2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari

Januari

10 - La'o Hamutuk yttrar sig om budgetförslaget  Nytt!

NGO:n La'o Hamutuk har skrivit en längre inlaga till parlamentets budgetkommission med synpunkter på det senaste, reviderade budgetförslaget.

Inlagan avslutas med fem huvudrekommendationer till ändringar i förslaget.

Läs hela inlagan (på engelska) här …

08 - CAC överlämnar 43 korruptionsfall till åklagare  Nytt!

Dili. Östtimors antikorruptionskommitté (CAC) kommer att överlämna 43 fall av påstådda brott till åklagarämbetet tillkännagav ordföranden Sergio Hornai idag.

Hornai sade atthe anklagelserna bara var några av de 73 rapporterna som utreds och omfattar bland annat sex fall som remitterats från andar ministerier.

[I] alla fall måste vi genomföra en grundlig utredning för den allmänne åklagaren (Public Prosecution Service - Ministeriu Publiku – MP) och sedan kommer MP att använda sin kompetens för att (antingen) åtala er arkivera fallen, sade Sergio Hornai.

Han bad landet att vara tålmodigt betärrande den officiella domstolssprocessen.

Vi alla väntar på processerna för alla korruptionsbrott kommer att gå igenom utredningsprocessen, tillade han.

Till media i onsdags sade Hornai att han inte kunde avslöja arten av anklagelser. Men han diskuterade rapporter om oriktigt användande av medel som har cirkulerat runt färja Haksolok, som blivit kvar i Portugal.

Han sade att varje anklagelse kräver en grundlig och noggrann utredning för att avgöra om något brott har blivit begånget.

Ständiga förseningar och kostnadsökningar för den framtida färjan till Oe-cusse och Ataúro-ön har till anklagelser om korruption. Projektet på 15 miljoner US-dollar har ännu inte levererats till Östtimor.

Ordförande Hornai sade att CAC ladrig har varit rädd för att genomföra utredningar, inklusive fartyget Haksolok.

CAC är bara rädd för spöken, sade han med ett leende.

Först publicerat på tetum under rubriken KAK: Seidauk iha Investigasaun Loloos ba Roo Haksolok and KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43.

Källa: Domingos Piedade Freitas/TATOLI

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2020. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.