2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars

Mars

11 - Östtimors regering överväger att ta ut 250 miljoner dollar ur oljefonden Nytt!

Östtimors regering planerar att på onsdag i Dili diskutera ett uttag på 250 miljoner dollar ur landets oljefondför att stärka finansdepartementets konto, sade i tisdags interimsministern för finanser Sara Lobo Brites i ett pressmeddelande.

Ministern sade också till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa att förslaget på onsdagen skulle presenteras för ministerrådet och, om det antogs, skulle skickas till parlamentet för debatt och godkännande.

Lobo Brites sade i förra veckan att den timoresiska regeringen skulle kunna stå inför allvarliga likviditetsproblem i maj och för närvarande bara har tillräckligt med pengar för att finansiera offentliga utgifter i mars och paril samt att tillgångarna på finansdepartementets konto är ungefär 125 miljoner dollar.

Förslaget kommer att diskuteras i en tid med förnyad politisk spänning, när premiärminister Taur Matan Ruak lämnat in sin avskedsansökan för mer än två veckor sedan och osäkerhet om huruvida och när det kommer en ny regering, med interimsministerns uttalande att om överföringen av medel till finansdepartementets konto inte blir godkänd, regeringen inte har några pengar att arbeta med.

Tillskottet till finansdepartementets konto har de senaste åren varit i fokus för en del kontroverser om olika tolkningar av tillämpningen budget- och finanshanteringslagen i i oljefondslagen enligt Lusa.

Östtimors oljefond hade ett kapital på 17,69 miljarder dollar i slutet av december 2019 enligt fondens rapport för det fjärde kvartalet.

Bruttointäkterna uppgick till 156,82 miljoner och utgifterna till 552,48 miljoner.

Det mesta av dessa utgifter - 549 miljoner - var överföringar till statsbudgeten enligt samma dokument.

Källa: macauhub

11 - USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter: Östtimor Nytt!

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk republik med många partier. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister som ledare för en koalitionsregering med tre partier. President- och parlamentsvalen 2017 var också fria och rättvisa. I kontrast mot föregående år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Den nationella polisen (PNTL) upprätthåller intern säkerhet. Militären (F-FDTL) är ansvarig för extern säkerhet, men har också visst ansvar för inrikes säkerhet. PNTL är ansvarigt inför inrikesministeriet och F-FDTL inför försvarsministeriet. Försvarsministern var tillförordnad inrikesminister under året. Civila myndigheter utövade effektiv kontroll av säkerhetsstyrkorna.

Betydande problem med mänskliga rättigheter omfattade bland annat: korruption, våld mot kvinnor och barnarbete.

Regeringen vidtog en del åtgärder för att åtala anställda i säkerhetsstyrkorna, som utövade överdrivet våld, men undvek att utreda korruption (och brott mot arbetsrättslagar av) hos politiker, regeringsmedlemmar och ledare i landets självständighetskamp. Allmänhetens uppfattning om straffrihet kvarstår.

Läs hela rapporten (22 sidor på engelska) på https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/TIMOR-LESTE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. Rapportens huvuddelar är

 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from:
 2. Respect for Civil Liberties, Including:
 3. Freedom to Participate in the Political Process
 4. Corruption and Lack of Transparency in Government
 5. Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights
 6. Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons
 7. Worker Rights

Källa: Country Reports on Human Rights Practices for 2019/United States Department of State•Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

10 - Koalition bekräftar att Xanana ska leda regering igen - om Lú-Olo godkänner det Nytt!

Majoritetskoalitionens talesperson säger att CNRT:s ordförande Gusmãos namn nämndes i ett brev sänt till president Lú-Olo i morse. Det är första gången som koalitionen har bekräftat vem som ska leda regeringen, om den bildas av koalitionen.

Dili. Xanana Gusmãos majoritetskoalition har formellt nominerat honom till att ersätta Taur Matan Ruak som premiärminister, om president Francisco Guterres Lú-Olo godkänner den alternativa regeringen.

Koalitionens talesperson, António da Conceição, sade att Gusmãos namn nämndes i ett brev överlämnat till presidenten i morse som skissade på mandatet för den presumtiva regeringen.

Brevet nämner uttryckligen att den nya koalitionen väljer Kay Rala Xanana Gusmão som premiärminister i den nionde regeringen när presidenten godkänner [den], sade han före koalitionsledarnas möte med presidenten i morse.

Gusmão, tidigare premiärminister och president, leder koalitionens största parti CNRT. Men koalitionen hade tills i morse inte bekräftat vem som skulle vara ansvarig, om den bildade regering.

