2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april

April

30 - KHUNTO lämnar Gusmãos alternativa majoritetsregering, men Gusmão säger: Vi är inte arga på dem; det är demokrati

KHUNTO lämnar Gusmãos alternativa majoritetsregering

Det mindre partiet lämnar Xanana Gusmãos koalition med den största respekt - och tar koalitionens parlamentsmajoritet med sig.

Dili. Xanana Gusmãos majoritetskoalition har splittrats genom att KHUNTO har förklarat att det kommer att återgå till att stödja premiärminister Taur Matan Ruaks regering.

Tillkännagivandet kom i ett brev till Gusmão underskrivet igår av partiordförande Armanda Berta dos Santos och generalsekreterare José Agustinho da Silva.

På grund av den mycket svåra situationen, skrev paret har KHUNTO-partiet tagit beslutet med hänsyn till folkets intresse … att lämna den nya koalitionen.

Sexpartikoalitionen bildades den 22 februari som svar på det långvariga dödläget när det gäller budgeten för 2020. De ursprungliga sex partierna bestod av : Gusmãos CNRT-parti, PUDD, Democratic Party (PD), UDT/Frente Mudança och KHUNTO.

Alliansen kallade sig själv den alternativa regeringen. Men KHUNTO:s utträde tar bort dess majoritet med 34 platser - i parlamentet med 65 platser.

[Originalet har här ett fotografi med bildtexten: ‘Ledarna för CNRT, PD, KHUNTO, PUDD och UDT/FM tillkännagav den nya koalitionen den 22 februari.’]

KHUNTO:s rådgivare José dos Santos Naimori sade till reportra i morse att partiet valde att lämna Gusmão-koalitionen för att bryta det politiska dödläget.

Vi alla respekterar vår ledare Kay Rala Xanana Gusmão, men vi borde bry oss om vårt folk och inte fortsätta det politiska dödläget med lidande för vårt folk, sade Naimori.

Beslutet avslutar det senaste kapitlet i Östtimors nyaste politiska historia.

CNRT gick in i regeringen med premiärminister Taur Matan Ruaks PLP-parti och KHUNTO 2018. Premiärministern lämnade in sin avskedsansökan tidigare i år under det pågående dödläget, men tog senare tillbaka den för att fokusera på arbetet med covid-19-krisen.

Brevet bekräftar mottagandet av den förtroendedeklaration president Francisco Guterres Lú-Olo har gett premiärministern för att fortsätta leda regeringen och det faktum att några KHUNTO-medlemmar aktivt deltar i regeringsarbetet.

Det är därför [KHUNTO] beslutade att ge fullt stöd till den nuvarande regeringen fram till år 2023, när nästa val väntas.

Schism om undantagstillståndet

I tisdags röstade parlamentet för att förlänga landets undantagstillstånd med en månad, en omröstning som delade den nya alliansen. Kay Rala Xanana Gusmão motsatte sig muntligt en förlängning av de omfattande restriktionerna och sades skriva till sina allianskollegor för att ifrågasätta presidentens förståelse av pandemin.

Kommer vårt folk att kunna överleva utan att ha haft covid-19 men hungriga och utan arbete?, skrev han.

Men KHUNTO röstade för förlängningen. KHUNTO:s gruppledare i parlamentet António Nobre Amaral Tilman sade att det är viktigt att ge regeringen tid att skapa förhållanden för att skydda vårt folk.

António da Conçeição, från allianspartner Democratic Party (Partido Democratic - PD) röstade också för förlängningen medan hans partikamrater avstod. Men Conçeição krävde igår att regeringen ska göra reklam i TV för att förkalraundantagstillståndet tydligare.

Jag tror att behöver en starkare medvetandekampanj så att vårt folk kan förstå exakt vad undantagstillståndet är … ibland kan det besvära många människor därföra att de är vana vid att kunna komma och gå, men nu är begränsade på grund av covid-19, sade han igår.

CNRT kommer att håll ett brådskande möte i eftermiddag med alla sina larlamentsledamöter.

Gusmão: Vi är inte arga på KHUNTO, det är demokrati

Xanana säger att han inte är arg på KHUNTO för att de lämnat hans koalition och kostar honom hans parlamentariska majoritet, men varnar: de måste tänka på att det inte är över än.

Gusmãos sex-partikoalition reducerades till fem igår, när det lilla partiet i ett brev förklarade att det skulle lämna blocket i folkets intresse.

Men CNRT-partiets ordförande och förre premiärministern sade att KHUNTO hade närmat sig sitt beslut på fel sätt.

[De borde] faktiskt tänka på att det inte är slut än. Det betyder att de måste hålla en extra kongress för att tillkännage [att] de lämnar, sade han.

Liknande partimöten ledde till en större konflikt tidigare i år mellan Gusmão och president Francisco Guterres Lú-Olo. Efter att den nya koalitionen tillkännagavs den 22 februari, hävdade president Lú-Olo att partierna inte kunde bilda en ny koalition förrän varje hade godkänt åtgärden i en officiell kongress.

Men när varje parti hade uppfyllt kravet installerade presidenten fortfarande inte Gusmãos koalition som regering.

Gusmão, 73, mötte i eftermiddags två av Östtimors högsta advokater. Han sade att de kvarvarande koalitionsparterna avser att lämna in en petition till appelationsdomstolen för att fråga om konstitutionaliteten i beslutet.

I morse kom vi in i en institutionell kris … [så] vi kommer att lämna in en petition till domstolen så att vi kan se lagligheten och [huruvida] det är enligt konstitutionen, sade han och menade att enligt artikel 86 rad F parlamentet ska upplösas under en sådan kris.

Gusmão sade att koalitionen skulle överlämna petitionen till domstolen nästa måndag, den 4:e maj.

Men Gusmão sade att CNRT-partiet skulle samla sin National Political Commission (CPN) för att besluta huruvida dess medlemmar som för närvarande tjänstgör i regeringen kommer att fortsätt på sina befattningar.

Jag är inte den som beslutar … beslutet är partiets, sade han.

Källor:

30 - Xanana Gusmão mot förlängning av undantagstillståndet i Östtimor Nytt!

Dili. Xanana Gusmão, ordförande för det näst största timoresiska partiet, har kritiserat beslutet att förlänga Östtimors undantagstillstånd med hänsyn till att det inte är berättigat för närvarande och kan medföra ökade risker för familjers och landets ekonomi.

Så, och enligt ett cirkulär som Lusa fått se, kommer medlemmarna av de sex partier som ingår parlamentsmajoritetens allians att rösta mot den här förlängningen, sade han.

Parlamentsmajoritetens allians måste vara konsekvent i sina politiska positioner och därför kräver aja att koalitionens medlemmar inte ger republikens president tillåtelse att förklara förlängning av undantagstillståndet, sade Xanana Gusmão, ordförande för CNRT.

I stället, förklarade han, skulle parlamentsledamöterna förorda att hamnar, flygplatser och gränser fortsatt ska hållas stängda för att förhindra att viruset kommer in och att kontrollen förstärks av dem som tar sig in illegalt i landet samt välkomna försvars- och säkerhetsstyrkornas arbete på detta område.

Öppna affärer och arbeten, men låt inte människor samlas utan vidare. Alla medborgare har en plikt att fortsatt följa regler om social distansering, handtvätt. Det får inte finnas några fester eller aktiviteter som samlar många människor, sade han i ett uttalande.

Det fyrsidiga dockument, som Lusa hade tillgång till, är daterat den 23 april och undertecknat av Xanana Gusmão och är adresserat till ledare och ledamöter i de sex partierna i den nya majoritetsalliansen ledd av hans parti, Nationella kongressen för timoresisk rekonstruktion (CNRT).

CNRT-funktionärer bekräftade för Lusa äktheten hos dokumentet och förklarade att det var en intern text, som inte distribuerats offentligt.

Konsekvenserna ‘inte förstådda’

I texten kritiserar Xanana Gusmão president Francisco Guterres Lú-Olos motivering för förlängningen av undantagstillståndet som alltför mycket fokuserar på pandemisituationen i resten av världen, särskilt Asien.

Lú-Olo, skrev ordföranden för CNRT, har visat att han inte förstår alla aspekter av pandemin som en sjukdom, särskilt inte konsekvenserna för ekonomierna i länder med covid-19.

Kommer vårt folk att överleva därför att de inte fått covid-19, men hungriga och utan arbete?, frågade han.

Således, skrev Xanana Gusmão, är de mest utvecklade länderna bekymrade både för sjukdomen och de ekonomiska effekteran och hur, trots tusentals människors död, man kan minska ‘lockdown’ eller begränsningarna i undantagstillstånd så att arbetet kan fortsätta.

Xanana Gusmão förklarade att han träffat medlemmarna i CNRT-regeringen och KHUNTO, två av partierna i den nya alliansen, men som fortfarande ingår i den nuvarande regeringen - vilken de hjälp till att bilda -för att samtal om denna fråga.

Vid det mötet, förklarade han, talades det om att inte godkänna förlängningen av undantagstillståndet men att stödja åtgärder för att bidra till att kontrollera sjukdomen, så som att förbjuda möten och att stänga gränserna.

Vi behöver inte ett undantagstillstånd. Det kanske är ett nödläge, skriver han och konstaterar att timoreser utomlands inte kan återvända på grund av de åtgärder som vidtagits borde få hjälp.

Xanana Gusmão sade också att regeringen måste fortsätta att förbereda, när det gäller hälsa och behandling, förhållandena som kan stärka landet förmåga att utföra tester på befolkningen.

Östtimor har för närvarande 24 aktiva fall av covid-19 och hittills inga döda.

Källa António Sampaio/Asia Pacific Report

30 - Premiärminister Taur Matan Ruak nominerar fem Fretilin-medlemmar till vakanta ministerposter Nytt!

Taur Matan Ruak försöker fylla några av de sedan hans tillträde vakanta ministerposterna, som uppstod när president Francisco Guterres vägrade att godkänna Xanana Gusmãos nomineringar.

Dili. Taur Matan Ruak har nominerat fem Fretilin-medlemmar och en från det Demokratsika partiet (PD) för att fylla de sedan länga vakanta platserna i regeringes ministerråd.

Jag har informerat presidenten om att regeringen önskar tillsätta de sex nya medlemmarna av den nuvarande regeringen. Åtgärden syftar till att avsluta det politiska dödläge som har varat i två och ett halvt år, sade premiärministern igår efter ett möte med president Lú-Olo i Dili.

Nominerade är:

Premiärministern förklarade att han ville fylla vakanserna sedan 2018, när hans regerinstid började och president Lú-Olo inte godtog åtta nominerade ministrar.

Presidenten hävdade vid nomineringen att de nominerade, de flesta från Xanana Gusmãos CNRT-parti, hade låg moralisk resning eftersom de utreddes för korruption eller var tidigare dömda.

I en presskonferens igår, efter KHUNTO-partiets beslut att lämna hans koalition, sade Gusmão att CNRT måste bestämmasig huruvida dess medlemmar i regeringen ska fortsätta på sina positioner.

Jag är inte den som ska bestämma, beslutet är upp till partiet, sade han.

Premiärminister Matan Ruak sade att han var nöjd med att regeringen var avsedd för inkludering, även om CNRT-medlemmarna beslutar sig för att avgå.

Det är inte en ombildning: Dionísio

En av de viktigaste CNRT-medlemmarna i regeringen är utrikesminister Dionísio da Costa Babo Soares, som är ordförande i partiets National Council of Directors (CDN).

Han sade igår att regeringen inte gör större ändringar av ministerrådet.

Det här är inte en ombildning, men utfyllnad på de lediga posterna så att alla tomma poste tillsätts. När det gäller CNRT-partiets medlemmar i regeringen, så beror det på värt beslut [att lämna eller inte], sade minister Soares.

Han sade att premiärministern hade gjort en politisk kompromis genom att föreslå fler medlemmar från andra partier för att fylla regeringens lediga poster.

