alla politiska partier som finns här. Min avgång får inte dramatiseras. Jag lämnade Nationalrådet inte för att jag inte värderar Nationalrådet eller på grund av politiska konflikter. Jag avgick för att jag blivit politiskt skadad", sade Xanana, när han mötte de nya medlemmarna av Nationalrådet i CNRT:s högkvarter.

Nationalrådets delegation leddes av rådets nye ordförande Manuel Carrascalao och José Ramos-Horta var också med.

Xanana sade till delegationen att han avgått som rådets ordförande för att inte bromsa den pågående politiska processen.

"Nationalrådet ska vara ett lagstiftande organ trots att det inte stiftar lagar. Men detta organ kommer att utfärda rekommendationer till administrationen", sade Xanana, när han förklarade skillnaderna mellan rådet och CNRT.

På Nationalrådets dagordning, sade Xanana, anses två ärenden mycket viktiga. Först, sade han, måst budgeten [när UNTAET försvinner] diskuteras. Sedan ville han att den administrativa strukturen för ett oberoende Timor Lorosae skulle behandlas av rådet.

4. Rösträttsregistreringen omständlig, säger Liurais (Timor Post, tredje artikeln på första sidan)

Liurais (hövdingarna) klagade på rösträttsregistreringen vid ett möte med CNRT/CN:s ordförande Xanana Gusmão på torsdagen i CNRT:s kansli.

Hövdingarna sade att folkets entusiasm inte var så stor som inför folkomröstningen 1999. De sade att en orsak var att antalet tjänstemän i rösträttsregistreringen som kunde hjälpa folk förstå processen var otillräckligt.

"Många människor måste resa långt för att registrera sig på kontoren. Men när de kommer dit är servicen en besvikelse. I många fall när folk kommer sent ombeds de att gå hem och komma tillbaka nästa dag. Men hur ska de kunna gå hem?", frågade hövdingarna.

Hövdingen i Bidau Lecidere Jose Joanico sade att innan registreringen började, så träffades alla underhövdingar och distriktsadministratörer. Vid det första mötet lovades de att ansvaret för att få folk att registrera sig skulle ligga på underhövdingarna.

"Antagligen har pengarna tagit slut och det är inte längre möjligt", sade Jose Joanico.

Xanana höll med om att registrering var förvirrande för många.

"När de registrerade sig, så fick de ett registreringskort, som visade att de måste delta i valen. Det är förvirrande eftersom det på sätt och vis visar att folket är tvingat att rösta", sade Xanana.

Xanana sade att han skulle ta upp ärendet med FN:s administratör Sergio Vieira de Mello.

CNRT:s ordförande sade också att han skulle använda massmedia inklusive Radio UNTAET och TVTL för att förbättra informationen om rösträttsregistreringen.

Källa: Nyhetsgruppen reg.easttimor på Internet

11 - Östtimor i riksdagen

Berit Jóhanesson (v) fick svar av biståndsminister Maj-Inger Klingvall på sin fråga om utvecklingen i Östtimor. Läs frågan och svaret på riksdagens webplats http://www.riksdagen.se.

Mars

19 - Amnesty International till FN:s människorättskommission

Amnesty International har skrivit till FN:s människorättskommission som har sin årliga session i mars/april i Genève. Läs den engelska texten här ...

17 - FN-administrerat val i Östtimor i augusti

De första demokratiska valen i Östtimor skall hållas den 30 augusti, meddelade FN på fredagen.

FN administrerar området sedan Indonesien 1999 gick med på att avträda den före detta portugisiska kolonin.

Källa: TT-AFP, New York

Februari

05- James Dunn om förövarna av krigsförbrytelser i Timor

Krigsförbrytarna "brydde sig inte om blodsutgjutelsen"

Så länge som ingen ställs till svars för krigsförbrytelserna i Timor, kommer skulden att läggas på Indonesien, säger den före detta australiske konsuln James Dunn, 73, nu expert på brott mot mänskligheten hos Förenta Nationernas övergångsadministration i Östtimor (United Nations Transitional Administration in East Timor, UNTAET).

Nedan finns utdrag ur en intervju i Dili av The Jakarta Post med författaren till "Timor: A People Betrayed", som gjordes medan milismän stod inför rätta både i Dili och Jakarta.

