Krokodil

Östtimor
Notiser

Ändrad
Tommy Pollák

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Till hemsidan

1998 (klicka här för 1997)

December

27 - Suharto begärs utlämnad Nytt!

Portugisiska jurister tänker begära Indonesiens ex-president Suharto utlämnad för hans roll i folkmordet på en tredjedel av befolkningen i den forna portugisiska kolonin Östtimor som Indonesien införlivade 1975.

Källa: DN (TT-AFP, Lissabon)

22 - Ur TAPOL 149/150

TAPOL firade i London sin 25-årsdag den 20 oktober. Många kända personligheter hyllade organisationen och dess grundare Carmel Budiardjo. I sitt korta anförande sade hon sig vara optimistisk om framtiden för folken i Indonesien och Östtimor. Hon pekade på två saker som bekräftar de nya stämningarna.

- I Jakarta hålls ett offentligt möte för att fira TAPOL:s 25-årsdag. Mötet anordnas av flera organisationer. Ett sådant möte, med deltagare från olika generationer, skulle ha varit otänkbart under Suharto.

Över 100 sidor från olika militära dokument har letat sin väg till Australien. De kommer från det kommando på Bali som ansvarar för Östtimor. De bekräftar bilden av den militära kontrollen i Östtimor. Dokumenten innehåller massor med detaljer. TAPOL har publicerat en omfattande analys, TAPOL Occasional Reports No. 26.

epost: tapol@gn.apc.org

07 - Demonstration i Jakarta

På årsdagen av den indonesiska invasionen demonstrerar östtimoreser i Jakarta mot ockupationen.

Källa: Metro (Stockholm)

04 - Fond för kvinnliga offer

Jenny Grant, Jakarta

Den indonesiska armén kommer kanske att skapa en fond för ersättning till kvinnliga offer för våld i Östtimor, sade FN:s undersökare av våld mot kvinnor, Radhika Coomaraswamy.

Fru Coomaraswamy gjorde uttalandet efter en två dagar lång undersökningsresa till Östtimor. Hon sade att militären höll med om att de borde be om ursäkt för brott och graviditeter som en följd av våldtäkter begångna av soldater.

Källa: South China Morning Post

03 - Albright om mänskliga rättigheter

USA:s utrikesminister Albright talade vi Emory-universitetet i Atlanta. I sin föreläsning sade hon följande om Indonesien och Östtimor:
I Indonesien till exempel så måste ledarna ta hänsyn till folkets önskemål om långtgående politiska reformer, läka etnisk splittring, på ett rättvist sätt hantera önskningarna hos dem i Östtimor och Västpapua och förebygga ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

De senaste åren har vi gjort stora framsteg. Men trots detta, så sker fortfarande motbjudande övergrepp mot kvinnor i många länder. Övergreppen omfattar påtvingade aborter och steriliseringar, försäljning av barn till prostitution, rituella stympningar, mord för hemgift och våld i hemmen,
Det finns de som säger att allt detta är kulturellt betingat och att vi inte kan göra något åt det. Jag säger att det är kriminellt och att vi alla har ett ansvar för att stoppa det.
Det är därför som Förenta Staterna uttryckte sin ilska över övergreppen mot etniska kinesiskor i Indonesien under upploppen i maj.

Källa: East Timor Action Network, http://etan.org

03 - Dikt från Timor

Från en kvinnokonferens i Dili har Dr Vacy Vlazna tagit med sig denna underbara dikt av Filomena [Mena] Barros dos Reis ^ November 10, 1998.

På tetum | Engelsk översättning

FETO

Feto ... hanesan aifunan ida
Ne'eb soe nia morin
Ba iha sikun mundu ne'e nian.

Feto ... hanesan bee
Ne'eb sulin hodi habokon rai ....
Atu aihoris no aihan moris ba.

Feto ... nia domin
Boot tebes hanesan mota
Ne'eb suli mai
Atu halo malirin ema sira be laran manas
No habokon sira ibun ne'eb hamrook.

Feto ... nia knaar boot tebetebes
maske f nia an atu hakonu mundu
Maib mundu ne'e la rekonhese
 maka salan nafatin
tuir mundu nia ibun

Hai ... Feto Timor Loro Sa'e
oras to'o ona
Atu loke ibun
atu hakilar ba mundu
katak terus resik ona
husu nia direitu
direitu ne'eb sira hadau
dezole nia moris

Hai ... Feto Timor Loro Sa'e
hamriik ba
f liman ba malu
hakilar makaas liu tan
Feto nia direitu
Feto nia direitu.
Engelsk översättning
 
Woman ... you are like a flower
That releases your fragrance
To the corners of this world.

Woman ... you are like water
That flows to moisten the land ...
In order that all living things grow

Woman ... your love
Is as great as a river
That flows our way
To cool the feelings of those who are filled with anger
And moisten their thirsty mouths

Woman ... your work is enormous
although you have given of yourself to fill this world
This world will not recognise you
You are always wrong
According to this world's mouth

Hhh ... Timor Woman
The time has already arrived
For you to open your mouth
To shout out to the world
That you have suffered more than enough
Demand your rights
The rights that they have taken
Devastating your life.

Hhh ... Timor Woman
Stand up
Help one another
Shout even louder
Women's rights
Women's rights.

Mer information kan Du få från:

Mary MacKillop Institute of East Timorese Studies
PO Box 299 St Marys NSW 1790
20 Mamre Road St Marys NSW 2760
Phone 61 2 9623 2847
Fax  61 2 9623 1573
Email: mmiets@nareg.com.au

01 - Marker intervjuad

FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Östtimor, Jamsheed Marker, intervjuades av den australiska radion. Intervjun gällde det förslag till autonomi som Indonesien lagt fram. Förslaget har diskuterats vid trepartssamtalen mellan Indonesien, Portugal och FN. Samtalen kommer att återupptas i februari. Marker gav ingen utförlig beskrivning av det som diskuterats.

Källa: Radio Australia, Asia-Pacific

November

27 - Två soldater dödade

Motståndsrörelsen dödade i ett bakhåll två indonesiska soldater. En polisofficer och en soldat dödades 60 km sydväst om Dili enligt den indonesiske befälhavaren Tono Suratman.

Källa: The Associated Press, Dili

27 - Horta hade problem i Taiwan

När José Ramos-Horta anlände till Taiwan den 25 november, släpptes han inte in i landet. Först efter att ha tillbringat natten på ett transithotell vid flygplatsen släpptes Horta in.

Myndigheterna förklarade händelsen med administrativa problem.

Källa: China Times, Taiwan

27 - Röda Korset bekräftar fyra döda i Alas

Den grupp från internationella Röda Korset som besökte Alas-området i Same-distriktet i Östtimor har hittills bara bekräftat fyra döda. Några bevis för en massaker hade gruppen inte fått.

Röda Korsets talesman Sri Wahyu Endah sade på torsdagen i Jakarta att tre indonesiska soldater och en civilist hade dödats i olika incidenter under militära operationer i området.

- Frihetskämpar förde bort 13 indonesiska soldater och släppte alla utom två av dem, sade Endah.

Källa: Lusa

27 - Enligt CNRT startar Indonesien en ny offensiv

I ett telefonsamtal från Östtimor till nyhetsbyrån Lusa i Macau rapporterade en representant för CNRT, på engelska "The Timorese National Resistance Council", att Indonesien drar ihop trupper för en ny offensiv. Det är i området runt Turiscai i centrala Östtimor.

I området rapporterades under onsdagen en incident med en dödad och en allvarligt sårad. Ockupationsstyrkorna torterade en person.

Källa: Lusa, Macau

26 - Portugal och Indonesien återupptar trepartssamtalen

Onsdagen den 25 återupptogs trepartssamtalen mellan Portugal, Indonesien och FN om Östtimor. Portugal hade lämnat samtalen den 20 november på grund av uppgifterna om nya massakrer i Östtimor. De beslutade att åter delta i samtalen efter att FN:s generalsekreterare beslutat skicka sin representant Jamsheed Marker till Östtimor i december. Dessförrinnan kommer flera andra FN-tjänstemän att besöka Östtimor.

