2017

(Klicka här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

21 - Östtimor står inför politisk kris Nytt!

Östtimor ser ut att återvvända till valurnorna bara fem månader efter landets första val utan Förenta Nationernas överinseende.

De två största partierna, Fretilin och Xanana Gusmãos National Congress for Timorese Reconstruction, bildade en skakig koalition efter valet i juli, men den har sedan dess splittrats.

Nu har en grupp oppositionspartier enats om att bilda en parlamentarisk majoritet som för andra gången har avvisat regeringens budget.

Den politiske analytikern professor Damien Kingsbury från Deakin-universitetet säger att i princip betyder att landet åter går till val.

Ljudfile (MP3)

Källa: ABC news

15 - Kinesiskt lasarettsfartyg besöker Östtimor för humanitär medicinsk vård Nytt!

Dili. Den kinesiska flottans lasarettsfartyg Ark Peace anlände till Dili i torsdags för ett vänskapsbesök och humanitär sjukvård i Östtimor.

Det här är första gången fartyget Ark Peace besöker det sydostasiatiska ölandet och den andra gången för kinesiska örlogsfartyg.

Guidat av Östtimors örlogsfartyg seglade detta enorma rörliga sjukhus med 300 bäddar och över 14.000 ton långsamt in i Dilis hamn.

Lokalbefolkning i hembygdsdräkter bestod lsarettsfartyget med en varm välkomstceremoni. Fler än 500 representanter, inklusive Östtimors försvars- och säkerhetsminister Agostinho Somotxo och Kinas Östtimorambassadör Liu Hongyang, var närvarande vid cermonin.

I sitt välkomsttal sade Somotxo att ankomsten av Ark Peace bringar hälsa och hopp till landets befolkning. Besöket förbättrar också det bilaterala samarbetet och vänskapen mella Östtimor och Kina, sade han.

Det kinesiska folkets befrielsearmé har rik erfarenhet av humanitär hjälp och räddningsoperationer efter katastrofer, Östtimor och Kina skulle kunne fördjupa sitt samarbete oå dessa områden, sade ministern.

Liu upprepade Somotxos kommentarer och sade att Ark Peaces ankomst kommer att fördjupa vänskapen, stärka den ömsesidiga förståelsen och utvidga bilateralt samarbete mellan de två länderna under sitt 8-dagars besök.

Under sitt besök kommer Ark Peace att erbjuda gratis medicinsk behandling för en mängd av lokalbefolkningen inklusive veteraner och bybor.

Den 26 juli i år avgick Ark Peace från hamnen Zhoushan i Kina för att genomföra manövern Harmoniuppdrag-2017. Det anlände i Östtimor efter 141 dagars seglats och besök i sju afrikanska länder, Djibouti, Sierra Leone, Gabon, Republiken Kongo, Angola, Moçambique, Tanzania. Östtimor är den sista etappen av dess uppdrag.

Sedan 2008 har Peace Ark besökt fler än 30 länder och gett gratis sjukvård till fler än 170.000 människor.

Källa: Xinhua

12 - Östtimor vid stupet

När Östtimor gick till val i år, var landet mer fridfullt och enat än tidigare i sin korta historia. CNRT-Fretilins regering nationella samlingsregering hade fungerat väl, det tycktes att 1975-års generation exemplifierad av Xanana Gusmão, var på väg att dra sig tillbaka från politiken och med en överenskommelse med Australien om Timorsjön på väg, såg framtiden ljus ut.

Gusmão upphöjde Fretilin-medlemmen Rui Araujo till premiärminister och stödde sedan Fretilins Francisco ‘Lu-Olo’ Guterres i presidentvalet. Den vitt spridda förväntningen var att efter valen skulle Fretilin och CNRT åter bilda en nationell samlingsregering.

Bara några få korta månader av denna känsla av välbefinnande, står Östtimor på randen till missämja. Premiärminister Mari Alkatiri vägrar att låta parlamentet att samlas eftersom han hävdar att oppositionen, ledd av Xanana Gusmão, försökera att iscensätta en kupp.

Före valen förväntades att, med en president från Freitlin, att Fretilin skulle ges tillfälle att bilda regering om det erhölls det största antalet röster. Det gjorde det, 0,2 procent fler än CNRT, vilket avspeglar en avsevärd minskning av stödet för CNRT. Bägge partierna fick just under 30 procent av rösterna, vilket betyder att de tillsammans skulle kunna bilda en majoritetsregering eller skulle behöva bilda allianser med mindre partier för att öra det.

I kraft av en majoritet på 0,2 procent hävdade Alkatiri rätt till premiärministerposten, vilket bröt överenskommelsen med Gusmão att denna post skulle besättas av en yngre politiker. Med Gusmãos stöd för Fretilins Araujo och Lu-Olo, skulle CNRT verkligen kunnat förvänta sig ett quid pro quo- [ge och ta Tommy Pollák/Östtimorkommittén] arrangemang med en av sina egna nominerad som premiärminister. Så blev det inte.

Enligt Östtimors konstitution kan det parti som fått flest röster, även utan en majoritet, tillfrågas om att bilda regering. Som ett resultat tillkänngav presidenten att Fretilin skulle bilda regering och Alkatiri tillkännagav att hans skulle bli premiärminister. Veckor av svåra förhandlingar följde i vilka CNRT avvisade att gå med Fretilin under Alkatiri och, efter att ha uppnått en överenskommelse om att bilda en koalition valde People’s Liberation Party (PLP) och det ungdomsbaserade partiet KHUNTO att stanna utanför regeringen. Det Democratic Party, historiskt fientligt gentemot Fretilin, gick till slut med på att gå in i en minoritetsregering.

Som svar gick CNRT, PLP och KHUNTO samman under beteckningen Parliamentary Majority Alliance (AMP), med 35 av parlamentets 65 platser, och bad presidenten att utse dem till regering. Men Fretilin hade redan utsetts, så AMP gick till hård opposition och använde sin övervikt för att rösta ner regeringens program inklusive dess budget.

Enligt Östtimors konstitution så måste presidenten upplösa regeringen, om regeringens program röstas ner en andra gång. Konstitutionen förutsätter att regeringens program föreläggs parlamentet en andra gång inom 30 dagar efter den första röstförlusten. Detta datum inträffade för tre veckor sedan.

Men parlamentet måste sammanträda och AMP-oppositionen förväntades att föreslå ett misstroendevotum mot parlamentets talman för att han inte sammankallat parlamentet. Premiärminister Alkatiri svarade med att AMP-oppositionen är olaglig - även om det inte finns något som tyder på detta, att den försöker att iscensätta en kupp och att parlamentet därför inte kommer att sammanträda.

Alkatiris användning av termen kupp har ytterligare underblåst de redan ökade spänningarna. Han hade tidigare sagt, som svar på denna kraftmätning: medan några dansar i parlamentet, kommer vi att dansa på gatorna, underförstått att parlamentariska blockader skulle besvaras med gatuprotester. På liknande sätt anklagar AMP-oppositionen regeringen för att bryta mot konstitutionen. Bägge sidor i parlamentet, och deras supportrar, är nu djupt - och till synes oåterkalleligt - låsta.

Sista gången Alkatiri använde termen kupp var i slutet av sin första period som premiärminister, vilket slutade i utbrett våld, förstörelse och att utländsk fredsbevarande trupp återvände till Östtimor. I bästa fall kommer parlamentet att vid något tillfälle sammanträda, även om det bara gäller att garantera förnödenheter till det nya året inför vad som oundvikligen blir nya val, förmodligen i april.

Bitterheten som åter karaktäriserarÖsttimors politik betyder att sådana val, och valkampanjen inför dem, mindre troligen kommer att spegla den fred och harmoni som karaktäriserade valen 2017. Det är mer troligt, och mindre hjälpsamt, att Östtimors politik kommer att likna 2006-2007 i mycket högre grad.

Alternativet är att parlamentet inte sammanträder och att det inte bir några val. Det innebär att frågan kommer att sluta med det som Alkatiri eufemistiskt kallade dansa på gatorna.

Om Damien Kingsbury.

Källa: Damien Kingsbury

November

27 - Östtimor rekommenderar inte kondomer för allmänheten

Regeringen fattade genom hälsovårdsministeriet ett beslut att främja den internationella A och B-metoden (Abstinence and Be faithful - avhållsamhet och trohet) i sina HIV/AIDS-kampanjaktiviteter för att öka samhällets medvetenhet om förhindradet av infektioner med HIV, men inte främja metod C (condom - kondom) för allmänheten.

Hälsovårdsministeriets HIV/AIDS-ansvarige Frederico Bosco sade att beslutet att ändra rekommendationen från kondom till självbehärskning ägde rum efter åtskilliga diskussioner med Nationalrådet för bekämpning av HIV/AIDS, med religiösa organisationer, regereingen, myndigheter och lämpliga institutioner, som arbetar inom området.

Även om han sade att hälosvårdsministeriets nationella politik är tydlig med att rekommendera och fördela kondomer som ett alternativ för riskgrupper som mäm-sex-män (MSM) och prostituerade i HIV-preventionen, så omfattar rekommendationen inte samhället i allmänhet.

Han tillade att utdelning av kondomer görs veckovis på offentliga platser där sexuellt umgänge kan förekomma, även om detta beror på tillgängliga lager.

Det här är en internationell metod, genomförandet beror på läget i varje land och Östtimors råds konsultationer med religiösa organisationer, regeringen och myndigheters beslut, sade han i telefon.

Han medgav att det finns både för- och nackdelar med beslutet att ändra från C för kondom till självbehärskning, men att det viktiga är att beslutet gjordes av Östtimor.

När det gäller lagret av kondomer, så finns det för närvarande inga i lager och inköpsprocessen pågår.

Samtidigt sade den nationella kommissionens för bekämpning av HIV/AIDS generalsekreterare Daniel Marçal att lösningen för att bekämpa HIV i Östtimor är utbildning för uppförandeändring, inte kondomer, därför att kondomer inte ger 100 % skydd mot viruset.

Det kan skydda, men inte till 100 %, detta kan vara farligt, därför, som timores, vill jag inte lära mitt folk att använda kondomer när det inte är ett 100-procentigt skydd mot viruset, sade han.

Han tillade att från början av 2010 började Östtimor att fördela och rekommendera användningen av kondomer, men verkligheten visar att spridningen har ökat, vilket indikerar att kondom inte är den enda lösningen.

Han fortsatte med att säga att kommissionen inte ignorerar kondomer och kommer att fortsätta att tala om användningen av kondom.

Antalet HIV-fall ökar även efter att beslutet om sluta rekommendera kondom för allmänheten fattats, men många människor har nu kunskapen genom kommunala medvetandeinitiativ för att gå och göra HIV-test.

Enligt registrerade data är omkring 700 människor infekterade med HIV-viruset genom sexuella förhållanden, sade han, men kommissionen fortsätter att utbilda alla och om självbehärskning för att undvika viruset.

Å andra sidan sade en mor, Georgina Ximenes, att hon fått information om viruset genom nationella media men fortfarande inte förstår och känner att informationen inte är tydlig, särskilt bakgrunden och sätta att genomföra preventionen.

Information borde vara tydlig så att vi kan förstå och vara tydlig att dela med våra uppväxande barn, sade hon.