Fråga: Hur långt tror ni att tribunalerna i Dili kan gå för att ge timoreserna rättvisa avseende krigsförbrytelserna?

Svar: Tribunalerna kan bara befatta sig med dem som kan ställas inför dem - milisen i Timor. Det finns inga utlämningsavtal med Indonesien (för att hämta tillbaka misstänkta från Indonesien). Jag beundrar (åklagare) Marzuki Darusman (vars kontor behandlar krigsförbrytelser). Han har en viktig roll.

Jag fruktar att (rättegångsförhandlingarna) kommer att vara svåra (i Indonesien och i Timor) med den indonesiska militären (TNI) som kommer att skydda (inblandade i krigsförbrytelser). Milismän kommer att dömas till 20 år eller mer bara för att ha lytt order. Hur är det med de TNI-officerare som lever i stora villor?

Vem planerade operationen (1999)? Vem gav denna slags order (att döda och förstöra egendom och infrastruktur)?

Det är viktigt för Timor att få en sannings- och försoningskommission. Indonesien borde också ha en, för "demokratisk rening". Timor (krigsförbytelsefall) kommer att dra ut på tiden som 1965 års Gestapo-fall i Indonesien; vi kan inte gå särskilt långt förränn vi kan tala om nyckelaktörerna. Jag skulle verkligen vilja veta vad som hände och om åsiktskillnaderna i militären.

Det fanns säkert generaler som inte gav sitt bifall (till operationerna). Inte alla i militären (är ansvariga).

Utan en utredning i Indonesien kommer nationen att få skulden tills de ansvariga har identifierats.

Precis som när det gäller aboriginerna i Australien, det gjorde verkligen ont när vi började att tala och frågan är fortfarande olöst, men genom att ta upp frågan har vi blivit ett bättre folk (än innan dess). Beträffande motsättningarna i TNI, den tidigare översten Dading Kalbuadi, hög officer i Östtimor, citerades när han sade att han kände sig skyldig till många indonesiska soldaters död.

Tusentals indoneser dog, det är en fruktansvärd historia som skulle ha kunnat undvikas. Därför är det viktigt att ta en närmare titt på vad som hände. Inte bara för att vi ska känna osss själva bättre utan för att stå bättre rustade inför framtiden. Ni sade tidigare att, i Östtimorfrågan, det finns något att lära för Australien.

Vi är inblandade. Om Australien hade agerat mer ansvarsfullt 1975 tror jag inte att Indonesien skulle ha använt militära medel för att invadera Östtimor. Vi vet att Soeharto var tveksam. Hans militärer var ivriga, men även några generaler tvekade. Det som hände 1999 har sina rötter i det förflutna.

Fråga: Är den rapport ni nu förbereder koncentrerad på 1999?

Svar: Ja och, vad beträffar TNI, vad som hände mellan 1975 och 1999 (i Östtimor) så har inblandningen av delar av militären aldrig diskuterats på allvar (i Indonesien).

Så när (anklagelserna om människorättsbrott) kom 1999 (var de inblandade) sådana som var säkra på att de inte skulle bli ställda till svars.

Jag är imponerad av rapporten från KPP HAM (den av den indonesiska regeringen sanktionerade kommissionen för undersökning av människorättsbrott) i Östtimor. Det var ett ädelt försök av bekymrade indoneser att bearbeta en dyster verklighet.

Fråga: Tror ni att det är brist på internationella påtryckningar som gör att uppföljningen av kommissionens undersökningar blivit så dålig?

Svar: Indonesien genomgår en svår period. Andra problem, inte bara Timor, har varit mycket destruktiva ... (till den milda grad) att det har blivit svårt att skapa enighet.

Jag känner att indoneserna verkligen vill ha demokratiska förändringar, men de vill också ha integration. Skulle domstolarna här kunna kräva utlämningsavtal? Det är ett politiskt beslut. Avgörande är om reformarbetet inom militären får mer stöd i Indonesien.

Jag skulle vilja se en framgångsrik indonesisk tribunal (i Jakarta) enligt de riktlinjer KPP HAM's rapport (som antar TNI var inblandat i allvarliga brott i Östtimor). Om inte, så kommer vi att få samma problem som i Bosnien; kommer vi att låta (förövarna) komma undan?

Det måste bli ytterligare utredningar. Annars kommer krav på en internationell tribunal att resas. Och vi kommer att få motsättningen med timoreser på lägre nivåer som döms.