Källa: Lusa

25 - FN-samtalen återupptas

Trepartssamtalen om Östtimor mellan Portugal, Indonesien och FN kommer att återupptas idag. Generalsekreterare Kofi Annan sade att han och hans personlige representant för Östtimor, Jamsheed Marker, har varit i kontakt med alla parter angående rapporterna om nya våldsdåd.

Jamsheed Marker kommer att resa till Indonesien och Östtimor i mitten av december.

25 - Två rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna

Det finns två mindre kända rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna under första halvåret 1998. Den ena från katolska kyrkan i Östtimor, närmare bestämt dess kommission om rättsskipning och fred, den andra från Yayasan Hak, en oberoende rättshjälpsorganisation i Dili. Bägge rapporterna är på indonesiska.

Vardera rapporten redovisar omkring 20 olagliga dödsfall. Granskar man dessa så får man fram 36 fall i vilka indonesiska myndigheter dödat timoreser. De två rapporterna redovisar också 26 försvinnanden samt många olagliga arrestingar och fall av tortyr.

Källor:

24 - Indonesien fortsätter belägringen av Alas

Området runt staden Alas i Östtimor är belägrat av indonesisk militär. Belägringen kommer inte att hävas förrän stulna vapen har återlämnats säger militären. Från klockan fyra på eftermiddagen till gryningen råder utegångsförbud och elektriciteten är avstängd sedan den 9 november. Affärer och skolor är stängda.

Källa: Irish Times, 1998-11-24

24 - Nytt nummer av Matebian News på Internet

Matebian News nummer för oktober och november finns nu online på Internet. För att titta på det går Du till http://www.pactok.net.au/docs/et/mn981011.html.

Innehåll:

23 - "Flera hundra döda i massaker"

Östtimor. Sannolikt flera hundra civilpersoner har dödats i massakrer i Östtimor sedan Indonesiens armé inledde en jakt på rebeller efter ett angrepp på en armépostering, Det rapporterade den portugisiska nyhetsbyrån Lusa på söndagen. Lusa åberopade förra guvernören Mario Carrascalao och en rådgivare till den indonesiske presidenten B J Habibie. De sade att 44 personer hade dödats och 40 skadats i regionen Alas.

Katolska kyrkan bekräftade till stor del dessa siffror och även den östtimorianska rebellrörelsen.

Källa: TT-AFP, Lissabon genom Dagens Nyheter

Kommentar: Många olika uppgifter om händelserna har publicerats på Internet. Det är svårt att få ett exakt grepp om vad som verkligen skett. Uppenbarligen har händelserna också föregåtts av stora demonstrationer i Dili, förmodligen i samband med minneshögtider för offren för Santa Cruz-massakern den 12 november.

18 - Den "andra massakern" bekräftad

Den tidigare guvernören har brutit sin tystnad om Santa Cruz-massakern 1991. Mario Carrascalao bekräftar uppgifterna om en "andra massaker" några veckor efter dödskjutningarna på kyrkogården den 12 november. Mellan 20 och 50 sårade demonstranter dödades och begravdes av indonesisk militär.

Hela artikeln kan läsas på adressen http://www.theage.com.au/daily/981118/news/news1.html.

Källa: The Age

17 - Timor-dokumentär

I England förbereder den kommersiella TV-kanalen ITV en ny version av John Pilgers och David Munros dokumentärfilm Timorkonspirationen. När den visades första gången 1994 väckte den utomordentlig uppmärksamhet. Mer än 4000 personer ringde varje timme till TV-bolaget.

Den nya versionen som ska visas i januari 1999 ställer bland annat frågan om Östtimor nu står på randen till att få sin frihet.

- Filmen avslöjar västs flathet och medbrottslighet, säger Pilger.

Källa: M2 Presswire i datakonferensen reg.easttimor

15 - Intervju med Xanana

Xanana Gusmão, egentligen Jose Alexandre Gusmão, intervjuades av Jakarta Post. Xanana betonar att Suhartos fall inte medfört några större förändringar och att Östtimorfrågan måste få en fredlig lösning. Hela den engelska texten finns här.

Källa: Jakarta Post

14 - Lögnerna som ska knäcka Östtimor

Aftonbladet har på sin kultursida (Webutgåva http://www.aftonbladet.se/kultur/9811/14/kultur.html) en artikel av John Pilger. Läs den!

12 - Vi minns offren för Santa Cruzmassakern

Idag högtidlighölls minnet av offren för Santa Cruzmassakern den 12 november 1991 i Dili över hela världen.

I Stockholm samlades ett 50-tal deltagare på Norrmalmstorg. Manifestationen inleddes och avslutades med sång av Pia Jungnelius. För Centern talade Marianne Andersson, för De gröna Per Lager, för Folkpartiet Lennart Rhodin, för Krist- Demokraterna Kenneth Lantz och för Vänstern Berit Johannesson. Vidare talade Roger Borgström från Amnesty International och Svenska Freds-och Skiljedomsföreningens ordförande Marianne Ermanno. Talarna krävde respekt för de mänskliga rättigheterna i Östtimor, folkomröstning om självbestämmande och ett omedelbart stopp för svensk vapenexport till Indonesien. En tyst minut avslutade den värdiga minnesstunden.

Efter manifestationen kunde de som ville delta i Östtimorkommitténs öppna medlemsmöte.

11 - Xanana opererad

Idag genomgår Xanana Gusmao en mindre operation på högra handleden på ett civilt sjukhus i Jakarta. Hans syster är tillsammans med honom i sjukhuset. Två fångvaktare och fyra poliser övervakar Xanana, som måste återvända till Cipinangföngelset omedelbart efter operationen.

06 - Finska riksdagsledamöter besökte Xanana

De två finska riksdagsledamöterna Ulla Anttila (de gröna) och Paula Kokkonen (konservativ) besökte Xanana Gusmao i Cipinang-fängelset i Jakarta. Riksdagsledamöterna beledsagades av Finlands ambassadör, Hannu Himanen.

Gusmao sade att det är viktigt att följa de indonesiska truppernas rörelser i Östtimor. Han betonade vikten av att Finland stöder de NGO som arbetar för mänskliga rättigheter och självbestämmande i Östtimor.

Ulla Anttila och Paula Kokkonen rapporterar att Xanana vill att folkomröstningen i Östtimor är väl förberedd. Därför kommer det att ta tid innan den kan hållas. De sade att Xanana Gusmao är en verklig statsman, som oroar sig mer för Östtimors framtid än sin personliga frihet.

De finska riksdagsledamöterna deltog också i ett seminarium om mänskliga rättigheter i Jakarta. Seminariet arrangerades av EU och en indonesisk människorättskommision.

Källa: Kalle Sysikaski, De 100:s kommitté, Helsingfors genom TAPOL

05 - Xanana Gusmao publicerar diktsamling

Den östtimoresiske motståndsledaren Xanna Gusmao publicerar en samling dikter och illustrationer, som han gjort under sin fångenskap i Indonesien sedan 1992.

Samlingen med namnet Mar Meu, Mitt hav, behandlar det östtimoresiska folkets historia. Den har sammanställts av australiensiskan Kristy Sword. Hon är en personlig vän och har regelbundet besökt Gusmao.

Gusmao fick ett pris för poesi redan 1973, när Östtimor var en portugisisk koloni.

Källa: AFP

04 - Horta inte ansvarig för AIETD:s "sammanbrott"

Fretilin-ledaren Mari Alkatiri förnekade påståenden att Ramos-Horta var ansvarig för "sammanbrottet" av den fjärde "intratimoresiska" konferensen (All-Inclusive East Timorese Dialogue) i Österrike. Alkatiri skyllde "sammanbrottet" på omedgörligheten hos vissa deltagare från Östtimor.
Källa: Lusa

03 - Fjärde AIETD-konferensens uttalande

Den fullständiga engelska översättningen av slututtalandet från Krumbach når Du genom ett klick här.

03 - Sammanbrott för "intratimoresisk" konferens

Samtalen mellan östtimoreser under ledning av FN avslutades idag utan samförstånd om kraven för den gamla portugisiska kolonins framtid.