Hon vädjade också till kommissionen att använda enkelt språk, när den ska öka medvetandet i samhället, så att föräldrar kan förstå informationen eftersom samhällena har olika bakgrunder när det gäller utbildning och kunskap.

Källa: Paulina Quintão/The Dili Weekly

21 - Indonesien initierar konferens för arkipelagens östater

Jakarta. Indonesien initiaterade i tisdags det första mötet mellan arkipelags- ochöstatermed syfte att skapa samarbete mellan de deltagande länderna när det gäller att hanera klimatförändringarnas utmaningar.

I mötet deltog delegater från Indonesien, Storbritannien, Singapore, Östtimor, Kuba, Cypern, Fiji, Japan, Seychellerna, Sri Lanka, Jamaika, Filippinerna och några andra länder.

Indonesien har blivit påverkat av klimatförändringar, ökande havsnivå, ökande skador på korallrev och störda mangroveträsk, sade Arif Havas Oegroseno, vice minister i ministeriet för koordinering av havsfrågor, i sitt öppningstal vid tvådagarsmötet här.

Citerande resultat av en studie utförd av Indonesiens institut för vetenskap (LIPI), sade Arif att nästan 30 procent av Indonesiens korallrev har skadats på grund av den stigande havstemperaturen.

Han tillade att delar av mangroveträsken i åtskilliga delar av landet har börjat försämras på grund av stor erosion i kustområden.

De problem vi nu står inför liknar dem som östater står inför, sade Arif under konferensen som samorganiserades med Förenta Nationernas utvecklingsprogram.

Han förväntar sig att konferensen skakunna formulera samarbetsformermellan arkipelags- och östater inklusive finansiering för att ta itu med problem skapade av klimatförändringar för dessa länder.

Källa: Xinhua

Oktober

04 - Wärtsilä förnyar Östtimorkontrakt

Wärtsilä har slutit ett andra femårsavtal med Östtimors regering för drift och underhåll av kraftverken Hera och Betano


Herakraftverket

Wärtsilä övervakar kraftverken i realtid med sin konditionsgrundade underhållsservice för att bedöma prestanda och garantera effektiv drift.

Bolaget kommer också att utbilda lokalt anställda så att de kan operera och underhålla verken bättre.

Verken betjänar både hushåll och företag samt infrastruktur såsom hamnar och flygplatser.

Hera, som ligger nära huvudstaden Dili, levererar 119 MW och har varit i drift sedan slutet på 2011. Betano har varit i drift sedan maj 2014 och levererar 134 MW.

Det här kontraktet för drift, underhåll och utbildning med Wärtsilä kommer att hjälpa oss att säkra stabil leverans av el i Östtimor, sade Virgilio Guterre, verkställande direktör för Electricidade De Timor-Leste.

Wartsila Indonesias styrelseordförande Erwin Vanderkerff sade att regeringen nu kan fokusera på den framtida utvecklingen av landets infrastruktur för elkraftsleveranser.

Östtimor har arbetat för att säkra sin energi de senaste åren och i slutet av augusti nåddes slutligen en överenskommelse med Australien om havsgränsen mellan länderna i Timorsjön, vilket kommer att underlätta utvecklingen av gasfältet Greater Sunriseägt av Woodside Petroleum.

Östtimor har också delat ut det första kontraktet för oljeprospektering till lands efter självständigheten till ett australiskt företag, Nepean's Timor Resources.

Även om den lilla tidigare portugisiska kolonin fortfarande betraktas som ett minst utvecklat land av Förenta Nationerna, så har landet under senare år arbetat för att förbättra sin infrastruktur.

Källa: PNGIndustryNews.net

01 - Vågor av rättvisa: TV-serien som lär tittare i Östtimor mänskliga rättigheter

Vågor av rättvisa är en TV-serie på tetum som visas i hela Östtimor. Serien kombinerar familjekonflikter, fotboll och musik med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

I välmående länder ersätter kanske maratontittande på strömmade favorittjänster marksänd gratis-TV.

Men i Östtimor får tittare någonting extra i sina marksända TV-program och det har visat sig vara en succé.

Ett nytt lokalt producerat drama om lag och ordning tar det unga landet med storm.

Laloran Justisa eller Vågor av rättvisa är en serie på tetum som visar familjekonflikter, fotboll, musik och kärlekshistorier tillsammans med teman om mänskliga rättigheter och demokrati.

För närvarande sänds serien över hela landet och visas också vid offentliga visningar i avlägsna byar från Maubisse i centrala höglandet till Fohorem.

Showen är en bra förebild för oss studenter liksom för våra familjer, förklarar tredjeårsstudenten Sonia de Reigo.

[Klicka på länken till källan för att se en tre-minuters video om och med utdrag ur serien. Videon har engelskt tal eller textning. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Gary Cox/SBS Australia

September

21 - Vårnumret av Alolas nyhetsbrev har kommit

Alola Australien, därav vårnumret, är stödorganisationen för den östtimoresiska stiftelsen Alola grundad av Kirsti Sword Gusmão. Stiftelsen stöder kvinnor och barn på Östtimor.

Du kan läsa nyhetsbrevet här …

11 - Ny talman i Östtimors parlament

Vid öppnandet av den fjärde mandatperiodens parlament valdes den 5 september Ancieto Guterres till talman.

Han representerar en koalition av tre partier, Fretilin, PD och KHUNTO och valdes med 33 röster medan Aderito Hugo da Costa, som representerar CNRT och PLP, fick 32 röster.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

01 - Östtimor och Australien når genombrott i förhandlingarna om havsgränser

Förlikning mellan den Demokratiska Republiken Östtimor och Samväldet Australien

Köpenhamn. Genom en serie hemliga förhandlingar med förlikningskommissionen i Köpenhamn den gångna veckan har Östtimor och Australien nått förlikning om de central elementen i dragningen av havsgränsen dem emellan i Timorsjön. Parternas överenskommelse utgör ett paket och som, utöver gränserna, behandlar den legala statusen hos oljfältet Greater Sunrise, upprättandet av en Special Regime for Greater Sunrise, en väg för utveckling av resursen och delning av de resulterande inktäkterna.

Dessa möten är del av en strukturerad dialog som en del av förlikningen mellan den Demokratiska Republiken Östtimor (Östtimor) och Samväldet Australien (Australien) som genomförs av en förlikningskommission (kommissionen) enligt FN:S havsrättskonvention under den permanenta skiljedomstolens (Permanent Court of Arbitration - PCA) ledning.

Parterna och kommissionen kommer nu att formalisera parternas överenskommelse och behandla ett antal kvarvrande frågor och detaljer. Tills alla frågor är lösta förblir detaljerna i parternas överenskommelse hemliga. Icke desto mindre är parterna överens om att överenskommelsen som nåddes den 30 augusti 2017 är en betydelsefull milstolpe för relationerna mellan dem och i den historiska vänskapen mellan Östtimors och Australiens folk.

Ledaren av Östtimors delegation, chefsförhandlaren och tidigare presidenten Xanana Gusmão, välkomnade överenskommelsen och konstaterade:

Jag tackar kommissionen för dess beslutsamhet och skicklighet i att få parterna överens genom en lång och tidvis svår process, att hjälpa oss att uppnå vår dröm om full suveränitet och att slutligen avgöra våra havsgränser med Australien. Detta är en historisk överenskommelse och markerar början av en ny era för Östtimors vänskap med Australien.

Östtimors representant i dessa förfaranden, minister Agio Pereira, återgav dessa känslor med konstaterandet:

Denna överenskommelse möjliggjordes på grund av styrkan och ledarskapet hos vår landsfader, chefsförhandalren Xanana Gusmão, som tillsammans med kommissionen och Australien arbetade för att säkra vårt lands politiska och ekonomiska suveränitet och säkra vårt folks framtid. Med vår gemensamma framgång för att löösa vår dispyt genom denna förlikningsprocess hoppas Östtimor och Australien att de har gett ett positivt exempel för hela det internationella samfundet.

Australiens utrikesminister Julie Bishop uttalade:

Detta är en historisk dag för relationen mellan Östtimor och Australien. Detta avtal, som tillgodoser de nationella intressena hos bägge våra länder, ytterligare stärkt de långvariga och djupa banden mellan våra regeringar och folk. Jag tackar kommissionen för dess roll i att sammanföra parterna.

Kommissionens ordförande, ambassadör Peter Taksøe-Jensen från Danmark, talade å kommissionens vägnar och gjorde följande uttalande:

Jag lovordar parterna för att de kunnat nå en rättvis och balansera lösning som gynnar både Östtimor och Australien. Dessa förhandlingar har varit utmanande och denna överenskommelse har bara varit möjlig på grund av det mod och den goodwill som visats av ledar på båda sidorna. Nyckelhändelsen i dessa förhandlingar inträffade på kvällen den 30 augusti och betydelsen av detta datum har inte undgått kommissionen. Bägge länder kommer nu att gärna se tillbaka på detta datum.

Nästa steg

Parterna kommer att fortsätta att träffas tillsammans med kommissionen för att färdigställa sin överenskommelse under oktober 2017. Samtidigt kommer partierna att börja kontakta andra intressenter i Timorsjön om följderna av sin överenskommelse, särskilt med avseende på gasfältet Greater Sunrise.

Kommissionen kommer att fortsätta att leda sina möten konfidentiellt för att ge förhållanden som kan leda till att underhålla och färdigställa den i Köpenhamn den här veckan nådda överenskommelsen. Då och då kommer fler offentliga uttalanden att göras.

Efter sitt engagemang med parterna i oktober i år kommer kommissionen att förbereda och offentlgigöra en rapport om förhandlingarna såsom förväntat enligt Förenta nationernas havsrättskonvention.

Förlikningsprocessens bakgrund

Kommissionen upprättades den 25 juni 2016 enligt den procedur som beskrivs i bilaga V till konventionen. Kommissionen om fem medlemmar har ambassadör Peter Taksøe-Jensen (Danmark) som ordförande. De andra medlemmarna är Rosalie Balkin (Australien), domare Abdul G. Koroma (Sierra Leone), professor Donald McRae (Kanada och Nya Zeeland) samt domare Rüdiger Wolfrum (Tyskland). Den Permanenta skiljedomstolen kommer att registrera avtalshandlingarna.

De här förlikningsförandlingarna initierades av Östtimor den 11 april 2016 genom Notification Instituting Conciliation under Section 2 of Annex V of UNCLOS adresserat till Australien.

Den 2 maj 2016 avgav Australien Australia s Response to the Notice of Conciliation.

Den 28 juli 2016 genomförde förlikningskommissionen ett procedurmöte med aprterna i Fredspalatset i Haag, Nederländerna.

Den 29, 30, och 31 augusti sammankallade kommissionen förlikningens öppningsplenum och en utfrågning om behörigheten i Fredspalatset i Haag, Nederländerna.

Den 19 september 2016 meddelade kommissionen sitt beslut om behörighet och konstaterade att förlikningen skaulle fortsätta.

Från den 10 till den 13 oktober 2016 sammanträdde kommissionen med parterna i Singapore.

Den 9 januari 2017 utfärdade Östtimors och Australiens utrikesministrartillsammans med kommissionen ett trilateralt gemensamt uttalande om avslutning av Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea.

Från den 16 till den 20 januari 2017 sammanträdde kommissionen med parterna i Singapore.

