2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

28 - Östtimor hoppas på kinesiska investeringar i infrastruktur

Östtimors Kinaambassadör Abrão dos Santos har sagt att hans land hoppas på att attrahera mer investeringar i sin infrastruktur från kinesiska företag och i sitt fiske och sin turism, som är viktiga för dess ekonomiska utveckling enligt China-Africa Friendly Economic and Trade Development Foundation.

I ett skriftligt uttalande av stiftelsen citeras dos Santos, när han säger det i ett möte med dess ledare Zhang Yi.

dos Santos sade att Östtimor välkomnar besök av grupper av kinesiska affärsmän arrangerade av stiftelsen, som den timoresiska ambassaden i Peking skulle expediera.

Stiftelsen kommer att utföra sin roll i det växande ekonomiska utbytet mellan Kina och Östtimor och i hopknytningen av förmågorna hos kinesiska och angolanska företag. citerar uttalandet att Zhang har sagt.

Källa: Permanent Secretariat to the Forum for Economic and Trade Co-operation between China and Portuguese-speaking Countries (Macao)

28 - President Lú Olo ber parlamentet om förlängning av undantagstillståndet

President Francisco Guterres Lú Olo har föreslagit parlamentet att förlänga undantagstillståndet på grund av coronapendemin 30 dagar.

Förlängningen kommer att börja den 3 januari och löpa till den 1 februari 2021.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

18 - 2020 års nationella skolexaminationer - 53.425 studenter godkända

Dili. Östtimors utbildningsministerium har tilllkännagivit resultaten för de 55.072 elever som deltog i årets nationella examinationer.

Av de 5.072 eleverna i examinationen blev 53.425 godkända medan 1.647 elever underkändes, rapporterade utbildningsminister Armindo Maia vid en presskonferens i Vila Verde.

Han bekräftade att av de 30.359 eleverna i grundskolans 9:e årskurs 96,9 % godkändes i proven och 3,03 % av eleverna underkändes. 19.671 av gymnasisterna klarade betyget bra i proven.

Eleverna från det tekniska yrkesgymnasiet som deltog i proven var 4.568 men bara 4.317 elever klarade proven, medan av de 20.145 eleverna i de allmänna gymnasierna deltog i proven och 19.671 klarade sina examina och 474 underkändes, tillade han.

Koordinatören för den nationella kursplanen, Pedro Ribeiro Gonçalves, avslöjade att elever som fått de högsta betyget kommer från CAFÉ-skolan i Bobonaro, Teknik- och vetenskapsgymnasiet och socialkunskap- och humaniora.

Enligt vad Gonçalves sade kommer eleverna med de högsta betygen att belönas av utbildningsministeriet med ett diplom.

Källa: Tome Amado/Tatoli

16 - Prabowo belönar Eurico Guterres, tusentals tidigare östtimoresiska milismän

Jakarta. Försvarminister Prabowo Subianto har överlämnat belöning i form av medaljer och certifikat som Nationell försvarspatriot till 11.485 tidigare östtimoresiska kämpar.

Prabowo överlämnade de symboliska belöningarna till 23 representanter — — av vilka en var östtimorisesisk prointegrationsprofil och tidigare vice befälhavare för en östtimoresisk proindonesienmilis Enrico Guterres.

Prabowo sade att belöningarna visade regeringens försäkran om att uppmärksamma de medborgare som har offrat sig själva för nationen och landet. I tillägg till detta har regeringen också tänkt på deras tjänster och offer.

Genom att ge dessa belönngar kna tidigare östtimoresiska kämpar lämna vidare nationalistiska och patriotiska värderingar och Pancasilas [statsideologin] värderingar till nästa generation, sade Prabowo i ett pressmeddelande onsdagen den 16 december.

Prabowo tog också tillfället i akt att förklara att belöningarna han delade ut under en ceremoni i försvarsdepartementet i Jakarta är en slags respekt landet har för medborgare som tjänstgjort för att upprätthålla suveräniteten och försvara integriteten hos enhetsstaten Republiken Indonesien (NKRI).

Tidigare östtimoresiska kämpar, sade han, är indonesiska medborgare som kämpat för att behålla Östtimor som en del av NKRI och detta förkroppsligas av deras lojalitet och beslutsamhet att fortsätta leva i Indonesien.

Landet och nationen kan inte tillåtas att glömma de tidigare östtimoresiska kämparnas och deras familjers offer och tjänster, sade Prabowo.

Prabowo själv har en militär tjänstgöringshistoria i Östtimor. Han är den tidigare plutonchefen för Group I/Para Commandos, som deltog tillsammans med andra truppor i Operation Nanggala, en av grupperna som deltog i Seroja (Lotus) Operation, som markerade den militära invasionen av Östtimor 1975.(tst/arh)

[Översatt av James Balowski. Den ursprungliga titeln på artikel är Prabowo Ganjar Ribuan Eks Pejuang Timor Timur Piagam Patriot.]

Källa: CNN Indonesia

15 - 16 aktivistdagar i Östtimor

Den största delen av tiden är män förövare av våld mot kvinnor och flickor, men män har också en viktig roll som partner för att i första hand förebygga våld från att utövas. Betydelsen av LADV och en påminnelse om att kvinnor och flickor inte ska skylla kvinnor för deras erfarenheter av misshandel — förändring måste börja med dem som förövar våld och dem som tolerar det som norm. Som stöd för Östtimors pågående ansträngningar att eliminera alla former av våld mot kvinnor och flickor har EU och FN gått samman och tagit fram initiativet Spotlight tillsammans med regeringen under ledning av SETI och olika CSO-partner.

Se en kort video från FN i Östtimor här …

09 - Leach: Dags för ett tvärpolitiskt konsensus om olja och gas i Dili?

Östtimors byte av regering reser frågan om den långsiktiga hanteringen av olje- och gastillgångar. Expertanalytikern Michael Leach frågar om det är dags att skjuta politiken åt sidan till förmån för landets långsiktiga ekonomiska hälsa.

Östtimors politik avslutar ett svårt år i ett intressant läge. Året började illa för den av Taur Matan Ruak ledda regeringen, när dess budget för 2020 led ett nederlag genom dess egna allianspartner, Xanana Gusmãos politiska parti, National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT). Men Ruak avslutar året fortfarande som premiärminister, ty oppositionspartiet Fretilin steg in för att ge hans regering stöd i parlamentet.

Den här parlamentariska förståelsen resulterade i en föränd regering. CNRT har gåtti opposition efter sammanbrottet för alliansen som vann parlamentsvalet 2018. I dess ställe finns en regering bestående av Ruaks lilla People’s Liberation Party (PLP), Fretilin och det ungdsomsorienterade KHUNTO. Fretilin har övertagit ett antal nyckelministerier från de avgående CNRT-ministrarna.

Olika parlamentariska CNRT-protester och juridiska utmaningar av konstitutionaliteten hos den ombildade regeringen och presidentens (Fretilins Francisco ‘Lú Olo’ Guterres) beslut gav ingenting. Trots att spänningen mellan partierna har ökat, förblir Dili lugnt, ty regeringen har under året framgångsrikt hanterat hotet från covid-19-pandemin.

De nya koalitionsarrangemangen betyder att, bortsett från en kortlivad minoritetsregering ledd av Fretilin 2017-2018, så står Xanana Gusmão utanför makten för första gången sedan 2007. Bakom scenen ser det ut som om Fretilins ledare Mari Alkatiri har utmanövrerat den gamla mästaren i den här rundan av deras ständiga kamp efter självständigheten. Man ska aldirg underskatta den tredje av de stora historiska ledarna, José Ramos-Horta, som informellt tycks ha lierat sig med Gusmão, ett partnerskap som skulle kunna en återkomst av Ramos-Horta som presidentkandidat 2022. Gusmão använder nu sin tid för att bygga upp ett parti, någonting som CNRT, ett klassikt ‘maktparti’ grundat på Gusmãos karismatiska arv, hade åsidosatt sedan dess grundande 2007. En stor ansträngning görs för att värva stöd i den mäktiga katolska kyrkan och bygga upp partistrukturen ute i landet, även om partiet fortfarande saknar en tydlig andra linje av ledare.

Men för många i Östtimor, när landet står inför en slutt på sin förmåga attfinansiera statsbudgeten med sina oljetillgångar inom ett årtionde, har dessa elitens strider med tiden minskat i betydelse. Obetydliga framsteg har gjorts för att diversifiera ekonomin, vilket betyder att bristen på nationellt konsensus om förvaltningen av naturtillgångarna skulle kunna undergräva Östtimors långsiktiga ekonomiska livskraft. Med oljefondens existerande förmåga att finansiera de årliga budgetarna i kanske 10 år krävs en beslutsam ansträngning för att skapa konsensus om politike nödvändig för att säkra att Östtimor kan uppehålla inkomstströmmen från sina havsbaserade olje- och gasfält.

Enligt de flesta uppskattningarna kommer Östtimors oljefond att behöva hitta nya inkomster från 2030 för att stödja årliga budgetar av den storlek landet har vant sig vid. I genomsnitt har årsbudgetarna växt med 11 procent årligen. Trots utsikterna av något ökade intäkter från Santos avgift för de existerande Bayu-Undan-fälten i Östtimors maritima zon, finns det fortfarande ingen lösning för nyckefrågan om utvecklinga av det outvecklade olj-e och gasfältet Greater Sunrise.

Den politiska utvecklingen 2020 har skapat en känsla av politiskt limbo. Förfäktad så länge av Gusmão och det centrala i den ntionella strategiska utvecklingsplanen hänger ett moln över megaprojektet för behandling av olja och gas, Tasi Mane, på Östtimors sydkust med Gusmão i opposition. Nästa val blir inte förrän 2023, när Gusmão kommer att avra 77 år gammal. Under den här tiden haänger frågan om den nya regeringens politik för Greater Sunrise över den.

Den ombildade regeringen har skickat blandade budskap hittills. Medan premiärminister Ruak nyligen upprepade sitt stöd för Tasi Mane, har andra regeringsmedlemmar, bland dem den nye olje- och gasministern, villkorat stöd för planen genom att betona behovet av oberoende studier av genomförbarheten. Regeringen har också ersatt gamla chefer för den nationella myndigheten för petroleum och mineraler och det nationella oljebolaget Timor GAP — chefer som varit avgörande för att utforma CNRT:s visioner för inudstrin.

Trots att den av Gusmão ledda regeringen lovade mycket större inkomster än de som skulle fås genom processering i Australien, har kravet på genomförbarhetsstudier stöd av en del oberoende analytiker. Den prominenta ideella organisationa La'o Hamutuk hävdar att riskerna, nyttan och kostnaderna med processerinen inte har analyserats seriöst. Som en illustratin av problemet föreslår budgeten för 2021 att ta ut mer än det hållbara uttaget ur oljefonden med omkring 830 miljoner dollar, något som bara kan göras ytterligare 10 år enligt nuvarande uppskattningar.

Parlamentets mäktiga kommitté för offentliga finanser har öppet ifrågasatt logiken i några av överföringarna till megaprojket i detta års budget givet de fortsatta problemen med tillgång till säkert dricksvatten i en del samhällen. La'o Hamutuk har varnat för otillräckliga satsning på regeringens uttalade prioritetsområden hälsovård, utbildning, vatten och jordbruk, vilka tillsammans står för 18 procent av 2021 års budget. Det här har varit en vanlig refräng under åren och La'o Hamutuknoterar motsägelsen mellan kravet på genomförbarhetsstudier och de fortsatta summorna till institutioner som Timor GAP, vilka nästa år kommer att få omkring 70 miljoner dollar.

Det finns alltid en god möjlighet att Gusmão skulle kunna återta makten 2023 och då med en vänligt stämd president. Om det blir fallet, så har den nuvarande regeringetnkanske 30 månader innan den står inför vla och med ett presidentval förestående i maj 2022, kanske med så få som 18 månader med en president så stödjande den nuvarande regeringen som Freitilns Lú Olo har varit. Men detta resultat är inte längre lika säkert som det en gång var. Medan Gusmão under åren har bevisat sig vara en mästare i att skapa koalitioner, så är Fretilins kärnväljare med 30 procent en kraftig bas för allianser och partiet tycks förbättra sin förmåga att förhandla dessa. I allt så kan det inte antas att den nuvarande regeringen bara är ett provisorium till Gusmãos återkomst.

Regeringsbyte ställer därför en mycket större fråga för Östtimor i dess helhet. Med Östtimors framtida ekonomi på spel och CNRT utan makt för tillfället, skulle många hävda att det är dags för ett partiövergripande konsensus om förvaltningen av statens viktigaste oanvända tillgång eller åtminstone en debatt om de olika utvecklingsmöjligheterna.

Medan detta kan ses som en dröm med tanke på de politiksa klyftorna och skulle kräva tekniskt stöd, är parlamentet väl förberett för att hålla en utfrågning för att skapa en tvärpolitisk bas före ne resurspolitik. När Timor GAP:s drift nu har hänskjutits till National Audit office, så är det som står på spel mycket mer än en teknsik fråga.

De val som regeringen står inför är svåra och berör kärnan av hur Östtimors viktiga icke-förnybara tillgångar ska förvaltas. Kommer regeringen att gå vidare med den existerande visionen för Tasi Mane eller en bantad version? Kommer den att leda oljan och gasen till Darwin, vilket leder till mycket lägre kostnader för staten, men potentiellt lägre inkomster? Eller finns det andra mer innovativa möjligheter som tar hänsyn till det globala skiftet bort från fossila bränslen? Skulle Östtimor kunna vara pionjär för sätt att få betalt för att inte exploatera tillgångarna i Greater Sunrise?

Den nationalistiska politiken i denna fråga kopplad till den nu lösta frågan om havsgränsen mot Australien förblir potent trots Gusmãos övergång till opposition. Medan den framgångsrika förhandlingen om havsgränsen var en kraftfull nationalistiskt totem, så har den framtida hanteringen av olja och gas i Greater Sunrise alltid varit en separat fråga; med olika utvecklingsmöjligheter fortfarande möjliga enligt gränsfördragets villkor.

Under tiden med betoning på känslan av politisk omvandling ökar nya mindre partier i Östtimor. Nästa val skulle kunna innebära skiften av de mindre spelarna som ingår i parlamentariska majoriteter. Många ser detta kanske som ett bra skäl för Östtimors stora politiska partier att gå samman om hanteringen av de stora icke-förnybara tillgångarna och börja planera de kommande tio årens fattigdomsminskning och ekonomiska diversifiering tillsammans.

Författaren, Michael Leach, är professor i Politics and International Relations vid Swinburnes tekniska universitet.

Publicerat av East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), etanlists@gmail.com och www.etan.org.

Källa: Asialink, som också innehåller foton och bildtexter

09 - Utveckling och laglydnad, men för vem?

NGO:n Fundsaum Mahein har publicerat en rapport på engelska med titeln Utveckling och laglydnad, men för vem?. I inledningen står det bland annat regeringens utvecklingsprogram misslyckas med att angripa vårt folks angelägna behov. Tyvärr är rapporten för lång att översätta. Därför ger vi här en länk till originalet. Du kan läsa det på http://www.fundasaunmahein.org/2020/12/09/development-and-the-rule-of-law-but-for-whom/.

07 - Årsdagen av Indonesiens invasion av Östtimor

Årsdagen noterades av Dagens Nyheter på Namn och Nytt-sidan.

Källa: Dagens Nyheter

05 - Premiärministern ser problem med hållbarhet avseende oljefonden

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak erkänner problemet med oljfondens hållbarhet och vill ha en öppen diskussion för den nationella utvecklingsfondens modell.

När det gäller oljfondens hållbarhet kommer vi att behöva diskutera den vidare. Jag tror att det är ett problem. Och vare sig vi vill eller inte är det hela landets angelägenhet och inte bara ledarnas angelägenhet, sade premiärminister Taur Matan Ruak.

Statsbudgeten är på kort sikt utmärkt för att finansiera utvecklingen av humankapitalet och nödvändig infrastruktur, som både kommer att kunna tillhandahålla och uppmuntra investerongar i den privata sektorn för ökad diversifiering.

President Francisco Guterres Lú Olo har samtalat med mig om om möjligheten för att starta en diskussion om ämnen som är viktiga för Östtimors utveckling. Således kommer vi att behöva avsätta tid för en diskussion, sade han,

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

02 - Fruktplockare från Östtimor flyger till Australien

Fruktplockare från Östtimor har gått ombord på ett Qantas-plan till Australien. De sågs med nunskydd på Dilis internationella Nicolau Lobato-flygplats. De ska fylla luckorna efter backpackers.

Fruktplockare från Östtimor har gå tt ombord på ett Qantas-plan för att flyga till Australien och ta lågt betalda jobb med fruktplockning lediga på grund av frånvaron av backpackers.

Dussintals arbetare med munskydd sågs köa på Nicolau Lobato International Airport i Dili i onsdags. Enligt Flightradare24 landade planet i Darwin på onsdagsmorgonen.

Tidigare har det rapporterats att Tasmanien skulle välkomna 150 arbetare från Östtimor i början av december för att hjälpa till med fruktplockning.

De kommer att behöva sitt i karantän i två veckor innan de börjar arbeta.

Arbetare från Stilla havsöar fick nyligen tillåtelse att bryta mot reseförbudet på grund av coronaviruset för att börja arbeta på jordbruk - även om antalet som har kommit med flyg till land bara är omkring 1.000.

Källa: Zoe Zaczek/Daily Mail Australia

November

30 - Minister slopar rekommendation att använda kondom i anti-AIDS kampanj

Östtimors hälsovårdsminister har beordrat borttagande av en rekommendation att använda kondom från affischer distribuerade i hela landet för att markera världens AIDS-dag anförande sitt motstånd mot vad hon kallade fritt sex.

Källor i hälsovårdsministeriet bekräftade för Lusa att Odete Belo hade utfärdat instruktioner att ta bort orden använd en kondom från affischerna efter att hon hade att hon skulle göra det i offentliga uttalanden i Dili.

Samma källor förklarade för Lusa att Belo vid ett möte med studenter i Östtimors huvudstad Dili sagt att hon var mot sådna rekommendationer och att människor skulle radera kondom från affischerna.

Belo, som Lusa utan framgång har försökt kontakta flera gånger sade vid mötet att unga människor ska gå till sängs tidigt och inte gå omkring och ha sex fritt.

Videor och fotografier skickade till Lusa visar människor som med svart målar över orden använd kondom på några affischer.

Ministerns hållning, som går emot allmänna internationella rekommendationer och mot inställningar försvarade av timoresiska och internationella organisationer som arbetar i denna sektor, speglar den hos tidigare ledare i den nationella kommissionen för bekämpning av HIV/AIDS (CNCS), som intog en ultrakonservativ hållning i frågan.

Trots en viss öppning de senaste åren förblir sexualfrågor nästan tabu i Östtimor, där tradition och och religion har med sina starka grepp om människor har hindrat många förebyggande aktioner på området sexuell hälsa och till och med distributionen av skyddsmetoder såsom kondomer.

CNCS, som tills nyligen leddes av en protestantisk pastor, Daniel Marçal, anklagas för olämplig politik genom att inte främja användningen av kondom i hela befolkningen utan istället bara rikta sig till grupper betraktade som riskutsatta eller människor som redan var HIV-positiva. Marçal själv sade offentligt att kizomba, en dans ursprungligen från Angola som är en av de populäraste i Timor, spolierar ungdomens framtid för dem som dansar den.

Tillfrågad om ändringen i policyn sade Marçal att det var en metodändring avsedd att ändra mentaliteten och vanorna så att affischer inte skulle utveckla synden fritt sex.

Regeringen utnämnde i september Atanásio de Jesus att ersätta Marçal.

En parlamentsledamot från CNRT-partiet, som har 22 mandat i parlamentet, Bendita Moniz Magno, har sagt att det sociala nätverket Facebook bidrar till ökningen av AIDS i Östtimor därför att det tillåter fler kontakter mellan unga människor.

Kritiker av CNCS betonar att, bortsett från dessa konservativa hållningar, CNCS har slutat rekommendera användningen av kondom oc i stället valt att söka utveckla självbehärskning.

Detta angreppssätt har kritiserats av hälsovårdsarbetare och representanter för en del organisationer i civilsamhället, som pekar på en ökning av sexuellt överförda sjukdomar, inklusive hepatit, och bristen på adekvata preventiva program. Sådana konservativa positioner, argumenterar de, betyder att många unga människorinte har den minsta information om sexuell hälsa och många kvinnor mäste söka sig till hemlig åtkomst ill preventivmedel.

Den växande ekonomiska mobiliteten hos Timors befolkning betyder att tillgång till sexarbetare, både i östtimor och utomlands har ökat risken för sexuellt överförda sjukdomar.

Unga människor medger ofta att de inte har någon kunskap om reproduktion — kvinnor förstår att de väntar barn i ett sent skede av graviditeten — med dominerande mmanliga personer i byn, som ofta tvingar kvinnor till oskyddat sex.

En studie nyligen fann att Östtimor lider av en epedemi av sexuellt överförda sjukdomar, särskilt HIV och syfilis, men att det fortfarande finns ett bra tillfälle att mindra och kontrollera deras spridning med lämpliga åtgärder.

Beslutsfattare och planerare måste säkra starka innovativa program [som är] strategiska för att öka preventionen utöver det nuvarande programmet för testning och behandling, konstaterar studien, som Lusa har sett.

Det härt kräver också progressiv politik — som kondomer — för alla och inte bara för målgrupper, betonar studien.

Gemensamt uppgjord av hälsovårdsministeriet och Världshälsoorgansiationen (WHO) grundar sig studien på en undersökning och analys gjord mellan november 2018 och mars 2019 med det största antalet frivilliga medarbetare i epedemiologisk övervakning någonsin.

Data visar en stor ökning av förekomsten av både HIV och syfilis på grund av en ökning av riskuppförandet i den analyserade målgruppen.

Källa: Lusa/MNA International

27 - Undernäring i Östtimor

EU uppskattar regeringens engagemang i kampen mot undernäring

Dili. EU:s ambassadör i Östtimor, Andrew Jacob, värderar regeringens engagemang i kampen mot problemet med undernäring i Östtimor.

Andrew Jacobs poängterade det under sitt tal vid presentationen av näringsundersökningen för 2020 i hälsovårdsministeriet i Caicoli i Dili,

Jag uppskattar det starka politiska engagemang Östtimors regering har i kampen mot undernäring och för primär hälsovård med kvalitet i samhällena, sade Andrew Jacob. Han sade att förverkliga politiken och strategin fört att kämpa mot problemet med undernäring i Östtimor kräver helhjärtat stöd från den politiksa exekutiven.

Övervakning av livsmedel och fokus på näringkommer att ge kvalitet på information som bidrar till planering av genomförandet av den Europeiska Unionens fleråiga fö 2012 till 2027. Betydelsen ur en teknisk synpunkt att investera i näring är att betona investeringar i mödrahälsovård och barns näringsintag, sade han.

EU bidrar med 10 miljoner € till hälsovårdsministeriet för att genomföra en strategisk plan för näring för att förbättra kvaliteten hos den primära hälsovården för befolkningen.

Vi bidrar med 10 miljoner €, eller 2 miljoner om året, direkt till budgeten. Denna finansiering används med regeringens beslut som underlag för att nå de indikatorer på näringsintag som har överenskommits mellan hälsovårdsministeriet och den Europeiska Unionen, förklarade han.

Östtimor registrerade 47,1 % av befolkningen som undernärda

47,1 % av den östtimoresiska befolkningen lever med undernäringsproblem enligt uppgifter publicerade av hälsovårdsministeriet.

Hälsovårdsminister Odete Maria Freitas Belo sade att den registrerade uppgiften om undernäring 2020 visar att 47,1 % av befolkningen i Östtimor på 1,2 miljoner lider av undernäring.

Med undersökningsdata från 2020 är Östtimor ännu inte ute ur kategorin undernäring eftersom landet ännu inte nått kriteriet uppställt av Världshälsoorganisationen (WHO) som är omkring 13-15 procent.

Data visar att andelen berörda i befolkningen minskade från 58,1 % till 50,2 % för 2010 respektive 2013 och till 47,1 % för 2020.

Belo sade att undersökningens resultat skulle hjälpa regeringen att planera program för att minska antalet undernärda i landet.

Det totala arbetet i vårdcentraler, sjukhus och nationella organisationer har rollen att främja näringsriktiga matprogram för barn och gravida så att de får mat med högt näringsvärde.

Källor: Felicidade Ximenes/Tatoli

27 - JSMP:s synpunkter på vigselsätt i enlighet med lag 10/2011 i civilrätten

Sammanfattning november 2020

Den 26 november 2020 sade Ana Paula Marçal, verkställande direktör för Judicial System Monitoring Programme (JSMP) att sunda juridiska regler kommer att säkra och skydda alla medborgares rättigheter inklusive friheten att utöva en religion efter eget val, därför att dessa rättigheter föreskrivs och garanteras i artikel 12 av Östtimors konstitution, som behandlar staten och kyrkosamfund.

I tillägg är rätten och friheten att välja och utöva sin religion också föreskriven i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),som ratificerades av Östtimor genom parlamentet 2003 i resolution 3/2003 och publicerades i State Gazette den 23 maj 2013.

Verkställande direktören förklarade också att även om dessa rättigheter är garanterade i de tidigare nämnda juridiska dokumenten, så behandlar lag 10/2011 i civilrätten i bok fyra procedurerna för giftermål och fortsätter att diskriminera andra religioner än den katolska.

JSMP uttryckte sin oro till relevanta organ såsom justitieministeriet, parlamentet — särskilt kommitté A — och också Östtimors parlamentskvinnors sammanslutning (Timor-Leste Parliamentary Women's Caucus — GMPTL) i möten och skriftligt. JSMP hoppas att våra tankar kommer att ges omsorgsfullt beaktande av de relevanta av de relevanta instutitionerna och att dessa artiklar [i lagarna] ändras eller utökas, så att ingen kommer att känna sig diskriminerad.

I förhållande till denna fråga har JSMP tidigare intervjuat religiösa ledare från muslimska och protestantiska trossamfund för att höra deras tankar avseende JSMP:s oro över civilrätten. I dessa intervjuer uttryckte också de intervjuade sina betänkligheter avseende avsnitt II av kapitel I i civilrätten om vigselprocessen, särskilt artiklarna 1475, 1476, 1477, 1479. De menar att dessa artiklar diskriminerar giftermål enligt andra religioner än den katolska.

Dessa betänkligheter avser vad som händer när en person tar ett officiellt dokument från sin religion för att få ett vigselintyg från Republiekn Östtimor registrerat och tjänstemän i notariattjänsten inte låter personen registrera detaljerna och säger till personen att lagen inte tillåter andra religioner att få ett vigselintyg.

JSMP menar att Östtimors civilrätta erkänner och värderar katolska och traditionella monogama äktenskap och äktenskap med brudpris.

Dessa religiösa ledares oro finns på JSMP:s webbplats www.Jsmp.tl på sidan med publikationer upplagda 2019 eller genom att klicka på länken https://jsmp.tl/wp-content/uploads/Pareser-ICCPRKazamentuSivilartigu1475FINAL_TETUM.pdf.

Som ett svar på denna oro presenterade justitieministern i ministerrådsmötet den 25 november 2020 möjliga lagstiftningsalternativ för ministerrådet om förslaget till lag om civilregisgter. Det lagstiftningsalternativ som presenterades säger att alla sorters äktenskap som lagligen godkänns ska registreras, varför det är ett juridiskt antagande att de kommer att vara civila till naturen och det kommer att förenkla rätten för medborgare och ett juridiskt ramverk kommer att tillhandahållas för att använda IT för att lösa alla andra tillkortakommanden i civilregistrets arbete.

JSMP tackar också justitieministern för föredragningen för ministerrådet som besvarar betänkligheterna framförda av en del parter, särkilt dem som inte är katoliker. JSMP hoppas att detta förslag i en nära framtid kan godkännas av ministerrådet och föreläggas parlamentet för diskussion.

För mer information kontakta Ana Paula Marçal, Executive Director för JSMP, epost ana@jsmp.tl, telefon 3323883 | 77040735
Webbplats https://jsmp.tl/

Källa: JSMP

25 - Värnplikt kommer att införas så snart det finns 4.000 militärer

Stabschefen för Östtimors väpnade styrkor, generalmajor Lere Anan Timur, sade i ett möte med president Francisco Guterres Lú Olo, att värnplikt kommer att så snart det finns 4.000-5.000 militärer.

Enligt F-FDTL:s stabschef har nu förutsättningarna för landet att införa värnplikt.

Regeringen godkände nyligen en förordning om ny reglering av lagen om värnplikt, som föreskriver en 18 månader lång värnplikt alla mellan 18 och 28. Värnpliktstiden kommer att omfatta militär utbildning och medborgarskapskunskap.

Fortfarande i mötet med statsöverhuvudet uttryckte generalmajor Lere Anan Timur oro för att många lokala statstjänstemän smiter från sitt ansvar, vilket skulle kunna orsaka instabilitet avseende säkerhet. Stabschefen för F-FDTL har därför bett regeringen att vidta åtgärder så att statens närvaro är stark i nationens hela territorium.

‘Jag tror verkligen att republikens president liksom premiärministern som veteraner och våra stödjare kommer att visa Östtimor den rätta vägen för landets välstånd och stabilitet’, tillade han.

Källa: Pressmeddelande från regeringsämbetet

23 - Ny finansminister i Östtimor

President Francisco Guterres Lú Olo har svurit in en ny finansminister, Rui Gomes, som ersätter Fernando Hanjam. Hanjam har avgått på grund av sjukdom.

Regeringen består nu alltså av följande personer

 1. Premiärminister, Taur Matan Ruak
 2. Vice premiärminister, Armanda Berta dos Santos (KHUNTO), även minister för social solidaritet och inkludering
 3. Vice premiärminister, José Maria dos Reis
 4. Minister och ordförande i ministerrådet, Fidelis Manuel Leite Magalhães (PLP), tidigare minister
 5. Koordinerande minister för ekonomiska frågor, Joaquim Amaral
 6. Minister för parlamentsfrågor och social kommunkation, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo (Fretilin)
 7. Finansminister, Rui Gomes (Fretilin)
 8. Utrikesminister, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno
 9. Justitieminister, Manuel Cárceres da Costa
 10. Minister för den statliga administrationen, Miguel Pereira de Carvalho (Fretilin)
 11. Hälsominister, Odete Maria Freitas Belo (Fretilin)
 12. Minister för utbildning, ungdom och sport, Armindo Maia
 13. Minister för högre utbildning, vetenskap och kultur, Longuinhos dos Santos
 14. Minister för social solidaritet och inkludering, Armanda Berta dos Santos
 15. Minister för de nationella befrielsekämparnas angelägenheter, Júlio Sarmento da Costa Meta Mali (PD)
 16. Minister för planering och territoriet, José Maria dos Reis
 17. Minister för offentliga arbeten, Salvador Soares dos Reis Pires
 18. Transport- och kommunkationsminister, José Agustinho da Silva
 19. Minister för turism, handel och industri, José Lucas do Carmo da Silva
 20. Jordbruks- och fiskeriminister, Pedro dos Reis (Fretilin), ersätter Joaquim Dos Reis Martins
 21. Försvarminister, Filomeno da Paixão de Jesus
 22. Inrikesminister, Taur Matan Ruak
 23. Minister för petroleum och mineraler, Víctor da Conceição Soares
 24. Vice finansminister, Sara Lobo Brites, tidigare finansminister
 25. Vice utrikesminister, Julião da Silva
 26. Vice justitieminister, José Edmundo Caetano
 27. Vice minister för den statliga administrationen, Lino de Jesus Torrezão
 28. Vice hälsominister, Bonifacio Maukoli dos Reis
 29. Vice minister för utbildning, ungdom och sport, António Guterres
 30. Vice minister för social solidaritet, Signi Chandrawati Verdial
 31. Vice minister för offentliga arbeten, Nicolau Lino Freitas Belo
 32. Vice minister för samhällsfrågor och kulturturism, Inacia da Conceição Teixeira
 33. Vice handels- och inudstriminister, Domingos Lopes Antunes
 34. Vice jordbruks- och fiskeriminister, Abilio Xavier de Araújo
 35. Vice inrikesminister, Antonino Armindo
 36. Statsekreterare för yrkesutbildning och sysselsättning, Alarico de Rosário
 37. Statsekreterare för kooperativ, Elizario  Ferreira
 38. Statsekreterare för miljö, Demetrius do Amaral de Carvalho
 39. Statsekreterare förkommunkationer, Merício  Juvinal  dos Reis Akara
 40. Statsekreterare för mark och egendom, Mário Ximenes
 41. Statsekreterare för ungdom och sport, Abrão Saldanha
 42. Statsekreterare för konst och kultur, Teófilo Caldas
 43. Statsekreterare för de nationella befrielsekämparnas angelägenheter, Gil da Costa Monteiro ‘Oan  Soru’
 44. Statsekreterare för fiskeri, Elídio de Araújo
 45. Statsekreterare för civilt skydd, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins
 46. Statsekreterare för jämlikhet och inkludering, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesu

Källor:

13 - Covid-19-läget i Östtimor

Till och med den 30 oktober 2020 har Östtimor 30 bekräftade fall av covid-19 av vilka bara ett fortfarande är pågående, ingen samhällsspridning och inga döda med covid-19.

Källa: DevPolicy/Australian National University

05 - Undernäring i skolåren kan skapa 20 cm längdskillnad mellan länder

En ny global analys ledd av Imperial College London och publicerad i tidskriften The Lancet har utvärderat längd och vikt hos barn i skolåldern världen runt.

Studien, som använde data från 65 miljoner barn mellan 5 och 19 år i 193 länder, visade att skolbarns längd och vikt, som är indikatorer på deras hälsa och kvaliteten på deras mat, varierar enormt världen över.

Det fanns en skillnad på 20 cm mellan 19-åringar i de längsta och kortaste länderna — det representerar en skilland på åtta års tillväxt för flickor och 6 års tillväxt för pojkar. Studien visade till exemple att den genomsnittliga 19-åriga flickan i Bangladesh och Guatemala (länderna med världens kortaste flickor) är lika lång som en genomsnittlig 11 år gammal flicka i Nederländerna, landet med de längsta pojkarna och flickorna.

Den internationella gruppen bakom studien varnar för att den mycket olika näringen för barn, särskilt brist på kvalitetsmat, kan leda till begränsad växt och en ökning av stark fetma i barndomen — vilket påverkar ett barns hälsa och välmående under hela livet.

Forskningen, som redovisar data från 1985 till 2019, visar att länderna med de längsta 19-åringarna ligger i Nordväst- och Centraleuropa inklusive Nederländerna, Montenegro, Danmark och Island.

Länderna med de kortaste19-åringarna 2019 fanns till största delen i Syd- och Sydostasien, Latinamerika och Östafrika, inklusive Östtimor, Papua Nya Guinea, Guatemala och Bangladesh.

De största förbättringarna i genomsnittlig längd på barn under 35-årsperoden ses i tillväxtekonomier som Kina, Sydkorea och vissa delar av Sydostasien. Till exempel var 19-åriga pojkar födda i Kina 8 cm längre 2019 än 1985 och deras globala rangordning ändrades från 150:e plats 1985 till 65:e plats 2019. Däremot har längden på barn, särskilt pojkar, i många länder i Subsahariska Afrika stagnerat eller minskat under dessa decennier.

Den globala rangordningen för längd för Storbritannien har försämrats de senaste 35 åren, 19-åriga pojkar har fallit från 28:e plats 1985 (176,3 cm) till 39:e 2019 (178,2 cm) och 19-åriga flickor från 42:a (162,7 cm) till 49:e (163,9 cm) plats.

Studien registerade också barnens krpssmasseindex (Body Mass Index — BMI) — ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, som ger en indikation på huruvida en person har en hälsosam vikt för sin längd. Analysen visar att 19-åringar med dett största BMI finns på Still havsöarna, i Mellanösterna, USA och Nya Zeeland. 19-åringarnas BMI är minst i syasiatiska länder som Indien och Bangladesh. Skillnaden mellan de lättaste och de tyngstas BMi i studien är omkring 9 (motsvarande omkring 25 kg).

Forskningsgruppen förklarar att analysen också visar att, i många länder, barn i femårsåldern har längd och vikt i det hälsosamma området definierat av Världshälsoorganisationen (WHO). Men efter den åldern växer barn i en del länder för lite i längd och ökar för mycket i vikt jämfört med potentialen för hälsosam tillväxt.

Gruppen säger att det viktigaste skälet för detta är bristen på lämplig och hälsosam näring och miljö under skolåren eftersom både längd- och viktökning är tätt kopplade till kvaliteten på ett barns kost.

Professor Majid Ezzati, senior författare av studien från Imperials School of Public Health sade: Barn i en del länder växer hälsosamt itll fem år, men blir efter i skolåren. Det visar att det finns en obalans mellan inveseteringar i förbättring av föreskolebarns näring och skolbarn och tonåringar. Den här frågan är skilt viktig under covid-19-pandemin, när skolor är stängda i hela världe och många fattiga familjer inte är i stånd att ge sina barn lämplig föda.