Under de fyra dagarna kunde inte en kompromiss nås mellan anhängare till integration med Indonesien och de som vill ha en folkomröstning om självständighet för Östtimor, som annekterades av Indonesien 1976. Deltagarna var både besvikna och arga.

Huvudproblemet var oenighet mellan de 40 deltagarna huruvida de i en deklaration skulle begära Xanana Gusmaos frigivning. Om övriga 11 punkter rådde enighet. Oenigheten orsakades enligt José Ramos-Horta, Nobelpristagare 1996, av att några av de pro-indonesiska deltagarna är indonesiska statstjänstemän.

Några deltagare som är för självbestämmande var dock kritiska mot Ramos-Horta, för att han inte konsulterat dem innan han lämnade samtalen.

Detta var den fjärde intratimoresiska konferensen. Den hölls på slottet i Krumbach 80 kilometer söder om Wien. Enligt FN:s representant kan den inte betraktas som ett misslyckande, eftersom nyckelfrågorna diskuterades ingående.

"Indonesien är helt bankrutt ... och trots det fortsätter de indonesiska myndigheterna att slösa landets resurser ... på fortsatt ockupation av Östtimor", sade Horta. Han sade också att han endast är för autonomi under en övergångsperiod mellan två och fem år.

En medlem av den Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, Clementino do Reis Amaral, sade att han stödde självständighet "om det kan bevisas vetenskapligt att det är ekonomiskt möjligt för Östtimor att vara självständigt".

Källor: AFP och Jakarta Post

02 - Timores besökte Gusmao

Vid den "intratimoresiska" konferensen i Österrike meddelade Lopes da Cruz att han träffat Xanana Gusmao i slutet av oktober. Det är en överraskning eftersom da Cruz representerar Jakarta-regimen. da Cruz har träffat Gusmao två gånger, den senaste före sin avresa till Österrike.
Källa: Radiostationen RDP Antena 1, Lissabon

01 - Indonesisk militär lovar jaga gerilla

Major Tono Suratman sade till journalister att militären lovar att jaga och gripa dem som dödade två soldater och en ingenjör den 29 oktober.

Majoren syftade på dem som knivhögg flera soldater och en civil ingenjör i Weberek 70 km sydöst om Dili. Enligt en soldat som undkom angreps soldaterna av gerillan och ungdomar i samband med ett möte mellan bybor och gerillan. Kropparna hittades på fredagen.

Källa: AFP

Oktober

20 - TAPOL 25 år!

I London firade TAPOL ett kvartssekels kamp mot brott mot de mänskliga rättigheterna i Indonesien, östtimor, Västpapua och Aceh. José Ramos-Horta, Carmel Budiardjo och Ann Clwyd (parlamentsledamot i Storbritannien) talade.

11 - "Fp är mycket restriktivt om vapenexporten"

Så skriver skriver Ylva Annerstedt, Folkpartiets representant i Exportkontrollrådet, på DN:s debattsida. Hon bemöter Henrik Westanders inlägg den 2 oktober. Om Indonesien skriver hon: "Den innebär bland annat att, med undantag av Indonesien, som är helt stängt, ingångna avtal och överenskommelser ska hållas."

06 - Juan Federer i Sverige

Juan Federer, José Ramos-Hortas närmaste medarbetare, besöker Sverige.

Federers program omfattar möten med UD-tjänstemän och representanter för olika fristående organisationer, t ex Olof Palme-centret och Kristna Freds.

Federer avvisade den av olika krafter föreslagna autonomilösningen för Östtimor. Den kan aldrig fungera, därför att Indonesien inte är en demokrati som respekterar ingågna avtal, religiös diskriminering är regel och väsentliga funktioner fortfarande skulle kontrolleras av Indonesiens regering. Detta måste förklaras för många regeringar, som ser autonomi som ett enkelt sätt att avföra frågan från dagordningen. Utan att Xanana Gusmao friges ur fängelset i Jakarta blir det inge lösning av Östtimor-frågan.

I Östtimor har möjligheteran för opinionsbidlning utan att militären ingriper ökat. Militären har blivit osäker på sin roll. Därför ingriper den inte längre på samma sätt som förr i de större orterna. I de mindre orterna och på landsbygden fortsätter dock repressionen som tidigare.

September

september

23 - FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter om Indonesien och Östtimor

Vilken är hennes uppfattning om situationen för de mänskliga rättigheterna i Indonesien efter regeringsbytet? frågade en korrespondent. Mary Robinson svarade att hela situationen i Indonesien är mycket svår på grund av ekonomin. Ett gemensamt uttalande som gör det möjligt att placera en människorättsrepresentant i Jakarta har undertecknats. Denna person skulle få tillträde till Indonesien och Östtimor och hon var angelägen om lösa denna fråga snabbt. Igår hade hon kort diskuterat frågan med Indonesiens utrikesminister och hade funnit en allvarlig ändring avseende förståelsen för betydelsen av de mänskliga rättigheterna i denna krissituation. Regeringen har antagit en nationell plan för mänskliga rättigheter och vill ta sig an frågan i all sin komplexitet.

Källa: FN:s pressmeddelanden, New York

18 - Sex flyktingar ett år på österrikiska ambassaden

Sex asylsökande östtimoreser tog den 19 september 1997 sin tillflykt på den österrikiska ambassaden. De hoppades få asyl i Portugal. I motsats till vid andra liknande händelser, har Indonesien inte gett dem fri lejd. Troligen misstänker indonesiska myndigheter att gruppen var inblandad i en bombhärva.

De senaste fem åren har 150 östtimoreser tillåtits resa till Portugal och andra länder efter att ha fått skydd på främmande ambassader i den indonesiska huvudstaden.

Källa: Lusa

15 - Östtimoresiska fångar avbryter 16 dagars hungerstrejk

26 fångar i Dili har avbrutit sin hungerstrejk för Xanana Gusmaos frigivning. Fångarna hade fått näring intravenöst.

15 - Antara rapporterar om plundring i Östtimor

Hundratals personer har plundrat statliga risförråd i Östtimor. Den statliga nyhetsbyrån Antara citerade uppgifter från en polisofficer. Han hänvisade till vittnen och rapporterade att 1,5 ton ris tagits, eftersom folk inte längre har råd att köpa ris.
Källa: AP från Jakarta

12 - Östtimors partier möts

För första gången på 23 år har Östtimors viktigaste partier mötts för att diskutera ett förslag om försoning. De två östtimoresiska biskoparna Belo, fredspristagare, och Nascimento hade organiserat mötet i det katolska seminariet Dare, strax söder om Dili. Ett 50-tal delegater från bland andra Fretilin, UDT, Apodeti och Kota diskuterade under två dagar Östtimors framtid.

Majoriteten uttalade sig klart för en folkomröstning. Bara tre delegater uttalade sig till förmån för den av Indonesien föreslagna autonomin.

Hundratals studenter samlades utanför seminariet med anledning av det historiska mötet. Inte sedan det korta inbördeskriget i augusti 1975 har representanter för Fretilin och UDT förhandlat i Östtimor.

Källa: The Australian

12 - EU-peng till Östtimorhjälp

En svensk biståndsorganisation har för första gången fått ett större EU-anslag för ett projekt i Östtimor.

Av Eva Janzon Guttman

Det är den katolska organisationen Caritas Sverige som fått motsvarande 8,5 miljoner kronor för att rusta upp 174 skolor på den konfliktdrabbade ön.

Indonesien ockuperade den forna portugisiska kolonin 1975. Omkring 200 000 östtimoreser beräknas ha dödats eller dött vid invasionen och de följande åren, på grund av våld och svält.

FN erkände aldrig annekteringen och har i år fått till stånd de första givande samtalen om Östtimors status mellan Jakarta och Lissabon.

Caritas Sverige var 1996 den första svenska biståndsorganisation som startade projekt i Östtimor. Då byggdes, med stöd från Sida, en skola för 600 elever i staden Laga. Dessutom driver man en yrkesutbildning för lantarbetarungdomar. Det nya projektet har planerats tillsammans med biskop Carlos Belo, som fick Nobels fredspris 1996 för sin kamp för Östtimors självbestämmande.

