2010

(Klicka här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

28 - Indonesisk militär förknippad med timoresisk drogtrafik

Indonesiska soldater har förknippats med påstådd smuggling av kristallint metamfetamin och andra förbjudna droger till Östtimor.

Soldaterna har varit inblandade i smuggling, som använde avlägsna skogsstigar längs de två ländernas gräns, enligt en lokal ideell organisation, som arbetar med säkerhetsfrågor.

Fundasaun Mahein (Guardian Foundation), som bildats delvis med medel från ett bidrag från den australiska federala polisen (AFP), har varnat för ett växande hot från organiserad kriminalitet mot det lilla landet och konstaterat länkar mellan den indonesiska militären och smugglingen av hårda droger.

Den hävdar att droger införskaffas på Bali för smuggling till Östtimor och att de sedan sprids till utlänningar från en restaurang i huvudstaden av narkotikahandlare organiserade av en indonesisk affärsman med förbindelser till militären.

AFP, som har en grupp förlagd till Östtimor, säger att de är medvetna om rapporten, men att alla kommentarer borde komma från de lokala myndigheterna.

Rapporten, sammanställd i förra månaden, citerar en anonym tjänsteman i gränsområdet och flera informatörer samt innehåller detaljer om kriminella handlingar som identifierar en del påstådda gärningsmän och deras affärer med initialer och dokumenterar ett syndikats, som påstås ta in marijuana, ecstasy, metamfetamin och heroin.

Det sägs att hjärnan bakom narkotikasyndikatet är en affärsman i Bali, som är inblandad i sjötransporter mellan Java och Bali.

Han påstås ha en tjänst i militären och ha en kontakt i Kupang i Västtimor med förbindlser till tidigare milismedlemmar, som agerar som narkotikakurirer för att korsa gränsen enligt rapporten.

Smuggling sker nu vid midnatt eller tidigt på morgonen och det finns historier om att de eskorteras av flera soldater från den indonesiska armén (TNI), som tjänstgör i gränsområdet och också av tidigare milismedlemmar enligt rapporten.

Även om jag känner till att spridning sker över gränsen, så vågar jag inte rapportera det på grund av risken för att förlora livet, sade en lokal tjänsteman till FM.

Försäljning sker öppet, särskilt när det inte finns några FN-anställda eller FN-polis i närheten för att ingripa.

I rapporten står det: Smugglingsaktiviteter från Nusa Tenggara Timor-territoriet [Västtimor Tommy Pollák] till Östtimor sker huvudsakligen i skogarna, på stigar och andra dolda ställen längs gränsen mellan de två länderna.

Väl i landet förs drogerna till en restaurangägare i Dili, vars affärs nämns med initialer i rapporten.

Östtimors statssekreterare för säkerhet, Francisco Guterres, sade att regeringen var medveten om rapporten men redan handlade i de påtalade frågorna.

FM bildades av den östtimoresiske akademikern Nelson Belo och en tidigare FN-rådgivare, Edward Rees, för att följa säkerhetsfrågor i Östtimor.

2009 bidrog AFP med 90.000 dollar till finansieringen av den ideella organsiationen.

Källa: Rory Callinan/The Australian

23 - Öppet brev till USA:s ambassad i Dili

Du har kanske läst notisen från den 6 december om den amerikanska ambassadens vägran att förhandla med en avskedads fackförening?

ETAN har skrivit ett öppet brev till USA:s ambassadör i Östtimor om detta. Vi återger det oöversatt nedan.

Ambassador Judith Fergin
US Embassy
Dili, Timor-Leste

December 22, 2010

Dear Ambassador,

We are writing regarding the dismissal of Mario Baretto and the subsequent refusal of the US Embassy in Timor-Leste to meet with his union.

We understand that the embassy will not meet with Mr Baretto's trade union, the General Workers Union of Timor-Leste (SJTL), about the dismissal arguing that "as part of the terms of his employment, Mr Baretto was/is not allowed to be a member of any organized union and therefore we will not meet with any representative acting on his behalf."

This position is contrary to international human rights law, and we urge you to quickly meet with his union representatives as called for in the Timor-Leste's Labor Code. If needed, we urge the Embassy to accept mediation before Timor-Leste's labor board to resolve the dispute about Mr. Baretto's dismissal.

The right to form and to join trade unions is a fundamental human right, included in the Universal Declaration of Human Rights. The International Labor Organization Convention on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, which Timor-Leste ratified on June 16 2009, also protects the right to unionize.

As you know, the U.S. Department of State each year publishes an annual report on human rights in countries around the world. The chapter on Timor-Leste in this year's report observes that "The country has a labor code based on the International Labor Organization's standards. The law permits workers to form and join worker organizations without prior authorization." The report notes a number of the practical obstacles to the effective exercise of labor rights, to which we would now add the U.S. government.

The U.S. speaks regularly about the need to strengthen the rule of law in Timor-Leste. It has funded a number of programs over the last decade aimed at that goal. Howerver, its words would carry more weight and its actions more credibility, if the embassy were in compliance with Timor-Leste's labor law.

We urge the United States government and your embassy to honor its obligations under national and international law by meeting with Mr. Baretto's representatives and accepting mediation before Timor-Leste's labor board.

We look forward to your response.

Yours sincerely

John M. Miller
National Coordinator
East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)

cc: Secretary of State Hillary Clinton
Michael Posner, Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor

East Timor and Indonesia Action Network
PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873 USA
Phone: +1-718-596-7668 Mobile phone: +1-917-690-4391
Email john@etan.org Skype: john.m.miller
http://www.etan.org

Twitter: http://twitter.com/etan009
Blog: http://etanaction.blogspot.com/
Facebook: http://apps.facebook.com/causes/134122?recruiter_id=10193810

22 - Östtimors oljeskattintäkter slår rekord 2010

Östtimors oljeintäkter steg till sin högsta summa hittills, mer än 900 miljoner dollar 2010, sade en regeringstalesman i dag.

Regeringen sade att den fått 914 miljoner dollar i petroleumskatter i år, en ökning med 38 procent från 2009, av producenternas intäkter på 2,17 miljarder dollar.

Östtimor är ett av världens yngsta och fattigaste länder och har till stor del förlitat sig på utländskt bistånd, sedan omröstningen om självständighet från Indonesien 1999, men har stora olje- och gasfyndigheter i Timorsjön.

Regeringstalesmannen Agio Pereira sade: Östtimor som ett folk är fattigt, men låt oss inte glömma att som nation är vi inte fattiga.

Landet, som har en befolkning på 1,1 miljoner, kommer att använda sina inkomster från naturresurser för att påskynda ekonomist tillväxt, sade han.

Vi är i stånd att nå det genom att använda vår oljefond, som ett medel för att stabilisera fred, stötta ekonomisk tillväxt, skapa socialt, mänskligt och fysiskt kapital och utveckla vår ekonomi utöver oljesektorn, sade han i ett uttalande.

Källa: Agence France-Presse

21 - Japan bidrar med 14 miljoner till östtimoresisk hamn

Den japanska regeringen har avsatt 14 miljoner USA-dollar för att reparera hamnen i Oecussi rapporterade Diario Nacional i tisdags.

Återuppbyggnaden syftar till att möjliggöra bättre sjötransnporter och är en del av ansträngningarna att öka den ekonomiska tillväxten i Oecussi.

Japans Östtimorambassadör Iwao Kitahara sade att hamnens dåliga tillstånd har fått hans regering att skynda på finansieringen. När jag kom till Oecussin och såg människor gå ombord och i land, så gick de alltid i vatten upp till knäna, ooch det fick mig se till att det här projektet snart genomförs snabbt, sade Kitahara.

Källa: Xinhua

21 - Fler läckor, God Helg

Anpassat från http://laohamutuk.blogspot.com/2010/12/information-keeps-coming-enjoy-holidays.html, som innehåller grafik och länkar.

När vi närmar oss slutet på 2010 har La'o Hamutuk lagt upp åtskilliga intressanta nya dokument, som vi vill uppmärksamma tillsammans med vår önskningar om en God Helg till alla medborgare i och supporter av Östtimor. La'o Hamutuk försöker inte att efterlikna Wikileaks, men att hjälpa Östtimor att anta bra politik för sitt folk. I en demokrati är tillgång till information väsentlig.

Den 15 december bad vi parlamentet att inte godkänna den nya infrastrukturfonden i 2011-års budget innan det fått en lista över föreslagna årliga utgifter för fleråriga investeringsprojekt. Nästa dag gav finansministerna parlamentet en lista och vi skannade den och översatte den till engelska, http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/Book6ScannedEn.pdf. Olyckligtvis ger den upphov till fler frågor än den besvarar.

Vi bad parlamentet att skjuta upp godkännandet av infrastrukturfonden tills de hade debatterat, ändrat och antagit den nationella strategiska utvecklingsplanen. Även om planen fortfarande är hemlig (vi publicerade ett läckt utkast i maj), fick vi nyligen 3-miljonerskontraktet (dollar) med PT DSI Makmur Sejahtera för Strategic Development Plan Consulting Services som premiärministern undertecknade i september 2009 och betalade i augusti. Vi lade också upp kontraktet och kvittot på vår webbplats tillsammans med direktiven och befattningsbeskrivningar för nyckelbefattningar, http://www.laohamutuk.org/econ/SDP/10SDPindex.htm.

Till sist, vår publicering nyligen av de mycket stora förseningarna och fördyringarna av tungoljekraftverken och nationella högspänningsnätet rönte stort intresse och officiell oärlighet, vilket vi beskriver på http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/10PowerPlant.htm#Sep10. Vi har just lagt nästa månadsrapport från den övervakande konsulten, som visar att projektet försenades ytterligare i oktober då bara 11 stolpar restes. Med den farten kommer det att ta till 2027 för att få projektet färdigt. Konsulten är uppbragd över den dåliga kvaliteten på arbetet och den långsamma takten hos Chinese Nuclear Industry Company No 22 (CNI22). Även om regeringen beordrat CNI22 att ge ett underkontrakt för byggandet av kraftverken i Hera och Betano till Puri Akraya Engineering (kontraktet undertecknades den 15 september, vilket ökade projektets kostnader med 250 miljoner dollar), så hade Puri Akraya inte påbörjat arbetet i slutet av oktober och vänta på förskottsbetalning.

Den reviderade betalningsplanen förpliktar Östtimor att betala CNI22 och Puri Akraya Engineering 380 miljoner bara 2011, ett belopp som kommer att öka när kraftledningarna underkontrakteras och ytterligare arbete, som ursprungligen inte förutsågs i kontraktet tillkommer. Men regeringens för 2011 föreslagna budget avsätter bara 166 miljoner dollar 2011. Icke desto mindre betalade regeringen CNI22 enigt planen hela 2010 trots att arbetet blir mer och mer försenat.

Boas Festa Natal no Haksolok Tinan Foun!

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

19 - Democracy Now: Richard Holbrooke och Östtimor

Från http://www.democracynow.org/2010/12/15/richard_holbrooke_dies_at_69_remembering där det också finns audio/video.

Richard Holbrooke dör vid 69: Vi minns veterandiplomatens bortglömda meriter i Östtimor, Irak och på Balkan.

Sedan hans död i den förgångna veckan vid 69-års ålder har USA:s veterandplomat Richard Holbrooke hågkommits för en mångomtalad kariär som omfattar mäkling av fredsöverenskommelsen 1995 i Dayton som avslutade kriget i Bosnien. Men liten uppmärksamhet har getts hans roll i genomförandet av och stödet till USA-politik som dödat tusentals civila. De oberoende journalisterna Jeremy Scahill och John Pilger förenar sig med oss för att diskutera Holbrookes meriter för genomförandet av USA:s politik i Vietnam, Östtimor, Balkan, Irak, Afghanistan och Pakistan. Scahill säger att Holbrooke representerade den yttersta militariseringen av det som kallas USA-diplomati.

Amy Goodman: Vi vänder oss mot den amerikanske veterandiplomaten Richard Holbrookes, som dog i måndags natt 69 år gammal efter ett bråck på aortan, liv. Vid tiden för sin död tjänstgjorde Holbrooke som president Obamas särskilda sändebud i Pakistan och Afghanistan. Han hade tjänstgjort under varje demokratisk president med början under John F. Kennedy.

Han beskrev nyligen kriget i Afghanistan som ett av de svåraste diplomatiska uppdrag han stått inför.

Richard Holbrooke: Det finns ingen Ho Chi Minh. Det finns ingen Slobodan Milosevic. Det finns ingen Palestinsk Myndighet. Det finns en vitt spridd grupp av människor som vi på en höft kallar fienden.

Amy Goodman: I måndags beskrev utrikesdepartementets talesperson P.J. Crowley Holbooke som en fredsmakare och framhöll hans roll i mäklandet av 1995-års Dayton-avtal som avslutade kriget i Bosnien.

P.J. Crowley: Det är självklart en mycket ledsam dag här på utrikesdepartementet. Vi har förlorat en av våra egna och en legendar med Richard Holbrooke, som kunde fylla ett rum, som det här, som han gjorde många gånger med stor glädje och använda pressen för att främja det som han för tillfället arbetade med, vare sig det var fred på Balkan, ni vet, fred i Kongo som FN-ambassadör eller senast fred i Sydasien i sammanhang med Afghanistan och Pakistan.

Amy Goodman: Medan hyllningar av Richard Holbrooke har strömmat in, har liten uppmärksamhet getts åt hans roll i genomförandet av och stödet till USA:s politik som dödats tusentals civila. Som biträdande utrikesminister i Carter-administrationen övervakade Holbrooke vapensändningar till den indonesiska militären, när den dödade en tredjedel av Östtimors befolkning. 19080 hade han en nyckelroll i Carter-administrationens stöd till den sydkoreanska militärens nedslag på ett prodemokratiskt uppror i staden Kwangju, som dödade hundratals människor. Detaljer om Holbrookes roll i Östtimor och Korea har helt och hållet förbigåtts av etablerade media efter hans död - och knappast täckt före. Richard Holbrooke var också en framstående deomkratisk stödjare av Busch-administrationensn beslut att anfalla Irak 2003.

Amy Goodman: För att tala mer om Richard Holbrookes arv har vi John Pilger med oss i London. John Pilger är en erfaren journalist och filmare, som har rapporterat utförligt om det av USA stödda indonesiska anfallet på Östtimor, rapporterat utförligt om Irak, Vietnam, Kambodja och många and filmmaker who has reported extensively on the U.S.-backed Indonesian attack andra platser.

Amy Goodman: Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden. Jag har varit i Östtimor ett antal gånger under den indonesiska ockupationen, ett av de värsta folkmorden i det 20:e århundradet. John Pilger gjorde också en utomordentlig dokumentär om det kallad Death of a Nation. Östtimor är ett land som var ockuperat av den fjärde största militärstyrkan i världen, Indonesien. Och det började under Ford och Kissinger och fortsatte under Carter och Holbrooke arbeta i den administrationen. En tredjedel av befolkningen dödades. 1997 begav sig den undersökande journalisten Allan Nairn till Brown University, där Richard Holbrooke talade och frågade honom om Östtimor.

Allan Nairn: Ni var biträdande utrikesminister i Carter-administrationen vid höjdpunkten för folkmordet i Timor, åren 76, 77, 78, 79, när dödandet steg till en höjdpunkt. Och ni var Carter-administrationens huvudperson för Timorpolitik. Ni avgav vittnesmål i kongressen och så vidare. Och det var under er tid som USA skickade in OV-10 Bronco-planen, de lågflygande plan som användes för att bomba och skjuta ner timoreserna från bergen. Vittnesmål från källor i den katolska kyrkan, rapporter från Amnesty International och andra tydde på att hundratusentals östtimoreser dödades under den här perioden. Och under den här perioden skicka USA inte bara dit dessa vapen, som användes för att döda timoreserna, utan det blockerade också FN:s säkerhetsråd från att vidta åtgärder för att genomdriva de två resolutioner som krävde att Indonesien skulle dra tillbaka sina trupper utan tidsutdräkt. Vi vet det eftersom Daniel Patrick Moynihan, tidigare USA-ambassadör i FN, skrev om det i sina memoarer. Det var den politik som påbörjades under Ford och Kissinger, OK, och ni fortsatte den politiken.
Så jag har två frågor. Den första är om ni skulle vara villig att underlätta det fulla frisläppandet av handlingarom vad Carter-administrationen, er administration, gjorde i Östtimor genom ett avstående enligt Privacy Act? Och för det andra, skulle ni främja sammankallandet, för Östtimors skull, av en internationell tribunal om krigsförbrytelser enligt de principer som har följts i Bosnien och Rwanda, enlig de principer som president Bush anförde i Saddam Husseins fall i Irak? Och skulle ni vara villig att följa dess utslag, när det gäller ert eget handlande?
Richard Holbrooke: Ni vet, först och främst, vi har inte tid att dekonstruera er fråga och ta den punkt för punkt här. Vi har andra frågor och vi måste ha tid för dem. Men låt mig säga mycket klart, först och främst, jag godtar inte varje uttalande ni just gjort som fakta. Långt ifrån. Moynihan till exempel var inte ambassadör under Carter-administrationen, han var ambassadör under den föregående administrationen.
Allan Nairn: Han tillträdde under Ford och ni fortsatte den politiken.
Richard Holbrooke: Låt oss inte -- jag tror inte vi kommer att ha tid att dekonstruera detta här. Jag odtar inte de flesta av era påståenden. Men, när det gäller den sista frågan, är jag självklart för ett frisläppande. Jag har ingen -- jag har ingenting att dölja om min egen roll. Om jag begick ett eller två misstag längs vägen, tar jag itu med det när det kommer -- när det dyker upp. Ingen är felfri här. Men bara för alla andra här i rummet, det är inte en riktig beskrivning varken av administrationens politik eller min egen roll i den. Som jag sade i min inledande anmärkning, Indonesien var ett viktigt land och förblir ett viktigt land. Och lösningen av problemet, som jag svarade på en tidigare fråga, inbegriper inte, enligt mitt sätt att se, ett totalt vapenstopp. Ni får gärna vara av annan mening. Men jag intresserar mig för politikens följder. Jag är intresserad av att lösa problemet. Och inte --
Allan Nairn: Följderna i detta fall var folkmord: en tredjedel av den timoresiska befolkningen dödades.
Richard Holbrooke: Om ni vill anklaga mig för folkmord, så varsågod. Och om - så långt som att utvidga krigsförbrytelsetribunalen till Timor, eller för den delen Kambodja, där det obegripligt nog inte är en del av mandatet. I själva verket har jag nyligen skrivit ett brev till holocaust-kommissionen vid museet och rekommenderat att de åtar sig denna fråga, precis därför att det för mig är obegripligt varför olika personer som är lika mordiska som Radovan Karadzic och Ratko Mladic aldrig har utretts. Men jag säger er, för att alla ska kunna förstå, att frågan om Timor inte är så enkel som den beskrivs nu. Det är den bara inte. Det här är inte vad som hände och jag tror inte att någon som känner Jimmy Carter eller det han står för skulle hålla med om att det var en avsiktlig politik för att ge bort lågflygande flygplan eller helikoptrar till indoneserna, så att de skulle kunna ge sig ut och döda människor i bergen.

Amy Goodman: Det var [Richard] Holbrooke som svarade journalisten Allan Nairn. John Pilger, jag skulle vilja spela upp ett klipp från Er film från 1994 Death of a Nation: The Timor Conspiracy. Det här är ett klipp med José Ramos-Horta, då utrikesminister i exil för Östtimor, som nu är Östtimors president. Han beskriver en bombning 1977 med av USA levererade OV-10 Bronco flyplan, när Richard Holbrooke var biträdande utrikesminister i Carter-administration.

José Ramos-Horta: Medan månaderna förflöt, så fortsatte kriget. En av mina systrar, Maria Ortencia, 17 år 1977, dödades under ett flyganfall utfört av det indonesiska flygvapnet med ett Bronco-plan. Två av USA levererade Bronco-plan störtdök mot en by någonstans i den avlägsna landsbygden och öppnade eld mot byn. Just i detta ögonblick fanns det inga gerillasoldater där, bara civilbefolkning. Min syster var där. Hon drev den lokala skolan. Hon och 20 barn, minst dödades.

Amy Goodman: Det var José Ramos-Horta, som blev en nära vän till Richard Holbrooke. John Pilger, ert svar?

John Pilger: Nåväl, hör, Richard Holbrooke är förkroppsligandet av rovgirig USA-politik. Och jag tror att det finns något intressant här i - alla dessa hågkomster av hans karriär som har pågått, intressant med hänsyn till WikiLeaks-frågan, därför att här har vi - och det är inte bara i Förenta Staterna, det finns här också: Denne store fredsmäklare, denne store statsman har gått hädan. Nåväl, det är helt enkelt inte sant. Och om vi hade ett slags WikiLeaks-glimt av sanningen om Holbrookes karriär, så skulle vi kanske inte få alla dessa utgjutelser nu.

Bara för att gå tillbaka en liten bit bland mina erfarenheter, Amy, sedan kommer jag tillbaka till Östtimor, men min första kännedom om Richard Holbrookes inblandning var när Vietnams utrikesminister Nguyen Co Thach 1978 i förtroende sade till mig - Thach är död nu, så jag är säker på att jag kan tala om det - han sade till mig att Holbrooke 1978 hade försäkrat honom att administrationen, i vilken han var en ledande medlem, naturligtvis, vid den tiden Carter-administrationen, skulle om inte normalisera med Vietnam, i alla fall avsluta belägringen. Och det var en ekonomisk belägring, ett embargo. En Trading with the Enemy Act var i kraft mot vietnameserna. Det var fruktansvärda svårigheter och svält i Vietnam, allt en hämndens politik för fördrivningen av amerikanerna tre år tidigare. Holbrooke hade sagt till Thach, som var - de möttes i New York 1978 och Holbrooke hade bett honom att vänta på ett samtal. Och Thach sade: Jag väntade i Holiday Inn på, jag tror, West 42nd Street i fyra dagar på ett samtal från Holbrooke, som han hade lovat mig för att beskriva den nya politiken mot Vietnam. Och det kom aldrig. Han vägrade att besvara mina meddelanden. Och straffet med extrem fåordighet som en hämndens politik fortsatte. Det tycktes mig alltid sammanfatta det slags dubbelspel som kännetecknade Holbrooks roll.

Säkert, som Du helt rätt beskrev - och det är mycket intressant att lyssna på Allan Nairns utmärkta utfrågning av Holbrooke då. Jag tror, jag fick höra det av en högre CIA-man på ambassaden i Jakarta då - Philip Liechty är med i min film - att det slags stöd regimen i Jakarta fick med flygplan, logistik, Broncos, logistik, beväpning allt slags stöd som gick direkt - direkt till Östtimor, trots offentliga deklarationer av Holbrookes gelikar att det inte var så.

Källa: Democracy Now Radio/TV program. 15 December 2010

15 - Jul- och nyårsbudskap från Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri

Landsmän!
Systrar!
Bröder!

Inom några dagar kommer vi att börja fira julhelgen och slutet på år 2010.

Låt det här bli en helg att och med förhoppning om att det nya året kommer att fyllas av hopp och förväntningar.

I enlighet med livscykeln har ytterligare ett år förunnats oss alla.

Inom kort kommer vi att ringa in år 2011. Det är ett tillfälle att engagera sig i en uppriktig och ärlig självrannsakan med mod och värdighet att acceptera misslyckanden som misslyckanden och hylla våra framgångar. Det finns inget utrymme för att gömma våra problem. Det finns inget behov av att straffa oss själva med självkritik, men vi måste på allvar och på djupet reflektera över vårt uppförande under det gångna året, över det vi gjort och det vi försummat för folkets väl, våra familjer och vårt samhälle.

För oss timoreser kommer 2011 att bli ett år med stora utmaningar. Det blir året före det år i vilket president- och parlamentsval måste hållas. Vi måste alla med tillförsikt ta oss an valen 2012. Därför måste 2011 bli ett år under vilket vi skapar ett klimat av förtroende och tillit mellan alla timoreser: förtroende och tillit till den nationella befrielsens av fosterlandet värden; förtroende och tillit till det politiska och konstitutionella systemet; förtroende och tillit till den demokratiska processen och dess värden.

Låt oss bygga ett starkt förbund för stabilitet, en ny plattform för nationell enighet.

Låt oss ena oss runt konstitutionen och försvara alla de principer och värden som den omfattar.

Låt oss ena oss i försvaret av demokratisk laglydnad och ånyo bekräfta vår outtröttliga vilja att försvara allt det vi uppnått.

Låt oss ena oss mot användandet av våld som ett medel för att uppnå politisk makt.

Mahatma Gandhi sade en gång, och jag citerar: I det ögonblick det finns en misstanke om en persons motiv blir allt han gör besudlat.

Därför förväntar sig vårt folk fullständig klarhet av sina ledare, mer politisk mognad, total integritet, etiskt uppförande i deras dagliga göranden och låtanden, ödmjukhet och anspråkslöshet. Folket kräver av dessa ledare förmåga att tänka klart och förståelse för följderna av varje beslut de fattar; att alltid försöka skapa förtroende och tillit genom sina handlingar; och att undanröja alla osäkerheter och tvivel, som skulle kunna öka både misstro och tvivel.

Det östtimoresiska folket önskar sig fred och vill att den stärks från dag till dag. De vill att deras land förblir stabilt så att nationell utveckling kan fortgå jämnt och bra.

Vårt folk kommer åter att uppmanas att rösta 2012. Därför är det kommande året avgörande för att skapa förtroende för processen som leder det timoresiska folket till valurnorna.

Det viktigt att de ledande politiska aktörerna en gång för alla godtar att principen om politisk maktväxling är helig. Att växlingen avgörs av det fria utövandet av allmän och hemlig röstning är en logisk följd av ett normalt och demokratiskt fungerande samhälle i vilket makten utgår från folket och utövas inom de gränser konstitutionen och Östtimors lagar sätter upp.

Det är därför viktigt att alla politiska ledare vet hur de ska bdira till skapandet av ett förtroendefullt klimat, som är nödvändigt för hela processens framgång. Det är tvingande att alla människor bidrar till befästandet av den demokratiska laglydnaden under vilken folkets vilja är den enda källan till all legimitet.

Låt oss alla utrota ömsesidigt misstroende och göra 2011 till året för att skapa tillit mellan timoreser och den nationella solidaritetens år.

Låt oss all utropa det årtionde som slutar med2020 til fredens, stabilitetens och utvecklingens årtionde.

Vi befriade vårt fosterland från utländskt herravälde. Låt oss nu befria folket från fattigdom och ekonomiskt, socialt och politiskt beroende.

A Luta Continua!
The Struggle Continues!

Till alla sänder jag mina innersta önskningar om en Glad Jul och ett Gott Nytt År.

Med hjärtliga hälsningar
Doktor Mari Alkatiri

Källa: Fretilin

15 - Dags för FN att dra sig tillbaka

Dili/Brysssel. Förenta Nationernas integrerade uppdrags i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) polisstyrkas storlek borde minskas kraftigt för att förbereda fredsoperationens slutliga avslutning och uppmuntra landet att återuppta fullt ansvar för sin egen säkerhet och framtida stabilitet.

Östtimor: Tid för FN att dra sig tillbaka, det senaste pappret från International Crisis Group, granskar den senaste tidens utveckling av polisreformeringen och vidare rättsväsendet och säkerhetssektorn och rekommenderar FN att minska styrkan på sin polis. Sedan 2008 har timoreserna själva visat sig beslutna att hantera interna hot utan stöd av FN, trots att de hyser en FN-polisstyrka som är större än någon annanstans i världen utom Darfur och Haiti. En minskning skulle anpassa FN-missionens storlek till verkligheten, då de lokala styrkorna sedan länge har svarat för sin egen ledning snarare än förlitat sig på FN-polisens.

Regeringen har i åratal ignorerat FN:s råd att genomföra svåra reformer av säkerhetssektorn och följa formell rättsprocedurer för brott, säger Cillian Nolan, analytiker för Sydostasien hos Crisis Group. Verkliga risker för stabiliteten består, men dessa kommer att bäst behandlas av landets politiska ledare snarare än av fortsatt utländsk polisnärvaro.

2006 utgjorde FN-polisen ett viktigt bidrag till den omedelbara stabiliseringen efter krisen. Men den var aldrig utrustad för att utföra den i hög grad politiska och långsiktiga reformeringen av polisen och efter över fyra års uppdrag finns det fortfarande ingen plan man kommit överens om. Trots det har den distriktsvisa processen att lämna tillbaka ansvaret från FN till den timoresiska polisen stadigt framskridit.

När talet om rätt storlek på den fredsbevarande styrkan börjar med ett ögonkast på dess tillbakadragande i december 2012, är det tydligt att en så stor styrka inte är anpassad till landets behov. UNMI borde snabbt överlämna polisansvaret i återstående distrikt och enheter och reducera sin polisstyrka med åtminstone hälften.

Regeringen och FN måste komma överens om en begränsad plan för framtida samarbete om utbildning av den lokala polisen och tydliggöra de troliga villkoren för ett eventuellt överlämnande av några av FN-missionens tillgångar. En snabb minskning av FN-polisens storlek kommer att ta fram återstående svagheter i den timoresiska styrkan, som kanske maskeras av en så stor utländsk närvaro, i ljuset. Regeringen och FN borde stödja en oberoende bedömning av Östtimors behov och förmåga, vilket skulle kunna tjäna som ett redskap för planering av framtida inhemsk och bilateral utbildning.

FN kommer att efterlämna en mängd oavslutat arbete för att bygga upp kapaciteten hos den östtimoresiska polisen, men 2006-års våld orsakades mer av ett misslyckande med att ta itu med politiska frågor än av tekniska svagheter hos landets säkerhetstjänster, säger Jim Della-Giacoma, Crisis Groups projektdirektör för Sydostasien. Det bästa sättet att upprätthålla stabilitet till och efter 2012-års val skulle en stark försäkran om fredlig politisk tävlan av Östtimors ledare vara.

Källa: Pressmeddelande/International Crisis Group

14 - Östtimors kostnader för kinesiska kraftverk

Darwin. Byggandet av två begagnade kinesiska kraftverk i Östtimor är en växande miljö- och säkerhetskatastrof, som har drabbats av förseningar och kostnadsökningar, säger projektets kontrollant.

Regeringen i Dili har tagit ifrån det Beijing-ägda Chinese Nuclear Industry 22nd Construction Company ansvaret för att bygga anläggningarna och har engagerat ett indonesiskt bolag för att avsluta arbetet.

Puri Akraya Engineering Limited registrerades hos Hongkongs bolagsregister bara fem veckor innan det i hemlighet fick ett kontrakt, som väntas flerfaldiga kostnaderna för att bygga anläggningarna från 91 till 353 miljoner dollar.

En konfidentiell rapport i september från det italienska joint-venture-bolaget Electroconsult and Bonifica, som anlitats förra året för att övervaka projektet, uppskattar att projektet nu kommer att kosta minst 629 miljoner, nästan två gånger så mycket som det ursprungliga priset.

Rapporten, som den ideella organisation La'o Hamutuk i Dili fått, avslöjade en minskande kvalitet på arbetet, säkerhetsrutiner som var långt under föreskrifterna och handlingar miljönonchalans vid byggplatserna.

Rapporten listade 14 allvarliga bekymmersamma frågor och ytterligare åtta problems/frågor och sade att övervakarens rekommendationer till det kinesiska bolaget sällan genomfördes.

Även om det kinesiska bolaget fråntagits ansvaret för anläggningarna i Hera och Betano, tros det fortfarande vara ansvarigt för att bygga högspänningsledningarna och andra delar av projektet.

Regeringen i Dili har kritiserats för att köpa de 20 år gamla anläggningarna från Kina, som binder det gasrika landet att i tre decennier importera dyr tungolja och använda omodern teknik, som är förbjuden i många länder.

Miljögrupper säger att anläggningarna kommer att skapa surt nedfall, vattenföroreningar, giftigt fast avfall, partikelföreningar i luften och utsläpp av växthusgaser.

Medan regeringens ledare hävdade att projektet skulle skapa 20.000 jobb för timoreser, har det kinesiska bolaget fram till maj i år bara anställt 155 timoresiska arbetare.

Invånare i Dili säger att hundratals kinesiska arbetare, som kommit till Timor för att arbeta i elektricitetsprojektet och andra projekt, har skapat social spänningar bland fattiga timoreser, särskilt i Dili, där kineser har slagits med lokala gäng på stadens gator.

Övervakarens rapport säger att det kinesiska bolaget inte hade upprätta en en enda månadsrapport om miljö, trots att det har ålagts att göra så sedan januari i år.

Rapporten sade att det kinesiska bolaget inte hade någon formell process för att handlägga klagomål, inte hade återplanterat avverkade ytor, inte hade någon plan för att hantera fast avfall, inte hade upprättat buffertzoner mellan bostadsområden och projektområden och inte hade uppfyllt kraven på slamhantering, olje- och fettavskiljning, avloppsanläggningar och avfallshantering. Och bolaget arbetade under den nivå, som krävs för att färdigställa anläggningarna till december nästa år.

De flesta dragningarna av överföringsledningar hade inte kartlagts och marktvister skapade problem.

I ett inlägg på sin webbplats sade La'o Hamutuk att det var bedrövat över att dess förutsägelser om projektet uppfylls, samtidigt som timoreser blir mer och mer frustrerade över elavbrott och statliga och kommunala tjänstemän döljer problemets omfattning.

Källa: Lindsay Murdoch/The Sydney Morning Herald

06 - Östtimors president i Kuba

Östtimors president, José Ramos-Horta - fredspristagare 1996, har avlagt ett statsbesök i Kuba.

Den 4 december togs Ramos-Horta emot av Kubas president, Raul Castro. Efter välkomstceremonin i Revolutionspalatset bekräftade de två statsmännen de bliateral relationernas utmärkta tillstånd och sin vilja att stärka dem.

En stor grupp, 193, kubanska läkare och sjukvårdare arbetar i den lilla sydostasiatiska östaten, som en del av Kubas bistånd.

Raul Castro tackade Ramos-Horta för den orden Östtimor givit ledaren för den kubanska revolutionen, Fidel Castro, som ett erkännande för Kubas bistånd till sjukvård och utbildning.

Ramos-Horta hedrades med Jose Marti-orden, Kubas högsta utmärkelse. Östtimors utrikesminister Zacarias da Costa, Kubas vicepresident Esteban Lazo och tillförordnade utrikesminister Marcelino Medina deltog också i mötet.

Innan José Ramos-Horta avslutade sitt tredagarsbesök i Kuba träffade han Kubas tidigare ledare Fidel Castro.

Det var en underbar erfarenhet att se Fidel frisk, sade Ramos-Horta på söndagskvällen påflygplatsen innan han lämnade Havanna. Han sade att de under mötet diskuterat det aktuella läget i Östtimor och andra frågor om internationell politik.

De två länderna upprättade diplomatiska förbindelser den 20 maj 2002 [Samma dag som Östtimor blev självständigt. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] Omkring 46.000 timoreser har fått utbildning enligt den kubanska metoden Yes I can och 600 studenter utbildas till läkare på ön. De två länderna samarbetar också när det gäller energi, jordbruk coh gruvdrift.

Källa: Prensa Latina och Xinhua

06 - USA:s mission nekar arbetare mänskliga rättigheter

USA:s mission i Östtimor vägrar att träffa fackföreningen General Workers Union of Timor-Leste (SJTL) den 22 november 2010 om det orättvisa avskedantet av vår medlem Mario Barretta med motiveringen:

som en del av villkoren för sin anställning var/är Baretto inte tillåten att vara medlem i någon organiserad fackförening och därför kommer vi inte att träffa någon representant, som handlar å hans vägnar

USA:s mission förnekar Mario Baretto hans rätt att bilda och gå med i fackföreningar för att tillvarata sina intressen enligt artikel 23 (4) i deklarationen av de universella mänskliga rättigheterna.

USA:s mission bryter också mot den internationella arbetsorganisationens (International Labour Organization) konvention 87 Föreningsfrihet och skydd av rätten till organsiation från 1948, som Östtimor ratificerade den 16 juni 2009.

USA-missionens tjänstemän hade tidigare vägrat att träffa SJTL eller att delta i medling av Labour Board grundat på det felaktiga antagandet att de har diplomatisk immunitet.

Almerio Vila Nova, SJTL:s generalsekreterare sade:

"USA:s mission tycks fast besluten att använda vilka lögner som helst för att undvika sin plikt att rådgöra med Baretto och hans fackförening.
Vi är bestörta över att Amerikas Förenta Stater förnekar timoresiska arbetare deras mänskliga rättigheter och bryter mot nationella lagar och vi är besvikna över att USA:s mission inte ens vill möta oss eller delta i medling för att diskutera frågan.
På så sätt har vi inte något annat val än att be Östtimors regering att ingripa och söka internationellt stöd."

Baretta var anställd av USA:s mission som säkerhetsman från den 3 maj 2004 och avskedades den 16 juli 2010 i strid med Östtimors arbetslag.

SJTL kommer att hålla en presskonferens ...

Var god kontakta någon av nedanstående för ytterligare information:

Almerio Vila Nova           Rigoberto Monteiro/Jose da Costa
General Secretary          General Secretary/President
General Workers Union  Timor-Leste Trade Union Confederation
+670 724 8482            +670 723 6276/+670 723 9824

Källa: SJTL

04 - Svensk kritik mot president Ramos-Horta

Med anledning av president José Ramos-Hortas besök i Kuba den 4-6 december har Eva Belfrage, som var med och grundade Östtimorkommittén och under många år var dess ordförande, skrivit ett mycket kritiskt, öppet brev till honom. Läs det här ...

03 - La'o Hamutuks remissvar på 2011-års budget

Den här notisen är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2010/12/lh-submission-on-2011-budget-to.html.
Det fullständiga remissvaret finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHsubComDOGE11Dec10En.htm på engelska och http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHSubComDPNOGE11Dec2010Te.pdf på tetum.

Den 26 november erbjöds La'o Hamutuk av parlamentets D-kommitté (Jordbruk, skogsbruk, naturtillgångar och miljö) att ge ett remissvar på förslaget till statsbudgter för 2011. Efter föredragningen skrev vi ett 10-sidigt remissar till kommittén med fokus på frågorna inom dess område. Vi kommer att skriva ett annat remissvar till C-kommittén (Finans och anti-korruption) inom kort för en mer detaljerad behandling av ekonomiska frågor.

Vårt remissvar till kommitté D fokuserade på följande ämnen:

Vårt remissvar innehåller följande rekommendationer:

Mer information om budgeten, inklusive budgetdokument, förvaltningsrapporter och analyser finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/10OJE2011.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

01 - Östtimor faller i MCC-rankningen

Den här notisen är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2010/12/tl-falls-in-mcc-annual-ratings.html, som också innehåller MCC:s poänglista för Östtimor för USA:s budgetår 2011.

Varje år utvärderar USA-regeringens Millennium Challenge Corporation olika länder för deras lämplighet att erhålla stora bidrag enligt överenskommelser med MCC-programmet. Länder som faller under särskilda nivåer kan få tröskel-bidrag för att få upp sin poäng och Östtimor gick in i den här kategorin 2007 efter att dess poäng föll från föregående år.

MCC har just publicerat sin poänglista för 2011. Östtimor klarade sig sämre enligt 11 kriterier jämfört med föregående år och förbättrade sig enligt 4 samt låg oförändrat enligt 2.

För att få bidrag enligt överenskommelse måste ett land få godkänd Kontroll av korruptionen-poäng beräknad av Världsbanken. Som Center for Global Development rapporterar (finns på http://www.laohamutuk.org/Econ/MCC/CGDEVControl_of_Corruption3Nov2010.pdf) så Östtimor sjunker 11 procent och rankas bland 10-percentilen för kontroll av korruption. Östtimor steg upp till länderna med låg-medel-inkomst (Lower-Middle-Income-Country - LMIC) budgetåret 2010 och har väsentligen misslyckats när det gäller kontroll av korruptionen de senaste två åren. Östtimor har just undertecknat ett 10 miljoners tröskelprogram i maj 2010. Programmet syftar till att öka effektiviteten hos anti-korruptionsinstutitioner och aktörer. Enligt den här indikatorn är Östtimors rankning sämre än 28 andra LMIC-länders och bara bättre än Angolas, Iraks och Afghanistans.

Östtimor föll från 21% till 10% i nyckelindikatorn Kontroll av korruption och fortsatte därmed en nedåtgående trend sedan 2006.

MCC använder godkänt/underkänt-system. För att bli godkänt måste Östtimor vara bättre än åtminstone hälften av de utvärderade LMIC-länderna. För att bli full lämplig för ett kontrakt (som vi var 2005-2006), måste ett land få godkänt för korruption och flertalet av poängen på varje rad i tabellen. Östtimor behöver få godkänt för korruption och ytterligare minst två indikatorer i kategorin Investeringar i människor och en till i kategorn Ekonomisk frihet för att få tillbaka lämpligheten för kontrakt, som kommer att återutvärderas om ett eller två år efter att tröskelprogrammet genomförts.

För mer information och analyserer av Östtimors sjuåriga historia med MCC, inklusive aktuella och äldre poäng se http://www.laohamutuk.org/econ/MCC/10MCC.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

November

30 - Ohållbara utgifter kommer att tömma oljefonden

Notisen är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2010/11/spending-unsustainably-will-empty.html, som innehåller ett diagram (http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/WithdrawalGraphEn.gif) som illustrerar oljefondens årliga balanser och uttagsnivåer och diskuteras nedan.

Regeringsdokumenten med förslaget till 2011-års statsbudget illustrerar en fundamental brist i den finansiella planeringen - uraktlåtenhet att inse att om staten använder mer pengar från oljefonden på kort sikt, så kommer mindre att vara tillgängligt i framtiden.

Budgetbok 1 har kapitel om inkomster och utgifter. I kapitlet om intäkter beräknas de framtida balanserna i oljefonden och upskattad godtagbar inkomst (Estimated Sustainable Income - ESI) under antagandet att regeringen bara kommer att ta ut ESI-beloppet (3% av fondens totala tillgångar och de förväntade framtida inkomsterna) varje år. Eftersom regeringen optimistiskt har antagit att oljefondens investeringar kommer att ge 4% mer än inflationen (mycket mer än de hittills får) och höga oljepriser på mellanlång och lång sikt, så kommer tillgångarna i fonden att stiga till mer än 31 miljarder i slutet av 2035.

Men utgiftskapitlet i 2011-års budget förklarar att regeringen planerar att varje år från och med 2012 ta ut 418-526 miljoner dollar mer än ESI från fonden med en stabilisering av en årlig ökning på 3,5% av uttaget efter valet 2012. I det fallet börjar tillgångarna i fonden att minska 2024 och fonden kommer att vara helt tömd 2035, om inga nya olje- eller gasprojekt har börjat producera som ersättning för Bay-Undan och Kitan.

För 2011-års budget har regeringen antagit att framtida oljepriser kommer att vara omkring 50% högre, än vad som antogs i 2010-års budget, vilket La'o Hamutuk tror bryter mot oljefondslagens krav att alla antagende som görs ska vara försiktiga. Antagandena om de högre priserna används i de två scenarier, som diskuteras ovan. Om man räknar om data med prisantagandena i 2010-års budget och med utgiftsnivåerna i 2011-års budget, så kommer tillgångarna i oljefonden att vara helt uttömda 2030.

Mer dokument och information om 2011-års statsbudget finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/10OJE2011.htm, inklusive tiderna för parlamentsbehandlingen (http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/PNcalendarOGE2011.pdf).

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

29 - Konspiration mot Östtimor

USA-dokument om president Gerald Fords godkännande av Indonesiens militära övertagande av den tidigare portugisiska kolonin Östtimor, som frisläpptes på 25-årsdagen av invasionen, är en ny påminnelse om den mänskliga kostnaden för ett stort politiskt ndederlag.

För invasionen den 7 december 1975 var en aggression som direkt ledde till ockupation av territoriet det kommande kvartsseklet och som bara kunde vidmakthållas genom våld som resulterade i massiva brott mot de mänskliga rättigheterna.

Kraften i Ford-Kissinger-Suharto-konspirationen var kanske tagen för given i breda kretsar, men nu är detaljerna offentliga, så att alla kan se dem

Medan den dåvarande presidenten Ford och utrikesministern Henry Kissinger inte betraktade Östtimorfrågan som särskilt viktig, ville president Suharto den 6 december 195 informera dem om att Jakarta planerade en aktion och få deras synpunkter på det.

Bara några dagar tidigare, den 3 december, hade han gett sina generaler klartecken för anfallet på Östtimor. När de amerikanska gästerna signalerade sin förståelse sköts invasionen upp tills de återvänt hem, så den började tidigt på morgonen den 7 december.

Den firsta kontakten ägde rum mitt under den kalla krigets spänning, som följde på Saigons fall, i Camp David i den 5 juli 1975, när Ford och Kissinger bekräftade sin avsikt till avspänning med Sovjetunionen.

Men de var oroade över följderna av Vietnams seger och angelägna att behålla Indonesien som en strategisk allierad, medan president Suharto betonade betydelsen av ekonomiskt bistånd från USA till Jakarta för att säkra stabilitet i Asien.

Frågan om portugisisk dekolonisering av Östtimor togs bara upp som sista fråga. Det enda sättet (att lösa den) är integration med Indonesien, sade Suharto och lovade att Indonesie kommer inte att använda våld mot andra länder.

Men, tillade han, de som vill ha självständighet är kommunistinfluerade (Fretilin) (så) problemet är hur man ska hantera självbestämmandeprocessen med en majoritet som vill ha enhet med Indonesien.

I november godkände Kissinger Indonesiens strategi för att hantera det problemet. I ett konfidentiellt memorandum till den dåvarande presidenten Ford, skrev han att Jakarta har manövrerat för att absorbera kolonin genom förhandlingar med Lissabon och hemliga militära operationer varvid de visat avsevärd återhållsamhet.

I själva verket är det den sorts Lawrence av Arabien-kampanj, sade befälhavaren för operationen generallöjtnant (pensionerad) Dading Kalbuadi, stolt till sin skrivare 1995 och syftade på den ökände brittiske officer, som försökte vinna hjärtan och sinnen hos lokalbefolkningen för att få kontroll över Arabien.

I verkligheten hade Jakarta uppmuntrat öppen konflikt mellan de timoresiska partierna - som Kissinger beskrev som bara ett litet inbördeskrig - genom offentliga sändningar i Radio Kupang, politisk infiltration, lokal mobilisering och militära anfall från Atambua i en särskild operation med lokala hövdingar, spioner och stridstrupper.

Men i mitten av september hade dessa insatser till fullt krig med svåra strider i Maliana och Batugade följda av ett annat slag och massakern av en handfull australiska journalister i Balibo.

Det var Indonesiens första aggression mot ett annat land - i strid med Suhartos löfte i Camp David en brutal överträdelse av Indonesiens egen konstitution från 1945.

Kissinger drog ändå slutsatsen att ett införlivande med Indonesien är sannolikt den bästa lösningen om invånaren är införstådda. Eftersom USA intog hållningen att undvika varje inblandning i Östtimor, var dess roll passiv. Allt Kissinger, en ungrare [Denna uppgift är felaktig, Kissinger är född i Tyskland och kom med sin familj till USA som 13-åring. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] var oroad över var att Jakarta skulle använda vapen från USA.

Den 6 december, vid det andra toppmötet i Jakarta, var Östtimor åter en mindre fråga för USA, men Suharto hävdade att Indonesien fann sig självt inför ett fait d'accompli.

Med Portugal ur stånd att kontrollera läget, fick Fretilin övertag och yörklarade självständigheten, vilket avslutade mer än 400 år av ockupation. Så för upprätthålla fred och ordning, vädjade Suharto, behöver vi er förståelse om vi bedömer det som nödvändigt att vidta snabba eller drastiska åtgärder.

Utan att fråga om Jakartas plan, svarade Ford snabbt med vi kommer att förstå och vi kommer inte att sätta er under tyrck i den här frågan.

Suharto gav USA-ledarna bara vaga antydningar om sina planer. I motsats till att hans generaler några veckor tidigare hade gett Canberras diplomater en störtsjö av mer eller mindre korrekt information om Jakartas hemliga operationer från augusti till oktober 1975.

Australiska dokuments frisläppta förra året antyder att det var en list för att få Australien att synas delaktigt i Jakartas aggression.

I varje fall så hade Suharto redan träffat den dåvarande premiärministern Gough Whitlam två gånger och konstaterat att australierna var mogna att godta Jakartas preferens för att annektra Östtimor; förvisso så protesterade Canberra inte ens en gång formellt, när de australiska journalisterna mördades i Balibo.

I början av december, efter att Jakarta fått det hett eftertraktade medgivandet från sina viktigaste västallierade, öppnade dess armé ett mrökt kapitel i Östtimors historia - dess våldsammaste efter de blodiga utrensningarna 1965-1966 skulle det visa sig.

Fretilins självständighetsdeklaration den 28 november 1975 hade i verkligheten överraskat Jakarta och utlöst invasionen.

Timoresiska ögonvittnen berättade, i intervjuer i Lissabon 1993 och 1994, att attackerna var brutala omfattade urskiljningslöst dödande i Villa Verde och andra delar av Dili.

Krigets art var sådan - enligt anonyma indonesiska officerare 1995 - att armén inför en folklig gerilla ofta var ur stånd att skilja mellan männsikor som tillhörde Fretilin och dem som inte gjorde det.

När kriget drog ut på tiden i början av 1980-talet var det varken ett litet gerillakrig, som Suharto förväntat sig, eller ett i vilket Jakarta kunde nå snabba framgångar, som Kissinger hoppats. Kissinger, som av timoreserna syrligt kallades doktor Död har nyligen försonats med de timoresiska ledarna Xanana Gusmão and José Ramos-Horta.

Det är här värt att anmärka att den dåvarande utrikesministern Adam Malik - den ende indonesiske politiker som erkände Östtimors rätt till självständighet - inte syntes vara aktivt inblandad i alla nyckehändelser. Som frihetskämpe i augusti 1945 kan Adam ha insett att Jakartas äventyr i Timor motsade en stor del av den anda i vilken Indonesiens egen kamp för nationell suveränitet mot kolonila aggression fördes.

Om Adam Malik förtjänar en hyllning, så ska Suharto och de generaler som fortsatte kriget efter invasionen ställas till svars för den mänskliga katastrof som följde.

När människor flydde från Dili och Baucau, försökte armén att pacificera resten av landet med våld. Till slut hade mer än 100.000 människor förgåtts i Matebian-bergen som en följd av kriget och svält, när indonesiska soldater omringade dem i slutet av 1970-talet.

Med nyckeldokument från USA och Australien offentliggjorda, kan man bara undra över vad som hände den 3 december 1975, när Suharto träffade sina högsta officerare - Ali Moertopo, Yoga Sugama och Benny Moerdani - och beslutade att invadera Östtimor. Givet följderna av invasionen, så kunde de fyra generalerna åtalas för krigsbrytelser.

Trots den mänskliga katastrof som orsakades av invasionen motstod östtimoreserna och valde, slutligen, självständighet. Denna erfarenhet borde vara en tydlig läxa för dem som leder militära operationer i Aceh idag.

Källa: Aboeprijadi Santoso/Radio Netherlands, Amsterdam/The Jakarta Post

26 - Bär, bär i och ge bort ETAN-prylar!

Bär, bär i och ge bort ETAN-prylar!

T-shirts, långärmade tröjor, sweatshirts, muggar, väskor, anteckningsböcker. Två olika mönster.Organic Cotton Tee   Women's V-Neck Dark T-Shirt   

Order ETAN stuff!

Order ETAN stuff!  Order an ETAN mug!

Beställ här!

Källa: ETAN

25 - Två rapporter från internationella valutafonden om Östtimors hantering av finanserna

Nedan ger vi i oredigerad form de engelska sammanfattningarna i två rapporter från internationella valutafonden (International Monetary Fund - IMF), som var och en är mer än 50 sidor långa.


Country Report No. 10/340: Democratic Republic of Timor-Leste: Report on Observance of Standards and Codes (ROSC)-Fiscal Transparency Module, 9 November 2010. http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=24376.0

Executive Summary

This report provides an assessment of fiscal transparency practices in the Democratic Republic of Timor-Leste (TLS) in relation to the requirements of the IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency based on discussions with the authorities and other organizations, the authorities’ response to the IMF fiscal transparency questionnaire, and other sources of information. The IMF Manual on Fiscal Transparency (2007) ( http://www.imf.org/external /np/fad/trans/manual/) should be consulted for further explanation of the terms and concepts discussed in this report.

TLS has made significant progress on fiscal transparency over the last few years, as a result of a wide range of reforms in line with international good practice. These include: (1) a transparent and sustainable framework for te governance of the petroleum sector, with a well-managed, supervised, and regularly audited Petroleum Fund; (2) a relatively, well-structured, basic budget process; (3) adequate reporting of annual donor –funded ommitments and expenditures in the budget, (4) use of a modern integrated financial management information system, and (5) an efficient treasury single account (TSA) that executes almost all budgetary transactions. Budget documentation is comprehensive, and quarterly and annual fiscal reports on general government (GG) and the Petroleum Fund are available to both executive and parliament in a timely fashion. New legislation on budget and financial management, procurement, civil service, and the petroleum sector has supported these reforms, while on the institutional side, restructuring of the ministry of finance (MOF) and, recently, the establishment of a new Public Service Commission and an Anti-Corruption Commission have been important developments.

Nonetheless, there are still many areas were TLS diverges from good practice. Partly these weaknesses are due to TLS’s status of young nation with a lack of capacity in public financial management (PFM). For example, an independent State Auditor, while required by the constitution, is still lacking and internal audit is very weak, basic state processes such as tax administration and procurement suffer from a lack of transparency, integrity, process control and appeal options. Planning and budgeting are largely unconnected, and a medium- term perspective is just starting. Strategic planning is largely absent. Budget preparation is input-based and incremental, and split between a current and capital side with disregard for their linkages. Budget review in MOF has very little assessment capacity, especially at the capital side, which is mostly determined politically. Despite recent improvements planning and implementation capacity in line ministries is weak. Payroll integrity is a concern, and arrears, while minimal, are not monitored. Budget reporting should be extended to cover fiscal risks, quasi fiscal expenditures (which occur in the petroleum sector), and tax expenditures.

The report’s main recommendations include in the short term: (1) that planned fiscal decentralization to line ministries, and subsequently to local government, does not compromise budget execution and procurement processes, and is done with MOF systems and under its supervision; (2) that a State Audit function is set up as soon as possible, with foreign, commercial audit support; (3) that steps are taken to improve the functioning of the petroleum and domestic revenue administration directorates; (4) that payroll databases are regularly reconciled and updated; and (5) that fiscal information on autonomous bodies and corporations is fully included in the budget. For the medium term a range of reform options is sketched that the government will need to prioritize in its upcoming Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) assessment and PFM Reform Action Plan. Options include: development of a multiyear Public Investment Program (PIP), substantial strengthening of internal audit and expenditure review capacity, further extension of IFMIS functionality and connectivity, introduction of a program classification of the budget, and development of baseline methodology to improve setting of fiscal envelopes. Capacity building is needed in all areas to realize reforms.


Country Report No. 10/341: Democratic Republic of Timor-Leste: Public Financial Management-Performance Report (August 2010) http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=24377.0

SUMMARY ASSESSMENT

Timor-Leste has weathered the global financial crisis well and has experienced healthy economic growth rates exceeding 12 percent per year. The source of economic growth, petroleum, has been in production in the Timor Sea only since 2004. Petroleum revenues have been channeled to the public sector through a well-managed and supervised Petroleum Fund which limits the transfers to the budget to a sustainable level so that future generations will also benefit from the petroleum wealth and the absorption capacity of the domestic economy is not exceeded.

After emerging from a long independence struggle and internal conflict, the country is now engaged in an ambitious development strategy aimed at elevating the population out of poverty and providing a basis for growth of the non-oil economy. Government expenditures have grown very fast in the past three years, with growth rates of over 25 percent. The public financial management (PFM) system, and its appropriate use, will be important determinants of the effectiveness and sustainability of the present expenditure programs, and their ability to deliver on the goals set by the government. For that reason, the previous and present governments have invested heavily, with support of the donor community, in strengthening PFM institutions, systems, and capacities.

Overall, Timor-Leste has made solid progress in strengthening PFM systems in just a very few years. This PEFA assessment focuses on the PFM performance over the period 2007–10. An initial assessment led by the EC took place in 2007. Improvements were measured in 12 of the 29 applicable indicators. The improvements are often modest, but underpinned by real changes in work practices, legislation, and IT systems. Most notable are the gains made in the comprehensiveness of fiscal information, fiscal transparency, funding predictability, and timeliness and quality of bank reconciliation and financial statements. Legislative scrutiny and the external audit process also improved somewhat. The assessment also reveals that on several indicators the 2007 PEFA assessment was overly positive on the outcomes. This leads to real accomplishments not being reflected in higher indicator scores.

Substantial weaknesses in the PFM system remain. The relative strengths of the MOF are diminished by gaps in the PFM system elsewhere. An independent, external auditor is missing, internal audit is almost non-existent, the budget coverage is incomplete, and budget planning and implementation capacity in line ministries are still weak. There has been some slippage in performance also, as this PEFA exercise shows, for example on orderliness of the budget process, development of sectoral investment strategies, multiyear budgeting, and procurement. While not measured directly, the dependence of the PFM system on foreign international experts is still large, and issues of integrity in procurement and tax administration remain a concern with regard to the overall effectiveness of the public administration.


24 - La'o Hamutuks remissvar om lag för statligt oljebolag

Östtimors statssekretariat för naturtillgångar startade nyligen en kort remissrunda om en förordning (decree-law) för att bilda PETRONATIL, ett statsägt oljebolag i Östtimor. De hoppas att ministerrådet kommer att godkänna den30 november och i budgetförslaget för 2011 avsätts två miljoner dollar för att starta bolaget. La'o Hamutuk har många allvarliga invändningar mot det här förslaget till förordning och de beskrivs i remissvaret. som Du kan läsa här ... (http://www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/NOC/LHSubPetronatil24Nov2010En.pdf).

Remissvaret tar upp följande

Lagförslaget och bakgrundsinformation finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/NOC/10Petronatil.htm.

För mer information om 2011-års budget se http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/10OJE2011.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

23 - Domstol avvisar anklagelser mot utrikesministern

Ordföranden för domarkollegiet i Dilis distriktsdomstol har avvisat alla anklagelser mot utrikesministern, Zacarias Albano da Costa.

Det här är en stor dag för bekräftelsen av domstolarnas självständighet i Östtimor, sade utrikesminister Zacarias Albano da Costa, när han fick reda på att anklagelserna avvisats som komplett ogrundade av ordföranden för domarkollegiet i Dilis distriktsdomstol.

Alla medborgare har rätt till sitt goda rykte och är därför också berättigade att kräva att statens rättsvårdande instutitioner skyddar det goda ryktet för innehavare av politiska ämbeten genom att garantera dem antagandet av deras oskuld och vederbörlig rättegång tills annat bevisats av en behörig domstol, tillade utrikesministern, Zacarias Albano da Costa.

Det gör mig bedrövad att ha iakttagit att en del innehavare av positioner i det här landets juridiska och politiska system skyndade sig att fördöma mig och avslöja innehållet i åtalet, som, vilket vi såg i media, var utan substans, snarare än att inta en ansvarsfull position för att skydda Timors juridiska system, tillade minister da Costa.

Med syftning på ordförandens för domarkollegiet, João Ribeiros, beslut att avvisa anklagelsen, som tillkännagavs idag, sade minister Zacarias da Costa också: Tystnad var mitt sätt att visa fullt förtroende för den timoresiska juridiska processen och låta rättsväsendets behöriga organ att handla i enlighet med lagen utan påtryckningar. Jag anser att alla ska ha lika tillgång till rättvisan,

Ministern avslutade med att säga: Jag har, som jag alltid har sagt, ett rent samvete och det här beslutet bekräftar det offentligt.

För ytterligare detaljer var god kontakta:
Maria-Gabriela Carrascalao Heard
Assessora de Imprensa e Relações Públicas
Gabinete do Ministro
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Praia dos Coqueiros
Dili, Timor-Leste

Källa: Pressmeddelande/Utrikesministeriet

22 - Norska flyktingrådet tar adjö av Östtimor

Kära kollegor,

Sedan oktober 2006 har det norska flyktingrådet (Norwegian Refugee Council - NRC) arbetat i Östtimor för att ge humanitärt bistånd.

Vi har byggt 595 övergångsbostäder, gjort lägerförvaltningen i alla övergångsläger, byggt och utvecklat fem yrkesskolor för ungdomar, byggt 30 skolor, genomfört på jobbet träning av lärare för alla 30 skolorna (för att inte nämna den delvisa ombyggnaden av Bairo Pitte-kliniken, delat ordförandeskap för skyddsklustret, lägerförvaltningsklustret och humanitära landsgruppen).

Omfattningen av våra medarbetares framgångar är verkligen proportionell mot stödet från den norska regeringen och partner såsom USAID, UNMIT, OCHA, CARE International, CRS, Triangle GH, Edmund Rice Foundation, Oxfam, UNICEF, IOM, UNPOL, för att nämna några få.

Samarbetet på alla nivåer med lokala och centrala timoresiska myndigheter har varit oumbärligt i vårt arbete och vi är sannerligen tacksamma för det utmärkta samarbetet.

NRC och de engagerade samhällena är djupt tacksamm mot CRS, Triangle GH, Care International och Edmund Rice Foundation för att de har gått med på att vara partner i den nationella förvaltningen av de fem yrkesskolorna för ungdomar med stöd av SEFOPE (Secretary of State of Vocational Training and Employment - statssekretariatet för yrkesutbildning och sysselsättning)) och president José Ramos-Hortas vänliga beskydd.

Listan över goda kollegor och organsiationer som har stött våra insatser är omfattande och det är verkligen en ära att ha fått arbeta tillsammans med er alla i en god humanitär anda till förmån för de utsatta under den gångna krisperioden.

NRC-kontoret kommer att stänga den 29 november. Jag kommer att stanna kvar i landet och arbeta hemifrån till den 20 december.

Tveka inte att kontakta mig, om ni är intresserade av vår utmärkta personal.

Å vår personals vägnar, det norska flyktingrådets och mina egna vill jag utsträcka min tacksamhet till er alla och önska er framgång i ert kommande arbete.

Med varma hälsningar
Alfredo Zamudio

Källa: Alfredo Zamudio, landsdirektör, NRC Östtimor, mobil +(670) 733-0059

15 - Timor ger Canberra tjuvnyp med patrullbåtsköp

Öttimor köper två militära patrullbåtar från Sydkorea, när landet avlägsnar sig från Australiens militära inflytelsesfär.

Köpet, som ännu inte offentliggjorts, kommer efter att landet köpt två 43-meters kinesiska patrullbåtar, vilket frestat på förhållandet mellan Australien och regeringen i Dili tidigare i år.

Öttimors sjöpolisenhet förbereder sig också för att köpa nio mindre båtar utöver sin flotta på tre, sade chefen för sjöpolisen, Lino Saldanha, till journalister i Dili.

När de sydkoreanska båtarna anländer, kommer besättningar utbildade utomlands i fyra utlandsbyggda båtar att patrullera Östtimors territorialvatten, som är vviktigt för Australiens försvar och gränsskydd.

Australien försökte att förhandla fram att det australiska försvaret skulle ta ansvar för patrullering av vattnen under förhandlingar om gasfältet Greater Sunrise i Timorsjön. Men den dåvarande Fretilinregeringen avvisade försöket och insisterade på att vattnen i det gemensamma oljeutvinningsområdet ska lämnas öppna för internationell lag. Källor i Dili säger att affären med Sydkorea också omfattar inköp av en offentligt okänd mängd ammunition.

Öttimors premiärminister, Xanana Gusmão, sade i förra veckan att hans land inte kunde förlita sig på Australien och Indonesien som garanterar för dess självständighet. Som ett territorium beläget på korsvägen mellan Asien och Stilla havet, mellan Australien och Indonesien - gigantiska grannar med olika bakgrund, som i det förgångna kunde anta en gemensam politik i förhållande till vårt öde - måste Östtimor undvika politisk naivitet och tro att vår konstitution, på egen hand, kan garantera vår nationella självständighet, territoriella integritet och suveränitet över dess egna resurser, citerade den portugisiska nyhetsagenturen Lusa Gusmão.

Även de länder som har varit demokratiska och utvecklade i århundraden ägnar sig åt sitt försvar och sin säkerhet och investerar på dessa viktiga områden, vilket Östtimor självt måste göra, sade Gusmão, som också är försvarsminister.

Han signalerade också att hans regering avser att förstärka Öttimors interna säkerhet. Dagens teknologiska sofistikering utlämnar oss till stora ekonomiska intressens, vilka alltid driver sina egna politiska intressen, nåd.

När de kinesiska patrullbåtarna kom i juni sade Ian Storey, en regional försvarsexpert vid Institute of South-East Asian Studies i Singapore, att Dili ville för Canberra demonstrera att det har andra val, när det gäller försvarspartner.

Öttimor betalade 28 miljoner dollar för de på 1960-talet konstruerade 175-tons båtarna av Shanghaiklass.

Det timoresiska ledarskapet beslutade i förra månaden att 400 australiska soldater, som tjänstgör i den internationella stabilsieringsstyrkan ska lämna landet efter valen 2012.

Källa: Lindsay Murdoch

15 - Bråd vecka: 2011-års budget, oljefondslag, Petronatil!

Från http://laohamutuk.blogspot.com/2010/11/2011-budget-petroleum-fund-law.html med länkar och grafik.

Östtimors regering - särskilt den syster och broder som är chefer för finansministeriet respektive statssekretariatet för naturresurser - har varit flitiga. Bara den här veckan kommer vi att se:

Följ länkarna för mer information, inklusive dokument och våra analyser av dessa frågor som är väsentliga för den uthålliga utvecklingen av Östtimor. I förra veckan lade vi upp vårt remissvar om ändringen av oljefondslagen, de övergripande linjerna i 2011-års budget och den sista kvartalsrapporten från oljefonden, som nu uppgår til 6,34 miljarder obligationer och 260 miljoner i aktier (se http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/05PFIndex.htm#current).

