Krokodil

Östtimormöte
den 12/11 2001 i Stockholm

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Östtimorkommittén arrangerade på 10-årsdagen av massakern på Santa Cruz-kyrkogården i Dili den 12 november 1991 ett möte.

Vid mötet antogs ett uttalande till stöd för sanning och rättvisa i Östtimor.

Följande riksdagsledamöter och organisationer ställer sig bakom uttalandet:

 • Marianne Andersson (c)
 • Karl-Göran Biörsmark (fp)
 • Agneta Brendt (s)
 • Margareta Cederfelt (m)
 • Marianne Samuelsson (mp)
 • Margareta Viklund (kd)
 • Eva Zetterberg (v)
 • Caritas Sverige
 • Föreningen Fjärde Världen
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
 • Justitia et Pax
 • Kristna Fredsrörelsen
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
 • Svenska Fredskommittén
 • Vänsterpartiet

Läs uttalandet.

Ann Larsson och Ann-Sofie Roberntz berättade vid mötet också om sina uppdrag som FN-volontärer i samband med valet till en konstituerande församling den 30 augusti 2001.