Premiärministern är mycket öppen och önskar att bibehålla den nuvarande sammansättningen av regeringen, eftersom han är mycket nöjd med CNRT-medlemmarnas arbete under den här tiden och han har inte några planer på att ändra den, sade Soares.

President Francisco Guterres Lú-Olo kommer nu att granska listan med de nominerade och, om han godkännder dem, organisera tillsättandet.

Källa: Hortencio Sanchez, Evaristo Soares Martins/Tatoli

28 - Covid-19: President Lú-Olo förlänger undantagstillståndet

Dili. Östtimors president Francisco Guterres Lú-Olo har förlängt landets undantagstillstånd med en månad för att hantera coronapandemin.

Förlängningen slutar vid midnatt den 27 maj.

I ett uttalande på Facebok förklarar presidenten att åtgärderna - som bland andra omfattar förbud för massmöten, kollektivtrafik och en del begränsningar av affärslivet - måste fortsättas.

Östtimor har nu konstaterat 24 smittade av viruset.

Förlängningen av undantagstillståndet röstades igenom i parlamentet med 37 röster mot 23 och 4 nedlagda.

Källa: Tatoli

25 - Regeringen ger bidrag till 30.000 arbetare för att bevara arbetstillfällen

Government Grants Subsidy to 30,000 Workers to Protect Jobs

Betalningarna kommer att vara 60 % av lönen och arbetsgivarna står för resten.

Dili. Östtimors regering kommer att ge extraordinära lönesubentioner till 30.000 arbetare i en korttidsintervention för att avhjälpa covid-19:s ekonomiska påverkan.

Interimministern för ekonomi, Fidélis Manuel Leite Magalhães, sade att huvudsyftet är att hålla folk i arbete när affärerna saktar ner under pandemin.

Regeringen kommer att ge ett lönebidrag till omkring 30.000 arbetare så att de kan fortsätta sitt arbete för att minska påverkan på deras inkomst, sade ministern i onsdags.

Enligt dekretet - framlagt av ministern för social solidaritet och inkludering, Armanda Berta dos Santos – kommer regeringen att ge motsvarande 60 procent av lönen och de återstående 40 procenten ska komma från arbetsgivaren.

Bolag kommer inte att kunna avskeda sina anställda under undantagstillståndet, sade han.

Han betonade också att denna åtgärd gäller både taxiföretag och busschaufförer.

Regeringen undersöker för närvarande alla data eftersom de är ett av huvudmålen i den här processen, sade han.

Alla hushåll bestående av minst en medborgare kommer att täckas förutsatt att ingen av dess medlemmar regelbundet får ett månatligt belopp överstigande 500 dollar.

Stödet är värt 100 dollar per månad och hushåll. Om det godkänns av presidenten den här veckan, kommer betalningarna påbörjas i början av maj. Bidragen kommer att finansieras av tidigare godkända nödfonder för covid-19.

Magalhães tillade att alla arbetare måste lämna in sina ansökningar senast den 31 mars till företagsregistret (Uma Kain).

Guvernören sade också att dessa arbetare kommer att undantas från att betala socialavgifter under tiden för undantagstillståndet.

Arbetare kommer att få full lön, ty regeringen avser inte att göra några nedskärningar, avslutade han.

Men det är oklart vilken verkan bidragen kommer att ha på människor i den informella sektorn, som utgör uppskattningsvis 60 procent av Östtimors arbetsstyrka.

Källa: Antónia Gusmão/Tatoli

18 - Att hålla Östtimors motståndssånger levande

I åratal förmodad död återvänder musikern och självständighetskämpen Berliku för att hylla sitt land med musik.

Domingos Pinto Gabrial, också känd som Berliku, var 19 år gammal när indonesiska styrkor invaderade Östtimor i december 1975.

Han förenade sig med många unga människor i flykt till bergen för att gå med i den nybildade motståndsarmén FALINTIL (Forcas Armadas de Libertacao de Timor-Leste - Väpnade styrkor för befrielsen av Östtimor). Vi hade inget val; vi var helt enkelt tvungna att kämpa.

En kort man med en stålhård blick i ögonen och muskler som någon van att arbeta hårt, är Berliku nu frontman i Maubere Timor, ett band med veteraner som sjunger patriotiska sånger komponerade i bergen under ockupationens mörka dagar.

Maubere Timor släppte sitt första album 2017, ett urval av 12 sånger som fångar kampandan hos en motståndsrörelse under en ockupation som kom att vara i 24 år och ledde till att uppskattningsvis 200.000 östtimoreser dog.

Mer än 20 år efter folkomröstningen om självständighet och nästan 18 år efter att landet slutligen förklarades fritt, försöker Maubere Timor att fånga landets tillstånd genom sin musik.

Berliku minns att trots den långa kampen för självständighet var många i Östtimor beredda att kämpa längre.

Vi trodde att det skulle kunna vara längre … vi visste redan att det skule bli en lång, hård kamp.

Med överlevnadens ärr

Isolerade från resten av världen var livet i bergen svårt med dagliga strider mot de ockuperande indoneiska styrkorna.

Medan de indonesiska soldaterna var mycket välutrustade och var fler hade de mycket att lära sig taktiskt. Huvudproblemet de stog inför var att de inte kände terrängen [i bergen].

Under en strid sköts Berliku fem gånger. Han blev också sårad i benen under en bombräd.

Han bär sina ärr utan nåon särskild stolthet och utan skrävel och säger att uppe i bergen var det nödvändigt att bara överleva.

Leva eller dö, självständighet [var] det enda svaret. Det [fanns] inget annat val.

1983 insåg motståndsledaren Xanana Gusmão, som senare skulle bli det självständiga Östtimors förste president, att det skulle bli omöjligt att enbart med styrka besegra indoneserna. Så Gusmão, som sedan dess har återvänt till sin gamla post som premiärminister, använde musik för att främja deras sak.

Motståndets sånger

Uppkallad efter en fågel som sjunger varje morgon fick Berliku sitt smeknamn av moståndsledaren därför att han tyckte om att sjunga och komponera sånger under uppehåll i striderna.

Berliku uppmuntrades att börja skriva musik och dikter för utdelning i befolkningen, förklarade han, för att använda musik och alla verktyg som vi kan för att kämpa mot indoneserna.

Uppe i bergen fanns det inga musikstudioer, så de spelade in på bärbara bandspelare i grottorna de levde i.

Syftet på den tiden var att smuggla musiken ut ur Timor till motståndet utomlands, sade Berliku, för att inspirera och utbilda människor utanför Timor och samtidigt uppmuntra befolkningen i hela landet.

Under den här tiden var vi utestängda, isolerade. Det var (den tidigare presidenten) Suhartos politik då. Han ville isolera Timor.

Berliku beskrev känslan av att vara övergivna av den övriga världen och söka tillflykt i musiken vilket var ett sätt att få ut nyheter on den timoresiska kampen till världen.

Sjunga som fri

1990 tillfångatogs Berliku av indonesiska styrkor och fängslades på en avlägsen ö, där han bara kunde se på när landet rösta för självständighet 1999.

Han skulle återvända till Östtimor 2008, nästan ett årtionde efter självständigheten, med hjälp av Röda korset.

Under den här tiden trodde hans familj, som var kvar i Baucau att han var död och gjorde till och med en gravvård för honom.

Idag sjunger Berliku fortfarande som fri.

2014 samlades en grupp veteraner för att spela in de patriotiska sånger, som skrevs för länge sedan i bergen, för att fånga motståndsandan och dokumentera en viktig del av Östtimors historia.

Utöver konserter Australien turnerar bandet också i Östtimor, uppträder för skolbarn, som ger dem ett gott mottagande.

Vår historia, vårt mostånd är heligt. Och det är viktigt att [de unga människorna] förstår det.

Den unga generationen känner sig stolt över det förgångna och vår historia och att det inte blir lätt att glömma.

Nu, 20 år efter folkomröstningen genom vilken självständigheten till sist uppnåddes, sade Berliku fred och stabilitet för Östtimor är det viktigaste för framtiden.

Givet hans erfarenhet,hatar han Indonesien?

Det är det förgångna, men sägavad man vill, det var historien. Men ja, vi måste gå framåt.

Med ytterligare tt album planerat säger Berliku att han vill fortsätta spela.

Det handlar inte bara om att berätta historier om det förgångna, men också om de unga generationernas framtid. Att förstå det förgångna men också hur man ska främja utveckling för framtiden.

Källa: Ali MC/AL JAZEERA NEWS

08 - Timoreser utomlands

Omkring 50.000 timoreser är för närvarande utomlands, många av dem för att arbeta eller studera.

Av dessa lever omkring 8.000 i Indonesien. Och ett tusental studenter har redan återvänt till Östtimor.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

08 - Premiärministern återtar sin avskedsansökan

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak drog i dag tillbaka sin avskedsansökan och sade att han kommer att fortsätta under den pågående pandemin.

Regeringen beslutade att skapa en fond med 250 miljoner dollar för att bekämpa coronaviruset.

Källa: Ed Davies/Reuters

06 - Dagsläget för pandemin i Östtimor

Odete da Silva Viegas, generaldirektör för hälsovården och talesperson för krishanteringscentrumet (CIGC), publicerade idag den 6 april 2020, tillgängliga siffror för coronaviruset i Östtimor vid en presskonferens i Dilis konferenscentrum.

Hittills har totalt 44 misstänkta fall testats. Av dessa var 41 negativa, ett positivt och för två finns ännu inget resultat.

Totalt 986 personer finns i karantän, av dessa är 867 i obligatoriska inrättningar upprättade av regeringen och 119 i hemkarantän.

692 personer har avslutat sina karantänperioder om 14 dagar.

Källa: http://timor-leste.gov.tl/?p=24027&lang=en&n=1

04 - Undantagstillståndet: Fri el för att undvika folksamlingar vid kupongstånd

Den 30 mars sade ministern för offentliga arbeten att alla elkunder per telefon kommer att få en kreditkupong på 15 dollar i ett försök att hålla folk hemma och undvika spridning av coronaviruset.

Dili. Den östtimoresiska regeringen erbjuder en kredit på 15 dollar till fler än 160.000 kunder i hela landet i ett försök att begränsa människors behov att lämna sina hem.

Ministern för offentliga arbeten, Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, sade att gratiskupongen skulle hjälpa familjer att följa föreskrifterna i lördagens dekret om undantagstillstånd.

Vanligen tjänar [EDTL] 2,4 miljoner dollar varje månad. Så vi har räknat ut att vi kan ge en kupong till 160.555 kunder - eller varje kund i varje distrikt i Östtimor - med beloppet 15 dollar, sade Salvador efter ett möte med Electricity Distribution Timor-Leste (EDTL) i Caicoli, Dili.

Han sade att ministeriet arbetar tillsammans med telekomoperatörer som Timor-Telecom och Telemor no Telekomcel för att leverera kupongerna med SMS.

Vår teknikgrupp talade med operatörerna … sedan kan kunderna bekräfta sitt registreringsnummer hos EDTL innan de skickar lösenordet som kunder använder i huset, sade han.

Premiärministern har vädjat till invånare och medborgare i Timor att så långt som möjligt stanna hemma för att förhindra spridningen av det mycket smittsamma viruset. Salvador sade att gratiskupongen skulle hindra samlingar av människor för att köpa elkuponger vid EDTL:s automater spridda i Dili och andra delar av Timor.

Nu är utmaningen att accelerera systemet för att skicka kupongen till våra kunder i varje hus i hela territoriet, sade han.

Ministern sade att han förväntar sig att de tekniska förberedelserna för att skicka ut kupongerna till alla kunder kommer att vara klara på onsdag.

Jag vädjar till alla konsumenter att ha lite tålamod då regeringen har lagt ner mycket på ansträngningarna för att snabb [skicka] bidraget till kunderna, sade han.

Han tillade att ministeriet kommer att ge en kredit till kunder vilkas räkningar från vatten- och avloppsdepartementet kommer i april.

Fri elektricitet från måndagen den 6 april för 160.000 användre.

En representant för de tre mobiloperatörerna sade att SMS-numret 12150 kommer att vara redo på måndag för att skicka ut 15 dollarkrediten till alla användare.