Från den 27 till den 31 mars 2017 sammanträdde kommissionen med parterna i Washington, D.C.

Från den 5 till den 9 juni 2017 sammanträdde kommissionen med parterna i Köpenhamn.

Från den 24 till den 28 juli 2017 sammanträdde kommissionen med parterna i Singapore.

Mer information om fallet finns på www.pca-cpa.org/en/cases/132/ inklusive den kompletta texten för kommissionens beslut om behörighet, tidigare pressmeddelanden, en video och utskrift av öppningssammanträdet, parternas dokument och tidigare pressmeddelanden och trilaterala gemensamma uttalanden.

* * *

Bakgrund om den permanenta skiljedomstolen

Den permanenta skiljedomstolen är en mellanstatlig organisation upprättade enligt Haag-konventionen 1899 om fredlig lösning av internationella tvister. Skiljedomstolen har 121 medlemsstater. Med högkvarter i Fredspalatset i Haag, Nederländerna, fäller skiljedomstolen skiljedomar, försoning, faktainsamling och andra sätt att lösa tvister mellan olika kombinationer av stater, statliga enheter, mellanstatliga organisationer och privata parter. Skiljedomstolens internationella byrå hanterar för närvarande 6 mellanstatliga tvister, 77 skiljedomsförfaranden mellan investerare och stater samt 46 fall med kontrakt med en stat eller annan offentlig myndighet inblandad.

Mer information om skiljedomstolen finns på www.pca-cpa.org.

Kontakt: Permanent Court of Arbitration, epost: bureau@pca-cpa.org.

Källa: Pressmeddelande från den permanenta skiljedomstolen i Haag

Augusti

16 - Östtimors partier kämpar för att bilda regering

Minoritetsregering möjlig eftersom tidigare partner förblir oense under pågående förhandlingar

[Originalet har här ett fotografi av Valentino Dariel Sousa/AFP med bildtexten: Den här bilden är tagen i Dili den 18 juli och visar Xanana Gusmão när han var ordförande för partiet National Congress for Timorese Reconstruction under kampanjen för parlamentsvalet den 22 juli. Strax efter valet avgick Gusmão från ordförandeposten i sitt parti.]

Tre veckor parlamentsvalet förblir Asiens mest katolska land Östtimor utan ledare och kan vara på väg mot en minoritetsregering.

Fretilin, som vann de flesta platseran i valet den 22 juli, har hittils misslyckats med att bilda en regering med sin tidigare koalitionspartener - National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT).

Utan stöd av CNRT, som skakats av avgången av dess ledare och landest mäktigaste politiker Xanana Gusmão den 5 augusti, kämpar Fretilin med 23 platser för att lappa ihop en allians för att nå om inte överträffa målet på 33 röster för att bilda en majoritet i församlingen med 65 platser.

Av de fyra andra partier som fick parlamentsledamöter i julivalet fick CNRT 22, Popular Liberation Party åtta, Democratic Party har sju ledamöter och Khunto har fem.

Emedan CNRT har sagt nej till en allians sätter Fretilin sitt hopp till de andra tre.

Hittills har Khunto-partiet gått med på att ingå i en koalition, Democratic Party har valt att gå i opposition och Popular Liberation Party (PLP) har kommit med blandade signaler.

Popular Liberation Party:s ordförande, Taur Matan Ruak [den förre presidenten Tommy Pollák], har tillkännagett att hans parti skulle vara opposition.

Juliano Sapalo Ximenes, politikanalytiker vid Dilis universitet, sade att Fretilin har möjligheter att bilda en minoritetsregering eftersom PLP skulle ingå inofficiellt i en koalition med Fretilin.

Det är sant att Popular Liberation Party kommer att sitta som ett oppositionsparti i parlamentet, men det betyder inte att det för alltid kommer att vara i opposition. I frågor av stort nationellt intresse såsom att godkänna budgeten, kommer Popular Liberation Party att stödja regeringen, sade Ximenes till ucanews.com.

Men regeringen skulle vara i ett osäkert läge om PLP inte ger den fullt stöd, sade han.

Fretilins ledare, och en annan tidigare premiärminister, Mari Alkatiri, sade den 10 augusti till reportrar at partiet inte hade tappat hoppet om att få fler partner och skulle se fram mot att bilda en minoritetsregering om nödvändigt.

Fretilin är övertygat om att det kan bilda en regering, sade Alkatiri, och tillade att en överenskommelse fortfarande skulle kunna nås före den 22 augusti, när det nya parlamentets medlemmar svärs in.

Jag uppmanar alla människor i Timor att vara lugna för att ge ledarna möjligheter att diskutera bildandet av en ny regering, sade Alkatiri till Timor Post.

Förhandlingar pågår fortfarande. Den 14 augusti fortsatte Fretilin, CNRT, och Popular Liberation Party sina samtal, men rapporter antyder att CNRT och Popular Liberation Party fortfarande är ovilliga göra upp.

Ansträngningarna för att bilda en ny regering skakades om efter att Gusmão tillkännagett att han skulle avgå som ledare för CNRT och uppmanade partimedlemmarna att sitta i opposition.

Gusmão sade att han avgick för att partiet hade förlorat folkets förtroende efter att det hade förlorat 8 platser i julivalet.

Fader Julio Crispim Ximenes Belo, ordförande i Baucaustiftets kommission för rättvisa och fred, sade att Gusmãos beslut att sluta och uppmaning till partiet att gå i opposition måste respekteras.

Han sade att det är en sund demokrati om det finns partier som agerar som opposition för att säkra tt regeringen arbetar i enlighet med konstitutionen och för folkets väl.

Men han sade att den katolska kyrkan hoppas att fortsatta förhandlingar före den 22 augusti skulle resultera i bildandet av en stabialre regering.

Prästen sade att kyrkan skulle pressa regeringen i två grundläggande frågor: folkets behov och en ren regering.

En av de viktiga saker kyrkan kämpar för är bättre utbildning, tillade han och sade att kyrkan också kommer att trycka på på regeringen för att ordna rent vatten och hjälpa bönder.

Källa: Siktus Harson/UCA News

08 - Efter valet, Östtimor står inför oväntad politisk osäkerhet

Ett överraskande tillkännagivande har skapat tvivel om konsensuspolitiken

[Originalet har här ett fotografi av Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri i en talarstol med bildtexten: Osäker väg: Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri talar till supportra efter valet den 22 juli. Fotot är taget av Nuno Veiga/EPA. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Östtimors politik förblir i ett dödläge efter valet eftersom de partier som valts in i parlamentenför två veckor sedan förhandlar för att bilda en regering. Trots tidig optimism att de stora dragen i en ny administration skulle bli kända tidigt, så tyder den senaste utvecklignen på ett resultat som dröjer minste en vecka, kanske längre. Förhandlingar har börjat på allvar nu när de stora partierna har hållit möten för att besluta om sin inställning till en uppgörelse.

Vid valet den 22 juli tog de två stora partierna - Fretilin och CNRT - åter flertalet av rösterna, 29,7 procent och 29,5 procent respektive. I en betydande vändning slog Fretilin knappt det tidigare dominerande CNRT lett av den tidigare motståndsledaren och tidigare premiärministern Xanana Gusmão, vilket resulterat i en liten men viktig ledning med 23 platser mot CNRT:s 22.

Sedan 2015 har dessa två stora partier deltagit en de facto maktdelningsregering i vilken Fretilin deltar med ministrar i en av CNRT ledd regering. Ett nytt parti, PLP lett av den förre presidenten Taur Matan Ruak gjorde bra ifrån sig och har fått 8 platser och meddelade snabbt att det skulle verka som den aktiva opposition som Östtimor har saknat sedan 2015. Två andra partier, det gamla Demokratiska partiet, DP, med 7 platser och ett nyare parti, Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) som riktade sin kampanj mot missnöjda yngre väljare erövrade 5 platser.

Uppgånge av PLP och KHUNTO speglar viktiga demografiska ändringar med nya röstberättigade, som nu utgör hela 20 % av valmanskåren, även om de två stora partierna fortsätter att dominera. När inget av dessa partier säkrat en fungerande parlamentsmajoritet på 33 röster, kommer regeringen att bildas genom förhandlingar melan partierna.

Efter att ha förlorat 8 platser sedan 2012 och bli lite mindre än Fretilin, så var CNRT:s kongress under veckoslutet inte någon glad tillställning. Östtimors politiska gigant Xanana Gusmão hade varit öppet missnöjd med resultatet och i ett dramatiskt steg i fredags tillkännagav han sin avgång från ordförandeposten i CNRT och förklarade att partiet skulle gå i opposition. Detta tillkännagivande utmanade det vitt spridda antagandet att maktdelningsarrangemanget mellan de två stora partierna skulle fortsättas och ledde till att media hävdade att regeringsbildandet råkat i oordning. José Ramos-Horta var snabb att ifrågasätta detta och konstaterade riktigt att det finns andra vägar till en stabil regering och att förhandlingarn bara har börjat.

På söndagen hade CNRT:s kongress skjutit upp Gusmãos avgång till en extra kongress, som ska hållas senare, vilket i praktiken betyder att Gusmão förblir partiledare. Icke desto mindre har uttalandet att partiet skulle leda oppositionen höjt insatsen avsevärt och rubbat förväntningarna att det politiska konsensuset från de senaste två och en halv åren skulle fortsätta - förväntningar förstärkta i valmanskåren under valkampanjen i vilken de stora partierna i stort undvek att attackera varandra och koncentrerade sig på sin historia av att ha gett det bara för ett deccennium av politiska kriser drabbade landet politisk stabilitet.

Skulle CNRT vidhålla denna position minskas Fretilins möjligheter till svårare vägar att förhandla med mindre partier för en fungerande majoritet med 33 röster eller att försöka bilda en minoritetsregering stödd av en incidencia parlamentar, ett portugisiskt uttryck arrangemang för förtroende och leverans med mindre partier som inte formellt deltar i regeringen. Men Fretilin hoppas att bilda en regering med stor omfattning med medlemmar från adnra partier och har nu planerat samtal med alla de mindre partierna den här veckan. CNRT:s position just nu gör det sannerligen svårare att bilda en majoritetsregering.

För sin del har PLP tidigare uttalat en önskan att förbli i opposition med den strategiska åsikten att det kommer att maximera dess chanser i valet 2022. Det finns emellertid en debatt inom partiet mellan de äldre veteranerna, inklusive Ruak själv, och en yngre i Dili baserad intelligentia med den senare mer öppen för deltagande i en regering. Alla element har ett öppet sinne avseende de kommande förhandlingarna och kan övertalas att erbjuda förtroende och stöd till en ny regering snarare än formell maktdelning. Det är också möjligt att varje verklig utsikt för instabilitet kan ändra partiets nuvarande beräkningar.

Med sina sju platser är PD splittrat när det gäller vilket större parti som ska stödjas, men huvuddelen av partiet stöder troligen CNRT, som de har gjort sedan 2007. Däremot är KHUNTO troligen redo att göra upp med varje stort parti som kan erbjuda ministerposter och säkra dess inflytande över de ungdomsfrågor som gav det röster. Denna maktbalans lämnar Fretilin med en osäker väg till 33 röster.