Premiärminister Taur lämnade in sin avskedsansökan till president Lú-Olo förra månaden efter den regerande AMP-koalitionens, som bland andra omfattade Gusmãos CNRT, kollaps. Xanana Gusmão tillkännagav den 22 februari att han hade samlat en koalition bestående av sex partier och totalt 34 mandat, en majoritet av den lagstiftande församlingens 65.

Emellertid har president Lú-Olo ännu inte formellt godtagit avskedsansökningen.

Gusmão, 73, en tidigare motståndshjälte, var Östtimors förste president 2002-2007 och premiärminister från 2007 till 2015. Hans konflikt med den Fretilinanknytne presidenten Francisco Guterres, som avvisade nio av Gusmãos föreslagna ministrar 2018, har varit en avgörande faktor för den nuvarande regeringen.

Under sitt första möte med presidenten förra veckan uppmanades koalitionen att gå iväg och hålla en gemensam kongress för alla sex partier. I stället höll Democratic Party (PD) en egen nationell kongress i förra veckan och under veckoslutet höll de återstående koalitionspartierna KHUNTO, UDT, CNRT, Frente Mudança (FM) and PUDD sina.

Det är inte nödvändigt att hålla en gemensam kongress, därför att det inte [behövs] för att uppfylla kraven på parlamentsledamöter, hävdade Conceição.

Conceição, PD:s ordförande, sade att koalitionen överväger om den har uppfyllt kraven framförda av president Lú-Olo förra veckan.

Till den 7:e dennes har alla [partier] hållit sina möten. Och idag har överlämnat ytterligare tt brev … som bekräftar, en gång till, koalitionens vilja att bilda den 9:e konstitutionlla regeringen, sade han.

Källa: Cipriano Colo/Tatoli

10 - Påven skjuter upp Östtimorbesök till nästa år

Dili. Republikens president Francisco Guterres Lú Olo hade idag ett möte med Vatikanens representant i Östtimor, Marco Sprizzi, som informerade honom om att påve Franciskus har skjutit upp sitt officiella besök i Östtimor till ästa år vid ett datum som ska bestämmas senare.

Påvens beslut beror på coronaviruset Covid-19, som fortsätter att sprida sig med hög fart och därför ska massmöten undvikas.

Förberedelser för påvens besök har redan påbörjats.

I det brev som överlämnades av Vatikanens representant till presidenten uttryckte den Heliga stolen sin uppskattning av den goodwill och det samarbete timoresiska myndigheter utfört för att säkra besökets framgång.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

09 - Lokalkännedom för miljömedvetna turistval Nytt!

Den senaste resehandboken från Lonely Planet, Sustainable Escapes, skriver om världesn bästa miljömedvetna reseupplevelser och platser att besöka.

Läs ett redigerat utdrag här i Otago Daily Times (Nya Zeeland).

Februari

25 - Premiärministern erbjuder sig att avgå efter koalitionens kollaps

Taur Matan Ruak erbjuder sig att avgå när sydostasiatiskt land står inför politisk instabilitet.

Östtimors premiärminister har skickat ett avskedsbrev till presidenten efter att koalitionen som stödde honom i parlamentet kollapsat och kastat det lilla sydostasiatiska landet ut i ny politisk osäkerhet.

Jag har skickat ett [avskeds-] brev till presidenten, sade Taur Matan Ruak till reportrar efter att ha mött president Francisco Guterres i tisdags.

Han sade att han var beredd att stanna kvar i ämbetet tills avskedet beviljas för att garantera regeringsaktiviteter i vårt land.
[Originalet har här ett foto av Taur Matan Ruak. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Östtimors röstande valde den tidigare gerillakämpen till president

Ruak har lett Alliansen för framsteg, den majoritetskoalition som bestod av hans parti, Popular Liberation Party, CNRT, lett av tidigare prsidenten Xanana Gusmão, och ungdomspartiet KHUNTO.

De senaste veckorna skakades koalitionen av en politisk kris efter att den regerande koalitionen misslyckats med att få sin budget förra månaden trots att den är i majoritet.

I ett slag mot Ruakavstod Gusmãos CNRT från att rösta för budgeten enligt Inside Story, vilket ledde tiöll att Ruak förklarade att deras politiska allians var avslutad.

Misslyckandet att få budgeten godkänd orsakar betydande finansiella problem för landet, med förbud för nya program och ökningar av ministeriernas budgetar så att regeringen är beroende av månatliga förlängningar av sin budget för 2019.

Krisen utvecklades trots försök att stabilisera det politiska systemet med extra val 2018.

Trots att Östimor i stort sett har förblivit fridfullt sedan det fick självständighet , har det haft tider med politisk instabilitet och våld.