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

14 - Ramos-Horta gratulerar sig själv till frisläppandet av Aung San Suu Kyi men förnekar kännedom om Liu Xiabao?

Macau, Kina. Den timoresiske presidenten José Ramos-Horta, mottagare av Nobels fredspris, gratulerade i Macau sig själv till frisläppandet av Aung San Suu Kyi, men ville inte kommentera Liu Xiabao, som han inte känner och rådde väst att inte engagera sig i en konfrontation med Kina.

Jag lyckönskar den burmesiska regeringen till frisläppandet av damen (Aung San Suu Kyi), men främst ser jag behovet av (förändring) hos västliga länder, primärt Europa och Förenta Staterna, som i många år har upprätthållit en politik av sanktioner i stället för att engagera sig i dialog, sade Ramos-Horta och kritiserade sanktionspolitiken som bara skadar Burmas folk och tillade att det är dags att se över denna politik och ta upp en dialog med regimen.

Ramos-Horta förväntar att detta tillfälle utnyttjas av alla för att söka en dialog och försoning i Myanmar, sade han.

Avseende den kinesiske dissidenten Liu Xiabao erkände Ramos-Horta sin ignorans över att aldrig ha hört talas om denne mottagare av Nobels fredspris och när jag inte känner honom, kommer jag inte att göra några kommentarer om en pristagare.

Under tiden garanterade Ramos-Horta sig känna Kina, ett land som har beslutat självt och inte beror av andra.

När Deng Xiaoping genomförde de reformer han ville var det därför att det kinesiska ledarskapet ville genomföra reformer, inte därför att Nobelkommité i Oslo eller Europas förenta stater dikterat för dem att att ändra reformkursen i Kina, försäkrade han.

Den timoresiske presidenten påminde om att Kina har 1,3 miljarder invånare och att det inom dess gränser ryms 100 länder, varför han rådde Förenta Staterna och Europa att sluta konfrontera Kina.

När det gäller Kina så är stor försiktighet påkallad därför att det är ett mycket vidsträckt land med en 5.000-årig historia och ett mycket oroligt förflutet och många kinser har fortfarande det förgångnas misär i färskt minne, farorna de ser i instabilitet och på grund av detta säger jag att det inte finns något Nobels frespris, det finns ingen kraft som kan påverka händelsernas förlopp i Kina, avslutade den timoresiske presidenten.

Källa: Lusa

11 - Oljekälla i Timorsjön återupptar driften efter läcka

Operatörerna av oljekällan Montara i Timorsjön, som under 70 dagar förra året läckte ut miljontals liter olja och gas i Timorsjön, räknar med att återuppta driften inom 12 månader.

Riggen drevs av PTTEP Australasia, som är ett thailandsktägt bolag.

En talesman för PTTEP säger att den skadade riggen kommer att bogseras iväg nästa månad och att en ersättare kommer att vara på plats i juni nästa år, om myndighetsgodkännanden fås.

Den indonesiska regeringen bekräftade i augusti att den kommer att begära 2,5 miljoner dollar som kompensation för möjliga skador på korallreven i området.

PTTEP erkänner inte skadeståndskraven och menar att den indonesiska regeringen ännu inte presenterat vetenskapliga belägg för skador. Snarare att en rapport, som kommer att publiceras inom kort, stöder dess påstående att ingen olja nått Indonesiens kust.

Källa: Bland andra Paige Taylor/The Australian

10 - Östtimor tar plats i FN:s kvinnoråd

Iran misslyckades med att ta en plats i FN:s kvinnoråd.

I en omröstning på onsdagen misslyckades Iran med att få en plats i det verkställande rådet för FN:s nya superorgan för att förbättra kvinnors rättigheter efter hårda påtryckningar från västländer och människorättsgrupper.

Saudiarabien, vars kandidatur också kritiserades, fick automatiskt en plats.

Iran förlorade en plats för Asien mot Östtimor, som kandiderade sent, i en omröstning i FN:s generalförsamling.

Iran hade ursprungligen garanterats en plats, därför att den asiatiska regionen bara hade satt upp 10 kandidater för 10 platser.

Diplomater sade att Östtimor kandiderade för att förhindra att Iran fick en plats, när motsättningarna om Irans förflutna avseende mänskliga rättigheter, särskilt för kvinnor, ökade.

Källa: ETAN

10 - Östtimoresisk konst och kultur: Det framtida nationalbiblioteket och arkivet

Det framtida nationalbiblioteket, projekterat av statssekretariatet för kultur, har redan börjat byggas. Grundstenen kommer att läggas i augusti 2011.

Enligt utbildningsministeriets förordning kommer nationalbiblioteket att bli den myndighet, som blir ansvarig för alla nationella bibliotek.

Syftet är att göra nationalbiblioteket till högkvarteret för alla existerande bibliotek, förklarar Virgílio Smith, statssekreterare för kultur, som sade att många de de bibliotek som finns i landet är i skolorna. En del är skapade av ungdomar, som tagit initiativet i byarna. Andra har skapats av utländska organsiationer som har arbetat med dessa frågor. Därför finns det bibliotek i åtskilliga distrikt. Nu behöver vi en central för att handleda och koordinera bibliotekens verksamhet.

Idén, enligt statssekreteraren för kultur, är att omvandla projektet till någonting större. Utvecklingen av arbetet ledde till åtskilliga frågor, till exempel var nationalbiblioteket ska byggas. Nu tror vi att det ska byggas i Aitarak Laran, i Dílis centrum. En annan fråga var hur projektet ska maximeras. Det är beslutat att arkivet ska samarbeta med biblioteket, så vi kommer att få nationalbiblioteket och Östtimorarkivet. Troligen, åtminstone till att börja med, kommer biblioteket också att hysa en del samlingar avsedda för det framtida museet. Det skulle också kunna vara platsen för att främja kulturevenemang. Men vårt mål är att skapa en instutition med hög kvalitet, som också stöder utbildningssystemet. Utöver stöd till det nationella nätverket av bibliotek, kommer nationalbiblioteket att vara öppet för allmänheten.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

08 - 2010-års rapport om mänsklig utveckling: Asiatiska länder har största framstegen de senaste 40 åren

Dili. De flesta utvecklingsländerna har gjort dramatiska, och ofta underskattade, framsteg inom hälsovård, utbildning och grundläggande levnadsstandard de senaste årtionde, avslöjas av en detaljerad, ny analys av långtidstrender i indexet för mänsklig utveckling (Human Development Index - HDI).

Jubileumsutgåvan till 20-års jubileet av FN:s utvecklingsprograms (UNDP) rapport Mänsklig utveckling (Human Development Report) presenterades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, UNDP-administratören Helen Clark och Nobelpristagaren Amartya Sen.

De 10 främsta förbättrarna (de som under de senaste 40 åren har förbättrat sig mest i) framhävda i 2010-års rapport var: Oman, Kina, Nepal, Indonesien, Saudiarabien, Laos, Tunisien, Sydkorea, Algeriet och Marocko.

Öasien och Stilla havsregionen hade med god marginal det bästa HDI-resultat av alla regioner i världen, med nära nog en fördubbling av HDI över de gångna 40 åren.

Östtimors HDI-värde för 2010 placerar landet på 120 plats av 169, vilket är en förbättring med 11 placeringar. Östtimor placerar sig nu i medelkategorien för mänsklig utveckling.

UNDP:s representant i Östtimor, Finn Reske-Nielsen, gratulerade Östtimors folk till resultatet i 2010-års rapport om Mänsklig utveckling:

Detta framsteg är en stor prestation för landet. Särskilt med tanke på att Östtimor är en ny stat medan trenderna för den globala utvecklingen mäts över en 40-årsperiod. Vi hoppas att vi kan fortsätta att bygga på dessa förbättringar och att alla människor kommer att få möjligheter till ett längre, friskare och mer produktivt liv.

HDI är inte gjort för att utvärdera framsteg i humanutvecklingen för en kortare tidsrymd, därför att några av dess komponenter inte ändras snabbt som svar på politiska ändringar. Det gäller särskilt för medeltalet skolår och vid födseln förväntad livslängd. Men det är nyttigt att mäta HDI-framstegen på mellanlång och lång sikt. Mellan 2005 och 2010 ökade Östtimors HDI-värde från 0,428 till 0,502, en ökning på 17%.

Mellan 2005 och 2010 ökade Östtimors vid födseln förväntade livslängd med över två år, medan medeltalet skolår och förväntat antal skolår förblev konstant. Östtimors bruttonationalprodukt (BNP) per capita ökade med 228% under samma period.

Rapporterna om mänsklig utveckling och HDI har utmanat rent ekonomiska mått på nationella insatser. De har bidragit till att lägga den begreppsmässiga grunden för FN:s milleniemål, som kräver likartade globala mätningar av framsteg avseende hälsa, utbildning och övergripande levnadsstandard.

2010-års HDI, som inrymmer några tekniska justeringar av metoder och indikatorer, inklusive BNP och antal skolår, illustrerar bredden av utvecklingsframgångarna i Östasien och Stilla havsregionen. Det introducerar också tre nya mätstorheter som fångar flerdimensionell fattigdom, ojämlikhet och könsbaserade ojämlikheter.

I Östasien har de flesta länderna större inkomstskillnader idag än som var fallet för några decennier sedan delvis beroende på ökande klyftor mellan landsbygdsområden och de snabbt industrialiserande städerna.

UNDP:s administratör, Helen Clark, sade att trots att människor idag är friskare, mer välmående och bättre utbildade än tidigare, så finns det mycket som länderna kan göra för att förbättra människors liv. Det kräver modigt lokalt ledarskap liksom fortsatt engagemang från det internationella samfundet.

För mer information var god kontakta: Clare Santry, Media and Communications Officer, UNDP Timor-Lesteclare.santry@undp.org, mobil +670 7245425

Källa: UNDP Press Release

08 - Timoreser bland världens bästa i historisk New York-mara

Augusto Ramos Soares kämpade mot kramp och nedkylning för att framgångsrikt fullfölja det 41:a New York City maratonloppet på tiden 2:47:10 vilket gav en placering 249 av 45.350 deltagare. Agueda Amaral visade att också hon också vid 38 års ålder fortsatt är en stark löpare genom att avverka loppets 42,195 km på 4:08:15, före nästan 30.000 medtävlare.

Det var en vacker dag i New York City för de miljontals människor som kantade gatorna med uppmuntrande hejarop, även om en bittert kall vind och många broar gjorde det svårt för alla deltagare. Många löpare, till exemepl världsmästaren Haile Gebrselassie, föll offer för vädret och skador så att de inte kunde fullfölja det hårda loppet.

Ramos Soares och Amaral satte igår flera rekord, när de blev de första timoreserna som tävlat i New York City Marathon. Ramos Soares fantastiska resultat, trots att det var betydligt sämre än hans personbästa på 2:34, ingjuter stort hopp för fortsatt timoresiskt deltagande i New Yorkmaran och visar att timoreser har det som krävs för att tävla med de bästa i världen.

Det kalla vädret var en uppenbar svårighet för bägge två med den tidiga morgonstarten i Fort Wadsworth på Staten Island och visade sig vara en betydande utmaning, när de huttrade i lager på lager av kläder i försöken att hålla sig varma. Jag kunde inte tro att det skulle vara så kallt och blåsigt, när jag sprang över den största bron, (Verazzano Narrows Bridge) sade Ramos Soares. Vinden var så stark, det kändes som om svetten började frysa på kroppen.

Ramos Soares mötte komplikationer i loppets avslutning eftersom han drabbades av kramp, som tvingade honom att gå flera hundra meter för att lätta på smärtan. Det förvärrades till ännu större problem, när en svag underkylning satte in.

När jag kände kramperna och sedan kylan, visste jag att jag hade problem, sade han. Jag tänkte för mig själv att det enda att göra var att fortsätta för att korsa mållinjen.

Ramos Soares gjorde en heroisk ansträngning för att gå i mål och lyckades til och med ta en timoressisk flagga från sin tränare Antonio Amaral Xavier genom att luta sig över staketet bara några meter före målet. Några steg senare kollapsade Soares vid första hjälpen-stationen skakande och med kramp, oförmögen att ta ett steg till.

På sin väg genom New Yorks fem stadsdelar var bägge löparna förvånade över det stora antalet åskådare och stadslandskapet de passerade. Stödet från åskådarna var överväldigande, sade Amaral. Jag var så entusiastisk över att se så många människor från olika länder tävla, jag har aldrig sprungit med så många människor i mitt liv.

Redan före loppet var de timoresiska löparna och tränarna imponerade av den massiva insatsen för att arrangera New York-maran. Den tre-dagarsutställning, som alla löpare måste besöka för att hämta sina nummerlappar var en enorm uppvisning i logistik och marknadsföring. Arrangemanget fick löparna att förundras över den verkliga storheten på maraton som en världssport och de kommer att ta med sig en mängd ideer hem för 2011-års maraton Dili City of Peace.

Den timoresiska regeringen organiserade projektet för att introducera timoresiska löpare i maratonvärlden och få erfarenhet och ideer för det nyligen grundade maratonloppet Dili City of Peace. Nästa maratonlopp i Dili, den 18 juni 2011, kommer snart att börja ta emot anmälningar och syftar till dra till många fler utländska löpare. Flyg finns från Darwin med Airnorth, som tillsammans med Nike och den nya sponsorn Virgin-Blue, var behjälpliga med att skicka delegationen till Canberra, Sydney och New York.

Under besöket blev den timoresiska delegationen inbjuden av förra årets vinnare av New York-maran, Meb Keflezighi, att vara gäster vid lanseringen av hans nya stiftelse. Där fick löparna skaka hand med den legendariske löparen och bjuda in honom att gästa nästa års Dili-mara.

Många andra människor som delegation träffade i Australien och USA uttryckte sitt intresse för att besöka Östtimor. Efter den korta resan till Canberra och Sydney uttryckte både oppositionsledaren Tony Abbott och sportministern Mark Arbib sin fasta avsikt att delta antingen i Dili-maran eller Tour de Timor nästa år.

Ett annat positivt resultat av besöket skapandet av en solid grund för samarbete mellan New York Road Runners society (organisatörerna av NYC-maran) och organisatörerna av Dilis maratonlopp. Det finns säkert en ljus framtid för timoresiska löpare i NYC-maran och att döma av Ramos Soares briljanta första försök, så kommer det säkert att bli många fler fantastiska resultat för östtimoreser. Nu står förberedelserna för 2011-års Dili City of Peace-mara i fokus. Tävlingen kommer att bli en hård kamp mellan de tusentals timoresiska ungdomar, som söker sig till friidrott, för att bli nationsmästare och representera sitt land utomlands. Ett starkt internationellt startfält kommer att säkra deras utveckling till världslöpare som förberedelse för de olympiska spelen 2012 i London. Augusto Ramos Soares och Agueda Amarals anda, beslutsamhet och förmåga visar att frågan inte är huruvida Östtimor kommer att få sin första internationella pallplacering utan när.

För ytterligare information var god kontakta arrangörerna av Dili City of Peace arrangemang på media@tourdetimor.com.

Källa: www.dilimarathon.com

07 - Timoresisk tillförsikt

Ärligt talat så finns det en hel del som är rörigt i Östtimor (här kommer ett bra exempel) och det finns mycket som ger anledning till en positiv inställning. Men på sätt och vis finns det en blomstrande tillförsikt som kommer fram.

För en tid sedan klunkade jag i mig en för dyr öl tillsammans med en gammal kompis i ett av de retsamma ställen, som utlänningarna hänger på i Dili. Han hade just återkommit till Dili sju år efter sitt senaste besök. Vi det här tillfället tillsammans med en stor grupp, som gillar att tala om för folk hur de ska organisera sin ekonomi och sedan försvinner med flyg, i business class på köpet, efter fyra dagar. Nej, han arbetar inte för HRI, trots att han är en anhängare. 1999 arbetade han för UNAMET i ett av underdistrikten på hög höjd i centrala bergstrakterna som valförrättare, och vad han berättade för mig var intressant och värt att fundera över.

Läs hela blogginlägget här ...

Källa: Edward Rees, Peace Dividend Trust

05 - LH:s inlaga om föreslagna ändringar av oljefondslagen

En sammanfattning av inlagan finns på http://laohamutuk.blogspot.com/2010/11/lh-submission-on-petroleum-fund.html.

Den fullständiga texten, med länkar, finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/revision/10LHSubMFRevFPEn.htm.

Inlaga till Finansministeriet, Östtimor, från La'o Hamutuk om den föreslagna ändringen av oljefondslagen

Östtimor är det land i världen, som är mest beroende av intäkterna från olje- och gasexport, med 95% av de statliga utgifterna finansierade av de icke-förnyelsebara olje- och gastillgångarna. Men Östtimors oljetillgångar är mycket begränsade. Trots att Bayu-Undan ger mer än en miljard dollar årligen just nu, kommer det att vara tömt inom mindre än 15 år.

Vill Du veta mer får Du lov att läsa antingen sammanfattningen eller den fullständiga texten till vilka länkarna ges ovan.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

04 - Sex år senare, armén ska dra sig ur Timor

Australiska soldater kommer att dras tillbaka från Östtimor under 2012 - sex år efter att hundratals av dem kom till landet för att kväva våldsamma omvälvningar.

Östtimors ledare, inklusive presidenten, José Ramos-Horta, har beslutat att avsluta insatsen av den australienledda internationella stabiliseringsstyrkan (ISF) efter valen 2012, därför att landets säkerhetsläge har stabiliserats, sade Duarte Nunes, ordförande för Östtimors parlamentskommitté för försvar och säkerhet.

De kommer att lämna landet 2012, nu har ISF:s storlek minskat i vårt eftersom vi hållit oss lugna, sade Nunes till timoresiska journalister.

Inget tillkännagivande av det planerade tillbakadragandet har gjorts av Gillard-regeringen eller den australiska försvarsmakten.

En talesman för försvarsmakten sade i går kväll att de inte kunde kommentera när soldaterna skulle dras tillbaka och att frågorna borde ställas till den timoresiska regeringen.

Samtidigt har Ramos-Horta till en AAP-reporter i Dili sagt att han inte avser att ställa upp för omval vid presidentvalet 2012 utan vill ha en roll som mentor efter 40 år av aktivism för timoreser.

Ramos-Horta, som tillbringade 24 års i exil och blev skjuten och sårad av en rebellsoldat 2008, har spelat en viktig roll som medlare i dispyter mellan politiska rivaler i Dili och har varit den drivande kraften bakom ett antal projekt för att få fart på landets ekonomiska utveckling och turismen.

Det finns 400 australiska och 75 Nya Zeeländska soldater i Östtimor i ISF, som har utbildat Östtimors militär de senaste 18 månaderna.

Men Ramos-Horta sade till AAP att hans beslut att dra sig tillbaka var ett uttryck för förtroende för att ordning och stabilitet skulle upprätthållas i landet.

Det kan vara dags att gå vidare, stiga åt sidan så att andra kan göra sin plikt, sade han.

Även om jag lämnar politiken, så betyder det inte att jag överger den nya generation, som tar över, sade han. Om de önskar det, så skulle jag vara glad över att få stå bakom dem [som mentor].

AAP rapporterade att Ramos-Horta har hållit ett antal möten om presidentämbetet med personer knutna till Fretilin, det politiska parti som förlorade makten 2006, bland andra den tidigare premiärministern Mari Alkatiri och Ramos-Hortas tidigare fru Ana Pessoa Pinto.

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald

03 - Två immigrationspoliser stationeras i Indonesien

Från Suara Timor Loro Sa'e, 30 oktober 2010 på tetum

Den timoresiska immigratiponspolisen har utsett två av sina poliser i Indonesien att utföra Immigrationsdepartementets tjänster i de timoresiska konsulaten i Bali och Kupang. I ett tal vid de två polisernas avresa sade statssekreteraren för säkerhet, Francisco da Costa Guterres, att dessa två poliser utsett att samarbeta med de timoresiska konsulaten i Bali och Kupang. ... Guterres tillade att samarbetet mellan statssekretariatet för säkerhet och utrikesministeriet när det gäller immigration måste stärkas i framtiden. Utrikesminister Zacarias Albano da Costa sade att det var första gången två poliser utsetts att hjälpa landets konsulat. Da Costa uppmanade poliserna att vara stolta över sitt nya uppdrag och att arbeta optimalt.

Källa: Timor-Leste Subscriber News Local and International Media Monitoring.
(The contents of this service do not reflect the views of TLMDC. News and opinion is summarized; and headlines are edited in English to give the best possible sense of the original headline. For more detailed information about any story in this bulletin; or for tailored sector-specific monitoring contact: francisco@tlmdc.org; alberico@tlmdc.org)

03 - Ramos-Horta ställer troligen inte upp för omval

En av världens mest ärade politiska ledare ämnar att lämna presidentämbetet i sitt sköra unga land och ta en mentorroll.

Östtimors president José Ramos-Horta sägeratt han har tillbringat 40 år av sitt liv med att kämpa för fred och planerar att dra sig tillbaka från politiken vid valet planerat till 2012.

Ett stort antal östtimoreser skulle förmodligen känna sig säkrare om jag stannade som president, därför att de flesta anser att jag spelade en mycket positiv roll 2006 och förhindrade att landet kollapsade totalt, sade han till AAP i sitt hem i Dili.

Förenta Nationernas styrkor, som började fredsbevarande och självständighetsskapande operationer i Timor 1999 efter att Indonesien släppt kontrollen, siktar på att börja ett stegvist tillbakadragande från landet tills resultatet av parlaments- och presidentvalen 2012 tillkännagetts.

Varje politisk instabilitet eller osäkerhet skulle igen kunna utlösa oroligheter, som kräver fortsatt militär- och polisnärvaro från Australien, Nya Zeeland, Portugal och FN i Timor.

Ramos-Horta, som tillbringade 24 år i exil och överlevde ett mordförsök 2008, sade att sedan det senaste utbrottet av allvarligt våld 2006, har Timor åtnjutit fred och tillväxt, även om det förblivit ett av Asiens fattigaste länder.

Hans beslut att avgå var ett uttryck av tillförsikt att lugn och ordning skulle kunna vidmakthållas, sade han.

Det kan vara dags att gå vidare, ta ett steg åt sidan, så att andra kan göra sin plikt.

Steget skulle också motbevisa varje möjlig kvarvarande uppfattning om att några av den äldre generationens ledare inte vill släppa makten.

Även om jag lämnar politiken, så betyder det inte att jag skulle överge den nya generation, som tar över.

Om de så önskar, skulle jag bli mycket glad över att stötta dem (som en mentor), sade han och tillade att ett antal unga politiker hade bett honom åter ställa upp i presidentvalet.

Om vi inte ser någon tydlig ledare nu; han eller hon kommer kanske inte att dyka upp så snart, i 2012, men efter ytterligare fem eller tio år - kanske.

Det finns många ledare i den unga generationen, men de behöver fortfarande arbeta för att etablera nationell auktoritet, därför att det här är ett mycket patriarkaliskt samhälle.

Den så kallade gamla generationen ledare, det finns en hel del av oss.

Tidigare talmannen och nuvarande ordföranden i Fretilin-partiet Francisco Guterres, mera känd som Lu Olo, besegrades av Ramos-Horta i det senaste presidentvalet och har utpekats som en möjlig kandidat 2012.

Ramos-Horta, fredspristagare som blev Östtimors fjärde president i maj 2007 efter att ha varit utrikes- och premiärminister, kan inte förmås att uttala sig om vem som skulle kunna efterträda honom.

Jag känner inte till någon, som har bestämt sig för att kandidera, sade han.

En källa, som inte vill bli identifierad, sade till AAP att presidenten hade hållit ett antal hemliga möten med Östtimors förste premiärminister Mari Alkatiri och riksåklagare Ana Pessoa Pinto.

Alkatiri är nu Fretilins, det vänsterparti som nu är i opposition, generalsekreterare.

Ramos-Horta och Pessoa Pinto, som en gång var gifta, var med och grundade Fretilin.

Innan han blev president lämnade Ramos-Horta Fretilin för att bli oberoende. [Ramos-Hortas utträde ur Fretilin skedde långt före Östtimors självständighet. Tommy Pollák]

Källan sade att trion hade diskuterat presidentämbetets framtid liksom utveckling av lagstiftning för att slå ner på påstådd ministerkkorruption.

Ramos-Horta sade att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut närmare valet beroende på säkerheten och stabiliteten i landet.

Men om ni frågar mig om min stämning idag ... jag skulle föredra att inte ställa upp 2012.

Källa: Larine Statham/AAP

01 - AusAID minskar på rådgivare i Timor

Australia kommer att fasa ut mer än en tredjedel av sina rådgivartjänster i Östtimor de kommande två åren. Australiens biståndsorgan, AusAID, kommer att slopa 29 av sina 82 rådgivaretjänster i Östtimor i en omorganisation som ska göra dess bistånd mer effektivt. Ändringen följer på liknande nedskärningar i Papua New Guinea och är en del av en översyn av hur rådgivare används inom hela AusAID-systemet.

Presentatör: Liam Cochrane
Talare: Zacarias da Costa, östtimoresisk utrikesminister, och Gary Lee, kampanjdirektör i AID/WATCH.

Lyssna på inslaget ... (under Windows)

Cochrane: Australien planerar att bidra med 69 miljoner australiska dollar i bistånd till Östtimor nästa år, men det sätt på vilket biståndet levereras kommer snart att ändras.

För närvarande ger 82 rådgivare vad som kallas 'tekniskt bistånd' till den östtimroesiska regeringen på områdena finanser, hälsovård, utbildning, infrastruktur och jordbruk.

Tanken är att bygga upp kapacitet i utvecklingsländer, men kritik har framförts att pengarna används dåligt för välbetalda australiska rådgivare snarare än för mer direkta former av bistånd.

Denna kritik har lett till en översyn och under veckoslutet tillkännagav Australiens utrikesminister, Kevin Rudd, att 29 rådgivartjänster i Östtimor kommer att skäras bort under de två kommande åren.

Zacarias da Costa är Östtimors utrikesminister.

Da Costa: När vi skapar vår egen kapacitet och våra anställdas, statstjänstemännens, kapacitet förstår vi att Australien har samma syn som vi, att dessa tjänster borde minskas och fokus koncentreras på andra områden på vilka vi fortfarande behöver tekniskt stöd från Australien.

Cochrane: Australien säger att de pengar som sparas genom att minska utländska rådgivare kommer att omplaceras till landsbygdsutveckling och andra prioriterade program.

Da Costa belyser en av de aktuella prioriteterna.

Da Costa: Andra områden som fortfarande behöver stöd omfattar bland annat rättsväsendet för vilket vi tror att Australien upprätthåller en biståndsnivå som stämmer med Östtimors prioriteter och behov.

Cochrane: Australien säger att medan ett behov av välriktad teknisk assistans består, så vill Australiens regering få valuta för pengarna i hela sitt biståndsprogram.

Gary Lee är chef för kampanjer i påtryckningsgruppen AID/WATCH.

Lee: Det är ett välkommet steg men det skulle gjorts för länge sedan eftersom Australien historiskt har tillit, jag skulle nog säga för stor tillit till tekniskt bistånd och användningen av rådgivare inom biståndsprogrammet. Och vad det har resulterat i är att en mängd av biståndspengarna till slut hamnar i händerna på australiska bolag, konsulter och rådgivare och att inte tillräckligt med pengar styrs till att leverera grundläggande tjänster.

Cochrane: En liknande översyn ledde till liknande nedskärningar i Papua New Guinea och AusAID säger att granskningar av dess tekniska bistånd till Solomonöarna och Vanuatu har genomförts och nu avslutas.

Gary Lee, från AID/WATCH, säger att medan granskningarna är ett positivt steg, borde det vara större ansvarsskyldighet när det gäller det sätt på vilket biståndets effektivitet mäts.

Lee: Jag tror att det också är verkligen viktigt att dessa granskningar offentliggörs så snart som möjligt för att tillåta större transparens, när det gäller vad som täcks i dessa granskningar.

Cochrane: AusAID säger att en mer omfattande granskning av Australiens hela biståndsprogram kommer att övervägas av den australiska regeringen i sinom tid.

Källa: ABC - Radio Australia - Asia Pacific

Oktober

29 - Ramelau kulturfestival

Dili. Republikens president, José Ramos Horta, öppnade igår Ramelau kulturfestival i sitt ämbetskontor. Festivalen pågår från den 27 till den 29 oktober 2010 i Hatubuilico, Ainaro-distriktet.

Presidenten sade att det här är den första kulturfestivalen, som organiseras i Östtimor och den är enastående i sin betydelse för timoresisk kultur och enhet.

Han sade att denna festival är det största kulturella evenemang som hållits utanför Dili. Festivalvinnaren får en prissumma på 2.000 dollar.

Ramelau, som berg är för Östtimors folk symbolen för stolthet och enhet. Frespristagaren sade att Mount Ramelau har varit ett tyst vittne till allt som hänt i landet och är därför ett av de nationella insignierna.

President Ramos-Horta tackade premiärministern och de olika ministerierna för deras stöd till festivalen och uttrycket sin erkänsla för bidragen och stödet från Conoco Philips, Timor Telecom och USA:s ambassad.

Festivalen är en del av presidentens initiativ 'Dili - fredsstaden', som syftar till att främja och etablera fred och enhet i landet. Efter våldsamheterna 2006 fortsätter presidentämbetet sin kampanj för att få ett slut på våldet i Östtimor. Presidentens kontor planerar också för en sportturnering i Dili i nära framtid. Kulturfestivalen har många deltagare från vart och ett av de 13 distrikten i Östtimor. Varje distrikt bär sina egna tais och framför två sånger för att främja den nationella enheten och freden.

Källa: Tempo Semanal

26 - Understöd till äldre och invalider ett regeringsinitiativ

Understödet till äldre och invalider infördes av den fjärde konstitutionella regeringen, som godkände det vid ministerrådets möte den 23 april 2008, vilket innebar genomförandet av en av de på kort sikt prioriterade åtgärderna i dess program. Den första utbetalningen gjordes retroaktivt från årets början. Då avsattes 16 miljoner USA-dollar för ändamålet. Den första listan med förmånstagare upptog 66.799 personer, som var och en hade rätt till 20 dollar per månad. Utbetalningarna verkställdes.

Redan 2008 började ministeriet för social solidaritet (av vilket sekretariatet för social säkerhet är en del) samla data om förmånstagarna. Antalet kandidater steg till 75 tusen.

Insamlingen av information fortsätter 2009. Under verifieringen av data började man upptäcka en del oegentligheter såsom förfalskade dokument för att bevisa rätten till understöd till slutet av 2008. Vid registreringen måste varje kandidat visa sitt väljarkort. Om de inte kunde visa ett sådant, måste de visa det tomreiska pass eller tidigare FN-kort, som användes vid folkomröstningen 1999, personbevis eller födelsebevis. Om kandidaten inte hade något sådant dokument, så fanns det enligt lagen ytterligare en möjlighet, att använda ett intyg från ledaren för sucon eller byn. Med så många möjligheter så kan man lätt glömma dokument, avslutar Vítor da Costa. Därför definierade regeringen 2008 med förordning 19, som skapar understödet, att från 2009 bara röstkortet kan användas som bevis för kandidaturen till understödet.

Grupperna för verifieringen drog slutsatsen att antalet kandidater var uppblåst. Av det totalt registrerade antalet 2009 betalades ursprungligen understöd till 62.701. Men 20.959 fall var oavgjorda på grund av brist på giltig dokumentation, som efter att ha kontrollerast, resulterade i betalning till ytterligare 9.974 mottagare. Grupperna från National Direction for Social Security hyste fortfarande tvivel om det riktiga förhållandet för de ursprungligen godkända mottagarna och bekräfta alla igen. Som ett resultat hade av 62.701 mottagare 17.781 fall inte de bevis, som krävs av lagen, eller med andra ord det fanns oriktigheter beträffande röstkorten.

I ett nytt försök att få fram det verkliga numret mottagare gjordes ytterligare en prövning av uppgifterna, den här gången av grupper (som begav sig till alla sucos) bestående av tenkiker från ministeriet för social solidaritet, från hälsovårdsministeriet och från valmyndighetens tekniska sekretariat. Av de 17.781 kandidaterna, som hade de nödvändiga dokumenten, kom bara 5.078 för att visa bevis på sin rätt till understöd. På grund av detta, i år, de som inte kom till den förnyade regleringen - över 11 tusen kandidater kom inte - klagar fortfarande därför att deras namn inte är på listan över mottagare. Men lagen säger att rätten till understöd förloras, om dokumenten inte visas på begäran. Åtskilliga klagomål har kommit till oss, många av dem har redan analyserats och förklarats ordentligt för suco-ledarna, säger statssekreteraren för social säkerhet.

Källa: Pressmeddelande från regeringen

25 - Vice utrikesminister installerad

Alberto Xavier Pereira Carlos installerades som vice utrikesminister den 22 oktober av republikens president. Ceremonin ägde rum i presidentpalatset Nicolau Lobato i Díli i alla regerinsmedlemmars närvaro.

Vid installationsceremonin sade Alberto Carlos: För mig är det en ära att bli installerad som vice utrikesminister, som ett bevis på den fjärde konstitutionella regeringens förtroende, så att jag kan, inom mina begränsningar, bidra till nationen vars 'son och medborgare' jag är priviligierad att vara.

Sedan maj i år har Alberto Carlos varit chef för FN:s flyktingorganisation i Östtimor (National Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR), en tjänst som han redan hade innan han 2008 flyttade till Sudan också för att arbeta för UNHCR. 2005 var Carlos också i Sudan för att tjänstgöra som skyddsansvarig i nödhjälpsarbete för UNHCR, för vilket han började arbeta 1999.

Med en examen i undervisning och utbildning deltog Alberto Carlos i nödhjälpsoperationerna i Östtimor 1999 och 2006 (frivillig repatriering, skydd av återvändande och lokal integration). Han har också varit lärare i internationell flyktinglag och mänskliga rättigheter i Östtimors polisakademi.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

23 - Horta försvarar benådning

Dili. Östtimors president José Ramos-Horta försvarade idag sitt beslut att benåda rebeller i det lilla landet efter kritik från ett FN-sändebud.

FN:s särskilde representant för Östtimor, Ameerah Haq, yttrade tidigare i veckan oro över polisväsendet och omvandlingen av fängelsestraff för en del inblandade i oroligheter.

Haq uttryckte sin oro för Ramos-Horta efter att släppt de för attackerna mot honom och premiärministern i februari 2008 fängslade liksom soldater dömda för dödandet av åtta poliser 2006.

Jag benådade dem av humanitära skäl. Efter att ha begrundat omständigheterna 2006, det här unga landet har många offer och de (de som benådats) är också offer, sade Ramos-Horta.

Det var inte deras önskan att göra något sådant. De hade protesterat och vi hade ingen möjlighet för en lösning vid den tiden, sade han om mordförsöket mot honom.

Ramos-Horta sade att sedan han fattat beslutet att benåda dem, hade det varit lugn och ordning i landet. Vår konstitution säger att vi ska ta hänsyn till omständigheterna, så vi vill göra vår särskilda benägenhet rättvisa, tillade han.

Källa: AFP

22 - Östtimors befolkning växte 15 % senaste sex åren

Dili. Östtimors befolkning ökade med 15 procent de senaste sex åren och är för närvarande 1.066 miljoner invånare, enligt preliminära rapporter om folk- och bostadsräkningen, som publicerades i torsdags i Dili.

Enligt den preliminära rapporten har Östtimor den högsta befolkningstillväxten i regionen, 2,41 procent, följt av Papua New Guinea med 2,17 procent.

Jämfört med föregående folkräkning 2004 har befolkningen ökat med 143.000 personer. Dili-distriktet svarade för merparten av tillväxten och har nu 234.000 invånare (21,97 procent av landets totala befolkning), mot 175.000 2004.

Som 2004 fortsätter övervikten för män i befolkningen, 541.000 män och 525.000 kvinnor.

Folkräkningen 2010 genomfördes från den 11 till den 25 juli. De definitiva resulten kommer att publiceras i mitten av 2011.

Källa: macauhub

21 - Frågor och svar: Varför är mark en stå stor fråga i Östtimor?

Dili. Östtimor, en av världens yngsta stater, försöker att stifta lagar om markägarskap åtta år efter att full självständighet vunnits.

Trots att detta är ett viktigt steg mot att skapa markägande för timoreserna, så kompliceras processen av historiens kolonialism, ockupation, omflyttningar och konflikt säger Oxfams landdirektör i Östtimor, Paul Joicey.

Oberoende grupper är inte tillfreds med den nuvarande bristen på säkerhet och tydlighet för markägande. Men de är också oroliga för att de föreslagna marklagarna - som nu behandlas i parlamentet - kan förstärka dessa problem och till och med kan leda till konflikter.

Här är några frågor och svar om markfrågor i Östtimor och den föreslagna lagstiftnignen.

Varför är marken så omtvistad?
Få människor i Östtimor, ett land med över en miljon människor, har lagfart.

Det är svårt att få tag på statistik, men enligt en rapport i september från International Crisis Group (ICG), utfärdade portugiserna omkring 3.000 lagfarter och indoneserna (som ockuperade landet från 1975 till 1999) utfärdade omkring 45.000.

Bristen på formellt ägarskap grundar sig på en lång historia av konflikter och omflyttningar från den portugisiska kolonialeran, som började på 1500-talet och slutade i mitten av 1970-talet.

1999, efter att det timoresiska folket i överväldigande flertal röstar för självständighet i en folkomröstning, drev pro-indonesiskt milisvåld mer än hälften av befolkningen från sina hem. Senast, 2006, flydde nästan 150.000 människor från sina hem - huvudsakligen i huvudstaden Dili - på grund av politiskt våld.

Instabilitet har lett inte bara till förstörelsen av fastighetsregister utan också till utbredd illegal ockupation. I många fall har internflyktingar upprättat bostäder på ställen, som anses vara regeringsägda enligt en lag från 2003, som betecknar all mark övergiven av utlänningar under portugisiskt och indonesiskt styre och dem som flytt till Västtimor som tillhörande den timoresiska staten.

Men många gemenskaper som nu hotas av vräkning av regeringen hävdar att den här lagen inte gällde, när de ockuperade marken 1999.

ICG säger att så mycket som 97 procent av landets mark tros styras av hävdbaserade system grundade på social hierarki och klaner i vilka beslut om ägande fattas av lokala traditionella ledare, som använder medling för att lösa marktvister.

Sådana tvister - både mellan staten och människor och mellan individer - är tickande tidsinställda bomber, säger frivilligorganisationer.

Enligt ICG tenderar de att vara politiska till sin natur och omfattar uppfattningen om rättvisa mellan dem, som anses ha kämpat för självständighet och därmed förtjänat rätten att bli belönade med mark och rätt till hus, och dem, som ses som kollaboratörer med portugiserna och indoneserna och som äger de flesta av de lagfarter, som tidigare utfärdats.

Vad har gjorts för att ta itu med denna fråga?
I oktober 2007 lanserade den amerikanska regeringens biståndsorgan USAID programmet Ita Nia Rai (Vårt land) med syftet att registrera markanspråk och lösa marktvister. Till den 15 oktober har det samlat in över 26.500 anspråk på mark i 10 distrikt.

Projektet uppmuntrar gifta par att gemensamt registrera anspråk och har hjälpt till att främja kvinnors rätt till mark. Civilsamhället har lovordat dess offentliga informationsprocess för att vara utförligare och mer inkluderande än andra bistånds- och regeringsinitiativ.

Men det har kritiserats för svag utvärdering och för att inte ha registrerat många anspråk gjorda av grupper snarare än individer. Lokala rättsgrupper säger att registrering av individuella anspråk i gemenskapsområden skulle kunna leda till konflikter.

Vad är förslagen till nya lagar om markägande och i vilket stadium är de?
Det är fyra lagförslag om mark i parlamentet.

Civillagen - som kommer att utgöra grunden för civilrätten i Östtimor - omfattar en del som reglerar vanliga beslut om mark såsom försäljning och arrende av mark.

Övergångsmarklagen bestämmer villkoren för alla markfrågor i framtiden och reglerar vem som äger vilken mark och, om det finns motstridiga anspråk, vem som har den största rätten till marken.

De två andra delarna av lagstiftningen är exproprieringslagen och finansieringsfonden för fast egendom. Den första skulle komma att låta staten ta mark i anspråk för det allmännas bästa - till exampel för att bygga hamnar och annan infrastruktur - medan den senare ska ge kompensation enligt de övriga lagarna.

Alla dessa lagar väntar på parlamentets godkännande, men frivilligorganisationer säger att de tre som är särskilt inriktade på mark troligen inte kommer att godkännas innan den mer omfattande civillagen är godkänd. Ingen finns tillgänglig på det lokala språket teum.

Det finns också betänkligheter över hur lagarna, när de en gång är antagna, kommer att tillämpas. Juridiskt bistånd, undervisning om markrättigheter, planering av användningen av allmän mark, sociala bostäder och förlikning och skiljedomar vid marktvister behövs för att säkra att människors rätt till mark respekteras, säger kampanjarbetare.

För fler nyheter och analyser i humanitär frågor, var god och gå till www.alertnet.org.

Källa: Thin Lei Win/Reuters AlertNet

20 - Generalsekreterarens rapport om Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (för tiden från den 21 januari till den 20 september 2010) Nytt!

 1. Introduktion
  1. Den föreliggande rapporten har lagts fram enligt säkerhetsrådets resolution 1912 (2010), enligt vilken rådet förlängde mandatet för Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) till den 26 februari 2011. Den täcker viktigare förändringar i Östtimor och genomförandet av uppdragets mandat sedan min rapport den 12 februari 2010 (S/2010/85).
  2. Min särskilda representant, Ameerah Haq, fortsatte att leda uppdraget och att koordinera det med Förenta Nationernas systems aktörer och andra intressenter. Hon assisterades av Finn Reske-Nielsen, vice särskild representant för förvaltningsstöd, utveckling och humanitär koordinering, och Takahisa Kawakami, vice särskild representant för stöd till säkerhetssektorn och laglydnad till sin naturliga död den 15 mars. Kawakami efterträddes av Shigeru Mochida den 1 september. Uppdraget fortsatte sitt ett Förenta Nationerna-system angreppssätt efter att ha utvecklat ett sammanhållet strategiskt ramverk och uppnått ytterligare framsteg med genomförandet gemensamma insatser med Förenta Nationernas landsgrupp inom alla områden.
 2. Politisk och säkerhetsutveckling sedan januari 2010
  1. Det allmänna läget under rapportperioden förblev lugnt, vilket gav regeringen förutsättningar, som gjorde det möjligt att förnya arbetet med de långsiktiga utmaningar Östtimor står inför. Det omfattade bland annat utveckling av den nationella strategiska utvecklingsplanen, som täcker perioden 2011-2030. Genom att identifiera jordbruk, naturtillgångar och turism som strategiska sektorer för att utlösa ekonomisk tillväxt, syftar planen till att lyfta Östtimor från ett låginkomstland till ett övre-medelinkomstland 2030. Premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão genomförde offentliga samråd i vart och ett av landets 65 underdistrikt mellan den 19 april och 11 september. Vid varje samråd förklarade premiärministern de övergripande målen i planförslaget, talade om hur de lokala samhällena skulle kunna delta i landets utveckling och svarade på frågor och förslag från åhörarna. Efter inarbetning av synpunkterna från de offentliga samråden kommer planen att läggas fram i parlamentet för godkännande.
  2. Rapportperioden såg också ytterligare framsteg i återupptagandet av Polícia Nacional de Timor-Lestes primära ansvar för polisverksamheten i ytterligare fyra distrikt; president José Ramos-Horta utfärdade ett viktigt lagpaket om nationell säkerhet med syfte att stärka säkerhetssektorn; utveckling av en strategis plan för rättsväsendet i Östtimor, som omfattar de flesta rekommendationerna från den oberoende omfattande utvärderingen av rättsväsendet i oktober 2009; och den fortsatta utvecklingen av viktiga statliga institutioner.
  3. Ett större politiskt steg togs den 1 februari när, efter en utdragen brist på samförstånd om valet av kandidat för posten som anti-korruptionskommissionär, parlamentet i en omröstning valde Adérito De Jesus Soares. Han installerades den 22 februari. Det var till stor del möjligt tack vare premiärminister Gusmãos ledarskap, liksom samarbetet mellan alla politiska partier representerade i parlamentet, inklusive oppositionen, som visade sin vilja att göra framsteg i en nationellt prioriterad fråga.
  4. Den 2 juli godkände parlamentet regeringens förslag till halvårsbudget, vilket ökade 2010-års budget från 660 miljoner dollar till 837,9 miljoner efter mer än tre veckors intensiva diskussioner i parlamentskommittéer och plena i närvaro av premiärministern och många regeringsledamöter. Parlamentets debatt fokuserade huvudsakligen på regeringens begäran att ta mer ur oljefonden än de 3 procent uppskattad varaktig intäkt och möjligheten att diversifiera oljefondens investeringar.
  5. Alliansregeringen (Alliance for a Parliamentary Majority - AMP - Government) firade sin treårsdag den 8 augusti. På grund av åsiktsskillnader med premiärministern lämnade vice premiärministern för koordinering av statens administration, Mário Carrascalão, in sin avskedsansökan den 6 september. Trots det har vice premiärministerns socialdemokratiska parti offentligt uttalat att det inte kommer att dra sig ur AMP-koalitionen för att inte riskera regeringens stabilitet.
  1. Stöd för dialog och försoning
   1. Min särskilda representant uppmuntrade rådfrågande och demokratiska beslutsprocesser genom regelbundet samspel med en lång rad intressenter. Hon fortsatte sina regelbundna möten med president Ramos-Horta, parlamentets talman Fernando Lasama de Araújo, premiärministern, Fretilins (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente) generalsekreterare Mari Alkatiri. Hon var också värd för fyra möten med representanter för alla politiska partier, även de utan parlamentsplatser. Ett av dess var med kvinnliga representanter för partierna. Min vice särskilde representant för förvaltningsstöd, utveckling och humanitär koordinering fortsatte sina regelbundna möten med landets två vice premiärministrar för att diskutera ansvars- och förvaltningsfrågor, medan min vice särskild representant för stöd till säkerhetssektorn och laglydnad fortsatte mötena med statssekreteraren för säkerhet och försvar för att diskutera polisfrågor och andra frågor om säkerhetssektorn.
   2. Presidenten fortsatte sitt dialoginitiativ med temat Vägen till fred och nationell enighet som stöd för försoning och fredsinitiativ i städer och byar. I ett tal den 6 augusti, för att fira tre-årsdagen av AMP-regeringen den 8 augusti, uttryckte presidenten att freds- och försoningsansträngningar de senaste tre åren hade varit uppmuntrande och betonade betydelsen av dialog och ömsesidig respekt. Andra aktörer stödde liknande initiativ på nationell nivå. Som ett exempel värt att notera är att på begäran av politiska ledare den katolska kyrkan den 21 och 22 augusti var värd för en konferens med sju framstående nationella ledare, presidenten, premiärministern, de två vice premiärministrarna, befälhavaren för de timoresiska väpnade styrkorna Falintil (Forças de Defesa de Timor-Leste - F-FDTL) och generalsekreteraren samt ordföranden för Fretilin. Konferensen var ett viktigt inslag för att främja en dialog med syfte att nå nationell konsensus i prioriterade frågor.
   3. Även om Fretilin fortsatte att förneka AMP-regeringens legitimitet, krävde det inte offentligt val före utgången av den löpande mandatperioden för parlamentet 2012. Fretilins generalsekreterare upprepade också offentligt den 20 maj sitt partis löfte övervinna tidigare utmaningar och önskade att 2010-2020 ska ett årtionde av fred, stabilitet och utveckling.
   4. Regeringen och frivillorganisationer höll också dialoger för att låta kvinnor och ungdomar göra sina röster hörda i större utsträckning. Till åminnelse av tio-årsdagen av säkerhetsrådets resolution 1325 (2000), har frivillorgansiationer stödda av UNMIT, Förenta Nationernas utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM) och Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP) organiserat diskussionsfora i Covalima-distriktet den 9 juli och Dili-distriktet den 11 juni. Dessa fora samlade omkring 120 kvinnor, som representerade frivilligorganisationer, parlamentet och regeringen, för att diskutera kvinnors medverkan i politiska processer och skydd av kvinnors rättigheter. Min särskilde representant deltog i bägge diskussionerna. Den 16 augusti invigde statssekreteraren för ungdom och sport ungdomsparlamentet (se S/2010/85 §105) med 130 unga människor (66 flickor) i åldern 12-17 år, som kommer att få två års utbildning i ledarskap och representation och få tillfällen att engagera sig i dialoger om politiska frågor som påverkar unga människor. Förenta Nationernas barnfond (UNICEF) ger initiativet tekniskt stöd.
  2. Att stärka demokratiskt styre
   1. Regeringen beslutade att skjuta upp kommunala val till efter president- och parlamentsvalen för att ge tid för ytterligare utveckling av mänskliga resurser och instutitioner på distriktsnivå, som den bedömde nödvändiga (se S/2010/85 §101). Förenta Nationernas fond för kapitalutveckling och UNDP fortsatte att ge tekniskt stöd till decentraliseringsansträngningar som till slut ska leda till skapandet av kommuner. Det innefattade stöd för det lokala utvecklingsprogrammet under ministeriet för statlig administration och territoriell förvaltning, som ger bidrag till lokala församlingar till stöd för utveckling av lokala resurser. Startat som ett pilotprogram 2004 utökades programmet till alla 13 distrikt under 2010. Under tiden har regeringen genomfört en uppdatering av röstlängderna mellan den 1 februari och 1 juli med målgrupperna äldre, kvinnor på landsbygden och förstagångsväljare. Uppdraget och UNDP fortsatte, på ett integrerat sätt, att stödja organisationerna för valen (National Electoral Commission och Technical Secretariat for Electoral Administration) i deras konsolidering av sina instutitionella resurser för att ge dem förmåga att genomföra framtida val med begränsat internationellt stöd, inklusive organiseringen av utbildningskampanjer för väljare och civila organisationer för att öka kvinnors roll i val både som kandidater och väljare.
   2. Positiv utveckling noterades i arbetet mot korruption architecture, till exempel upprättandet av anti-korruptionskommissionen förslaget till lag om upprättandet av en högre rätt för administration, skatter och revision, vilket förutsågs i konstitutionen. Kommissionären för anti korruption har sedan dess utsett två ställföreträdare, som i sin tur rekryterat tre direktörer. På begäran av kommissionen har UNMIT utsett två utländska rådgivare och en timoresisk rådgivare för att stödja kommissionen.
   3. Från den 13 till den 15 juli firade kommissionen för statliga tjänster (Civil Service Commission) ettårsdagen av lagstiftningen, som godkände dess upprättande (se S/2009/504, paragraf 12). Efter upprättandet har kommissionen, som har ett brett mandat för att säkra en effektiv, opartisk och professionell statsapparat, har gjort goda framsteg, till exampel genom introduktion av tillvägagångssätt med större deltagande för ändringar i statsapparaten för vinna förståelse och acceptans hos ministerierna. Icke desto mindre återstår en del utmaningar såsom otillräckliga mänskliga resurser.
   4. Uppdraget, i samarbete med nationella intressenter, organiserade 4 fora om demokratiskt styre med syfte att medborgare ett tillfälle att interagera med sina nationella ledare. Tolv parlamentsledamöter, riksåklagaren, en tidigare domare och representanter för civilsamhället deltog i dessa fora, som genomfördes i distrikten Dili, Baucau och Covalima.
   5. Den 24 mars, godkände ministerrådet den nationella policyn för social kommunikation, som fastlägger regeringens position när det gäller utvecklingen av media. Policy fastlägger skydd för lokala språk och lokal kultur liksom stöd för lokalradio. Den ställer också ut ett starkt löfte om fria, pluralistiska och diversifierade media. I enlighet med regeringens policy att främja medias oberoende och pluralism och för att förbättra medias granskande roll, tillhandahöll Förenta Nationernas utbildnings-, vetenskaps och kulturorganisation (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) tillsammans med International Center for Journalists tryckpressar för tre medieorganisationer för publicering av tidningar.
  3. Upprätthållande av offentlig säkerhet
   1. Under rapportperioden minskades antalet UNMIT-poliser från 1.045 till 1.023, medan antalet poliser i de organiserade polisenheterna förblev oförändrat. Av 560 poliser i dessa var 330 (140 i den malaysiska enheten, 140 i den portugisiska och 50 i den pakistanska enheten) stationerade i Dili, medan 230 var stationerade i andra distrikt (140 i den bangladeshinska enheten i Baucau och 90 i den pakistansk enheten, av vilka 71 var i Bobonaro och 19 i Ermera). Medan UNMIT:s polis fortsatte att utföra mandatets uppgift om tillfälligt upprätthållande av lagen, fokuserade de i ökande omfattning sina ansträngningar på att stödja utbildningen, den organisatoriska utveckling och stärkandet av den nationella polisen. Nära samarbete med internationella säkerhetsstyrkor fortsatte.
   2. Säkerhetsläget i landet förblev stabilt utan större incidenter av allmän oordning eller plötsliga ökningar av rapporterade brott eller våld. Inga betydande ökningar i antalet rapporterade incidenter registrerades under den granskade perioden. Det fann inga plötsliga ökningar av rapporterade brott i de distrikt där den nationella polisen hade återupptagit det primära ansvaret för polisarbetet (se paragraf 22 nedan).
   3. Under rapportperioden rapporterades ett antal påstådda indonesiska militära aktiviteter i de omstridda gränsområdena i Oecussi. Som exempel så rapporterade invånarna i Naktuka-trakten i underdistriktet Nitibe att den 29 maj en grupp på omkring 20 indonesiska soldater delvis rev två konstruktioner uppförda av regeringen i det omstridda området. Som ett resultat av incidenten har en del invånare lämnat området, även om de flesta snart återvände. Detta föranledde ett antal besök av högre timoresiska tjänstemän och det förtydligades att en brist på koordinering mellan ministerierna hade lett till att konstruktionerna byggts i detta område.
   4. Under tiden fortsatte diskussioner om gränsdragningen i de fortfarande olösta områdena (omkring tre procent av gränsens totala längd) med det senaste teknikmötet om gränsdragningen från den 27 till den 29 augusit i Jakarta. Förhoppningen är att insatser, som bygger på dessa diskussioner, inom rimlig tid kommer att resultera i en ömsesidigt acceptabel lösning grundad på samförstånd, som redan nåtts på ett tekniskt plan. Framsteg gjordes i andra gränsfrågor. Den 28 juli hölls en ceremoni i Dili för att inviga användningen av gränsövergångskort, vilka diskuterats sedan år 2000. Vid ceremonin deltog Indonesiens utrikesminister Marty Natalegawa. Detta kommer förhoppningsvis underlätta tillgången till traditionella marknader och familjebesök för invånare i bägge länderna, som bor nära gränsen. Militära förbindelseofficerare från UNMIT fortsatte att underlätta effektiva relationer mellan gränsövervakningsstyrkor i Östtimor och Indonesien och att övervaka säkerhetsläget i hela Östtimor. Dessutom fortsatte UNMIT:s polissamlokaliseringen med Östtimorpolisens gränspatrullenhet (Border Patrol Unit) vi de fem gränsövergångarna till Indonesien och gemensam daglig patrullering för att stödja säkerheten och övervaka Östtimors polis.
  4. Stöd till och instutitionell förstärkning av säkerhetsinstutitionerna
   1. Framsteg gjordes i registrerings-, kontroll- och godkännaprogrammet för den nationella polisen, med 2.944 poliser (av vilka 565 är kvinnor), eller 94 procent av kåren, helt godkända den 20 september. Av de återstående 203 poliserna (11 kvinnor), som inte är fullt godkända på grund av pågående brotts- eller disciplinutredningar, krävdes för 105 (2 kvinnor) beslut av den av timoreser ledda examinationsnämnden. Nämnden har rekommenderat suspendering och ytterligare utredning av 52 poliser (1 kvinna). Regeringen vidtog inte några åtgärder mot dessa icke godkända poliser under rapportperioden. Examinationsnämndens juridiska mandat gick ut den 31 december 2009. Regeringen och UNMIT diskuterar för närvarande möjligheten av att överföra nämndens funktioner till generalinspektoriatet i statssekretariatet för säkerhet för att säkra ökat nationellt ägarskap och för att inlemma processen i det timoresiska rättssystemet.
   2. Grundat på överenskommelsen mellan premiärministern och min tidigare särskilde representant av den 13 maj 2009 (se S/2009/504, paragraf 20), som återger de ömsesidigt överenskomna kriterierna för återupptagning av det primära polisansvaret av den nationella polisen, hade den 20 september gemensamma grupper av civila och polisiära representanter för regeringen och UNMIT utvärderat alla 13 distrikt och 6 enheter. Några utvärderades mer än en gång; totalt utfördes 29 utvärderingar. Den nationella polisen återtog det primära ansvaret för polisarbetet i Ainaro-distriktet den 12 april, Baucau-distriktet den 16 april, Liquiça-distriktet den 7 september, och Ermera-distriktet den 10 september. Det primära polisansvaret har återtagits i totalt åtta distrikt och tre enheter, medan två andra distrikt och tre andra enheter uppfyllt kraven och kommer att återges det primära polisansvaret senare i september. För de tre distrikt och tre enheter, som inte befunnits redo för återupptagande, bland andra Dili, utvecklade och genomförde UNMIT-polisen och den nationella polisen gemensamt åtgärder för att öka deras instutitionella kapacitet för att underlätta återupptagande till slut. Dessa åtgärder omfattade utökning av den nationella polisens logistiska kapacitet och syftade till gemensam utbildning av UNMIT-polisen och den nationella polisen inom områden som administrativa färdigheter, utredning av könsbaserat våld, ansträngningar för att möta trafficking och polispatrullering.
   3. I distrikt och enheter i vilka den nationella polisen redan har återtagit det primära polisansvaret, spelade UNMIT-polisen en avgörande roll för att mäta och följa den nationella polisens framsteg medan den förblev tillgänglig för att råda, handleda och bistå med operativt stöd samt vidmakthålla, för yttersta nödfall, sin förmåga att interimistiskt, om nödvändigt, återta rollen att upprätthålla lagen. Från dessa distrikt och enheter inkom en rapport om brott mot de mänskliga rättigheterna och sex disciplinfall rapporterades till UNMIT-polisen. I alla dessa fall inledde den nationella polisen disciplinärenden. Övervakningen av aktiviteter i distrikten har emellertid avslöjat att, medan den nationella polisens verkande har visat förbättring, så krävs ytterligare utbildning och logistiskt stöd för att fortsätta den instutitionella utvecklingen av den nationella polisen. Regeringen och UNMIT har initierat diskussioner om UNMIT-polisens roller och ansvar i förhållande till handledning, rådgivning och övervakning efter återupptagande av det primära ansvaret för polisarbetet av den nationella polisen i alla distrikt och enheter för att möjliggöra en lugn och effektiv utveckling mot fullt återupprättande av den nationella polisen.
   4. Den 27 mars tillkännagav regeringen de första befordringarna av poliser efter upprättandet av den nationella polisen. Befordringarna utökade antalet grader från 4 till 12. Den 9 juli skedde befordringarna när chefen för den nationella polisen befordrade 73 poliser, bland dem den första kvinnan till distriktschef i Liqui%ccedil;a-distriktet. Befordringsprocessen sköttes helt av statsförvaltningen med stöd av en kommitté i vilken också fem utländska experter (från Australien, Malaysia, Nya Zeeland, Portugal och Singapore) ingick och tekniskt stöd av UNMIT-polisen.
   5. Även om befordringarna genomfördes på ett rättvist och öppet sätt grundat på angivna kriterier utan några bevis på partiskhet, så fanns det bekymmer över att några poliser befordrats trots att deras disciplinärenden ännu inte avgjorts medan andra inte uppfyllde de juridiska kraven, såsom att ha nödvändig grad. Samlade ansträngningar gjordes för att avlägsna olämpliga poliser genom befordringsporcessen, sammanlagt 81 poliser bedömdes inte komma ifråga för befordran på grund av domar i brottmål eller disciplinära överträdelser. Trots allt så måste sju poliser befordrade till högre grad godkännas, medan ytterligare 339 poliser befordrades under förutsättning av tillfredsställande utgång av brottmåls- eller disciplinprocesser. Dessutom är resultatet av befordringsprocessen i gränspatrullenheten, specialenheten och sjöpolisen bekymmersamt, eftersom poängen för poliser i dessa enheter i de skriftliga proven var betydligt lägre än för motsvarande poliser i andra enheter. Om man inte tar itu med dessa frågor på ett ordentligt sätt, skulle dessa beslut kunna undergräva förtroendet för befordringsprocessen hos polisen.
   6. Den 23 juni utfärdade polisens utbildningscentrum en utbildningsmanual om utrdening av könsbaserat våld, som tagits fram med stöd av UNMIT-polisen och Förenta Nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund - UNFPA) samt bistånd från Australien. Centret initierade sedan en kurs i undersökning av könsgrundat våld för den nationella polisen i juli med sammanlagt 40 (30 kvinnor) poliser utbildade till dags dato. Från februari till juli genomförde centret också sju tredagars utbildningar om mänskliga rättigheter, könsrollsmedvetenhet, könsbaserat våld (inklusive våld i hemmet) och laglydnad med stöd av UNMIT, UNIFEM, UNFPA och den internationella organisationen för migration(IOM). Sammanlagt 179 timoresiska poliser (59 kvinnliga) och 93 (12 kvinnliga) UNMIT-poliser utbildades.
   7. F-FDTL fortsatte också ansträngningarna att utveckla sina personnella resurser och instutitionella förmåga. Från den 5 till den 9 juli genomförde UNMIT:s militära förbindelseofficerare ett femdagars mentorprogram för tre F-FDTL-officerare för att de skulle få kännedom om de färdigheter, kunskaper och attityder, som krävs av militära förbindelseofficerare, i enlighet med regeringens strävanden att i framtiden delta med militär personal i Förenta Nationernas fredsbevarande uppdrag. Regeringen höll en officiell invigningscermoni av två patrullbåtar i F-FDTL:s marina komponent den 11 juni. Båtarna är en del av regeringens strategi att stoppa olagligt fiske och skydda territorialvatten och den exklusiva ekonomiska zonen. Den 14 september deltog omkring 100 personer ur F-FDTL i en öppen dialog om jämställdhet, som arrangerades av statssekretariatet för främjande av jämställdhet.
   8. Den internationella migrationsorganisationen (International Organization for Migration) fortsatte att stödja utvecklingen av den nationella polisens migrationstjänst genom ett omfattande program för kapacitetsuppbyggnad, genom att ge tekniskt juridikstöd för ändring av immigrations- och asyllagen och genom att bistå vid upprättandet av ett informationssystem för att hantera gränsfrågor. Åtgärder mot trafficking fortsatte under Millennium Development Goal Achievement Fund Joint Programme. Den internationella migrationsorganisationen gav direkt hjälp, bland annat för att möjliggöra återvändande och reintegration av 16 offer för trafficking mellan Januari och september.
  5. Omfattande granskning av säkerhetssektorn
    [Eftersom vi ännu den 2013-02-14 inte översatt längre än hit, väljer vi att lägga upp rapporten med resterande del på engelska. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]
   1. Notable progress was made in the overarching legislative and policy framework for the security sector, particularly with the President’s promulgation of the national security, national defence and internal security laws on 21 April. Together with these laws, the national security policy, which is pending with the Council of Ministers, will provide an overall framework for security coordination. A draft of the comprehensive review of the security sector, prepared with technical assistance from UNMIT, is under review by the Office of the President in consultation with other national stakeholders. Other legislation, such as a civil protection law, is currently under development.
   2. The United Nations continued to support capacity-building of the security sector, including strengthening civilian oversight through the security sector review project (see S/2009/72, para. 24), a joint UNMIT and UNDP effort that reflects the Mission’s integrated approach. Initiatives funded under the project included the following: a survey on public perception of the security sector; support for the regulation of private security companies; an assessment of the capacity of the Government to respond to complex emergencies; support for early warning mechanisms to be established by the Secretariat of State for Security; a lecture series on security sector reform hosted by the President; training for key security sector personnel; an assessment of the operational capacity of national fire service equipment; training on the rehabilitation of radio communication equipment; and placement of national and international advisers in key State institutions.
 3. Promotion of human rights and administration of justice
  1. Support for the monitoring, promotion and protection of human rights
   1. Human rights violations by members of the security services, in particular illtreatment and excessive use of force, remained a concern. During the reporting period, UNMIT received allegations of 59 cases of violations by the national police and 13 cases of violations by F-FDTL. Despite indications of the strengthening of the internal disciplinary mechanisms of the national police, progress was slow in bringing members of the security services responsible for violations to justice through the courts. For example, the Office of the Prosecutor-General did not file indictments in relation to two incidents of national police officers allegedly shooting civilians: one incident in Dili on 28 December 2009 in which one person was injured and another fatally wounded (see S/2010/85, para. 9), and one incident in November 2009 in which a civilian was seriously injured. A civilian oversight team established by the Government in early January to oversee the national police investigation into the fatal shooting in Dili has not met since 21 January. In late August and early September, there were reports of two incidents of alleged misconduct by F-FDTL members and an incident in which F-FDTL members, reportedly responding to an altercation, allegedly severely assaulted a civilian, resulting in his death. These cases should be investigated by police and properly processed through the judicial system. A high number of incidents of gender-based violence were reported. Despite domestic violence being a public crime, many such cases continued to be resolved through traditional mechanisms that did not always conform to international human rights standards.
   2. On 3 March, the Dili District Court delivered its verdict in the trial of 28 defendants accused of involvement in the 11 February 2008 attacks against the President and the Prime Minister, with 24 defendants convicted and 4 acquitted. All of the 10 defendants indicted for the attack on the President were convicted on various charges and sentenced to imprisonment of 16 years. Of the 17 defendants charged in connection with the attack against the Prime Minister, 13 were given prison sentences of nine years and four months, while one defendant was given 10 years and eight months. On 14 June, the Court of Appeal upheld the sentences. The trials were monitored by civil society organizations and UNMIT, and were seen to have generally upheld human rights standards for fair trial. On 20 August, however, the President granted commutations of the sentences to 23 of the 24 convicted persons; they were released on 27 August. One individual also convicted of the above crimes was free from custody under restrictive measures during the trial, and subsequently never taken into custody to begin serving his sentence. Consequently, this individual was not granted a similar commutation. The Catholic Church and civil society organizations expressed concern that the commutations could contribute to perceptions of impunity, although the President explained that the commutations had been granted in consultation with, inter alia, the Government, members of parliament and families of the victims and perpetrators, and in accordance with the Constitution and applicable laws. The President also noted that the released prisoners would be on parole and would be immediately returned to prison in case of parole violations.
   3. Initiatives to strengthen the Office of the Provedor for Human Rights and Justice continued through a joint programme of UNDP and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. These included training, workshops and mentoring, particularly as regards the preparation of Timor-Leste’s forthcoming universal periodic review by the Human Rights Council. On 14 April, Provedor Sebastião Dias Ximenes was sworn in to serve another four-year term. In addition to its annual report, which was submitted to the National Parliament on 1 July, the Office of the Provedor submitted reports to relevant State institutions on the right to food, the right to education and human rights violations perpetrated during security operations conducted from January to July in Bobonaro and Covalima Districts. Despite modest improvement in the capacity of the Office of the Provedor, concerns remain that the institution’s budget and staffing are currently insufficient to implement its mandate effectively. The National Commission on the Rights of the Child, supported by UNICEF and UNMIT, initiated public outreach on the Convention on the Rights of the Child and the work of the National Commission, and continued building the capacity of its staff.
   4. Limited progress was made towards holding accountable those responsible for criminal acts and human rights violations during the 2006 crisis, as recommended by the Independent Special Commission of Inquiry (see S/2006/628, para. 24). As at 20 September, final judgements had been rendered in seven cases involving the convictions of 10 people. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights continued to fund an international prosecutor to work on those cases. On 18 June, four persons, including the former national police commander of Liquiça District, were acquitted of charges related to an attack on 24 and 25 May 2006 on the residence of the F-FDTL General Commander. This was the third trial related to the same events, after the Court of Appeal ordered the repetition of the trial in two instances owing to procedural errors. Obstacles to the enforcement of sentences remained. Three F-FDTL members convicted of homicide and attempted homicide in the shooting deaths of eight national police officers in 2006 were also granted commutations of their sentences on 20 August. They were released immediately and have returned to active duty, in violation of military service regulations. On 28 July, each of the widows of the eight killed national police officers was paid $2,500 as ordered by the Dili District Court in its judgement of December 2007. The origin of the payments is as yet unclear, however, despite the Court’s specific requirement that the defendants pay the compensation. On 17 September the Dili District Court rendered its judgement in the Fatu Ahi case involving 27 defendants accused of homicide, the use of weapons to disturb public order and rebellion. All of the accused were acquitted for lack of evidence.
   5. On 26 January, the Office of the Provedor and the national human rights commission of Indonesia signed a memorandum of understanding on implementation of the recommendations of the reports of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Commission of Truth and Friendship. On 16 June, draft laws on the follow-up institution to those two Commissions and on reparations were formally submitted to the President of the National Parliament (see S/2010/85, para. 76). On 6 and 7 July, the National Parliament organized a public consultation on the draft laws, resulting in recommendations that will be incorporated into revised drafts prior to further debate. The United Nations Development Programme and UNMIT provided technical assistance in the drafting of the laws.
   6. The UNMIT Serious Crimes Investigation Team continued investigations into cases of serious human rights violations committed in 1999 in 9 out of 13 districts under the overall supervision of the Office of the Prosecutor-General. As at 20 September, 163 investigations out of 396 outstanding cases had been concluded. An additional 29 cases are currently under investigation. The pace of investigation was expedited by the assignment of five UNMIT police investigators and 10 national investigator positions to the Team.
   7. The Mission continued to give high priority to the zero-tolerance policy with respect to sexual exploitation and abuse, including through the provision of introductory briefings and regular training for all United Nations personnel on the prevention of sexual exploitation and abuse. This included induction sessions upon arrival for all UNMIT police and civilian staff. The Mission also continued outreach programmes through its regional offices to enhance the awareness of United Nations personnel and local communities about the expected standards of conduct of United Nations personnel. During the reporting period, no cases of sexual exploitation or abuse were reported. The Mission continued its awareness activities under the “UN Cares” strategy. During the reporting period, 899 staff (139 women) of UNMIT and United Nations agencies, funds and programmes received HIV/AIDS-related training.
  2. Support for capacity-building and strengthening of the justice system
   1. On 17 June, the Ministry of Justice launched the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste, which incorporates most of the recommendations of the independent comprehensive needs assessment of the justice sector of October 2009 (see S/2009/504, para. 50, and S/2010/85, para. 73). The number of national justice actors increased to 49 (18 women), and the transition of international legal actors from line functions into advisory roles continued. Progress was also achieved in the increased use of the formal justice system. From February to June, 1,628 new prosecution cases were registered and 1,762 cases handled, leaving the total criminal prosecution caseload at 4,965. This is a welcome development, but effectively managing the caseload remains a challenge, and the will to prosecute is, sometimes, weak. With the support of UNMIT, UNDP and other international partners, a major initiative has been undertaken to improve the case management system in the justice sector. The new system is expected to become operational in the Office of the Prosecutor-General by October, and is likely to be extended to the other legal institutions by early 2011.
   2. Some significant gender-responsive legislative frameworks were put in place during the reporting period. On 21 June, the President promulgated the law against domestic violence, for which UNMIT, UNFPA and UNIFEM provided technical advice. Coordinated support by UNMIT and the United Nations country team is being provided in all aspects of the implementation of the law, including to the Secretary of State for the Promotion of Equality, who is leading the development of the implementation plan, and to civil society, in order to raise awareness of the law.
 4. Support for the “compact”, socio-economic development and humanitarian assistance
  1. Support for the “compact” process
   1. Progress continued to be made in meeting the national priority targets that constitute the international compact for Timor-Leste (see S/2008/501, para. 36). On 6 April, the Council of Ministers endorsed the 2011 national priorities, with emphasis on basic infrastructure, energy, rural development and human resources. In close cooperation with the World Bank, UNMIT provided support to the national priorities secretariat led by the Ministry of Finance. By 30 June, 30 per cent of quarterly targets had been met, with the remainder on track for completion by the end of the year.
   2. The national Millennium Development Goals steering committee was revitalized during the reporting period, and held two meetings, chaired by the Minister of Finance, on 26 January and 26 March. At the High-Level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, held from 20 to 22 September in New York, President Ramos-Horta presented the third comprehensive report of Timor-Leste on progress towards meeting the Goals. The Mission and UNDP continued their support for the Millennium Development Goals secretariat. The Government and the United Nations country team, with inputs from the World Bank, prepared a booklet on the Goals, outlining where Timor-Leste currently stands and setting out policy implications for achieving targets and indicators. The Ministry of Finance is in the final stages of its review of the draft.
  2. Socio-economic development
   1. According to the Asian Development Bank, the economy is projected to achieve 10.4 per cent growth in 2010. The source of growth has been an increase in Government spending, including in the agriculture sector on inputs such as fertilizer and tractors. The budget increase approved in July sharply raised public expenditure by 38.7 per cent. Much of the increase is for cash transfers and for small-scale capital expenditure. The Government expects double-digit growth in the medium term, with low inflation. According to initial World Bank estimates, the poverty level has decreased from 49 per cent to 41 per cent since late 2007.
   2. The Petroleum Fund continued to grow as a result of higher petroleum prices, and reached $6.2 billion in March 2010. The Asian Development Bank estimates that inflation will average 5 per cent for the year. The original 2010 budget maintained expenditures within the estimated sustainable income of $502 million; with the budget increase, this will be exceeded by $309 million.
   3. On 7 April, the Government hosted the third Timor-Leste Development Partners Meeting, in which the Prime Minister presented a synopsis of the National Strategic Development Plan and delivered a speech that included a critical analysis of shortcomings in foreign assistance to Timor-Leste. My Special Representative encouraged donors to continue predictable support over the long term. In the meantime, members of the United Nations country team provided extensive comments on the summary of the National Strategic Development Plan, as presented at the meeting, which were aimed at supporting the operationalization of the Plan and its transformation into a series of medium-term development plans within agreed financial envelopes. From 8 to 10 April in Dili, the Government, under the auspices of the Organization for Economic Cooperation and Development, hosted the first meeting of the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, which was attended by delegates from more than 50 countries and international agencies. In preparation for the meeting, a summit meeting of the Group of Seven Plus (G-7+) group of fragile States was held on 8 April. On 10 April, Timor-Leste was elected to a two-year term as co-chair of the G-7+ group of fragile States and partners.
   4. On 11 and 12 May, the Ministry of Education, with support from UNESCO, UNICEF and Plan International, a non-governmental organization, held the first national conference on inclusive education, which resulted in policy recommendations on how to improve opportunities for children to have access to education. From 11 to 13 July, the Women’s Parliamentary Group hosted a national conference on reproductive health, family planning and sex education, with technical assistance, coordinated by UNFPA, from UNMIT, UNDP, UNICEF, UNIFEM and the World Health Organization (WHO). The national conference was preceded by seven regional consultations and prompted by concern about high levels of teenage pregnancy and the failure of young girls to complete schooling.
   5. The Government also made progress on studies that provide socio-economic data critical for planning purposes. The preliminary results of the Government’s second demographic and health survey over the period 2009 and 2010 were released on 29 April, with the detailed, final report scheduled for release by October. It was prepared by the National Statistics Directorate under the aegis of the Ministry of Health, with support from UNFPA, UNICEF, UNDP, WHO and the Governments of Australia and Ireland. The initial findings indicate progress in some critical indicators of the Millennium Development Goals. For example, the fertility rate declined from 7.8 to 5.7 births per woman, the infant mortality rate from 60 to 44 deaths per 1,000 live births and the under-five mortality rate from 83 to 64 deaths per 1,000 live births. These results were largely a result of the efforts of the Ministry of Health through its national reproductive health and family planning strategy. The United Nations Population Fund is supporting the National Statistics Directorate in conducting the second population and housing census; data collection was conducted from 11 to 25 July. This was an intensive logistical effort involving more than 4,000 staff. Preliminary results are scheduled for release by November.
   6. The Government made several efforts to prevent and combat disease and illness. In response to the influenza A (H1N1) pandemic, from mid-2009 to August 2010, the Ministry of Health, with support from WHO, made pandemic preparedness plans, including the enhancement of its surveillance systems; obtained Tamiflu tablets; installed a ventilator at the national hospital; and carried out a range of training sessions for health-care workers. The Government, also with WHO support and through concerted health-care efforts, was able to reduce the prevalence rate of leprosy to less than 1 per 10,000 people.
   7. Food security remained one of the Government’s top priorities in 2010, with a special emphasis on the expansion of domestic food production. The Ministry of Agriculture and Fisheries, with support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, conducted country-wide crop-cutting surveys to provide more reliable estimates of maize and rice production. The results of the maize crop production survey indicate that the total harvest of maize was 15 per cent lower in 2010 than in 2009. Preliminary results for the rice production survey indicate that the harvest in 2010 could be 20 per cent lower than in 2009. This decrease in crop production may have been caused by a combination of factors, including limited progress in the implementation of Government policies to promote the purchase of domestically produced food crops in 2009, which may have prevented farmers from expanding production in 2010. The Food and Agriculture Organization supported the Government’s efforts to improve food security through other initiatives, including the distribution of high-quality maize, rice and vegetable seeds and fertilizer to 3,500 food-insecure farming households in Baucau District.
   8. The Government also continued efforts to provide food assistance to foodinsecure and vulnerable populations with support from the World Food Programme (WFP), including through the Ministry of Health’s mother and child nutrition programme (47,000 beneficiaries in 2010 as at 30 June), the Ministry of Education’s school feeding programme (241,000 beneficiaries) and the food for work/asset programme (600 beneficiaries), which targets food-insecure communities. On 27 May, a production plant for nutritious blended food for distribution through the Mother and Child Nutrition Programme was inaugurated with technical and managerial support from WFP. In early 2010, the Government assumed greater managerial and resourcing ownership of the school feeding programme. It is expected that WFP will phase out direct food aid to the programme as from 2011, but will continue its technical support.
   9. In order to assist the Government in addressing the challenge of high unemployment rates, especially among youth, the International Labour Organization provided technical assistance to the Secretary of State for Vocational Training and Employment. This included assistance for programmes providing temporary employment for more than 5,800 people (30 per cent of them women) living in rural areas, assisting 2,525 job seekers (62.4 per cent of them women) with career guidance services and supporting 764 unemployed people (79.7 per cent of them women) in initiating their own businesses through access to skills and management training, microcredit and start-up kits.
   10. The Mission continued its greening initiatives (see S/2010/85, para. 169) in cooperation with the United Nations country team. New joint initiatives included instituting a “greening” briefing as part of United Nation staff induction training, encouraging double-sided printing by staff, installing recycling bins for tin and plastic and warning drivers against excessive engine idle times. On 16 February, President Ramos-Horta proposed, along with the Government of Maldives, an initiative on climate change.
  3. Humanitarian assistance
   1. On 28 February, the last transitional shelter for internally displaced persons was officially closed, with support from IOM. On 31 May, the Ministry for Social Solidarity also concluded the housing assistance component of the National Recovery Strategy (see S/2010/85, para. 14). The budget increase approved on 2 July included an allocation of $4 million to help address the remaining approximately 4,600 claims for financial compensation to be processed by the Ministry before the end of the year. In recognition of the fact that Timor-Leste is no longer facing a humanitarian crisis, my Deputy Special Representative for Governance Support, Development and Humanitarian Coordination relinquished the title of Humanitarian Coordinator.
   2. In July and August, unseasonable rains adversely impacted the southern coast and Dili District, causing severe floods and landslides that affected at least 2,038 families, severely damaged 146 houses, killed four people and collapsed bridges. In response, UNMIT, with support from IOM, provided technical and logistical support during floods in Covalima District on 3 and 4 July and assisted the evacuation of families during flooding in Dili District on 8 and 9 July. The Mission also provided helicopter support for the delivery of Government supplies and the visits of assessment missions to affected areas throughout July and August. The Food and Agriculture Organization and WFP offered technical assistance to the Government to conduct a food security assessment in view of the crop damage caused. The damage caused by the floods and landslides highlighted the need for continued support to strengthen capacity for disaster preparedness and response, and to enhance inter-ministerial coordination in response to natural disasters.
 5. Financial aspects
  1. The General Assembly, by its resolution 64/276, decided to appropriate the amount of $218.8 million for the maintenance of UNMIT for the period from 1 July 2010 to 30 June 2011. As at 31 August 2010, unpaid assessed contributions to the special account for UNMIT amounted to $109 million. The total outstanding assessed contributions for all peacekeeping operations as at that date amounted to $4,827.5 million.
  2. As at 31 August 2010, amounts owed to formed police contributors to UNMIT totalled $1.8 million. Reimbursement of the costs of formed police units and payments for equipment owned by formed police units have been made for periods up to 30 April 2010 and 31 March 2010, respectively, in accordance with the quarterly payment schedule.
 6. Observations
  1. It is encouraging that continued advances were made in all of the four mandated priority areas of UNMIT, including dialogue initiatives on critical national issues, further progress in the resumption of primary policing responsibilities by the national police, the promulgation of the national security legislative package, the National Strategic Development Plan and the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste. These are examples of Timor-Leste’s increasing focus on the more challenging long-term issues confronting the country. Nevertheless, they are but initial steps on the country’s long road to sustainable peace and development. Further efforts are required to overcome the political, institutional and socio-economic weaknesses that contributed to the events of 2006. In this regard, continued support from the international community will be crucial.
  2. I am heartened that all political parties, including the opposition, continued to demonstrate their commitment to channelling political expression through democratically sanctioned arenas. It should be noted that the opposition, in particular, played its role in a responsible manner during this period. The Prime Minister also noted the contribution of the opposition in his speech on the occasion of the third anniversary of the formation of the AMP Government. The retreat held on 21 and 22 August showed that national leaders are increasingly willing to come together to discuss national priority issues. In this regard, the initiatives of President Ramos-Horta, as well as the support of the Catholic Church, should be commended for their valuable contribution to political dialogue and reconciliation. It is critical to maintain the momentum of these initiatives, and I encourage all parties to continue their active participation in them. My Special Representative, for her part, will continue her good offices among all political actors to facilitate political dialogue. This may become even more important as Timor-Leste approaches the next national elections, which must be held by 2012, when levels of uncertainty may increase.
  3. While there has been steady progress in the resumption of primary policing responsibilities by the national police, it must be pointed out that success in the reconstitution and further development of the national police will depend on many factors, including the institutionalization of effective disciplinary mechanisms, command and control structures, weapons control mechanisms and planning processes, as well as the provision of adequate logistical support.
  4. To facilitate smooth and effective progress towards full reconstitution of the national police, a reinvigorated partnership between UNMIT police and the national police is required, which should reflect the increased focus of UNMIT on capacitybuilding. The job profiles of UNMIT police have been adjusted accordingly, reflecting five focus areas for capacity-building of the national police: advisers, internal investigators, mentors and monitors, policy research and development, and trainers. In addition, the recruitment for 19 civilian expert posts within the UNMIT police component in order to further enhance its emphasis on skills building and institutional development is well advanced. The Government must also seriously take into account the continuing logistical needs of the national police in its budgetary and planning processes.
  5. As I previously noted (see S/2010/85, para. 176), reconfiguration of the UNMIT police should be approached cautiously, taking into account, among other factors, the need for a sufficient presence in all districts and units to provide monitoring, advising, training, mentoring and support as required for the continued capacity-building and institutional development of the national police. The gradual, phased drawdown of UNMIT police began in April, with the reduction of a total of 22 individual police officers by May. It is currently planned that one platoon each (35 officers) of the Bangladeshi and Pakistani formed police units will be withdrawn by December 2010 and March 2011, respectively. Further phased reductions of UNMIT police officers are envisaged through the first six months of 2011, with 800 individual police officers (from the current 1,023 officers) to remain by 30 June 2011; however, this will be determined by an assessment to be conducted in late 2010 or early 2011.
  6. While welcoming progress made in the overarching policy and legislative framework for the security sector, it is my hope that its operationalization and subsidiary legislation will provide greater clarity on the delineation of the respective roles and responsibilities of the military and police, particularly with regard to offering the former a meaningful role in a peacetime setting. Although the relationship between the national police and F-FDTL has improved markedly since 2006, failure to provide such clarity may contribute to future tensions or incidents. The Mission will continue to provide support to the capacity-building of security institutions through the joint security sector project of UNMIT and UNDP.
  7. I am encouraged by the progress in strengthening national capacities and enhancing the effectiveness of the justice sector, including the increasing number of national judicial actors and the incorporation of recommendations of the independent comprehensive needs assessment into the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste. Progress in processing cases continued, with a growing number of new cases resulting from increased confidence in the formal justice system. Concerted and coordinated approaches are required to overcome weaknesses, including a lack of infrastructure and insufficient human resources, which, if not addressed, could affect the public’s confidence in the justice system.
  8. Progress on the draft laws on the follow-up institution to the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Commission of Truth and Friendship and on reparations is particularly welcome. The National Parliament should be commended for making every effort to ensure that the widest possible range of views has been taken into account through public hearings with participation from a wide range of stakeholders, including victims’ and community representatives and civil society groups.
  9. There are concerns that the 20 August granting of commutations could undermine future investigations and trials of the cases recommended by the Commission of Inquiry and lead to a public perception that members of the security forces are treated in a favoured manner by the authorities. Future efforts to combat impunity, including efforts to achieve accountability for Commission of Inquiry cases, and to establish the rule of law could also be adversely impacted.
  10. As the Strategic Development Plan will be an important document to guide the future development of Timor-Leste, the efforts of the Prime Minister to take into account the aspirations of communities throughout the country should be commended. Given its long time frame, the Plan should be a consensus document. Although there are many socio-economic challenges to be addressed, it is critical that development efforts focus on inequalities between rural and urban areas and, as indicated by the national leaders in their retreat of 21 and 22 August, reflect the country’s values and culture. In addition, it is not clear that present patterns of public expenditure are sustainable for long-term development. The Government should therefore responsibly shift resources from the Petroleum Fund to investments in the productive sectors, which will help to generate multiplier effects in the economy. Continued donor commitment is essential to operationalizing the Strategic Development Plan.
  11. As I noted in my previous report (see S/2010/85, para. 178), UNMIT will consult closely with the Government on its transition planning. On 17 September, my Special Representative held a meeting with the President and senior Government officials to discuss a strategy to guide the transition planning and activities of UNMIT through 2012. They agreed on the establishment of a jointly owned planning and implementation mechanism. It was also agreed that a high-level steering group to oversee that mechanism would hold its first quarterly meeting in late November. I will provide further updates on the progress in the transition process in my next report to the Security Council.
  12. In conclusion, I wish to thank my Special Representative, Ameerah Haq, for her leadership and all of the staff of UNMIT and the United Nations country team for their continued efforts in supporting the people of Timor-Leste in advancing the causes of peace, stability and development. I also wish to thank the international security forces for their continued support to UNMIT, including with respect to the maintenance of a stable security situation in Timor-Leste.