Den nye presidenten, Francisco Lú-Olo Guterres, själv från Fretilin, kommer nu att ha en nyckelroll för att främja bildandet av en regering. Som partiet med de flest erhållna rösterna går uppdraget först till Fretilin. Om det inte kan få en majoritet i parlamentet, kan det presentera sitt regeringsprogram som en minoritetsregering. Skulle det programmet avvisas två gånger av parlamentet, kan presidenten så vända sig till CNRT. Det är inte säkert att CNRT kan samla 33 röster även om det med säkerhet är möjligt och detta ger Gusmão förhandlingsstyrka. Men möjligheten skulle också väcka relativt obehagliga minnen från tiden 2006-2007 efter krisen till liv.

Resultatet av denna veckas förhandlingar är därför osäkert. En tydlig möjlighet är att den era av nationell enhet som har karaktäriserat perioden från 2015 är över eller åtminstone allvarligt hotad. En annan är att det vi bevittnar är ett raffinerat spel med dubbelbluff när den östtimoresiska politikens två jättar, Fretilin och Gusmão, krestar runt priset, regeringsmakten, och försöker förbättra sina förhandlingspositioner före en uppgörelse. Parlamentet ska hålla sitt första plenum den 21 augusti och presidenten kommer att vara ivrig att se en uppgörelse om regeringen innan dess, även om det i praktiken inte är en hård tidsgräns om förhandlingarna inte är slutförda.

Om vi ser framåt så är risken att Fretilin skapar en stabil regering utan stöd av nyckelfiguren Gusmão tydlig. Trots att Fretilins ledare Mari Alkatiri godtagit CNRT-kongressens resolutioner nyligen, så upprepade han igår kväll sin önskan att träffa Gusmão, den oundvikliga personen i timoresisk politik, som inte kan förbigås. Alkatiri konstaterade också att Fretilins program inte är en helig text. Anmärkningsvärt är att partiet har skjutit upp ett beslut om vem som ska nomineras till premiärminister till efter förhandlingar med partierna. Partiets konferens bekräftade dock att premiärministern ska kommar från Fretilin självt, en inställning som skulle kunna visa sig vara en snubbelsten för CNRT och skulle kunna behöva en ändring för att underlätta förhandlingar i vänskaplig anda.

Efter att ha stött Fretilins presidentkandidat 2017 och bidragit till tillsättandet av Fretilins premiärminister Rui Araujo 2015, kommer CNRT att förvänta sig viktiga och höga poster nu när förhållandena är omvända. Dessa skulle kunna innefatta själva premiärministerposten. Häri ligger den verkliga möjligheten för den nationella enheten att spricka.

CNRT står också inför särskilda risker. Som ett klassiskt maktparti är det inte särskilt väl förberett för opposition, åtminstone inte för en längre tid. Det är anmärkningsvärt att de äldre partimedlemmarna, inklusive Gusmão själv, inte tar sina parlamentsplatser, vilket väcker frågan om hur och var försäkran om parlamentsopposition kommer att genomföras. Uppenbara vägar tillbaka till makten omfattar en ny uppgörelse med Fretilin eller att leda en allians utan Fretilin som 2007. En tredj möjlighet innebär att skapa en allians utan Fretilin och sedan bjuda in Fretilin att gå med i ett nytt maktdelningsavtal från en relativ styrkeposition. Medan Gusmãos relativt dåliga nuvarande relation med Ruak minskar dessa utsikter något, så förblir de möjliga.

Medan dessa framtidsutsikter kan stimulera kommentatorer, så kanske hård taktik från de stora partierna inte kommer att uppskattas av en valmanskår som nyligen röstade för en fortsättning på Östtimors konsensuspolitik. Insatserna för de bäggestora partierna är därför höga: efter att ha gjort reklam för en produkt kallad politisk stabilitet, kan de få lida valmässigt om de inte levererar den. Det finns också en stark känsla i Dili av att det är inte längre 2007, en referens till den politiska krisen då, som såg farliga klyftor inom Östtimors politiska elit leda till återkomsten av utländska fredsbevarare. Även om det inte finns någon risk för en återgång till dessa tider, så kan varje politisk taktik som påminner om den eran visa sig djupt motbjudande till röstande i kölvattnet av en utsträckt period av nationell enighet även om de förblir konstitutionellt acceptabla.

Samtidigt befinner sig östtimoresisk politik i en övergång. I fokusgrupper med unga väljare som jag lett i Dili före och efter julivalet argumenterade många att medan politisk stabilitet förblir nyckelfrågan för deras äldre släktingar, som upplevt de stora kaosen i Östtimors historia, så är yngre väljare mer intresserade av transparens och ansvar. Dessa faktorer förklarar den nuvarande - men nu minskade - populariteten för de två stora partierna och också framväxten av nya politiska utmanare, PLP och KHUNTO.

Från ett australiskt perspektiv kommer Canberra säkert att välkomna möjligheten av en regeringsomvälvning i Dili, eftersom realtionen har befunnit sig på en lå nivå de senaste åren. Men det är anmärkningsvärt att Mari Alkatiri igår kväll uttryckligen bekräftade att Xanana Gusmão skulle fortsätta leda förhandlingsgruppen för havsgränser oavsett utgången, vilket visar att till och med nu, så förblir end del fundamentala grunder för Östtimors utrikespolitik stabila.

Av betydelse är också det faktum att den mäktiga US House Armed Services Committee:s nya National Defence Authorisation Act for 2018 ändrades särskilt för att uppmuntra lösningen av dispyten om havsgränserna mellan Australien och Östtimor. Det är knappast någon tvekan om att denna ändring i Washington signalerar extra tryck på Canberra att lösa frågan i den pågående förlikningsprocessen enligt FN:s havsrättskonvention, som ska avslutas i september.

Michael Leach är professor i politik och internationella relationer vid Swinburnes teknologiska universitet.

Källa: Michael Leach/Inside story

05 - Politisk allians kollapsar i Östtimor

Damien Kingsbury, Deakin University

Östtimor genomförde 2017-års parlamentsval med en allmän förväntan att de två stora partierna , CNRT och Fretilin, skulle fortsätta att dominera det lilla landets politik och fortsätta koalitionen de har haft sedan 2015. Den koalitionen gav Östtimor stabilitet och lovade stabilitet i framtiden, även om det var till priset av en livskraftig opposition.

[Originalet har här ett foto av en valförrättare, som håller i en röstsedel under rösträkningen.]

Den stabiliteten som nyss såg trolig ut är nu ifrågasatt. CNRT:s ledare, Xanana Gusmão, har avgått som partiordförande och förklarat att CNRT inte borde ingå i en koalition.

Fretilin fick röstövervikt i valet med 29,7 procent av rösterna, 0,2 procent mer än CNRT som förlorade 7 procent av sina röster. Fretilin tog 23 platser av parlamentets 65 och CNRT 22, en förlust på 8 platser. Fretilin tycks ha stöd av det växande ungdoms-partiet KHUNTO, men kommer att behöva antinge Popular Liberation Party (PLP) eller Democratic Party (PD) med sig för att bilda en parlamentsmajoritet. PD är i motsatsställning mot Fretilin medan PLP är en möjlig men mindre trolig koalitionspartner.

2015 avgick Xanana Gusmão som premiärminister och satte in Fretilins Rui Araujo som efterträdare genom att skapa en ny koalition med Fretilin. Den befästes genom CNRT:s stöd för Fretilins Francisco 'Lu-Olo' Gueterres framgångsrika presidentkandidatur i maj i år.

Det vitt spridda antagandet var att med ett avtal om maktdelning Fretilin och CNRT skulle fortsätta med sin koalition efter valet; Fretilins ledare Mari Alkatiri talade om detta i ett tal före valet.

2016 så lämnade det Demokratiska partiet koalitionen, som en vedergällning mot Fretilin, och samarbetade med förre presidentens, Taur Matan Ruaks, Popular Liberation Party för att stöda PD:s kandidat, Antonio da Conceicao, i presidentvalet i maj.

Guterres vann presidentvalet med 57 procent av rösterna i första omgången. Det var en övertygande seger, men visade att antingen Fretilin eller CNRT har förlorat en del av det som, enligt 2012-års siffror, skulle ha varit en bas av 66,5 procent röstande. Det visade sig att det var CNRT som övervägande förlorade röster medan Fretilin kunde bibehålla sin stadiga bas.

Efter att ha stött en Fretilin-medlem som premiärminister och en Fretilin-kandidat som president, fanns det oro bland CNRT:s medlemmar att partiet förlorat ledarskapspositioner stödda på på dess dominerande ställning 2012. Förväntningen var att efter valen 2017 CNRT skulle lyftas upp tillbaka till en ledarposition.

Med CNRT:s röstantal precis under Fretilins tycks det som om varje principöverenskommelse uppnådd mellan Gusmão och Alkatiri upphävts. Nästan två veckor efter valet, utan något uttalande om att en ny koalition mellan Fretilin och CNRT bildats, avgick Xanana Gusmão från ordförandeskapet i CNRT och sade att partiet skulle gå i opposition.

Oavsett vilken överenskommelse Gusmão trodee att han hade med Alkatiri, var den uppenbart ogiltig. Med en röstövervikt på enbart 0,2 procent spelade Alkatiri helt klart ett högt politiskt spel.

Fretilin kommer att få frågan av president Guterres (Fretilin) att bilda en regering. Fretilin kommer troligen att be det växande ungdoms-partiet KHUNTO att gå med i en koalition, vilket skulle ge totalt 28 platser av parlamentets 65. CNRT:s 22 platser med PLP:s åtta och PD:s sju ger vad som ser ut att nu vara oppositionen ett flertal.

Om partiet med de flesta rösterna inte har majoritet i parlamentet, så kan enligt Östtimors konstitution presidenten utse partiet med den största minoriteten som regeringsbildare. Detta förordades av Fretilin 2007, när det var störst men utan majoritet och den dåvarande presidenten José Ramos-Horta till slut utsåg Xanana Gsumão som premiärminister i spetsen för en majoritetskoalition. Det beslutet framkallade våldsamheter på Dilis gator och andra ställen. Det var den sprickan som Gusmão hoppades att laga, när tog med Fretilin i regeringen 2015.

Om Fretilin bestämmer sig för att bilda en minoritetsregering, givet att det som ser ut som en bruten överenskommelse mellan Alkatiri och Gusmão, så kommer en minoritetsregering bildad av Fretilin kanske inte få majoritetens stöd för Östtimors nästa budget. Om budgeten röstas ner två gånger, måste presidenten utlysa nyval. Ett nyval, blir sannolikt inte det vänskapliga avspända valet 2017 och sannolikare mer likt det laddade valet 2007.

Nästa regerings budget måste ta itu med landets utgifter långt större än dess långsiktiga intäkter. Den måste nu troligen göra det från en minoritetsposition.

Dessa budgetbeslut kommer att vara impopulära hos vanliga östtimoreser, som ännu inte förstår att deras land, med nuvarande utgifter, kommer att vara bankrutt inom ett årtionde. Trots det var utgifter större än långsiktiga inkomster alltid Xanana Gusmãos politik. CNRT kommer därför att ha politiskt legitima, även om de inte är ekonomiskt hållbara, argument för att opponera mot en Fretilin-budget.