I början av 2018 upplöste president Guterres parlamentet och utlyste nyval i ett försök att få slut på fientligheterna skapade av resultatet 2017, när det vinnande partiet, Fretelin, var oförmöget att skapa en koalition för en majoritetsregering och oppositionspartierna blockerade lagstiftning.

Men 2018 års valkampanj stördes av ändå av spänningar och våld samt anklagelser mot både Gusmão och Ruak för olämpligt uppförande.

När koalitionen med Gusmãos CNRT, Ruaks People’s Liberation Party och mindre oberoende partier fick 34 av parlamentets 65 mandat, förutsades av många att Gusmão skulle bli premiärminister, men Ruak blev vald att leda regeringen.

Gusmãos nya allians skulle bli landets nionde regering sedan det uppnådde självständighet 2002.

Ruak, en tidigare gerrillakämpe, har tidigare också varit Östtimors president. 2012 slog han sin rival, den nuvarande presidenten Francisco Lú-Olo Guterres och mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta i ett presidentval.

Källa: The Guardian

24 - Tillbaka till framtiden i Dili

Xanana Gusmão tycks redo att leda en ny koalitionsregering i Östtimor

Lördag morgon kom det allmänt förväntade tillkännagivandet av en ny parlamentarisk majoritet i Östtimor ledd av Xanana Gusmão. Förutsatt att den installeras av president Francisco Lú Olo Guterres, kommer alliansen att bli landets nionde regering sedan självständigheten återupprättades i maj 2002.

Samlade vid ett långt bord i Dili för tillkännagivandet var representanter för sex partier, det största ­ Xanana Gusmão’s CNRT ­ med 21 mandat. Utöver Gusmão var ledare för Democratic Party (fem mandat), KHUNTO (fem mandat) och tre mindre partier United Party for Development and Democracy, Frente Mudanca och Timorese Democratic Union.

Även om de mindre partierna bara kommer med var sitt mandat till bordet, så är de nödvändiga för att ge den nya koalitionen 34 mandat, en majoritet av parlamentets 65 mandat. Tillsammans med Democratic Party var de tre inte med i den tidigare Alliance for Change and Progress (AMP), som har styrt i 18 månader efter valet 2018.

Lördagens tillkännagivande följer på en extraordinär kris utlöst av AMP-regeringens misslyckande med att få sin budget för 2020 godkänd i förra månaden trots att den hade majoritet. Som en rejäl skrapa till sin partner, premiärminister Taur Matan Ruaks Popular Liberation Party, avstog Gusmão’s CNRT från att rösta. Efter omröstningen förklarade Ruak att AMP-alliansen med CNRT, PLP (åtta mandat) och KHUNTO var över.

Misslyckandet att få budgeten godkänd kastade också tillbaka landet till dess duodecimala reservsystem för budgeten. Baserat på månadsvisa förlängningar av 2019 års budget systemet hindrar nya program och ökningar i ministeriernas budgetar. Östtimors ekonomi förblir i stor utsträckning beroende av regeringens utgifter och återgången till reservsystemet gavs allmänt skulden för att ha bidragit till den ekonomiska tillbakagången 2017 och 2018.

Medan Östtimor väntade på en lösning av den politiska återvändsgränden de senaste månaderna, föreslog Gusmão och CNRT en till extra valrunda, men president Guterres, en högt uppsatt medlem i oppositionspartiet Fretilin, och de flesta andra politiska partierna krävde en förhandlad omvandling av regeringen med det nuvarande parlamentet.

I ett försök att lösa dödläget konsulterade presidenten partierna och organiserade ett möte med äldre historiska ledare, bland andra den tidigare presidenten José Ramos-Horta, Fretilin-ledaren Mari Alkatiri, premiärminister Ruak och militärbefälhavaren general Lere. Kritiskt, Xanana Gusmão var inbjuden men deltog inte.

Lördagens tillkännagivande avslutar den här perioden av osäkerhet, åtminstone för tillfället. De två partierna som uteslutits från den nya koalitionen, Fretilin och PLP, rapporteras ha försökt forma kärnan i en ny regering i sista minuten, men tycks bara fått sina 31 egna mandat. Tidigare i veckan sade Fretilin att de skulle försöka bilda en regering efter nästa ordinarie parlamentsval, som ska hållas 2023.

Vad som händer härnäst kommer att bevakas spänt och kommer att utvecklas i två faser.

Den nya parlamentsalliansen kommer att presentera sig för presidenten senare i veckan. Han behöver inte godkänna den som den nya regeringen och kan i stället utlysa ett nyval. Men den klara majoritet som den nya alliansen har och presidentens tidigare uttalade åsikt att ytterligare ett extra val ska vara den sista utvägen, gör det troligt att han kommer att göra det - förutsatt att inga sprickor uppstår i sexpartiöverenskommelsen. I det fallet förväntas allmänt Gusmão själv bli den nye premiärministern, även om en del har föreslagit att uppdraget skulle kunna gå till Ramos-Horta, som bidrog till att skapa den nya alliansen. (Ramos-Horta för sin del insisterar på att det ska bli Gusmão och har antytt att det var ett krav bland några av de mindre partierna.)