Ministern för offentliga arbeten har angett ett SMS-nummer - 12150 - som boende i Timor kan använda för att få en gottskrivning av 15 dollar för elektricitet utan att lämna bostane.

Minister Salavadór Eugênio Soares dos Reis Pires undertecknade igår en uppgörelse med Telemor, Telkomcel och Timor Telecom upprätta numret.

Kunder hemma kommer att kunna skicka ett SMS till nummer 12150… med sitt kundnummer… Numret kommer att ett automatsvar med ett lösenord för 15 dollar som kunden fyller i hemma, sade han.

Numret 12150 erbjuds av den nationella kommunikationsmyndigheten till omkring 160.555 kunder för att kontakta gratiskrediten.

Regeringen tillkännagav åtgärden tidigare i veckan i ett försök att hålla människor hemma så mycket som möjligt för att hindraspridningen av coronavireuset.

Men minister Pires varnade att detta var ett erbjudande bara på grund av de särskilda omstängiheterna.

Vi kommer bara att erbjuda denna betalda [kredit] en gång för varje abonnent, det betyder att när kontot fyllts på så blir det inga fler påfyllningar, tillade han.

Ministern för offentliga arbeten, Salvador, uppskattar också hjälpen från operatörerna och bolagen, inklusive EDTL, som har stött regeringen i den här nödsituationen.

Han sade att åtgärden var i enlighet med dekretet om undantagstillstånd, artikel 26, som förbjuder kunder från att samlas på offentliga platser. Det omfattar också köer utanför EDTL:s kupongstånd spridda i Dili och annorstädes.

Taleskvinnan för telekomoperatörerna, Samatha Abel, sade att operatörerna har avslutat testerna av SMS-numret och kommer att vara redo ge krediten på måndag.

Källor:

01 - Grottkonst i Timor skulle kunna vara länk till Australiens första människor

Vetenskapsmän avtäcker svaga men viktiga avtryck i Östtimor.

Konturer av mänskliga händer målade i en östtimoresisk groåtta skulle kunna vara från tiden för den senaste istiden och möjligen ge inblick i mänsklig migration till Australien från Asien för omkring 65.000 år sedan.

Tidigare troddes all känd klippkonst i Östtimor vara från holocenen, som började för omkring 11.650 år sedan.

I en studie nu publicerad i Archaeological Research in Asia beskrivs 16 handavtryck i grottan Lene Hare på Östtimors östra spets. Arkeologer tror att målades under pleistocenepoken, kallade istiden, innan holocenen började.

Det var spännande att återupptäcka denna samling av handavtryck - kanske det intressantaste klippkonstmotivet att studera, säger rapportens huvudförfattare Christopher Standish, från Southamptons universitet i Storbritannien.

Avtrycken ger en påtaglig länk till de människor som skapade dem; du tittar på konturerna av en verklig persons hand som levde för tusentals år sedan.

Gjorda på en mineralskorpa som har flagnat bort är de bleknade mönstren i dåligt tillstånd och nästan osynliga för ett otränat öga. Standishs grupp kunde indentifiera handmotiven tillsammans med flera pigmentfläckar som var för fragmenterade för att klassas som avtryck.

Närbilder avslöjade att konturerna gjorts genom att blåsa ett rött pigment på en hand placerad på grottans yta.

Arkeologerna tror att avtrycken är från pleistocenepoken på grund av avslöjande skillnader till känd holocenekonst i grottan, som omfattar geometriska figurer och djur.

Här har originalet två fotografier ovanför varandra med bildtexten

Den övre bilden är ett originalfoto av några av avtrycken. Under den är samma foto efter speciell digital förbättring.

De huvudsakliga skillnaderna är att konturerna av handen hittades i en annan del av grottan, vilket antyder olika astistiska traditioner. Ett avtryck tycks vara under ett nyare solmönster från holocenen, vilket antyder att det är mycket äldre.

Dessutom var alla avtryck mycket mer väderangripna och slitna än angränsande holocenemönster, vilket antyder högre ålder.

Det här är i linje med arkeologiska belägg från den plats som har visat att människor bebodde grottan under pleistocenepoken så stidigt som för 43.000 år sedan, sade Standish.

Dessutom så passar handkonturerna in i en vidare tradition av avtryck som finns på andra öar i närheten och i Australien.

Så vad har det här att göra med Australiens första människor under pleistocenepoken?

Forskare hade tidigare antagit två vägar över öar - en nordlig och en sydlig - som människor kan ha tagit genom Sydostasien för att nå Australien under istiden för omkring 65.000 år sedan.

Då, med mycket lägre havsnåer, var Australien en del av en landmassa kallad Sahul som också omfattade Tasmanien och Nya Guinea.

Den norra vägen med början i Indonesiens Sulawesi är troligare därför att den nog var lättare. Östtimor kan ha varit ett av de sista stoppen på en resa söderut men navigering och tät vegetation på ön på denna väg skulle ha orsakat många fler svårigheter.

Dessutom har alla kända klippmålningar från pleistocenepoken i Sydostasien hittats på den föreslagna nordliga vägen, vilket möjligen återspeglar den väg människorna tog. Ingen konst från pleistocenepoken har någonsin hittats på den södra vägen tills nu.

Den klippkonst vi upptäckt skulle kunna vara viktig för att förstå koloniseringen och utbredningen av idéer mellan Asien och Sahul, säger Standish. Antagandet att all känd eller antagen klippkonst från pleistocenepoken finns på den norra vägen är troligen felaktigt.

Men att vetenskapligt datera handavtrycken för att noggrannt veta när de gjordes är problematiskt, därför att de röda pigment som användes var mineralbaserade, vilket utesluter koldatering. Då karbonater inte har bildats på avtrycken, vilket andra metoder för isotopdatering kräver.

Det finns andra kända platser med konst i Östtimor, som skulle kunna ge daterbara prov för att bidra till försåelsen av detta, förklararStandish. Det finns troligen också andra platser med dåligt bevarad [pleistocenkonst] som för närvarande inte upptäckts.

Det är mycket möjligt att Homo sapiens först spred sig och målade klippkonst längs den nordliga spridningsvägen och vi argumenterar inte mot det, tillägger Standish. Men konst på andra vägar borde inte förbises och försök att datera den behövs om vi ska få en full bild av hur konst uppstått i den här regionen.

Källa: James Urquhart/Cosmos

Mars

27 - Meddelande från president Francisco Guterres Lú Olo om undantagstillståndet till befolkningen i Östtimor

Presidentpalatset.

Den 24 mars har den katolska kyrkan i Östtimor, enligt ett påvlig dekret, börjat ställa in all nattvard och bett sina försaamlingsmedlemmar att delta i mässan genom tv eller radio och be hemma. Andra institutioner, ideella och privata organisationer, affärer har rdan börjat tillämpa preventiva åtgärder och regler. Skolor, universitet och sportaktiviteter är temporärt inställda.

Källa: Meddelande från presidenten

19 - Bernard Collaerys bombnedslag

Varken Australien eller Östtimor drar nytta av en resurs vars värde tycks större än värdet av den naturgas som innehåller den.

Med publiceringen av sin bok med detaljer om den sorgliga sagan om Australiens förhandlingar med mindre välutrustade grannar om olja i Timorhavet har Canberraadvokaten Bernard Collaery dramatiskt höjt insatserna i sin annalkande rättegång för brott mot skretesslagen.

Oil Under Troubled Water publicerad denna månad av Melbourne University Press är en giftig och djupt utforskad redovisning av dessa förhandlingar. Den visar hur den australiska regeringen och dess advokater skrupuöst förvanskade olje- och gasfynd under havsbottnen och använde taktik med högt tryck för att påverka den kontantfattiga FN-administrationen och den då nya östtimoresiska regeringen till förtidiga och ofördelaktiga överenskommelser. Och den redovisar Australiens beslut i mars 2002 att gå ur internationella fördrag om internationella domstolars rätt att döma i frågor om havsgränser, ett drag som fortsätter att stöta mot Canberras förmaningar om en regelgrundad internationell ordning.

Bombnedslaget i denna bok är att den dåvarande australiska regeringen, med koalitionen vid makten under den kritiska tiden, försummade att i kontrakten om produktionsdelning nämna heliumkomponenten i gasflödet från upptäckterna i området för gemensam exploatering. Priset på denna inerta gas lättare än luft - en kritisk komponent i högteknologiska processer inklusive magnetisk resonanstomografi och LCD-skärmar - har skjutit i höjden de senaste åren.

Helium fås för det mesta ur flöden av naturgas och Bayu-Undan-fältet i Timorhavet hade mer än tillräckligt för att rättfärdiga utvinning. ConocoPhillips, som driver fältet, fick det gratis och skickade det genom rörledning till en anläggning för flytande naturgas i Darwin. Det amerikanska stora oljebolaget sålde sedan heliumet till BOC Australia, som ägs av den multinationella Linde-gruppen för industriella gaser. Linde öppnade en anläggning bredvid gasterminalen i Darwin 2010.

2015, enligt Collaery, var anläggningens årliga produktion uppskattningsvis 200 miljoner standard cubic feet. Med nuvarande priser är det inkomster på 2 miljarder dollar årligen. Anläggningen kostade kanske 50 miljoner dollar att bygga. När jag frågade så vägrade BOC Australia att kommentera dessa påståenden med svaret att de inte kan avslöja konfidentiell information om överenskommelser med leverantörer och kunder.

Enligt Collaerys redovisning har både Australiens och Östtimors regeringar försummat att skaffa sig några inkomster för sina befolkningar från en resurs vars värde tycks vara större än naturgasens i vilken den är gömd. Det samma kommer att gälla för det mycket större fältet Greater Sunrise om inte produktionsdelningsavtalet med Woodside-konsortiet ändras.

Östtimors förhandlare, i början ledda av den dåvarande premiärministern Mari Alkatiri, råddes av en norsk expert att lägga till orden and inerts i kontrakten för Bayu-Undan och Greater Sunrise, men följde inte rådet. De var bundna av ett uttalande - undertecknat av Alkatiri, Xanana Gusmão och José Ramos-Horta - att ägarna av kontrakt upprättade under indonesisk-australisk regim skulle fortsätta att åtnjuta samma rättigheter under ett självständigt Östtimor under villkor som inte var mer betungande.

Uttalandet skrevs och undertecknades i september 1999 vid ett möte i Darwin med representanter för utrikesdepartementet och Phillips Petroleum, senare ConocoPhillips. Australienledda fredsbevarare hade knappt börjat säkra Östtimor från de indonesiska trupper och miliser som löpte amok. Timoreseren hade inga juridiska rådgivare.

Collaerys bok kommer att uppröra många av Östtimors vänner. Det är en bitter kritik av Alkatiri och andra Fretilin-ledare, som Collaery anklagar för att följa odemokratiska doktriner och leninistisk organisation samt brådska att underteckna ogynssamma avtal för att säkra inkomstflöden. Han är jämförelsevis mjuk mot Gusmão, som han rådgett under tjugo år.

Men mest av allt målar han en hatbild av Alexander Downer, som var utrikesminister under hela perioden från Timors steg mot självständighet till ratificieringen av avtalen 2006 som sköt upp varje ändring av havsgränsen i trettio år och gav Australien halva inkomsten från Greater Sunrise. Downer var beroende av Woodside Petroleum tror Collaery och kom att identifiera dess kommersiella intressen med det nationella intresset.

Hamish McDonald är tidigare utrikesredaktör och Kinakoorespondent för Sydney Morning Herald och tidigare regionredaktör för Far Eastern Economic Review.

Källa: Hamish Mcdonald/Inside Story

18 - Presidentens stabschef uttrycker sin uppskattning av hjälpen att städa upp presidentpalatset

Presidentens stabschef uttrycker sin uppskattning av åstskilliga organisationers hjälp med att städa upp presidetnpalatset Nicolau Lobato.