Källa: Förenta Nationerna S/2010/522**, säkerhetsrådet

20 - Stadsvåld i Dili: Ny rapport från Genèvedeklarationen

Genèvedeklarationen publicerade i dag en studie som beskriver mönstren för stadsvåldet i Dili, Östtimor, och granskar dess orsaker och symptom.

URBAN VIOLENCE IN AN URBAN VILLAGE: A Case Study of Dili, Timor-Leste redigerad av Robert Muggah

För att ladda ner den här publikationen var god gå till http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/regional-publications/Urban_Violence_Dili.pdf.

Under de gångna sex decennierna har Dili sett plötsliga utbrott av kollektivt beväpnat våld vid talrika tillfällen, kännetecknade av ökat antal mord (inklusive hämndfall), allvarliga och utbredda trauma, förstörelse av infrastruktur, framtvingad och opportunistisk migration, konflikter om mark och markockupationer och en utbredd känsla av social orättvisa och straffrihet.

Den här arbetsrapporten från Genèvedeklarationen granskar orsakerna till och symptomen på stadsvåld i Dili, Östtimor, med särskilt fokus på den historiska utveckling som har format nuvarande våldsdynamik och riskfaktorer. Grundat på en slumpad hushållsutfrågning, intervjuer av fokusgrupper och omfattande litteraturgranskning hävdar den att stadens historia - liksom dess komplexa politiska, ekonomiska och sociala band med de omgivande landsbygd - är avgörande för förståelsen a de faktorer som formar stadsvåld i Dili.

Bland studiens särskilda rön:

Urban Violence in an Urban Village är en publikation från Genèvedeklarationen om beväpnat våld och utveckling. Studien har stötts av Australiens biståndsprogram (AUSAID).

Ytterligare information om Genèvedeklarationen, dess aktiviteter 0ch publikationer finns på www.genevadeclaration.org.

Genèvedeklarationens sekretariat finns hos Small Arms Survey - www.smallarmssurvey.org.

För fler detaljer om denna studie eller intervjuer med forskare i Dili och Australien var god kontakta Robert Muggah, rapportens redaktör och forskningsdirektör hos Small Arms Survey i Genève, +41 22 908 5782, epost robert.muggah@smallarmssurvey.org.

Rapporten finns online på Genèvedeklarationens webbplats. För papperskopior var god kontakta info@genevadeclaration.org.

Källa: Genèvedeklarationen

20 - FN uttrycker oro över Timors polis

Medlemmar i FN:s säkerhetsråd och en särskild utsänd har uttryckt oro över polisväsendet i Östtimor och en del beslut av president José Ramos-Horta.

Förenta Nationerna har försökt att avveckla sitt fredsbevarande uppdrag i Östtimor, dit utländska soldater och polis skickades efter större oroligheter 2006. FN kommer att hjälpa regeringen att förbereda val 2012.

FN:s särskilda representant för Östtimor, Ameerah Haq, lovordade i tisdags den allmänna stabiliteten i den sydostasiatiska staten, men yttrade oro över polisväsendet och omvandlingen av fängelsestraff för en del inblandade i oroligheterna.

Allmänhetens förtroende till statens vilja att stödja laglydnad och mänskliga rättigheter kan påverkas i ogynnsam riktning om allmänheten får uppfattningen att personer i mycket uppmärksammade fall får gynnas, sade hon till säkerhetsrådet.

Haq sade att hon tog upp sin oro med Ramos-Horta efter att han upphävt fängelsestraffen för dem, som dömts för attackerna den 11 februari 2008 mot honom och premiärministern, och en del soldater dömda för att ha dödat åtta poliser under krisen 2006.

Hon tillade att hon var upprörd över att tre soldater inblandade i dödandet 2006 tycks ha återupptagit sina arbeten.

Jag hoppas att sådana beslut i framtiden vägleds av behovet av att öka allmänhetens förtroende till ett system som säkrar ansvarsskyldighet för kriminella handlingar, sade hon.

Frankrikes representant, Martin Briens, sade att benådningarna inte sände en god signal.

Och USA:s representant i rådet, Brooke Anderson, uttalade oro över polisen. Hon sade det överdrivna bruket av våld och bisten på ansvarsskyldighet förblir en oro.

FN-uppdraget, UNMIT, har långsamt överlämnat ansvaret för säkerheten till den lokala polisen och säkerhetsstyrkor. Men Haq sade att det fortfarande finns fler än 200 poliser utan riktig legitimation i Timor, många av dem i huvudstaden Dili.

Hon sade det långsamma agerandet av de timoresiska myndigheterna var till förfång för polisens långsiktiga integritet och det krävs snabb avveckling.

Haq sade att Östtimor går in i en kritisk period, en som kommer avgöra huruvida det på ett varaktigt sätt har övervunnit de politiska och instutitionella svagheter som bidrog till händelserna 2006.

Källa: AFP

11 - Chega! lanserad i Indonesien

Chega!, 2005-års monumentala rapport från Östtimors Mottagnings-, sannings och försoningskommission (CAVR) kommer säkert att bli brett spridd i Indonesien.

Någonting i stil med en Domesday Book för Östtimor, så Chega! är måttstocken för skildringar av den dramatiska och tragiska historien om Timors kamp för självbestämmande 1974-1999.

Den indonesiskspråkiga, fem volymer, 3.500 sidor i en box, Chega! publicerades i Jakarta av KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) förra veckan efter mer än tre års arbete. Den indonesiska utgåvan omfattar också en 100-sidig sammanfattningsvolym och en elektronisk version av hela rapporten på CD.

Publikationen finansieras av Irlands och Tysklands regeringar.

Jakartalanseringen av Chega

Indonesiens nationalbibliotek var värd för den välbesökta boklanseringen i Jakarta på kvällen den 7 oktober 2010. Östtimoreserna var vid lanseringen representerade av den nuvarande direktören för Post-CAVR-sekretariatet i Dili, Agustinho de Vasconselos, och två medlemmar av hans stab.

Bland talarna vid lanseringen var Benny Harman (ordförande för Indonesiens representanthus kommitté III) och den indonesiske historikern Hilmar Farid.

Facebook-medlemmar kan se foton från boklanseringen på KPG:s Facebook-album.

Chega! En gåva till mänskligheten

Hilmar Farid konstaterade att det inte finns något jämförbart med Chega! i Indonesien och hyllade det som en måttstock för vad Indonesien behöver för sin egen historia.

En gåva till mänskligheten var Benny Harmans omdöme om rapporten. Han sade att Chega! betydde att allting indoneser hade fått höra om Östtimor i det förgångna var en lögn och att det borde göras tillgängligt för den indonesiska allmänheten genom utbildningssystemet.

Pax Benedanto, chef för KPG, sade att publiceringen av Chega! var KPG:s hittills största projekt och en källa till stolthet och ära för bolaget. Han uttryckte förhoppningen att det skulle mottaget dengan hati besar dan kepala dingin (med ett öppet hjärta och ett kyligt intellekt) i Indonesien.

Att få tag på Chega!

Information om hur Du kan få tag på den nypublicerade indonesiska versionen av Chega! kommer att finnas här så snart som den finns.

2005-års elektroniska originalversion av rapporten kan nås på engelska och portugisiska på Post-CAVR-sekretariatets webbplats. De finns ännu inte tillgängliga i tryckt form.

Chega! och arkiven

Publiceringen av den tryckta versionen av Chega! på indonesiska skapar ny uppmärksamhet för denna utomordentliga resurs. På så sätt betonar lanseringen igen den viktiga uppgiften att bevara det fullständiga orginalmaterialet på vilket Chega är baserat.

Framtiden för CAVR-arkivet, en national skatt i sig, är en nyckelfråga som är föremål för mycket fördröjd och kontroversiell lagstiftning som nu föreligger i Östtimors parlament Vi kan bara hoppas att det slutliga beslutet från lagstiftarna erkänner den långsiktiga betydelsen av arkivet för nationen och Östtimors folk. Vi hoppas att lagstiftningen kommer att föreskriva professionell hantering och offentlig tillgång till CAVR-arkiven.

Se tidigare blogginläggom framtiden för CAVR-arkiven här.

Erkännande

Många tack till Patrick Walsh, tidigare särskild rådgivare till CAVR (2002-2010), för information och bilder från Jakartalanseringen.

Källa: Timor Archives (http://timorarchives.wordpress.com/2010/10/11/chega-launch-indonesia/)

01 - Timoresiska ministrar åtalade för korruption

Åtalet mot två ministrar i den östtimoresiska regeringen för korruptionsanklagelser skulle kunna störa förhandlingarna med Australien om ett regionalt centrum för asylsökande, enligt observatörer.

Utrikesminister Zacarias da Costa och vice premiärministern Jose Luis Guterres har blivit åtalade för utnämningen av Guterres fru till en välbetald diplomatisk tjänst.

Parlamentet kommer snart att rösta om suspendering av dem från deras parlamentsplatser, vilket skulle beröva dem deras parlamentariska immunitet.

Swinburne universitets Michael Leach säger att åtalen skulle kunna påverka samtalen mellan Australien och Östtimor.

Oavsett vilken relation som nu har skapats mellan Chris Bowen på den australiska sidan och Zacarias da Costa, så måste man börja om från början med den nye utrikesministern, sade han.

Det här har en del viktiga följder beroende på vilken spelare som till slut får rollen och skulle faktiskt kunna bli en signal från den timoresiska regeringen om hur den behandlar förhandlingen.

Källa: Liam Cochrane/Radio Australia/BC News

September

29 - La Niña slår mot skörden

Dili/Suai. En oförsonligt regnig period länkad till niña har varit i månader i Östtimor och lämnat bönder utan skörd i juni och osäkerhet om när kan så för nästa.

Bönder i det sydliga distriktet Covalima brukar vanligen så i slutet av november och skörda i mars och sedan igen i april respektive juni, men översvämningar hindrade skörden i juli. Ostadigt väder slog mot sydkusten, versvämmade fält, förstörde 200 bostäder och drabbade 1.400 familjer, enligt regeringens katastrofhanteringsdirektorat.

I byn Matai sade bonden Augusta Monis Maya, 25, att översvämningar förstörde alla tre ha av hennes majsgröda. De senaste två veckorna har vi varit tvungna att köpa [majs] på marknaden för en dollar/kg ... Vi [överlever] genom att sälja kokosnötsolja. Om människorna får slut på pengar att köpa kokosnötsolja för, som jag säljer för två dollar per flaska, så måste jag sänka priset.

Slingor av uppspolat ris låg i Gaspar Fernandes nu torra risfält. Hans familj skördade 20 säckar ris i år - 50 kg - mot 400 säckar 2009.

Jag väntade på att vattnet skulle dra sig tillbaka så att vi kunde skörda riset och tröska det. Men det gjorde det aldrig i år, sade han. Översvämningarna spolade bort insektsmedlet han hade sprutat och lämnade grödan oskyddad för skadeinsekter. Under mina 10 år som risodlare, så är det här min ojämförligt sämsta skörd, sade Fernandes.

Åtta av 10 människor av ö-halvans 1,1 miljoner är beroende av jordbruk för mat eller sin utkomst enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization - FAO). De flesta bönderna odlar ris, som utgör 75 procent av den timoresiska kosten, eller majs.

Instabilt väder

Meteorologer har kopplat årets ovanligt långa regnperiod med Stilla havets kyliga företeelse, kallad La Niña. Den amerikanska National Oceanic & Atmospheric Administration har kopplat periodiska förändringar av temperaturen i Stilla havet - El Niño och La Niña - till instabilt väder över hela världen.

Östtimors huvudstad Dili fick 76 mer regn i augusti än hela 2009 enligt landets meteoroligska byrå.

FAO uppskattar att årets ostadiga väder redan har lett till en nedgång på 7 procent i avkastning jämfört med 2009.

När det är en nedgång i produktionen, är det inte bara livsmedel utan också utsäde för nästa odlingssäsong, sade Chana Opaskomkul, FAO:s ansvarige för nödhjälpsprogrammet i Dili.

Östtimor importerar minst hälften av de 200.000 ton livsmedel som årligen förbrukas, enligt FAO:s uppskattningar. Skördeförluster, obrukat land, dåligt utsäde, politik som gynnar import och nu alltmer stormigt väder har begränsat lokal produktion.

Växlande förhållanden

Östtimors meteoroligska byrå förutser ostadigare väder för december och början av 2011, enligt byråns meteorologidirektör Terencio Moniz. Grundat på tidigare mönster för La Niña väntar sig USA:s Pacific Disaster Center att förhållanden blir minst lika ostadiga eller värre under resten av året.

Dessa regn kommer att tränga undan torrperioden. Om bönderna försöker att så som normalt i november utan att regnen har slutat, så ser vi en potentiell skördekatastrof [2011], sade Opaskomkul. Vi får inte överskatta La Niñas [förstörande kraft], men vi måste vara försiktiga.

Med livsmedelspriser högre än genomsnittligt 2009, försåg FAO 30.000 familjer med utsäde 2009. Efter rekordskörd 2009-2010 delade FAO inte ut utsäde 2010, men med misslyckade skördar i början av 2011, är den förberedd för att återuppta utdelning av utsäde till 10.000 familjer.

Tema(n): Livsmedelsförsörjning, naturkatastrofer

[Rapporten avspeglar inte nödvändigtvis Förenta Nationernas åsikter.]

Källa: pt/nb/mw/IRIN

29 - Fototävling - undervattensbilder

President José Ramos-Horta ha tagit initiativet till ytterligare en tävling i Östtimor. Den här gången är det en tävling om de bästa undervattensbilderna. Tävlingen har två syften: att locka turister och att öka kunskapen och medvetenheten om miljön och de möjligheter havet erbjuder. Tävlingen pågår mellan den 9 och 15 oktober. Du kan läsa mer om tävlingen här ...

28 - Timors polis återtar ansvaret från FN för nyckelorgan

Den timoresiska polisen återtog idag det primära ansvaret för det unga landets immigrationsmyndighet, gränspatrull och Interpolkontor från Förenta Nationerna, när den gradvisa överföringen av säkerhetsfunktionerna fortsatte.

Vid en ceremoni i huvudstaden Dili gratulerade generalsekreterarens vice särskilde representant, Shigeru Mochida, regering och Östtimors folk till deras insats och lovade fortsatt stöd från FN inför de kvarstående utmaningarna.

Immigrationsavdelningen, gränspatrullen och Interpolkontoret har viktiga och ofta känsliga kontakter med utlandet och östtimoresiska medborgare sade Mochida så överlämnandet av ansvaret till Timor är ett mycket betydelsefullt tillfälle.

Dagens överlämnande av ansvaret från FN-missionen (UNMIT) till Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) är en del av en pågående process, som började förra året i maj för att hjälpa till att upprätta en professionell och trovärdig polisstyrka i landet.

Hittills har polisansvaret i 10 distrikt och sex enheter överlämnats till PNTL, den här månaden de fyra distrikten Liquica, Ermera, Aileu och Manufahi. Bara tre distrikt är fortfarande under FN:s polisansvar.

FN-polisen (UNPOL) kommer att vara kvar i de distrikt där PNTL har återtagit ansvaret för att övervaka, råda och stödja den nationella styrka.

Luis Carrilho, UNMIT:s poliskommissionär, påpekade PNTL:s växande kapacitet med assistans från fler än 40 länder.

Det här ger PNTL:s poliser ett unikt tillfälle att arbeta sida vid sida med sina UNPOL-kollegor för att få värdefull kunskap och erfarenhet. Vi har alla samma mål och det är utvecklingen av PNTL till en målmedveten och professionell organisation, sade han.

Källa: FN

24 - Dilis distriktsdomstol frikänner anklagade i målet om attacken i Fatu-Ahi

Den 17 september 2010 tillkännagav Dilis distriktsdomstol sitt slutgiltiga beslut i mål 233/C.ord/2007/TDD. Målet handlar om skottlossningen och attacken mot F-FDTL-personal, som ägde rum i Fatu-Ahi den 23 maj 2006, med 28 svaranden kända som petitionärerna och tidigare medlemmar av PNTL.

Det slutgiltiga beslutet tillkännagavs av domarna Antonino Gonsalves (ordförande), Deolindo do Santos och Joao Felgar (internationell). Åklagarämbetet representerades av Felismino Cardoso och de svarande representerades av Afonso Prado, en utländsk offentlig försvarare och Jose Pedro Camões, privat advokat. Tillkännagivandet gjordes mellan klockan 10:25 och 11:00.

Skottlossningen och attacken på F-FDTL-medlemmar i Fatu-ahi är välkänd för de flesta människorna i Dili. Som en följd av denna incident dog två medlemmar av F-FDTL på platsen och dussintals andra sårades. De två offren var kapten Joabinho Noronha och löjtnant Kablaki från F-FDTL.

Det var en av många incidenter som hände under krisen, som hade sina rötter i misstänkta diskriminerande sedvanor inom F-FDTL och utvecklades till en nationell kris, som blivit känd som 2006-års politiska och militära kris.

JSMP:s verkställande chef, Luis de Oliveira Sampaio, menar att frikännandet av samtliga svarande i skottlossningen och attacken i Fatu-ahi är ytterst beklagligt, därför att medlemmar av F-FDTL och PNTL dödades och många andra led av större eller mindre skador till följd av händelserna. Han tror också att domstolen är den enda instutition, som har bemyndigats att juridisk säkerhet och rättvisa och därför borde domstolen varit mer omsorgsfull och försiktig när den avgjorda denna fråga om rättvisa för offren och deras familjer.

JSMP förstår att de juridiska principer som dikterar att åtalade måste frikännas när en domare eller domstål är i tvivelsmål. Emellertid noterar JSMP att det i detta fall fanns offer, men att de juridiska institutionerna, särskilt åklagarämbetet, inte var i stånd att bevisa vem som låg bakom denna händelse.

JSMP konstaterar att beslutet att frikänna i detta fall kommer till den långa lista av människor som getts straffrihet för sin inblandning i ett antal fall realterade till krisen 2006.

JSMP lyssnade när domstolen läste upp sitt beslut grundat på rättegångens fakta, vilket tog hänsyn till vittnens och åtalades vittnesmål. När det gällde skottlossningen i Fatu-ahi, hade inte ett enda vittne eller en enda åtalad inför domstolen sagt att de med egna ögon sett de åtalade och många av dem sade till och med att de inte var på platsen när händelsen i Fatu-ahi ägde rum.

Några av de åtalades namn nämndes av deras kollegor under rättegången. Men de hade inte kommit dit med avsikten att anfalla medlemmar av F-FDTL, därför att handlade enligt order av sina överordnade för att patrullera. De hade inte för avsikt att anfalla. Dessa vittnen hävdar att de inte borde ha ställts inför rätta. De menar snarare att deras överordnade, som utfärdade orderna, borde ställts till svars.

Grundat på bevisen som lades fram och granskades av domstolen drog domarna slutsatsen att bevisen var otillräckliga för att döma de åtalade. Domstolen besluta därför att frikänna de åtalade.

Men domstolen gav åklagaren möjlighet att överklaga domstolens beslut. Åklagaren avvaktar det skriftliga beslutet, som ska publiceras den 28 september 2010.

JSMP konstaterar att misslyckandet att få fram tillräckliga bevis i stora fall som detta är en utmaning för rättsväsendet i Östtimor.

JSMP hoppas och rekommenderar att de allmänna åklagarna fortsätter att förbättra kvalitén på sina utredningar och bevissamlandet i framtiden. Alla juridiska institutioner såsom åklagarämbete och domstolar har ett ansvar för att upprätthålla rättvisan. JSMP menar att lagens auktoritet måste upprätthållas genom hårt arbete av och professionalism hos de institutioner, som getts förtroendet och uppdraget av denna viktiga uppgift.

För att garantera att dett uppdrag utförs rekommenderar JSMP att åklagarämbetet undersöker alla juridiska möjligheter mot domstolens beslut för att bevisa vem som stodg bakom skottlossningen.

JSMP misstänker att detta beslut skulle kunna vara ett tecken på domstolens oförmåga att konsekvent genomföra sitt uppdrag på grund av statens attityd, som tenderar att minska domstolens roll för att skipa rättvisa och upprätthålla lagen. Benådningarna som gjorts av presidenten är ett bra exempel på detta.

JSMP förstår att domstolen kan ha en psykologisk belastning när det gäller behandlingen av fall från 2006 och 2008; men då landet hyllar laglydnad bönfaller vil alla parter att konsekvent tillämpa de principer som stöttar laglydnad i fullföljandet av alla frågor som berör staten och nationen.

För mer information var god kontakta Luis de Oliveira Sampaio, verkställande ledare för JSMP, luis@jsmp.minihub.org, tel 3323883.

Källa: Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

24 - Ideella organsiationer i Östtimor

Fongtil, de ideella organisationernas forum, har sammanställt en lista över ideella organsiationer (NGO:er) i Östtimor. Det är en Excel-fil, som Du kan läsa här ....

Källa: Fongtil

21 - Indonesiens sändebud i Washington

Se också ETAN/WPAT Urge Obama Administration to Reject Dino Patti Djalal as Indonesia's Ambassador.

Det är ironiskt att en av nyckelpersonerna i förödelsen av Dili 1999 nu ska bli Indonesiens nye ambassadör i USA.

För elva år sedan, den 6 september 1999, var jag lycklig över att ha fått en god väns, professor Herbert Feith, plats på en Merpati-flygning från Östtimros huvudstad Dili till Denpasar.

Jag var i trygghet och säker från härjningarna den indonesiska armén och milisen i Dili hade börjat bara två dagar tidigare. Pak Herb hade, tack vare sina egna källor, vetat vad som skulle komma att hända och lämnat Dili några dagar tidigare.

Men många var inte så lyckliga. Omkring 1.500 Dilibor slaktades, några undkom och journalisten Agus Muliawan, tillsammans med sex katolska nunnor mördades brutalt i närheten av Los Palos, när batajon 745 gick bärsäkrargång på sin väg hem.

Östtimoreser kommer aldrig att glömma tragedin i september 1999 ­ trots överenskommelsen om sanning och vänskap som regeringarna i Jakarta och Dili undertecknade i ett försök att avsluta detta historiska kapitel för tre år sedan.

Verkligen, ända tills idag lever många östtimoresiska familjer fortfarande i fattigdom och elände i före detta FN-läger i Västtimor, så länge efter att hundratusentals av deras landsmän tvingades flytta hit.

Människorättsbrott borde avslöjas, dras inför rätta och tjäna som en läxa. Men vilken läxa kan allmänheten lära sig av ett fall, som aldrig dragits inför rätta och i stället avförts för tidigt för fredliga relationer mellan de två staterna?

För ett år sedan på tioårsdagen av Östtimors folkomröstning avvisade president José Ramos-Horta möjligheten av en internationell tribunal men betonade samtidigt Östtimors och Indonesiens moraliska ansvar för att skipa rättvisa på sitt eget sätt.

Ingenting - utom försök att kompensera några offer - har hänt sedan dess.

Mysterier kvarstår således: varför återvände en del indoneser hem strax innan våldet i Dili började den 4 september? Vem gav dem instruktioner att återvända hem? Varför spreds denna information bara till ett fåtal indoneser i Dili? Var det i själva verket arméns ursprunngliga Plan B att löpa amok i Östtimor omedelbart efter att det negativa resultatet av folkomröstningen tillkännagavs den 4 september?

Indonesiska korrespondenter baserade i militärhögkvarteret i Cilangkap var snabba att beordra sina reportrar i Dili att återvända hem. Men de avslöjade aldrig vem som informerade dem att göra så och varför.

Intressant nog så var det inte bara KPS (Commission on Peace and Stability) uppdrag att hjälpa till att kontrollera och rapportera om fred och stabilitet i regionen, men också de statliga förbindelsetjänstemännens, vilkas roll med tanke på spänningarna var ännu viktigare ­ att informera och varna allmänheten för möjligheten av våld.

Några dagar före omröstningen såg jag KPS utsända ­ Koesparmono Irsan, Djoko Soegijanto, B.S. Marbun från den dåvarande nationella kommissionen för mänskliga rättigheter - och den juridiske experten Benyamin Mangkoedilaga koppla av i sin villa vid en strand i Dili. Jag såg också förbindelsetjänstemännen - general Zacky Anwar Makarim och utrikesministeriets Dino Patti Djalal.

Men när tillkännagivandet av folkomröstningens [resultat] närmade sig under ökande spänningar och förvirring, så var allt man kunde se den iögonenfallande frånvaron av just dessa tjänstemän - KPS och förbindelsemännen - som skulle ha kunnat informerat oss om våldet, som närmade sig, och de skulle kunna ha känt till.

Deras uppgift var ju, när allt kommer omkring, att upprätthålla säkerheten i området enligt New York-överenskommelsen av den 5 maj 1999.

Flera år senare, när CTF:s sessioner fortsatte 2007, fick jag möjligheten att träffa Benyamin Mangkoedilaga och ställa honom en fråga som hade orat mig en tid: var var ni, KPS, när armén löpte amok i Dili?

Låt oss komma ihåg att då, den 4 september 1999, hade UNAMET:s (UN Assistance Mission for East Timor) personal redan tagits som gisslan av arméns milis. Benyamin svarade att han lämnade Dili den 3 september och att hans kollegor i KPS med Dino Patti Djalal hade rest den 1 september. Vad skulle vi göra? Vi hade instruerats av de militär myndigheterna att lämna landet, förklarade Benyamin.

Benyamins svar är särskilt viktigt av flera skäl.

Det är det första medgivandet någonsin att militären var helt medveten om blodbadet som var förestående, men inte gjorde någonting annat än att varna myndighetspersoner i Jakarta och vissa journalister.

Detta medför förvisson att militärhögkvarteret troligen skulle ha kunnat planera förödelsen.

För det andra, visar det inte bara att KPS inte avslutade sitt uppdrag utan helt enkelt befriade sig självt från sitt ansvar genom att lämna Dili innan kaoset bröt ut, trots att de förmodligen visste vad som skulle komma.

För det tredje, genom att göra så har både KPS och förbindelseofficerarna i själva verket ignorerat Jakartas ansvar att upprätthålla den allmänna säkerheten, också UNAMET:s, under omröstningen.

Vi kan jämföra detta med ett liknande säkerhetshål under dödandet av muslimer i Bosnien 1995, vilket resulterade i ett internationellt gräl.

I verkligheten var det bara fjorton dagar efter att Jakarta i FN insisterat på att bli betrott med att organisera säkerheten i Dili under omröstningen (New York, 5 maj 1999), som det beslutades (presidentdekret/Keppres No. 43, 18 maj 1999) att hela säkerhetsarrangemanget för den östtimoresiska omröstningen skulle organisera av en särskild kommitté kallad Satgas P3TT (Task Force for the Implementation of the Popular Consultation in East Timor) ledd av den dåvarande ministern för koordinering av politik och säkerhet, general Feisal Tanjung.

Det var Satgas P3TT som planerade och hade asnvaret för säkerheten under den av FN organiserade omröstningen. Vår man i Dili har blivit vår man i Washington, DC: ambassadör Dino Patti Djalal ­ en härdad diplomat med omfattande erfarenhet av säkerhetsfrågor, bland annat i Östtimor - den plats där de grymheter som orsakade att USA:s senat utfärdade de första sanktionerna någonsin mot den indonesiska militären.

President Barack Obama, som har visat allvarligt intresse för mänskliga rättigheter i Indonesien, kommer att få ett sällsynt tillfälle att höra om Indonesiens roll och erfarenhet av att organisera ett blodigt skövlande som resulterade i hundratals döda och skrämde en FN-delegation från ambassadör Dino.

Låt oss hoppas, för att säga det minsta, även om jag starkt betvivlar det, att han får höra en mer fullständig historia.

Skribenten är journalist.

Källa: Aboeprijadi Santoso/Jakarta Post

21 - Avhysning av Aitarak Laran: Offentligt uttalande av Aitarak Larans samfällighet

Larm från Landnätverket (Rede ba Rai): Offentligt uttalande av Aitarak Larans samfällighet

Nedan finns en engelsk översättning av det uttalande som offentliggjorts av Aitarak Larans samfällighet mot möjligheten av en avhysning, som de för närvarande står inför för att ett nytt nationalbibliotek och nationalmuseum ska kunna byggas mitt emot presidentpalatset.

Tetum-versionen, tillsammans med listan på undertecknarna finns skannad (kontakta meabhcryan@gmail.com) och tryckt på Rede ba Rais kontor i Fundasaun Haburas i Farol.

Uttalande av Aitarak Larans samfällighet

Enligt underrättelsebrev 522/593 - 1200 av den 15 september 2010 fick samfälligheten Aitarak Laran ett underrättelsebrev från justitieministeriet genom avdelningen för mark och egendom (Department of Land and Property - DNTPSC). Brevet uppmanade samfälligheten Aitarak Laran, som lever i de statliga bostäderna övergivna av den indonesiska förvaltningen efter folkomröstningen, att lämna sin by inom 30 dagar efter att de mottagit underrättelsebrevet.

På grund av de problem och den oro vi nu står inför, har samfälligheten Aitarak Laran gått samman och beslutat att föra fram detta uttalande som en åtgärd för att uttrycka sin uppfattning och göra sin röst hörd till det behöriga departementet för att hitta alternativa lösningar av detta fall.

Våra krav är:

 1. Vi kräver att justititeministeriet startar en dialog med Aitarak Larans hela samfällighet för att hitta en alternativ lösning på det fall som Aitarak Larans samfällighet står inför;
 2. Vi kräver att den sjätte konstitutionella regeringen skapar gynnsamma villkor för Aitarak Larans samfällighet innan de flyttar oss från denna by;
 3. Vi kräver att den sjätte konstitutionella regeringen respekterar våra rättigheter som medborgare i Östtimor - de rättigheter som finns i artikel 58 av RDTL:s konstitution och som stadgar att varje timoresisk person har rätt att få tillgång till mark och bostad för sitt liv;
 4. Vi avvisar det uttalande från DNTP:s direktör Jaime Xavier Lopes M.eng som gjorts genom mediet Television of Timor Leste (TVTL) och som använder makt för att hota människor. De gamla regimerna som hota människor har redan försvunnit, nu under självständigheten måste människorna leva i frihet i detta demokratiska land. De människor som lidit förtjänar inte att fortsatt bli hotade under självständighten.
 5. Vi kräver att den sjätte konstitutionella regeringen ger en rimlig och rättvis kompensation till samfälligheten Aitarak Laran, inte humanitär hjälp, därför att samfälligheten Aitarak Laran är en del av denna självständighetsperiod;
 6. Vi, samfälligheten Aitarak Laran, ger det behöriga departementet ett tillfälle att omedelbart besvara våra krav de kommande fyra dagarna. Om vi inte får något svar i denna angelägenhet de kommande fyra dagarna, kommer vi att organisera en strejkaktion framför presidentpalatset, för att be presidenten befatta sig med och hjälpa till att lösa detta problem;
 7. Vi, samfälligheten Aitarak Laran, ber ödmjukt våra två stora bröder, Xanana Gusmão och Ramos-Horta att beakta och betänka de problem vi just nu står inför. Våra två stora bröder har alltid sagt att vi, folket, har rätt att leva på mark och i hus som är i gott skick.
 8. Vi, folket, är fulla av respekt och förstår regeringens problem med att utveckla detta land;
 9. Vi erkänner och respekterar statens egendom, men vi ber staten och Östtimors regering att också erkänna folkets rättigheter, så som de har fastlagts i konstitutionen;
 10. Vi är redo, att med ett öppet hjärta, lämna och till regeringen överlämna egendomen, men vi kräver att regeringen skapar goda och rättvisa villkor för oss som mänskliga varelser;
 11. Vi, samfälligheten Aitarak Laran, är inte människor, som blev internflyktingar 2006, vi blev internflyktingar för friheten 1999.
 12. Från 1975 till 1999 och till nu har vi människor i Aitarak Laran inte uttryckt oss/klagat över vår egen egendom, varken till regeringen eller staten;
 13. Slutligen, vi kommer inte att lämna vårt område förrän vår problem är lösta.

Uttalandet har skickats till

 1. Östtimors president
 2. Östtimors parlament
 3. Republikens premiärminister
 4. UNMIT
 5. Justitieministeriet
 6. NGO-forumet (Fongtil)
 7. Perkumpulan HAK
 8. NGO Luta Hamutuk
 9. NGO Lao Hamutuk
 10. arkiv

Jacinto de Oliveira Tavares

Med godkännande av

Det här uttalandet har också skrivits under av Aitarak Larans hela befolkning, totalt 115 hushåll - 1.142 personer (512 kvinnor och 630 män).

För mer information var god kontakta Rede ba Rai sekretariat i Fundasaun Haburas.

Källa: Land Issues Mentor
Rede ba Rai Timor-Leste (The Timor-Leste Land Network)
Fundasaun Haburas
Rua Celestino da Silva
Farol, Dili, Timor-Leste
+670 730 7800, +353 85 1461435

17 -UNMIT:s nyhetsbrev nummer 120 och 121

Den engelskspråkiga versionen av nummer 120 och 121 av UNMIT Lia- Naroman Newsletter är nu tillgänglig på nätet.

Innehåll i nummer 120

För att se numret klicka på länken här http://unmit.unmissions.org/Portals/UNMIT/Newsletters/120.Color.Eng_jd_1.pdf.

Innehåll i nummer 121

För att se numret klicka på länken här http://unmit.unmissions.org/Portals/UNMIT/Newsletters/English_121.pdf.

Med vänliga hälsningar

All feedback och alla förslag till artiklar är mycket välkomna. Var god mejla oss på unmit-media@un.org.

Källa: The Communications and Public Information Office/UNMIT

17 - Doktor Ericas tal vid promotionen

Å Östtimors 18 nya läkares vägnar höll Ercia Maria Da Conceicao Sequeira ett tal som skakade om åhörarna vid promotionen. Här är min översättning till engelska Ercias tal i Östtimors nationella universitet den 3 september. [Se notis om promotionen den 3 september. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Ärade president ... ers excellenser ... kollegor ...

I dag, den 3 september 2010, är en mycket speciell dag i Östtimors nationella universitets, där våra kära timoreser utbildas på intelligensens och det intellektuellas stig och som idag promoverar oss, viktiga historia i och med att vi är de första läkarna utbildade på Kuba och i Östtimor och som i morgon kommer att fortsätta att promovera studenter från andra utbildningar för att fortsätta uppbyggnaden av de mänskliga resurserna för vårt lands, Östtimors, utveckling.

I den verklighet som vi står inför idag, många människor kan fortfarande varken läsa eller skriva, många används utnyttjas av några ledare för att dessas mål utan deras kännedom.

För att komma bort från denna väg krävs att vi bygger en högkvalitativ utbildning, därför att om alla timoreser är intelligenta kan inte någon manipulera oss, ingen kan slå oss och den här nationen kommer att vara stark och kommer aldrig att falla i händerna på andra. Intelligens eller utbildning är inte ensamma utan får bidrag från andra sektorer såsom hälsovården och ekonomin. I dag, i morgon och i framtiden kommer vi att ställas inför många utmaningar och problem, men vi kommer att kämpa utan fruktan med intelligens och realism.

En slogan säger hälsa ligger i våra händer, men hur ska vi stärka denna idé?

För att få god hälsa måste vi utrota de vanligast sjukdomarna i vårt land, särskilt infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, hepatit, tuberkulos, lepra - det vill säga fattigdomssjukdomar.

Olyckligtvis är vårt land bland de fattigaste i världen.

Undernäring är också ett stort hälsoproblem i vårt land och för att utrota den krävs ett starkt medvetande och en stark vilja hos ett folk med stort hjärta fyllt av solidaritet och humanism för att tjäna och lösa landets hälsoproblem.

Under vår tid utomlands i Kuba var vårt huvudmål att studera medicin och poängen med studierna var att återvända till vårt land för att tjäna vårt älska folk. Vi vet att under våra studier i Kuba fick den förra regeringen mycket kritik från många instutitioner, bland andra den katolska kyrkan. Trots allt detta var vi motiverade att lära oss och studera mer och mer för att nå vårt mål att bli läkare som tjänar vårt land, Östtimor.

När vi kom till Kuba fick vi all utbildning i teori och praktik och vi ägnade oss som timoreser åt att söka erfarenhet och kunskap i Kuba för att återvända och leva som timoreser.

Genom den akademiska utbildning vi fick och den professionalism som vi har uppnått är vi redo att viga oss åt att tjäna regeringen och människorna i detta land utan personliga eller privata intressen.

Vi strävar inte efter rikedom för oss själva utan snarare att tjäna folket med hängivenhet och en anda av humanism, som inte ser ras, ort, religion, kön eller politiska partier utan tjänar alla människor enligt guds läar.

I den utvecklingsprocess som regeringen önskar uppnå är vi som utbildade läkare redo att arbeta med regeringen för att hjälpa det timoresiska folket att leva med god hälsa och få ett långt liv var de än är.

I det yrke vi har, att tjäna folket, är vi människor som alltid kommer att begå misstag.

Vi behöver stöd och samarbete från alla partier så att vi kan tjäna i en anda av patriotism för regeringens och landets befolknings bästa, så vi förklarar än en gång som läkare att vi är redo att ta emot uppdrag och arbeta var som helst i landet.

Å alla mina kollegors vägnar vill jag tacka ers excellens Kay Rala Xanana Gusmão som tidigare president i den Demokratiska Republiken Timor Leste, som lobbade Kubas regering - ledd av överbefälhavare Fidel Castro Ruz, som i sin tur gav oss tillfälle att studera i Kuba - och som nu som premiärminister fortfarande stöder oss efter att vi återvänt till Östtimor. Vi tackar också doktor Mari Alkatiri (tidigare premiärminister i den första konstitutionella regeringen), doktor Rui Maria De Araujo (tidigare hälsominister) och alla de, som har hjälpt till att bygga goda relationer mellan de två länderna: Östtimor och Kuba.

Denna goda relation skapa av den föregående regeringen har gett det resultat vi har idag, att vi 18 kan examineras om läkare på denna speciella plats för att tjäna folket och landet.

Vi tackar också den fjärde konstitutionella regeringen för sitt fortlöpande stöd, inte bara till oss utan också till våra andra kollegor som fortfarande studerar i Kuba.

Vi tackar också hälsominister doktor Nelson Martins och hela hans stab, utbildningsministeriet och Östtimors nationella universitet, den katolska kyrkan, familjer, de civila samhaället och alla de timoresiska människor som, från början, var direkt och indirekt delaktiga i vår studieprocess, ända till slutet.

Idag tackar vi också den kubanska regeringen, särskilt överbefälhavaren Fidel Castro Ruz, Raul Castro Ruz och andra medlemmar av regeringen, Kubas folk och hälsovårdsarbetare, dess revolution och dess generositet som värdar för oss och i utbildningen av oss till värdiga hälsovårdsarbetare.

Tack så mycket Kuba. Ni är bäst, ingen är som ni i denna moderna värld. Vi vet inte hur vi ska tacka och återgälda er. Än en gång, många tack Kuba.

För att tjäna dett unga land, behöver vi bidrag från alla parter. I dag representerar jag alla mina kamrater och vi ber alla våra äldre bröder och systrar att räcka oss sina händer så att vi känner os som barn till samma föräldrar och familj, för att tillsammans vandra i enighet för att lösa vårt älskade lands, Östtimors, hälsoproblem.

Innan jag avslutar, låt mig säga: om vi, under våra studier i Kuba och vår återvändo till Östtimor, gjort något fel eller mot våra lärares, läkares, sköterskors, patienters, vänners och familjers önskan, ber vi om er förlåtelse och hoppas att ni förlåter oss.

Vi ser fram mot allas bidrag för att hjälpa oss rätta våra fel, förbättra vår skicklighet som yrkesmänniskor och tjäna vår regering och vårt älskade östtimoresiska folk med bättre kvalitet. Tack så mycket.

Dili den 3 september 2010
Representant
Ercia Maria Da Conceicao Sequeira

Källa: Tim Anderson

17 - Trafikköer i Dili!

Idag är det den hittills värsta dagen när det gäller trafikstockning i Östtimors huvudstad. Det är en helgdag, men en en del katolska privatskolor har undervisning som vanligt. En del elever och lärare kan inte ta sig till skolorna. En del taxiförare tjänar inte tillräckligt. En berättade för mig att han vanligen får in sex dollar i timmen, men idag har han stått i kö fem timmar för en dollar.

Det finns inte många poliser från PNTL och UN-pol för att hjälpa till med att dirigera trafiken i korsningarna, vilket man kan se på den här videon ...

Tävlingen har avslutats med det värsta trafikkaoset i Dilis historia, vems fel är det? Vem är ansvarig för trafikkaoset?

[Med tävlingen menas nog Tour of Timor, en cykeltävling på MTB med fem etapper och mål i Dili. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Tempo Semanal

16 - Tour de Timor - video

Andra upplagan av cykeltävlingen Tour de Timor på MTB pågår. Länken http://timortoday.com/videos/tour-de-timor-in-aileu-this-thursday-afternoon/ visar en kort video från tävlingens fjärde dag.

Källa: timortoday.com

16 - Timors jordabalk - ett spöke i garderoben?

Åtta år efter självständigheten finns det fortfarande inget sätt att lagligen köpa, sälja eller otvetydigt bevisa ägandeskapet till mark i Östtimor. När Östtimors vice premiärminister Marío Carrascalão avgick förra veckan stod det i hans avskedsbrev att ägandet till mark hade 'omvandlats till ett spöke' av dolda egenintressen.

Behovet av en 'jordabalk' har diskuterats så länge att förväntningarna är höga efter att regeringen i mars antagit en lag om äganderätt, som nu ska godkännas av parlamentet. Få har läst den komplicerade lagen, som för första gången kommer att etablera äganderätt i ett land, som har ärvt överlappande äganderätter från portugisiska och indonesiska förvaltningar. Det finns inte mycket data om hur mycket av landets mark, som det finns motstridiga anspråk på - en stor del av landets fastighetsregister förstördes under våldsamheterna i samband med folkomröstningen 1999.

En större svårighet än att jämka dessa anspråk kan det bli att skapa ett fastighetsregister, när den överväldigande delen av landets areal ägs enligt hävdvunnen rätt, vilket betyder att samhällena vänder sig till traditionella ledare för råd om användning och ägarskap.

Inom många områden är dessa långvariga sedvanerätter starkare än något fastighetsregister. I Dili stämde nyligen den tidigare vice premiärministerns inflytelserika familj en lokal ledare, därför att han fördelade land i närehten av flygplatsen till invånare, som behövde någonstans att bo. Han säger att det 'obrukad mark', men Carrascalãofamiljen hävdar att de äger marken med stöd av en gammal portugisisk lagfart.

I landets andra stad, Baucau, ifrågasätts statens ägarskap till mark runt ett av indoneserna byggt gymnasium av minst två grupper: en anser att den har rätt att sälja marken, medan de äldre från en annan grupp vill dela ut det gratis.

Avhysningar och omflyttningar kommer att förbli en utmaning för den timoresiska staten. Ansträngningar att hävda en lag från 2003 om statligt ägande till mark har ofta misslyckats. Kompensationen har bestämts från fall till fall och skapat dåliga prejudikat. Efter att tusentals familjer, vilkas hem förstördes under krisen 2006, fått 4.500 dollar, är det nu svårt att få någon att flytta för mindre. En konstitutionell rätt till bostad finns, men det finns ingen policy och inga medel att lösa detta åliggande. Inte en enda flykting omlokaliserad efter den senaste krisen har fått bostad av regeringen.

I landsbygdsområden är problemen annorlunda. För att öka jordbrukets produktivitet förflyttade förvaltningen före FN-tiden männniskor till områden nära gränsstaden Maliana. Först kom det nybyggare från grannbyar och sedan balinesiska transmigranter, som flydde 1999. Efter självständigheten har spänningar omkring denna mark lett till våld mellan byar (en säger att det varit dödligt, andra att det bara var slagväxling). Efter att upprepade medlingar misslyckats, skickades dispyten till domstol där den lagts till hundratals 'oavgjorda' marktvister, som antingen fastnat i den allmänna juridiska kön eller avvaktar en klarare juridisk bas för ett beslut.

Som ICG hävdade i en rapport nyligen är sådana komplikationer ingen ursäkt för ytterligare uppskov, men de borde vara en varning att någonting mer än bara ett nytt fastighetsregister behövs för att lösa Östtimor landproblem.

Äganderätt, som kan genomdrivas med hjälp av lagen, kommer att skydda markförsäljning, främja ekonomisk utveckling och bidra till att befästa laglydnaden. Att genomföra detta kommer att kräva ett omfattande regeringsåtgärder, bland annat en bättre lagstiftningsprocess som ger allmänheten en tydlig förståelse av lagens innehåll och påverkan, särskilt vem som vinner och vem som förlorar på dess införande.