Det här är ett allvarligt problem för att uppnå rättvisa. Det är ett gammalt argument. De som då förde befälet skulle kunna hävda att de gav order om att ingen skulle dödas (i operationer omfattande civilbefolkningen).

1999 skulle vem som än utfärdade orderna satt stopp för detta. Vi måste dra slutsatsen att de inte motsatte sig blodsutgjutelsen.

Deras skuld är uppenbar. Befälhavarna skulle ha sagt att (operationerna) skulle ha stoppats, att de förlorat kontrollen.

Det är mycket oroande att ingen har åtalats för dödandet. Och de som gav orderna har inte åtalats. (Det är) en lång historia av ett arrangemang för förtryck bara för att inga rättsliga åtgärder vidtagits mot och ingen bromsat militären.

Så inga problem förväntades (av dem som gav orderna). Åtgärder (förflyttningar av generaler, utredningar) efter Santa Cruz och Liquica (massakrer 1991, 1999) var mycket sällsynta händelser.

Fråga: Ett annat problem när det gäller att bevisa brott är frånvaron av lik.

Svar: Ja, domstolarna har inga bevis. Det här är en mycket komplicerad fråga. Det skulle vara underbart om vi hade en sannings- och försoningskommission, också utan straff. Det är viktigt att veta vad som hände. Det är inte mycket som har dokumenterats. Hur många dog verkligen 1999?

Siffror på 800, 1.000 har nämnts. Vi kommer kanske aldrig att få klarhet i påstådda fall av kroppar som kastats i havet och liknande.

Många kroppar har hittats i byarna, begravda av de anhöriga som sedan inte talat om det på grund av rädsla (för repressalier).

Jag skulle säga att antalet döda var över 1.000. Men omkring 250.000 människor tvångsdeporterades och av dessa har omkring 170.000 återvänt.

Fråga: Vad koncentrerar sig er rapport på?

Svar: Jag kan inte säga något nu. Det är inget särskilt, den kommer kanske att spegla samma frågor som KPP HAM:s rapport. Jag hoppas att det kommer att leda till rättsliga åtgärder men också politiska förändringar som sätter stopp för den här sortens uppträdande.

Juridiska förändringar skulle ge offrens anhöriga rättvisa. Politiska förändringar skulle hela (nationen). Det verkar vara mycket svårt att komma till rätta med att skyldiga undkommer straff.

Det är motbjudande att höra timoresiska kvinnor som har våldtagits; tusentals har våldtagits och ingen har åtalats. Jag hoppas få se en förändring så att det blir bra för en officerares karriär att tala sanning.

Ati Nurbaiti, Jakarta Post

02 - Australien levererar M16 gevär till Östtimor

Canberra. Australien kommer att förse Östtimors nya försvarstyrka med 360 M16-gevär, men har uteslutit att leverera tyngre vapen, sade försvarsdepartementet på fredagen.

En talesman för departementet förnekade att Australien skulle leverera granater, maskingevär och andra tunga vapen.

"Vi kommer inte att leverera maskingevär eller handgranater eller någonting tyngre än gevär", sade talesmannen Brian Hickey. "Gevären kommer att förbli under den australiska arméns kontroll och förvaras säkert", sade han.

Australien och Portugal, som en gång härskade i Östtimor, utbildar Östtimors 600-man starka försvarsstyrka.

I november avsatte den australiska regeringen 26 millioner australiska dollar för de kommande fem åren till utveckling av Östtimors försvarsstyrka.

Östtimor administreras av Förenta Nationerna sedan det röstade för att bryta banden med Indonesien 1999.

FN:s säkerhetsråd röstade i veckan att förlänga FN:s insats ett år till den 31 januari 2002.

Associated Press

02 - ANZ-banken öppnar kontor i Östtimor

ANZ-banken har öppnat ett kontor i Dili, det första med fullständiga banktjänster i Östtimor efter dess frigörelse från Indonesien.

Kontoret finns i en nyrenoverad byggnad som hyrs av ett Darwin-baserat företag - "förmodligen det bästa huset i landet", sade chefen för ANZ Pacific, Bob Lyon.

Östtimor tillhör bankens expanderande Stillhavssektion.

Det nya kontoret kommer till att börja med ha två uttagsautomater - som först bara kommer att ta internationella kort - och är fullständigt datoriserat med ett eget reservkraftaggregat.