Presidentens stabschef, Francisco Maria de Vasconcelos, tackade åtskilliga enheter för deras hjälp med att på eget bevåg hjälpa till med att rengöra presidentpalatset efter översvämningen förra veckan. Från den 14 till den 18 mars fick presidentämbetet hjälp av: F-FDTL, PNTL, Institute of Equipment Management, Water and Sanitation Services, brandmän, FOKUPERS, ACBIT, invånare i Bairro Pité, ungdomar från Bebonuk, Aimutin och Kampung Alor, universitetsstudenter, Globus Fuel, ACCTL, Aqua Fresca, ELEMLOI, Monteveado och Fabuldus.

Det är en gest av solidaritet från lokalsamhället, statliga organ och bolag.

‘I en svår tid har timoreser åter bevisat att de är i stånd att hjälpa behövande även om de inte känner personen de hjälper’, sade stabschefen med stolthet.

Sedan den 13 mars har medborgare och instutitioner outtrötligt arbetat för att städa upp sina hus och arbetsplatser medan de också gett behövande stöd. Den visade solidariteten bidrar till att stärka mänskliga relationer och främja känslan av att höra till ett folk, en stat och en nation.

Det häftiga regnet den 13 mars drabbade samhällen och offentliga och privata instutitioner när flodstränder på den östra sidan av huvudstaden, nämligen Becora, Bekusi, Toko Baru Audian och presidentpalatset Nicolau Lobato.

Republikens presidentämbete uppskattar och tackar dessa medborgare och institutioner för att ha tagit initiativet att stödja presidentpalatset med rengöringsarbete liksom de av översvämningen mest drabbade områdena.

Utöver rengöring har materiellt stöd givits de drabbade. Detta initiativ visar att värdet av solidaritet som vi alla håller kärt har funnit en plats i människors hjärtann.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

18 - Städning efter monsunregn och igensatta avlopp skapar katastrof i Dili

Regeringen, försvarsmakten, studenter och andra ställer upp för att tackla den massiva uppgiften att göra rent på gator och i hem samt reparera skadorna av fredagens monsun, som överväldigade Dilis infrastruktur för dagvatten.

Dili. Monsunregn och igensatta dagvattenbrunnar har samverakat för att skapa en katastrof i många delar av Dili med 1.105 familjer och omkring 6.000 människor påverkade.

Myndigheterna bekräftade att en pojke dog under översvämningen i Becuse-flodens område. Alegrio Bento, 16, drogs upp ur floden av en förbipasserande och togs till en klinik, men han kunde inte återupplivas.

Hans räddare hittade honom naken, därför att hans kläder spolats bort av vattnet.

Vittnet Terezinha Maia sade till TATOLI att offret drunknade snart efter att ha räddate en kvinna och hennes baby ur floden.

Generaldirektören för Statssekretariatet för Civilt skydd (SEPS), polischefen Ismael da Costa Babo sade att nästan alla områden i Dili varit översvämmade.

Comoro var också översvämmat, men inga hus skadades. De flesta av de översvämmade husen var i centrala områden i öster, Hera. Becora, Becuse, Bidau, Taibesse, Kuluhun och Santa Cruz, sade polischefen till Tatoli från sitt kontor idag.

Babo sade att SEPS hade evakuerat de flesta familjerna från de översvämmade områden till temporära boenden.

Några invånare valde att stanna men andra fann sina hem obeboeliga. 194 människor bragtes till SEPS:s kontor, en brandstation, eller kyrkor i Balide, Becora och Bidau, sade han.

Normalisera offentliga kommunikationer

Polischefen> Ismael da Costa Babo sade att SEPS komemr att ge stöd för att normalisera offentliga kommunikationer.

Arbete har börjat för att göra rent och ta bort skräp från avloppsbrunnar som har flutit ut över vägnätet i en ansträngning för att få livet i staden normalt igen.

SEPS koordinear arbetet tillsammans med ministeriet för offentliga arbeten, utbildningsministeriet, elbolaget EDTL, lockala myndigheter och allmänheten.

I måndags godkände ministerrådet två dagars ledighet för alla anställda för att rensa huvudstaden.

Sedan dess har ministeriet för offentliga arbeten och stadsfullmäktige rensat brunnarna med hjälp av Östtimors försvarsmakt, F-FDTL, anstäldla och studenter.

Timors karismatiske tidigare president, Kay Rala Xanana Gusmão, syntes också delta i människors arbetetr med att rensa upp från lera och skräp som flutit ut över gatorna och hindrat människors aktiviteter.

Chefen för Timors nationella polis (PNTL), Faustino da Costa, sade att poliser hjälpte till med att rensa bostäder, skolor och presidentpalatset.

Vi har mobiliserat1.200 poliser för att rensa drabbade områden, sade Faustino.

Generalmajor Lere Anan Timur i F-FDTL organiserade också 500 ur F-FDTL:s personal för att hjälpa till med att städa upp i huvudstaden Dili med skolor och andra påverkade områden.

Nödhjälp till människor är viktigast. Det är inte längre krig, så F-FDTL:s uppdrag är att hjälpa människor som lider. En sådan attityd av socialt uppförande har varit av stort värde för vårt folk och vårt land, sade major Lere.

Regering har kallat till brådskande möten i parlamentet för att nå en lösning på det som är ett vanligt problem i monsunsäsongen. Oppositionspartiet Democratic Party (PD) sade att regeringen borde ta det moraliska ansvaret för att ingripa i nödläget och bistå offer.

Regeringen borde veta vad som ska prioriteras och det är för att stärka lla institutioner. Vi över inte varandra, om möjligt borde parlamentet använda artikel 55 (Regiment from Parliament) och kräva att regeringen [ger] den nödhjälp den här nationen behöver för att hindra coronaviruset liksom för översvämningen, sade han igår.

Ordföranden för parlamentskommitté E, Abel Pires da Silva, instämde.

Jag ber oss alla att ägna stor uppmärksamhet till den här situationen. Det här är en allvarlig situation. Det var inte bara förstörelse utan människor förlorade också sina inkomstkällor, sina företag, sina restauranger, sade han.

Katastrofhjälp anländer

SEPS har satt upp 12 grupper för att identifiera de familjer som är hårdast drabbade av översvämningarna innan nödhjälp delas ut. Dess medicinska grupp har börjat ge nödhjälp till evakuerade och offer som fortfarande är i sina hem.

Vi har deltat ut nödhjälp bland annat nudlar, ris, matolja och andra hushållsartiklar till 198 offer i Hera, 20 i Santa Cruzoch 15 i Bidau Santana.

[Stöd till] offer i brandstationen och Imaculada da Conceição Balide (kyrka) kommer när vår grupp har avslutat identifieringen av de behövande, sade han till Tatoli igår.

Babo sade att stöd kommer också att ges till de offer vilkas hem blev totalförstörda, men att det kommer att grundas på General Political Criteria of National Disaster Risk - och kommer också att bero på budgeten.

Vi får se budgeten och lämna in vårt förslag till regeringen, så att ledaren kan lösa denna fråga och återställa våra samhällens hem, sade han.

Källa: Eugenio Pereira, Evaristo Ximenes Martins, Nelia Borges/TATOLI

18 - JSMP uttrycker sin uppskattning av appellationsdomstolen för att den gett distriktsdomstolarna utrustning

Distriktsdomstolarna ges utrustning av appellationsdomstolen för att kunna fungera bättre i enlighet med reglerna i konstitutionen, nämligen att upprätthålla rättvisa å folkets vägnar.

JSMP uppskattar det stöd som appellationsdomstolen gett och detta stöd kan lösa de utmaningar som distriktsdomstolarna hittills har stått inför, sade Casimiro dos Santos, JSMP:s tillförodnade direktör.

Appellationsdomstolen har gett dessa utrustningar från september 2019 tills nu enligt domstolarnas behov enligt nedan:

Baucaus distriktsdomstol fick i januari 2020 utrustning i form av två baracker och en container. Barackerna används av sektionerna för civilrätt och brottmål medan containern används för att lagra föremål från brott. De utrymmen som tidigare användes av sektionerna för civilmål och brottmål används nu som ett rum för domare, ett sessionsrum för mål med en enda domare och ett rum fr åklagare och offentliga försvarare. Tidigare, i november 2019, bidrog appellationsdomstolen med 15 datorer och i september 2019 med sju bilar. Sex bilar är avsatta för domare och en bil för driftfrågor.

Suais distriktsdomstol fick i januari 2020 utrustning i form av en barack och en container samt en skrivare, luftkonditioneringsaggregat och datorer för domstolens tjänstemän och översättare. Precis som Baucaus distriktsdomstol fick Suais distriktsdomstol bilar för domare och en bil för driftfrågor.

Från slutet av december 2019 tills nu har Oekusis distriktsdomstol fått utrustning från appellationsdomstolen i form av 10 datorer, 12 luftkonditioneringsaggregat, en ny stor skrivare, ett skåp för lagring av föremål från brott och två bilar för, en av dessa avsatt för domstolens sekreterare och den andra för driftfrågor.

Dilis distriktsdomstol fick utrustning bestående av laptops för några domare, bilar för domare och en bil för driftfrågor. Dessutom har de badrum, som varit i dåligt skick i flera år, åtgärdats och är nu i gott skick.

Tidigare, i juni 2019, skickade JSMP ett brev [1] till presidenten för appellationsdomstolen med en begäran om lösningar för de utmaningar distriktsdomstolarna stog inför och som påverkade domstolarnas effektiva arbete.

Därför gratulerar JSMP än en gång appellationsdomstolen för dess ansträngningar och allvarliga arbete för att möta dessa utmaningar för att säkra rättvisa för alla i enlighet med lagen. JSMP menar att när domstolarna kan arbeta i trygghet så kommer de att utföra sitt arbetekorrekt och effektivt och detta kommer ytterligare att stärka allmänhetens förtroend för domstolarna och uppnå statens mål att säkra medborgarnas rättigheter avseende deras tillgång till formell rättvisa.

JSMP hoppas att inom en nära framtid appellationsdomstolen också kommer att tillhandahålla utrustning för inspelning till alla distriktsdomstolar, ty inspelningsutrustning är väsentlig, särskilt för att säkra att uttalanden av parterna under bevisprövningen, spelas in och också för att hjälpa domstolarna i beslutsprocessen.

För mer information kontakta Casimiro dos Santos, Acting Director of JSMP, epost santos.cas76@gmail.com eller casimiro@jsmp.tl

[1] http://jsmp.tl/wp-content/uploads/Relatoriu-Informasaun-ba-Prezidente-Tribunal-Rekursu.pdf [En förkortad version av rapporten finns på svenska här … - Tommy Pollák/Östtimorkommittén.]

Källa: Pressmeddelande - Distriktsdomstolarna, 2020-03-18

15 - Översvämning i Dili - arkivet i Centro Nacional Chega! säkrat

Kraftigt regn i Dili fredagen den 13 mars orsakade utbredda översvämningar och skador.

Centro Nacional Chega! (CNC), den institution som följt på Östtimors kommission för mottagning, sanning och försoning (Commission for Reception, Truth & Reconciliation - CAVR), påverkades av översvämningen.

CNC förvarar CAVR:s oersättliga historiska arkiv. Snabba åtgärder av CNC:s personal under översvämningen skyddade detta värdefulla arkiv från skador och förluster.

Med tillstånd från CNC:s direktör Hugo Fernandes återger vi här huvuddelen av hans interna rapport den 15 mars om händelserna:

Inledning

Orsaker till att CNC översvämmades

Senaste tillstånd - vidtagna åtgärder

Framtida planer för arkivcentrumet

Tack för allt stöd från International Advisory Committee och administrativa rådets medlemmar och också för den goda andan hos CNC:s personal för att säkra CNC:s kontor, all elektronisk utrustning, kontorsutrymmen och de historiska arkvien i gott skick och säkra förhållanden.

John Waddingham, Archivist / Manager
Clearing House for Archival Records on Timor Inc.

Källa: Timor Archives - CHART, Clearing House for Archival Records on Timor

13 - Kvinnliga säsongsarbetare får mer än lön för sitt arbete

Vira Vieira tillbringar sex månader om året med arbete långt borta från sin familj i Östtimor, för henne är det bitterljuvt.

