Krokodil

Östtimormanifestation
den 12/11 1999 i Stockholm

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

En Nationell samling för mänskliga rättigheter och demokrati i Östtimor, en manifestation arrangerad av Östtimorkommittén hölls i Stockholm på Sergels torg på årsdagen av massakern på Santa Cruz-kyrkogården i Dili den 12 november 1991. Vid massakern dödade indonesisk militär över 200 obeväpnade, unga demonstranter.

Följande organisationer ställde sig bakom manifestationen:

 • Amnesty International, svenska sektionen
 • Caritas Sverige
 • Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
 • Justitia et Pax
 • Kristna Fredsrörelsen
 • PeaceQuest
 • Svenska FN-förbundet
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
 • Svenska Fredskommittén
 • Rättvisepartiet Socialisterna

Förutom representanter för ovanstående organisationer deltog riksdagsledamöter från samtliga1 partier.

Läs det gemensamma uttalandet och de olika talen

1. Eva Zetterberg (v) var av persoliga skäl förhindrad att närvara.