Att utse en ny regering kräver också ett formellt avsked av den nuvarande regeringen, som presidenten betonade idag. Snarare än att helt enkelt avgå som premiärminister är det möjligt att Rusk kommer att tvinga fram en förtroendeomröstning i parlamentet, med säkerhet skull symbolisera ett djupt brott mellan tidigare allierade.

Presidentens beslut väntas i början av mars. Antagandes att den snabbt utses till regering kommer nästa fas - presentationen av regeringsmedlemmarna för presidenten - att bli kritisk. Den nuvarande regeringens sammanbrott var resultatet av flera faktorer, men främst bland dem var president Guterres vägran att godkänna nio ministrar från CNRT och KHUNTO med hänvisning till juridiska utredningar av deras dåliga uppförande eller dåliga moraliska anseende. Hans ståndpunkt skapade ett politiskt dödläger som nu har varat i 18 månader och resulterat i en verkställande regering dominerad av ministrar från de mindre partieran i AMP, PLP och KHUNTO, trots att CNRT är det största allianspartiet. Ett frustrerat CNRT var aldrig nöjt med hur RUAK hanterade denna fråga med presidenten, men det är svårt att se hur vad som skulle ha kunnat göras annorlunda, annat än att avgå som premiärminister.

Utnämnandet av ministrar i den nya regeringen är därför kritiskt för hur situationen kommer att utvecklas vidare. Om ingen kompromiss mellan presidenten och och den nye premiärministerna är möjlig. är det inte troligt att nyckelfrågorna för det nuvarande dödläget kommer att ändras. Faktiskt så sade presidenten idag att den nya alliansen borde tänka noggrannt innan den nominerar samma 9 ministrar. Lösningen kan vara, som José Ramos-Horta har noterat, en dialog och kompromiss. I praktiken är det trolig att den nye premiärministern kommer att behöva ge efter när det gäller vissa ministrar för att få presidenten att göra motsvarande ändring. För sin del måste president Guterres kanske konfrontera Gusmão själv som premiärminister, en svårare uppgift än att förhandla med Ruak, som upprätthöll hjärtliga förbindelser.

Den nya regeringen skapar därför en scen för en öppnare konstitutionell konfrontation mellan de två verkställande organen och ett nytt kapitel i Östtimors utmanande första erfarenhet av samexisten mellan en Fretilin-president och en CNRT-ledd regering.

När det gäller framtiden så vet man att Gusmão vill ha ett extra val och att oppositionsledaren Mari Alkatiri har offentliggjort sin tro att den nya alliansen kommer att tvinga fram en institutionell kris för att tvinga fram ett extra val. Om det inte händer något när det gäller ministrarna är det fakstiskt möjligt att Gusmão protesterar genom att avgå från sitt uppdrag som premiärminister och skickar landet till valurnorna.

Åtskilliga komplicerande faktorer finns. För det första så är de mindre partierna i den nya koalitionen öppet oentusiastiska inför utsikten av ytterligare ett extra val och kommer inte att vara ivriga att avsäga sig de ministerier de kommer att belönas med för att ha gått med i alliansen. Den smala majoriteten kommer aockså att ge dem avsevärd makt inom den nya alliansen. Trots det kommer Gusmãos auktoritet att vara avsevärd, särskilt de första månaderna, och han kan mycket väl få som han vill.

För det andra så skulle självklart ett sådant handlande öppna dörren för en alternativ allians med Fretilin och PLP som kärna. Utöver detta är det en större fråga om huruvida ett tidigt extra val skulle påtagligt ändra dödläget. Notabelt är att presidentens mandat går fram till början av 2022, lite mer än två två från nu och att parlamentet inte kan upplösas hans sista sex månader.

När det gäller politik mer i allmänhet så belyser lördagens tillkännagivande åtskilliga intressanta saker. Xanana Gusmão har återigen visat sin auktoritet för en rad mindre östtimoresiska partier och sitt avundsvärda rykte som koalitionsbyggare. Fretilin, för sin del, misslyckades med att skapa en majoritet trots sin relativt lovande position.