Doktor Andrea Rodriguez Martinez, ledande författare av studien från Imperials School of Public Health tillade: Våra resultat borde motivera politik som ökar tillgången och reducerar kostnaden för näringsrik mat, eftersom dett kommer att hjälpa barn att växa utan att ökad vikt i förhållande till längden. De här inititativen omfattar matkuponger för näringsrik mat för låginkomstfamiljer och gratis hälsosamma skolmåltidsprogram, som är särskilt hotade under pandemin. De här åtgärderna skulle göra det möjligt för barn att växa sig längre utan att öka överdrivet i vikt med livslånga fördelar för deras hälsa och välmående.

Ytterligare resultat:

Källa: Imperial College London/Science X

04 - Östtimor planerar Internetkabel till Australien

Díli. Ministerrådet har godkänt installation av en digital förbindelse till Australien genom ett fiberoptiskt kabelsystem på havsbotten.

Planen presenterades av vice premiärminister och minister för planering, José Maria dos Reis.

Det fiberoptiska kabelsystemet på havsbotten ingår i Östtimors projekt för digitala förbindelser med en direkt förbindelse till städerna Darwin och Port Hedland belägna i Australien, sade ministerrådets ordförande Fidélis Magalhães i regeringsbyggnaden.

Det här är ett säkrare och kvalitativt bättre förbindelse för utvecklignen av landets digitala ekonomi, som också är avsedd att främja suveränitet, cybersäkerhet och ekonomiska rättigheter.

Den här östtimoresiska regeringen fortsätter samarbetet med Australiens regering, det här syftar till att öka kapaciteten hos internet-nätverket inom landet eftersom regeringen har beslutat ett program elektronisk förvaltning, som kommer att förverkligas och behöver snabbaa internetlinor.

För närvarande är den internationella internetförbindelsen på sex (6) gigabyte/sekund delad av befolkningen i hela territoriet, som har access till internet genom operatörerna Timor-Telecom, Telkomcel och Telemor.

Regeringens transport- och kommunikationsministerium hyr en bandbredd på 200 megabyte för alla omkring 140 statliga myndigheter. Regeringen planerar att öka bandbredden till 1 gigabyte, när det finns en optokabel.

Källa: Domingos Piedade Freitas/Tatoli

Oktober

28 - Undantagstillståndet åter förlängt

Dili. President Lú Olo har förlängt undantagstillståndet från den 4 november till och med den 4 december 2020.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

24 - Affischer till FN:s 75-årsdag

Förenta nationerna grundades för 75 år sedan. Det spelade en stor roll i Östtimor, den första nya staten der här århundradet, från invasionen 1975 till befrielsen 1999-2002.

Affischer på fyra språk har tagits fram av Östtimors kommission för sanning och försoning och de har nu översatts av studenter vid Bishopsuniveristetet till FN:s officiell språk (arabiska, kinesiska, franksa, ryska, spanska utöver de ursprungliga engelska, tetum och portugisiska. Vi tackar Centro Nacional Chega - CNC för tillstånd till publicering och stöd!

Källa: David Regine

24 - Östtimor i svenska media

Henrik Brandão Jönssons bok Där solen aldrig går ned. Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare om det portugisiska kolonialväldet har uppmärksammats i media. Och därmed gjort att Östtimor nämnts i flera artiklar, senast idag i Dagens Nyheter, där Martin Nyström kort återberättar en episod i Östtimor från Jönssons bok.

Jönssons bok är recenserad den 14 augusti 2020 i Dagens Nyheter under rubriken Imperiet där solen aldrig gick ned. Charmig reseskildring om Portugals väldiga kolonialhistoria.

Tommy Pollák

19 - 2020 års budget kungjord av presidenten

Idag kungjorde presidenten sitt godkännande av budgeten för 2020. Den omfattar 1,497 miljarder dollar.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

16 - Årsdagen av Balibo fem

Den 16 oktober 2020 är den 45:e årsdagen av morden på fem australiska journalister i Balibo, då i Portugisiska Timor, nära gränsen till indonesiska Västtimor. Journalisterna utgjorde två TV-team, ett för Channel 7 och ett för Channel 9.

Indonesisk militär genomförde en terrorkampanj mot den portugisiska kolonin på ett sådant sätt att våldsamheterna skulle tillskrivas självständighetsrörelsen i kolonin.

Källa: Clinton Frenandes/Crikey

12 - Rapport visar att miljoner barn fortfarande dör av undernäring före 5 år

2020 års globala hungerindex med information från 107 länder rangordnar demfrån låga hungernivåer - som i Ryssland och Slovakien - till moderata, allvarliga och alarmerande.

En ny rapport har avslöjat hur miljoner barn fortfarande dör av undernäring innan de når sin femte födelsedag.

2020års Global Hunger Index publicerat idag visar att 690 miljoner människor fortfrande är hungriga varje kväll.

Tschad i Sahel är världens hungrigaste land, följt av Östtimor i Sydostasien och önationen Madagaskar utanför Afrikas östkust.

Källa: Cillian O'Brien/Irish Mirror

09 - Slutexamen för 20.145 studenter i november

Dili. Slutexam i både offentliga och privata gymnasier kommer att hållas 16-21 november 2020. Totalt 20.145 studenter kommer att avsluta sina examina den här gången.

Direktören för gymnasieutbildning, Rosa Soares, sade att den nationella styrelsen redan har samlat alla data från eleverna i 12: klass och lämnat dessa till ministern för utildning, ungdom och sport, dennes ställföreträdare och direktören för läroplaner.

Vi presenterade [dessa data] för utbildningsministeriet för att säkra att läroplanen är väl integrerad, detta kommer att distribueras av rektorerna och av alla skoladministrationer, sade Rosa Soares till Tatoli i Vila Verde, Dili.

Hon tillade också att ministeriet har beslutat att fortsätta med de nationella examina för alla studenter. Det finns en kvarvarande tro att resultaten inte kommer att vara de förväntade eftersom många elever i det offentliga sekundära utbildnigssystemet har saknat en mängd lektioner på grund av den kris som beror på covid-19.

Det här året står våra elever inför en annorlunda situation jämfört med föregående år. Vi tror att detta kan resultera i en påverkan på resultaten i de nationella examina som kommer att äga rum nästa månad, avslutade hon.

Rosa Soares tillade att gymnasieavdelningen hoppas att studenterna kommer att anstränga sig för att lösa alla uppgifter och besvara alla frågor i sina examina.

Koordinatören i den nationella enheten för läroplaner, Pedro Ribeiro Gonçalves, hade tidigare sagt att de nationella examina efter det 9:e skolåret i primärskolan och det 12:e året i de allmänn och tekniska yrkesskolorna hade skjutits upp till november.

De nationella examina var ursprunligen planerade för oktober, Men vi har blivit tvungna att skjuta upp dem till november, sade Pedro Ribeiro i parlamentet i Dili.

De sade också att examina kommer att äga rum den 16 och 18 november och betonade att efteråt kommer eleverna fortfarande att ha kvar lokala prov till och med den 21:a november.

Källa: Tomé Amado/Tatoli

05 - Torrperiod orsakar vattenbrist i Dili

Dili. Vattenverket har börjat att distribuera rent vatten till samhällen enligt en vattenfördelningsplan eftersom befolkningen drabbats av brist på rent vatten när grundvattnet snabbt töms på grund av en lång torrperiod i vissa delar av landet.

Enligt chefen för Dilis vattenverk, Francisco Xavier Pereira, har vattenverket börjat distribuera rent vatten till samhällen enligt en plan efter områden efter att fördeningssystemet har stabiliserats.

Av detta skäl sade Perrei att vatten tillhandahålles i en eller två byar per dag.

Vi har börjat på det här sättet tidigareoch planerar att genomföra samma sak på andra platser till alla så att de får tillgång till rent vatten, sade han.

Han tillade att vattenverket kommer att fokusera på vattenledningarnas isolering. Ventilerna måste kontrolleras för att bara ge vatten till byarnas vattenledningar och inte dela det med andra vattenledningar under vattendistributionen.

Om vatten distribuerades varje dag skull det inte räcka för alla samhällen, eftersom vi vet att den långa torrperioden har börjat att allvarligt påverkadet dagliga livet och orsaka vattenbrist, sade han.

Enligt honom kommer vattenverket att utföra grundvattenundersökningar för att fastställa tillgången på grundvatten, att bevara vatten för användning på lång sikt och för befolkningens dagliga behov.

Han tillade också att vattenverket arbetar för att hitta fler lösningar på hur alla samhällen ska få tillgång till rent vatten och har av detta skäl skapat vattenfördelningsplanen och kommer att söka andra sätt att lösa vattenfrågan.

Källa: Osória Marques/Tatoli

03 - Presidenten förlänger undantagstillståndet

President Francisco Guterres Lú Olo förlängde idag undantagstillståndet med en sjätte period från den 5 oktober till och med den 3 november 2020. Parlamentet har tillstyrkt förlängningen.

Undantagstillståndet på grund av coronapandemin inskränker en del grundläggande rättigheter såsom resor över Östtimors gränser.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

01 - Parlamentet börjar behandla 2020 års budget

Idag, när 9 månader av året gått, börjar Östtimors parlament att diskutera regeringens förslag till budget för året. Premiärminister Taur Matan Ruak inledde diskussionen och sade bland annat att budgetförslaget lagts fram i: verkligt exceptionella förhållanden.

Källa: Presssmeddelande/Östtimors regering

September

30 - Östtimor, Australien och USA startar gemensam försvarsövning

Dili. Arméstyrkor från de tre länderna har officiellt startat en gemensam övning Harii Hamutuk (Bygg tillsammans) organiserade vid F-FDTL:s bas i Baucau.

Övningen syftar till att dela militära erfarenheter och förbättra F-FDTL:s kapacitet inom området teknik, elektricitet, och andra aktiviteter.

Enligt överstemajor Calisto Santos Coli Coliati har Östtimor, Australien och Amerikas förenta stater tillsammans med Japan samarbetat nära om militära operationer och regelbundet hållit gemensamma övningar varje år.

Det här året kommer japanska styrkor inte att delta i övningen på grund av covid-19. 2020 års Harri Hamutuk kommer att fokuseras på teknik, så deltagarna har förberett programmet för att täcka teknik.

Många tekniska aktiviteter såsom att ordna byggnadsverk, reparera skolbyggnader och sätta upp solcellspaneler för att ge militären elkraft i gränsområdet i Covalima-distriktet, sade han.

Coliati uppmanar alla deltagara att utnyttja tillfället till utbildning eftersom den ger nya erfarenheter.

Omkring 100 personer från de tre länderna deltar i övningen.

Övningen började den 29 september och kommer att avslutas den 19 oktober 2020.

Källa: Eugénio Pereira/Tatoli

23 - Regeringsmötet den 23 september 2020

Ministerrådet [Regeringen] sammanträdde i regeringspalatset i Dili och …

Ministern för koordinering av ekonomiska frågor, Joaquim Amaral, presenterade utkastet till en förordning för att skapa stödåtgärder för familjer genom tilldelning av matkorgar och för bönder och handlare av mat och personliga hygienartiklar, både nationellt och lokalt, för att ge kortsiktig ekonomisk stimulans och uppmuntra produktion och handel som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen. Detta förordningsutkast godkändes med ändringar av ministerrådet. Förodningsutkastet skapar också mekanismerna och villkoren för för genomförandet av åtgärderna och skapare ett särskilt distributionsnätverk inom ramen för för tilldelning av matkorgar.

Förmånstagarna av matkorgarna är de som är medlemmar i hushåll registrerade i Uma-Kain Register Book och som är i landet när matkorgarna delas ut samt timoresiska medborgare som för närvarande finns i internat av sociala skäl, för utbildning, av religiösa skäl eller hälsoskäl samt fängelser och för detta ändamål kommer de att behandlas särskilt ffrån sina respektive i Uma-Kain Register Book angivna hushåll.

Matkorgarna kommer att delas i månaderna november och december med ett belopp på upp till 25 USA-dollar för varje hushållsmedlem i var och en av de två nämnda månaderna. Matkorgen kan ersättas av en kupong för motsvarande varor till samma värde.

Denna åtgärd kommer att bidra till att familjernas grundläggande behov tillgodoses och också bidra till bekämpning av hunger och de största bristerna i några av de fattigaste och mest isolerade delarna av landet och bidra till förbättring av maten och näringsintaget för de timoresiska familjer som drabbats av inkomstminskningar. Detta stöd syfta också till att stimulera lokal ekonimsk dynamik genom cirkulation av finansiella tillgångar nödvändiga för att öka inhemsk produktion, med syfte att minska påverkan från den ekonomiska krisen på grund av pandemin inom reamen för den ekonomiska återhämtningsplanen och skapa förutsättningar för att öka bönders, jordbruksproducenters och lokala handlares inkomster för att också uppmuntra lokal anskaffning för att säkra lokala marknader för respektive produkter.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

21 - OECD:s rapport 2020 över bräckliga stater

Nedan ger vi [Östtimorkommittén] ett utdrag ur en sammanfattning av några relevanta och beaktningsvärda fakta i OECD:s rapport States of Fragility 2020.

Förhoppningsvis kan detta vara till hjälp för våa politiker, akademikeroch utvecklignsarbetare för att notera Östtimors milstolpar som ett medlemsland i g7+ som har tagit sig ut ur bräcklighet. Östtimors erfarenheter kan säkerligen tjäna som inspirerande för andra bräckliga länder.

Låt oss tillsammans arbeta som partner för att upprätthålla denna trovärdighet på global nivå.

Källa:

18 - CNRT-ledamöterna lämnade parlamentet, JSMP kräver att alla partier söker en lösning för att inte hindra parlamentets arbete

Under en högtidlig plenarsession i parlamentet den 15 september 2020, lämnade CNRT-ledamöterna sessionssalen efter att republikens president, Francisco Guterres Lú-Olo, öppnat den tredje sessionen av den femte mandatperioden och CNRT-partiet läst upp sitt politiska uttalande.

Men innan det tågade ut gav CNRT-ledamöterna ett rättfärdigande efter att ha ifrågasatt lagligheten av talmannen och processen använd för att etablera den nuvarande regeringen. Den åttonde regeringen bildades med AMP-koalitionen som bas, om AMP-koalitionen inte längre finns, så kan därför regeringen inte längre finnas. Premiärminister Taur Matan Ruak lämnade också in sin och sin regerings avskedsansökan till presidenten som till slut bad premiärministern att ta tillbaka sin avskedsansökan och bad Fretilin att stödja den existerande regeringen.

[Judicial System Monitoring Programme] JSMP menar att den politiska handlingen att tåga ut ur parlamentssalen är en vanlig företeelse i demokratiska länder. Ett uttåg är en form av tyst och fredlig protest, när någon är oense över något. Men trots detta så menar JSMP att det är viktigt för alla relevanta partier att bidra med sina tankar för att hitta den bästa och lämpligaste lösningen för alla parter, särskilt för att upprätthålla nationella intressen och undvika politiska missförstånd, som skulle kunna underminera parlamentets arbete och nationell utveckling, sade JSMP:s verkställande direktör Ana Paula Marçal.

I förhållande till dessa frågor förklarade CNRT-ledamöterna också att CNRT-fraktionen också hade tillfälle att lämna sina synpunkter genom media men fortfarande väntade på en direkt förklaring från presidenten. Av dessa skäl beslöt sig CNRT-ledamöterna att tåga ut ur plenisalen innan presidenten höll sitt tal.

Grundat på JSMP:s iakttagelser, trots att CNRT-ledamöteran tågade ut från plenarmötet, fortsatte oppositionens övriga ledamöter att delta i plenarsessionen och mötet förlöpte lugnt och presidenten avslutade sitt tal.

De andra parlamentsfraktionernas uttalanden fokuserade på på den politiska dynamiken i landet och den ekonomiska situationen orsakad av covid-19 och hur man ska hitta en lösning på denna situation.

President Francisco Guterres Lú-Olo talade i sitt tal om den politiska situationen i landet från 2018 fram till nu.

Presidenten bad också alla partier med platser i parlamentet att delta i samtalen med goda avsikter och öppenhet för att hitta en lösning som skulle kunna säkra regeringens kontinuitet och stabilitet, så att den kan göra sitt arbete ordentligt och öka folkets välfärd.

För mer information var god kontakta Ana Paula Marçal, Executive Director of JSMP, epost ana@jsmp.tl, telefon 3323883/77040735.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

15 - Covid-19 i Östtimor: En modell för best practice

Det fattigaste landet i Asien, Östtimor, har vunnit ett av de viktigaste slagen idag: bara 27 covid-19 fall och inga döda. Det är vad vi kan kalla best practice i förebyggande arbete någonsin.

Källa: Emergency Live

09 - Östtimor tänker om om felaktig LNG-plan för Greater Sunrise

Östtimor omvärderar sina ambitiösa utvecklingsplaner för petroleum, som inkluderar det av Woodside Petroleum opererade Greater Sunris-projektet, efter att ha upptäckt att den ekonomiska analysen för det föreslagna projektet är felaktig.

Landets nye minister för petroleum och gruvor, Victor Soares, som tillträdde sin post för två månader sedan, har ifrågasatt den tidigare regeringens utvecklingsplan för en anläggning för LNG-export med tillhörande infrastruktur för att behandla olja och gas från Woodsides outvecklade Greater Sunrise-fält.

I en intervju med den portugisiska nyhetsagenturen Lusa sade ministern att det tidigare ledarskapet både i regeringen och i det statsägda TimorGAP spände kärran framför hästen med sin strategi för petroleumsektorn genom att fatta politiska beslut före genomförandet av studier av den ekonomiska genomförbarheten.

Utvecklingen av Greater Sunrise, som grenslar australisk och östtimoresisk havsbotten, har upphört det senaste årtiondet när Östtimors regering insisterade på att gasen skulle behandlas i en ännu inte byggd LNG-anläggning för export på sydkusten. Den utvecklingsmöjligheten ansågs kommersiellt otillfredsställande av Woodside och dess partner. Som ett resultat så betraktade investerare Greater Sunrise som politiskt strandsatt med försumbart värde, vilket gjorde att ConocoPhillips och Shell var ivriga att sälja sina andelar till Östtimor 2019. Betecknande så skrev Woodside ner värdet av Sunrise i juli i år till noll dollar.

Soares sade att den föregåender regeringens köp av andelar i Sunrise-projektet var ett stort misstag eftersom det var ett rent politiskt beslut inte grundat på en teknisk analys eller studier av genomförbarheten.

Xanana Gusmão, landets de facto mest inflytelsrika person vid den tiden, hoppades att köpet skulle sätta mer kraft bakom landets planer att bygga en landbaserad anläggning för export av LNG på sydkusten, snarare än att använda en etablerad anläggning i norra Australein, för att slå mynt av gasen. Sunrise-projektet var det centrala i Östtimors strategiska utvecklingsplan formulerad 2011 av Gusmão och hans politiska parti National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT).

Ironiskt nog orsakade Östtimor att fältets värde minskade genom att göra det extremt svårt att utveckla, men betalade sedan det fulla priset, totalt 650 miljoner dollar till Shell och ConocoPhillips för deras andel. Östtimors utvecklingskoncept sitter nu fast eftersom dess förespråkare misslyckades med att hitta en investerare eller långivare beredd att dela kostnaderna och riskerna.

Soares sade att den Fretilin-ledda regeringen nu överväger att låta göra en extern granskning av hela projektet för att se vad som gjorts, hur det har gjorts, vad är rätt och vad är fel.

Om det (Sunrise-projektet) inte är genomförbart, kommer vi inte att förlora pngear. Det är affärsvärldens princip. Det är vad vi vill försvara. Vad som har hänt så här långt har varit att spänna vagnen för hästen. Politikerna har beslutat och teknikerna har följt politikerna. Vi måste vända det, sade ministern.

På sin post just två månader har Soares redan genomfört en omfattande restrukturering av ledarskapet för olika instutitioner i petroleumsektorn inklusive det nationella oljebolaget TimorGAP.

Den tidigare vd:n för TimorGAP, Francisco Monteiro, som avlägsnades av Soares, hävdade att den nya ministern var okunnig om petroleumsektorn och hur viktigt Sunrise-projektet var för landets sociala och ekonomiska utveckling.

Som svar på Monteiros kommentarer utfärdade TimorGAP ett pressmeddelande den 2 september med innebörden att det aldrig gjorts en riktig förstudie under de år som lett fram till hela Sunrise-planen, eftersom regeringen vid den tiden, tillsammans med Monteiro vid rodret för TimorGAP, presenterade ett projekt och sedan försökte att rättfärdiga det med felaktiga ekonomiska data och förutsägelser.

Olika oberoende utvärderingar av externa konsulter har ockås stött denna åsikt de senaste åren. Oberoende granskare gemensamt utsedda av Östtimors och Australiens regeringar under förhandlingarna om havsgränsen fann också fel i TimorGAP:s ekonomiska antaganden för Sunrise under Monteiros ledarskap. I själva verket konstaterade deras granskning att Östtimors utvecklingsplan sk9ulle kräva miljardtas dollar i direkta subventioner för att fungera.

I pressmeddelandet tillade TimorGAP att Monteiros ekonomiska siffror var felaktiga och i bästa fall vilt spekulativa. Beviset för att han (Monteiro) använder falska data visas av bankerna, och till och med den kinesiska regeringen som vägrade att finanisera projektet eftersom de inte kan se de verkliga ekonomiska siffrorna, tillade NOC.

Men i en rapport offentliggjord i maj, skriver den Dili-baserade tankesmedjan La'o Hamutuk att ingen seriös, omfattande, opartisk analys publicerad har utvärderat de finansiella, ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna, fördelarna och riskerna med Östtimors petroleumprojekt eller alternativ.

I själva verket tycks det, efter nästan ett årtionde av idealism avseende utvecklingen av Greater Sunrise, att Östtimor nu potentiellt intar en mer pragmatisk attityd till projektet. Soares sade att politiken de senaste ti åren har misslyckats och att en ny strategi behövs.

Men Gusmão, en jätte i timoresisk politik som har varit president och premiärminister, och Monteiro har skapat orealistiska förväntningar på arbetstillfällen och ekonomiska fördelar av att leda Sunrise-gasen till Östtimor för behandling. Att presentera en motsatt version för landets till stor del fattiga nation skulle kunna ha en politisk eller mandatmässig kostnad för Fretilin, när parlamentsvalet ska hållas 2023.

Källa: Damon Evans/Oil & gas/ASIA/Energy Voice

09 - 2.147 universitetsstudenter kommer att examineras från tre universitet

Dili. I år kommer 2.147 universitetsstuderande vid tre universitet i Östtimor att fira slutet på sina utbildningar med formella examinationer trots den globala pandemin.

Det totala antalet 2.147 kan delas upp, 1.347 studerande från UNPAZ-universitet, 500 studerande från UNTL och 300 studerande från IOB.

UNPAZ-universitets rektor, Adolmando Amaral, sade att studerande som kommer att examineras från universitetet kommer från avdelningen för ekonomi, mänskliga rättigheter och socialvetenskap, avdelningen för allmän hälsa, avdelningen för ingenjörskonst, teknik och jordbruk, avdelningen för utbildning och programmen för filosofi och högre studier.

Våra studenter som går den sista terminen arbetar nu med många olika frågor såsom sina uppsatser liksom sina examina, de kommer att göra sina prov för högre (post-graduate) studier efter att ha lagt fram sina uppsatser i slutexamen, berättade han över telefon för Tatoli.

UNTL-universitetets rektor, Francisco Miguel Martins, är specialisten för högre studier och kommer att ta med familjehälsa och epidemiologi i klinikdelen av medicinstudierna.

För närvarande gör registrerar sig avgångsstudenterna hos den akademiska administrationen då examinationen den 25 spetember närma sig, sade han.

Ministern för högre utbildning och kultur (MHEC), Longuinhos dos Santos, avslöjade att han har fått muntlig information från UNTL om examinationsceremonin men inte har fått någon lista med dem som ska examineras.

Jag fick information från UNTL, men jag har inte fått listan med dem som ska examineras, sade han.

IOB:s rektor, Augosto da Conceição Soares, sade att IOB i år kommer att examinera 300 studenter och att IOB har lämnat in begäran om examination till ministeriet för högre utbildning och kultur för godkännande.

Vi väntar på klartecken från hälsoministeriet, att godkänna tillståndet för examination, sade Soares.

Källa: Tomé Amado/Tatoli

09 — Timors internationella solidaritetsarkiv

Det finns nu flera samlingar på nätet av arkivföremål från åren 1974-1999. Det nyaste bidraget av dessa är den välkände kanadensiske Timoraktivistens och akademiske historikens arbete. Timors internationella solidaritetsarkiv (Timor International Solidarity Archive, TiSA) är känt för att vara det första nätarkivet i särskild akrivprogramvara.

Trots att det fortfarande utvecklas lovar TiSA att bli en &lsq;gå till&rsq;-plattform för att lagra, hitta och komma åt arkiv om Timor över hela världen. Och det skulle kunna bli ett exempel att följa för Östtimors arkiv att följa i deras sökande efter system för arkivhantering och åtkomst.

Se CHART:s (Clearing House for Archival Records on Timor) introduktion till Timor International Solidarity Archive, https://timorarchives.wordpress.com/2020/09/08/tisa-canada-1/.

John Waddingham, Archivist / Manager
Clearing House for Archival Records on Timor Inc.

Källa: Clearing House for Archival Records on Timor Inc

08 - Världslivsmedelsprogrammets (World Food Programme, WFP) julisiffror för Östtimor

Nettobehovet för sexmånadersperioden augusti 2020—januari 2021 är 0,46 miljoner dollar.

Lägesuppdatering
Verksamhetsuppdatering

WFP:s information om Östtimor finns på webbplatsen World Food Programme Timor-Leste.

Gilberta Soares, Communications Associate, Public Information Unit
Dili, Timor-Leste
gilberta.soares@wfp.org

Källa: WFP

01 - Varje familj får en voucher på 25 dollar som en del av covid-19-biståndet

Dili. Den kooridnerande ministern fö ekonomiska frågor (MCAE), Joaquim Amaral, avslöjade att regeringen kommer att dela ut kuponger för stapelföda med ett värde på 25 dollar.

Det största beloppet [på kupongerna] är 25 dollar. Men om vissa människor som får dem känner att inte behöver dem, kan de ge bort dem till andra som behöver dem bättre, sade Amaral.

Enligt honom syftar korgen med stapelföda till köp av produkterna från den inhemska marknaden.

Vi vill hjälpa jordbruksproducenter att producera, det kommer att garantera ett större antal köpare. Programmet för ekonomisk återhämtning kommer att köpa föda på den lokala och nationella marknaden för att hjälpa handlare och samtidigt assistera dem som producerar produkterna, sade han.

Ministern hade tdigare avslöjat att kommissionen för den ekonomiska återhämtningsplanen föreslagit att regeringen skulle anvisa en summa på 71,5 miljoner dollar för stapelföda, som kommer att ges till hela den timoresiska befolkningen.

Denna åtgärd syftar till att stödja familjer för att tillgodose grundläggande behov, bekämpa hunger och väsentliga sårbaraheter samt hjälpa lokala bönder, producenter och handlare.

Stödet som kan köpas med kupongen kommer att bestå av mat hygien- och regnöringsartiklar med företräde för inhemska produkter eller föremål köpta på lokala marknader.

Regeringen kommer att börja genomföra den första fasen av kortsiktiga ekonomiska åtgärder från juli till december som ett svar på den ekonomiska krisen orsakad av covid-19.

Källa:Nelia Fernandes/Tatoli

Augusti

26 - COVID-19: Östtimors regering föreslår en femte period undantagstillstånd

Dili. Regeringen har begärt att presidenten utfärdar en femte period av undantagstillstånd vid sitt ministerrådsmöte i morse.

[Begäran är] Grundad på utvecklingen och progressionen av den epidemiologiska situationen och ökningen av konstaterade fall finns det oro på regional och global nivå med idéerna om att undvika och neutralisera risken för överföring av covid-19 och för att skydda den allmänna hälsan och försäkra att det inte finns något hinder för förmågan att svara mot den potentiella krisen, sade ministerrådets ordförande Fidelis Manuel Leite Magalhães efter ministerrådets möte.

Han tillade att förlängningen av undantagstillståndet är avsett att tillåta upphävande eller begränsningar av internationell trafik och rörelse.

Den fjärde perioden undantagstillstånd började den 6 augusti och slutar den 4 september och begränsar rörelser över land- och havsgränser samt genom lufthavet under 30 dagar.

Statsöverhuvudet utfärdade den första perioden undantagstillstånd för 30 dagar med början den 28 mars för att regeringen skulle kunna vidta särskilda åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19.

Grundat på detta behov av ett förlängt undantagstillstånd, utfärdade statsöverhuvudet en andra period om 30 dagar enligt förfrågan från regeringen.

Således utlyste presidenten en andra period för tiden 28 april - 27 maj. Den tredje perioden löpte från den 28 maj till den 26 juni.

Källa: Antónia Gusmão/Tatoli

18 - 137 kineser landar i Östtimor idag

Dili. Ordföranden för Östtimors civila flygmyndighet (Civil Aviation Authority - AACTL) Ana Rosália Ximenes Varela sade idag att 137 kinesiska medborgare kommer att landa i Östtimor.

De kom från Kina med Air Asia med ett flyg godkänt av AACTL, sade AACTL:s ordförande på telefon till Tatoli.

Enligt henne är ett flertal av dessa kinesiska medborgare arbetare från de privata och offentliga byggena.

Idag kommer arbetare som arbetar med bygge av vägar, broar, en hamn och Pelican Paradise. Men också några tekniker från ett antal instutitioner, sade hon.

Ordföranden för Timor-Leste Aero Navigation (ANATL), Romualdo da Silva, sade att flyget kommer att nå Dilis internationella flygplats 16:00. Han sade att dessa 137 lämnad Östtimor för att flyga till Kina under den globala pandemin.

De kommer naturligtvis att följa regeln om 14 dagars obligatorisk karantän enligt hälsovårdsministeriets instruktion, sade han.

Igår anlände 83 kineser till Dili från Kina.

Källa: Natalino Costa/Tatoli

14 - 6.000 ton ris har importerats från Vietnam

Dili. Den första lasten av ris importerat från Vietnam kom till Dilis hamn igår (2020-08-13) med det vietnamesiska fraktfartyget My Hung.

Ordföranden för det nationella logistikcentret (NLC), Agusto Junior Trindade, sade att den totala mängden ris köpt från Vietnam är 30.000 ton, men bara 6.000 ton har nått hamnen än så länge.

Regeringen köpte riset för 15 miljoner dollar, som inkluderar det sociala och ekonomiska paket som är reserverat för nödsituationer för att garantera att staten har ett förråd för tre månader i fall att risförråden minskar under covid-19.

Regeringen köpte riset från Vietnam. Den totala mängden köpt är 30.000 ton och 6.000 ton anlände igår morse. Väntan på de återstående 24.000 tonnen fortsätter, sade NLC:s ordförande Agusto Junior Trindade i en telefonintervju.

Regeringen har bemyndigat NLC att registrera risleveranserna från Vietnam.

Trindade sade att ytterligare 12.500 ton kommer att levereras den 21 augusti och 11.500 ton följer den 30 augusti.

Han tillade att regeringen idag officiellt har öppnat risleveransen och att riset kommer att överföras till NLC:s lager.

NLC-ordförandne sade också att de kommer att arbeta med AIFAESA för inspektionerna av riset före överföring till lagret.

Ordföranden för Östtimors hamnmyndighet (APRIL) Flavio Cardoso Neves sade att den grupp som kommer att kontrollera riset är APORTIL, tullen, migrationsmyndigheten samt karantän- och hälsomyndigheten föra tt ge de människor som importerat riset från Vietnam till Dilis säkerhet och de kommer också att utföra desinfecering.

Den här gruppen kommer att vara ansvarig för att kontroller människor och gods som importeras, sade han.

Neves tillade att människor som kommer från Vietnam måste stanna ombor på fartygen.

Vi ger dem inte tillstånd att komma ut. De måste stanna inne i fartyget och vi är inte heller tillåtna att kontakta varandra. Vi har en agentur finansierad av regeringen som r ansvarig för att forsla riset från fartyget, sade han.

Källa: Natalino Costa/Tatoli

11 - Matutdelningsprojekt börjar i Baucau

Dili. I matutdelningsprojektet kommer 25.000 människor i de mest utsatta områdena att få en matkorg, som köpts in direkt från lokala bönder genom det av regeringen stödda Loja dos Agricultures syndicate.

Finansieringen av projektet består av 1 miljon dollar från Japans regering enligt Asiens utvecklingsbanks Asia Pacific Disaster Response Fund och 105.000 dollar från UNDP. Detta kommer att hjälpa regering att nå 25.000 människor i de mest utsatta områdena i Dili, Baucua, Bobonaro, Covalima och Oecusse.

Projektet syftar till att multiplicera sin ekonomiska stimulans inverkan genom att köpa in alla nödvändiga delar inom landet.

Varje korg innehåller 15 kg ris, 5k g malen majs, 5 kg olika sorters baljväxter, fyra sorters hållbara grönsaker, frukt och salt. Riset, majsen och bönorna köps från Loja dos Agricultures syndicate - som samlar fler än 100 lokala bönder - medan frukten och grönsakerna köps direkt från lokala bönder.

Projektet kommer att hjälpa till förebygga för liten tillväxt på grund av undernäring hos barn, säkra mat- och näringstillgången för Östtimors mest utsatta hushåll och föbättra deras immunsystem. Det kommer också att ge ett ekonomiskt tillskott till lokala producenter och mycket små och små jordbruksföretag för att hjälpa dem att återhämta sig från påverkan av covid-19, sade den asiatiska utvecklingsbankens landschef Sunil Mitra vid invigningsceremonin i Baucau.

Omkring 500 människor i 100 hushåll i 11 byar i Baucau-området kommer att få den första omgången av matkorgar den här veckan.

Mottagarna utsågs i samarbete med ordföranden i Baucua-området och omfattar människor som lider av kronisk matbrist, människor utan stadigvarande bostäder, äldre, ensamstående föräldrar, föräldralösa, människor med funktionshinder och överlevande efter könsbaserat våld. Utdelning i andra områden kommer att börja senare i augusti med målet 5000 människor i varje område.

Källa: Tatoli

10 - 25.000 med funktionshinder saknar utbildning

Dili. Östtimor har publicerat ett dokument som visar att 25 tusen medborgare med funktionshinder saknar utbildning.

Utbildningsminister Armindo Maia sade att regeringens utbildningsministerium tillsammans med Östtimors förbund för funktionshinder samarbetar för att stödja inkluderande utbildning för alla människor som lever med funktionshinder i framtiden.

Regeringen har mött många utmaningar såsom personal och faciliteter för att genomföra programmet inkluderande utbildning för människor med funktionshinder.

Vårt problem är att hitta ett sätt att stödja människors med funktionshinder tillgång till utbildning anpassad till deras förhållanden, sade han.

Vi borde ha en specialist för översättning till teckenspråk, nu har östtimor bara tre översättare, så vi behöver investera för att starta utbildning för att öka antalet, sade han.

Han tillade att utbildningsministeriet kommer att samarbeta med AJTL [journalistförbundet] för att stärka politiken för programmet för inkluderande utbildning.

Samtidigt sade direktören för ADTL [Östtimors förbund för funktionshinder], Cesário da Silva, under ett möte med utbildningsministern att hans organisation kommer att arbeta för att stärka arbetet med andra relevanta ministerier.

Till exempel behöver de med nedsatt hörsel en teckenspråksöversättare och de med synnedsättning en specialist för sin läsning så att de int förlorar sin rätt till utbildning.

Enligt honom så kommer 35 människor med funktionshinder att snart delta i studentaexamen.

Vi har tre människor med funktionshinder som har avslutat sina grundskolor i Kupang och kommer tillsammans med 32 andra att komplettera sin skolgång här, ADTL tillsammans med utbildningsministeriet har organiserat deras examen hos ADTL, sade han.

På den grundläggande nivån har ADTL gjort upp nivåerna tre till fem och arbetar nu med det sjätte steget som är gymnasienivån.

Examinationen kommer att grundas på kalendern från utbildningsministeriet och lärarna kommer också att vara från utbidlningsministeriet, sade han.

ADTL kommer att förbereda utrymm för examinationen medan utrustningen och annat skolmaterial inklusive lärarn kommer att vara från utbildningsministeriet, sade han.

De grundläggande ämnen som förbereds av utbildningsministeriet är matematik, engelska, portugisiska och historia, sade Cesário.

Källa: Tomé Amado/Tatoli

04 - Östtimors oljefond har växt till 18,07 miljarder dollar

Dili. Oljefonden har växt till 18.07 miljarder dollar under det andra kvartalet, vilket är en ökning från de 17 miljarderna rapporterade för första kvartalet.

