Krokodil

Östtimordemonstration
den 24/4 1999 i Stockholm

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Demonstrationen hölls utanför Indonesiens ambassad på Djurgården.

Läs det uttalande som skickades till ambassaden.
Riksdagsledamoten Eva Zetterberg från vänsterpartiet var huvudtalare.