Konsekevent politik för att kompensera dem som påverkas negativt och hur man ska förse dem som avhyses med bostäder behövs också. Medling behöver stöd eftersom domstolarna kommer att vara svårt pressade att ta hand om inflödet av fall. Det sociala nätverket av byar, som har hållit ihop Östtimor under dess åtta år av svaga regeringar, måste respekteras lika mycket som något parlamentsbeslut.

Cillian Nolan är International Crisis Groups analytiker i Dili.

Källa: Cillian Nolan/The Interpreter/Lowy Institute for International Policy

16 - Biskop Belo om vice premiärminister Carrascalãos avgång

Dili. Under Indonesiens militärockupation av Östtimor var biskop Don Carlos Ximenes Belo den av den katolska kyrkans ledare, som var mest kritisk mot guvernören Marío Viegas Carrascalão när det gälde morden på timoreser under den tid Carrascalão var Tim-Tims guvernör. Men nu när Marío Carrascalão kritiseras starkt av premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão, vilket resulterat i Carrscalãos avgång från posten som vice premiärminister, säger biskop Belo att han är bedrövad därför att enligt denne katolska kyrkans företrädare korruptionen kommer att blomstra i Östtimor.

Jag blev bedrövad av att höra det här (Marío Carrascalãos avgång), därför att när Carrascalão blev inbjuden att vara med i AMP-regeringen, så var det med målet att bekämpa 'korruption': Men de 'korrumperade' var smartare! De 'korrumperade' tillgrep 'en djävulsk strategi' för att bli av med Carrascalão. Så det som människor kallar för 'politisk etik' eller 'politisk moral' existerar inte och kommer inte att existera i Östtimor, därför att många inte vill bli av med korruptionen i det timoresiska samhället skrev biskopen till Tempo Semanal via epost.

Enligt biskop Belo, i varje regering har premiärministern eller ordföranden i ministerrådet rätten att 'ombilda regeringen'. I regeringen har ministrar och statsekreterare rätten att avgå. Men jag är något bedrövad över det som nyligen hänt i Timor, när jag hör att de i regeringen offentligt kallar varandra med ord som sårar människors känslor.

Jag är bedrövad därför att i vårt land 'ledare' kallar varandra 'dumbom', 'lögnare' eller 'latmask' offentligt. Det skapar ionte en bra 'bild' av vårt samhälle i världen, för vårt eget samhälle, inte heller för våra ungdomar och barn.

Jag är bedrövad därför att, trots att Marío Carrascalão har varit indonesisk guvernör, han också verkade för Timor och timoreser. Jag har ännu inte hört något om att Marío Carrascalão är korrumperad, köper bilar, bygger hus i Indonesien, favoriserar sin egen familj. Men han är en person som kan bidra till att minska korruptionen, trots det var det hans som till slut anklagades för att vara en dumbom och lögnare.

Jag är bedrövad därför att ungdomen, barnen lärs en negativ läxa just nu av sina ledare, som borde vara bättre förebilder i 'uppträdande'. Om du som ledare kallar dina kollegor 'lögnare', 'dumbom', i framtiden, när dessa ungdomar och barn kommer sitter i regeringen eller parlamentet, kommer de också att kalla sina överordnade 'dumbom', 'lögnare' eller 'latmask'.

Så jag undrar ödmjukt: Varför öppnar vi skolor och universitet? Utbilda vilken generation? Utbilda en generation för att berika sig med etik eller en generation av ouppfostrade och dåligt utbildademänniskor? Ska vi öppna dem för att utrusta en generation att förbättra sitt samhälle med sin kompetens och och professionalism, göra dem till människor som respekterar det gemensamma eller en generation av korrumperade, en generation av människor som är 'dumbommar' och 'lögnare'?

Min slutsats är enkel: Man måste be om ursäkt, be ungdomen och barnen om ursäkt, man måste be människorna som lever på landsbygden om ursäkt och kanske lämna regeringen och lämna plats för någon med politisk integritet, moral, tålamod, respekt, ödmjukhet som är redo att vara ett gott föredöme när dett gäller att regera, skrev biskop Belo i ett ebrev till den här tidningen i fredags.

Källa: TEMPO SEMANAL

14 - Om Indonesiens barnhem ...

...kan Du läsa i nummer 3.2010 av Rädda Barnens tidning Barn.

Källa: Tommy Pollák

10 - PNTL återtar polisiärt ansvar i Ermera

Dili. Idag ledde generalsekreterarens vice särskilde representant i Östtimor (DSRSG) Shigeru Mochida och vice premiärminister José Luís Guterres cermonin för att markera återupptagandet av det primära ansvaret för ledningen av polisarbetet av Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) i Gleno, Ermera-distriktets administrativa huvudort.

DSRSG Mochida gratulerade vice premiärministern Guterress och det timoresiska folket för dess insats. Mochida konstaterade att utmaningar gällande infrasturkturen och logistiken fortfarande måste mötas och lovade att Förenta Nationerna kommer att öka sitt stöd, bland annat som rådgivare åt poliser.

Landets låsiktiga stabilitet beror i stor utsträckning av utvecklingen av ett effektivt och professionellt polisväsende till vilket samhället kan ha förtroende. Det är ett stort ansvar för alla poliser och vi är alla tacksamma för att ni tar på er detta ansvar, tillade Mochida.

Östtimors regering och UNMIT genomför gemensamt återupptagningsprocessen distrikt för distrikt. PNTL utvärderas i varje distrikt av en gemensam grupp med representanter för regeringen och UNMIT inklusive FN-polisen och PNTL. Gruppen använder gemensamt överenskomna kriterier för att utvärdera PNTL:s förmåga att återuppta det primära polisansvaret.

Ermera är det åttonde distriktet i vilket PNTL har återupptagit det primära polisansvaret sedan processen började i Lautem-distriktet i maj 2009. Dessutom har ansvaret för administration och ledning av polisens utbildningscentrum, sjöpolisen och polisens underrättelseverksamhet överlämnats till PNTL i september och december förra året.

FN-polisen kommer att upprätthålla sin närvaro i de distrikt i vilka PNTL har återupptagit ansvaret för att handleda, råda och stödja PNTL bland annat när det gäller att skydda mänskliga rättigheter.

Källa: UNMIT

10 - Premiärministern säger att regeringen fortfarande är stabil

Premiärminster Xanana Gusmão sade i fredags att avgången av hans ställföredträdare, vars parti har hotat lämna regeringskoalitionen, inte kommer att leda till ett sammanbrott för Östtimors regering.

Gusmãos tidigare ställföreträdare Maréo Viejas Carrascalão sade att han inte hade något annat väl än att sluta den här veckan efter att hans chef kallat honom en lögnare, när han öppet ifrågasatte landets beslutsamhet att bekämpa korruption och att förbättra människors liv.

Om Carrascalãos socialdemokratiska parti drar sig ur regeringen, kommer Gusmãos regerande koalition att förlora sin majoritet i parlamentet med tre röster, ytterligare ett slag mot landets politiska stabilitet.

Det här komemr inte alls att påverka min regering, sade Gusmão tidigt i fredags.

Regeringen är fortfarande stark.

Det var oklart huruvida Gusmão sade att han förväntade sig att det socialdemokratiska partiet skulle stanna eller om han var säker på att andra parlamentsledamöter skulle rekryteras att ingå i hans koalition om de drog sig tillbaka.

Gusmão sade att han har godtagit Carrascalãos avskedsansökan som en av två vice premiärministrar och att han inte kommer att söka efter en efterträdare.

Medlemmar i det socialdemokratiska partiety, ett av fyra partier i den regerande koalitionen, antydde i fredags att de skulle kunna lämna regeringen så snart som nästa vecka.

Källa: Guido Goulart/AP

09 - Fretilin kommer inte att bilda regering före nya val

Fretilins ledare och Östtimors tidigare premiärminister, Mari Alkatiri, sade idag att hans parti inte är villigt att bilda regering under den nuvarande mandatperioden, trots att det är partiet med de flesta mandaten.

Jag har redan till presidenten framfört att vi inte är villiga att bilda en regering för två år, därför att minst två år kommer att behövas bara för att rätta till de misstag som gjorts av de facto-regeringen ledd av Xanana Gusmão, sade han.

Till Lusa betonade Mari Alkatiri att Fretilin främjar stabilitet och därför inte kommer att dra fördel av den nuvarande politiska krisen skapad av den vice premiärministern Marío Carrascalão avgång för att gripa makten.

Källa: Digital Daily/Lusa

08 - Politiskt drama i Östtimor: vice premiärminister avgår

I ett dramatiskt politiskt drag har vice premiärminister (VPM) Marío Carrascalão avgått och satt den regerande koalitionen, Parliamentary Majority Alliance, under press eftersom det skulle kunna leda till att Carrascalãos politiska parti PSD, för vilket han tidigare var ordförande, drar sig ur koalitionen. Tempo Semanals källor tror att detta skulle kunna orsaka en politisk jordbävning i Dili.

Tempo Semanal har fått en kopia av det flersidiga avskedsbrev, daterat 6 September 2010, i vilket Carrascalão avsäger sin post som vice premiärminister i Östtimors regering.

Carrascalãos avgång är ett resultat av de angrepp på honom som premiärminister Xanana Gusmão har gjort den senaste tiden. Han har offentligt kallat sin vice premiärminister för dum och inkompetent vid flera tillfällen, den september också i televisionen. Anmärknignsvärt är att den tidigar VPM Carrascalão inte har besvarat angreppen offentligt. Hans svar har varit att avgå den 6 september enligt det brev Tempo Semanal har fått en kopia av.

Du kan läsa tidningens inofficiella översättning från portugisiska till engelska här ...

Utrikesminister Zacarias da Costa, för närvarande ordförande för PSD, angreps också nyligen av Gusmão på grund av sina hot att avgå från sin post tidigare i år - via SMS. Da Costa utattes tidigare i år för en granskning genom en utfrågning av premiärministern i en nationell tv-sändning från ett regeringsmöte. PSD:s tredje regeringsmedlem är ministern för naturtillgångar.

Marío Carrascalão var tidigare guvernör för den indonesiska provinsen Timor Timor, han hade valt att stå sida vid sida med de indonesiska ockupanterna. Det var under hans mandat på 1980-talet, som ett kort vapenstillestånd förhandlades fram med Xanana och Falintil, många studenter började skickas till universitet i Indonesien och många offentliga arbeten utfördes, när Indonesien utökade sina vägar, sitt skolsystem och statsapparat till Östtimors bergstrakter. Carrascalão har haft framstående affärsintressen i Östtimor och är en stor och mäktig familjs patriark.

Marío Carrascalão utsågs till vice premiärminister av premiärminister Xanana Gusmão i januari 2009. Hans mandat var att förbättra regeringsapparaten, utplåna korruption och stärka förvaltningen.

Oppositionspartiet Fretilin sade att Gusmão hade utsett Carrascalão till syndabock för korruption och vanstyre.

Carrascalãos behandling visar att inkompetenta och ohederliga ministrar får stanna på sina poster långt efter att Gusmão borde ha gjort sig av med dem, sade Fretilins ledare och tidigare premiärministern Mari Alkatiri.

Marío Carrascalão anklagade nyligen regeringen för korruption efter att den inte köpt tung byggnadsutrustning från en leverantör han hade rekommenderat.

Regeringen gjorde ett uttalande i förra veckan om att Carrascalãos rekommenderade leverantör inte skulle ha kunnat leverera utrustningen till Dili och bad honom att ta tillbaka sitt uttalande.

Källor: Tempo Semanal, AAP, Reuters

01 - Presidentens behörighet att benåda: Privilegium mot rättsväsendets trovärdighet

Vi återger nedan JSMP:s inlägg på engelska.

JSMP: Competency of the President to Grant Pardons: Prerogative Right versus Credibility of the Justice System

On 20 August 2010, coinciding with the 35th anniversary of the establishment of Falintil, the President of the Republic of Timor-Leste issued Presidential Decree No. 31/2010 to pardon 26 convicted persons who were found guilty in a court of law for their involvement in the 2006 crisis as well as the attack and attempted murder that took place on 11 February 2008. Amongst the 26 convicted persons, 3 were found guilty for the shooting/murder of 8 police officers in front of the Ministry of Justice and the other 23 were found guilty for their involvement in the attack and attempted murder of the RDTL President and Prime Minister.

JSMP believes that there are serious problems with the system or mechanism that regulates the competence of the President in regards to granting pardons and commuting sentences in Timor Leste. This is evident from how the competence to grant pardons has been exercised in Timor-Leste and the practice that has developed.

JSMP notes that to date the practice of granting pardons has created a great deal of confusion. So far the President has been given room to exercise his competency in an excessive manner (outside of what is reasonable), in contradiction with ordinary practices, in a discriminative manner with a tendency to misuse the constitutional prerogative that he has been granted.

We all understand that the justice system in Timor-Leste still remains extremely vulnerable and is undergoing a process of reconstruction. Therefore JSMP is concerned that if one of the components of the state or one of the sovereign organs does not take a sensible and careful approach to the exercise of prerogative rights then this can seriously threaten the importance of and commitment to establishing a legal system that is credible, authoritative and independent. Irresponsible political decisions like this will destroy the functioning and credibility of the legal system itself.

Granting Pardons

Although JSMP understands that the President has the prerogative right to grant pardons to convicted persons in accordance with Article 85 (1) of the Constitution, JSMP believes that Presidential Decree No. 31/2010, which grants pardons to 26 convicted persons, is of concern and should be questioned and clarified.

JSMP does not have any objection to the President exercising his competence through legal channels in a manner that respects the other norms set out in the Constitution.

JSMP would not take issue if the President wanted to grant pardons and empty every single correction facility, as long as that process was in accordance with the law and with a guarantee that a policy like this would not impact on the credibility and the independence of the courts, the principle of separation of powers, the meaning of the rule of law, human rights and other democratic values.

Therefore in this case JSMP feels that it is inappropriate and premature to grant pardons to convicted persons as set out in the aforementioned Presidential Decree.

The following paragraphs outline JSMP’s objections to the aforementioned Presidential Decree:

 1. The pardons were granted to all convicted persons on an equal basis, although they were involved in crimes of a different nature.

The pardoning process was not based on individual assessment of the circumstances of each convicted person, which is the normal practice. The use of authority outside of the normal process can lead to the discriminatory use of presidential authority in the granting of pardons because other convicted persons who have served their prison sentences have not received a pardon or had their sentence commuted.

 1. The decision of the president to grant pardons to the 26 convicted persons indicates that the decision issued by the court was not appropriate or even erroneous. This is indicative of an ‘extraordinary’ practice, because ideally pardons are only granted in exceptional circumstances, and there shouldn’t be a practice to grant pardons every time there is an important day on the calendar.
 2. Pardons should only be granted in situations where specific consideration has been given to an individual case or a convicted person. Cases and convicted persons should not be grouped together and assessed collectively, which has occurred in this instance.
 3. The 26 convicted persons who were granted pardons had been given different sentences (their prison sentences ranged from 5 to 11 years). These sentences reflect the fact that each convicted person was found guilty of crimes carrying various degrees of gravity and subsequent penalties. Decisions issued by the courts are always based on the facts revealed through a trial process that is thorough and credible. Therefore the President must present reasons why the court’s decision was deemed inappropriate or why the full sentence, or at least half of the sentence, should not be served.
 4. Every paragraph in the Presidential Decree provided the following grounds: “good behavior and for humanitarian reasons”. This indicates that there was no separate assessment of each convicted person during his period of imprisonment. These sorts of practices will end up destroying normal procedures, minimizing the authority of the courts and rendering court decisions meaningless.
 5. JSMP believes that the President should only be able to reduce the sentence of a convicted person in accordance with the length of his sentence, which is a reflection of his culpability for the actions that he has committed, and President should not be able to release a convicted person from his sentence in its entirety.
 6. Article 65 (2) of the Timor-Leste Penal Code allows for a prison sentence to be commuted to ‘conditional release’ if the convicted person has displayed good behavior and has served half of his sentence.
 7. The aforementioned granting of pardons relates to very serious crimes, even though they are not categorized as crimes on an international level, but they still fall into the category of very serious crimes and have extremely serious implications on the criminal justice system and the community.
 8. This decision also reflects a policy that does not value and respect the supreme efforts of the judicial institution and does not encourage the public to have faith in the judicial system.

In addition to the reasons outlined above, JSMP believes that although the President has exercised his competence pursuant to Article 85 (1) of the Constitution, this article should be read together with other articles that deal with the Principle of Universality (equality before the law), the principle of the independence of judicial institutions and a number of other principles. JSMP is particularly concerned and truly regrets the actions of the President who has often mentioned that his decision or policy to grant pardons is a reflection of his personal conviction and his own philosophy as a human being.

JSMP believes that the conviction and personal philosophy of a president are not recognized as a law that must be observed and implemented by the government to regulate matters concerning the granting of pardons. In reality, this type of practice does not give much hope that in the future there will be a legal system that will provide equal protection for all people; on the contrary this will specifically destroy the framework of the nascent criminal justice system.

Although JSMP realizes that the opinions of JSMP will not influence or have a direct and positive impact on the Presidential Decree relating to pardons, at least JSMP is displaying a clear and consistence stance or position as to why JSMP does not agree with the attitude of the President, or others who support the President, in relation to this policy and the practice of granting pardons in this manner.

Once again, our stance reflects the institutional vision of JSMP, an organization that works to promote and guarantee justice for all people. JSMP would like to specifically utilize this opportunity to appeal to and urge all people to respect constitutional rules and norms that stipulate that Timor-Leste is a country that is based on democracy and the rule of law.

For more information, please contact: Luis de Oliveira Sampaio
Executive Director of JSMP
Landline: 3323883
Email luis@jsmp.minihub.org

Källa: Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Augusti

29 - Gastao Salsinha och hans kamrater fria i fredags

I fredags (den 27/08) vandrade en grupp män ut genom huvudingången till Becora-fängelset i Dili. Gastao Salsinha och hans 22 kamrater hade stora leenden, därför att de inte längre är fångar. Gruppen blev benådad den 20 augusti av Östtimors president, José Ramos-Horta. Han var den som drabbades hårdast, förutom den dödade rebelledaren, av attackerna den 11 februari 2008. Gastao Salsinha och de andra 22 befanns skyldiga till attackerna mot presidenten i hans bostad och premiärminister Xanana Gusmãos bilkonvoj på väg till centrala Dili från hasns bostad i bergen ovanför staden.

Även om de är fria idag, så säger Tempo Semanals källa inom Dilis distriktsdomstol att dessa män också är misstänkta för inblandning i anfallet på en militärkonvoj den 23 maj 2006 vid Fatu Ahi, som resulterade i flera döda. Dom kommer att falla i målet om anfallet i Fatu Ahi i mitten på september, sade källan till Tempo Semanal.

Presidents beslut att benåda Gastao Salsinha och hans grupp har ådragit sig en hel del kritik från civilsamhället och många vanliga människor. Jag tycker inte att vårt land är grundat på lagar och rättvisa. För mig är rättsväsendet ett skämt och drabbas av inblandning huvudsakligen från presidenten. Man kan döda människor och bli benådad av presidenten och jag hoppas att presidenten också kan benåda eller ge amnesti åt åt dem som stjäl kycklingar från folk därför att de är så fattiga, sade Marcelino D. S. Araujo Santo under en cermoni på Democracy Field, som bevittnades av statsöverhuvudet idag.

Han tyckte också att firandet av årsdagen av folkomröstningen den här gången var tråkigare, därför att inget särskilt anordnats. Ingen flagghissning trots att den 30 augusti 1999 är en ärorik dag för alla timoreser, som med stort mod övervann sin rädsla och röstade för Östtimors självständighet.

Källa: Tempo Semanal

29 - Dili agerar för att minska oro för närmande till Kina

Australien förblir Östtimors strategiska partner, säger landets utrikesminister Zacarias da Costa.

da Costa sade att australiska farhågor för ökande kinesiskt inflytande på hans lilla land är grundlösa.

Våra relationer med Australien, med USA, inom säkerhetssektorn förbättras och stärks och jag förstår inte varför premiärministerns uttalande skulle orsaka en mängd bekymmer i Australien, sade han.

Premiärminister Xanana Gusmão skapade ny oro i australiska strategikretsar med ett tal i förra veckan, som prisade Kinas villkorslösa bistånd, när han tackade för den gåva, som det nya försvarshögkvarteret för 9 miljoner dollar är, och ökade sannolikheten för kinesisk utbildning av Östtimors militär.

Men da Costa, som har spelat en ledande roll i förhandlingarna med Beijing nyligen, sade till The Australian att hans regerings intresse för främjande av de kinesiska relationerna gällde handel och investeringar.

Det är bara handeloch jag tror att inte ens Beijing funderar på en strategisk militär närvaro i Östtimor, vilket många i Australien för tillfället försöker säga, sade han.

Utrikesministern sade också att Dili var redo att återuppta diskussioner med varje ny regering i Canberra om Julia Gillards förslag för ett regionalt centrum för hantering av flyktingar. Men han gjorde klart att processen skulle bli långvarig och möta stora hinder på den östtimoresiska sidan.

Men da Costa uttryckte tillförsikt över att det australisk-östtimoresiska banden skulle vara i grunden opåverkade oavsett vilket parti som bildar regering.

Han sade att Tony Abbott och Julia Gillard genuint förpliktigat sig till förhållandet.

Och han rättfärdigade som konstruktivt engagemang Östtimors ökande diplomatiska utbyte med den burmesiska regimen och Frank Bainimaramas av militären stödda regering i Fiji, som Australien vill isolera diplomatiskt.

Dili-regeringen har för avsikt att förbättra relationerna inte bara med Australien och Indonesien utan också med ASEAN, Kina, Japan, Sydkorea och öländerna i Stilla havet.

da Costa, som den här månaden gästat Burmas utrikesminister, Nyan Win, kommer att göra ett återbesök för att främja handelsrelationerna, sade att hans regering inte var rädd för att ta upp frågor om mänskliga rättigheter och politisk frihet med den burmesiska regimen och Fiji.

Men den förblir förpliktigad till Östtimors primära säkerhetsrelationer.

Vi är på det klara med att när det gäller säkerhet och försvarssamarbete med Australien, med USA, med Portugal (Östtimors forna kolonialmakt) och Japan, sade da Costa. Till dem som är bekymrade över vårt växande samarbete med Kina vill jag bara säga att det är grundlöst.

Till och med i handeln, sade han, kan Kinas inflytande inte jämföras med Australiens.

Kinas handel med Östtimor 2008 var officiellt värd 10,4 miljoner dollar, Australiens var 37,5 miljoner, Singapores 54,3 iljonerm och den forna miliockupationsmakten Indonesiens var 102,1 miljoner.

Kinas senaste bistånd i form av byggande av nya officiella byggnader, bland andra da Costas utrikesministerium och det planera försvarshögkvarteret överstiger 21 miljoner USA-dollar (23,4 miljoner australiska dollar), men det omfattar också betydande utbildning av statstjänstemän och teknisk utveckling. Australien ger omkring 100 miljoner dollar i bistånd till Östtimor i år.

Om Australiens förslag för ett regionalt flyktingcentrum i Östtimor sade da Costa att Östtimor vill ha en vittomspännande humanitärt centrerad lösning.

Källa: Peter Alford/The Australian

27 - Kinas bistånd mer synligt än andra biståndsgivares

Den 24 augusti undertecknade kinesiska och östtimoresiska representanter en överenskommelse om att Kina ska bekosta bygget av ett nytt högkvarter för Timors nya armé och försvarsministerium för 8 miljoner dollar.

Östtimors premiärminister, Xanana Gusmão, tackade den kinesiska regeringen för finansieringen av landets nya militärhögkvarter.

Premiärministern och försvars- och säkerhetsministern, Xanana Gusmão, skämtade med statssekreteraren för försvar Julio Thomas Pinto att det tycks vara samma ritning som för presidentpalatset.

Cermonin bevittnades av representanter från andra bidragsgivare, bland andra den australiske ambassadören och andra utlänningar i Dili.

Vice premiärministern Jose Luis Guterres sade att den kinesiska hjälpen är mer realistisk. Jag kan säga att den är mer synlig. Var och en som kommer till Timor får intrycket att den kinesiska närvaron är stor i Timor genom byggandet av stora projekt för landet. Kina har betalat för andra stora byggnader i Östtimor, till exempel presidentpalatset, utrikesministeriet och militärhögkvarteret. Östtimors regering köpte nyligen två patrullbåtar från Kina för sin flotta och de överlämnades i juni.

Gusmão säger att hans regering vill stärka det bilaterala militära samarbetet med länder som ger stöd utan villkor. Kineserna är mycket kloka genom att ge bistånd utan villkor. Det skiljer det från andra biståndsgivare. Många andra biståndsgivares bistånd är knutet till villkor såsom att respektera de mänskliga rättigheterna, demokrati, laglydnad och yttrandefrihet. En del av dessa villkor har stört Östtimors ledare. Den tidigare gerillaledaren saded att det inte vore legitimt för andra länder att försöka hindra Östtimor från att ta emot militär utbildning från Kina.

Källa: Tempo Semanal

25 - Östtimor ITU:s 192:e medlemsstat

Östtimor har blivit den internationella teleunionens (ITU) 192:e medlem, tillkännagav organisationen i onsdags.

Östtimors medlemsskap gäller från den 24 augusti.

ITU konstaterar att det är en utmaning att förbinda människorna i det bergiga landet, som nu inte har fler än 0,2 fasta telefoner per 100 invånare.

ITU framhäver att mobilpenetrationen är 29,1 procent och växer mycket snabbt med en tillväxt på över 200 % 2009.

Som ny medlem kommer Östtimor att för första gången delta i ITU:s konferens i Guadalajara, Mexico, den 4-22 oktober.

Konferensen hålls vart fjärde år och fastlägger den kommande arbetsplanen och de strategiska målen för ITU.

Källa: Gail Walker/United Nations Radio

12 - Hotell Turismos öde

I den här videon kan Du se hur en statstjänsteman från det östtimoresiska justitieministeriet överlämnar en order till Mario Inglesh och Manuel Borges att utrymma Hotell Turismo, trots att fallet ännu inte är avgjort i domstol. Ett bolag har fått tillstånd att riva hotellet och bygga upp ett nytt.

Manuel Borges och Mario Inglesh har drivit hotellet sedan Östtimor blev självständigt. Nu har hotellet övertagits av Jorge Serano. Många företag kämpade om att få bygga på tomten efter att justitieministeriet i början av året begärde in intresseanmälningar och offerter.

Anbudstävlingen vanns av ett joint venture, Mega Socieade, med Media group på andra plats. Senare ändrade sig justitieministeriet och gav kontraktet till Media Group.

Källa: Tempo Semanal

10 - Regn under torrtiden i Östtimor

Människorna i Östtimor börjar känna av klimatförändringarna genom sommarens jordskrd i vissa delar av landet. I vanliga är den här delen av augusti inte en del av regntiden längre, men i år har många platser drabbats av naturkatastrofer och jordskred, Kelikai-Baukau, lera i Watulari Vikeke. Människor förlorar sina skördar i Suai, Same och Vikeke på grund av regn.

Här kan Du se ... vägarna mellan Same och Maubese och mellan Maubese och Ainaro bortspolade av översvämningar genom två dagars regn. Många bilar stannar före Ainaro och människor måste stanna på vägen i två dagar innan de kan ta sig hem. De väntar på att förvaltningen ska laga vägen för att de ska kunna ta sig till Ainaro och Suai. Många motorscyklar försökte under stora ansträngningar att ta sig igenom. För hjälp att ta sig igenom betalade motorcyklarna fem dollar varje gång. I Faturberliku fick en del människor ta sin tillflykt till en skola, men deras boskap spolades bort. Vägen till Natarbora är i mycket dåligt skick.

Statssekreteraren för social solidaritet, Rigoberto, informerade lokala media för några dagar sedan att regeringen har börjat undersöka möjligheterna att leverera hjälp med FN-helikoptrar.

Källa: Tempo Semanal, epost tempo.semanal@gmail.com

Juli

31 - Indonesien och Australien stämmer thailändskt bolag, som kommer att betala, för oljeutsläppet i Montarafältet

Fredagen den 16 juli rapporterade Lilian Budianto i The Jakarta Post:

Indonesien och Australien kommer att kräva att den thailändska operatören av borrplattformen hålls ansvarig för ett oljeutsläpp i Timorsjön, som skadade miljön i närbelägna indonesiska områden, säger utrikesministern.
Efter ett möte med den australiske utrikesministern Stephen Smith i torsdags sade den indonesiske utrikesministern Marty Natalegawa att de två länderna skulle samarbeta för att säkra att PTTEP Australasia ställs till svar för ett oljeutsläpp i Montarafältet utanför Australiens norra kust.
PTTEP Australasia är ett dotterbolag till PTT, ett thailändskt olje- och gasbolag.
Bolagets oljeplattform exploderade och släppte ut mer än 500.000 liter råolja varje dag i Timorsjön i augusti 2009.
38 procent av Indonesiens havsyta i Timorsjön påverkades av utsläppet, fiskarnas fångster föll och tusentals ton kustfiskar och valar dog.
Utsläppet förstörde också kustsamhällens sjögräsodlingar i East Nusa Tenggara.
Det kommer att ta år att göra rent efter utsläppet enligt experter.
Marty sade att bägge länderna skulle lämna in krav på att PTTEP Australasia hålls ansvariga. Australien och Indonesien har redan varit i kontakt med regeringen i Thailand om detta, tillade han.
Indonesien och Australien undertecknade ett Memorandum of Understanding om beredskap för oljeföroreningar 1996, som har använts som det juridiska ramverket för kommunikation under utsläppet, sade han.
Jakarta har beslutat att upprätta en advokatgrupp för att förhandla med PTTEP Australasia, sade Marty.

Idag rapporterar Adianto P. Simamora i The Jakarta Post att bolaget kommer att betala för utsläppet:

PTTEP Australasia har gått med på att kompensera Indonesien för skador i närheten av Timor genom ett oljeutsläpp orsakat av det thailändska bolagets rigg, säger en tjänsteman.
De har gått med på att betala våra skadeståndskrav, sade ledaren för den indonesiska advokatgruppen Masnellyarti Hilman.
Ett exakt kompensationsbelopp har ännu inte beräknats av den indoneiska regeringen eftersom utsläppet har vuxit till att täcka mer än 66.000 kvadratkilometer i Timorsjön.
...
Förhandlare från Indonesien och PTTEP Australasia möttes första gången i tisdags i Perth. Fler möten har ännu inte bestämts.
...
Prover tagna av ministeriet för energi och mineralresurser visar att kolvätena funna i Timorsjön liknar prover från Montaraplattformen, tillade hon [Masnellyarti Hilman].
Miljöministeriet sade att dess analyser visar att havsvattnets kvalitet inte uppfyller kraven den indonesiska regeringen ställer.
Ministeriet tog vattenprov i fem olika områden.
Det sade att den totala mängden i proverna var 147 milligram per liter (mg/l), långt högre än den högsta tillåtna mängden 20 mg/l.
Miljömyndigheten i East Nusa Tenggara har också konstaterat att den fysiska och kemiska föroreningen genom oljeutsläppet överskridit tillåtna värden uppsatta av den indonesiska regeringen.
Montarafälet exploaterades av den norsk- och Bermuda-ägda bolaget Seadrill och drivs av PTTEP Australasia, en enhet inom PTT, det av den thailändska staten ägda olje- och gasbolaget.
...
Transportminister Freddy Numberi, som står i spetsen för landets grupp för hantering av oljeutsllåpp till havs, sade tidigare att regeringen krävt att PTTEP Australasia ska betala 5 miljoner USA-dollar som en första kompensation för att reparera utsläppets miljöskador.
Den första betalningen ska täcka utsläppets kortsiktiga verkningar, till exempel fiskares och sjögräsodlares förluster i området, och är beräknad att överstiga 247 miljarder rupier, sade han.
Det var beloppet, när utsläppet fortfarande var runt 56.000 km2. Nu när ytan överstiger 66.000 km2 måste vi räkna om beloppet, sade han.
Provinsadministrationen i East Nusa Tenggara uppskattade att skadorna från oljeutsläppet på kort sikt skulle kunna bli 806 miljarder rupier.

Källa: Lilian Budianto och Adianto P. Simamora/The Jakarta Post

28 - Ny livsmedelsfabrik för näringstillskott i Östtimor

En ny östtimoresisk livsmedelsfabrik spottar nu ut livsmedelsblandningar anpassade till näringsbehoven i det fattiga sydostasiatiska landet. Den nya fabriken, byggd med avgörande hjälp från från WFP, kommer att minska kostnaden för att dela ut berikade livsmedel, skapa arbetstillfällen och ge småbönder en marknad.

Dili. I en ombyggd kaffeanläggning nära Dili, huvudstad i den unga republiken Östtimor, mal maskiner majskorn och sojabönor, blandar i olja, socker och en mängd näringstillskott.

Säckarna med majs- och sojablandningen som glider fram på transportbanden är passande nog möärkta med Timor Vita. Det är frukten av ett trepartssamarbete mellan regeringen, kaffeexportörena Timor-Global och WFP för att lokalt producera, det som hittills har importerats.

...

Riskfyllt

Att börja tillverka livsmedel i Östtimor, ett av Asiens fattigaste länder, var ett riskfyllt företag, men WFP:s landschef Joan Fleuren sade att det var den enda lösningen för att WFP ska kunna ge berikat näringstillskott till undernärda mödrar och barn.

När man är på en liten ö i södra Stilla havet, måste allt man importerar tas långt ifrån. Det blri problematiskt, när det man importerar är livsmedelsblandningar. Enligt Fleuren gjorde den långa sjöfrakten kombinerade med Östtimors tropiska klimat och sämre än idealiska lagringsförhållanden att hållbarheten blir kort och ofta en bitter smak.

Ibland kom inte heller oljan och sockret som delades ut tillsammans med majs- och sojablandningen med i blandningen. En del familjer använde sockret till te eller oljan att koka med, så att de fick mindre att blanda i scoker- och majsblandningen. Det är naturligtvis fortfarande bra för Dig, om Du äter det själv, men utan olja och socker är det praktiskt taget smaklöst. Det kan vara ett stort problem, när Du försöker att ge ett litet barn lunch.

En hembyggd livsmedelsfabrik

Att producera majs- och sojablandningen lokalt innebär skrämmande utmaningar. Efter ett möte med hälsovårdsministern, som driver landets program för mödrars och barns livsmedel, gick Fleuren och hans medarbetare med på att hitta en lokal partner som kunde producera majs- och sojablandning i den omfattning Östtimor behöver.

Bara ett bolag uppfyllde kraven, en lokal kaffehandlare, Timor Global. Men all utrustning för framställningen och paketeringen måste importeras, en utgift som övertogs av regeringen, som ett tecken på dess stöd.

Under tiden övervakade WFP omvandligen av kaffeanläggningen till en fabrik för näringsberikad mat och säkra material som uppfyller WFP:s standarder. Det betydde utbildning av fabriksanställda och hälsovårdsinspektörer i kvalitetskontroll och att förklara för lokala bönder vilka standarder de måste uppfylla, om de vill sälja till fabriken.

Fleurens grupp gjorde också receptet för Timor Vita efter att ha genomfört en serie smaktester med lokalbefolkningen, som valde mellan ett antal blandningar. Nutritionisten Anusara Singhkumarwong fann att människor som ätit importerad majs- och sojablandning tycket att det inhemska märket smakade färskare och sötare.

Utöver att smaka bättre kommer Timor Vita också att spara pengar. Medan livsmedlen själva kostar ungefär lika mycket som de importerade, så kommer dess äkade färskhet att förlänga hållbarheten och minska spillet.

De kommande två månaderna kommer fabriken för näringsberikat kosttillskott att porucera mer än 200 ton Timor Vita per månad, en stor del av WFP:s behov här.

Men Fleuren sade att han hoppades att bolaget slutligen skulle leverera all majs- och sojablandning fördelade i Östtimor och till och med börja tillverka olika näringstillskott för den lokala marknaden.

Källa: United Nations World Food Programme (WFP) och sarina@riseup.net

19 - Slutet på historien för Hotel Turismo

Dilis vördade Hotel Turismo överlevde den indonesiska ockupationen och fullt krig, men har dukat under för framstegens oundvikliga gång.

När vilda investeringar snabbt ändrar Dilis anblick så finns inte längre det gamla Turismo med sin underbara, frodiga ölträdgård, sin havsutsikt mot den lilla ön Atauro i norr och sin mångfald av hemligheter.

Turismo var de utländska korrespondenternas, diplomaternas, akademikernas, revolutionärernas och spionernas favorittillhåll ända sedan det byggdes 1967. Det varwdär den australiska reportern Roger East bodde, när han mördades av indonesiska soldater i Dilis hamn 1975.

Joao Pereira kommer tydligt ihåg East. Pereira, lika välkänd som hotellet självt för dess gäster, arbetade där i mer än 40 år tills det revs i början av året.

Roger East bodde i rum 31, säger den 70-årige Pereira, när han går genom spillrorna på det som är byggplatsen för det nya Hotel Novo Turismo.

En del av Turismos stomme har bevarats, tydligen för att ingå i den nya byggnadens fasad, även om bilden på skylten av det nya hotellet inte liknar det gamla.

Den stiliga art deco-skylten finns också kvar, det enda andra tecknet på, som den australiska journalisten Tony Maniaty uttrycker det, den brasilianska strandkulturens glans hos det gamla stället. Vi brukade kalla ölträdgården för Casablanca, som i filmen, därför att 1975 alla diskuterade när de skulle ge sig iväg innan indoneserna kom, sade Maniaty.

Det var vid den tiden Maniaty, från rum 11 i Turismo, skickade iväg nyhetsrapporter om indonesiska specialstyrkors mord på fem australiska journalister i Balibo.

Maniatys och Easts tid i Turismo skildras i Robert Connollys film Balibo om journalisternas död och den otursförföljde Easts undersökning av händelsen. Filmen är förbjuden i Indonesien av en regering ovillig att se sitt förgångnas mörka hemligheter i ögonen. Shirley Shackleton, en av de mördade australiernas änkor, var i Jakarta för två veckor sedan för att vittna i ett juridisk bestridande av förbudet.

Alice Goncalves, vars familjeband till Turismo funnits sedan decennier och som arbetat som dess chef i flera år, minns den natt East försvann.

Han lämnade en ryggsäck hos min svärmor och sade att den innehöll alla hans viktiga papper, sade fru Goncalves i sitt bekväma hem på sluttningen i Tibar på vägen precis väster om Dili.

Hon bevarade ryggsäcken och vägrade att ge den till indoneserna och sade att den stannar hos henne tills dess ägare återvänder. Det var när ingen av oss visste vad som verkligen hänt honom, men indoneserna visste tydligen precis var han var.

Goncalves sade att flera veckor senare återvände indonesiska soldater och tog ryggsäcken, men hennes svärmor hade letat igenom dess innehåll efter spår om var East kunde vara. Jag kommer mycket tydligt ihåg att han hade två pass i den - ett australiskt och ett spanskt, sade hon.

Joao Pereiras minnen av East är prosaiska: Halv sju den 6 december kom han till mig och sade 'Jag vill ha middag, ris och friterade nudlar.' Han gick klockan sju och sade 'Vi ses i morgon'. Det var den sista gången jag såg honom i Dili.

East blev faktiskt mördad den 8 december av Indonesiens fallskärmsbataljoner 501 och 502 enligt vittnen. Ingen har ställts till svars för hans död.

I sin bok Shooting Balibo, som handlar om både hans minnen av de omvälvande månaderna 1975 och filmningen av Connollys film, skildrar Maniaty det förfallna Turismo på ett perfekt sätt.

Inbördes konflikter och främmande invasioner, skrev han förra året, machetremord, upplopp och demonstrationer, tidens gång, och saltbemängd luft ... allt sliter på dess gula fasad utan att göra intryck, allt de gör är att förstärka Turismos rykte för av åren förvanskad ordning och ett nästan förlamande mått av monotoni. Och vemod, till och med de rosa oleanderna på uppfarten ser ledsna ut.

Nu, till och vemodigare för alla dem som har sett dess lidanden, är det slutet för Turismo självt.

Källa: Stephen Fitzpatrick/The Australian

17 - Östtimor på efterkälken när det gäller ASEAN

Igår sade president José Ramos-Horta till The Strait Times att Östtimor inte har uppnått det mål man själva satt för att bli medlem i ASEAN 2012.

Fem år efter att Dili uttryckt sin vilja att gå med i den regionala gruppen är landet fortfarande efter sin tidplan för att anta en rad lagar, som skulle göra det till den 11:e medlemmen i ASEAN, sade han under ett stopp i Singapore. Inte mer än 50 % av lagstiftningen är klar , sade Ramos-Horta.

Källa: Shefali Rekhi/The Straits Times (Singapore)

16 - Biskop gratulerar Östtimors regering till motståndet mot utländskt tryck för abort

Kyrkan, sade biskopen i Dili, Alberto Ricardo Da Silva, har som plikt och ett uppdrag att bidra till kvinnors och barns och deras familjers välbefinnande.

Av detta skäl borde katoliker arbeta för både moderns och det ofödda barnets hälsa trots den fashionabla trenden att främja abort som ett medel för födelsekontroll, som ett antal ideella organsiationer (NGO:er) - inklusive minst två som är finansierade av de kanadensiska biskoparnas officiella utvecklingsorgan - nyligen har gjort i Östtimor.

Det är bara en kort tid sedan landet avvärjt ett försök att liberalisera dess abortlagstiftning betydligt.

Biskopen fällde kommentarerna den 11 juli vid den Nationella konferensen om reproduktiv hälsa, familjeplanering och sexualupplysning, i vilken flera medlemmar av Östtimors regering deltog.

Frågan om utländska påtryckningar på Östtimor om sexual- och befolkningsfrågor har en lång och eländig historia. Landet blev självständigt från Indonesien 2002 efter åratal av ockupation, under vilken Indonesien i hemlighet steriliserade tusentals kvinnor i Östtimor.

Nör [Östtimors] folk kämpade hårt för mänskliga rättigheter, rätten till liv och rätten att ha barn under ockupationstiden sade biskop Da Silva. Många uppoffringar gjordes, men med förhoppning att våra böner skulle besvaras och att vi en dag skulle ha vårt öde i egna händer.

Bland de traditionella timoresiska värden för vilka de kämpade, sade han, var de oföddas rätt till liv.

På vårt modersmål tetum, sade han, när en kvinna blir havande - 'isin rua', vilket betyder 'två kroppar' - erkänns fostrets status omedelbart som en mänsklig varelse.

Han sade att nationellt välbefinnande också kräver juridiska lagar grundade på moralens lagar. Vad som är bra för den mänskliga varelsen är bra för familjen och vad som är bra för familjen är bra för samhället, sade han.

Östtimoresiska värden strider inte mot kvinnors rätt till hälsa. Man får inte förväxla rätt till hälsa med rätt att eliminera liv.

Han hyllade regeringen och parlamentet därför att de har inte valt den enkla vägen och följt den faschonabla trenden att främja aborter för födelsekontroll på bekostnad av ett barns liv och dess mänskliga rättigheter.

Östtimors nya brottsbalk förbjuder abort, men tillåter att avbryta havandeskap i extrema fall, när det är den enda vägen för att rädda moderns liv.

Den nya brottsbalken är dramatiskt mer för livet än den brottsbalk, som antogs av det östtimoresiska ministerrådet i april och som skulle tillåtet abort, när moderns eller det ofödda barnets fysiska eller mentala hälsa är i fara.

Ironiskt nog var minst två av de östtimoresiska feministiska organisationerna som gick i spetsen för att legalisera aborter finansierade av de kanadensiska biskoparnas officiella utvecklingsorganisation Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

Biskop Da Silva lovade också att den katolska kyrkan snart ska inviga ett förlossningssjukhus för att ge mödrar förlossningsvård och hjälpa till att utbilda familjer i naturlig familjeplanering.

Så som vi har gjort i det förgångna, sade han, kommer vi att fortsätta ge omsorg och tröstande råd till gravida unga kvinnor, mödrar, familjer och patienter, förbättra mödrahälsovården och minska barna- och mödradödligheten.

Östtimor är till mer än 95 % katolskt.

Källa: James Tillman/LifeSiteNews.com

16 - Östtimor ska exportera kaffe, hasselnötter, ingefära och bönor till Indonesien

Dili. Östtimors jordbrukare kommer att erbjuda en del av sin produktion på den indonesiska marknaden enligt kontakter mellan affärsmän och tjänstemän från de två länderna, sade generaldirektören för Östtimors ministerium för turism, handel och industri i Dili.

Enligt Fernando Hi da Silva kommer Östtimor att börja exportera kaffe, hasselnötter, ingefära och bönor till Indonesien.

Hi da Silva sade att exporten av jordbruksprodukter skulle ske genom Kupang, handelsstaden på den indonesiska delen av ön Timor, som en delegation från ministeriet för turism, handel och industri besökte.

I samband med mötena med de indonesiska myndigheterna för att säkra handelsmöjligheterna, som beskrivits i handelsöverenskommelsen som undertecknades av de två länderna 2003, diskuterade den timoresiska delegationen ömsesidiga affärsmöjligheter från den indonesiska provinsen Nusa Tenggara Timur.

Provinsen Nusa Tenggara Timur skulle också kunna bli en omslagsplats för exporten av timoresiska produkter till Surabaya, Indonesiens näst största stad och östra Javas huvudstad via hamnen i Kupang.

Handelsbalansen mellan Östtimor och Indonesien är väger starkt över till Indonesiens fördel, Östtimors import kommer till 50 % från Indonesien.

Källa: macauhub

14 - UNDP skriver avtal med Norge om fortsatt stöd till parlamentet

UNDP tillkännager med glädje att man skrivit under ett nytt avtal om att dela kostnader på 12 miljoner norska kronor med det norska utrikesministeriet för dess projekt att stärka den parlamentariska demokratin i Östtimor. Kostnadsdelningsavtalet täcker fyraårsperioden 2010-2013 och kommer att möjliggöra för UNDP att stärka det tekniska stödet det har gett Östtimors parlament sedan 2003. Norge, tillsammans med Sverige och Australien, har varit en betydande bidragsgivare till parlamentsprojektet under hela dess tid och UNDP välkomnar det fortsatta partnerksapet.

Med ett mål på 10,7 miljoner för fyra år (2010-2013) ger parlamentsprojektet stöd inom fem nyckelområden för organisationens utveckling

 1. den lagstiftande processen
 2. tillsyn
 3. parlamentarisk administration
 4. demokratisk representation, transparens och tillgänglighet
 5. jämställdhet.

En viktig komponent i det pågående projektet är en omfattande strategi för utveckling av landets kapacitet med bland annat ett utbildningsprogram för den första generationen av timoresiska lagskrivare och utbildning av åtskilliga tjänstemän med ämnesspecifika expertkunskaper om infrastruktur, den primära sektorn och den sociala sektorn.

Fernando La Sama de Araújo, parlamentets talman, uttryckte sin uppskattning av stödet från Norges regering. Norges bidrag är ett tydligt uttryck för det norska folkets vänskap och den norska regeringens löfte att utveckla vårt nya parlament och den parlamentariska demokratin i Östtimor, sade La Sama.

Mikiko Tanaka, UNDP:s landsdirektör, sade också att underskrivningen av kostnadsdelningsavtalet är en viktig signaö om bidragsgivarnas stöd till konsolideringen av den institutionella utvecklingen och demokratiska styret i Östtimor. Parlamentet har en avgörande roll att spela i konsolideringen av en demokratisk stat grundad på konstitutionen och besluten att vara laglydig. På bara åtta år har parlamentet gjort imponerande framsteg, när det gäller att säkra sin konstitutionella funktion och etablera sig själv som ett sant organ för demokratisk representation. UNDP känner sig priviligerat som partner i desss utveckling och vi gläder oss över Norges fortsatta stöd och engagemang, sade fru Tanaka.

Källa: UNDP Östtimor

14 - Spektakulär minskning av barnadödligheten

Penang. Östtimor, ett av världens yngsta och fattigaste länder, har uppnått betydande minskningar av barnadödligheten, dödligheten för barn under fem år och födelsetalen, enligt landets senaste demografiska och hälsokartläggning (Demographic and Health Survey - DHS).

Preliminära data från kartläggningen - de kompletta resultaten kommer att publiceras senare i år - visar att Östtimors födelsetal nu är 5,7 födslar per kvinna i åldern 15-49 [vilket vi tidgare rapporterat. Tommy Pollák/Östtimorkommittén], två barn mindre än 2003. Dessutom, sedan den föregående kartläggningen 2003, sjönk barnadödligheten från 60 till 44 döda per 1.000 födslar, medan dödligheten för barn de första fem åren föll från 83 till 64 däöda per 1.000 födslar.

...

Den mest överraskande förändringen vi läste i DHS var att nu 72 % av gifta kvinnor vill ha tid mellan barnen eller sluta föda barn. Det har ökat från 35 % 2003, sade Melinda Mousaco, landsdirektör för Marie Stopes International, en organisation som fokuserar på frågor om sexuell hälsa.

Framtida utmaningar

Tidigare ministern De Araujo sade att DHS-resultaten visar att landet gör rätt i att fokusera på primärvård, hälsobefrämjande åtgärder, involvering av befolkningen och utbildning.

Mellan 2001 och 2007 var beslutet att avsätta 60 % av hälso- och sjukvårdsbudgeten till primärvård och bara 40 % till sjukhusvård ett av besluten, som hade stor betydelse, sade han.

Fortsatt fokus på primärvård borde hålla Östtimor på spåret för att uppnå milleniemålen, till exempel minskning av barnadödligheten och förbättring av mödrahälsan, sade han.

Icke dest mindre så var experter överens om att det är viktigt att inte bli självgod. Undernäring är fortfarande ett stort problem, med nästa hälften av alla barn undernärda och 15 % allvarligt undernärda.

Men bara 30 procent av alla födslar sker med hjälp av professionell sjukvårdspersonal och bara 22 procent av alla förlossningar sker i sjukvårdsinrättningar. Att minska mödra- och nyföddsdödligheten är beroende av att en hög andel förlossningar sker med hjälp av professionell sjukvårdspersonal.

Även om Östtimors sjukvård besväras av brist på utbildad personal, så stärks experter av kartläggningens resultat.

Östtimor lider fortfarande av personalbrist, särskilt barnmorskor, så det är uppmuntrande att se att de trots detta har varit i stånd att förbättra tallen för mödrars och barn hälsa och familjeplanering, sade Kristen Graham, rådgivare om mödra- och barnahälsovård hos Clinic Cafe Timor (CCT), primärhälsovården inom Cooperativa Cafe Timor.

...

Källa: Matt Crook/IRIN

14 - Australiskt flyktingläger i Östtimor?

När Östtimors president José Ramos-Horta nyligen besökte Australien tog Australiens nyutnämnda premiärminister Julia Gillard upp frågan om läger i Östtimor för flyktingar, som söker asyl i Australien. Många flyktingar försöker i båtar ta sig från Sydostasien till Australien. Australien vill behandla dess flyktingars ansökningar innan de kommer till landet, varför de ska fångas upp och interneras i till exempel Östtimor, medan deras ansökningar om flyktingstatus behandlas. Uppenbarligen ställde sig Ramos-Horta inte helt negativ.

I Östtimor har dock premiärminister Gillards förslag mött starkt motstånd. Många menar att landet varken har resurser för eller en önskan att driva interneringsläger åt Australien. Parlamentet har också debatterat frågan och röstat mot lägren.

Det ligger inte inom den östtimoresiske presidentens befogenheter att besluta i frågor av detta slg.

Premiärminister Gillard har delvis tagit tillbaka sin önskan, men det är klart att hennes utspel skadat de australisk-östtimoresiska förbindelserna ytterligare. En hel del östtimoreser menar att hennes begäran bara är ytterligare ett tecken på Australiens nedlåtande attityd mot landet.

Det sista ordet i denna fråga är ännu inte sagt. Kanske kommer pengarna för lägren att locka Östtimors regering?

Tommy Pollák

12 - Jordtvister och nationell instabilitet i Östtimor

Fundasaun Mahein (FM) Nia Lian nummer 8 avhandlar landdispyter i Östtimor och täcker mark, egenskaper och öar som tillhör Timor inklusive gränsområden, som är delade av de utländska ockupationerna av ön Timor. Rapporten behandlar också grundligt de problem, som uppstod under den portugisiska invasionen och de landproblem som erfors under den indonesiska ockupationen och under 1999. Rapporten förklarar också komplexiteten när det gäller markägandet, som hör samman med utvecklingen instabiliteten och olika ägandeanspråks styrka. Numret avslutas med en sammanfattning och rekommendationer.

Landdispyter har förekommit ända sedan den portugisiska tiden och förvärrades under den indonesiska samt den förstörelse som skedde i Östtimor i september 1999. Våldet 1999 tvingade människor att lämna sin mark och sina hem och följaktligen lämnade sina lagfarter och dokument, som brändes och förstördes. De flesta dokumenten om markägandet som förlorades tillhörde människor, som var för självständighet.

I det här numret tar FM upp att under 450 år av portugisisk ockupation av Östtimor utfärdade den portugisiska förvaltningen bara 2.709 lagfarter till portugisiska medborgare och de lokala kungar, som arbetade för dem. Å andra sidan, påpekar FM, att det under de 24 åren av brutal indonesisk ockupation utfärdades 44.091 lagfarter till timoreser knutna till Indonesien, som inte var för självständighet.

Komplexiteten hos landfrågorna fortsätter att vara ett stort bekymmer för många människor. Det finns en osäkerhet när det gäller anspråk på mark och människor är inte säkra på äganderätten till sin mark och de hus de lever, därför att systemet inte är tydligt. Den här oklarheten i jordägandet har lett till konflikter och har gjort det svårt att vidmakthålla fred och utveckling. Markanspråk, som fortfarande inte är erkända, och andra konflikter om ägande, har varit stora hinder för utvecklingsaktiviteter.

2006-års kris tvingade 150.000 timoreser att bli internflyktingar under två år. Den krisen har för observatörer visat Östtimors potential för framtida konflikter. Det var tillräckligt tydligt, på ytan, att krisen uppstod på grund av problem mellan armén och polisen. Men till slut märkte allmänheten att det fanns många politiska intressegrupper och individer utöver de många olösta problem som kom upp till ytan igen. Det är värt att notera att orsaken inte var en enda faktor utan att krisen orsakades av flera faktorer.

I rapporten rekommenderar FM att parlamentet grundligt diskuterar den särskilda lagen om egendomsrätt, som antagits av ministerrådet, för att garantera de nationella intressena. Rätt till jord är en grundläggande rätt för alla och grundar sig på individers rättigheter, vilket kräver en lag, som kan avspegla alla timoresers rättigheter.

FM rekommenderar att justitieministern och USAID publiserar det Memorandum of Understanding som avhandlar genomförandet av Ita Nia Rai-programmet för markregistrering, så att allmänheten bättre kan förstå vad projekter är och för att bättre garantera ett transparent genomförande av programmet.

För ytterligare information kontakta

Källa: Pressmeddelande/Fundasaun Mahein

09 - Justitieminister Lucia Lobato delgiven misstanke om brott i fallet Maternus Bere

Lucia Brandao Lobato, justitieminister, har officiellt delgivits misstanke av Östtimors åklagarmyndigheter på grund av sin inblandning i frigivandet av den tidigare ledaren för Laksaur-milisen, Maternus Bere.

Justitieminister Lucia Lobato kom i sällskap med sin advokat Sergio Hornay för att avge sitt vittnesmål om sin inblandning i frigivandet av Maternus Bere den 30 augusti 2009.

Under det här förhöret var ministern tvungen att enligt lagen svara på många frågor om sin inblandning i fallet.

Kort efter förhöret hos åklagarmyndigheterna berättade ucia Lobato för journalister att hon var den som släppte honom, men att beslutet hade fattats av republikens president José Ramos-Horta, därför att Horta redan hade lovat Jakarta före den 30 augusti 2009 att Maternus Bere skulle överlämnas till den indonesiska regeringen.

Som den politiska ledare som frigav Maternus Bere, tar jag ansvaret för mina handlingar, men andra politiska ledare måste också godta ansvar, sade Lucia.

Jag har redan bett åklagarmyndigheterna att också höra president Horta, premiärminister Xanana Gusmão liksom riksåklagaren, därför att de alla var inblandade, men till slut var det justitieministern ensam, som fick stå till svar, det är orättvist, framhöll involved, but in the end it was the Minister of Justice alone that has Lucia.

Lucia Lobato fick brevet med delgivningen av misstankarna i fallet med frisläppandet av Maternus Bere från Becora-fängelset den 22 juni 2010.

Jag vill säga att anklagelsen säger att jag tog Maternus Bere ut ur fängelse, det accepterar jag inte, därför att alla var inblandade, bekräftade Lobato.

Sergio Hornay som försvarsadvokat för justitieminister för Lucia Lobato bekräftade att personer på hög nivå inte kan två sina händer i detta fall, utan att det är i allas intresse att alla tar sin del av ansvaret och inte bara hans klient.

Källa: Centre for Investigative Journalism Timor-Leste

09 - Hälsovårdssystemet och förbättringar av mödra- och barnahälsovård i Östtimor

Hälsovårdssystemet

Östtimors nationella sjukvårdssystem är uppdelat i sjukhusvård och kommunala hälsovårdscentraler.

Det finns två centrala sjukhus och tre regionala sjukhus - som kan utföra enkla operationer, såsom blindtarmsoperationer och kejsarsnitt - i distrikten.

Det finns 65 kommunala hälsovårdscentraler och fler än 200 mindre hälsovårdscentraler och mer än 600 mindre mottagningar, SISCa centers.

Det centrala ambulanssystemet betjänar befolkningen i distrikten och ambulanserna samordnas med flerfunktionsbilar, som cirkulerar på underdistritkstnivå. Dessa transporterar patienterna till distrikten och därifrån tar ambulanserna dem till Dili. I distrikten med många problem beträffande infrastrukturen, där ambulanserna inte kommer fram och flygtransporter används, vi har konrakterat ett australiskt flygplan för att flyga patienter från Suai och Oecussi till Dili, vi har begärt en FN-helikopter och vi har också en båt för att ata patienter från Ataúro till Dili. Dessutom har vi fler än 50 hästar i landet, som kan ta patienter över floder etc., förklarade vice ministern.

Östtimor har överenskommelser med Singapore, Australien och Indonesien om överföring av patienter. I Indonesien är det ett samarbete med tre sjukhus, ett för behandling av veteraner och två andra för behandling av befolkningen i allmänhet.

När det gäller personella resurser har Östtimor för närvarande över tre tusen professionella personer, men det finns bara 50 utbildade medicinska specialister. Det är omkring 450 timoresiska medicinstudenter på Kuba, som gradvis kommer tillbaka från augusti fram till februari 2011. De har studerat allmänmedicin i fyra eller fem år. De kommer för att avsluta sina studier vid Östtimors universitet med ett till två års specialistutbildning.

Jag är mycket optimistisk både beträffande studenterna på Kuba och de medicinstudenter, som för närvarande är i Indonesien och Filippinerna för egna medel. Det är mellan 100 och 200 timorsere. Om de kommer tillbaka kommer de också att tas om hand av ministeriet, garanterade vice ministern för hälsovården.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Barns och mödrars hälsa förbättras

Regeringen har ökat hälsovårdsministeriets budget jämfört med den tidigare regeringens. För år 2010 har 50 miljoner dollar tillförts. Med den här regeringen har vi inga fler svårigheter med budgeten, förklarar Madalena Hanjan och tillägger att utöver dessa medel, finns det fortfarande medel från Australien, Förenta Staterna och Världsbankens globala fond för hälsovård.

Med budgetfråan eliminerad, med erfaren personal för mödra- och barnavård samt som resultat av en stark medvetandekampanj lyckas Östtimor faktiskt att under 2010 uppnå milleniemålet för 2015 när det gäller minskning av dödligheten. Före 2003 var dödligheten omkring 18 % per år. Enligt data insamlade genom SISCa-systemet minskar dödligheten snabbt.

Att skicka patienter till Indonesien, Singapore och Australien bidrar också till denna minskning. Under de senaste två åren har mer än 450 patienter överförts till dessa länder för behandling. Överlevnadsmåttet i dessa fall är 95 %.

Födelsetalen förändras också på ett positivt saätt, från 7,8 barn per familj har de nu sjunkit till drygt 5,7.

Familjer har sundar vanor och ägnar sin hälsa mer uppmärksamhet i allmänhet. Och vi är alla nöjda med detta, inte bara familjerna utan också regeringen, sade vice ministern, Madalena Hanjan.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

09 - Generalsekreteraren utser japanen Shigeru Mochida till vice representant ansvarig för stöd till säkerhetssektorn och lag och ordning i Östtimor

Generalsekreteraren har utsett Shigeru Mochida från Japan som sin vice särskilde representant för stöd till säkerhetssektorn och laglydnad i Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT). Mochida efterträder den avlidne japanen Takahisa Kawakami, som avled den 15 mars i år. Generalsekreteraren är tacksam för det hängivna och utmärkta ledarskap Kawakami visade under sin tjänst hos UNMIT och under tidigare FN-uppdrag i högkvarteret och ute på fältet.

Mochida har med engagemang tjänstgjort för Förenta Nationerna under de gångna 30 åren på olika poster och tillför UNMIT omfattande operativ erfarenhet och erfarenhet som chef bland annat inom områdena politik, säkerhet och konfliktlösning. Hans senaste uppdrag, sedan 2005 var Deputy Executive Secretary för Förenta Nationernas ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stilla havsregionen i Bangkok, och innan dess Deputy Director för Afrikadelen av avdelningen för politiska frågor vid FN-högkvarteret i New York (2000-2005).

...

Mochida har en magisterexamen i Public Affairs från Woodrow Wilson School of Public and International Affairs vid Princeton University. ... Han är född i Japan 1952, han är gift och har inte några barn.

Källa: FN:s högkvarter

09 - Peace Dividend Trust: Dags att börja använda PDT:s nya och förbättrade affärsportal!

För en fullständig version av notisen, var god och klicka på http://BuildingMarkets.org/blogs/timor.

När jag erbjöds tjänsten hos Peace Dividend Trust (PDT) i början av året genom Australiens program för unga utvecklingsambassadörer, skickades jag till Canberra för utbildning (vilket också, lustigt nog, har akronymen PDT - det skapade, kan jag försäkra er, en hel del förvirring under samtalet) och informerades om de frågor som uppstår när man arbetar i ett utvecklingsland. Hur svårt kan det vara, tänkte jag? Så svårt i själva verket ...

Ett snabbt hopp fram till den 2 juli 2010. En extremt lycklig dag för alla på PDT, men särskilt för alla som arbetat med uppgraderingen av vår affärsportal, som Du kan hitta på BuildingMarkets.org affärsportal, som då togs i drift.

Låt mig vara den förste att säga att den ser fantastisk ut! Du kan komma åt informationen på engelska och indonesiska, den erbjuder flera tjänster för både leverantörer och köpare och sökfunktionen är så mycket bättre att jag inte ens en gång tänker börja berätta om den för Dig! Och av alla dessa skäl, och många fler, var det värt de många mantimmar som gick åt för att säkra att all information för att underlätta lokala inköp fanns där.

Men att uppgradera system som detta är en verklig utmaning i Dili även om Du har ett enastående team i New York, som arbetar natt och dag! Internet rör sig med sin egen fart, möten med medarbetare på andra sidan jorden hålls på tokiga tider och ebrev har alltid en försening på en dag. Men det kan göras och när fler dollar går ner i de lokala bolagens fickor, utvecklas industrin och tillgångarna förbättras, skapar störe och större behov av tjänster som denna.

Så vänner, registrera er hos oss, kontakta vår grupp för matchning distribution av offerter, börja söka, dra fördel av vår superba nya affärsportal och Köp lokalt. Bygg Östtimor!

Källa: Peace Dividend Trust

08 - Översvämningar i Dili

Vädret i Östtimor har varit underligt den senaste månaden. Det är torrperiod, men någon har glömt att berätta det för moder Natur. Otroliga regnstormar har kommit vid alla möjliga tidpunkter på dygnet - idag var inget undantag - utom att det var tungt regn - utan avbrott i två timmar. Gatorna förvandlades till floder. För att komma in i vår gård måste vi vada genom vatten upp till knäna.

Timoresiska kollegor säger att det åratal sedan de upplevt regn i juli.

Mörka moln smlar sig igen, när jag skriver det här - det ser ut som om vi skulle få en till uppvisning.

Källa: Radio Nomad

08 - Justitieminister Lucia Lobato officiellt delgiven misstanke i Bere-fallet

Lucia Brandao Lobato, justitieminister, har av Östtimors åklagarmyndigheter officiellt delgivits misstanke för brott på grund av sin misstänkta inblandning i frigivningen av den tidigare ledaren för Laksaur-milisen, Maternus Bere.

Justitieminister Lucia Lobato kom i sällskap med sin advokat Sergio Hornay för att ge sin version av sin inblandning i frisläppandet av Maternus Bere den 30 augusti 2009.

Under utfrågningen fullgjorde ministern sin lagliga skyldighet att svara på talrika frågor angående sin inblandning i fallet.

Kort efter sin redogörelse för åklagarmyndigheterna sade Lucia Lobato till journalister att det var hon som frigav honom, men att beslutet hade fattats republikens president José Ramos-Horta, därför att Horta redan hade lovat Jakarta före den 30 augusti 2009 att Maternus Bere skulle överlämnas till den indonesiska regeringen.

Som en politisk ledare som frigav Maternus Bere, tar jag ansvar för mina handlingar, men andra politiska ledare måste också acceptera ansvar, sade Lucia.

Jag har redan bett åklagarmyndigheterna att också höra president Horta, premiärminister Xanana Gusmão samt republikens riksåklagare, därför att de alla var inblandade, men till slut var det enbart justitieministern, som ställdes till svar, det är orättvist, påpekade Lucia.