BTCL:s1 vice direktör, Venâncio Maria Alves, sade att tillväxten av den här fonden i det andra kvartalet var 255,85 miljoner dollar. Det belopp som godkändes av parlamentet fär överföring till staten var 250 miljoner dollar. De återstående 5,85 miljonerna har avsatts för kostnader och nettoinkomst.

Under mars 2020 föll fonden med 844 miljoner, men i det här kvartalet har vi sett vinster på 1,2 miljarder dollar, som har gett en återhämtning och ökat fonden med 386 miljoner dollar, sade Alves.

Alves förklarade att återhämtningen orsakades av den internationella finansmarknaden, som många länder har vidtageit åtgärder för att åter öppna ekonomin, under undantagstillstånd för att ge utrymme för ekonomiska aktiviteter att löpa efter att många länder inklusive Förenta staterna och andra stora länder genomför stimulansåtgärder i den fiskala politiken, som stöder deras nationella ekonomi ger positiv återkoppling på finansmarknaden.

Alves förklarar att fondens tillväxt kan förklaras av öppnandet av de globala marknaderna när ekonomierna börjar att handla igen efter de ekonomiska nedstängningarna orsakade av covid-19.

Källa:Antónia Gusmão/Tatoli

Not:

 1. BCTL - Banco Central de Timor-Leste - Östtimors centralbank, det vill säga riksbank

Juli

27 - Uttalanden på nyhetsagenturen Tatolis fyraårsdag

Eftersom vi ofta använder Tatoli som källa för de notiser vi översätter, så är det av intresse att få veta mer om nyhetsagenturen. Det får du i den nedanstående notisen.

Regeringen och parlamentet lyckönskar Tatoli på fyraårsdagen och uttalar insikter och ger vägledning för framtiden

Dili. Den offentliga institutionen Tatoli firar sin fyraårsdag den 27 juli 2020. Justitieminister Manuel Cáceres da Costa godkände Tatolis arbete och utveckling.

Det känns bra att se Tatoli visa sin utveckling av förmågan att producera nyheter på tetum, portugisiska och engelska. Jag vill lyckönska Tatoli och önska dem lång år av framgång., sade justitieminister Manuel Cárceres da Costa idag.

Minister Cárceres bad Tatoli att vara fasta/stadiga och opartiska i tillhandahållandet av professionell statlig kommunikation.

Tatoli borde fortsätta att informera om sanningen och opartiskt identifiera och hävda vad som är fel, sade Cárceres.

Han rekommenderar också att greuppen genomför självutvärdering och fortsätter att lära och förbättra sig, när Tatoli tjänar allmänheten med nyheter och händelser som äger rum i Östtimor.

Ministern för offentliga arbeten, Salvador dos Reis Soares Pires, önskade Tatoli fortsatt välgång. Likaså generaldirektören för ministeriet för social solidaritet och inkludering, Rui Manuel Gago Exposto, som erkände precisionen hos publikationer gjorda av Tatoli.

I framtiden måste Tatoli fortsätta att ge kvalitativ,koncis och klar informationsom är väl utforskad till och med med större noggrannhet, sade han.

Ordföranden för pressrådet, Virgílio da Silva Guterres, sade att Tatoli som statens nyhetsagentur borde publicera information tidigare då Tatoli har blivit en tillförlitlig källa för kommunikation och detaljerade rapporter.

Parlamentets talman Aniceto Guterres sade i en intervju med Tatoli att Grundat på de nuvarande sociala och politiska realiteterna vill vi att mediaproducenter ska ha den frihet och större förståelse av sitt ansvar för att tillhandahålla riktig utrymme för att få information.

Han tillade att media har frihet att kritisera både sociala företeelser och politiska frågor, men Tatoli borde fokusera sitt ansvar på statliga frågor.

Guterres gratulerade Tatoli vid firandet av dess fyraårsdag.

Statssekreteraren för kooperativ (SEKoop) badc också Tatoli att publicera användbar kvalitetsinformation.

Mitt förslag är att vidmakthålla era goda nyheter för att säkra bilden av er hos allmänheten och bidra till utvecklingen av social kommunikation, sade han.

Tatoli är Östtimors statliga mediaproducent, som har funnits sedan 2015 och skapades av den tidigare premiärministern Rui Maria de Araujo. Tatoli började med bara sju journalister som arbetade med begränsat material för att hjälpa till med att ge information till staten och allmänheten och bidra till utvecklingen av landet och den har vuxit sedan sin tillblivelse och breddat det slags nyheter som rapporteras.

Parlamentsledamoten Carmelita Caetano Monis har lagt märke till att Tatoli uppfyllt sina mål sedan sin början och sade: mina lyckönskningar till tatolisom sedan tillkännagivande av den femte regeringens förslag att det behövdes en agentur av högre kvalitet och mer ansvar för att överföra information till allmänheten med kvalitet och trovärdighet och vi ser att Tatoli har fyllt denna uppgift perfekt.

Utvecklingsplanen för Tatoli täcker många olika områden. Dekreteraren för jämställdhet, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, har också föreslagit att Tatoli att fokus och prioritet för dess arbete måste vara kopplat till jämställdhet och inkludering.

Nelio Isaac, den tidigare sekreteraren för kommunikation, utmanade Tatoli att tävla med utäändska statsmedia.

Tatoli måste kokurrera med nyhetsagenturer från andra länder. Vi behöver inte gå så långt för vi kan se på länder med vilka Östtimor har en relation som CPLP [de portugisisktalande länderna Tommy Pollák/Östtimorkommittén] och Asien. Vi borde inte bara tänka på nyheter på nätet för bosatta och medborgare utan också den information som media runt hela världen kommer att ta from oss, sade han.

Tatoli har publicerat nationella frågor men ännu inte täckt alla ämnen från utlandet.

Utrikesminister Adaljiza Magno bad Tatoli att täcka inte bara inhemsk utan ocså utländsk information.

Tatoli behöver täcka fler nyheter om utrikesministeriets program och aktiviteter utomlands. Tatoli har täckt landets ämnen som utrikespolitik, bilateratl politik, mulitlateral och post-covid-diplomati. Men jag ser att utrikesministeriets aktiviteter utomlands inte täcks av Tatoli.

Journalister måste skapa en dialog med diplomater utomlands för att fråga om utrikespolitik. Jag föreslår större täckning av världshändelser som de i Palestina, Västsahara, Genéve och New York samt information om ämnen som brott mot mänskliga rättigheter och pressfrihet, förklarade hon.

Xanana utmanar Tatoli att vinna allmänhetens förtroende

Tidigare ledaren Kay Rala Xanana Gusmão bad Tatoli att upprätthålla sitt arbete genom att fokusera på noggrannhet, självständighet, klarhet, integritet och trovärdighet för att vinna allmänhetens förtroende som ett medel att säkra att det blir en referenskälla.

Xanana noterade att Tatolis journaliser gör ett professionellt arbete som informerar om regeringens aktiviteter och återger dem för folket, han uttalade också att Tatoli måste fortsätta med bidraget till statens utveckling.

Tatolis integritet som en statlig agentur är viktig för allmänheten, det hjälper att inormera dem, så att de kommer att veta vad staten gör för folket. På så sätt kan man se hur viktig integriteten är för den statliga agenturen Tatolis, sade Xanana.

Xanana tackade regeringen för dess insatser för att bygga upp Tatoli som regeringens officiella agentur för publicering av information om statens arbete och samhällslivet.

Tatoli bildades ur ETNA (East Timor News Agency) och blev Tatoli. Den här nyhetsagenturen godkändes av ministerrådet och publicerades republikens nyhetstidning den 16 mars 2016.

Källor:

17 — Dili på 12 minuter Nytt!

Videon Dagligt liv i Dili, Östtimors huvudstad (som finns på Youtube) är gjord under ett turisbesök på en vecka och ger på 12 minuter en bild av hur det ser ut i Dili, både flotta gallerior och enkla kvarter men inte minst den häftiga stranden.

17 - Europeiska Unionen betalar 6,75 miljoner euro i budgetstöd till Östtimor

Dili. Ett belopp på 7,6 USD från EU mottogs av Östtimors finansdeprtement. Summan betalades inom ramen för de tre pågående projekten för budgetstöd till östtimor. Pengarna ingår nu i den nationella budgeten och deras användning beslutas av av den timoresiska regeringen. Liksom övriga delar av budgeten kommer de att vara föremål för parlamentets kontroll och granskning av revisorerna.

Budgetstödet avser genomförandet av reformer av timoresiska myndigheter inom tre nyckelområden: offentlig finansiering, näring och decentralisering. Reformeran är till gagn för timoresiska medborgare och främjar hållbara utvecklingsmål.

4 miljoner dollar är kopplade till framsteg i refomer av offentlig finanshantering, 2,2 miljoner dollar till framsteg i genomförandet av regeringens näringsstrategi och 1,4 miljoner dollar representerar en första förskottsbetalning i sammanhang med ett nytt program för stöd av genomförndet av Östtimors decentraliseringsplan.

H.E. Andrew Jacobs, EU:s Östtimorambassadör sade: Den Europeiska unionen är glad över att få bidra med 7,6 miljoner dollar i år till Östtimors budget. Jag är säker på att medlen kommer att bidra till att påskynda hållbar ekonomisk tillväxt, förbättra tillhandahållandet av tjänsteroch förbättra alla medborgares levebröd. När vi ser att betydande utmaningar återstår, särskilt i ljuset av covid-19-pandemin, är EU tillfreds med få stödja reformer inom nyckelområdena offentlig finansieringshantering, näring och decentralisering.

Torsdagen den 23 juli kommer representanter på hög nivå för utrikesministeriet, finansministeriet, hälsovårdsministeriet och ministeriet för statens administration att hålla en policydialog med representanter för Europeiska unionen för att gå igenom reformplanerna, framstegen och flaskhalsarna i de tre sektorerna som får EU:s budgetstöd.Representanter för civilsamhället och utvecklingsorgan kommer också att delta.

Den Europeiska unionen stöder reformen av de offentliga finanserna i Östtimor med 35 miljoner dollar och är den enda partnern som bidrar till statsbudgeten.

Källa: Pressmeddelande/EU:s delegation i Östtimor

16 - IFJ:s råd om föreslagen förtalslag

International Federation of Journalists (IFJ) har den 14 juli lämnat in ett juridiskt råd som poängterar farorna med det föreslagna återinförandet av en förtalslag i Östtimor till premiärminister Taur Matan Ruak.

Rådet, uppgjort av Jim Nolan, en australisk advokat och juridisk rådgivare på ideell grund till International Federation of Journalists (Asia Pacific), skisserar åtskilliga oroande juridiska frågor och betonar IFJ:s djupa bekymmer över försök av myndigheter i östtimor att underminera pressfriheten.

I rådet konstaterar IFJ:s juridiska rådgivare att förslaget är störande därför att det strider mot konsensus i den demokratiska världen som betraktar förtalslagar som giftiga, möjliga att grovt missbruka av de rika och de med goda förbindelser, anti-demokratisk och anti-transparent. Förtalslaga har historiskt varit förknippade med allvarliga begränsningar av pressfrihet och typiskt sett som ett medel för auktoritärt styre.

Dock har minister Cárceres uttalat att den nya lagen kommer att uppmuntra människor att bättre respektera ledare. I själva verket kommer lagen. som förslår upp till tre års fängelse för lagöverträdare, att skydda politiker, myndighetspersoner och religionsföreträdare. Lagen kommer också att utöka &lsq;rätten&rsq; att ansöka om brottsutredningar till bolag och myndigheter. Det faktum att den föreslagna utökningen av förtal också gäller avlidna är också orande. Det är också oroande att det inte finns något försvare eller skydd för journalister i förslaget.

Östtimor har redan ett robust, effektivt och högt uppskattat pressråd, som arbetar med klagomål på media journalister genom en mekanism som inte kriminaliserar fritt tal och tryck. IFJ befarar att om detta lagförslag antas så kommer pressfriheten i Östtimor att försvagas.

IFJ sade: IFJ ber respektfullt premiärministern att säkerställa att den föreslagna förtalslagen inte kommer in i Östtimors brottsbalk. Att göra annorlund skulle skamfila bilden av Östtimor som en öppen och rättvis demokrati.

Det fullständiga 8-sidiga engelska utlåtandet kan laddas ner från https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Advice_on_TL_Criminal_Defamation_Law_July_2020_PDF.pdf.

För mer information kontakta IFJ Asia - Pacific på +61 2 9333 0918. IFJ representerar fler än 600.000 journalister i 140 länder. IFJ Asia - Pacific IFJ på Twitter: @ifjasiapacific, Facebook: IFJAsiaPacific och Instagram.

Källa: Pressmeddelande/International Federation of Journalists

11 - Kaffeprisets ras ger bönder mindre än 0,50 cent per kilo

Ermera. Bönder i byn Leimia i Ermera-distrikttet står inför de ekonomiska följderna av att bara få en liten del av detaljhandelspriset för sin gröda när kaffepriset är så lågt som 0,32 centavos under utbrottet av corona-viruset.

Det lokala kaffepriset är så lågt som 32 centavos per kilo, vi vill be regeringen att sätta de verkliga kostnaderna till 0,50 centavos per kilo eftersom det nuvarande priset inte räcker för att försörja våra familjer, sade talesmannen för byn Leimea Cipriano dos Santos i sitt uttalande.

Landet har upplevt ett tre månader långt undantagstillstånd och nu råder restriktioner på grund av covid-19 och det gör kaffeodling olönsamt för bönderna distriktet Hatulia Ermera.

Kaffeproduktionen är fast även när världen drabbats av covid-19, som inte har någon påverkan på våra kaffeprodukter, när människor fortsätter att köpa vårt kaffe, men priset är lågt, sade Cipriano.

Hilária Rodrigues, kaffeodlare i byn Leimea, sade att hon har en stor odling, som kan producera upp till 3 ton årligen och kaffe är den enda produkt hon har för att få familjens ekonomi att gå ihop , men hon känner sig inte nöjd med priset.

Jag har gott om kaffe i år, den här gången har jag slördat tre ton kaffe, men priset har sjunkit och det ger inte tillräckligt för att försörja min familj, sade hon.

Månadssiffror för exporten

Jordbruks- och fiskeriministeriet (MAF) noterade i förra månaden månadssiffrorna för kaffeexporten, för nästan halva året, vilket ökade oron att den globala efterfrågan kan ebba ut när ekonomierna återhämtar sig från pandemin.

Cooperative Café Timor (CCT) levererar varje år 6000 till 9000 ton kaffe till länder i Asien och Europa, såsom Singapore, USA, Australien, Nya Zeeland och Tyskland.

Trots virveln runt pandemin är utskeppningen liten under april, när agenturen för kaffeexport änn inte har investerat, vilket speglar lägre export det här året.

Enligt MAP Agribusiness direktör Fernando Egidio Amaral finns det en del timoresiska familjer som är beroende av kaffe och 20 procent får sin direkta inkomst från produkten, men på grund av små leveranser är mångas inkomster påverkade.

Jag har begärt att Timor Leste Coffee Association köper detta kaffe för att inte störta kaffeodlare i misär, sade han.

Trots att man i en normal situation får 25-35 cent för röda kaffebönor kostar kaffe 1 till 1,75 dollar per kilo och vanligt rent kaffe 3,0 dollar.

Minimipriset för ett kilo kaffe är 3,9 dollar och maximipriset är 5 5ill 7 dollar per kilo, sade direktör Amaral.

Källa: Antónia GusmãoTatoli

10 - Östtimor - Indonesien största leverantören, Singapore största kunden 2019

Östtimor importerade 2019 varor värda nästan 597 miljoner dollar och av dessa kom mer än en tredejdel från Indonesien enligt Annual Foreign Trade Report.

Data visar att landet förra året exporterade varor till ett värde av 182,3 miljoner dollar, en tredjedel till Singapore.

Informationen är en del av en statistisk rapport om utrikeshandeln 2019 publicerad i tisdags av generaldirektoratet för statistik i finansdepartementet.

När det gäller importen är det totala värdet 2019 det högsta sedan 2016, medan exporten var den största någonsin sedan oljesektorn började räknas förra året.

Indonesien är den största leverantören, med den största importen från landet sedan 2015.

Den största importen var bränsle - motsvarande 25 % av totalen - följd av fordon, säd, maskiner, drycker och järn.

Efter Indonesien (37,9 %) kom Hongkong (16,2 %), Singapore (14,6 %) och Kina (14,4 %).

Portugal kom på 14:e plats som leverantör med en försäljning på varor till ett värde av 5,4 miljoner dollar till Östtimor.

När det gäller export var Singapore huvudmålet, representerande nästan hälften av den totala exporten, följt av Malaysia, Japan och Kina.

2019 exporteraded landet mer än sju ton kaffe till ett totalt värde av 18,32 miljoner dollar, hälften till Indonesien.

MNA International

Källa: Macau News Agency International

09 - Östtimors risskörd slår rekord 2020 med 80.000 ton

Dili. Östtimors risskörd väntas slå rekordet på 78.000 ton motsvarande 40.200 ton brunt ris från den första skörden.

Enligt generaldirektören från ministeriet för jordbruk och fiske (MAP), Maria Odete do Ceu Guterres, motsvarar produktionen inte det nationella målet för konsumtion.

Det är mycket advekat för den nationella konsumtionen, behöver vi 11.000 ton per månad därför att befolkningen är 1,3 miljoner, men vi producerar bara 80.000 ton ris per år, varför vi behöver importera ytterligare 50.000 ton för att täcka den nationella konsumtionen. Därför borde vi företa en politisk reform under situationen med covid-19 för att öka risproduktionen, sade hon.

Hon tillade att gför att öka rekordet är det nödvändigt att utöka risodlingsarealerna, bönderna måste vara mycket aktiva i användningen av infrastrukturen såsom bevattning och personal för att öka jordbruksproduktionen i landet.

Maria Odete do Ceu Guterres sade att bönderna nu börjar med den första skörden i de tre distrikten Maliana, Manufahi och Covalima och börjar planteringen av den andra omgången grödor.

Därutövr har ordföranden för Logistic Center (CLN) tecknat ett rekordavtal med Vietnam för import av 30.000 ton ris till Östtimor.

Och den privata sektorn har importerat ris för att stödja statens lager.

Bolaget Timor Food importerade tidigt 2.700 ton ris till hamnen i Dili.

Vice ordföranden i Östtimors hamnmyndighet, José Manuel Marques, informerade att under undantagstillståndet har de tagit emot totalt 4.150 ton ris importerat av den privata sektorn.

Källa: Natalino Costa/Tatoli

09 - Japan ger 2,5 miljoner dollar till system för födelseattester

Díli. Den japanska regeringen har donerat 2,5 miljoner som hjälp till ett utvecklingsprojekt för ett system att registrera födelseattester i Östtimor.

Den japanska regerinen finansierar projektet genom Förenta nationernas barnfond (UNICEF) i Östtimor.

Japans ambassadör i Östtimor, Masami Kinefuchi, sade att programmet syftar till att påskynda registreringen av alla födslar i Östtimor.

Dessa register är viktiga. Staten måste identifiera varje barn, ge dem tillgång till grundläggande sociala tjänster såsom häsovård, utbildning och social säkerhet, Masami Kinefuchi.

Dessutom sade han att projektets syfte är att öka den totala registreringen av barn upp till fem års ålder till 80 %.

UNICEF:s ställföreträdande representant Scoot Whoolery påminde om att UNICEF i Östtimor levererat Demography Management Information System (SIGD) till justitieministeriet inom ramen för projektet att utveckla ett register för födelseattester i Östtimor.

Den nya installationen av SIGD syftar till att förbättra registreringssystemet i Östtimor. Det är viktigt att registrering av födelseattester finns och är tillgängligt för alla, sade hon.

Och den nationella myndigheten för notariatstjänster har identifierat distrikten Manatutu, Manufahi och Oe-Cusse för fortsatt registrering av barns födslar.

Utöver leveransen av Demography Management Information System (SIGD) till justitieministeriet har det fått fem datorer, fem skrivare, 13 modem och en ny server.

Justitieminister Manuel Cárceres tackade Japans regering och UNICEF för stödet till Östtimor.

Källa: Nelson Sousa/Tatoli

09 - Regeringen undertecknar avtal med ADB och UNDP om matförsörjning

Regeringen genom finansminister Fernando Hanjan undertecknade idag överenskommelser med den Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) om ett program för matförsörjning.

Genom den här överenskommelsen avsätter ADB ett ekonomiskt bidrag till Östtimors regering på en miljon dollar genom Asia-Pacific Disaster Response Fund för utveckling av ett program för att stödja den befolkning som påverkats av covid-19 med särskild betoning på matförsörjning.

En överenskommelse undertecknades också med UNDP, som kommer att vara ansvarigt för att genomföra detta program koordinerat med jordbruks- och fiskeministeriet med syfte att stödja hälsovården och jordbruksekonomin för de mest sårbara människorna. UNDP bidrar också med 106.000 dollar till projektet.

Programmet gör det möjligt att använda bidraget från ADB för inköp av mat från lokala producenter, gårdsbutiker och lokala butiker för fördelning till de mest sårbara familjerna.

25.000 mottagare i Oé-Cusse, Covalima, Baucau, Bobonaro och Dili kommer att prioriteras och ges mat som garanterar en blanserad diet och ger bönder en extra inkomst i den här tiden av ekonomisk nedgång.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

05 - Östtimor tecknar rekordavtal för risimport från Vietnam

Östtimor har slutit ett rekordavtal för import av 30.000 ton ris från Vietnam.

De 30.000 ton ris som avtalet med Vietnam, tecknat den 22 maj, gäller ska importeras under 2020.

Enligt minister Agusto Junior Trindade väntar CLN och CAN för att bearbeta kreditivet för Östtimors centralbank (BCTL) undertecknat av finansminister Fernando Hanjam.

30.000 ton motsvarar ungefär 3 månaders förbrukning i Östtimor.

Källa: Tatoli

04 - Spotlight Zero - program för att nå jämställdhet i Östtimor

New Delhi. Den europeiska unionen (EU) har gått ihop med Förenta nationerna (FN) och har utfäst sig att bidra med 1 miljon dollar för ett projekt i Östtimor kallat Spotlight. … Det är ett flerårigt projekt och ska i flera steg skapa jämställdhet mellan könen i 2030 med en ungefärlig budget på 550 miljoner dollar. Östtimor är en av de yngsta staterna i Stilla havs-regionen och dess human development index (HDI) var 0,626 år 2018.

I motsats till de liberala fredsbevarande åtgärderna vidtagna av FN i Östtimor är projektet Spotlight en inkluderande från botten till toppen-insats för att inte bara förbättra myndigheternas tjänster utan också utrota sociala fördomar och psykologiska hinder som hindrar kvinnors utveckling och stärker de 4:e, 5:e och 10:e globala målen för hållbar utveckling, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt respektive minska ojämlikheter inom och mellan länder. Till att börja med arbetade projektet i tre prioriterade samhällen i Bobonaro, Ermera och Viqueque. Projektet syftar till social reformering av kvinnors ställning genom att eliminera existerande fördomar ochfrämjande av positiva sociala normer. Det vill också arbeta på regerings- och instutitionsnivå för att stärka mekanismer för laglydnad och tillgång till rättsväsendet för överlevande.

Regeringen har tagit avgörande beslut för att säkra hållbar tillväxt av jämställdhet inklusive deklarationen i Maubise signerade på den internationella kvinnodagen (den 8 mars) 2015 för att ge tillgång till juridiska, ekonomiska och mänskliga rättigheter till mer än 70 % av landsbygdens kvinnliga befolkning i Östtimor. Frånsett att ge kvinnor ett lyft genom att tillhandahålla färdighetsträning inom jordbrukssektorn och enkel tillgång till krediter har deklarationen också en 30-procentig reservation som möjliggör för kvinnor att utbildas i management, marknadsföring, handel och reklam. Också när det gäller kvinnors politiska engageman skulle Östtimor visa sig vara ett lysande exempel för många unga länder och visa vägen för att uppnå ett mera strukturerat jämställt samhälle avseende kön. Bylagen (Suco law), som trädde i kraft i juli 2016, gjorde kanditaturen av minst en kvinna i varje val av suco-ledare obligatorisk. I november 2016 valdes 21 kvinnor, som representerade 4,5 ¤ av alla suco-ledare. För närvarande är siffran med 38 % den högsta i Stilla havsregionen. 2017 utfärdade regeringen en andra nationell handlingsplan för kvinnovåld, som liksom programmet för projekt Spotlight syftar till att utrota kvinnovåld genom en mångfasetterad insats med fyra huvudpelare - förebygga, förbättring av tillgång till rättsväsendet, utökade tjänster för överlevande för att säkra deras upptagande i samhället och ett program för att övervaka och utvärdera de framsteg som gjorts. [Referens 1]

HDI för kvinnor i Östtimor 2018 är 0,589 mot 0,655 för män, det ger ett Gender Development Index (GDI) på0,899. GDI beräknas på förväntad livslängd, förväntade år av skolgång och utbildning och bruttonationalinkomst (BNI) per capita. När det gäller det 3:e av de globala målen för hållbar utveckling, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, som bland annat omfattar förväntad livslängd vid födseln så är kvinnornas längre, 71,4 år mot den manliga populationens 67,3 år. Avseende det fjärde målet som bland annat omfattar förväntat antal skolår sär det 12,0 för timoresiska kvinnor och 12,8 år för timoresiska män. Avseende mål 8 finns en jämförelse av BNI per capita, för Timor är det 5.389 för kvinnor och 9.618 för män. Den stora skillnaden beror till stor del på brist på kvinnors initiativ i ekonomin på grund av traditionella könsroller i hushållen, som anses vara mera acceptabla. [Referens 2]

Även om Östtimor är i kategori fem avseende GDI och på plats 132 bland 166 länder, måste dess relativa tillväxt jämfört med samtida applåderas. I motsats till Salomonöarna, som blev självständiga 1978 och är på plats 152 i kategorin lågt GDI, så har Östtimor, som blev självständigt 2002, en bättre plats när det gäller kvinnors egenmakt. [Referens 3]

Men i Stilla havsregionen har Östtimor mycket arbete att göra. Trots alla framsteg finns det fortfarande mycket att göra för att nå mål 5 avseende jämställdehet mellan könen. Projektet Spotlight uppskattar att omkring 38 till 59 procent av kvinnorna fortfranade drabbas av våld under sin livstid. [Referens 4] Åtgärder för datainsamling måste förbättras, särskilt på landsbygden, där hälften av fallen av kvinnovåld och bristande jämställdhet varken uppmärksammas eller rapporteras.

Tamanna Dahiya är praktikant hos OneWorld Foundation India.

Referenser:

 1. Timor-Leste Steps It up: Affirms Ending Gender Discrimination an Ongoing Priority in Commitment to the SDGs and Beijing Platform for Action (Updated). UN Women, www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/timor-leste. (Accessed June 20, 2020)
 2. 2018, Human Development Report 2019 Inequalities in Human Development in the 21st Century Briefing Note for Countries on the 2019 Human Development Report. (Accessed June 20, 2020)
 3. Human Development Reports. | Human Development Reports, 2017, hdr.undp.org/en/composite/GDI. (Accessed June 20, 2020)
 4. Spotlight Initiative Launches in Timor-Leste. Spotlight Initiative, 5 Mar. 2020, spotlightinitiative.org/press/spotlight-initiative-launches-timor-leste. (Accessed June 20, 2020)
 5. http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2015/07/11753700_1651896881714824_7855906861860571502_n-copy_600_400.jpg . (Accessed June 20, 2020)

Källa: Tamanna Dahiya/OneWorld South Asia/Global Goals 2030

Juni

25 - JSMP: Distriktsdomstolarna har återupptagit rättegångarna och fortsätter att hålla sig till mekanismerna för att förhindra covid-19

I början av juni 2020 uyfärdade appellationsdomstolen en instruktion till distriktsdomstolarna att normalisera sitt arbete. Denna instruktion för att normalisera domstolarnas arbete grundade sig på ett dekret från presidenten om den tredje perioden av undantagstillståndet med villkoret att aktiviteter i landet kan återgå till det normala under förutsättning att mekanismer för att förhindra covid-19 är garanterade.

JSMP lovotar distriktsdomstolarna för att hålla rättegångar normalt för att säkra att parterna kan fortsätta att få tillgång till rättsväsendet. Dessutom har domstolarna fortsatt att hålla sig till protokollen för att förhindra covid-19 från hälsovårdsministeriet och Världshälsoorganistionen (WHO), sade JSMP:s verställande direktör Ana Paula Marçal.

Efter att domstolarna återupptagit rättegångarna har JSMP lyckats följa 77 fall (73 brottmål och 4 civilmål)1 i alla distrikten. De flesta av dessa 77 fall berör våld i nära relationer. Se tabellen nedan.

Mål följda av JSMP i de olika distrikten
DiliBaucauSuaiOecusse
BrottmålCivilmålBrottmålCivilmålBrottmålCivilmålBrottmålCivilmål
221172201140
Graf som visar andelarna av olika sorters fall

I juni reaktivierade domstolarna också den mobila domstolen i Suai-distriktet mellan den 15 och 19 juni.

JSMP tror att instruktionen från appellationsdomstolen kommer att göra det möjligt för distriktsdomstolarna att påskynda rättegångarna med fall som har fördröjts på grund av de första två perioderna av undantagstillståndet.

JSMP har konstaterat att även om fallen har hållits som normalt, så har domstolarna fortsatt att hålla sig till regleran för att förhindra covid-19 genom att tillhandahålla vatten och tvål vid ingångarna och människorna har använt masker och hållit avstånd i domstolssalarna samt i väntrummen för parterna.

För mer information var god kontakta:
Ana Paula Marçal, Executive Director of JSMP, epost ana@jsmp.tl, telefon 3323883 eller 77040735

Not

 1. Dessa siffror ger inte det totala antalet fall behandlade i domstolarna.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

24 - Hälsomyndigheterna har bekräftat 6 döda barn på grund av undernäring

Sjukhusets chef för pediatrik, Breviado dos Santos, sade att från januari tills nu har avdelningen konstaerat 133 undernärda barn och sex döda.

Barn som dör av undernäring på grund av brits på mat visar ofta viktminskning och komplikationer på grund av olika sjukdomar, sade Santos.

Vi fortsätter att ge dem vår standarbehandling, vi ger mediciner, mat och F-75 & F-100 mjölk och av de behandlade har 100 återhämtat sig, sade han.

Många människor världen runt lider av undernäring och 3,1 miljoner barn dör årligen av undernäring, omkring 45 % av dödsfallen bland barn under 5 år har samband med undernäring enligt Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). GenÄven om betydelsefulla åtgärder görs varjer år påverkar undernäring varje land i världen enligt UNICEF.

Källa: Tatoli - News from Timor-Leste

24 - Östtimors regering ombildad

Taur Matan Ruaks ombildning av regeringen har nu godkänts av president Francisco Guterres Lú Olo. Regeringen består nu av följande personer

 1. Premiärminister, Taur Matan Ruak
 2. Vice premiärminister, Armanda Berta dos Santos (KHUNTO), även minister för social solidaritet och inkludering
 3. Vice premiärminister, José Maria dos Reis
 4. Minister och ordförande i ministerrådet, Fidelis Manuel Leite Magalhães (PLP), tidigare minister
 5. Koordinerande minister för ekonomiska frågor, Joaquim Amaral
 6. Minister för parlamentsfrågor och social kommunkation, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo (Fretilin)
 7. Finansminister, Fernando Hanjam (Fretilin)
 8. Utrikesminister, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno
 9. Justitieminister, Manuel Cárceres da Costa
 10. Minister för den statliga administrationen, Miguel Pereira de Carvalho (Fretilin)
 11. Hälsominister, Odete Maria Freitas Belo (Fretilin)
 12. Minister för utbildning, ungdom och sport, Armindo Maia
 13. Minister för högre utbildning, vetenskap och kultur, Longuinhos dos Santos
 14. Minister för social solidaritet och inkludering, Armanda Berta dos Santos
 15. Minister för de nationella befrielsekämparnas angelägenheter, Júlio Sarmento da Costa Meta Mali (PD)
 16. Minister för planering och territoriet, José Maria dos Reis
 17. Minister för offentliga arbeten, Salvador Soares dos Reis Pires
 18. Transport- och kommunkationsminister, José Agustinho da Silva
 19. Minister för turism, handel och industri, José Lucas do Carmo da Silva
 20. Jordbruks- och fiskeriminister, Pedro dos Reis (Fretilin), ersätter Joaquim Dos Reis Martins
 21. Försvarminister, Filomeno da Paixão de Jesus
 22. Inrikesminister, Taur Matan Ruak
 23. Minister för petroleum och mineraler, Víctor da Conceição Soares
 24. Vice finansminister, Sara Lobo Brites, tidigare finansminister
 25. Vice utrikesminister, Julião da Silva
 26. Vice justitieminister, José Edmundo Caetano
 27. Vice minister för den statliga administrationen, Lino de Jesus Torrezão
 28. Vice hälsominister, Bonifacio Maukoli dos Reis
 29. Vice minister för utbildning, ungdom och sport, António Guterres
 30. Vice minister för social solidaritet, Signi Chandrawati Verdial
 31. Vice minister för offentliga arbeten, Nicolau Lino Freitas Belo
 32. Vice minister för samhällsfrågor och kulturturism, Inacia da Conceição Teixeira
 33. Vice handels- och inudstriminister, Domingos Lopes Antunes
 34. Vice jordbruks- och fiskeriminister, Abilio Xavier de Araújo
 35. Vice inrikesminister, Antonino Armindo
 36. Statsekreterare för yrkesutbildning och sysselsättning, Alarico de Rosário
 37. Statsekreterare för kooperativ, Elizario  Ferreira
 38. Statsekreterare för miljö, Demetrius do Amaral de Carvalho
 39. Statsekreterare förkommunkationer, Merício  Juvinal  dos Reis Akara
 40. Statsekreterare för mark och egendom, Mário Ximenes
 41. Statsekreterare för ungdom och sport, Abrão Saldanha
 42. Statsekreterare för konst och kultur, Teófilo Caldas
 43. Statsekreterare för de nationella befrielsekämparnas angelägenheter, Gil da Costa Monteiro ‘Oan  Soru’
 44. Statsekreterare för fiskeri, Elídio de Araújo
 45. Statsekreterare för civilt skydd, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins
 46. Statsekreterare för jämlikhet och inkludering, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesu

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

18 - Ombudsmannen för mänskliga rättigheter om förslaget till lag om förtal

Ombudsmannen (Provedor) för mänskliga rättigheter och rättsväsende har skrivit en längre inlaga om det förslag till ny lag om förtal som lagts fram i Östtimor.

Inlägget är starkt kritiskt till förslaget

There is consensus that the criminalization of defamation and a violation of the right to freedom of expression and opinion. It is clear that this represents a disproportionate limitation of the right to freedom of expression and information in the face of the right to honor and privacy, and is therefore irreconcilable.
Therefore, the introduction of new legislation in the criminal sphere, criminalizing defamation, insulting, among other offenses to prestige and memory, will not reinforce or guarantee current rights, but will end up calling into question the balance between these two fundamental rights, resulting in the application of excessive or disproportionate measures.

Du kan läsa hela inlägget (på engelska) här

15 - La‘o Hamutuks yttrande om den föreslagna lagen om ärekränkning

Översatt från tetum, en något ändrad version jämfört med den som skickats till justitieministeriet. För mer information och annat material på engelska och tetum se http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/20DefamLaw.htm. Yttrandet har också skickats till alla parlamentsledamöter i Östtimor.

Yttrande till justitieministeriet från La‘o Hamutuk om den föreslagna ändringen av strafflagen för att kriminalisera ärekränkning

Östtimor är ett demokratiskt land med lagstyre enligt konstitutionen, som garanterar yttrandefrihet och informationsfrihet för vårt folk som en del av utvecklingen av landet. Vidare så har Östtimor ratificerat konventioner, bland andra den internationella konventionen om civila och polotiska rättigheter. Artikel 19.2 i den konventionen säger att Var och en ska ha rätt till yttrandefrihet; denna rättighet ska omfatta frihet att söka, ta emot och lämna information och alla slags idéer oavsett gränser antingen muntligt eller skriftligt eller tryckt, i form av konst eller genom något annat valt medium.

I juni 2020 började justitieministeriet diskutera en föreslagen ändring av strafflagen som skulle kriminalisera ärekränkning och göra det till en lagöverträdelse och förolämpning även om måltavlan är ett bolag eller en avliden person.

La'o Hamutuk har i 20 år arbetat för att främja demokrati och försvar av mänskliga rättigheter i Östtimor och vi är mycket bekymrade över denna föreslagna ändring av strafflagen. Vi betraktar det föreslagna tillägget som mycket farligt eftersom det kommer att släcka människors rätt att sprida åsikter, att kritisera och uttrycka missnöje. Det föreslagna tillägget har redan utlöst omfattande siskussion och missnöje i Östtimor.

