Krokodil i färg

Östtimor
Nyheter

Ändrad
Tommy Pollák

Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Till hemsidan

2007 (Klicka här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

31 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Parlamentet avsätter pengar för radio- och tv-sändningar 7 dagar/vecka

Den statliga radion och tv:n i Östtimor (Corporation for Radio and Television in Timor-Leste - RTTL) fick 7.500 USD extra för att kunna sända sju dagar i veckan under 2008.

Hittills har RTTL:s anställda haft samma arbetstider som övriga statstjänstemän, åtta timmar om dagen fem dagar i veckan, vilket begränsat RTTL:s sändningstider.

...

Källa: UNMIT Media Monitoring

19 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i Östtimor är i stort sett lugnt.

Strid utbröt igår morse mellan två kampsportgrupper vid Buikaren-marknaden i Viqueque. Omkring 100 medlemmar var inblandade och använde machetes, knivar och slungor som vapen. En 20 år gammal gängmedlem skadades svårt och dog strax efter klockan två på Viqueques sjukhus. En misstänkt har gripits.

...

Källa: UNPOL

19 - Bush-administrationen utbildar medlemmar av indonesisk terroristgrupp

Bush-administrationen utbildar medlemmar av indonesisk terroristgrupp och offrar mänskliga rättigheter för att utbilda Indonesiens värsta militär- och polisenheter. - Förkämpar för de mänskliga rättigheterna har erfarit att USA utbildar medlemmar av Kopassus, den ökända indonesiska specialstyrkan med en lång lista av brott mot de mänskliga rättigheterna. Också den likaledes brutala paramilitära rörliga polisstyrkan Brimod får utbildning.

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) och West Papua Advocacy Team (WPAT) fördömde idag starkt USA:s utbildning av de två enheterna och sade att det underminerar den lilla trovärdighet USA har kvar när det gäller att främja mänskliga rättigheter och ansvar i Indonesien.

Källa: ETAN och WPAT

16 - Reinado dök inte upp

Dili. Den förrymde före detta chefen för militärpolisen Alfredo Reinado skulle tillsammans med en annan av de upproriska soldaterna från 2006, Salsinha, ha mött president Ramos-Horta och premiärminister Gusmão idag men dök inte upp.

Reinado, som rymde ur fängelse i augusti 2006, ställde frigivningen ur fängelse av en av sina anhängare som villkor för samtalet. Gusmão har förklarat att han inte kan avgöra sådant, det är rättsväsendets sak. Preimärministern sade också att han ger Reinado en sista chans att lösa konflikten fredligt.

Källa: AFP, AP och Reuters

14 - Australiens premiärminister på blixtbesök i Östtimor

Australiens nye premiärminister Kevin Rudd gjorde idag ett blixbesök i Östtimor på väg hem från Bali. Det var hans första besök i Östtimor. Utöver möten med australiska soldater i den internationella säkerhetsstyrkan träffade han president Ramos-Horta och premiärminister Gusmão. Rudd försäkrade dessa Australiens fortsatta stöd till Östtimor. Stödet ska också omfatta deltagandet med trupp i de internationella säkerhetsstyrkorna även om Rudd inte gav något löfte om hur länge de ska stanna.

Rudd bjöd in Gusmão till ett officiellt besök i Australien.

Se ett kort nyhetsinslag från den australiska TV-stationen ABC ... eller lyssna på motsvarande radionyhet här ...

Källa: ABC News

14 - Människorättsgrupper vädjar till FN:s generalsekreterare inför hans besök i Östtimor

En världsomspännande koalition av människorätts- och andra organisationer har skrivit ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon för att han ska arbeta för rättvisa åt Östtimors folk.

Brevet är undertecknat av mer än 70 organisationer i mer än 14 länder [även Östtimorkommittén har skrivit under brevet], som uppmanar generalsekreteraren att säkerställa att rättvisan segrar över straffriheten bland annat genom att versktälla de rekommendationer Östtimors kommission för mottagning, sanning och försoning (CAVR) utfärdat.

Du kan läsa brevet med listan på undertecknare här ...

Källa: ETAN

13 - Dags för att följa reglerna i stödet till Östtimor

De senaste månaderna har nya regeringar tillträtt i Australien och Östtimor. Dessa utgör nya utmaningar och nya möjligheter i relationerna över Timorgapet.

Östtimor har haft några förskräckliga år med oroligheter, ett nödläge som resulterat i tiotusentals internflyktingar och ett val som inte följdes av en smidig övergång av den legitima politiska makten. Den nya australiska regeringen borde försäkra sig om att de korrekta procedurerna följs när det gäller att ge fortlöpande hjälp till den nya timoresiska regeringen och det timoresiska samhället.

Australiska och Nya Zeeländska trupper patrullerar fortfarande på Dilis gator. De går under beteckningen ISF - den internationella säkerhetsstyrkan (international security force). De finns på gatorna efter en inbjudan från president Ramos-Horta och premiärminister Gusmão som tillsammans med parlamentets talman skrev under en begäran om hjälp i maj 2007.

Sex månader senare har det inte funnits någon orsak för de australiska styrkorna att byta baskrar och verka under FN:s mandat, så som skedde med den ursprungliga Interfet-styrkan efter folkomröstningen 1999. Efter Irak var John Howard och Alexander Downer tillfreds med att arbeta på ett mera unilateralt sätt som svar på önskemål från deras vänner i Dili. Att fortsätta bevara detta tillstånd är riskfyllt.

Fretilin-partiet och många av dess anhängare känner sig fortfarande lurade av president Ramos-Hortas beslut att be Gusmão bilda en regering trots att Fretilin fick fler röster än Gusmãos parti.

De flesta australiensare menar att Gusmão var berättigad att bilda regering eftersom han förmådde att bilda en koaliton av partier med majoritet i parlamentet. Men Mari Alkatiri, Fretilins ledare, som av alla partier fick flest röster, fortsätter att hävda att han enligt den timoresiska konstitutionen först skulle ha getts tillfälle att bilda regering. Han tror att han till slut skulle ha lyckats bilda en koalition.

Efter misslyckandet har han och hans anhängare fortsatt att ifrågasätta legitimiteten hos Gusmãos regering. De ifrågasätter också ligitimiteten hos Ramos-Hortas och Gusmãos begäran att få australiska trupper att fortsätta patrullera i Dili. I juli bad Ramos-Horta Howards regering att låta australiska trupper vara kvar åtminstone till slutet av 2008.

Överraskande nog har det ursprungliga avtalet om den australiska truppnärvaron aldrig godkänts av det timoresiska ministerrådet. Inte heller har det godkänts av parlamentet. Nyckelmedlemmar i Fretilin hävdar envist att en sådan överenskommelse inte är konstitutionellt giltig om den varken har ministerrådets eller parlamentets godkännande, helst bägges.

Det är bekymmersamt att dessa konstitutionella procedurer kan ha förbigåtts för att den australisk-timoresiska överenskommelsen inte skulle behöva föreläggas det australiska parlamentet enligt våra egna regler för internationella överenskommelser och avtal.

Regeringsbytet i Canberra ger fritt spelrum för en översyn av överenskommelsens villkor. Om australisk trupp ska tjänstgöra på Dilis gator men inte som en del av FN:s fredsbevarande styrka, borde de tjänstgöra endast om deras närvaro är godkänd av det timoresiska ministerrådet och parlamentet.

Den farsartade kampen mellan rebelledaren Alfredo Reinado och myndigheterna i Östtimor belyser problemet. President Ramos-Horta har kritiserat rättväsendet för att vilja hävda brottsanklagelser mot Reinado. Ledare i Fretilin har kritiserat John Hutcheson, den australiske militärbefälhavaren, som drog tillbaka sina soldater från jakten på Reinado på begäran av president Ramos-Horta.

Det är en ökande uppfattning bland den timoresiska regeringens lokala kritiker att de australiska soldaterna är presidentens personliga trupp, när man tar deras närvar utan fullt konstitutionellt mandat och deras villiga svar på Ramos-Hortas godtyckliga order, som visade ringa respekt för den traditionella maktdelningen mellan den verkställande och dömande makten i beaktande.

Nu är det dags för Australien att klargöra villkoren för dess militära närvaro. Arton månader efter den ursprungliga krisen lever fortfarande tusentals internflyktingar i plasttält i Dili. Läget är inte stabilt. Politiskt skapade klyftor mellan öst och väst har utnyttjats på gatorna, i politiska partier och inom den timoresiska militären. Det är inte rättvist mot de australiska trupperna att låta dem patrullera under konstitutionellt tveksamma förhållanden.

Dispyten om Timorsjöns olja och gas är en lärorik lektion. Det finns många australier likväl som timoreser som undrar över rättvisan i den slutliga överenskommelsen som förhandlades fram mellan Howards och Alkatiris regeringar. Trots frågans komplexitet blev en majoritet av medborgare i de bägge länderna lugnade av den stora majoriteten tvärs över partigränserna i Timors parlament som stödde överenskommelsen.

Den nya regeringens och presidentens kritiker misstänker att Gusmão och Ramos-Horta står för nära Australien. Så de har anledning att vara misstänksamma mot överenskommelser med Australien, när dessa varken har godkänts av parlamentet eller ministerrådet. Öppna överenskommelser i enlighet med bokstaven och andan i den timoresiska konstitutionen skulle bespara alla oro i de båda länderna.

Frank Brennan SJ AO var direktör för jesuiternas flyktinghjälp (Jesuit Refugee Service) i Östtimor 15 månader 2000-2001. Han var rådgivare till kyrkans arbetsgrupp för konstitutionen. Han skriver från Östtimor under sitt första besök där efter krisens början för 18 månader sedan.

Källa: Frank Brennan/Eureka Street, volym 17, nummer 24

13 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i Östtimor är på det hela taget lugnt.

Polisen ingrep vid fyra tillfällen i Dili idag, bland annat när tre ungdomar kastade sten på en affär efter att ägaren vägrat ge dem pengar. Ungdomarna flydde när polisen kom till platsen.

På eftermiddagen i onsdags skadades en person i Dili vid ett bråk i Comoro-området. Polisen använde tårgas och sköt varningsskott för att skingra folksamlingen och läget blev normalt omkring klockan 20:00.

I onsdags utbröt slagsmål i Viqueque efter osämja vid spel. Polisen grep 14 personer.

FN:s generalsekreterare och den australiske premiärministern Kevin Rudd kommer båda att anlända till Östtimor i morgon och det kommer att vara en motsvarande ökad säkerhetsnärvaro i huvudstaden. Var god se upp för snabbt körande konvojer och motorcyklar, när ni är ute på vägarna.

Polisen råder er att undvika resor nattetid i de mest drabbade områdena. Var god rapportera varje misstänkt aktivitet. Ni kan ringa 112 eller 7230365 för att kontakta polisen 24 timmar om dygnet, sju dagar i vecka.

Källa: UNPOL

13 - Östtimorfilmer på youtube

ATA:s internationella projektgrupp har på youtube, http://youtube.com/user/XJLSProductions, lagt upp några korta filmer från den frivilliga projektgruppens installation av 12 solcellsystem och två vindkraftverk i åtta olika distrikt i Östtimor.

Det var fyra hälsokliniker, en närradiostation, tre administrativa kontor och två bycentra som fick system installerade.

Filmerna ger också en mycket bra uppfattning om vägar, städer och byar i de västra delarna av Östtimor.

Källa: XJLSProductions

11 - FN-rapport 2 om Östtimor

FN:s säkerhetsråd väntas debattera Östtimor den 13 december. Debatten följer på rådets delegation till landet i november och föredragningen av delegationens ledare för säkerhetsrådet den 6 december, då också delegationens rapport publicerades. Generalsekreteraren besöker Östtimor den 14 december. UNMIT:s mandat går ut den 26 februari 2008.

Till debatten den 13 december publiceras idag en rapport, som Du kan läsa här (på engelska) ...

Källa: FN

11 - Uppdatering om det humanitära läget i Östtimor

För att försöka ge en bild av läget i Östtimor vill vi citera veckans ögonblicksbild ur rapporten för tiden från den 16 november till den 7 december från OCHA/UNMIT Integrated Humanitarian Coordination Team.

Livsmedelsutdelning: Den allmänna matudelningen för november till 64.493 internflyktingar i 51 läger i Dili och Tibar (Liquica) har avslutats. Decemberomfgången började den 4 december.
Tak över huvudet: Till och med december har ministeriet för social solidaritet (MSS) och SLS-grupper delat ut 1.700 ersättningstält till 22 läger i Dili.

Källa: http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/LSGZ-79RKR8?OpenDocument

11 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

ISF:s närvaro i Östtimor som Indonesiens invasion

Vice ordförande i Fretilin-partiet, Fransisco Miranda, sade att ISF:s närvaro syftar till att avskaffa Fretilin på samma sätt som indoneserna gjorde under 32 år.

Han har också begärt att parlamentet åter ska granska ISF:s närvaro i landet, pröva antalet ISF-soldater i landet och det exakta slaget av samarbete med PNTL och F-FDTL. Han frågade vad ISF:s handlande hade åstadkommit tills nu och när de ska lämna landet.

"Enligt Östtimors lagar ska varje överenskommelse som görs av regeringen ratifieras av parlamentet. Det här är nödvändigt för att minska spekulationerna och de olika uppfattningarna om huruvida ISF:s närvaro i landet är laglig", sade Miranda, som också är Fretilins parlamentsgrupps vice ordförande. (Timor Post)

...

Brasilien kommer att stödja rättsväsendet i Östtimor

Brasiliens utrikesminister, Celson Amori, sade att Brasilien kommer att stödja rättsväsendet i Östtimor utöver utbildningsväsendet och försvaret. (Timor Post)

...

Källa: UNMIT Media Monitoring

05 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

Det allt överskuggande ämnet är ett domstolsbeslut som beordrar FN-polisen och de internationella säkerhetsstyrkorna att gripa Alfredo Reinado samtidigt som regeringen förhandlar med honom.

Den timoresiska televisionen (TVTL) har intervjuat Reinado. Vi återger nedan den engelska texten i UNMIT:s mediabevakning.

Reporter 1: Alfredo Reinado Alves stated that the dialogue process would not have follow-up when the State did not guarantee security for him.
Reporter 2: Alfredo Reinado Alves issued this statement in relation to the attempts made by the International Stabilization Force [to get him] when Alfredo and his group including the petitioners met with Task Force team in Gleno, Ermera District last Sunday.
Alfredo said the dialogue process would not continue when the Government and the State did not guarantee security for him and his group because at the moment he felt threatened by all of the attempts.
Alfredo Reinado (AR): I have been asking for the dialogue for a long time. I requested it to sit down with President of Republic, Prime Minister, President of National Parliament, Brigadier General, and Mr. Colonel Lere to have it in a short time in order to guarantee the stability for the nation, and safeguard the nation. But all of the sudden, my life is in danger, now I feel that.., and I have been thinking…, and I do not know what response I will give to this. I feel otherwise there will be a continuation of this or not. This is due to the fact that my life is in danger. And when the State and the Government do not guarantee my safety, and consider this as a joke, and I think I cannot deal with this. This is because my life is in danger. The [international] force was used to get me with the sniper. Yesterday, it was a question of minutes. The witnesses who were there were: Secretary of State for Defense, Secretary of State for Security, Adviser of Prime Minister, and representatives from Geneva and MUNJ. They themselves were the ones who spoke with them along with my lawyer about why they came.
Reporter: Responding to the question of his absence from the trial concerning the Fatu-Ahi case carried out on Monday at the Dili District Court, Alfredo said he was ready to face the case.
AR: I am not going to be present at the civilian trial. I am not going to do so. And I do not accept it, and I will never authorize my men to be present there. They can provide testimonies, but I will be the one who is responsible for it when the time comes. When the time comes, the case will be resolved in accordance with the military process, and based on the chain of incidents. Don’t make me out as a victim for the sake of political interest in order to cover up the responsibility of the leaders, and if I will be the one to be responsible for it, no I am not going to do so. On [28 April] case, whoever was in power at the time should be responsible, and who gave the order, and who executed the order [so that there will be a trial on this]. Then, we can deal with my case. I am not going to run away from it. But, it should be done through a military panel. I have nothing to do with other cases. The majority of the crisis concerns other cases: the 24, 25 [May 2006] cases were against the civilians, and these should be dealt with through civilian laws. On the 23 [May] case, there should be a military law to deal with it because it was a military process. A proper panel should be created to deal with this matter. Mr. Ivo or the existing judges, none of them have the competent capacity to resolve the case in a military way, since they are not competent. They are not military judges and lawyers. They have no knowledge about the military and the military condemnation to try the case in a military way. I think the State should consider this matter: creating a military panel. I can say that the current judicial processes are not just. There is a lot of injustice for defending the individual interests. That is it.
Reporter: Mr. Commander, the Fatu-Ahi case had been tried, but you did not mark your presence [at the court], what was the reason?
AR: The reason is as I have said a while ago. This is due to the fact that I will not mark my presence at the civilian trial. The Fatu-Ahi case was among the military personnel. It was within one institution. It was among [the personnel] in one institution. And the problem existed within one institution, among the military men who were armed. This should be resolved in accordance with a military panel. What it was done yesterday was a civilian case, and I will not be responsible for it, and I am not stupid. The law says something, and there should be compliance to this.
Reporter: If that is the case, what are your wishes for the process of the solution of the case? How is it?
AR: How? The case should be resolved based on the date of the incident. There was no 23 May incident if there was no 28 April incident. There was no 28 April incident if there were no petitioners. So, here the State and the Government had no responsibility and capacity to resolve the crises; the previous government and now the case is in the hands of the current Government, and now there is no solution. And we see… And I, even if there is a military panel, and the ttrial will be a military one, will not face it any time in whatever courts if there is no solution of the petitioners problem and 23 [May] case. I have made these statements in writing in a thick document, and so why has there not been any response to me? So, whatever consequences might happen to force me to be at the court, I will wait. And if this might create any bad result to the nation; it will not be my action. This is because the leaders, authorities and international judges are the ones who pull the trigger to destroy the stability of the nation, not me. I am not running away from the law. Until now I have not faced justice because there has not been any process which is in accordance with the proper judicial process.

Källor:

Källa: UNMIT Media Monitoring

02 - Regeringen hedrar veteraner med bidrag

Det var en känslofylld scen idag i Dili när premiärminister Xanana Gusmão och hans regering hedrade motståndskämpar med ekonomiska bidrag för deras insatser för landet under de 24 årens kamp för självständighet.

Gusmão har envetet kämpat för kompensation till veteraner sedan självständigheten 2002 och har upprättat fem av varandra oberoende finansierade kommissioner för att tillgodose veteranernas välförtjänta ekonomiska upprättelse.

205 veteraner kom till Dili från elva av distrikten för att var och en få en check på 9.600 USD. Bland mottagarna var 16 kvinnor belönade som hjältar i kampen. Många av de veteraner som kompenserades har förlorat hel sin familj, till och med storfamilj, under den långa kampen, andra blev föräldralösa tidigt under konflikten och vigde sina vuxna liv åt kampen för frihet.

Två miljoner USD avsattes i övergångsbudgeten för ekonomisk hjälp till veteraner och yttterligare kompensation i form av pensioner väntas tillkännages i 2008 års budget.

Gusmão sade "Idag är det trium för landet och folket, när vi börjar processen för att kompensera Östtimors modiga män och kvinnor som vigde sina liv åt vår kamp för frihet. Vi som regering är ansvariga för att ta hand om veteranerna. Vi är idag en demokrati tack vare deras skarpa och orubbliga hängivenhet för den nationella kampen. Det är ett stolt ögonblick i vår historia när vi hedrar dessa män och kvinnor och börjar den mödosamma uppgiften att säkra att de kan återuppbygga sina liv i vår nyvunna frihet."

Idag har vi ett konkret exempel på AMP-regeringens beslutsamhet att uppfylla sitt löfte att ge veteranernas välfärd prioritet.

Källa: Pressmeddelande/Premiärministerns kontor

November

30 - Vad händer ... i Östtimor efter självständigheten

är ruriken på en liten artikel i nummer 48 av Arbetaren som kom ut idag.

Källa: Arbetaren

30 - Ny australisk regering mer Östtimorvänlig

Australiens nya labour-regering under Kevin Rudd tycks komma att bli betydligt mer Östtimorvänlig än den förra regeringen. Så till exempel har Warren Snowdon, som 1999 skrev "När vi gör det (bygger nya relationer med Indonesien) måste vi fortsätta att vara uppriktiga, särkilt när det gäller mänskliga rättigheter och (den indonesiska) militärens roll i brott mot dessa.", utsetts till arbetsminister.

Källa: Ashleigh Wilson/The Australian

29 - Soldater dömda till fängelse

En domstol i Östtimor har dömt fyra soldater till fängelse mellan 10 och 12 år för att ha dödat polismän under förra årets våldsvåg.

Regeringens avskedande av 600 soldater hade orsakat en serie av protester som urartade till våld, till slut hade 37 människor dödats och fler än 100.000 lämnat sina hem.

Domare vid Dilis domstol fann de fyra soldaterna - Raimundo Madeira, Nelson Fransisco, Fransisco Amaral och Armindo da Silva - skyldiga till mord vid en skottlossning i närheten av polisens nationella högkvarter i maj 2006.

De 600 soldaterna, mer än en tredjedel av hela försvarsmakten, avskedades efter att de hade överlämnat en petition med anklagelser om diskriminering inom instutitionen av de dåvarande premiärministerns Mari Alkatiri regering.

Den nya regeringen under premiärminister Xanana Gusmão, en självständighetshjälte, har utan större framgång försökt föra en dialog med de tidigare soldaterna.

Det överväldigande katolska Östtimor röstade 1999 för att bryta sig loss från mer än 23 års indonesiskt styre i en av våld drabbad folkomröstning i FN:s regi.

Källa: ETAN

28 - Säkerhetsrådets delegation i Östtimor

En delegation från FN:s säkerhetsråd ledd av den sydafrikanske ambassadören Dumisani Kumalo besöker Östtimor mellan den 24 och 30 november för att granska UNMIT:s arbete och med regeringen diskutera hur FN kan hjälpa till att konsolidera framstegen.

Källa: UN News Service

27 - Indonesien ratificerar säkerhetsavtal med Australien

Indonesiens parlament har ratificerat ett viktigt säkerhetsavtal med Australien ett år efter att de båda länderna skrev under det historiska avtalet.

Lombok-avtalet - som täcker 10 områden inklusive försvarssamarbete, kamp mot terrorism, sjösäkerhet och underrättelsearbete - är det första formella säkerhetsavtalet sedan Indonesien sade upp det föregående avtalet under Östtimorkrisen 1999.

Indonesiens försvarsminister Juwono Sudarsono tackade parlamentet för ratificieringen av avtalet i tisdags och sade att det skulle förbättra de bilaterala relationerna.

Enligt avtalet ska de båda länderna "inte på något sätt" stödja några aktiviteter som hotar den andra partens "stabilitet, suveränitet eller territoriella aktiviteter" inklusive separatistgrupper som opererar i deras egna territorier.

Undertecknandet av dokumentet för ett år sedan var ett viktigt steg för att tina upp relationerna mellan de två länderna efter att Indonesiens ambassadör i Australien kallades hem 2006 under oenighet om Australiens uppehållstillstånd till 43 papuanska asylsökande.

Källa: AAP

27 - Könsgrundat våld i Baucaus distriktsdomstol

Baucaus distriktsdomstol genomförde ett antal förhandlingar under november 2007. Enheten för kvinnors rättvisa i JSMP använde denna möjlighet att övervaka fem fall av våld mot kvinnor, som var uppe den 20 och 21 november 2007. Av dessa fem fall hänförde sig ett till kvinnovåld och de andra fyra till sexuella övergrepp. Distriktsdomstolen har ännu inte fällt sina domar i dessa fem mål.

Grundat på övervakning av Flora Soriano, en rättsforskare från Enheten för kvinnors rättvisa i JSMP (Women's Justice Unit - WJU), var alla offer i dessa mål släkt med de svarande. I tre fall var offren underåriga och i de två andra fallen var offren vuxna.

Offren för könsbaserat våld upplever ett trauma. I de fall offren är släkt med svarandena och i fall när offren är underåriga kan de uppleva ytterligare lidande. JSMP rekommenderar att, när avgörande görs i dessa fall, hänsyn tas till släktskapen mellan offret och den svaranden liksom offrets ålder.

JSMP lovordrar Baucaus distriktsdomstol för genomförandet av dessa könsvåldsfall under november och för det ökande antalet av dessa fall som behandlas av domstolen.

Det formella rättsväsendet i Östtimor har en särskilt viktig roll avseende könsgrundat våld. Domar som avspeglar allvaret i detta våld kommer att vara en signal till samhället att våld mot kvinnor och barn är ett brott. JSMP hoppas att domarna i de ovan diskuterade fallen kommer att spegla allvaret i offrens situation.

För mera information var god kontakta
Flora Soriano, Legal Researcher, WJU-JSMP
Epost lola@jsmp.minihub.org
eller
Timotio de Deus, Director of JSMP
Epost: timotio@jsmp.minihub.org
Tel: +670 3323883

Källa: Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

18 - Timoresiskt besök i Stockholm

Agustinho de Vasconselos, protestantisk präst från Östtimor, kom igår lördagen den 17 november för andra gånge på lite mer än ett år på besök till Stockholm. I september 2006 var Vasconselos här med en interreligiös delegation (se Merdeka & ÖsttimorInformation nummer 39) på inbjudan av bland andra Institutet för Liv och Fred i Uppsala.

Den här gången är Vasconselos, som var kommissionär i mottagnings-, sannings och försoningskommissionen - CAVR, i Stockholm för att på måndagen tala vid ett seminarium om mänskliga rättigheter på Älvsjömässan. Östtimorkommittén hade tillfälle att idag träffa Vasconselos.

Samtalet rörde sig naturligtvis mest om följderna av den kris som började på våren 2006 i Östtimor. Själv bor Vasconselos fortfarande i tält i ett flyktingläger. Det är för farligt att återvända. Befolkningen har tre krav för att återvända till sina, ofta förstörda, hem från flyktinglägren:

Vasconselos är angelägen om att framhäva att läget, även om det går långsamt, blir allt bättre. Bland annat hoppas han att elförsörjningen snart blir bättre i Dili. I Baucau, som tidigare mer eller mindre har saknat el, finns det sedan en tid inga större elproblem.

President Ramos-Horta och premiärminister Gusmão, som var utrikesminister respektive president när krisen startade under våren 2006, får stark kritik av Vasconselos. Han undrar bland annat varför de är så angelägna om en dialog med rebelledaren Reinado medan de tidigare avvisat dialog med de övriga soldater som lämnat armén, petitionärerna. Men nu ska ett möte hållas med dem den 25-26 november och den 29 inleds en rättegång mot de soldater, som i maj 2006 sköt mot och dödade ett antal poliser i Dili. Han berättar också att Ramos-Horta och Gusmão undvikit att besöka flyktinglägren. Å andra sidan har regeringen i sin övergångsbudget avsatt 12 miljoner dollar för flyktingarna och utlovat stöd till gamla.

Vasconselos tror att den sittande regeringen kommer att få det svårt att sitta kvar hela den femåriga mandatperioden.

En utförligare rapport från samtalet kommer i nästa nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation.

Tommy Pollák/Östtimorkommittén

12 - Östtimormöte i Stockholm

Ann Linnarsson har arbetat i Östtimor i två år med frågor om ungdomsbrottslighet för Unicef. Hon berättade om hur hon hukande tog skydd för kulorna i under striderna i maj 2006 men också om en av världens finaste stränder och härliga dykningar längst österut i Östtimor. Och hon trivs så bra i Östtimor att hon redan skrivit på för en ny sexmånadersperiod hos Unicef med början i januari.

Anns berättelse kompletterades av Anette Dahlström från Sida. Anette arbetar med frågor om mänskliga rättigheter (MR) i Sydostasien.

Längst till höger Ann Linnarsson på
Östtimorkommitténs möte den 2007-11-12.
Från höger Ann Linnarsson, Anette Dahlström, Thomas Johansson (Östtimorkommitténs styrelse), Gabriel Jonsson (Östtimorkommitténs ordförande), Bertil Widén, Hendrik Amahorseja (Östtimorkommitténs styrelse).

Vi hoppas att ingen förgäves letade efter oss i Vasa realskola eftersom vi genom ett missförstånd fick lov att flytta mötet till Gustav Vasaskolan tvärsöver Karlbergsvägen.

Tommy Pollák/Östtimorkommittén

09 - Kvinna stoppas ta 23 barn från Timor

Myndigheterna har hindrat en kvinna från att lämna Östtimor med 23 barn från ett barnhem, som drivs av en australier, efter att ett FN-organ fattat misstankar.

Polisen kom till Dilis flygplats på torsdagen efter att kvinnan sökt tillstånd för barnen hos passkontrollen att gå ombord på ett flyg till Malaysia.

Myndigheterna hade kontaktats av den internationella barnskyddsmyndigheten UNICEF.

"UNICEF misstänkte att projektets avsikter kunde vara skumma", sade inspektör Elias Mendonca, rådgivare i immigrationsfrågor hos Östtimors statssekreterare för säkerhet.

"Så en grupp FN-poliser skickades ut tillsammans med folk från UNICEF."

Kvinnan som försökte ta barnen ut ur Östtimor förhördes och släpptes sedan. Hon har identifierats som en indonesisk anställd hos Eastern Petroleum.

Myndigheterna fortsätter att granska de dokument hon visade i passkontrollen.

De berörda barnen - i åldrarna från 10 år till tonåren - är från stiftelsen Hadomi Timor Orphans.

Barnhemmets direktör är en i Indonesien född australiska, Lala Noronha, som väntade på barnen i Malaysia. En präst som hörde till gruppen sade att en överenskommelse hade skrivits under av barnhemmet och en skola i Malaysia.

Socialminister Maria Domingas Fernandes Alves sade att barnen hindrades från att lämna Östtimor i enlighet med lagar om barns rättigheter.

"Den östtimoresiska regeringen har ratifierat konventionen om barns rättigheter ... och kommer att säkra att problemet löses i enlighet med dessa", sade hon.

Myndigheterna granskar noggrant de handlingar som berör resan, sade hon.

En passkontrollant sade att handlingarna visade att inte alla barn var föräldralösa.

"Den timoresiska lagen är mycket tydlig. Barn under 17 år kan inte resa utomlands utan föräldrarnas medgivande eller utan att lämpliga ledsagare", sade tjänstemannen.

Under de indonesiska ockupationsåren hade östtimoresiska familjer bittra erfarenheter av barn som togs utomlands för utbildning med föräldrarnas medgivande.

En del blev främlingar för sina naturliga föräldrar efter att ha uppfostrats som muslimer. Andra har behållits av sina "adoptivfamiljer", som nekar de bilogiska föräldrarna kontakt.

Försök att få en kommentar från barnhemmet har inte lyckats.

Källa: AAP

08 - UNMIT publicerar rapport om mänskliga rättigheter i Östtimor

Dili. En rapport om de mänskliga rättigheterna i Östtimor konstaterar att Östtimors medborgare åtnjuter ett stort antal av de mänskliga rättigheterna inklusive yttrandefrihet, frihet att kritisera regeringen, mötesfrihet och regligionsfrihet. Men på ett antal områden återstår utmaningar för att garantera tillgodoseendet av mänskliga rättigheter.

Rapporten från UNMIT:s sektion för mänskliga rättigheter och rättsssystem under övergången täcker tiden från augusti 2006 till augusti 200 och ger en översikt över den viktigaste utvecklingen och listar rekommendationer.

Rapporten konstaterar att säkerhetsläget efter förra årets våld i stort sett är under kontroll även om tillfälliga våldsutbrott fortfarande förekommer såsom i augusti 2007. ...

...

Den fullständiga rapporten finn på www.unmit.org.

Källa: Allison Cooper/UNMIT, +670 723 0453

07 - Platser i Dili i Google Earth

Bloggaren Squatter har uppdaterat sitt tillägg till Google Earth med nya, aktuella platser i Dili. Du kan ladda ner tillägget, Dili-Landmarks.kmz, från hans blogg.

07 - President Yudhoyono tar emot delegation från Östtimors parlament

Jakarta. President Susilo Bambang Yudhoyono tog i tisdags emot en delegation från Östtimors parlament på sitt kontor och diskuterade ekonomiskt samarbete, biläggning av gränstvister och utbildning bland annat.

"Det var en ära att träffa presidenten som visar djup omsorg för Östtimors folk och tillsammans med Östtimors regering arbetat hårt för att lösa problem mellan de två länderna", sade parlamentets talman, som ledde delegationen, Fernando La Sama de Araujo efter mötet.

Han sade att bara tre procent av gränsproblemen återstår att lösa.

När det gällde frågor om historiska fakta beträffande 1999-års folkomröstning i Östtimor, sade Fernando att Östtimors parlament inte skulle bestrida de beslut som hade överenskommits mellan de två ländernas regeringar.