- Bättre utbildning är en förutsättning för att det timoresiska folket ska kunna arbeta aktivt för det egna landets utveckling, säger Caritas Sveriges generalsekreterare Pehr Thorell.

Vill inte förhandla

Indonesien är inte beredd att förhandla direkt med östtimoreserna. Men i augusti träffades Indonesiens och Portugals utrikesministrar för ett samtal om Östtimor i FN-chefen Kofi Annans regi.

- Ett första steg kunde vara att utverka ett slags autonomi åt Östtimor, berättar utrikesrådet Ulf Hjertonsson, som följer utvecklingen för UD:s räkning.

- Men Portugal håller fortsatt på Östtimors princip om självbestämmanderätt, så förhandlingarna kommer att pågå länge. Under tiden är det viktigt att förbättra situationen i Östtimor och ge folket möjlighet att bli undervisade på sitt eget språk och att ge ut egen litteratur.

Har börjat samtala

Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd året ut, men varken Portugal eller Indonesien har velat ta upp Östtimorfrågan där. På omvärldens inrådan har nu länderna beslutat att öppna "intressektioner" i Lissabon respektive Jakarta, ett slags embryon till diplomatiska beskickningar där samtalen kan ske fortlöpande.

- Med tanke på det som pågår i Indonesien just nu så finns det utrymme att göra saker i Östtimorfrågan, säger Ulf Hjertonsson.

Sedan president Suharto tvingades avgå i maj har Indonesien släppt flera politiska fångar och dragit tillbaka 1 000 av cirka 12 000 militärer från Östtimor, där motståndsrörelsen Fretelin för en tynande tillvaro. I juli uppmanade ledamöter från de sju riksdagspartierna regeringen att stoppa Sveriges vapenexport till Indonesien och öka initiativen till en lösning av konflikten.

avisen, Stockholm

11 - Svenska Freds avslöjar: Bofors stoppade följdleverans till Indonesien - Trots klartecken från myndigheten

Pressmeddelande från Svenska Freds, 11 september 1998

Bofors har på eget initiativ avbrutit en planerad affär med vapenkomponenter till Indonesien. Detta trots att krigsmaterielinspektör Staffan Sohlman deklarerat att "följdleveranser" till Indonesien ska få fortsätta.

Detta avslöjar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning PAX i sitt kommande nummer.

- Det är mycket positivt att Bofors självmant avstått från att exportera till Indonesien, säger Maria Eramano, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

- Det visar att vår kampanj ger resultat, konstaterar Ermanno.

Affären var värd 12 miljoner kronor och omfattade mörkersikten och annan utrustning till luftvärnsroboten Robot 70.

Bofors vill inte kommentera uppgifterna, men företagets informationschef Agneta Smed säger till PAX:

- Bofors har på eget initiativ avstått från att lämna offerter till vissa länder där vi räknar med att vi skulle ha faring;tt exporttillstånd.

- I längden kan det vara positivt för Bofors att visa goodwill genom att inte sälja till vissa länder, säger Agneta Smed.

För ytterligare information:
Artikelförfattaren Henrik Westander, 00945-59-20 73 73
Svenska Freds ordförande Maria Ermanno, 0709-540 513
e-post: jens.petersson@svenska-freds.se
"Internet": www.svenska-freds.se

07 - Timoreser kvar på ambassad

Sex timoreser är fortfarande efter mer än sex månader kvar på Österrikes ambassad i Jakarta. De befinner sig efter omständigheterna väl. Detta meddelade Österrikes utrikesminister Wolfgang Schüssel i samband med EU:s utrikesministerkonferens i Salzburg. Han sade också att Österrike kommer att fortsätta att beskydda de sex Östtimoreserna.
Källa: Lusa

04 - Hungerstrejk

Fjorton politiska fångar i ett fängelse i Dili får dropp sedan den 3 september. De hungerstrejkar sedan fyra dagar för att understryka sina krav att Xanana Gusmao friges och att Östtimor blir oberoende.
Källa: Lusa

03 - Östtimorkommittén ger bidrag

Efter beslut av styrelsen har 6.000 kronor skickats till East Timor Medical Aid.

Augusti

20 - Svenska forskare om Östtimorkonflikten

Professor Peter Wallensteen besökte Jakarta och Dili i augusti 1998. Tillsammans med biträdande professor Kjell-Åke Nordquist har han skrivit en kort redogörelse. Läs den här!

11 - East Timor Medical Aid

Boaventura Abilio Moreira, som besökte Sverige 1997, skriver att det just nu finns möjligheter att få in hjälp i Östtimor. Därför vädjar han om bidrag till en medicinfond.

Bidragen ska skickas till Falintil (S.O.G.), 2 Cripps Avenue, Peacehaven, East Sussex, BN10 8AL, Storbritannien.

11 - Ledarstick i Dagens Nyheter

I Östtimor har befolkningen levt under indonesisk ockupation sedan den portugisiska kolonialmakten lämnade ön 1975. Djakarta har styrt med järnhand. FN- fördömanden har hittills klingat ohörda, liksom Östtimors krav på självständighet.

I sviterna efter Suhartos fall tycks ett hopp ha tänts för östtimorianerna. Djakarta har inlett förhandlingar med Portugal om "vidsträckt självstyre" för ön. Skepsis är påkallad. Men tecken på en ny och öppnare attityd från den indonesiska regeringen finns. Djakarta har egentligen inte råd, varken politiskt eller ekonomiskt, att upprätthålla ockupationen. En, låt vara begränsad, truppreträtt har inletts. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén talar om att det nu är befogat med "försiktig optimism".

Omvärlden kan och bör bistå. Men i huvudsak ligger bollen i Djakarta. Ett konkret bevis på att president Habibie vill bryta med det förgångnas repression vore att konflikten på Östtimor fick sin fredliga lösning.

Källa: DN

09 - ABRI:s ansiktslyftning - TAPOL kommenterar

Tre händelser de senaste veckorna visar att de indonesiska väpnade styrkorna, ABRI, använder en ny strategi. Den ska ge en ny bild av ABRI. Bilden är anpassad för förhållandena i Indonesien efter Suharto:

Trots att Suhartos fall inte har ändrat den indonesiska regimen i grunden, har det gett folket mod och tillfälle att ge utlopp för sin ilska och frustration över 32 års förtryck. Många illdåd har uppdagats. Bilden av ABRI har blivit katastrofal.

Därför vill nu ABRI både för indoneserna och utlandet försöka skapa en ny bild, en mera civiliserad bild. Alla tecken tyder nu på att ABRI försöker att återgå till sin strategi från tiden före 1965. Den strategin betonade ABRI:s civila roll, att på landsbygden bygga vägar, gräva brunnar och hjälpa till i jordbruket. Före 1965 var avsikten att motarbeta kommunistpartiet och fackföreningarna. Idag koncentreras arbetet till de tre regioner, Östtimor, Västpapua och Aceh, i vilka ABRI upplevs som en ockupationsmakt.

Det är enkelt att kritisera denna strategi ur olika ståndpunkter. Fundamentalt är dock att en civil roll inte är en armés uppgift. Strategin före 1965 innebar spionage och kontroll av motståndsrörelser, något som nu kommer att drabba befolkningen i de tre regionerna.

Hjälp till bönder och vägbyggen är uppgifter för civila myndigheter, inte armén.

Carmel Budiardjo, TAPOL, översättning och förkortning av Tommy Pollák

Juli

28 - Sju rikdagsledamöter: "Säg upp avtalen med Indonesien"

Ledamöter från samtliga riksdagspartier kräver omedelbart stopp för vapenleveranser till Indonesien.

I en debattartikel i Dagens Nyheter tar

upp vad Sverige borde göra i Östtimorfrågan.

"All vapenexport måste omedelbart och villkorslöst stoppas. ... hellre se att Sverige tog sig an en mer aktiv roll i arbetet för fred och mänskliga rättigheter i Östtimor."