På grund av de ovan nämnda skälen ber vi justitieministeriet att avslå det föreslagna tillägget i sin helhet; det strider mot fundamentala rättigheter till yttrandefrihet och åsikter och kommer särskilt skada våra mest sårbara människor. Vi ber också civilsamhällets organisationer, media, social rörelser och alla i östtimor att betänka konsekvenserna av det här förslaget för nuvarande och kommande generationer och kommunicera sina tankar till våra ledare. En lag kan avgöra ett samhälles öde och vi behöver hålla detta i minnet när vi bedömer det noggrant.

Som en organisation i civilsamhället vars arbete grundas på principerna om demokrati och mänskliga rättigheter motsätter sig La'o Hamutuk denna föreslagna lag. Därför vädjar vi till justitieministeriet att stoppa processen för att anta denna lag av följande skäl:

Att ändra strafflagen för att kriminalisera ärekränkning strider mot Östtimors konstitution och försvagar demokratin.
 1. Den föreslagna ändringen strider mot Östtimors konstitution gällande artikel 6 om statens mål, artikel 40 om åsiktsfrieht och information och artikel 41 om pressfrihet och andra former av kommunikation.
 2. Den föreslagna lagen kommer att undergräva friheten för civilsamhället och den breda befolkningen att ge staliga organ och andra organisationer underlag, rekommendationer och kritik.
 3. Den föreslagna lagen kommer atthindr alla från att uttrycka sin åsikt, skriva fritt, kommentera eller ställa frågor som kritiserar ledare eller andra männsikor vid offentliga tillställningar eller i publikationer.

Den föreslagna ändringen skulle stoppa alla som skriver på sociala medier. Social medier är inte ett hot mot demokrati, men har visat sig att vara ett positivet instrument för att främja en offentlig dialog och utbrett deltagande i de demkratiska processerna. De är ett verktyg gynnsamt för demokrati och för yttrandefrihet, då de skapar ett utrymme i vilket nästan - inte bara journalister och beslutsfattare - kan dela information och idéer. Vi borde inte betrakta sociala medier som ett hot mot demokratiskt valda ledare. La'o Hamutuk anser att aingen borde fänslas för användning av social media.

Tillägget kränker internationella konventioner om mänskliga rättigheter

Det föreslagna tillägget bryter mot artikel 19 i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter (som den refereras i artikel 23 av Östtimors konstitution), som garanterar alla rätt till yttrandefrihet och frihet att inhämta information.

Den föreslagna lagen har modellerats på portugisisk lag och saknar därför lokalt sammanhang misslyckas med att spegla realiteten och den specifika historien i Östtimor. Den portugisiska lagen mot ärekränkning har konstaterats bryta mot artikel 10 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och Portugal har fått sanktioner 18 gånger av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) mellan 2005 och 2015 för att kränka denna lag.

Kriminalisering av ärekränkning återupplivar den indonesiska ockupationens trauma genom att återinför repression

Östtimor har åtagit sig att främja demokrati och respektera mänskliga rättigheter över hela världen och vi får inte fläcka vår integritet eller devalvera det folkliga moståndet som grundat sig på dessa principer.

Det föreslagna tillägget kommer att orska rädsla och väcka vårt folks traumatiska erfarenhet av den indonesiska ockupationen. Under 24 år fänslade och mördade den förtryckande indonesiska militärregimen dem som kritiserade eller motsatte sig Suhartos välde. Den föreslagna lagen om ärekränkning skulle kunna reaktivera det trauma som man upplevde under ockupationen. Trauma mellan generationer kan gå vidare till framtida generationer, om vi inte tar itu med det omedelbart. Om vi motsätter oss repressiva ockupationer, får vi inte själva återinföra Indonesiens repressiva politik. Det här är en väsentlig orsak till att La'o Hamutuk mosätter sig det här föreslagna tillägget nu och i framtiden.

Överväganden om nya lagar kräver transparens och demokrati

Tidigare tillägg till strafflagen beslutades av parlamentet genom en process som garanterade att ändringarna var transparenta för allmänheten (se lagarna6/2009, 5/2003, 3/2017 och 5/2017).

2008 antog parlamentet en tidsbegränsad lag för att auktorisera ministerrådet att godkänna den ursprungliga strafflagen genom en förordning. (Det var också fallet med lagen om brottmål och lagen om civilmål.). Parlamentets godkännande krävs av regeringen när föreslagen lagstiftning innehåller många artiklar eller komplicerade tekniska delar, men det nuvarande förslaget till tillägg till brottsbalken innehåller bara sex paragrafer och avser bara en fråga.

La'o Hamutuk är bekymrat över regeringens avsikt att införa detta viktiga tillägg utan en transparent parlamentsprocess öppen för media och ideella organisationer. Även om konstitutionen tillåter godkännande genom en författning (efter att ha erhållit parlamentets godkännande) är vår inställning att denna fråga kräver större synlighet genom en öppen, offentlig och deltagande process.

Dessutom undrar La'o Hamutuk varför detta tillägg introducerades under ett undantagstillstånd utan en offentlig utfrågning eller advekat tid för att få offentlighetens feedback. Undantagstillståndet gör det svårt för människor att samlas och diskutera idéer. Den nyligen ombildade regeringen vill snabbt lotsa lagen genom ministerrådet, som är stängt för allmänhetens insyn, snarare än genom det mer transparenta och diskussionsvänliga parlamentet.

Vad skulle hända om den här lagen antogs?
 1. Detta lagförslag hotar alla, särskilt sårbara människor utan politiska förbindelser eller finansiella resurser. Lagen har potential att tysta kvinnor som har utsatts för våld eller sexuella angrepp och hindra dem från att skriva eller tala om sina erfarenheter utna hårda bevis. Ett färskt exempel är pedofilfallet i Oecusse i vilket förövaren, den tidigare prästen Richard Daschbach, till slut har ställts inför rätta. En strafflag om ärekränkning skulle skrämma offren, särskilt kvinnor och barn från att fullfölja anklagelserna i rätten.
 2. Den föreslagna lagen avskräcker från offentlig diskussion om brott. Artikel 187-B i den föreslagna lagen föreskriver ett fängelsestraff på upp till ett år, vilket dubbleras eller trefaldigas när målet för ärekränkningen är en anställd i den offentliga sektorn eller en offentlig person eller när kränkningen sker i pressen eller sociala media. La’o Hamutuk betraktar detta som en fara; det undergräver åsikts- och yttrandefrihet. Till exempel skulle människor som uttrycker en åsikt, ger förslag eller ställer frågor, som innebär att tidigare finansministern Emilia Pires var korrumperad, hotas med fängelse? Skulle människor som diskuterar anklagelserna om pedofili mot Richard Daschbach på sociala medier eller i artiklar fängslas? Vad gäller om någon som skriver att Suharto var ansvarig att 200.000 timoreser dog under ockupationen?

  Östtimor har ännu inte effektivt lagligt stöd för visselblåsare som rapporterar olagliga aktiviteter till journalister, åklagare, NGO:er eller allmänheten. Om någon exponerar instutitionell korruption till exempel, behöver vederböreande skydd inte bara om denne är anonym. Om deras identitet är känd borde inte visselblåsare och vittnen utsättas för åtal enligt detta lagförslag och borde också vara skyddade från diskriminering och vedergällning.

  La’o Hamutuk erkänner behovet av att skydda en del intern statlig information. Men det borde inte hindra människor från att rapportera brott begångna mot allmänheten inom instutitioner när det är nödvändigt. Människor borde inte vara rädda att uttala sanningar.
 3. Utöver att hota media och individer skulle den föreslagna lagen hindra civilsamhällets organisationer såsom La'o Hamutuk, som engagerar sig i fredliga och substantiellla diskussioner om offentliga frågor med samhället och politiska ledare. I vårt eget arbete kritiserar vi då och då företag och instutitioner. Om vi säger att Woodside stulite 5 miljarder dollar från Östtimor, borde vi då bli fängslade? Om vi konstaterar att den australiska regeringen kränkt Östtimors rätt till en havsgräns i 20 år, skulle vi då kunna ställas inför rätta? Om vi antyder att en politik lanserad av politiker för att använda hundratals miljoner på vägar och flygfält snarare än hälsa och utbildning äventyrar vanliga människors liv, skulle regeringen kunna öppna ett förfarande mot oss? Om vi motsätter oss att militärledningen använder väpnade styrkor för att begränsa kampanjarbetet, kommer staten att sätta oss i fängelse?
Det kommer att vara svårt att ifrågasätta denna föreslagna lags överensstämmelse med konstitutionen

Inledningen till utkastet för förordningen säger att synpunkter från koordineringsrådet för rättsväsendet inhämtats. I koordineringsrådet för rättsväsendet ingår bland andra justitieministern själv, ordföranden för appellationsdomstolen och riksåklagaren.

Lägg märke till att enligt lagen om justitieministeriet är rådets enda uppgift att ge strategisk konsultation och råd inom området rättsväsende och lagar.

La'o Hamutuk undrar hur ordföranden för appellationsdomstolen kan delta i framtagande av lagar, när appellationsdomstolen också kommer att vara den organisation som beslutar om lagar står i samklang med konstitutionen.

Även om ordföranden i framtiden kan förklara att det finns ett hinder för tillsynsprocessen, tror vi att domare kan tycka att det är svårt att säga emot ordföranden. Ordföranden för appellationsdomstolen är ordförande i rättsväsendets höga råd och är också för ansvarig delar av ledningen av domstolarna,

Riksåklagaren har också makten att kräva granskning av överensstämmelsen med konstitutionen. Med hänsyn till riksåklagaren deltagande i framtagandet av detta förslag och hans gillande av det, kommer han inte vara i stånd att utöva sitt mandat enligt lagen.

Ledare och offentliga personer borde vara beredda att acceptera kritik

När en person beslutar sig för att söka en offentlig anställning med lön från offentliga medel och beslutsmässighet i frågor som rör andras liv borde vederbörande också godta det motsvarande ansvaret. Vid något tillfälle kan någon ogilla deras åtgärder, tala eller skriva om dem. Om man inte är beredd att ta emot kritik, borde man inte ansöka om en offentlig tjänst. Östtimor är inte en monarki eller en militärdiktatur; konstitutionens artikel 2.1 säger att överhögheten ligger hos folket. Som det står i inledningen till vår konstitution:

Fullt medveten om behovet av att bygga en demokratisk och institutionell kultur passande för en stat grundad på lagstyre där respekten för för konstitutionen, för lagarna och för demokratiskt valda instutitioner utgör dess obestridliga grund;
Högtidligt bekräftar sin beslutsamhet att bekämpa alla former av tyranni, förtryck, socialt, kulturellt eller religiöst herravälde och segregering, att försvara nationellt oberoende, att respektera och garantera mänskliga rättigheter och fundamentala medborgerliga rättigheter, att säkra principen om maktdelning i statens organisation och att etablera de väsentliga reglerna för flerpartidemokrati med målet att bygga en rättvis och välmående nation och utveckla ett samhälle med solidaritet och broderskap.

Det finns redan sätt att handlägga ärekränkning

Processer finns redan beskrivna för att lösa ärekränkningsfall genom rättegångar (Civilrätten artiklar 77-78). Dessutom är det redan ett brott att falskt anklaga någon inför myndigheter, artikel 285 i brottsbalken betraktar det som ärekränkande fördömande (Denúncia Caluniosa.)

Medialagen omfattar också mekanismer för att stryka eller rätta artiklar som förtalar en person; den sörjer för att man kan försvara sitt rykte.

Slutsats

Vi föreslår attjustitieministeriet och andra parter ansvariga för denna föreslagna lag söker andra vägar att skydda människors värdighet. Var och en som önskar bli en ledare eller en offentlig person med privilegier borde acceptera det ansvar som följer med rollen. De har ett ansvar för att acceptera kritik och det är oacceptabelt att fängsla människor för att uttrycka den. Östtimor är byggt på en grund av demokrati, mänskliga rättigheter och sanningssägande., vi får inte återinföra politiken från den regim som vi själva kämpade emot. Vi litar på att justitieministeriet har människor som delar våra värden. Vi vidhåller att denna föreslagna lag måste avvisas i sin helhet.

Vi tackar för er uppmärksamhet. Vi ber justitieministeriet att beakta de frågor som tas upp i detta yttrande. Om förfarandet för att skriva denna lag fortsätts, är vi beredda att delta i diskussioner eller offentliga utfrågningar med regereringen eller parlamentet.

Högaktningsfullt

[underskrifter]

Marta da Silva            Adilsonio da Costa
La'o Hamutuk koordinatörer

Källa: La'o Hamutuk

12 - Ny guvernör för Oé-Cusse

Arsenio Paixão Bano avlade idag eden som ny guvernör [president på engelska] för den särskilda administrativa regionen Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) inför premiärminister Taur Matan Ruak i regeringsbyggnaden i Dili.

RAEOA skapade 2014 med syfte att främja utvecklingen av regionen med prioritet för socio-ekonomiska aktiviteter för att färbättra livskvalitet och välmående i samhället.

Arsenio Bano ersätter José Luís Guterres. Bano är från Oé-Cusse.

Källa: Tillkännagivande från regeringen i Östtimor

11 - Resurser för att bekämpa föreslagen förtalslag

La'o Hamutuk har skapat en tvåspråkig webbsida - http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/20DefamLaw.htm - med bidrag om lagen för att kriminalisera förtal som för närvarande föreslås av Östtimors justitieminister. Vi har också skrivit en inlaga (på tetum som http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/LHsubMJDefamasaun11Jun2020te.pdf) och översatt den föreslagna lagens text (http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/DraftDefamationLaw5Jun2020EnTePt.pdf). Nedan finns den engelska delen av sidan, men de många länkarna är utelämnade för att undvika spamblockering. Den kommer att uppdateras med hög frekvens.

Föreslaget tillägg till brottsbalken för att kriminalisera förtal
av La'o Hamutuk, den 11 juni 2020

Den 5 juni 2020 bjöd justitieministeriet in utvalda organisationer (La'o Hamutuk ingick inte) för att skriva inlägg om ett föreslaget tillägg till den östtimorianska brottsbalken, som skulle kriminalisera förtal, anstötligheter och förolämpningar, även om föremålet är ett företag eller en död person. Det ettåriga fängelsestraffet kan fördubblas eller trefaldigas om ‘offret’ är en offentlig person eller om förolämpningen görs i traditionella eller sociala media. Lusa rapporterade att justitieminister Manuel Cáceres da Costa sade att utkastet är till för att ‘sparka igång’ offentlig diskussion.

Inledningen till lagförslaget förklarar att den indonesiska förtalslagen inte togs med i 2009 års östtimoresiska brottsbalk för att minnena från den repressiva ockupationen fortfarande var färska, men nu, mer än tio år senare, har framväxten av sociala media gjort det nödvändigt att skydda heder och rykte för innehavare av ämbeten och andra.

Ministeriet, som hoppas att få parlamentets bemyndigande att godkänna tillägget i ett ministerrådsmöte bakom lyckta dörrar, bad om skrivna inlägg inom en vecka, den 11 juni.

När förslaget började cirkulera uttalade många människor oro i media, bland andra:

Justitieministeriet har fått inlägg från åtskilliga organisationer som alla anmodar regeringen att inte anta denna föreslagna lag.

La'o Hamutuk's 5-sidiga inlägg framhäver att denna lag

La'o Hamutuk påpekade också att när någon beslutar sig för att ansöka om ett offentligt ämbete med tillgång till offentliga medel och makt över andra människors liv så borde de ta ansvar för sina beslut och godta att de kan bli kritiserade.

Andra inlägg gjordes av FONGTIL (NGO Forum) och HAK Association.

Internationella organisationer har också uttryckt oro över förslaget, bland andra:

Källa:La'o Hamutuk

02 - En av tre tonåringar i Östtimor röker!

Östtimor har gjort lovvärda framsteg när det gäller att anta lagar mot tobak enligt WHO:s Rajesh Pandav. Men han säger att ytterligare skyndsamma åtgärder är nödvändiga för att implementera lagarna.

Det här är bara en kort sammanfattning av originalartikeln. Läs gärna hela artikel,genom att klicka på källan i slutet.

Tobaksprodukter dödar fler än åtta miljoner människor varje år.

Tobaksbruk är en allvarlig utmaning i Östtimor. Timoreser är bland dem med största andelen tobaksbruk i världen. Bland de vuxna använder 71 % av männen och 29 % av kvinnorna tobak i någon form - rökt (till exempel cigaretter) och/eller rökfri (till exempel Songhe). 9 av 10 vuxna är utsatta för indirekt rökning hemma.

Lagar förbjuder reklam, rökning på offentliga platser, vid allmänna sammankomster, i kontor, mötesrum och kollektivtrafik.

Men ytterligare skyndsamma åtgärder krävs för att få människor att följa lagarna.

Rajesh Pandav är Världshälsoorganisationens representant i Östtimor.

Källa: Tatoli

01 - Östtimors nya kungamakare

Hur en olaglig kampsportgrupp möjliggjorde en stor förändring på Östtimors politiska scen.

I månader har Östtimor varit indraget i en politisk kris med två block i tävlan om kontroll av parlamentet. På den ena sidan står Xanana Gusmão, självständighestsikonen och makthavaren som leder National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT) i kraft av sin personlighet. På den andra står Gusmãos rival, president Lú Olo Guterres från Fretilin, och hans tidigare allierade den teknokratiske premiärministern Taur Matan Ruak från People’s Liberation Party (PLP), med vilken Gusmão blev osams i januari.

Mellan de två blocken i den här maktkampen står KHUNTO.

Ett nytt parti med bara fem mandat i parlamentet, trots det har KHUNTO - det står för Berika den nationella enigheten mellan Timors söner (Enrich the National Unity of the Sons of Timor) - kommit att spela rollen av kungamakare i Östtimors spel om tronen.

I en oväntad brytning med Gusmão och CNRT över om mans förlänga lockdownen för pandemin gav KHUNTO sitt stöd till den nya PLP-Fretilin-alliansen i april. Dess beslut ger nu premiärminister Taur Matan Ruak mandat att styra till 2023, som han skulle kunna utnyttja för att regeringens utgifter bort från dess långvariga fokus på infrastrukturella megaporjekt och mot grundläggande utveckling. Det betyder också en chockerande vändning av turen för Gusmão, en jättelik figur i timoresisk politik som har varit president och premiärminister men nu kommer att vara i opposition.

Att KHUNTO avgav den avgörande rösten är anmärkningsvärt - inte på grund av sin storlek utan på grund av sina väljare. KHUNTO är en politisk kraft olik alla andra i Östtimor: ett parti som representerar en olaglig kampsportgrupps intressen och i sin tur en växande befolkning av unga människor utan rösträtt från vilka den får stöd. KHUNTO:s inflytande är desto mer extraordinärt därför att kampsportgrupper länge har varit belastade i Östtimor, misstrodda huvudsakligen för sina bidrag till våldet i 2006 års timoresiska kris. 2013 förbjöd den dåvarande premiärministern Xanana Gusmão helt enkelt många av dem. Men idag har den politiska flygeln av en av dessa kampsportgrupper avgjort regerinens öde - och kanske politikens riktning i Östtimor för de kommande åren.

Exakt hur lyckades kampsportgrupper gå från skuggorna till den politiska huvudfåran? Att förstå deras resa är viktigt både för vad det belyser av Östtimors förgångna och för vad det skulle kunna säga om framtiden för dess demokrati. Historein börjar årtionden före den timoresiska självständigheten, under den indonesiska ockupationens första dagar.

Läs hela historien här i The Diplomat magazine. Eller läs den i appen.

Källa: Bardia Rahmani/The Diplomat

Maj

29 - Mässorna återupptas i Östtimors kyrkor

Återupptagandet kommer efter att inga nya covid-19-fall rapporterats på två veckor, men undantagstillståndet har förlängts.

Här har originalet ett foto med bildtexten: Männsikor deltar i den första mässan i St. Joseph-kyrkan i Dili den 28 maj efter att Östtimors biskopskonferens och regeringen tillåtit kyrkorna att återuppta aktiviteterna. (Thomas Ora/UCA News)

Dili. Östtimor har officiellt återuppnat kyrkorna för dagligt och veckovist religiöst firande efter att dt huvdsakligen katolska landets covid-19-grupp rapporterade att inga nya coronafall konstaterats de senaste två veckorna.

Beslutet av landets biskopar tillkännagavs den 28 maj, två månader efter att kyrkorna beordrats att stänga, när det första covid-19-fallet noterades i mars.

Kyrkorna är bara öppna för mässor, sade biskoparna i ett uttalande undertecknat av ärkebiskop Virgílio do Carmo da Silva i Dili, biskop Norberto do Amaral i Maliana och biskop Basílio do Nasscimento i Baucau.

Människor som vill vara med på de dagliga mässorna eller söndagsmässorna har uppmanats att följa coronareglerna.

Människor måste bära mask under firandet, sade biskoparna. Församlingspräster och församlingsråd måste se till att de troende tvättar sina händer och håller avstånd i kyrkorna.

östtimor har bara konstatera 24 positiva fall och inga döda. Trots att inga nya fall konstaterats de senaste två veckorna har regeringen förlängt undantagstillståndet till den 26 juni, Det skull annars ha avslutats den 28 maj.

Regeringen kände ett behov av att förlänga undantagstillståndet därför att den globala pandemin inte är över, sade premiärminister Taur Matan Ruak den 27 maj.

Han sade att restriktionerna skulle lättas och affärer tillåtas öppna och kyrkor och skolor återuppta aktiviteterna.

Han sade också att landets katastrofåtgärder avsågs förekomma det cäxand antalet covid-19-fall i grannlandet Indonesien, särskilt i gränsområdena i Västtimor.

Enligt president Francisco Guterres Lú-Olo tillstyrktes beslutet att förlänga undantagstillståndet av parlamentsledamöterna. Det skulle bland annat iinebära skärpt kontroll av landets land-, havs- och luftgränser.

Människor måste också samarbeta fullt ut under undantagstillståndets tid, sade Lú-Olo. Medborgarna måste förbli disciplinerade när det gäller att följa hälsoåprotokollet såsom att bära mask och undvika folksamlingar samt upprätthålla fysisk distans.

Fader Emanuel Lelo Talok, församlingsprästen i St. Joseph-kyrkan i Dili, som höll den första mässan den 28 maj, sade att han var mycket lycklig över att se sina församlingsbor igen.

Låt oss tacka Gud hans nådegåvor och för att han räddar oss från med- och motgångar under den coronavirusepedemi som fortfarande sveper över världen idag, sade fader Talok till församlingen på omkring 300 personer. Vi ber i ljuset av Kristus uppståndelse att pandemin snart är över.

Till UCA Newssade fader Talok att hans församling bara skulle genomföra kativiteter sanktionerade av biskoparna. För närvarande håller vi bara mässor enligt de existerande reglerna. Andra förrättningar kommer man att besluta om senare, sade han.

Han sade att för att undvika en överfylld kyrka kommer deltagarantalet att begränsas till 500 vid söndagsmässorna och 200 vid de dagliga mässorna. Församlingen erbjuder också möjligheter för handtvätt för deltagarna, sade han.

Domingos da Costa, som har följt lockdown-restriktionerna genom att stanna hemma i Viqueque-distriktet väster om Dili, välkomnade återupptagandet av mässorna. Jag känner mig levande igen, sade han.

Källa: Thomas Ora/UCA news

27 - 318.000 familjer får retroaktiva covid-19-pengar

Ministeriet för social solidaritet och inkludering säger att utbetalningarna - kraftigt fördröjda - kommer att betalas inom 10 dagar så snart de 63,6 miljonerna dollar har överförts från finansministeriet, enligt generaldirektören.

Dili. Östtimors regering har avsatt 63,6 miljoner för finansiellt bistånd för omkring 318.302 familjer som kämpar med covid-19-nedgången.

Varje familj kommer att få 100 dollar per månad i upp till tre månader.

Pengarna kommer från den covid-19-fond på 150 miljoner, som godkändes av paralmentet i april och styrs av Integrated Crisis Management Centre (CIGC).

Fondens koordinatör, Januario da Gama, sade att antalet har öka avsevärt jämfört med tidigare uppskattningar.

Den totala budgeten för den finansiella hjälpen var 15 miljoner dollar innan ministeriet för social solidaritet (MSSI) presenterade antalet familjer i östtimor för styrgruppen (CIGC), sade han i finansministeriet på måndagen.

Östtimor har varit i undantagstillstånd på grund av covid-19 i två månader, vilket har drabbat småföregare och bönder. Världsbanken uppskattar att ekonomin kommer att krympa nästan fem procent till årets slut.

Fretilins parlamentsledamot David Dias Ximenes Mandati uttryckte sin frutration i parlamentet i måndags, när man diskuterade en förläning av undantagstillståndet med en månad.

Nu väntar vårt folk. Kanske kan vi förlänga [undantagstillståndet], men människorna har ingenting att äta hemma. De kommer att be oss att inte förlänga, sade han.

MSSI:s generaldirektör, Rui Manuel Gago Exposto, sade i går till Tatoli att han förstår att människor kan vara frustrerade av två månaders fördröjning av bidragsutbetalningarna.

Jag ber allmänheten att [förbli] lugn ochvänta [såatt] vi kan förverkliga utbetalningaran för de här två månaderna, sade han.

Han sade att utbetalningarna kommer att betalas från och med mars, så snart pengar har överförts från finansministeriet till omkring 452 bybanker.

Vi kommer att försöka få ut betalningarna de kommande 10 dagarna, sade han och tillade att man måste ta hänsyn till offren för de senaste översvämningarna.

Regeringen fortsätter att lova att göra utbetalningarna i maj, men vi måste ta hand om [offren] för alla svårigheter.

Kan inte underskatta bidragen: analys

Utbetalningarna har välkomnats av utvecklingsekonomen Brett Inder från det australiska Monash-universitetet, som har forskat utförligt om Timors jordbrukssektor.

I en analys av statsunderstödet beskriver professor Inder det som ett initiativ - men logistiskt svårt att förverkliga.

Vi kan inte underskatta fördelarna av att injicera små belopp i byarna, skriver han. Små belopp till många mottagare med låg inkomst kommer nästan helt och hållet att användas lokalt. Det betyder fler köp på den lokala marknaden eller kiosken, betyder att lokala handlare får större inkomster.

Betalningarna skulle representera omkring en trededel av fattigdomslinjen på 310 dollar per hushåll och månad, skrev han med ett citat av den tröskel finansministeriet och Världsbanken satte 2014/2015.

Så en utbetalning på 100 dollar är inte liten, men hushåll kommer att behöva många andra inkomster för att komma över fattigdomslinjen, skriver han.

Men professor Inder varnar för att effektiviteten av betalningen mycket beror på vem kontanterna ges till.

Om modern får det, så används det troligen för mat och hushållsbehov och barnen. Om fadern, så kanske mer går till icke-nödvändiga konsumtionsföremål eller till att finansiera produktiva aktiviteter (till exempel för att köpa frön), skriver han.

Tråkigt nog så finns det evidens för att en injektion av pengar kan leda till spänningar inom hushåll med risk för känsliga hushållsmedlemmars säkerhet. En del tankearbete behövs för att minska dessa risker och följa implementationen.

MSSI har godkänt medlemmar av FONGTIL, en ideell östtimoresisk paraplyorganisation för att

För att vara berättigad till den finansiella hjälpen måste man vara timoresisk medborgare och inte tjäna mer 500 dollar per hushåll och månad.

Källa: Antónia Gusmão, Natalino Costa, Hortencio Sanchez/TATOLI

26 - Ung på landet i Östtimor: fattig, hungrig och uttråkad

Kära vänner,
det här är en annan verklig bild från Östtimor.

Östtimor är ett jordbruksland. Minst 70 % av befolkningen förlitar sig på något slags jordbruk för att överleva och praktiskt taget alla har släktingar som lever på något slags jordbruk. Enligt den Nationella strategiska planen antas sektorn vara en nationell prioritet, men i verkligheten, trots att det är vad de flesta människorna förlitar sig på för sin försörjning, har den aldrig fått mer än en liten bråkdel av statsbudgeten. Förra året var det omkring 2 %.

Livet i lantbruksområden är i allmänhet mycket hårt. Även om det finns strukturella orsaker för detta, bland annat Timors kuperade terräng och opålitliga regn, kvarvarande socila och fysiska skador från konflikter, brist på utbildning om näringslära och förkärlek för traditionell jordbruksteknik, så hjälper verkligen inte regeringens ständiga brist på intresse för den här sektorn. De jordbrukstjänstemän (kända som exstensionista som regeringen anställt för att försöka säkra att byarna har tillgång till utsäde och moderna jordbruksmetoder har resursbrist och är för få. Landsbygdens infrastruktur - byvägar, bevattningsanläggningar och liknande - räcker inte och är ofta dåligt byggd.

Som de flesta timoreser har jag (Akito) själv en jordbrukarbakgrund. Jag föddes och växte upp i en by med bönder och fiskare, Poros i Lautem-distriktet. Vår by, som de flesta byarna i Timor, var mycket fattig. Extensionista-erna kom inte dit när jag var barn och gör det fortfarande inte.

Jag var den yngste av fyra. Vårt hus var byggt av lera, sten och palmblad, även om vi till slut kunde spara och skaffa oss ett plåttak. Jag kände aldrig min far. Han var med i FALINITL-gerillan, som levde i djungeln för det mesta. Han dödades i en strid runt tiden för min födsel. Även med hjälp frm familjen och bygemenskapen var det mycket svårt för min att försörja oss alla, särskilt med tanke på att en av mina systrar föddes delvis blind. Till och med med timoresisk standard var det en svår tid att växa upp under. Många av våra hus och skolan brändes ner 1999. När jag kom skolstarten 2000 skickade de faktiskt iväg mig - jag var så liten och spinkig att de inte trodde att jag var tillräckligt gammal.

Trots detta var jag som barn inte riktigt medveten om hur fattiga vi var och livet med skola, hjälp i jordbruket och lek med mina släktingar och vänner var inte så dåligt. Vi hade mat för det mesta (ibland kunde den ta slut före skörd). Vi fångade fisk och odlade sötpotatis, grönsaker och majs. Vårametoder var gammeldags, en sorts jordbruk som ibland kallas ‘svedjebruk’ (Fatuluku: pala sapire). Varje år under torrperioden valde vi ut ett stycke skog för att göra en trädgård. Vi förberedde det sedan genom att hugga bort trädens grenar och använde en del av veden för att göra ett staket som utestänger kor och grisar. Sedan, efter att allt torkat ut, satte vi eld på det, planterade vårt utsäde i askan efter att regnen kommit.

Trots att min familj var fattig på många sätt, är jag fortfarande mycket lycklig. Mamma tillbringade veckosluten på marknaden för att sälja malen kokosnöt och hemodlad tobak och tjänade just tillräckligt för att köpa böcker saker vi behövde för att gå till skolan. Morfar, trots att han aldrig hade gått i skola själv och hade mycket lite pengar försökte också hjälpa oss närhelst han hade någonting att avvara. En timores som talade lite engelska brukade ställa upp frivilligt i skolan och skapade mitt intresse för engelska, vilket har fortsatt att vara bra för mig tills idag.

Med tanke på hur svårt livet är på landsbygden i Timor, är det inte överraskande att nästan alla jag växte upp tillsammans med lämnade byn vid första bästa tillfälle. Först begav sig många till Dili för att söka arbete eller utbildning, men det är dyrt att leva där och det finns mycket få betalda arbeten att få. Jag själv tog en examen som elektroingenjör vid det nationella universitetet, men som så många andra, fann jag att ingen var intresserad av mina kvalifikationer. Till slut hade jag tur och fickett arbete för en NGO, men många människor som jag ahr använt sina portugisiska pass för att arbeta i Storbritannien. På senare tid har en del också rest till Sydkorea och senast till Australien.

De pengar som skickas hem ändrar förhållandena i min by. För första gånge finns det stora hus och även om gamla människor fortfarande odlar sina trädgårdar, behöver de intelängre göra det för att överleva som när jag var barn. En säck ris är mycket lättare att hitta än förr. Några människor har köpt lastbilar vilket är ett användbart sätt att tjäna extra pengar på genom att köra runt med gods. En mängd människor betalra för sina bröders och systrars skolgång eller universitetsstudier i Dili eller Indonesien eller till och med Portugal. När jag var barn var min by en isolerad plats, nu är människorna mycket mer utbildade och världsvana.

Unga männsikor som växte upp på landsbygden i Timor vet vad det innebär att vara fattig, hungrid och uttråkad. De önskar sig en lättare och mer spännande framtid som de ser att andra har. Tills regeringen ger investeringar i vår jordbrukssektor prioritet kommer jordbrukarlivet fortsätta att vara förbundet med fattigdomoch Östtimors byar kommer att fortsätta tömmas. Medan det är naturligt att Dili kommer att fortsätta växa när Östtimor utvecklas, är våra byar Östtimors själ. De är inte bara nyckeln till vår matförsörjning, de är också hme för många av våra föräldrar och våra förfäders andar. De får inte glömmas.

Akito Ximenes skrev det här inlägget med stöd av Michael Rose.

Källa: Akito Ximenes, Michael Rose/Devpolicy Blog

25 - Dionísio Soares avgår som utrikesminister

Dionísio Babo Soares har blivit den högste CNRT-medlemmen att avgå ur regeringen i enlighet med ett partibeslut tidigare den här månaden. Hans ersättare har ännu inte tillkännagivits.

Dili. Utrikesminister Dionísio Babo Soares har avgått ur Östtimors regering som följd av ett beslut av ledarna i hans parti CNRT.

Soares sade att han lämnat in sin avgångsbegäran till premiärminister Taur Matan Ruak i morse.

Med full respekt, i morse träffade vi premiärministern för att tillkännage partiets beslut, särskilt … att jag kommer att avgå, sade han.

Vi vet att inrikespolitikens dynamik i det här landet är en del av en demokratiska process. CNRT beslutade sig att dra sig ur regeringen, sade Soares till reportrar på månagen i regeringsbyggnaden.

Han sade premiärministern uttalade sitt beklagande över hans beslut. Hans ersättare har ännu inte tillkännagetts.

CNRT gick in i regeringen i koalition med PLP och KHUNTO 2018 och fick flera nyckelministerier.

Men en schism om den avvisade budget för 2020 ledde till att CNRT lämnade koalitionen och bildade en egen allians av oppositionspartier.

Soares blir den högste medlemmen av Xanana Gusmãos parti som avgår. Fyra andra ministrar har avgått

Veteranen Augusto Ágio Pereira har redan avsatts från sin post som ördförande i ministerrådet vid en ombildning den 12 maj.

Men en av hans kollegor - tillförordnade finansministern Sara Lobo Brites – sade att hon avser att fortsätta som opolitisk.

Jag fortsätter arbetet därför att mitt jobb i finansministeriet är tekniskt och operativt. Så jag beslutade att fortsätt, sade hon.

Källa: Hortencio Sanchez/Tatoli

23 - CNRT-beslut betyder Agio Pereiras avgång, en veteran i östtimoresisk politik

Dili. Agio Pereira, den mest erfarne av de timoresiska ministrarna - med totalt 13 år i följd i fem regeringar - är en av dem som kommer att avgå ur regeringen, enligt det beslut som tillkännagavs idag av hans parti CNRT.

Men redan före tillkänngivandet idag av ordföranden för den Nationella kongressen för timoresisk rekonstruktion (CNRT), Xanana Gusmão, att alla CNRT:s regeringsmedlemmar ska avgå på måndag, hade Agio Pereira avsatts från regeringen genom ändringarna godkända i ministerrådet.

Formellt så fanns han post som minister i ministerrådet inte längre efter en omorgansiation godkänd av regeringen och undertecknad av premiärminister Taur Matan Ruakally. Omorganisationen måste dock godkännsa av presidenten.

Agio Pereira, som inte längre deltog i de två senaste regeringssammanträdena, lät Lusa avstå från att kommentera sin situation med hänsyn till tystnaden.

Men källor till Lusa närmare premiärministern bekräftar obehaget med störningarna i regeringen skapade i sista minuten av förra veckans möte i ministerrådet.

Xanana Gusmãos - med vilken Agio Pereira har samarbetat i årtionden och som den 11 mars meddelade preiärministern sin politiska grupps avgång ur regeringen och idag tillkännagav ministrarnas avgång på måndag - beslut är också relevant.

Agio Pereira har arbetat för fem regeringar och fyra premiärministrar från tre olika partier och vunnit vitt spritt förtroende och varit inblandad i att lösa åtskilliga kriser och problem med större eller mindre synbarhet, som landet har gått igenom.

Kanske är det därför han nu betraktas som en av de få i Östtimor, som fortfarande regelbundet talar med viktiga nationella ledare - Xanana Gusmão (CNRT), Mari Alkatiri (Fretilin) och Taur Matan Ruak (PLP).

I förhandlingarna med Australien om havsgränsavtalet hjälpte Agio Pereira tillsammans med Xanana Gusmão till att lösa olika politiska och juridiska komplikationer i regeringens ursprungstext, med möjlig betydande resultat för staten.

Under det första året av den nuvarande regeringens mandat var han till och med kallad en tredjedels minister för att tidvis ha åtskilliga ministerportföljer, som blev utan ministrar, när republikens president vägrade att utnämna ett antal nominerade ministrar.