Herr Lyon sade att först förväntas det mesta av arbetet att komma från utländska organsiationer i Timor inklusive Förenta Nationerna (som i sin egenskap av övergångsadministration utfärdade en banklicens) och militären.

Herr Lyon antar att kontoret annars kommer att fungera ungefär som andra kontor i Stillahavsområdet med handelskrediter, hantering av kontanter och överföringar.

"Det finns också ett stort behov hos de australiska bolag som är aktiva där"", sade han, inklusive Telstra som driver Timors telekommunikationer.

Östtimor passar bäst i ANZ:s ö-sektion, sade han. Dess befolkning väntas med återvändandet av flyktingar att växa till en storlek motsvarande Fijis.

Kontoret i Dili drivs av två australier, en utlänning och 10 timoreser.

Det kommer att erbjuda check- och sparkonton, kapitalkonton, valutaväxling samt import- och exportkrediter.

"Jag förväntar mig att kontoret kommer att växa ganska fort", sade Lyon.

Rowan Callick, Asia-Pacific Editor, Australian Financial Review

02 - FN-polis ökar patrulleringen när våldet ökar i Östtimor

Dili. Förenta Nationernas civilpolis i Östtimor sade på fredagen att den skulle utöka säkerhetspatrullerna i huvudstaden Dili efter ett plötsligt våldsutbrott, som också omfattade flera angrepp på FN-poliser.

"Naturligtvis är CivPol inte glada över våld", sade kommissarie Luis Carrilho, FN:s portugisiske polistalesman. "I några av dessa fall har vi gjort arresteringar - andra arresteringar väntas. Östtimor är en stat som regeras genom lagen och där ingen står över lagen."

De utökade fot- och bilpatrullerna, särskilt kvällstid, kommer efter våldsdåd i vilka ofta stora gäng av arbetslösa ungdomar är inblandade.

I tisdags kväll blev en civilpolispatrull sparkad och slagen av 60 ungdomar i Dilis förort Komoro efter att patrullen kallats att undersöka ett gräl vid en bensistation. Gänget flydde efter att förstärkning anlänt.

Tidigt på onsdagen kallades polisen till en brand i Komoro. Två fordon ägda av FN:s övergångsadministration i Östtimor hade tänts på. Ingen var skadad och polisen väntade sig snart kunna arrestera de misstänkta.

Senare på onsdagsmorgonen skadades ett fordon tillhörigt den portugisiska kravallpolisen svårt och två poliser skadades, när en protest utanför Dilis universitet urartade till våld.

Incidenten utlöstes när polisen försökte arrestera en taxiförare, som körde mot enkelriktning. Hans två passagerare, som bägge antogs vara politiska aktivister, angrep poliserna och en försökte att ta en av polisernas pistoler, sade Carrilho.

I det bråk som uppstod strömmade hundratals universitetsstudenter ut på gatan och kastade sten på polisfordonet och FN-kontor i närheten. Universitets rektor varnade efteråt studenterna för att låta sig "manipuleras" av politiska partier.

På onsdagskvällen kallades den portugisiska kravallpolisen för att stävja gängvåld i Diliförorten Becora, där en samling av 80 människor beväpnade med rör, macheter och klubbor angrep ett hus. Flera människor skadades under bråket och togs omhand i Röda Korsets sjukhus.

Källa: Deutsche Presse-Agentur

01 - Östtimoresisk försvarsstyrka

Östtimor fick idag en försvarsstyrka. Den utgörs av delar av Falintil-gerillan.

Bildandet av försvarsstyrkan markerades av en cermoni i Aileu 46 kilometer söder om Dili. Bland andra talade Xanana Gusmão och Tau Matan Ruak (Falintils befälhavare), som nu blir den nya försvarsstyrkans befälhavare.

CNRT och Reuters

Januari

30 - FN-volontärer i Östtimor för folkbokföring

Dili. 81 FN-volontärer anlände till Östtimor idag för att börja registreringen av befolkningen i territoriets 13 provinser. I december kom en förtrupp på på 50 frivilliga.

"Dessa volontärer är mycket viktiga för UNTAET och för övergångsperioden som ska leda till valen senare i år", sade Kevin Gilroy, koordinatör för FN:s volontärer i Östtimor, som har lett volontärerna sedan folkomröstningen i augusti 1999. FN-volontärer förberedde omröstningen.