Om vi antar att president Guterres ber Fretilin att bilda regering, och de misslyckas, kommer han sedan att fråga ledaren för det näst största partiet efter Fretilin - oavsett vem som leder CNRT (och det skulle kunna vara vara Gusmão igen) - att försöka bilda en regering. Gusmão har sagt att CNRT inte borde bilda en ny koalition även om han troligen skulle kunna göra det med tidigare presidenten Taur Matan Ruaks PLP, PD och KHUNTO (som kommer att gå med den som erbjuder dem poster), vilket skulle skapa en koalition med 42 röster av 65.

Medan Gusmão anser att läget i Östtimor inte är det samma som det var 2007 efter våldsamheterna 2006, kommer hans opposition mot att skapa någon koalition att skapa en återvändsgränd. Läget i Östtimor är nu, som Gusmão sade, annorlunda än 2007. Men Östtimors utsikter att få en stabil regering börjar minska.

Det kan vara så att Fretilin kan bilda en minoritetsregering och få tillräckligt stöd i parlamentet för att få sina viktiga förslag antagna. Men det är långt ifrån säkert.

Östtimors politiska spel är fortfarande i förändring och det kan ta månader innan det är klart hur det kommer att gå. Men i det här läget tycks det som om Östtimors mycket omtalade politiska enhet har nu gått till ända.

Damien Kingsbury är Personal Chair and Professor of International Politics vid Deakin-universitet och koordinator för Australiens valobservatörer i Östtimor.

Källa: Damien Kingsbury/East Asia Forum

Juli

26 - Motorcykeltävling i Väst- och Östtimor

I indonesiska Västtimor arrangerades den 22-23 juli en tvådagars motorcykeltävling med en bana som också gick in i Östtimor. Därifrån fanns det 27 deltagare i 11 olika klasser. Tävling hade 15.000 åskådare, många av dem från Östtimor. Läs mer här i originalrapporten från The Jakarta Post.

23 - Valresultatet jämnar vägen för koalitionsregering

Bangkok. Östtimors Fretilin-parti har öppnat för bildandet av en bred enhetsregering för att regera det lilla landet de kommande fem åren eftersom det leder i rösträkningen av lördagens parlamentsval.

Nu är kampanjen över, det finns inga motståndare, det finns bara landsmän som vill samarbeta, sade Mari Alkatiri, Fretilins generalsekreterare, i partiets högkvarter i Dili. [Originalet har här ett fotografi från AP och bildtexten lyder En valarbetare visar en valsedel i Dili, Östtimor, på lördagen.]

Med 88 procent av rösterna räknade leder Fretilin med 30 procent av rösterna send på söndagen.

Alkatiri, tidigare premiärminister, sade att hans parti skulle samtala med Xanana Gusmão, landets självständighetshjälte, vars Nationella kongressen för timoresisk återuppbyggnad (National Congress for Timorese Reconstruction - CNRT) har näst flest röster, 28 procent.

Vi kommer att göra allt för att ta med alla men vi kommer att fortsätta arbeta med Xanana Gusmão, det här landets oundgängliga person, för att svara på det tydliga budskapet från vårt folk, sade han till den portugisiska nyhetsbyrån Lusa.

Sedan 2015 har de två partierna regerat Östtimor i en koalitionsregering.

Partido Democratico (PD) och People's Liberation Party (PLP) har båda samlat knappt 10 procent av rösterna. PD avslutade en formell allians med CNRT 2015, men behöll kontrollen över flera ministerier.

Trots frustration på grund av bristen på ekonomiska framsteg, verkar timoreserna beslutna att låta den regerande koalitionen fortsätta.

PLP:s ledare Taur Matan Ruak, en tidigare revolutionsbefälhavare och president, hade kampanjat för ökade utgifter för hälsa och utbildning snarare än de infrastrukturprojekt för många miljoner dollar som har finansierats av den avgående regeringen.

Hans parti har brett stöd bland unga universitetsutbildade timoreser.

[Originalet har här ett foto från AP av människor som köar för att få rösta i Dili.]

Tillfrågad huruvida det är möjligt att Ruaks parti skulle kunna ingå i en koalition, sade Alkatiri att våra armar är öppna.

Alkatiri sade att han väntar sig att träffa Gusmão snart och att de skulle hålla en gemensam presskonferens.

Fretilins centralkommitté kommer också att sammanträda för att besluta om vem de ska nominera som premiärminister.

Det ansvar som människorna nu ger oss kommer att behandlas med den största ansvarskänslan, sade Alkatiri.

Det officiella valresultatet väntas bli offentliggjort den 6 augusti.

De röstande gick ut i stora mängder till landets fjärde parlamentsval efter självständigheten för att välja 65 parlamentsledamöter under växande oro över den tidigare regeringens misslyckande att använda pengar genererade av olja och gas för att minska fattigdom, förbättra utbildningen och skapa arbeten.

Intäkterna från existerande olje- och gasfält kommer att sina om några år.

Gasfältet Greater Sunrise i Timorsjön förblir outnyttjat medan Östtimor och Australien fortsätter förhandlingar under internationell medling.

I mars valde de röstberättigade Fretilins Francisco 'Lu-Olo' Guterres - också en tidigare revolutionsbefälhavare - till president.

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald

07 - Information om parlamentsvalet på nätet

La'o Hamutuk har lagt upp en ny sida på sin webbplats med information om det kommande parlamentsvalet på engelska och tetum omfattande bland annat:

Gå till http://www.laohamutuk.org/Justice/2017/ElPar/17ParlElec.htm för allt detta och mer!

La'o Hamutuk är en oberoende icke-partibunden ideell östtimoresisks organisation. I 2017-års parlamentsval engagerar den sig för att uppmuntra kaniddater och partier att diskutera den politik de vill föra de närmaste fem åren och uppmuntra medborgare att rörsta på de partiera vars plattformar de är överens med.

La'o Hamutuk distribuerar en affisch och en broschyr på tetum med förslag på vad röstande ska tänka på innan de röstar. Organisationen har producerat ett radioprogram som betonar det som den ser som de viktigaste frågorna. Organisationen har distribuerat ett frågeformulär till varje parti med frågor om deras hållning i viktiga politiska frågor och kommer att publicera svaren när de får dem.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost laohamutuk@gmial.com webb www.laohamutuk.org

04 - Timor Adventures - ett stolt lönsamt socialt företag

Vad betyder ett namn?

Man talar en hel del om begreppet socialt företag, så vi tänkte att det skulle vara bra att förklara hur begreppet förhåller sig till Timor Adventures.

Timor Adventures är ett vinstdrivande företag med ett socialt syfte.

Timor Adventures skapar intäkter genom försäljning av reseprodukter och tjänster samt tillfälliga kontrakt för turistaktiviteter. Som andra affärer använder Timor Adventures sina pengar för hyror, material, utrustning, bokföring och löner. Vi bidrar också till Östtimors ekonomi genom att betala våra skatter.

Vårt rykte betyder allt och våra chaufförer och reseledare delar vår stolthet över att leverera hög kvalitet, säkra och äkta reseupplevelser till våra kunder. Vi gör det, alltid medvetna om den påverkan vi har på Östtimor.

Det är viktigt att konstatera att, vare sig för vinst eller inte, så kan ett företag inte drivas med förlust, om det drivs med förlust kommer det läggas ner.

Timor Adventures skiljer sig från andra vinstdrivande företag genom vår avsikt. Vårt företag bildades inte för att ge oss, dess ägare, vinst. Det skapades med den uttryckliga avsikten att nå ett socialt mål. Den vinst som blir över när vårt företags driftkostnader och löner är etaldsa investeras för att främja vårt social mål.

Timor Adventures, vårt sociala mål

Att använda hållbar turism som ett medel att ge timoresiska mmänniskor i Östtimors distrikt ekonomiska fördelar.

Timor Adventures, vår berättelse

Shirley och Dave Carlos är Timor Adventures grundare.

Från 2009 till 2016 arbetade vi pro bono för att bygga upp ett robust, ärligt och lönsamt timoresiskt bolag. Vi har använt våra egna finansiella och personella resurser för att få det att hända.

Ibland har det kräv betydande offer för vår familj, men som varje företagare kan berätta, är det ett hårt arbete att skapa ett företag ur intet.

2015 var vi utomordentligt lyckosamma att få med oss Julio Dos Santos i vår personal, vilket gav ess välbehövligt tillskott av positiv energi. Julio är nu en stolt och kompetent verkställande direktör.

2016 började vi att ta ut en lokal lön från bolaget. Shirley arbetar för närvarande heltid för Timor Adventures och Dave fortsätter att arbeta deltid samtidgt som han har ett arbetet i Melbourne för hålla familjen fri från ekonomiska bekymmer.

2017 kom Jonias Menix till bolaget som praktikant i administration och reseledare. Jonias kommer att ta körlektioner och lära sig engelska under andra halvåret av 2017 med målet att bli tillsvidareanställd i slutet av året.

Hur vi uppnår våra sociala mål

 • Vi har timoresisk personal och ger dem intensivutbildning på jobbet. Den omfattar engelska och körutbildning.
 • Vi betalar rättvisa löner och har bra arbetsförhållanden för våra fast och tillfälligt anställda.
 • Vi arbetar tillsammans med små lokala leverantörer när vi kan och strävar att försäkra oss om att våra kunders pengar stannar i Östtimor.
 • Vi stöder och uppmuntrar våra kunder att stödja lokalt baserade projekt som till exempel:
 • Vi stöder pålitliga ideella organisationer såsom Alola Foundation & Alternative Technology Association.
 • Vi betalar för tjänster som ger inkomster till lokala organisationer. Vi betalar kvinnogrupper för våra måltider och kultur- och levnadsförhållandevisningar.
 • Vi strävare efter att skapa en kulturbrygga mellan besökare förväntningar och timoresisk förmåga och uppmuntrar öppet sinnade resenärer att se bortom bristen på älskvärdhet och lokala entreprenörer att ge en godtagbar servicenivå.
 • Vi respekterar traditionella uppfattningar och är medvetna om våra fotavtryck - miljömässiga och kulturella.
 • Vi har inte stora grupper, i allmänhet är det bara två fyrhjulsdrivna bilar.
 • Vi arbetar arslet av oss för kvalitet och säkerhet samt en autentisk erfarenhet.
 • Framtiden?

  Vi behöver hjälp för att fortsätta vårt arbete. För närvarande väntar vi på en volontär från Nya Zeeland som mentor och stdöd för kontorsadministration så att vår grupp får tid att arbeta med lokala grupper för att öka deras kapacitet att ge högkvalitativa kulturella upplevelser för besökare.

  Vårt budskap är det samma som vi har spridit i 8 år. Småskalig, hållbar turism som respekterar kultur och miljö och gynnar lokalbefolknigen på landsbygden. Samarbete genom lokalt baserat nätverk för kulturturism. Det är verkligheten.

  Hur kan du stödja oss i vårt arbete - aktuella resemöjligheter

  Light up Cova Lima 21 - 29 september 2017

  Vi har fortfarande ett antal platser lediga i vår Light Up Tour som kommer att ge ett mycket efterlängtat solcellsystem för mödravårdskliniken i Maucatar, en avlägsen by i Cova Lima.

  Gå till vår webbplats för detaljer, http://www.timoradventures.com.au/tours/light-up-timor-leste/.

  Kontakta oss för att diskutera anpassade resor, carlos@timoradventures.com.au.