Dessa portföljer omfattar, utom ordförandeskapet i ministerrådet, bland andra ‘tunga’ portföljer koordinering av ekonomi, strategisk planering och investering och oljor och mineral, vilka fortfarande ligger under Pereira.

Pereira, som levde i Lissabon under de första åren av den indonesiska ockupationen av Östtimor, immigrerade till Australien 1980 där han ledde Fretilins kommitté i Darwin och sedan i Sydney bildade East Timor Relief Association (ETRA), en av de mest aktiva organisationerna för att mibilisera stöd till och solidaritet med det timoresiska motståndet.

Han är musiker - ledde i åratal Musical Group 28 November - han publicerade ‘tidningen’ Matebian News och samlade en omfattande dokumentarkiv, som sedan dess utvidgats med ett ‘avundsvärt’ innehåll om många av de avgörande momenten i Östtimors liv sedan 1974.

Som medlem i den nationella politiska kommissionen i National Council of Timorese Resistance (CNRT) - den struktur som representerade rösten för självständighet i folkomröstningen den 30 augusti 1999 - ledde han den nationella nödkommissionen (National Emergency Commission) som koordinerade stöd till befolkningen efter det indonesiska våldet och pro-indonesiska miliser.

Alltid vid sidan av Xanana Gusmão blev han ledare för den historiske timoresiske ledarens ministär och stödpersoner, när denne blev republikens president och han förblev det en tid efter att nästa statsöverhuvud, José Ramos-Horta, tillträtt.

2007 debuterade han i regeringen genom att ta posten som statssekretere i ministerrådet i Xanana Gusmãos regering och fem år senare minister för ministerrådet i nästa regering, också ledd av Xanana Gusmão.

Agio Pereira hade en post också i nästa regering, ledd av Rui Maria de Araújo - i vilken han också blev minister för ministerrådet.

I den påföljande regeringen, ledd av Mari Alkatiri, var Agio Pereira vice premiärminister ansvarig för havsgränserna och det var hans uppgift att i New York tillsammans med utrikesministern underteckna avtalet om havsgräns som han hjlpt till att förhandla fram tillsammans med Xanana Gusmão.

Källa: Lusa

21 - Sex döda i denguefeber i Dili

Dili. Hälsovårdsarbetare i Dili har registrerat sex dödsfall i denguefeber av de 706 fallen sedan det pågående utbrottet började i januari.

Direktören för Dilis hälsovårdsarbetare, Agostina Segurado, sade att patienterna huvudsakligen var barn yngre än 11 år.

Vi fortsätter att arbeta med desinfektion av de påverkade platserna. Bortsett från covid-19 arbetar vi också för allmänhetens medvetande om denguefall, sade Segurado igår.

De senaster rapporterna visar också att antalet patienter med lungsjukdomar var 10.897 i april, med hudsjukdomar 1.557 och 1.483 med diarré.

Doktor Segurado sade att hälsovårdsministeriet regelbundet desinficerar offentliga utrymmen för att avlägsna möjliga kläckningsplatser för mygg och att man har tillräckligt med kemikalier för att utföra arbetet.

Hon sade att antalet denguefall i Dili minskar.

Till exempel när vi jämför förra månaden med den här månaden så har antalet denguepatienter verkligen minskat, sade hon.

Röda korset i Östtimor (CVTL) genomförde en allmän medvetandekampanj i Ermera-distriktet tidigare den här månaden för att uppmuntra invånarna att göra rent runt sina hus för att förhindra myggkläckning.

Dengue är en allvarlig sjukdom orsakad av mygg utan botemedel. Det är viktigt att alla är medvetna om sjukdomen och vad man ska göra i sin vardag för att förebygga den. Kom ihåg att prevention är bättre än bot, sade CVTL:s ordförande Madelana Hanjam.

Källa: Felicidade Ximenes/Tatoli

20 - Presidenten talar vid årsdagen för återställandet av självständigheten

Den 20 maj firades årsdagen av självständighetens återupprättande den 20 maj 2002. På uppmaning av regeringen höll president Francisco Guterres Lú Olo ett tal vid firandet.

Du kan läsa en engelsk version av talet här …

20 - Talmannen trotsig om avsättningen och ledare reagerar med djup sorg, beklagande och förlägenhet på parlamentsdramat

Den tidigare talmannen för parlamentet, Arão Noé Amaral, sade att han inte erkänner resultatet av omröstningen den 19 maj för att avsätta honom, därför att hans ställföreträdare inte hade godkänt den oplanerade omröstningen.

Dili. Den tidigare talmannen för parlamentet, Arão Noé Amaral, vägrar att godkänna resultatet av omrsötningen den 19 maj, som resulterade i att han avsattes från sin post.

I kaotiska scener den 19 maj 2020 röstade parlamentet för att ersätta Amaral med Aniceto Guterres (Fretilin) med en majoritet på 40 röster.

Men Amaral sade att han skulle överklaga resultatet hos appellationsdomstolen.

Jag erkänner inte valet av presidiet för de hade inte en [planerad] dagordning och inte godkännande av partiledarna för att hålla morgonens plenarmöte, sade han till reportra på eftermiddagen.

Arão Noé Amaral bad det östtimoresiska folket om ursäkt för händelserna i parlamentet de senast två dagarna.

De genomförde omröstningen utan registrering, utan protokoll och utan att någon antecknade resultatet. Ingen bevakade räkningen av giltiga röster och annat. Det var inte en domkratiskt giltig akt, sade han.

Aniceto Guterres, som också varit talman 2017-2018, avvisade Amarals påståenden och sade till Tatoli att omrsötningen var laglig och lgitimerad av majoritetens stöd.

Efter ingripandet av ledamöter från Amarals CNRT-parti som förstörde talmannens bord och försökte dränka varje debatt med skrik och trummande, lyckade vice talman Maria Angelina Sarmento att organisera en omröstning genom att använda en portabel mikrofon och högtalare.

Sarmento sade, efter omröstningen, att det inte var ett försök att rycka till sig parlamentets ordförandeskap från rivalen CNRT.

Jag vill upprepa att vi inte har tagit talmannens plats; vad vi avser är att säkra parlamentets normala funktion, sade hon.

Premiärminister Taur Matan Ruak har ännu inte reagerat på avsättningen av Amaral och det resulterande kaoset i parlamentet. Men i ett uttalande den 18 maj efter hans vanliga möte med president Francisco Guterres Lú-Olo antydde premiärministern att var och en som destabiliseradelandet skulle skörda mycket lite sympati.

Alla som tror så [att destabilisera] kommer att få problem med det timoresiska folket därför att vi avser att utveckla vårt land. Vi måste bemöda oss, sade han i måndags.

Vi har gått ihop så att, utöver att bekämpa [covid-19], vi kan återstarta ekonomin som förstör våra familjer och få välstånd i landet.

Ledare reagerar med "djup sorg", beklagande och förlägenhet på parlamentsdramat

Fader Domingos Maubere Soares uppmanade parlamentsledamöterna att hitta det rätta sättet att lösa problemen och inte skrika på varandra som om det vore en tuppfäktning och ordföranden för ZEESM/RAEOA1 oroade sig för effekten på investeringar.

Tidigare politiker och religösa ledare har uttryckt sin förlägenhet över scenerna i parlamentet den här veckan efter att polisen var tvungen att ingripa för att skilja ledamöter åt under en hetsig debatt igår.

Arão Noé Amaral avsattes som parlamentets talman och ersattes med FRETILIN:s Aniceto Guterres i en omröstning som Arãos partivänner i CNRT högljutt motsatte sig.

Betraktare av kaoset - i vilket stolar kastades och ett bord förstördes av CNRT-ledamöter - var den katolske prästen fader Domingos Maubere Soares.

Jag kom till parlamentet för att visa min djupaste sorg och be ledamöterna att hitta det rätta sättet att lösa problemet , inte skrika på varandra som om det vore en tuppfäktning, sade han till reportrar utanför parlamentet.

Alla borde böja sig för rättvisan.

Fadher Mauberes känsla spreds genom socia medier, när tomoreser delade med sig av sin frustration över den politiska kampen i en tid av hälso-, ekonomi- och politikkris.

Vi har haft ett politiskt dödläge i tre år och för närvarande har vi en global pandemi (covid-19) som får människor att lida [trots det] kan vi inte komma och befria dem från deras lidande. I stället visar vi detta uppförande som ytterligare börda, sade fader Maubere.

Medborgarna och människorna kräver att ledarna löser sina problem med kyligt sinne, sade han.

Lugu: Slagsmål skulle kunna skrämma bort investerare

José Luis Guterres Lugu, ordföranden för Timors särskilda ekonomiska zon (ZEESM-TL) och den särskilda administrativa regionen Óe-cusse (RAEOA), sade att scenerna i parlamentet den här veckan ger en dålig bild av Östtimor.

Jag är nöjd [med valet av Aniceto Guterres] men jag är också mycket sorgsen, därför att - även om [ledamöterna] inte slog varandra , så ger de en dålig bild till det internationella samfundet, sade han till reportrar vid parlamentet igår.

Guterres, tidigare FRETILIN-minister och vice premiärminister, sade att han var bekymrad över ekonomiska konsekvenser av bråket.

Jag hoppas att vi inte kommer att få se våld i det här landet, därför att om det kommer ut i sociala medier så ger det en dålig bild och det blir svårt att attrahera investerare för att investera i Timor, sade RAEOA/ZEESM-ordföranden.

Men den tidigare presidenten i Östtimor José Ramos-Horta sade till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa igår att det inte var något värdigt i ledamöternas uppförande.

Ingenting värdigt för de inblandade partierna. Ingenting värdigt för ledamöterna eller för parlamentet, sade han. Jag är mycket ledsen att se det som händer i vårt land, det som hände igår [måndag] och idag i parlamentet.

Ramos-Horta kommenterad inte majoritetens handlingar att rösta bort parlamentets talman, men han varnade för att skapa ett prejudikat för att rösta bort eller välja en hög ledare.

Parlamentet har uppehåll idag på grund av den nationella helgdagen för att fira återställandet av självständigheten.

Källor:

Noter

 1. RAEOA/ZEESM är den särskilda ekonomiska zonen för exklaven Oe-Cusse. [Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

19 - Kamp om talmansposten urartar i bråk

Östtimors premiärminister har bett det timoresiska folket att förbli lugnt och låta landets ledare återställa ordningen efter att parlamentet hemfallit åt åt knuffar och puffar den andra dagen i rad.

Jose Maria Vasconcellos, också känd som Taur Matan Ruak, utfärdade ett uttalande att människor skulle ägna sig åt sina vanliga verksamheter och låta ledarna lösa sina problem.

I grova scener i tisdags vältes bokstavligen huset presidiebord och ledamöterna började slå på möblerna för att stoppa dagens session från att fortsätta. Presidiebordet används av parlamentets talman - motsvarande Australiens speaker of the house - och två vice talmän och representerar regeringens högsta rang efter presidenten och premiärministern.

[Originalet har här en kort, 29 sekunder, video från bråket i parlamentet. Klicka på källan i slutet av notisen för att komma till videon. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Det är inte första gången som den politiska klassen i Dili har tillgripit handgemäng, men den här gången är det annorlunda i meningen att det har blivit så splittrande och så våldsamt. Vi har inte sett scener som denna i det timoresiska parlamentet sedan återupprättandet av självständigheten 2002, sägerMichael Leach, professor i politik och interantionella relationer vid Swinburne University of Technology i Melbourne.

Parlamentets vice talman Angelina Sarmento måste skyddas av polisernär kaos utbröt i rummet.

Talmannnen Arão Amaral hade på fredagen uppmanat president Francisco Guterres att upplösa parlamentet och utlysa ett val med hänvisning till en allvarlig institutionell kris enligt den lokala nyhetsagenturen Tatoli.

Amaral, från Xanana Gusmãos CNRT-parti, som nu är i opposition, hävdade att upplösning krävdes enligt konstitutionen efter att budgeten inte antogs inom 60 dagar. Den tidsgränsen passerades den 18 mars.

Resten av koalitionen - Fretlin, Khunto och PLP - hade tidigare anklagat Amaral för maktmissbruk. Partierna anklagade i tisdags oppositionen för vandalism.

Tidigare den här månaden var 18 ledamöter från CNRT bland de 19 som krävde att landets appellationsdomstol undersöker om Guterres, också känd som Lú-Olo, har brutit mot konstitutionen.

I fredags avvisade domstolen summariskt petitionen med argumentet att två tredejdelar av parlamentet krävdes för en sådan petition. De 19 underskrifterna var långt ifrån de 43 röster som krävs.

Vid lunchtid på tisdagen lyckades vice talmannen, genom att använda en portabel mikrofon och högtalare eftersom husets högtalaranläggning stängts av, att hålla en omröstning och avsätta Amaral samt välja Fretilins Aniceto Guterres Lopes till ny talman med 40 av 65 röster.

Swinburnes professor Leach sade att omröstningen är ogiltig eftersom den inte utropats av talmannen.

Om omröstningen befinns laglig betyder det bara att den nya parlamentsmajoriteten kommer att vara i full kontroll av parlamentets dagordning. Det skulle göra det lättare för regeringen att genomföra sitt lagstiftande program.

Amaral sade till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa att han skulle överklaga den olagliga omröstningen och att bara ett domstolsbeslut skulle få honom att besluta huruvida han ska lämna sitt ämbete.

Ruak sade att regeringen koncentrera sina ansträngningar på enbart två saker: kampen mot covid-19 och ekonomins återhämtning.

Arbetarna och familjerna har inte pengar i fickorna. Produkter säljs inte. Detta är stora utmaningar, sade Ruak i sitt uttalande som sprids av Tatoli.

Östtimor har bara konstaterat 24 fall av covid-19 av 1.456 människor testade för detta nya coronaviruset, enligt en räkning av regeringen den 17 maj. Alla har tillfrisknat.

Men dess ekonomi upplever en skarp nedgång med utlandsränserna stängda och turismen stoppad.

Förra veckan prognostiserade Världsbanken att den timoresiska ekonomin skulle minska med minst 5 procent i år på grund av pandemin och landets politiska osäkerhet. Jämför med förra årets prognos om 4,6 procents tillväxt 2020, rapporterade den portugisiska nyhetsagenturen Lusa.

I sin rapport A nation under pressure sade banken att landet behöver ambitiösa politiska åtgärder och stark politisk konsensus för att undvika den djupaste ekonomiska chocken i Östtimors historia sedan självständigheten.

Lia Timson är ställföreträdande utrikesredaktör för The Age och The Sydney Morning Herald.

Källa: Lia Timson/The Sydney Morning Herald

19 - JSMP är oroat över parlamentets funktion i början av maj 2020

JSMP har observerat att i början av maj 2020 har parlamentet inte fungerat normalt avseende hållandet av plenarsessionern på måndagar och tisdagar och möten med de särskilda permanenta kommittéerna i enlighet med parlamentets procedurregler.

JSMP tror att suspendering av parlamentets plenarsessioner kommer att ha en negativ effekt på parlamentets produktivitet och kommer att ha en direkt effekt på fullbordandet av de lagutkast som lagts fram i parlamentet och staten har använt ett stort belopp på rådgivare och tekniker för att förberedea dessa lagutkast. Dessutom så bryter denna suspendering mot artikel 50 i procedurreglerna för parlamentet [ref 1] om suspendering av plenarsessioner enligt vilken suspendering inte får överskrida 10 dagar, sade Ana Paula Marçal, direktör för JSMP.

Lagutkasten som lagts fram i parlamentet är lagar om gruvbrytning, anti-korruption, ett advokatsamfund, lokal makt och administrativ decentralisering och val av kommunala församlingar. Dessa lagar gavs prioritet i regeringens program för en legislativ reform.

Därför rekommenderar JSMP gruppledarna i parlamentet att ge prioritet till planering av dessa lagutkast i kommande plenarsessioner för att påskynda diskussioner och godkännande.

JSMP kräver också att gruppledarna prioriterar planering av de permanenta kommittéernas, som har ansvaret för att diskutera lagstiftning som talmannen har tilldelat dem för diskussion och förberedelse av opinionen, särskilt lagutkastet om gruvbrytning, lagutkastet om anti-korruption som skickades till kommitté A respektive E för överlämnande till talmannen för behandling i en plenarsession för slutligt godkännande.

För mer information var god kontakta: Ana Paula Marçal, direktör för JSMP, epost ana@jsmp.tl, telefon 77040735 och 3323883.

Referenser

 1. http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie_1/SERIE_I_NO_18.pdf

Källa: Press Release/JSMP (på tetum), på engelska PrJSMPKestionaFunsionamentuPN_ENGLISH.pdf

18 - Vice talmannen tvingades ut ur parlamentet när en bitter dispyt blev handgriplig

Medlemmar i CNRT-partiet flyttade i morse Maria Sarmento från parlamentet efter att vice talmannen försökt att ta över kontrollen av kammaren för att tillåta en omröstning om att avsätta parlamentets talman Arão Noé Amaral.

Dili. Parlamentets vice talman, Maria Angelina Sarmento, har fysiskt flyttats från en plenarsession i morse efter att hon försökt att ta talmannens plats.

Kammaren blev till en fars när ledamögter från talman Arão Noé Amarals CNRT-parti blockerade Saramento och hennes partikollega Luís Roberto från att ta kontroll över parlamentet.

Skrikandet och oordningen började när ledamöter från det regerande blocket med PLP, Fretilin och KHUNTO kom in i kammaren strax efter klockan 10.

CNRT-leamöter steg fram till talmannens bord för att hindra Saramento, Roberto och deras partivänner från att ta talmannens stol.

Vi kan ge stolen [till vice talmannen], men det borde skeenligt lagen; kom inte och bara ta [den], sade CNRT-ledamoten José Virgilio, när han vaktade stolen.

TATOLI bevittnade sedan hur ledamöterna skuffade Saramento ut ur rummet. CNRT-ledamöternalät sedan de två ställföreträdarna inta sina egna platser, men fortsatte att hålla dem ifrån talmannens plats.

I en presskonferens i morse före plenarsessionen anklagade Amaral Saramento - från det rivaliserande PLP-partiet - för att ha brutit mot konstitutionen i ett försök att ta makten.

Som talman i parlamentet måste jag brännmärka ett försök av vice talmannen Angelina Sarmento att avsätta [mig], sade han. Denna handling av Angelina Sarmento bryter mot konstitutionen, parlamentsregler och lagen.

Talmannens roll har varit föremål för en bitter dispyt mellan ett antal partier.

Det styrande blocket bestående av Fretilin, KHUNTO och PLP vill ha Amaral avlägsnad från hans post. I förra veckan formulerade de tre partierna ett brev, undertecknat av ett flertal av parlamentsledamöterna, som anklagade hom för maktmissbruk.

Men CNRT och dess allierade i parlamentet motsätter sig häftigt förslaget. Amaral har i stället isisterat att president Francisco Guterres upplöser parlamentet och utlyser nyval.

CNRT, lett av den karismatiske tidigare presidenten Xanana Gusmão, har varit i tvekamp med presidenten sedan de senaste valen 2018: ursprungligen om hans beslut att avvisa en del av partiets nominerade ministerier; men senare därför att Guterres nekade att stödja CNRT:s försök att bilda regering.

Källa: Evaristo Soares Martins, Robert Baird/Tatoli

15 - Så här fortsätter vi att undervisa barn oavsett svårigheter

UNICEF i aktion

Inget internet, ingen TV, inga böcker, pennor eller papper? Inga bekymmer …

När skolor stängde i Australiens närmaste granne Östtimor som en försiktighetsåtgärde mot coronavirusets pandemi bad det timoresiska utbildningsministeriet UNICEF om hjälp för att hitta ett sätt fortsätta undervisa eleverna.

För ett litet land med en befolkning på 1,2 miljoner var det ingen lätt uppgift att skapa distansundervisning för att stödja alla barn och särskilt de i avlägsna områden.

Medan nästan alla familjer i Östtimor ha en mobiltelefon, så har mindre än hälften TV och bara en fjärdedel av människorna har tillgång till radion. På samm saätt är anslutning till internet till övervägande del bara tillgänglig för dem i städer som huvudstaden Dili och den näst största staden Baucau.

Hemma saknar också många familjer i avlägsna områden grundläggande läromedel liksom tillförlitlig el för ljus och laddning av elektronik, om de har sådan.

En mängd familjer i länder som Östtimor, Salomonöarna och Papua Nya Guinea har inte några böcker i sina hem, ännu mindre pennor och papper och resurser som elever kan använda som stöd för sina studier, förklarar UNICEF Australia International Programs chef Alice Hall.

Så hur hjälper ni Östtimors 400.000 elever och studenter att fortsätta studera, när många inte ens kan nå internet regelbundet?

Inom två veckor av stängda skolor lanserade UNICEF och utbildningsministeriet distanslärningsprogrammet Eskola Ba Uma, som översätts till ‘Skolan går hem’, på tetum.

Eskola Ba Uma tillhandahåller undervisningsmaterial för TV, radio, online, mobiler och i tryck med målet att säkra att alla barnfår tillgång till utbildningsresurser oavsett deras förhållanden.

Online-delen av programmet, Learning Passport, utformades med Microsoft och ger barn fjärrtillgång till deras nationella läroplaner med barnvänliga läroböcker, sagoböcker, sånger och videor. Det omfattar också interaktiva frågesporter för att hålla barnen engagerade och kontrollera deras framsteg.

Det var ursprungligen utformat för flyktingförhållanden i vilka barnen kunde ta med sig dem som bevis på sina utbildningsframsteg, förklarar Alice.

Learning Passport är stort för barn därför att det är verkligt interaktivt och håller reda på barns framsteg och skapar en redovisning av hur de gör framsteg i sitt lärande även om de inte är i klassrummen.

När skolorna öppnar igen, kommer de behöva ta reda på hur mycket undervisning barnen har missat och det kommer att bli ett verkligt användbart verktyg för detta.

UNICEF har också lanserat en app-version av plattformen för att låta elever ladda ner böcker och resurser i förväg medan de har internetåtkomst, så att de kan fortsätta att studera hemma även om deras by inte har reguljär internetåtkomst.

Snart kommer plattformen att erbjuda träning av färdigheter för tonåringar och UNICEF har också gått samman med ett lokalt telekombolag med målet att ge 600-000 mobilanvändare fri tillgång till läromedlen utan att behöva använda sina mobildata, vilket skulle kunna vara för dyrt. Föräldrar och vårdnadshavare kan också anmäla sig för SMS med råd och tipps hur de kan stödja sina barns lärande hemma.

Det är otroligt hur snabbt UNICEF:s fältlag i så många länder har mobiliserat och skapat riktigt innovativa lösningar, säger Alice. De har med det samma ändrat allting som de gör för att hålla barn engagerade och lärande,

I Östtimor har de utvecklat tv-serierna på några veckor. I Papua Nya Guinea (PNG) har de nått 380.000 barn på några veckor efter stängningen av skolorna med radiosända lektioner. och i Stilla havs-området får de ut sagoböcker och meddelanden till barn och har lyckats att snabbt anpassa dessa för förhållandena i Stilla havsområdet . vilket är viktigt.

[Originalet har här ett foto med bildtexten: En pojke läser medan hans mormor titta på i östtimor. Boken är en del av en serie audiovisuellt och tryckt material framställt av utbildningsministeriet och UNICEF för att hjälpa barn fortsätta studera enlig läroplanerna under den pågående skolstängningen.]

Det är viktigt att barn fortsätter att lära sig under krisen. Från UNICEF:s erfrenheter i kriser vet vi att ju längre ett barn inte går i skola dest o mindre sannolikt är det att det går dit igen.

Efter jordbävningen i PNG för två år sedan kom många elever inte tillbaka till skolan förrän nästa läsårs start. Det var 10 månader senare. Det är som att förlora ett är av ditt liv, säger Alice.

Många barn kommer inte alls tillbaka.

Det är en förhoppning att de nya sätten att leverera undervisning i östtimor och andra länder kommer att överleva covid-19-krisen och jämna vägen för mer tillgängliga utbildningssystem för avlägsna samhällen.

För många barn i Stilla havsländerna är deras primärskola kanske fem eller sex kilometer bort och vägen kan också ha flodövergångar. Det är skälet till att många barn börjar skolan sent. De är helt enkelt för små för att gå dessa vägar ensamma.

Det kan vara två till tre timmar [att gå] åt varje håll, vilket för en sex-åring är en enorm distans.

Många måste också flytta från sian byar för att få tillgång till högstadiet, vilket blir ekonomiskt ouppnåeligt för en del familjer.

Utbildningens kvalitet är också ett problem,

Många skolor i Stilla havsområdet har alltid haft mycket begränsad tillgång till undervisningsmaterial, förklarar Alice.

En mängd lärare arbetar också i verkligen avsides belägna och isolerade samhällen med begränsad tillgång till fortlöpande vidareutbildning och stöd så att undervisningens kvalitet i avsides belägna områden har också varit en utmaning i många länder.

Alice säger att hon hoppas att de nya initiativen kommer att fortsätta att ge större resurser till lärare i avlägsna skolor och betyda att barn som varit urr stånd att gå i skolan på grund av avstånd kommer att få andra möjlighetera att börja och fortsätta lära sig.

Det har varit ett verkligen spännande jättesteg av undervisningssätt i en rad länder.

För mig är det en av de verkligt spännande saker och möjligheter som kommit fram i den här krisen.

Dessa nya sätt kommer att ha en mycket stor påverkan på avlägset belägna skolor och hur de kan undervisa i framtiden.

Källa: Amy Porritt/UNICEF

14 - Mitt under krisen med coronaviruset kräver ledare att parlamentet stängs

Talmannen i parlamentet, Arão Noé Amaral, säger att parlamentet borde upplösas för att bryta ett långvarigt politisk dödläge. Men det regerande PLP-partiet saäger att förslaget är ett missbruk av makt.

Dili. Talmannen i parlamentet, Arão Noé Amaral, uppmanar president Francisco Guterres att upplösa parlamentet och utlysa ett val med hänvisning till en allvarlig institutionell kris.

Efter ihållande kritik mot hans eget agerande som talman, sade Amaral att krav på hans avsked är missriktade givet att det är parlamentet som har misslyckats att anta en budget för 2020.

Som en genklang av kritik från hans kollegor i CNRT-partiet sade Amaral att Östtimors president Francisco Guterres Lú-Olo borde ha upplöst parlamentet omedelbart när budgeten inte hade antagits efter 60 dagar - som det krävs enligt konstitutionen.

Det finns inget sätt för ledamöterna att avsätta mig som parlamentets talman … [därför att det] inte finns tid och utrymme för en plenar[omröstning], sad han till reportrar i går.

I ett skarpt brev undertecknat av 33 ledamöter från PLP, KHUNTO och Fretilin i onsdags anklagar partierna Amaral för missbruk av makt.

Arão Noé Amaral vill, överlagt eller avsiktligt, paralysera parlamentets funktion för att ge CNRT politiska fördelar, för att tvinga Östtimor att håööa förtida val, sade partierna i ett gemensamt uttalande, som Tatoli fått se.

Den här åtgärden för att paralysera parlamentets funktion utgör ett brott bestående av maktmissbruk, ett brott mot staten och ett omstörtningsförsök.

PLP:s vice ordförande, Francisco de Vasconcelos, sade att det nuvarande undantagstillståndet utfärdat för att hantera covid-19 och andra kriser skulle gäcka varje försök att upplösa parlamentet.

Han [Amaral] har åter bett president Lú-Olo att upplösa parlamentet [men det] kan inte ske under undantagstillståndet, sade han igår.

De 33 ledamöterna krävde också att Amarals ersättare - Luís Roberto (KHUNTO) och Maria Angelina Sarmento (PLP) ­ att ge tid för en omröstning om att ersätta honom och hans två ersättare och tillade att det är det enda sättet en vice talman kan ersätta talmannen enlig reglerna.

Den absoluta majoriteten av ledamöter, 33 till antalet, har redan bett de vice talmännen att tvångsmässigt planera för en omröstning om avsättning av talmannen, skriver ledamöterna.

Luís Roberto sade tidigare i veckan att han är villig att leda parlamentet under en omröstning om avsättning.

Jag är redo. Jag är oraod övera att splittra landet, men att vara ordförande under parlamentets session för hålla statens organ i gång, är jag inte rädd för, sade han.

President mot president [talman; Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

CNRT utmanar också Östtimors andre president - president Francisco Guterres Lú-Olo – av konstitutionella skäl och planerar en ny petition till appellationsdomstoälen.

President Lú-Olo är en ledande person i det rivaliserande Fretilin-partiet och har haft duster med CNRT sedan regeringen tillträdde 2018.

I den ursprungliga petitionen daterad den 5 maj anklagades president Lú-Olo för [ett] klart och allvarligt brott mot konstitutionens krav - men domstolen avvisade inlägget.

President Lú-Olo nekade att stödja CNRT tidigare i år, när partiet splittrade den regerande AMP-koalitionen och grundade sin egen och presenterade den nya AMP som den alternativa regeringen. Den har sedan dess förlorat sin parlamentsmajoritet när KHUNTO lämnade blocket.

Talesmannen António da Conceição, sade att nya AMP hade skrivit till president Lú-Olo och krävt klarhet om koalitionens framtid.

Conceição sade att brevet också informerar president Lú-Olo om att KHUNTO har lämnat koalitionen, som nu har med medlemmar. Men CNRT fortsätter att insistera att KHUNTO måste formellt lämna blocket på en partikongress.

Men regeringskällor har bekräftat att Armanda dos Santos, den långvarige ledaren för KHUNTO i parlamentet, har utsetts till en av de två vice premiärministrarna i regeringsombildningen.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

14 - Östtimor och FN sluter femårigt avtal om hållbar utveckling

Östtimors regering och Förenta nationerna undertecknar ett femårigt ramverk för samarbete om hållbar utveckling för att stödja landets program för välstånd och utveckling.

Ramverket för samarbete täcker en femårsperiod 2021-2025 och togs fram tillsammans med Östtimors regering och andra utvecklingspartner i enlighet med Östtimors strategiska utvecklingsplan (2011-2030) och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

Dili. Östtimors regering och Förenta nationerna undertecknade idag Förenta nationernas ramverk för samarbete om hållbar utveckling (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF 2021–2025) en femårsstrategi för att stödja Östtimors regerings strategiska utvecklingsplan (2011-2030) med syfte att landet ska gå från ett minst utvecklat land till ett övre medelinkomstland 2030.

Förenta nationernas ramverk för samarbete (UNSDCF) undertecknades av Dionísio Babo Soares, minister för utrikes ärenden och samarbete, för regeringen och Roy Trivedy, Förenta nationernas koordinator på plats, för FN i Östtimor, i utrikesministeriet.

Östtimor har en historisk relation med Förenta nationerna. Det här ramverket för samarbete representerar ett nytt kapitel i relationen mellan regeringen, Östtimors folk och FN. Östtimors regering ser fram emot att fortsätta ett nära samarbete med FN-familjen för att förverkliga vårt lands delade vision för alla timoresiska medborgare, sade minister Dionísio Babo Soares när han undertecknade ramverket.

UNSDCF 2021-2025 följer Förenta nationernas ramverk för utvecklingsbistånd (United Nations Development Assistance Framework - UNDAF 2015-2020) och bygger på de erfarenheter och läxor som har fåtts från den föregående programcykeln. Det nya ramverket för samarbetes viktigaste del är erkännandet av de gemensamma ansträngningarna av Östtimors regering, Förenta nationernas utvecklingssystem, utvecklingspartner, den privata sektorn och civilsamhället för att ändra timoresiska människors liv på ett positivt sätt.

Det här ramverket anger hur Östtimor kan accelerera framstegen för att nå målen för hållbar utveckling förverkliga de strävanden som satt upp i den nationella strategiska utvecklingsplanen som drivs av den övergripande principen om inkludering så att alla timoreser har tillfälle att bidra till och delta i samt dra nytta av nationell utveckling.

De kommande fem åren är mycket viktiga år som kommer att forma landets transformation 2030. Detta ramverk för samarbete representerar FN:s samlade förslag för stödja och påskynda Östtimors framsteg för att nå hållbarhetsmålen och dess nationella utvecklingsprioriteter. Vi avser att arbeta med regering och alla partner för att maximera vår mänskliga, finansiella och andra resurser för att hjälpa till för att nå UNSDCF-målen. Vi är övertygade om vi tillsammans kan uppnå den transformation som krävs för att flickor, pojkar, kvinnor och män i Östtimor ska nå sin fulla potential och bidra till ett sundt, starkt och välmående Östtimor som inte lämnaåter någon bli efter, sade FN:s platskoordinatör Roy Trivedy vid undertecknandet.

Under de kommande åren kommer FN i Östtimor att fokusera på sex nyckelområden:

 1. stöd till näringsmedel, tillgång på livsmedel och hållbart jordbruk
 2. främja hållbara ekonomiska möjligheter och anständiga arbeten för alla
 3. bygga mänskligt kapital med början tidigt under barndomen och stödja livslångt lärande och färdigheter
 4. främja kvalitetshälsovård och välbefinnande
 5. stärka ansvarsfullt, inkluderande och deltagande styre med kvalitativa offentliga tjänster
 6. stöd för hållbar förvaltning av naturresurser och moståndskarft mot klimatförändringar.

I allt sitt arbete kommer FN:s organ att kraftigare betona respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och inkludering. Dessa resultat kan bara nås genom nära partnerskap med regeringen [och lokala myndigheter] och andra nyckelintressenter. FN anser att vi tillsammans kan uppnå den omvandling som krävs för att …

Bakgrund

Förenta nationernas ramverk för utvecklingsbistånd (United Nations Development Assistance Framework - UNDAF) har döpts om till Förenta nationernas ramverk för samarbete om hållbar utveckling (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF eller ‘Cooperation Framework’) för att mera exakt spegla naturen hos de nuvarande relationerna mellan regeringar och FN:s utvecklingssystem i deras samarbete för att nå hållbarhetsmålen.

Det nya dokumentet betonar UNSDCF:s förtur när det gäller att formulera regeringens förväntningar på FN:s utvecklingssystem och att driva större utvecklingsbidrag från FN på landsnivå.

FN kommer att stödja nationella ansträngningar på sex strategiska prioritetsområden för att säkra att fram till 2025:

 1. Kosthållning, mattillgång och jordbruksproduktivitet har förbättrats oberoende av individuell förmåga, kön, ålder, socio-ekonomisk status eller geografisk belägenhet.
 2. Människor i hela Östtimor i all sin mångfald, särskilt kvinnor och ungdomar, har nytta av hållbara ekonomiska möjligheter och anständiga arbeten.
 3. Alla människor i Östtimor, särskilt exkluderade och eftersatta grupper, har ökad tillgång till kvalitativa formella och innovativa utbildningsvägar (från tidig barndom genom livslångt lärande) och kan skaffa sig grundläggande, överförbara, digitala och yrkesspecifika färdigheter.
 4. Människor i Östtimor i ökande grad kräver och har tillgång till könsanpassad jämställd högkvalitativ, anpassad och inkluderande primär hälosvård och förstärkt socialt skydd också i tider av kris.
 5. Människor i Östtimor, särskilt de mest exkluderade, har fått egenmakt att hävda sina rättigheter, också frihet från våld, genom tillgängliga, ansvarsfulla och könsanpassade styrelsesystem, institutioner och tjänster på nationell och underliggande nivåer.
 6. Nationella och regionala institutioner och samfölligheter (särskilt riskgrupper inklusive kvinnor och barn) i Östtimor är bättre i stånd att hantera naturresurser och uppnå ökat motstånd mot påverkan av klimatförändringar, naturliga och av människor framkallade risker och miljöförsämringar inkluderande och hållbart.

UNSDCF representerar FN:s utvecklingssystems kollektiva erbjudande att stödja landet när det ska angripa de viktigaste hållbara målens prioriteter och luckor. Det börjar och slutar med en analys av landets utvecklingslandskap och hållbarhetsmålens prioriteringar inklusive imperativet att inte lämna någon utanför.

Källa: Pressmeddelande/FN i Östtimor

12 - CNRT kommer att göra ny hemställan efter att domstol avvisat ifrågasättande av presidenten

Partiets advokat Manuel Tilman sade att den andra hemställan skulle fokusera på en separat artikel i Östtimors konstitution, som tillåter domstolen att döma presidenten som okonstitutionell efter två tredjedelars majoritet i parlamentet.

Dili. Den advokat som arbetar för Xanana Gusmãos CNRT-parti sade att han kommer att lämna in en andra hemställan till appellationsdomstolen efter att en domarpanel avvisat hans hemställan om att han ifrågasätter president Francisco Guterres.

18 parlamentsledamöter från CNRT och en från UDT/FM lämnade in petitionen förra veckan. Den ifrågasätter konstitutionaliteten hos flera åtgärder av presidenten de senaste månaderna.

Men domstolens tre domare avvisade gruppens argument.

Med de angivna skälen har domarna i denna panel av appellationsdomstolen avsiktligt avvisat petitionen helt och hållet, skrev domarna Deolindo dos Santos, Maria Natércia and Jacinta Correia da Costa i sitt beslut.