Hon saknar sin familj, men för första gången i sitt liv känner hon sig också ekonomiskt oberoende och vet att hennes kunskaper på ett jordbruk inte beror på hennes kön.

Vieira är gruppledare och plockar på en bärodling i norra Tasmanien, där hon ger 160 säsongsarbetare från sitt land stöd - många är kvinnor.

Arbetslösheten är stor där hemmma och i vår kultur, lämnas kvinnor fortfarande förfördelas.

Våra föräldrar tror att vårt arbete är att stanna hemm och laga mat i köket, men efter att jag börjat arbeta här, har jagt lagt mäkre till att flickorna verkligen presterar bra.

Efter några veckors arbete inser de att de kan göaut;ra jobbet lika bra som mäaut;n.

Hillwood Berries chef Simon Dornauf sade att träaut;dgårdsodling har varit en mansdominerad näaut;ring men att det håller på att ändras.

Mjuka frukter som bär är ömtåliga och behöver en mängd omsorg och finner i hanteringen - ingenting är tungt när man plockar jordgubbar, så alla kan göradet, sade han.

Majoriteten av våra arbetare är kvinnor och verkligen flitiga när det geäller planering och lett sig till dessa roller, det handlar inte bara om att köra traktor och slå i stolpar.

‘Det är helt annorlunda än hemma’

Vieira började arbeta under Seasonal Worker Program 2017 med 40 andra från Östtimor.

Vi var den första gruppen hemifrån i Tasmanien. Nu finns det fler än 160 östtimoreser här och antalet kvinnor fortsätter att växa, sade hon.

Att vara gruppledare kan vara utmanande, att leda många människor med olika kulturer och egenskaper. De bor långt från hemmen så jag försöker att hindra dem från att få hemlängtan.

Jag hjälper dem att lära sig att arbeta på gården då det är mycket annorlunda än hemma. Vi har inte de här sorterna bär, tom jordgubbar, och den största skillnaden är hur de är planterade.

Vieira sade att det inte finns kanaler och bevattningssystem hemm, så det har tagit tid att förstå dem.

Hon arbetade för Förenta Nationerna i Östtimor, men när det fredsbevarande uppdraget upphörde och stängdes ner, blev hon arbetslös igen.

Sedan de stängde har många kämpat för att hitta nya arbeten. 2018 hade vi omkring 20.000 ansökningar till säsongsarbetsprogrammet (Seasonal Worker Program), men bara omkring 4.000 är här i Australien, sade Vieira.

Utbildningen är låg, hustrumisshandel och en brist på information om arbete hemma. Jag vet att det är någonting regeringen arbetar med.

Jag har pratat med en del andra kvinnliga arbetare här som har sagt att deras män inte arbetar hemma. Lönerna är låga, en barnvakt kan få 100 dollar per månad, vilket är litet.

Bättre utbildning

Efter en säsongs arbete kan hon skicka sin dotter till en bättre skola och hjälpa till med att betala hennes mors räkningar.

Förra månaden fingranskades säsongsarbetarprogrammet på grund av bristande levnadsförhållanden för arbetare i Tasmanien, men på Hillwood Berries förblev Dornauf lugn för sina förhållanden.

Vi är stolta över de förläggningar vi erbjuder våra arbetare, vi vill ge dem alla anledningar att vilja komma tillbka nästa säsong.

Han sade att det finns många anledningar till att arbetarna är här.

Alla har individuella mål, spara för att bygga ett eget hus ellr hjälpa sin syster genom college; en del försörjer sina familjer eller vill bara ha det bra.

Jag är glad att jag kan hjälpa dem med det här.

Kvinnliga arbetare

För Lupe Veatupu gäller i stort sett samma sak. Hon har tillbringat två säsonger som arbetare i Tasmanien och är glad över att hon kan göra samma arbete som män gör hemma i Tonga.

Första gången jag var här var jag rädd, därför att det är första gången jag verkligen arbetar på gården, sade hon.

Efter den andra dagen var det häpnadsväckande. Hemma hänger vi bara omkring och gör hushållsarbetet med familjen - jag trodde aldrig att jag skulle bli en chef långt hemifrån, som en manlig plockare.

Vi får lön varannan vecka och att skicka pengar hem är prioriterat, och för mig som är här tillsammans med min man och vi försöker att spara pengar för våra universitetsavgifter.

Vi är tacksamma för att vi kan skicka hem pengar till familjen, unna oss något och spara pengar för framtiden.

Ordföranden för Tasmaniska jordbrukskvinnor, Belinda Hazell, sade att hon var lycklig över att kvinnliga säsongsarbetare gavs tillfälle att arbeta på gården.

Det är ett ömsesidigt utbyte, Det berikar vårt samhälle och låter oss lära av dem och höra mer om deras kultur, sade Hazell.

Vi måster försäkra oss om att vi i Tasmanien har stödmekanismer, att vi har adekvata förläggningar och att de betalas ordentligt för det arbete de gör.

Källa: Eden Hynninen/ABC News

13 - La'o Hamutuk: Global ekonomisk utveckling slår hårt mot Östtimor

Sedan 2015 har Östtimors statsinkomster till stor del bestått av intäkter från investeringar av kapital i oljefonden och inte royalties och skatter från utvinning och export av olja och gas.

I detta på investeringar beroende förhållande har La’o Hamutuk beslutat att granska hur ändringar i de globala ekonomiska och finansiella marknaderna kommer att påverka den finansiella kapaciteten och stabiliteten i Östtimors regerings handlande. Även om vi inte kan påverka dessa förhållanden måste vi förstå dem.

Den här artikeln är en preliminär analys av hur de senaste ändringarna - från den 12 februari till den 12 mars 2020 - påverkar vår oljefond (Petroleum Fund - PF).

Fallande priser på eget kapital

Börserna i USA och andra länder sjönk omkring 26 % de senaste 30 dagarna. PF ägde omkring 6,6 miljarder dollar i aktier i slutet av 2019. Därför har vi omkring 1,7 miljarder av våra aktiers marknadsvärde. Men marknaden är mycket labil och vi har inte behov av att sälja våra aktier just nu. Om marknaden studsar tillbaka (som den gjorde 2019) kommer vi att förlora mindre pengar, men om den fortsätter att falla (som den gjorde 2008), skulle vi kunna förlorA mycket mer.

Östtimors oljefond var den enda i världen som inte förlorade pengar under den globala ekonomska krisen 2008, därför att vi inte hade investerat i aktier. (Norge förlorade omkring 90 miljarder dollar.) 2010, när lagen om oljefonden ändrades för att tillåte mer av fonden att användas för att köpa aktier, frågade La'o Hamutuk Hur kommer Östtimors regering att svara oppositionen och den allmänna oron när oljefonden förlorar i värde på grund av marknadskrafter utom dess kontroll ellerpå grund av ett dåligt beslut av en utomstående chef? Hur kan vi försäkra oss om att vi inte köper när priserna är höga och säljer när de är låga?

Även om vi inte säljer aktierna, kommer saldot i oljfonden att användas för att beräkna riktlinjen för uppskattad hållbar inkomst (Estimated Sustainable Income - ESI) för hur mycket som kan tas ut hållbart från oljefonden. En minskningen på 1,7 miljarder dollar i fondens saldo minskar ESI med 51 miljoner dollar - omkring två gånger så mycket som staten ger ut för jordbruket varje år.

Fallande räntor

Det mesta av oljefonden är investerat i statsobligationer, inklusive 7,9 miljarder dollar (i slutet av 2019) i sådana utgivn av Förenta Staterna och 1,6 miljarder i andra länders. Avkastningen från medellånga USA-obligationer har fallit till mindre änhälften av sina föregående nivåer. Förra året fick oljfonden 420 miljoner dollar i räntor och utdelningar och det skulle kunna minska till 200 miljoner om räntor förblir där de är. Om de sjunker ytterligare får Östtimor ännu mindre i räntor och utdelningar.

Fallande oljepriser

Även om olje- och gasexport inte längre är Östtimors huvudsakliga inkomstkälla (och kan vara helt slut om omkring tre år), så får onden fortfarande en del intäkter från den. Förra året antog finansministeriet att olje- och gasintäkterna 2020 skulle vara 595 miljoner dollar baserat p å ett förväntat Brentpris på olja på 62 dollar per fat. Men den 13 mars var priset 33 dollar. Om priset stabiliseras omkring 35 dollar kommer oljeintäkterna 2020 att vara mindre än hälften av det som ministeriet antagit och ESI skulle minska med omkring 12 miljoner dollar. Om det minskar mer, så kommer inverkan att bli ännu allvarligare.

Låga oljepriser kommer att begränsa utvecklingen av oljefyndigheter över hela globen inklusiveo Östtimor. Om de förblir låga kommer projekt att vara mindre profitabla för bolagen och Bayu-Undan skulle till och med kunna stoppa produktionen tidigare än 2022, vilket nu är planerat. (Det hände med Kitan 2015.)

Bolag och investerare kommer att ompröva ekonomin hos varej framtida projekt - inklusive prospektering på land, Buffalo, Chuditch, Greater Sunrise och Tasi Mane - vilket kanske kommer att leda till fördröjningar eller annulleringar. Den auktionsrunda som ANPM för närvarande genomför kanske attraherar mindre intresse, därför att bolag tvekar att starta eller investera i nya projekt, när de är osäkra på om de kommer att göra vinster.

Avslutning

Om priserna och räntorna diskuterade ovan inte blir sämre (eller bättre) under återstoden av året, kommer Östtimors oljefonds investeringar i slutet av 2020 ha gjort en nettoförlust på omkring 1,5 miljarder dollar, mer än två miljarder mindre än de 640 miljoner dollar i vinst som finansministeriet uppskattade i förslaget till budget för 2020. Dessutom kommer royalties och skatter från olja och gas att vara 300 miljoner dollar mindre än regeringen ‘försiktigt’ förutsatte.. Förlusterna skulle kunna fortsätta kommande år.

Förra året förutspådde La'o Hamutuk att oljfonden skulle kunna vara tömd 2028 även om den inte används för att betala investeringaran i Tasi Mane-projektet. Om de nuvaranden globala trenderna består så kommer detta att ske åtskilliga år tidigare.

Den avgående 8:e regeringen avser att ta ut 250 miljoner dollar från oljefonden därför att statsapparaten inte kan fortsätta att fungera utan detta. Sedan januari (som 2018) har minskade statsutgifter försvagat Östtimors hela ekonomi, gjort fattiga människor ännu fattigare. Denna minskade ekonomiska aktivitet understryker hur mycket befolkningen är beroende av att staten ger ut pengar från oljefonden - och hur svag resten av vår ekonomi är.

De senaste hoten mot fondens medellånga överlevnad är inte nya och skulle kunna bli ännu större på grund av klimatförändringarna och fondens minskade saldo. De påminner oss om att Östtimor trängande behöver diversifiera sin ekonomi bort från petroleum och investeringar. Det är hög tid att investera i våra barns hälsa och utbildning, så att vår produktiva, hållbara och rättvis ekonomi - jordbruk, lätt industri och ekoturism - kan ge vårt folk möjlighet att överleva och frodas. Det är den enda vägen för att uppnå oljfondens löfte att gynna framtida generationer.

Källa: Från http://laohamutuk.blogspot.com/, som innehåller grafik och länkar. En PDF-version finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/2020/LHGlobalEconDevHitTL13Mar2020en.pdf

11 - Östtimors regering överväger att ta ut 250 miljoner dollar ur oljefonden

Östtimors regering planerar att på onsdag i Dili diskutera ett uttag på 250 miljoner dollar ur landets oljefondför att stärka finansdepartementets konto, sade i tisdags interimsministern för finanser Sara Lobo Brites i ett pressmeddelande.

Ministern sade också till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa att förslaget på onsdagen skulle presenteras för ministerrådet och, om det antogs, skulle skickas till parlamentet för debatt och godkännande.