  Shirley & Dave Carlos sandcarlos@westnet.com.au, Julio Dos Santos & Jonias Menex.

  Timor Adventures

  Källa: Timor Adventures

  Juni

  21 - Invigning av flygplatsen i Suai

  Dili. En ceremoni för att inviga flygplatsen i Suai den 20 juni markerar avslutningen av ett större infrastrukturprojekt för att stödja landets utveckling. Flygplatsen, belägen i samhällte Covalima omkring 15 kilometer från staden Suai, har en 1.500-meters startbanan och nya byggnader.

  President Francisco Lú-Olo Guterres klippte officiellt bandet och undertecknade invigningsplaketten för att öppna Commander in Chief of FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão, International Airport. Dopet hedrade också minister Gusmão på hans 71 födelsedag. Han berömde flygplatsen som ett utomordentligt projekt, som skulle skapa investeringar, tillfällen och arbeten.

  På flygplatsen finns en ny terminalbyggnad, kontrolltorn, brandstation, väderstation och en helikopterplatta för ambulanshelikoptrar. Behovet av att bygga ut och renovera den gamla startbanan och bygga nya byggnader slogs fast i den nationella strategiska utvecklingsplanen för 2011-2030.

  Flygplatsen möjliggör ökat nationellt samband och kommer att främja den pågående utvecklingen av sydkusten genom att stödja aktiviteter för olje- och mineralindustrier, jordbruk och turism. Den kommer också att bidra till tillgången på tjänster inom hälsovård och säkerhet. Utbyggnaden och tillhörande utveckling på sydkusten speglar regeringens beslutsamhet att stödja tillväxt i hela Östtimor.

  Talespersonen, ministern för statlig administration, Agio Pereira, konstaterade att invigningen av Commander in Chief of FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmão, International Airport är ett exempel på ett större projekt genomfört med kvalitet i tid. Vi gratulerar de inblandade ministerierna och Timor Gap E.P. till deras insatser. Flygplatsen tjänar sydkustens omedelbara behov , stödjer pågående utveckling och den kommer att vara en nyckelfaktor för att förverkliga regionens potential.

  Källa: Pressmeddlande/Östtimors regering

  21 - Förberedelserna för parlamentsvalet håller tidplanen när kampanjperioden börjar

  Dili. Myndigheterna, särskilt den nationella valkommissionen (National Electoral Commission - CNE), det tekniska sekretariatet för valadministration (Technical Secretariat for Electoral Administration - STAE), ministeriet för statlig administration och inrikesministeriet förbereder parlamentsvalet den 22 juli.

  Den officiella kampanjperioden har börjat och går från den 20 juni till den 19 juli 2017.

  Tjugo partier och en koalition kommar att finnas på röstsedeln i en ordning bestämd genom lottning.

  Den 22 juli registrerade röstberättigade kommer att kunna rösta mellan klockan 7 på morgonen och 3 på eftermiddagen i röstlokaler runtom i landet. De ska markera sitt val av parti på röstsedeln. De 65 platserna i parlamentet fördelas proportionellt. För att få plats måste ett parti få över 4 % av det totala antalet röster.

  Vart och ett av partierna och koalitionen har redan registrerat sina kandidater och ersättare för dessa. Minst var tredje kandidat måste vara en kvinna.

  Ett omfattande program för att informera röstande om valförfarandet pågår nu.

  Utländska diplomater och utvecklingspartner har informerats om förberedelserna och internationella observatörer är välkomna.

  Kalender för parlamentsvalen 2 maj - 7 augusti 2017

  Mer information finns på STAE:s webplats (http://www.stae-tl.org/tl/notisia/155-kalendario-atividades-ba-eleisaun-parlamentar-2017).

  Källor:

  16 - Den stora vinnaren av Östtimors parlamentsval? Landet självt

  Den stora vinnaren av Östtimors parlamentsval? Landet självt. Oavsett utgången av Östtimors val så kommer resultatet att vara enhet. Här är förklaringen.

  Det är alltid riskfyllt att göra förutsägelser inom politiken, särskilt nu. Tänk på några nyliga överraskningar: omröstningen för Brexit och de påföljande politiska följderna i Storbritannien; Donald Trumps intåg i Vita huset; övertagandet av Frankrikes presidentpost av en 39-årig politisk nykomling, Emmanuel Macron. Det oväntade blir det nya normala. Med det sagt, så skulle jag vilja våga en förutsägelse om de kommande parlamentsvalen som kommer att forma Östtimors regering för de kommande fem åren.

  23 partier är registrerade för att delta i valet den 22 juli 2017. Det parti som får de flesta rösterna får utse premiärministern, som ska leda regeringen.

  Bland de timoresiska medborgarna, som har rätt att rösta, kommer det att finnas 17-åringar som röstar för första gången. När dessa tonåringar föddes var Östtimor inte officiellt ett land. De är födda i kölvattnet av det fruktansvärda våldet och förstörelsen i samband med folkomröstningen 1999 om självständighet, som inledde Östtimors väg mot en statsbildning.

  Dessa unga män och kvinnor kan betraktas som lyckliga över att ha sluppit uppleva skräcken i samband med vår nations födelse och ett kvartssekels ockupation av vårt land. Men deras föräldrar och äldre släktingar kommer säkert ihåg traumat från dessa mörka tider. Timor var ett land av blod och aska.

  Jag växte upp i Timor under den indonesiska ockupationen och var i huvudstaden Dili under tiden för självständighetsomröstningen, när stanken av rädsla och död trängde in i varje vrå. Mitt i paniken och kaoset flydde min familj från huvudstaden för att undgå blodbadet. Jag bestämde mig för att stanna i Dili för att hjälpa de mängder av människor som hade flytt undan våldet.

  Pro-indonesisk milis på ett härjningståg med mord och våldäkt störta in i vår skola, riktade gevär mot barnens huvuden och kastade granater mot våra gömställen. Mina föräldrar trodde att jag hade blivit dödad. Jag gömde mig i dagar. Jag letade efter mat för mig och andra. Med två vänner grävde jag en grav och begravde en kvinna - på natten, medan kulorna ven. Hon hade dött naken och hade börjat ruttna. Vi var bara 14. Vi var de lyckliga.

  Utlandstimoreserna återvände till ett ödelagt lande fter mer än två årtionden i exil. Floder av tårar flöt. Många var chockade bortom tårar. Hela släkter och byar hade utplånats. Alla hade förlorat familjemedlemmar under ockupationen. Några återvände för att upptäcka sig ensamma i hela världen, varje annan familjemedlem antingen död eller försvunnen i krigets barabari.

  Intill idag har det förblivit svårt att tala om den tidens brutalitet. En del ärr syns för ögat, andra är mindre uppenbara.

  Om vi inte berättar om traumat, så är det därför att ord på något sätt känns banala inför den enorma skräcken. Om vi håller god min i elakt spel så är det färför att våra drömmar och ambitioner för framtiden är större än det förgångnas förtvivlan. Om vi skrattar högljutt, så är det för att förkast historien som konspirerade för att kväva oss.

  Vår törst för livet och vårt sinne för ansvar mot dem som offrade allt för landets frihet driver oss framåt. Vetskapen att vi har uthärdat och överlevt är källan till vår styrka.

  Östtimor vann sin självständighet 2002. Fyra år senare ledde missnöje mellan olika delar inom landets väpnade styrkor till sammandrabbningar som ledde till att omkring 150.000 människor blev flyktingar i sitt eget land. När de timoresiska ledarna började återställa ordningen och tillhandahålla tak över huvudet och ta hand om dem som flytt, insåg de att det smärtade folket att se sina ledare i öpen politisk konflikt. 2006-års kris var den miljonvoltsstöt - väckningssignalen för ledarna som vi behövde för att investera i befästandet av fred i vård land och bygga förtroende till varandra, innan vi kan bygga upp någonting annat.

  Under åren efter 2006 har Östtimors ledare strävat efter att tillsammans arbeta tvärs över partigränserna på ett inkluderande och rådfrågande sätt erkännande att de stora utmaningarna landet står inför kräver en samlad, sammanhängande insats. Vi är stolta över våra ledare. Vi tar inte denna hövlighet för given. Det finns idag många länder i världen där fred och hopp är gäckande. Det finns demokratier, som är mycket äldre, större, mäktigare och mera avancerad än Östtimor, som är paralyserade av oenighet, respektlöshet och dysfunktion.

  De som talar nedsättande om Östtimors konsensuspolitik är kanske lyckliga nog över att inte leva i en postkonfliktmiljö och inte ha upplevt den sociala disintegrationen vållad av ockupation och krig. Östtimor behöver stå enat för vi har större slag: utvecklingen av vår nation och fullständigandet av vår självständighet med fastställandet av varaktiga havs- och landgränser.

  I kampen för framtiden väljer Östtimor förlåtelsens och försoningens väg genemot våra tidigare ockupanter och oss själva (det fanns timoreser som stödde självständighet och de som var för integration med Indonesien). I vår kamp för rättvisa och för våra suveränitetsrättigheter idag, har Östtimor varken arbetat för en krigsförbrytartribunal, skadestånd från dem som var delaktiga i eller profiterade på den illegala annekteringen av vårt territorium. Vi kräver bara det land och hav som rättmätigt är vårt i enlighet med internationell lags principer. När det gäller detta är timoreser från alla politiska riktningar fullständigt eniga.

  När timoreserna går till valurnorna den 22 juli, kommer det inte att vara någon brist på valmöjligheter. De politiska artierna kommer säkert att kampanja med vigör och likaledes en hälsosam dos dramatik. Det är trots allt politik. FRETILIN och den nationella kongressen för timoresisk återuppbyggnad (National Congress for Timorese Reconstruction - CNRT), förblir, tack vare sin bakgrund i motståndskampen och antal, de ledande partierna.

  Jag gör följande förutsägelse: oavsett utfallet av Östtimors val, oberoende av vilket parti som dominerar, så kommer resultatet att bli enighet i Östtimor. Detta därför att vi har lärt oss av det förgångnas misstag: inre oenighet öppnar dörren för manipulation och exploatering utifrån.

  Det är också för att vi inser att vi fortfarande kämpar: för rättvisa för vårt land, för våra suveräna hav enligt internatinell lag och för rätten att styra över våra av Gud givna naturtillgångar för att utveckla vårt land. I denna kamp står vi fullständigt enade.

  Iriana Ximenes är nationell teknisk rådgivare till ministern för statsförvaltningen och ordföranden för Östtimors ministerråd. De uttryckta åsikterna är helt och hållet författarens egna.

  Källa: Iriana Ximenes/The Diplomat

  16 - Mer än 10 % av världens tonåringar är rökare

  Omkring 11 % av ungdomar mellan 13 och 15 i världen använder tobaksprodukter som cigaretter och cigarrer enligt en global undersökning av skolevlever.

  Tobaksanvändning är världens ledande orsak till dödsfall och allvarliga sjukdomar, som kan förebyggas, och uppskattas orsaka 6 miljoner männsikors död varje år, konstaterar forskare i rapporten om ungdomar och tobak från USA:s centrum för kontroll och förebyggande av sjukdomar (U.S. Centers for Disease Control and Prevention - CDC). De flesta rökarna grundlägger sin vana i tonåren.