I samtal med Tatoli från sitt kontor i Dili, förkalrade advokat Manuel Tilman att domarna bara granskat argument grundade på artikel 79 i konstitutionen avseende kriminell benägenhet och konstitutionella plikter för presidenten.

Jag accepterar appellationsdomstolens beslut … [men] jag förbereder en annan sak den här veckan, att lämna in en andra gång till appellationsdomstolen grundad på artikel 150, sade han.

Tilman sade att det var ett beslut av några CNRT-medlemmar att ändra hemställan till att fokusera på artikel 79 i stället för 150, vilket panelen avvisade.

Skrivelsen till domstolen den 5 maj citerade ett antal beslut av president Lú-Olo de senaste månaderna.

Särskilt, hävdade medlemmarna att president borde ha upplöst parlamentet omedelbart när budget för 2020 inte hade godkänts i 60 dagar.

[Det här] är inte att ifrågasätt Lú-Olo, men [vi] måste försvara republiken Östtimors konstitution och alla respekterar lagen, sade Xanana Gusmão i en presskonferens den 30 april.

Den aktion medlemmarna presenterade hade inget stöd i texten eller i andan hos konstitutionen skrev de.

Panelen beslutade att enligt artikel 150 i konstitutionen är presidenten ansvarig inför domstolen för klara och allvarliga brott mot konstitutionens förpliktelser, men det skulle kräva en motion från en femtedel av parlamentets ledamöter som antas med två tredjedelar.

Orföranden för appellationsdomstolen, Deolindo dos Santos, förklarade idag att måndagens beslut var formellt snarare än grundat på petitionärernas argument.

Konflikten mellan Gusmãos CNRT och president Lú-Olo, en ledare från FRETILIN, härrör från hans vägran att godkänna nio nominerade ministrar efter parlamentsvalen 2018.

Men fritkionen ökade i år, när presidenten vägrade att stödja ett försök av en CNRT-ledd koalition att ersätta Taur Matan Ruaks regering.

Enligt artikel 157 har CNRT 10 dagar för att lämna in en ny petition till domstolen. Samma tre domare kommer att behandla varje följande inlaga.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

11 - Talman Arão avvisar avgångskrav

Arão Noé Amaral har formellt svarat på ett krav att avsätta honom som parlamentets talman och sagt att det inte stöds av parlamentsregler. Men han sade att han skulle söka råd om huruvida han skua tillåta en debatt om avsättning.

Dili. Parlamentets talman Arão Noé Amaral, har avvisat krav på hans avgång från tre rivaliserande partier som ogrundade och en distraktion från arbetet mot covid-19.

Amaral hävdar att enligt konstitutionen måste Östtimors president upplösa parlamentet för att ersätta honom och hans ersättare (meza).

Det är därför det nu inte är tillfälle att avsätta parlamentets talman och meza, sade han i en presskonferens igår.

Medlemmar av Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party - PLP), KHUNTO och Det självständiga Östtimors revolutionära front (Revolutionary Front of Independent Timor-Leste - FRETILIN) – som representerar en majoritet med 36 mandat i parlamentet, som har 65 ledamöter – krävde förra veckan avsättandet av Amaral och meza.

Medlemmarna ifrågasatte Amarals ledarskap och klagade på en brist på styrning under möten.

Som vi konstaterade igår och idag, så finns det ingen dagordning för plenarmötena, sade FRETILIN-medlemmen Francisco de Vasconcelos i tisdags.

Talmannen Amaral … är medlem i Nationalkongressen för östtimoresisk rekonstruktion (National Congress of East Timorese Reconstruction - CNRT), ett rivaliserande politiskt parti som tills början av detta år ingick i en allians med de styrande PLP och KHUNTO.

Men CNRT kom ihop sig med sina tidigare alliansbröder i januari och bildade en ny koalition och presenterade sig som den alternativa regeringen.

Parlamentets stora brister ledde till avsättningskrav

I avsättningsinlagan citerar medlemmarna brister i hanteringen av parlamentet ända från regeringens tillträde 2018.

Parlamentet har visat en stor brist i sitt arbete, huvudsakligen avseende utkast och godkännande av viktig nödvändig lagstiftning, står det i inlagan som citerar en antikorruptionslag som har diskuterats i två år, men fortfarande inte antagits.

Men i utövandet av sin rätt att försvara sig igår sade Amaral att ansvaret för framstegen med detta förslag vilar på parlamentets kommission A, som består av 4 från Fretilin, 3 från CNRT och en vardera från PLP, PD, KHUNTO och UDT-FM.

Processen beror inte på parlamentets talman utan på kommissionens dagordning och att vara beslutsmässiga för överläggningar, sade han.

Kommissionen måste organisera sig själv och är inte beroende av talmannen, som tar emot rapporter och information från kommissionen, men inte ingriper direkt i dess arbete.

Han hävdade också att parlamentet måste handla i enlighet med dekretet om undantagstillstånd avseende covid-19 och de förödande översvämningarna i Dili den 13 mars.

(Se en video från översvämningarn i Dili på Youtube.)

Amaral sade att parlamentet måste respektera reglerna för att hantera covid-19, men också att ahan skulle söka råd om huruvida en debatt om avsättningen ska tillåtas.

Grundläggande, sade talmannen, att ledningen av parlamentet finns som ett resultat av parlamentsvalet 2018 och att det inte finns något skäl att ta bort meza om regeringen förblir vid makten.

Östtimor är en demokratisk stat [med] laglydnad och håller sig strikt till konstitutionens regler för att garantera statens funktion i enlighet med konstitutionen och de lagar som råder, sade han.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

11 - CNRT-medlemmar ombedda att avgå ur ministerrådet

Partiet har meddelat premiärministern att dess medlemmar kommer att avgå från sina poster i regeringen, eftersom höa ledare hävdar att den av PLP ledda regeringen inte har en legitim majoritet.

Dili. Xanana Gusmãos CNRT-parti har uppmanat sina medlemmar i Taur Matan Ruaks regering att avgå.

Generalsekreterare Jacinto Rigoberto de Deus sade att Gusmão hade skrivit till premiärministern och informerat honom om beslutet,

[Brevet] deklarerar offentligt att CNRT kommer att dra sig ur regeringen. Och också för att tillkännage att alla de som var nominerade av partiet och installerade i den nuvarande regeringen kommer att avgå frivilligt, sade han.

Generalsekreteraren sade att beslutet tagits av partiets nationella politiska kommission (National Political Commission - CPN) den 30 april; premiärministern informerades sedan den 8 maj.

Gusmãos National Congress of Timorese Reconstruction (CNRT) bildade regeringen 2018 med en koalition med premiärministerns PLP-parti och det ungdomsorienterade KHUNTO. Alliansen föll isär tidigare i år, men ett antal seniora CNRT-medlemmar förblev på viktiga positioner i regeringen.

Partiets vice ordförande Virgilio Smith sade att premiärministern fortsätter att styra med em minoritet.

Bara KHUNTO och PLP återstår i den här regeringen. De två partierna har 12 platser i parlamentet och representerar inte en majoritet, förklarade han.

Han tillade att FRETILIN kommer att stödja regeringen efter att ha undertecknat en principöverenskommelse med PLP. Men han hävdade att enligt artikel 85 i konstitutionen måste presidenten utse en premiärminister bland ledarna för ett parti i en allians med majoritet i parlamentet.

Det betyder att FRETILIN borde vara en del av en ny koalition med KHUNTO och PLP. När CNRT har dragit sig ur koalitionen så har PLP och KHUNTO bara 13 mandat och rpresenterar inte en majoritet, sade Smith.

CNRT medlemmar som reagerade på nyheten gav inga ledtrådar huruvida de skulle följa partilinjen. CNRT-medlemmen och statssekreteraren för ungdom och spor, Nélio Isaac Sarmento, sade i morse att han ännu inte hade fått partiledarnas brev.

Jag har ännu inte fått något brev, så jag kommer fortsätta att arbeta. Nyligen sade premiärministern att vi kan fortsätta arbeta [på våra poster]. Jag följer premiärministerns beslut, sade han.

Sarmento kommenterade inte huruvida han skulle lämna sin post i enlighet med partilinjen genom att upprepa savaret från partikollegan och utrikesministern Dionísio Babo Soares.

Källa: Evaristo Soares Martins/TATOLI

10 - Timoresiska parlamentsledamöter i revolt när parlamentet låst i dödläge

Östtimors regering står inför en exempellös konstitutionell utmaning efter att 19 parlamentsledamöter lämnat in en petition till landets appellationsdomstol med kravet att president Francisco Guterres ska utredas för att eventuellt ha brutit mot författningen.

Parlamentsledamöterna, 18 från den tidigare koalitionspartnern CNRT och en från UDT/FM, är ilskna över att Lú-Olo, som presidenten också är känd som, inte har tillåtit nio av deras kollegor att inta sina poster i regeringen två år efter parlamentsvalet 2018.

Xanana Gusmãos CNRT-ledda allians kollapsade tidigare i år efter att parlamentet misslyckats med att godkänna budgeten för 2020 den 17 januari.

Budgeten har ännu inte godkänts trots att 60-dagarsgränsen föreskriven av konstitutionen har överskridits, hävdar gruppen av parlamentsledamöter. I sin petition säger de att ett sådant misslyckande borde ha utlöst upplösning av parlamentet.

Guterres har ifrågasatt lämpligheten hos de nominerade kandidterna. Bristen på åtgärder har lämnat viktiga ministerier såsom hälso- finans- och inrikesministerierna utan chefer eller i händerna på på ställföreträdare när coronapandomin sätter extra press på den australiska grannen.

Dessutom föranledde budgetdödläget premiärminister Taur Matan Ruak, också känd som Jose Maria de Vasconcelos, att lämna in sin avskedsansökan, men förra månaden tog han tillbaka den. Han sades ha sagt att presidenten ännu inte hade gjort något för att godta eller avvisa den och att han behövdes för att leda regeringen.

Timorese Oekusi Post rapporterade i fredags att petitionen krävde att Guterres beslut granskas eftersom republikens president lovat att följa konstitutionen.

Den citerade gruppens advokat som sagt Vi förstår att många av hans åtgärder tills idag inte har motsvarat det som konstitutionen kräver.

Advokaten sade till Posts Raimundos Oki att om den högre domstolen beslutar till deras fördel så skulle pressen på regeringen att utlysa nyval öka.

Michael Leach, professor i politik och internationenlla relationer vid Swinburne University of Technology i Melbourne, säger att petitionen visar den politiska klyftan mellan de forna koalitionsparterna.

Vad vi här har är ett påstående från två partier att det pågår en konstitutionell kris. CNRT hävdar det, och de är i sin rätt att göra det och domstolen kommer att utvärdera deras krav, sade Leach.

Leach säger att resultatet inte kan förutses. Det här konstitutionlla ifrågasättandet av presidentmakten har inte tidigare gjorts i Östtimor.

Dödläget kommer när pandemin, som har utlöst stängningar av ntionsgränser, har satt extra press på regeringars ekonomiska tillgångar och lämnaåtit ortsbor rädas viruset efter att åstkilliga timoreser, som återvänt från utlandet blivit smittade.

Landet har hittills besparats det värsta med enbart 24 bekräftade fall, sju just nu aktiva, inga döda och inga nya fall sedan den 24 april. Men färre än 1.00o människor har testats. Ett lokalt laboratorium började behandla tester i landet i förra veckan rapporterade n den portugisiska nyhetsagenturen Lusa. Tidigare har tester måst sändas till Darwin för bekräftelse av resultaten.

Menzies School of Health Research och världshäsoorganisationen har tillhandahållit 3.500 tester och arbetar tillsammans med den timoresiska regeringen för att få fler.

Men Östtimor är mitt uppe i ett utbrott av denguefeber, en sjukdom som sprids av myggor, som 177 människor, av dem 87 barn, smittats med och tre barn har dött sedan januari enligt det nationella sjukhusets siffror.

Lusa rapporterade att turistintäkterna har fallit med 95 % på grund av pandemin och citerade en studie finansierad av den amerikanskafinansierade gruppen Tourism for All.

Den säger att det timoresiska socialförs kringdepatementet har översvämmats med registreringar från arbetslösa, bland annat taxichaufförer och transportarbetare, från bolag som hoppas kvalificera sig en särskild pandemisubvention av löner med 60 %.

Källa: Lia Timson/WAtoday

07 - Politisk villervalla ger ny regeringsallians i Östtimor

Felbedömning av Xanana Gusmão har låtit Taur Matan Ruak oväntat konsolidera sin regering

[Originalet har här ett foto av Taur Matan Ruak (Valentino Dariell De Sousa/AFP) med bildtexten: Östtimors tidigare gerillakämpe Taur Matan Ruak har förstärkt sin regering med fem ministrar från Fretilin och en från det Demokratiska partiet.]

En ny flerpartiallians som var tänkt att ta makten i Östtimor med katolsk majoritet har kollapsat bara två månader efter att den bildats och innan den kunde tillträda.

Händelsekedjan representerar en större vändning i framgången för minoritetsregeringen ledd av Folkets befrielsepartis (People’s Liberation Party) premiärminister José Maria Vasconcelos, allmänt känd under sitt nom de guerre Taur Matan Ruak, som blev generad av beslutet av den tidigare koalitionspartnern National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT) att avstå från en omröstning om den årliga budgeten i mars.

Det blev kollapsen för den regerande trepartialliansen för ändring och framsteg (AMP) och har skapat finansiellt dödläge i det fattiga landet.

Situationen förvärrades snabbt av rädslan för covid-19 i ett land med nästan ingen hälsovårdsinfrastruktur. Lyckligtvis har Östtimor till stor del förskonats med få fall och inga döda, åminstone officiellt.

Den förmodade nya koalitionen var en svårhanterad grupp av sex partier ledd av CNRT med den äldre statsmannen Xanana Gusmão, som var det unga landets första president och senare premiärminister. Den lösa gruppen föll isär på grund av en omröstning om att förlänga landets undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

En nyckelmedlem av den nya, men nu kollapsade koalitionen, det ungdomsfokusrade KHUNTO-partiet, valde att rösta med Ruak om förlängningen och kullkastade den politiska kalkylen en gång till.

Rapporter om uppgörelser och komprommisser virvlade runt huvudstaden Dili före omröstningen. Den nya alliansen hade i stället argumenterat för stängning av hamnar social distansering och frigörelse av ekonomiska aktiviteter oroad över att det lilla landets redan stapplande ekonomi inte skulle överleva mera lockdown.

KHUNTO:s kraftfulle ledare Jose Naimori avvisade sedan den positionen å sina fem parlamentsledamöters vägnar.

Efter omröstningen tog Ruak initiativet konsolidera sin ställning, som för mindre än en vecka sedan såg ut att gå om inte, framgångsrikt. Han bad parlamentets största parti Fretilin att gå med i regeringen, erbjudandet antogs snabbt.

Ruaks regering har nu utökats med fem ministrar från Fretilin och en från det Demokratiska partiet med Fretilin på nyckelposterna hälsovård, statens administration, finans, turism samt handel och ekonomi och Demokratiska partiet får portföljen för veteranfrågor, sade Michael Leach, professor i internationell politik vid Swinburnes universitet till UCA News.

Dessa ministerposter har varit vakanta sedan maj 2018 på grund av en dispyt över de föreslagna med Guterres, som valts särskilt och som är Fretilin-medlem.

Framför allt så är huvudfrågan huruvida den östtimoresiska politikens gigant, Xanana Gusmão, kan kan komma tillbak från sin position, sade Leach.

Gusmãos åtgärd mot sin egen AMP-allians i januari - troligen en del i en strategi att få CNRT-ministrarna installerade och utlösa ett förtida val- tycks nu ha gått riktigt snett. Med detta sagt så skulle få se det som klokt att skissa på ett politiskt lovtal till mästerpolitikern just nu.

Men CNRT har inte tagit sitt överraskande och synbarligen fullständiga nederlag liggande. Det har omedelbart börjat utmana lagligheten enligt konstitutionen i åtskilliga av presidentens beslut, oavsett allt, så är det mycket otroligt att något domstolsbeslut skulle kunna påverka den nya regeringen, säger insiders.

Leach tippar att den nya regeringen kav bli kvar vid makten till nästa vaö 2023.

Källa: Michael Sainsbury/UCAnews (Union of Catholic Asian News)

April

30 - KHUNTO lämnar Gusmãos alternativa majoritetsregering, men Gusmão säger: Vi är inte arga på dem; det är demokrati

KHUNTO lämnar Gusmãos alternativa majoritetsregering

Det mindre partiet lämnar Xanana Gusmãos koalition med den största respekt - och tar koalitionens parlamentsmajoritet med sig.

Dili. Xanana Gusmãos majoritetskoalition har splittrats genom att KHUNTO har förklarat att det kommer att återgå till att stödja premiärminister Taur Matan Ruaks regering.

Tillkännagivandet kom i ett brev till Gusmão underskrivet igår av partiordförande Armanda Berta dos Santos och generalsekreterare José Agustinho da Silva.

På grund av den mycket svåra situationen, skrev paret har KHUNTO-partiet tagit beslutet med hänsyn till folkets intresse … att lämna den nya koalitionen.

Sexpartikoalitionen bildades den 22 februari som svar på det långvariga dödläget när det gäller budgeten för 2020. De ursprungliga sex partierna bestod av : Gusmãos CNRT-parti, PUDD, Democratic Party (PD), UDT/Frente Mudança och KHUNTO.

Alliansen kallade sig själv den alternativa regeringen. Men KHUNTO:s utträde tar bort dess majoritet med 34 platser - i parlamentet med 65 platser.

[Originalet har här ett fotografi med bildtexten: ‘Ledarna för CNRT, PD, KHUNTO, PUDD och UDT/FM tillkännagav den nya koalitionen den 22 februari.’]

KHUNTO:s rådgivare José dos Santos Naimori sade till reportra i morse att partiet valde att lämna Gusmão-koalitionen för att bryta det politiska dödläget.

Vi alla respekterar vår ledare Kay Rala Xanana Gusmão, men vi borde bry oss om vårt folk och inte fortsätta det politiska dödläget med lidande för vårt folk, sade Naimori.

Beslutet avslutar det senaste kapitlet i Östtimors nyaste politiska historia.

CNRT gick in i regeringen med premiärminister Taur Matan Ruaks PLP-parti och KHUNTO 2018. Premiärministern lämnade in sin avskedsansökan tidigare i år under det pågående dödläget, men tog senare tillbaka den för att fokusera på arbetet med covid-19-krisen.

Brevet bekräftar mottagandet av den förtroendedeklaration president Francisco Guterres Lú-Olo har gett premiärministern för att fortsätta leda regeringen och det faktum att några KHUNTO-medlemmar aktivt deltar i regeringsarbetet.

Det är därför [KHUNTO] beslutade att ge fullt stöd till den nuvarande regeringen fram till år 2023, när nästa val väntas.

Schism om undantagstillståndet

I tisdags röstade parlamentet för att förlänga landets undantagstillstånd med en månad, en omröstning som delade den nya alliansen. Kay Rala Xanana Gusmão motsatte sig muntligt en förlängning av de omfattande restriktionerna och sades skriva till sina allianskollegor för att ifrågasätta presidentens förståelse av pandemin.

Kommer vårt folk att kunna överleva utan att ha haft covid-19 men hungriga och utan arbete?, skrev han.

Men KHUNTO röstade för förlängningen. KHUNTO:s gruppledare i parlamentet António Nobre Amaral Tilman sade att det är viktigt att ge regeringen tid att skapa förhållanden för att skydda vårt folk.

António da Conçeição, från allianspartner Democratic Party (Partido Democratic - PD) röstade också för förlängningen medan hans partikamrater avstod. Men Conçeição krävde igår att regeringen ska göra reklam i TV för att förkalraundantagstillståndet tydligare.

Jag tror att behöver en starkare medvetandekampanj så att vårt folk kan förstå exakt vad undantagstillståndet är … ibland kan det besvära många människor därföra att de är vana vid att kunna komma och gå, men nu är begränsade på grund av covid-19, sade han igår.

CNRT kommer att håll ett brådskande möte i eftermiddag med alla sina larlamentsledamöter.

Gusmão: Vi är inte arga på KHUNTO, det är demokrati

Xanana säger att han inte är arg på KHUNTO för att de lämnat hans koalition och kostar honom hans parlamentariska majoritet, men varnar: de måste tänka på att det inte är över än.

Gusmãos sex-partikoalition reducerades till fem igår, när det lilla partiet i ett brev förklarade att det skulle lämna blocket i folkets intresse.

Men CNRT-partiets ordförande och förre premiärministern sade att KHUNTO hade närmat sig sitt beslut på fel sätt.

[De borde] faktiskt tänka på att det inte är slut än. Det betyder att de måste hålla en extra kongress för att tillkännage [att] de lämnar, sade han.

Liknande partimöten ledde till en större konflikt tidigare i år mellan Gusmão och president Francisco Guterres Lú-Olo. Efter att den nya koalitionen tillkännagavs den 22 februari, hävdade president Lú-Olo att partierna inte kunde bilda en ny koalition förrän varje hade godkänt åtgärden i en officiell kongress.

Men när varje parti hade uppfyllt kravet installerade presidenten fortfarande inte Gusmãos koalition som regering.

Gusmão, 73, mötte i eftermiddags två av Östtimors högsta advokater. Han sade att de kvarvarande koalitionsparterna avser att lämna in en petition till appelationsdomstolen för att fråga om konstitutionaliteten i beslutet.

I morse kom vi in i en institutionell kris … [så] vi kommer att lämna in en petition till domstolen så att vi kan se lagligheten och [huruvida] det är enligt konstitutionen, sade han och menade att enligt artikel 86 rad F parlamentet ska upplösas under en sådan kris.

Gusmão sade att koalitionen skulle överlämna petitionen till domstolen nästa måndag, den 4:e maj.

Men Gusmão sade att CNRT-partiet skulle samla sin National Political Commission (CPN) för att besluta huruvida dess medlemmar som för närvarande tjänstgör i regeringen kommer att fortsätt på sina befattningar.

Jag är inte den som beslutar … beslutet är partiets, sade han.

Källor:

30 - Xanana Gusmão mot förlängning av undantagstillståndet i Östtimor

Dili. Xanana Gusmão, ordförande för det näst största timoresiska partiet, har kritiserat beslutet att förlänga Östtimors undantagstillstånd med hänsyn till att det inte är berättigat för närvarande och kan medföra ökade risker för familjers och landets ekonomi.

Så, och enligt ett cirkulär som Lusa fått se, kommer medlemmarna av de sex partier som ingår parlamentsmajoritetens allians att rösta mot den här förlängningen, sade han.

Parlamentsmajoritetens allians måste vara konsekvent i sina politiska positioner och därför kräver aja att koalitionens medlemmar inte ger republikens president tillåtelse att förklara förlängning av undantagstillståndet, sade Xanana Gusmão, ordförande för CNRT.

I stället, förklarade han, skulle parlamentsledamöterna förorda att hamnar, flygplatser och gränser fortsatt ska hållas stängda för att förhindra att viruset kommer in och att kontrollen förstärks av dem som tar sig in illegalt i landet samt välkomna försvars- och säkerhetsstyrkornas arbete på detta område.

Öppna affärer och arbeten, men låt inte människor samlas utan vidare. Alla medborgare har en plikt att fortsatt följa regler om social distansering, handtvätt. Det får inte finnas några fester eller aktiviteter som samlar många människor, sade han i ett uttalande.

Det fyrsidiga dockument, som Lusa hade tillgång till, är daterat den 23 april och undertecknat av Xanana Gusmão och är adresserat till ledare och ledamöter i de sex partierna i den nya majoritetsalliansen ledd av hans parti, Nationella kongressen för timoresisk rekonstruktion (CNRT).

CNRT-funktionärer bekräftade för Lusa äktheten hos dokumentet och förklarade att det var en intern text, som inte distribuerats offentligt.

Konsekvenserna ‘inte förstådda’

I texten kritiserar Xanana Gusmão president Francisco Guterres Lú-Olos motivering för förlängningen av undantagstillståndet som alltför mycket fokuserar på pandemisituationen i resten av världen, särskilt Asien.

Lú-Olo, skrev ordföranden för CNRT, har visat att han inte förstår alla aspekter av pandemin som en sjukdom, särskilt inte konsekvenserna för ekonomierna i länder med covid-19.

Kommer vårt folk att överleva därför att de inte fått covid-19, men hungriga och utan arbete?, frågade han.

Således, skrev Xanana Gusmão, är de mest utvecklade länderna bekymrade både för sjukdomen och de ekonomiska effekteran och hur, trots tusentals människors död, man kan minska ‘lockdown’ eller begränsningarna i undantagstillstånd så att arbetet kan fortsätta.

Xanana Gusmão förklarade att han träffat medlemmarna i CNRT-regeringen och KHUNTO, två av partierna i den nya alliansen, men som fortfarande ingår i den nuvarande regeringen - vilken de hjälp till att bilda -för att samtal om denna fråga.

Vid det mötet, förklarade han, talades det om att inte godkänna förlängningen av undantagstillståndet men att stödja åtgärder för att bidra till att kontrollera sjukdomen, så som att förbjuda möten och att stänga gränserna.

Vi behöver inte ett undantagstillstånd. Det kanske är ett nödläge, skriver han och konstaterar att timoreser utomlands inte kan återvända på grund av de åtgärder som vidtagits borde få hjälp.

Xanana Gusmão sade också att regeringen måste fortsätta att förbereda, när det gäller hälsa och behandling, förhållandena som kan stärka landet förmåga att utföra tester på befolkningen.

Östtimor har för närvarande 24 aktiva fall av covid-19 och hittills inga döda.

Källa António Sampaio/Asia Pacific Report

30 - Premiärminister Taur Matan Ruak nominerar fem Fretilin-medlemmar till vakanta ministerposter

Taur Matan Ruak försöker fylla några av de sedan hans tillträde vakanta ministerposterna, som uppstod när president Francisco Guterres vägrade att godkänna Xanana Gusmãos nomineringar.

Dili. Taur Matan Ruak har nominerat fem Fretilin-medlemmar och en från det Demokratsika partiet (PD) för att fylla de sedan länga vakanta platserna i regeringes ministerråd.

Jag har informerat presidenten om att regeringen önskar tillsätta de sex nya medlemmarna av den nuvarande regeringen. Åtgärden syftar till att avsluta det politiska dödläge som har varat i två och ett halvt år, sade premiärministern igår efter ett möte med president Lú-Olo i Dili.

Nominerade är:

Premiärministern förklarade att han ville fylla vakanserna sedan 2018, när hans regerinstid började och president Lú-Olo inte godtog åtta nominerade ministrar.

Presidenten hävdade vid nomineringen att de nominerade, de flesta från Xanana Gusmãos CNRT-parti, hade låg moralisk resning eftersom de utreddes för korruption eller var tidigare dömda.

I en presskonferens igår, efter KHUNTO-partiets beslut att lämna hans koalition, sade Gusmão att CNRT måste bestämmasig huruvida dess medlemmar i regeringen ska fortsätta på sina positioner.

Jag är inte den som ska bestämma, beslutet är upp till partiet, sade han.

Premiärminister Matan Ruak sade att han var nöjd med att regeringen var avsedd för inkludering, även om CNRT-medlemmarna beslutar sig för att avgå.

Det är inte en ombildning: Dionísio

En av de viktigaste CNRT-medlemmarna i regeringen är utrikesminister Dionísio da Costa Babo Soares, som är ordförande i partiets National Council of Directors (CDN).

Han sade igår att regeringen inte gör större ändringar av ministerrådet.

Det här är inte en ombildning, men utfyllnad på de lediga posterna så att alla tomma poste tillsätts. När det gäller CNRT-partiets medlemmar i regeringen, så beror det på värt beslut [att lämna eller inte], sade minister Soares.

Han sade att premiärministern hade gjort en politisk kompromis genom att föreslå fler medlemmar från andra partier för att fylla regeringens lediga poster.

Premiärministern är mycket öppen och önskar att bibehålla den nuvarande sammansättningen av regeringen, eftersom han är mycket nöjd med CNRT-medlemmarnas arbete under den här tiden och han har inte några planer på att ändra den, sade Soares.

President Francisco Guterres Lú-Olo kommer nu att granska listan med de nominerade och, om han godkännder dem, organisera tillsättandet.

Källa: Hortencio Sanchez, Evaristo Soares Martins/Tatoli

28 - Covid-19: President Lú-Olo förlänger undantagstillståndet

Dili. Östtimors president Francisco Guterres Lú-Olo har förlängt landets undantagstillstånd med en månad för att hantera coronapandemin.

Förlängningen slutar vid midnatt den 27 maj.

I ett uttalande på Facebok förklarar presidenten att åtgärderna - som bland andra omfattar förbud för massmöten, kollektivtrafik och en del begränsningar av affärslivet - måste fortsättas.

Östtimor har nu konstaterat 24 smittade av viruset.

Förlängningen av undantagstillståndet röstades igenom i parlamentet med 37 röster mot 23 och 4 nedlagda.

Källa: Tatoli

25 - Regeringen ger bidrag till 30.000 arbetare för att bevara arbetstillfällen

Government Grants Subsidy to 30,000 Workers to Protect Jobs

Betalningarna kommer att vara 60 % av lönen och arbetsgivarna står för resten.

Dili. Östtimors regering kommer att ge extraordinära lönesubentioner till 30.000 arbetare i en korttidsintervention för att avhjälpa covid-19:s ekonomiska påverkan.

Interimministern för ekonomi, Fidélis Manuel Leite Magalhães, sade att huvudsyftet är att hålla folk i arbete när affärerna saktar ner under pandemin.

Regeringen kommer att ge ett lönebidrag till omkring 30.000 arbetare så att de kan fortsätta sitt arbete för att minska påverkan på deras inkomst, sade ministern i onsdags.

Enligt dekretet - framlagt av ministern för social solidaritet och inkludering, Armanda Berta dos Santos – kommer regeringen att ge motsvarande 60 procent av lönen och de återstående 40 procenten ska komma från arbetsgivaren.

Bolag kommer inte att kunna avskeda sina anställda under undantagstillståndet, sade han.

Han betonade också att denna åtgärd gäller både taxiföretag och busschaufförer.

Regeringen undersöker för närvarande alla data eftersom de är ett av huvudmålen i den här processen, sade han.

Alla hushåll bestående av minst en medborgare kommer att täckas förutsatt att ingen av dess medlemmar regelbundet får ett månatligt belopp överstigande 500 dollar.

Stödet är värt 100 dollar per månad och hushåll. Om det godkänns av presidenten den här veckan, kommer betalningarna påbörjas i början av maj. Bidragen kommer att finansieras av tidigare godkända nödfonder för covid-19.

Magalhães tillade att alla arbetare måste lämna in sina ansökningar senast den 31 mars till företagsregistret (Uma Kain).

Guvernören sade också att dessa arbetare kommer att undantas från att betala socialavgifter under tiden för undantagstillståndet.

Arbetare kommer att få full lön, ty regeringen avser inte att göra några nedskärningar, avslutade han.

Men det är oklart vilken verkan bidragen kommer att ha på människor i den informella sektorn, som utgör uppskattningsvis 60 procent av Östtimors arbetsstyrka.

Källa: Antónia Gusmão/Tatoli

18 - Att hålla Östtimors motståndssånger levande

I åratal förmodad död återvänder musikern och självständighetskämpen Berliku för att hylla sitt land med musik.

Domingos Pinto Gabrial, också känd som Berliku, var 19 år gammal när indonesiska styrkor invaderade Östtimor i december 1975.

Han förenade sig med många unga människor i flykt till bergen för att gå med i den nybildade motståndsarmén FALINTIL (Forcas Armadas de Libertacao de Timor-Leste - Väpnade styrkor för befrielsen av Östtimor). Vi hade inget val; vi var helt enkelt tvungna att kämpa.

En kort man med en stålhård blick i ögonen och muskler som någon van att arbeta hårt, är Berliku nu frontman i Maubere Timor, ett band med veteraner som sjunger patriotiska sånger komponerade i bergen under ockupationens mörka dagar.

Maubere Timor släppte sitt första album 2017, ett urval av 12 sånger som fångar kampandan hos en motståndsrörelse under en ockupation som kom att vara i 24 år och ledde till att uppskattningsvis 200.000 östtimoreser dog.

Mer än 20 år efter folkomröstningen om självständighet och nästan 18 år efter att landet slutligen förklarades fritt, försöker Maubere Timor att fånga landets tillstånd genom sin musik.

Berliku minns att trots den långa kampen för självständighet var många i Östtimor beredda att kämpa längre.

Vi trodde att det skulle kunna vara längre … vi visste redan att det skule bli en lång, hård kamp.

Med överlevnadens ärr

Isolerade från resten av världen var livet i bergen svårt med dagliga strider mot de ockuperande indoneiska styrkorna.

Medan de indonesiska soldaterna var mycket välutrustade och var fler hade de mycket att lära sig taktiskt. Huvudproblemet de stog inför var att de inte kände terrängen [i bergen].

Under en strid sköts Berliku fem gånger. Han blev också sårad i benen under en bombräd.

Han bär sina ärr utan nåon särskild stolthet och utan skrävel och säger att uppe i bergen var det nödvändigt att bara överleva.

Leva eller dö, självständighet [var] det enda svaret. Det [fanns] inget annat val.

1983 insåg motståndsledaren Xanana Gusmão, som senare skulle bli det självständiga Östtimors förste president, att det skulle bli omöjligt att enbart med styrka besegra indoneserna. Så Gusmão, som sedan dess har återvänt till sin gamla post som premiärminister, använde musik för att främja deras sak.

Motståndets sånger

Uppkallad efter en fågel som sjunger varje morgon fick Berliku sitt smeknamn av moståndsledaren därför att han tyckte om att sjunga och komponera sånger under uppehåll i striderna.

Berliku uppmuntrades att börja skriva musik och dikter för utdelning i befolkningen, förklarade han, för att använda musik och alla verktyg som vi kan för att kämpa mot indoneserna.

Uppe i bergen fanns det inga musikstudioer, så de spelade in på bärbara bandspelare i grottorna de levde i.

Syftet på den tiden var att smuggla musiken ut ur Timor till motståndet utomlands, sade Berliku, för att inspirera och utbilda människor utanför Timor och samtidigt uppmuntra befolkningen i hela landet.

Under den här tiden var vi utestängda, isolerade. Det var (den tidigare presidenten) Suhartos politik då. Han ville isolera Timor.

Berliku beskrev känslan av att vara övergivna av den övriga världen och söka tillflykt i musiken vilket var ett sätt att få ut nyheter on den timoresiska kampen till världen.

Sjunga som fri

1990 tillfångatogs Berliku av indonesiska styrkor och fängslades på en avlägsen ö, där han bara kunde se på när landet rösta för självständighet 1999.

Han skulle återvända till Östtimor 2008, nästan ett årtionde efter självständigheten, med hjälp av Röda korset.

Under den här tiden trodde hans familj, som var kvar i Baucau att han var död och gjorde till och med en gravvård för honom.

Idag sjunger Berliku fortfarande som fri.

2014 samlades en grupp veteraner för att spela in de patriotiska sånger, som skrevs för länge sedan i bergen, för att fånga motståndsandan och dokumentera en viktig del av Östtimors historia.

Utöver konserter Australien turnerar bandet också i Östtimor, uppträder för skolbarn, som ger dem ett gott mottagande.

Vår historia, vårt mostånd är heligt. Och det är viktigt att [de unga människorna] förstår det.

Den unga generationen känner sig stolt över det förgångna och vår historia och att det inte blir lätt att glömma.

Nu, 20 år efter folkomröstningen genom vilken självständigheten till sist uppnåddes, sade Berliku fred och stabilitet för Östtimor är det viktigaste för framtiden.

Givet hans erfarenhet,hatar han Indonesien?

Det är det förgångna, men sägavad man vill, det var historien. Men ja, vi måste gå framåt.

Med ytterligare tt album planerat säger Berliku att han vill fortsätta spela.

Det handlar inte bara om att berätta historier om det förgångna, men också om de unga generationernas framtid. Att förstå det förgångna men också hur man ska främja utveckling för framtiden.

Källa: Ali MC/AL JAZEERA NEWS

08 - Timoreser utomlands

Omkring 50.000 timoreser är för närvarande utomlands, många av dem för att arbeta eller studera.

Av dessa lever omkring 8.000 i Indonesien. Och ett tusental studenter har redan återvänt till Östtimor.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

08 - Premiärministern återtar sin avskedsansökan

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak drog i dag tillbaka sin avskedsansökan och sade att han kommer att fortsätta under den pågående pandemin.

Regeringen beslutade att skapa en fond med 250 miljoner dollar för att bekämpa coronaviruset.

Källa: Ed Davies/Reuters

06 - Dagsläget för pandemin i Östtimor

Odete da Silva Viegas, generaldirektör för hälsovården och talesperson för krishanteringscentrumet (CIGC), publicerade idag den 6 april 2020, tillgängliga siffror för coronaviruset i Östtimor vid en presskonferens i Dilis konferenscentrum.