Samtidigt har Gusmão nu förlorate en viktig allierad i Ruak och PLP. Utöver frågan om att utse ministrar så finns det andra spänningar mellan PLP och CNRT, inklusive det sätt utvecklingsministerier och processer har hanterats av regeringen och frånvaron av Gusmão i det dagliga beslutsfattandet. Till slut kollapsade AMP under detta tryck och Ruak är brett känd för att ha känt sig förödmjukad och arg av behandlingen vid budgetomröstningen. PLP har nu anmärkningsvärt vänskapligaer relationer med Fretilin, vilket skulle kunna ha viktiga följder i framtida val, men det är också sant att en sexpartiallians skulle kunna visa sig avsevärt svårare att hantera än en trepartiallians. Hur allt detta kommer att utspela sig före de ordinarie valen 2023 - eller ett tidigare extra val - kommer att bevakas noga.

Michael Leachär professor i statskunskap och internationella relationer vid Swinburne University of Technology.

Källa: Michael Leach/Inside Story

21 - Oljeborrning på land skulle bli landets första

Den unga australiska oljeprospekteraren Timor Resources är ett steg närmare att göra historia i det unga landet Östtimor, som blev en suverän stat bara för 18 år sedan.

Timor Resources informerade Rigzone om att det har säkrat finansiering på upp till 30 miljoner USA-dollar från investmentgruppen Lakehouse för att undersöka sin inmutning i Östtimor och lade till att de sista hålen borrade på land i den dåvarande portugisiska kolonin avslutades 1972.

Vi har … - nu behöver vi bara lite tur kommenterade Suellen Osborne, Timor Resources VD i ett skrivet uttalande. ‘ I dessa tider av fred och samarbete är det rätt tidpunkt för Östtimor att få utländska investeringar på land i arbetet för en ljus framtid för landet.’

Timor [Resources] bekräftade i onsdags att det planerar att borra fem undersökningshål på Östtimors sydkust i år och planerar att borra ytterligare fem i början av 2021. 426-dagarsprojektet kommer att börja i maj och riggen är på väg från Förenta staterna och borde komma fram till det sydostasiatiska landet nästa månad, tillade bolaget. Bolaget har två landbaserade kontrakt för produktionsdelning i Östtimor och konstaterar att två historiska oljeupptäckter på dess område - avslutade innan någon seismisk undersökning utfördes - lämnades outnyttjade av geopolitiska skäl.

Vi avslutade 340 kilometer i 2D seismiska under 2018 och början av 2019, fortsatte Osborne. Det ledde till en obereonde tredjepartsvärdering av P50 342 miljoner fat uppskattad prospekteringstillgång för totalt pumpbara tillgångar utan risk, vilket visar att 20 miljoner fat oljekevivalenter i inmutningen är en stor möjlighet.

Bolaget konstaterade, att vid upptäckt, planerar det att installera ett tidigt produktionssystem så att effektiv småskalig produktion kan börja. Det noterade att de fem för borrning i å planerade hålen omfattar Karau, Kumbilli, Laisaipi, Lafaek och Raiketin i inmutning A. Vid upptäckt kommer ytterligare borrning att ske. En 1000 Loadcraft-rigg från Eastern Drilling kommer att borra hålen och Weatherford tillhandahåller ledningar och sprängämnen tillsammans med andra underentreprenörer från Indonesien, konstaterade Timor Resources också.

Det finns stora förhoppningar att borrningsprojektet kommer att leda till en större upptäckt, anmärkte Osborne.

I själva verket uttryckte Timor Resources tillförsikt över att kunna tillkännage en upptäckt av mer än 100 miljoner fatekvivalenter före årets fjärde kvartal.

Fasta arbetssamarbeten är nyckeln till framgång i vår industri och kommer, i detta fall, låta oss fokusera på att maximera effektiviteten i vårt nuvarande borrningsprojekt för att möjliggöra produktion men också positionera oss bra för att konkurrea om andra inmutningar på land i en framtida budgivningsrunda som är på gång, sade Osborne. Vi är mycket stolta över det vi har uppnått i Östtimor och glada över att ha stöd från Lakehouse Group, som har uppskattat de stadiga framgångar vi har gjort på projektnivån och särskilt med att uoorätta ett starkt förhållande med den östtimoresiska regeringen och de samhällen vi arbetar i och i vilka vi har skapat hundratals arbetstillfällen.

Kontakta författaren via epost, mveazey@rigzone.com.

Källa: Matthew V. Veazey/Rigzone

18 - Alkatiri: Extra val kan inte bli norm

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, hävdade den tidigare premiärministern medan förhandlingarna mellan partierna fortsätter efter den regerande regeringskoalitionens, AMP-alliansens, kollaps.

Dili. Generalsekreteraren i oppositionspartiet Fretilin, Marí Alkatiri, sade att extra val inte kan tillåtas att bli den politiska kulturen i Östtimor.

Den tidigare premiärministern sade att han vill se ett slut på den politiska återvändsgränden efter den regerande AMP-alliansens kollaps. Men han betonade att Fretilin inte vill gå med i regeringen nu.