"Östtimors parlament kommer att avvakta KKP:s slutrapport i frågan", sade han.

Den indonesiske presidentens talesman Dino Patti Djalal sade att President Yudhoyono under mötet betonat betydelsen av relationerna inte bara mellan de två ländernas regeringar utan också mellan deras parlament.

"Presidenten uppskattar att Fernando kom till Indonesien innan han besökte andra länder. Han uttryckte också sin glädje över att kunna hjälpa till med att förse Östtimor med elkraft. Han har fått ett meddelande från premiärminister Xanana Gusmão genom Fernando att hjälpen var mycket användbar och uppskattad av Östtimors folk", sade han.

Tillfrågad om ön Batek i Västtimor sade Dino att deninte diskuterats. "Indonesien och Östtimor har inga territoriella dispyter och president har redan godkänt åtgärderna där eftersom det är klart att ön tillhör landets territorium", sade han.

Ett antal tdiningar i landet rapporterade i måndags att Östtimors parlament hade uttryckt Östtimors regerings önskan att utnyttja ön enligt tradition utan att göra anspråk på den.

De sade att den som en fotbollsplan breda ön länge har använts för religiösa ritualer både av östtimoresiska och indonesiska medborgare.

Källa: Antara

06 - Östtimors förste ögonläkare klar med sin utbildning

Inom kort är Östtimors förste ögonläkare, Marcelino Correia, klar med sin utbildning hos den tasmanske specialisten Nitin Verma. Denne har tillsammans med andra australier behandlat 25.000 timoreser och med operationer gett 2.600 synen åter eller förbättrat den sedan den indonesiska ockupationen upphörde 1999.

Efter årsskiftet kommer ögonkliniken i Dili under ledning av Correia ta över behandlingen.

Källa: Jocelyn Nettlefold/Australian Broadcasting Corporation

06 - Säkerhetsrådet sänder delegation till Östtimor

New York. Säkerhetsrådet kommer att skicka en delegation till Östtimor för att lära av framgången med det lilla landets nyligen hållna val och för att stödja ansträngningarna att stärka fred och demokrati, tillkännagavs det idag.

Delegationen, som ska ledas av Sydafrikas ambassadör Dumisani Kumalo, kommer att resa den 24 till 30 november.

Under sitt besök i det sydostasiatiska landet hoppas delegationen att kunna uppmuntra alla grupper att "fortsätta att arbeta tillsammans och föra en politisk dialog", enligt ett idag offentliggjort brev från rådets ordförande till generalsekreteraren.

Rådet hoppas också att landet, som FN hjälpte till självständighet 2002, kan "stärka freden, demokratin, laglydigheten, reformen av säkerhetssektorn, hållbar social och ekonomisk utveckling och nationell försoning".

I Östtimor kommer delegationen att träffa myndigheter för att diskutera hur FN kan bistå för att utnyttja framgångarna på områden som säkerheten.

Utöver Kumalo ska följande rådsmedlemmar delta i delegationen: ambassadör Liu Zhenmin från Kina, Luc Joseph Okio från Kongo, Muhammad Anshor från Indonesien, Diana Eloeva från Ryssland, ambassadör Peter Burian från Slovakien och ambassadör Jackie Wolcott Sanders från Förenta Staterna.

Källa: FN

Oktober

26 - Rai'los arresterad i Östtimor

Våldet i samband med utnämningen av den nya Gusmão-regeringen i början av augusti avtog och Fretilin uppmanade outtröttligt till lugn trots många lägers misstankar om att de låg bakom striderna huvudsakligen i Dili och de östra delerna av landet.

Fretilin har fortsatt hävda att Gusmão-regeringen är olaglig därför att processen att utse den inte var i enlighet med konstitutionen. Fretilin förutspår att den inte kommer att sitta kvar hela valperioden.

Fokus är nu tillbaka på parlamentet och media medan Gusmõ-regeringen kämpar med den vitt spridda uppfattningen att den består av för många med pro-indonesiskt förgånget och oro över vilken politik den kommer att bedriva.

Gil da Costa Alves, handels- och industriminister, är mest framträdande eftersom han var ordförande för en textil- och en saltfirma knutna till general Prabowo och nära general Suharto. De startades 1997 av Prabowos fru, Titiek, Suhartos andra dotter. Alves hjälpte också snabbkaffebolaget, som ägdes av Suhartos första dotter och han ledde också PTArhas lokalkontor. PTArha är Suhartos sonsons (eller dottersons), Ari Haryo Wibowo, monopolbolag för alkohol.

Men Alves är mer känd som talesman för Merah Putih- (Röd och vita-) milisen, som massakrerade 25 personer inne i kyrkan i Liquica den 6 april 1999. Alves har hävdat att milisen blev beskjuten först!

Premiärminister Gusmão presenterade sitt regeringsprogram, som kombinerar retoriken i hans valkampanj med att svartmåla den tidigare Fretilinregeringens program, men i stort sett bibehöll detaljerna i programmet.

De avvikande frågorna var löftet om skattesänkningar, som huvudsakligen skulle gynna de få välbeställda, intresse i "konkurrens" när det gäller både mobil och fast telekommunikation samt elkraft och gynnande av privata skolor.

På utbildningsområdet vill programmet att kyrkan och ideella organisationer (NGO:s) arbetar för privata skolor på alla nivåer som ett alternativ till offentliga skolor. Programmet står fast vid utfärdade löften om fria skolmåltider, skolböcker, skolskjutsar och stipendier till fattiga elever i högre skolor och vill utvidga dessa till kyrkliga skolor och institutioner som drivs av NGO:s. Det står fast vid utfärdade löften om grundutbildning för vuxna.

Till rättsväsendet, som var ett av Förenta Nationernas administrations största misslyckanden, avsätter programmet större administrativa resurser och mer "koordination" mellan domstolarna och justitieministeriet.

I praktiken har detta visat sig som justititeminister Lucia Lobatos inblandning i domstolsorderna avseende fången Rogerio Lobato, en uppmaning att avskeda några utländska domare samt försök att stoppa fullgörandet av häktningsordern på rebellen Alfredo Reinado.

Budget

Efter den snabba parlamentsdebatten och omröstningen om programmet lade Gusmãos regering fram en interimsbudget för tiden juli-december 2007. Gusmão vill ändra budget året till att sammanfalla med kalenderåret.

Budget var på 112 miljoner USD, men gav inga detaljer om hur medlen skulle användas. Den röstades igenom den 6 oktober med 38 röster mot 20 och två som avstog. Dess mest kontroversiella inslag var att ta ut 40 miljoner USD från oljefonden utan att först konsultera det oberoende konsultativa oljefondsrådet, vilket krävs enligt lagen. FRETILIN hävdade att eftersom det återstår 119 miljoner USD från föregående budget som inte använts, så fanns det inget behov av att mjölka oljefonden på detta sätt.

Budgeten skapar också en särskild grupp i presidentens stab för att bekämpa fattigdom, trots att detta är en regeringsuppgift. Den 8 oktober utökades budgeten med 4 miljoner USD för att betala nya elgeneratorer, vilket ger budgeten totalt 116 miljoner USD.

Fredagen den 27 september 2007 förelade parlamentsledamoten Elizário Ferreira (Fretilin) ett Circulation Pass (Guia de Marcha) för parlamentet. Passet, daterat den 29 maj 2006, är underskrivet av den dåvarande presidenten Xanana Gusmõ (nu premiärminister) och den tidigare befälhavaren för Östtimors nationella polis (PNTL), Paulo Martins. Passet ger skydd och rörelsefrieht för Vicente da Conceicao "Rai'los" att utföra officiella plikter under krisen.

Martins, nu parlamentsledamot för CNRT, bekräftade att passet var äkta, vilket reser allvarliga frågor om presidentens roll i de våldsamheter som bröt ut den 23 maj förra året. ABC TV 4 Corners som stödde sig tungt på Rai'los i sitt program den 19 juni förra året, som president Gusmão sedan använde för att kräva premiärminister Alkatiris avgång. 4 Corners stödde Rai'los påstående att han hade beväpnats av den dåvarande inrikesministern Rogerio Lobato och Alkatiri den 9 maj för att skapa "Fretilins dödspatrull".

En FN-undersökning av våldet kom fram till att Rai'los ledde 31 kämpar in i bakhåll av timoresiska soldater vid arméhögkvarteret den 24 maj 2006, när nio människor dödades.

Rättegången mot Lobato senare 2006 fann att Railos grupp hadde fått uniformer och vapen på Lobatos order, men att det inte hade funnits någon "dödspatrull" och att Rai'los hade varit i telefonkontakt med både Lobato och presidentens kontor före anfallet den 24 maj.

Polisen arresterade Rai'los i kuststaden Liquica efter att Alkatiri, nu ledare för oppositionen, offentligt varnat att om han inte greps skulle Fretilinmedlemmar själva gripa honom.

Rebellsoldaten Alfredo Reinado är fortsatt på flykt, trots en arresteringsorder.

Det här ebrevet tillhandahålls av SEARCH Foundation som en informationstjänst. Alla åsikter är författarens och inte nödvändigtvis stiftelsens.

SEARCH Foundation
Level 3, Suite 3B, 110 Kippax St
SURRY HILLS NSW 2010
Australien
Tel 02 9211 4164, fax 02 9211 1407
ABN 63 050 096 976
promoting democracy, social justice and environmental sustainability

Källa: Peter Murphy/SEARCH NEWS

25 - Australiska radiointervjuer med Xanana Gusmão, Mari Alkatiri och Alfredo Reinado bland andra

Du får här tre länkar till radiointervjuerna som sänts i den australiska public service-radion:

Källa: ABC Radion National

25 - Protester kräver självförsörjning med livsmedel

Två tusen människor demonstrerade i Östtimors huvudstad Dili den 17 oktober för att kräva Östtimors självförsörjning med livsmedel. Demonstrationen var höjdpunkten på tre dagars aktiviteter för att markera världslivsmedelsdagen.

Majoriteten av demonstranterna var univeristetsstudenter som gick ihop med bönder från olika distrikt. Demonstranterna marscherade till parlaments- och regeringsbyggnaderna, vilket överraskade parlamentsledamöter och regeringstjänstemän.

De protesterande fortsatte till jordbruksministeriet, där en bondedelegation gick in för att framföra sina krav till ministern. Dessa omfattade ökad produktion och tillgång på livsmedel genom hållbart jordbruk och en regeringspolitik, som prioriterar lokal självständighet, miljöansvar och kulturell integritet.

Demonstrationen var organiserad av HASATIL (Strengthen Sustainable Agriculture in Timor Leste - Stärk hållbart jordbruk i Östtimor), ett nätverk av 27 lokala, ideella organisationer och bondegrupper. Det verkar för böndernas rättigheter och hållbara jordbruksmetoder.

HASATIL:s representant i Australien, Ego Lemos, sade till Green Left Weekly att demonstrationen var lyckad. "En mängd människor var entusiastiska och imponerade av aktionen", sade Lemos. "Antalet demonstranter var betydande och de representerar tankesättet hos en stor del av Timors befolkning. 80 % av befolkningens försörjning grundar sig på jordbruk. De vill ha en jordbrukspolitik som gynnar småbönder och inte skadar miljön."

"Vi är redan oroade av följderna av kolonialism och postkolonialism för vårt jordbrukssystem."

Östtimor koloniserades först av Portugal och sedan Indonesien. Traditionellt jordbruk, som omfattade olika rotfrukter och bladgrönsaker, ersattes under det indonesiska styret delvis av stora arealer med ris.

Lemos förklarade att jord- och vattenförorening har ökat sedan Indonesien införde odlingsmetoder, som bygger på riklig användning av kemikalier, vilket leder till ökade skadeinsekter och förluster av boskap och skördar.

"Efter självständigheten har bönderna i ökande utsträckning tvingats att konkurrera i en fri marknadsekonomi. Bönderna blir mer beroende av inköpta insatsvaror, vilket leder till minskade nettoinkomster", sade han.

Med årligen ökande billig import av jordbruksprodukter från Australien och Indonesien minskar efterfrågan på lokal, dyrare produktion.

Lemos sade till GLW att stora multinationella bolag har introducerat genmodifierade grödor under täckmantel av forskningsinstitut som International Research Rice Institute och Australian Centre for International Agricultural Research.

"Man har gjort försök med genmodifierat Bt-majs (majs modifierat för att motstå sjukdoms- och insektsangrepp) till exempel. bolagen hävdar att dessa är för forskningsändamål, men det finns inga regleringar; regeringen är svag. Det möjligt till 100 % att odla dessa grödor kommerisiellt."

Ett officiellt evenemang organiserat av regeringen och Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ägde rum i Dili den 16 oktober. Världslivsmedelsdagen har sitt ursprung i 1945 för att uppmärksamma att tillgången till mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Men sedan dagen skapades har antalet människor som inte regelbundet har tillgång till tillräckligt med näringsriktig och kulturellt godtagbar mat ökat.

Enligt Chana Opaskornkvl, Dilis FAO chef, går omkring 850 miljoner människor till sängs hungriga varje kväll.

När Opaskornkvl talade vid evenmanget den 16 oktober, betonade han "rätten att försörja sig värdigt, snarare än rätten att bli försörjd" - och uppmärksammade ett stort problem i Östtimor och över den underutvecklade världen.

Enligt Lemos har livsmedle kommit till Östtimor som så kallad "hjälp" med baktanken att skapa ett beroende av utländsk import.

"Femtio procent av timoreserna är fortfarande funktionella analfabeter, de flesta lever på landsbygden. Detta i kombination med fattigdom och vårt lands beroende gör vårt land öppet för multinationella bolags utnyttjande.

President José Ramos-Horta höll ett tal vid det officiella evenemanget och betonade marknadsoreienterad produktion. Han rekommenderade regeringen att investera i vägprojekt och annan infrastruktur för böndernas transporter till marknaden. Ramos-Horta sade också att Östtimor kommer att låna pengar från den internationella valutafonden (IMF) för att utveckla landet. Demonstranter visade plakat med slagord mot världshandelsorganisationen, för lokala livsmedel och för att självförsörjning med livsmedel är sättet att bekämpa hunger och fattigdom.

Lemos sade att "regeringen är angelägen om att utveckla landet genom att låna pengara från IMF och uppmuntra jordbruksföretag att investera i Östtimor. Det är verkligen mot våra principer. Vi vill ha en människocengtrerade och hållbar utveckling".

I motsats till det officiella "firandet" högtidlighöll HASATIL världslivsmedelsdagen med tre dagars aktiviteter över hela Östtimor med seminarier och arbetsgrupper runt livsmedel som en fråga om mänskliga rättigheter utöver protesterna.

Källa: Annolies Truman/International News, Green Left Weekly issue #729 31 October 2007

25 - Indonesiska armén beväpnade civila östtimoreser

Den tidigare befälhavaren under undantagstillståndet i Östtimor har bekräftat förekomsten av militärt utbildade beväpnade civila i den tidigare indonesiska provinsen, men sade att de var lagligt berättigade "civila försvarsgrupper".

Den pensionerade generallöjtnanten Kiki Syahnakri sade vid en offentlig utfrågning här i onsdags att "wanra" grupperna var civila, som beväpnades och utbildades av medlemmar av den indonesiska militären (TNI).

Som svar på en fråga om beväpnade civila sade Kiki i tidigare vittnesmål att detta förmodligen avsåg "wanra"-grupperna (perlawanan rakyat - folkets motstånd), "som var delar av det indonesiska försvarssystemet då".

"Wanra"-enheter fanns överallt (i landet) också i Östtimor", sade Kiki.

Grupperna i Östtimor, till exempel Alfa och Makikit, sade han "var utbildade i disciplin och lydde särskilda regler".

Grupperna "försågs med vapen, men bara för att skydda grannskapen", sade Kiki vid den sjätte offentliga utfrågningen som hölls av den gemensamma indonesisk-östtimoresiska Sannings- och vänskapskommissionen (Commission for Truth and Friendship - CTF).

Civilas rätt och skyldighet att försvara staten, också genom grundläggande militär utbildning, är fortfarande erkänd i försvarslagen.

Kiki var befälhavare under undantagstillståndet i september 1999 innan han överlämnade kommandot till internationella styrkor senare den månaden. Undantagstillstånd utropades i östtimor den 6 september efter utbrett våld som följd av folkomröstningen den 30 augusti, som ledde till Östtimors självständighet.

Milis som både stödde självständighet och integration med Indonesien har anklagats för våldsanvändning, men representanter för "integrationsvänliga" grupper vittnade tidigare att de utbildats av indonesisk militär.

Kiki sade att de civila grupperna bildats på egen begäran efter att ha blivit "skrämda" av andra timoreser som var för självständighet.

Kommissionären Felicidade Guterres frågade också Kiki om en ledare för den pro-indonesiska milisen, som tillhörde arméns specialstyrka, men Kiki sade att denne gått i pension 1997.

Kiki förnekade flera gånger polisens och militärens inblandning i grova brott mot mänskligheten i Östtimor.

"Det fanns inget som tydde på sådana handlingar. Så varje fortsätter dessa beskyllningar att komma fram?" Han citerade rapporter i Guardian och Washington Post som förnekade tidigare rapporter om massakrer.

Om någon skulle ställas till svars, sade han, skulle Förenta Nationerna vara en part, som han påstog var en del av den "internationella konspirationen" för att skilja Timor från Indonesien.

Som svar på en fråga från kommissionären Achmad Ali, som frågade vem han kunde rekommendera för amnesto, sade Kiki att der var irrelevant.

"Vi var i Östtimor på statligt uppdrag utna begå något förräderi mot vårt land", sade Kiki.

Onsdagens session omfattade också ett vittnesmål från överste Aris Martono, chef för en armébataljon förlagd i Los Palos 1999. Aris avvisade tidigare anklagelser om att militär våldtog flera kvinnor i området.

Kommission ska avsluta sitt arbete med en slutrapport i januari.

Källa: Desy Nurhayati/The Jakarta Post

21 - Tillbaka igen - från Squatters Dili-blogg

...

Annat som jag noterat, när jag kommit tillbaka:

En trevlig liten påminnelse om att Dili fortfarande inte är ett alternativ för pensioneringen var den lilla spik, som gjorde att jag fick punktering igår. Uppenbarligen hade en handfull spikar lagts ut på Comorro Road igår kväll för att stoppa oskyldiga fordon. En förbipasserande polisbil hade ljus och ett flertal tonårsynglingar kom fram ur mörkret för att göra hjulbytet till en snabb affär.

Källa: Dili-gence

09 - Timoresiska gäng betalda för att döda

Östtimoresiska ungdomar har fått pengar för att döda människor under de politiksa oroligheterna, påstår en katolsk präst.

Fader Martinho Gusmao har berättat för The Courier-Mail att provokatörerna har en skala för betalning för stenkastning, husbränning och mord.

Hans information kommer från dussintals bikter av ungdomar.

"Enligt uppskattningar, så säger de att de får 20 dollar om de kastar en sten, 50 om de bränner ett hus och 100 om de dödar en människa", säger fader Gusmao.

"Jag tycker att det är fruktansvärt."

Den i Dili boende prästen säger att han har en stark misstanke om vem som har betalat ungdomarna men vägrar att nämna några namn.

Unga män har fått betalt före och efter valen i juni för att utföra våldsdåd, tillägger han.

Bikter om sådana dåd gjordes så nyligen som förra veckan.

"De kommer för att tala med oss, de vill ha råd därför att de känner sig skyldiga", sade prästen, som också är medlem i kyrkans kommission för rättvisa och fred. Det var olika kravallutbrott omkring valet i juni, i vilket inget enskilt parti fick tillräckligt många röster för att bilda regering.

"Efter mycket förhandlande bildade Xanana Gusmão en koalitionsregering med några mindre partier. Det tidigare regeringspartiet Fretilin hävdade emellertid inledningsvis att den nya regeringen var okonstitutionell eftersom Fretilin fick de flesta rösterna.

Medan fader Gusmao inte vill peka ut någon som fortfarande skulle skapa oro, så lägger Miguel Manetelo, den nyutnämnde statssekreteraren för ungdom och sport, inte band på sig.

"I Östtimor så ställer många ungdomar, som får lite pengar från någon, från någon grupp eller något politiskt parti, till trubbel och våld", säger han. "Det är för att de inte har arbete, så det är väldigt enkelt att politisera dem."

Manetelo säger att politiska partier har manipulerat ungdomar för att skapa oro.

Arbetslösa unga män hänger på Dilis heta och dammiga gator och hoppar fram till förbipasserande bilar viftande med refillkort för mobiltelefoner.

Oregerliga ungdomar är mycket fruktade. Taxiförare säger att deras högsta prioritet är att värna om sina slitna bilar och de flesta nekar att köra efter klockan fem på kvällen.

"Om jag kör på natten, så vet jag aldrig om jag blir slagen, kanske det är någon längs den här vägen eller eller någon som hoppar fram här", säger en förare.

Källa: Marianne Kearney/Courier Mail

06 - Övergångsbudget antagen

Östtimors parlament har antagit en övergångsbudget för andra halvåret 2007. Budget på 112 miljoner USD prioriterar hjälp till internflyktingar, fattigdomsbekämpning och modernisering av polisen enligt premiärminister Xanana Gusmão.

Fretilins generalsekreterare mari Alkatiri säger att partiet rösta mot budgeten för att den inte står i överensstämmelse med regeringens och budgetutskottets svar i debatten.

Budgeten antogs med 36 röster för, 21 röster mot. 6 avstog från att rösta.

Källa: ABC Radio Australia

05 - Minister hotar att avskeda utländska domare

Östtimors nya regering har förnyat sina attacker på rättsväsendets oberoende genom justitieminister Lucia Lobatos hot att avsluta de av Förenta Nationerna utsedda utländska domarnas kontrakt om "de inte göre ett bra jobb".

Parlamentsledamoten Domingos Sarmento (Fretilin) uppmanade idag Lobato att ta tillbaka sitt hot och be domarna om ursäkt. "Om hon vägrar att be om ursäkt måste premiärminister Gusmão avskeda henne", sade Sarmento, tidigare justitieminister och frihetskämpe.

I en intervju med Östtimors tv (TVTL) den 3 oktober sade minister Lobato att hennes regering skulle "utvärdera de utländska domarnas prestationer" och avsluta kontrakten för dem som inte presterar bara.

Domingos Sarmento sade: "Det är inte regeringens roll att fälla omdömen om domarnas arbete. Det är rådet för rättsväsendet (Superior Council for the Judiciary), som enligt konstitutionen är ett självständigt organ."

Sarmento sade att Lobato tycktes besluten att lägga sig i rättsväsendets hantering av fallet Alfredo Reinado, armémyteristen och rymlingen som ledde ett beväpnat band i en våldsam kupp mot Fretilin-regeringen förra året.

Dili-tidningen Suara Timor Lorosae rapporterade den 3 oktober att Lobato sagt att regeringen har "tillsatt en särskild grupp för att hitta en lösning som kan godtas av alla parter, inklusive Alfredo Reinado".

En oberoende FN-kommission rekommenderade i oktober 2006 att Reinado skulle ställas inför rätta för sitt deltagande i ett anfall på regeringstrupper i vilket fem personer dödades 10 skadades allvarligt. Reinado är fortfarande fri, men han och hans medanklagade har åtalats och ska ställas inför rätta i december i år.

Domingos Sarmento sade: "Minister Lucia Lobato tycks inte förstå någonting om maktdelning och visar ingen respekt för domarnas självständighet.

"Reinados fall borde bedömas enligt lagen och en riktig rättsprocess och inte genom förhandlignar mellan rymlingen och politiker, som har dragit fördel av hans stöd."

Sarmento sade att minister Lobato utdelade sitt första slag mot domarna på regeringens första dag, den 8 augusti, när hon blockerade en domares order att låta en fängslad före detta minister resa utomlands för medicinsk behandling.

"Minister Lucia Lobato hindrade den tidigare ministerns flygplan från att lämna Dili och försökte sedan insistera att den tidigare ministerns två barn skulle stanna i Östtimor som gisslan så att han återkommer efter behandlingen.

"Domaren som utfärdade ordern, Ivo Rosa, var tvungen att utfärda ett nytt direktiv enligt vilket justitieministern skulle visa förakt för domstolen om hon hindrade dentidigare ministern från att resa.

"Den nya regeringens handlingar står i stark motsats till den tidigare Fretilin-regeringens som noggrant undvek att lägga sig i rättsväsendet", sade Sarmento.

För mer information kontakta Jose Teixeira (+670) 728 7080 eller se www.timortruth.com eller www.fretilin-rdtl.blogspot.com.

Källa: FRETILIN media release

September

29 - Ny östtimorblogg

ABC:s reporter Phillip Adams bloggar i Östtimor de två veckor som han förbereder inslag i radioprogrammet Late Night Live. Du kan själv läsa hans blogg Late Night Live in Timor-Leste.

Källa: ABC Radio National

28 - Alternativ sanningskommission

I Östtimor har sannings- och vänskapskommissionen avslutat sina offentliga utfrågningar. Lokalbefolkningen är missnöjd med vittnesmål till kommissionen bakom lyckta dörrar och har hållit ett alternativt möte i Dili den 28 september.

Radio Australia har sänt ett program om det alternativa mötet, lyssna på det (på engelska) här ...

Källa: ABC Radio Australia

27 - FN i Östtimor

FN har publicerat en 89-sidig översikt över sin verksamhet i Östtimor. Den beskriver både UNMIT och enskilda FN-organs verksamhet i landet i 10 kapitel

 1. Övergripande riktlinjer
 2. Socio-ekonomisk utveckling och demokratiskt styre
 3. Säkerhet
 4. Rättsväsende, allvarliga brott, mänskliga rättigheter och skydd av barn
 5. Jämställdhet
 6. Humanitära frågor
 7. Utbildning, hälsa, vatten, avlopp och Hiv/Aids
 8. Ungdomsarbetslöshet och levnadsvillkor och jordbruks- och landsbygdsutveckling
 9. Bilaga: FN:s landsgrupp i Östtimor
 10. Förteckning över förkortningar

Hela översikten kan Du läsa (på engelska) här ...

27 - President Ramos-Horta talar i FN:s generalförsamling

Du kan läsa FN:s officiella sammandrag av president José Ramos-Hortas tal i FN:s generalförsamling den 27 september här (på engelska)...

24 - Ur UNMIT:s fjortondagarsrapport

UNMIT:s rapport om det humanitära läget för perioden 21/9 - 3/10 2007 uppskattar antalet internflyktingar till 30.000 i Dili och 70.000 på landsbygden fördelade på 53 läger. Två lägder stängdes under föregående period.

Rapporten tar också upp förberedelser för regntiden såsom myggbekämpning och förbättring av de sanitära förhållandena och nya fall av misstänkt trafficking.

Källa: UNMIT:s fjortondagarsrapport om det humanitära läget 21/9-3/10 2007

22 - Tvivel om CT:s trovärdighet inför avslutande utfrågning

Inför den indonesisk-timoresiska sannings- och vänskapskommissions (CTF) sista utfrågning på måndag (den 24 september 2007), frågar kritiker om dess resultat kommer att ha någon trovärdighet hos offren och det internationella samfundet.

"Om den söker förlåtelse från timoresiska offer, så kommer den inte att få det därför att hittills har inga parter eller individer erkänt att de är ansvariga eller skyldiga.

"Så, hur kan Du säga att Du är ledsen om Du inte känner Dig skyldig?", sade en expert på internationella relationer vid Indonesiens universitet, Hariyadi Wirawan, till Jakarta Post i fredags.

Han uttryckte ängslan för att offer och människorättsaktivister i Indonesien och utomlands kommer att förkasta kommissionens resultat därför att ingen har befunnits skyldig trots att det uppenbarligen finns många offer.

CTF ska hålla sin femte utfrågning i Dili nästa vecka. Östtimors premiärminister Xanana Gusmão och befälhavaren för Östtimors väpnade styrkor Taur Matan Ruak ska vittna på måndag.

Från tisdag till fredag ska CTF höra vittnesmål från timoresiska milismedlemmar, tjäntemän och offer,

En av CTF:s ordföranden Benjamin Mangkoedilaga sade att hans grupp på fredagen träffade Östtimors president José Ramos-Horta i Denpasar på dennes väg till New York för ett FN-möte.

Indonesien och Östtimor kom överens om att skapa CTF för att undersöka det våld, som följde på den av FN övervakade omröstningen om självständighet i Östtimor 1999.

Våld som tillskrivs milis stödd av den indoneiska militären orsakade hundratals dödsfall och tvingade tusentals att lämna sina hem. Mycket av områdets infrastruktur förstördes i kaoset.

Indonesien hävdar att bara omkring 100 människor dödades i våldsvågen innan australiska trupper anlände följda av en fredsbevarande FN-styrka.

Både Indonesien och Östtimor har skapat system för att ställa för våldet ansvariga inför rätta. Men FN rapporter har beskrivit deras åtgärder som otillräckliga, ingen högre indonesisk militär har straffats.

CTF:s trovärdighet blev ytterligare ifrågasatt i juli när FN förbjöd sina tjänstemän att vittna inför kommissionen.

Kritiserande kommissionen för att erbjuda amnesti till dem som begick allvarliga brott, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till FN-tjänstemän att inte vittna inför kommissionen.

Indonesiens universitets Hariyadi sade att partier och offer missnöjda mdeCTF:s slutsatser skulle kunna försöka sätta upp en människorättstribunal liknande den i Kambodja för att söka rättvisa.

"En anklagelse att CTF bara används för att undvika att en del personer ställs inför rätta har cirkulerat bland människorna. Jag tor att många har tänkt på att försöka få rättvisa genom en människorättstribunal." sade han.

Beslutet av de kambodjanska myndigheterna att arrestera Nuon Chea, 82, de röda kmerernas högste levande ledare, tidigare i veckan har av många analytiker betraktats som ett tillskott till Kambodjas FN-stödda folkmordstribunals trovärdighet.

En internationell juridikexpert vid Indonesiens universitet, Hikmahanto Juwana, sade att CTF redan från början inte fokuserade på att straffa förövare utan på att söka sanningen för att möjliggöra för de bägge länderna att förbättra sina relationer.

"Vi borde respektera de slutsatser CTF kommer fram till oberoende av vilka de är, därför att vi borde se CTF som ett sätta att förbättra den framtida vänskapen och relationerna mellan de två länderna", sade han.

Källa: Abdul Khalik/The Jakarta Post

21 - Ur UNMIT:s veckobrev nr 9

ILO sysselsätter tusentals i Oecussi för att reparera vägar

ILO (International Labour Organization har just avslutat ett 104 kilometer långt vägprojekt, som kommer att ge tusentals bybor i Oecussi en mycket viktig tillgång till hälsovård, marknader och skolor och främja eknonomisk utveckling.

Under sitt projekt Arbete för fred (Work for Peace) sysselsatte och utbildade ILO nästan 4.000 personer upp till 15 dagar var med en lön på 2 USD per dag, normallönen i Östtimor för den här sortens arbete. Arbetarna var 15-29 år gamla och bara en i varje familj kunde anställas.

Projektet riktar sig särskilt till unga människor men också andra sårbara grupper som kvinnor, internflyktingar och tidigare soldater och koncentrerar sig på manuellt arbete snarare än investeringar i utrustning och material. Det använder infrastrukturprojekt på landsbygden för att skapa jobb för att minska potentialen för konflikter genom att ge tillfällen till kortvariga anställningar.

Arbete för fred är ett samarbete mellan UNDP, ILO och Ministeriet för arbete med stöd av Ministerierna för offentliga arbeten och jordbruk, skogsbruk och fiske finansierat av den Europeiska Unionen.

Källa: UNMIT Weekly nr 9, tel +670 331 2210

19 - Olyckspiloten bombade Östtimor

Jakarta. Olyckspiloten Arief Mulyadi, som flög det thailändska flygplan från One-Two-Go som fattade eld vid landningen i Phuket, begravdes i Jakarta den 18 september.

Arief Mulyadi gick ut från militärhögskolan 1974 och stationerades 1977 i Östtimor. Där flög han från USA inköpta stridsflygplan Rockwell OV-10F Bronco. Dessa plan är konstruerade för insatser mot gerilla och andra former av väpnat motstånd. De kan starta och landa på mycket enkla flygplatser och flyga långsamt för att spana och bomba. Flygplanen användes av den indonesiska ockupationsmakten för att bekämpa Östtimors motståndskämpar och civilbefolkning.

Efter stationeringen i Östtimor var Arief Mulyadi stationerad i Jakarta och flög som kapten för det indonesiska flygvapnets transportflygplan av typ Hercules. Efter en tid som flyginstruktör lämnade Mulyadi 1993 militären för att arbeta inom trafikflyget. Han bodde i Bangkok tillsammans med sin fru.

Källa: Stephen Fitzpatrick/The Australian

18 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i Östtimor har i stort sett varit lugnt, men det har förekommit flera oroligheter i Dili och en mordbarand i Viqueque.

