Krokodil

Vem är Xanana?

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

José Alexandre Gusmão, alias Kay Rala Xanana Gusmão, föddes den 20 juni 1946 i Laleia, Manatuto, Östtimor. Han, en bror och fem systrar växte upp i landet. Hans far var skollärare och Xanana avslutade primärskolan och började sekundärskolan i den katolska missionen i Nossa Senhora de Fatima i Dare, innan han flyttade till Dili. Han började arbeta i tidiga år, på mornarna som lantmätare och på eftermiddagarna som lärare i den kinesiska skolan. 1974 i april blev han anställd på A Voz de Timor (Timors röst - en tidning som gavs ut i Östtimor fram till augusti 1975). Han blev medlem i Fretilin - Revolutionära Fronten för ett Oberoende Östtimor - samma år, senare blev han ställföreträdande chef för dess informationsavdelning.

När Fretilins ordförande Lobato dödades den 31 december 1978 blev Xanana dess ledare. Han tillfångatogs av indoneserna den 20 november 1992 och dömdes av dem till 20 års fängelse.

Källa: Timor link, London, nr 46 februari 1999