Hittills har totalt 44 misstänkta fall testats. Av dessa var 41 negativa, ett positivt och för två finns ännu inget resultat.

Totalt 986 personer finns i karantän, av dessa är 867 i obligatoriska inrättningar upprättade av regeringen och 119 i hemkarantän.

692 personer har avslutat sina karantänperioder om 14 dagar.

Källa: http://timor-leste.gov.tl/?p=24027&lang=en&n=1

04 - Undantagstillståndet: Fri el för att undvika folksamlingar vid kupongstånd

Den 30 mars sade ministern för offentliga arbeten att alla elkunder per telefon kommer att få en kreditkupong på 15 dollar i ett försök att hålla folk hemma och undvika spridning av coronaviruset.

Dili. Den östtimoresiska regeringen erbjuder en kredit på 15 dollar till fler än 160.000 kunder i hela landet i ett försök att begränsa människors behov att lämna sina hem.

Ministern för offentliga arbeten, Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, sade att gratiskupongen skulle hjälpa familjer att följa föreskrifterna i lördagens dekret om undantagstillstånd.

Vanligen tjänar [EDTL] 2,4 miljoner dollar varje månad. Så vi har räknat ut att vi kan ge en kupong till 160.555 kunder - eller varje kund i varje distrikt i Östtimor - med beloppet 15 dollar, sade Salvador efter ett möte med Electricity Distribution Timor-Leste (EDTL) i Caicoli, Dili.

Han sade att ministeriet arbetar tillsammans med telekomoperatörer som Timor-Telecom och Telemor no Telekomcel för att leverera kupongerna med SMS.

Vår teknikgrupp talade med operatörerna … sedan kan kunderna bekräfta sitt registreringsnummer hos EDTL innan de skickar lösenordet som kunder använder i huset, sade han.

Premiärministern har vädjat till invånare och medborgare i Timor att så långt som möjligt stanna hemma för att förhindra spridningen av det mycket smittsamma viruset. Salvador sade att gratiskupongen skulle hindra samlingar av människor för att köpa elkuponger vid EDTL:s automater spridda i Dili och andra delar av Timor.

Nu är utmaningen att accelerera systemet för att skicka kupongen till våra kunder i varje hus i hela territoriet, sade han.

Ministern sade att han förväntar sig att de tekniska förberedelserna för att skicka ut kupongerna till alla kunder kommer att vara klara på onsdag.

Jag vädjar till alla konsumenter att ha lite tålamod då regeringen har lagt ner mycket på ansträngningarna för att snabb [skicka] bidraget till kunderna, sade han.

Han tillade att ministeriet kommer att ge en kredit till kunder vilkas räkningar från vatten- och avloppsdepartementet kommer i april.

Fri elektricitet från måndagen den 6 april för 160.000 användre.

En representant för de tre mobiloperatörerna sade att SMS-numret 12150 kommer att vara redo på måndag för att skicka ut 15 dollarkrediten till alla användare.

Ministern för offentliga arbeten har angett ett SMS-nummer - 12150 - som boende i Timor kan använda för att få en gottskrivning av 15 dollar för elektricitet utan att lämna bostane.

Minister Salavadór Eugênio Soares dos Reis Pires undertecknade igår en uppgörelse med Telemor, Telkomcel och Timor Telecom upprätta numret.

Kunder hemma kommer att kunna skicka ett SMS till nummer 12150… med sitt kundnummer… Numret kommer att ett automatsvar med ett lösenord för 15 dollar som kunden fyller i hemma, sade han.

Numret 12150 erbjuds av den nationella kommunikationsmyndigheten till omkring 160.555 kunder för att kontakta gratiskrediten.

Regeringen tillkännagav åtgärden tidigare i veckan i ett försök att hålla människor hemma så mycket som möjligt för att hindraspridningen av coronavireuset.

Men minister Pires varnade att detta var ett erbjudande bara på grund av de särskilda omstängiheterna.

Vi kommer bara att erbjuda denna betalda [kredit] en gång för varje abonnent, det betyder att när kontot fyllts på så blir det inga fler påfyllningar, tillade han.

Ministern för offentliga arbeten, Salvador, uppskattar också hjälpen från operatörerna och bolagen, inklusive EDTL, som har stött regeringen i den här nödsituationen.

Han sade att åtgärden var i enlighet med dekretet om undantagstillstånd, artikel 26, som förbjuder kunder från att samlas på offentliga platser. Det omfattar också köer utanför EDTL:s kupongstånd spridda i Dili och annorstädes.

Taleskvinnan för telekomoperatörerna, Samatha Abel, sade att operatörerna har avslutat testerna av SMS-numret och kommer att vara redo ge krediten på måndag.

Källor:

01 - Grottkonst i Timor skulle kunna vara länk till Australiens första människor

Vetenskapsmän avtäcker svaga men viktiga avtryck i Östtimor.

Konturer av mänskliga händer målade i en östtimoresisk groåtta skulle kunna vara från tiden för den senaste istiden och möjligen ge inblick i mänsklig migration till Australien från Asien för omkring 65.000 år sedan.

Tidigare troddes all känd klippkonst i Östtimor vara från holocenen, som började för omkring 11.650 år sedan.

I en studie nu publicerad i Archaeological Research in Asia beskrivs 16 handavtryck i grottan Lene Hare på Östtimors östra spets. Arkeologer tror att målades under pleistocenepoken, kallade istiden, innan holocenen började.

Det var spännande att återupptäcka denna samling av handavtryck - kanske det intressantaste klippkonstmotivet att studera, säger rapportens huvudförfattare Christopher Standish, från Southamptons universitet i Storbritannien.

Avtrycken ger en påtaglig länk till de människor som skapade dem; du tittar på konturerna av en verklig persons hand som levde för tusentals år sedan.

Gjorda på en mineralskorpa som har flagnat bort är de bleknade mönstren i dåligt tillstånd och nästan osynliga för ett otränat öga. Standishs grupp kunde indentifiera handmotiven tillsammans med flera pigmentfläckar som var för fragmenterade för att klassas som avtryck.

Närbilder avslöjade att konturerna gjorts genom att blåsa ett rött pigment på en hand placerad på grottans yta.

Arkeologerna tror att avtrycken är från pleistocenepoken på grund av avslöjande skillnader till känd holocenekonst i grottan, som omfattar geometriska figurer och djur.

Här har originalet två fotografier ovanför varandra med bildtexten

Den övre bilden är ett originalfoto av några av avtrycken. Under den är samma foto efter speciell digital förbättring.

De huvudsakliga skillnaderna är att konturerna av handen hittades i en annan del av grottan, vilket antyder olika astistiska traditioner. Ett avtryck tycks vara under ett nyare solmönster från holocenen, vilket antyder att det är mycket äldre.

Dessutom var alla avtryck mycket mer väderangripna och slitna än angränsande holocenemönster, vilket antyder högre ålder.

Det här är i linje med arkeologiska belägg från den plats som har visat att människor bebodde grottan under pleistocenepoken så stidigt som för 43.000 år sedan, sade Standish.

Dessutom så passar handkonturerna in i en vidare tradition av avtryck som finns på andra öar i närheten och i Australien.

Så vad har det här att göra med Australiens första människor under pleistocenepoken?

Forskare hade tidigare antagit två vägar över öar - en nordlig och en sydlig - som människor kan ha tagit genom Sydostasien för att nå Australien under istiden för omkring 65.000 år sedan.

Då, med mycket lägre havsnåer, var Australien en del av en landmassa kallad Sahul som också omfattade Tasmanien och Nya Guinea.

Den norra vägen med början i Indonesiens Sulawesi är troligare därför att den nog var lättare. Östtimor kan ha varit ett av de sista stoppen på en resa söderut men navigering och tät vegetation på ön på denna väg skulle ha orsakat många fler svårigheter.

Dessutom har alla kända klippmålningar från pleistocenepoken i Sydostasien hittats på den föreslagna nordliga vägen, vilket möjligen återspeglar den väg människorna tog. Ingen konst från pleistocenepoken har någonsin hittats på den södra vägen tills nu.

Den klippkonst vi upptäckt skulle kunna vara viktig för att förstå koloniseringen och utbredningen av idéer mellan Asien och Sahul, säger Standish. Antagandet att all känd eller antagen klippkonst från pleistocenepoken finns på den norra vägen är troligen felaktigt.

Men att vetenskapligt datera handavtrycken för att noggrannt veta när de gjordes är problematiskt, därför att de röda pigment som användes var mineralbaserade, vilket utesluter koldatering. Då karbonater inte har bildats på avtrycken, vilket andra metoder för isotopdatering kräver.

Det finns andra kända platser med konst i Östtimor, som skulle kunna ge daterbara prov för att bidra till försåelsen av detta, förklararStandish. Det finns troligen också andra platser med dåligt bevarad [pleistocenkonst] som för närvarande inte upptäckts.

Det är mycket möjligt att Homo sapiens först spred sig och målade klippkonst längs den nordliga spridningsvägen och vi argumenterar inte mot det, tillägger Standish. Men konst på andra vägar borde inte förbises och försök att datera den behövs om vi ska få en full bild av hur konst uppstått i den här regionen.

Källa: James Urquhart/Cosmos

Mars

27 - Meddelande från president Francisco Guterres Lú Olo om undantagstillståndet till befolkningen i Östtimor

Presidentpalatset.

Den 24 mars har den katolska kyrkan i Östtimor, enligt ett påvlig dekret, börjat ställa in all nattvard och bett sina försaamlingsmedlemmar att delta i mässan genom tv eller radio och be hemma. Andra institutioner, ideella och privata organisationer, affärer har rdan börjat tillämpa preventiva åtgärder och regler. Skolor, universitet och sportaktiviteter är temporärt inställda.

Källa: Meddelande från presidenten

19 - Bernard Collaerys bombnedslag

Varken Australien eller Östtimor drar nytta av en resurs vars värde tycks större än värdet av den naturgas som innehåller den.

Med publiceringen av sin bok med detaljer om den sorgliga sagan om Australiens förhandlingar med mindre välutrustade grannar om olja i Timorhavet har Canberraadvokaten Bernard Collaery dramatiskt höjt insatserna i sin annalkande rättegång för brott mot skretesslagen.

Oil Under Troubled Water publicerad denna månad av Melbourne University Press är en giftig och djupt utforskad redovisning av dessa förhandlingar. Den visar hur den australiska regeringen och dess advokater skrupuöst förvanskade olje- och gasfynd under havsbottnen och använde taktik med högt tryck för att påverka den kontantfattiga FN-administrationen och den då nya östtimoresiska regeringen till förtidiga och ofördelaktiga överenskommelser. Och den redovisar Australiens beslut i mars 2002 att gå ur internationella fördrag om internationella domstolars rätt att döma i frågor om havsgränser, ett drag som fortsätter att stöta mot Canberras förmaningar om en regelgrundad internationell ordning.

Bombnedslaget i denna bok är att den dåvarande australiska regeringen, med koalitionen vid makten under den kritiska tiden, försummade att i kontrakten om produktionsdelning nämna heliumkomponenten i gasflödet från upptäckterna i området för gemensam exploatering. Priset på denna inerta gas lättare än luft - en kritisk komponent i högteknologiska processer inklusive magnetisk resonanstomografi och LCD-skärmar - har skjutit i höjden de senaste åren.

Helium fås för det mesta ur flöden av naturgas och Bayu-Undan-fältet i Timorhavet hade mer än tillräckligt för att rättfärdiga utvinning. ConocoPhillips, som driver fältet, fick det gratis och skickade det genom rörledning till en anläggning för flytande naturgas i Darwin. Det amerikanska stora oljebolaget sålde sedan heliumet till BOC Australia, som ägs av den multinationella Linde-gruppen för industriella gaser. Linde öppnade en anläggning bredvid gasterminalen i Darwin 2010.

2015, enligt Collaery, var anläggningens årliga produktion uppskattningsvis 200 miljoner standard cubic feet. Med nuvarande priser är det inkomster på 2 miljarder dollar årligen. Anläggningen kostade kanske 50 miljoner dollar att bygga. När jag frågade så vägrade BOC Australia att kommentera dessa påståenden med svaret att de inte kan avslöja konfidentiell information om överenskommelser med leverantörer och kunder.

Enligt Collaerys redovisning har både Australiens och Östtimors regeringar försummat att skaffa sig några inkomster för sina befolkningar från en resurs vars värde tycks vara större än naturgasens i vilken den är gömd. Det samma kommer att gälla för det mycket större fältet Greater Sunrise om inte produktionsdelningsavtalet med Woodside-konsortiet ändras.

Östtimors förhandlare, i början ledda av den dåvarande premiärministern Mari Alkatiri, råddes av en norsk expert att lägga till orden and inerts i kontrakten för Bayu-Undan och Greater Sunrise, men följde inte rådet. De var bundna av ett uttalande - undertecknat av Alkatiri, Xanana Gusmão och José Ramos-Horta - att ägarna av kontrakt upprättade under indonesisk-australisk regim skulle fortsätta att åtnjuta samma rättigheter under ett självständigt Östtimor under villkor som inte var mer betungande.

Uttalandet skrevs och undertecknades i september 1999 vid ett möte i Darwin med representanter för utrikesdepartementet och Phillips Petroleum, senare ConocoPhillips. Australienledda fredsbevarare hade knappt börjat säkra Östtimor från de indonesiska trupper och miliser som löpte amok. Timoreseren hade inga juridiska rådgivare.

Collaerys bok kommer att uppröra många av Östtimors vänner. Det är en bitter kritik av Alkatiri och andra Fretilin-ledare, som Collaery anklagar för att följa odemokratiska doktriner och leninistisk organisation samt brådska att underteckna ogynssamma avtal för att säkra inkomstflöden. Han är jämförelsevis mjuk mot Gusmão, som han rådgett under tjugo år.

Men mest av allt målar han en hatbild av Alexander Downer, som var utrikesminister under hela perioden från Timors steg mot självständighet till ratificieringen av avtalen 2006 som sköt upp varje ändring av havsgränsen i trettio år och gav Australien halva inkomsten från Greater Sunrise. Downer var beroende av Woodside Petroleum tror Collaery och kom att identifiera dess kommersiella intressen med det nationella intresset.

Hamish McDonald är tidigare utrikesredaktör och Kinakoorespondent för Sydney Morning Herald och tidigare regionredaktör för Far Eastern Economic Review.

Källa: Hamish Mcdonald/Inside Story

18 - Presidentens stabschef uttrycker sin uppskattning av hjälpen att städa upp presidentpalatset

Presidentens stabschef uttrycker sin uppskattning av åstskilliga organisationers hjälp med att städa upp presidetnpalatset Nicolau Lobato.

Presidentens stabschef, Francisco Maria de Vasconcelos, tackade åtskilliga enheter för deras hjälp med att på eget bevåg hjälpa till med att rengöra presidentpalatset efter översvämningen förra veckan. Från den 14 till den 18 mars fick presidentämbetet hjälp av: F-FDTL, PNTL, Institute of Equipment Management, Water and Sanitation Services, brandmän, FOKUPERS, ACBIT, invånare i Bairro Pité, ungdomar från Bebonuk, Aimutin och Kampung Alor, universitetsstudenter, Globus Fuel, ACCTL, Aqua Fresca, ELEMLOI, Monteveado och Fabuldus.

Det är en gest av solidaritet från lokalsamhället, statliga organ och bolag.

‘I en svår tid har timoreser åter bevisat att de är i stånd att hjälpa behövande även om de inte känner personen de hjälper’, sade stabschefen med stolthet.

Sedan den 13 mars har medborgare och instutitioner outtrötligt arbetat för att städa upp sina hus och arbetsplatser medan de också gett behövande stöd. Den visade solidariteten bidrar till att stärka mänskliga relationer och främja känslan av att höra till ett folk, en stat och en nation.

Det häftiga regnet den 13 mars drabbade samhällen och offentliga och privata instutitioner när flodstränder på den östra sidan av huvudstaden, nämligen Becora, Bekusi, Toko Baru Audian och presidentpalatset Nicolau Lobato.

Republikens presidentämbete uppskattar och tackar dessa medborgare och institutioner för att ha tagit initiativet att stödja presidentpalatset med rengöringsarbete liksom de av översvämningen mest drabbade områdena.

Utöver rengöring har materiellt stöd givits de drabbade. Detta initiativ visar att värdet av solidaritet som vi alla håller kärt har funnit en plats i människors hjärtann.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

18 - Städning efter monsunregn och igensatta avlopp skapar katastrof i Dili

Regeringen, försvarsmakten, studenter och andra ställer upp för att tackla den massiva uppgiften att göra rent på gator och i hem samt reparera skadorna av fredagens monsun, som överväldigade Dilis infrastruktur för dagvatten.

Dili. Monsunregn och igensatta dagvattenbrunnar har samverakat för att skapa en katastrof i många delar av Dili med 1.105 familjer och omkring 6.000 människor påverkade.

Myndigheterna bekräftade att en pojke dog under översvämningen i Becuse-flodens område. Alegrio Bento, 16, drogs upp ur floden av en förbipasserande och togs till en klinik, men han kunde inte återupplivas.

Hans räddare hittade honom naken, därför att hans kläder spolats bort av vattnet.

Vittnet Terezinha Maia sade till TATOLI att offret drunknade snart efter att ha räddate en kvinna och hennes baby ur floden.

Generaldirektören för Statssekretariatet för Civilt skydd (SEPS), polischefen Ismael da Costa Babo sade att nästan alla områden i Dili varit översvämmade.

Comoro var också översvämmat, men inga hus skadades. De flesta av de översvämmade husen var i centrala områden i öster, Hera. Becora, Becuse, Bidau, Taibesse, Kuluhun och Santa Cruz, sade polischefen till Tatoli från sitt kontor idag.

Babo sade att SEPS hade evakuerat de flesta familjerna från de översvämmade områden till temporära boenden.

Några invånare valde att stanna men andra fann sina hem obeboeliga. 194 människor bragtes till SEPS:s kontor, en brandstation, eller kyrkor i Balide, Becora och Bidau, sade han.

Normalisera offentliga kommunikationer

Polischefen> Ismael da Costa Babo sade att SEPS komemr att ge stöd för att normalisera offentliga kommunikationer.

Arbete har börjat för att göra rent och ta bort skräp från avloppsbrunnar som har flutit ut över vägnätet i en ansträngning för att få livet i staden normalt igen.

SEPS koordinear arbetet tillsammans med ministeriet för offentliga arbeten, utbildningsministeriet, elbolaget EDTL, lockala myndigheter och allmänheten.

I måndags godkände ministerrådet två dagars ledighet för alla anställda för att rensa huvudstaden.

Sedan dess har ministeriet för offentliga arbeten och stadsfullmäktige rensat brunnarna med hjälp av Östtimors försvarsmakt, F-FDTL, anstäldla och studenter.

Timors karismatiske tidigare president, Kay Rala Xanana Gusmão, syntes också delta i människors arbetetr med att rensa upp från lera och skräp som flutit ut över gatorna och hindrat människors aktiviteter.

Chefen för Timors nationella polis (PNTL), Faustino da Costa, sade att poliser hjälpte till med att rensa bostäder, skolor och presidentpalatset.

Vi har mobiliserat1.200 poliser för att rensa drabbade områden, sade Faustino.

Generalmajor Lere Anan Timur i F-FDTL organiserade också 500 ur F-FDTL:s personal för att hjälpa till med att städa upp i huvudstaden Dili med skolor och andra påverkade områden.

Nödhjälp till människor är viktigast. Det är inte längre krig, så F-FDTL:s uppdrag är att hjälpa människor som lider. En sådan attityd av socialt uppförande har varit av stort värde för vårt folk och vårt land, sade major Lere.

Regering har kallat till brådskande möten i parlamentet för att nå en lösning på det som är ett vanligt problem i monsunsäsongen. Oppositionspartiet Democratic Party (PD) sade att regeringen borde ta det moraliska ansvaret för att ingripa i nödläget och bistå offer.

Regeringen borde veta vad som ska prioriteras och det är för att stärka lla institutioner. Vi över inte varandra, om möjligt borde parlamentet använda artikel 55 (Regiment from Parliament) och kräva att regeringen [ger] den nödhjälp den här nationen behöver för att hindra coronaviruset liksom för översvämningen, sade han igår.

Ordföranden för parlamentskommitté E, Abel Pires da Silva, instämde.

Jag ber oss alla att ägna stor uppmärksamhet till den här situationen. Det här är en allvarlig situation. Det var inte bara förstörelse utan människor förlorade också sina inkomstkällor, sina företag, sina restauranger, sade han.

Katastrofhjälp anländer

SEPS har satt upp 12 grupper för att identifiera de familjer som är hårdast drabbade av översvämningarna innan nödhjälp delas ut. Dess medicinska grupp har börjat ge nödhjälp till evakuerade och offer som fortfarande är i sina hem.

Vi har deltat ut nödhjälp bland annat nudlar, ris, matolja och andra hushållsartiklar till 198 offer i Hera, 20 i Santa Cruzoch 15 i Bidau Santana.

[Stöd till] offer i brandstationen och Imaculada da Conceição Balide (kyrka) kommer när vår grupp har avslutat identifieringen av de behövande, sade han till Tatoli igår.

Babo sade att stöd kommer också att ges till de offer vilkas hem blev totalförstörda, men att det kommer att grundas på General Political Criteria of National Disaster Risk - och kommer också att bero på budgeten.

Vi får se budgeten och lämna in vårt förslag till regeringen, så att ledaren kan lösa denna fråga och återställa våra samhällens hem, sade han.

Källa: Eugenio Pereira, Evaristo Ximenes Martins, Nelia Borges/TATOLI

18 - JSMP uttrycker sin uppskattning av appellationsdomstolen för att den gett distriktsdomstolarna utrustning

Distriktsdomstolarna ges utrustning av appellationsdomstolen för att kunna fungera bättre i enlighet med reglerna i konstitutionen, nämligen att upprätthålla rättvisa å folkets vägnar.

JSMP uppskattar det stöd som appellationsdomstolen gett och detta stöd kan lösa de utmaningar som distriktsdomstolarna hittills har stått inför, sade Casimiro dos Santos, JSMP:s tillförodnade direktör.

Appellationsdomstolen har gett dessa utrustningar från september 2019 tills nu enligt domstolarnas behov enligt nedan:

Baucaus distriktsdomstol fick i januari 2020 utrustning i form av två baracker och en container. Barackerna används av sektionerna för civilrätt och brottmål medan containern används för att lagra föremål från brott. De utrymmen som tidigare användes av sektionerna för civilmål och brottmål används nu som ett rum för domare, ett sessionsrum för mål med en enda domare och ett rum fr åklagare och offentliga försvarare. Tidigare, i november 2019, bidrog appellationsdomstolen med 15 datorer och i september 2019 med sju bilar. Sex bilar är avsatta för domare och en bil för driftfrågor.

Suais distriktsdomstol fick i januari 2020 utrustning i form av en barack och en container samt en skrivare, luftkonditioneringsaggregat och datorer för domstolens tjänstemän och översättare. Precis som Baucaus distriktsdomstol fick Suais distriktsdomstol bilar för domare och en bil för driftfrågor.

Från slutet av december 2019 tills nu har Oekusis distriktsdomstol fått utrustning från appellationsdomstolen i form av 10 datorer, 12 luftkonditioneringsaggregat, en ny stor skrivare, ett skåp för lagring av föremål från brott och två bilar för, en av dessa avsatt för domstolens sekreterare och den andra för driftfrågor.

Dilis distriktsdomstol fick utrustning bestående av laptops för några domare, bilar för domare och en bil för driftfrågor. Dessutom har de badrum, som varit i dåligt skick i flera år, åtgärdats och är nu i gott skick.

Tidigare, i juni 2019, skickade JSMP ett brev [1] till presidenten för appellationsdomstolen med en begäran om lösningar för de utmaningar distriktsdomstolarna stog inför och som påverkade domstolarnas effektiva arbete.

Därför gratulerar JSMP än en gång appellationsdomstolen för dess ansträngningar och allvarliga arbete för att möta dessa utmaningar för att säkra rättvisa för alla i enlighet med lagen. JSMP menar att när domstolarna kan arbeta i trygghet så kommer de att utföra sitt arbetekorrekt och effektivt och detta kommer ytterligare att stärka allmänhetens förtroend för domstolarna och uppnå statens mål att säkra medborgarnas rättigheter avseende deras tillgång till formell rättvisa.

JSMP hoppas att inom en nära framtid appellationsdomstolen också kommer att tillhandahålla utrustning för inspelning till alla distriktsdomstolar, ty inspelningsutrustning är väsentlig, särskilt för att säkra att uttalanden av parterna under bevisprövningen, spelas in och också för att hjälpa domstolarna i beslutsprocessen.

För mer information kontakta Casimiro dos Santos, Acting Director of JSMP, epost santos.cas76@gmail.com eller casimiro@jsmp.tl

[1] http://jsmp.tl/wp-content/uploads/Relatoriu-Informasaun-ba-Prezidente-Tribunal-Rekursu.pdf [En förkortad version av rapporten finns på svenska här … - Tommy Pollák/Östtimorkommittén.]

Källa: Pressmeddelande - Distriktsdomstolarna, 2020-03-18

15 - Översvämning i Dili - arkivet i Centro Nacional Chega! säkrat

Kraftigt regn i Dili fredagen den 13 mars orsakade utbredda översvämningar och skador.

Centro Nacional Chega! (CNC), den institution som följt på Östtimors kommission för mottagning, sanning och försoning (Commission for Reception, Truth & Reconciliation - CAVR), påverkades av översvämningen.

CNC förvarar CAVR:s oersättliga historiska arkiv. Snabba åtgärder av CNC:s personal under översvämningen skyddade detta värdefulla arkiv från skador och förluster.

Med tillstånd från CNC:s direktör Hugo Fernandes återger vi här huvuddelen av hans interna rapport den 15 mars om händelserna:

Inledning

Orsaker till att CNC översvämmades

Senaste tillstånd - vidtagna åtgärder

Framtida planer för arkivcentrumet

Tack för allt stöd från International Advisory Committee och administrativa rådets medlemmar och också för den goda andan hos CNC:s personal för att säkra CNC:s kontor, all elektronisk utrustning, kontorsutrymmen och de historiska arkvien i gott skick och säkra förhållanden.

John Waddingham, Archivist / Manager
Clearing House for Archival Records on Timor Inc.

Källa: Timor Archives - CHART, Clearing House for Archival Records on Timor

13 - Kvinnliga säsongsarbetare får mer än lön för sitt arbete

Vira Vieira tillbringar sex månader om året med arbete långt borta från sin familj i Östtimor, för henne är det bitterljuvt.

Hon saknar sin familj, men för första gången i sitt liv känner hon sig också ekonomiskt oberoende och vet att hennes kunskaper på ett jordbruk inte beror på hennes kön.

Vieira är gruppledare och plockar på en bärodling i norra Tasmanien, där hon ger 160 säsongsarbetare från sitt land stöd - många är kvinnor.

Arbetslösheten är stor där hemmma och i vår kultur, lämnas kvinnor fortfarande förfördelas.

Våra föräldrar tror att vårt arbete är att stanna hemm och laga mat i köket, men efter att jag börjat arbeta här, har jagt lagt mäkre till att flickorna verkligen presterar bra.

Efter några veckors arbete inser de att de kan göaut;ra jobbet lika bra som mäaut;n.

Hillwood Berries chef Simon Dornauf sade att träaut;dgårdsodling har varit en mansdominerad näaut;ring men att det håller på att ändras.

Mjuka frukter som bär är ömtåliga och behöver en mängd omsorg och finner i hanteringen - ingenting är tungt när man plockar jordgubbar, så alla kan göradet, sade han.

Majoriteten av våra arbetare är kvinnor och verkligen flitiga när det geäller planering och lett sig till dessa roller, det handlar inte bara om att köra traktor och slå i stolpar.

‘Det är helt annorlunda än hemma’

Vieira började arbeta under Seasonal Worker Program 2017 med 40 andra från Östtimor.

Vi var den första gruppen hemifrån i Tasmanien. Nu finns det fler än 160 östtimoreser här och antalet kvinnor fortsätter att växa, sade hon.

Att vara gruppledare kan vara utmanande, att leda många människor med olika kulturer och egenskaper. De bor långt från hemmen så jag försöker att hindra dem från att få hemlängtan.

Jag hjälper dem att lära sig att arbeta på gården då det är mycket annorlunda än hemma. Vi har inte de här sorterna bär, tom jordgubbar, och den största skillnaden är hur de är planterade.

Vieira sade att det inte finns kanaler och bevattningssystem hemm, så det har tagit tid att förstå dem.

Hon arbetade för Förenta Nationerna i Östtimor, men när det fredsbevarande uppdraget upphörde och stängdes ner, blev hon arbetslös igen.

Sedan de stängde har många kämpat för att hitta nya arbeten. 2018 hade vi omkring 20.000 ansökningar till säsongsarbetsprogrammet (Seasonal Worker Program), men bara omkring 4.000 är här i Australien, sade Vieira.

Utbildningen är låg, hustrumisshandel och en brist på information om arbete hemma. Jag vet att det är någonting regeringen arbetar med.

Jag har pratat med en del andra kvinnliga arbetare här som har sagt att deras män inte arbetar hemma. Lönerna är låga, en barnvakt kan få 100 dollar per månad, vilket är litet.

Bättre utbildning

Efter en säsongs arbete kan hon skicka sin dotter till en bättre skola och hjälpa till med att betala hennes mors räkningar.

Förra månaden fingranskades säsongsarbetarprogrammet på grund av bristande levnadsförhållanden för arbetare i Tasmanien, men på Hillwood Berries förblev Dornauf lugn för sina förhållanden.

Vi är stolta över de förläggningar vi erbjuder våra arbetare, vi vill ge dem alla anledningar att vilja komma tillbka nästa säsong.

Han sade att det finns många anledningar till att arbetarna är här.

Alla har individuella mål, spara för att bygga ett eget hus ellr hjälpa sin syster genom college; en del försörjer sina familjer eller vill bara ha det bra.

Jag är glad att jag kan hjälpa dem med det här.

Kvinnliga arbetare

För Lupe Veatupu gäller i stort sett samma sak. Hon har tillbringat två säsonger som arbetare i Tasmanien och är glad över att hon kan göra samma arbete som män gör hemma i Tonga.

Första gången jag var här var jag rädd, därför att det är första gången jag verkligen arbetar på gården, sade hon.

Efter den andra dagen var det häpnadsväckande. Hemma hänger vi bara omkring och gör hushållsarbetet med familjen - jag trodde aldrig att jag skulle bli en chef långt hemifrån, som en manlig plockare.

Vi får lön varannan vecka och att skicka pengar hem är prioriterat, och för mig som är här tillsammans med min man och vi försöker att spara pengar för våra universitetsavgifter.

Vi är tacksamma för att vi kan skicka hem pengar till familjen, unna oss något och spara pengar för framtiden.

Ordföranden för Tasmaniska jordbrukskvinnor, Belinda Hazell, sade att hon var lycklig över att kvinnliga säsongsarbetare gavs tillfälle att arbeta på gården.

Det är ett ömsesidigt utbyte, Det berikar vårt samhälle och låter oss lära av dem och höra mer om deras kultur, sade Hazell.

Vi måster försäkra oss om att vi i Tasmanien har stödmekanismer, att vi har adekvata förläggningar och att de betalas ordentligt för det arbete de gör.

Källa: Eden Hynninen/ABC News

13 - La'o Hamutuk: Global ekonomisk utveckling slår hårt mot Östtimor

Sedan 2015 har Östtimors statsinkomster till stor del bestått av intäkter från investeringar av kapital i oljefonden och inte royalties och skatter från utvinning och export av olja och gas.

I detta på investeringar beroende förhållande har La’o Hamutuk beslutat att granska hur ändringar i de globala ekonomiska och finansiella marknaderna kommer att påverka den finansiella kapaciteten och stabiliteten i Östtimors regerings handlande. Även om vi inte kan påverka dessa förhållanden måste vi förstå dem.

Den här artikeln är en preliminär analys av hur de senaste ändringarna - från den 12 februari till den 12 mars 2020 - påverkar vår oljefond (Petroleum Fund - PF).

Fallande priser på eget kapital

Börserna i USA och andra länder sjönk omkring 26 % de senaste 30 dagarna. PF ägde omkring 6,6 miljarder dollar i aktier i slutet av 2019. Därför har vi omkring 1,7 miljarder av våra aktiers marknadsvärde. Men marknaden är mycket labil och vi har inte behov av att sälja våra aktier just nu. Om marknaden studsar tillbaka (som den gjorde 2019) kommer vi att förlora mindre pengar, men om den fortsätter att falla (som den gjorde 2008), skulle vi kunna förlorA mycket mer.

Östtimors oljefond var den enda i världen som inte förlorade pengar under den globala ekonomska krisen 2008, därför att vi inte hade investerat i aktier. (Norge förlorade omkring 90 miljarder dollar.) 2010, när lagen om oljefonden ändrades för att tillåte mer av fonden att användas för att köpa aktier, frågade La'o Hamutuk Hur kommer Östtimors regering att svara oppositionen och den allmänna oron när oljefonden förlorar i värde på grund av marknadskrafter utom dess kontroll ellerpå grund av ett dåligt beslut av en utomstående chef? Hur kan vi försäkra oss om att vi inte köper när priserna är höga och säljer när de är låga?

Även om vi inte säljer aktierna, kommer saldot i oljfonden att användas för att beräkna riktlinjen för uppskattad hållbar inkomst (Estimated Sustainable Income - ESI) för hur mycket som kan tas ut hållbart från oljefonden. En minskningen på 1,7 miljarder dollar i fondens saldo minskar ESI med 51 miljoner dollar - omkring två gånger så mycket som staten ger ut för jordbruket varje år.

Fallande räntor

Det mesta av oljefonden är investerat i statsobligationer, inklusive 7,9 miljarder dollar (i slutet av 2019) i sådana utgivn av Förenta Staterna och 1,6 miljarder i andra länders. Avkastningen från medellånga USA-obligationer har fallit till mindre änhälften av sina föregående nivåer. Förra året fick oljfonden 420 miljoner dollar i räntor och utdelningar och det skulle kunna minska till 200 miljoner om räntor förblir där de är. Om de sjunker ytterligare får Östtimor ännu mindre i räntor och utdelningar.

Fallande oljepriser

Även om olje- och gasexport inte längre är Östtimors huvudsakliga inkomstkälla (och kan vara helt slut om omkring tre år), så får onden fortfarande en del intäkter från den. Förra året antog finansministeriet att olje- och gasintäkterna 2020 skulle vara 595 miljoner dollar baserat p å ett förväntat Brentpris på olja på 62 dollar per fat. Men den 13 mars var priset 33 dollar. Om priset stabiliseras omkring 35 dollar kommer oljeintäkterna 2020 att vara mindre än hälften av det som ministeriet antagit och ESI skulle minska med omkring 12 miljoner dollar. Om det minskar mer, så kommer inverkan att bli ännu allvarligare.

Låga oljepriser kommer att begränsa utvecklingen av oljefyndigheter över hela globen inklusiveo Östtimor. Om de förblir låga kommer projekt att vara mindre profitabla för bolagen och Bayu-Undan skulle till och med kunna stoppa produktionen tidigare än 2022, vilket nu är planerat. (Det hände med Kitan 2015.)

Bolag och investerare kommer att ompröva ekonomin hos varej framtida projekt - inklusive prospektering på land, Buffalo, Chuditch, Greater Sunrise och Tasi Mane - vilket kanske kommer att leda till fördröjningar eller annulleringar. Den auktionsrunda som ANPM för närvarande genomför kanske attraherar mindre intresse, därför att bolag tvekar att starta eller investera i nya projekt, när de är osäkra på om de kommer att göra vinster.

Avslutning

Om priserna och räntorna diskuterade ovan inte blir sämre (eller bättre) under återstoden av året, kommer Östtimors oljefonds investeringar i slutet av 2020 ha gjort en nettoförlust på omkring 1,5 miljarder dollar, mer än två miljarder mindre än de 640 miljoner dollar i vinst som finansministeriet uppskattade i förslaget till budget för 2020. Dessutom kommer royalties och skatter från olja och gas att vara 300 miljoner dollar mindre än regeringen ‘försiktigt’ förutsatte.. Förlusterna skulle kunna fortsätta kommande år.

Förra året förutspådde La‘o Hamutuk att oljfonden skulle kunna vara tömd 2028 även om den inte används för att betala investeringaran i Tasi Mane-projektet. Om de nuvaranden globala trenderna består så kommer detta att ske åtskilliga år tidigare.

Den avgående 8:e regeringen avser att ta ut 250 miljoner dollar från oljefonden därför att statsapparaten inte kan fortsätta att fungera utan detta. Sedan januari (som 2018) har minskade statsutgifter försvagat Östtimors hela ekonomi, gjort fattiga människor ännu fattigare. Denna minskade ekonomiska aktivitet understryker hur mycket befolkningen är beroende av att staten ger ut pengar från oljefonden - och hur svag resten av vår ekonomi är.