Tidigare idag ingrep UNPol vid tre händelser i Dili. En var en strid i Kampung Tuti där polis efter rapporter om 50 personer som kastade sten omkring kl 10:45 skingrade folksamlingen. Striden började igen kl 14:46 och polisen återvände för att få kontroll över läget, denna gång med stöd av den internationella säkerhetsstyrkan (International security force - ISF). Kort efteråt samlades omkring 600 människor på båda sidor om floden Comoro för att återuptpa striden och polisen såg sig tvingand att avlossa två varningsskott för att hindra upptrappning. Inga skadade har rapporterats. Polisen och ISF har stannat kvar på platsen för att hindra nya oroligheter.

Tidigt i morse fick polisen en rapport om en mordbrand i byn Beradick village, Viqueque, i vilken fyra hus, en affär och ett kök sattes i brand. Polisen jagar misstänkta.

I måndags kväll kastade omkring 60 personer sten mot polisstationen Tasi Tolu. Polisen, stödd av ISF, arbetade i tre timmar för att få läget under kontroll och avlossade fyra varningsskott och sex rökgranater. Ett FN-fordon skadades men inga skadade människor har rapporterats. Polisen grep fyra personer för stenkastning.

I måndags kväll ingrep polisen också i Dili efter en rapport om stenkastning i Bebonuk. När de kom till platsen upptäckte de att en hydda som används som skola hade satts i brand. Polisen tillkallade brandkåren, som angreps när de försökte släcka elden. Brandbilens fönster krossades av en sten och föraren fick ansiktsskador. Angreppet hindrade brandkåren från att släcka elden och skolan förstördes helt.

...

Källa: UNPOL

17 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

Xanana: "Jag har bett om ursäkt"

Premiärminister Xanana Gusmão sade att han har bett det timrosiska folket - särskilt de i öster- om ursäkt för sitt TV-sända tal den 13 mars 2006.

I sitt tal i det nationella TV-programmet den 13 mars 2006 sade Gusmão, som då var president, oavsiktligt att människorna från Manatuto coh Oecusse var produkter av milis som skapade sporadiska våldsdåd över hela Dili och orsakade att tusentals människor flydde från sina hem - och dessa människor är fortfarande interflyktingar idag.

Som svar på Gusmãos uttalande sade Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri att det är för sent för premiärministern att be om ursäkt. Han borde ställas inför rätta för att ha använt olagliga styrkor för att döda människpr i Same.

Enligt Alkatiri borde närvaron av de australiska styrkorna betraktas som olaglig eftersom avtalet ännu inte ratificierats. (Diario Nacional)

Parlamentet godkänner alliansens utvecklingsprogram, Fretilin är emot

Parlamentet godkände den nya regeringens utvecklingsprogram för budgetåret 2007/2008.

Fretilin motsatte sig parlamentets beslut och avvisade regeringens program därför att de menar att det är substanslöst och mot konstitutionen.

I sitt uttalande sade premiärminister Xanana Gusmão att det godkända programmet måste genomföras och det på ett riktigt sätt för landets utveckling. (Timor Post)

En lösning av Alfredo-fallet nödvändig för stabilitet

Församlingsprästen i Suai, fader Natalino Sousa Gama, sade att stabilitet och säkerhet bara kan komma efter att problemet med Alfredo och petitionärerna är löst.

Fader Natalino krävde att regeringen inte bara utfärdar löften utan också uppfyller vad den lovat. (Timor Post)

Källa: UNMIT Media Monitoring

17 - Ur UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här är ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

...

Under veckoslutet arresterade PNTL:s snabbinsatsgrupp (Rapid Intervention Unit - UIR) sju personer i underdistrikten Watolari och Viqueque i samband med mordbränder i Viqueque-distriktet de senaste månaderna. Tre PNTL-poliser greps på lördagen och ytterligare fyra personer - två PNTL-poliser och två civila - greps på söndagen. Alla sju misstänkta har överförts till Baucau, där de kommer att ställas inför rätta.

...

Källa: UNPOL

17 - Konstskola och flyktingläger

Konstskolan Arte Moris har från april 2006 också fått tjäna som nödläger för internflyktingar. Som mest var de 500, nu är de 200. Läs mer om konstskolan ...

Källa: Gabriela Gansser/ARTE MORIS

Augusti

27 - Östtimor får fortsatt svenskt bistånd

Biståndsminister Gunilla Carlsson tillkännager i en artikel på Dagens Nyheters debattsida att Östtimor kommer att få svenskt bistånd även i fortsättningen. I den nya biståndspolitiken koncentreras biståndet till drygt 30 länder. Dessa är uppdelade i tre kategorier

Landfokuseringen, det vill säga begränsningen till länder och områden i ovanstående tre grupper, gäller inte det multilaterala biståndet, det humanitära biståndet, det statligt finansierade stödet via svenska enskilda organisationer samt visst forskningssamarbete.

Källa: Dagens Nyheter

07 - Gatuvåld hälsar ny Östtimorledare

Dili. ...

Gäng gick bärsäkrargång i Dili, men det värsta våldet fanns i Baucau, 130 kilometer österut, där byggnader med internationella hjälporganisationers och regeringsorgans kontor sattes i brand, sade polisinspektör Pedro Belo. En marknad plundrades också.

Sex personer skadades, bland dem en ung pojke, sade Liborio da Costa Alves, läkare på det lokala sjukhuset.

...

Källa: Guido Goulart/AP

06 - Gusmão premiärminister - kravaller i Dili

Idag utsåg president José Ramos-Horta den förre presidenten Xanana Gusmão till ny premiärminister efter valet den 30 juni. Gusmão är ordförande för det näst största partiet i parlamentet, CNRT, som han grundade strax före valet, och leder en koalition med flertal i parlamentet.

Omedelbart efter att Ramos-Horta tillkännagett utnämning bröt kravaller ut i huvudstaden Dili. Orsaken var troligen besvikelse över att det största partiet, Fretilin, som tidigare haft majoritet, inte fick bilda den nya regeringen.

Fretilins ledare, Mari Alkatiri, som var premiärminister fram till juni 2006, protesterade mot utnämningen och hävdade att Fretilin borde fått bilda regering eftersom det är det största partiet.

Källa: Amnesty Press webbplats

02 - Svårt att bilda regering

Som väntat så har det blivit svårt att bilda en ny regering efter parlamentsvalet den 30 juni i Östtimor.

Fretilin blev ju återigen det största partiet, men nu utan egen majoritet. Därför vill Fretilin bilda en samlingsregering representerande alla partier med platser i parlamentet. Fretilin vill att president Ramos-Horta ger Fretilin uppdraget och därmed premiärministerposten.

Den förre presidenten Xanana Gusmãos ny parti CNRT har dock bildat en koalition med fler röster i parlamentet än Fretilin och vill därför också ha premiärministerposten.

Fretilins ledare, före detta premiärministern Mari Alkatiri, hotar med att partiet kommer att bojkotta parlamentet, om regeringsfrågan inte löses snarast.

Konstitutionen ger inte någon hjälp i detta fall, men ger presidenten avgörandet.

Källa: AAP och Fretilin

02 - Kaffeindustrin hotas av kollaps

Östtimors kaffeindustri hotas allvarligt som en följd av att felaktiga odlingsmetoder används efter att självständigheten vunnits.

Hör programmet från ABC Radio Australia på webben eller läs en utskrift nedan.

Programledare - Girish Sawlani, medverkande - Kerry Laughton, expert på Östtimors kaffeeindustri och doktorand vid Monash-universitet och doktor David Lloyd, föreläsare vid Southern Cross-universitet.

Sawlani: Östtimors kaffeindustri grundades under det portugisiska kolonialstyret för flera hundra år sedan och blomstrade tack vare billig arbetskraft och stor efterfrågan. Men när Indonesien invaderade landet och övertog kontrollen av den lönsamma industrin sjönk processtandarden och exporten avstannade. Kerry Laughton är expert på Östtimors kaffeindustri. Hon säger att de indonesiska myndigheternas försummelser ledde till bristande tillgång.

Laughton: Under den indonesiska regimen tog ett militärbolag över kaffeindustrin genom sina affärsintressen i ett bolag kallat PT Denok. Och under den indonesiska eran försummades kaffeindustrin. Så det var inget underhåll, så nu växer det vilt. Och den typiska tiden för ett kaffeträd att bära frukt är 25 år. Mycket av Timors kaffe är nu femtio till åttio år gammalt. Därför har det många sjukdomar, det ger inte stora skördar.

Sawlani: Hon säger att kaffeodlarnas fattigdom är ett annat problem.

Laughton: Deras inkomster är inte tillräckliga för att köpa de verktyg de behöver för att förbättra sin odlingsteknik. När jag var där intervjuade jag en mängd av bönder och de sade att deras problem var att de var låsta till kaffeodling. De ville inte nödvändigtvis plantera igen, de var kanske lite mer intresserade av odling för sin egen och familjens försörjning. De hade inte pengar att verkligen byta gröda.

Sawlani: Men det är inte de enda faktorerna. Doktor David Lloyd, som undervisar vid Southern Cross-universitet, säger att bristen på skuggande träd i de kaffeodlande områdena hotar kaffeträdens tillväxt.

Lloyd: Vad vi nu ser är att en mängd av dessa skuggträd dör. De har fått en svampsjukdom och börjar dö. Och när de dör så blir det ett stort hot mot kaffeproduktionen eftersom bönornas kvalitet blir bättre ju fler skuggträd det finns.

Sawlani: Trots bristerna i industrin, så är kaffe fortfarande Östtimors huvudsakliga salugröda, som för närvarande svarar för 18 % av landets totala ekonomi. Enligt doktor Lloy så står kaffet för 90-100 % av exportinkomsterna i en del av Östtimors jordbruksdistrikt.

Lloyd: Det blev särskilt viktigt efter Indonesiens reträtt ty intill dess var 30 % av befolkningen anställd i offentlig tjänst. När indoneserna lämnade landet skapades ett vakum i syselsättningen så kaffe är antagligen den enda inkomsten i många delar av Östtimors landsbygd.

Sawlani: I ett försök att blåsa liv i industrin igen har nio medlemmar av Östtimors kaffeakademi kommit till Australien för att lära sig lämpliga odlingsmetoder för att skapa en hållbar kaffeindustri. David Lloyd har tillbringat en del tid med dem.

Lloyd: De får tillfälle att komma till en kaffeplantage och se hur den kan betala en australisk lön på tusen dollar i veckan jämfört med en lön på fyra hundra dollar om året i Timor och göra bra vinst genom mekanisering. Vi har tittat på metoder för att skala bönorna därför att för närvarande fraktas alla bär med lastbil upp i bergen till en anläggning. Och det betyder att det behövs 90 lastbilar per dag. Med ett par skalningsmaskiner för femhundra dollar skulle vi kunna minska det till en lastbil varannan dag.

Sawlani: Lloyd kommer också att rekommendera sätt att underlätta den framgångsrika odlingen av kaffebönor.

Lloyd: Så det första som kommer att hända är att några av våra forskarstudenter åker över dit. Och vi har identifierat områden på vilka vi kan starta försöksodlingar. Och vi kan prova ut vad som fungerar i Östtimor. Det andra är beskärning. De senaste 20-30 åren har kaffeplantorna beskurits mycket lite. När portugiserna lämnade landet lämnade kunskapen också landet, så vi har visat att 20 % beskärning av träden kan nästan fördubbla skörden.

Sawlani: Om dessa och andra rekommendationer inte genomförs, så varnar Lloyd att kaffeindustrin kommer att lida mer.

Lloyd: Problemet är att utan beskärning och effektivt ledarskap, så kommer de att förlora kvalitén, som är deras marknadsfördel, och göra likadant som andra som har börjat producera kaffe av lägre kvalitet. Det skulle betyda att de bara kan sälja det som pulverkaffe och att de inte kan få höga priser.

Här kan Du läsa det engelska orginalet.

Källa: Connect Asia/ABC Radio Australia

01 - ASEAN i princip överens om nya medlemmar

Utrikesministrar från Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) diskuterade och kom i princip överens om att uöka medlemmarna att också omfatta Östtimor, sade en ASEAN-diplomat till Kyodo News i onsdags.

"I princip kom ASEAN:s utrikesministrar om att utöka medlemsskapet, men de har bara tillämpning på Östtimor", sade diplomaten, som ville vara anonym, och använde landets officiella namn.

Indonesien, Filippinerna och Thailand var inte nöjda med initiativet att utöka medlemsantalet, men de tre länderna godtog att driva saken om den barfa avser Östtimor, sade diplomaten.

De tre länderna uttryckte farhågor att en utökning av medlemmarna skulle kunna skapa instabilitet i 10-medlemmarsgruppen, sade diplomaten.

Ministrarna diskuterade frågan vid sitt årliga möte i Manila i måndags.

Den kambodjanske utrikesministern Hor Namhong, som var med på mötet, sade "tiderna har ändrats".

"Allting går framåt. Vi hade ingen ASEAN-gemenskap förut, men det har vi nu", sade ministern till Kyodo News.

ASEAN-tjänstemän sade att Östtimor uttryckt sin vilja att gå med i ASEAN om ungefär fyra eller fem år.

...

Källa: Kyodo

Juli

26 - Översvämningar och jordskred i Östtimor

...

Östtimor brukar få sina mest omfattande regn i juni och juli varje år. Men i år har nederbörden varit allvarligare än vanligt, vilket lett till översvämningar och jordskred. Det har lett till minst en död, förstörd infrastruktur, skadade försörjningsmöjligheter och gjort många hemlösa. I allt har 243 familjer i sex distrikt drabbats hårt.

Länk till karta över översvämningarna.

...

Källa: Internationella Röda Korset/http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/LRON-75GCH5?OpenDocument

26 - Ramos-Horta ber australiska trupper att stanna och Howard bifaller

I torsdags bad Östtimors president José Ramos-Horta Australiens premiärminister John Howard, som är på ett endagarsbesök i Östtimor, att de 1.100 australiska soldaterna i den utländska stabiliseringsstyrkan (International Stabilisation Force) ska stanna hela 2008.

"... därför att vi just har börjat reorganisationen av Östtimors polis och försvarsstyrka", sade Horta.

Australiska trupper kommer att stanna så länge som det behövs i Östtimor, svarade premiärminister John Howard i torsdags ...

Men till Sky television sade Howard: "Trots att vi inte ger något datum, så säger vi till Östtimors folk att vårt åtagande inte är oändligt, det kan inte vara utan slut."

...

Källa: AFP/ och Tito Belo/Reuters

24 - Domare återkallar Reinados amnesti

En domare i Dili har upphävt ett presidendekret som ger Östtimors armérebell major Alfredo Reinado amnesti.

Beslutet är ett stort bakslag för FN:s mission i Dili, vars mandat även omfattar uppbyggnad av landets notoriskt svaga rätttsväsende.

Förra månaden beordrade, under tryck från politiker, Östtimors högste rättsvårdare den australiske militärbefälhavaren i Dili och hans FN-motsvarighet att stoppa jakten på Reinado.

Den 39-årige i Australien utbildade tidigare chefen för militärpolisen är efterlyst för subversion och inblandning i förra årets politiska våld.

Riksåklagaren Longhuinos Monteiros brev den 27 juni väckte oro över olika mått eftersom den tidigare inrikesministern Rogerio Lobato, lojal mot Alkatiri, för närvarande sitter i fängelse efter att ha befunnits skyldig till att olagligt ha beväpnat civila under förra årets blodiga uppror.

Nu säger en FN-domare att Monteiros beslut är mot konstitutionen och att brottsåtal skulle kunna följa.

"Brevet med fri lejd för Reinado och hans grupp är inte bara ogiltigt - det är uppenbarligen ett brott att lägga sig i eller på annat sätt försöka hindra verkställigheten av en efterlysning för brott."

"Allvarligare är det fakutm att riksåklagen utfärdade ett brev till polisen och militärmyndigheterna, när han inte har någon laglig ställning för detta", sade domaren, Ivo Rosa.

Rosa varnade för att det finns övertygande bevis för att börja en förundersökning om utfärdandet av fri lejd, som först tillkännagavs av president José Ramos-Horta.

Den senaste uppståndelsen över Reinado kom omedelbart efter att Östtimors politiska ledare misslyckades att komma överens om en ny koalitonsregering att leda leandet.

De rivaliserande partierna har på sig att till den 30 juli bestämma vem som ska leda en ny koalitionsregering efter att samtal under ledning av president Horta bröt samman i torsdags.

...

Källa: Mark Dodd/The Australian

24 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i landet har i stort sett varit lugnt, men i Dili har det varit spänt.

Det var färre oroligheter i natt i Dili än föregående natt, men polisen måste ändå ingripa mot stenkastning och bränning av däck, huvudsakligen i Comoro- och Balideområdena. Efter klockan 01:30 blev läget normalt. Totalt åtta FN-fordon skadades i oroligheterna.

Igår greps två personer i Becora för deltagande i oroligheterna.

Källa: UNPOL

23 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i landet har i stort sett varit lugnt. Dock har det varit flera oroligheter i Dili i natt.

I natt ingrep UNPol och internationell polis understödd av den internationella säkerhetsstyrkan (ISF) mot stenkastning, slagsmål och olaglia vägspärrar. Händelserna var koncentrerade till Vila Verde, Matadoro, Balide, Fatumeta, Fatuhada, Bairo Pite, Comoro Bridge och Lisbutak. Polisen och ISF lyckades på läget under kontroll kl 02:15. Två FN-fordon skadades, ett i Fatumeta och ett i Lisbutak.

På annat håll exploderade en liten gascylinder vid heliporten klockan 20:10. Polisen utrede explosionsorsaken.

Totalt 13 personer arresterades i Dili igår, de flesta för identitetskontroll i samband med oroligheterna.

Idag har läget i Dili varit lugnt och UNPol behövde bara ingripa i fyra fall. I ett av fallen kastade en oidentifierad grupp stenar mot en FN-lastbil, som körde bort däck som använts i de olagliga vägspärrarna i går natt. Vindrutan och en sidoruta krossades, men föraren undkom oskadd.

Igår i Ermera förekom också två fall av stenkastning. Klockan 00:25 fick polisen rapporter om brinnande däck på bron vid Gleno-marknaden. Polisen avlägsnade vägspärrarna, men ett polisfordon skadades av stenar under patrullering i området. Fallet utreds.

I byn Potete, Ermera, skadades bychefen, när stenar kastades mot hans hus. Hans skador är små. PNTL har identifierat misstänkta.

I Liquica har UNPols utredare av morden på tre kvinnor den 6 januari 2007 i Kaitos Aldea sammanträtt med den lokala polisen och bekräftat att tio misstänkta har identifierats och gripits. Fallet ska nu behandlas i domstol.

Källa: UNPOL

22 - Polis sköt tårgas och gummikulor efter våldsutbrott

Dili, Östtimor. Säkerhetsstyrkor avlossade tårgas och gummikulor mot ungdomsgäng i Östtimors huvudstad Dili på söndagen efter en explosion vid en av de australiska truppernas baser och att hus satts i brand, sade tjänstemän och vittnen.

Minst sex personer skadades av våldet, som bröt ut i dagarna efter att politikerna misslyckats att komma överens om vem som skulle leda en ny koalitionsregering.

Östtimors regerande elit förblir bittert splittrad ett år efter att fraktionsstrider mellan polis och amréenheter förde till gatuvåld med 37 döda och 155.000 fördrivna från sina hem.

Ordningen återställdes i stort sett genom ankomsten av utländska trupper, men isolerade incidenter fortsätter och - med parlamentsval förra månaden som inte ledde till något avgörande - förblir framtiden osäker.

En explosion inträffade vid heliporten använd av australiskaa trupper i söndags kväll, sade Ivan Benitez, en talesperson för den internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilization Force), och tillade att ingen skadades i explosionen och att en undersökning pågår.

Minst ett hus brändes ner till grunden och andra stod i brand i huvudstaden Dili. Pojkgäng brände också däck på gatorna, sade FN-polisens talesperson Monica Rodrigues, och tillade att ""polisen skingrade dem genom att avlossa tårgas och gummikulor".

Minst sex ungdomar togs in på sjukhus, men deras skador var inte livshotande, sade läkarna.

Östtimor, en tidigare portugisisk koloni med mindre än en miljon invånare, står inför stora utmaningar avseende säkerhet, humanitär situation och ekonomi bara fem år efter att ha blivit Asiens nyaste stat i en av FN organiserad omröstning om självständighet.

Arbetslösheten rör sig runt 50 % och hjälporganisationer har varnat för att en femtedel av befolkningen hotas av livsmedelsbrist efter felslagna skördar.

Rivaliserande politiska krafter har till den 30 juli på sig att komma överen om vem som ska leda en ny koalitionsregering, men samtal ledda av president José Ramos-Horta i torsdags gav inget resultat.

Fretilin-partiets ledare, som fick de flesta rösterna i förra månadens val men ingen majoritet, förhandlade med en allians ledd av självständighetshjälten Xanana Gusmãos nya parti, Nationella kongressen för återuppbyggnad av Timor.

Båda sidor avvisade emellertid uppmaningar att dela makten, uppenbarligen oense om vem som ska bli premiärminister.

Källa: The Associated Press

20 - Jakten på Östtimors rebell avblåst

Darwin. En femmånaders jakt på Östtimors rebelledare Alfredo Reinado avslutades officiellt den här veckan.

Jakten på Alfredo Reinado har officiellt blåsts av i Östtimors centrala berg och rebelledaren och hans tungt beväpnade män har fått fri lejd.

Beslutet innebäer ett förödmjukande slut på en fem månader lång operation av australiska trupper som också omfattade soldater ur elitförbandet Special Air Service (SAS).

Riksåklagare Longuinhos Monteiro gav fri lejd till Östtimors mest eftersökte man i ett brev till Mal Rerden, befälhavare för Australiens 800 soldater i Östtimor.

I brevet, som The Age har fått en kopia av, beordrar Monteiro australiska och andra utländska styrkor att "sluta verkställa alla efterlysningar av major Alfredo och hans element". Monteiro sade att "av säkerhetsskäl" skulle Reinados grupp få fri lejd.

För flera veckor sedan beordrade den dåvarande premiärministern och nuvarande presidenten José Ramos-Horta stopp på jakten på Reinado, som är efterlyst för mord och uppror, och sade att beslutet skulle bidra till landets återhämtning frå förra årets våldsamma omvälvning.

Men Fretilin-regeringen vägrade att skriva under några papper som stödde ordern. Reinado är en kult-hjälte för många timoreser, hans popularitet förblev stor också efter ett misslyckat anfall lett av SAS mot hans bergsbas i staden Same den 4 mars. Anfallets misslyckande är ett sällsynt undantag i SAS 50-åriga historia.

Fem av Reinados män dödades när kommandosoldater ur SAS skjutande med sina automatvapen firade ner sig i rep från fyra helikoptrar. Reinado undkom och fick i månader hjälp av bybor att gäcka australierna.

Under tiden är Östtimors ledare lamslagna eftersom inget parti har fått mer än hälften av rösterna i parlamentsvalet den 30 juni. Fretilin och en allians skapad av förre presidenten Xanana Gusmão har kommit överens om att bilda en enhetsregering. Samtal om vem som ska blir premiärminister fortsätter.

Det nya parlamentet med 65 ledamöter ska öppnas den 30 juli.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age

18 - APSOC kräver att överste Siagian kallas hem från Papua

Indonesien uppmanas att kalla hem en åtalad högre officer från Västpapua och utlämna honom till Östtimor för krigsförbrytelser.

Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC), en regional solidaritetsorganisation som arbetar med frågor som berör människorna i regionen, uttrycker sin allvarligste oro över den fortsatta närvaron av överste Burhanuddin Siagian som befälhavare för Jayapuras delregionala militärkommando (Korem 172) i Västpapua. Siagians närvaro är inte bara ett hot mot legitima försvarare av mänskliga rättigheter och politiska aktivister i Västpapua utan är också ett tecken på den indonesiska regeringens bristande allvar när det gäller dess förklarade respekt för rättvisa och de sedan länge nödvändiga militära reformerna.

"Det är helt obegripligt att en regering, som lovade militär reformer, kan utse en officer åtalad två gånger för brott mot de mänskliga rättigheterna till befälhavare i Jayapura", säger Gus Miclat, regional koordinatör hos APSOC.

...

Källa: Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC)

18 - Territoriet väntar på soluppgångens gryning

Nästan 10 gånger så mycket gas som Australien använder årligen ligger under Timorsjön i fältet Greater Sunrise (Stora soluppgången).

Norra territoriets regering för regelbundet samtal med Woodside Energy om exploateringen av gasfältet.

Men förste minister Clare Martins talesman Richard O'Leary vill inte avslöja om regeringen har begärt tillgång till Greater Sunrises gas.

Martin sade att regeringen uppmuntrar potentiella gasleverantörer att tillhandahålla en del av sin gas till downstream gasberoende industrier.

Skuggfinansminister Terry Mills sade att territoriet behöver gasen från Greater Sunrise.

"Regeringen borde aktivt delta i förhandlingar", sade han.

Woodside Energy överväger nu huruvida gasen från Greater Sunrise ska ledas till Darwin eller till Östttimor för behandling.

De överväger också att behandla LNG direkt vid gasfältet.

Woodside sade att de inte skulle spekulera i en tidplan för produktionen innan frågor som till exempel marknadsföring av gasen är lösta.

Det omfattar underskrivning av avtal om priser och volymer före ett slutligt investeringsbeslut, sade Woodside Energys taleskvinna Hannah Fitzhardinge till BusinessWeek.

Energiproducenter säljer ofta hela sin tillgång innan projektet startas.

Darwins Wickham Point LNG anläggning har sålt sin gas de kommande 17 åren till de japanska köparna Tokyo Gas och Tokyo Electric.

Garanterad tillgång till stora pålitliga gasreserver skulle möjliggöra att Dow Chemicals bygger en anläggning för 3 miljarder australiska dollar i Darwin.

Alcan Gove letar också efter gassäljare efter att Oil Search lade sitt projekt med en gasledning från Papua New Guinea på hyllan.

I februari i år satte Woodside Petroleum upp en grupp för att undersöka utvecklignen av gasfältet, som beräknas innehålla 7,68 biljoner kubikfot, efter att avtal mellan Östtimor och Australien som delar roylatierna från Greater Sunrise 50-50 trätt i kraft.

Woodside Petroleum sade att utvecklingen av fältet Greater Sunrise nu också är ämnet för en utvecklingsplan och ett ekonomiskt stabilitetsavtal som ska skrivas under med den östtimoresiska regeringen.

Källa: Alison Bevege/Northern Territory News (Australien)

18 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Säkerhetsläget i landet har varit mycket lugnt.

UNPol ingrep idag fem gånger i Dili. Ingen av händelserna var allvarlig. Ett FN-fordon blev utsatt för stenkastning i Fatuahi, Becora, men den misstänkte hade försvunnit, när polisen anlände. I Bidau Santana kastade tre ungdomar sten på en PNTL-officers hus. Två av ungdomaran sprang sin väg vid UNPol:s ankomste, men den tredje greps.

...

Källa: UNPOL

18 - 27 % kvinnliga ledamöter i nyvalda parlamentet

UNIFEM:s regionala programdirektör kommer till Östtimor idag för ett besök. Syftet är att fira kvinnors deltagande i parlamentsvalet den 30 juni. I det nyvalda parlamentet är 27 % av ledamöterna kvinnor!

Källa: Chris Parkinson, Communications, UNIFEM Timor Leste, tel +670 726 3773, epost chris.parkinson@unifem.org, webb www.unifem.org, www.unifem-eseasia.org

17 - Matbrist drabbar Östtimor

Oecussi. Sika och Siska föddes inte för tidigt och ändå väger tvillingarna bara lite över fyra kilo sammanlagt, ett bevis på matbristens grepp om det fattiga Östtimor.

"Matbristen drabbar alla åldrar: spädbarnen, männen, kvinnorna", förklarade den kubanske läkaren Orestes Laza i sjukhuset i staden Oecussi, vars resurser fortfarande bara är mycket enkla.

"Det enda tillgängliga är ris och grönsaker", sade han.

Mer än 90 % av läkarna i Östtimor är från Kuba, tack vare ett samarbetsavtal mellan Dili och Havanna.

Spädbarnen har ofta god hälsa så länge de ammas, tillade Laza. Men Nonak, Sikas och Siskas mor, har inte tillräckligt mjölk, troligen för att hon själv är undernärd på grund av en mager diet av enbart ris.

29-åringen bor i en by sju kilometer upp i bergen från staden.

Östtimors bönder förlitar sig på traditionellt jordbruk för sin föda, huvudsakligen ris och majs.

Men dåligt väder och gräshoppor har orsakat en 30-procentig minsking av majsskörden förra året, varnade Finn Reske-Nielsen, FN:s koordinatör för humanitär hjälp i Östtimor.

Det här lämnar "en femtedel av befolkningen, eller mer än 200.000 människor, utsatta för livsmedelsbrist under den kommande magra årstiden, som varar från omkring november till omkring februari", sade han.

Oecussi är ett av de sex värst drabbade av Östtimors 13 distrikt.

Maria Sore, 45, är ett annat offer för undernäring. Hon ligger till sängs, mycket svag med sin man, som bekräftar hennes desperata nödläge,vid sin sida.

"Vi lever i bergen och vi har inte mer ris att odla. Det finns lite majs kvar, men risodlingarna blevofruktbara av torkan", sade Adolfo Siqueira.

Oecussi, med en yta på omkring 2.700 km2, är en östtimoresisk enklav omgiven av Indonesiens provins Västtimor.

Skälet till dess existens är historiskt: i Oecussi landsteg portugisiska dominikanermunkar för att missionera i mitten av 1500-talet och därifrån spred de sin romersk-katolska religion.

Trots att kolonin integrerades med Indonesien utan protester 1976, förblev den politiskt nära förbunden med Östtimor.

Men det tar 12 timmar med färja att härifrån ta sig till Dili, Östtimors huvudstad.

"Oecussi har alltid varit mer utsatt eftersom det är en enklav", sade Dorte Jessen från FN:s matprogram (World Food Programme, WFP).

Här kostar ett kilo ris 50 cent, jämfört med 40 cent i resten av landet, på grund av transportkostnaderna.

Att importera är svårt, sade hon, "därför att alla länder i regionen behöver mer ris".

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och WFP uppskattar att spannmålsunderskottet i Östtimor år och nästa år kommer att uppgå till 86.364 ton. Med en kommersiell import uppskattad till 71.000 ton, måste gapet fyllas genom livsmedelsbistånd.

Källa: AFP

17 - Fretilin och Gusmão enas i koalition

Dili. Östtimors regerande parti Fretilin och en allians ledd av förre presidenten Xanana Gusmão har kommit överens om att bilda en enhetsregering efter förra månadens val av lagstiftande församling, sade landets president igår.

Inget parti fick mer än hälften av rösterna i parlamentsvalet den 30 juni och både Fretilin och det av Gusmão bildade CNRT har tidigare avvisat ett förslag av president José Ramos-Horta att bilda en enhetsregering.

"Fretilin och alliansen har godtagit en stor koalitionsregering, men poblemet är vem som ska bli premiärminister och från vilket parti, antingen från Fretilin eller alliansen", sade Ramos-Horta.

Han sade att han skulle träffa partierna denna vecka för att diskutera detaljerna och också premiärministerposten. "Vi hoppas att vi kommer att hitta en bra plattform för att upprätthålla enhet och stabilitet."

Ramos-Horta sade att nästa regering borde inrikta sig på att återställa stabiliteten och få fart på ekonomin.

Det nya parlamentet ska öppnas den 30 juli och Ramos-Horta sade att en regering borde bildas före månadens slut.

Fretilin vann 21 av de 65 platserna i valet medan CNRT fick 18 platser, Association of Timorese Democrats-Social Democratic Party (ASDT-PSD) 11 och det demokratiska partiet (PD) åtta. Mindre patier fick resten.

Fretilin leds av Mari Alkatiri, Östtimors förste premiärminister efter självständigheten.

Gusmãos CNRT, som motståndshjälten bildade i år är ett verktyg för att bli premiärminister, ASDT-PSD och det demokratiska partiet har bildat en koalition. Fretilin, som ledde den 24-åriga kampen mot det indonesiska styret, förblir populärt, särskilt i landets östra del, men dess kandidater hade motgångar i valet.

Gusmão, som avslutade sin presidentperiod i maj, tycks ha blivit frustrerad över framstegstakten under Fretilin och av fraktionsstriderna som bröt ut i Östtimor förra året.

...

Källa: Reuters/http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,22085189-2703,00.html

10 - Preliminära valresultat

Den nationella valkommissionen har presenterat nedanstående preliminära resultat från parlamentsvalet den 30 juni. I resultat är de partier som inte klarade 3 %-spärren inte medtagna.