Lucia Lobato fick delgivningsbrevet den 22 juni 2010 om att hon var misstänkt i fallet med frigivningen av Maternus Bere från Becorafängelset.

Jag vill säga att de anklagar mig för att jag tog ut Maternus Bere ur fängelset, det godtar jag inte, därför att alla var inblandade, försäkrade Lobato.

Sergio Hornay som försvarsadvokat för justitieminister Lucia Lobato, bekräftade att högt uppsatta personer inte borde två sina händer i detta fall, utan att det är i allas intresse att alla tar sitt ansvar och inte bara hans klient.

Källa: CJITL Editor

06 - Kvinnliga poliser från Samoa till Östtimor

Samoa förbereder att ta avsked av sin första grupp kvinnliga poliser, som ska tjänstgöra i Östtimor i ett av Förenta Nationernas fredsbevarande program.

Talamua online säger att polisen har bekräftat att en grupp på tre poliser från Samoa kommer att delta - en inspektör, en högre sergeant och en sergeant.

Kvinnorna har fått en slagkraftig utbildning i vapenhantering och olika självförsvarsmetoder.

Artikeln på nätet säger att det kommer att vara den första gången som kvinnliga poliser från Samoa tjänstgör i ett fredsbevarande FN-program.

En annan grupp av enbart manliga poliser förbereder sig för att senare tjänstgöra i Dafur i Sudan.

Källa: Radio Australia

05 - Östtimor och Aceh - skillnader och likheter

Bloggaren Janet, som tidigare kallade sig Panda och Raiketak och skrivit om Östtimor, har besökt Banda Aceh, huvudstaden i Aceh. Hon har slagits av skillnader och olikheter mellan de två territorierna, som bägge utkämpade självständighetsstrider mot Indonesien och drabbats av stor förstörelse, reträtten brändra jord i Östtimor 1999 respektive tsunamin 2004 i Aceh.

Läs blogginlägget (på engelska) här ...

01 - Amnesti för Östtimors krigsförbrytelser försvagar ömtåligt förtroende för laglydnad

Känslan av trauma fortsätter och de dödas andar är överallt

När jag körde genom ett av Östtimors västra dristrikt, Bobonaro, i måndags, samma dag som Amnesty International publicerade sin rapport som fördömmer Östtimors amnestier för krigsförbrytare, hade jag en obetvinglig känsla av att såren från 1999 och tiden dessförrinnan inte var läkta. Kanske en tredjedel av de hus jag såg nedbrända 1999 är fortfarande övergivna ruiner.

Människorna bygger upp sina liv igen, i många fall långsamt, men känslan av trauma fortsätter att visa sig i oförsvarliga handlingar så som våldsutbrottet 2006.

Balibo, nära gränsen, har kvar djupa sår från 1999 och från de 24 åren dessförinnan. Huset i vilket Balibo fem-journalisterna från Australien mördades undviks av lokalbefolkningen, som om det inte bara innehöll deras andra utan också mångas av dem som torterades och mörades till 1999. Balibo-husfonden, som arbetar med kommunen, fick nyligen en begäran om att byta placeringen av en föreslagen samlingssal för att undvika att bygga på mark, där det fortfarande finns andar från mördad lokalbefolkning.

I distriktshuvudstaden Maliana är en tredjedel eller mer av byggnaderna, och det hus jag bodde i 1999, fortfarande förkolnade skelett. Jag lade som alltid märke till polisstationen i vilken lokalbefolkningen 1999 fick hör att de var skyddade mot härjande milis. I stället organiserade polisen sin blodiga massaker. Ingen har dömts för detta brott mot mänskligheten, även om förövarna är välkända.

Östtimor är ett land med kärv skönhet, men det är omöjligt att betrakta den utan att tänka på de stora fasorna. Spektakulära utsikter från klippor, bundna människor som kastats ner från dem. Underbara stränder, det var där som kroppar islängda från kajen brukade spolas upp. De dödas andar finns överallt.

Fler än 100.000 människor dog bevisligen, som en direkt följd av av den 24-åriga indonesiska ockupationen. En högre och troligen mer exakt siffra är omkring 200.000 - mer än en fjärdedel av den dåvarande befolkningen.

Den allmänna känslan i Östtimor är inte längre så mycket för hämnd, även om den känsla fortsätter attgnaga en del. Mer förhärskande är önskan om rättvisa. För ett folk, som fortfarande försöker förstå begreppet laglydnad, gör amnestier för de värsta lagbrytarna ett hån av andra lagkrav.

Östtimors ledare har genomgående tonat ner behandlingen av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och har nu antagit en lag med sådan innebörd. De har gjort det av två mycket pragmatiska skäl.

Det första är att Indonesien aldrig kommer att ställa sina krigsförbrytare inför rätta, särskilt inte för en sådan fråga som såg Östtimor bryta sig loss från Indonesien. Det andra är att att driva frågan bara skulle förarga Indonesien och mäktiga personer där. Oavsett vad ledarna anser privat, så så anses kostnaderna vara större än fördelarna.

En del politiker, såsom president José Ramos-Horta, har också antagit en mer formell kristlig syn i detta övervägande katolska land avseende förlåtelse för sina forna fiender. Visserligen har presidenten själv i vida kretsar kritiserats för sitt överdrivna överseende, när han gett amnestier till exempel för krigsförbrytaren Marternus Bere, som greps i Östtimor åtalad för kallblodiga mord 1999, men frisläppt förra året enligt en verkställighetsorder som en följd av burdusa diplomatiska påtryckningar från Indonesien.

Enligt Östtimors konstitution kan presidenten ge amnestier också till krigsförbrytare. Men också denna kontroversiella befogenhet är av mindre omfattning än en fullständig amnesti för krigsförbrytare.

Det finns ett argument att ett land och ett folk behöver gå vidare, att lägga det förflutna bakom sig. Visserligen finns ett gemensamt drag bland östtimoreserna att de har långa minnen, att missnöje kan gå från generation till generation och att klanstrider kan föras längre än kunskapen om skymfen som orsakade dem. Det är ingen tvekan om att dett inte hjälper ett folk, som försöker finna sin väg i det 21:a århundradet.

Men viktigare, laglydnad är ännu inte väl inpräntad i Östtimor, dess polis för fortfarande alldeles för många misstag, dess rättsväsende är ofta dåligt utbildat, omfattar för få personer och obenäget att tillbringa mycket tid utanför Dili, i byarna där de flesta människorna fortfarande lever.

Det finns nu en rörelse att komplettera den formella lagen med traditionell rättsskipning. Den traditionella lagen är ofta inkonsekvent, främjar de mäktiga och är inte så traditionell. Men den är tillgänglig, fungerar tillräckligt bra och människor har av detta skäl förtroende för den.

Och sedan ser de på lagstiftarna i Dili och amnestierna för den värsta sortens förbrytare - krigsförbrytare - och de undrar varför de skulle godkänna ett som redan kämpar, när deras på sunt förnuft grundade uppfattning om rättvisa nonchaleras.

Priset för att vara ett litet och fortfarande sårbart land med stora och framfusiga grannar - säkert Indonesien, ibland också Australien - är mycket högt och fastnar i halsen.

Kanske måste en del kompromisser göras av ett litet land helt enkelt för att överleva. Men ingen borde bli överraskad om de plågade ledarna för ett traumatiserat folk tvingade att fatta ovälkomna beslut gör utfall, i Australiens fall mot dem som minst sannolikt biter tillbaka.

Professor Damien Kingsbury arbetar vid instutitionen för för internationella och politiska studier vid Deakin-universitet. Han är styrelsemedle i Balibohusfonden och författtare av East Timor: The Price of Liberty.

Källa: Damien Kingsbury/The Age [Melbourne, Australia]

Juni

28 - Milena Pires vald till CEDAW

Det sextonde mötet med de statliga delegationerna till Konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor valde i morse i en sluten omröstning 12 representanter till det organ med 23 representanter, som kontrollerar uppfyllandet av traktaten.

Experterna, som ska vara ledamöter i kommittén för eliminering av diskriminering av kvinnor som individer, börjar sina fyraåriga mandat den 1 januari 2011 och ersätter de 12 experter, vilkas mandat löper ut den 31 december 2010. De nya ledamöterna valdes från en lista på 21 kandidater nominerade för jämn geografisk fördelning, olika fomer av civilisation liksom olika rättssystem. De statliga delegationerna hade en lista med kandidaternas namn och CV:n (dokument CEDAW/SP/2010/3).

Dessa experter tjänstgör som enskilda individer, även om de nominerats av de statliga delegationerna och inte som representanter för sina länder. Enligt konventionens artikel 17 (1) ska de nominerade vara moraliskt högstående och vara kompetenta inom konventionens områden. Under ett tilläggsprotokoll till konvetionen tog de också hänsyn till klagomål från enskilda eller grupper av enskilda människor på påstådda brott mot rättigheter skyddade av konventionen.

De i första omgången idag valda eller omvalda var: Ayse Feride Acar (Turkiet), Olinda Bareiro-Bobadilla (Paraguay), Meriem Belmihoub-Zerdani (Algeriet), Naéla Mohamed Gabr (Egypten), Ruth Halperin-Kaddari (Israel), Yoko Hayashi (Japan), Ismat Jahan (Bangladesh), Violeta Neubauer (Slovenien), Pramila Patten (Mauritius), Maria Helena Lopes de Jesus Pires (Östtimor), Patricia Schulz (Schweiz) och Dubravka Simonovic (Kroatien).

Möet hade tidigare med acklamation valt Alexander Lomaia (Georgien) till ordförande för det sextonde mötet med de statliga delegationerna. Med acklamation valdes till vice ordföranden Bertin Babadoudou (Benin) för de afrikanska staterna, Sonam Tobgay (Bhutan) för de asiatiska staterna, Leon Faber (Luxemburg) för de västeuropeiska och övriga staterna och Dessima Williams (Grenada) för de latinamerikanska och karibiska staterna.

...

De medlemmar vilkas mandat går ut den 31 december 2012 är: Nicole Ameline (Frankrike), Magalys Arocha Domínguez (Kuba), Violet Tsisiga Awori (Kenya), Barbara Evelyn Bailey (Jamaica), Niklas Bruun (Finland), Indira Jaising (Indien), Soledad Murillo de la Vega (Spanien), Silvia Pimentel (Brasilien), Victoria Popescu (Rumänien), Zohra Rasekh (Afghanistan) och Xiaoqiao Zou (Kina).

Källa: Dokument WOM/1803/FN, Department of Public Information, News and Media Division, New York

28 - Östtimors lagar tillåter amnesti för krigsförbrytelser

Amnesty International vädjar till Östtimor att stänga ett lagligt kryphål, som tillåter krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna under den indonesiska ockupationen 1975-1999 att förbli obestraffade.

Timor-Leste; Justice in the Shadow är en rapport om landets senaste brottsbalk från Amnesty International, som publicerades idag, och dokumenterar hur lagen tillåter amnestier, som skulle hindra rättegångar mot människor misttänkta för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Utan ett förbud för sådana amnestier fullföljer inte Östtimor sina förpliktelser enligt Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, som man anslöt sig till 2002.

Överlevande från årtionden av brott mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor kräver rättvisa och upprättelse, men myndigheternas rutinmässiga användning av amnestier, benådningar och liknande åtgärder har skapat en kultur av straffrihet, sade Isabelle Arradon, Amnesty Internationals Östtimorundersökare.

Amnesty International fruktar att de östtimoresiska myndigheternas potenitella användning av amnestier på grund av hålet i den nya brottsbalken, kommer att skada den unga statens förmåga att utveckla ett starkt avskräckningsmedel mot våld, vidmakthålla ett oberoende och pålitligt rättsväsende och hålla beväpnade grupper och säkerhetsstyrkor ansvariga för sina handlingar.

Människor åtalade och dömda av FN:s särskilda domstol för allvarliga brott för brott mot mänskligheten begångna under Östtimors övergång till oberoende 1999, har varit bland dem som frigivits genom presidentbenådningar eller omvandling av domar.

2008 släpptes milisledaren Joni Marques efter att hans straff minskades väsentligt av presidenten. Han dömdes ursprungligen till 33 års fängelse för brott mot mänskligheten.

Myndigheterna i Östtimor komprometterar vårt rättsväsende i sökandet efter fred - men utförsäljningen av rättvisa för sådana allvarliga brott underminerar bara laglydnanden och kan inte lösa det förgångnas trauma, sade Isabelle Arradon.

2009 lät den östtimoresiska regeringen Maternus Bere, åtalad av Förenta Nationernas enhet för allvarliga brott, undgå straff genom att överföra honom till Indonesien innan han ställdes inför domstol. Bere hade varit milisledare inblandad i massakrer av civila 1999.

Timor-Leste: Justice in the Shadow erkänner viktiga steg som landet har tagit för att införliva många sina förpliktelser enligt Romstadgan med sin brottsbalk. Men likväl som ett uttryckligt förbud för amnestier för brott enligt internationell lag saknas, saknar brottsbalken bestämmelser om samarbete med den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court).

Amnesty International stöder en långsiktig omfattande plan för att ta itu med straffrihet i Östtimor.

Detta skulle omfatta upprättandet av en internationell tribunal för att undersöka och åtala de ansvariga för brott begångna under den indonesiska ockupationen; efterforskningar av försvunna; ersättningar till de tusentals som led och till anhöriga till dem som dog; och ett sätt att hantera amnestier, benådningar och liknande åtgärder, som inte undergräver laglydnaden.

I augusti 1999 röstade en överväldigande del av befolkningen i Östtimor för självständighet från Indonesien i en av FN stödd folkomröstning. Tiden fram till omröstningen och dess efterskörd drabbades av brott mot mänskligheten och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De flesta av de för sådana brott misstänkta är fortfarande i frihet i Indonesien.

Mellan 1974 och 1999 uppskattas 100.000 människor ha dödats eller svält till döds i Östtimor enligt kommissionens för mottagande, sanning och försoning (Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor - CAVR) rapport.

Brott mot mänskligheten och andra kränkningar av mänskliga rättigheter förekom mest under de 24 åren av indonesisk ockupation från 1975. De omfattade olagligt dödande, försvinnanden, godtyckliga fängslanden, tortyr och annan dålig behandling, krigsförbrytelser, sexuellt våld, kränkningar av barns rättigheter och kränkningar av ekonomiska, social och kulturella rättigheter.

Det övervägande flertalet av brotten i det förgångna, huvudsakligen av de indoneiska säkerhetsstyrkorna och deras hjälptrupper, har ännu inte behandlats.

Timor-Leste: International Criminal Court: Justice in the shadow
Index Number: ASA 57/001/2010
Date Published: 28 June 2010

Den 6 september 2002 anslöt sig Östtimor till Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court). Nästan sju år efter att ha blivit en biträdande stat införde Östtimor 2009 i sin brottsbalk åtagandena enligt Romstadgan. I sin rapport ger Amnesty International en juridisk analys av Östtimors brottsbalk från 2009 och den utsträckning i vilken den har infört kompletterande bestämmelser enligt Romstadgan och infört andra internationella lagar eller underlåtit att göra det.

Källa: Amnesty International

25 - Folket och landet - att göra jordbruksmetoderna hållbara i Östtimor

När människor i min by ser att dessa jordbruksmetoder fungerar, kommer de alla till mig och vill att jag ska visa dem hur de ska införa dessa nya metoder på sina egna åkrar.

Det är andra dagen av en veckolång utbildningskurs i hållbar åkerhantering i Ermera. Felisberto Pereira Pinto är en av utbildarna, som med sin direkta erfarenhet beskriver hur dessa idéer och tekniker kan gynna bybor.

De 26 kursdeltagarna är en blandning av miljöarbetare, skogvaktare och statliga fältarbetare. De kommer att ta kunskapen och informationen de får den här veckan tillbaka till sina respektive sucos, för att hjälpa andra bönder i sina samhällen.

Victor de Deus Maia har varit statlig miljötjänsteman i Ermera just mer än ett år, men, säger han, den här utbildningen är helt ny för mig därför att den ger specifik teknisk information om hur man ska vidmakthålla land utan att vålla skada. Till exempel så vet jag nu hur man ska använda en A-ram för att markera konturlinjer för terrasering och vilket som är det korrekta avståndet, när man planterar träd.

Deltagarna lyssnar intensivt, när de tre utbildarna använder diabilder, diagram och gruppövningarn för att förklara nya odlingsmetoder. Nästa steg är praktiska övningar. Halva gruppen börjar att fysiskt bygga små terasser på ett fält i närheten. Den andra hälften ger sig iväg till plantskolan, där deltagarna entusiastiskt frågar ut läraren om det riktiga förhållandet mellan sand, kompost och mylla, som krävs när man ställer i ordning en odlingsbädd.

Hur man ska förbereda Casuarina- och Eucalyptusplantor är av särskilt intresse för mig, säger Jeneveva de Fatima Ximenes. Båda sorternas träd finns i hennes by, men de har inte vårdats och förökats.

UNDP:s program för hållbart jordbruk syftar till uppmuntra - och lära ut - jordbruksmetoder i Östtimor, som upprätthåller ekosystemets produktivitet och också direkt bidrar till landets miljö-, ekonomi- och socialvälstånd.

En del av programmet har varit utbildningen av fler än 80 deltagare från en mångfald institutioner bland andra jordbruksministeriet, miljösekretariatet och nationella ideella organisationer. Deltagarna återvänder sedan till distrikten och blir utbildare, som den här kursen visar, som för sina nya kunskaper vidare representanter för byarna som i sin tur tar informationen tillbaka till sina samhällen.

Utbildningens sippringseffekt betyder att hållbara jordbruksmetoder används framgångsrikt i hela landet.

Många människor har börjat förbättra sina odlingsmetoder, säger utbildaren Felisberto Pereira Pinto. Ett exempel är i Ainaro, där åtskilliga människor nu effektivt terasserar sluttningarna och delar in sina marker i olika delar.

Pinto är också angelägen om att betona att nyckeln till hållbart jordbruk är integration:

Alla delar av den här utbildningen hör ihop. Människor måste börja bruka jorden med en holistisk plan för sina marker. Så de kan kanske ta en hektar och dela upp den i delar som ger skördar vid olika tidpunkter. Träd för virke (och olja när det gäller sandelträ), sedan grödor på kort siktig, till exempel majs, och så boskap och getter för mejeriprodukter och kött.

Omkring 60% av jorden i Östtimor sluttar, så jordbruk på en sluttning är nödvändigt. Utan terassering och dräneringssystem spolar de kraftiga regnen bort grödor och orsakar storskalig erosion. Avskogning och användningen av svedjebruk exponerar också marken. Det är nödvändigt att människorna tar itu med dessa frågor för att öka jordbrukets produktivitet och skydda sin mark från skador.

Paula Cruz är projektledare för UNDP-programmet. Hon säger att dessa deltagare nu kommer att kunna hålla kurser i sina sucos. De kommer också att kunna använda sin egen mark för att visa hur framgångsrika dessa metoder kan vara. Det bästa sättet att få ut budskapet är genom exempel.

En sådan deltagare, Victor de Deus Maia säger att byarna har ofta jordbruksvanor som är svåra att ändra. Det kommer att ta tid för människorna att anpassa sig. Men jag vill göra mitt bästa och visa människorna i min by att ädringarna är värda att göras.

Källa: Clare Santry, Media and Communications Officer, UNDP Timor-Leste Office, tel (+670) 331 2481 x2019, mobil (+670) 7245425, fax (+670) 331 3534, epost clare.santry@undp.org, webb www.tl.undp.org

25 - Om "Australien tvingar inte Östtimor med hot, säger Horta"

Kära läsare,
som huvudförhandlare för de samtal som resulterade i CMATS (Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea - Särskilda marina arrangemang i Timorsjön), kan jag säga att presidenten, med all respekt, inte är ärlig.

Att beteckna hur de australiska förhandlarna uppförde sig med hotfullt är faktiskt förmildrande. Läs bara Clearys bok Shakedown. Boken har sina brister när det gäller hans personliga bedömning av en del politiska figurer och andra personligheter i Östtimor, men i den här frågan har Cleary fått till det riktigt bra. Men det fanns möten, som han aldrig var med i men det var jag, det var extrem skolgårdsmobbning.

Jag hänför dessa yttranden nyligen till president Hortas diplomatiska natur.

Jose Teixeira

Östtimors president José Ramos-Horta säger att Australien inte tvingat hans nya stat med hot när det gäller olja och gas.

Faktiskt är det ibland tvärtom.

En del tror att Australien, när det gäller olja och gas i Timorsjön, tvingat Östtimor med hot, sade Ramos- Horta i ett tal i Sydneys universitet i torsdags.

Jag ifrågasätter det. Från min personliga inblandning i situationen har vi i stort sett fått det vi ville.

Om något, så tror jag att det ibland är Östtimor som mobbar Australien och ofta går det vägen, vi kommer undan eftersom vi har så många vänner i det här landet.

I ett möte med tidigare premiärministern Kevin Rudd i Canberra i måndags bad Ramos-Horta Australien ställa upp för Östtimor i dess dispyt om en gasanläggning i Timorsjön.

Östtimor vill att gas leds i rör till dess kust för att ge jobb, medan ett konsortium lett av Woodside vill undvika att gå via kusten genom en flytande plattform.

Källa: AAP

23 - Återblick på Timor

Bloggaren Tumbleweed in Space bloggade 2006 från Östtimor. Nu har hon inför en presentation gjort en återblick på sin tid i Östtimor. Läs hennes intressanta berättelse här ...

23 - Finansministern deltar i symposium i Finland

Finansminister Emília Pires, besökte Finland på inbjudan av den finske utrikesministern för att delta i en panel i ett förberedande symposium för det andra Utvecklingssamarbetsforumet.

Symposiet organiserades av den finska regeringen och Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd (ECOSOC - Economic and Social Council) i Helsingfors den 3 och 4 juni.

...

Emília Pires untyttjade också "tillfället att tacka regeringen och Finlands folk för deras fortlöpande stöd till och vänskap med Östtimorkommittén. Ert bidrag till vårt land avseende utbildning om mänskliga rättigheter, fattigdomsreduktion och särskilt för funktionshindrade har varit uppskattat", sade ministern.

...

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

22 - Parlamentskommitté återsänder förslaget till budgetjustering

I slutet av maj föreslog Östtimors regering en halvårsjustering av budgeten omfattande nya utgifter på 178 miljoner dollar (en ökning med 27 %) och ytterligare uttag på 309 miljoner dollar från oljefonden. Den begärde att totalt 811 miljoner skulle överföras från oljefonden, långt mer än de 502 miljonerna i beräknad hållbar inkomst. Parlamentskommittéer har hållit utfrågningar med regeringsrepresentanter och andra och deras slutsatser slogs ihop och förelades i parlamentets plenum den 22 juni a kommitté C (ekonomi, finanser och anti-korruption).

Kommitté C rekommenderade godkännande av bara 52,3 miljoner av de 178 miljonerna för nya utgifter föreslagna av regeringen. Kommittén rekommenderade också mot uttag av mer än den beräknade hållbara inkomsten från oljefonden och föreslog att Decentralized Development Package-projekt (PDD) ska hanteras av sina ursprungliga ministerier som investeringar, snarare än att bli överföringar under ministeriet för statlig administration. Kommitténs 38-sidiga rapport innehåller många andra kommentarer och rekommendationer.

När parlamentet börjar sin två veckor långa plenardebatt, borde kommitténs analys och rekommendationer vara brett tillgängliga enligt La'o Hamutuk. Därför har vi skannat rapporten och gjort en preliminär översättning till engelska. De finns på vår webbplats på adresserna:

Bakgrundsinformation, analys och budgetdokumenten finns här: http://www.laohamutuk.org/econ/OR10/10OR2010.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

21 - Utfattig kenyan blir vän med Östtimors president, vinner maraton

Dili. Vad är chansen för att man kommer utan ett öre , utan visum till ett land och sedan frå bo i presidentens hem och vinna ett maratonlopp?

Det är vad som hände kenyanen Philimon Rotichn, när han dök upp i det lilla sydostasiatiska landet Östtimor.

Rotich, 33, landade förra fredagen på den dammiga flygplatsen i Dili utan pengar att betala visumet om 40 dollar eller boende, när han upptäckte president José Ramos-Horta på flygplatsen.

"Det är guds vilja för jag har aldrig hälsat på presidenten i mitt land. Så jag belv glad över att se presidenten och hälsa på honom. Han bestämde sig för att be mig (komma) till sitt hem", berättade Rotich för Reuters på bruten engelska i måndags.

Rotich, som fick kännedom om Östtimors första maratonlopp på internet, vann den 42 km långa tävlingen i söndags och fick en guldmedalj och ett pris på 5.000 dollar.

"Det var hett och jag var också rädd för hundarna längs vägen", sade han.

Rotich sade att han inte tränat intensivt för tävlingen men beskrev sin seger som ett "fantastiskt ögonblick".

Två timoreser belade platserna två och tre omkring en minut efter segraren. Över 1.200 deltog i tävlingen, som var en del av firandet av självständighetsdagen, och av dessa kom hälften från utlandet. I damklassen vann australiskan Lucie Hardiman på 3:03:32. "Jag ska jobba för att många får reda på nästa års maraton, den här tävlingen kommer bara att bli större och bättre. Jag har sprungit maratonlopp över hela världen och det här var fantastiskt", sade hon. Nationalidolen Aguida Amaral kom trea i damklassen. Den 36-åriga tidigare flyktingen är en av få timoreser som deltagit i olympiska spel, i Sydney 2000 och Athen fyra år senare.

Maratonloppet var president Ramos-Hortas senaste sportidé efter förra årets premiärtävling på cykel Tour de Timor och en internationell fisketävling. De är alla delar av en plan att "bygga broar genom sport, att skapa fred i landet, att skapa broderskap mellan det här landet , vårt folk och människor världen runt", sade han.

Som ett av världesn yngsta länder kämpar Östtimor med fattigdom och arbetslöshet och siktar på att få fler turister med sportevenemang, dykning och sina stränder.

Källor: AFP och Reuters (reporter Tito Belo, skribent Olivia Rondonuwu, redigerare Sunanda Creagh och Miral Fahmy)

18 - Kopassus nye andreman hjälpte skapa milis i Östtimor 1999

TNI har befordrat den i USA utbildade översten Widyotomo Nugroho till ställföreträdande befälhavare för Kopassus. Nugroho deltog i IMET-kurser i underrättelsetjänst.

Masters of Terror (MOT), som felstavar hans namn Wioyotomo Nugroho, säger att han tjänstgjorde som chef för SGI:s underrättelsetjänst 1998 och kanske i början av 1999 i Östtimor, där han spelade "en aktiv roll när det gällde att organisera milisen". SGI-centra tjänstgjorde som tortyrrum under den indonesiska ockupationen.

James Dunn skrev i en rapport till FN att Nugroho "utövade ett nyckelansvar i TNI:s/milisens kommandostruktur och hans roll var mycket värre än för 23 år sedan. 'Milisvittnen påstår att han utfärdade order att döda. Är anklagad för sexuella attacker på timoresisk kvinna.'"

Allan Nairn sade till USA-kongressen den 30 september 1999 att "Nugroho, som var fältkoordinator för milisen under operationens första månader" var utexaminerad "från USA:s IMET- och underrättelseutbildning".

Det här är den fullständiga MOT-texten:

Överstelöjtnant Wioyotomo Nugroho
Befälhavare för Combined Intelligence Task Force (Satuan Gabungan Intelijen, SGI), Dili.
Enligt en rapport av David Jenkins var Nugroho i centrum för operationerna i Östtimor fram till omkring december 1998 eller januari 1999 med en aktiv roll i skapandet av miliserna.[1] En källa säger att han blev omplacerad till Jakarta tidigt 1999.[2]
SGI drev ett antal förhörscentra, som var mycket fruktade av östtimoresiska aktivister på grund av den tortyr de bedrev bland andra militära motaktioner. Nästan ingenting är känt om vem som bemannade SGI. Andra officerare nämnda som SGI:s befälhavare 1999 är överstelöjtnant Yayat Sudrajat och överste Anwar. Ytterligare en är kapten Siburian.[3]
Bakgrund
Wioyotomo Nugroho utexaminerades från militärakademin 1983 och man vet att han gått två utbildningskurser i USA betalade av IMET (International Military Education and Training), den första i underrättelsetjänst medan han var kapten, den andra möjligen i flygstrid.[4]
David Jenkins listar honom som 'Kopassus underrättelsetjänst', men med sin rank som överstelöjtnant är det mer troligt att han var underrättelsassistent hos Kopassus kommenderande general (Asintel Danjen Kopassus) snarare än befälhavare för Kopassus fjärde grupp (Intelligence/ Secret Warfare). Han kan ha haft denna tjänst utöver befälhavare för Combined Intelligence Task Force (Satuan Gabungan Intelijen, SGI) i Östtimor, en post som han tydligen upprätthöll sedan minst juni 1998.[5] Någon gång 1999 fick han en tjänst inom personalavdelningen i Kopassus.
[1] David Jenkins, 'Indonesian military s dirty tricks brigade unleashed on Timor', Sydney Morning Herald, 8 juli 1999.
[2] Tomas Goncalves intervju i Radio Hilversum, 6 oktober 1999.
[3] 'Fortilos: Apa yang harus dilakukan?', MateBEAN, 31 august 1999.
[4] David Jenkins, 'Indonesian military s dirty tricks brigade unleashed on Timor', Sydney Morning Herald, 8 juli 1999.
[5] 'Referendum bakal munculkan perang saudara di Timtim', Republika, 30 juni 1998.

Källa: ETAN:s blogg

17 - Macaubo avvek med 3 miljoner dollar från folkomröstningsprojekt

En medborgare från Macau har avvikit med pengar från finansministeriet till en summa av 3 miljoner USA-dollar, som ministeriet betalat honom för att utföra arbeten för ett projekt i folkomröstningspaketet.

Vice premiärminister Mario Viegas Carrascalao berättade det för journalister i onsdags (16/06) i parlamentsbyggnaden syftande på 3 miljoner från folkomröstningspaketet, som Fretilin tidigare offentligt hävdat gått förlorade inom finansministeriet.

Carrascalao förklarade inte för vilka arbeten ministeriet hade gjort dessa förskottbetalningar till Macaumedborgaren, men Carrascalao tillade att de förlorade tre miljonerna omedelbart hade ersatts av finansministeriet från den justerade budgetens tillgångar.

"De här medlen var verkligen förlorade, därför att någon kom från Macau, de betalade honom för att utföra arbeten, men senare flydde han och därefter tog de medel från folkomröstningspaketet för att betala", tillade Carrascalao.

Men Carrascalao sade att dessa uppgifter om någon från Macau som flytt med pengarna ännu inte hade publicerats i pressen och att det var därför, som han nu informerade journalisterna eftersom han inte vill ta ansvaret för det.

Tills nu har tidningen inte kunnat få information från ansvariga myndigheter.

Källa: Jornal Diario Nacional

16 - Bilder från Dili

Tokyo reporter har sammanställt några vackar fotografier från Dili. Se dem här ...

15 - Östtimoresiska flyktingar kan söka asyl utomlands

Den 14 juni 2010 sade östtimoresen Joao Quintao (57), pensionerad indonesisk sergeant, att de tusentals flyktingar från Östtimor, som lever i flyktingbosättningar i East Nusa Tenggara har dåliga levnadsförhållanden och är besvikna på regeringens politik. Quintao gjorde sina kommentare i flyktinglägret Tuapukan i Kupang.

Enligt Quintao finns det omkring 55.000 flyktingar från Öttimor, 11,000 familjer, som lever i Västtimor. Flyktingarna lever under dåliga förhållanden med en del barn som inte kan fortsätta sin skolgång och med brist på land att odla. Trots att regeringen byggt 11.000 hus för familjerna, så har de flesta enligt Quintao fallit ihop och aldrig varit lämpliga att bo i för att de inte hade badrum.

Quintao kritiserade den indonesiska regeringens beslut 2008 att ta ifrån flyktingarna deras flyktingstatus och sade att ett sådant beslut måste vara ett officiellt skriftligt tillkännagivande undertecknat av representanter för flyktingarna bevittnat av en representatnt för Förenta Nationerna.

Dessutom hävdade Quintao att om regeringen är besluten att säga att det inte längre finns flyktingar från Östtimor, så skulle tusentals söka politisk asyl i vänskapligt sinnade länder.

"Representanter för östtimoreserna i Belu, Kefamenanu och Soe har redan anslutet sig till denna plan", sade Quintao.

Den tidigare befälhavaren för en pro-indonesisk milis Eurico Guterres sade att dessa kommentarer bara var personliga synpunkter.

"Invånarna har ännu inte släppt något uttalande från ett officiellt forum. Vi kommer att diskutera alla dessa frågor under kongressen för tidigare östtimoreser i september", sade Guterres.

Källa: BBC Monitoring Asia Pacific/Kompas Cyber Media webbplats

14 - Pires frikänd i högre rätt

Appelationsdomstolen i Dili, Östtimors högsta juridiska instans, frikände också Angelita Pires, den dödade rebelledaren Alfredo Reinados älskarinna. Åklagarna hade överklagat frikännandet i Dilis distriktsdomstol, men det avslogs alltså. Bevisningen för att Angelita Pires skulle ha varit inblandad i attackerna mot president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gusmão den 11 februari 2008 är alltså otillräcklig enligt domstolen.

Källa: Adam Gartrell/AAP

09 - WHO:s goodwillambassadör för utrotning av lepra besöker Östtimor

Yohei Sasakawa, WHO:s goodwillambassadör för utrotning av lepra, kom till Östtimor den 19 maj för att stödja nationella ansträngningar att utrota denna sjukdom. Lepra, mänsklighetens äldsta kända sjukdom, är en av de få infektionssjukdomar som uppfyller de stränga kraven för global utrotning. Den är en avgörande orsak till varaktig invaliditet i världen och drabbar huvudsaklingen fattiga och marginaliserade människor. Om den inte behandlas, kan den leda till tilltagande och permanenta skador på nerver, vilket leder till förlust av känseln och förlamning av musklerna i händer, fötter och ansikte.

Programmet för utrotning av lepra har upptäckt och registrerat över 1.600 leprafall i Östtimor. Av dessa har omkring 85% botats. Alla distrikt har minskat fallen av lepra efter programmets start. Det är för närvarande 160 människor som får behandling. Oecusse-distriktet har landets högsta antal och andel fall i landet, även om de har minskat avsevärt mellan 2004 och 2009 från 52,5 till 6,5 per 10.000 invånare.

Källa: UNMIT

09 - Kampanj för 2010-års folkräkning startad

Informationskampanjen för 2010-års folk- och bostadsräkning startades den 14 maj. Genomförd av National Statistics Directorate med stöd av UNFPA ska kampanjen öka medvetandet om folkräkningen, som kommer att äga rum mellan den 11 och 25 juli. Medan andra länder vanligen genomför folkräkningar vart tionde år, har ändringarna i befolkningen i Östtimor sedan den första folkräkningen gjordes 2004, varit tillräckligt stora för att rättfärdiga en ny folkräkning i år. Preliminära result kommer att finnas i oktober.

Folkräkningen i siffror

Det här är de områden som kommer att täckas av folkräkningen 2010

Result av folkräkningen 2004:

Källa: UNMIT

09 - Peace Dividend Trust

Viqueque-matchning ger lokala arbetare mycket pengar

Läs den kompletta versionen på http://BuildingMarkets.org/blogs/timor (engelska).

I ett distrikt som Viqueque, kan det vara en riktig utmaning att göra affärer. Det är ont om mobiltelefoner, internet existerar i praktiken inte och resurser för affärsutveckling är sällsynta. Det gör lokaliseringen av varor och tjänster, som arbetare i Viqueque till en vidunderlig utmaning för ett byggnadsbolag som United General Construction (UGC) i Dili. Peace Dividend Trusts grupp i Viqueque hade förutsett sådana problem och därför skapat ett omfattande nätverk av små arbetsgrupper i hela distriktet.

När UGC kom med en förfrågan om arbetare för att reparera bevattningssystemet i Uatolari satt matchningsgruppen omedelbart igång sitt arbete. De samlade dessa arbetsgrupper för att förklara projektets detaljer och för att vilka grupper som var intresserade. Resultatet var att 105 arbetar från Viqueque-distriktet anställdes för projektet, deras sammanlagda löner uppgick till 45.630 dollar. I stället för att ta arbetare från Dili eller utlandet, vilket, det medges, hade varit enklare för UGC utan PDT:s matchningsgrupp, kunde pengarna förbli i projektets distrikt.

Och en arbetsstyrka är inte det enda PDT:s Viqueque-kontor kunde förse UGC med. Kontoret har också underlättat inköp av byggnadsfordon för UGC:s projektledare, Constantinho Soares de Carvalho. Redan har kontoret bistått med matchning av fem fordon till ett värde av totalt 13.000 dollar.

Matchningar som dessa belyser de behov landsbygdssamhällena har av utökade affärsnätverk och information. Utan matchningsgruppen förlorar firmor en värdefull tillgång, när de gör inköp.

Matchningsaktiviteterna kommer att avslutas i slutet av månaden, om inte begränsningen i finansieringen kan lösas.

Källa: Scott McCord

Tempo Semanal - presstopp

Östtimors president har skickat ett brev till Australiens ambassadör i Dili och bett AusAid att ompröva sin plan och behålla stödet till Peace Dividend Trust de kommande tre åren.

Igår skrev José Ramos-Horta i ett brev till den australiensiske ambassadören att "den övervägande delan av biståndet till Östtimor går till konsulter, studieresor, rapporter och rekommendationer".

Tempo Semanal har just sett en kopia av det tvåsidiga brevet, som Horta skickat till ambassadör Petter Heyward.

Källa: Tempo Semanal

Video: José Ramos-Horta om australiskt bistånd, PDT, etc

Se http://temposemanaltimor.blogspot.com/ eller http://www.youtube.com/TempoSemanal.

Tempo Semanal har några korta videoinspelningar med president Ramos-Horta, som kommenterar minskningen av bidragen till Peace Development Trust från AusAID och andra biståndsfrågor.

Källa: Tempo Semanal

07 - Timoresiskt båtköp kan få diplomatin i gungning

Två 43-meters kinabyggda patrullbåtar beväpnade med 30-millimeterskanoner kommer att tas i bruk i Östtimor den här veckan, vilket observatörer säger är ett slag i ansiktet på den australiska diplomatin.

Båtarna av 175-tons Shanghai-klass, konstruerade på 1960-talet, anlände till Östtimor vid en tidpunkt med spända relationer mellan Rudd-regeringen och fyrpartikoalitionen i Dili under ledning av den forne gerillakämpen Xanana Gusmão.

Östtimor köpte båtarna från ett kinesiskt bolag 2008 utan att rådfråga Australien, som hade flera hundra soldater stationerade i landet sedan 2006.

Ian Storey, en expert på Östtimors relationer med Kina, sade till The Age att Dili köpt båtarna för att "för Canberra demonstrera att de har andra alternativ när det gäller försvarssamarbete". Men Storey, medarbetare vid Institute of Southeast Asian Studies in Singapore, sade att han visste att båtarna skulle användas för fiskeövervakning "och i den bemärkelsen inte har något inneboende strategiskt vöre. Det betyder att det inte är någonting för grannländer att bekymra sig över".

Ett uttalande från Östtimors försvars- och säkerhetsministerium säger att båtarna, som i början kommer att bemannas av kinesiska besättningar medan timoresiska besättningar utbildas, kommer att kunna gå 1.000 kilometer och stanna till sjöss en vecka.

Försvarsminister Julio Tomas Pinto sade att båtarna var ett "brådskande" svar för att bekämpa olagliga aktiviteter i Östtimors ekonomiska zon.

Östtimors inköp för 28 miljoner USA-dollar (33,9 miljoner australiska dollar) av båtarna från Poly Technologies, ett dotterbolag till China Poly Group, ett försvarsföretag med nära band till den kinesiska militären, skapade kontrovers i det lilla landet. Regeringen gjorde köpet utan att genomföra en öppen anbudstävling.

Det kom vid en tidpunkt när Kina använde miljoner för att skapa ett ekonomiskt, diplomatiskt och strategiskt fotfäste i Östtimor av intresse att få tillgång till Östtimors olje- och gasreserver.

Observatörer i Östtimor tror att Australiens relation med Östtimor är den sämsta sedan landet blev självständigt 2002.

I flammande tal i jordbruksprovinserna de senaste veckorna har Gusmão attackerat Woodside Petroleums planer att bygga en flytande plattform för flytande naturgas ovanför multimiljarddollarfältet Greater Sunrise i Timorsjön. Timoresiska media hade citerat honom när han sade att timoreserna måste enas för att stoppa Australien från att stjäla deras tillgångar.

Gusmão hotar att stoppa Greater Sunrise-projektet om inte konsortiet leder gasen till en anläggning i Östtimor, vilket skulle främja ekonomisk utveckling, där de flesta lever i fattigdom.

Woodside uppskattar att Australien och Östtimor skulle dela på 32 miljarder dollar från en flytand plattform vid fältet. Dili-tidningen Tempo Semanal skrev att relationen mellan Canberra och Dili hade sjunkit nästan till en punkt, där den inte längre kunde tala med varandra. En talesman för försvaret avvisade igår kväll alla antydningar att Kina försökte avlösa Australiens försvarspartnerskap med Östtimor med orden att den australiska regeringen stöder ett samarbetande säkerhetssamfund och uppmuntrar Kinas engagemang som en ansvarig intressent.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age

06 - Fretilin: Parlamentskommitté frågar 'Vart har pengarna tagit vägen?'

Medlemmar av en parlamentarisk flerpartikommitté undrar: 'Vart har pengarna tagit vägen?' efter ett besök på byggplatsen för regeringens tungoljekraftverk för 260 miljoner dollar.

Regeringen har hittills betalat 22 miljoner dollar till entrepenören China Nuclear Industry 22nd. Likväl har medlemmar i parlamentets C-kommitté - ekonomi, finanser och anti-korruption - som inspekterade byggplatsen i Hera den 3 juni 2010 kommit tillbaka bekymrade över bristen på fysiska framsteg för projektet och ifrågasatte det hittills utbetalda beloppet.

C-kommitténs vice ordförande, Cecilio Camiha (CNRT), sade efter besöket: "De beräknade 22 miljoner dollar som betalats motsvarar inte de fysiska arbeten kommittén just sett här." (Timor Post 5 juni 2010)

Till journalister i Dili sade Fretilins parlamentariska talesperson Jose Teixeira (Fretilin) att Caminhas kommentarer visade att till och med regeringens parlamentsledamöter är bekymrade över detta enorma och kontroversiella projekts finansiella transparens. Projektet har gått igenom stormiga granskningar och omkonstruktioner, av vilka inga har varit transparenta.

"Bolaget som kontrakterats för att kontrollera kontraktet, Bonifica Consultants, har sagt till kommittén att 22miljoner dollar hittills har betalats ut, trots det så var kommittén efter besöket på platsen överens om att det hittills utförda arbetet inte avspeglar den utgiften. Så vart har pengarna betalade av regeringen agit vägen och för vad har regeringen betalat detta belopp?", frågade Teixeira.

Teixeira sade att de facto-regeringen hade ignorerat Fretilins parlamentsledamöters begäran om kopior av kontraktsdokumenten för att låta ledamöterna detaljgranska affären i enlighet med sitt konstitutionella mandat.

"Jag och andra kollegor i parlamenter har formellt lagt fram en begäran om kopior av kontraktet och konstruktionsdokument till finansministerna i april 2009, men till dags dato har vi inte fått något svar. Vår begäran från samma tid till ministeriet för infrastruktur om kopior av kontraktet och konstruktionsdokument och ministern för ekonomi och utveckling om dokument om miljögodkännande har rönt samma öde."

"När de facto premiärminister Gusmão skrev till parlamentet den 4 november 2009 och tillkännagav att projektet med begagnade tungoljekraftverk övergetts och ersatts med ett 'nya generatorer'-projekt, uttryckte Fretilin farhågor över den finansiella belastningen på Östtimors kassaskrin. Du kan inte upphäva ett kontrakt att köpa generatorer och sedan välja att köpa nya utan några kostnader för ersättning till entrepenören för förlusten. Genom att ignorera vår begäran om information försöker regeringen att på ett okonstitutionellt sätt hålla på information för att hindra parlamentet från att granska offentliga finanser."

"Gusmãos de facto-regering påstår sig ha genomfört en oöverträffad best practice i hantering av offentliga finanser, men alla från civilsamhället till internationella utvecklingspartner utom Världsbanken, som är delaktig i allt, vet att det motsatta är sant."

"Regeringen har hemlighållit kopior av kontrakten för tungoljekraftverket, patrullbåtarna från Kina och andra stora regeringskontrakt som aldrig varit föremål för offentliga anbudsförfaranden."

"Till och med detaljer om betalningar till pensionerade presidenter, premiärministrar, etc har hållits hemliga. Man kan inte ens få tillgång till information om vilka som är aktieägare i ett bolag som har fått ett kontrakt."

"Den här regeringen brister totalt i transparens och har gjort sitt yttersta för att undgå parlamentarisk och offentlig granskning av dess hantering av de offentliga finanserna, särskilt beträffande inköp. Det är tydligt av det som hänt med detta projekt, som nu ifrågasätts till och med av deras egna i parlamentet."

För ytterligare information kontakta Jose Teixeira (Fretilin) på +670 728 7080.

Källa: Pressmeddelande/Fretilin

04 - Sverigekänd Acehledare död

Indonesien. Grundaren av separatiströrelsen GAM i den indonesiska Acehprovinsen Hasan di Tiro avled på torsdagen, 84 år gammal. Under många år levde han i självpåtagen exil i Alby utanför Stockholm.

di Tiro avled av lunginflammation på ett sjukhus i Banda Aceh, bara en dag efter att landets polis- och säkerhetsminister besökt honom för att återge honom hans indonesiska medborgarskap.

Separatiströrelsen GAM (Gerakan Aceh Merdeka - Rörelsen för ett fritt Aceh) stred 1976-2005 för självständighet, en kamp ledd av di Tiro och GAM:s exilregering. I augusti 2005 enades GAM och den indonesiska ledningen om ett fredsavtal. När sultanättlingen di Tiro, sjuk och bräcklig återvände till Aceh i november 2008, möttes han av omkring 70.000 jublande anhängare.

Källa: TT-Reuters, Banda Aceh/DN

04 - Klimatsäkring av Östtimors vägar

När klimatändringar påverkar vägar så till den grad att stängning eller hot om försvinnande blir vanliga, borde klimatriskerna logiskt sett betraktas i reparationsprojekt. I ett försök är det just det som Östtimor och ADB lär sig göra.

Bakgrund

Östtimor svåra klimat - med torka, översvämningar och kraftiga vindar - har alltid varit dess vägars svåraste fiende. Med vägavstängningar, jordskred, vittringdr och sedimentering som vanliga resultat av klimathändelser, är det inte underligt att nästan hela Östtimors vägnät är i stort behov av reparationer.

2009 godkände ADB projektet Road Network Development Sector för att, bland annat reparera 230 kilometer riksvägar och utveckla ett underhållsprogram för vägarna.

Typiskt för ADB-projekt så vidtog en period intensiva studier och planering för att säkra att projektets resultat tillgodoser Östtimors behov och förväntningar. Halvvägs genom projektets förberedande tekniska assistans insåg projektgruppen en sak: klimatförändringar, om de ignorerades, skulle kunna skada projektets investeringar.

Projektet omfattar Östtimors kustvägar och de som går igenom mycket bergiga jordbruksbygder i det inre. Båda sorternas vägar är utsatta för ändringar i nederbörd och stormars och regns intensitet. Kustvägar riskerar också översvämningar på grund av stigande havsnivå. Eftersom klimatförändringar kommer att påverka dessa vägar på olika sätt, måste åtgärder för att minska riskerna också vara olika. För attbestämma de bästa skyddsåtgärderna genomförde projektgruppen en genomgång av klimatförändringar.

Utmaningar

Det första hindret var att få intressenterna att förstå behovet av denna genomgång. Hur kan klimatförändringar påverka vägar? Varför skulle Östtimor bry sig om anpassning, när det inte ens är en betydande utsläppare av växthusgaser? Detta var bara två av de många frågor som ställdes. Otaliga dialoger hjälpte intressenterna att inse och godta att klimatförändringar är ett globalt bekymmer.

En annan utmaning var att hitta de rätta klimatexperterna för att ingå i projektgruppen, som omfatta vägbyggnadsingenjörer, geotekniker och omvärldsspecialister samt byggnadsexperter och en transportekonom. Medan klimatförändringar har fått stor uppmärksamhet på senare år, har tillgången på praktiker, som kan konstruera klimatsäkra infrastrukturprojekt, inte hållit jämna steg med behovet.

Ansats

Att upptäcka vilka ändringar som väntas. Det första steget var utvärdera förväntade klimatförändringar i Östtimor. Projektingenjörer hade tidigare identifierat kraftiga regn, som den viktigaste klimatfrågan för vägbyggnad och det blev analysens fokus tillsammans med följande:

Med full kunskap om de inneboende osäkerheterna i förutsägelser om klimatförändringar, särskilt för ett land med lite data som Östtimor, använde utvärderingen flera olika metoder från uppifrån och ner (till exempel nedskalning av globala och regionala matematiska modeller av klimatändringar, analys av historiska data för Östtimor) till nerifrån och upp-metoder (till exempel diskussioner i fokusgrupper, bybaserade mätningar, fältobservationer av klimatändringar och mekanismer för att ta hand om sådant).

Att bedöma klimatets följder En del av utvärderingens resultat bådar varken gott för Östtimors vägar eller byar.

Till exempel vänts temperaturen stiga och heta dagar och värmeböljor bli vanligare. De skulle leda till upprepad och intensiv nederbörd, det vill säga våta stormar, som skulle resultera i ökade översvämningar, i första hand på grund av otillräckliga avloppssystem.

Översvämningar kommer att öka erosionen, som redan är ett allvarligt problem i Östtimor på grund av dess branta topografi och det kommer troligen att leda till att större laddningar av sediment spolas ner i avloppssystemet. Översvämningar skulle också kunna mätta beläggningar, vägbankar och underbyggnad och leda till ras.

Havsnivån väntas stiga i det 21:a århundradet liksom sannolikheten för och intensiteten av extremt höga vågor. Det skulle kunna betyda översvämningar och vågskador för lågt liggande kustområden och ska vägarna genom erosion av vägbankar eller mättnad av beläggningen.

Utöver dessa fysiska skador på vägarna kan klimatändringar också påverka den ekonomiska och social miljön. Till exempel skulle växlande temperatur, nederbörd och tillgång på vatten ändra jordbrukssystem, vilket kan leda till ändringar i volym och slag av trafik.

Resultat

Grundat på utvärderingsresultaten föreslog projektgruppen bland andra följande anpassningsåtgärder:

Projektets kostnader komemr att öka med omkring 10% på grund av dessa klimatsäkringsåtgärder. Men det kan inte förnekas att dessa åtgärder stärker projektet. På grund av genomgången av klimatändringar kommer de 230 kilometer väg, som projektet ska reparera, bli mindre sårbara för klimatändringarnas påverkan. Utöver detta kommer det varken att skada eller öka omgivningens sårbarhet och kommer att ge närliggande byar ytterligare förmåner. Som projektgruppen förmodar kan små investeringar i klimatsäkra vägprojekt leda både till avsevärda besparingar när det gäller framtida underhållskostnader och bidrag till fattigdomsbekämpning.

Projektdeltagare och experter på klimatförändringar i divisionen för Environment and Safeguards inom ADB:s Regional and Sustainable Development Department arbetar nu tillsammans för att utveckla en steg för steg-anvisning för klimatsäkring av infrastrukturprojekt. Eftersom världen redan erfar och fortsätter att uppleva effekterna av klimatförändringar, hoppas de göra utvärderingar av klimatändringar enklare och till slut som en del av projektarbetet.

Författare:

 1. Chen Chen, infrastrukturspecialist i ADB:s Pacific Operations Department
 2. Maria Christina Dueñas, Knowledge Management Officer i ADB:s Knowledge Management Center.

Källa: Asiatiska utvecklingsbanken - ADB

03 - Första titten på förslaget till halvårsbudget

Det här är en översättning av en förkortad och anpassad version av det som finns på webbadressen http://www.laohamutuk.org/econ/OR10/10OR2010.htm.

2010-års budgetuppdatering till 838 miljoner dollar.

Den 31 maj 2010 godkände ministerrådet en "orsamento rektifikativu", en ändring av budgeten i halvtid som ökar statsbudgeten med 27%, från 659.996.000 till 837.981.000 dollar. Den förelades parlamentet samma dag och regeringen hoppas att parlamentet godkännder den till den 14 juli.

Även om utgifterna bara har ökats med 178 miljoner, ökar den föreslagna ändringen uttaget från oljefonden under 2010 med 309 miljoner dollar, till totalt 811 miljoner. Ökningen ligger över den tiidigare beräknade nivån för möjliga uttag utan kapitalminskning på 502 miljoner och kommer att minska denna summa med omkring 9 miljoner dollar varje år i framtiden. Vår tolkning är att finansministeriet föreslår ett större uttag än nödvändigt för att fylla underskottet i 2010-års budget, så att de har en kontantreserv i fall 2011-års budget godkänns sent eller oförutsedda utgifter uppstår i slutet av året.

Se den ovan angivna webbplatsen för ministerrådets pressmeddelande med regeringens mål med budgetjusteringen liksom den föreslagna budgetjusteringen och andra dokument.

Budgeten innehåller många nya projekt och utgiftsökningar. La'o Hamutuk listar några av de största och intressantaste, men det finns många fler.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

03 - AusAID misslyckas att leverera till timoreser

För budgetåret 2008/9 hade AusAID (Östtimor) en budget på 93,9 miljoner australiska dollar (AUD). För budgetåret 2009/10 hade AusAID en budget på 117 miljoner. Men de kunde bara använda 94,7 miljoner. Det betyder att de inte använde 20% av de medel de hade för utvecklingsaktiviteter i Östtimor. Det är 22,3 miljoner AUD. Enkelt uttryckt är det 1,7 miljoner AUD per distrikt. Det är mycket pengar i Östtimor.

Som ett result av AusAID:s misslyckande med att leverera, har budgeten för 2010/11 skurits ned från 117 miljoner AUD till 102,7 miljoner AUD. AusAID:s inkompetens har kostat de fattiga timoreserna 14,3 miljoner AUD. Det är minst en kinesisk patrullbåt. Men å andra sidan har de fattiga timoreserna inte förlorat pengarna. Australiska konsulter har förlorta pengarna.

Vad är problemet? Är Australien förargat på Östtimor på grund av frågan om Timorsjön? Kanske, men dessa budgetar bestämdes före det nuvarande grälet. Minskar den australiska biståndsbudgeten på grund av den finansiella krisen? Nej, i själva verket fördubblas den globalt från 4 miljarder AUD till 8 miljarder AUD de kommande åren. Är det för att AusAID inte vet hur de ska använda pengarna i Östtimor? Det tycks så. Det är inte överraskande eftersom AusAID inte hade någon landstrategi från 1999 till 2009. Men nu har de en. 10 år efter att de anlände. AusAID:s webbplats berättade för sex månader sedan för oss att den skulle översättas till tetum och portugisiska, men den stora australiska regeringsapparaten tycker att det är svårt att få fram några dollar för översättning.

Tempo Semanal kommer att granska landstrategin och de fakta den grundar sig på de kommande veckorna. AusAID leds av Ali Gillies, Jemal Sharar, Darian Clarke och Jeff Prime. Tempo Semanal har inte träffat någon av dem, men hoppas att försöka få träffa dem de kommande veckorna, när vi försöker att förstå det hela.

Källa: TEMPO SEMANAL

01 - Oecusse och den indonesiska gränsen

Den här rapporten publicerades för nästan två veckor sedan, men tycks inte ha nämnts i listan. Sammanfattningen finns på tetum, portugisiska och indonesiska på ICG:s webbplats. För närvarande finns den fullständiga rapporten bara på engelska. Du kan läsa den här ...

Sammanfattning

Indonesien och Östtimor har tio år efter det indonesiska styrets slut i den tidigare provinsen gjort mycket för att normalisera relationerna, men den goda viljan mellan huvudstäderna motsvaras ännu inte av fullt samarbete vid gränsen. Kostnaderna är störst i Oecusse, Östtimors isolerade enklav i indonesiska Västtimor. Förhandlare har hittills misslyckats med att komma överens om två avsnitt av Oecusses gräns, varför risken att små lokala dispyter kan politiseras och eskalera till större konflikter finns. Utan en slutlig gränsdragning har åtgärderna för att förbättra hanteringen av den läckande gränsen gått i stå. Initiativ för att uppmuntra utbyte och minska enklavens isolering har förblivit ogenomförda. När banden mellan de två länderna stärks, borde de prioriterade denna oavslutade fråga. Att lämna den olöst kan bara främja brott, korruption och risken för konflikt.

Säkerhetshotet mot Oecusse och dess 67.000 invånare har minskat kraftigt efter självständigheten. Medan de olösta gränsavsnitten förblir katalysatorer för tillfälliga spänningar, har inte något våld ägt rum de senaste åren. Lösning av gränsfrågan kräver både nationell och lokal insats. Regeringen måste arbeta med förnyad brådska för att lösa de återstående omstridda avsnitten. Oavsett hur gränsen dras kommer några att vara missnöjda. För att mildra missnöjet borde lokala arrangemang för aktiviteter över gränsen främjas. Utan sådan flexibilitet kommer långvariga lokala dispyter att befästas med risk för eskalering till aktiv konflikt.

Utöver säkerhetshoten står de två länderna inför en rad utmaningar när det gäller rörelsen av personer och gods över gränsen. Även om enklaven har förblviit politiskt avgränsad under åtskilliga hundra år, så är familjebanden över gränsen starka. Människor korsar regelbundet gränsen för bröllop och begravningar. En delar brukar till och med jord i det andra landet. Isolerade från resten av Östtimor är befolkningen beroende av billiga varor från Indonesien.

Informella arrangemang har underlättar rörelserna av varor och människor i avsaknad av ett hållbart system, som skulle främja snarare än kriminalisera lokal trafik, men sätts ofta ur spel, när spänningen stiger, vilket ökar Oecusses sårbarhet. Båda länder upprättar civila myndigheter för att hantera gränsfrågor, som kan bidra till att tillgodose lokala intressen på medellång sikt, men det kommer att ta månader om inte år. Olösta ansvarsfrågor för våldet i samband med folkomröstningen 1999 och den följande storskaliga flyktingvågen över gränsen är utmaningar som är mer politiska än säkerhetsmässiga. Deras lösning är en förutsättning för enklavens långsiktiga stabilitet.

Medan Oecusses existens ifrågasattes under åren efter självständigheten - huvudsakligen av utländska observatörer - underskattade sådana bekymmer den starka känslan av timoresisk identitet i enklaven och överskattad hotet från tidigare milis från den indonesiska eran på andra sidan gränsen. Investeringar från centralregeringen har ökat, vilket sänder signaler om Dilis ansvar för enklaven. Även om de välkomnas av invånarna, så startar sådana insatser från en låg nivå. Infrastrukturen har förblivit svag, tillgången till information begränsad och förmågan att tillhanahålla samhällstjänster låg. Landsomfattande decentralisering skulle ha gett det här distriktet autonomi för att besluta om en del av sina egna gränsöverskridande frågor, men processen har gått i stå på den nationella nivån. Östtimors ledarskap borde begrunda en frikoppling av Oecusses regional utveckling från gränsfrågorna och undersöka sätt tillhandahålla medel och finansiering för att främja direkt samarbete över gränsen.

När Indonesien och Östtimor arbetar med att bli goda grannar, borde de fokusera på konkreta handlingarn som förbättrar livet för människorna och minskar risken för konflikt på bägge sidor av gränsen. Även om en indonesisk doktrin som innebär betydligt mindre säkerhetsstyrkor vid gränsen är osannolik inom den närmaste tiden, borde demilitarisering av gränsen förbli på dagordningen som ett långsiktigt mål, som verkligen skulle avspegla normala relationer. Omedelbara åtgärder som borde vidtas omfattar:

Jim Della-Giacoma, South East Asia Project Director, International Crisis Group (ICG)
Menara Thamrin Suite 1402, Jl. M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250, Indonesia
epost jdella-giacoma@crisisgroup.org, tel +62-21-3983-0303, fax +62-21-3983-0304, mobil +62-811-100-7806
webb www.crisisgroup.org

Källa: Asia Briefing No104 20 May 2010

Maj

31 - Östtimor kräver rättvisa fördelar av Greater Sunrise

Vi sammanfattar här nedan ett uttalande av statssekreteraren och talespersonen för Östtimors regering Ágio Pereira.

Östtimors regering bekräftar att en rörledning från Greater Sunrise är den enda framkomliga vägen för utnyttjande av dess resurser. En rättvis fördelning av inkomsterna mellan de två länderna Australien och Östtimor och deras folk är ett oavvisligt krav för den gemensamma utvecklingen.

Woodside och dess partner kan bara gå med och hjälpa de två länderna att genomföra en policy för Timorsjön när och om de, som operatörer, fullt ut förstår, godtar och följer de övergripande principerna i de gällande traktaten. Auktoriserad borrning efter olja och gas och dess behandling ska främja långsiktiga investeringar i territiorierna och Östtimors och Australiens folk och inte bara Australiens.

De internationella överenskommelserna gällande Timorsjön privatiserade inte det gemensamma havet och arvet, vilket betyder att Timorsjön inte, och aldrig kommer att, drivas privat.

Det finns en rapport som presenterar två scenarier:

 1. Scenario A - rörledning från Bayu-Undan till Darwin och en flytande anläggning för Greater Sunrise
 2. Scenario B - tå rörledningar till Darwin från Bayu-Undan och Greater Sunrise respektive.

En rörledning till Östtimor ingick inte eller utvärderades int.

En ekonomisk studie av de två alternativen anger att rörledningen från Greater Sunrise till Darwin, skulle ge betydande ekonomiska fördelar jämfört med en flytande anläggning. Av detta kan man dra slutsatsen att en rörledning till Östtimor skulle ge landet stora fördelar.

En enkel sanning: Woodside har valt den största kommersiella fördelen för Woodside och JV-partnerna. Östtimor, ett fattigt land starkt beroende av oljeinkomster - mer än något annat land, kan inte och kommer inte att ansvara för att godta en så hög osäkerhts- och risknivå (som en flytande anläggning skulle innebära).

Östtimor har klart uttryckt att det kommer att finansier en ny teknologi till förmån för storföretags framtid eller bidra till deras kommersiella fördelar och samtidigt skada resursägarnas intressen. Inte heller kommer Östtimor att gottgöra kostnader för ny teknologi, som inte leverar någon av de "fördelar i efterföljande processer" som Östtimor, berättigat, kräver den här gången.

För mer information var god kontakta Àgio Pereira, +670 723 0011, agiopereira@cdm.gov.tl eller govtlmedia@gmail.com.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

31 - Försvars- och säkerhetsministeriet tar emot två patrullbåtar

Som en del av Östtimors strategiska utvecklingsplan har regeringen köpt två patrullbåtar av klass Shanghai III från Folkrepubliken Kina. Statssekreteraren för försvar förklarade en del frågor om detta inköp i en intervju för radioprogrammet "Goodbye Conflict, Welcome Development".

Enligt Júlio Tomás Pinto har dessa fartyg i uppdrag att patrullera Östtimors territorialvatten. Bevakningen av dessa vatten är ett nödvändigt och snabbt svar för att stävja olagliga aktiviteter, som har konstaterats i kustområden. Östtimors ekonomiska zon har kränkts av olagliga aktiviteter och med dessa sjöpatruller är avsikten att direkt bekämpa det olagliga fiske, den trafficking och smuggling bland andra aktiviteter, som har registrerats.

De två båtarnas uppdrag är en del av den nationella försvarspolitik, som regeringen har utvecklat de senaste åren. Örlogsbasen i Hera kommer att hysa dessa båtar, som kommer att tjänstgöra i sjöpolisen och örlogsflottan.

Affären kostar 28 miljoner dollar och betalningen delades upp i fem delar. Kostnader togs upp i budgetarna från 2008 till 2010.

De här båtarna har kapacitet att patrullera landets kuster med en räckvidd på 700 sjömil och operera under en vecka till sjöss utan stöd från land. De är utrustade med avancerad radarteknik och bär försvarsutrustning.

När statsekreteraren tillfrågades om valet av Kina, så svarade han att kontraktet avslutades med Kina därför att de gav de bästa villkoren när det gällde fartygens konstruktion och underhållsutbildning för unga och militärer, så att de framtida reparationerna kan göras i Östtimor.

Besättningen fortsätter utbildningen inom vårt territorium och den portugisiska marinen samarbetar med den nationella marinen i förberedelserna och den fortsatta utbildningen av F-FDTL:s örlogspersonal.

Om flottans framtid sade statssekreteraren att "framtiden är på havet. Framtiden går genom införskaffandet av fler fartyg för att öka flottan för att säkra patrulleringen av hela kustområdet och ett effektivt försvar av våra maritima tillgångar".

Den officiella invigningscermonin kommer att äga rum den 11 juni med deltagande av höga officerare från F-FDTL, presidenten, premiärministern och regeringsmedlemmar.

Invigningen kommer att fortsätta den 12 juni med ett seminarium om nationellt försvar. Länder som Singapore, Australien, Portugal och Indonesien kommer att vara representerade. Det blir ett unikt tillfälle utbyta erfarenheter och kunskaper mellan länder som står inför samma problem som Östtimor.

Källa: http://timor-leste.gov.tl/?p=3133&lang=en&n=1

24 - Gusmãos 33:e SDP-möte

I underdistriktet Soibada i Manatuto-distriktet höll permiärminister Xanana Gusmão det 33:e mötet om förslaget till en nationell strategisk utvecklingsplan (Strategic Development Plan - SDP).

Källa: Östtimors regering

24 - Ung man dödad av krokodil

En ung man vid namn Adeo hittades död i floden Welada i Tiro i underdistriktet Fatuberlihu i Manufahi, efter att ha blivt angripen av en krokodil, när han fiskade i floden tillsammans med tre vänner.