Fretilin bildar regering 2023, inte 2020, sade han efter ett möte med det mindre Demokratiska partiet (PD) igår.

Fretilin besegrades i valet 2018 av AMP-alliansen, bestående av preimärminister Taur Matan Ruaks PLP, Xanana Gusmãos CNRT och KHUNTO-partiet.

Koalitionen föll isär efter att CNRT hjälpte till att blockera regeringens budget för 2020 i december och PLP har uteslutit att bilda en ny koalition med Gusmãos parti.

President Francisco Guterres Lú-Olo har rätt att upplösa parlamentet och beordra nyval innan mandatperioden gått ut. Men Alkatiri hävdar att det skulle vara ett misstag.

Vi kan inte lösa dispyten och nu går vi mot val? Det är som ett äkta par som grälars och sedan skiljer sig. Fretilin vill inte att det ska vara kulturen, sade Alkatiri.

Alkatiri sade att under sina första tre år av det femåriga mandatet har president Lú-Olo utlyst nyval två gånger och att till skillnad från Europas demokratier har det en stor påverkan på timoresiska myndigheter.

Nu har två [extra] val i vårt land påverkat myndigheterna. Och om det påverkar människos liv, så är det något vi borde undvika, sade han.

Den här veckan kommer FRETILIN-grupper att resa till 10 distrikt med början till enklaven Oé-Cusse och de två samhällen som styrs av partiet.

Källa: Evaristo Soares Martins/TATOLI

11 - CNRT förhandlar om ny regering om presidenten godkänner ministrar

National Congress of East Timor Reconstruction (CNRT), det största partiet i Östtimors regeringskoalition godtar bara att förhandla om en ny regering om presidenten, Francisco Guterres Lú-Olo, gör en reträtt och svär in partiets ministrar.

Duarte Nunes, CNRT:s ordförande, sade till Lusa att denna ändring av presidentens ståndpunkt är en förutsättning för den politiska kraften, ledd av Xanana Gusmão, att godta en ny regering.

Det villkor som ställs av partiet är att om vi bildar en annan regering, så måste presidenten svära in den lista på ministrar som premiärministern presenterade. Det är det enda villkoret som ställs, sade Duarte Nunes i ett uttalande till Lusa.

Lú-Olo förklarade för journalister att att utlysa ett extra val är det sista alternativet för att lösa krisen i landet, att partieri parlamentet måste hitta en lösning och att, tills dess, premiärminister Taur Matan Ruak förblir i ämbetet.

Xanana Gusmão, för sin del, sade i en tv-intervju under veckoslutet att ett extra val är den enda rättvisa och demokratiska lösningen på den politiska krisen i landet.

Detta misslyckande att godkänna budgeten, på grund av röster mot den och röster nedlagda av CNRT:s ledamöter, kommer efter månader av kritik från CNRT av Lú-Olos beslut att vägra svära in mer än ett dussin medlemmar av regeringen, majoriteten från XananaGusmãos parti.

Erkännande att det fortfarande är möjligt för CNRT att delta i en alternativ regeringslösning sade Duarte Nunes att om presidentens position vidhålls, finns det inget intresse från partiet att göra det.

I parlamentet i tisdags refererade Duarte Nunes till motsägelserna hos dem som försöker att skylla krisen på CNRT och fortsättera tt kritisera partiet och dess ledare Xanana Gusmo.

När det gäller situationen för Alliance for Change for Progress (AMP), den valsamverkan som bildat regeringskoalitionen, sade Duarte Nunes ingenting om huruvida det blir en formell upplösning och sade att förståelsen är att den nuvarande premiärministern överlämnar ämbetet om det finns en alternativ lösning.

Källa: LUSA/Macau News Agency

Januari

22 - Östtimors koalitionsregering har spruckit!

Det här är en mycket kort sammanfattning av notiser från tiden 20 - 22 januari 2020. Länkar till notisernas original finns i slutet av sammanfattningen. Sammanfattningen är gjord av Tommy Pollák/Östtimorkommittén.

CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction), det största partiet i koalitionsregeringen, avstod från att rösta på regeringens egen budget i parlamentet fredagen den 17 januari 2020!

Omröstningen blev ett nytt lågvattenmärke för de 18 månaderna av premiärminister Taur Matan Ruaks (ett alias för José Maria Vasconcelos) styre. Regeringen kan falla för gott och det skulle kunna resultera i en recession och månader med politiska strider.

Ruak är ledare för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party - PLP), ett av de tre partierna i regeringskoalitionen Allians för förändring och framsteg (Alliance for Change and Progress - AMP), och kan nu inte längre göra nya utgifter i ett land som är tungt beroende av regeringens ekonomiska stimulanser.