PartiRösterAndelMandat
Fretilin120.59229,0221
CNRT100.17524,1018
ASDT-PSD65.35815,7311
PD46.94611,308
PUN18.8964,553
AD KOTA-PPT13.2943,202
UNDERTIM13.2473,192

Källa: CNE Announcement Nº 679/RE-CNE/VII/2007

02 - Delresultat i parlamentsvalet

Klockan 20 den 2 juli hade 195.790 röster räknats. Antalet röstberättigade är 529.198.

De fyra största partierna är

 1. Fretilin 30 %
 2. CNRT 22 %
 3. ASDT-PSD 17 %
 4. PD 11 %

Källa: CNE, http://www.cne.tl/Eleisaun_Parlamentar/Apuramento_Distrital/Consolida%20_TET%2002%20Jul%202000.pdf

01 - Tuberkuloskontrollen är effektiv i konfliktdrabbat Östtimor

Studie 2: Tuberkuloskontrollen är effektiv i konfliktdrabbat Östtimor

"Östtimor har undergått stora politiska förändringar de senaste 10 åren. Tuberkuloskontrollen har blomstrat trots en kronisk lågnivå-konflikt, en kort men intensiv period av högnivå-konflikt och postkonfliktsåteruppbyggnad.

"För att undersöka tuberkuloskontrollen i Östtimor från 1996 till 2004", genomfördes en studie, skriver vetenskapsmän i International Journal of Tuberculosis and Lung Disease.

Enligt N Martins och hans kollegor vid Menzies skola för hälsoforskning i Darwin: "Samlades data in från en rad olika källor. Nyckeldata för TBC-program analyserades med avseende på WHO:s mål för att fastställa resultaten av de tre tuberkuloskontrollprogrammen som genomfördes under den studerade perioden."

"Före 1999 upprättades ett ideellt tuberkuloskontrollprogram i flera distrikt parallellt med regeringens TBC-program. Det visade optimistiska resultat. Exteran bidragsgivare, tekniskt bistånd och lokala strategier var nyckelkomponenter.

"1999 ledde en konflikt till totalt stopp för bägge programmen. 2000 upprättades ett National Tuberculosis Control Program (NTP) grundat på det ideella programmet i samarbete med andra parter", sade forskarna.

Martins fortsatte: "Andelen positiva vid kontroll av antikroppar mot TBC, 108 per 100.000 människor, är den högsta i regionen och återspeglar stor täckning av befolkningen. Andelen botade är med 81 % nära att nå WHO:s mål."

"TBC-kontroll med hög kvalitet har introducerats i det konfliktdrabbade Östtimor. Vidare forskning behövs för att granska timoresiska sätt att informera andra, liknande miljöer", avslutade undersökarna.

Martins och hans kollegor publicerade sin studie i International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (Tuberculosis control in conflict-affected East Timor, 1996-2004. Int J Tuberc Lung Dis, 2006;10(9):975-981).

Ytterligare information kan fås genom P.M. Kelly, Australian National University, College Med & Health Science, National Center Epidemiology & Population Health, Mills Rd., Canberra, ACT 0200, Australia.

Källa: Menzies School of Health Research, Australien

01 - Rösträkningen har börjat i Östtimor

Östtimor har börjat räkna röstsedlarna en dag efter det fattiga landest första val av lagstiftande församling efter självständigheten 2002.

Omkring en halv miljon människor har avgett sina röster i ett fridfullt val på lördagen för att utse ett nytt 65-mannaparlament.

Parlamentet kommer att ställas inför uppgiften att hela det drabbade landet efter förra årets oro som delade dess folk.

Resultatet förväntas bli en hård kamp mellan det regerande Fretilinpartiet och en ny organisation bildad av expresidenten och självständighetshjälten Xanana Gusmão, även om ingen tippas vinna den absoluta majorit som krävs för att regera.

"Tills nu har räkningen börjat i 12 distrikt", sade Finn Reske-Nielsen, ställföresträdande chef för FN:s mission i Östtimor.

Det lilla landet, som är halvan av en ö, har totalt 13 distrikt.

Röstsedlar kommer fortfarande till huvudstaden Dili, tillade Reske-Nielsen medan den nationella valkommissionens (National Election Commission - NCE) talesman Martinho Gusmao sade att räkningen i Dili skulle börja på måndag.

Preliminära result väntas inte förrän den 7 juli och kohandel mellan de tolv partierna som ifrågasätter valet efter att de slutliga resultaten tillkännagets, skulle kunna leda till spänningar kommande veckor.

Observatörer förutsäger att Gusmãos National Congress of East Timor's Reconstruction (CNRT) troligen kommer att leda en regeringskoalition, huvudsakligen på grund av den karismatiske 61-åringens personlighet snarare än hans unga partis tunna politik.

Två människor har dött under valkampanjen men den var i övrigt i stort sett fredlig trots sjudande spänning efter att våld mellan säkerhetsstyrkor och gäng i Dili i april och maj 2006 krävde 37 dödsoffer.

Förenta Nationerna uppskattar att omkring 100.000 människor, eller 10 % av östtimors befolkning, fortfarande lever i flyktingläger i orons kölvatten och under säkerhetsbrister.

Dussintals utländska observatörer och tusentals FN-poliser och Australienledda internationella fredsbevarande soldater följde lördagens val.

Den fredsbevarande styrkan kallades in för att kväsa förra årets oroligheter.

Valdeltagandet syntes vara lägre än under de två omgångarna av presidentvalet i april och maj, men tidiga rapporter från observatörer tydde på att valet hade varit demokratiskt och framgångsrikt.

En 16-personser observatörsgrupp utsänd av den sydafrikanska regeringen förklarade att röstningen i de fyra distrikt den täckte var "fredlig, fri och rättvis", sade gruppens ledare Mandla Mchunu till reportrar.

"Den sydafrikanska observatörsgruppen tvivlar inte på att om de återstående viktiga faserna genomförs i samma anda och med lika stor hängivenhet som visats av alla på valdagen inblandade, kommer Östtimors folk snart ha ett demokratiskt parlament enligt sitt val", sade han.

Dilis gator var lugna och tysta på söndagen, när många av den huvudsakligen romersk-katolska befolkningen deltog i gudstjänster.

Aleixo Alves Perreira, 45, en arbetslös fyrabarnsfar, sade att en offentlig räkning och det fredliga godtagandet av valets resultat är viktiga för Östtimors demokrati.

"Valets resultat måste godtas av alla partier, också CNRT och Fretilin, utan att skapa våld, men jag hoppas att det vinnande partiet kommer att samarbeta med andra partier", sade han.

Östtimors nya regering står framför en uppförsbacke i sin kamp för att bygga en välmående nation under sin femåriga mandatperiod.

Landet upplevde en blodig frigörelse från ockupationsmakten Indonesien efter att ha röstat för självständighet 1999.

Milis stödd av den indonesiska militären gick bärsärkargång och dödade uppskattningsvis 1.400 människor och ödelade stora delar av Östtimors infrastruktur. Skadorna syns fortfarande i Dili.

Miljarder av dollar förväntas komma in i landets skattkistor från olja och gas under havet, men att förvalta fonderna ses som en stor utmaning för det av fattigdom drabbade landet.

Källa: Agence France-Presse

01 - Fredligt val framgång för Östtimor

Dili, Östtimor. Valdeltagandet blev högt och det befarade våldet uteblev när Östtimor gick till val på lördagen. Det väcker hopp om en nystart för den unga staten som plågats av våld, fattigdom och stigande arbetslöshet.

I parlamentsvalet, det första sedan självständigheten från Indonesien 2002, stod det regerande Fretilinpartiet mot ett nytt parti, grundat av tidigare presidenten och frihetshjälten Xanana Gusmão. Inget av de båda partierna tros få egen majoritet av parlamentets 65 platser. Det betyder att segraren måste bilda koalition med några av de andra tolv partierna som ställer upp i valet för att ta itu med en rad svåra problem som arbetslösheten på nära 50 procent.

Källa: TT-AFP/DN

Juni

25 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Östtimor inför livsmedelskris

Världsmatprogram (World Food Program, WFP) och FN:s livsmedels- och jordbruksorgansiation Food and Agriculture Organization, FAO) rapporterar att Östtimor står på randen av en större livsmedelskris. De säger att det brådskar att vidta åtgärder för att avvärja en potentiellt katastrofal situation.

FN-organen säger att långvarig torka och gräshoppor har ödelagt årets skörd. De säger att en femtedel av Östtimors befolkning eller upp emot 220.000 människor står inför allvarlig livsmedelsbrist.

Talesmannen för WFP, Simon Pluess, säger att dessa människor kommer att behöva mer än 15.000 ton livsmedelshjälp för att avvärja en större livsmedelskris.

"Utöver de 15.000 tonnen humanitär hjälp kommer landet att behöva importera omkring 70.000 ton på kommersiell grund och omkring 16.000 ton kommer att behöva tas från strategiska livsmedelsförråd", sade Pluess. "Vad vi också måste känna till är att de fattigaste människorna huvudsakligen lever på landsbygden och i mera avlägsna distrikt. Det är de som är hårdast drabbade och många av dem flydde från konflikten förra året och de kan fortfarande inte prodcuera tillräckligt med livsmedel för att ... kompensera sina egna behov."

Förra året stog Östtimor inför en politisk kris, när rivaliserande säkerhetsstyrkor kämpade mot varandra. Detta skapade en våg av plundring och mordbränder. 37 människor dödades. Tusentals tvingades fly från sina hem.

Nästan 100.000 internflyktingar lever i huvudstaden Dili i trånga tältläger eller hos släktingar på landet som en följd av oron som började 2006. De har fått livsmedelshjälp ända sedan dess.

Denna dystra rapport om Östtimors livsmedelskris grundar sig på en gemensam uppskattning av WFP och FAO i mars och april.

Rapporten säger att det timoresiska folket kommer att stå inför en särskilt svår tid under de sex månader av, vad de kallar, den magra årstiden. Det är tiden mellan oktober och mars 2008, strax före nästa skörd.

FN-organen säger att de kommer att söka bidrag från internationella givare för viktiga jordbruksbehov och livsmedelsbistånd. Under tiden kommer de att fortsätta att noggrannt följa torkan och spana efter gräshoppssvärmar, som skulle kunna misnak skördarna ytterligare. Detta kommer att hjälpa till med att förse timoresiska bönder med den bästa information de kan få. (Lisa Schlein/Voice of America-NEWS, Genève, 2007-06-24)

...

Källa: UNMIT Media Monitoring

21 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

...

Valkampanjen fortsätter över hela landet. Åtta politiska möten hölls igår utan några rapporter om säkerhetsincidenter.

Källa: UNPOL

20 - UNICEF: Ett år efter krisen i Östtimor

Dili, Östtimor. Det är mer än ett år sedan 13-årige Zaquel Pinto och hans kusiner kallar en parkeringsplats i Dili för sitt hem. De flydde till Obrigado Barracks parkingeringsplats i maj 2006, när utbrett våld bröt ut i landets huvudstad. Deras hus brändes ner och deras liva var hotade. Parkeringsplatsen, som ligger mitt emot FN:s högkvarter, blev ett läger för 7.000 personer under krisens höjdpunkt. Nu återstår omkring 800, deras tält ser mer "hemlika" nu med plywooddörrar för säkerhet och sängar och möbler räddade från deras gamla hem.

...

Nu går 13-åringen i skolan i ett område som anses säkert för människor från de östra delarna.

...

Källa: Bridgette See/http://www.unicef.org/eapro/media_6952.html

18 - Östtimormöte i Stockholm

Östtimorkommitténs ordförande Gabriel
Jonsson, stående, välkomnar Thomas Kjellsson, i fonden,
från Sida.

Thomas Kjellsson, sittande i fonden, som arbetar med demokratibistånd på den svenska biståndsmyndigheten Sida, berättade om dess tre insatsområden i Östtimor vid Östtimorkommitténs möte den 18 juni i Stockholm.

De tre områdena är

Under 2007 har tillfälligt stöd till president- och parlamentsvalen getts genom UNDP.

Fotograf Erik Reiffenstein som nyss kommit hem från sitt tredje besök i Östtimor, kompletterade Thomas redogörelse och visade några bilder, till exempel på fyra av de fem svenska poliser som arbetar för UNPol i Östtimor.

Örjan Brodin, Uppsala, Carina Nithander,
   Göteborg, Marianne Weijner-Ekström, Stockholm, och
   Magnus Pålsson, Stockholm samt Anders Andersson,
   Sandviken, som inte är med på bilden, är svenska
   poliser som arbetar för FN i Östtimor. Foto: Erik
   Reiffenstein
Örjan Brodin, Uppsala, Carina Nithander, Göteborg, Marianne Weijner-Ekström, Stockholm, och Magnus Pålsson, Stockholm samt Anders Andersson, Sandviken, som inte är med på bilden, är svenska poliser som arbetar för FN i Östtimor. Foto: Erik Reiffenstein

En mer fullständig redovisning av mötet kommer i nästa nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation under sommaren.

11 - 94 arresterade i razzia mot illegalt spel

Dili. I lördag eftermiddags utförde timoresisk polis med stöd av Förenta Nationernas polis och den internationella stabilitetsstyrkan (SF) en framgångsrik operation för att krossa olagliga spelringar i Dili.

Operationen började klockan 17:45 med att polis och ISF stängde av åtskillda gator i Dili och stormade tre illegala spellokaler i centrala Dili.

I var och en av spellokalerna hittades mer än 50 spelmaskiner. Totalt beslagtog polisen 259 maskiner och 20.000 USD i kontanter. 90 personer greps för identifiering och ytterligare fyra greps och står inför åtal. Polisen beslagtog också pennpistol, 9 mm ammunition och ett Glock-magasin från en ägares bostad.

Atul Khare, chef för UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), gratulerade polisen till dess arbete de senaste veckorna.

"Framgången för den här operationen visar det goda samarbetet mellan UNPol och PNTL med stöd av ISF. Att arrestera 94 personer så snart efter gripandet av den ansvarige för dödandet i Viqueque förra veckan visar den ökande styrkan hos Östtimors säkerhetssektor. Den här sortens operationer kommer att fortsätta."

PNTL ledde planeringen av operation "Elliot Ness", som började för två månader sedan. Den inbegrep 20 PNTL-poliser och 24 UNPol-poliser. Fyra plutoner från ISF var också med för en säkerhetsavspärrning och logistiskt understöd.

Spel är olagligt i Östtimor.

För mer information var god kontakta UNMIT:s talesperson Allison Cooper, telefon +670 7230453.

Källa: UNMIT

09 - Loro Horta om parlamentsvalet

Den nyvalde presidentens son, Loro Horta, har studerat vid Sydneys och Singapores universitet och bland annat verkat som rådgivare åt Östtimors försvarsdepartement. Loro Horta har i en lång artikel på webbplatsen openDemocracy gett sin kritiska syn på läget i Östtimor inför parlamentsvalet. Han pekar bland annat på att både Xananan Gusmão och José Ramos-Horta gjort en hel rad eftergifter för att få stöd från de nuvarande opposítionspartierna.

Källa: http://www.opendemocracy.net/democracy_power/politics_protest/tough_road.jsp

08 - Living Timorously: Kose-Kose

I bloggen Living Timorously är Blog Na'in kritisk mot Ramos-Hortas uttalanden om indonesiska, Bahasa Indonesía, som språk i Östtimor. Läs gärna inlägget på engelska.

Källa: http://livingtimorously.blogspot.com/2007/06/kose-kose.html

08 - Australiens utrikesminister: Östtimors försvarsplan orealistisk

En ambitiös östtimoresisk plan för att upprätta ett 3.000 man starkt försvar med raketutrustade örlogsfartyg har betecknats som "fullständigt orealistiskt" av Australiens utrikesminister Alexander Downer.

Den 141-sidiga försvarsplanen, som kallas Force 2020 och av vilken The Australian fått en kopia, föreslår upprättandet av en armé, en flotta och ett flygvapen för den krisande staten, Sydostasiens fattigaste land.

Rapportens rekommendationer är kontroversiella eftersom dess författare avsiktligt avvisade varje påverkan från Australien och USA, Östtimors största stödjare när det gäller försvaret.

Bägge länderna, och FN också, menar att Östtimors försvarsbehov är mycket blygsammare och fokuserar på utvecklingen av en liten professionell lätt infanteristyrka.

Östtimors utgiftsprioriteringar borde inriktas på viktigare områden än försvaret, sade Downer igår.

"Jag tror att rapporten Force 2020 är fullständigt orealistisk. För det första, Östtimor har inte råd att bygga en försvarsmakt med 3.000 soldater och en raketbeväpnad flotta. Och för det andra, Östtimor borde fokusera sina resurser på att utveckla sin ekonomi, utbildning och hälsovård för sitt folk."

Australiens bistånd till Östtimor, värd 72 miljoner AUD i år, kommer att användas för de prioriterade områdena Hälsovård, vatten och avlopp, och utbildning samt stöd för program inom rättsväsendet, sade en taleskvinna för AusAid igår.

Östtimor, som vann sin självständighet från Indonesien 2002 efter en folkomröstning 1999, har inte en uppmuntrande historia när det gäller att självt hantera försvar och säkerhet. Dess lilla polisstyrka och armé stred inbördes efter att 600 protesterande soldater avskedades av den förre premiärministern Mari Alkatiri. Våldet förde landet till randen av inbördeskrig.

Landets skattkista frodas av rekordinkomster från olja och gas i Timorsjön på 230 miljoner AUD förra månaden. Penningflödet har lett till en fyrdubbling av försvarsutgifterna till 26 miljoner AUD de senaste 3 åren.

Rapporten, som det har tagit mer än två år att utarbeta, färdigställdes förra året, men har inte lagts fram för Östtimors parlament och har bara setts av en handfull högre ledare och diplomater.

Rekommendationerna i rapporten Force 2020 utgjorde oroande läsning och är ett bevis på Australiens minskade diplomatiska inflytande i regionen enligt den federala oppositionens utrikespolitiska talesman Robert McClelland.

"Det här är en större källa till förlägenhet för Downer och understryker bara ytterligare det faktum att han presiderat över ett decenniums avtagande internatinellt rykte och regionala inflytande."

Källa: Mark Dodd/The Australian

03 - Mobb angrep Xananas konvoj i Östtimor, 1 död på annat håll

Dili. En mobb kastade sten på den östtimoresiske självständighetshjälten Xanana Gusmãos ffordonskonvoj och en av hans anhängare sköts till döds på söndagen i det växande våldet inför parlamentsvalen den 30 juni, sade polisen.

Xanana skadades inte under angreppet i staden Viqueque, omkring 100 kilometer sydost om huvudstaden, Dili, sade polisinspektör Jose Carvalho. Flera fordon skadades, men det var oklart om Xananas var bland dessa, sade han.

Tidigare i samma distrikte hade en ensam gevärsskytt på nära håll dödat en av Xananas anhängare under ett möte till förmån för det parti han bildat för att delta i de kommande valen, sade han. FN:s taleskvinna Alison Cooper bekräftade att en man skjutits i Viqueque. Hon sade att angriparen troddes vara en polis, som inte var i tjänst.

Östtimor, som bröt sig loss från indonesiskt styre 1999 efter en av FN organiserad folkomröstning, har hyllats som en framgång för nationsbyggande tills en klyfta mellan i polisen och de väpnade styrkorna eskalerade till skottlossning, plundring, mordbrand och gängkrig för lite över ett år sedan. Våldetkrävde 37 liv och drev 155.000 från sina hem.

Nobel fredspristagaren José Ramos-Horta valdes till president den 9 maj, vilket ökade förhoppningarna om stabilitet även om över 3.000 utländska poliser och soldater behövs för att upprätthålla lugn och ordning.

Ramos-Horta efterträdde Xanana, som kommer att bli premiärminister om hans parti vinnder den 30 juni.

I torsdags dödade en handgranat en man och skadade tre andra, när anhängare till rivaliserande kandidater drabbade samman med macheter och stenar på annat håll i landet, vilket resulterade i ett dussin sårade.

Politiska kommentatorer fruktar att Gusmãos och Ramos-Hortas ansträngningar att förbigå Fretilin, det traditionella partiet för moståndet mot Indonesiens styre som för närvarande har ett flertal av platserna i den lagstifande församlingen, kan leda till mer blodspillan.

Östtimor eller Timor Leste, en tidigare portugisisk koloni, är det yngsta och fattigaste landet i Asien med en arbetslöshet på omkring 50 % och omkring två tredjedelar av barnen under fem år undernärda.

Källa: AP

03 - Pressmeddelande från Fretilin: Bara Fretilin kan garantera ekonomisk suveränitet

Röst på FRETILIN!
2007 års parlamentsval

"Från folket, med folket och för folket"

Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri utmanade idag kritikerna av Fretilins regering att förklara vilka konkreta förslag de har för att matcha hans partis straetgi för att försvara Östtimors ekonomiska suveränitet och tillhandahålla en stark ekonomisk styrning.

Doktor Alkatiri sade att när Fretilin kom till makten för fem år sedan ärvde det en ekonomi i total oordning.

"Sedan 2002 har vi byggt upp grunden för Östtimors ekonomiska självständighet. Nu säger våra kritiker att de kan göra det bättre. Vi uppmanar dem att för folket förklara exakt hur deras politik kommer att bevara vår självständighet och skapa ett jämlikt och blomstrande samhälle", sade han.

Alkatiri, som blev hårt kritiserad av Australien för sin fasta ståndpunkt i förhandlingarna om oljan i Timorsjön, står på andra plats på Fretilins valsedel i parlamentsvalen den 30 juni 2007. Alkatiris skicklighet som administratör under hans tid som premiärminister har erkänts även av hans skarpaste kritiker. Han har fått vidsträckt erkännande som arkitekten bakom Östtimors starkt nationalistiska ekonomiska politik.

"Vi lever i en konkurrensutsatt globaliserad värld", fortsatte Alkatiri. "Många länder som kämpat hårt för sin självständighet förlorar den nu, därför att de misslyckades att styra sin ekonomi. Vi ser många länder i vår region, som förlorar kontrollen över sitt land, sina naturresurser och till och med sin arbetskraft, som tvingas att emigrera för att finna arbete på andra ställen. Små länder som Östtimor är särskilt sårbara."

Alkatiri pekade ut några av Fretilins viktigaste resultat. "Alla vet att vi fick en bättre uppgörelse om oljan och gasen än den australiska regeringen ville ge oss. Vi har skapat en förvaltning av oljeinkomsterna som kommer att garantera vår självständighet i många decennier.

"Vi vägrade att låna pengar därför att vi vet hur en del främmande makter har använt lån för att styra politiken hos de länder som lånat. Vi har byggt en stark förvaltning för att kontrollera utländska investeringar och för att förhindra att vi förlorar kontrollern över våra vitala tillgångar, inklusive vårt land.

"På senare tid har vi avslutat planeringen av ett program för snabbare nationell utveckling, för att bygga våra vägar, vårt elnät, vår vattenförsörjning och vår arbetskraft."

"Oppositionspartierna har fortfarande inte kommit med något förslag till ett detaljerat alternativ till vår strategi",; sade Alkatiri.

"Det är för att de inte har någon politik som garanterar skyddet av vår vitala tillgångar. Vår nyligen valde president hävdar nu att han har bättre idéer för att minska fattigdomen, som Fretilin hindrade honom från att genomföra när han var premiärminister. Det är också vårdslöst parat. Låt oss inte glömma att han var en medlem av vår regering, som genomförde den här politiken; han var med på ministerrådets möten när den debatterades. Föreslog han alternativ?"

Alkatiri fortsatte: "Vår ex-president påstår att vi använder våra bilar och vår ställning för att berika oss själva. Människor säger sådant under valkampanjer. Det är enkelt att vara demagog på valmöten. Vi alla lärde oss sådant under vår motståndskamp."

"En annan sorts ledarskap krävs för de komplicerade uppgifterna att förvalta ekonomin. Alla våra ledare behöver lära sig dessa nya ting, ekonomisk och finansiell förvaltning både i regeringsställning och i opposition."

"Vi borde inte vara beroende av utländska experter för att sköta vårt land. Ja, vi behöver och uppskattar tekniskt expertbistånd från utlänningar, men timoreser måste vara ansvariga och måste veta hur man gör det.

"Debatt är bra för demokrati. Vi utmanar alla oppositionspartier att debattera den ekonomiska förvaltningen av Östtimor med oss. Låt folket bestämma vem som är bäst skickad att försvara vårt ekonomiska oberoende i det 21:a århundradets nya förhållanden."

"Vi är alla skyldiga alla våra systrar och bröder, som dog för vår självständighet, att göra det här rätt. Om vi inte får ordning på vår ekonomi, så kommer utländska intressen att använda sina pengar för att ta ifrån oss vad våra martyrer kämpade och dog för."

För mer information, var god kontakta Jose Teixeira (+670) 728 7080 eller fretilin.media@gmail.com.

Länkar: www.timortruth.com, www.fretilin-rdtl.blogspot.com.

02 - Timoresiskt parti kräver åtal Nytt!

Östtimors regerande Fretilin-parti har förklarat sitt stöd för åtal mot människor ansvariga för våldshandlingar begångna i landet, vilket gör kontroversen om tvekan att ställa tidigare indonesiska officerare inför rätta till en nyckelfråga i parlamentsvalen.

Partiet har också sagt att den gemensamma indonesisk-östtimoresiska kommissionen inte borde leda till amnesti för dem som begick allvarliga brott i motsats till kommentarer från en av Indonesien utsedd kommissionsmedlem.

I ett överraskande drag har Fretilin rekryterat Aniceto Guterres, Östtimors mest respekterade människorättskämpe och medlem av Kommissionen för sanning och vänskap, som kandidat till valet den 30 juni.

Guterres sade igår att Östtimors önskan att ha goda relationer med Indonesien "borde inte resultera i att rättvisa inte eftersträvas eller att försoningsprocessen mellan våra länder försummas". Han sade också att amnestier "borde inte vara en förutsättning för samarbete om utredningar".

"Fretilin tror att sökandet efter rättvisa borde börja med grundliga utredningar av brott och leda leda till åtal, rättegångar och domar", sade Guterres.

Kommentarerna kommer att sätta tryck på förre presidenten Xanana Gusmão, som har bildat sitt eget parti i ett försök att mota bort Fretilin från makten.

Gusmão har argumenterat mot internationella krav på att åtala indoneser ansvariga för brott mot mänskligheten begångna i Östtimor 1999, för att landet måste ha goda relationer med sin jättegranne.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age, http://www.theage.com.au/news/world/timor-party-calls-for-prosecutions/2007/06/01/1180205513886.html

Maj

31 - Östtimoresiskt valvåld skadar minst ett dussin personer

Dili. Anhängare till två rivaliserande politiska partier drabbade samman i Östtimors näst största stad Baucau idag. Enlig en tjänsteman skadades ett dussin personer av vilka en var polis.

Polischefen Pedro Belo sade att ett okänt antal hus förstörts och att felra misstänkta gripits efter att anhängare till den förre presidenten Xanana Gusmãos nya parti slagits med anhängare till det en gång dominerande mostståndspartiet Fretilin.

...

Källa: Associated Press

31 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

...

Igår bröt en strid med en handgranat ut i Fatuhada, Dili. En man dödades av sina skador i huvudet och tre sårades.

...

Källa: UNPOL

30 - Att ljuga för sitt land

2005 beslutade Australien att avbryta samarbetet med och dra in bidraget för flera ideella organisationer i Östtimor som 2004 varit kritiska mot Australiens politik. Det australiska utrikesdepartementet vill först inte att detta skäl skulle anges utan uppmanade AusAID (Australiens motsvarighet till Sida) att hitta på ett svepskäl.

Peter Ellis, som då var chef för Australiens biståndsprogram i Östtimor, vägrade. Till slut fick han också tillåtelse att ange den verkliga orsaken.

Källa: Peter Ellis i New Matilda

26 - Kvinnliga representanter för Östtimors politiska partier enas för att främja förändringar

Aktiviteter genomförda av byrån för främjandet av jämställdhet i premiärministerns kansli och kvinnornas paraplynätverk REDE Feto med stöd av UNIFEM:s program för kvinnor i politiken och beslutsfattande har gett betydande resultat avseende kvinnors deltagande i landets politik och den senaste veckan lett till uppmärksamhet i hela Östtimor på kvinnors ställning.

Av de fjorton partier, som tävlar i Östtimors kommande parlamentsval, var tio representerade vid ett arbetsmöte den 24 till 25 maj i Hotel Timor för att öka medvetandet om valförfarandet vid parlamentsvalen.

Som ett resultat av arbetsmötet åtog sig alla kvinnliga representanter att stödja en Kvinnors plattform, som kommer att presenteras vid en presskonferens den 28 maj kl 09.00 i Hotel Timor.

"Förbered er", var utmaningen från den nationella valkommissions medlem Maria Domingas Alves. "Den här månaden vill vi höra er politik och era synpunkter."

Med en expertpanel från observatörsgrupper från den Europeiska Unionen (EU) och den av UNIFEM stödda inhemska observatörsgruppen KOMEG (General Election Monitoring Coalition), den nationella valkommissionens (National Electoral Commission - CNE) rådgivare, Mauricio Claudio, så utbyttes en mängd information och förtydliganden om ett val som många av landets uppskattningsvis 1.000.000 invånare hoppas kommer att förändra deras liv.

Maria Dias, ordförande i styrelsen för kvinnors paraplynätverk REDE Feto, talade om kvinnors rättigheter i landet från de ekonomiska till de mest grundläggande och konstitutionellt definierade medan hon uppmuntrade till mod i en evigt patriarkal kultur, nyckelkomponenter i kvinnors plattform för handling.

"Varje person måste förstå begreppet genus. Genus är inte bara en kvinnofråga", förklarade Dias. "Patriarkal kultur behöver förfinas. Vi behöver en jämställd lag som bryter sedvänjor."

Den andra ntaionella kvinnokongressen, som hölls 2004, gav en grundläggande modell för utveckling genom hela arbetsmötet genom att ge en möjlighet att utveckla kongressens resultat i ett sammanhang, som var både praktiskt och stimulerande.

Frågan om kvinnor och kultur kompletterade sex andra prioriterade frågor - kvinnor och utbildning, kvinnor och ekonomisk utveckling, kvinnor och hälsosystemet, kvinnor i politiken, kvinnor och rättsväsendet samt kvinnor i media ­ genom att ifrågasätt det fortsatta omstörtandet av genus igenom hela det sociala spektret.

"Vad kvinnor behöver är större självsäkerhet. Kvinnor behöver komma ihåg att de, helt enkelt, kan", uppmuntrade fader Agustinho Soares, KOMEG:s ordförande, när han klargjorde behoven av och sätten att övervaka valet.

För att fördjupa arbetsmötet hölls följande dag en debatt mellan representanter för de tretton partierna med tyngdpunkt på genusberoende våld och kvinnors deltagande i politiken arrangerad av UNIFEM och Östtimors nationella universitet. Debatten med rubriken "Reflektion och handling" gav partiernas representanter ett tillfälle att för allmänheten presentera sina partiers plattformar på dessa två viktiga frågor i ett land fortfarande ovant vid en hög känslighet för jämställdhet och dess demokratiska värden.

UNIFEM, som arbetar för att främja kvinnors förmågor, rättigheter och jämställdhet i Östtimor, genomför program i landet för att ytterligare främja kvinnors förmåga i ett demokratiskt styre liksom arbeta för en plattform i landets unga demokrati för att utradera våld mot kvinnor. UNIFEM:s Integrated Program for Women in Politics and Decision Making är ett program som löper under fem och ett halvt år och arbetar med betydelsen av kvinnors deltagande i politik och beslutsfattande genom att ta iut med kvinnors behov före, under och efter valen och stöds av Förenta Nationerans deomkratifond, Irish Aid och Norge.

För mer information kontakta: Chris Parkinson, Communications, UNIFEM Timor Leste, tel (+670) 726 3773, epost chris.parkinson@unifem.org, webb www.unifem.org och www.unifem-eseasia.org.

Källa: UNIFEM Östtimor

25 - Rebelledare anklagar Östtimors ledare för att vilja skapa kommunistisk junta

Jakarta. Den upproriske armémajoren. Alfredo Reinado, för närvarande eftersökt av utländska, Australienledda trupper, har anklagat Östtimors ledare för att försöka missbruka militären för att skapa en militärjunta och påtvinga det lilla landet den kommunistiska ideologin.

Reinado, ledare för 600 soldater som gjorde myteri från Östtimors armé i mars 2006 efter klagomål om diskriminering, gjorde anklagelserna under ett intervjuprogram i den privata, Jakarta-baserade tv-kanalen Metro TV sent i torsdags.

"Jag har betraktats som ett hinder för dem att ändra regeringsformen till en militärjunta och påtvinga kommunismens ideologi. De har sett mig som sin mardröm", sade han till i tv.

Enligt honom har den nyvalde presidenten José Ramos-Horta, hans företrädare Xanana Gusmão och förre premiärministern Mari Alkatiri konspirerat för att nå målet.

"De är kommunister. De är kriminella", sade han.