Källa: DN

25 - Indonesien tar hem soldater från Östtimor

INDONESIEN. Indonesien kommer att minska sin militära närvaro i Östtimor. På tisdag lämnar 1 000 soldater området via huvudstaden Dili, uppgav en militärtalesman på fredagen. Militärtalesmannen tillade att fler minskningar kommer att ske framöver, men uppgav inte när eller hur många soldater som dras tillbaka.

Indonesien ockuperade området 1975 och införlivade det 1976. Truppreträtten är ett av de löften Indonesiens nye president Jusuf Habibie gett sedan han tog över efter Muhammad Suharto, som tvingades avgå i maj. En del politiska fångar har också frigetts.

Fredspristagaren José Ramos-Horta, som är vice ordförande i timorianernas motståndsledning i exil, säger att uppgifterna om att soldater ska dras tillbaka måste följas upp av omvärlden.

- Sådana löften har getts förr, säger den luttrade motståndsledaren och pekar på att det då har handlat om att trupper bara flyttats från en ö till en annan.

Indonesien tros hålla styrkor på mellan 10 000 och 15 000 man i Östtimor.

Källa: DN (TT-AFP)

25 - Sven Gavlevik 85 år

Sven Gavlevik har i många år varit aktiv i Östtimorkommittén och stöttat den. Kommittén tackar och gratulerar på 85-årsdagen!

13 - Indoneser flyr Östtimor

ÖSTTIMOR. Tusentals indonesiska invandrare till Östtimor har flytt området den senaste tiden av fruktan för angrepp från östtimorianska aktivister, uppgav myndigheterna i Dili på söndagen.

Närmare 15 000 personer, bland dem småföretagare, statstjänstemän, och deras familjer, har begivit sig till enklaven Atambua på väg mot Kupang på västra Timor. De för med sig möbler och alla andra ägodelar.

- Läget i Dili är normalt, men folk är rädda eftersom de och deras barn har mottagit hotelser. De tror att läget kommer att förvärras, sade en invånare i Dili, Östtimors huvudstad.

Indonesien invaderade Östtimor 1975 och gjorde året därpå området till landets 27:e provins. Innan dess var Östtimor i flera hundra år en portugisisk koloni.

Källa: DN (TT-Reuters)

Juni

30 - FN:s avkoloniseringskommitté

Vid årets möte med FN:s avkoloniseringkommitté tog ett stort antal representanter för oberoende organisationer, NGO, upp Östtimorfrågan. Talen har offentliggjorts i olika datakonferenser. Vartefter vi hämtar hem dem, kommer vi att göra dem tillgängliga i original från våra Websidor. Klicka här för att läsa den första från Erik Gustafson, ETAN/US.

27--29 - EU-ambassadörer i Östtimor

EU besöker Östtimor genom en delegation av Storbritanniens, Nederländernas och Östterikes ambassadörer. Den indonesiska regeringen organiserar demonstrationer för integration och oroligheter uppstår. Minst två timoreser dödas och flera skadas svårt.

Du kan läsa en detaljerad redogörelse (på engelska) genom att klicka här.


Uttalande av Europaparlamentet om Indonesien och Östtimor

I efterdyningarna efter Suhartos fall i maj har Europaparlamentet i juni antagit en resolution om situationen i Östtimor och Indonesien. Resolutionen stöds av nästan all grupper. Europaparlamentet har i många år begärt tillstånd att få besöka Östtimor. Kravet upprepas denna gång gentemot Habibies regering.

Resolutionen beklagar att utvecklingen mot större politisk öppenhet i Indonesien hittills är begränsad och framför allt att merparten politiska fångar inte frigetts.

Den nya indonesiska regeringen borde genomföra demokratiska reformer så fort som möjligt.

Beträffande Östtimor sade Europaparlamentet, att åtgärder borde vidtas för att säkra självbestämmande för Östtimors folk grundat på respekt för internationell rätt och FN-resolutioner.

Parlamentet upprepade också den ståndpunkt som det uttryckte i en resolution den 21 november 1991 efter Santa Cruz-massakern, att en delegation måste få besöka territoriet och sade att "den indonesiska regeringen måste, en gång för alla, vidta åtgärder för att denna delegations besök ska kunna äga rum".

Källa: Tapol Bulletin no 148 September 1998

14 - Indonesiens ekonomiska kris drabbar Östtimor

Dili, Östtimor - Maria, en grönsaksföräljerska på en marknad i Östtimors huvudstad Dili, säger att affärerna går extremt dåligt. Orsaken, säger hon, är "krismon" - det indonesiska ordet för den ekonomiska kris som har härjat landet.

"Det har varit mycket lugnt på senaste tiden, Det är mycket annorlunda nu. Allting är dyrt och jag tjänar mindre" berättade hon för Reuters vid sitt stånd på Bekora-marknaden i den östra delen av staden.

Östtimor, en tidigare portugisisk koloni som invaderades av Indonesien 1975, har inte skonats av Indonesiens värsta ekonomiska kris på flera årtionden.

Den indonesiska valutans, rupiahs, fall, med mer än 80 % mot dollarn sedan juli 1997, har fått priserna på basvaror som ris, matolja och mjölk att skjuta i höjden i hela Indonesien.

"Pengarna jag tjänar räcker bara för att äta", säger Maria. Hon säger att hennes inkomst har sjunkit till 15.000 rupiah (omkring 8 kronor) per dag från 20.000 rupiah när krisen började förra året.

"Två av mina barn går i skolan, men min yngsta gör det inte. Jag har inga pengar. Min man arbetar inte", säger hon.

"Var är alla köpare? Min frukt är ofta vissen och slak för att det inte finns några köpare", säger Miranda, en annan försäljerska.

De flesta östtimoreserna är bönder som odlar grödor som majs och kaffe.

Mendes, som säljer grisar, säger att hans inkomst har sjunkit dramatiskt. "Den monetära krisen är orsaken till allting. Jag brukade sälja sex grisar. Nu kan jag bara sälja två om dagen. Priset på grisar har också gått upp eftersom fodret har blivit dyrare", sade han.

Källa: Reuters, Lewa Pardomuan

10 - Östtimor kan få särskild status

Indonesien. Indonesiens president Jusuf Habibie deklarerade på tisdagen att han är beredd att diskutera att Östtimor skulle ges "särskild status", men han betonade att området ska fortsätta vara en integrerad del av Indonesien.

I en intervju för Reuters säger Habibie att han beviljat nåd för minst tio politiska fångar från Östtimor. Men en frigivning av gerillaledaren Xanana Gusmao kan inte bli aktuell innan Timor-frågan fått sin slutgiltiga lösning.

Källa: DN (TT-Reuters)

07 - Krav på folkomröstning

Östtimor. I det nya, friare politiska klimat som råder i Indonesien kunde på lördagen flera tusen östtimorianer delta i ett möte med krav på en folkomröstning om självständighet för den tidigare portugisiska kolonin.

Demonstranterna samlades i den lokala regeringbyggnaden i Östtimors huvudstad Dili. De framförde också krav på att den fängslade gerillaledaren Xanana Gusmao friges.

Trots den större öppenheten är det inte troligt att Östtimor blir självständigt under överskådlig framtid. Den nye presidenten B J Habibie har lovat att föra Indonesien mot demokrati, men han har sagt att Östtimor är och förblir en del av landet.

Källa: DN (AP)

05 - Tolv döda i helikopterkrasch

Indonesien. Alla tolv ombord omkom när en militärhelikopter kraschade mot ett berg i Östtimor på torsdagen. Bland offren fanns general Yudomo, nyutnämnd militärbefälhavare för östra Indonesien, inklusive det omstridda Östtimor.

Strider mellan separatister och regeringsgtrupper förekommer i området, men det finns inga uppgifter om att helikoptern blivit nedskjuten. Det regnade och sikten var dålig på olycksplatsen, nästan 200 mil öster om huvudstaden Jakarta.

Källa: DN (AP)

04 - Amnesty och Human Rights Watch: "Indonesien - Frige samvetsfångar nu!"

