Krokodil

East Timor Observatory
Vad är det?

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

East Timor Observatory

East Timor Observatory bildades av de två portugisiska oberoende organisationerna "Commission For The Rights Of The Maubere People" (CDPM) och den ekumeniska gruppen "Peace Is Possible In East Timor". East Timor Observatory ska följa förhandlingarna mellan Portugal och Indonesien under ledning av FN:s generalsekreterare nu när dessa genom överenskommelsen i New York den 5 augusti 1998 har gått in i ett nytt skede. East Timor Observatory kommer att samla, sammanställa och publicera information om förhandlingarna och den efterföljande övergångsperioden i Östtimor.

Cristina Cruz är organisationens koordinatör. Adressen är

Rua Pinheiro Chagas, 77, 2O
1050-176 Lisboa
Portugal
Tel +351 1 317 28 69, fax +351 1 317 28 70, e-post cdpm@esoterica.pt