  För den föreliggande studien examinerade forskare data från undersökningar av tonåringar i 61 länder genomförda från 2012 till 2015. Hälften av länderna hade en andel om minst 15 procent för pojkar och minst 8 procent för flickor, konstaterade de.

  Unga människor som börjar röka vid tidig ålder löper större risk än dem som börjar vid högre å ålder att utveckla ett långvarigt nikotinberoende, sade Arrazola i ett email. Därför är ansträngningar att förebygga ungdomars bruk av tobak viktigt för att hindra en ytterligare en generation av vuxna som röker och lider av rökningsrelaterad död och rökningsrelaterade sjukdomar.

  Av alla länder i studien är det lägsta antalet tonårsrökare (1,7 %) i Sri Lanka. Den högsta endelen (35 %) var i Östtimor. [Markering med festil här och nedan av Tommy Pollák/Östtimorkommittén.]

  För pojkar var den lägsta andelen rökare 2,9 % i Tadzjikistan och den högsta 61,4 % i Östtimor. För flickor, den minsta andelen - 1,6 % - fanns i Tadzjikistan och den största - 29 % - i Bulgarien.

  Studiens begränsningar omfattar bland annat beroende av att tonåringar ärligt anger sina rökvanor, skriver författarna. Den omfattar också bara ungdomar som går i skolan, vilket för att den möjligen inte är fullt representativ för rökvanorna i dessa länder.

  Jag var överraskad av att se att de flesta länderna låg inom området 10 till 20 %; jag skulle ha trott att antalet skulle vara större, men de är antingen som de eller något större än de i USA, där de ligger runt 10 till 15 % sade Maher Karam-Hage, biträdande medecinsk direktör för tobaksbehandlingsprogrammet vid MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas.

  Källa: CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, online May 26, 2017.

  Källa: Lisa Rapaport/Reuters

  16 - Bolloré börjar bygget av Östtimors djuphavshamn i Tibar för 490 miljoner dollar

  Efter sex års planering och upphandling började igår officiellt byggandet för 490 miljoner dollar av en hamn i det fattiga Östtimor i utkanten av den indoensiska övärlden mellan Bali och Australien.

  Byggandet av djuhavshamnen i Tibar, omkring 10 kilometer väster om huvudstaden Dili, kommer att göras av det frankas företaget Bolloré Ports.

  Projektet genomförs som ett public–private partnership (PPP) projekt och företaget kommer att driva hamnen i 30 år efter färdigställandet 2020. Företaget kommer också att göra merparten av investeringen, Timors regeringen bidrar med 130 miljoner dollar.

  Bolloré Ports slog ut tre andra anbudsgivare.

  Hamnen kommer att ha en 630 m lång hamnbassäng, en containerterminal med 27 hektars yta, 12 hektar kontor och verkstäder samt modern utrustning omfattande bland annat två kranar för att lossa fartygen och fem portalkranar. Hamnen kommer att kunna ta emot fartyge med djupgående på 15 meter, tillräckligt för alla utom de största contaiernfartygen.

  Xanana Gusmão, Timors planeringsminister, betonade fördelaran med en PPP-upphandling, när kontraktet tecknades i juni 2016. Han sade att Timor skulle få tillgång till privatkapital och avancerad teknik.

  Han tillade: Den här hamnen kommer att möjliggöra större regional och marknadsmässig integration, bidra till minskade transportkostnader och hjälpa till att flytta gods snabbare och effektivare, vilket vill bidra till utveckling och diversifiering av ekonomin.

  Östtimor har en BNP på omkring 1,4 miljarder dollar, vilket skulle göra en modern hamn ouppnåelig. … Arbetslösheten är för närvarande 20 % och hälften av befolkningen är analfabeter.

  Källa: GCR Staff/CIOB

  16 - Besvikelse - inga ministrar har besökt Timor

  Koalitionsregerinegn ligger under korseld för att ha ignorerat Östtimor och missat att skicka ministrar till Dili sedan den kom till makten 2013.

  Oppositionens utrikespolitiska taleskvinna Penny Wong har just avslutat ett tvådagars besök i huvudstaden Dili.

  Senator Wong träffade den ny presidenten Francisco "Lú-Olo" Guterres, premiärminister Rui Maria de Araujo och andra tunga ministrar.

  Hon besökte också en yrkesskola och ett program för att stötta lärare som får australiskt bistånd.

  "Jag tycker att det är en besvikelse att det inte har varit något ministerbesök efter regeringsskiftet (2013) sade senator Wong till AAP från Dili.

  "Det är inte alls långt från Darwin."

  Senator Wong tror att de bilaterala banden har belastats de senaste åren av dispyten om havsgränsen.

  Australien och den östtimoresiska regeringen deltar nu i ett förlikningsförfarande i Haag.

  Östtimor informerade i januari Australien om att det önskade att säga upp ett avtal från 2006 som delar framtida intäkter från olja och gas i Greater Sunrise-fältet i Timorsjön 50-50.

  Fältet innehåller gas och olja till ett värde av uppskattningsvis 50 miljarder dollar, men hur intäkterna ska delas måste nu ses över.

  Labor har uttalat sitt stöd för att uppnå en bindande internationell resolution med Östtimor antingen genom bilaterala förhandlingar eller en internationell skiljedom.

  Källa: AAP

  13 - EU skickar åter valobservatörer till Östtimor

  Den 5 juni återvände den Europeiska Unions valobservatörsgrupp (Election Observation Mission - EOM) till Östtimor för att följa parlamentsvalen som ska hållas den 22 juli 2017.

  Izaskun Bilbao Barandica, ledamot av Europaparlamentet och ledare för valobservatörerna und presidentvalet den 20 mars kommer att leda också denna grupp.

  Bilbao Barandica förklarade: Jag är glad över att få fortsätta det viktiga arbetet som ledare för EU:s EOM till Östtimor grunadt på historien av välarrangerade, transparenta och inkluderande val av lagstiftande församlingar.

  Kärngruppen i EU:s EOM på sju valanalytiker, som kommer att stanna i landet tills valprocessen är avslutad, kommer den 24 juni att utökas med 26 långtidsobservatörer, som kommer att fördelas över hela landet. På valdagen kommer gruppen att stödjas av en delegation från Europaparlamentet och i Östtimor stationerade diplomater från EU:s medlemsstater.

  Gruppen kommer att utfärda ett preliminärt uttalande med sina viktigaste rön vid en presskonferens i Dili kort efter valet. EU:s EOM kommer sedan att presentera sin slutrapport, som också kommer att omfatta rekommendationer för framtida valprocesser efter avslutning av hela valprocessen.

  Den utsända valobservatörsgruppen är en bekräftelse av den Europeiska Unionens fortsatta stöd till demokrati, fred och stabilitet i landet.

  Källa: Pressmeddelande/Europeiska kommissionen

  08 - President Lú-Olo besöker Oecussi

  President Francisco Guterres Lú-Olo besöker Oecussi-Ambeno den 9 och 10 juni.

  Den 9 juni kommer presidenten att besöka åtskilliga projekt i den särskilda ekonomiska zonen nämligen en stadsgata, elkraftinstallationen i Pante Makasar, idrottsplatsens trädgård, en sjukvårdsklinik, Tonos bevattningssystem, hotell Ambeno, trädgården Lifau, den internatinella flygplatsen och kraftverket Inu Sakato.

  Presidenten kommer också att träffa medlemmar av de lokala råden, politiska partier och ideella organisationer.

  Den 10 juni kommer presidenten att inviga Noefefan-bron. [Hans tal vid invigningen kan du läsa här.]

  För mer information var god kontakta Nelson Quinto, 77746223, eller Nuno Rodrigues, 77304491.

  Källa: Pressmeddelande/Östtimors presidentämbete

  07 - Ett tvångsäktenskap och en blancocheck: politiska och ekonomiska trender i Östtimor

  Den 26 oktober 2015, utfärdade Östtimors statsrevisorer ett veto mot det största kontraktet i landets historia värt 719 miljoner dollar på grund av bristande uppfyllelse av grundläggande standarder i kraft i Östtimor. Det här kontraktet var en del av en mycket ambitiös resurskorridor avsedd att täcka landets hela sydkust.

  Att ett projekt av denna storlek inte klarade de mest grundläggande kontrollerna är kännetecknande för vad det säger oss om den östtimoresiska regeringens nuvarande politiska och ekonomiska kurs.

  Medan ett antal politiska utvecklingar den senaste tiden har skapat avsevärd diskussion, är den ökade centraliseringen av makten en konstant underström. I början av 2015 avgick den dåvarande premiärministern Kay Rala Xanana Gusmão, och utsåg den tidigare hälsovårdsministern från Den revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor (FRETILIN) Rui Maria de Araújo i sitt ställe och ett antal andra FRETILIN-medlemmar till nyckelroller och positioner.

  Även om detta drag överraskade de flesta observatörerna, så hade det läng ryktats om det. I vissa avseenden är det ett välkommet närmande. Personlig fiendskap mellan Gusmão och Fretilins ledare Mari Alkatiri var en av nyckelfaktorerna bakom våldsamheterna 2006. Valen blev en bitter föreställning för den historiska fiendskapen mellan de två lägren därefter. De Araújo är brett respekterad som en kompetent teknokrat och det finns antydningar om att han påbörjat ett blygsamt reformarbete i statsförvaltningen.

  Det är ingen stor seger för demokratin. Östtimors regeringssystem var redan mycket centraliserat före detta nya arrangeman. Större utgiftsbeslut gjordes av Gusmão och ett litet kotteri av icke-valda förtroliga, till stor del kringgående varje regulatorisk kontroll.

  Nu, snarare än att stiga åt sidan, vilket ett sådant steg skulle antyda, har Gusmão i själva verket ökat sin kontroll. Hans nya, av hon honm själv skapade roll som planerings- och investeringsminister behåller nästan total kontroll äver investeringsbudgeten, omfattande all betydande infrastrukturplanering och alla investeringar samt kontroll av de två huvudsakliga reguleringsmyndigheterna.

  Införlivandet av högre Fretilin-ledare i regeringen har också avlägsnat den enda effektiva oppositionskällan. Med ministerutnämningar av personer lojala mot Gusmão finns det få källor för meningsskiljaktigheter - parlamentet till exemple antog enhälligt den senaste budgeten.

  En ny president har också just valts, Fretilin-medlemmen Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, men hans framgång kan klart hänföras till Gusmãos stöd. Gusmão var också snabb att visa att han kommer att sitta stilla i båten. Gusmão förblir den inofficielle presidenten, om än med verkställande makt som inte definieras någonstans i konstitutionen.

  En sådan maktcentralisering har långtgående fäöljder. Regeringen har gett sig på en rad ambitiösa men alltmer kontroversiella mega-projekt. Ett är sydkustprojektet, som omfattar en motorvägsliknande väg, ett raffinaderi, en flygplats och hamn med den olycksaliga skyddsmuren. I den isolerade enklaven Oecusse är uppbyggnaden av en särskild zon för social marknadsekonomi (Special Zone for Social Market Economy - ZEESM) (under ledning av Alkatiri) redan på god väg. Drastiskt underskattade kostnader och bristande detaljerade förstudier gör att dessa projekt har potential att driva staten till konkurs.