"De fångar som borde friges utan dröjsmål är ... de östtimoreser som anklagas för att ha organiserat marschen till begravningsplatsen Santa Cruz i november 1991, ..."

"De två organisationerna tror att alla de som fängslats för påstådd inblandning i våldsamma politiska aktiviteter - inklusive dem från Aceh, Irian Jaya och Östtimor, de tre områden i vilka väpnade uppror pågår ... - nu måste ges tillfälle att få sina domar granskade av ett oberoende organ som uppfyller internationella krav på rättvisa och oväld."

Fem östtimoreser är samvetsfångar dömda för att ha organiserat marschen den 12 november 1991 i Dili. Det längsta straffet är livstid. Fångarna hålls på Java långt borta från sima hem och familjer.

Uppgifterna kommer från rapport ASA 21/58/98 som Amnesty International och Human Rights Watch har publicerat gemensamt. Den omfattar också en lista över de fångar som borde friges, 6, och de som borde få sina domar prövade, 81.

03 - "Östtimorpolitik ändras inte"

INDONESIEN. Indonesiens nye president Jusuf Habibie har enligt tidningen Jakarta Post inga som helst planer på att lägga om politiken gentemot den forna portugisiska kolonin Östtimor.

Jakartas Östtimorrepresentant Lopez da Cruz sade efter ett möte med Habibie i måndags att denne hade klargjort att "det spelar ingen roll vem som är president, Indonesiens Östtimorpolitik ändras inte".

Indonesien invaderade Östtimor i december 1975, året efter det att Portugal hade lämnat sin tidigare koloni, som ligger strax norr om Australien.

Källa: DN (TT-Reuters)

Maj

17 - Skakande bilder

Free East Timor är en ny bok med de skakande bilderna av tortyr i Östtimor. En recension på engelska kan Du läsa om Du klickar
här. Boken är redigerad av Jim Aubrey. Dess underrubrik är Australia's Culpability in East Timor's Genocide.

11 - Matbrist i Östtimor

Matkrisen i Östtimor har på senaste tiden blivit ett viktigt samtalsämne. För att möta matbristen har flera oberoende organisationer (NGO) som har erfarenhet av hunger- och hälsoproblem såsom Etadep, Care East Timor, Bina Swadaya, bildat en arbetsgrupp. Den stöds av internationella organisationer, bland andra CRS, USAID and Care International. Yayasan HAK var med på gruppens första möten för att bidra med förslag, men är inte direkt involverat i arbetet att hantera matbristen i Östtimor.

Diskussionerna med de olika grupperna har bidragit att klargöra krisens omfattning i Östtimor. De hårdast drabbade områdena är den norra kusten från Tutuala i Lospalosdistriktet till Oe-kussi och flera områden på sydkusten, i Viquequedistriktet områdena Lacluta och Ossu.

I en diskussion den 18 april kom vi fram till att matbristen i Östtimor härrör från den indonesiska invasionen av Östtimor. Analysen av matbristen visar på följande orsaker:

 • Förstörelsen av östtimoresernas ekonomiska resurser är ett resultat av det pågående kriget. Under lång tid har majoriteten av befolkningen varit bönder, boskapsuppfödare och fiskare. För bönderna är boskapen en av huvudtillgångarna i jordbruksarbetet, särskilt för att plöja. Efter krigsutbrottet har boskapsantalet drastiskt minskat. De flesta slaktades av den indonesiska militären som trodde att lösgående boskap var vild. Före kriget så var det aldrig brist på mat, även om jordbruksproduktionen bara räckte till den egna förbrukningen och småskalig försäljning på marknaderna. Befolkningen var självförsörjande. Boskapen utgjorde en väsentlig ekonomisk tillgång, eftersom den alltid kunde säljas, när ägarna behövde kontanter för sin familj och byn. Med förstörandet av denna tillgång blev befolkningen tvungen att söka sig andra inkomster för att tillgodose sina behov. Den hade dock begränsade färdigheter i andra sysselsättningar. Övergången från jordbruk till andra sysellsättningar ledde till en gradvis minskande livsmedelsproduktion.
 • Befolkningen är förbjuden att ge sig ut utanför sina byar. Traditionellt har bönderna alternerat sina odlingar mellan olika fält och ständigt plöjt upp nya för att låta de gamla ligga i träde. Därför var många av deras fält långt bort från byarnas hus. Militären har begränsat böndernas rörelser utanför byarna. Befolkningen tilläts bara arbeta på fälten närmast sina hus. De fick inte flytta säsongens odling till ett bördigare fält, trots att de gamla redan var utarmade. Detta har resulterat i en minskning av avkastningen per areal och därmed jordbrukets livsmedelsproduktion.
 • Utöver begränsningen av befolkningens rörelser på grund av säkerhetsskäl, har militären påbjudit ett omflyttningsprogram. De militära myndigheterna har flyttat folk från områden kontrollerade av gerillan till områden som lätt kan övervakas av militären. När militären genomför detta omflyttningsprogram bryr de sig inte om huruvida det finns tillräckligt bördig mark runt bostadsområdena. Eftersom militären också begränsar de flyttades rörelse ut och in från bostadsområdena, så får de också begränsade ytor för sina odlingar. Dessutom är bostadsområdena de flyttas till ofta jordbruksmark, vilket ytterligare begränsar den brukbara jorden.
 • Misshushållningen med mark är värre när bostäderna byggs på jordbruksmark. Det traditionella mönstret var att befolkningen levde på bergssluttningarna, eftersom dessa är hälsosammare. Luften var bättre. Dalarna och slätterna reserverades för jordbruksmark.
 • Medan de indonesiska myndigheterna förbjuder östtimoreserna att lämna sina bosättningar för att söka sig mer fruktbart land, så genomför de ett transmigrationsprogram. Javaneser flyttas till de bördiga marker timoreserna har tvingats lämna.
 • Den indonesiska militärens närvaro till och med i de avlägsnaste områdena har skapat en intensiv känsla av fruktan hos östtimoreserna. Denna terror gör att timoreserna flyttar från byarna in till städerna, Dili och andra distriktsstäder. På grund av den omfattande inflyttningen från jordbruksområdena till städerna har befolkningen varit tvungen att byta sysselsättning från jordbruk till handel och tjänster. De som flyttat till städerna köper sina baslivsmedel på marknaden. Men tillgången på livsmedel minskar på grund av att den brukade arealen minskat och bristen på jordbruksarbetare. Ibland inträffar detta samtidigt inom ett område och det bidrar till att förvärra matbristen.
 • Utöver de orsaker som nämnts, så har livsmedelsbristen ökat genom att bysamhällena påverkats av städernas livsmönster. Byborna har till största delen klarat sig utan pengar och levt direkt av sin produktion. Nu har de uppmuntrats att konsumera stadsprdoukter. På grund av den ekonomiska krisen har priserna på dessa produkter skjutit i höjden utom räckhåll för byborna, men efterfrågan är densamma. Människorna frestas att köpa dessa lyxvaror i stället för mat.
 • Den ekonomiska krisen har ökat priserna på baslivsmedel. Stadsborna har också drabbats av matbristen. Nyheterna om denna fick spridning först efter att den också drabbat städerna, eftersom stadsborna kan framföra sina åsikter. Att man i byarna lidit av knapphet ända sedan krigets början har inte uppmärksammats. Det är uppenbart när det gäller svälten på ön Atauro. Lokala myndighetspersoner har tvingat invånarna att till utomstående berätta att det inte är någon livsmedelsbrist utan att skörden har slagit fel och att det bara är just i år. Folket får inte tala om den koniska matbristen de har drabbats av i åratal. När José Ramos Horta sprede nyheten om livsmedelskrisen i Östtimor, så förnekade den indonesiska regeringen omedelbart krisen med påståendet att han inte kände till de verkliga förhållandena på ön.
 • Under det senaste årtiondet har klimatförändringarnas påverkan på jordbruket blivit mer tydlig. Regntiden kommer senare och senare. I år började regnet inte förrän i januari. Regnperiodens förskjutning bidrar till allvaret i livsmedelsbristen i Östtimor. Stadsbornas hysteri beror inte bara på matbristen utan också på knappheten på dricksvatten. Denna gjorde att myndigheterna fick upp ögonen också för matbristen eller som de säger: "den felslagna skörden". Innan dess brydde de sig aldrig om matbristen, eftersom ingen i deras kretsar drabbades av den. De har alltid fått tre mål mat om dagen, medan majoriteten av folket har fått nöja sig med ett eller till och med bara ett mål varannan dag ända sedan den indonesiska invasionen. När befolkningen upprörs över detta och protesterar anses de vara statsförrädare. Det har drabbat byhövdingarna på Atauro och i Aidabalate som ligger i området Atabae i Bobonarodistriktet. Dessa hövdingar tillrättavisades av högre tjänstemän, när de talade ut om livsmedelsbristen. De anklagades för att baktala den lokala styrelsen.
 • Det är viktigt att komma ihåg att östtimoreserna alltid har kunnat odla tillräckligt med ris för sin försörjning under den pprtiugisiska kolonialtiden. Det fanns flera jordbruksområden som bidrog till risproduktionen, som räckte till hela befolkningen, då uppgick den till 700,000 (nästan lika många som idag). Dessa områden var Tunubibi och Cailaco i Bobonarodistriktet, Natarbora i Manatutodistriktet och Uatulari i Viquequedistriktet.