Det stora oppositionspartiet Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent) röstade mot budgeten, som omfattade stora nedskärningar för hälsovård, utbildning och vatten- och avlopp men behöll hundratals miljoner för regeringens kontroversiella infrastruktur för behandling av flytande naturgas och oredivisade transfereringar kritiserade av ekonomer. Att CNRT avstod från att rösta beseglade budgetens öde.

Enligt Timors så kallade duodecimala system - som gäller när årsbudgeten ännu inte gäller - ska en tolftedel av föregående års budget gälla för varje månad. Den senaste gången det här system användes var 2017 och 2018 kastades landet in i en recession.

2017 sjönk BNP med 3,5 % och ytterligare 0,2 % året därefter. 2019 gick det bättre, BNP växte med 4,5 % när budgeten med dess stimulanser godkänts.

Det här är verkligen inte business as usual, sade Michael Leach, professor i internationell politik vid Swinburnes universitet och Östtimorexpert till Crikey. Det här en situation i vilken det största partiet i en regerande allians har misslyckats med att få stöd för sin egen budget. Det har tvingat Östtimor tillbaka till reservsystemet för budgeten, vilket skulle kunna orsaka ekonomisk tillbakagång och inte kommer att vara populärt. Någon måste ge efter.

Ruak, tidigare motståndsledare som var landets president 2012-2017, har utsatts för tryck eftersom han misslyckats med att få godkännande av president ‘Lú Olo’ Guterres av nio ministrar föreslagna av CNRT och, naturligtvis, stödda av CNRT:s ordförande Xanana Gusmão.

Det här har gjort att ett antal departement styrs av ställföreträdande ministar från de mindre partierna i AMP-koalitionen - PLP och Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Den här situationen har skapat spänningar inom AMP-koalitionen, därför att CNRT har tappat kontrollen över avsevärda budgetposter, vilket berövat majoritetspartiet operativ kraft.

Östtimors konstitution förbjuder att förslag presenteras en andra gång under samma parlamentssession. En del inom regeringen i Dili säger att det betyder att det inte blir någon omröstning om budgeten förrän i september. Men det debatteras om huruvida budgeten ska behandlas som andra förslag. Oavsett detta så är det osannolikt att frågan löses inom en snar framtid.

Draget att låta budgetförslaget falla ses allmänt som ett maktspel av Gusmão - nationens firade revolutionshjälte och fortfarande dess mäktigaste politiker. Han har varit president (2002-2007) och premiärminister (2007-2015).

Gusmão och Ruak, en gång vapenbröder, blev osams när den senare var president men försonades före det senaste valet, när PLP ändrade sitt stöd till CNRT i stället för Fretilin.Det verkar nu som om relationen återigen är problematisk och många spekulerar om att Gusmão planerar att driva bort Ruak.

2020 års budgetprocess har både varit kontroversiell och onödigt komplicerad. Efter åtskilliga månaders konsultationer av alla partier liksom allmänheten presenterade premiärministern en budget på 1,95 miljarder US-dollar. Ramaskriet mot detta var utbrett och inkluderade en rapport från parlamentets budgetkommitté om att budget skulle kunna bryta mot konstitutionen. Det ledde till ett andra budgetförslag på 1,6 miljarder som förkastades förra veckan.

Utöver betydande bistånd, med Australien som den största biståndsgivaren, förlitar sig Östtimors regering för finansiering nästan enbart på sin självständiga oljefond. Den är nu värd omkring 16 miljarder dollar och har finansierats med royalties från Bayan-Udan-projektet i Timorhavet mellan det lilla landet och Australien.

Men detta intäktsflöde är ändligt och tillgångarna spås vara uttömda 2023. Efter att en FN-domstol förkastat ett havsgränsavtal med Australien 2018, som den bedömt som ojämnlikt, var den av Gusmã för CNRT formulerade lösningen att för 650 miljoner dollar köpa ut de utländska parterna ConocoPhillips och Shell ur en annan, oexploaterad tillgång känd som Greater Sunrise.

Nästa steg är ett kontroversiellt projekt för att processera flytande naturgas på landets avsides belägna sydkust, känt som Tasi Mane-projektet. Det skulle kunna kosta så mycket som 12 miljarder dollar och inbegriper en rörledning under havet tvärs över en farligt djup havsgrav.

Guterres, som antas redan ha fört informella diskussioner med alla politiska partier före budgetförslagets förkastande, har mycket begränsad makt att agera om inte Ruak avgår - någonting som regeringskällor sade att han inte har för avsikt att göra.

Om det sker, kan presidenten utlysa nyval eller be parlamentet att rösta fram en annan regring efter konsultationer med alla partier.