Källa: Radio Televisaun Timor Leste (sammanfattning av Alberico Junior/Timornewsline)

20 - Lite Östtimorhistoria på Youtube

Lyssna på den amerikanska journalisten Amy Goodman, som var med vid Santa Cruz-massakern den 12 november 1991, när hon berättar. Klicka här.

20 - Fina filmbilder

Du kan se en del fina filmbilder i ett kort, 3 minuter, TV-reportage från Östtimor, som den arabiska TV-kanalen Al Jazeera gjort. Klicka här ...

Källa: aljazeera.net/englis

09 - Panik efter jordskalv i Aceh

Indonesien. Panik bröt ut i den indonesiska provinsen Aceh idag, när ett kraftigt jordskalv skakade marken i flera minuter. Många flydde från kustområdena mot inlandet med alla transportmedel de kunde hitta. De lokala myndigheterna utfärdade en tsunamivarning, men den drogs tillbaka efter ungefär en och en halv timme.

Trots att skalvet uppmättes till magnituden 7,4 på Richterskalan, åstadkom det inga allvarliga skador.

Källa: TT-AFP/Dagens Nyheter

04 - Om Media har fått gäng och säkerhet om bakfoten

Kära läsare,
jag tänkte låta det här meddelandet passera utan kommentar, men tänkte sedan att det skulle vara oärligt mot mig själv att inte svara.

Viss balans måste till i denna fråga.

Det finns en ganska stor mängd kriminellt beteende i Östtimor som inte rapporteras; det kommer aldrig till kriminalstatistiken därför att det het enkelt inte rapporteras. Som ombudsmannen för mänskliga rättigheter och rättsväsende sade i sitt tal vid omvalet, så har hans kontor mottagit fler än 1.000 klagomål om brott mot de mänskliga rättigheterna frå östtimoresiska medborgare, de flesta av dem avseende polisvåld.

Polisen själv underrapporterar eller rapporterar inte alls många händelser.

Vi i det nationella parlamentet har inte tillgång till säkerhetssammanfattningar utom de tvättade versioner som blir pressmeddelanden. Som en av ledamöterna i den tillämpliga parlamentskommittén har jag frågat efter dem, men blivit nekad tillgång till dem.

Vi måste få bukt med realiteten av en våldskultur som genomsyrar vår kultur, sammansatt av den traumatiska historien och bristen på kliniskt stöd för traumafall.

Rivaliserande kampsportgäng är representerade i polisen och krig om territorier med polisen inblandad är väldokumenterade.

Det finns välkända ledare för kampsportgäng som nu är medlemmar av den nuvarande de facto-regeringen. Det är knappast troligt att de kommer att underblåsa våld, medan de sitter med makten, som de gjorde 2006 och 2007, men de nuvarande fraktionerna inom den regerande koalitionen har gett upphov till indikationer att mycket väl skulle kunna dyka upp igen, när spänningarna växer inom den splittrade regerande koalitionen.

Som Tempo Semanals videorapport, som kan ses på länken http://www.facebook.com/video/video.php?v=1351774446112, visar är gängvåld fortfarande en allvarlig fråga och inte en isolerad händelse.

Vänner som bor i Ai Mutin i Osindo-området berättade om en ökning av våldet de senaste månaderna kopplat till politiker i de regerande partierna, som har resulterat i materiella skador och skrämsel mot befolkningen.

Regeringens egen reaktion på de så kallade påhittade ninja-händelserna visar på lögnerna i dess egna pressmeddelanden. Det är orimligt att hävda bägge förhållandena, att det finns så mycket kriminellt beteende i de två gränsdistrikten att en gemensam operation mellan polisen och armén med automatgevär var nödvändig, men å andra sidan rena läget som de gjorde i meddelandet om ämnet. På liknande sätt är den pågående polisinsatsen för att leta efter illegala beväpnade grupper i Ermera-distriktet starkt i händelserna som ledde till premiärministerns så kallade offentliga rådslags-tur där.

Vi borde inte överdriva förekomsten av kriminelllt våld, särskilt gäng-/kampsortsgäng-relaterat, men vi borde inte förminska det på det vilseledande sätt, som pressmeddelandet från de facto-regeringen försöker.

Lämpliga och proportionella samhällskänsliga svar som är hållbara borde ges för att bekämpa de utbrott av kriminellt uppträdande som uppstår.

Som opposition har vi företagit oss att säkra att lugn och stabilitet råder. Av det skälet har vi uteslutit offentliga demonstrationer som ett sätt att uttrycka det offentliga missnöjet, som är mycket utbrett, med försämringen av grundläggande service och utbredd korruption. Saker kan lätt snabbt bli ohanterliga.

Inte heller kommer vi att mot den nuvarande de facto-regeringen handla, som de nu styrande grupperna handlade mot oss 2006, genom att utnyttja motsättningar och missnöje inom polisen för kortsiktiga politiska vinster genom att skapa politisk instabilitet. Vi har gett och fortsätter att ge vårt samförstånd till att stärka denna splittrade och ömtåliga institution, medan vi utövar vårt ansvar genom att kräva ansvar från dem skulle och ska ställas till svar. En professionell polis orienterad mot samhällsarbete, som respekterar mänskliga rättigheter, är också vårt mål. Olyckligtvis går trend i motsatt riktning, men det kommer vi att rätta till, när vi återväljs till regeringen.

Oberoende forskare borde inte utsättas för sådana obefogade attacker som Scamburys i regeringens pressmeddelande. Jag är kanske inte överens med honom, men jag respekterar hans rätt att uttrycka det, är hur jag bäst skulle formulera det. Det gäller särskilt när det är oberoende akademisk forskning. Regeringen borde inte vara så känslig när det gäller sådan publicerad forskning, men borde försöka dra lärdom av den. Det är olyckligtvis symptomatiskt för känslan av desperation på grund av den nuvarande härskande gruppens krånglande och splittrade vanstyre att allt för ofta tillgriper sådana attacker.

Olyckligtvis är det också typiskt för den sorts småaktiga beteende, som vi har kommit att förvänta oss av dem som uttrycker en annan mening än de facto-regeringen. Det visar sig i premiärministerns tal vid DID-konferensen förra månaden, när han angrep utveclingsparterna för alla våra plågor. De är ansvariga för mycket, men inte för alla våra plågor. Det har funnits andra incidenter med sådana attacker, inklusive en feg attack i parlamentet av premiärministern mot Charles Scheiner under debatten om 2009-års tilläggsbudget gällande tungoljekraftverket, som premiärministern till slut tvingades att backa ur.

Var glada! Strävar vi inte efter att bygga en pluralistisk demokrati i Östtimor?

Men jag är räddför att vi kommer att se mer av detta slag de kommande månaderna.

Jose Teixeira

Källa: Jose Teixeira (Fretilin)

Media har fått gäng och säkerhet om bakfoten

Statssekreteraren för ministerrådet, talesperson för Östtimors regering, Ágio Pereira

Díli, 2010-05-03. Det är välkänt att Östtimor har en av de lägsta brottsligheterna per capita i världen. I januari 2010 hade det per vecka rapporterade antalet brott minskat till 87 från 97 och allvarliga brott hade minskat med en tredjedel. Sedan 2007 har Östtimor berömts för konsolidering av säkerheten, genomförandet av program för social återhämtning för de mest utsatta och snabb ekonomisk tillväxt, som har placerat Östtimor som en av de tio snabbast växande ekonomierna i världen.

När generalsekreteraren talade om Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor i januari 2010 sade han att Östtimor är säkrare och stabilare idag än för tre år sedan. Antalet olagliga vapen är litet och brottsligheten har varit relativt liten. Under den senaste tiden har inga fall av mer omfattande oroligheter noterats varken i Díli eller distrikten.

Den 22 april 2010 sade FN:s polischef Luis Miguel Carrilho till FN:s nyhetstjänst att Östtimor är nu ett säkert land med låg brottslighet. Restaurangerna i huvudstaden och den största staden, Díli, är livliga och man kan se människor njuta av sina dagliga rutiner.

Enligt alla rapporter har den gradvisaa överföringen från UNPol till PNTL (Polícia Nacional de Timor-Leste) varit framgångsrik och FN har rapporterat inga mätbara ökningar av brottsligheten rapporterad från de distrikt i vilka den nationella polisen, Polícia Nacional de Timor- Leste (PNTL) hade återupptagit det primära ansvaret för polisarbetet.

James Scambary, en forskare bosatt i Australien, nyligen citerad i media som en expert på Östtimor, berättar något annat. Den 31 mars rapporterar han i en essä för Inside Story Slagsmål, sporadiska men tidvis intensiva, ibland med över 300 deltagare, äger rum i åtta bostadsområden runtom staden (Dili) (ingen källa angiven).

Scambarys stycke gav upphov till två andra mediarapporter, Mean Streets, The Australian, 17 april 2010 och Why East Timor has declared war on Ninjas, Time Magazine 22 april 2010. Ingen av de tre artiklarna innehöll någon aktuell statistik eller officiella kommentarer från regeringstjänstemän eller internatinella myndigheter i Östtimor. Enligt Scambary så iscensätts våldsamma dispyter av de olika delarna av ett femtontal kampsportsgrupper, som tillsammans har uppskattningsvis 90.000 medlemmar. Det landsvida massdeltagande i dessa grupper har gjort dem till en destruktiv kraft i det timoresiska samhället och deras konflikter sprider sig igen.

Hans uttalade motsäger inte bara aktuella säkerhetsrapporter från Östtimor och den allmänna naturen och definitionen av Östtimors gäng utan också hans egna och hans källors fältstudier.

2006 fick Scambary av AusAID i uppdrag att utföra en enmåndader fälstudie i landet: A Survey of gangs and youth groups in Díli, Timor-Leste. I en 27-sidig rapport grundar han sina slutsatser på intervjuer med 26 grupper, åtta bibliografiska källor, alla referenser daterade mellan 1999 och 2006, en av dessa är en Världsbanksrapport från 2005, Timor-Leste: Youth Social Analysis Mapping and Youth Institutional Assessment (Ostergaard 2005).

Ostergaard härleder sina data från intervjuer med sex grupper. Hennes slutsatser: Det finns 15-20 kampsportgrupper. … Antalet registrerade medlemmar är antagligen omkring 20.000. Uppskattningar av antalet icke-registrerade medlemmar är mycket större, över 90.000, vilket jämfört med det totala antalet ungdomar, manliga och kvinnliga, som är omkring 230.000, indikerar att antagligen omkring 70% av de unga männen är aktiva i en kampsportgrupp. Intervjuade människor säger att alla unga män är med i en grupp; det är en del av den manliga timoresiska identiteten.

De flesta organsiationerna var aktiva under motståndsrörelsen, och självförsvar var en del av strategin att bekämpa den indonesiska ockupationen. Sedan självständigheten har det funnits ett behov av att omdefiniera självförsvarsrollen till en rent sportslig aktivitet. Organisationerna har lyckats med detta i olika omfattning, men bland dem vi mött var angelägenheten att fokusera på sport, formella turneringar, internationella tävlingar och erkännande och att undvika att bli en del av det politiska systemet eftersom detta kan hindra deltagande i internationella tävlingar. Bara en av organisationerna, Kmanek Oan Rai Klaran (KORK), är aktivt förknippad med det regerande politiska partiet Fretilin. Det är den enda organisationen som inte har några internationella förbindelser och förebilder, eftersom den försöker etablera en nationell kampsport.

Scambarys nyckelresutat i A Survey of gangs and youth groups in Díli, Timor-Leste stödjer Ostergaards slutsatser:

Existensen av hundratals olika bairro- (by-)ungdomsgrupper, som alla på olika men positiva sätt försöker att engagera och ena sina grupper genom kollektiva, socialt orienterade aktiviteter. Dessa grupper är väsentligen frivilliga, lokalt baserade ideella organisationer och representerar viktiga byggblock för framtida försonings- och återuppbyggnadsprogram och som levande engagemangsställen med marginaliserad ungdom.

Som den här studien konstaterade är det omöjligt att generalisera om dessa grupper, som omfattar ett brett spektrum från små, informella grupper av unga män, som för det mesta bara spelar gitarr och dricker, hårt sammanhållna, organiserade ungdomsgrupper med sammanhängade mål och en rad sportsliga och samhällsaktiviteter till stora organiserade etniskt baserade kriminella gäng. Om hotet av våld skriver Scambary:

Dessa anspråk på icke-inblandning i våldet tycktes äkta hos alla intervjuade grupper, bara tre hade ett dåligt rykte i grannskapet och bara en av dessa grupper kunde sägas vara inblandad som grupp. Utan en mera grundlig utredning, kan man bara dra slutsatsen alla i en del grupper och några i alla grupper var skyldiga till inblandning i det pågående våldet.

Scambarys uttalande är tvetydigt och inte påtagligt grundat på empiriska data eller uttömmande statistik. Alla data presenterade 2010 refererar till information insamlad fyra till fem år tidigare. Ingen av studierna (Scambary and Ostergaard) avspeglar informationen presenterad i de tre artiklarna från den 31 mars, 17 och 22 april. 2009 gavs en andra publikation ut: Groups, Gangs and Armed Violence (Grupper, gäng och väpnat våld), som grundats på forskning utförd av James Scambary, som har forskat om timoresiska gäng sedan 2006.

Författarna konstaterar Den outtröttligast och allsidigaste ideella processen för att speciellt hantera gängs och kampsportgruppers våld har Action Asia/Hak Associations utbildningsprojekt för kampsportgrupper hittills varit. Två medlemmar (en äldre, en yngre) från vardera av de nio viktigaste aktiva kampsportgrupperna valdes för att delta i en kollektiv ettårig fredsskapande kurs. En del av kursen omfattade ett besök i Filippinerna, där de träffade nyckelgrupper, som har spelat en roll för att främja fredsprocessen och icke-våld i det landet, också fängslade gängmedlemmar, solidaritetsgrupper och filippinska arméofficerare. Även om en av de stridande nyckelgrupperna, 7-7, inte var med från början, så deltog de i det sista kursavsnittet och slöt därefter en fredspakt med PSHT.

Scambary, en representant för Asia Action group och en representant från HAK, var de enda citerade deltagarna i de tidigare nämnda artiklarna; en mycket väl koordinerad agenda presenterad för pressen av de tre.

Det ska noteras att dagliga säkerhetsgenomgångar är väl tillgängliga och att information kan fås från regeringen, relevanta ministrar, Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor (United Nations Mission in Timor-Leste), UnPol [FN-polisen] och de många andra internationella organisationer som är delaktiga i uppföljningen av säkerheten i och framstegen hos landet. Frågan kvarstår fortfarande varför de tre skribenterna föredrog att utelämna de centrala källorna för verklig aktuell och noggrann information.

Statsekreteraren Ágio Pereira sade Östtimor har vant sig vid svaga externa analyser; vi har nu fler än 3.635 rapporter skrivna av internationella aktörer med motstridiga data, förlegade källor och åsikter förmedlade som fakta.

Vi är också medvetna om att människor och organisationer har en agenda att främja sina egna intressen, att rättfärdiga sitt fortsatta arbete i landet eller kanske att främja en tredje parts agenda vars frästa intressen skulle stödjas av att Östtimor står inför risken för sin suveränitet; tråkigt nog avspeglar detta inte landets tillstånd i maj 2010. Kommentarer som denna tjänar inte statens eller Östtimors folks intressen och inte heller bidrar de till utvecklingen av vårt land, vilket skulle vara det grundläggande syftet för alla inblandade i utvecklingsprcessen.

Den sista serien artiklar var djupt stötande för vårt land, vår regering, statens institutioner, Östtimors folk och alla de internationella aktörer, som på ett positivt sätt har bidragit och deltagit i konsolideringen av fred och stabilitet. Genom att utesluta vårt deltagande i analysen, blev det en grovt missledande och felaktig bild av landets tillstånd.

För mer information var god kontakta: Ágio Pereira, +670 723 0011, epost agiopereira@cdm.gov.tl eller govtlmedia@gmail.com webbplats, www.timor-leste.gov.tl

April

27 - Vad är problemet med bistånd?

Den 9 och 10 april möttes sju av världens fattigaste länder i Östtimor för att diskutera hur rika biståndsgivare misslyckas med sina försök att ge bistånd. De kallar sig själva g7, som en parodi på det mer välända G7 (bestående av Förenta Staterna, Japan och andra rika länder), och diskuterade hur biståndet skulle kunna förbättras.

Östtimors president José Ramos-Horta skällde ut givarna för att de tror att de inte kan göra fel. En studie förra året visade att över 8 miljarder dollar i bistånd hade förbrukats i hans land - Asiens fattigaste - sedan 1999. Han skämtade att om det gått till vanliga timoreser skulle alla varit filosofie doktorer. Men han medgav att korruptionen hade ökat i Östtimor och antydde att biståndsmisslyckanden verkar i bägge riktningarna.

Det mesta av biståndspengarna kommer till syvende och sist från västs skattebetalare, även om det ändras när länder som Kina blir engagerade. Borde alltså ledarna för g7-länderna bara vara tacksamma och inte bita den hand som matar dem?

Faktiskt inte. Västs skattebetalare vet inte alltid eller bryr sig inte om bistånd, som deras regeringar ger. De är i allmänhet mer välinformerade om engångsgåvor som reaktion på katastrofer eller hungersnöder, känt som "katastrofhjälp". Dessa går ofta till särskilda välgörenhetsorganisationer eller ideella organisationer, liksom Oxfam, som tillhandahåller mat, tak över huvudet och medecinsk hjälp.

Den här sortens "brandkårsutryckningar" ifrågasätts inte, även om de kunde behöva vissa justeringarn, som man sett i Haiti där många utblotta jordbävningsoffer väntade i dagar och veckor på att få hjälp. Mera kontroversiellt är "utvecklingsbistånd" som ges av välmående länder till fattigare i form av lån eller bidrag från en regering till en annan eller kanaliseras genom Världsbanken med utmanande räntor.

Utvecklingsbistånd syftar till att hjälpa länder att avskaffa fattigdom, men har enligt mångas förmenande gjort lite för att förbättra den ekonomiska situationen för en miljard av världens fattigaste, särskilt i Afrika där biståndet varit störst mätt per person. Så efter utlägg på uppskattningsvis 2,3 teradollar [2,3 miljoner miljoner] totalt under det senaste halvseklet, gör g7 kanske givarna en tjänst genom att peka ut deras misstag.

De 29 rikaste länderna har lovat att avsätta 0,7 procent av sin BNP till bistånd varje från och med 2012. Detta syftar till att hjälpa fattiga länder att nå målen enligt Milleniemålen 2020: bättre utbildning, tillgång till rent vatten och så vidare. Även om detta inte kommer att uppfyllas på grund av otillräcklig politisk vilja och den globala ekonomiska krisne, så säger en del att det i alla fall inte skulle ha fungerat.

En tankeskola menar att "lagen om minskat utbyte" är tillämplig på bistånd: medan den första miljonen dollar betyder X, så får man minskande utbyte för vare biståndsmiljon efter den första.

Andra säger att västländerna har en moralisk och ekonomisk skuld till tidigare kolonier och att precis om de flesta västländerna har ett inhemskt social välfärdssystem, borde de använda en liknande uppsättning principer för att bistå fattiga länder.

Många argumenterar med att länder i Afrika och annorstädes har blivit fattigare efter självständighet på grund av korruption och krig, och ger exempel på bistånd som försvunnit till schweiziska bankkonton eller använts för militärutgifter.

Andra ser bistånd som en form av välfärdspjåsk och säger att det undergräver entrepenörskap. Och medan en del ser det som det enda hoppet för fattiga länder tror andra att det bara står i vägen och borde slopas.

En annan biståndskritik är att det gynnar bolag och personal från de rika biståndsgivarländerna mer än människorna det är avsett att hjälpa, därav den spydiga termen "biståndsindustri". Ramos-Horta påpekade att de frikostiga lönerna till biståndskonsuler, som arbetar i hans land, ofta överstiger hans egen eller regeringsmedlemmarnas.

Dessutom säger en del länder att bistånd måste ges med villkor och kräva politiska eller ekonomiska förändringar. Det kan ha ett positiv inflytande beroende på mottagaren (en del tillgriper kreativ bokföring).

I alla fall, så sätter biståndsgivare vanligen stränga villkor för biståndsanvändningen, vilket kräver tidsödande kontroll och utväärdering. Men i en del fall tvingar dessa villkor länder med liten eller ingen lokal industri att i förtid öppna sig för världshandel.

I andra fall betyder det att biståndspengar måste användas för att köpa varor från biståndsgivaren. Det är kanske inte något problem, om biståndsladet producerar den bästa och billigaste formen av produkten. Men ibland skickar biståndsgivaren gods, till exempel ris, till ett land som skulle kunna producera produkten själv till ett lägre pris. När det gäller att främja tillväxten, så omintetgör det syftet.

För att avsluta, den kanske säkraste saken att säga om denna komplicerade och ömtåliga fråga är att en del målinriktat, korruptionsfritt bistånd är användbart. Men bara bistånd kommer aldrig att omvandla ett fattigt land till ett välmående.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av The Casual Truth (www.thecasualtruth.com).

Källa: Simon Roughneen

26 - Dålig lagring förvärrar livsmedelsbristen

Dili. Nästan en tredjedel av Östtimors majsskörd förloras varje år på grund av dåliga lagringsmöjligheter, säger analytiker, vilket förvällrar livsmedelsbristen.

"Det här är ett mångfasetterat problem, men bättre lagringsmöjligheter skulle säkert mildra problemet, förutsatt att människor förstår fördelarna", sade Paul Joicey, Oxfams landsdirektör, till IRIN.

Omkring tre fjärdedelar av landets 1,1 miljoner invånare lever på landsbygden av jordbruk för självhushåll och lagrar alla livsmedel som behövs hemma, vilket gör dem utsatta för insekter och råttor.

Varje år producerar bönder omkring 100.000 ton majs, det huvudsakliga livsmedlet, sade Chana Opaskornkul, tjänsteman i FN:s livsmedelsorgansiations (FAO) katastrofprogram.

"Av dessa 100000 ton förloras 30 procent redan i lagringen", sade han.

Livsmedel lagras typiskt i skjul eller lador med med majskolvarna hängande från tak eller träd.

Men det finns flera enkla tekniker tillgängliga lokalt - bland annat dunkar och oljefat - som skulle kunna användas, sade Joicey.

Sedan 2002 har FAO arbetat med lokala smeder för att göra små, hushållsstora silos med lagringskapacitet upp till 1,5 ton, men det behövs tusentals till.

Tills nu har omkring 8.000 byggts till en subventionerad kostnad mellan 7 och 30 dollar.

Livsmedelsbrist

2008 konstaterade en grundläggande undersökning av Oxfam att det i en del distrikt är normalt med en två- till tremånaders "hungerperiod" med mycket lite mat före majsskörden.

Enligt Världslivsmedelsprogrammet drabbas omkring en tredjedel av befolkningen regelbundet av livsmedelsbrist, i synnerhet i slutet av de två magra årstiderna mellan skördarna, oktober-november och februari-mars.

"Ju större produktion Du har, desto mer förlorar Du. Förra året var ett gott år med bra utsäde och väder så produktionen gick upp till 150.000 ton, men det betydde att vi förlorade nästan 45.000 ton. Detta är nästan lika mycket som behöver importeras från andra länder", sade FN-tjänstemannen.

Det nationell livsmedelsbehovet är 200.000 ton, så regeringen måste fylla underskottet med importerade livsmedel, i första hand ris, vilket har visat sig svårt att distribuera till landsbygdsbyar.

Enligt FN:s barnfond (UNICEF) är nästan hälften av alla barn under 5 år kroniskt undernärda, så med få tillfällen till inkomster från annat än jordbruket, förblir behovet av utdelning av kvalitetslivsmedel starkt.

I det östliga Baucau-distriktet, sade Maria De Jesus Belo, bychef i Gariwai-byn, att hon har haft tre grupper i sin by som arbetat med FAO.

"Det finns en oro för tiden efter skörden, därför att vi behöver behållare för att lagra skörden. En del människor kan inte få behållare, därför att är för dyra eller de inte kan få tag i dem", sade hon.

Ytterligare utmaningar

Lagrin är inte det enda problemet för bönderna.

Användning av utsäde med låg kvalitet, olämplig utsädeskvalitet vid tiden för sådd, dåligt utnyttjande av risfält, ingen tillgång till gödsel och varierande väder förhålladnen kräver alla sin tribut.

Gil Rangel, nationell direktör för jordbruk och trädgårdsodling i ministeriet för jordbruk och fiske, sade till IRIN att Östtimor producerar omkring 50.000 ton ris varje år, omkring hälften av behovet.

"Vi står inför en del svårigheter därför att när vi lagrar säden efter skörden, så angrips den av insekter och födan går till spillo. Det är därför vi har introducerat en del nya sädessorter för att öka produktionen. När det gäller ris har vi introducerat en sort kallad 'nakroma'."

Redan har det motståndskraftiga riset blivit populärt bland jordbrukarna, därför att det kan ge upp till 40 procents ökad avkastning jämfört med den lokala sorten.

Dessutom producerar Östtimors bönder bara omkring 1,5 ton ris per hektar på grund av den dåliga bevattningen, en av de lägsta avkaastningarna i världen.

Oförutsägbara väderförhållanden kan också vara katastrofal för landet. Torka 2001-2002 och en sen regnperiod 2002-2003 orsakade en nedgång på 34 procent i majsproduktionen. Samma sak hände 2007-2008, när landet drabbades av en mild El Niño, kombinerad med vandrande gräshoppors härjningar.

Rangel uppskattade att det kommer att ta minst fem år innan Östtimor kan tillgodose livsmedelsbehoven.

Källa: mc/ds/ey/mw/IRIN

23 - Atambuas biskop avvisar militärbataljon

Atambua, East Nusa Tenggara. [En indonesisk provins i vilken bland annat Västtimor ingår och vars huvudstad är Kupang i Västtimor. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] Atambuas biskop Dominikus Saku har avvisat en plan att 2011 placera två bataljoner soldater i delprovinserna North Timor Tengah och Belu.

Hans invändning grundar sig på att Östtimor är ett litet land med en befolkning på bara en miljon, som inte utgör något allvarligt hot mot Indonesien.

"Människorna är traumatiserade av den indonesiska militären", sade Dominikus i torsdags, med syftning på brott mot de mänskliga rättigheterna i den tidigare provinsen.

Å den lokala katolska kyrkans vägnar hade han skickat ett brev till president Susilo Bambang Yudhoyono, militärbefälhavaren och representanthuset för att få dem att överväga att slopa planen.

Vad lokalbefolkningen behöver, sade han,är utveckling av utbildningen, hälsovården, jordbruket och andra sektorer för att förbättra deras liv.

"Militära representanter har insisterat på att närvaron av två bataljoner kommer att hjälpa till med att främja ekonomisk tillväxt i området. Enligt min mening kan ingen del av Indonesien blomstra med närvaro av ett stort antal soldater", sade han.

Källa: The Jakarta Post

23 - Problem att få visum till Östtimor vid landgränsen med Indonesien

[Observera! Läs hela notisen innan Du reagerar. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Min flickvän och jag försökte att korsa gränsen från Indonesien till Östtimor den 18 april, men nekades visum vid gränsen och fick höra att från och med nu måste man flyga till Dili för att få visum vid ankomsten. Immigrationsmyndighetens webbsida säger ingenting om denna nya regel och vi hade flera gånger kontrollerat det de senaste dagarna innan vi försökte komma in.

Någon annan som försökt komma in nyligen? Vi är båda från Norge och en kinesisk grabb på samma minibuss som vi nekades också inresa. Förargligt, eftersom vi hade rest i flera dagar för att komma dit!

Sandra Joao Nelson har i en kommentar gett epostadressen och telefonnumren nedan för frågor om turistvisum:

Charlie Scheiner från La'o Hamutuk har i ett inlägg i ETAN:s epostlista om Östtimor (https://lists.riseup.net/www/arc/east-timor/) förklarat hur det ligger till.

Som läsarna av den här epostlistan kanske kommer ihåg, så ändrar Östtimor sin immigrations- och asyllag. Se http://www.laohamutuk.org/Justice/ImmigLaw/10ImmigRevision.htm för förslaget på engelska och tetum. International Organization for Migration (IOM) och Östtimors statssekretariat för säkerhet organiserade åtskilliga rådslag den här veckan och tog emot skriftliga kommentarer tills igår. IOM kommer att presentera ett justerat förslag för statssekretariatet nästa vecka och debatten i ministerrådet är planerad till den 19 maj. Efter godkännande i ministerrådet föreläggs det för parlamentet, där kommitté B (utrikesfrågor, försvar och säkerhet) kommer att diskutera det innan det går till plenum för godkännande.

Utöver att delta i ett av rådslagen har La'o Hamutuk skrivit en femsidig inlaga på tetum (den finns på http://www.laohamutuk.org/Justice/ImmigLaw/10SubLHLeiImigrasaunAzilu22Apr10.pdf. Även om vi instämmer i att det här förslaget är mycket bättre än lagen från 2003, som nu gäller, föreslog vi ett antal förbättringar avseende transparens, mänskliga rättigheter, överklagande och delgivning samt överensstämmelse med Östtimors konstitution och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Vi föreslog också några ändringar som skulle göra lagen mer a lämpad för de aktuella förhållandena i Östtimor och minska möjligheterna för korruption och maktmissbruk.

Vi kommenterade inte artikeln om "visum vid ankomsten" i lagförslaget, som vi återger nedan. Den skulle tillåta olika regler för olika nationaliteter och gränsstationer, vilket skulle regleras i kommande förordningar.

Artikel 67 Visumansökningar vid ankomsten

 1. De enda visumansökningar som kan göras av en utlänning vid ankomsten till en gränsstation är besöksvisum, transitvisum och asylvisum.
 2. Regeringen kan med förordningar underlätta eller begränsa utfärdandet av besöksvisum och transitvisum för olika ankomsthamnar och för olika nationaliteter.
 3. Enligt avsnitt 2 kan regeringen i förordningarna föreskriva vilka länders medborgare, som tillåts ansöka om besöks- och transitvisa vid ankomsten till Östtimor.

Den 3 februari 2010 antog ministerrådet förordning 5/2010 "om tillgång till visum vid ankomst till och transit genom Östtimor" (http://www.jornal.gov.tl/?mod=artigo&id=2566 på portugisiska), som trädde i kraft den 16 mars. Den förbjuder visum vid ankomsten till landgränsen av praktiska genomförandeskäl.

Samma problem finns åt andra hållet - även om männsikor av många nationaliteter kan få indoneiska visa vid ankomsten med flyg till Bali och andra indonesiska flygplatser, kan de inte få det, när de reser från Östtimor till Västtimor landvägen utan måste ha fått sina visa i förväg.

Vi uppmuntrar intresserade personer och organisationer att engagera sig i den lagstiftande processen.

Källa: bjloken/http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1903159
och
Charlie Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

19 - En video om språk i Östtimor

Språkfrågan är ju känslig i Östtimor som utöver det lokala språket tetum valt portugisiska som administrativt språk. Är Du intresserad ska Du se videon "Cognates, Calques and False Friends" om att hitta det gemensamma för fyra språk i Östtimor.

Se videon på http://www.blip.tv/file/2096000.

19 - Sammanfattning av Östtimors strategiska utvecklingsplan på nätet

Vid 2010-års möte mellan Östtimor och utvecklingspartnerna för två veckor sedan distribuerade regeringen en 24-sidig engelskspråkig sammanfattning av sin vision av Östtimor om 20 år. Titeln är From Conflict to Prosperity: Timor-Leste's Strategic Development Plan 2011-2030, Summary (Från konflikt till välstånd: Östtimors strategiska utvecklingsplan 20111-2030). Dokumentet skisserar upp en lockande vision av framtiden om än utan en realistisk väg för att uppnå den.

Även om dokumentet ännu inte lagts upp på någon av regeringens webbplatser eller gjorts tillgänglig på andra språk, har La'o Hamutuk lagt upp det på sin webbplats om mötet (http://www.laohamutuk.org/econ/10TLDPM/10TLDPMindex.htm). Läs den glest tryckta sammanfattningen på http://www.laohamutuk.org/econ/10TLDPM/RDTLStratDevPlanSumm7Apr2010En.pdf.

La'o Hamutuk kommer senare att lägga upp analyser och kommentarer.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

17 - Östtimors första fotbollsserie

Dili. Goda nyheter för timoresiska fotbollssupporters var ni än är. Drömmen om en "lokal serie" har nästan blivit sann. Nästa månad kommer den av Digicel sponsrade serien att spelas med 14 lag från de 13 distrikten.

Digicel, ett irländskt telekombolag, donerar 10.000 dollar i priser. Enligt den lokala tidningen Timor Post, kommer seriens vinnare att få 5.000 dollar medan tvåan bara får 2.500. I det bästa laget får varje spelare 500 dollar och den bäste spelaren och den bäste poängplockaren får 375 dollar var.

Enligt tidningen har Digicel skrivit ett fyraårskontrakt med Östtimors fotbollsförbund (FFTL) för att serien ska spelas varje år. FFTL, å sin sida, förväntar sig att utnyttja talangfulla timoresiska spelare från serien.

För den första timoresiska serien någonsin har de 14 klubbarna delats upp i tre grupper. Lagen i grupp A kommer att vara Dili Leste, Aileu, Viqueque och Covalima. Oecussi, Bobonaru, Lautem och Manufahi kommer att spela med Baucau i grupp B. Dili Oeste kommer att spela med Liquica, Ainaro, Manatuto och Ermera.

Preliminärt spelprogram för serien:

LagDatumKlPlats
Dili Leste vs. Viqueque8/5/201015:30 Estadio Municipal
Aileu Vs. Covalima9/5/201014:40 Estadio Municipal
Baucau vs. Bobonaro9/5/201016:25 Estadio Municipal
Manufahi vs. Oe-Cusse14/5/201014:40 Estadio Municipal
Dili Oeste vs. Liquica14/5/201016:25 Estadio Municipal
Ainaro vs. Manatuto15/5/201014:40 Estadio Municipal
Aileu vs. Dili Leste15/5/201016:25 Estadio Municipal

Källa: http://renovatimor.blogspot.com/2010/04/timor-lestes-first-local-league.html

17 - Farliga gator - gängvåld hotar att fördärva möjligheterna för fred och välstånd

Den dödliga projektilen var en rama ambon, en 20 cm lång pil med en hullingförsedd rakbladsvass spets. Det är det popuäraste vapnet i Dilis gäng, som ofta doppar dem i batterisyra. Den borrade sig djupt in i Jose da Silvas bröst, stannade en millimeter från hans hjärta. Dubbelvikt av smärta försökte han stoppa blodflödet med en hand och stapplade sedan till huvudvägen för att få tag på en taxi till sjukhus.

En vecka senare liggande på sin säng i sitt lilla lufttomma sovrum rysande över snittet, som läkarna gjorde för att avlägsna pilen, säger han: "Jag har sagt till mina vänner att inte hämnas. Jag vill att han som gjorde det - och jag vet vem det är - ska ställas inför rätta. Bli arresterad och dömas i domstol."

Men rättsväsendet arbetar långamt för da Silva. Polisen har inte ens brytt sig om att höra honom, ännu mindre hans angripare - något som har blivit vanligt i Östtimor. Det är ett mått på makten och immuniteten hos gängen, som många tror nu utgör ett betydande hot mot landets säkerhet.

På ytan tycks Östtimor genomgå en mirakulös förvandling, tack vare sin olje- och gasindustri och regeringens beslut att använda inkomsterna från landets oljfond på 5 miljarder dollar för infrastruktur och andra projekt. President José Ramos-Horta tillkännagav nyligen att Östtimor hade haft en ekonomisk tillväxt på 14 % 2009 - bland de största i världen. Och där en gång utbrända hus låg övervuxna med ogräs uppstår en modern stad. En trevånings shoppinggalleria är halvfärdig, ett strandhotell planeras, mängder av nya regeringsbilar fyller gatorna och på veckosluten tar affärsmän en eftermiddagstur i sina europeiska cabrioleter.

Men utvecklingsbilden är missledande. Östtimor rankas på 162 plats av 182 länder enligt FN:s index för mänsklig utveckling. AusAID, den australiska regeringens biståndsorgan, säger att man uppskattar att nästan hälften av Östtimors en miljon invåndare lever på mindrea än en dollar per dag, hälften är analfabeter och fler än 40 procent av de unga männen är arbetslösa, vilket ger gängen gott om rekryteringsmöjligheter.

Till och med på de nya byggnadsplatserna är färska gängsymboler målade - demoniska dödskallar och väggmålningar som den pregnanta fyrspetsade symbol som anger att PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate - Brotherhood of the Faithful Heart of the Lotus Flower - Lotusblommans trognas hjärtas broderskap). Bilade under portugisisk och indonesisk ockupation har de omkring 15 större gängen uppskattningsvis 90.000 medlemmar och har stolta namn som Kommando eller Korka. Den australiensiske gängexperten James Scambary, som sammanställt en "Vem är vem" över grupperna för AusAID 2006, säger att många ursprungligen skapades som en motståndsform mot det indonesiska styret, andra bildades av den indonesiska militären som ett sätt att tvinga fram lugn.

Kamp om herraväldet

Att se Dili genom en gängmedlems ögon är som att se med mörkerseende glasögon: plötsligt ser man de osynliga markörer och gränser som avgränsar varje gängs territorium. "Ser du det gamla stäketet där borta? Det är deras territorium och gränsen är grusvägen här", säger Lucio Borgas och pekar ut sina fienders, 7-7 gängets, tillhåll, mot vilka de kämpar för kontroll av Bairo Pite-distriktet. På dagarna går Borgas i college, han studerar offentlig administration, men efteråt är han medlem i PSHT. Han tränar regelbundet med gänget, utöver deras särskilda sorts kampsport, som inbegriper portugisiska och indonesiska sätt att kämpa obeväpnad. Grupperna hävdar att deras träning i första hand är fritidssysselsättning, men banden är mycket tätare. I en farlig stad erbjuder gängmedlemsskap säkerhet. "Jag gick med för sportens skull under den indonesiska tiden, men det är mer", säger Borgas. "Det finns en lära som vi måste följa och vi hjälper varandra."

Uppmuntrade av frånvaraon av effektiv polis och rättsväsende, av korruption, politiska ambitioner och familje- eller klanlojaliteter har gängens makt länge kunnat avläsas på våldet, särskilt 2006, när landet stod på randen till inbördeskrig, och under valet 2007. Få timoreser kan glömma synen av hundratals ungdomar i slagsmål på Dilis gator med samurajsvärd avlossande rama ambon-pilar mot varandra och i färd med att bränna ner rivalernas hem.

Oförmögna eller ovilliga att få bukt med dem, har regeringen i stälet erkänt många av gängen som legitima kampsportgrupper, som deltar i officiella tävlingar. Men deras aktiviteter sträcker sig ofta långt utanför sporten. Gängen har politiska kontakter och tillgång till vapen; många av deras ledare är knutna till allvarlig kriminell verksamhet. Andra utvecklar kultlika trosläror och riter; ett gäng har en elva år gammal pojke, som de presenterar som Kristus son, enligt rapporter i media.

Scambary säger att gängen representerar "ett stort problem", som sprider sig över landet. "Konflikter bryter ut över hela Dili i omkring åtta områden", säger han. "Allt är inte gängrelaterat, men det tycks finnas en ny rivalitet mellan PSHT och Kera Sakti." Scambary varnar för att om ingenting görs så kommer gängen att bli institutionaliserade och Östtimor kommer att gå samma väg som Papua New Guinea och Indonesia, med gäng knutna ännu tätare till politiska partier, vilka nvänder dem som betalda ligister. "Man kan redan se att ledare från några av gängen från 2006 har fått affärskontrakt", säger han.

2007 satte Förenta Nationernas integreradeuppdrag i Östtimor (UNMIT) en grupp med ett spektrum intressenter, bland andra FN, lokal polis och militär, för att ta itu med gängen. När ansträngningar att medla misslyckades gjorde gruppen en razzia mot PSHT:s högkvarter, arresterade dess ledare och 47 andra medlemmar och beslagtog en mängd hemmagjorda vapen.

För Dili-borna, som lever bland dessa grupper, har de blivit ett ibland farligt men deprimerande normalt inslag i landets landskap, nu sammanflätade med den traditionella rättsskipningens idéer och medborgargarden.

Maktvakuumet

Nära Comoro, i stadens västra del, står fader Pankras katolska kyrka på gränsen mellan några av de mest fruktade gängen i Dili. Han säger att gängen har stärkts av myndigheternas misslyckand med att hävda lagen. Det har lett till att gäng har betts lösa de många konflikterna om mark i landet, att genomföra hämndattacker och lösa familjefejder eller klandispyter.

"2006 blev en del dödade och det har inte lösts, så de dödades familjer kommer att ta hämnd" säger Pankras. "1999 lämnade indoneserna många hus, när de drog iväg. Problemet är att människor gick och ockuperade husen och sedan [under upploppen] 2006 lämnade människor sina hem och flyttade till IDP-läger [flyktingläger]; när de kom tillbaka var husen ockuperade. Det är roten till alla problem", säger han. "Det är mycket svårt för oss att lösa problemen i samhället. Idag tycks de lösta, men i morgon kan de vara tillbaka igen."

Pankras säger att gängen är allierade med betydande politiker. "När politiska ledare har ett stort meningsutbyte, tas det upp på kampsportgruppernas nivå och de slåss å deras vägnar", säger han. "Jag kan inte säga vem som betalar dem för att slåss, men kampsportsgrupper har länkar till politikerna och politikerna har länkar till kampsportsgrupperna."

Aniceto Neves, vars NGO arbetar med gängmedlemmar för att försöka uppmuntra icke-våldslösningar av deras dispyter, håller med.

Han berättar om ett mord, i vilket en gängmedlem från PSHT dödades av en medlem av Kera Sakti, men mordet berodde på en markkonflikt i Baucau, på andra sidan av landet. "De bär kampsportsgruppernas uniform när de dödar" säger han. Det är mycket svårt för UNPOL [FN-polisen} att lösa dessa fall, eftersom bara den timoresiska polisenvet hur man skaffar sig information."

Att följa med FN-polisen när de patrullerar genom östra Dili ger en känsla av svårigheterna att följa gängvåldet. Med blåljus blixtrande och varningsljusen på arbetar en liten grupp av fyrhjulsdrivna fordon sgi genom de mörknade gatorna. Lokalborna ler, när de ser konvojen. "Det gör det ofta. Det var en del bråk, men nu är det slut", säger en lokalinvånare.

En annan eftermiddag återvänder gängen till Aimutin, där da Silva blev sårad. Enligt lokalinvånarna blockerade de gatan och den östtimoresiska polisen kallades dit. Insatsgruppen kom, men som spöken försvann gangsterna in i gränderna och polisen gick meningslöst mellan de tysta rucklen i omkring en timme innan de tomhänta for iväg. "Nej, det finns ingenting", säger en polis tillfrågad om det var gängrelaterat.

Hans nedlåtande attitud förklaras några dagar senare, när vår fotograf kommer för att dokumentera konst av PSHT [i orginalet med fotografier]. Klädda helt i svart för att undgå upptäckt av FN-patrullerna, stelnar gangsterna till osynlighet, när polisbilens sökarljus sveper över träningsplanen. En del av deltagarna vägrar att bli fotograferade. Skälet? De är tjänstgörande poliser.

En talesman för UNPOL säger senare att polisers medelemsskap i kampsportgrupper inte är ett problem så länge som poliserna följer den lokala polisens uppföranderegler.

När de korrupta länkarna mellan gäng, politiker och polisen befästs tycks utsikterna för utveckling av ett fredligt, stadgat samhälleminska. När FN drar bort, kommer det att krävas "en mycket stark diktator för att stoppa gängen", säger fader Pankras. "Om det här problemet inte löses, kommer människorna att leva under instabilitet och landet kommer att vara instabilt." När diktatorer ses som svar, kan slaget om stabilitet kanske redan vara förlorat.

Källa: Rory Callinan/The Australian

16 - Premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão reser till alla underdistrikt i Timor för att diskutera den strategiska utvecklingsplanen

Östtimors premiärminister, Kay Rala Xanana Gusmão, kommer att besöka alla underdistrikt i Östtimor med början i underdistriktet Lautem den 19 april.

Det första samrådet kommer att hållas i underdistriktet Lautem, är premiärministern kommer att stanna en vecka.

Målet för besöket är att börja det offentliga samrådet om den nationella strategiska utvecklingsplanen, som utarbetas av regeringen, en plan med medellångt och långt perspektiv som täcker perioden från 2011 till 2030.

Med premiärministerns ord: "Vi kommer att täcka hela Östtimor för att låta folket veta att vi lovar att förverkliga deras drömmar uttryckta i Vision 2020."

Den här planen kommer att sätta upp kortfristiga mål för fem år (2011 till 2015), medellånga mål (till 2020) och långsiktigta (fram till 2030) inom åtskilliga områden för landets utveckling.

I motsats till den nationella utvecklingsplanen, som bara täckte de fem första åren (2002-2007) för att skapa de statliga instutitionernan, kommer den nationella strategiska utvecklingsplanen leda landet mot väldefinierade steg för integrerade och integrerande åtgärder i vilka personen, medborgaren, timoresen, är i centrum för utvecklingsprogrammet.

I makroekonomiska termer, den strategiska utvecklingsplanen fokuserar på denna nyad new paradigm: produktion/produktiv förmåga och produktiva sysselsättningsmöjligheter.

Och detta betyder att prioriteringarna kommer att vara modernisering av jordbruket,förbättring av industrin, erbjudande av sociala tjänster och utvecklingen av humankapitalet.

"Om landets behov kräver snabb och uthållig tillväxt, så behöver vi investera i grundläggande infrastruktur. Och för att detta ska vara möjligt behöver vi avskaffa den felaktiga politiken "att spara" för att investera dessa inkomster på bästa sätt", sade premiärministern.

16 - Provinsregeringen i Kinas Sichuan-provins överlämnar fordon till Östtimors bönder

Som en satsning för att förbättra de bilaterala realtionerna mellan de två jordbruksländerna, Östtimor och Kina, har provinsregeringen i Sichuan-provinsen erbjudit trettio traktorer och tio skåpbilar för transporter av jordbruksprodukter, i bidrag till utvecklingen av jordbrukssektorn i Östtimor.

Den här åtgärden är det sista steget i en process som började med den lokala provinsregeringens i Sichuan löfte i oktober 2009 under Östtimors premiärminister Xanana Gusmãos besök i territoriet.

Överlämningsceremonin hölls i jordbruks- och fiskeriministeriet i Comoro, Díli, i närvaro av minister Mariano Sabino Assanami och Kinas ambassadör i Östtimor, Fu Yuancong.

Som avslutning på ceremonin sade jordbruks- och fiskeriministern att "sådant bistånd i form av jordbruksutrustning svarar mot de behov timoresiska bönder har av utsädes-, gödsel- och andra produkter för att uppfylla samhällets och jordbruksministeriets behov".

Mariano Sabino tillade att "traktorerna är konstruerade för öppna fält som använder plog för att vända jorden. Biståndet kommer att stödja de tjänster som erbjuds av regeringen med traktorer och fordon och de kommer att levereras till byrån för jord- och trädgårdsbruk".

Ministeriet fokuserar på framtida stöd som tros avse utsäde och gödsel utan användning av konstgödsel, därför att bara organisk gödsel gör marken odlingsbar. Utöver att representera ministeriets anställda uttryckte minister Mariano Sabino också sin uppskattning av den kinesiska regeringen å de timoresiska böndernas vägnar för "det kinesiska jordbrukssamfundets vänliga gäst".

Källa: Östtimors regering

15 - Online-arkiv om Timors portugisiska tid

Nu finns det ett nytt blogginlägg om arkivmaterial från Östtimors portugisiska era på adressen http://timorarchives.wordpress.com/2010/04/14/portuguese-timor-archives-online/

De två saker som avhandlas är

 1. Den portugisiska administrationens officiella tidning 1838-1975
 2. Filmer om timoresiskt liv, teknologi och kulturuttryck inspelade av 1953-1954-års portugisiska antropologiska expedition.

John Waddingham bygger upp en guide till arkivsamlingar om Timor, som finns i Portugal, både online och andra. Han är tacksam för alla tips.

Källa: John Waddingham

13 - Ny webbsida om övergångsjordabalken

La'o Hamutuk har öppnat en ny webbsida om övergångsjordabalken, http://www.laohamutuk.org/Agri/land/10TransitionalLandLawEn.htm.

Den 10 mars 2010 godkände ministerrådet övergångslagen om jordägande, som nu lagts fram för parlamentet. Parlamentskommitté A kommer att organisera offentliga möten om förslaget till jordabalk i slutet av maj. Förslaget syftar till att lösa den nuvarande osäkerheten för landägande. Den kommer att avgöra vem som äger och vem som inte äger jord och vem som har rätt till ersättning. En sådan lag skulle kunna minska konflikter genom att klarare avgöra vem som äger vilken jord. Den skulle också kunna skapa nya problem, om människor inte förstår den eller känner att de förlorar sin jord orättvist. Säkrare rätt till land kommer också att medföra nya utmaningar: ökande värde på jord, krav på jord och konkurrens samt tillgång till lån med jord som säkerhet.

Webbsidan omfattar document om olika utkast till lagen, den offentliga remissprocessen och inlägg till regeringen. Det finns också en kort sammanfattning av två relaterade lagförslag, som parlamentet fått: Lag om fond för fast egendom och Lag om expropriering. För närvarande är sidan på engelska, men den omfattar många dokument på tetum, portugisiska och engelska.

Vi välkomnar fler dokument, analyser och kommentarer från alla källor.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

12 - Östtimor avvisar Darwin och flytande LNG-anläggning för Sunrise

Sydney. Den östtimoresiska regeringen har upprepat att den kommer att avvisa varje försök av Woodside Petroleum Ltd. och dess partner att behandla gasen från Greater Sunrise-fältet antingen i Darwin eller på en flytande plattform.

Regeringens uttalande verkar stå i motsättning till en rapport från Australian Broadcasting Corp. i onsdags, som citerade Östtimors president José Ramos-Horta att en flytande plattform skulle kunna gagna alla sidor.

I ett uttalande på den östtimoresiska regeringens webbplats i lördags sade Agio Pereira, en regeringstalesman: Landet är fast beslutet att bygga upp en oljeindustri inklusive en rörledning till Östtimor från Greater Sunrisefältelt.

Woodside har uteslutit byggande av en anläggning för flytande naturgas i Östtimor med tanke på kostnaderna och de tekniska riskerna med att bygga en rörledning tvärs över ett djup bottensänka i oceanen.

Pereira sade att alternativen Darwin eller en flytande plattform inte skulle godkännas av regeringen och att Woodside inte har någon rätt att ensidigt besluta om Östtimors tillgångar.

I onsdags, i rapporten från ABC, sade Östtimors statssekreterare för naturtillgångar, Alfredo Pires, att studier visar att alternativet med en anläggning i Östtimor fortfarande är möjligt och att tekniken med en flytande plattform fortfarande är oprövad.

Vi får inte glömma att en flytande anläggning är ett nytt alternativ och ... Östtimor måste tänka över om det vill vara ett försöksdjur eller om vi vill tillåt andra länder att försöka det först och sedan återkomma till oss, sade Pereira i onsdags.

Woodside sade den 24 februari att bolaget och dess partner väntas välja mellan Darwin och en flytande plattform före den 31 mars.

Vi siktar på att snart fatta ett beslut, sade en talesman för Woodside.

Woodside driver och äger 33,4 % av projektet medan ConocoPhillips äger 30 %, Royal Dutch Shell 26,6 % och Osaka Gas 10%.

Perth-baserade Woodside medger att det kommer att behöva godkännande från den östtimoresiska regeringen för att utveckla tillgångarna i Greater Sunrise, som ligger under både australiskt och östtimoresiskt vatten.

Vi är i ett slags kritisk period med alla om det här, sade Woodsides VD i oktober 2009. Men till när allt kommer omkring är det ett bra projekt, som ger en hel massa vinst till bägge länderna.

Källa: Ross Kelly/Dow Jones Newswires

08 - Åklagaren överklagar frikännandet av Pires

Darwin. Riksåklagaren i Dili har överklagat frikännandet av australiskan Angelita Pires avseende konspiration för att döda Östtimors två högsta politiska ledare.

Överklagandet har försenat Pires plan att kandidera för en politisk post i Östtimor. Men Pires, 44, har börjat skriva på en bok om sitt liv som den dödade rebelledaren Alfredo Reinados älskarinna grundad på dagböcker och brev.

En advokat från Darwin, Jon Tippett, sade till Herald att Pires juridiska grupp förbereder sig för att motsätta sig överklagandet, som ska behandlas av högsta domstolens domare.

"Vi blev överraskade över överklagandet, därför att vi tror att all relevant information kom fram under den sju månader långa rättegången", sade han. "Rättegångens domare hörde bevisen och fällde domar, som vi menar är rimliga och sunda. Överklagandet är nonsens och kommer att bli starkt ifrågasatt."

Pires, som har besökt Darwin, har blivit uppmanad att undvika onödiga resor till Östtimor innan utgången av överklagandet, som förväntas bli klart om några månader, tillkännagetts.

Källa: Lindsy Murdoch/Sydney Morning Herald

05 - General Taur Matan Ruak frågar Jeffrey Sachs om utländskt bistånd

Torsdagen den 1 april 2010 bjöd Jeffrey Sachs, FN:s generalsekreterares ekonomiske rådgivare, ledarna för Östtimors försvarsmakt (FALINTIL-FDTL) och polis (PNTL) till ett möte i finansministeriet i Dili.

Jeff Sachs (från Tempo Semanals blogg)

Under diskussionen frågade generalmajor Taur Matan Ruak, chef för försvarsmakten, om användningen av biståndsmedel i Östtimor det gångna decenniet.

Generalmajor Taur Matan Ruak (från Tempo Semanals blogg)

Generalmajor Ruak sade: Jag har deltagit i många diskussioner med regeringen och jag vill veta vad ni anser vara god och dålig praxis? Han sade vidare att, internationellt bistånd till Östtimor de senaste tio åren varit mer eller mindre 12,7 miljarder dollar, men dess resultat en ökning av fattigdom och arbetslöshet. Vilka är huvudfrågorna för utländskt bistånd? Jag vill ha en förklaring på dessa frågor.

Sachs svarade: Jag tror att det är svårt för mig att ge ett svar, men jag tror att de utländska experterna behöver beakta den här frågan med allvar och jag själv kommer att noga följa genomförandet i framtiden. Den tidigare gerillaledaren ställde samma fråga till den tidigare särskilde representanten för generalsekreteraren Hasegawa för flera år sedan, men Hasegawa svarade inte exakt utan antydde att det var biståndsmedel i motsats till FN-pengar.

Den 7 september 2009 rapporterade Associated Press i Östtimorbistånd: Vart tog miljarderna vägen? att det internationella samfundet mellan 1999 och 2009 gett Timor 8,8 miljarder i bistånd, men att lite av pengarna, kanske inte mer än en dollar av tio tycks ha hamnat i Östtimors ekonomi. I stället går det till utländska säkerhetsstyrkor, konsulter och förvaltning bland annat. Uppgifter från den internationella valutafonden, Världsbanken, Världslivsmedelsprogrammet, FN:s utvecklingsprogram och andra visar att pengarna bara har gjort lite för att hjälpa de fattiga. I själva verekt har fattigdomen ökat. Vägarna är sönderkörda, tillgången till rent vatten och hälsovård är dålig och huvudstaden är översållad med övergivna, utbrända hus i vilka de hemlösa huserar.

Det finns en del försök att öka den positiva påverkan den internationella närvaron har på ekonomin i Östtimor. En internationell ideell organsiation, Peace Dividend Trust arbetar intimt samman med internationella organ för att öka deras lokal inköp i Timor, men det förblir en relativt liten insats. Dess överordnade rådgivare Edward Rees sade till Tempo Semanal att det internationella samfundet är långsamt med att anamma idén att den internationella närvaron kan vara en ekonomisk motor för att skapa arbeten och bygga upp den inhemska privata sektorn. Han sade vidare att vårt projekt Peace Dividend Marketplace finansierat av AusAID, Norge och andra tillsammans med ministeriet för turism, handel och industri är ganska framgångsrikt, men förblir begränsat i vad det kan åstadkomma delvis på grund av att det finansieras 12 månader i taget och delvis därför att det är en relativt liten aktör i en större debatt om Parisdeklarationen.

Under biståndsgivarmötet 2008 i Östtimor krävde det timoresiska NGO-forumet att regeringen ansluter sig till vår uppmaning till de utländska parterna att öka sina lokala utgifter för att hjälpa till med stimulera skapandet av arbetstillfällen och uppbyggnad av den privata sektorns kapacitet.

President José Ramos-Horta har också talat ut i en intervju 2009 med Al Jazeera om frågan om hur internationellt bistånd till Östtimor har använts de senaste tio åren. President Horta säger att om internationellt bistånd hade använts i Timor skulle det ha omvandlat landet ... mend det är inte fallet.

I januari 2010 rapporterade generalsekreteraren till säkerhetsrådet om UNMIT, som fortfarande har en årsbudget 2009-2010 på mer än 200 miljoner dollar, att UNMIT är en inte försumbar faktor i Östtimors ekonomi. Uppdraget ger ut omkring 20 miljoner dollar årligen i Östtimor (för lokala inköp och löner till lokalanställda), jämfört med regeringens budgtet på 650 miljoner för 2010. Uppdragets totala ekonomiska avtryck är större, eftersom indirekta utgifter (hyror, lokala tjänster) av utländska anställda också borde beaktas.

Den respekterade lokala ideella organisationen Lao Hamutuk svarade: Vi vädjar till UNMIT att praktisera mera transparens och lokalt innehåll i inköp och inhyrning för att vara ett gott exampel för Östtimor. Dessutom borde insatser göras för att öka de 9,7% av UNMIT:s budget (paragraferna 137 och 170) som går in i den lokala ekonomin.3 Under det gångna decenniet har många utländska konsulter, rådgivare, 'volontärer' och anställda främjat sina karriärer och bankkonton medan de arbetat 'med' Östtimor; det är inte mer än rätt att Östtimors folk också får fördelar av dessa pengar.

Med början idag fram till den 10 april kommer 2010-års möte med Östtimors utvecklingspartner att sammanträda i Dili. Bakgrundsrapporten inför mötet säger att framsteg har gjorts inom finansministeriet avseende uppföljningen av utvecklingspartnernas utgifter, överlämnade till det nationella direktoratet fö biståndseffektivitet (National Directorate for Aid Effectiveness - NDAE) som en del av 2010 års kombinerade statsbudget.

Det timoresiska civilsamhället kommer utan tvivel att vara intresserat av att granska resultaten av den här uppföljningen utförd av finansministeriet.

Finansminister Emilia Pires, uppträdde i TVTL.s nationealla tv-nyheter på kvällen den 6 april 2009 och sade att internationella partner ännu inte har levt upp till sina förpliktelser med avseende på Parisdeklarationen om hur regering och biståndsgivare ska samarbeta om fördelning och användning av biståndsmedel för Östtimor.

Källa: Tempo Semanal

03 - Biogaskraftverk invigt

I byn Ponilala i Ermera-distriktet invigdes idag ett biogaskraftverk på 15 kW. Den biogasdrivna generatorn kompletteras av en dieseldriven generator.

Notisen är lite svårtolkad, varför vi endast återger ovanstående.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

04 - Smältdegelns under - östtimoresisk restaraung i Darwin

Östtimor ligger bara en timmes flyg från Darwin, ändå förblir dess matkultur ett mysterium för många territoriuminvånare.

Jennifer och Hernany Lopes tar den lilla ö-nationens kulinariska nöjen till nordspetsen med Cafe Timor Leste - den enda östtimoresiska restaurangen i Darwin.

Hernany Lopes, som är från Suai i Östtimor, kom till Australien som flykting 1978. På en resa tillbaka till Östtimor nyligen, där han arbetade som kock i Hotel Esplanada i Dili, inspirerades han att introducera sin barndoms mat för territorieborna.

Med det syftet öppnade han och hans Australienfödda fru Jennifer Cafe Timor Leste på Cavenagh Street i juli förra året.

Östtimors kök är en smältdegel av asiatiska och europeiska inflytelser.

Jag tänker mig att östtimoresisk mat är som östs möte med väst, därför att den har orientaliska ingredienser, självklart när det ligger i Sydostasien, men det har fått sin europeiska krydda genom Portugals 500-åriga kolonisering, sade Jennifer Lopes.

Det är en massa basilika, fisk, tamarind, sådana saker med ett europeiskt sätta att laga dem.

Jennifer Lopes sade att Östtimors matinfluenser sträcker sig bortom dem från Portugal - soldater från hela världen förvisade till Östtimor av Portugal tog också med sig sina matkulturer till ön.

Östtimor var en förvisningsort, så vi har påverkan på maten från Angola, Mocambique, Goa - överalltifrån koloniserat av Portugal, sade Jennifer Lopes.

Grönsaker, majs, ris, rotfrukter och tropiska frukter är viktiga ingredienser i det östtimoresiska köket.

Det finns en massa grönsaker, som mungbönor och brytbönor. Varje distrikt har sina specialiteter, när det gäller vilka bönor de odlar, sade Jennifer Lopes. Majs är stapelfödan i hela Östtimor. Asiatiska länder har sin stapelföda, ris - Östimors är majs.

En populär rätt är batar daan - grönsaker, majs, mungobönor och pumpa, som också kan ätas som en rätt.

Den kommer med vad Du än har beställt, precis som curry.It comes with whatever meal you've ordered, like a curry. Batar daan är det som Din mamma lagar, sade Jennifer Lopes.

Ett annat populärt tillägg är budu - en salsa gjord på tomater, mynta, lime och gul lök.

Fisk ingår i den östtimoresiska dieten och är stjärnan i ikan sabuko - vild spansk makril marinerad i tamarind och ungsnbakad med basilika och paprika.

Kyckling äts till frukost i sasorro - en risgröt med kyckling och spenat, och till lunch eller middag i rätter som caril - en mild kycklingcurry med rostad spansk peppar och kokosnötpasta.

Fläsk och chorizo är favoriter, i feijoada - en gryta gjord på fläsk, cannellini-bönor och chorizo; men biff äter man också - marinerad och tunt skivad med en vitlöks- och tomatsås eller kanske tärnad och kokad i kryddig sambal olek med svarta lime-blad och citrongräs.

Och till dessert portugisiska tårtor och bibinka - en stekt, skiktad kokosnötskaka - extra gott.

Cafe Timor Leste serverar också 100 procent ekologiskt östtimoresiskt kaffe och de anställda dukar också upp på solnedgångsmarknaden på Mindil Beach och Deckchair-bion under torrperioden.

Vi försöker att uppmuntra människor att prova timoresisk mat, därför att om de en gång smakat den behöver de inte äta smörgåsar och sallader till lunch varje dag, sade Jennifer Lopes.

Källa: NT News

01 - Att klara säsongsbrist på mat

Dili. Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme - WFP) säger att omkring en tredjedel av Östtimors 1,1 miljoner invånare regelbundet drabbas av matbrist mot slutet av de två magra årstiderna mellan skördarna, oktober-november och februari-mars.

"De flesta familjer som lever i de mer avlägsna och svårtillgängliga landsbygdsområdena drabbas av någon sorts matbrist under året", berättade Paul Joicey, landschef för Oxfams Östtimorprogram, för IRIN i Dili, huvudstaden.

I svårtillgängliga områden finns det fortfarande många familjer som inte kan odla tillräckligt med majs och ris för sitt eget behov, sade han. "Det är er kroniskt av matbrist hotade befolkning", sade Joicey.

Regeringsstatistik visar att omkring 85 procent av befolkningen lever på landsbygden.

Problemet förvärras av låg avkastning på grödorna, brist på lagringsmöjligheter, fattigdom, dålig infrastruktur på landsbygden och underutvecklade marknader, avslöjas FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisations studier.

Enligt WFP:s senaste omfattande analys av livsmedelstillgången 2006 beskrivs 20 procent av hushållen som drabbade av matbrist, 23 procent som mycket utsatta, 21 procent som utsatta och 36 procent med tillräcklig tillgång till mat.

Kvantitet och kvalitet

Men kvantiten livsmedel är bara en del avproblemet, kvaliteten och mångfalden ger också anledning till stor oro - och inte bara under de magra årstiderna.

Många familjer försörjer sig huvudsakligen på stapelgrödor som kassava och ris, protein, frukt och grönsaker är särskilt svåra att få tag på under de magra årstiderna. Som en följd äter många människor huvudsakligen kolhydrater.

Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda, säger FN:s barnfond (UNICEF).

Framsteg

Utöver internationella ansträngningar har regeringen vidtagit åtskilliga åtgärder för att eliminera matbristen på det nationella och hushållsplanet och gjort detta till en nationell prioritet.

De senaste åren har regeringen skapat säkerhetsnätsprogram såsom tillhandahållandet av gratis livsmedel för de sårbara, bland andra pensionärer och änkor.

Samtidigt hjälper WFP regeringen med att tillhandahålla livsmedel med tillsatser av näringsämnen för havande och ammande mödrar, spädbarn och småbarn för att förhindra undernäring, som kan ge livslånga följdverknignar.

"Det här är förmodligen en av de mest effektiva matbaserade åtgärderna mot barns undernäring", sade Joan Fleuren, WFP:s representant i Dili, "och regeringens engagemang i detta program är uppenbart, när man upptäcker att de har köpt maskinen för att producera livsmedlen med näringstillsatserna lokalt, vilket de för närvarande får hjälp med av WFP".

Och trots den årliga kampen som många jordbrukare, som odlar för husbehoven, fortfarande utkämpar för att producera tillräckligt med mat för sina egna behov, så tycks människorna lättae få tillgång till mat under de magra årstiderna.