"Ett direkt resultat av det här arbetet kommer att bli att folkbokföringen kan ge underlag för att upprätta röstlängderna." Registreringen ska vara klar den 20 juni.

I Östtimor finns det största antalet FN-volontärer som hittills deltagit i ett sammanhang. Det finns nu 630 volontärer från omkring 90 länder i Östtimor.

För mer information kontakta:

Källa: United Nations Volunteers

29 - ur Suara Timor Lorosaes indonesiskspråkiga del

Sergio de Mello i FN:s säkerhtesråd: Val den 30 augusti 2001 i Östtimor

I en rapport till FN:s säkerhetsråd säger chefen för övergångsadministrationen Sergio Vieira de Mello att administrationen förbereder en överenskommelse om at hålla val den 30 augusti 2001. Den 30 augusti är ett historiskt datum för det östtimoresiska folket. Den dagen 1999 uttalade i valurnorna en majoritet av östtimoreserna sin önskan till frigörelse från Indonesien.

Enligt de Mello kommer det slutgilitga beslutet om valdag att fattas vid nationarådets möte den 12 februari.

22 - Östimorkommitténs volontär avreser till Dili

Ann Larsson reser idag från Sturup till Dili i Östtimor. Hon kommer att arbeta i ett SIDA-stött projekt under 6 månader. Projektet leds av East Timor Human Rights Committee (ETHRC). Avsikten är att samla information om följderna för barnen av den proindonesiska milisens våldsvåg 1999 efter folkomröstningen. Med utgångspunkt från denna kunskap ska det bli lättare att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser. I projektet ingår dessutom att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Läkarmissionen har också gett bidrag till projektet.

I Sverige är Östtimorkommittén ansvarig för SIDA-stödet.

Källa: Tommy Pollák, Östtimorkommittén

11 - Fredag är den första Nationella Trädplanteringsdagen

Östtimoresiska och utländska dignitärer kommer på fredag att delta i en cermoni för att fira Östtimors första nationella trädplanteringsdag som syftar till att bekämpa erosionen som plågar flera områden i territoriet som omfattar halva ön Timor.

Initiativet ska bidra till att på bästa sätt utnyttja de existerande tillgångarna i Östtimor, står det i ett pressmeddelande från organisatörerna - Östtimors Skogsbruksgrupp.

En del av problemet beror enligt rapporter på lokala bönders svedjebruk av .

"En stor del av Östtimors skogar är allvarligt skadade vilket försvårar förhållandena i dessa områden", sägs det i meddelandet som fortsätter med: "Dili borde vara en sval stad med ständig grönska på de omgivande kullarna".

För att bekämpa situationen har organisatörerna skaffat fram tusentals frön från Östtimors vanligaste träd, som i en första fas ska planteras på kullarna runt huvudstaden.

Källa: Lusa

11 - Undersökning markerar början av hemförlovning av Falintil-medlemmar

Programmet för att återbörda tidigare självständighetskämpar från Falintil till det civila livet har börjat med en undersökning betalad av International Organisation for Migration för att fastställa deras nuvarande situation och framtida behov.

Ett meddelande från IOM specificerar att målet är att skapa en databas över alla östtimoresiska soldater omfattande deras utbildning, kvalifikationer, hälsa och familjeförhållanden.

Det fortsatta arbetet i programmet, som stöds av Världsbanken, kommer att grundas på de insamlade uppgifterna.

Pressmeddelandet säger att minst 1050 av de nästan 1600 forna gerillakämparna ska demobiliseras medan resten ska ingå i den första gruppen av rekryter för Östtimors framtida armé.

Rekryteringen väntas börja denna månad. Två portugisiska militärpsykologer som kommer att hjälpa till med urvalet anlände till Dili i torsdags.

Källa: Lusa

11 - Identitetskort till alla

Östtimors övergångsregering beslutade idag att alla invånare i landet ska registreras och få identitetskort, sade FN:s övergångsadministration i Dili.

Beslutet, som fattades vid regeringens första sammanträde i år, innebär att ett central folkbokföringsregister upprättas och att alla måste registrera sig. Registret kommer också att användas för att upprätta vallängder.

Beslutet kommer nu att föreläggas Nationalrådet för kommentar.

Källa: UN News Service