Källa: ebrev från katolik

04 - Fem dagar med östtimoreser - Från det sublima till det löjliga

Tre minnesvärda dagar i Portugal och två i Finland - i Portugal den första nationella exilkongressen, i Finland ett seminarium om Östtimor och Indonesien.

Exilkongressen är ett stort steg framåt, ett utkast till en författning för ett fritt Östtimor antogs, nytt namn och nya stadgar för CNRT (tiidigare namn CNRM) antogs, Xanana Gusmao valdes enhälligt till ledare med José Ramos-Horta som ersättare.

Läs Carmel Budiardjos intressanta, uppmuntrande och humoristiska rapport (på engelska).

April

28 - Första nationella exilkongressen avslutad

218 delegater avslutade den första Östtimoresiska Nationalkongressen i exil den 28 april. Delegaterna kom från Australien, Portugal, Macao, Angola, Mozambique, Sydafrika, USA, Holland, Belgien, Norge, Italien, Kanada, Storbritannien, Irland, Östtimor och Indonesien. De representerade politiska, kulturella och sociala organisationer liksom idrottsföreningar.

Kongressen antog en Magna Carta över grundprinciperna avseende frihet, rättigheter, skyldigheter och garantier för att vägleda uppbyggnaden av ett framtida oberoende Östtimor.

Kongressen grundade också CNRT, på engelska "National Council of Timorese Resistance".

CNRT:s organ är de politiska, exekutiva och juridiska kommissionerna.

Vill Du ha Magna Cartans fullständiga text, så kontakta oss (email: tpollak@algonet.se, telefon 08-27 24 27 (kvällar), post Östtimorkommittén, Box 70341, 107 23 STOCKHOLM).

02 - 85 Östtimoreser ihjälsvultna

Åttiofem bybor har dött genom den akuta livsmedelsbristen på grund av felslagna skördar efter en lång torka. De 85 östtimoreserna kom från byn Fefudin mellan Kefa och Oecusse. Uppgifterna har förmedlats av australiska biståndsarbetare.

Källa: East Timor International SupportCenter
PO Box 651 Nightcliff,
Darwin, NT 0814, Australia

För mer information kontakta Maria Soares, tel +61-8-8948-4458/ +61-8-8985-5678 (bost) eller Sonny Inbaraj, tel +61-8-8948-4458/ +61-8-8985-5529/ +61-8-8941-7689 (bost).

Mars

26 - RENETIL-ledare frigiven

Generalsekreteraren för RENETIL, den östtimoresiska studentrörelsen, Fernando de Araujo har frigetts ur fängelse i Jakarta. De Araujo dömdes 1992 till nio års fängelse för att i Jakarta ha organiserat en demonstration mot Santa Cruz-massakern.

De Araujo har varit RENETIL:s generalsekreterare sedan organisationen grundades den 20 juni 1988.

Källa: Lusa

11 - Fretilinledaren Santana har omkommit

Falintils, det väpnade motståndets, stabschef Taur Matan Ruak tillkännagav den 2 april i datakonferensen reg.easttimor att överbefälhavaren för Falintil Nino Konis Santana omkommit den 11 mars. Konis Santana dog genom en olyckshändelse och begravdes samma dag.

Konis Santana efterträdde Xanana Gusmao, när denne 1993 tillfångatogs av indoneserna.

Matan Rauk övertar befälet tills vidare. Han deklarerar det som sina uppgifter att:

 1. Stödja och främja de politiska reformer som är nödvändiga för att ena alla östtimoreser i kampen mot Indonesiens militära ockupation. Det är väsentligt att återuppta dialogen för att åstadkomma samförstånd om Östtimorfrågans internationella status.
 2. Etablera politiska allianser med alla erkända och intresserade parter.
 3. Etablera en gemensam politisk strategi för att uppnå konsensus om en lösning.
 4. Kämpa för att konsolidera och utvidga vår politiska och militära närvaro i hela landet och organisera ett mycket starkt, trovärdigt och systematiskt internt tryck mot Indonesiens militära ockupation.
 5. Stödja det internationella, särskilt Portugals, Indonesiens och Förenta Nationernas, arbetet för att finna en tillfredsställande lösning på den problematiska frågan om Östtimor.

Matan Rauk vädjade till omvärlden och särskilt den Europeiska Unionen och USA att utöva tryck på Jakarta för att inta en mer flexibel position i Östtimorfrågan. Han vädjade till de portugisisktalande länderna att enat ställa sig i spetsen för Östtimors kamp. Han vädjade till de internationella solidaritetsorganisationerna över hela världen att befästa och utöka sitt nätverk till stöd för Östtimor. Han vädjade till Portugal att upprätthålla sin fasta hållning enligt de internationella lagarna och den portugisiska republikens konstitution.

- För vår del kommer vi att fortsätta att stödja Portugals deltagande i en rättvis lösning för Östtimor, skriver Matan Rauk. Jag vädjar till regeringen i Jakarta att tillsammans med världssamfundet arbeta för en fredlig lösning och medvetet inse att den radikala inställningen inte kommer att gynna Indonesien. Tvärtom, den kommer bara att bidra till att förvärra situationen, som kommer att skada Indonesiens internationella anseende.

- Konis Santanas död är ett allvarligt bakslag för det östtimoresiska motståndet, sade fredspristagaren José Ramos Horta i ett uttalande den 30 mars.

Konis Santana var vid sin död 42 år gammal. Han har under de sista 20 åren kämpat för Östtimors befrielse.

10 - Chris Wenner sårad i Kosovo

Östtimors och Indonesiens vänner blir bestörta, när de hör att Chris Wenner, också känd som Max Stahl, blev ganska allvarligt sårad i Pristina, Kosovos huvudstad, igår.

Jag såg honom på den brittiska televisionen, mycket blodig i ansiktet, efter att han blivit slagen. Hans vänstra öga var svullet och blodtäckt. Kommentatorn sade att läkarna diagnosticerat ett brutet kindben.

Hans hustru berättade för mig i morse att han anfölls av civiklädda serbiska poliser medan han filmade albaner som protesterade mot serbernas massakrer i albanska byar de senaste dagarna. Han hade fortsatt att filma efter att en officer från en balkong hade hotat honom och skakat sitt gevär i luften. Polisen släpade in honom i en gränd och slog honom. Hans kamera konfiskerades.

Källa: Carmel Budiardjo, Tapol, i datakonferensen reg.easttimor

02 - Stjärnor i film om Östtimor

Martin Sheen och Emma Thompson ska spela in en film om Östtimor, rapporterar medier i Portugal.

Den amerikanska filmproducenten Dean Stoecker säger till tidningen Journal de Noticias att bägge filmstjärnorna är mycket engagerade i projektet. Han säger också att det inte blir en politisk film, men att den tragiska historien om ett folk som ser sitt land olagligt ockuperat kommer att berättas.