Ramos-Horta, som tilldelades Nobels fredspris 1996 tillsammans med sin landsman biskop Belo, grundade Revolutionary Front for an Independent East Timor (Fretilin) 1974 som en självständighetsgrupp men lämnade den 1988 för att bli en självständig politiker.

Men förhållandet mellan Ramos-Horta och Fretilin har inte varit bra den senaste tiden, särskilt inte efter att han ersatte Alkatiri, Fretilins generalsekreterare, som premiärminister i juni förra året.

...

Reinado sade att förhållandet mellan Ramos-Horta och Alkatiri emellertid inte är det som allmänheten sett på ytan.

"Också efter Alkatiris avgång hade Ramos-Horta möten med Alkatir nästan varje natt efter midnatt", sade Reinado och tillade att han hade bevis till stöd för sina anklagelser.

Han sade att han hade skickat flera avskedsansökningar från armén till antingen presidenten eller parlamentet, men att hans avsked avvisades.

"Jag ville sluta eftersom jag visste vad som skulle hända i Östtimor, att militären skulle användas som ett politiskt verktyg för Fretilin. Jag vet det eftersom jag var närvarande vid (deras) möten flera gånger", sade Reinado. Reinado flydde ur ett fängelse i Dili i september förra året efter att ha blivit fängslad månaden dessförrinnan anklagad för vapeninnehav.

Han anklagades för att ha haft en roll i utlösandet av våldet mellan rivaliserande säkerhetsstryrkor och etniskt baserat gängvåld i och omkring Dili i april och maj förra året.

I februari i år bemyndigade den dåvarande presidenten Gusmão de utländska styrkorna att gripa Reinado och hans rebellgrupp.

I tv-intervjun, i vilken plats och datum inte nämndes, sade Reinado att han är viligg att ge sig.

"Det är inget problem, men det måste göras enligt den existerande lagen",sade han och begärde ett permanent stopp för militära operationer mot honom och hans anhängare samt att det ska bli en dialog.

"Och sedan är jag redo att ställa mig inför rättvisan", tillade han.

...

Källa: Christine T. Tjandraningsih/Kyodo News

23 - Östtimors regering vill ändra oljelagarna

La'o Hamutuk vill göra oss uppmärksamma på att Östtimors regering planerar att snabbt utfärda ett antal lagar som ändrar regleringen av olje- och gasindustrin. La'o Hamutuk menar att dels så verkar lagstiftning bli demokratiskt tveksam dels så blir lagarna i sig dåliga. De kommer att prioritera pengar i stället för folkets behov och utgöra ett hot mot miljön samt koncentrera makten till ministeriet för naturresurser, mineral och energi.

Källa: La'o Hamutuks bulletin

23 - USA utser ny Östtimorambassadör

Hans G. Klemm har av president Bush föreslagits till USA:s nya ambassadör i Östtimor.

Källa: Tal i USA-senatens utrikesutskott

21 - Cykeltävling i Dili

Östtimors regering och cykelförbund arrangerar en cykeltävling för att fira Östtimors femte självständighetsdag. Alla är välkomna att delta.

Tävlingen äger rum på morgonen den 26 maj med mål vid regeringsbyggnaden i Dili. Det finns fyra tävlingsklasser, två för män och två för kvinnor. Deltagandet är gratis för timoreser och kostar USD 10 för utlänningar.

Källa: Josh Trindade, mobil 723 4633, Event Coordinator

21 - Östtimors president vill ta itu med ungdomsvåldet

Dili. Östtimors president José Ramos-Horta sade på måndagen att han kommer att handla snabbt för att försöka lösa oron bland landets ungdomar efter att våldsutbrott under hans installation under veckoslutet orsakade dödsfall.

Ramos-Horta sade att säkerhet var en av de viktigaste frågorna som behövde lösas före parlamentsvalen nästa månad.

Mottagaren av Nobels fredspris sade att han också skulle öka ansträngningarna att förmå en förrymd rebelledare att ge upp och att reformera militären.

"Den här veckan vill jag ägna uppmärksamheten åt de många problem som staten har ställts inför på sistone", sade han till reportrar i huvudstaden.

"Tiden är mycket knapp. För att valen ska bli en framgång måste alla frågor som kommer från krisen (förra året) lösas politiskt."

...

En person dödades på söndagen, när två stenkastande grupper drabbade samman i Dili bara några få timmar efter att Ramos-Horta svurit eden som president.

...

Källa: AFP

21 - AmnestyPress om Östtimors nya president

På sin webbplats har svenska Amnesty under AmnestyPress en notis om presidentvalet i Östtimor med anledning av att José Ramos-Hortas svor eden som president söndagen den 20 maj på årsdagen av självständigheten.

19 - Ny premiärminister i Östtimor

Dili. Estanislau Aleixo da Silva svor på lördagen eden som Östtimors interimistiske premiärminister och efterträdare till José Ramos-Horta, som valdes till det lilla landets president med överväldigande majoritet tidigare i månaden.

Aleixo da Silva, medlem i det regerande Fretilinpartiet, kommer bara att regera till nästa månads parlamentsval, i vilket den avgående presidenten Xanana Gusmão allmänt antas bli nästa premiärminister.

"Jag känner mig hedrad av mitt partis och president Xananas förtroende att ge mig uppdraget som premiärminister", sade han till reportrar efter en cermoni ledd av Gusmão i presidentpalatset.

"Jag vill inte ge många löften eftersom det bara är för en kort tid. Jag vill bara lova er att jag kommer att arbeta hårt för att skapa goda förhållanden för de kommande valen, för att möjliggöra för det timoresiska folket att utöva sin rätt att välja."

Aleixo da Silva var tidigare vice premiärminister och jordbruksminister. Han bekräfta ryktet att utrikesminister Luis Guterres har avskedats utan att gå in på ytterligare detaljer.

Källa: AFP

16 - SOMET:s preliminära observationer från presidentvalet

Observatörer från Solidarity Observer Mission for East Timor (SOMET) övervakade den andra omgången av Östtimors presidentval den 9 maj. Bland de opartiska observatörerna från sju länder ingick 10 utländska och 13 östtimoresiska övervakare. De var fördelade över åtta av Östtimors 13 distrikt och övervakade 59 vallokaler. Nedan finns SOMET:s preliminära observationer, en fullständigare rapport kommer inom kort att finnas tillgänglig.

SOMET lyckönskar Östtimors folk till dess andra framgångsrika val i år och är uppmuntrad av att båda kandidaterna i sina kommentarer efter valet var försonliga och manade till nationell enhet. Sådana maningar saknades mycket under kampanjperioden, när kandidaterna attackerade och anklagade varandra för kampanjbrott. Tyvärr så tillgrep anhängare vid några tillfällen våld.

SOMET-medlemmen professor Roy Pateman uttalade förhoppningen att de politiska partier som deltar i pralamentsvalen den 30 juni kommer att "fokusera på väsentliga frågor och politik för att leda landet framåt snarare än anklagelser och motanklagelser av motståndare."

Röstningen gick lugnt till och åtgärder hade vidtagits efter presidentvalets första omgång för att rätta till problem upptäckta av SOMET och andra observatörer, men en del oegentligheter måste fortfarande rättas till. Motsägelser i valförordningen kvarstår, såsom vad som utgör en ogiltig valsedel.

På grund av ett tryckfel på röstsedeln förklarade valförrätare dussintals avgivna valsedlar ogiltiga innan problemet upptäcktes. Detta ändrade inte valutgången (på grund av den stora skillnaden mellan de två kandidaterna). Ett liknande skulle kunna påverka parlamentsvalet i vilket 12 partier och två koalitioner kämpar om 65 platser.

SOMET lade sorgset märke till att ett stort antal av valförrättarna återigen försummade att kontrollera huruvida de röstandes fingrar var märkta med olösligt bläck innan de tilläts rösta. Medan förbättrade räkneförfaranden och färre kandidater betydde en enklare räkning av rösterna, så följde i själva verket få av vallokalerna förfarandena för detta val. Dessa problem måste åtgärdas före parlamentsvalet den 30 juni.

Parti- och kandidatrepresentanter var åter närvarande vid vallokalerna, men deras inblandning i valförfarende hade kraftigt minskat. Trots att de ofta var fler än officiellt tillåtet, så fungerade de primärt som kontrollanter för sina kandidat. SOMET lade fortfarande märke till representanter, som kontrollerade röstandes identitet och styrede valförfarandet på några ställen.

SOMET rekommenderar Technical Secretariat for Election Administration (STAE) att bara utfärda två tillstånd för partirepresentanter per parti till parlamentsvalen för att bättre reglera antalet vid varje vallokal och att valförrättarna strikt iakktar reglerna om en partirepresentant per parti och vallokal. En andra person med tillstånd tillåts avlösa en kollega. Partierna måste informera sina representanter om deras rättigheter och skyldigheter inklusive att de inte kan blanda sig i valproceduren men att de formellt kan anmärka på brott mot vallagarna och valförordningarna.

Slutligen upprepar SOMET sin rekommendation att "framtida val administreras av ett oberoende organ, som inte lyder under något av regeringens ministerier". Trots att STAE märkbart har förbättrat sitt agerande i den andra presidetnvalsomgången, fortsätter SOMET att tro att det vore ett betydelsefullt steg mot att säkra att framtida val är fria från inblandning av partierna.

SOMET beklagar också att STAE inte vidtog åtgärder, så som det krävs enligt Östtimors konstitution, för att ge alla medborgare som fyllt 17 år tillfälle att rösta. De på sjukhus och i fängelse kunde inte rösta i detta val. Medborgare i utlandet, inklusive dem som arbetar för regeringen, kan fortfarande inte utöva denna mest grundläggande rättighet, som timoreserna kämpade för under 24 år av indonesisk ockupation.

Enligt Östtimors valförrättare röstade 81 % av de registrerade (424.475) den 9 maj.May. Nuvarande premiärministern doktor José Ramos-Horta valdes till landets andre presisent med strax över 69 % av rösterna. Utmanaren, parlamentets talman Francisco "Lu-Olo" Guterres, erhöll nästan 31 % av de giltiga rösterna.

SOMET bildades på inbjudan av ideella organisationer i Östtimor för att stödja en transparant, fri och rättvis valprocess. SOMET samarbetar med de oberoende östtimoresiska grupperna HAK Association, Timor-Leste NGO Forum, La'o Hamutuk, FOKUPERS, Bibi Bulak och Kadalak Sulimutuk Institute.

SOMET är ett gräsrotsprojekt med den amerikanska East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), Free East Timor Foundation (VOT) i Nederländerna, Initiative for International Dialogue (IID) i Filippinerna, Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) och World Forum for Democratization in Asia (WFDA) som medlemmar.

SOMET övervakade och rapporterade från presidentvalets första omgång, som hölls den 9 april. SOMET:s rapport från den första omgången finns på nätet, http://etan.org/somet.htm.

Kontaktpersoner

Källa: Pressmeddelande från Solidarity Observer Mission for East Timor (SOMET),
HAK Association building, Avenida Gov. Serpa Rosa, Farol, Dili, Timor-Leste

16 - FN:s chef i Östtimor lyckönskar den nye presidenten

Uttalande av generalsekreterarens särskilde representant i Östtimor, Atul Khare.

FN:s högste utsände i Östtimor lyckönskade idag formellt doktor José Ramos-Horta till hans seger i landets presidentval.

Den nyvalde presidenten Ramos-Horta kommer att svära eden som landets andre president vid en cermoni i Dili på söndag.

"Jag är övertygad om att den nye presidenten doktor José Ramos-Horta å det östtimoresiska folkets vägnar kraftfullt kommer att ta itu med de problem landet står inför", sade generalsekreterarens särskilde utsände Atul Khare.

"Jag skulle vilja gratulera Östtimors folk till två fredliga presidentval.

Jag vill också visa min respekt för Francisco Lú-Olo Guterres som värdigt har godtagit resultaten.

Under båda omgångarna av presidentvalet har alla kandidater uppträtt med värdighet och professionalism och visat respekt för demokratiska principer.

Som den nye presidenten kommer Ramos-Horta att ha tillfälle att vägleda landet att inta sin plats tillsammans med andra länder i den globaliserade världen samtidigt som det bevarar sin unika politiska och kulturella identitet skapad av dess historia.

Inom Förenta Nationerna ser vi fram emot att samarbeta med Ramos-Horta och Östtimors alla medborgare för att bistå i denna nya och spännande tid", sade Khare.

För ytterligare information kontakta UNMIT:s talesperson Allison Cooper, +670 7230453.

Källa: UNMIT

12 - Kort presentation av president José Ramos-Horta

Ramos-Horta är född i Dili, huvudstad i det som då var den portugisiska kolonin Timor, den 29 december 1949, med en timrosesisk mor och en portugisisk far - en underofficer i flottan som förvisats till Stilla havsön 1933 efter att ha deltagit i ett uppror mot diktatorn Antonio de Oliveira Salazar.

I själva verket var Ramos-Horta aktiv i självständighetskampen mot Portugla redan under kolonialåren. Som en ung man förvisades han 1970-1971 till Mocambique, då en annan portugisisik koloni, av kolonialstyret, anklagad för "subversiv verksamhet" mot Portugal.

Efter kuppen av vänsterkaptener i den portugisiska armén den 25 april 1974, som störtade Salazars diktatur, grundade han och andra ledare i Timor Fretilin som den 28 november 1975 utropade det lilla landets självständighet. [Detta är en mycket förenklad redovisning för händelserna 1974-1975. Tommy Pollák]

Bara 25 år gammal utnämndes Ramos-Horta till Östtimors utrikesminister och hans första uppdrag var att resa till FN:s högkvarter i New York för atto presentera sitt lands nödläge.

Han förberedde sitt tal till FN:s generalförsamling, när Indonesien den 7 december 1975 invaderade Östtimor. Invasionen och ockupationen resulterade i 210.000 döda av en befolkning på 680.000.

En höjdpunkt i hans karriär var det 1996, när han och Dilis romersk-katolska biskop Carlos Filipe Ximenes Belo tillsammans tilldelades Nobels fredspris.

Då hade han redan distanserat sig från Fretilin och verkade som utrikesrepresentant för det timoresiska motståndets råd (National Council of Timorese Resistance - CNRT), som leddes av Xanana Gusmão.

2006 ansågs Ramos-Horta vara en möjlig kandidat för att efterträda Kofi Annan som FN:s generalsekreterare tills han i en intervju med IPS skingrade frågetecknen och förklarade att han "för tillfället" inte var intresserad av posten.

Ur en längre artikel efter Ramos-Hortas seger i presidentvalet 2007.

Källa: Mario de Queiroz/Inter Press Service

11 - Seger för Ramos-Horta i valet i Östtimor

Peking. Den tidigare Nobelpristagaren José Ramos-Horta blir ny president i Östtimor efter vad som blir en storseger i valet. När nästan 90 procent av rösterna från onsdagens val var räknade hade Ramos-Horta fått 73 procent av dem.

Det klara resultatet ger hopp om lugn och ro i Asiens senast självständiga nation efter att landet för ett år sedan drabbades av våldsamma upplopp, gängbråk, plundringar av affärer och blodbad på gatorna, som kostade minst 37 människor livet och tvingade 150.000 invånare från deras hem.

- Jag är nöjd med resultatet ... och ska lyssna på råd från alla så att vi kan föra Östtimor mot en ljusare framtid, sade José Ramos-Horta till nyhetsbyrån Reuters när han förstått att han redan vunnit valet.

Det är det första presidentvalet i landet sedan självständigheten 2002. Ramos-Horta fick Nobels fredspris 1996 för sin kamp för ett fritt Östtimor som, efter att ha varit en portugisisk koloni, då stod under indonesiskt styre.

Valet nu har gått lugnt till. En internationell fredsbevarande styrka och den lokala polisen var förberedda på våldsamheter. Oro har funnits för vad anhängare till den andra presidentkandidaten, den tidigare gerillaledaren Francisco Guterres, som företräder partiet Fretilin, skulle hitta på i händelse av förlust. Samtidigt har Guterres sagt att hans parti ska respektera vilket resultat som helst med värdighet.

Med en så klar seger i ryggen får José Ramos-Horta lättare att genomföra de förändringar han vill. Särskilt som den nuvarande presidenten Xanana Gusmão har startat ett nytt parti och medde1at att han ställer upp i valet av premiärminister, vilket är en roll med större inflytande än presidentens pa Östtimor.

Den nye presidentens första uppgift blir att försöka ena landets östra och västra del. Oroligheterna i fjol bröt ut efter att den dåvarande premiärministern avskedat 600 soldater som strejkat. Meniga soldater från den västra delen av landet kände sig trakasserade av befälen från östra Östtimor. Konflikten har djupa rötter.

En annan uppgift blir att få fart på landets ekonomi och se till att utnyttja de fyndigheter av gas och olja som finns i havet utanför Östtimor.

Källa: Torbjörn Petersson, DN:s korrespondent/DN

10 - Stillsamt presidentval i Östtimor

Valarbetare håller upp valsedel

Dili, Östtimor. Lugnt och stilla genomförde Östtimor på onsdagen andra omgången av sitt presidentval - i skarp kontrast till fjolårets oroligheter då utländska fredsstyrkor tvingades gripa in mot blodigt politiskt kaos.

Valet står mellan premiärminister José Ramos-Horta, mottagare av Nobels fredspris 1996, och regeringspartiet Fretilins kandidat Francisco Guterres. Ingen av dem fick 50 procent i första valomgången förra månaden, men Ramos-Horta betraktas som favorit till att få efterträda den karismatiske Xanana Gusmão på presidentposten. Enligt FN kan sammanräkningen av rösterna ta någon eller några dagar.

På fotografiet håller en valarbetare upp en röstsedel sedan valet avslutats i huvudstaden Dili.

Källa: TT-AFP/DN

09 - Horta favorit i Östtimors presidentval

Östtimor. Den nuvarande premiärministern José Ramos-Horta eller den tidigare rebelledaren Francisco Guterres? I dag, onsdag, väljer Östtimor president i en andra och avgörande omgång. Horta är favorit. Presidentvalet är det första sedan landet blev självständigt 2002 efter en blodig frigörelse från Indonesien.

För ett år sedan utbröt våldsamma sammandrabbningar mellan två rivaliserande grupper av armén, 37 personer dog och 150.000 tvingades lämna sina hem. Sedan dess finns en internationell fredsbevarande styrka, ledd av Australien, i Östtimor.

Med valet av en ny president hoppas invånarna att tiden av våld och kaos ska upphöra. Den nuvarande presidenten Xanana Gusmão har offenligt avslöjat sina planer på att i juni kandidera till den mer inflytelserika posten som premiärminister.

Källa: Torbjörn Petersson/DN

05 - Fråga våra korrespondenter

Dagens Nyheters korrespondenter finns på plats på fem kontinenter -nu har du chansen att ställa frågor till dem. Varje vecka väljer vi ut en fråga som får svar i tidningen. Mejla dina frågor till: utrikes@dn.se

Veckans fråga & svar

Den 9 april hade Östtimor sitt första presidentval. Vem vann, och vad händer nu?

Ted Folke

Östtimor är ett av världens yngsta och fattigaste länder. Eftersom ingen kandidat fick majoritet i den första omgången hålls ett avgörande presidentval den 9 maj. Det sker mellan den nuvarande premiärministem José Ramos- Horta och Francisco Guterres, från Fretilin, den tidigare rebellrörelsens politiska gren.

Om Ramos-Horta blir president talar mycket för att den nuvarande presidenten Xanana Gusmão, som startat ett nytt parti,försöker bli premiärminister -en position med större inflytande än presidentens.

I så fall byter de båda bundsförvanterna jobb med varandra i den före detta portugisiska kolonin.

I maj 2006 utbröt våldsamheter sedan den dåvarande premiärministern avskedat 600 soldater som strejkat. Strejken hade sin grund ien långvarig konflikt mellan östra och västra delen av Östtimor.

En viktig uppgift för nästa ledare blir att förena de olika landsdelarna. En annan att förbättra Östtimors ekonomi. Landet förfogar över olja och gasfyndigheter.

Källa: Torbjörn Petersson, Peking/DN

02 - Nyckelpersoner avvisar den indonesisk-östtimoresiska kommissionen

Den här notisen är intressant även nu i oktober 2008, tror vi, därför att den ger ledtrådar om värdet av sannings- och vänskapskommissionens arbete och hanteringen av frågan.
Tommy Pollák/Östtimorkommittén

Den indonesisk-östtimoresiska kommissionen för sanning och vänskap (Commission for Truth and Friendship - CTF) kommer att börja en ny session på onsdag utan närvaro av nyckelpersoner i 1999 års folkomröstning, som resulterade i Östtimors självständighet från Indonesien.

Bland dem som kommer att avstå från sessionen är den tidigare chefen för Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor (United Nations Mission for East Timor - UNAMET) sir Ian Martin, huvudåklagaren för allvarliga brott Siri Frigraad och självständighetsledare som Taur Matan Ruak från Falintil, det östtimoresiska politiska partiets Fretilin militära organisation och Leandro Isaac från National Council for East Timorese Resistance (CNRT) politiska kommission.

En talesperson för CTF sade att Martin vägrade att delta i kommissionens tredje session med motiveringen att han var emot att kommissionen ger amnesti till dem som anklagas för att ha utfört grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

"Han (Martin) var emot kommissionens uppdrag, som erbjuder amnesti till förövare av kränkningar av de mänskliga rättigheterna", sade kommissionsmedlemmen Wisber Loeis vid en presskonferens i tisdags.

CTF sade att självständighetsledarna var upptagna med presidentvalet som pågår i Östtimor.

Trots frånvaron av nyckelpersoner från 1999-års folkomröstning, kommer våldsoffer och indonesiska generaler, som ledde militära operationer under folkomröstningen, att närvara vid CTF:s tredje omgång av utfrågningar.

Tidigare indonesiske överbefälhavaren och försvarsministern, den pensionerade generalen Wiranto, tidigare chefen för polisen i Östtimor, den pensionerade generalen Timbul Silaen och tidigare chefen för Dilis militärkommando, generalmajor Noer Muis, är bland de nyckelpersoner från säkerhetsstyrkorna som förväntas delta i utfrågningen.

Utfrågningen kommer att hållas i hotell Borobudur Hotel i centrala Jakarta mellan den 2 och 5 maj. Totalt 16 vittnen väntas avge sina vittnesmål.

Kommissionen väntas avsluta utredningen den 31 juli, varefter den kommer att presentera sina rekommendationer till de båda ländernas ledare.

I den senaste utfrågningen, som hölls i slutet av mars, vittnade den tidigare ledaren för Östtimors katolska kyrka, biskop Carlos Felipe Ximenes Belo, ledaren för den pro-indonesiska milisen, Eurico Guterres, tidigare chefen för Udayanas militärkommand generalmajor Adam Damiri och tidigare presidenten B J Habibie.

Habibie sade till CTF:s medlemmar att FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan hade begått ett fel, när han för tidigt redovisade resultatet av folkomröstningen.

CTF svarade på detta med att bjuda in Annan att vittna i kommande utfrågningar.

"Vi har skickat en inbjudan till honom", sade Wisber.

Som svar på kritik att det var för många personer från den indonesiska sidan, vilket riskerar CTF:s rekommendationer, sade en av kommissionens ordföranden, Benjamin Mangkoedilaga från Indonesien, att kommisionens medlemmar kommer att upprätthålla sin neutraliet.

"Vi kommer också att hålla möten i platser som Kupang och Dili för att samla information från alla sidor", sade Benjamin och menade Väst- och Östtimors huvudstäder.

Källa: M. Taufiqurrahman/Jakarta Post

02 - Lu'Olo säger till Horta: Det finns bara ett Fretilin

För Francisco Guterres Lu Olo som president

"Jag kommer att vara allas president och en president för alla"

Lu'Olo säger till Horta: Det finns bara en FRETILIN-kandidat. FRETILIN:s presidentkandidat, Francisco Guterres Lu'Olo, krävde idag att hans motståndare slutar att missbruka Fretilins namn i sin kampanj.

"Varför behöver Horta använda Fretilins namn? Han känner till sanningen, att han lämnade Fretilin 1984 under en mycket svår tid. Horta är inte medlem i Fretilin nu och han är inte en Fretilinkandidat. Han borde stå för vad han är och inte utge sig för att vara något han inte är."

"Fretilin protesterade mot Hortas försök att använda namnet Fretilin i den första omgången. Nu gör han det igen, säger till männsikor att han var den som kom med Fretilinflaggan till Östtimor. Han vet mycket väl att människorna särskilt på landsbygden har stor respekt för Fretilin. Vi var de som var här från början och stannade till slutet."

"Horta säger att han kommer att rädda Fretilin, men Fretilin räddades 2001, när vi kom ut ur CNRT, och formerade oss som ett politiskt parti för att ställa upp i de första valen."

"Jag är mycket glad över att se så många unga vid våra möten. Majoriteten av vårt folk vill hålla Fretilintraditionen vid liv, att fortsätta försvara vår självständighet. Efter debatten i TV har jag fått många meddelanden med stöd från många över hela landet. Jag är mycket tacksam och stolt över detta stöd. Det visar att människor uppskattar det klara budskap vi ger. Jag ger mig inte ut för att vara något som jag inte är."

"Jag vill också tacka Jacob Xavier från PPT och Manuel Tilman från KOTA som har uppmanat sina medlemmar att rösta på mig. Deras stöd kommer att hjälpa människor att inse att försöken att dela timoreser i öst och väst inte kommer att lyckas. Vi är ett folk, mauberefolket, och jag kommer att vara en president för alla."

"Jag ber varje medborgare i detta land att åter rösta för självständighet och nationell enhet. Från Nicolau till Lu'Olo, samma tankebanor, samma önskan, befrielsen av mauberefolket."

För mer information kontakta:

Källa: Pressmeddelande. http://www.luolobapresidente.blogspot.com, http://luolo.blogspot.com, http://www.timortruth.com

April

21 - Nytt Timor-avtal "ett misslyckande"

En tidigare högre förhandlare för den australiska regeringen har kritiserat ett kontroversiellt nytt avtal mellan Australien och Östtimor som misslyckas att slutligen fastslå en havsgräns mellan de två länderna.

Andrew Serdy, tidigare verkställande tjänsteman för havsrätt i utrikesdepartementet, sade att det i februari ratificerade avtalet om Timorsjön misslyckades att lösa frågor om andra resurser än olja och gas och och att upprätta en havsgräns.

Östtimor är det enda land med vilket Australien inte har fastlagt sin havsgräns. Det har funnits en långvarig konflikt mellan de två länderna om gas- och oljefyndigheter i Timorsjön.

Serdy, som var en av Australiens förhandlare av avtalet 2003 med Östtimor, sade också till det federal parlamentets gemensamma kommitté för avtal att Australiens hantering av den senaste överenskommelsen "vittnade om ett konstant politiskt misslyckande".

Nu en lärare i havsrätt vid Southamptons universitet i Storbritannien, sade Serdy att förhandlignarna om avtalet började 2004 med syftet att upprätta en slutgiltig gräns, vilket är Östtimors rätt enligt internationell lag.

Östtimor har insisterat på förhandlingar om en slutgiltig gräns, "en handling som Australien gick med på med markerat mindre entusiasm än dess tidigare praxis (med andra länder) skulle ha gett anledning till", skrev han.

"Det finns fortfarande gott om utrymme för oenighet och konflikter mellan de två länderna om andra resurser än olja och gas som i framtiden kan komma att hitta på eller under havsbotten."

Enligt det nya avtalet, som krävde nästan två års förhandlingar, har Östtimor gått med på att skjuta upp krav på en permanent havsgräns i 50 år mot hälften aaaav intäkterna från det omstridda gasfältet Greater Sunrise. Överenskommelsen är värd miljarder för det fattiga landet och en stor förbättring av dess tidigare sits.

Men avtalet hindrar Östtimor från att driva krav på Australien avseende alla andra gas- och oljefält i Timorsjön. Inte heller kan man gå rättsvägen mot Australien i någon dispyt om tillgångarna.

Tidigare hade Östtimor hävdat att det mesta av gas- och oljefyndigheterna som exploateras av Australien i själva verket tillhör dem om en slutlig gräns skulle upprättas mitt emellan de två länderna.

Australien har konsekevent avvisat det synsättet. 2002 drog man tillbaka sitt erkännande av den internationella domstolens jurisdiktion avseende havsgränser, vilket inte ger Östtimor någon väg att driva sina krav.

Andra inlagor till kommittén är kritiska till utrikesminister Alexander Downers beslut att använda ett sällan använt "undantag för nationella intressen" för att låta avtalet träda i kraft i februari, vilket förhindrade parlamentets vanliga granskning.

Akademikern Clinton Fernandes, från universitet i NSW, och Scott Burchill, från Deakin-universitetet, skrev i sin inlaga att även om man kom överens om detaljerna i avtalet i januari 2006, så lade Downer inte fram rapporten för parlamentet förrän i februari i år.

Downer sade att undantaget krävdes för att låta avtalet träda i kraft före valen i Östtimor. Men Fernandes och Burchill sade att Downer agerade utan giltiga skäl och hade hindrat en riktig granskning av avtalet.

Australien har utsatts för internationellt tryck att lösa konflikten under senare år. 2005 skrev 17 högre USA-politiker till regeringen för att få en snabb lösning av frågan med intäkterna från olje- och gasfält nära Östtimor överförda till ett särskilt konto.

Se http://aph.gov.au/house/committee/jsct för mer information.

Källa: Richard Baker/AGE

16 - Ramos-Horta bland tre främsta i presidentvalet

Dili. ...

Preimärminister José Ramos-Horta, mottagare av Nobels fredspris, tycktes gå mot seger enligt en informell räkning på distriktskontoren, rapporterade två nationella tidningar, men preliminära resultat väntas inte förrän på onsdag.

Ramos-Hortas två huvudmotståndare var också snabba att hävda segrar.

...

"Horta dominerar Dili", skriver Timor Post och säger att han vann i alla 50 vallokaler i huvudstaden.

...

Röstningen förlöpte praktiskt taget utan incidenter och valdeltagandet högt, sade tjänstemän och hyllade den nya demokratins andra val som i huvudsak en framgång även om en del människor hävdade att kandidater försökt köpa deras stöd.

Källa: AP

15 - Väntan fortsätter ...

Ur en nätjournal med positivt och negativt med att arbeta för en internatinell NGO i Dili, Östtimor.

...

Andra omgången är om bara tre veckor och parlamentsvalen närmar sig också med expressfart. President Gusmão tillkännagav datumet för parlamentsvalen bara två dagar efter presidentvalets första omgång och de kommer att äga rum den 30 juni 2007. Enligt lagen är den 28 juni det tidigast möjliga datumet.

Genom att bestämma datumet satte Gusmão igång koalitonssamtalen mellan partierna (måste vara klara inom 20 dagar efter tillkännagivandet) och utnämnandet av kandidatger (inom 30 dagar). Det är komplicerade processer och partierna kommer att få ont om tid om de väntar tills presidentvalet är klart.

...

15 - Tekniskt fel orsakade fantomröster i Östtimor

Östtimor valkommission säger att en skillnad på 200.000 röster mellan antalet registrerade väljare i ett distrikt och antalet rapporterade röster berodde på ett tekniskt fel.

Förvirringen runt den första valomgången i Östtimors presidentval steg i lördags, när kommissionen sade att Bacaudistriktet med 100.000 röstberättigade hade avgett tre gånger så många röster.

Men en talesman för kommissionen säger nu att misstaget gjordes "vid nedskrivningen av sfiffrorna" och att det verkliga antalet röster var i överensstämmelse med antalet röstberättigade.

José Ramos-Horta, Östtimors nuvarande premiärminister, och Francisco "Lu'Olo" Guterres, det regerande Fretilinpartiets kandidat, är de två av 8 kandidater, som får delta i en andra valomgång nästa månad.

Källa: ABC Radio Australia

14 - Presidentval måste kanske göras om

Östimor. Uppgifter om allvarliga brister i första omgången av Östtimors presidentval gör att röstningen i vissa valdistrikt kanske måste göras om. Men tiden är knapp. Det officiella resultatet ska presenteras på söndag.

I vissa valdistrikt överensstämmer inte antalet valsedlar i urnorna med antalet röstande. I andra har rösterna inte redovisats i laga ordning.

- Det är väldigt, väldigt svårt att lösa den här situationen. I värsta fall måste röstningen göras om i några områden, säger Marthinho Gusmao, talesman för den nationella valmyndigheten.

Källa: TT-AFP/DN

02 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Läget i och runt Dili har huvudsakligen varit lugnt de senaste 36 timmarna utan några allvarliga säkerhetsincidenter avseende presidentvalskampanjen.

Ett mord har rapporterats i Dili. En man sköts till döds med en pil i ansiktet. National Investigation Unit utreder dödsfallet.

En mordbrand har också rapporterats från ett hus nära den australiska ambassaden. Branden tros ha samband med gängvåld.

