Krokodil

Östtimormanifestation
den 12/11 2000 i Stockholm

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

En manifestation för sanning och rättvisa i Östtimor arrangerad av Östtimorkommittén hölls i Stockholm på Sergels torg på årsdagen av massakern på Santa Cruz-kyrkogården i Dili den 12 november 1991. Vid massakern dödade indonesisk militär över 200 obeväpnade, unga demonstranter.

Följande organisationer ställde sig bakom manifestationen:

  • Amnesty International, svenska sektionen
  • Caritas Sverige
  • Justitia et Pax
  • Kristna Fredsrörelsen
  • PeaceQuest
  • Rädda Barnen
  • Stockholms FN-förening
  • Svenska FN-förbundet
  • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Förutom representanter för ovanstående organisationer deltog representanter från sex riksdagspartier.

Läs det gemensamma uttalandet.