Möjligheten av en nationell samlingsregering - en mekanism som har fungerat för att lösa tidigare dödlägen - som övervägts ser nu ut att vara död med Fretilin angeläget att vaka ut det hela. Gusmão kan kanske till och med komma tillbaka som premiärminister eller utse en annan CNRT-ledare. I vilket fall som helst fortsätter människorna i östtimor att vara dåligt behandlade av sina åldrade självständighetsledare.

President Lú Olo sade i ett tal lördagen den 18 december att ahn inte skulle använda sin rätt att enligt konstitutionen upplösa parlamentet och orsaka Timors tredje val på tre år. Och han stöder att Taur Matan Ruak stannar på sin post.

Det finns ännu inte något beslut att ändra den politiska situationen. Så [jag] kommer att diskutera med alla [parti]ledare för att höra på deras idéer för att lösa den politiska situationen och föra Timor framåt, sade presidenten.

Denna vädjan om enhet upprepades av oppositionspartiet Fretilin, som hjälpte till vid fredagens omröstning att fälla budgeten. Partiets ställföreträdande ledare Antoninho Bianco sade att det var dags för partiledarn att lösa situationen.

Den här situationen kan väcka alla ledare … att lyssna på varandra och följa varandra, sade han efter fredagens omröstning.

Det är dags att närma sig varandra föra in det här landet i framtiden.

Tilman - Premiärministern kan inte lägga fram en annan budget under 2020

Den tidigare presidentkandidaten och advokaten Manuel Tilman hävdar att premiärminister Taur Matan Ruak kan bli tvungen att vänta till 2021 för att lägga fram 2020 års budget.

Artikel 97 i Östtimors konstitution säger att när ett förslag avslås i den här sessionen [under räkensapsåret 2020] kan de inte lägga en ny budget under 2020. Bara under 2021 kan [premiärministern] lägga ett nytt förslag, sade Tilman till TATOLI på lördagen.

En budgetpatt skulle behöva vara 60 dagar, sade han, innan presidenten kan ingripa, men också att president Lú Olo är tvungen att enligt konstitutionen konsultera partiledarna före ett eventuellt beslut om upplösning.

Källor:

 1. Michael Sainsbury/https://www.crikey.com.au/2020/01/20/timor-leste-budget-slowdown/
 2. Cipriano Colo, Julia Chatarina, Evaristo Soares Martins/http://www.tatoli.tl/en/2020/01/20/pm-governing-coalition-no-longer-exists-after-budget-rejection/

10 - La'o Hamutuk yttrar sig om budgetförslaget

NGO:n La'o Hamutuk har skrivit en längre inlaga till parlamentets budgetkommission med synpunkter på det senaste, reviderade budgetförslaget.

Inlagan avslutas med fem huvudrekommendationer till ändringar i förslaget.

Läs hela inlagan (på engelska) här …

08 - CAC överlämnar 43 korruptionsfall till åklagare

Dili. Östtimors antikorruptionskommitté (CAC) kommer att överlämna 43 fall av påstådda brott till åklagarämbetet tillkännagav ordföranden Sergio Hornai idag.

Hornai sade atthe anklagelserna bara var några av de 73 rapporterna som utreds och omfattar bland annat sex fall som remitterats från andar ministerier.

[I] alla fall måste vi genomföra en grundlig utredning för den allmänne åklagaren (Public Prosecution Service - Ministeriu Publiku – MP) och sedan kommer MP att använda sin kompetens för att (antingen) åtala er arkivera fallen, sade Sergio Hornai.

Han bad landet att vara tålmodigt betärrande den officiella domstolssprocessen.

Vi alla väntar på processerna för alla korruptionsbrott kommer att gå igenom utredningsprocessen, tillade han.

Till media i onsdags sade Hornai att han inte kunde avslöja arten av anklagelser. Men han diskuterade rapporter om oriktigt användande av medel som har cirkulerat runt färja Haksolok, som blivit kvar i Portugal.

Han sade att varje anklagelse kräver en grundlig och noggrann utredning för att avgöra om något brott har blivit begånget.

Ständiga förseningar och kostnadsökningar för den framtida färjan till Oe-cusse och Ataúro-ön har till anklagelser om korruption. Projektet på 15 miljoner US-dollar har ännu inte levererats till Östtimor.

Ordförande Hornai sade att CAC ladrig har varit rädd för att genomföra utredningar, inklusive fartyget Haksolok.

CAC är bara rädd för spöken, sade han med ett leende.

Först publicerat på tetum under rubriken KAK: Seidauk iha Investigasaun Loloos ba Roo Haksolok and KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43.

Källa: Domingos Piedade Freitas/TATOLI

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2020. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.