Idag bekräftade UNPol två av fyra rapporterade händelser. En var en sten som kastades mot ett FN-fordon i området Banana Road/Delta Road area. Bägge händelserna avser stenkastning med mindre materiella skador men utan några sårade.

På landsbygden förlöpte de politiska kampanjerna i Aileu, Ainaro och Baucau igår utan några incidenter. I Viqueque försökte ungdomar att störa kandidaten Fernando De Aroujos möte, men hindrades av PNTL och UNPol. Mötet fortsatte fredligt. Omkring klockan 20:30 i Maliana dog en FN-polis av vad som tros vara en hjärtattack, när han beledsagade chefen i distriktet Bobonaro till ett lerskred.

Enheten för undersökning av grova brott (Major Crime Investigation Unit) avslutade framgångsrikt en tvådagars operation för att lokalisera och gripa en misstänkt för ett mord i mars i Kuluhun, Dili...

Polisen råder er att undvika att nattetid färdas i de värst utsatta områdena. ...

Källa: UNPOL

Mars

27 - Reinado råder väljarna från sitt gömställe

Darwin. Den förrymde rebelledaren Alfredo Reinado har åter förödmjukat de australiska trupper som jagar honom i Östtimors berg, den här gången genom att publicera ett brev till sina anhängare med råd om hur de ska rösta i presidentvalet.

I brevet vädjar Reinado till sina anhängare att inte rösta på José Ramos-Horta, därför att hans regering har misslyckats sedan den tillträdde mitt i den våldsamma omvälvningen i juni förra året.

Reinado, den förre befälhavaren för Östtimors militärpolis, som har jagats efter ett misslyckat anfall på hans bas av australiska soldater den 4 mars, sade också till sina anhängare att inte stödja den tidigare gerillakämpen Francisco Guterres, det regerande Fretilin-partitets kandidat. Han sade att Guterres misslyckats som Östtimors parlaments talman.

Australiska soldater har inte kunnat hitta den skrytsamma rebellen i landets centrala berg trots att han mött åtskilliga grupper från media, till exempel ett team från ABC:s utlandskorrespondenter.

Förenta Nationernas tjänstemän har varnat för att Reinado, en hjälte för många timoreser, utgör ett allvarligt hot mot presidentvalet den 9 april. Men i brevet, som överlämnades till en journalist från tidningen Timor Post förra veckoslutet, sade den 39-årige Reinado att han inte hade någon avsikt att störa valet.

Åtta kandidater ställer upp för att efterträda president Xanana Gusmão, som planerar att kandidera för den mer maktfyllda posten som premiärminister vid de allmänna valen till halvårsskiftet.

Reinado sade att han ser fram emot att förhandla med den nya presidenten.

Förra månaden gav Gusmão order om att Reinado skulle gripas efter att han och en grupp tungt beväpnade män överföll en av polisens gränsposteringar och tog kraftiga vapen.

Reinado, som avlossade de första skotten i våldsvågen som kastade in Östtimor i krisen, har varit på flykt sedan han ledde en massflykt från Dilis huvudfängelse i augusti förra året. Han är efterlyst anklagad för mord och uppror.

Valet kommer att vara det första efter att Östtimor uppnådde självständighet 2002. Ramos-Horta, den mest kände kandidaten, har lovat att liberalisera investeringslagar, förbättra förbindelserna med Australien och Indonesien och förbättra livet för landets huvudsakligen fattiga befolkning.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age http://www.theage.com.au/news/world/reinado-sends-voting-advice-from-east-timor-hideaway/2007/03/26/1174761379263.html

23 - Slut på registreringen av rösträttsberättigade och början på valkampanjen

Dili. Avslutningen av registreringen av rösträttsberättigade på onsdagen innebar den officiella starten på de åtta presidentkandidaternas kampanj inför Östtimors presidentval, som ska hållas den 9 april.

...

För mer information kontakta Donna Cusumano på +670 7230453.

Källa: UNMIT

19 - Lu'Olos, Fretilin, presidentvalskampanj

http://timortruth.com/fretilin_presidential_election_campaign_documents/Lu_Olo_presidential_election_pamphlet_English.pdf hittar Du den engelska broschyr för Fretilins presidentkandidat Lu'Olo. Lu'Olo är nu parlamentets talman.

16 - Reinado sköt först mot australiska trupper

Östtimors förrymde rebelledare Alfredo Reinado sköt mot de australiska soldaterna innan de besvarade elden och dödade fem av hans anhängare, säger Australiens befälhavare i landet.

Brigadgeneral Mal Rerden sade igår att australiska soldater, som hade omringat Reinado i hans bergsbas tidigare den här månaden, gjorde vad de kunde för att övertala honom om att ge upp.

Men när rebellerna började att avlossa sina vapen, var australierna tvungna att fatta ett snabbt beslut och det var att besvara elden, sade Rerden.

"Reinados grupp hade använt sina vapen och hotade", sade brigadgeneralen, som också är chef för den internationella säkerhetsstyrkan i Östtimor.

"I sådana lägen på liv och död måste man fatta beslut på delar av en sekund", sade han, när han fick frågan om hans elittrupper hade något annat val än att besvara elden.

"Också med mörkersikten kan vi inte urskilja en och ett ben på 50 meters håll, det är inte realistiskt."

En annan källa sade att en av fyra Black Hawk helikoptrar, som deltog i raiden vid staden Same på sydkusten träffades av eld från handeldvapen och var tvungen att landa i förtid.

Rerden sade att hans soldater hade handlat helt och hållet enligt sina regler och hade gett Reinado, som undkom, varje chans att ge upp.

Soldaterna hade till och med använt en högtalare för att uppmana rebellen och hans anhängare att ge upp.

Rerden beskriver aktionen den 4 mars, i vilken fyra stridshelikoptrar, bepansrade bilar och mängder av tungt beväpnade SAS-soldater deltog, som en med "den minsta nödvändiga styrkan enligt omständigheterna".

Han sade att den australiska styrkan skulle samarbeta helt och hållet med en utredning av Förenta Nationernas polis av dödsfallen i Same och redan hade lämnat in sin egen rapport till FN och den timoresiska regeringen.

Kallad Operation Astute fortsätter den australiska jakten på Reinado med "efterlyst-"affischer på rebelledaren och fem andra män uppsatta i torsdags.

Rerden, angelägen om att begränsa negativa följder av dödsfallen i Same, har avsatt en del av sin tid för lokala pressträffar med syfte att motverka vad han sade var falska påståenden om den australiska operationen.

Dessa falska påståenden omfattade också att en obeväpnad civilperson dödades.

Rerden beskrev Reinados intervju den här veckan i ABC:s Foreign Correspondent-program som att det visade "precis den bild jag förväntar mig av en rymling - sliten, avmagrad, i behov av mat och under stress".

Han sade att det inte skulle bli några kompromisser avseende Reinado och att ett förslag från hans advokater om att ge upp under vissa villkor var oacceptabelt.

Förslaget har också avvisats av Östtimors regering.

Reinado har bara ett val, att ge upp och bli fängslad, sade Rerden och FN:s chef Atul Khare till timoresiska journalister, när de tillfrågades om de skulle anta ett erbjudande om medling från den katolska kyrkan.

Reinados advokater har föreslagit en kapitulation grundad på vissa villkor.

Enligt deras förslag skulle rebelledaren ställas inför ett mindre antal åtalspunkter mofattande bland annat mordsförsök och uppror mot staten men varken olaglig besittning av vapen eller desertering från armén.

Reinado var en av ledarna i förra årets fraktionsstrider inom armén och polisen, som spred sig ut till Dilis gator som ett våld som krävde minst 37 liv och fick 155.000 att fly till flyktingläger.

Källa: Sydney Morning Herald

12 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Horta: CNRT är viktigt för nationen

Premiärminister José Ramos-Horta sade att bildandet av partiet National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT) kommer att ske inom några dagar.

Horta sade att CNRT kommer att ledas av den nuvaranden presidenten, Xanana Gusmão. CNRT kommer att stödjas av timoresiska veteraner och kommer att stödja Hortas kandidatur till presidentposten.

Han tillade att president Xanana kanske vill spela en roll i regeringen eller paralmentet. "Om presidenten lämnar sin nuvarande post för att sitta i parlamentet eller regeringen, så tror jag att det skulle vara mycket viktigt för landet", sade Horta. (Suara Timor Lorosae)

...

Källa: UNMIT Media Monitoring

09 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Horta ska fokusera på kamp mot fattigdom i sin presidentkandidatur

Presidentkandidaten José Ramos Horta sade igår att om han vinner presidentvalet den 9 april, så kommer han att prioritera kampen mot fattigdom i sitt lilla land.

Horta sade att fattigdom är en stor utmaning för Timors folk. "Min prioritet är att bekämpa fattigdom", sade Horta.

Han sade att han skulle skapa en kommission för att studera bugetgenomförandet och arbeta tillsammans med regeringen för att minska fattigdomen i landet.

Horta nominerades av partierna Timorese Democratic Union of Resistance (UNDERTIM) och Millennium Democratic (PMD) samt Maubere youth organization förra månaden till presidentvalet. (Suara Timor Lorosae)

...

Källa: UNMIT Media Monitoring

07 - Fler australier anländer från Östtimor

16 australier, som arbetar i Östtimors huvudstad Dili, har anlänt till Darwins flygplats med ett chartrat plan.

Utrikesministeriet rådde igår australier att lämna landet på grund av möjligheten att de blir måltavlor för våld.

Richard Neves, som arbetade tillsammans med ministeriet för planering och finanser i Dili, säger att australiensarna har tagits hem på grund av en märkbart ökad spänning.

Han säger att säkerhetssituationen för utlänningar är värre än den var under oroligheterna i maj förra året.

"Personligen kände jag mig aldrig hotad då", sade han.

"Läget är betydligt annorlunda nu på så sätt att nu kan man känna att det är mer inriktat mot utlänningar och det är därför som vi har beslutat att på kort sikt dra oss ut ur Dili, bara medan spänningen är på den här höga nivån."

Källa: ABC News Online

07 - Tidigare minister fängslad för dödspatruller

Östtimors förre inrikesminister Rogerio Lobato har befunnits skyldig till fem åtalspunkter avseende beväpning av dödspatruller för att undanröja regeringsmotståndare under oroligheterna förra året.

Lobato befanns skyldig till fyra anklagelser om dråp och en för att olagligen ha använt handeldvapen för att störa den allmänna ordningen av en domstol med tre utländska domare idag.

Han dömdes till sju och ett halvt års fängelse.

Domaren Ivo Rosa, som var domstolens oreförande, sade idag att Lobato hade varit "en medlem av regeringen och ett demokratiskt samhälle men han har uppfört sig på ett antisocialt och odemokratiskt sätt" och bidragit till landets instabilitet och våld.

Åtalet gjordes efter anklagelser i ABC television efter att omkring 600 östtimoresiska soldater, kända som "petitionärer" deserterat och anklagat sina befälhavare för rasdiskriminering.

Reportern Liz Jackson lade fram dokument som anklagade Lobato och den dåvarande premiärministern Mari Alkatiri för att ha gett vapen till civila för att döda medlemmar petitionärerenas grupp, när oppositionen ökade i maj 2006.

En FN-rapport i oktober 2006 om våldet rekommenderade att Lobato skulle ställas inför rätta tillsammans med nyckelpersoner i konflikten, både från regeringssidan och dess motståndare, inklusive ledaren för petitionärerna, major Alfredo Reinado.

Den rekommenderade att Alkatiris roll skulle utredas med tanke på ett åtal, men åklagarkontoret tillkännagav förra månaden att den avslutat undersökningen av hans inblandning.

Alkatiri avgick i juni, efter att ha avskedat Lobato och försvarsminister Roque Rodrigues på grund av skandalen, och ersattes av den förre utrikesministern José Ramos-Horta.

Lobato är den yngre brodern till Östtimors moståndshjälte Nicolau Lobato, som dog i kampen mot den indonesiska armén 1978.

Utsedd tillförsvarsminister när Fretilin-partiet ensidigt utropade självständighet 1975 reste Rogerio Lobato till utlandet för att köpa vapen för den kämpande gerillarörelsen.

För två år sedan fann utredare av krigsförbrytleser i Kambodja dokument som beskrev Lobatos besök hos diktatorn Pol Pot.

Under 1980-talet avtjänade han ett nioårigt fängelsestraff i Angola för diamantsmuggling efter oenighet med andra Fretilinledare.

Vid sin frigivning sade han i en intervju i Lissabon att han hade blivit dömd av en kängurdomstol ledd av det regerande MPLA_partiets politbyrå med Rodrigues som åklagarens nyckevittne.

Källa: Jill Jolliffe/The Australian

07 - Inte igen

Ur bloggen Dili-gence - Slumpvisa observationer av en engelsktalande utlänning i Dili, Östtimor.

De senaste dagarnas händelser har kulminerat i den planerade avresan av en betydande del av utlänningarna. Det är inte bara umbärliga ambassadtjänstemän på de australiska ambassaden och ambassadtjänstemännens familjer utan också alla australiska volontärer (AVI) och stora grupper som arbetar med AusAid:s projekt. De flesta reser frivilligt, bara några på order. Storbritannien och Nya Zeeland har gjort likadant. FN och FN-volontäererna har inte börjat lämna landet.

Många regeringsorgan fungerar inte alls bra eftersom lokalt anställda inte kommer till arbetet och ett antal utlänningar har valt att lämna landet. Utbildningsministeriet är en enda röra, det har plundrats, förstörts och till del bränts. En av ministeriets lagerbyggnader bredvid huvudbyggnaden är en pyrande ruin med allt innehåll bränt och instörtat tak. F-FDTL bevakar nu det som återstår av lagerbyggnaden förhindrar förhoppningsvis ytterligare skador, vilka tycks ha varit begränsade till kontorsbyggnadens bottenvåning.

Jag tror att jordbruksministeriet inte har fungerat på ett tag (på grund av regelbunden stenkastning mot byggnaden) och när många andra utlänningar, som arbetar med kapacitetsuppbyggnad, lämnar landet, kommer nog en massa saker att gå i stå för ett tag.

Jag tror att de senaste två nätterna var ganska lugna men brinnande däck och gatubarrikader förekommer fortfarande och syns tydligt på mornarna. Naturligtvis kan invånare i Bairo Pite och Delta ha en annan uppfattning - jag vet inte.

Det går bra att röra sig på förmiddagarna, men oron infö oroligheter efter mörkret inbrott börjar synas redan efter lunch. Det är åtminstone känslan.

Nästa vecka kan utlänningsscenen mycket väl bara vara en skugga av sitt tidigare jag, även om jag erkänner att jag inte vet någonting om vad portugiserna gör avseende att lämna landet. Allt beror på om hotet om våld verkligen utvecklar sig. Och det är hoten som driver mycket av det som händer.

Jag tycker synd om en del av dem som tvingas resa eftersom det innebär att packa en väska på högst 10kg. Tänk bara - laptop, backup-disk, mp3-spelare, personliga papper, två par underkläderoch bara ett par sockor. Så du lämnar allt annat och undrar hur länge det kommer att ta tills du kommer tillbaka.

Not: Jag hade svårigheter att posta det här igår, när jag först skrev det.

Källa: http://wombathole.com/dili-gence/?p=245

06 - Spänningen i Timor kräver kyliga ADF-huvuden

ADF:s [Australia Defense Force] operation mot den avfällige majoren Reinado har än en gång ökat spänningarna på Dilis gator. Medan "öst-väst"-spänningarna har minskat avsevärt - ett vittnesmål om dessas relativt grunda rötter i det östtimoresiska samhället - har det senaste våldet skapat ytterligare 5.000 flyktingar i huvudstaden. Efter protester mot risfördelningen för två veckor sedan har de alltid närvarande spänningarna i Dili nu fokuserats både på ADF och den portugisiska närvaron i landet.

Operationen mot Reinado kommer i kölvattnet av en topp i motviljan mot ADF de senaste veckorna efter att två timoreser dödats i ett flyktingläger. Två faktorer ligger bakom denna motvilja. Den första handlar om varseblivning: på Dilis gator finns det en utbredd misstanke om att Australien har "intressen" utöver att skapa stabilitet, särskilt inom olja och gas. På liknande sätt misstänks den portugisiska närvaron ha intresse av stödja statens portugisiska band. Faktum att ADF inte ligger under FN:s "blåa hjälmar" ökar uppfattningen att nationella intressen spelar en roll och gör det svårare för ADF att etablera sin roll som en neutral spelare som försöker garantera stabilitet.

Den andra och mera påtagliga källan till motviljan handlar om den australiska kontigentens sammansättning. Medan de senaste händelserna visar att ADF:s närvaro är väsentlig, så blev UNMIT snabbt ett polisuppdrag efter ADF:s framgång med att kväsa fientligheterna mellan timoresiska säkerhetsstyrkor. ADF är inte utbildat för denna roll och tungt beväpnade soldater är illa lämpade för civilt polisarbete och patrullering på Dilis gator. I stället borde ADF sparas för allvarliga beväpnade incidenter och det slags aktioner som för närvarande pågår mot major Reinado.

Medan Reinado åtnjuter visst stöd bland grupper av ungdomar från väst, en del veteraner och medlemmar av säkerhetsstyrkorna, så är hans stöd och förmåga att utlösa "inbördeskrig" mycket överdriven av hans egen retorik. Mycket talande, inget av de större poppositionspartierna stöder Reinados uttalade mål att skjuta upp de kommande valen för att lösa den militära-politiska krisen och hålla en folkomröstning om konstitutionen.

Den största risken på mellanlång sikt för den politiska stabiliteten i Östtimor skulle ett långt uppskjutet eller utbrett ifrågasatt val vara. Alla tveksamheter angående genomförandet av valet av regeringen eller oppostitionspartier möste förebyggas genom systematisk och storskalig internationell övervakning. Nettoeffekten av de beväpnade gängens närvaro - om de lämnas utan kontroll - kommer att vara att motverka det i vissa regioner. Av detta skäl är aktionen mot Reinado nödvändig, och borde skett för länge sedan, om valen ska bli realistiska.

Otvivelaktigt så kommer bakslaget från en misslyckad eller utdragen operation att leda till en kraftig ökning av protester och kravaller i huvudstaden. Likaså skulle Reinado kunna bli en symbol för bredare missnöje. I ett scenario över det värsta fallet, så skulle Timor kunna uppleva en återgång till väpnat lågnivåmotstånd i bergen från en del missnöjda soldater, poliser och veteraner.

Den större risken för politisk stabilitet i Östtimor är ett val komprometterat av närvaron av väpnade grupper på landsbygden.

I detta sammanhang är det tvingande att DFAT är förnuftigt och nyktert i sin pågående utvärdering av hot och reserådgivning. Medan de respekterade personerna president Gusmão och premiärminister Ramos-Horta vidhåller att Reinado måste ställas inför rätta tillsammans med Rogerio Lobato, kommer den stora majoriteten av östtimoreser att hålla med dem.

Medan säkerhet måste vara det som kommer i första hand, så arbetar de flesta australierna i Dili och är välinformerade och försiktiga. Att snabbt evakuera alla dem som snart ska arbeta som valövervakare och fördröja dem som skulle anlända snart riskerar att spela dem i händerna, som har en mycket mörkare dagordning och riskerar att ytterligare förlänga den politiska krisen.

Källa: Michael Leach/Crikey

05 - Timor skakas när rebeller undkommer

Östtimor. Säkerhetsstyrkorna i Östtimor förberedde sig i går natt för upptrappning av våldet efter att australiska soldater dödade fyra timoresiska män i en förfuskad räd för att gripa rebelledaren Alfredo Reinado.

Efter att Reinado förödmjukade australiensarna tidigt igår, varnade utrikesminister Alexander Downer, som är i Indonesien, att soldaterna kommer att gripa rebellen död eller levande. "Varje ansträngning kommer att göras för att fånga honom levande, men jag tror att det bästa råd jag kan ge major Reinado är att ge upp. Han kan bara gömma sig i djungeln för en tid", sade han.

Förenta Nationerna beordrade igår polis i Östtimors provinsstäder till huvudstaden Dili för att förstärka de fler än 1.000 poliser som redan är stationerade där.

När skymningen föll igår kväll, samlades Reinados supporter igen över hela staden efter oroligheter tidigare på dagen. Människor ilskna över räden hade också skapat bråk i städerna Gleno och Ermera.

Rebelledaren förödmjukade soldaterna, när han och en del av häns män undkom från en bas på toppen av en kulle under en 90-minuters eldstrid. Australiska styrkor jagade föregående natt Reinado till fots i Östtimors vilda central berg.

Han flydde från basen i staden Same när dussintals soldater understödda av två Black Hawk-helikoptrar och tre bepansrade trupptransportfordon gick till anfall i mörkret tidigt igår.

Men den i Australien utbildade rebellen visste att de var på väg och hade skickat åtminstone sex telefonmeddelanden till journalister och diplomater. "Vi är på vår vakt för att möta varje slags attack", sade han kort före anfallet.

Reinado och ett okänt antal av hans män lyckades undkomma trots att australiensarna var tyngre beväpnade, hade fördel av utrustning för mörkerseende och hade omringat basen i sex dagar.

Gastao Salsinha, befälhavare för 700 soldater avskedade från Östtimors armé förra året, sade till Herald från en by i vilken han gömde sig igår att efter sin flykt han och hans män nu hade "vigt sina liv" åt att kämpa för Östtimors 1 miljon människors rättigheter.

""Hur kan australiensarna komma hit och skapa instabilitet", frågade han.

Salsinha sade att han flytt med två livvakter och sju ungdomar, när australienarna stormade basen under automateld, men sade inte hur. Han sade att han inte visste vad som hänt Reinado, men inte skulle bli förvånad om han hade sårats i den häftiga striden.

Rebelledarens flykt uppmuntrade hans anhängare, som ropade "Länge leve Reinado", när de springande slogs med FN-polis på Dilis gator.

Upploppsmakare slog sönder bilar och två regeringsbyggnader i Dili och Gleno, en liten stad i Östtimors kaffeodlande västliga berg, i vilka Reinado växte upp. Hans flykt kommer också att öka populariteten hos den tidigare chefen för Östtimors militärpolis, redan en hyllad hjälte i hela landet. Banderoller och plakat som utropar honom till hjälte sattes igår upp i många av Dilis förorter.

Howards regering, som befarar utbrett våld, kanske till och med inbördeskrig, flög in en 100 man stark kontingent SAS-trupp till Östtimor mindre än 24 timmar före anfallet, som hade godkänts av den timoresiska regeringen. Australien hade redan 800 soldater i landet tillsammans med 120 Nya Zeländare i vad som kallas International Security Force. Styrkans befälhavare, Mal Rerden, sade i Dili att soldaterna dödat de fyra timoresiska männen, därför att var beväpnade och "vare ett oförutsebart hot".

""Vi har honom inte", sade en sammanbiten befälhavare Rerden till journalister med syftning på Reinado.

"Vi fortsätter operationen för att gripa honom."

Rerden förnekade att operationen hade förfuskats, men vägrade att ge några detaljer.

"Varje operation är en serie av faser - den här operationen pågår och kommer att lyckas", sade han.

Rerden sade att hans trupper hade utrymt Reinados bas och gripit några fångar. Han ville inte säga hur många.

Sedan i tisdags har Reinado gjort narr av de australiska soldaterna nedgräva runt Same och sagt att han hade en bekväm säng och kunde titta på tv, medan desatt i bushen och blev myggbitna.

I telefonsamtal med Herald varnade Reinado upprepade gånger för att Östtimor skulle störtas i inbördeskrig, om de australiska trupperna anföll honom. Han sade i lördags till Timors riksåklagare, Longuinhos Monteiro, att han skulle ge upp på villkor att han skulle få ta hand om sin egen säkerhet i Dili medan han väntade på att vittna inför en särskilt sammankallad tribunal om sin roll i våldsuttbrottet förra året.

Regeringen Dili avvisade villkoret.

Eftrelyst för mord och uppror har Reinado varit på rymmen sedan han ledde en massflykt från Dilis huvudfängelse förra året.

Bara några timmar efter gårdagens anfall vädjade Östtimors president Xanana Gusmão i ett tv-sänt uttalande till nationen att "statens intressen är större än någon persons eller grupps".

Gusmão bad Rerden att utföra en operation för att gripa Reinado efter att han hade lett en räd mot en av polisens gränsposteringar i förr veckoslutet och tagit 25 kraftiga vapen och annan militär utrustning. Han lovade Reinado att om han och hans män gav upp "kommer staten att svara för deras värdighet".

"Men det finns ingen annan väg ... den enda vägen är att överlämna vapnen och ge upp."

Rerden vädjade också på nytt till Reinado att överlämna sina vapen och ge upp.

Han sade att om Reinado inte gav upp skulle ansvaret för konsekvenserna vara hans.

Downer förnekade misslyckandet att gripa Reinado och att den ökade oron på Dilis gator hotade planerna att hålla val av president nästa månad.

"Du kan inte ha en situation där premiärministern, presidenten och parlamentets talman har klart uttalade preferenser och en upprorisk tidigare officer kan storma polisstationer och ta vapen från dem, som de har gjort, och praktiskt taget bygga en beväpnad bas", sade Downer.

När han uttalade sig vid sin ankomst till Indonesien igår för att delta i ett toppmöte mot terrorism, sade Downer att Gusmõ och den timoresiske premiärministern José Ramos-Horta hade skrivit under en begäran att australiska trupper skulle gripa Reinado.

Källa: Lindsay Murdoch och Mark Forbes/Sydney Morning Herald

04 - Östtimoresisk rebelledare undkommer australiska trupper som dödar 4 anhängare

Sydney. Australiska trupper har stormat den östtimoresiske rebellens Alfredo Reinado fäste, dödade fyra av hans beväpnade män, men misslyckades med att fånga den förrymde ledaren, sade en australisk försvarstjänsteman idag.

"Jag kan bekräfta att den internationella säkerhetsstyrkan (International Security Force - ISF) i morse utförde operationer i Same, söder om Dili", sade en talesman för försvarsdepartementet till AFP.

Reinado, en tidigare armémajor som har anklagats för att ha bidragit till oroligheterna förra året som ledde till att omkring 37 människor har dödats och mer än 150.000 flytt från sina hem, har varit omringad i flera dagar av australiensiska trupper.

"Syftet med operationen var att fånga Alfredo Reinado och hans följeslagare. Tills nu har vi intge fångat honom, men operationerna kommer att fortsätta tills vi gjort det."

Även om inga medlemmar av ISF dödades eller sårades under anfallet så "sköts skott och fyra beväpnade timoresiska män dödades, när de visade sig vara ett direkt hot mot deltagande ISF-mäns liv", sade talesmannen.

Han sade att sökandet pågick med helikopterspaning, vägspärrar och fotpatruller.

Många av Reinados anhängare antas ha flytt från staden, sade Australian Broadcasting Corporation.

Under tiden har oroligheter brutit ut i huvudstaden Dili med skott ekande sedan tidig morgon, sade ABC. Utbildningsministeriets byggnad har angripits och fyra bilar bränts, tillade ABC.

Östtimors president Xanana Gusmão, som gav klartecken till ISF att gripa Reinado, skulle göra ett uttalande på söndagen, men den uppgiften är ännu obekräftad, rapporterade ABC.

Australiska och Förenta Nationernas säkerhetstjänstemän i Dili sade att de fruktade ett utbrott av omfattande våld om de australiska soldaterna dödade eller sårade rebelledaren.

Källa: AFP

03 - Östtimors stora, rika kompis i Beijing

Gatugangsters har ett favoritställe på Dilis strand. Precis bakom den befästa australiska ambassadens bostadskomplex, springer de för att gömma sig bakom ett högt staket runt en byggplats med en oändlig tillgång på stenar.

De flesta som kör längs stranden är för upptagan med att se upp för stenkastning mot dem för att lägga märke till ett bygge som breder ut sig med utsikt över Wetarsundets vatten.

Arkitektens planer på en skylt vid byggets framsida ser ut som ett luxuöst semesterhotell på Bali med kokospalmer, fontäner och trädgårdsgångar.

Men byggnaden som ska vara klar i september kommer att härbärgera Östtimors utrikesdepartement, en av landets mest imponerande byggnader och den första av tre som byggs som en del av Kinas "charmoffensiv".

Medan den kämpande regeringen i Dili har försökt att återhämta sig från våldsutbrotten förra året, som resulterade i dussintals döda och nästan 3.000 förstörda byggnader, har Kina strävat på med Dilis hittills största byggnadsprojekt.

Dili-baserade diplomater betraktar nyfiket hur landet med världens största befolkning anänder många miljoner dollar för att etablera ett ekonomiskt, diplomatiskt och strategiskt fotfäste i en av de minsta nationerna på Australiens dörrmatta.

De säger att Kina ser på Östtimor som källa för råmaterial och energiförsörjning och vill utveckla nära band med Dili som en del av en strategi för att utöka Beijigs inflytande i Sydostasien.

Diplomater säger att Kina också är angeläget om att använda nära förbindelser med Dili för att begränsa Taiwans ambitioner i regionen.

Utöver utrikesministeriet planerar Kina att bygga ett nytt presidentpalats och sin egen ambassad, allt övervakat av kinesiska ingenjörer och byggt av kinesiska och timoresiska arbetare.

Kina har uppvaktat Östtimors ledare med betalda resor till Kina, försiktigt skapat band till Östtimors armé och skänkt utrustning, tält och uniformer och liknande, och betalt för minst sex arméofficerares utbildning i Kina.

Medan Kina är en liten bidragsgivare jämfört med västländer som Australien, skickade det förra året 500 ton ris och 50 ton matolja till Dili vid ett tillfälle, när behovet var desperat.

Kina har också gått med på att bygga hus för Östtimors veteransoldater i Dilis utkanter.

Byggandet av ett presidentpalats på en gammal helikopterlandningsplats i central Dili är genant för Australien, som just har använt miljoner av dollar för att bygga ett lager på platsen för sina 800 soldate i landet.

Australien har fått en förfrågan om att flytta byggnaden några hundra meter för att ge plats för den som vinner presidentvalet den 9 april. Premiärminister José Ramos-Horta sade att marken tidigare hade avsatts för presidentens bostad.

Arbetet ska snart börja på en stor, ny kinesisk ambassad på en annan strandtomt. Byggnaden kommer att överglänsa de flesta andra diplomatiska representationerna i Östtimor med rum för mer än 150 anställda. Kina har också gett Östtimor en ambassadbyggnad i Beijing.

Den australiska akademikern Kate Reid-Smith har nämnt möjligheten att Östtimor till slut blir Kinas nyaste satellitstat i Sydostasien och konstaterat en "anmärkningsvärd filantropisk ändring" i Kinas engagemang i Sydostasien.

Reid, en kinesisk språkforskare, som har undersökt Kinas roll i Östtimor, sade att de två ländernas närmande allvarligt hotar de två sjöfartsmakternas Australiens och Indonesiens inflytande.

Australien, sade hon, har fortsatt att förutsätta status quo medan Kina "i det tysta byggt upp ett harmoniskt förhållande" i regionen.

Reid sade att Östtimor "är mer än medvetet om sin geografiska förhandlingsfördel".

Om Kina lyckas säkra kontroll över Östtimors sjövägar, öppnar sig en Pandoras ask med möjlighet att isolera Australiens och Indonesiens territoriella och militära tillgångar betraktade som strategiska hot mot Kinas intressen, sade Reid.

Men Ramos-Horta sade att trots betänkligheter hos västländer att Kina kommer att bli en världsmakt, ska man inte frukta Beijing.

"Jag kan inte se hur Kina kan betraktas som en rival", sade han. "Demografin kräver att kineserna skapar arbeten för miljoner som kommer ut till arbetsmarknaden varje år. Det betyder att fortsätta expandera ekonomin och att expandera ekonomin betyder stabilitet i världen ... Kina behöver stabilitet i regionen och världen för sin egen ekonomiska expansion."

Kinas ambassadör i Dili, Su Jian, gick med på att bli intervjuda för den här artikeln, men var tvungen att lämna landet innan ett möte kom till stånd.

En tjänsteman på ambassaden sade att Kina vill uppmuntra kinesiska bolag att investera i Östtimor.

"Kinesiska bolag känner inte till Östtimor", sade tjänstemannen. "Möjligheterna är goda här, men inte infrastrukturen."

PetroChina, ett av Kinas största statsägda energibolag, har finasierat en seismisk olje- och gasstudie över hela Östtimor.

Tjänstemannen sade att Kina hade koncentrerat sig på byggnader i sin hjälp till Östtimor "därför att det är det vi är bra på".

Kina var snabba med att uppvakta Dili och blev det första landet att upprätta diplomatiska förbindelser dagen efter att Östtimor formellt blev självständigt 2002.

Men den kommunistiska jätten har agerat med samma fart för att utöka sina politiska, ekonomiska och säkerhetsband över hela världen, inklusive små afrikanska och Stillahavsländer, och ändrat den internationella maktbalansen, säger experter.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age

03 - Elitförband skickat till Östtimor

Dili. Den federala regeringen har i hemlighet skickat en kontingent SAS-soldater till Östtimor under den ökade rädslan att våldet åter kommer att bryta ut i landet och kanske särskilt riktas mot australier.