Lobo Brites sade i förra veckan att den timoresiska regeringen skulle kunna stå inför allvarliga likviditetsproblem i maj och för närvarande bara har tillräckligt med pengar för att finansiera offentliga utgifter i mars och paril samt att tillgångarna på finansdepartementets konto är ungefär 125 miljoner dollar.

Förslaget kommer att diskuteras i en tid med förnyad politisk spänning, när premiärminister Taur Matan Ruak lämnat in sin avskedsansökan för mer än två veckor sedan och osäkerhet om huruvida och när det kommer en ny regering, med interimsministerns uttalande att om överföringen av medel till finansdepartementets konto inte blir godkänd, regeringen inte har några pengar att arbeta med.

Tillskottet till finansdepartementets konto har de senaste åren varit i fokus för en del kontroverser om olika tolkningar av tillämpningen budget- och finanshanteringslagen i i oljefondslagen enligt Lusa.

Östtimors oljefond hade ett kapital på 17,69 miljarder dollar i slutet av december 2019 enligt fondens rapport för det fjärde kvartalet.

Bruttointäkterna uppgick till 156,82 miljoner och utgifterna till 552,48 miljoner.

Det mesta av dessa utgifter - 549 miljoner - var överföringar till statsbudgeten enligt samma dokument.

Källa: macauhub

11 - USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter: Östtimor

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk republik med många partier. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister som ledare för en koalitionsregering med tre partier. President- och parlamentsvalen 2017 var också fria och rättvisa. I kontrast mot föregående år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Den nationella polisen (PNTL) upprätthåller intern säkerhet. Militären (F-FDTL) är ansvarig för extern säkerhet, men har också visst ansvar för inrikes säkerhet. PNTL är ansvarigt inför inrikesministeriet och F-FDTL inför försvarsministeriet. Försvarsministern var tillförordnad inrikesminister under året. Civila myndigheter utövade effektiv kontroll av säkerhetsstyrkorna.

Betydande problem med mänskliga rättigheter omfattade bland annat: korruption, våld mot kvinnor och barnarbete.

Regeringen vidtog en del åtgärder för att åtala anställda i säkerhetsstyrkorna, som utövade överdrivet våld, men undvek att utreda korruption (och brott mot arbetsrättslagar av) hos politiker, regeringsmedlemmar och ledare i landets självständighetskamp. Allmänhetens uppfattning om straffrihet kvarstår.

Läs hela rapporten (22 sidor på engelska) på https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/TIMOR-LESTE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. Rapportens huvuddelar är

 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from:
 2. Respect for Civil Liberties, Including:
 3. Freedom to Participate in the Political Process
 4. Corruption and Lack of Transparency in Government
 5. Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights
 6. Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons
 7. Worker Rights

Källa: Country Reports on Human Rights Practices for 2019/United States Department of State•Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

10 - Koalition bekräftar att Xanana ska leda regering igen - om Lú-Olo godkänner det

Majoritetskoalitionens talesperson säger att CNRT:s ordförande Gusmãos namn nämndes i ett brev sänt till president Lú-Olo i morse. Det är första gången som koalitionen har bekräftat vem som ska leda regeringen, om den bildas av koalitionen.

Dili. Xanana Gusmãos majoritetskoalition har formellt nominerat honom till att ersätta Taur Matan Ruak som premiärminister, om president Francisco Guterres Lú-Olo godkänner den alternativa regeringen.

Koalitionens talesperson, António da Conceição, sade att Gusmãos namn nämndes i ett brev överlämnat till presidenten i morse som skissade på mandatet för den presumtiva regeringen.

Brevet nämner uttryckligen att den nya koalitionen väljer Kay Rala Xanana Gusmão som premiärminister i den nionde regeringen när presidenten godkänner [den], sade han före koalitionsledarnas möte med presidenten i morse.

Gusmão, tidigare premiärminister och president, leder koalitionens största parti CNRT. Men koalitionen hade tills i morse inte bekräftat vem som skulle vara ansvarig, om den bildade regering.

Premiärminister Taur lämnade in sin avskedsansökan till president Lú-Olo förra månaden efter den regerande AMP-koalitionens, som bland andra omfattade Gusmãos CNRT, kollaps. Xanana Gusmão tillkännagav den 22 februari att han hade samlat en koalition bestående av sex partier och totalt 34 mandat, en majoritet av den lagstiftande församlingens 65.

Emellertid har president Lú-Olo ännu inte formellt godtagit avskedsansökningen.

Gusmão, 73, en tidigare motståndshjälte, var Östtimors förste president 2002-2007 och premiärminister från 2007 till 2015. Hans konflikt med den Fretilinanknytne presidenten Francisco Guterres, som avvisade nio av Gusmãos föreslagna ministrar 2018, har varit en avgörande faktor för den nuvarande regeringen.

Under sitt första möte med presidenten förra veckan uppmanades koalitionen att gå iväg och hålla en gemensam kongress för alla sex partier. I stället höll Democratic Party (PD) en egen nationell kongress i förra veckan och under veckoslutet höll de återstående koalitionspartierna KHUNTO, UDT, CNRT, Frente Mudança (FM) and PUDD sina.

Det är inte nödvändigt att hålla en gemensam kongress, därför att det inte [behövs] för att uppfylla kraven på parlamentsledamöter, hävdade Conceição.

Conceição, PD:s ordförande, sade att koalitionen överväger om den har uppfyllt kraven framförda av president Lú-Olo förra veckan.

Till den 7:e dennes har alla [partier] hållit sina möten. Och idag har överlämnat ytterligare tt brev … som bekräftar, en gång till, koalitionens vilja att bilda den 9:e konstitutionlla regeringen, sade han.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

10 - Påven skjuter upp Östtimorbesök till nästa år

Dili. Republikens president Francisco Guterres Lú Olo hade idag ett möte med Vatikanens representant i Östtimor, Marco Sprizzi, som informerade honom om att påve Franciskus har skjutit upp sitt officiella besök i Östtimor till ästa år vid ett datum som ska bestämmas senare.

Påvens beslut beror på coronaviruset Covid-19, som fortsätter att sprida sig med hög fart och därför ska massmöten undvikas.

Förberedelser för påvens besök har redan påbörjats.

I det brev som överlämnades av Vatikanens representant till presidenten uttryckte den Heliga stolen sin uppskattning av den goodwill och det samarbete timoresiska myndigheter utfört för att säkra besökets framgång.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

09 - Lokalkännedom för miljömedvetna turistval

Den senaste resehandboken från Lonely Planet, Sustainable Escapes, skriver om världesn bästa miljömedvetna reseupplevelser och platser att besöka.

Läs ett redigerat utdrag här i Otago Daily Times (Nya Zeeland).

Februari

25 - Premiärministern erbjuder sig att avgå efter koalitionens kollaps

Taur Matan Ruak erbjuder sig att avgå när sydostasiatiskt land står inför politisk instabilitet.

Östtimors premiärminister har skickat ett avskedsbrev till presidenten efter att koalitionen som stödde honom i parlamentet kollapsat och kastat det lilla sydostasiatiska landet ut i ny politisk osäkerhet.

Jag har skickat ett [avskeds-] brev till presidenten, sade Taur Matan Ruak till reportrar efter att ha mött president Francisco Guterres i tisdags.

Han sade att han var beredd att stanna kvar i ämbetet tills avskedet beviljas för att garantera regeringsaktiviteter i vårt land.
[Originalet har här ett foto av Taur Matan Ruak. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Östtimors röstande valde den tidigare gerillakämpen till president

Ruak har lett Alliansen för framsteg, den majoritetskoalition som bestod av hans parti, Popular Liberation Party, CNRT, lett av tidigare prsidenten Xanana Gusmão, och ungdomspartiet KHUNTO.

De senaste veckorna skakades koalitionen av en politisk kris efter att den regerande koalitionen misslyckats med att få sin budget förra månaden trots att den är i majoritet.

I ett slag mot Ruakavstod Gusmãos CNRT från att rösta för budgeten enligt Inside Story, vilket ledde tiöll att Ruak förklarade att deras politiska allians var avslutad.

Misslyckandet att få budgeten godkänd orsakar betydande finansiella problem för landet, med förbud för nya program och ökningar av ministeriernas budgetar så att regeringen är beroende av månatliga förlängningar av sin budget för 2019.

Krisen utvecklades trots försök att stabilisera det politiska systemet med extra val 2018.

Trots att Östimor i stort sett har förblivit fridfullt sedan det fick självständighet , har det haft tider med politisk instabilitet och våld.

I början av 2018 upplöste president Guterres parlamentet och utlyste nyval i ett försök att få slut på fientligheterna skapade av resultatet 2017, när det vinnande partiet, Fretelin, var oförmöget att skapa en koalition för en majoritetsregering och oppositionspartierna blockerade lagstiftning.

Men 2018 års valkampanj stördes av ändå av spänningar och våld samt anklagelser mot både Gusmão och Ruak för olämpligt uppförande.

När koalitionen med Gusmãos CNRT, Ruaks People’s Liberation Party och mindre oberoende partier fick 34 av parlamentets 65 mandat, förutsades av många att Gusmão skulle bli premiärminister, men Ruak blev vald att leda regeringen.

Gusmãos nya allians skulle bli landets nionde regering sedan det uppnådde självständighet 2002.

Ruak, en tidigare gerrillakämpe, har tidigare också varit Östtimors president. 2012 slog han sin rival, den nuvarande presidenten Francisco Lú-Olo Guterres och mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta i ett presidentval.

Källa: The Guardian

24 - Tillbaka till framtiden i Dili

Xanana Gusmão tycks redo att leda en ny koalitionsregering i Östtimor

Lördag morgon kom det allmänt förväntade tillkännagivandet av en ny parlamentarisk majoritet i Östtimor ledd av Xanana Gusmão. Förutsatt att den installeras av president Francisco Lú Olo Guterres, kommer alliansen att bli landets nionde regering sedan självständigheten återupprättades i maj 2002.

Samlade vid ett långt bord i Dili för tillkännagivandet var representanter för sex partier, det största ­ Xanana Gusmão’s CNRT ­ med 21 mandat. Utöver Gusmão var ledare för Democratic Party (fem mandat), KHUNTO (fem mandat) och tre mindre partier United Party for Development and Democracy, Frente Mudanca och Timorese Democratic Union.

Även om de mindre partierna bara kommer med var sitt mandat till bordet, så är de nödvändiga för att ge den nya koalitionen 34 mandat, en majoritet av parlamentets 65 mandat. Tillsammans med Democratic Party var de tre inte med i den tidigare Alliance for Change and Progress (AMP), som har styrt i 18 månader efter valet 2018.

Lördagens tillkännagivande följer på en extraordinär kris utlöst av AMP-regeringens misslyckande med att få sin budget för 2020 godkänd i förra månaden trots att den hade majoritet. Som en rejäl skrapa till sin partner, premiärminister Taur Matan Ruaks Popular Liberation Party, avstog Gusmão’s CNRT från att rösta. Efter omröstningen förklarade Ruak att AMP-alliansen med CNRT, PLP (åtta mandat) och KHUNTO var över.

Misslyckandet att få budgeten godkänd kastade också tillbaka landet till dess duodecimala reservsystem för budgeten. Baserat på månadsvisa förlängningar av 2019 års budget systemet hindrar nya program och ökningar i ministeriernas budgetar. Östtimors ekonomi förblir i stor utsträckning beroende av regeringens utgifter och återgången till reservsystemet gavs allmänt skulden för att ha bidragit till den ekonomiska tillbakagången 2017 och 2018.

Medan Östtimor väntade på en lösning av den politiska återvändsgränden de senaste månaderna, föreslog Gusmão och CNRT en till extra valrunda, men president Guterres, en högt uppsatt medlem i oppositionspartiet Fretilin, och de flesta andra politiska partierna krävde en förhandlad omvandling av regeringen med det nuvarande parlamentet.

I ett försök att lösa dödläget konsulterade presidenten partierna och organiserade ett möte med äldre historiska ledare, bland andra den tidigare presidenten José Ramos-Horta, Fretilin-ledaren Mari Alkatiri, premiärminister Ruak och militärbefälhavaren general Lere. Kritiskt, Xanana Gusmão var inbjuden men deltog inte.