Martin Sheen, som är amerikan, spelar brittisk FN-ambassadör och brittiska Thompson en australisk kvinna, vars make, en journalist, dödas i Östtimor.

Metro, Stockholm (AP)

East Timor - Broken promises

Så lyder rubriken på en ny rapport från Amnesty International. Underrubriken är "Implementation of the recommendatios of the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, summary of arbitrary executions following a visit to Indonesia and East Timor in 1994".

FN:s specielle rapportör var i Indonesien och Östtimor 1994. Han föreslog en rad åtgärder för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. Praktiskt taget inga av förslagen har genomförts!

Kontakta Amnesty eller kommittén för en kopia av rapport ASA 21/24/98.

19 - Hans Göran Franck avliden

Natten till den 19 mars avled Hans Göran Franck. Han var under flera år aktiv för Östtimoresernas sak. Han deltog till exempel under sina år som riksdagsman (s) i en mycket uppmärksammad resa tillsammans med Ingbritt Irhammar (c) och Ingela Mårtensson (fp) samt journalisten Ragnar Hedlund till Östtimor 1993. Vi kunde lita på Hans Görans deltagande som talare vid många manifestationer. Hans Göran arbetade alltid för de mänskliga rättigheterna både i sitt arbetsliv som advokat och som politiskt aktiv. Han var med och grundade den svenska sektionen av Amnesty och var under många år dess ordförande. Vi beklagar familjens sorg och kommer att sakna Hans Göran.

15 - SIDA-bidrag till skogsvård

SIDA bidrar med 140 000 dollar till den indonesiska regeringen. Pengarna går till ett skogsvårdsprojekt. Målet är att öka kunskapen hos ministerierna för skogsbruk, handel och miljövård liksom provinsmyndigheter och företag. Uppgifterna lämnades till den indonesiska tidningen Suara Pembaruan av generaldirektören för skogsexploatering i skogsbruksministeriet, Titus Sarijanto.

Februari

26 - SIDA ger miljoner till mödravård

Sida bidrar med sex miljoner kronor till ett treårigt projekt för att förbättra mödravården i Östtimor.

Mödradödligheten i landet är dubbelt så hög som i Indonesien och 130 gånger högre än i Sverige. Enligt Sida skulle många av dessa dödsfall kunna undvikas om det fanns en utbildad hälsovårdare på plats vid förlossningen.

Målet är att med Sidapengarna i ryggen utbilda hälsovårdare så att de kan finnas med vid 50 procent av förlossningarna.

Fyra av fem blivande mammor ska, när projektet är slutfört år 2000, kallas till minst fyra mödravårdskontroller under graviditeten.

Denna notis fanns i Dagens Nyheter. Östtimorkommittén återkommer med mer information om hur bidraget ska användas.

Januari

22 - Uusman i Indonesien

Den indonesiska tidningen "Suara Pembaruan" skrev den 22 januari att kommunikationsminister Ines Uusman var på besök i Indonesien mellan den 17 och 22 januari. Hon var inbjuden av den indonesiske kommunikationsministern, Haryanto Dhanutirto. Ines var tillsamans med representanter för 16 företag. Syftet med besöket var att öka samarbetet mellan Indonesien och Sverige inom transport och telekommunikation.

08 - Horta: Sjukhusen i Östtimor liknar dödsläger

Vid ett besök i Macau sade José Ramos-Horta att sjukhusen i Östtimor liknar döds- och koncentrationslägren i Nazityskland.

Ramos-Horta anklagade också indonesiska läkare för att "aktivt deltagit i förgiftandet av (östtimoresiska) barn". Nobelpristagaren uttalade anklagelserna när han talade inför en läkarkongress i Macau. 350 allmänpraktiserande läkare deltog i kongressen.

Ramos-Horta, som delade 1996 års fredspris med Östtimors katolske biskop Carlos Ximenes Belo, sade att många östtimoreser som behöver sjukhusvård för vanliga åkommor "dör av fullständigt oväntade och oförklarliga orsaker". Han betonade att många flyktingar har "överlevt angrepp på sin fysiska integritet av indonesiska läkare". Ramos-Horta, som lever i exil i Australien, anklagade också indonesiska läkare, som arbetar i sjukhus i Östtimor, för " mycket allvarliga fall av kollaboration med de (indonesiska) ockupationsstyrkorna".

Den medicinska kongressen i Macau antog en deklaration som "protesterar mot det sätt på vilket medicinsk hjälp ges i Östtimor". "Godtycke, ojämlikhet och orättvisa i utövandet av sjukvård (i Östtimor) är resultatet av en förtryckarregim, som åsidosätter de mest grundläggande mänskliga rättigheterna" fortsätter deklarationen.

Till kongressen kom ett meddelande från en anonym östtimoresisk läkare. Han anklagade indonesiska läkare, som arbetar i territoriet, för att vara "den indonesiska regeringens agenter (som arbetar för att) eliminera den östtimoresiska befolkningen".

Källa: Lusa/Fim

07 - Studentprotest mot enleveringar

Femtio östtimoresiska studenter medlemmar i den östtimoresiska studentorganisationen IMPETTU gick på Java till provinsparlamentet i Semarang tisdagen den 6 januari för att protestera mot bortförandet av östtimoreser på östra Java.

Studenterna bar ett plakat med orden: "Stop the terror and intimidation of East Timorese students in Indonesia".

Enligt den indonesiska tidningen Kompas den 7 januari så sade överste Suparto att om det verkligen var sant att enleveringarna hade utförts av arméfolk, så borde studenterna ta saken i egna händer och göra motstånd. "Strid mot dem", sade han, "och om ni kan arrestera dem, så kommer vi att tacka er, ty sådana människor skadar bara arméns goda rykte."

Njut av TAPOL:s kommentar:

Föreställ er vad som skulle hända om östtimoresiska studenter följde rådet. Massor av "östtimoresiska terrorister" inför rätta anklagade för våld mot personal tillhörig de väpnade styrkorna.

Källa: TAPOL i datakonferensen reg.easttimor

06 - FN:s sändebud i Östtimor

FN:s särskilde Östtimoransvarige, Jamsheed Marker, besökte nyligen Östtimor. Enligt Portugals FN-ambassadör Antonio Monteiro var det mycket positivt.

Källa: Lusa/Fim i datakonferensen reg.easttimor

05 - UDT ej med i exilkongress

UDT:s ordförande Joao Carrascalao sade till Lusa att UDT inte kommer att delta i den kongress för exiltimoreser som ska hållas i mars.

Källa: Lusa/Fim i datakonferensen reg.easttimor

03 - Ramos Horta i International Herald Tribune

International Herald Tribune publicerar idag en kort artikel av José Ramos Horta. Han pläderar, liksom i sin nyårshälsning, för en fredlig lösning av konflikten.

03 - Från en medfånge till Xanana

Wilson är ledare för SPRIM, Indonesisk Solidaritet med Mauberefolkets Kamp. Han är liksom CNRM-ledaren Xanana Gusmao fängslad av den indonesiska regimen i Cipinang-fängelset. Wilson har umgåtts med Xanana och skrivit flera korta berättelser om detta på hösten 1997. I januari kom de ut och översattes till engelska från Bahasa Indonesia.

Tre av ämnena är

Som vanligt kan Du få de fullständiga engelska texterna från kommittén. Enklast är kanske att skicka ett ebrev till tpollak@algonet.se.

02 - Biskop Belo för "Öppenhet och demokrati"

I en telefonintervju med den portugisiska radiostationen Antena 1 sade den östtimoresiske biskopen Ximenes Belo, fredspristagare 1996, att han såg tecken på förändringar i Indonesien. Han vill dock att det indonesiska samhället blir "mer öppet och demokratiskt ... Grupperna som kämpar för demokrati och frihet (i Indonesien) är för svaga", sade biskopen. Han sade också att förhållandet för mänskliga rättigheter inte förbättrats.

Källa: Lusa/Fim i datakonferensen reg.easttimor