  Tase Mane-projektet, till exampel, förutsätter att Timor får den största delen av oljefältet Greater Sunrise. Utan yrkeskunnig arbetskraft eller en bevarad industrisektor som kan dra nytta av en sådan massiv investering är det ekonomiska berättigandet så svagt underbyggt att denna investering aldrig borde ha fått klartecken. Givet att sannolikheten för att Greater Sunrise-fältet kansk inte kommer att exploateras på minst 10 år, om all, och att Timor på inga villkor garanteras merparten av detta fält under rådande förhandlingar om mittlinjen, borde Tase Mane ha lagts på hyllan för gott.

  Enligt den lokala ideella organisationen La'o Hamutuk, har projektet Oecusse ZEESM redan fått nästan 500 miljoner dollar av offentliga medel de senaste tre åren. Medan projektdokumenten upptar en mängd löjliga fantasier som till exempel ett Centrum för excellens i etiska investeringar, är projektets huvudsak ett planerat nav för lätt tillverkningsindustri. En rapport från Världsbanken 2016 på uppdrag av ZEESM-myndigheten avvisar grundligt regeringens argument för genomförandet.

  Oecusse ligger inte på en internationell fartygsrutt, till exampel, och det är mycket otroligt att enklaven någonsin kommer att skapa tillräckligt med industriprodukter för att ändra detta. Detta faktum borde i sig självt vara tillräckligt för att stoppa projektet. Som med Sydkustprojektet har investerare inte stått i kö. Trots det fortsätter arbetet, till exempel på bygget av en planerad internationell flygplats. Varifrån passagerarna ska komma är okänt, men liksom vid många andra sådana företag tycks ekonomiskt eller utvecklingsresultat vara en avlägsen andrahandsfråga.

  I juli i år kommer Östtimor hålla sitt tredje riktiga parlamentsval. Trots en stark utmaning av det nybildade reforminriktade People's Liberation Party, är det mindre troligt att dominansen av Gusmäos Congresso Nacional da Reconstruçäo Timorense (CNRT) and FRETILIN kommer att ändras. Inte heller, på grund av detta, landets nuvarande utgiftspolitik.

  Oljeinkomsterna uppskattas ta slut omkring 2021, trots det har regeringen ständigt tagit ut pengar ur oljefonden i en i längden ohållbar takt. Som en följd av detta är det troligt att Östtimor kommer att få slut på pengar inom nästa årtionde.

  En australisk akademiker fick nyligen ett giftigt svar från Östtimors tidigare president José Ramos Horta, för sitt påstående att Östtimor kanske iscensätter sin egen undergång. Om inte nuvarande utgiftsnivåer ändras, så är det inte en fråga om åsikter utan ett matematiskt faktum.

  Författaren James Scambary är Visiting Fellow i programmet för statskunskap, samhällsfrågor och förvaltning i Melanesien vid Coral Bell School of Asia Pacific Affairsvid Australiens Nationella Universitet.

  Källa: James Scambary

  Maj

  05 - Ramos-Horta varnar för att gasdispyten med Australien kan tvinga Östtimor närmare Kina

  Se en videointervju med José Ramos-Horta gjord av Lateline på http://www.abc.net.au/news/2017-05-05/interview-with-former-east-timor-president-jose/8502416.

  Östtimors tidigare president José Ramos-Horta har utfärdat en skarp varning till Australien att gasdispyten mellan de två öländerna riskerar att driva Timor närmare Kina.

  Australien och Östtimor har varit låsta i en komplicerad dispyt som inbegriper anklagelser om att Australien spionerat på sin fattigare granne under förhandlingar om ett oljefält i Timorsjön värt uppskattningsvis 40 miljarder dollar.

  Tidigare i år gick Australien med på att börja en ny förhandlingsomgång.

  Men Ramos-Horta sade till Lateline att den juridiska kampen redan kostat hans land tiotals miljoner dollar och riskerade att orsaka en långvarig klyfta.

  Om Östtimor inte kan få en rättvis uppgörelse med detta rika demokratiska vänskapligt sinnade land, om Östtimor inte kan få stöd och sympati från Japan, USA, så finns det uppenbarligen ett alternativ, sade han.

  Idag är alternativet alltid Kina.

  Kina har redan byggt kontorshus för Östtimors utrikesdepartement, försvarsdepartement och presidentpalatset.

  Den federala regeringens vitpapper för 2016 uttryckte Australiens behov av att upprätthålla goda relationer med sina grannar såsom TImor.

  Vi kan inte skydda Australien effektivt om vi inte har ett säkert närområde omfattande Sydostasiens vatten och Still havets södra del (omfattande Papua Nya Guinea, Östtimor och Stilla havets öländer).

  Ramos-Horta sade att Kina är den näst största eknomin i världen och att det är Östtimors suveräna rätt att stärka banden.

  Det finns ett alternativ, Kina finns alltid, i motsats till för 20 år sedan när Kina inte blomstrade lika starkt som idag.

  Källa: ABC News

  April

  28 - Svenska läkare volontärer i Östtimor

  Pouya Ghelichkhan, som skrev om sjukvården i Östtimor i Merdeka & ÖsttimorInformation nummer 67 och 68, har tillsammans med tre andra svenska läkare arbetat som volontär i den av den amerikanske läkaren Dan Murphy ledda Bairo Pite-kliniken i Dili.

  Mars

  28 - Östtimor med i Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

  Den 23 mars tillkännagav AIIB att den godkänt Östtimors inträdesansökan. Östtimor är därmed det 70 medlemslandet.

  Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

  Februari

  20 - 8 presidentkandidater

  Till presidentvalets första omgång den 20 mars har 8 kandidater anmält sig

  Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

  01 - Hjälp ETAN:s epostlistor

  Fem sätt att stödja ETAN:s epostlistor

  1. Posta. Vi uppmuntrar organisationer att posta sina egna nyheter och tillkännagivanden. Sänd era bidrag till listans adress: east-timor@lists.riseup.net. (Var god och låt bli att ta med stora bilder eller bilagor; klipp ut och klistra in bilagors innehåll i ebrevet eller ta med en länk till filen.) Inte säker på om ditt bidrag passar för listan: skriv till oss på etan@etan.org.

   Om du kommer på engelskspråkliga eller andra nyheter vi borde ta del av, skicka dem till listan. Om nyheten är på ett annat språk än engelska, var god och ta med en översättning eller engelskspråklig sammanfattning, var god och ta med en länk till originalet.
  2. För vidare.Skicka epost till dina vänner, görreklam för listorna på Twitter, Facebook och andra social medier. Vi har ett ställe för att prenumerera på våra listor, https://fs20.formsite.com/jmm555/form2/index.html.

   För beskrivningar av ETAN:s fyra listor (east-timor, reg.westpapua, indonesia-act och ETAN-key) se http://etan.org/resource/elecRsrc.htm.
  3. Säg och skriv trevligt. Vad betyder ETAN och vårt arbete för dig och/eller din organisation? Skicka oss stödmejl som ETAN kan använda i sin propaganda och insamlingsverksamhet. De behöver inte vara långa. Skicka ebrev till etan@etan.org.
  4. Donera. Sänd oss ett bidrag. ETAN räknar med stöd från människor som dig för att fortsätta sitt arbete. (Och var snäll och skicka oss förslag på möjliga källor för penningbidrag.)

   Se http://etan.org/resource/donate2lists.htm för olika sätt att donera pengar. (Sidan har direktlänkar till bidrag genom kreditkort.)
  5. Besök. Kom till New York City. Vi skulle bli glada över att träffa dig. Låt oss bara få veta när de kommer.

  Tack

  John M. Miller för ETAN

  Januari

  31 - Östtimor gör betydande framsteg i Transparency Internationals korruptionsindex för 2016

  Dili. 2016-års korruptionsindex publicerat av Transparency International den 25 januari 2017 har visat en betydande förbättring för Östtimor med ett 22-platsers steg i rankningen från 123 till 101 av de 176 länder som rankats. Östtimors poäng förbättrades från 28 till 35.

  Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

  16 - Timor Telecom förnyar och utökar med O3b Networks, fortsätter utveckling av mobilt och bredband med världens mest avancerade satellitnät

  St. Helier, Jersey. O3b Networks tillkännagav idag en överenskommelse med Timor Telecom, den ledande operatören av kompletta tjänster i Östtimor, om att fortsätta erbjuda höghastighetsförbindelser med kort fördröjning via O3b:s innovativa satellitnätverk. Timor Telecom började att använda O3b:s nätverk 2014 och har utökat sin kapacitet flera gånger för att hålla jämna steg med ökande databehov och introduktion av mobila dtatjänster.

  O3b-förbindelsen ger Timor Telecom internetprestanda i paritet med fiber, vilket har gjort det möjligt för företaget att erbjuda en differentierad 3G-tjänst till kunder över hela landet. Företaget leder landet innovationer inom telekommunikation oc kommer att fortsätta att använda =3b:s länk för att leverera altt bättre Quality of Experience (QoE) till abonnenterna.

  Timor Telecom får en internationell förbindelse med mer än 1 Gb/s från O3b till 2 anläggningar, en i Dili och en andra i Baucau. Med de redundanta terminalanläggningarna har Timor Telecom till fullo utnyttjat O3b:s expertkunnande inom nätverksarkitektur. Resultet är att Timor Telecom kan berömma sig av utmärkt tillförlitlighet med nätverkstillgänglighet bättre än 99,9 %.

  Quality of Experience har ökat dramatiskt för Timor Telecoms abonnenter sedan vi började med O3b, sade Manuel Capitao Amaro, CEO för Timor Telecom. Våra kunder drar fördel av de ändrade spelreglerna genom snabbare internetförbindelse med högre kvalitet kopplat med den höga tillförlitlighet vi har kunnat uppnå med kunskap om att de kan räkna med sin förbindelse från Timor Telecom när de behöver den mest.

  Timor Telecom har arbetat i nära samarbete med O3b för att införa en diversifierad Software Defined Network-lösning med en nätverksarkitektur i världsklass här i Östtimor. Det sade Imran Malik, vice verkställande direktör för O3b Networks region Asia Pacific. Att ge Timor avancerat mobilt internet är en enorm insats och O3b Networks är stormförtjusta över att kunna göra det möjligt för Timor Telecom att fortsätta göra enorma framsteg i sitt tjänsteutbud till ett ökande antal kunder på Östtimors marknad.

  Om O3b Networks Limited

  O3b Networks Limited är en global tillhandahållare av datakommunikationstjänster som driver både rymd- och markbaserade nätverk. O3b erbjuder moderna carrier-grade IP-kommunikationstjänster och tillämpningar till ISP:er, telebolag, regeringar och företag på de mest avlägsna och otillgängliga delarna av planeten. O3b Networks är ett helägt dotterbolag till SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG).

  Om Timor Telecom

  Som den största telekommunikationsoperatören i Östtimor har Timor Telecom verkat i 13 år, betjänat mer än 600.000 kunder - det har byggt upp sin position som ett sunt och dynamiskt bolag, som har genomgått olika utmaningar och alltid har stött det timoresiska folket sedan självständigheten återupprättades. TT är idag den odiskutabla marknadsledaren med ett mognare och pålitligare nätverk med bättre kvalitet, som täcker alla distrikt i territoriet och når över 94 % av Östtimors befolkning med röst- och internettjänster.

  Källa: Business Wire