Lördagens tillkännagivande avslutar den här perioden av osäkerhet, åtminstone för tillfället. De två partierna som uteslutits från den nya koalitionen, Fretilin och PLP, rapporteras ha försökt forma kärnan i en ny regering i sista minuten, men tycks bara fått sina 31 egna mandat. Tidigare i veckan sade Fretilin att de skulle försöka bilda en regering efter nästa ordinarie parlamentsval, som ska hållas 2023.

Vad som händer härnäst kommer att bevakas spänt och kommer att utvecklas i två faser.

Den nya parlamentsalliansen kommer att presentera sig för presidenten senare i veckan. Han behöver inte godkänna den som den nya regeringen och kan i stället utlysa ett nyval. Men den klara majoritet som den nya alliansen har och presidentens tidigare uttalade åsikt att ytterligare ett extra val ska vara den sista utvägen, gör det troligt att han kommer att göra det - förutsatt att inga sprickor uppstår i sexpartiöverenskommelsen. I det fallet förväntas allmänt Gusmão själv bli den nye premiärministern, även om en del har föreslagit att uppdraget skulle kunna gå till Ramos-Horta, som bidrog till att skapa den nya alliansen. (Ramos-Horta för sin del insisterar på att det ska bli Gusmão och har antytt att det var ett krav bland några av de mindre partierna.)

Att utse en ny regering kräver också ett formellt avsked av den nuvarande regeringen, som presidenten betonade idag. Snarare än att helt enkelt avgå som premiärminister är det möjligt att Rusk kommer att tvinga fram en förtroendeomröstning i parlamentet, med säkerhet skull symbolisera ett djupt brott mellan tidigare allierade.

Presidentens beslut väntas i början av mars. Antagandes att den snabbt utses till regering kommer nästa fas - presentationen av regeringsmedlemmarna för presidenten - att bli kritisk. Den nuvarande regeringens sammanbrott var resultatet av flera faktorer, men främst bland dem var president Guterres vägran att godkänna nio ministrar från CNRT och KHUNTO med hänvisning till juridiska utredningar av deras dåliga uppförande eller dåliga moraliska anseende. Hans ståndpunkt skapade ett politiskt dödläger som nu har varat i 18 månader och resulterat i en verkställande regering dominerad av ministrar från de mindre partieran i AMP, PLP och KHUNTO, trots att CNRT är det största allianspartiet. Ett frustrerat CNRT var aldrig nöjt med hur RUAK hanterade denna fråga med presidenten, men det är svårt att se hur vad som skulle ha kunnat göras annorlunda, annat än att avgå som premiärminister.

Utnämnandet av ministrar i den nya regeringen är därför kritiskt för hur situationen kommer att utvecklas vidare. Om ingen kompromiss mellan presidenten och och den nye premiärministerna är möjlig. är det inte troligt att nyckelfrågorna för det nuvarande dödläget kommer att ändras. Faktiskt så sade presidenten idag att den nya alliansen borde tänka noggrannt innan den nominerar samma 9 ministrar. Lösningen kan vara, som José Ramos-Horta har noterat, en dialog och kompromiss. I praktiken är det trolig att den nye premiärministern kommer att behöva ge efter när det gäller vissa ministrar för att få presidenten att göra motsvarande ändring. För sin del måste president Guterres kanske konfrontera Gusmão själv som premiärminister, en svårare uppgift än att förhandla med Ruak, som upprätthöll hjärtliga förbindelser.

Den nya regeringen skapar därför en scen för en öppnare konstitutionell konfrontation mellan de två verkställande organen och ett nytt kapitel i Östtimors utmanande första erfarenhet av samexisten mellan en Fretilin-president och en CNRT-ledd regering.

När det gäller framtiden så vet man att Gusmão vill ha ett extra val och att oppositionsledaren Mari Alkatiri har offentliggjort sin tro att den nya alliansen kommer att tvinga fram en institutionell kris för att tvinga fram ett extra val. Om det inte händer något när det gäller ministrarna är det fakstiskt möjligt att Gusmão protesterar genom att avgå från sitt uppdrag som premiärminister och skickar landet till valurnorna.

Åtskilliga komplicerande faktorer finns. För det första så är de mindre partierna i den nya koalitionen öppet oentusiastiska inför utsikten av ytterligare ett extra val och kommer inte att vara ivriga att avsäga sig de ministerier de kommer att belönas med för att ha gått med i alliansen. Den smala majoriteten kommer aockså att ge dem avsevärd makt inom den nya alliansen. Trots det kommer Gusmãos auktoritet att vara avsevärd, särskilt de första månaderna, och han kan mycket väl få som han vill.

För det andra så skulle självklart ett sådant handlande öppna dörren för en alternativ allians med Fretilin och PLP som kärna. Utöver detta är det en större fråga om huruvida ett tidigt extra val skulle påtagligt ändra dödläget. Notabelt är att presidentens mandat går fram till början av 2022, lite mer än två två från nu och att parlamentet inte kan upplösas hans sista sex månader.

När det gäller politik mer i allmänhet så belyser lördagens tillkännagivande åtskilliga intressanta saker. Xanana Gusmão har återigen visat sin auktoritet för en rad mindre östtimoresiska partier och sitt avundsvärda rykte som koalitionsbyggare. Fretilin, för sin del, misslyckades med att skapa en majoritet trots sin relativt lovande position.

Samtidigt har Gusmão nu förlorate en viktig allierad i Ruak och PLP. Utöver frågan om att utse ministrar så finns det andra spänningar mellan PLP och CNRT, inklusive det sätt utvecklingsministerier och processer har hanterats av regeringen och frånvaron av Gusmão i det dagliga beslutsfattandet. Till slut kollapsade AMP under detta tryck och Ruak är brett känd för att ha känt sig förödmjukad och arg av behandlingen vid budgetomröstningen. PLP har nu anmärkningsvärt vänskapligaer relationer med Fretilin, vilket skulle kunna ha viktiga följder i framtida val, men det är också sant att en sexpartiallians skulle kunna visa sig avsevärt svårare att hantera än en trepartiallians. Hur allt detta kommer att utspela sig före de ordinarie valen 2023 - eller ett tidigare extra val - kommer att bevakas noga.

Michael Leachär professor i statskunskap och internationella relationer vid Swinburne University of Technology.

Källa: Michael Leach/Inside Story

21 - Oljeborrning på land skulle bli landets första

Den unga australiska oljeprospekteraren Timor Resources är ett steg närmare att göra historia i det unga landet Östtimor, som blev en suverän stat bara för 18 år sedan.

Timor Resources informerade Rigzone om att det har säkrat finansiering på upp till 30 miljoner USA-dollar från investmentgruppen Lakehouse för att undersöka sin inmutning i Östtimor och lade till att de sista hålen borrade på land i den dåvarande portugisiska kolonin avslutades 1972.

Vi har … - nu behöver vi bara lite tur kommenterade Suellen Osborne, Timor Resources VD i ett skrivet uttalande. ‘ I dessa tider av fred och samarbete är det rätt tidpunkt för Östtimor att få utländska investeringar på land i arbetet för en ljus framtid för landet.’

Timor [Resources] bekräftade i onsdags att det planerar att borra fem undersökningshål på Östtimors sydkust i år och planerar att borra ytterligare fem i början av 2021. 426-dagarsprojektet kommer att börja i maj och riggen är på väg från Förenta staterna och borde komma fram till det sydostasiatiska landet nästa månad, tillade bolaget. Bolaget har två landbaserade kontrakt för produktionsdelning i Östtimor och konstaterar att två historiska oljeupptäckter på dess område - avslutade innan någon seismisk undersökning utfördes - lämnades outnyttjade av geopolitiska skäl.

Vi avslutade 340 kilometer i 2D seismiska under 2018 och början av 2019, fortsatte Osborne. Det ledde till en obereonde tredjepartsvärdering av P50 342 miljoner fat uppskattad prospekteringstillgång för totalt pumpbara tillgångar utan risk, vilket visar att 20 miljoner fat oljekevivalenter i inmutningen är en stor möjlighet.

Bolaget konstaterade, att vid upptäckt, planerar det att installera ett tidigt produktionssystem så att effektiv småskalig produktion kan börja. Det noterade att de fem för borrning i å planerade hålen omfattar Karau, Kumbilli, Laisaipi, Lafaek och Raiketin i inmutning A. Vid upptäckt kommer ytterligare borrning att ske. En 1000 Loadcraft-rigg från Eastern Drilling kommer att borra hålen och Weatherford tillhandahåller ledningar och sprängämnen tillsammans med andra underentreprenörer från Indonesien, konstaterade Timor Resources också.

Det finns stora förhoppningar att borrningsprojektet kommer att leda till en större upptäckt, anmärkte Osborne.

I själva verket uttryckte Timor Resources tillförsikt över att kunna tillkännage en upptäckt av mer än 100 miljoner fatekvivalenter före årets fjärde kvartal.

Fasta arbetssamarbeten är nyckeln till framgång i vår industri och kommer, i detta fall, låta oss fokusera på att maximera effektiviteten i vårt nuvarande borrningsprojekt för att möjliggöra produktion men också positionera oss bra för att konkurrea om andra inmutningar på land i en framtida budgivningsrunda som är på gång, sade Osborne. Vi är mycket stolta över det vi har uppnått i Östtimor och glada över att ha stöd från Lakehouse Group, som har uppskattat de stadiga framgångar vi har gjort på projektnivån och särskilt med att uoorätta ett starkt förhållande med den östtimoresiska regeringen och de samhällen vi arbetar i och i vilka vi har skapat hundratals arbetstillfällen.

Kontakta författaren via epost, mveazey@rigzone.com.

Källa: Matthew V. Veazey/Rigzone

18 - Alkatiri: Extra val kan inte bli norm

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, hävdade den tidigare premiärministern medan förhandlingarna mellan partierna fortsätter efter den regerande regeringskoalitionens, AMP-alliansens, kollaps.

Dili. Generalsekreteraren i oppositionspartiet Fretilin, Marí Alkatiri, sade att extra val inte kan tillåtas att bli den politiska kulturen i Östtimor.

Den tidigare premiärministern sade att han vill se ett slut på den politiska återvändsgränden efter den regerande AMP-alliansens kollaps. Men han betonade att Fretilin inte vill gå med i regeringen nu.

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, sade han efter ett möte med det mindre Demokratiska partiet (PD) igår.

Fretilin besegrades i valet 2018 av AMP-alliansen, bestående av preimärminister Taur Matan Ruaks PLP, Xanana Gusmãos CNRT och KHUNTO-partiet.

Koalitionen föll isär efter att CNRT hjälpte till att blockera regeringens budget för 2020 i december och PLP har uteslutit att bilda en ny koalition med Gusmãos parti.

President Francisco Guterres Lú-Olo har rätt att upplösa parlamentet och beordra nyval innan mandatperioden gått ut. Men Alkatiri hävdar att det skulle vara ett misstag.

Vi kan inte lösa dispyten och nu går vi mot val? Det är som ett äkta par som grälars och sedan skiljer sig. Fretilin vill inte att det ska vara kulturen, sade Alkatiri.

Alkatiri sade att under sina första tre år av det femåriga mandatet har president Lú-Olo utlyst nyval två gånger och att till skillnad från Europas demokratier har det en stor påverkan på timoresiska myndigheter.

Nu har två [extra] val i vårt land påverkat myndigheterna. Och om det påverkar människos liv, så är det något vi borde undvika, sade han.

Den här veckan kommer FRETILIN-grupper att resa till 10 distrikt med början till enklaven Oé-Cusse och de två samhällen som styrs av partiet.

Källa: Evaristo Soares Martins/TATOLI

11 - CNRT förhandlar om ny regering om presidenten godkänner ministrar

National Congress of East Timor Reconstruction (CNRT), det största partiet i Östtimors regeringskoalition godtar bara att förhandla om en ny regering om presidenten, Francisco Guterres Lú-Olo, gör en reträtt och svär in partiets ministrar.