Det här betonar den avgörande betydelsen av andra försörjningsstrategier för att komplettera jordbruket, som gör det möjligt för människorna att köpa mat under de magra årstiderna - genom ökning av boskapen och andra tillgångar; tillgång till krediter och kontanter; regeringsprogram och andra strategier för att klara sig.

"Det är det som gör skillnad när det gäller matbristen", sade Joicey.

"Jag tor att det [när det gäller matbristen] går åt rätt håll", sade han och citerade det faktum att den tid, som människor verkligen upplever allvarliga brister minskar.

"Men vi har fortfarande en lång väg att gå", betonade han och påpekade att tillgång på mat förblir en källa till oro för biståndsarbetarna på fältet.

Källa: ds/mw/IRIN

Mars

24 - Amerikansk journalist hotas av arrestering i Indonesien för avslöjande av Kopassus brott

Allan Nairn, en undersökande amerikansk journalist, skrev inför president Obamas inställda besök i Indonesien för att diskutera nytt militärt USA-bistånd, om att Indonesiens väpnade styrkor mördade ett antal civila i Aceh inför valen förra året. En talesperson för den indonesiska militären har sagt att man överväger juridiska åtgärder mot Nairn.

Amy Goodman, som tillsammans med Allan Nairn bevittnade och överlevde Santa Cruz-massakern i Dili 1991, har för det dagliga amerikanska tv- och radioprogrammet Democracy now! intervjuat Allan Nairn och Indonesienkännaren Damien Kingsbury, professor vid Deakin-universitet i Melbourne, Australien.

http://www.democracynow.org/2010/3/24/exclusivejournalist_allan_nairn_facing_possible_arrest kan Du dels se videon, dels läsa en engelsk utskrift av programmet.

22 - Norska flyktingrådet i Östtimor

Det norska flyktingrådet (Norwegian Refugee Council - NRC) har gjort en enorm insats för att hjälpa landet ut ur den kris som följde på 2006 års upplopp. Ett massivt flyktingproblem, med över 10% av befolkningen inblandad, uppstod i det lilla landet, när invånarna måste fly från sina hem eller förlorade dem genom mordbrand.

NRC började arbeta i Östtimor i november 2006, med finansiering från det norska utrikesministeriet. Sedan dess har NRC byggt 595 övergångsbostäder på fem olika ställen för att hjälpa internflyktingar (internally displaced people - IDP) att flytta från tältläger, så som sjukhuslägret, till övergångsbostäder. NRC har också reparerat en hälsovårdsklinik i Dili och fem kontor för FN:s dialoggrupper.

Alla övergångsläger har nu stängts. Dessutom har NRC byggt fem ungdomscentra, som stöder arbetslösa ungdomar med utbildning och uppmuntrna. Det senaste ungdomscentret öppnades i Dili den 17 mars 2010. Slutligen så har NRC sedan mars 2009 arbetat med återuppbyggnad och reparationer samt lärarutbildning för upp till 30 skolor i landsbygdsområden, för att gynna de mest eftersatta samhällena genom att säkra hållbar tillgång till utbildning.

Alfredo Zamudio, och hans mycket hängivna grupp, kan se tillbaka på anmärkningsvärda result, som uppnåtts under mycket svåra förhållanden. NRC kommer att avsluta sitt uppdrag i Östtimor under 2010. Deras hängivne ledare Alfredo Zamudio arbetar hårt, med stöd från den norska ambassadsektionen i Dili, för att säkra att det avoNRC utförda arbetet och den organisation de byggt upp under dessa år, kan fortsättas på ett varaktigt sätt av Östtimors regering.

Källa: Pressmeddelande från den norska ambassaden i Indonesien

19 - Östtimors avloppskampanj

Östtimors världsrekordkampanj för att rädda livet på 4.000 barn varje dag.

Måndagen den 22 mars kommer regerings- och vattenorganisationer att bilda en kö framför en modelltoalett för att öka medvetenheten om sanitära frågor bland politiker, förvaltning, civilsamhälle och människor i Östtimor och för att få internationella organ att ta itu med den globala avloppskrisen.

Det här företaget organiseras framför Palacio do Governo (premiärministerns kontor) från 3 till 5 på eftermiddagen.

Vi förväntar oss att premiärministern, ministrar, parlamentsledamöter, regeringstjänstemän, medlemmar av civilsamhället, skolbarn och vanliga människor ska ställa sig i kön.

Den här händelsen ska markera FN:s världsvattendag, tiotusentals människor i mer än 60 länder - från Australien till Zambia - kommer att köa framför en toalett för att fästa uppmärksamheten på det faktum att 4.000 barn dör varje dag, därför att de inte har tillgång till avlopp och rent vatten.

Regeringen i Östtimor börjar att prioritera avlopp och organiserar kön för att uttrycka sitt förtsatta engagemang för avlopp och kommer att kontakta internationella hjälporgan för att vidta åtgärder på det allra första högnivåmötet om vatten och avlopp , som ska äga rum i Washington den 23 april för att avsätta tillräckliga medel för avloppsfrågor.

Brist på tillgång till rent vatten och grundläggande avlopp påverkar mer än 2,6 miljarder människor globalt och 4.00 barn under fem års ålder dör varje dag från sjukdomar som kan förebyggas såsom diarré, tyfoid, kolera och dysenteri.

I Östtimor är diarré den största orsaken till småbarndsdöd. 1,020 barn dör varje år, vilket är 22% av totalt 5.000 barn, som dör varje år.

En färsk rapport visar att sjukvårdskostnader på grund av olämplig vatte- och avloppsförsörjning i Östtimor är 17 miljoner dollar, motsvarande 4,8% ab bruttonationalprodukten 2006.

Evenemanget syftar till att bekräfta Östtimors regerings beslutsamhet att angripa den här krisen och vdädja till världens regeringar att vidta åtgärder för att förse jordens fattigaste med tillgång till både rent vatten och säkert avlopp.

För fler detaljer kontakta Joao Piadade, Chief of Sanitation Department - DNSAS, tel 7258718.

För mer information se www.worldtoiletqueue.org.

17 - La'o Hamutuks blogg

Som en den firandet av tio års arbete med att göra utländska instutitioner och system i Östtimor mer lyhörda för behoven och önskningarna hos detta lands befolkning har La'o Hamutuk startat en blogg på http://laohamutuk.blogspot.com/. Avsikten är inte att ersätta webbplatsen http://www.laohamutuk.org även om en del inlägg kommer att vara likartade. Det är snarare ett sätt för oss att dela med oss av våra tankar, information, pressmeddelanden, brev, korta analyser, tillkännagivanden och andra meddelanden med människor i och utanför Östtimor. Vår blogg omfattar inlägg på engelska och tetum, många på bägge språken.

Vi är glada för kommentarer antingen på bloggen eller som epost.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

14 - Massgrav stoppar hotellbygge

Nio kroppar med ögonbindlar hittade under byggnadsarbete för ett strandhotell nära Dili, tros vara östtimoresiska frihetskämpar, som avrättats och begravts i en massgrav.

Experter säger att avrättningarna troligen ägde rum under de första åren av Indonesiens ockupation av den tidigare portugisiska kolonin.

Två av offren bar portugisiska militäruniformer, vilket många frihetskämpar gjorde vid tiden för den indonesiska invasionen 1975.

Kropparna kom i dagen i Tasi Tolu, 12 kilometer väster om Dili, där bygget av ett femstjärningt hotell påbörjades förra månaden.

Indonesiska soldater vet man, har använt Tasi Tolu som avrättningsplats.

Påven Johannes Paulus II höll mässa här 1989 och det var platsen för självständighetsfirandet 2002.

President José Ramos-Horta spekulerade först att kropparna var offer för massakern 1991 på Dilis begravningsplats Santa Cruz, därför att det är känt att kropparna av några av de dödad togs till Tasi Tolu.

Bygget av hotellet har stoppats medan experter från det Viktorianska institutet för rättsmedicin och den östtimoresiska regeringen undersöker kvarlevorna av vilka en del varit under vatten i åratal.

Kropparna hittades i två maskingrävda gravar omkring två meter djupa. "De var staplade ovanpå varandra", sade Soren Blau, en forskare vid institutet.

En östtimoresisk utredning av brott mot mänskliga rättigheter konstaterade 2005 att omkring 180.000 civila dog under Indonesiens 25-åriga ockupation.

Gregorio Saldanha från 12:e November-kommittén, som letar efter kvarlevor från offer, sade att familjerna hoppas få begrava kvarlevorna.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age

05 - Pires frikänd men många frågor om attacken mot presidenten obesvarade

Efter en sju och en halv månad lång rättegång i Dilis distriktsdomstol dömdes den 3 mars 24 rebeller till upp till 16 års fängelse för attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008. Domstolen frikände dock Angelita Pires. Åklagarens bevis för att hon var det "indirekta upphovet" till mordföröken bedömdes som otillräckliga.

Domarna väcker dock fler frågor än de besvarar. De tre domarna sade efter fem månaders förhandlingar att Marcelo Caetano, som anklagats för att ha sårat presidenten med två skott och pekats ut av flera vittnen, inte kan ha skjutit dem.

Därmed godtogs bevisen från den federala australiska polisen (AFP), som undersökt kulresterna som opererades ut ur president Ramos-Horta i Darwin, för att kulorna inte kom från Caetanos automatvapen.

Bara några timmar före avkunnandet av domen i en fullsatt rättssal sade Ramos-Horta att det inte fanns några tvivel på att Caetano var skytten, trots att han tidigare sagt motsatsen. Ramos-Horta sade att han haft en "flashback" och att Caetano under tårar erkänt och bett om förlåtelse samt sagt att han inte hade för avsikt att döda honom. Men domarna godtog Caetanos bedyrande att han var oskyldig.

Domarna sade att alla nio rebeller som begett sig till presidentens hus, också Caetano, "agerat i samförstånd och samarbete" för att dödad Ramos-Horta, för vilket Caetano fick 16 års fängelse. Men de sade att det inte var känt vem som avlossade skotten som nästan dödade honom.

Gömt i det långa domslutet är domarnas konstaterande att den officiella versionen av hur rebelledaren, Alfredo Reinado, och en av hans följeslagare, Leopoldino Eposto, dödades vid presidentens hus inte stämmer. De säger att grundat på bevisen Francisco Marcal, en säkerhetsvakt hos presidenten, inte dödade de två männen från håll, så som han hade hävdat.

Regeringsministrar hävdar fortfarande att det var så det gick till, men domstolen hade fått höra att AFP:s ballistiska prov visade att Reinado och Esposto sköts med två olika vapen.

Obduktionen visade att skotten avlossats på nära håll, kanske 10 cm, vilket antyder en avrättning. Inget av de använda vapnen var det som Marcal vittnade att han haft.

Domstolen dömde alla rebeller, som kommit fullt beväpnade till presidentens hus, till 16 års fängelse. De dömde också en andra grupp på elva rebeller som lagt sig i bakhåll för premiärminister Xanana Gusmão samma dag. De fick i genomsnitt 11 års fängelse.

Rebellernas försvarare har för avsikt att överklaga domarna.

Det okända

Vem sköt José Ramos-Horta två gånger i ryggen?

Domstolen fann att Marcelo Caetano, rebellen anklagad för att ha avlossat skotten, inte gjorde det.

Vem sköt Alfredo Reinado och Leopoldino Esposto?

Domstolen konstaterade att vakten Francisco Marcal inte avlossade dödliga skott mot rebellerna, som han hävdat. Rebellerna dödades med olika vapen, inget av dessa var Marcals.

Angelita Pires friad

När presidenten gav sin första intervju efter att ha blivit skjuten, så var han snabb med att peka ut australiskan Angelita Pires. Han anklagade henne för att ha undergrävt hans ansträngningar att sluta fred med hennes älskare, rebelledaren Reinado. Ramos-Horta kallade inte Pires för hjärnan bakom attacken, men tror att hon eggade Reinado och hans män in på en våldsam väg.

Den australiska regeringen, som betalat Pires försvar, var också tyst lättad. Om en australisk medborgare hade blivit fängslad i ett fall med så svaga bevis, skulle det ha utsatt de diplomatiska banden för svåra påfrestningar.

Domstolen godtog dock inte försvarets hypotes att Reinado och hans män lurats till Dili för att avrättas.

Varken brottsplatsutredarna, Ramos-Horta eller Gusmão vittnade i rätten.

Källor: Lindsay Murdoch/The Age (Melbourne) och Adam Gartrell (Sydostasienkorrespondent)/AAP

04 - USA-utbildning för Kopassus - en dålig idé

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) varnade president Barack Obama för att förnya USA-utbildning av Indonesiens ökända specialstyrka.

"Utbildning av Kopassus kommer att undergräva insatserna för att uppnå ansvar för gamla och pågående kränkningar av mänskliga rättigheter och kommer inte att bidra till att avskräcka från framtida brott", sade John M. Miller, ETAN:s nationella koordinatör. "Det är en dålig idé vars tid ännu inte har kommit."

Obama-administrationen överväger att återuppta utbidlning av Kopassus och kan komma att tillkännage en ändring av politiken, när president Obama besöker Indonesien senare den här månaden.

"Det är omöjligt att tillerkänna Kopassus en reformering när det gäller mänskliga rättigheter, då de behåller soldater, som är skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna, i aktiv tjänst", sade Miller. De omfattar bland andra soldater fällda för dödandet av den västpapuanske ledaren Theys Eluay och kidnappningen och försvinnandet av indonesiska aktivister 1997 och 1998.

"I decennier har USA-militären utbildat och på annat sätt stött Kopassus, trots det påvisade misslyckandet med internationell hjälp att förbättra dess uppförande. Dess vitt kända egentligheter och kriminella aktiviteter fortsatte helt enkelt", sade han.

"Begränsningar av USA:s militära bistånd till Indonesien innebär en hävstång för för att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Indonesien. Arbete med Kopassus, som har en lång historia av att terrorisera civila, kommer att försvaga dem som kämpar för rättvisa och ansvarighet i Indonesen och Östtimor", sade Miller.

Det första erbjudandet av utbidlning kommer antagligen att gälla Kopassus Unit 81, som koncentrerar sig på antitterrorsim. Unit 81 bildades samtidigt med Kopassus Group 5 av den dåvarande kaptenen Prabowo Subianto, som senare medgav sin inblandning i kidnappningen av studentaktivister i slutet av 1990-talet. Nyligen kandiderade han till posten som vicepresicdent i Indonesien.

USA har lovordat Indonesiens framgånger i kampen mot terrorism, men det är polisen- inte militären - som har huvudrollen.

"Större engagemang av Kopassus i anti-terrorism kommer att underminera polisens och civilas företräde i denna insats och stärka militärens kontroversiella interna roll. Det kommer bara att underminera de reformer som USA hävdar att de stöder", sade han.

Bakgrund

Kopassus historia av brott mot mänskliga rättigheter, dess kriminalitet och ansvarsfrihet hos indonesiska domstolar går decennier tillbaka i tiden och innefattar brott de mänskliga rättigheterna och andra brott i Aceh, Västpapua, Jakarta och annorstädes. Kopassus var inblandat i Östtimor från dödandet av fem Australienbaserade journalisterna i Balibo 1975 före Indonesiens fullskaleinvasion till dess förödande uttåg 1999. Kopassus soldater anklagas för att ha varit inblandade i mordet i bakhåll 2002 på tre lärare (inklusive två från USA) när Freeport-gruvan i Västpapua. Kopassus brott har inte bara utförts i det förgångna. En rapport från Human Rights Watch publicerad förra året dokumenterar hur Kopassus soldater "arresterar papuaner utan laglig grund och slår och misshandlar dem som de tar med till sina förläggningar"

Också enligt Human Rights Watch: "De få soldater som har dömts av militärdomstolar har i de flesta fallen återfått sin befattningar och befordrats. Det gäller också sju av de 11 militärer som dömts för kidnappning av studentaktivister 1997 och 1998. Överste Tri Hartomo, som antogs ha blivit avskedad från militären efter att ha dömts i samband med den papuanske aktivisten Theys Eluays död 2001, innehar för närvarande en högre tjänst inom Kopassus."

2005 genomförde Bush-administrationen ett nationellt säkerhetsundantag, vilket tillät fullständigt engagemang med den indonesiska militären för första gången sedan början av 1990-talet. Villkoren för USA:s militära engagemang, som Bush-administration övergav, omfattade bland annat lagföring av de ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor och annorstädes genomförandet av reformer för att öka den civila kontrollen av den indonesisak militären. Bush-administrationen väntade till 2008 med att föreslå återupptagande av USA:s utbildning av Kopassus. Utrikesdepartmentets juridiska rådgivare rapporteras ha bestämt att 1997-års bannlysning av utbildning av militära enheter, som varit inblandade i brott mot de mänskliga rättigheterna, känd som 'Leahy-lagen', var tillämplig på hela Kopassus och utbildningen blev inte av.

Ytterligare information

Källa: John M. Miller, East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), +1-718-596-7668

Februari

25 - Behöver vi en polis i Östtimor?

Jag har just läst FN-debatten om Östtimor. Allt är sött och ljust. Bara ett eller två bekymmer om polisens uppträdande, trots många bilder i media och filmer av brutalitet. Och ett eller två omnämnande av brottslingar som benådats, trots att den vice premiärministern sagt att straffrihet inte kommer att tolereras. Det är verkligen ett skådespel. Kanske vill alla skydda de utomordentligt höga löner FN-anställda får!? FN, Interfet och UNMIT etc genomför så mycket utbildning och kapacitetsuppbyggnad, men till vilken nytta? Det finns en förmåga att inte lägga märke till dåligt uppförande. Kanske är för många länder inblandade, ty då kan man inte ge något skulden! Kanske utbildar FN utan att examinera. Som AusAid, det tycks handla om genomförandet av projekt, inte om testa slutresultatet. Vi behöver en ändring, men vem kommer att genomföra den? Skådespelet i den stora rättegången avslutas kanske på onsdag, vill man få oss att tro, låt oss se hur modiga domarna är när det gäller att få fram sanningen.

OK, det är en inledning, vad som följer är upplagt på uppdrag av en bekymrad vän, som bevittnade den här händelsen.


Om domaren under matchen mellan Manchester och FC Porto avsiktligt ignorerade spelreglerna och tillsammans med linjemännen blev aggresiv mot spelarna, slog och sparkade målvakten och anfallaren och lämnade dem liggande på planen, skulle det inte vara bättre att spela matchen utan domaren, att förlita sig på att spelarna dömer sitt eget spel, som när skolpojkar spelar, och komma överens på stället?

Behöver vi PNTL?

Här kommer en sann berättelse från tisdagen den 23 februari. En liten men avskyvärd.

Klockan fem på eftermiddagen kör Sico sin skraltiga 300-dollars motorcykel, nyreparerad klockan tre, från sitt hem i Lecidere, till sin arbetsplats, en sträcka på 300 meter. Sico är en säkerhetsman som kämpar men misslyckas med att försörja sin fru och två barn på 70 dollar i månaden. Vad händer på dessa 300 meter? En massa. Han hör ett tjut bakom sig, ser sig delvis om och ser en av Dilis dagliga olyckor - en motorcykelolycka. Han fortsätter. Inte långt. En vit patrullbil dycker upp bakifrån fylld med 6 actionhungriga snutar kallade Task Force. Dessa lagens upprätthållare klädda i en blå uniform, som svagt påminner om de protugisiska paramilitära (GNR), beslutna att göra vad de kan bäst och kanske lärt sig trots polisakademin - överfall. Ett brott? Ja, för uniformslösa dödliga. Men ett överfall var det, inte tu tal om det, utan förvarning, ett överlagt överfall på kropp och motorcykel. Strax efter dödsskjutningen av en oskyldig medborgare i Delta två månader tidigare (december 2009), var det insatsstyrkans (Task Force) återinträde i tjänst. Med knytnävar och tunga träbatonger angrep de Sico med två tunga slag i nacken och tre på ryggen samtidigt som de höll Sicos hals i ett strypgrepp. Vad har jag gjort för fel, flämtar Sico? Smitit från olyckan! Med det så kastar de - alla sex - sig över hans skraltiga motorcykeln och slår med batonger och sparkar sönder de tunna plastkåporna på tre ställen, fram i mitten och bak och avslutar med en spark på de nyreparerade motordelarna, vilket framkallar ett ostoppbart bränsleflöde.

Är det här polisens dagliga bröd och smör? Är det här att försvara ett offer eller är det att begå ett brott mot ett offer? Får de betalt av regeringen för att göra så här?

I alla fall så hade vid det här laget chefen för patrullbilen klivit ner från framsätet och summerat läget. Den här Sico är kort. Men den man som körde in i cykel var lång. Samma färg på skjortan, ja, men det här var fel man. Sluta slå, grabbar! Så de lämnade Sico och hans motorcykel vid sidan av vägen och skyndade iväg på en försenad och tveklöst fruktlös jakt på den verklige krockaren-och-smitaren. Ursäkt? Nej. Hjälp med såren? Nej. Hjälp med att plocka ihop motorcykel? Nej.

Jag mötte Sico kockan sex efter arbetet. Hanvar mycket skakad och berättade att han gråtit. En 30-årig man, en stark man som kämpade på sitt sätt mot TNI på 1990-talet. TNI hade slagit honom svårt vilket gett honom 10 års bröstsmärtor och fått honom att hosta blod. Han kan bara utföra lättare arbeten och får inte anstränga sig, säger läkarna, kubanska och andra. Dessutom - han måste varje månad få tag på 30 dollar till mediciner för att förhindra en för tidig död.

Sico var skakad, men var tillräckligt desperat för att gå till polisstationen och klaga. Nu var klockan sju. Läsarna känner säkert till det lönlösa i en sådan begäran om rättvisa, men måste vi inte alla vara trogna mot vårt förakt för barbari? Vad hände? För protokollet, inget annat, noterade PNTL:s ombud Sicos namn och skadorna på motorcykeln, utrunnen bensin och allt. Tyvärr, han kunde inte hjälpa till, därför att han inte visste vilken patrull, av de många, som hade gjort detta. Sico trycket på, men polisen gav inte efter och föreslog vänligt att Sico skulle gå hem och reparera sin motorcykel.

Nästa dag fick Sico en offert på reparationen på 132 dollar, nästan två gånger Sicos månadsinkomst. Han tog med offerten till PNTL-stationen, men mannen bakom disken tog inte emot anteckningen. Polisen är inte ansvarig! På eftermiddagen försökte Sico, fortfarande missnöjd, en tredje gång. Den här gången var det en annan bakom disken. Den här gången var svaret att patrullen förmodligen var från ett av distrikten, så, tyvärr, det var utom hans kontroll.

Stackars Sico - en fattig man, en oskyldig man och en man med blåmärken, svullnader och en räkning på 132 dollar.

Vem kommer att försvara den lille mannen mot regeringens ninjas? Vem kommer att betala 132 dollar för den av regeringen sönderslagna motorcykeln?

För övrigt hände allt det här utmanande bara 100 meter från herr och fru Xananas strandbostad.

Behöver vi verkligen en polis?

Källa: Robert Wesley-Smith

22 - Tvåspråkig utgåva av Östtimors strafflag utgiven

Dili. Som en del av det fortsatta stödet till rättsväsendet i Östtimor höll UNDP:s program för rättsväsendet (Justice System Programme - JSP) en ceremoni i appellationsdomstolen i Dili den 19 febuari 2010 för att markera utgivningen av den tryckta tvåspråkiga utgåvan av Östtimors strafflag. 1.000 exemplar av boken har tryckts med finansiellt stöd av UNDP:s program för rättsväsendet. Boken innehåller Östtimors strafflag på portugisiska och tetum. UNDP JSP fortsätter också att ge tekniskt bistånd och bistånd i form av experter till appellationsdomstolen.

I sitt tal sade ordföranden i appellationsdomstolen, doktor Claudio Ximenes: Den timoresiska strafflagen behöver läsas och förstås, inte bara av dem som arbetar i domstolarna, utan också av medborgare, som behöver veta när en handling är brottslig eller urskilja situationer i vilka ett särskilt handlande är straffbarte eller inte. Ximenes tillade att det är viktigt att straffalgen översatts till tetum för att de, som saknar en betydande kunskap i portugisiska, ska ha tillgång till den och förstå den. Trots att jag förstod svårigheten med att översätta en juridisk text för någon som inte är expert på översättningar, till ett språk, som fortfarande är under utveckling, så riskerade jag att översätta dessa lagar till tetum och med det så främjas utvecklingen av juridisk teminologi på tetum så att den blir lättare att förstå och använda som ett arbetsspråk i Östtimors domstolar.

Det här är den verkliga meningen med tillgång till rättvisa med vilken medborgare har en förståelse för lagen, som de ska följa. Översättningen av strafflagen till både portugisisiska och tetum borde vara en förebild i framtiden. Det kommer att kräva större fokus på utvecklingen av juridisk terminologi i tetum, en viktig uppgift som UNDP har åtagit sig att stödja, sade ställföreträdande landsdirektören för UNDP, Nick Beresford.

UNDP JSP har assisterat justitieministeriet, domarnas högsta råd, offentliga försvarares kontor och åklagarväsendet för att utveckla den nationella kapaciteten hos domstolarna, åklagarna och försvararna, öka effektiviteten i rättsväsendet och förbättra tillgången till det för alla medborgare.

UNDP:s program för rättsväsendet stöds av Australien, Brasilien, Irland, Norge, Spanien, Portugal, Sverige, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) och UNDP:s byrå för förebyggande av och återhämtning efter kriser (Bureau of Crisis Prevention and Recovery).

Källa: UNDP/Östtimor

21 - Allmänningar i Östtimor - en ny tragedi för allmänningar?

Nedan finns en längre text om följderna av det liggande förslaget till ny jordabalk i Östtimor på engelska. Trots att den är lång och svår att översätta tror vi att det kan var av intresse att publicera den för våra svenska läsare. Tommy Pollák/Östtimorkommittén

ETLJB: Community land in East Timor - A New Tragedy of the Commons?

SYDNEY - ETLJB has previously published analyses pointing out certain fundamental deficiencies in the draft land law’s provisions pertaining to indigenous land tenure systems in East Timor. To reiterate briefly, the draft would confer no juridical status on either customary land tenure systems or the individualised traditional rights that have emerged from those systems; it confers no juridical status on the customary managers of the land and makes no provision for just compensation for the diminution or extinction of customary land rights. Furthermore, the draft land law would impose a mere obligation on the government "to consult" with local communities when it is making decisions about the use or alienation of the land in their territory. The protection of community lands is left entirely in the hands of the executive.

As East Timor witnessed when it was part of Indonesia, customary peoples and their lands were the subject of exploitation, dispossession and destruction under a legal regime that paid no respect to the indigenous land systems. Similarly, in Australia, during the colonisation process, aboriginal lands were systematically appropriated without compensation and granted to the invading Europeans; leaving hundreds of indigenous communities in oblivion. In fact, the aboriginal people were the subject of a land-induced genocide of the most horrifying dimensions; leaving “a legacy of unutterable national shame”, as the High Court of Australia stated in the history-shattering case of Mabo v The State of Queensland (No 2) that overturned centuries of legal lies and restored the rightful juridical status of indigenous lands in that country. It is to such extremes that failures on land law and policy inexorably lead - to epic suffering, grief and loss; something of which the people of East Timor have had far more than their fair share.

One of the constitutive causes of the law has, at least in Western jurisprudence, been to define and protect property rights since they are essential to individual liberty, economic and political autonomy as well as social development. Land rights are a most quintessential vector in the entrenchment and maintenance of the relationships of power and organisation in all human communities.

When the law fails in this core function, it has failed the most central tenets of democracy and capitalism and injustices and conflicts arise which have the potential to destabilise the civil peace. East Timor policy-makers, administrators and researchers know all too well of the potentiality for violence, chaos and disorder when land issues are not properly managed.

Regrettably, the stage has already been set in East Timor for further problems that are rooted in the complexities of land law and policy; and in particular those relating to indigenous land tenure systems confronting intrusions from both domestic and foreign capital as well as the state.

In a recent article (Justice for the Poor Briefing Note November 2009 Volume 3 Issue 3 entitled Contracts, Land Tenure and Rural Development in Timor-Leste) Rod Nixon refers to some examples of the granting of rights and concessions over community lands in East Timor which have already taken place even though the draft land law is yet to be enacted and even while there is no other substantive legal regulation of community lands in that country.

Nixon recites 2005 survey data that shows that about 3% of rural land in Timor-Leste appears to have been alienated from customary tenure. Since then, of course, there have been several significant interventions by the state granting rights over community lands to private capital.

Nixon notes that other cases include the 12 hectare East Petroleum site in Liquica and the 2008 Memorandum of Understanding between the GoTL (Government of East Timor) and GTLeste Biotech concerning a renewable 50 year lease for 100,000 hectares 'of unproductive land'. Another case is a lease issued by the GoTL to Timor Global in 2005 for 3000 hectares of coffee plantation at Fatubesi (Ermera district).

Nixon’s observations on this latter case are that “[a]lthough formally state land, Timor Global discovered that the lease provided an insufficient basis for the company to commence crop improvement and management activities. Before the company could begin work, it had to negotiate with community leaders and agree to provide benefits including employment opportunities and security arrangements. Timor Global has now commenced work on a 60 hectare section and employs around 80 members of the local community (including 30 said to have connections to the resistance movement)."

Timor Global is also active in Baucau district where the company has leased 1,500 hectares of community land and is introducing intensive cultivation methods on sites in three villages totalling up to 100 hectares.

Nixon tells us that "benefits including employment opportunities and security arrangements" were negotiated in one case - which would be an extraordinary form of compensation not known to the land law since the international standard is current market value for the interest in the land that is diminished or extinguished by a resumption and it seems that no other compensation was offered. Past experience informs us that when a customary community is dealing with private capital which has the power and, if necessary, the force of the state standing behind it, and there are no clearly defined legal entitlements, rights and benefits for the appropriation of property rights, one thing is certain: that the negotiation process is not adequate nor is the compensation just.

There have been other cases of problems being caused by an inappropriate approach to customary land tenure systems in East Timor. And one which highlights the dangers of conflict and violence threatening to break out from the mismanagement of the problem is the resumption of community lands for the Metinaro base of the East Timor Defence Forces. This appropriation occurred during the UNTAET period and was personally witnessed by the present writer. When the land was being surveyed by cadastral offices of the National Directorate of Land and Property (DNTP), local men appeared armed with weapons. The Defence Force itself had to provide security and oversee the process. Armed military personnel attended the handover of compensation which was some rice. Some rice for the land that this community had occupied since time immemorial. The suppression of resistance to the unjust taking of community lands works for a while but social discontent simmers away because of the injustice thereby rendered.

It is worth noting Nixon’s comment that “[w]hereas the GoTL, with USAID support, is addressing the critical area of property rights in urban and peri-urban areas through the Ita Nia Rai program, this initiative will not cover the vast amount of the country over which customary systems of authority predominate.”

Ultimately, this is a misrepresentation on both counts that needs to be corrected.

Firstly, given the criticisms of the draft land law that has been produced under the Ita Nia Rai program - and not just those in relation to the provisions on community land but the broader questions of whether possession or restitution is the ultimate goal of the draft as well as the appalling lack of adequate or meaningful public consultations on the draft, the question remains whether this draft is really going to “address the critical area of property rights” or whether it is something more insidious than it appears.

Secondly, it is wrong to state that the land law program “will not cover the vast amount of the country over which customary systems of authority predominate” because the draft land law clearly would impact on and would directly regulate (or purport to regulate) community land. It does this in the manner described at the beginning of this analysis and in the articles recited below, by ignoring the substantive legal and policy issues and subjecting community land to the pure will of the executive; without recourse to judicial review of government decisions that affect those lands. The draft authorises – poorly and improperly - the government to make decisions on the use and occupation of community lands (Article 26(2)), and in that decision-making process, the government needs only to consult with the community. No mention of the legal status of those rights. No mention of compensation.

Nixon appears to endorse this position by reciting other authorities that suggest “that state-managed negotiation frameworks for accessing land for development can play a role in both facilitating economic development and reducing the risk of land conflict.” But such a state-dominated system only works in a democratic rather than an autocratic way and without consequential disputes and conficts if the extant legal rights of the local communities over their lands are already enshrined in the law and there is a separation-of-powers inspired judicial review regime simultaneously in place. In East Timor, this is not yet the case. And it seems unlikely that it is intended to be the case.

Nixon’s obscurantism and obfuscations should not go unnoticed by those interested in the development of a rational, informed and experiential policy and legal regulatory framework for community land in East Timor. It is unfortunate that such an important debate is articulated in such a superficial way.

Warren L. Wright BA LLB (former UNTAET Property Rights Adviser)

See further:

 1. Special Regime for the Determination of Ownership of Immovable Property
 2. Negative Impact of Draft Land Law on Customary Land Tenure Systems in East Timor
 3. Draft land law provisions on land rights for foreigners in East Timor will smother development
 4. East Timor Land Rights: Restitution Not Possession - A Comment on the Draft Land Law
 5. 2004 ETLJ 10 Some Observations on the Report on Research Findings and Policy Recommendations for a Legal Framework for Land Dispute Mediation Prepared by the Timor Leste Land Law Program 08 April 2004

Källa: East Timor Law & Justice Bulletin

18 - Generalsekreterarens rapport om UNMIT publicerad

FN:s generalsekreterares rapport om UNMIT (för tiden 24 september 2009 - 20 januari 2010) har äntligen publicerats. Du kan ladda ner den från http://www.un.org/Docs/sc/sgrep10.htm. Trots dateringen den 12 februari så publicerades den som många andra FN-rapporter senare.

Källa: ETAN

16 - Läget för mänskliga rättigheter i Covalima and Bobonaro

Som en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter är HAK Association bekymrat över läget i distrikten Bobonaro och Covalima, särskilt när det gäller befolkningens rätt till säkerhet. HAK betraktar den nationella östtimoresiska polisens (PNTL)reaktion på "Ninja"- gruppen som en skyldighet hos statens organ att verka i överensstämmelse med sina åtaganden avseende mänskliga rättigheter. För att säkra att polisens åtgärder verkligen är i överensstämmelse med lagen och principerna för mänskliga rättigheter har HAK skickat en övervakningsgrupp för att kartlägga läget för mänskliga rättigheter i de två distrikten från den 31 januari till den 4 februari 2010.

1. Resultat av HAK:s observationer om rykten av "Ninja" i distrikten Bobonaro och Covalima

HAK:s observation visade, bekräftat av bymyndigheter, lokalt styre, offer, misstänkta och en del bybor på platser där "Ninja"- terror sägs finnas, att människorna verkligen känner sig panikslagna av ryktena, men att byarna ännu inte har sett vem eller vad "Ninja" är. Lokala myndigheter i de två distrikten informerade också övervakningsgruppen att de inte har tagit emot några klagomål från byarna eller offer över "Ninjas" uppförande.

Incidenterna, ett barns död och en ung kvinnas död, var enskilda brott och det finns inget samband mellan dem eller mellan de två platserna. Det finns inte heller något bevis för organiserad brottslighet eller stora kriminella grupper. Ryktena om "Ninja"-gruppen leder människor till att föreställa sig en organiserad kriminell grupp, men det är i motsats till den verkliga situationen. Grupperna CPD-RDTL (Popular Council for the Defense of the Democratic Republic of Timor-Leste) och Bua-Malus (Betelnöten) finns och medlemmar i dessa grupper har deltagit i kriminella aktiviteter motiverade av personligt hat och önskemål om hämnd, som felaktigt tillskrivs grupperna.

Polisinsatsen, som började den 22 januari 2010, har misslyckats med att identifiera förövare inblandade i en "Ninja"-grupp, som terroriserar byar i de två distrikten. I sina insatser har polisen arresterat 20 medlemmar av CPD-RDTL och Bua-Malus, som de misstänker vara "Ninjas", men i domstolen släppte domaren 18 av dem efter id- och adresskontroll på grund av otillräckliga bevis för polisens misstankar. Två av de gripna placerades i häkte på grund av starka indicier att de var inblandade i en ung kvinnas död i byn Atus i Bobonaro-distriktet.

HAK Association har konstaterat brott mot de mänskliga rättigheterna och brott mot lagarna av individuella poliser, som deltog i insatserna i de två distrikten, bland annat våldsam behandling såsom slag med gevärskolv, sparkar, slag med batong, skära av människors hår med kniv, hota dem till livet, och skarpt tilltal vid gripandet och i arrest, när någon inte vill säga vem som är en "Ninja".

2. HAK:s oro

Grundat på våra iakttagelser är HAK Association bekymrade över att PNTL:s kommandoinsats inte respekterar Östtimors konstitution, artikel 9, och lag 3/2008 (Undantagstillstånd), därför att en insats med stort antal i en extraordinär situation kräver godkännande från ett organ med makt att förklara ett läge av utomordentliga omständigheter (Situation of Exceptional Circumstances). Polisens handlingar exempel på motsatsen till att stärka laglydigheten i en demokratisk stat.

Dessutom, enligt HAK:s iakttagelser i de två distrikten, visar polisens insats bristande överensstämmelse med regeringens policy avseende reformering av PNTL, på grund av dess militära karaktär sanarare än ett tillvägagångssätt karaktäriserat av samfundsbaserat polisarbete. Detta beror på bristen på lämplig uppmärksamhet från regeringen på utveckligen av PNTL som en samhällspolis.

Under insatsen har enskilda poliser brutit mot de mänskliga rättigheterna, utfört handlingar som strider mot lagen och missbrukat sin makt genom att till exempel arrestera människor utan domstolsbeslut och förföljt medlemmar av en organisation utöver de kränkningar som nämnts ovan. Detta uppträdande av polisen kränker antagandet av oskuld fastlagt i artikel 34 i konstitutionen, därför att enligt lagen bara domstolar har befogenhet att avgöra om någon är skyldig.

HAK har också sett att lokala PNTL-poliser inte har svarat snabbt eller handlat omedelbart för att utreda eller gripa de misstänkta för mord och dödsfall, som hände i de två distrikten och slutligen utvecklade sig till "Ninja"-ryktena. Händelser som dessa kräver omedelbar och skyndsam gottgörelse från den östtimoresiska staten för att förhindra ytterligare lidande och för att människor ska lita på att PNTL kan garantera deras rätt till säkerhet och rättvisa.

3. HAK:s recommendationer

För att förhindra en försämring av läget för de mänskliga rättigheterna i distrikten Bobonaro och Covalima och för att bevara befolkningen från ytterligare lidande liksom för att förhindra liknande händelser i framtiden rekommenderar HAK:

 1. Läget i de två distrikten kräver inte en stor kommandoinsats av PNTL, därför att den inte uppfyller kriterierna för en extraordinär situation. Följaktligen föreslår HAK att tillämpliga myndigheter inom säkerhetssektorn snabbt granskar pollicyn för den för tillfället pågående "Ninja"-insatsen i distrikten Bobonaro och Covalima.
 2. Att ansvariga myndigheter snabbt gör en översyn av planen för reformering av PNTL Reform för att säkra överensstämmelse och samordning mellan planen och dess genomförande.
 3. Att parlamentet använder sin makt enligt artikel 92 i konstitutionen att övervaka de utförande myndigheterna, särskilt hur PNTL upprätthåller lagarna.
 4. För att offentligt garantera PNTL:s ansvar måste behöriga myndigheter (PNTL:s rättsenhet och åklagare) säkerställa att enskilda medlemmar av PNTL, som bröt mot lagarna och kränkte de mänskliga rättigheterna, ställs till svars (administrativt och enligt brottsbalken).
 5. Framtida extraordinära insatser av säkerhets- och försvarsstyrkor måste koordineras med åklagarämbetet, så att polisen inriktas på att följa lagarna och på så sätt undviker att kränka mänskliga rättigheter.

Detta är summan av HAK:s iakttagelser, oro och förslag avseende situationen, som följt av den "speciella" PNTL-insatsen i distrikten Bobonaro och Covalima. Vi avvaktar lämpliga åtgärder för att säkra att alla timoresiska medborgare kan vara stolta över och samarbeta med PNTL och våra poliser.

För ytterligare information eller en kopia av den fullständiga rapporten var god kontakta Rogerio Viegas Vicente, Law and Human Rights Enforcement Program, HAK Association, +670-729-9366 eller Rui Manuel Viana, Director, HAK Association, +670-723-7179 eller eposta till HAKAssociation@gmail.com.

Källa: Pressmeddelande/HAK Association, Diretu ba ema hotu no Ema hotu iha diretu (Every body has rights and rights are for all)

15 - Säkerhetsrådet lovar förbättra övergångs- och avslutningstrategier för fredsbevarande operationer

Säkerhetsrådet, 6270:e mötet (för- och eftermiddag) 12 februari 2010

Ordförandens uttalande betonar behovet av att skapa förutsättningar för hållbart lugn

Säkerhetsrådet förband sig idag att förbättra sina strategier för att avsluta eller förändra fredsbevarande uppdrag eller att deras övergång till andra former av Förenta Nationernas närvaro efter en dagslång diskussion med höga tjänstemän i organisationen likväl som representanter för regionala organisationer, länder som bidrar med trupp och medlemsländer.

I ett uttalande framfört av Gerard Araud (Frankrike), rådets ordförande under februari, betonade rådet att det övergripande målet för dessa strategier måste vara att skapa förutsättningarna för varaktig fred innan en mission minskas. Det betonade behovet av klaraa och uppnåbara mandat likväl som noggranna rekommendationer från sekretariatet minst en månad före mandatens förnyelse med hänsyn till utvecklingen på fältet och synpunkter från värdlandet, länder som bidrar med soldater och poliser och andra relevanta parter.

Med erkännande av regional och delregional organistationers bidrag till övergångar uppmanade rådet alla medlemsstater, regional, delregionala och internationella partner att främja sina bidrags samordning med Förenta Nationernas på fältet. Också med erkännande av betydelsen av tidiga fredsskapande ansträngningar lovade det att förbättra koordineringen med den fredsbyggande kommissionen och krävde att sekretariatet planerar fredsskapande uppdrag i faser med tydliga mål med hänsyn till de förhållanden som måste uppnås för att tillåta avslutning av en fredsbevarande operation eller dess övergång till ett integrerat fredsskapande kontor eller annat arrangemang.

...

Michael von der Schulenburg, generalsekreterarens representant och chef för Förenta Nationernas Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone (UNIPSIL), anmärkte att hans operation var det första exemplet på en helt civil, integrerad fredsskapande närvaro som ersätter e stor fredsbevarande mission och tillade att om sådana fredsskapande missioner skulle visa sig vara effektiva skulle fredsbevarande uppdrag kunna avslutas tidigare.

I den följande diskussionen bekräftade talarn abetydelsen av att förbättra avslutnings- och övergångsstrategier och var överens om att det krävs tydliga och nåbara mandat som tar hänsyn till fredsskapande aktiviteter från början. Mångaybetonade behovet av att bättre integrera de båda slagen av aktiviteter med en bättre definition av alla aktörers uppgifter och ökat ansvar för de länder som reser sig ur konflikter.

Men Nigerias representant varnade för att avsluta en fredsbevarande mission bara för att det hade planerats till ett visst datum eller en viss fas. Missioner borde komma tillräckligt tidigt och stanna tillräckligt länge för att ge de bästa möjligheterna för "hopp till dem utan hopp och undsättning till konfliktens plågade offer", sade hon.

...

Källa: SC/9860 Full_Report (pdf* format - 148.7 Kbytes)/United Nations Security Council

15 - Försvaret bekymrat i rättegången om politiska attacker i Östtimor

En i Timor född australisk kvinnas försvarsadvokater i rättegången om en påstådd konspiration att mörda Östtimors president säger att nya bevis, som har kommit upp i ljuset, försvagar åklagarens fall ytterligare. Angelita Pires och 27 män står inför rätta för attackerna på president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gusmão för två år sedan. Efter sju månaders förhandlingar väntas rättegången avslutas den här veckan och försvaret är bekymrat över att avgörande vittnen inte kommer att höras.

Programledare: Sara Everingham
Deltagare: Jon Tippett QC, Angelita Pires försvarsadvokat

Hör programmet här: Windows Media eller läs en översättning nedan.

Everingham: Den 11 februari 2008 sköts José Ramos-Horta nära sitt hus i Dili. Det påstås att rebelledaren Alfredo Reinado ledde attacken. Presidenten sårades allvarligt och Reinado och hans medrebell Leopoldino Exposto sköts till döds. Angelita Pires hade haft ett förhållande med Reinado och är anklagad för att vara en indirekt anstiftare av attacken. Men hennes försvarsadvokater har genomgående rest tvivel över åklagarens version av händelserna. En av hennes australiska försvarsadvokater, advokat Jon Tippett, säger att nya bevis ökar trovärdigheten hos en annan teori.

Tippett: Det krossar verkligen helt enkelt åklagarens sak. Faktum är att dessa två män blev mördade.

Everingham: Åklagarens påstående är att de två männen sköts av en av vakterna på presidentens ställe. Men försvaret har fått en ballistisk rapport från den australiska federala polisen, som kommer till slutsatsen att olika vapen användes för att skjuta Alfredo Reinado och Leopoldino Exposto.

Tippett: Vidare, mannen som påstås ha dödat dem med ett vapen kan inte ha dödat enligt de ballistiska resultaten. Hans vapen dödade dem helt enkelt inte.

Everingham: och nu har försvaret en rapport av en ledande australisk rättsmedcinare professor Stephen Cordner. Jon Tippett säger att rapporten stöder obduktioner som konstaterade att männen sköts från nära håll.

Tippett: Vi har obduktionsbevis att de avlidna dödades på ett avstånd av högst 10 centimeter från kroppen, vilket betyder att de med säkerhet inte dödades från 20 till 30 meter vilket har varit regeringens och åklagarnas position hittills.

Everingham: Försvaret argumenterar att rapporterna stöder teorin att männen lurades till Dili för att bli dödade. Men Jon Tippett säger att domstolen inte har tagit emot obduktionsrapporten och inte kommer att ta del av bevis från professor Stephen Cordner. Försvaret kräver fortfarande att åklagarna frisläåpper obduktionsfotografier, som har publicerats i östtimoresiska media.

Tippett: Vi är oroliga för att det här fallet kommer att avslutas utan att viktiga vittnen hörts. Jag talar om ögonvittnen, rättsobducenter, brottsplatsundersökare - det är den sorts vittnen som saknas.

Everingham: Rättegången har hört omkring 130 vittnen under de gångna sju månaderna. Den förväntas bli avslutad den här veckan. De tre domarna kommer att ha 30 dagar på sig att avkunna en dom.

Källa: Connect Asia/ABC Radio Australia

08 - Vattenförråden hotar sina

Lisapat. Fråga vem som helst på landsbygden i Östtimor vad vederbörande önskar sig mest och svaret är alltid vatten.

Vi har inget klagade Filomena Brites, 35, som går upp till 3 km fyra gånger om dagen till den närmaste källan för att hämta vatten från sitt hem i Lisapat, en liten by högt uppe i Ermera-distriktets kaffebevuxna kullar.

Ibland går jag, ibland barnen, berättade hon för IRIN. Men en av oss går. Vi har inget val.

Enligt Östtimors nationella statistikbyrå saknar nästan 40% av landets 1,1 miljoner invänare tillgång rent vatten.

Problemet är tydligast i landsbygdsområden, där omkring 75 procent av befolkningen lever - 44,4 procent har inte tillgång mot omkring 15 procent i stadsområden.

I de östra distrikten Baucau, Lautem och Viqueque och Oecussi-distriktet, en enklav i Indonesien, är siffran som högst med mer än 50 procent.

En bys historia

Mång av landets vattenledningar på landsbygden gick sönder för flera år sedan.

Av Lisapats 800 hushåll har bara 18 tillgång till vatten från en vattenledning, de övriga måste förlita sig på en närbelägen källa. Före 2002 hade alla vattenledning.

Det är ett sort problem och ett som vi måste lösa, sade Julio do Rosario Lemos, 34, som nyligen valdes till byns ledare.

Regeringen har utsett det till en nationell prioritet för 2010, men trots sina väldiga oljetillgångar, är världens yngsta självständiga land också Asiens fattigaste.

Dessutom har landets nationella vatten- och avloppsförvaltning (National Directorate of Water and Sanitation Services - DNSAS) begränsade resurser.

I många byar finns det ledningar utan vatten. I andra har det aldrig funnits några berättade Bishnu Pokhrel, en specialist på vatten och hygien hos FN:s barnfond (UNICEF), för IRIN, och anförde dåligt chefsskap, bristande medvetande, låg förmåga hos instutionerna och påverkan genom den politiska krisen 1999, när Östtimor valde självständighet från Indonesien i en folkomröstning. Mellan 70 och 80 procent av landets vattenledningssystem förstördes i det påföljande väldet och omflyttningarna.

Hållbarhet

Att återuppbygga dessa system idag är bara en del av ekvationen. Trots betydande investeringar av utländska biståndsgivare förblir haållbart den största utmaningen.

Hållbara vattenledningssystem är nyckemålet berättade Keryn Clark, gruppledare för Timor-Leste Rural Water Supply and Sanitation Programme (RWSSP), ett projekt finansierat av AusAID som arbetar tillsammans med den timoresiska regeringen för att förbättra vattenförsörjningen, för IRIN.

I några tidigare projekt har fokus legat mer på att lägga vattenledningar än än gemensam förvaltning, sade hon. Det är viktigt att byn, som till slut måste förvalta systemet, är helt och hållet med på noterna från begynnelsen.

Underhåll av infrastrukturen är också viktig och utanför Dili, huvudstaden, är det ont om reservdelar.

Medan många av landets kommunala vattenförvaltningsgrupper är välorganiserade, är andra det inte och har kanske inte kunskaper eller medel att göra nödvändiga raparationer.

Man måste bestämma vad byn realistiskt sett kan och vad de inte kan och sedan hur man kan stödja dem, sade Clark och betonade att utbildning är nyckeln.

När vattenledningssystemet väl är etablerat och överlämnat till byn, borde vi ha en överbryggande tid för att följa upp med tekniskt stöd till gruppen, tillade UNICEF:s Pokhrel.

Institutionell kapacitet

Regeringen måste ha den nödvändiga kapaciteten för att stödja vattenledningsgrupperna om nödvändigt - vilket understryker behovet av större instutitionell kapacitet, sade han.

Tills nyligen hade varje distrikt bara en icke-tekniskt utbildad anställd för landsbygdens vattenförsörjning och det fanns bara en enda fullt utbildad vatteningenjör i hela landet.

Med stöd från AusAID har man nu anställt en tekniker i varje distrikt, liksom en eller två som arbetar på underdistriktsnivån med förvaltning och av avloppsfrågor.

Allt detta är nyckelfrågor när det gäller att göra systemet mera robust, sade Clark. Om vi verkligen kan få de system som har byggts eller just nu byggs, att fungera ordentligt och vara mera hållbara, kommer fler människor att ha tillgång till vatten.

Källa: IRIN

08 - AFP misslyckas att fastställa vilket vapen som dödade Reinado

Tempo Semanal fick tillgång till ett kraftigt skyddat dokument från den federala australiska polisen (Australian Federal Police - AFP) idag efter att en federal polis vid den australiska ambassaden i Dili framträdde vid Dilis distriktsdomstol i samband med rättegången om mordförsöket på president José Ramos-Horta i februari 2008.

AFP-rapporten med resultaten av utredningen om händelsernar runt skotten mot presidenten och den förrymde majoren Alfredo Reinado är daterad den 28 april 2008. AFP:s Brisbane-kontor fick ansvaret för att utreda eventuella brott i Australien eller av australier i samband beskjutningen av president José Ramos-Horta, attacken mot premiärminister Xanana Gusmão och major Reinados.död

AFP genomförde kriminaltekniska undersökningar av fem (5) SIM-kort för mobiltelefoner och tre (3) mobiltelefoner från brottsplatsen. AFP gick inte in på detaljer men en andra ballistisk undersökning av vapnen, ammunition och avlossade kulor på brottsplatsen avslöjar en hel del. Två (2) AFP-poliser utsända till Östtimor är Diggle och Alex Caruna. AFP misslyckas med uppdraget att komma fram till bindande bevis.

"Deras undersökning har inte kunnat fastställa vilken sorts skjutvapen som användes för att skjuta (och döda) major Reinado."

Källa: Tempo Semanal

05 - Uppsats: Vuxnas läskunnighet, folkbildning och fredsbyggande i Östtimor

Du kan läsa en uppsats om en nationell läskunnighetskampanj i Östtimor som startades i efterdyningarna av krisen 2006 med hjälp av ett fåtal kubanska rådgivare (på engelska) här ...

Uppsatsen ger en målande beskrivning av de svåra förutsättningarna för att skapa en fungerande, levande demokrati i Östtimor efter Portugals, Japans och Indonesiens överhöghet och den målmedvetna omfattande förstörelsen 1999.

Nedan följer en översättning av uppsatsens inledande sammanfattning (abstract).

I Östtimor startades 2007 en nationell läskunnighetskampanj med hjälp av ett fåtal kubanska rådgivare i efterdyningarna av en politisk kris, som hotade att destabilisera världens nyaste självständiga stat. Två år senare har fler än 26.000 människor fullgjort en tretton veckors grundläggande läskunnighetskurs och kampanjen ser ut att få stor betydelse för landets 50-procentiga analfabetism. Den här uppsatsen, som bygger på uppgifter från fältarbete i landet finansierat av ett anslag från ARC Linkage, skissar kampanjens resultat och utvärderar bidraget från vuxnas läskunnighet till fredsbygge efter konflikter och uppnåendet av post-kolonial självständighet. Detta ovanliga och nyskapande experiment i folklig massutbildning av vuxna, som genomförts med hög grad av lokal medverkan och minimalt stdö från bidragsgivare, står i bjärt kontrast till den mer dominerande nyliberala modellen för undervisning och övning för statsbyggnad, som favoriseras av internationella organ såsom Världsbanken.

Källa: Associate Professor Bob Boughton, University of New England, NSW, Australia

05 - Intervju - Östtimors korruptionsbekämpare emotser lång kamp

Canberra. Uppmärksammade åtal kommer inte att få bukt med utbredd korruption i Östtimor och en långvarig offentlig utbildningskampanj kommer att behövas för att bekämpa korruption och nepotism, sade landets nye korruptionsbekämpare i fredags.

Aderito de Jesus, som nästa vecka ska invigas som chef för antikorruptionskommissionen efter att ha fått enhälligt parlamentariskt stöd, sade att han omedelbart kommer att börja se över mål överlämnade till åklagare, men framgångsrika fällande domar kommer inte att få slut på korruptionssjukan, som tär på förtroendet i och utanför landet.

"Det finns stora förväntningar och det är en enorm utmaning att få allmänhetens förtroende. Vi måste hantera det försiktig", sade de Jesus till Reuters i en intervju i sitt hem i Canberra, där han har bedrivit doktoranstudier innan han kommer att återvända till Dili.

"Som jag förstår det så finns det från regeringens sida en politisk vilja att ta itu med korruptionen. Men vi måste tänka på hur Östtimor kommer att se ut om 20 år och vi måste undervisa människorna, därför att det inte kommer att vara tillräckligat att fånga ett eller två högdjur", sade han.

Östtimor blev världens yngsta stat 2002 efter att ha röstat för självständighet från Indonesien 1999, vilket utlöste ett våldsamt bakslag från pro-indonesiska milisgrupper, som förstörde nästan 70 % ab byggnaderna inklusive bostadshus och skolor.

Men efter åtta år har det lilla landet förblivit bräckligt.

Utbredd allmän ilska över korruption skulle kunna utlösa en upprepning av oron 2006, när olika etniska grupper stred med varandra delvis om den begränsade tillgången på arbete och ekonomiska möjligheter i ett av världens fattigaste länder.

President- och parlamentsval i mitten av 2007 resulterade i att tidigare premiärministern José Ramos-Horta vann presidentvalet och att förre presidenten, Xanana Gusmão, leder en fyrpartikoalition kallad parlamentsmajoritetens allians (Alliance of the Parliamentary Majority).

Men Gusmãos regering, som står inför val i juni 2012, har dragits in i anklagelser om korruption omfattande bland att anklagelser förra året om att premiärministerns dotter fick ett mångmiljonkontrakt för livsmedelsimport genom familjekontakter.

Jätteuppdrag

Medan de Jesus utnämning har välkomnats av människorättsgrupper, så står han inför ett jätteuppdrag att ta itu med korruption och dåligt styre, som vice premiärministern Mario Carrascalao förra året sade kostade ända upp till 20 % av regeringens tillgångar.

De Jesus sade att hans organisation skulle ha bred utredande makt enligt lagen, men inte kommer att åtala, som den tidigare regerande maktens Indonesiens särskilda antikorruptionsorgan, känt som KPK.

Östtimors ombudsman klagade förra året över att trots att nästan 30 korruptionsfall med tidigare och nuvarande regeringsmedlemmar hade överlämnats till åklagaren, så hade i själva verekt få resulterat i rättegångar.

Östtimor är en av världens snabbast växande ekonomier meden real BNP-tillväxt på 13,2 procent 2008, enligt Världsbanken.

Men Australien, en stor biståndsgivare, varnade i december för att tillväxten minskade och uppskattade den till 7,2 procent 2009 med en sjunkande trend.

Gusmãos regering hindras av svag budgetplanering och förvaltning, inklusive oljereserver och en tillhörande självständig välståndsfond på omkring 3 miljarder dollar med omkring 100 miljoner dollar i intäkter varje månad.

Dessutom har ett misslyckat mordförsök på Ramos-Horta och Gusmão i februari 2008 oroat utländska investerare.

Den lågmälde de Jesus, som liksom Gusmão är gift med en australiska, sade att hans kommission hade fått vittgåenden makt att konfiskera pass och jaga misstänkta.

"Vi behöver också undervisa människor i skolorna, samordna oss med utbildningsdepartementet i kampen mot korruption, från grundskola till universitet", sade han.

"Vi är bara en miljon människor, små i motsats till Indonesien, och jag tror att vi kan lära folket att att muta en minister är någonting de inte ska göra."

Källa: Rob Taylor/Reuters (redigerad av Alex Richardson)

03 - Presidenten tillkännager första maratonloppet Dili - 'fredsstaden', öppnar ny webbplats

Östtimors president, José Ramos-Horta, tillkännagav idag officiellt att det första maratonloppet Dili - 'fredsstaden' kommer att hållas söndagen den 20 juni i år.

Med målet 1.500-2.000 deltagare inklusive åtskilliga utländska elitlöpare och kända idrottare kommer detta världsklasslopp att bli en sevärdhet för landet och ge Timor en plats i den internationella tävlingskalendern.

Detta stora internationella evenemang kommar att dra uppskattningsvis 500 utländska deltagare som kommer att få sällskap av omkring 1.000 timoresiska löpare och en stor del av utlänningarna som bor i Dili. "'Fredsmaratonet' kommer att bli en milstolpe för Östtimor och en stor personlig utmaning för alla deltagare", sade statsöverhuvudet.

Utöver den grymma huvuddistansen på 42,195 km kommer evenemanget att omfatta en halvmara (21,097 km) liksom motionslopp på 10 och 5 km för att uppmuntra ungdomar och motionärer att delta.

Banan kommer att vindla sig genom olika bairros (stadsdelar) i Díli för att visa stadens sevärdheter och engagera hela samhället som åskådare, funktionärer och deltagare.

Maraton är ett nytt dynamiskt tillägg till presidentens initiativ 'Dili - fredsstaden', skapat för att främja fred och harmoni i staden och stärka samhället genom att engagera det i samarbete och problemlösning i organiserandet av evenemanget.

Evenemanget kommer ge tillfälle för gräsrötter och elit att delta och främja nya nivåer på idrotten i samhället. Ett nationellt maratonlag kommer att utses i mars och få intensiv träning och stöd under de tre månaderna fram till tävlingen. Laget kommer att stödjas av det nationella idrottsförbundet lett av Östtimors första kvinnliga maratonlöpare i en olympiad, Aguida Amaral.

Dessutom är förhoppningen att detta världsklassevenemang kommer att ge Östtimor en plats på den internationella tävlingskalendern och visa landet som en ideal plats för en stor mängd idrotter och äventyrsturister. Presidenten bjöd in alla idrottare att dela evenemangets vision och ideal: "Jag ser fram emot att välkomna idrottare från hela världen i detta firande av fred, internationell vänskap och idrottslig förmåga."

Statsöverhuvudet uppmuntrade särskilt affärsvärlden att engagera sig: "Jag uppmuntrar mina vänner och partner i affärsvärlden, både utländska och lokala bolag, att samarbeta för att skapa ett evenamang i verklig världsklass."

En ny webbplats, www.dilimarathon.com, har just lanserats med detaljerad information för deltagare, åskådare, potentiella sponsorer och allmänheten.

För alla upplysningar, var god kontakta:
Jo Sampford, Assistant Director, epost jo@dilimarathon.com eller telefon +670 7611 733

Mediakontakter:
Joel Pereira, epost riko.joel@gmail.com eller telefon +670 7230160

Källa: Pressmeddelande/PPR

03 - Angående utnämningen av östtimoraktivist till korruptionsbekämpare

Nedanstående AFP-artikel innehåller två fel. Först, Aderito valdes inte enhälligt i tisdags utan i måndags med 40 röster från de 65 parlamentsledamöterna.

Sedan, även om Aderito suttit i La'o Hamutuk's rådgivand nämnd sedan den inrättades 2000, är han inte "ledare" för organisationen och har aldrig varit anställd hos La'o Hamutuk. La'o Hamutuk är ett kollektiv och har aldrig "letts" av någon, utan viktigare beslut tas gemensamt av alla heltidsanställda.

Vi har saknat Maun Ades aktiva deltagande i LH's nämnd medan han studerade i Canberra och är glada över att han snart kommer att vara tillbaka i Dili, där vi hoppas att han kommer vara aktivare i vår ideella förening. Vi önskar honom också lycka till i antikorruptionskommitténs utmaningar. Dess struktur och makt är så begränsade att den kanske inte kommer att kunna bli effektiv (se http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2009/Jun/bulletinv10n1.htm#editorial).

I alla fall så var regeringens pressmeddelande, som tillkännagav Aderitos utnämning, mera korrekt än AFP om hans roll i La'o Hamutuk:

Adérito de Jesus åtnjuter stor respekt, en av grundarna av och styrelsemedlem i La'o Hamutuk, en nyckel-NGO i Östtimor som övervakar och rapporterar om regeringens aktiviteter och de viktigaste internationella instutitionerna som verkar i Östtimor.

AFP-artikeln från den 2 februari lyder:

Östtimor utnämner aktivist till korruptionsbekämpare
Östtimor sade i onsdags att en respekterad akademiker och mänskliga rättighetersaktivist hade utnämnts till landets första antikorruptionskommissionär.
Aderito de Jesus bekräftades som ledare av anitkorruptionskommissionen efter ett enhälligt godkännande i en parlamentsomröstning i tisdags, sade regeringens talesman Agio Pereira i ett uttalande.
Han väntas nu leda processen att utse andra medlemmar av kommissionen, som nu ska tillsättas.
Påstådd korruption har blivit en brännande fråga i Östtimor, när det försöker att stå på egna ben efter självständigheten från Indonesien 2002 och Pereira gratulerade lagstiftarna för deras behanling av "ett så känsligt beslut".
De Jesus leder La'o Hamutuk, en respekterad ideell organisation som övervakar regeringen och internationella institutioner verksamma i den nya staten.
...

Källa: Charlie Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

03 - Östtimors utrikesminister avskedar FN-ambassadören

Timor Post har den 3 februari 2010 en rubrik: "Espulsa Embaixador TL ba EUA, PR Horta Kontra Zacarias" (Fördriv Östtimors USA-ambassadör, president Horta mot (Utrikesminister) Zacarias).

Den rubrikekn och den korta artikeln under den innehållar fel, som vi inte vill upprepa här. La'o Hamutuk tycker att läsare av ETAN-lista borde få veta vad som verkligen hände, så vi har skrivit nedanstående korta artikel. Kommande dagar kommer vi att skriva mer om vad som hände och de framtida följderna för Östtimors diplomati i FN och ASEAN, liksom det här landets fortsatta stöd för mänskliga rättigheter.

Det följande är en anpassning av http://www.laohamutuk.org/reports/UN/06UNMITcreation.html#Burma, som också har länkar till relevanta dokument.

Dagen före julafton 2009 meddelade Östtimors utrikesminister Zacarias da Costa FN att han hade avskedat Östtimors ambassadör hos Förenta Nationerna Nelson Santos. Santos hade just röstat för generalförsamlingens resolution om mänskliga rättigheter i Burma (Myanmar), som antogs med 86-23 och 39 nedlagda. Santos fortsatte Östtimors tidigare politik att stödja denna årliga resolution enligt anvisningar från president José Ramos-Horta. Men ministern hade intruerat Santos att avstå från att rösta för bättre överensstämmelse med ASEAN-ländernas röstning. När Santos röstade för nattden den 23 december i New York, avskedade da Costa honom omedelbart. Nu har Östtimor ingen FN-ambassadör i New York, som kan föredra dess synpunkter i konsultationer och diskussioner om framtiden för UNMIT, vars mandat går ut den 26 februari 2010.

Under den första februariveckan 2010 hade Nelson Santos, presidenten, utrikesministern och bägge vice premiärministrarna flera diskussioner i Dili om hur situationen ska räddas, liksom hur de konstitutionella frågorna ska lösas. Artikel 87(b) i Östtimors konstitution ger republikens president befogenheten "att utse och avskeda ambassadörer, ständiga representanter och särskilda sändebud enligt förslag från regeringen."

Åtskilliga tjänstemän på ministeriet har privat sagt till La'o Hamutuk att Östtimor fortsätter att stödja demokrati och mänskliga rättigheter, medvetna om att liknande stöd för Östtimor från andra under den 24-åriga indonesiska ockupationen var avgörande för Östtimors uppnående av självständighet. Men ministerns åtgärd, som uppenbarligen härrör från ett ad-hoc-angreppssätt på utrikespolitik, har orsakat oro bland människor som tror att Östtimors ledare borde fortsätta att stödja universella mänskliga rättighetsprinciper, som de gjorde före självständigheten.