Fyra av den australiska försvarsmaktens plan har landat i Dili med 100 soldater, skickades dit efter ett möte i Canberra den här veckan med regeringens nationella säkerhetskommitté.

Ankomsten av de extra soldaterna, som kommer att förstärka de 800 australiska och 120 nyazeeländska soldater som redan finns här, inträffade samtidgt som regeringen höjde sin säkerhetsvarning för australier i Östtimor till nivå fem - den högsta.

Australiska och Förenta Nationernas säkerhetstjänstemän i Dili fruktar att utbrett våld, till och med inbördeskrig, skulle kunna bryta ut om australiska soldater dödar eller sårar rebelledaren Alfredo Reinado, som är omringad med nästan 150 beväpnade män i en stad i landets central berg.

Reinado, som har blivit en hyllad hjälte i Östtimor, sade igår till The Age att om något händer honom "kommer tusentals människor att reageras".

Han sade att han nu för befäl över 700 upproriska soldater, vilkas avskedande förra året utlöste ett våldsamt uppror som resulterade i dussintals döda och tvingade 100.000 från sina hem.

Han sade att flera hundra av hans unga anhängare i Östtimor också väntade på order.

"Människor kommer att börja döda varandra om något händer mig", sade Reinado på telefon från staden Same, som är omringad av australiska soldater. "Det kommer att bli inbördeskrig."

Den i Australien utbildade Reinado, tidigare chef för Östtimors militärpolis, sade att hans anhängare är redo att kämpa på grund av "det jag kämpar för". Reinado, efterlyst för mord och uppror, hävdar att regeringen i Dili är korrumperade och att närvaron av australiska och nyzeeländska trupper är en olaglig invasion.

Ett försök av Östtimors ledare att övertala Reinado att ge upp misslyckades igår, när australiska soldater vägrade att låta riksåklagaren Longuinhos Monteiro komma in i Same.

Monteiro ringde Reinado från en vägspärr i staden utkant och sade att han ville träffa honom för att förmedla ett budskap att ge upp även om han inte hade fullmakt att förhandla om en uppgörelse.

"Jag ville inte tala med en budbärare, jag ville tala med riksåklagaren", sade Reinado. Monteiro återvände till Same igår kväll och träffade Reinado. "Han (Monteiro) återvänder nu till Dili för att tala medledarna där om det vi talada om", sade Reinado.

Brigadör Mal Rerden, befälhavaren för de australiska trupperna i Östtimor, vägrade sent igår att kommentera SAS-soldaternas ankomst till Dili.

Brigadör Rerden upprepade sitt krav att Reinado överlämnar sina vapen och sig själv till Östtimors rättsväsende. Han sade att hans soldater "stöder Östtimors regering på alla möjliga sätt för att finna en fredlig lösning".

Brigadör Rerden beskrev höjningen av Australiens säkerhetsvarning till högsta nivån som en "försiktighetsåtgärd".

"Vi skulle vilja lösa situationen fredligt", sade han. "Men dessa åtgärder finns för att råda australiska medborgare beträffande läget så att de kan göra sina egna bedömningar av vad de ska göra."

Brigadör Rerden sade att varningen var berättigad på grund av Reinados handlingar, han hade avbrutit förhandlingar med regeringen och lett räder mot gränsposteringar förra veckoslutet och tagit 25 kraftfulla vapen.

Många företag och ideella organisation i Östtimor har en policy att evakuera sin personal vid en nivå fem-varning. Förra gången en sådan utfärdades var under förra årets oroligheter.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age, http://www.theage.com.au/news/national/elite-troops-rushed-to-east-timor/2007/03/02/1172338882541.html

02 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Lu-Olo och Ramos-Horta fortsätter arbeta

Appellationsdomstolens ordförande, Claudio Ximenes, har meddelat att han beslutat att kandidaterna i presidentvalet, till exempel premiärminister Ramos-Horta och parlamentets talman Francisco Guterres, kan fortsätta att verka i sina nuvarande ämbeten under valprocessen. Ximenes sade att beslutet grundades på dekretlag och konstaterade att arbetet inte kan stoppas. (STL)

...

Appellationsdomstolen tillkännager ordningen mellan namnen

Turordningen mellan namnen på valsedeln för presidentvalet lottades i torsdags eftermiddag i appellationsdomstolen med följande resultat:

 1. Francisco Guterres Lu-Olo
 2. Avelino Coelho
 3. Francisco Xavier do Amaral
 4. Manuel Tilman
 5. Lucia Lobato
 6. José Ramos-Horta
 7. João Carrascalão
 8. Fernando de Araujo Lasama
... (RTL)

...

Källor:

Källa: UNMIT Media Monitoring

Februari

28 - Australien ratifierar Timorsjöfördraget

Australiens federala parlament godkände en lag som banar väg för utveckling av fasfältet Greater Sunrise i Timorsjön.

Östtimors parlament ratifierade en överenskommelse om att dela inkomsterna mellan Australien och Östtimor förra veckan.

Australiens minister för naturresurser, Ian Macfarlane, säger att lagen grundar sig på ömsesidig vänskap och framgången med fältet Bayu-Undan.

Källa: ABC Radio Australia

28 - Australiens regering varnar för våld

Jakarta. Australiens regering varnar för att en begravningsprocession i Dili idag skulle kunna utlösa våld riktat mot australiska intressen.

Hundratals sörjande begärde i måndags att de australiska trupperna kallas hem och överlämnade ett brev till den australiska ambassaden.

Sorgen och begravningen gäller två timoresiska ungdomar skjutna till döds av australiska soldater i fredags den 23 februari.

Källa: AAP

28 - Om förrymde majoren Reinado

Dili och Sydney. I måndags den 26 februari beordrade president Gusmão de internationella styrkorna att gripa den förrymde majoren Alfredo Reinado, som tidigare var chef för militärpolisen och rymde ur ett fängelse i Dili i somras.

Gusmãos order kom efter att Reinado och hans beväpnade milis anfallit en polisstation i Maliana-distriktet nära gränsen till Västtimor och stulit automatvapen, ammunition och uniformer.

Reinado, som nu är omringad i Same 50 km söder om Dili av 300 australiska soldater med helikopterstöd, förnekar anfallet mot polisstationen och säger att han inte stal vapnen utan bad att få dem och fick dem. Han säger i intervjuer att han kommer att försvara sig med vapen i hand och hellre dö än att låta sig gripas.

Australiens befälhavare i Östtimor har uppmanat Reinado att ge upp och sagt att en operation för att fånga honom nu satts igång. Premiärminister Ramos-Horta har sagt att dialogen med Reinado nu är avslutad.

Indonesien har stängt tre gränsövergångar för att hindra Reinado från att fly ut ur Östtimor.

Australien och Storbritannien har uppmanat sina medborgare att inte resa till Same.

Källa: AAP och AFP

26 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

I morse omkring klockan 8 observerade en UNPol-patrull två män i hamnen, som försökte stjäla träpallar. Männen greps och placerades i polisfordonet. Poliserna upptäcket då att en grupp av 50 upprörda människor kom emot dem. Gruppen beordrades stanna, men de fortsatte mot poliserna. UNPol sköt tre varningsskott i luften. Varningsskotten hade ingen verkan på gruppen som nu hade börjat kasta sten mot poliserna. När de körde iväg från mobben, träffades deras fordon av flera stenar.

De i lördags i en incident vid flyktinglägret vid flygplatsen omkomna männens familjer har tagit kvarlevorna till Baucau och Viqueque för att begrava dem. Innan dess drog en demonstration genom en del av stadens huvudgator. UNPol stod för säkerheten och inga incidenter rapporterades.

Igår orsakade ett elfel en brand i en restaurang i området Bairro Pite (i Dili).

Två FN-fordon skadades av slangbellor i Matadoro (i Dili) och ett i närheten av Dili hotell av stenkastning. De misstänkta sprang sin väg, när polisen kom.

Under natten förekom stenkastning i ett rislager i Bebora (Dili) och slagsmål i Kampang Baru (Dili). När polisen kom skingrades människorna.

Källa: UNPOL

26 - 11.000 Fretilin-anhängare i valmöte i Oecussi

Dili. Fretilin höll den 24 februari ett massmöte inför valet i enklaven Oecussi-Ambeno i den västra delen av Timorön. I massmötet deltog omkring 11.000 Fretilin-anhängare som ropade "Viva Fretilin! Viva Lu'Olo! Viva Alkatiri!", när Fretilin-delegationen anlände. Enklavens invånartal är knappt 60.000.

Mötet överträffade mötet i Baucau den 27 januari som Östtimors största offenliga möte efter att Fretilin-anhängare höll en motdemonstration mot kuppmakare i Dili i juni förra året.

Mötet var det första efter att partiets ordförande och till politiker omvanldade gerillakämpe Francisco "Lu'Olo" Guterres tillkännagav att han kaniderar i presidentvalet i april.

...

Lu'Olo, som tillbringade självständighetskampens alla 24 år i bergen och vars kampanjslogan är "Jag kommer att vara allas president och president för alla", sade att "som president kommer jag att outtröttligt arbeta för att stärka landets politiska oc ekonomiska självständighet. För att göra detta måste vi stärka landets instutitioner, särskilt rättsväsendets samt också fokusera på ekonomisk utveckling på gräsrotsnivå så att vårt folk kan befrias från den djupaste fattigdomen". ...

Lu'Olo önskade alla de andra kandidaterna lycka till och var övertygad om att presidentvalen skulle bli fredliga trots det senaste våldsutbrottet, som medförde två timoresers död genom att de sköts av australiska soldater. ...

En engelsk översättning av Lu'Olos tillkännagivande av sin kandidatur och en kort biografi finns på www.timortruth.com.

Källa: www.timortruth.com/press/FRETILIN_Oecussi_Rally_260207.pdf

26 - Timorvalet kan svärtas av våld

Ökande våld i Östtimor, innefattande de dödliga skotten mot två timoreser av australisk fredsbevarande trupp, skulle kunna undergräva planeran för fria och rättvisa presidentval om fem veckor, varnar diplomater.

I det senaste våldsutbrottet dödades två timoreser och en sårades, när australiska trupper på patrull nära Dilis flygplats öppnade eld efter att ha blivit attackerade av bråkmakare med stålpilar.

Incidenten, en motgång i ansträngningarna för att upprätta ordningen i den av månaders gängvåld, mordbränder och kriminell laglöshet drabbade huvudstaden, utreds av det australiska försvaret, FN och östtimoresiska myndigheter.

Den föranlät utrikesminister Alexander Downer att beskriva säkerhetsläget i Dili som "inte bra".

Registreringen av väljare för presidentvalet den 9 april är ofullständig, delvis på grund av de stora befolkningsrörelserna ut från huvudstaden orsakade av våldet, sade igår en högre västdiplomat stationerad i Dili.

"Säkerheten utanför Dili är i allmänhet OK, men i huvudstaden är det annorlunda - det är ett allvarligt problem och en åttondel av befolkningen lever här", sade säkerhetsanalytikern.

Den interimistiske premiärministern José Ramos-Horta bekäftade igår att han kommer att kandidera i presidentvalet, som The Australian förutspådde.

Om han blir vald, lovade Ramos-Horta att ägna sig åt att återställa den nationella enheten.

Ramos-Horta, som delade Nobels fredspris för sitt icke-våldsmotstånd mot den indonesiska regimen, sade i sitt tal att han hade gått igenom "veckor av eftertanke och tvekan" innan han bestämde sig för att söka posten under den värsta krisen sedan landet bröt sig loss från Jakarta 1999.

"Vi lade ner vapnen efter kampen mot ockupationen, men nu gäller vår kamp vår framtid" sade han i sitt tal på det lokala språket Tetum.

"I den här nya kampen är det varje timores ansvar att tjäna sitt land. Därför ställer jag upp för fullgöra min skyldighet mot mitt land."

President Xanana Gusmão ställer inte upp i valet och kommer att avgå, när hans period tar slut, ett drag som förväntas jämna vägen för honom att bli parlamentsledamot i parlamentsvalen senare i år.

Fyra andra kandidater har bekräftat att de ställer upp i presidentvalet.

Källa: Mark Dodd/The Australian

22 - Ramos-Horta säger sig kandidera i presidentvalet

Singapore. José Ramos-Horta, Nobelfredspristagaren som blev Östtimors premiärminister förra året, sade i torsdags att han kommer att ställa upp i presidentvalet, som ska hållas i april, rapporterar Al Jazeera English.

"Efter lång tvekan har jag bestämt mig för att ställa upp i presidentvalet", sade Ramos-Horta till den Qatar-baserade stationen i en intervju.

"Jag kommer att tillkänna ge det inom kort. Många människor har kommit till mig, barfota, ilitterata från hela landet, en del har till och med börjat samla in underskrifter utan min vetskap", tillade premiärministern.

President Xanana Gusmão sade tidigare den här månaden att det lilla landet i den asiatiska delen av Stilla havet kommer att välja en ny ledare den 9 april i ett försök att hela motsättningarna och skapa politisk stabilitet efter förra årets kaos och våld.

...

"Jag har rådgjort med min president, Xanana Gusmão, och med biskoparna och jag har beslutat att godta bördan", sade Ramos-Horta enligt en utskrift av hans intervju tillhandahållen av Al Jazeera English.

"Men om folket i sin sekelgamla visdom beslutar sig för att rösta på någon annan, just nu finns det gott om kandidater ... om folket i sin sekelgamla visdom beslutar sig för att rösta på någon av de andra kommer jag förmodligen att vara den enda kandidaten för ett jobb i världen som kommer att fira en valförlust", tillade han.

...

Källa: Reuters

22 - Säkerhetsrådet förlänger FN-uppdraget 1 år, utökar polisstyrkan

Säkerhetsrådet förlängde idag Förenta Nationernas uppdrag i det fattiga Östtimor med ytterligare ett år till februari 2008 och utökar polisstyrkan med högst 140 poliser för att bidra till att hindra det ökade våldet när det lilla landet förbereder sig för årets val.

De 15 medlemmarna röstade enhälligt för att förlänga mandatet för Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT), som går ut på söndag, liksom för ytterligare en polisenhet (Formed Police Unit - FPU) bestående av tung beväpnade poliser. Generalsekreterare Ban Ki-moon hade begärt bägge åtgärderna, som också stöds av timoresiska ledare.

Resolutionen uttrycker rådets oro över det fortfarande bräckliga och ömtåliga läget avseende säkerhet, politik, sociala och humanitära frågor i Östtimor och välkomnar "begynnande ansträngningar i säkerhetssektorn".

Polisenheten, som ska bestå av högst 140 poliser, syftar till att komplettera den nuvarande styrkan "särskilt under perioden före och efter valen".

Rådet uttryckte också sitt fulla stöd för de internationella säkerhetsstyrkorna i Östtimor och vädjade också till regeringen att fortsätta arbeta med UNMIT på en omfattande genomgång av säkerhetssektorn.

I onsdags vädjade generalsekreterarens särskilde utsände Atul Khare, som är chef för UNMIT, till befolkningen att fullt ut stödja FN:s och den lokala polisens liksom de internationella säkerhetsstyrkornas säkerhetsansträngningar i deras arbete att stoppa det senaste våldsutbrottet, särskilt i huvudstaden Dili.

Den första omgången av de timoresiska presidentvalen ska genomföras den 9 april och parlamentsvalen senare. De kommer att bli de första valen i det lilla landet efter det att det blivit självständigt från Indonesien 2002.

Rådet skapade UNMIT i augusti 2006 för att hjälpa till att återställa ordningen efter dödliga strider, som tillskrevs motsättningar mellan de östra och västra delarna som bröt ut i april och maj och orsakade minst 37 personers död och tvingade omkring 155.000 andra - eller 15 % av befolkningen - att fly från sina hem.

Källa: UN New Service

22 - 148 gripna för våldsdåd i Timor

FN-polis har gripit 148 personer för misstänkt delaktighet i återuppblossande gatuvåld i den östtimoresiska huvudstaden, sade FN:s utsände i det drabbade landet idag.

"De senaste tre dagarna har polisen gripit 148 personer, alla i samband med säkerhetsläget i Dili", sade Atul Khare.

Sju utländska FN-poliser skadades igår i nytt våld på Dilis gator.

Polisen har ökat patrulleringen för att höja säkerheten efter den färska ökningen av våldet, sade Khare.

"Jag tror att ... folket i Östtimor kommer att avhålla sig från (våld), kommer att begrunda läget och komma till slutsatsen att attackera Förenta Nationerna, som är här för att återställa lugn och ro i deras land, inte är något som kan hyllas, det är något som måste fördömas", sade han.

Khare varnade för tuffa aktioner mot dem inblandade i det senaste gatuvåldet som drabbat Dili efter de stora oroligheterna i april och maj förra året, som resulterade i 37 döda.

Gatuvåldet, huvudsakligen mellan medlemmar av rivaliserande kampsportgäng, har drabbat Dili de senaste två veckorna.

Australien varnade igår sina medborgare för att resa till Östtimor på grund av det "känsliga säkerhetsläget".

"Läget skulle kunna försämras ytterligare utan föregående varning och australier skulle kunna fångas i våld riktat mot andra", sade utrikes- och utrikeshandelsdepartementet.

"Det finns också en ökande sannolikhet att australier och australiska intressen kan bli mål."

...

Källa: Agence France-Presse

18 - FN-polisen i Östtimor söker 5 förrymda interner

Dili. FN-polisen söker 5 fångar som rymde ur fängelse i Östtimor, sade en talsman på söndagen och underströk säkerhetsproblemen inför förberedelserna för val efter politisk oro och våld senaste året.

Lördagens rymning var den andra från Becorafängelset i huvudstaden Dili efter oroligheterna i maj, som lämnade minst 33 döda och ledde till premiärministerns avgång.

En fångvaktare sade strax efter rymningen att upp till 40 interner rymt.

FN:s taleskvinna Alison Cooper sade att den redovisningen inte stämde och att bara sex personer rymt och att en av dem greps inom kort efter rymningen.

Det är oklart varför fångvaktaren uppgav ett större antal.

Cooper sade att polisen söker männen, av vilka fyra var häktade för mordbrand medan den femte avtjänade ett fängelsestraff för stöld, och har satt upp vägspärrar i staden.

...

I september rymde 57 interner från Becorafängelset, bland dem den deserterade militärledaren Alfredo Reinado som beskylls för en del av det värsta våldet i maj. Han och de flesta av de andra förrymda fångarna är fortfarande fria, sade Cooper.

...

Källa: AP

17 - 40 fångar flyr ur fängelse i Östtimor

Dili, Östtimor. Omkring 40 fångar rymde från ett fängelse i Östtimor på lördagen, sade tjänstemän, som påspädning på säkerhetsproblemen i det lilla landet som förbereder sig för val efter politisk oro och våld senaste året.

Bland dem som tog sig ut ur fängelset i huvudstaden Dili var personer arresterade under oron i maj, vid vilken minst 30 personer dödades och som ledde till premiärministerns avgång, sade fångvaktaren Januario de Oliveira.

Han sade att en del av de andra rymlingarna greps nyligen för inblandning i gängkrig med dödade, som en FN-ledd fredsbevarande styrka utsänd efter förra årets våld kämpar för att kväsa.

De Oliveira sade att polisen jagar omkring 40 rymlingar.

Justitieminister Domingos Samento bekräftade rymningen, men kunde inte säga hur många interner som rymt eller hur de rymde.

Källa: Associated Press

09 - Protester i Dili efter att undersökningen mot Alkatiri lagts ner

Mark Colvin: De politiska spänningarna i Östtimor ökar igen i efterdyningarnan av beslutet att lägga ner förundersökningen mot förre permiärministern Mari Alkatiri.

Det har varit högljudda demonstrationer i huvudstaden med demonstranter som krävt avlägsnandet av åklagarna som lade ner fallet.

Hundratals människor har kommit till Dili de senaste dagarna och fler väntas nästa vecka.

Och som Anne Barker rapporterar, kommer det politiska klimatet bara att bli hetare inför presidentvalet i april.

Anne Barker: För två nätter sedan rullade omkring 50 lastbilar med demonstranter in i Östtimors huvudstad Dili från staden Liquica i väster.

Förenta Nationernas polis satte upp vägspärrar och beslagtog ett litet antal knivar och huggvapen innan de lät konvojen fortsätta.

Mellan 400 och 1.400 människor genomförde en demonstration i huvudstaden och tågade till presidentpalatset för att överlämna en petition till Östtimors prsident Xanana Gusmão.

Nino Pereira: Vi avvisar närvaron av den internationelle riksåklagaran som informerade Mari Alkatiri att han är friad från alla misstankar.

Anne Barker: Organisatören Nino Pereira säger att petitionen kräver att presidenten avskedar eller avlägsnar de internationella åklagarna vid Dilis domstol.

Han säger att demonstranterna är arga på deras beslut att lägga ned en brottmålsundersökning mot förre premiärministern Mari Alkatiri innan rättegången mot hans förre inrikesminister Rogerio Lobato är avslutad.

Nino Pereira: Ja, eftersom det är orättvist, du vet. Eftersom hela processen mot Rogerio Lobato inte är avslutad än.

Anne Barker: Men åklagarna säger att det inte finns tillräckliga bevis mot Mari Alkatiri.

Nino Pereira: Ja, men det är riksåklagarens ansvar att finna fler bevis.

Anne Barker: Du menar att de ska leta efter fler bevis

Nino Pereira: Ja, ja.

Anne Barker: Du överlämnade ett brev eller en petition till presidenten, Xanana Gusmão, vad bad du honom om?

Nino Pereira: Ja, vi bad honom om att använda sin makt som statens överhuvud för att förklara de internationella åklagarna som icke önskvärda eftersom de inte har förtroende för att lösa detta problem.

Anne Barker: Så ni vill att presidenten ska förklara åklagarna för icke önskvärda?

Nino Pereira: Ja, ja. Avlägsna dem, avlägsna dem från Timor.

Anne Barker: Åklagarna tillkännagav sitt beslut tidigare i veckan med hänvisning till brist på konkreta bevis som grund för åtal.

Mari Alkatiri hade anklagats för att sätta upp en hemlig dödsskvadron för att skrämma eller till och med döda sina politiska motståndare vid kulmen för den politiska krisen i Östtimor i maj föregående år.

Rogerio Lobato står fortfarande inför rätta för sin påstådda inblandning, men Mari Alkatiri sade tidigare i veckan till ABC att han fått upprättelse.

Mari Alkatiri: Bara (ohörbart) bevis, om det inte finns några bevis, så finns inget ... ingenting att åtala.

Anne Barker: Men åklagarnas beslut har skapat motvilja bland många vanliga timoreser. De flesta av gårdagens demonstranter har sedan dess åkt hem till Liquica.

Men Nino Pereira säger att många fler förbereder sig för att ta deras plats i början av nästa vecka.

Nino Pereira: Vi har en plan för måndag. Vi kommer att organisera fler människor från andra distrikt. Vi väntar oss omkring 10.000 eller 15.000.

Anne Barker: Förenta Nationernas polis är inte bekymrad över den uppenbart ökade politiska spänningen i Dili.

Ytterligare 300 FN-poliser ska komma till Östtimor före presidentvalet i april för att komplettera de 1.300 poliser som redan finns i Dili.

FN:s polischef Rodolfo Tor säger att demonstrationerna den här veckan inte är värre än det polisen tagit hand om de senaste månaderna.

Rodolfo Tor: Säkerhetsförhållandena i Dili, det är normalt medisolerade incidenter, som orsakas av begränsade grupper av män och en del av dessa kastar sten, men de tar inte överhanden. Polisen svarar omedelbart.

Mark Colvin: Förenta Nationernas polischef i Dili, Rodolfo Tor, talade med Anne Barker.

Källa: Anne Barker/Australian Broadcasting Corporation (utskrift)

07 - CMATS-avtalet i Australiens parlament

Mer än ett år efter att det skrivits under överlämnade den australiska regeringen avtalet om vissa marina arrangemang i Timorsjön (Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea - CMATS) till parlamentet för ratificering. Det australiska parlamentets permanenta gemensamma utskott för avtal har börjat remissbehandlingen och bett om utlåtanden före den 16 mars 2007.

Avtalstexten med analys och kommentarer finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATSindex.htm. Australian National Interests analysis (parlamentets) finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATSNIA.htm. Den har tagits från parlamentsutskottet webbplats http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/6_7_february2007/tor.htm

Källa: Charlie Scheiner, La'o Hamutuk

06 - Alkatiri friad från anklagelser om timoresisk dödsskvadron

Darwin. Åklagare har friat Östtimors förre premiärminister Mari Alkatiri från anklagelser att han var inblandad i att beväpna en dödsskvadron för att döda politiska rivaler, vilket öppnar vägen för honom att göra en politisk comeback vid valen i år.

Östtimors riksåklagare, Longuinhos Monteiro, meddelade The Age från Sydney igår kväll att åklagarna har beslutat att lägga ner utredningen av anklagelserna på grund av brist på bevis.

Alkatiri sade till journalister i Dili att beslutet bekräftade hans ståndpunkt att "rättvisan kommer att segra", om han kom överens om att samarbeta i utredningen, som anbefalldes av en oberoende utredning av Förenta Nationerna.

Alkatiri förklarade att han, som generalsekreterare i det regerande Fretilin-partiet, skulle spela en nyckelroll i president- och parlamentsvalen, som ska hållas inom de närmaste månaderna.

"Detta är en seger för Fretilin-partiet och för alla östtimoreser", sade Alkatiri, när han hälsades av omkring 50 jublande partifunktionärer och anhängare.

Fretilins högsta ledning, inklusive Alkatiri, kommer snart att sammanträda för att besluta huruvida han ska ställa upp i något i av valen.

Igår sade han att han var tillfreds med att förbli Fretilins generalsekreterare, partiets mäktigaste post.

Fretilin har redan hållit kampanjmöten i landets näst största stad, Baucau, och har utsett kampanjledare i hela landet.

Monteiro, som är i Sydney för att närvara i utfrågningen om en av de fem Balibo-journalisterna 1975, sade att trots att Alkatiri verkligen friats från att ha begått något fel, så kunde utredningen återupptas om ny bevisning framkommer.

Alkatiri, som tvingades avgå i juni förra året på grund av anklagelserna om dödsskvadronen, har upprepade gånger hävdat att de var del av en konspiration för att avlägsna honom från makten.

FN-utredningen av våldet i Östtimor i april och maj förra året lade fram sin rapport i oktober och hade inte funnit några bevis som kunde leda till att Alkatiri åtalades för olaglig spridning eller användning av vapen.

men utredningen sade att det fanns "en misstanke" om att han visste att civila hade beväpnats av förre inrikesministern Rogerio Lobato, som nu står inför rätta för vapenbrott i Dili.

Lobatos advokater säger att han fördelade vapen till en grupp av tidigare gerillakämpar för att hjälpa polisen att upprätthålla lag och ordning.

Källa: Lindsay Murdoch/The Age http://www.theage.com.au/news/world/alkatiri-cleared-of-timor-assassin-squad-claims/2007/02/05/1170524024167.html#

03 - Norsk uppsats om auktoritära frestelser i Östtimor

I tidskriften Asian Survey, vol. XLVI, no. 4, July/August 2006, finns en uppsats av norrmannen Sven Gunnar Simonsen. Uppsatsen är på engelska och dess rubrik The Authoritarian Temptation in East Timor - Nationbuilding and the Need for Inclusive Governance.

Skicka ett ebrev till författaren, sven_g@prio.no, om Du vill ha en kopia av hela rapporten. Nedan följer en sammanfattning på engelska.

Abstract

Three political arenas in East Timor are examined regarding the goal of consolidating peace: governance under Fretilin leadership, the issue of official languages, and the security sector. The article finds that inclusiveness, transparency, and efforts to minimize conflict are lacking in current policies and political processes.

Keywords: East Timor, nationbuilding, peacebuilding, security sector reform, military intervention

In contrast with cases such as Kosovo or Afghanistan, the absence of deep, pervasive ethnic divisions in post-1999 East Timor might suggest that statebuilding in that country would be relatively straightforward. However, while its population is still traumatized and wary about political disagreement after the civil war that followed the end of Portuguese colonial rule in 1975, and the subsequent Indonesian occupation that ended only in 1999, East Timor is experiencing increasing tension along a number of fault lines. Calls for renewed dedication to “national unity” are being disregarded by the Fretilin government. As the United Nations scales down its operations there, the case of East Timor highlights the limited leverage available to international efforts at promoting inclusive governance.

This article starts from the assumption that nationbuilding—understood as (re)building a sense of community within a polity—can contribute toward peacebuilding in a post-conflict situation. The focus here is not on the indisputable progress in reconstruction made in many areas thanks to international and local efforts. Rather, from a nation-building perspective, the article surveys a number of issues that remain divisive in East Timorese politics. Policy choices and political processes are examined for their contribution to the goal of consolidating peace.

The formal institutions of democracy are now in place in East Timor. Democracy provides opportunities for nonviolent conflict management; conversely, policies of inclusion and compromise may contribute to the rooting of democracy in a country. This article, however, will argue that a rules-based political order is still largely lacking in East Timor. The government’s readiness to impose controversial policies serves to perpetuate this situation—arguably reinforcing existing social divisions. This is the situation in the wake of the May 2004 transfer of competences from UNMISET (the U.N. Mission of Support in East Timor) to the Timorese authorities and the May 2005 transformation of UNMISET into UNOTIL (the U.N. Office in Timor-Leste). At this point the U.N. is left in East Timor with only a few dozen advisers and (contrary to the recommendation of Secretary-General Kofi Annan) no security backup force, plus a mandate limited to supporting the capacity development of critical state institutions.

The article opens with an introductory section outlining key dimensions of the deep societal transformation that took place during the 1975–99 Indonesian occupation. A subsequent section develops a broader argument about the Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, Revolutionary Front for an Independent East Timor) government’s way of conducting politics, arguing that there is a pattern of confrontational and self-preservatory governmental behavior that is detrimental to the adoption of democratic principles within the polity. Against this backdrop, the article addresses an issue that many observers have feared could ignite unrest in East Timor—the choice of Tetum and Portuguese (and not Bahasa Indonesia) as official languages. The study then addresses the most acute questions for internal security in East Timor: the tense relationship between the army and police and the challenge posed by disgruntled veterans of the resistance.

 1. This article was finalized in spring 2005 (field interviews were conducted early 2004) and covers developments up until that time. One year on, violence and political struggle have brought East Timor back in the international news headlines. What triggered a destructive chain of events was the government’s dismissal, in March 2006, of some 600 of the army’s 1,400 troops. The soldiers had been on strike over work conditions and claimed they were discriminated against because they came from the west of the country. In April a demonstration turned into violent clashes involving the former soldiers and splintering military and police forces. Over the following weeks, the crisis escalated into large-scale riots, with mobs burning and looting in Dili and elsewhere. By late June, it was reported that 150,000 people had fled their homes and more than 30 had been killed. International military troops (the majority from Australia) arrived in May, at the request of the government, and the situation appeared to be slowly calming. On May 31, President Xanana Gusmão declared a state of emergency and took control over army and police forces. On June 26, Prime Minister Mari Alkatiri stepped down, amid claims that he knew Minister of Internal Administration Rogério Lobato had distributed weapons to civilians (Lobato had resigned on June 1 and was later placed under house arrest). On July 10, Nobel Prize laureate José Ramos Horta—who had resigned as foreign minister on June 25—was sworn in as East Timor’s new prime minister. Although these developments may be traced back to one event, they cannot be understood outside the broader context of confrontational governance and flawed security sector reform examined in this article.
 2. While nationbuilding is here seen as relating directly to citizens’ identity, statebuilding encompasses activities such as the building of political institutions, strengthening of civil society, and holding of elections.

02 - President Gusmão har bestämt den 9 april för presidentvalet

Dili. Första omgången av presidentvalet i Östtimor kommer att äga rum den 9 april tillkännagav president Gusmõ idag.

Datumet tillkännagavs efter ett möte med representanter för de politiska partierna i Östtimor. Vid mötet var också representanter för de två katolska biskopsdömena, Dilis muslimer, statsrådet, valkommissionen och andra statliga organ närvarande.

...

Källa: Lusa

Januari

26 - Fakta om de gemensamma oljefälten

Den här länken http://www.timorseada.org/PDF%20files/070109%20Fact%20Sheet%20for%20Audit.pdf går till ett faktablad, frågor och svar, om det gemensamma oljeutvecklingsområdet (Joint Petroleum Development Area).

25 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Presidentval planerade i maj

Presidentens kontor har i ett meddelande sagt att det enligt presidentens uppfattning bör hållas presidentval före den 20 maj, så att den nyvalde presidenten kan installeras den 20 maj. Parlamentsvalen borde äga rum mellan den 20 maj och 15 september, så att de nyvalda parlamentsledamöterna kan börja sin mandatperiod den 15 september.(Diario Nacional)

...