Duarte Nunes, CNRT:s ordförande, sade till Lusa att denna ändring av presidentens ståndpunkt är en förutsättning för den politiska kraften, ledd av Xanana Gusmão, att godta en ny regering.

Det villkor som ställs av partiet är att om vi bildar en annan regering, så måste presidenten svära in den lista på ministrar som premiärministern presenterade. Det är det enda villkoret som ställs, sade Duarte Nunes i ett uttalande till Lusa.

Lú-Olo förklarade för journalister att att utlysa ett extra val är det sista alternativet för att lösa krisen i landet, att partieri parlamentet måste hitta en lösning och att, tills dess, premiärminister Taur Matan Ruak förblir i ämbetet.

Xanana Gusmão, för sin del, sade i en tv-intervju under veckoslutet att ett extra val är den enda rättvisa och demokratiska lösningen på den politiska krisen i landet.

Detta misslyckande att godkänna budgeten, på grund av röster mot den och röster nedlagda av CNRT:s ledamöter, kommer efter månader av kritik från CNRT av Lú-Olos beslut att vägra svära in mer än ett dussin medlemmar av regeringen, majoriteten från XananaGusmãos parti.

Erkännande att det fortfarande är möjligt för CNRT att delta i en alternativ regeringslösning sade Duarte Nunes att om presidentens position vidhålls, finns det inget intresse från partiet att göra det.

I parlamentet i tisdags refererade Duarte Nunes till motsägelserna hos dem som försöker att skylla krisen på CNRT och fortsättera tt kritisera partiet och dess ledare Xanana Gusmo.

När det gäller situationen för Alliance for Change for Progress (AMP), den valsamverkan som bildat regeringskoalitionen, sade Duarte Nunes ingenting om huruvida det blir en formell upplösning och sade att förståelsen är att den nuvarande premiärministern överlämnar ämbetet om det finns en alternativ lösning.

Källa: LUSA/Macau News Agency

Januari

22 - Östtimors koalitionsregering har spruckit!

Det här är en mycket kort sammanfattning av notiser från tiden 20 - 22 januari 2020. Länkar till notisernas original finns i slutet av sammanfattningen. Sammanfattningen är gjord av Tommy Pollák/Östtimorkommittén.

CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction), det största partiet i koalitionsregeringen, avstod från att rösta på regeringens egen budget i parlamentet fredagen den 17 januari 2020!

Omröstningen blev ett nytt lågvattenmärke för de 18 månaderna av premiärminister Taur Matan Ruaks (ett alias för José Maria Vasconcelos) styre. Regeringen kan falla för gott och det skulle kunna resultera i en recession och månader med politiska strider.

Ruak är ledare för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party - PLP), ett av de tre partierna i regeringskoalitionen Allians för förändring och framsteg (Alliance for Change and Progress - AMP), och kan nu inte längre göra nya utgifter i ett land som är tungt beroende av regeringens ekonomiska stimulanser.

Det stora oppositionspartiet Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent) röstade mot budgeten, som omfattade stora nedskärningar för hälsovård, utbildning och vatten- och avlopp men behöll hundratals miljoner för regeringens kontroversiella infrastruktur för behandling av flytande naturgas och oredivisade transfereringar kritiserade av ekonomer. Att CNRT avstod från att rösta beseglade budgetens öde.

Enligt Timors så kallade duodecimala system - som gäller när årsbudgeten ännu inte gäller - ska en tolftedel av föregående års budget gälla för varje månad. Den senaste gången det här system användes var 2017 och 2018 kastades landet in i en recession.

2017 sjönk BNP med 3,5 % och ytterligare 0,2 % året därefter. 2019 gick det bättre, BNP växte med 4,5 % när budgeten med dess stimulanser godkänts.

Det här är verkligen inte business as usual, sade Michael Leach, professor i internationell politik vid Swinburnes universitet och Östtimorexpert till Crikey. Det här en situation i vilken det största partiet i en regerande allians har misslyckats med att få stöd för sin egen budget. Det har tvingat Östtimor tillbaka till reservsystemet för budgeten, vilket skulle kunna orsaka ekonomisk tillbakagång och inte kommer att vara populärt. Någon måste ge efter.

Ruak, tidigare motståndsledare som var landets president 2012-2017, har utsatts för tryck eftersom han misslyckats med att få godkännande av president ‘Lú Olo’ Guterres av nio ministrar föreslagna av CNRT och, naturligtvis, stödda av CNRT:s ordförande Xanana Gusmão.

Det här har gjort att ett antal departement styrs av ställföreträdande ministar från de mindre partierna i AMP-koalitionen - PLP och Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Den här situationen har skapat spänningar inom AMP-koalitionen, därför att CNRT har tappat kontrollen över avsevärda budgetposter, vilket berövat majoritetspartiet operativ kraft.

Östtimors konstitution förbjuder att förslag presenteras en andra gång under samma parlamentssession. En del inom regeringen i Dili säger att det betyder att det inte blir någon omröstning om budgeten förrän i september. Men det debatteras om huruvida budgeten ska behandlas som andra förslag. Oavsett detta så är det osannolikt att frågan löses inom en snar framtid.

Draget att låta budgetförslaget falla ses allmänt som ett maktspel av Gusmão - nationens firade revolutionshjälte och fortfarande dess mäktigaste politiker. Han har varit president (2002-2007) och premiärminister (2007-2015).

Gusmão och Ruak, en gång vapenbröder, blev osams när den senare var president men försonades före det senaste valet, när PLP ändrade sitt stöd till CNRT i stället för Fretilin.Det verkar nu som om relationen återigen är problematisk och många spekulerar om att Gusmão planerar att driva bort Ruak.

2020 års budgetprocess har både varit kontroversiell och onödigt komplicerad. Efter åtskilliga månaders konsultationer av alla partier liksom allmänheten presenterade premiärministern en budget på 1,95 miljarder US-dollar. Ramaskriet mot detta var utbrett och inkluderade en rapport från parlamentets budgetkommitté om att budget skulle kunna bryta mot konstitutionen. Det ledde till ett andra budgetförslag på 1,6 miljarder som förkastades förra veckan.

Utöver betydande bistånd, med Australien som den största biståndsgivaren, förlitar sig Östtimors regering för finansiering nästan enbart på sin självständiga oljefond. Den är nu värd omkring 16 miljarder dollar och har finansierats med royalties från Bayan-Udan-projektet i Timorhavet mellan det lilla landet och Australien.

Men detta intäktsflöde är ändligt och tillgångarna spås vara uttömda 2023. Efter att en FN-domstol förkastat ett havsgränsavtal med Australien 2018, som den bedömt som ojämnlikt, var den av Gusmã för CNRT formulerade lösningen att för 650 miljoner dollar köpa ut de utländska parterna ConocoPhillips och Shell ur en annan, oexploaterad tillgång känd som Greater Sunrise.

Nästa steg är ett kontroversiellt projekt för att processera flytande naturgas på landets avsides belägna sydkust, känt som Tasi Mane-projektet. Det skulle kunna kosta så mycket som 12 miljarder dollar och inbegriper en rörledning under havet tvärs över en farligt djup havsgrav.

Guterres, som antas redan ha fört informella diskussioner med alla politiska partier före budgetförslagets förkastande, har mycket begränsad makt att agera om inte Ruak avgår - någonting som regeringskällor sade att han inte har för avsikt att göra.

Om det sker, kan presidenten utlysa nyval eller be parlamentet att rösta fram en annan regring efter konsultationer med alla partier.

Möjligheten av en nationell samlingsregering - en mekanism som har fungerat för att lösa tidigare dödlägen - som övervägts ser nu ut att vara död med Fretilin angeläget att vaka ut det hela. Gusmão kan kanske till och med komma tillbaka som premiärminister eller utse en annan CNRT-ledare. I vilket fall som helst fortsätter människorna i östtimor att vara dåligt behandlade av sina åldrade självständighetsledare.

President Lú Olo sade i ett tal lördagen den 18 december att ahn inte skulle använda sin rätt att enligt konstitutionen upplösa parlamentet och orsaka Timors tredje val på tre år. Och han stöder att Taur Matan Ruak stannar på sin post.

Det finns ännu inte något beslut att ändra den politiska situationen. Så [jag] kommer att diskutera med alla [parti]ledare för att höra på deras idéer för att lösa den politiska situationen och föra Timor framåt, sade presidenten.

Denna vädjan om enhet upprepades av oppositionspartiet Fretilin, som hjälpte till vid fredagens omröstning att fälla budgeten. Partiets ställföreträdande ledare Antoninho Bianco sade att det var dags för partiledarn att lösa situationen.

Den här situationen kan väcka alla ledare … att lyssna på varandra och följa varandra, sade han efter fredagens omröstning.

Det är dags att närma sig varandra föra in det här landet i framtiden.

Tilman - Premiärministern kan inte lägga fram en annan budget under 2020

Den tidigare presidentkandidaten och advokaten Manuel Tilman hävdar att premiärminister Taur Matan Ruak kan bli tvungen att vänta till 2021 för att lägga fram 2020 års budget.

Artikel 97 i Östtimors konstitution säger att när ett förslag avslås i den här sessionen [under räkensapsåret 2020] kan de inte lägga en ny budget under 2020. Bara under 2021 kan [premiärministern] lägga ett nytt förslag, sade Tilman till TATOLI på lördagen.

En budgetpatt skulle behöva vara 60 dagar, sade han, innan presidenten kan ingripa, men också att president Lú Olo är tvungen att enligt konstitutionen konsultera partiledarna före ett eventuellt beslut om upplösning.

Källor:

 1. Michael Sainsbury/https://www.crikey.com.au/2020/01/20/timor-leste-budget-slowdown/
 2. Cipriano Colo, Julia Chatarina, Evaristo Soares Martins/http://www.tatoli.tl/en/2020/01/20/pm-governing-coalition-no-longer-exists-after-budget-rejection/

10 - La'o Hamutuk yttrar sig om budgetförslaget

NGO:n La'o Hamutuk har skrivit en längre inlaga till parlamentets budgetkommission med synpunkter på det senaste, reviderade budgetförslaget.

Inlagan avslutas med fem huvudrekommendationer till ändringar i förslaget.

Läs hela inlagan (på engelska) här …

08 - CAC överlämnar 43 korruptionsfall till åklagare

Dili. Östtimors antikorruptionskommitté (CAC) kommer att överlämna 43 fall av påstådda brott till åklagarämbetet tillkännagav ordföranden Sergio Hornai idag.

Hornai sade atthe anklagelserna bara var några av de 73 rapporterna som utreds och omfattar bland annat sex fall som remitterats från andar ministerier.

[I] alla fall måste vi genomföra en grundlig utredning för den allmänne åklagaren (Public Prosecution Service - Ministeriu Publiku – MP) och sedan kommer MP att använda sin kompetens för att (antingen) åtala er arkivera fallen, sade Sergio Hornai.

Han bad landet att vara tålmodigt betärrande den officiella domstolssprocessen.

Vi alla väntar på processerna för alla korruptionsbrott kommer att gå igenom utredningsprocessen, tillade han.

Till media i onsdags sade Hornai att han inte kunde avslöja arten av anklagelser. Men han diskuterade rapporter om oriktigt användande av medel som har cirkulerat runt färja Haksolok, som blivit kvar i Portugal.

Han sade att varje anklagelse kräver en grundlig och noggrann utredning för att avgöra om något brott har blivit begånget.

Ständiga förseningar och kostnadsökningar för den framtida färjan till Oe-cusse och Ataúro-ön har till anklagelser om korruption. Projektet på 15 miljoner US-dollar har ännu inte levererats till Östtimor.

Ordförande Hornai sade att CAC ladrig har varit rädd för att genomföra utredningar, inklusive fartyget Haksolok.

CAC är bara rädd för spöken, sade han med ett leende.

Först publicerat på tetum under rubriken KAK: Seidauk iha Investigasaun Loloos ba Roo Haksolok and KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43.

Källa: Domingos Piedade Freitas/TATOLI

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2020. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.