[Not: under nästan ett år har Östtimor haft skilda ambassadörer för Förenta Nationerna (UN) och Amerikas Förenta Stater (USA). Ambassadören i Förenta Staterna Constancio Pinto är inte inblandad i kontroversen om Burma-resolutionen och har inte avskedats.]

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

02 - Pires där Reinado dog

Den australiska kvinna som åtalats för konspiration för att döda Östtimors president har följt sina advokater till platsen där presidenten blev skottskadad.

Timorfödda Angelita Pires är en av 28 personer åtalade för attacken på Östtimors president José Ramos-Horta i februari 2008.

Skyttar öppnade också eld mot premiärminister Xanana Gusmãos bil, men han undkom utan skador.

Pires var rebelledaren Alfredo Reinados vännina. Han dödades under attacken.

Domarna, försvarsadvokaterna och åklagarna i rättegången inspektera Ramos-Hortas hus igår.

De hade sällskap av Pires och tre andra.

En av presidentens tidigare vakter sade till domarna att Reinado och andra män kom till områdets grindar i två bilar.

Han sade att de siktade på hans huvud med ett gevär och avväpnade honom.

Källa: ABC News

Januari

30 - Östtimor förklarar krig mot lepra

Dili. Östtimor är ett av de få kvarvarande länder i vilka lepra är är en inhemsk sjukdom och ett av bara två i Asien i vilket det ännu inte utrotats. Regeringen har förklarat krig mot mot lepra och lovat att utrota den i år.

Florindo di Silva började känna smärt i ögonen för fyra år sedan. Den 60-årige sexbarnsfadern säger att han gick till en läkare i den östtimoresiska huvudstaden Dili, men ingen behandling stog till buds. Sjukdomen som berövade di Silva synen och gjorde hans händer och tår känslolösa - visade sig vara lepra.

Han säger att han kan gå en liten bit, han kan hugga ved, men det gör ont. Just nu kan han inte göra något med sina händer. Di Silva säger att hans ögon och huvud smärtar varje dag och att han inte är tillräckligt stark för att dela kokosnötter med en kniv.

Enligt Världshälsoorganisationen så är di Silva ett av omkring 1.300 nya leprafall, som har konstaterats i Östtimor sedan 2004.

Hälsotjänstemän säger att antalet odokumenterade människor, som lever med invaliditet orsakad av lepra, troligen är tre gånger högre.

Vissa framsteg har gjorts. 2004 var infektionstalet 4,7 per 10.000 människor. 2009 hade det minskat till 1,3 per 10.000.

Minskningen har till stor del skett tack vare ett program som täckte landet med hundratals utsända från hälsovårdsministeriet med förmåga att diagnosticera och hantera sjukdomen.

En av dessa hälsoarbetar, Jose Pereira, arbetar i en klinik, där han övervakar di Silva och omkring 12 andra patienter med lepra.

Pereira säger att om hans patienter inte kommer till kliniken för att få sin medicin, så går han till deras hus i byn för att ge dem de. Men, säger han, de frågar ofta efter mat och han har inge att ge och det är mycket tungt.

Lepra är ganska enkelt att behandla med en blanding av antibakteriella mediciner kallade flermedicinterapi. Efter att ha tagit medicinen i en månad är patienterna inte lägre smittobärande och skadorna från sjukdomen slutar att öka efter några månader.

Fattigdom - en nyckelutmaning

Men fattigdom är ett nyckelhinder för att utrota sjukdomen. Natalie Smith, landsansvarig för Lepramissionen i Östtimor, säger att bakterien som orsakar sjukdomen är inhemsk här och blomstrar i en befolkning som till stora delar är isolerad, undernärd och lever under otillfredsställande hygieniska förhållanden.

"Den frodas verkligen här där fattigdom, dåliga sanitära förhållanden, dålig mathållning och dålig hygien på sätt och vis bidrar till att påverka männsikornas immunsystem, så att när deras immunsystem försämrats, är risken att de får lepra större", sade Smith.

På landsbygden i Östtimor, där omkring tre fjärdedelar av landet befolkning på 1,1 miljoner lever, är det fortfarande en utmaning att diagnosticera patienter och säkra behandling. Smith säger att misslyckandet att identifiera sjukdomen och behandla den förevigar en ond cirkel av fattigdom.

"Jag tror att det behövs en prioritering på grund av invaliditeten, som den orsakar. Och det finns nu en mängd studier av invaliditetens bördor och att om människor med funktionsnedsättning får bistånd och hjälp, så kan de i själva verekt bidra till ett lands ekonomiska livskraft snarare än ekonomisk nedgång. Men ju längre vi skjuter upp att behandla någon, desto troligare är det att kommer att få nervskador och att det på sikt kommer att leda till invaliditet", sade hon.

Leprakampanj

Regeringen har lovat att utrota sjukdomen i år. Chefen för Östtimors lepraprogram i hälsovårdsministeriet, Jose Liu Fernandes, säger att för att göra detta, har regeringen börjat med en radio- och televisionskampanj om sjukdomen och att förebygga den.

Han säger att östtimoreser ännu inte vet tillräckligt om sjukdomen, så att de blir överraskade, när de får den. Fernandes säger att de behöver lära människor att om de börjar känna stelhet i händerna, så skulle det kunna vara lepra.

I många länder undviker man människor med lepra och de står inför en livslång isolering.

Men Salvador Amaral, från Världshälsoorganisationen, säger att det inte finns något sådant stigma i Östtimor. Salvador säger att traditionellt så betraktas lepra inte som en sjukdom här, utan som en följd av att inta särskild föda som fisk eller ett straff från gud.

Tillbaka i Dilis utkanter minns 22-åriga Joao Godinho Sarmento hur han började känna små fläckar på armarna för sex år sedan. Det visade sig vara tidiga tecken på lepra. Läkarna upptäckte sjukdomen innan den orsakade allvarlig invaliditet.

Sarmento säger att hans liv är ganska normalt. Han har inga problem i skolan och ingen betraktar honom som annorlunda eller handikappad. Han hoppas att andra som har den här sjukdomen kan upptäcka tt den inte är annorlunda än någon annan.

Sarmento studerar matematik vid det nationella universitetet och hoppas att bli lärare eller ingenjör.

Källa: Chad Bouchard/Voice of America

30 - Fler frågor väckta i östtimoresisk "mord"-rättegång

Den pågående rättegången mot Angelita Pires med dubbla medborgerskap i Australien och Östtimor och 27 män för mordförsök och anklagelser om konspiration i samband med en påstådd dubbel mordkomplott mot Östtimors president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gusmão har väckt ytterligare allvarliga frågor om den skumma affären. Medan många frågor förblir oklara, har de hittills framlagda bevisen, inklusive tekniska bevis som obduktioner och ballistiska rapporter, liksom vittnesmål fastslagit att den officiella versionen av händelsen är falsk.

Den 10 februari 2008 var Alfredo Reinado - Pires partner och tidigare militärpolischef efterlyst för mord och vapenförseelser i samband med sina myteriaktiviteter 2006 - tillsammans med sina anhängare, ex-soldater, i västra Östtimor. Reinado träffa Pires kort på kvällen och hade också längre diskussioner med representanter för Movement for National Unity and Justice (MUNJ, Rörelsen för nationell enhet och rättvisa). MUNJ hade tidigare fungerat som den officiella länken till Ramos-Horta, organiserat möten mellan Reinado och presidenten om villkoren för Reinados kapitulation och en amnesti från presidenten. Under natten körde Reinado och hans tungt beväpnade män i flera timmar i två forden till Dili.

Ex-soldaten Gastao Salsinha ledde en grupp mot premiärminister Gusmãos hus; Reinado ledde en annan till Ramos-Hortas. Efter att de anlänt i gryningen den 11 februari - oförklarligt oupptäckta av timoresiska säkerhetsstyrkor och de nästan 1.000 australiska och nyzeeländska soldaterna stationerade i landet - sköts Reinado och en av hans män, Leopoldino Exposto, till döds. President Ramos-Horta, som kom från sin morgonpromenad, sköts därefter med flera skott och dog nästan innan han fick akuthjälp. Senare på morgonen rapporteras Gusmãos fordon ha beskjutits, men premiärministerna och hans följeslagare klarade sig utan skador.

Timoresiska statsåklagare insisterar att Reinado och hans män - sporrade av Pires - var ansvariga för ett misslyckat dubbelt mordförsök. Men de under rättegången, som har pågått sedan juli förra året, framlagda bevisen har i stället till stor del varit i överensstämmelse med den av Pires australiska försvares Jon Tippett, QC, framställning. Den är att Reinado och hans män gick i en fälla - de hade lurats till Dili för att bli mördade efter att ha övertalats att de skulle träffa presidenten för fortsatta diskussioner.

Läckat obduktionsrapporter visar att Reinado och hans kollega Leopoldino Exposto sköts till döds från nära håll - Reinado genom ögat, Exposto genom nacken. Obduktionerna motsäger direkt vittnesmålet från Hortas militära vakt, Francisco Lino Marcal, att han sköt både Reinado och Exposto - den förre på ett avstånd av 30 till 40 meter och den senare från 15 till 20 meter.

Åklagarna har blivit anklagade för att försöka motsägelserna genom att undanhålla bevis. Domstolen fick höra att fotografier från obduktionerna av Reinado och Exposto inte existerade - men bilder från bägge obduktionerna läckte senare ut till timoresiska media. En av åklagarna, Felismino Cardoso Garcia, som hade hävdat att det inte fanns några fotografier, syns på många av bilderna stående bredvid obduktionspersonal bakom Reinados lik.

Hortas militära vakts vittnesmål motsades också genom frisläppandet av den australiska federa polisens (Australian Federal Police - AFP) ballistikrapporter. Dessa visade att kulorna tagna ur Reinados och Expostos inte var av samma slag som de som används i det vanliga militärvapen som Francisco Lino Marcal sade att han avfyrat. Dessutom var de kulor som dödade Reinado olika de som hittades i Exposto, vilket leder till att det var två skyttar. Bägge vapnen använda i det avrättningslika dödandet har försvunnit och AFP har inte kunnat hänföra kulorna till något av de 30 vapen, som lämnats in av Ramos-Hortas vakter för undersökning.

AFP-rapporterna innehåller alternativa förklaringar till den officella "kupp"-historien. En är att Reinado antingen "hade ett möte med presidenten utan att någon annan i presidentresidenset visste om det" eller att "det var en framgångsrik fälla för att slutligen tysta Reinado".

Ytterligare frågor dök upp i en artikel av Australians Paul Toohey publicerad kort efter att rättegången började förra året. "En hemlig FN-rapport innehåller uttalanden från vittnen att Reinado och hans män var inne i presidentresidenset i minst 50 minuter innan de sköts", skrev han. "Under den här tiden tänkte ingen av de nio civila eller de 13 soldaterna, som var där, på att underrätta myndigheterna. I själva verket, som rapporten konstaterar, försvann nio av Ramos-Hortas vakter mystiskt, när Reinado dök upp. Mer än någonsin verkar det som om den officiella versionen av händelserna är en mörkläggning. Det verkar nu möjligt att omedelbart efter att Reinado och Leopoldino sköts rebellerna flydde till bergen och inte var i närheten av residenset, när en okänd maskerad gevärsskytt sköt Ramos-Horta."

Uppenbara frågor förblir obesvarade. Vad gjorde Reinado Ramos-Hortas hus i nästan en timme innan han sköts? Varför det uppenbara försöket av presidentens vakt att senare vittna att skottlosnningen utbröt såsnart som Reinado oc hans män kom? Enligt en östtimoresisk nyhetskälla på internet, så sade en irländsk volontär, Marie Claire, som bodde i residenset, i domstolen att hon hörde de första skotten 06:50, men blev senare, när hon gjorde ett uttalande för polisen, ombedd att säga att kampen utbröt 06:10. Hon vägrade tre gånger att skriva under ett skrivet vittnesmål med den felaktiga tiden.

Artikeln i The Australian kastar också tvivel över det påstådda bakhållet på Gusmãos konvoj: "En underrättelserapport, som inte är från AFP, som The Australian tagit del av anger att den enda "synliga skytten" i bakhållet mot Gusmão bar 'civila kläder, en sportjacka med en huva'. Alla rebeller bar fältuniformer."

Om den åberopade "konfidentiella FN-rapporten" och "underrättelserapporten, som inte är från AFP," är sanningsenliga, så var Reinados män varken ansvariga för de nästan dödliga skotten motRamos-Horta eller det påstådda överfallet på Gusmãos fordon. Vem var då ansvarig - och vad var motivet? Vem skulle vinna på att eliminera Reinado och Ramos-Horta? Vem har dragit fördel av det så kallade "dubbelmordet"?

Australisk mediatystnad

Det är frågor som fortfarande måste ställas någonstans i den australiska pressen. Tooheys artikel i juli förra året var den sista att peka på någon av de skärande motsägelserna i den officiella versionen av händelserna. Sedan dess har en mediatystnad inträtt. Efter den första veckans förhandlingar verkar det som om inte en enda australisk journalist har bevakat Pires-rättegången, så bara timoresiska och portugisiska publikationer täcker den. I november sände den Qatarbaserade tv-stationen Al Jazeera en rapport och konstaterade att förhandlingarna "kört fast i kontroverser, misstankar och tvivel huruvida det ett verkligt mordförsök eller i själva verket något slags fälla avsedd att befria Östtimor från dess kvarvarande rebellproblem".

Bristen på intresse från australiska medi kan inte förklaras med brist på nyhetsvärde. Rättegången mot en australisk medborgare för att ha organiserat en påstådd statskupp eller dubbel mordkomplott mot presidenten och premiärministern i ett grannland borde, med alla objektiva mått mätt, vara en stor nyhet.

Men om Reinado lockades in i en fälla, pekar allt på Canberras närmaste allierade i Dili - premiärminister Gusmão - som den troligaste syndaren. Den tidigare ledaren för självständighetsgerillan och den högerklick som omger honom hade mest att vinna av frånfrället av både Reinado och Ramos-Horta. Att följa den här utredningstråden ställer vidare frågan om huruvida australiska styrkor i Timor samtyckt till komplotten - och huruvida utländska säkerhetsstyrkor gjorde halt den 11 februari för att låta Reinado och hans män nå presidentresidenset.

Piresrättegången tycks vara ytterligare ett fall i vilket media helt enkelt begraver viktiga händelser, som hotar den australiska imperialismens ekonomiska och strategiska intressen i Stilla havsregionen. I det här avseendet finns det paralleller med den officiella tystnaden om den misslyckade falska anklagelsen mot den tidigare riksåklagaren på Salomonöarna Julian Moti för falska våldtäktsåtal. (Se "Australian government frame-up of Julian Moti collapses as court throws out charges".)

Reinados tvivelaktiga rykte som en "rebell-"soldat var nära knutet till den australiska regeringens politiska beräkningar. Reinado hade utbildats av den australiska militären i Canberra, innan han gjorde myteri i maj 2006. Han gick med "petitionärerna" - en del av militären ledd av Salsinha och stödd av Gusmão, som satte igång våldsamma protester mot premiärminister Mari Alkatiris valda Fretilin-regering. Petitionärernas kampanj togs över av tidigare pro-indonesiska milisstyrkor, kriminella gäng, oppositionspartier på högerflygeln, den katolska kyrkan - den australiska regeringen.

Canberra använde oroligheterna som en förevändning för att skicka mer än 1.000 soldater. ABC och andra australiska media lanserade makabra och grundlösa påståenden om att Alkatiri hade beväpnat dödsskvadroner för att mörda sina politiska motståndare. Premiärministerns verkliga "brott" var att han hade tvingat Canberra att göra ovälkomna medgivanden om delningen av Timorsjöns lukrativa olje- och gastillgångar och hade kommit att betraktas som för nära de rivaliserande makterna Portugal och Kina.

2007 hölls president- och parlamentsval under australisk militär uppsikt. Ramos-Horta installerades som president, medan Gusmão ledde en instabil och disparat koalitionsregering grundad på samma politiska krafter, som han mobiliserade mot Alkatiri 2006.

Reinado åtnjöt i början Gusmãos och de australiska styrkornas stöd. Trots att han officiellt åtalades för mord i samband med sina aktiviteter under krisen i maj 2006, kunde den tidigare majoren och hans män röra sig fritt i Östtimors västliga jordbruksdistrikt. Men situationen ändrades i slutet av 2007 och början av 2008. Reinado släptte en vitt spridd DVD, i vilken han anklagade Gusmão för att ha skapat krisen 2006 och hotade att avslöja ytterligare detaljer. Dess spridning utlöste en större kris för Gusmãos regering.

I ett möte med parlamentsledamöter från flera partier den 7 februari 2008 godtog president Ramos-Horta oppositionspartiet Fretilins krav att nyval skulle hållas för att komma ut ur den politiska återvändsgränden. Samtidigt arbetade Ramos-Horta med att färdigställa den amnesti han personligen förhandlat fram med Reinado i möten i avlägsna djungeldistrikt i västra Östtimor. I gengäld för sin kapitulation och avväpning skulle Reinado benådas för alla sina brott.

Gusmão stog därför inför möjligheten av att den tidigare majoren skulle återvända till Dili som en fri man med möjlighet att avslöja kriminaliserande detaljer om händelserna bakom scenen 2006. Samtidigt hotades premiärministern och hans allierade med att förlora sina poster mindre än ett år efter att de tillträtt dem. Det frestar på att tro att Gusmão och de olika affärs- och maffiaelement, som samarbetar med hans regering, skulle ha förblivit passiva inför dessa hot. Likaså stog mycket på spel för den australiska regeringen. Alkatiris återvändo som premiärminister skulle ha omintetgjort Canberras alla ansträngingar de senaste två åren.

Dessutom måste åklagarna i Pires-rättegången fortfarande lägga fram ett trovärdigt motiv till varför Reinado skulle anfalla Ramos-Horta - den som var villig och i stånd att ge honom amnesti. Under förhandlingarna har det kommit fram att Reinado och presidenten hade bokat ett möte den 17 februari i staden Gleno sydväst om Dili. Om Reinado verkligen hade haft för avsikt att döda eller kidnappa presidenten, varför väntade han inte några dagar tills Ramos-Horta igen i hemlighet skulle resa till rebellstyrkans fäste? Varför skulle han riskera upptäckt och konfrontation med timoresiska säkerhetsstrykor, FN-polis och australiska och nyazeeländska soldater genom att köra genom Dili?

MUNJ och Ramos-Hortas vakt

Reinados män har vittnat om att de trodde att ett möte hade arrangerats med Ramos-Horta på morgonen den 11 februari. Det har bekräftats av andra vittnen.

Hur Reinado kunde tro att han hade ett möte med Ramos-Horta är oklart, även om misstanken har fallit på MUNJ, som före 2007 hade ett annat namn - National Front for Justice and Peace (FNJP). Organisationen var en av de mest framstående av fler agäng baserade i Timors västra delar, som deltog i våldsamma protester mot Fretilin-regeringen 2006. Ledd av den tidigare timoresiska soldaten major Augusto "Tara" Araujo, spelade den en nyckelroll i organiseringen av de ursprungliga protesterna av "petitionärerna" Till och med efter att Alkatiri avgått uppmanade gruppen demonstranterna att kräva den tidigare premiärministerns arrestering. FNJP vädjade till Gusmão att tillgripa makt utöver konstitutionen som en presidentdiktator och krävde att han skulle upplösa regeringen och stänga parlamentet.

I början av 2007 insisterade gruppen att de planerade president- och parlamentsvalen skulle ställas in. En av dess äldre medlemmar, koordinatören för Dili Vital Dos Santos, blev trots detta vald till parlamentet som kandidat för Fernando "La Sama" de Araujos Demokratiska parti. Flera andra MUNJ-medlemmar har också nära band med partier på högerkanten. Augusto "Tara" Araujo rapporteras i förra månaden ha blivit föreslagen som ersättare för Mario Carrascalao som ledare för det Socialdemokratiska partiet. En annan MUNJ-ledare, Augusto Junior Trinidade, var anställd hos president Ramos-Hortas kontor från mitten av 2007.

2006-2007 krävde FNJP/MUNJ att jakten på Reinado skulle sluta och mord- och vapenåtalen mot honom skulle läggas ner. Signifikant är att den krävde tillbakadragande av det portugisiska Nationella republikanska gardets styrka från Östtimor, men inte sade någonting om den australiska militära närvaron. Canberras dominerande intresse har varit att spela ut sina rivaler om inflytande i Dili, inklusive den tidigare kolonialmakten Portugal. 2007 gav Ramos-Horta MUNJ officiell status i förhandlingarna med Reinado; medlemmar av gruppen fick därefter offentliga medel och fordon. Reinado och hans män använde enligt rapporteringen MUNJ:s fyrhjulsdrivna bilar för att köra till Dili den 11 februari 2008.

Presidenten har förblivit tyst om dessa frågor. I sina första uttalanden efter sin utskrivning från sjukhuset 2008 var Ramos-Horta tydligt skakad av attacken. Han var kritisk mot den australiska militärens oförmåga att hejda Reinado, sade att han ville avgå och avslöjade att han fortfarande fruktade för sitt liv. Det var inte klart vem som skulle kunna anfalla honom igen med tanke på att Reinado var död och hans anhängare då förhandlade om sin kapitulation.

Men snart därefter bytte Ramos-Horta ståndpunkt. Han slutade att ställa frågor om hur attackerna gått till, drog tillbaka sitt stöd för nya val, inordnade sig i det allmänna utseendet av Pires till syndabock för händelserna den 11 februari och antydde att han efter rättegången skulle benåda Salsinha och hans män. Presidenten har vägrat att vittna inför rätta och har bara utfärdate ett skrivet uttalande.

Gusmão har likaledes beslutat att undvika korsförhör. Premiärministern kommer inte att utfrågasom det påstådda anfallet på sitt fordon. Den australiska underrättelserapporten om att skytten varken var en av Reinados eller Salsinhas män har lagt ytterligare tyngd till anklagelserna från den tidigare premiär ministern Mari Alkatiri och andra politiker att hela händelsen var teater. Den uppenbara slutsatsen är att Gusmão försökte dölja sin egen roll i händelserna.

Gusmãos australiska fru, Kirsty Sword, vittnade i december. Inga australiska eller västliga media bevakade hennes vittnesmål. Några östtimoresiska rapporter hävdade att det fanns skillnader mellan hennes vittnesmål och hennes dramatiska offentliga uttalanden då. Hon beskrev hur hon gömt sina barn under familjesängen, när beväpnade rebeller trängde in i hennes hem på morgonen den 11 februari. I domstolen hävdade Sword enligt rapporterna att hon inte kom ihåg vissa detaljer.

Utredningen av den officiella mörkläggningen av händelserna den 11 februari 2008 - i vilken den östtimoresiska statens centralfigurer var inblandade - kan bara förvärra landet pågående politiska förvirring.

Källa: Patrick O'Connor - wsws

30 - Påven skapar nytt stift i Östtimor

Påven Benedictus den XVI skapade idag ett tredje stift i Östtimor. Broder Norberto Do Amaral blir biskop i det nya Maliana-stiftet. Den 53-årige biskopen prästvigdes 1988 efter seminariestudier i Indonesien. Därefter har han arbetat i Dili.

Stiftet i Maliana består av tio församlingar med drygt 200.000 katoliker, som utgör 98% av områdets befolkning. Stiftet har totalt 140 anställda. De tio församlingarna tillhörde förut Dili-stiftet.

Källa: CNA

29 - "Dilideklarationen" från studenternas solidaritetskonferens

Vid avslutningen av studenternas solidaritetskonferens i Dili, organiserad av den norska Studenternas fredspriskommitté med studentfredsprisvinnare från Burma, Colombia, Zimbabwe, Västahara och Östtimor, antog deltagarna följande deklaration:

Deklaration
Deltagande i det sahariska folkets kamp för självbestämmande i Västsahara;
Sympatiserande med studenternas kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa i Colombia, Burma och Zimbabwe samt andra länder och andra folks kamper;
Vi, organisationer och enskilda som deltagit i diskussionerna under 'Studenterns solidaritetskonferens' organiserad av Studenternas fredspriskommitté i Norge i Östtimors nationella universitet (UNTL);
Idag den 29 januari 2010 tillkännager vi skapandet av 'Internationell solidaritetsrörelse' och lovar att sprida vårt budskap till andra studenter och folk i Norge och andra länder;
Vi kommer att fortsätta att debattera över internet och på framtida möten för att utarbeta de principer, mål och andra organisatoriska frågor och vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra den pågående kampen för självbestämmande, social och ekologsik rättvisa och eller mänskliga rättigheter i varje berört land, i Östtimor och andra länder som kommer att uppmärksammans av studenternas solidaritetskonferens och fredspriskommittén.

29 - FN:s fredsbevarare såg östtimoresisk polis misshandla ung man

FN:s fredsbevarare stod och såg på när östtimoresisk polis, som de förväntas vägleda, påstås ha slagit, sparkat och upprepade gångar trampat på en ung man nära en officiell cermoni.

Incidenten i slutet av förra året väcker oro över den tillsyn och utbildning som den lokala polisen får av Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor, som stöds av en kontingent australisk federal polis och australiska soldater.

Misshandeln, med poliser från Policia Nacional de Timor-Leste inblandade anklagade för att ha tryckt in hälarna i mannens rygg ett dussing gånger, sparkat honom i huvudet och slagit honom med en gevärskolv, kom i dagen efter att en film med händelsen överlämnades till östtimoresiska myndigheter den här månaden.

Filmen, som sedan dess lagts ut på internet, [Se notis den 23 januari, PNTL i aktion. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] visar till att börja med en ung man med en skylt om en lokal fiskegrupp stående på en strand på ön Atauro, där östtimors president José Ramos-Horta invigde en fisketävling omkring 25 km norr om Dili.

Sedan visas hur den unge mannen släpas iväg av uniformerade PNTL-poliser, medan FN-polis står ledigt i bakgrunden.

Det finns ingen antydan om att Ramos-Horta bevittnade incidenten.

Medan PNTL försöker att sätta handfängsel på mannen, så ser man två andra män, som tros vara civilklädda poliser, komma springande och ställa sig på honom. När han vrider sig i plågor, börjar poliserna stampa på hans rygg i njurtrakten ett dussing gånger.

När mannen dras upp på fötterna, ses en av de civilklädda poliserna sparka honom på huvudet och när han leds bort, kommer en annan civilklädd polis springande och kör in sin gevärskolv i mannens mage så att han vacklar.

Under misshandeln kan man se en uniformerad FN-polis i blå basker se på just utanför ringen av poliser och vid ett tillfälle tycks han säga något. Andra FN-poliser ses lite längre bort på stranden strax före misshandeln.

Talesmannen för FN i Östtimor Gyorgy Kakuk sade igår att en för FN och PNTL gemensam utredning om incidenten hade påbörjats jämsider med en särskild brottsutredning.

"Vi ser saken mycket allvarligt", sade Kakuk. "Utredningen ska avgöra vad som hände, varför det hände där och som en följd av utredningen, kommer det kanske att bli en utredning av andra polisers and PNTL:s ansvar."

Inga australiska fredsbevarare var inblandade i incidenten.

2006 splittrades PNTL och landets militära styrkor längs politiska och geografiska linjer, vilket förde landet till randen av inbördeskrig och orsakade 37 dödsfall och 150.000 internflyktingar.

En del av FN-uppdraget i Östtimor var att återuppbygga den lokala polisen, så att den kan överta ansvaret för polisarbetet i landet i slutet av detta år.

Källa: Rory Callinan/The Australian

29 - Baucau och Ainaro nästa distrikt för polisåterlämning

Dili. SRSG Ameerah Haq och poliskommissionär Luís Carrilho besöker Baucau inför återlämningen av polisansvaret till PNTL.

Chefen för UNMIT, generalsekreterarens särskilde representant Ameerah Haq, gjorde sitt första besök i distrikten den 26-27 januari för att med egna ögon se framstegen i polisarbetet i Lautem och Baucau. Huvudsyftet med besöket, som gjordes i sällskap med poliskommissionären Luís Carrilho och PNTL:s operative chef, insektör Mateus Fernandes, var att se framstegen i det första distrikt i vilket PNTL övertog polisansvaret, Lautem, och se förberedelserna för övertagandet i Baucau de närmaste veckorna.

I slutet av förra året rekommenderade den för regeringen och UNMIT gemensamma utvärderingsgruppen distrikten Baucau och Ainaro för återföring efter att vardera distriktet uppfyllt de gemensamt överenskomna kraven. Ansvarsöverföringen väntas äga rum inom den närmaste tiden efter regeringens sista förberedelser.

SRSG Haq reste först till Lautem-distriktet, där hon besökte distriktspolisstationen liksom underdistriktsstationen i Los Palos.

"Jag är imponerad av den organisationsnivå och professionalism som visats av PNTL-poliser i Lautem-distritet", sade Haq, "liksom av den fortsatta arbetsrelationen med UNPOL-poliser, som nu fokuserar på övervakning av och rådgivning till sina PNTL-kollegor i det distriktet".

I Baucau träffade Ameerah Haq den tjänstgörande distriktsadministratören, Antonio Guterres, besökte distriktets polishögkvarter likväl som distriktsdomstolen, i vilken hon träffade distriktsdomaren, advokater och domstolstjänstemän och senare distriktsåklagaren.

"Domstolarna och polisen är delar av ett rättsväsende", sade Haq. "För att medborgare ska ha förtronde för laglydigheten måste båda delarna av rättsväsendet fungera väl och motsvara samhällenas behov."

SRSG Haq besökte också Baucaus distriktssjukhus, grundskolan Villa Nova 11, där hon mötte hundratals av de 1.443 eleverna och många av de 38 lärarna och lärde sig om Världslivsmedelsprogrammets skolmåltidsprogram, träffade ideella organisation i distriktet och höll en kort presskonferens.

Källa: UNMIT

29 - UNMIT:s nyhetsbrev finns nu online

Den engelskspråkiga versionen av nummer 107 av UNMIT Newsletter finns nu online. Innehåll den här veckan:

För att se nyhetsbrevet klicka på länken nedan.
http://unmit.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2bdy3CbGbJTk%3d&tabid=221&mid=637

Alla kommentarer och förslag till artiklar är hjärtligt välkomna. Var god skicka emejl till oss på unmit-media@un.org.

Källa: The Communications and Public Information Office/UNMIT

28 - Jordbävning i Östtimor

En medelstark jordbävning drabbade idag Östtimor enligt Indonesiens meteorologiska och geofysiska institut. Enligt USA:s geologiska institut var jordbävningens magnitud 5,1.

Skalvet ägde rum 19:00 GMT den 27 januari med epicentrum 157 kilometer sydväst om Dili på 529 kilometers djup.

Källa: Xinhua

27 - Att möta babyboomen

Dili. Redan klockan åtta på morgonen är väntrummet på Marie Stopes internationella hälsovårdsklinik i Dili överfyllt med kvinnor, som väntar på hjälp med sin reproduktiva hälsa.

Omkring 450 patienter får varje månad hjälp på kliniken, men det är bara en bråkdel av Östtimors befolkning på 1,1 miljoner, av vilka de flesta lever i avlägsna landsbygdsområden med minimal tillgång till hälsovåd och utbildning.

Enligt FN:s befolkningsfond (UN Population Fund [Länken är absolut värd ett besök, klicka på statistiken för Östtimor. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] - UNFPA) föder kvinnorna i Östtimor - världens yngsta självständiga stat och också Asiens fattigaste - i genomsnitt 6,38 barn under sina liv, ett av de högsta födelsetalen i världen, bara Afghanistans är högre.

Melinda Mousaco, landschef för Marie Stopes International i Östtimor, sade till IRIN att medvetandet om familjeplanering och reproduktiv hälsa, särskilt i landsbygdsområden, är "närmast noll".

"På grund av bristen på utbildning, sker många graviditeter oavsiktligt", sade hon. "När vi visar grundläggande fortplantningsanatomi eller informerar om kvinnors menstruationscykel, säger människor ofta till oss att 'detta är första gången jag har hört om det här'."

Babyboom

Östtimor fick formell självständighet från Indonesien 2002 efter en lång självständighetskamp och ett våldsutbrott 1999. Hälsovårdsexperter hänvisar till konflikt och arbetslöshet som nyckelfaktorer för landets höga befolkningstillväxt.

"Efter självständigheten blev det en babyboom" - Alita Verdial, chef för Alola Foundation. "Det är därför att under en kris finns inget arbete och en mängd stress. Människorna lever tillsammans utan något att göra och naturligtvis är deras fokus sexuell aktivitet."

Landets strategi för att ta itu med befolkningsäökningen är koncentrerad på spridning, att vädja till mödrar att vänta tre år mellan födslar.

Mariano Redondo, informationsansvarig hos UNFPA i Östtimor, sade att ett adekvat intervall mellan barn är viktigt för att minska barna- och mödradödlighet och utgör ryggraden i regeringen familjeplaneringsstrategi.

"Dödligheten ökar därför att kvinnor inte har tid för att återhämta sig från ett havandeskap före nästa. Och barn lider därför att de inte får samma möjligheter om det är 10 barn i huset i stället för två eller tre, till exempel."

Enligt en FN rapport om Östtimors millenniemål 2009, var barnadödligheten 130 per 1.000 2004, det senast tillgängliga året, med ett mål för 2015 på 96 per 1.000.

Enligt UNFPA:s befolkningsundersökning 2007 var mödradödligheten 660 döda per 100.000 levande födda.

Kulturella faktorer

Trots bestämmelser om separering av kyrka och stat i landets konstitution förblir den katolska kyrkan en kraftfull röts i Östtimor och stöder officiellt inte preventivmetoder som kondom, piller, injektioner eller kirurgi, sade Verdial.

På grund av religiösa normer och kulturellt tryck föredrar deflesta kvinnor, som vill begränsa sina familjer, hormoninjektioner, som är enklare att hemlighålla.

"Kvinnor i byn säger till mig att de föredrar den här metoden, så att deras män inte upptäcker något, vilket tyder på att kvinnor fortfarande saknar makt i beslutsfattandet om antalet barn i sina familjer."

Hon sade att familjeplaneringsförespråkare måste finna en gemensam plattform med religiösa ledare.

"Vi kan inte ändra kyrkan", sade Verdial. "Men vi behöver mer dialog med kyrkan om hur vi kan förbättra livskvaliteten för människorna i det här landet."

Men, enligt Mousaco, ställdes hälsovårdsarbetare inom området reproduktiv hälsa också inför andra kulturella hinder.

Under den indonesiska ockupationen mellan 1975 och 1999 utsattes invånarna för en familjeplaneringspolitik med "två barn är nog". Mousaco sade att negativa associationer till det programmet fortfarande förekommer.

"Det är ett stort hinder, har vi funnit", sade hon. "Vi försöker att undvika termen 'familjeplanering', eftersom människor omedelbart tror att vi är här för att tvinga på dem [hormon] injektionerseller någonting liknande. Vår politik är helt enkelt 'barn enligt val inte av en slump'."

En tidig start

Omkring hälften av landets befolkning är yngre än 15, sade Mousaco och det finns starka band mellan undervisning om reproduktiv hälsa för vuxna och nationens hopp om att tygla befolkningstillväxten.

"Utbildning är kritisk "om vi vill minska befolkningstillväxten i det här landet, där ekonomin uppenbarligen utvecklas långamt. Men om de reproducerar sig i tidig ålder, kommer vi att fortsätta att ha en cykel av befolkningstillväxt som landet inte kommer att kunna hantera", sade hon.

Luiza Barros, regeringens ansvariga för vuxnas reproduktiva hälsa, sade att landets ansträngningar för att informera unga människor är grundläggande för landets framtid.

"I den nuvarande generationen av unga människor har många redan ådragit sig sexuellt överförda sjukdomar som HIV/AIDS och många fler är i riskzonen. Information om reproduktiv hälsa kan hjälpa till att förebygga detta."

Källa: cb/ds/mw/IRIN

25 - I väntan på Australiens goda vilja avseende Montaras oljeläcka

Jakarta. Australien måste ha känt stor lättnad när en läcka i dess Montara-fält pluggades permanent, men grannländer som Indonesien och Östimor får kanske fortsätta att bära konsekvenserna av havsföroreningen läckan orsakade.

I mitten av januari 2010 tätades läckan, en följd av en utblåsningen vid West Atlas-riggen som drivs av PTT Exploration & Production (PTTEP) Australasia, en enhet i det stora thailändks energibolaget PTTEP, slutligen och säkrades permanent. Men läckan hade låtit kolväten läcka ut i Timorsjön mellan augusit och november förra året.

Förra året uppskattade PTTEP den utläckta kvantiteten från det skadade borrhålet till mellan 300 och 400 fat olja per dag, men det australiska departmentet för naturresurser, enerig och turism sade till en senatskommitté i slutet av oktober att det trodde att upp till 2.000 fat per dag läckte ut i havet.

ABC News citerade den 14 januari Martin Pritchard från Environs Kimberley, en australisk miljöpåtryckningsgrupp, som sade att gruppen förblev bekymrad över mängden olja som läckt ut i havet.

"Det har varit en förfärligt lång tid, men vi är uppenbarligen fortfarande mycket bekymrade över de stora mängder olja som läckt ut i Timorsjön utanför Kimberleykusten och det kommer att på verka vattenlivet många år", sade han.

Mest känsliga för oljeläckagets effekter är fiskare i den indonesiska provinsen East Nusa Tenggara (NTT - i vilken Västtimor ingår) och i det lilla landet Östtimor.

I NTT är omkring 7.000 traditionella fiskare och mer än 10.000 kustsamhällen beroende av Timorsjön och odling av sjögräs för sitt livsuppehälle.

Efter incidenten hittade fiskare i Oesapa i distriktet Kupang i East Nusa Tenggara tusentals döda fiskar flytande i Timorsjön.

NTT:s myndighet för miljöfrågor (Environmental Affairs Agency - BLHD) bekräftade också, grundat på laboratorietest, att vatten i Timorsjön hade förorenats av olja som läckt ut från en explosion i oljefältet Montara.

Myndigheterna i NTT hade rapporterat om följderana av Montaraläckaget till centralregeringen efter att ha upprättat en observationsgrupp bestående av bland andra tjänstemän från hamnmyndigheten i Kupang, Kupangs örlogsbas, NTT:s vattenpolis och den regionala miljömyndigheten.

NTT:s guvernör Frans Lebu Raya har tidigare begärt att operatören av oljefältet, PTTEP Australasia, tar ansvar för föroreningen.

"Den australiska regeringen, i det här fallet operatören av Montarafältet, är ansvarig för problemet", sade guvernör Frans Lebu Raya i Kupang i oktober förra året.

Efter larmet från myndigheterna i NTT, ideella organisationer och fiskare har regeringen agt att den kommer att begära kompensation från Australien för miljöskadorna i Timorsjön orsakade av en läcka i Montara-källan.

"Vi har avslutat beräkningen av våra materiella förluster på grund av föroreningen av Timorsjön och kommer snart att kräva kompensation från den australiska regeringen", sade miljöminister Gusti Muhammad Hatta nyligen.

Östtimor rapporteras också begära kompensation från den australiska regeringen för miljöskador.

Den östtimoresiske presidenten José Ramos-Horta sade i november att ansvaret för utsläppet var den australiska regeringens och det thailändska bolagets, som äger plattformen.

Ramos-Horta vädjade till australiska miljögrupper att hjälpa till med att undersöka ifall utsläppet har orsakat några skador inom Östtimors territorialvatten och sade att han skulle begära kompensation för alla negativa effektiver på hans lands miljö enligt ABC:s nyhetsrapport.

Men den australiska regeringen sade tidigare att bara små fläckar av "väderpåverkad olja" kommit in i Indonesiens ekonomiska zon och att det var omkring 100 kilometer från Roti.

Det indonesiska utrikesministeriet bildade också förra året en nationell grupp för att beräkna de materiella förlusterna Indonesien lidit av föroreningen av Timorsjön genom explosionen i oljefältet Montara.

"Ministern har redan bildat en nationell grupp för att beräkna de materiella förlusterna på grund av föroreningen av Timorjön", sade Ferdi Tanoni, ordförande i Care West Timor Foundation (YPTB)d i november.

Som en följd av oljeläckan har en mängd korallrev och fisk i området förorenats, sade han.

Han sade att han hoppades att efter att beräkningar av förlusterna gjorts Indonesien skulle kräva kompensation från den australiska regeringen.

Tidigare sade han att föroreningsproblemet inte var ett bilateralt problem mellan Indonesien och Australien utan ett trilateralt problem därför att Östtimor var med i diskussionen av problemet.

Tanoni hävdade att PTTEP Australasia hade kompenserat västaustraliska fiskare drabbade av en oljeläcka.

"Australasia förhandlade i hemlighet med de västaustraliska fiskarna, medan indoneiska fiskare, som drabbats av oljeföroreningen ingnorerades fullständigt", sade Ferdi Tanoni i Kupang i december.

Han sade att YPTB hade fått information från Canberra om att de hemliga förhandlingarna fördes med operatören av Montarafältet i oktober efter att västaustraliska fiskare hotat att stämma PTTEP Australasia.

Därför vädjade han till den nationella oljeläcksgruppen för Timorsjön bildad av den indonesiska regeringen den 22 november att vidta omedelbara åtgärder för att ta iut med det problem som uppstått i Timorsjön.

Tanoni sade också att åtgärderna vidtagna av PTTEP Australasia för att kompensera västaustraliska fiskare diskriminerade indoneser på öarna Timor och Rote Ndao.

"Den fråga som har uppstått är varför det ska vara sådan skillnad mellan västaustraliska och indonesiska fiskare? Är det god grannskapspolitik Australien för", sade han.

Med hänsyn till stagnationen har YTB bett Ocean Watch Indonesia (OWI), Mining Advocacy Network (JATAM), Forum for the Environment (WALHI), People`s Coalition for Fisheries Justice (KIARA) och Alliance of Timor Sea Traditional Fishermen (Antralamor) liksom några miljöorganisationer och nationella fiskeriorganisationer att ge arbetsgruppen för oljekatastrofer ett ultimatum.

"Om ingenting händer, så kommer alliansen att öppna ett kontor för att registrera klagomål från människor i Timor och på Rote Ndao-öarna, som känner sig drabbade av Montaras oljeförorening, eller skriftliga vittnesmål, bevis och fakta", sade han.

Den australiska ambassaden i Jakarta reagerade sistlidna december genom att tillkännage att diskussioner pågår mellan Australiens och Indonesiens regeringar om uppföljning av oljeläckans följder, om det är några i indonesiska vatten.

Enligt ett pressmeddelande från den australiska ambassaden, som Antara fått, har den australiska regeringen tillkännagett en omfattande utredningskommission för Montaras oljeläcka för att understryka Australiens garanti att frågan kommer att behandlas på ett öppet och transparent sätt.

Utredningen ska överlämna sin rapport till den australiska regeringen i slutet av april 2010.

En australisk regeringsdelegation besökte Indonesien den 10 november 2009 för att informera indonesiska tjänstemän om oljeläckan inklusive städningsarbete och miljöfrågor i samband med läckan.

"Australien kommer att fortsätta att agera i enlighet med internationell lag och våra starka bilaterala relationer, när det gäller att behandla denna incident", står det i ambassadens pressmeddelande. Det senaste uttalandet om kompensationskrav från Indonesien kom från Kupang, NTT:s provinshuvudstad alldeles nyligen.

"Ett laboratorieprov genomfört av utredningsgruppen för oljeläckan i Timorsjön visade att Timorsjön var förorenad av tjockolja från Montarafältet. Därför förbereder vi ett kompensationskrav för föroreningen till Australien", sade Pieter Fina, chef för utredningsgruppen för oljeläckan i Timorsjön, i Kupang den 20 januari.

Fina, chef för hamnförvaltningen av Tenau Kupang, gjorde uttalandet efter att ha deltagit i ett tekniskt möte om gruppens result i Jakarta den 15 januari. På grund av oljeföroreningen har inkomsterna för fiskare i Timorsjön minskat betydligt och sjögräsodling på Timor och Rote- och Sabu-öarna har misslyckats helt, sade han.

Oljeföroreningen har drabbat fiskare och sjögräsodlare i NTT:s kustområden, därför kommer Indonesien att kräva kompensationa, sade han.

Källa: ANTARA News

23 - PNTL i aktion

"De fattigas president" organiserar internationell fisketävling. PNTL sörjer för underhållningen.

http://www.youtube.com/watch?v=6R7uMaO0e_4 (film på YouTube) visar ett omotiverat och brutalt gripande av en universitetsstudent på ön Atauro under invigningen av en internationell fisketävling den 27 november 2009.

Källa: Clinton Fernandes och Jose Teixeira

23 - Vad haitier behöver veta om internationellt gensvar på katastrofer i Timor och Indonesien

Läs på http://etanaction.blogspot.com/2010/01/what-do-haitians-need-to-know-about.html om det haitier behöver veta om internationellt gensvar på katastrofer i Timor och Indonesien.

Vad borde haitier veta om det internationella gensvaret på humanitär katastrofer i Östtimor och Indonesien? Vad kan de lära sig om att försäkra sig om att det internationella gensvaret tjänar deras behov och önskemål? Vad kan man lära sig av det internationella gensvaret på förstörelsen 1999, tsunamin i Aceh, olika jordbävningar och vulkanutbrott i Indonesien?

Var vänliga och svara på ETAN:s blog - http://etanaction.blogspot.com/2010/01/what-do-haitians-need-to-know-about.html. Vi kommer att summera svaren och posta dem här.

Källa: John M. Miller, National Coordinator
East Timor & Indonesia Action Network (ETAN)
PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873 USA
tel +1-718-596-7668, mobil +1-917-690-4391, Skype john.m.miller
twitter http://twitter.com/etan009
blog http://etanaction.blogspot.com/
Facebook http://apps.facebook.com/causes/134122?recruiter_id=10193810

19 - Redo att bli vad som helst

Larry Teo funderar över Östtimors framtid, ivrigt att stå på egna ben.

Östtimor. Kommer Östtimor att stå fritt från allt utländskt styre och en dag stå stolt bland Aseans och världens länder?

Eller kommer dess ekonomi att gå ner när Förenta Nationerna eller till och med australisk hjälp försvinner?

Oavsett i vilket socialt sammanhang jag var - utom Östtimors presidents födelsedagsfirande - fick jag alltid samma frågor om Asiens nyaste land av icke-timoresiska attraktioner i lära-känna-varandra-konversationer.

Jag flög in till Dili en dag efter jul som en av åtta singaporeser eller PR:s inbjudna till president José Ramos-Hortas party och jag måste säga att den första åsynen av Östtimors internationella flygplats var deprimerande.

Trots att jag varit till mindre utvecklade platser, så var det för semester. Presidente Nicolau Lobato-flygplatsen är i ett så outvecklat tillstånd, inklusive att behöva skriva ner mina uppgifter för immigrationsmyndigheten, att jag trodde att Östtimor inte skulle ha något av intresse för en mediaperson.

Trots allt, mekanismen för att bygga upp ett land från början kan aldrig vara lika spännande som historierna om självständighetskamperna. Och de berättelserna slutade 2002.

De upprepade misslyckandena att få till stånd en enskild intervju med presidenten bekräftade känslan av att inget väsentligt skulle åstadkommas här.

Först så blev en lunch arrangerad för gästerna från Singapore med presidenten inte av, eftersom vi missade mötesplatsen med mer än 100 kilometer efter att ha blivit körda österut längs kusten till fel ställe - Ramos-Hortas semesterhus.

Det berodde på ett missförstånd. Tack och lov så kompenserade de fantastiska kust- och bergsvyerna mer än väl för berg-och-dalbaneresan, som slutade en enkel byluch som vi betalade själva is tället för en överdågdig fest.

Mer otroligt var att presidentens hus hade rivits något tidigare. Det somhälsade oss var några pelarstumpar på en bokstavligen tom gård fylld med förkolnade rester.

På vägen tillbaka till Dili stötte vi på presidenten, hans familj och livvakter på en smal, ödslig vväg nära en klippa.

Ramos-Horta kom ut ur sin bil för att skaka hand med oss och sade allvarligt att han ville äta middag med oss. Det blev inte heller av, antagligen för att han inte hann tillbaka till Dili i tid.

Nästa morgon vaknade jag ur en djup sömn och fick höra att presidenten hade kallat mig och andra för ett mediasamtal. Trots att jag tvättade mig i ilfart, var jag fortfarande för långsam för presidentens män, som otåligt for iväg utan mig.

För någon från Singapore måste allt det här framstå som otroligt, för vilken statsman hemma skulle vara så omåttligt otvungen med media att han skulle komma i tofflor? De är på sin vakt mot att ådra sig dålig publicitet.

Men snart slog det mig att jag varit orättvis mot den här platsen. Trots allt så styrdes Östtimor som en avlägsen avkrok av Jakarta för drygt tio år sedan.

Sedan dess har det kämpat för att bli en modern stat, men utan ett sunt förvaltningsramverk, såsom vi ärvde ett från britterna att starta med.

Min insikt kom från de kinesiska, japanska och singaporeanska affärsmän, som kom hit i hopp om att få med sig en förmögenhet hem.

Det är beundransvärda själar, modiga inför den politiska osäkerheten i den här forna portugisiska kolonin som sedan undertrycktes av indoneserna.

Nu har de bara ineffektivitet att brottas med, inga medtävlare, men de är redo att låta stämplarna verka.

"Det här stället skulle vara storartat för investeringar om det vore mera generöst och öppet som Singapore och Kina", sade den singaporesiske affärsmannen Steven Ong entusiastiskt.

"Man kan inte attrahera långsiktiga investeringar om utländska bolag bara kan planera på ett års sikt. Det återstår för för tjänstemännen här att få upp ögonen för", tillade maskinsäljaren.

"Östtimor borde minska sitt beroende av FN:s och Australiens bistånd och utöka sina valmöjligheter. Så som läget är nu skulle de gå under om dessa smög ivåg en natt", sade en japansk ingjör med förnamnet Akatsuka.

Entreprenörandar som Ong och Akatsuka är energiska påminnelser om att under Östtimors tröga yta lurar obegränsade möjligheter för många satsningar att lyckas eller misslyckas. Och hur dess historia kommer att utveckla sig beror på regeringens politik och karaktär.

Kinesernas närvaro är en annan påminnelse. Ingen singapores skulle inte slås av den kinesiska ambassadbyggnaden med sin stora fasad och de otaliga kinesrestaurangerna, karaoke och miniaffärer, som kantar några delar av Dilis centrum.

Som hotellchefen Li Mengxi från Fujian-provinsen i Kina formulerade det: "Det är ett ställe som kan gå upp eller ner och de djärvare bland kineserna tycker det är värt ett försök."

På presidentens fest visad sig det 60-åriga "födelsedagsbarnet" vara livlig och rättfram trots att för bara 22 månader sedan blev allvarligt skadad i ett mordförsök.

Under den regnfyllda presenningen samlades inte bara dignitärer utan också uppenbarligen infödda timoreser av alla åldrar runt prsidenten, som är av portugisisk härkomst och har ett skarpskuret sydeuropeiskt utseende.

Man kan kalla det populism, men det informella såg inte falskt ut och nykomlingar skulle kunna gissa, rätt eller fel, att jämlikhet är inneboende i den timoresiska kulturen.

För mig avspeglar samvaron verkligen presidentens och hans ännu mer berömda premiärministers Xanana Gusmãos sociopolitiska program.

Att det här landet, som är hälften av en ö, där många kan tala Bahasa Indonesia, portugisiska, engelska och det inhemska språket tetum med olika grad av effektivitet, ska smidas till en harmonisk multietnisk, flerspråkig statsbildning med små klasskillnader.

Ytterligare en turboladdad sydostasiatisk ekonomi i vardande?

Eller destinerad att bli fångad i södra Stilla havets dåsighet?

Eller en latinsk kvarleva med lika tycke för påven och Che Guevaras likar?

Östimor kan bli ett av dessa eller allt på en gång.

Vem kan säga att detta land med många ansikten är ointressant, om fördomarna lämnas på dess oinspirerande flygplats?

Källa: Larry Teo/The Straits Times

15 - Presidenten lägger grundstenen för Hera-kraftverket

Dili. Statsöverhuvudet, doktor José Ramos-Horta, lade i fredags grundstenen för byggandet av tungoljekraftverket i Hera. Preimärministern, Xanana Gusmão, och parlamentets talman, Fernando "La Sama" de Araújo, bland andra och många andra gäster och medborgare deltog i cermonin.

Kontraktet undertecknades den 25 oktober 2008 mellan Östtimors regering och bolaget China Nuclear Industry 22nd Construction Co. Ltd. Det här projektet kommer att täcka 630 kilometer och omfatta delar av de 13 distrikten med syfte att tillhandahålla högspänd elkraft med 110 KV.

Kraftverken kommer att finnas i Hera/Manatuto (120 MW) och Betano/Same (60 MW), utrustade enligt kinesisk standard.

Det kommer att finnas ett antal tranformatorstationer 110/20 KV i Dili, Manatuto, Baucau, Lospalos, Viqueque, Same, Suai, Maliana och Liquiçá.

Elkraft kommer att distribueras till hela landet med framtidsplaner för att ansluta systemet till grannländer.

Kontraktet på 360.000.000 USA-dollar består av 91 miljoner för kraftverken och nästan 270 miljoner för ledningar och tranformatorstationer.

Tre miljoner dollar per år (under fem år, totalt 15 miljoner) är avsatta för förvaltning och drift samt utbildning.

Enligt kontraktet ska byggnadsarbetena vara avslutade den 31 december 2011. Miljökonsekvenserna kommer att kontrolleras regelbundet genom att mäta utsläppen av potentiella föroreningar (rök och/eller läckor) i enlighet med gränserna uppsatta i Kyotoprotokollet.

Källa: José H Meirelles/Pressmeddelande/Presidentämbetet

14 - Förbättringar av Becora-fängelset

Becora. När man tittar på bilderna från Google Earth ovan, så är det lätt att se de fysiska förbättringar som gjort på Becora-fängelset de senaste tre åren. Och utöver de fysiska förbättringarna finns många andra förbättringar avseende personalen och fångarnas levnadsförhållanden. Fotografierna ovan visar den fysiska utvecklingen under de senaste två åren, fotot till vänster togs 2007 och fotot till höger 2009. Fängelsedirektör Helena Madeira Gomes konstaterar att utvecklingen de senaste två åren varit mycket anmärkningsvärd.

Av största betydelse är att effektiva säkerhetsåtgärder har skapats och resulterat i att inga fångar frymt från fängelset sedan 2007. Hon säger att "under åren fram till 2007 rymde många fångar, totalt över 100". Det var då JSP började bistå fängelsesystemet med två specialiserade rådgivare. Sedan dess har UNDP JSP samarbetat medjustititeministeriet för att utarbeta rekommendationer utveckling och genomförande av justititeministeriets strategiska plan för fängelseväsendet. De betydande förbättringarna av säkerheten kan tillskrivas en yttre mur byggd av justititeministeriet och ett staket byggt av SP.

Dessutom har fängelserådgivarna arbetat med inhemska utbildare för atttillhandahålla utbildning som syftar till fångvårdarnas kapacitetsutveckling. Till att börja med var det utbildning i grundläggande säkerhet och ganska nyligen har den utökats med nya områden så som första hjälpen, självförsvar och uppehållandet av säkerhet i lägen med oroliga fångar. UNDP har också genomfört utbildning av utbildare i dessa ämnen för att säkra JSP-stödets fortbestånd. Utvecklingen av Becora-fängelset har inte bara skapat en säker anläggning utan har också gått mot internationell standard. JSP kommer att fortsätta att arbeta med fängelseväsendet för fortsatt utveckling av fysiska och mänskliga resurser i enlighet med de nationella strategiska målen.

Se fotografierna här ...

Källa: UNDP

11 - Östtimors regering lanserar ny utbildningsstruktur

Díli. Måndagen den 11 januari 2010 markerar början på en ny nationell akademisk struktur för Östtimors utbildningssystem. Den här veckan kommer barn över hela landet att komma tillbaka till skolorna samtidigt som regeringens reformer bereder vägen för ett fullständigt genomförande av det allmänna utbildningssystemet, som ger alla barn i skolåldern i Östtimor nio års obligatorisk och gratis skolgång.

För att förbättra servicen gjordes en omfattande kartläggning av skolor vilket resulterat i en omstrukturering av skolsystemet för att öka förvaltningseffektiviteten. Utbildningsministeriet har utsett 13 superintendenter (1 per distrikt) och 65 skolinspektörer (en för varje underdistrikt) för att säkra att införandet och genomfäörandet av god förvaltningspraktik iakttas.

Det akademiska skolåret, som för första gången börjar i januari, sammanfaller nu både med kalender- och budgetåret. Ändringen bedömdes som nödvändig för att få bättre budgetplanering utöver att maximera de geografiska och kulturella fördelarna av strategiska allianser med Asien-Stilla havsregionen och de portugisisktalande länderna.

Den nya strukturen ger 223 undervisningsdagar under tre skolterminer, en från den 11 januari till den 8 april, termin 2 mellan den 9 maj och 29 juli och tredje terminen mellan den 23 augusti och 18 november.

Det högre undervisningsväsendet är organiserat enligt det traditionella terminssystemet (6 månader); med de avslutande tre månaderna för andra akademiska eller eller utanför kursplanen liggande aktiviteter, vilket kan vara forskning och sociala eller samhällsaktiviteter som krävs av de akademiska institutionerna.

Under de schemalagda loven kommer lärare i hela Östtimor att fortsätta specialiserad och intensiv utbildning enligt det systematiska Bacharelato Training System, som upprättats för att öka läararnas akademiska kvalifikationer, då många av dem inte var kvalificerade för att undervisa före 2007. 2008 deltog 3.000 lärare i intesivutbildning, 9.000 lärare deltog 2009; 617 lärare har avslutat sina studentprogram och 36 lärare deltar för närvarande i doktoranutbildningar.

Sedan 2007 har 19.370 bord, 14.360 stolar, 600 skåp, 250 svarta tavlor, 2.500 bänkar, 16.000 pulpeter av järn och 813.613 böcker fördelats till 1.356 skolor i hela landet.

Utbildningsministeriets statistik uppskatta att det för närvarande finns 214.745 elever i primärskolor (112.795 pojkar, 101.950 flickor), 52.604 elever i junior high school [ungefär högstadiet] (26.715 pojkar, 25.889 flickor), 26.908 elever i senior high school [ungefär gymnasiet] (13.892 pojkar, 13.016 flickor) och 16.727 studenter i högre utbildning (10.033 pojkar, 6.696 flickor).

Antagandet av MoE Organic Law [förordningen för utbildningsministeriet?] (januari 2008), utbildningsprogrammet (mars 2008) och den grundläggande lagen om utbildning (oktober 2009) har skapat det nödvändiga lagliga ramverket för att införa det nya utbildningssystemet.

Statssekreterare Ágio Pereira sade:

Nationsbygge beror på utbildning, regeringens Xanana Gusmão mål var att bryta cirkeln av försummelse av vårt utbildningsväsende vilket går hand i hand med att bryta fattigdomscirkeln.
Vi står inför många utmaningar när vi ska bygga vårt nya system, utbildning av lärare, ökning av antalet i högre utbildning, genomförandet av obligatorisk närvaro men vi bygger systematiskt grunden och kapaciteten för ett välkonstruerat utbildningsväsende grundat på globala standarder så att varje generation nu och i framtiden har tillfälle att bli utbildade, läskunniga medborgare.

För mer information var god kontakta: The Office of the Minister of Education, epost gab.min.educ@gmail.com, tel +670 333 9645 ankn 110/113.

Källa: Ágio Pereira, statssekreterare för ministerrådet och officell talesperson för Östtimors regering, tel +670 723 0011

08 - Översvämningar i Dili

Regntidens stormar har orsakat en del skador på hus i Dili. Nyss tillbaka från Köpenhamn säger miljöminister Joao Mendes Goncalves att översvämningar orsakade av erosion håller på att bli ett stort problem i Östtimor.

Källa: Tempo Semanal

07 - Varning till polisen efter musikers död

Darwin. Dödsskjutningen av en populär musiker av en östtimoresisk polis har framkallat krav på att regeringen i Dili ska tygla tungt beväpnade polisenheter.

Dödsskotten mot Kuka Lebre, 25, som en ledig polisman anklagas ha avlottsat med ett tjänstevapen, har också skapat frågor om utbildningen som den östtimoresiska polisen fått från utländska säkerhetsstyrkor, bland andra australiska, i Dili.

International Crisis Group har varnat för att polisen använder en paramilitär stil, som suddar ut ansvarsgränsen mellan den och militären, vilket ökar möjligheterna för framtida konflikter mellan dem.

[Kom ihåg att våldsutbrottet 2006 delvis orsakades av eldstrider mellan polis och militär. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

International Crisis Group säger att en polisstyrka skapad 2007, som utför mycket av rutinpatrulleringen i Dili och annorstädes, har varit ansvarig ör en ökning av påstådda fall av överdrivet våld och misshandel av arresterade, olagliga husrannsakningar och ovettigt uppförande.

Trots närvaron av hundratals utländska poliser i tjänst hos Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor, har polisstyrkan bara fått begränsad internationell tillsyn, säger gruppen.

Den säger att FN i själva verket förfuskat återuppbyggnaden av polisen, som kollapsade under våldet 2006, och kommer att lämna efter sig en svag instutition, när den avslutar överlämnandet av den formella kontrollen i år.

FN har misslyckats med att lösa allvarliga disciplinära och brottsanklagelser mot fler än 250 fortfarande i tjänst varande poliser, säger ICG.

...

Polisen vägrade under 45 minuter att låta föra Lebre, den yngste överlevande från 1992-års massaker i Dili, till sjukhus efter att han blivit skjuten i buken.

...

Mycket av utbildningen av polisen sedan 2008 har gjorts av det portugisiska "Republikanska nationalgardet", som består av soldater som lyder under militära lagar.

...

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald

07 - Media i Östtimor: Frihet möter utmaningar

...

Just nu har Östtimor en veckotidning och tre dagstidningar, en nationell, tre kommersiella och fler än 15 närradiostationer samt en nationell och en privat TV-station. Dessutom har andra institutioner såsom den katolska kyrkan, universiteten och ideella organisationer radiostationer och publicerar regelbundet utkommande publikationer.

...

Källa: Hugo Fernandes/Weekly Insight and Features from Asia/Asia Foundation

06 - President Ramos-Horta välkomnar generalsekreterarens nye representant i Östtimor, fru Ameerah Haq

Det timoresiska statsöverhuvudet, doktor José Ramos-Horta välkomnade idag på sitt kontor i presidentpalatset Nicolau Lobato i Díli FN:s generalsekreterares nya särskilda representant (SRSG) fru Ameerah Haq i ett första officiellt möte, som varade omkring en timme.

FN:s generalsekreterares Ban Ki-moons nya särskilda representant i Östtimor ersätter doktor Atul Khare, som avslutade sitt mandat med utgången av 2009.

"Välkommen, vi är verkligen glada över att arbeta tillsammans med er", sade fredspristagaren inför en grupp journalister.

"Jag är högst förtjust över att vara i Östtimor. Mitt möte med presidenten var mycket konstruktivt. Det är en personlig ära för mig, därför att doktor Ramos-Horta, en fredspristagare, har ett fantastiskt ledarskap", sade fru Haq efter mötet i ett samtal med journalister.

SRSG tillade att hon var informerad om "den timoresiske presidentens visioner och planer för utvecklingen och Östtimors framtid".

"Jag ser fram emot att få fortsätta min föregångares arbete" sade Haq.

Hon anses tillföra FN-uppdraget omfattande lednings- och driftserfarenhet, särskilt från högre nivå.

Haq arbetade senast som ställföreträdande särskild representant för Ban Ki-moon och FN:s koordinatör och koordinatör för humanitära frågor på plats i Sudan (2007-2009).

Före det tjänstgjorde hon som vice särskild representant för FN:s generalsekreterare och FN:s koordinatör och koordinatör för humanitära frågor på plats i Afghanistan (2004-2007).

Fru Ameerah Haqs breda managementerfarenhet med att stödja komplicerade uppdrag kommer att vara till stor hjälp i hennes nya roll hos UNMIT enligtett pressmeddelande.

Hon var tidigare ställföreträdande administrativ assistent och ställföreträdande direktör för byrån för krisförebyggande och hantering vid Förenta Nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Program - UNDP) i huvudkontoret i New York.

Den nya SRSG i Östtimor tjänstgjorde som Förenta Nationernas koordinatör och UNDP:s representant på plats i Malaysia från 1994 till 1997 och med samma uppdrag i Laos från 1991 till 1994.

Fru Haq arbetade i den regionala byrån för Asien och Stilla Havsområdet vid UNDP:s huvudkontor med i olika tjänster 1980-1990, vilket omfattade ansvar för biståndskoordinering och som ansvarig för Thailand, Myanmar och Bhutan.

Hon har också haft uppdrag för Förenta Nationernas utvecklingsfond för kvinnor (United Nations Development Fund for Women - UNIFEM) från 1985 till 1987.

Hon började sin karriär 1976 som Junior Professional Officer i Jakarta i Indonesien och förflyttades till Afghanistan som biträdande platsansvarig 1978.

Haq har en magisterexamen i samhällsorganisation och planering och affärsförvaltning från Columbia-universitet respektive New Yorks universitet. Hon blev filosofie kandidat vid Western College i Oxford i Ohio [USA].

Kontakta José H. Meirelles, Int. Relations/Media Senior Adviser, Nicolau Lobato Palace, Aitarak-Lara, Díli, Östtimor, +670-333-9999 anknytning 242, mobil +670-751-6413, epost assessor.relintmedia.pr.rdtl@gmail.com, för mer information

Källa: Pressmeddelande från presidentämbetet

04 - Dödsskjutning, folkomröstningspaketet, Santa Cruz-offer begravs efter 18 år, turismministern

Fyra korta, högintressanta TV-reportage gjorda av den östtimoresiska veckotidningen Tempo Semanal handlar om:

Källa: Tempo Semanal's blog - http://temposemanaltimor.blogspot.com/