De senaste hoten mot fondens medellånga överlevnad är inte nya och skulle kunna bli ännu större på grund av klimatförändringarna och fondens minskade saldo. De påminner oss om att Östtimor trängande behöver diversifiera sin ekonomi bort från petroleum och investeringar. Det är hög tid att investera i våra barns hälsa och utbildning, så att vår produktiva, hållbara och rättvis ekonomi - jordbruk, lätt industri och ekoturism - kan ge vårt folk möjlighet att överleva och frodas. Det är den enda vägen för att uppnå oljfondens löfte att gynna framtida generationer.

Källa: Från http://laohamutuk.blogspot.com/, som innehåller grafik och länkar. En PDF-version finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/2020/LHGlobalEconDevHitTL13Mar2020en.pdf

11 - Östtimors regering överväger att ta ut 250 miljoner dollar ur oljefonden

Östtimors regering planerar att på onsdag i Dili diskutera ett uttag på 250 miljoner dollar ur landets oljefondför att stärka finansdepartementets konto, sade i tisdags interimsministern för finanser Sara Lobo Brites i ett pressmeddelande.

Ministern sade också till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa att förslaget på onsdagen skulle presenteras för ministerrådet och, om det antogs, skulle skickas till parlamentet för debatt och godkännande.

Lobo Brites sade i förra veckan att den timoresiska regeringen skulle kunna stå inför allvarliga likviditetsproblem i maj och för närvarande bara har tillräckligt med pengar för att finansiera offentliga utgifter i mars och paril samt att tillgångarna på finansdepartementets konto är ungefär 125 miljoner dollar.

Förslaget kommer att diskuteras i en tid med förnyad politisk spänning, när premiärminister Taur Matan Ruak lämnat in sin avskedsansökan för mer än två veckor sedan och osäkerhet om huruvida och när det kommer en ny regering, med interimsministerns uttalande att om överföringen av medel till finansdepartementets konto inte blir godkänd, regeringen inte har några pengar att arbeta med.

Tillskottet till finansdepartementets konto har de senaste åren varit i fokus för en del kontroverser om olika tolkningar av tillämpningen budget- och finanshanteringslagen i i oljefondslagen enligt Lusa.

Östtimors oljefond hade ett kapital på 17,69 miljarder dollar i slutet av december 2019 enligt fondens rapport för det fjärde kvartalet.

Bruttointäkterna uppgick till 156,82 miljoner och utgifterna till 552,48 miljoner.

Det mesta av dessa utgifter - 549 miljoner - var överföringar till statsbudgeten enligt samma dokument.

Källa: macauhub

11 - USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter: Östtimor

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk republik med många partier. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister som ledare för en koalitionsregering med tre partier. President- och parlamentsvalen 2017 var också fria och rättvisa. I kontrast mot föregående år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Den nationella polisen (PNTL) upprätthåller intern säkerhet. Militären (F-FDTL) är ansvarig för extern säkerhet, men har också visst ansvar för inrikes säkerhet. PNTL är ansvarigt inför inrikesministeriet och F-FDTL inför försvarsministeriet. Försvarsministern var tillförordnad inrikesminister under året. Civila myndigheter utövade effektiv kontroll av säkerhetsstyrkorna.

Betydande problem med mänskliga rättigheter omfattade bland annat: korruption, våld mot kvinnor och barnarbete.

Regeringen vidtog en del åtgärder för att åtala anställda i säkerhetsstyrkorna, som utövade överdrivet våld, men undvek att utreda korruption (och brott mot arbetsrättslagar av) hos politiker, regeringsmedlemmar och ledare i landets självständighetskamp. Allmänhetens uppfattning om straffrihet kvarstår.

Läs hela rapporten (22 sidor på engelska) på https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/TIMOR-LESTE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. Rapportens huvuddelar är

 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from:
 2. Respect for Civil Liberties, Including:
 3. Freedom to Participate in the Political Process
 4. Corruption and Lack of Transparency in Government
 5. Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights
 6. Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons
 7. Worker Rights

Källa: Country Reports on Human Rights Practices for 2019/United States Department of State•Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

10 - Koalition bekräftar att Xanana ska leda regering igen - om Lú-Olo godkänner det

Majoritetskoalitionens talesperson säger att CNRT:s ordförande Gusmãos namn nämndes i ett brev sänt till president Lú-Olo i morse. Det är första gången som koalitionen har bekräftat vem som ska leda regeringen, om den bildas av koalitionen.

Dili. Xanana Gusmãos majoritetskoalition har formellt nominerat honom till att ersätta Taur Matan Ruak som premiärminister, om president Francisco Guterres Lú-Olo godkänner den alternativa regeringen.

Koalitionens talesperson, António da Conceição, sade att Gusmãos namn nämndes i ett brev överlämnat till presidenten i morse som skissade på mandatet för den presumtiva regeringen.

Brevet nämner uttryckligen att den nya koalitionen väljer Kay Rala Xanana Gusmão som premiärminister i den nionde regeringen när presidenten godkänner [den], sade han före koalitionsledarnas möte med presidenten i morse.

Gusmão, tidigare premiärminister och president, leder koalitionens största parti CNRT. Men koalitionen hade tills i morse inte bekräftat vem som skulle vara ansvarig, om den bildade regering.

Premiärminister Taur lämnade in sin avskedsansökan till president Lú-Olo förra månaden efter den regerande AMP-koalitionens, som bland andra omfattade Gusmãos CNRT, kollaps. Xanana Gusmão tillkännagav den 22 februari att han hade samlat en koalition bestående av sex partier och totalt 34 mandat, en majoritet av den lagstiftande församlingens 65.

Emellertid har president Lú-Olo ännu inte formellt godtagit avskedsansökningen.

Gusmão, 73, en tidigare motståndshjälte, var Östtimors förste president 2002-2007 och premiärminister från 2007 till 2015. Hans konflikt med den Fretilinanknytne presidenten Francisco Guterres, som avvisade nio av Gusmãos föreslagna ministrar 2018, har varit en avgörande faktor för den nuvarande regeringen.

Under sitt första möte med presidenten förra veckan uppmanades koalitionen att gå iväg och hålla en gemensam kongress för alla sex partier. I stället höll Democratic Party (PD) en egen nationell kongress i förra veckan och under veckoslutet höll de återstående koalitionspartierna KHUNTO, UDT, CNRT, Frente Mudança (FM) and PUDD sina.

Det är inte nödvändigt att hålla en gemensam kongress, därför att det inte [behövs] för att uppfylla kraven på parlamentsledamöter, hävdade Conceição.

Conceição, PD:s ordförande, sade att koalitionen överväger om den har uppfyllt kraven framförda av president Lú-Olo förra veckan.

Till den 7:e dennes har alla [partier] hållit sina möten. Och idag har överlämnat ytterligare tt brev … som bekräftar, en gång till, koalitionens vilja att bilda den 9:e konstitutionlla regeringen, sade han.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

10 - Påven skjuter upp Östtimorbesök till nästa år

Dili. Republikens president Francisco Guterres Lú Olo hade idag ett möte med Vatikanens representant i Östtimor, Marco Sprizzi, som informerade honom om att påve Franciskus har skjutit upp sitt officiella besök i Östtimor till ästa år vid ett datum som ska bestämmas senare.

Påvens beslut beror på coronaviruset Covid-19, som fortsätter att sprida sig med hög fart och därför ska massmöten undvikas.

Förberedelser för påvens besök har redan påbörjats.

I det brev som överlämnades av Vatikanens representant till presidenten uttryckte den Heliga stolen sin uppskattning av den goodwill och det samarbete timoresiska myndigheter utfört för att säkra besökets framgång.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

09 - Lokalkännedom för miljömedvetna turistval

Den senaste resehandboken från Lonely Planet, Sustainable Escapes, skriver om världesn bästa miljömedvetna reseupplevelser och platser att besöka.

Läs ett redigerat utdrag här i Otago Daily Times (Nya Zeeland).

Februari

25 - Premiärministern erbjuder sig att avgå efter koalitionens kollaps

Taur Matan Ruak erbjuder sig att avgå när sydostasiatiskt land står inför politisk instabilitet.

Östtimors premiärminister har skickat ett avskedsbrev till presidenten efter att koalitionen som stödde honom i parlamentet kollapsat och kastat det lilla sydostasiatiska landet ut i ny politisk osäkerhet.

Jag har skickat ett [avskeds-] brev till presidenten, sade Taur Matan Ruak till reportrar efter att ha mött president Francisco Guterres i tisdags.

Han sade att han var beredd att stanna kvar i ämbetet tills avskedet beviljas för att garantera regeringsaktiviteter i vårt land.
[Originalet har här ett foto av Taur Matan Ruak. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Östtimors röstande valde den tidigare gerillakämpen till president

Ruak har lett Alliansen för framsteg, den majoritetskoalition som bestod av hans parti, Popular Liberation Party, CNRT, lett av tidigare prsidenten Xanana Gusmão, och ungdomspartiet KHUNTO.

De senaste veckorna skakades koalitionen av en politisk kris efter att den regerande koalitionen misslyckats med att få sin budget förra månaden trots att den är i majoritet.

I ett slag mot Ruakavstod Gusmãos CNRT från att rösta för budgeten enligt Inside Story, vilket ledde tiöll att Ruak förklarade att deras politiska allians var avslutad.

Misslyckandet att få budgeten godkänd orsakar betydande finansiella problem för landet, med förbud för nya program och ökningar av ministeriernas budgetar så att regeringen är beroende av månatliga förlängningar av sin budget för 2019.

Krisen utvecklades trots försök att stabilisera det politiska systemet med extra val 2018.

Trots att Östimor i stort sett har förblivit fridfullt sedan det fick självständighet , har det haft tider med politisk instabilitet och våld.

I början av 2018 upplöste president Guterres parlamentet och utlyste nyval i ett försök att få slut på fientligheterna skapade av resultatet 2017, när det vinnande partiet, Fretelin, var oförmöget att skapa en koalition för en majoritetsregering och oppositionspartierna blockerade lagstiftning.

Men 2018 års valkampanj stördes av ändå av spänningar och våld samt anklagelser mot både Gusmão och Ruak för olämpligt uppförande.

När koalitionen med Gusmãos CNRT, Ruaks People’s Liberation Party och mindre oberoende partier fick 34 av parlamentets 65 mandat, förutsades av många att Gusmão skulle bli premiärminister, men Ruak blev vald att leda regeringen.

Gusmãos nya allians skulle bli landets nionde regering sedan det uppnådde självständighet 2002.

Ruak, en tidigare gerrillakämpe, har tidigare också varit Östtimors president. 2012 slog han sin rival, den nuvarande presidenten Francisco Lú-Olo Guterres och mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta i ett presidentval.

Källa: The Guardian

24 - Tillbaka till framtiden i Dili

Xanana Gusmão tycks redo att leda en ny koalitionsregering i Östtimor

Lördag morgon kom det allmänt förväntade tillkännagivandet av en ny parlamentarisk majoritet i Östtimor ledd av Xanana Gusmão. Förutsatt att den installeras av president Francisco Lú Olo Guterres, kommer alliansen att bli landets nionde regering sedan självständigheten återupprättades i maj 2002.

Samlade vid ett långt bord i Dili för tillkännagivandet var representanter för sex partier, det största ­ Xanana Gusmão’s CNRT ­ med 21 mandat. Utöver Gusmão var ledare för Democratic Party (fem mandat), KHUNTO (fem mandat) och tre mindre partier United Party for Development and Democracy, Frente Mudanca och Timorese Democratic Union.

Även om de mindre partierna bara kommer med var sitt mandat till bordet, så är de nödvändiga för att ge den nya koalitionen 34 mandat, en majoritet av parlamentets 65 mandat. Tillsammans med Democratic Party var de tre inte med i den tidigare Alliance for Change and Progress (AMP), som har styrt i 18 månader efter valet 2018.

Lördagens tillkännagivande följer på en extraordinär kris utlöst av AMP-regeringens misslyckande med att få sin budget för 2020 godkänd i förra månaden trots att den hade majoritet. Som en rejäl skrapa till sin partner, premiärminister Taur Matan Ruaks Popular Liberation Party, avstog Gusmão’s CNRT från att rösta. Efter omröstningen förklarade Ruak att AMP-alliansen med CNRT, PLP (åtta mandat) och KHUNTO var över.

Misslyckandet att få budgeten godkänd kastade också tillbaka landet till dess duodecimala reservsystem för budgeten. Baserat på månadsvisa förlängningar av 2019 års budget systemet hindrar nya program och ökningar i ministeriernas budgetar. Östtimors ekonomi förblir i stor utsträckning beroende av regeringens utgifter och återgången till reservsystemet gavs allmänt skulden för att ha bidragit till den ekonomiska tillbakagången 2017 och 2018.

Medan Östtimor väntade på en lösning av den politiska återvändsgränden de senaste månaderna, föreslog Gusmão och CNRT en till extra valrunda, men president Guterres, en högt uppsatt medlem i oppositionspartiet Fretilin, och de flesta andra politiska partierna krävde en förhandlad omvandling av regeringen med det nuvarande parlamentet.

I ett försök att lösa dödläget konsulterade presidenten partierna och organiserade ett möte med äldre historiska ledare, bland andra den tidigare presidenten José Ramos-Horta, Fretilin-ledaren Mari Alkatiri, premiärminister Ruak och militärbefälhavaren general Lere. Kritiskt, Xanana Gusmão var inbjuden men deltog inte.

Lördagens tillkännagivande avslutar den här perioden av osäkerhet, åtminstone för tillfället. De två partierna som uteslutits från den nya koalitionen, Fretilin och PLP, rapporteras ha försökt forma kärnan i en ny regering i sista minuten, men tycks bara fått sina 31 egna mandat. Tidigare i veckan sade Fretilin att de skulle försöka bilda en regering efter nästa ordinarie parlamentsval, som ska hållas 2023.

Vad som händer härnäst kommer att bevakas spänt och kommer att utvecklas i två faser.

Den nya parlamentsalliansen kommer att presentera sig för presidenten senare i veckan. Han behöver inte godkänna den som den nya regeringen och kan i stället utlysa ett nyval. Men den klara majoritet som den nya alliansen har och presidentens tidigare uttalade åsikt att ytterligare ett extra val ska vara den sista utvägen, gör det troligt att han kommer att göra det - förutsatt att inga sprickor uppstår i sexpartiöverenskommelsen. I det fallet förväntas allmänt Gusmão själv bli den nye premiärministern, även om en del har föreslagit att uppdraget skulle kunna gå till Ramos-Horta, som bidrog till att skapa den nya alliansen. (Ramos-Horta för sin del insisterar på att det ska bli Gusmão och har antytt att det var ett krav bland några av de mindre partierna.)

Att utse en ny regering kräver också ett formellt avsked av den nuvarande regeringen, som presidenten betonade idag. Snarare än att helt enkelt avgå som premiärminister är det möjligt att Rusk kommer att tvinga fram en förtroendeomröstning i parlamentet, med säkerhet skull symbolisera ett djupt brott mellan tidigare allierade.

Presidentens beslut väntas i början av mars. Antagandes att den snabbt utses till regering kommer nästa fas - presentationen av regeringsmedlemmarna för presidenten - att bli kritisk. Den nuvarande regeringens sammanbrott var resultatet av flera faktorer, men främst bland dem var president Guterres vägran att godkänna nio ministrar från CNRT och KHUNTO med hänvisning till juridiska utredningar av deras dåliga uppförande eller dåliga moraliska anseende. Hans ståndpunkt skapade ett politiskt dödläger som nu har varat i 18 månader och resulterat i en verkställande regering dominerad av ministrar från de mindre partieran i AMP, PLP och KHUNTO, trots att CNRT är det största allianspartiet. Ett frustrerat CNRT var aldrig nöjt med hur RUAK hanterade denna fråga med presidenten, men det är svårt att se hur vad som skulle ha kunnat göras annorlunda, annat än att avgå som premiärminister.

Utnämnandet av ministrar i den nya regeringen är därför kritiskt för hur situationen kommer att utvecklas vidare. Om ingen kompromiss mellan presidenten och och den nye premiärministerna är möjlig. är det inte troligt att nyckelfrågorna för det nuvarande dödläget kommer att ändras. Faktiskt så sade presidenten idag att den nya alliansen borde tänka noggrannt innan den nominerar samma 9 ministrar. Lösningen kan vara, som José Ramos-Horta har noterat, en dialog och kompromiss. I praktiken är det trolig att den nye premiärministern kommer att behöva ge efter när det gäller vissa ministrar för att få presidenten att göra motsvarande ändring. För sin del måste president Guterres kanske konfrontera Gusmão själv som premiärminister, en svårare uppgift än att förhandla med Ruak, som upprätthöll hjärtliga förbindelser.

Den nya regeringen skapar därför en scen för en öppnare konstitutionell konfrontation mellan de två verkställande organen och ett nytt kapitel i Östtimors utmanande första erfarenhet av samexisten mellan en Fretilin-president och en CNRT-ledd regering.

När det gäller framtiden så vet man att Gusmão vill ha ett extra val och att oppositionsledaren Mari Alkatiri har offentliggjort sin tro att den nya alliansen kommer att tvinga fram en institutionell kris för att tvinga fram ett extra val. Om det inte händer något när det gäller ministrarna är det fakstiskt möjligt att Gusmão protesterar genom att avgå från sitt uppdrag som premiärminister och skickar landet till valurnorna.

Åtskilliga komplicerande faktorer finns. För det första så är de mindre partierna i den nya koalitionen öppet oentusiastiska inför utsikten av ytterligare ett extra val och kommer inte att vara ivriga att avsäga sig de ministerier de kommer att belönas med för att ha gått med i alliansen. Den smala majoriteten kommer aockså att ge dem avsevärd makt inom den nya alliansen. Trots det kommer Gusmãos auktoritet att vara avsevärd, särskilt de första månaderna, och han kan mycket väl få som han vill.

För det andra så skulle självklart ett sådant handlande öppna dörren för en alternativ allians med Fretilin och PLP som kärna. Utöver detta är det en större fråga om huruvida ett tidigt extra val skulle påtagligt ändra dödläget. Notabelt är att presidentens mandat går fram till början av 2022, lite mer än två två från nu och att parlamentet inte kan upplösas hans sista sex månader.

När det gäller politik mer i allmänhet så belyser lördagens tillkännagivande åtskilliga intressanta saker. Xanana Gusmão har återigen visat sin auktoritet för en rad mindre östtimoresiska partier och sitt avundsvärda rykte som koalitionsbyggare. Fretilin, för sin del, misslyckades med att skapa en majoritet trots sin relativt lovande position.

Samtidigt har Gusmão nu förlorate en viktig allierad i Ruak och PLP. Utöver frågan om att utse ministrar så finns det andra spänningar mellan PLP och CNRT, inklusive det sätt utvecklingsministerier och processer har hanterats av regeringen och frånvaron av Gusmão i det dagliga beslutsfattandet. Till slut kollapsade AMP under detta tryck och Ruak är brett känd för att ha känt sig förödmjukad och arg av behandlingen vid budgetomröstningen. PLP har nu anmärkningsvärt vänskapligaer relationer med Fretilin, vilket skulle kunna ha viktiga följder i framtida val, men det är också sant att en sexpartiallians skulle kunna visa sig avsevärt svårare att hantera än en trepartiallians. Hur allt detta kommer att utspela sig före de ordinarie valen 2023 - eller ett tidigare extra val - kommer att bevakas noga.

Michael Leachär professor i statskunskap och internationella relationer vid Swinburne University of Technology.

Källa: Michael Leach/Inside Story

21 - Oljeborrning på land skulle bli landets första

Den unga australiska oljeprospekteraren Timor Resources är ett steg närmare att göra historia i det unga landet Östtimor, som blev en suverän stat bara för 18 år sedan.

Timor Resources informerade Rigzone om att det har säkrat finansiering på upp till 30 miljoner USA-dollar från investmentgruppen Lakehouse för att undersöka sin inmutning i Östtimor och lade till att de sista hålen borrade på land i den dåvarande portugisiska kolonin avslutades 1972.

Vi har … - nu behöver vi bara lite tur kommenterade Suellen Osborne, Timor Resources VD i ett skrivet uttalande. ‘ I dessa tider av fred och samarbete är det rätt tidpunkt för Östtimor att få utländska investeringar på land i arbetet för en ljus framtid för landet.’

Timor [Resources] bekräftade i onsdags att det planerar att borra fem undersökningshål på Östtimors sydkust i år och planerar att borra ytterligare fem i början av 2021. 426-dagarsprojektet kommer att börja i maj och riggen är på väg från Förenta staterna och borde komma fram till det sydostasiatiska landet nästa månad, tillade bolaget. Bolaget har två landbaserade kontrakt för produktionsdelning i Östtimor och konstaterar att två historiska oljeupptäckter på dess område - avslutade innan någon seismisk undersökning utfördes - lämnades outnyttjade av geopolitiska skäl.

Vi avslutade 340 kilometer i 2D seismiska under 2018 och början av 2019, fortsatte Osborne. Det ledde till en obereonde tredjepartsvärdering av P50 342 miljoner fat uppskattad prospekteringstillgång för totalt pumpbara tillgångar utan risk, vilket visar att 20 miljoner fat oljekevivalenter i inmutningen är en stor möjlighet.

Bolaget konstaterade, att vid upptäckt, planerar det att installera ett tidigt produktionssystem så att effektiv småskalig produktion kan börja. Det noterade att de fem för borrning i å planerade hålen omfattar Karau, Kumbilli, Laisaipi, Lafaek och Raiketin i inmutning A. Vid upptäckt kommer ytterligare borrning att ske. En 1000 Loadcraft-rigg från Eastern Drilling kommer att borra hålen och Weatherford tillhandahåller ledningar och sprängämnen tillsammans med andra underentreprenörer från Indonesien, konstaterade Timor Resources också.

Det finns stora förhoppningar att borrningsprojektet kommer att leda till en större upptäckt, anmärkte Osborne.

I själva verket uttryckte Timor Resources tillförsikt över att kunna tillkännage en upptäckt av mer än 100 miljoner fatekvivalenter före årets fjärde kvartal.

Fasta arbetssamarbeten är nyckeln till framgång i vår industri och kommer, i detta fall, låta oss fokusera på att maximera effektiviteten i vårt nuvarande borrningsprojekt för att möjliggöra produktion men också positionera oss bra för att konkurrea om andra inmutningar på land i en framtida budgivningsrunda som är på gång, sade Osborne. Vi är mycket stolta över det vi har uppnått i Östtimor och glada över att ha stöd från Lakehouse Group, som har uppskattat de stadiga framgångar vi har gjort på projektnivån och särskilt med att uoorätta ett starkt förhållande med den östtimoresiska regeringen och de samhällen vi arbetar i och i vilka vi har skapat hundratals arbetstillfällen.

Kontakta författaren via epost, mveazey@rigzone.com.

Källa: Matthew V. Veazey/Rigzone

18 - Alkatiri: Extra val kan inte bli norm

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, hävdade den tidigare premiärministern medan förhandlingarna mellan partierna fortsätter efter den regerande regeringskoalitionens, AMP-alliansens, kollaps.

Dili. Generalsekreteraren i oppositionspartiet Fretilin, Marí Alkatiri, sade att extra val inte kan tillåtas att bli den politiska kulturen i Östtimor.

Den tidigare premiärministern sade att han vill se ett slut på den politiska återvändsgränden efter den regerande AMP-alliansens kollaps. Men han betonade att Fretilin inte vill gå med i regeringen nu.

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, sade han efter ett möte med det mindre Demokratiska partiet (PD) igår.

Fretilin besegrades i valet 2018 av AMP-alliansen, bestående av preimärminister Taur Matan Ruaks PLP, Xanana Gusmãos CNRT och KHUNTO-partiet.

Koalitionen föll isär efter att CNRT hjälpte till att blockera regeringens budget för 2020 i december och PLP har uteslutit att bilda en ny koalition med Gusmãos parti.

President Francisco Guterres Lú-Olo har rätt att upplösa parlamentet och beordra nyval innan mandatperioden gått ut. Men Alkatiri hävdar att det skulle vara ett misstag.

Vi kan inte lösa dispyten och nu går vi mot val? Det är som ett äkta par som grälars och sedan skiljer sig. Fretilin vill inte att det ska vara kulturen, sade Alkatiri.

Alkatiri sade att under sina första tre år av det femåriga mandatet har president Lú-Olo utlyst nyval två gånger och att till skillnad från Europas demokratier har det en stor påverkan på timoresiska myndigheter.

Nu har två [extra] val i vårt land påverkat myndigheterna. Och om det påverkar människos liv, så är det något vi borde undvika, sade han.

Den här veckan kommer FRETILIN-grupper att resa till 10 distrikt med början till enklaven Oé-Cusse och de två samhällen som styrs av partiet.

Källa: Evaristo Soares Martins/TATOLI

11 - CNRT förhandlar om ny regering om presidenten godkänner ministrar

National Congress of East Timor Reconstruction (CNRT), det största partiet i Östtimors regeringskoalition godtar bara att förhandla om en ny regering om presidenten, Francisco Guterres Lú-Olo, gör en reträtt och svär in partiets ministrar.

Duarte Nunes, CNRT:s ordförande, sade till Lusa att denna ändring av presidentens ståndpunkt är en förutsättning för den politiska kraften, ledd av Xanana Gusmão, att godta en ny regering.

Det villkor som ställs av partiet är att om vi bildar en annan regering, så måste presidenten svära in den lista på ministrar som premiärministern presenterade. Det är det enda villkoret som ställs, sade Duarte Nunes i ett uttalande till Lusa.

Lú-Olo förklarade för journalister att att utlysa ett extra val är det sista alternativet för att lösa krisen i landet, att partieri parlamentet måste hitta en lösning och att, tills dess, premiärminister Taur Matan Ruak förblir i ämbetet.

Xanana Gusmão, för sin del, sade i en tv-intervju under veckoslutet att ett extra val är den enda rättvisa och demokratiska lösningen på den politiska krisen i landet.

Detta misslyckande att godkänna budgeten, på grund av röster mot den och röster nedlagda av CNRT:s ledamöter, kommer efter månader av kritik från CNRT av Lú-Olos beslut att vägra svära in mer än ett dussin medlemmar av regeringen, majoriteten från XananaGusmãos parti.

Erkännande att det fortfarande är möjligt för CNRT att delta i en alternativ regeringslösning sade Duarte Nunes att om presidentens position vidhålls, finns det inget intresse från partiet att göra det.

I parlamentet i tisdags refererade Duarte Nunes till motsägelserna hos dem som försöker att skylla krisen på CNRT och fortsättera tt kritisera partiet och dess ledare Xanana Gusmo.

När det gäller situationen för Alliance for Change for Progress (AMP), den valsamverkan som bildat regeringskoalitionen, sade Duarte Nunes ingenting om huruvida det blir en formell upplösning och sade att förståelsen är att den nuvarande premiärministern överlämnar ämbetet om det finns en alternativ lösning.

Källa: LUSA/Macau News Agency

Januari

22 - Östtimors koalitionsregering har spruckit!

Det här är en mycket kort sammanfattning av notiser från tiden 20 - 22 januari 2020. Länkar till notisernas original finns i slutet av sammanfattningen. Sammanfattningen är gjord av Tommy Pollák/Östtimorkommittén.

CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction), det största partiet i koalitionsregeringen, avstod från att rösta på regeringens egen budget i parlamentet fredagen den 17 januari 2020!

Omröstningen blev ett nytt lågvattenmärke för de 18 månaderna av premiärminister Taur Matan Ruaks (ett alias för José Maria Vasconcelos) styre. Regeringen kan falla för gott och det skulle kunna resultera i en recession och månader med politiska strider.

Ruak är ledare för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party - PLP), ett av de tre partierna i regeringskoalitionen Allians för förändring och framsteg (Alliance for Change and Progress - AMP), och kan nu inte längre göra nya utgifter i ett land som är tungt beroende av regeringens ekonomiska stimulanser.

Det stora oppositionspartiet Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent) röstade mot budgeten, som omfattade stora nedskärningar för hälsovård, utbildning och vatten- och avlopp men behöll hundratals miljoner för regeringens kontroversiella infrastruktur för behandling av flytande naturgas och oredivisade transfereringar kritiserade av ekonomer. Att CNRT avstod från att rösta beseglade budgetens öde.

Enligt Timors så kallade duodecimala system - som gäller när årsbudgeten ännu inte gäller - ska en tolftedel av föregående års budget gälla för varje månad. Den senaste gången det här system användes var 2017 och 2018 kastades landet in i en recession.

2017 sjönk BNP med 3,5 % och ytterligare 0,2 % året därefter. 2019 gick det bättre, BNP växte med 4,5 % när budgeten med dess stimulanser godkänts.

Det här är verkligen inte business as usual, sade Michael Leach, professor i internationell politik vid Swinburnes universitet och Östtimorexpert till Crikey. Det här en situation i vilken det största partiet i en regerande allians har misslyckats med att få stöd för sin egen budget. Det har tvingat Östtimor tillbaka till reservsystemet för budgeten, vilket skulle kunna orsaka ekonomisk tillbakagång och inte kommer att vara populärt. Någon måste ge efter.

Ruak, tidigare motståndsledare som var landets president 2012-2017, har utsatts för tryck eftersom han misslyckats med att få godkännande av president ‘Lú Olo’ Guterres av nio ministrar föreslagna av CNRT och, naturligtvis, stödda av CNRT:s ordförande Xanana Gusmão.

Det här har gjort att ett antal departement styrs av ställföreträdande ministar från de mindre partierna i AMP-koalitionen - PLP och Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Den här situationen har skapat spänningar inom AMP-koalitionen, därför att CNRT har tappat kontrollen över avsevärda budgetposter, vilket berövat majoritetspartiet operativ kraft.

Östtimors konstitution förbjuder att förslag presenteras en andra gång under samma parlamentssession. En del inom regeringen i Dili säger att det betyder att det inte blir någon omröstning om budgeten förrän i september. Men det debatteras om huruvida budgeten ska behandlas som andra förslag. Oavsett detta så är det osannolikt att frågan löses inom en snar framtid.

Draget att låta budgetförslaget falla ses allmänt som ett maktspel av Gusmão - nationens firade revolutionshjälte och fortfarande dess mäktigaste politiker. Han har varit president (2002-2007) och premiärminister (2007-2015).

Gusmão och Ruak, en gång vapenbröder, blev osams när den senare var president men försonades före det senaste valet, när PLP ändrade sitt stöd till CNRT i stället för Fretilin.Det verkar nu som om relationen återigen är problematisk och många spekulerar om att Gusmão planerar att driva bort Ruak.

2020 års budgetprocess har både varit kontroversiell och onödigt komplicerad. Efter åtskilliga månaders konsultationer av alla partier liksom allmänheten presenterade premiärministern en budget på 1,95 miljarder US-dollar. Ramaskriet mot detta var utbrett och inkluderade en rapport från parlamentets budgetkommitté om att budget skulle kunna bryta mot konstitutionen. Det ledde till ett andra budgetförslag på 1,6 miljarder som förkastades förra veckan.

Utöver betydande bistånd, med Australien som den största biståndsgivaren, förlitar sig Östtimors regering för finansiering nästan enbart på sin självständiga oljefond. Den är nu värd omkring 16 miljarder dollar och har finansierats med royalties från Bayan-Udan-projektet i Timorhavet mellan det lilla landet och Australien.

Men detta intäktsflöde är ändligt och tillgångarna spås vara uttömda 2023. Efter att en FN-domstol förkastat ett havsgränsavtal med Australien 2018, som den bedömt som ojämnlikt, var den av Gusmã för CNRT formulerade lösningen att för 650 miljoner dollar köpa ut de utländska parterna ConocoPhillips och Shell ur en annan, oexploaterad tillgång känd som Greater Sunrise.

Nästa steg är ett kontroversiellt projekt för att processera flytande naturgas på landets avsides belägna sydkust, känt som Tasi Mane-projektet. Det skulle kunna kosta så mycket som 12 miljarder dollar och inbegriper en rörledning under havet tvärs över en farligt djup havsgrav.

Guterres, som antas redan ha fört informella diskussioner med alla politiska partier före budgetförslagets förkastande, har mycket begränsad makt att agera om inte Ruak avgår - någonting som regeringskällor sade att han inte har för avsikt att göra.

Om det sker, kan presidenten utlysa nyval eller be parlamentet att rösta fram en annan regring efter konsultationer med alla partier.

Möjligheten av en nationell samlingsregering - en mekanism som har fungerat för att lösa tidigare dödlägen - som övervägts ser nu ut att vara död med Fretilin angeläget att vaka ut det hela. Gusmão kan kanske till och med komma tillbaka som premiärminister eller utse en annan CNRT-ledare. I vilket fall som helst fortsätter människorna i östtimor att vara dåligt behandlade av sina åldrade självständighetsledare.

President Lú Olo sade i ett tal lördagen den 18 december att ahn inte skulle använda sin rätt att enligt konstitutionen upplösa parlamentet och orsaka Timors tredje val på tre år. Och han stöder att Taur Matan Ruak stannar på sin post.

Det finns ännu inte något beslut att ändra den politiska situationen. Så [jag] kommer att diskutera med alla [parti]ledare för att höra på deras idéer för att lösa den politiska situationen och föra Timor framåt, sade presidenten.

Denna vädjan om enhet upprepades av oppositionspartiet Fretilin, som hjälpte till vid fredagens omröstning att fälla budgeten. Partiets ställföreträdande ledare Antoninho Bianco sade att det var dags för partiledarn att lösa situationen.

Den här situationen kan väcka alla ledare … att lyssna på varandra och följa varandra, sade han efter fredagens omröstning.

Det är dags att närma sig varandra föra in det här landet i framtiden.

Tilman - Premiärministern kan inte lägga fram en annan budget under 2020

Den tidigare presidentkandidaten och advokaten Manuel Tilman hävdar att premiärminister Taur Matan Ruak kan bli tvungen att vänta till 2021 för att lägga fram 2020 års budget.

Artikel 97 i Östtimors konstitution säger att när ett förslag avslås i den här sessionen [under räkensapsåret 2020] kan de inte lägga en ny budget under 2020. Bara under 2021 kan [premiärministern] lägga ett nytt förslag, sade Tilman till TATOLI på lördagen.

En budgetpatt skulle behöva vara 60 dagar, sade han, innan presidenten kan ingripa, men också att president Lú Olo är tvungen att enligt konstitutionen konsultera partiledarna före ett eventuellt beslut om upplösning.

Källor:

 1. Michael Sainsbury/https://www.crikey.com.au/2020/01/20/timor-leste-budget-slowdown/
 2. Cipriano Colo, Julia Chatarina, Evaristo Soares Martins/http://www.tatoli.tl/en/2020/01/20/pm-governing-coalition-no-longer-exists-after-budget-rejection/

10 - La'o Hamutuk yttrar sig om budgetförslaget

NGO:n La'o Hamutuk har skrivit en längre inlaga till parlamentets budgetkommission med synpunkter på det senaste, reviderade budgetförslaget.

Inlagan avslutas med fem huvudrekommendationer till ändringar i förslaget.

Läs hela inlagan (på engelska) här …

08 - CAC överlämnar 43 korruptionsfall till åklagare

Dili. Östtimors antikorruptionskommitté (CAC) kommer att överlämna 43 fall av påstådda brott till åklagarämbetet tillkännagav ordföranden Sergio Hornai idag.

Hornai sade atthe anklagelserna bara var några av de 73 rapporterna som utreds och omfattar bland annat sex fall som remitterats från andar ministerier.

[I] alla fall måste vi genomföra en grundlig utredning för den allmänne åklagaren (Public Prosecution Service - Ministeriu Publiku – MP) och sedan kommer MP att använda sin kompetens för att (antingen) åtala er arkivera fallen, sade Sergio Hornai.

Han bad landet att vara tålmodigt betärrande den officiella domstolssprocessen.

Vi alla väntar på processerna för alla korruptionsbrott kommer att gå igenom utredningsprocessen, tillade han.

Till media i onsdags sade Hornai att han inte kunde avslöja arten av anklagelser. Men han diskuterade rapporter om oriktigt användande av medel som har cirkulerat runt färja Haksolok, som blivit kvar i Portugal.

Han sade att varje anklagelse kräver en grundlig och noggrann utredning för att avgöra om något brott har blivit begånget.

Ständiga förseningar och kostnadsökningar för den framtida färjan till Oe-cusse och Ataúro-ön har till anklagelser om korruption. Projektet på 15 miljoner US-dollar har ännu inte levererats till Östtimor.

Ordförande Hornai sade att CAC ladrig har varit rädd för att genomföra utredningar, inklusive fartyget Haksolok.

CAC är bara rädd för spöken, sade han med ett leende.

Först publicerat på tetum under rubriken KAK: Seidauk iha Investigasaun Loloos ba Roo Haksolok and KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43.

Källa: Domingos Piedade Freitas/TATOLI

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2020. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.