Källa: UNMIT Public Information Office

24 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

I Dili förblir läget allmänt spänt men under kontroll med sporadiska konfrontationer mellan gäng av bråkstakar i Hudilaran och Bairro Pite.

Måndagen den 22 januari omkring kl 19:30 utspelade sig en konflikt mellan två grupper av unga män nära helikopterflygplatsen i Dili. Tre manliga timoreser sårades och en dödades under konfrontationen. Den australiska armén tog dem till Dilis sjukhus. Kroppen är i bårhuset i väntan på obduktion och UNPol utreder fallet.

Måndagen den 22 januari omkring kl 21:30 anföll en grupp okända några hus i området Hudilaran-Fatuhada i Dili med stenkastning. Efter det grep anfallarna en man och släpade honom till ett ödsligt område. Polisen begav sig till brottsplatsen och fann offret med allvarliga skärsår på huvudet och toghonom omedelbart till Dilis sjukhus. Trots det dog offret på vägen till sjukhuset. Utredning pågår.

Polisens vägspärrar: UNPol planerar att inom en nära framtid börja trafikövervakning för att återupprätta lag och ordning på Östtimors vägar. Vårt mål är att öka trafiksäkerheten genom att säkra integriteten hos personer och gods som färdas på timoresiska vägar. Därför kommer, efter flera medvetandekampanjer med vänliga tillrättavisningar från trafikkonstaplarna, UNPol att öka insatsen genom vägspärrar och polsiäar åtgärder för att tillämpa Östtimors lagar och förordningar, särskilt avseende förare som inte har körkort. UNPol kommer också att vidta åtgärder för att tillämpa reglerna som förbjuder användningen av fordon utan nummerplåtar och människor som åker på taket för att förhindra det ökande antalet trafikoffer.

Tisdagen den 23 januari tidigt på eftermiddagen stoppade och genomsökte polisen sju lastbilar med totalt 197 personer från Maliana på väg till ett möte med Nationella Partiet i Dili. En kniv beslagtogs under genomsökningen.

Tisdagen den 23 januari på natten hörde polisenheter och FPU, som var i närheten av Ailok Laran skott. Fler skott hördes också i Bairro Pite och Fatuhada under natten, men polis kunde inte lokalisera förövarna. Emellertid lyckades FPU beslagta 12 huggare, 12 stenslungor, en yxa, 9 spjut, 20 pilar och åtskilliga träpåkar och metallstänger. En man arresterades på natten vid flygplatsrondellen för stenkastning och skadegörelse av ett fordon.

Onsdagen den 24 januari förde UNPol och Maubisses PNTL en arresterad till Dilis distriktsdomstol. Den arresterade är misstänkt för att ha dödat en timoresisk man i Ainaro söndagen den 21 januari. Den misstänkte, som anklagas ha utfört brottetär släkt med offret och båda drack tillsammans, när av okända skäl den misstänkte högg offret i låret. Den anklagade har varit arresterad av polisen. Offret fördes till Dilis sjukhus och dog omkring kl 23:30 samma dag. Obduktionen gjordes på eftermiddagen den 22 januari och kroppen överlämnades till familjen. Utredningen leds av UNPOL NID med hjälp av PNTL i Maubisse.

Källa: UNPOL

23 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Delade ut vapen för att stärka polisen

I ett vittnesmål i domstolen i rättegången mot förre inrikesministern Rogerio Lobato i måndags sade hans stabschef Eusebio Salsinha att han av Lobato fått order om att ta gevär till Labadain och dennes grupp i Manutali med avsikt att stärka PNTL, särskilt reservpolisen, i den situation som utvecklades och inte att döda petitionärerna. Salsinha sade att vapnen gavs till Labadain för att han var en tidigare gerillasoldat med erfarenhet av användingen av tunga vapen. Paulo Martins, tidigare befälhavare för PNTL, vittnesmål har skjutits upp till den 31 januari. STL citerade Eusebio Salsinha, som erkände att han överlämnat HK33-gevär till civilan på order från den förre inrikesministern.

I en annan artikel sade Marcos Piedade, Labadain, att det fortfarande finn många olagliga vapen i Ermera-distrikten. Labadain sade att 12 av 32 till civila inklusive honom av Eusebio Salsinha utdelade vapen har lämnats över till myndigheterna. Han sade att han också skulle vilja se rättvisa för Fretilin medlemmar eftersom medlemmar av hans politiska parti var inblandade i utdelningen av vapen inom partiet. (Diario Nacional, Suara Timor Lorosae)

Antalet flyktingar ökar efter veckoslutets oroligheter

Omkring 441 människor sökte skydd i olika läger i Dili efter veckoslutets oroligheter. Samtidigt har 254 internflyktingar beslustat sig för att återvända till sina hem och kommer att få fortsatt stöd från regeringen, sade arbets- och kommunminister Arsenio Bano. (Diario Nacional, Timor Post)

FN-styrkor har kommit för att tillbringa tiden på stranden: parlamentsledamot Branco

Parlamentsledamoten Francisco Miranda Branco (Fretilin) sade att han börjar ifrågasätta närvaron av de utländska styrkorna och UNPol i Östtimor eftersom de ägnar sig mer åt att tillbringa sin tid på stranden än åt att hantera krissituationen. Branco sade på måndagen till media att många har klagat på att säkerheten i Dili är minimal eftersom de utländska styrkorna och UNPol är mer synliga på stränderna än när det gäller att utföra sina uppgifter i drabbade områden i Dili. Han sade vidare att om styrkorna i fråga tillbringar mer tid som turister på stränderna är det bättre för dem att överlämna säkerhetsansvaret till den nationella polisen. Parlamentsledamoten sade att utan säkerhet tvivlar han på att befolkningen kommer att delta i de allmänna valen. Samtidigt sade parlamentets talman, Francisco Guterres Lu-Olo, att de utländska styrkorna och UNPol måste gripa och vidta åtgärder mot alla som bryter mot lagen. Chefen för East Timor Institute of Security (ETIS), Julio Tomas Pinto, är kritisk mot FN-polisen och säger att den inte nått sin fulla styrka och att inrikesministern borde vara mera aggressiv i sin hantering av problemen. Pinto tog veckoslutets dödande i Ailoklaran som exempel på att FN-polisen bara iakttog och inte agerade på problemet. Han sade att detta uppträdande visar att FN-polisen inte kan handla och att de inte har styrka att göra det och därför är han av uppfattningen att Östtimors problem måste lösas av timoreserna för att få ett fullständigt slut på våldet. ETIS direktör föreslår att regeringen och UNPol arbetar tillsammans för att brådskande se över åtgärder för att hantera den nuvaranden situationen. Det republikanska partiets ordförande, João Saldanha, sade att det nuvarande läget i Dili är inrikesministeriets och FN:s misslyckande, men att hans parti kommer att bidra till säkerheten genom att samarbeta regeringen och FN för att snabba upp lösningen av problemen. Saldanha betonade att en huvuduppgit är att samla in olagliga vapen före valen, eftersom de kan vara ett hot mot befolkningen. Han sade vidare att om inrikesministeriet inte kommer att på allvar samarbeta med FN, så kan läget i landet explodera. Han vädjade till FN och ministeriet att vidta olika åtgärder för att lugna läget. (Timor Post)

...

Presidentkandidat

I ett tal till deltagarna i en av PSD:s minikongresser igår sade Mario Carrascalao att han är villig att ställa upp i presidentvalet i de kommande valen, men att det måste vara hans eget beslut eller på en begäran från hans parti. Han betonade att han inte vill att någon tvingar honom och att han inte kommer att tillåta andra att använda honom för sina egna kampanjer. (Radio och/eller TV)

Källa: UNMIT Public Information Office

22 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Lös fallet den 28 april innan ni tar mig, säger Reinado

Alfredo Reinado sade att han inte kommer till Dili för att svara på frågor varför han flydde ur fängelset. Men han är beredd att komma och tala om den 23 maj på villkor att händelserna den 28 april löses först. Reinado betonade att han skulle försvara sig om någon försökte att arrestera hnom och hoppades att det inte skulle ske utan rättsligt förfarande. Major Reinado säger att han stöder MUNJ:s protest avseende nuvarande rättsväsende i Östtimor. I en presskonferens som också hölls i fredags kräver MUNJ av inrikesministeriet att det omedlbart ska frige Abilio Mesquita och Oan Kiak eftersom anhållningstiden har gått ut. Gruppen kräver att processen mot de medlemmar av F-FDTL och PNTL, som för närvarande är häktade, för att undvika en upprepning av fallet med Abilio Mesquita och Oan Kiak. MUNJ kräver att inrikesministeriet snarast häktar Mari Alkatiri och Rogerio Lobato samt avvisar varje förslag eller plan att ta fast major Alfredo Reinado. MUNJ är avgjort mot UNMIT:s och regeringens planer att låta rättvisan i Östtimor försvinna. Gruppen vill påminna de australiska och nya zeeländska trupperna om att de ska försvara folket och inte intressegrupper, särskilt dem ansvariga för regeringen, och tillade att om dessa krav inte tillgodoses, så kommer MUNJ att ta till folkliga aktioner. (Timor Post)

Valkalender

Baserat på vallagen planerar regeringen att hålla val i april månad och före den 20 maj, sade vice statsminister Valentim Ximenes och tillade att det slutliga beslutet fattas av republikens president. Han sade att valkampanjen kommer att börja så snart datumen tillkännages. Ximenes informerade också om att regeringen har avsatt totalt 510.000 USD för de politiska partiernas kampanjer och för presidentkandidaterna, var och en av dessa har rätt till 10.000 USD. Han sade att det finns bilaterala bidrag, som kommer att hanteras av UNDP, på totalt 677.050 USD, så att det totalt finns 1,187 miljoner dollar för valkampanjerna. Vid ett besök i flyktinglägret i Metinaro för att fira jul och nyår sade Ramos-Hort i sitt tal att det är nödvändigt att valprocessen förisggår stabilt och fredligt för att folket ska kunna välja president och de politiska partier de vill ska regera landet. (Diario Nacional, Timor Post)

Domstolsförhandlingarna i Lobato-fallet fortsätter

Rättegången mot den förre inrikesministern Rogerio Lobato fortsätter idag i Dili i appelationsdomstolen med att Paulo Martins, PNTL:s förre chef vittnar. Det är den femte rättegångsdagen. Enligt Diario Nacional har åtskilliga personer vittnat och deras vittnesmål är mer eller mindre samstämmiga att de handlade på direktiv av den dåvarande inrikesministern Rogerio Lobato när de skaffade vapen och delade ut till civilpersoner. (Diario Nacional, Timor Post)

...

Källa: UNMIT Public Information Office

20 - Tårar i Timor - sidor ur en fotografs anteckningsbok

Se intressanta, förfärliga och vackra bilder av den i Singapore födde fotografen Norman Ng på hans webbplats http://normanng.com/Main/TIM1.htm och läs hans berättelse (på engelska) nedan.

Norman Ng, a native of Singapore, is a freelance photojournalist based in Asia. He has worked for newspapers in the US, including the Charlotte Observer and the Kansas City Star. His website is http://normanng.com.

In the Comoro district of Dili, the capital of East Timor, a simple two-lane road is the dividing line. On one side are the Loro Sae­people from where the sun rises­the easterners; on the other, the Loro Mono­where the sun sets. Violence between Loro Sae and Loro Mono erupted in late March of this year when Prime Minister Mari Alkatiri sacked six hundred Loro Mono soldiers­nearly half of the country’s army of 1,400­for petitioning to end discrimination in the military by the Loro Sae.

Many of the senior commanding officers in the newly formed East Timorese Defense Force are easterners. Western soldiers are allegedly passed over for promotions. They went on strike when their petition was ignored, but were summarily dismissed by Alkatiri. A demonstration in the streets of Dili a month later turned bloody, when government soldiers, under orders from the prime minister, opened fire on the protesters. Before the day was over, at least five lay dead and many more were wounded. The petitioning soldiers retreated into the mountains to conduct periodic raids against the government forces.

The bloodbath split the country at the seams, divided according to long-standing east–west rivalries. Armed gangs roamed the streets of Dili, clashing with rivals and burning homes. Refugees numbering as many as 150,000 clogged the churches and airport while trying to escape the violence. The east–west divide also spilled over to the nation’s small police force, effectively surrendering the streets of Dili to the gangs. Foreign Minister José Ramos-Horta made an urgent plea for foreign peacekeepers to restore order­a call heeded by Australia, New Zealand, Malaysia, and Portugal.

It isn’t an enviable task. The weapons of choice here are simple catapults (fashioned out of rubber bands), cloth slings, and an occasional bow and arrow. The most ubiquitous weapons are the unlimited number of rocks­easy to find and easy to discard when the military arrives and you want to profess your innocence.

My ride­a 4×4 Mitsubishi van emblazoned with ECO-DISCOVERY, LAND AND WATER TOURS­is the object of other journalists’ envy. In better times, my driver, Manny, takes groups of tourists to see the best that East Timor has to offer. These days, with only journalists and aid workers flying in and out, his job is taking me out looking for the shit.

It doesn’t take us long to find it.

It begins with taunts and obscene gestures out of rock-throwing range. A member of the Loro Mono steps ahead of his comrades and fans his hand, beckoning the enemy over. He flips them the bird. Insults them. Another plucks up his courage and steps forward. He pulls back his catapult and fires it in a high arc. I hear the stone plink harmlessly off the asphalt in front of the Loro Sae. More rocks follow. The Loro Mono are ready for a fight. From across the street, the Loro Sae are watchful.

Behind them is the market, behind that their homes­their wives, their children. A dozen or more men burst from the market and begin hurling rocks and pieces of metal debris. They pause only to take on more ammunition. Many of these men have seen their homes torched in recent weeks, and the fires still burn in their eyes. Rocks hail from the sky. The Loro Mono beat a hasty retreat, ducking as they go.

Rocks aimed at the fleeing Loro Mono rain down around me. I take off running, too­two cameras strapped over my shoulders, bouncing­and crouch behind a low wall out of the line of fire. In the distance, a row rumble grows louder. The ground shakes. The Australians in their armored personnel carriers have arrived. With their .50 caliber mounted machine guns, scoped assault rifles, and imposing physiques, the Australian soldiers are an impressive sight. Like an ink drop in water, the gangs dissolve into the back alleys and narrow side streets. Those left on the main road drop their rocks and hold their palms upturned in mock innocence. But one boy, dressed in red, bolts.

“Oi you, stop there!” one of the Australians shouts.

The boy keeps running. Three soldiers give chase. I give chase.

Down muddy pathways and back alleys. Past curious families peering from their windows and doorways. Past a wide-eyed girl backing herself against the wall as the soldiers, rifles at the ready, rush by. The hunt takes them deeper into the village, and it becomes clear that this chase is a lost cause. The soldiers stop.

“Ada orang pakai baju merah lari masuh sini?” one of the Australian soldiers asked a dumbfounded family who have come out to investigate the fracas. Is there someone wearing red who just ran in here?

No, no, they assure the soldiers. The Loro Sae protect their own. “Tidak, tidak,” they all say.

Back on the main Comoro road things are quiet. The Australians mill about­to remind everyone of their presence­before they must speed off again to the next hot spot. But as soon as the armored vehicles withdraw, the taunting and chest-thumping will begin again. Each side name-calling and shouting profanities, each calling the other evil.

I light a cigarette in the brief calm before the Australians leave­any minute now­and notice that my hands are shaking.

* * * *

East Timor (officially Timor-Leste) is a freshman in the school of self-governance. The entire island of Timor was a Hobbesian collection of feuding tribes when the Portuguese and Dutch arrived in the sixteenth century to begin trade and colonialization. For the next 300 years, the two colonial powers vied for control, culminating in the 1859 Treaty of Lisbon, which ceded the western half of the island to the Dutch and reserved the eastern half for the Portuguese.

Portugal’s jurisdiction over East Timor was briefly interrupted during the Second World War, when the Japanese invaded­killing an estimated 50,000 Timorese during the occupation. The world changed for colonial powers after the war. Though the Allies emerged victorious from the war, their initial setbacks suffered against Japan’s offensive shattered their facade of invincibility. The war had emptied many of their coffers and the price of administering colonies grew prohibitive. One after another, former colonies gained their independence, many through peaceful means, some through armed struggle. In 1949, Indonesia declared independence, and Dutch-administered West Timor fell under its sphere of influence. Despite economic difficulties at home and increasing unrest in her other colonies of Angola and Mozambique, Portugal hung on to East Timor until 1974 when Portugal’s relatively bloodless Carnation Revolution overthrew its dictatorial leadership. The Portuguese left East Timor in short order, creating a power vacuum­and civil war erupted.

Forces loyal to the left-leaning political group FRETILIN (Revolutionary Front for an Independent East Timor) prevailed, and on November 28, 1975, the Democratic Republic of East Timor was born. But their independence was short-lived. The presence of a perceived socialist regime deep in the heart of Australasia worried observers at the height of the Cold War, especially in Indonesia and Australia. On December 7, 1975, with tacit approval from the West, Indonesia invaded with an air and sea assault. Australian journalists covering the invasion were murdered and the incident covered up. FRETILIN troops resisted, but in the face of overwhelming Indonesian military superiority, they retreated to the mountains, from which they began a guerrilla war against the Indonesian garrison.

The occupation was brutally repressive; there were reports of genocide. The iron-hand rule was exemplified by the Santa Cruz cemetery massacre in 1991, when troops opened fire on a group of unarmed protestors rallying to commemorate the death of an independence activist. Hundreds were killed and many more arrested and “disappeared.” Journalists on the scene captured the incident on video and the tapes were smuggled out for international broadcast, but it did little to ease the plight of the East Timorese.

Ironically, East Timor experienced its greatest growth and development during the Indonesian era. The Portuguese had always regarded the island as a backwater colony and neglected it, but the Indonesians invested in building public infrastructure and roads. A twenty-seven-meter statue of Jesus Christ was erected at Cape Fatucama to honor the country’s strong ties to the Catholic Church­however, the statue’s height is a veiled reference to East Timor as Indonesia’s twenty-seventh state.

The occupation­and rebellion­showed no signs of respite until a financial crisis rippled through Asia in 1997. As the Indonesian economy spiraled downward, riots and looting engulfed the nation. The long-reigning President Suharto resigned and his vice president, B. J. Habibie, who was more receptive to the idea of an independent East Timor, was installed as the new president. A referendum was prepared in 1999, under United Nations observation, to permit either an autonomous or independent East Timor. The East Timorese voted overwhelmingly in favor of independence.

Peace would still elude East Timor, for when the referendum results were announced, pro-Indonesia militia rampaged across the country. With the silent support of the Indonesian military, gangs roamed the streets and devastated the country’s infrastructure. Some 70 percent of Dili’s buildings were razed, and when the smoke settled an estimated 1,500 East Timorese lay dead. Only through United Nations peacekeeping intervention did the violence subside and many of the militia retreat to West Timor.

United Nations peacekeepers remained to ensure peace and stability in the country. Governmental administration was first overseen by unatet (United Nations Transitional Administration in East Timor), before general elections in 2002 put the country’s reins into the hands of the people. The FRETILIN party won by a comfortable margin. Xanana Gusmao, charismatic and hugely popular head of FRETILIN, who had led the rebels on attacks against Indonesian ground forces until he was captured during a clandestine visit to Dili in 1992, was elected president by an overwhelming majority. After the 2002 general elections, José Ramos-Horta, one of FRETILIN’s founding members, who had served briefly as foreign minister before the Indonesians invaded and then spent the next two decades in exile raising awareness for East Timor­for which efforts he shared the 1996 Nobel Peace Prize with the East Timorese head of the Catholic Church, Bishop Carlos Belo­was reinstated as foreign minister. Mari Alkatiri, also a founding member of FRETILIN, who was on a plane to Australia to garner support for the new nation when Indonesia invaded and spent the next twenty-four years in exile, became the most powerful man in the country when his party selected him to head the new nation as prime minister.

And the difficult task of governing East Timor began.

* * * *

"How old are you?” I ask them.

“Sixteen and a half,” says one. “Seventeen,” says another. “I’m eighteen!” shouts another, giggling as he proudly jabs a finger into his chest.

In another world, another time, these kids could have been blistering their fingertips on the controls of a PlayStation. They could have been kicking a ball around soccer field, their girlfriends cheering them on at the sidelines. They could have been hunched over college entrance examinations­their brows furrowed, pencils between their teeth­their futures at stake.

Here in Dili, the children of the Loro Mono stand before me with catapults and machetes in their hands. Some, hiding their identities from both the media and their enemy, have rags wrapped tightly around their heads, revealing only slits from which piercing eyes stare. Others have handkerchiefs to cover their noses and mouths like train robbers of the old Westerns. One, wearing a black hood with holes cut for the eyes and mouth, looks every bit the harbinger of death.

“The Loro Sae are communists! They have guns to kill us! All we have are these,” one tells me in Indonesian, thrusting his hand out to reveal a crudely assembled slingshot. They’re easy to build­a Y-shaped piece of wood, a handful of common household rubber bands, and a rectangular slice of leather to house the deadly projectile. A walnut sized rock is a favorite, although nails are sometimes used. Physics takes care of the rest.

An Australian patrol rumbles by, and the boy quickly retracts the weapon, concealing it behind his back while he follows the progress of the soldiers from the corner of his eye. They pass, and he relaxes. Another teenager cuts across the street. His fists balled, eyes narrowed, he glares at someone over my shoulder. I turn and see the subject of his anger­my driver Manny.

“Dia supir saya,” I say. He’s my driver. I try to keep the tone light, joking. If you kill him, I won’t have a vehicle.

The teen’s jaw unclenches and his tight lips slip into a smile. “Oh ya,” he laughs. “Saya kira dia Loro Sae.” I thought he was Loro Sae.

In Dili, the young learn to hate. They set up roadblocks of burning tires and terrorize anyone unfortunate enough to wander into the wrong neighborhood. They smash car windshields with rocks, pull drivers out of their cars, or off their motorcycles, to beat them. And these youths seem to be in infinite supply. With its high birthrate, due to deep-rooted Catholic attitudes toward contraception, East Timor’s population is slanted strongly toward the young. Many are swept up by the violence and looting with no true understanding of the politics behind it.

“They think with their hearts, not with their heads,” Manny tells me as we drive away.

* * * *

It is easy to find the fires in Dili. On a clear day, long trails of smoke snaking into the blue are visible from miles away. This morning our Mitsubishi zips past the lethargic Dili traffic as we track one particularly black plume of smoke. An occasional potbellied pig or herd of goats ventures onto the asphalt, to be shooed out of our way with a sharp tap on the horn. Idle vendors sit in shade at the roadside, waving $10 cell phone recharge cards as we pass. Manny leans forward periodically to scan the skies for the column of smoke.

Arson has become a common weapon of intimidation here. Burn the enemy out of their homes and they have nowhere to return to. Tracking this fire takes us, as expected, into a residential neighborhood in Comoro. We have learned to stick close to this area, for trouble is never far away. Tightly packed homes line both sides of the street. The asphalt gives way to dirt, and we stop.

The house in question is nondescript, an unassuming single-story concrete building like many others on this street. But it belongs to a Loro Sae family, and this neighborhood is predominantly Loro Mono. It smolders in the morning sun, the flames already fed and satisfied, leaving only heat-cracked walls and crackling wood.

I get out and start toward the house just as two photographers who have gotten here ahead of me come past. I recognize one of them, a French photographer whom I had met covering a street fight two days prior.

“Just another fire,” she says. “It’s all over now. Boring.”

She is right. A house burning on it own would not make much of a picture. Fires in Dili have become something of a national symbol. But I can’t help thinking that the perpetrators can’t be far off. They likely live on this street and know which of their neighbors hail from the east. I decide to break the cardinal rule for journalists working in conflict zones­never go anywhere alone­and venture deeper into the neighborhood.

That’s when I see them­a group of three darting in and out of houses up the road. Mere boys, some carrying loot. I follow, and I approach slowly.

They see my cameras and smile­ever friendly to the malai, the foreigner­but many are fearful of retribution should pictures of their misdeeds reach the local media, doubly so in a small country where word spreads fast and no one is anonymous. One raises his hands and gestures that he does not want to be photographed.

These photos are to be published overseas, I explain in halting Indonesian. Not in Timor. This line has worked before and it does now, too. They relax somewhat, though the nervous one shies to the periphery every time I raise my camera.

I follow one boy as he enters a home and begins torching a house with the methodical proficiency of an expert arsonist. He enters a bedroom and piles a stack of crushed paper on the bed. The pile is set ablaze with the flick of a lighter, and curtains are draped over the birthing flame for good measure. He repeats the process in a second bedroom. In the living room, the pile of crushed paper goes underneath a wooden table.

His job done, the youth exits the house and surveys his handiwork. The fire is not taking hold of fabric and wood as quickly as expected. He mutters a curse, then stomps inside again to finish the job. His persistence pays off. Tongues of orange soon come licking out the bedroom window. I stand entranced as the flames consume house with a voracious appetite, working from the window up to the roof. In a matter of minutes the entire house is engulfed. I stagger back, shielding my eyes from the heat.

The perpetrators do not stay, knowing the Australians make it a point to investigate every fire. The boys work their way down the street and melt back into the neighborhood. With clockwork precision, the whup-whup of an Australian Black Hawk begins to drown out the roar of the fire. The helicopter circles overhead, as a combat foot-patrol arrives and fans out into the side streets in search of the arsonists­to no avail.

The bombeiros, Dili’s own firefighters, arrive next, but with their antiquated equipment and skeleton-crew force, there’s nothing they can do. They spray down the smoking ashes and charred wood, more to prevent secondary fires than to save anything of the house.

There is nothing left to save.

* * * *

"These are ugly people who did this,” she tells me through betel-nut-stained teeth. “If they have already left their homes, then let it be. Why do they have to burn it down?”

I arrived to investigate another burning home in Dili. As I watched smoke bellow from under the zinc roof, a woman approached. She is thirty-nine years old, she will tell me later, but she looks aged beyond her years.

“If this house burns down, we won’t have any electricity,” she says, her finger tracing the electric cable that is perched on top of the smoking house. The cable line runs above the roof and into other homes in the area. Electricity remains a luxury in the capital. With furrowed brow she watches as the flames inch closer, no bombeiros in sight.

Her eyes narrow, as if she made up her mind about something. She trots to a faucet beside the house and begins filling a bucket with water. Then, armed with nothing but a simple plastic cup, she enters the house. I follow right behind, a bandanna wrapped around my face and a camera held my eye to keep out the stinging smoke. With workaday insouciance she scoops water onto the fire. She flings water onto walls, and the orange monster hisses and fizzles and then springs back to life. Undaunted, she leaves to gather more water. I’m right behind her.

“They used oil to start the fire,” she says.

I want to tell her to get away, to say it’s not worth it. But I can manage only, “Be careful,” blinking through the clouds of smoke as I scan the roof for rotted timber. The house looks like it could collapse any minute.

She ladles water methodically onto the flames. The floor soon becomes thick with a slippery muck of water, oil, and ash. With a loud hiss, the fire finally gives in and rises no more.

“Sudah,” she says­all done­and heaves a heavy sigh of relief. She tosses the ladle into the bucket and walks off, secure in the knowledge that her precious electricity is safe. I sling my cameras over my shoulder and remind myself not to go into a burning buildings.

* * * *

I make my way though the city of plastic tarps and makeshift tents. Cooking fires belch gray smoke, through which filter rays of the late afternoon sun. It is almost dinnertime at one of Dili’s many refugee camps. This one is close to the international airport­as close as possible to where aid supplies first arrive. Thousands of people stay here, I am told, people who left their homes in the wake of the recent violence. They are but a small portion of the refugees in East Timor struggling to survive. Many now call a dirty tarp stretched between trees their home.

I see a mother wash her naked children in plastic tubs. A teenager lazily strums his guitar and croons a Timorese folk song to his audience of friends. Barefoot children greet me with a cries of Malai! Malai!­smiles and waves when they see me. Many adults stare blankly ahead, retreated to another world. Or they sleep to pass the time.

A boy pushes a handcart on the main street that leads to the airport. I peer inside. Hunks of pink pork lay in the sweltering heat­for sale. “Fresh-killed today,” says the boy, which hardly makes it appetizing. Fat green-bodied flies, the kind that go for rotting flesh, foul the pork. Some refugees rise to their feet as the handcart pulls up.

Fifty cents for a chunk of meat, which may be their only luxury today.

* * * *

The mood at the ceremony is somber, as any commemoration of the dead should be. On May 25, police officers had been involved in a firefight with elements of the East Timorese Defense Force, at Dili’s main police station. After terms were negotiated for their surrender, twelve policemen were gunned down as they came out with their hands raised.

Now, clusters of flowers ringed by candles mark where they fell, blood yet staining the street beneath a layer of wax. A wife of one of the slain breaks down in banshee wails as she lays flowers for her husband. Between moments of composure, the wife cries out, in Indonesian, Mercy! Your children are still young, dear! You poor thing! Her daughter hugs close to her chest a large photo of her father­her blank stare mirrors her father’s in the picture.

A mother squats beside where her son fell, her knees drawn up to her chin. She gently caresses the asphalt where his blood was spilled, lost in a conversation with her dead as tears stream down her weathered face.

I have photographed grief many times, but it does not get easier. After the ceremony, I walk up to each woman; I put my hand to my heart and tell her I am sorry.

* * * *

From the shimmering heat of the afternoon sun, the first trucks emerge from the distance. Each is stopped and the passengers searched for weapons before they are allowed to enter Dili. In trucks, in vans, on motorcycles, they have come. From the mountains, they have come; from the nearby districts of Ermera and from more than twelve hours away. Thousands strong, the people of East Timor have endured grueling hours of treacherous mountain roads to come and be heard. They have come to demand the resignation of the prime minister.

When the convoy finally meanders toward us the sun is sitting low on the horizon. The motorcycles lead the convoy, gunning their engines as they approach. Behind them are the large trucks carrying a mass of humanity hanging off anything they can grab onto. As the convoy snakes through the city, drivers peer through arms and legs to see the road. Some unfurl red, yellow, and black Timorese flags and banners denouncing the prime minister. The people of Dili line the road to greet these pilgrims. Staggered within the convoy are Australian armored personnel carriers, soldiers watching every move.

The convoy stops in front of the Parliament Building­the main government building in Dili­to set up camp. A makeshift stage serves as a platform for community leaders who will speak of the events that have overtaken the country in recent months.

For days, Alkatiri will stand his ground and refuse to step down, but the rift between the president and prime minister will widen when evidence surfaces of a hit squad financed by Alkatiri; its targets, his political opponents. On June 21, President Gusmao delivers Mari Alkatiri an ultimatum­resign, or Gusmao will­knowing full well the reaction of the crowd assembled outside the Parliament. The strategy works; five days later, Prime Minister Alkatiri will step down and José Ramos-Horta will become acting prime minister, being officially sworn in as the second prime minister of East Timor on July 10.

For now, however, the crowd swells outside of parliament and seems to feed on its own fervor and the giddy power of its unified voice. People shout slogans in cadence, and as I listen closely, I begin to make out the words in Indonesian­Kalau Mari tidak turun, kita hancur! “If Mari does not step down, we will destroy!”­sung to the tune of “If You’re Happy and You Know It, Clap Your Hands.”

Källa: http://www.vqronline.org/articles/2006/fall/ng-tears-timor/

19 - Östtimoresiska medicinstudenter till Kuba

Dili. Östtimors biträdande minister Rui Maria de Araujo tog på fredagen i huvudstaden farväl av 100 av 200 nya medicinstudenter från det lilla asiatiska landet. De ska studera medicin i Kuba.

Gruppen kommer att förena sig med 500 studenter, som redan förbereder sig att bli läkare i framtiden. Kuba har också ett utvecklingsprogram med humanitär hjälp i landet genom en professionell hälsobrigad.

I sitt tal uttryckte, Araujo, också hälsovårdsminister, tacksamhet mot president Fidel Castro för en så vacker solidaritetsgest och uppmanade de östtimoresiska studenterna att studera för att få bra resultat.

Enligt studieplanen, som finansieras av Kuba, kommer Östtimor att ha en generation medicinska vetenskapsmän 2012.

Källa: Prensa Latina

19 - FN fortsätter ge finansiellt bistånd

Jakarta. Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor tillkännagav igår (2007-01-18) en plan för internationellt finansiellt stöd om 16,6 miljoner USD för att återställa förhållandena i världens yngsta land, som föröddes av en politisk kris förra året.

Medlen är huvudsakligen avsedda för hjälpa nästan 100.000 flyktingar att återvända till sina hem.

Medlen kommer också att användas för att driva 31 humanitära projekt, som nätverket av 10 FN-organ, International Organization for Migration, fyra ideella organisation och Östtimors Röda kors bedriver.

FN:s generalsekreterares särskilde representant i Östtimor Atul Khare sade att internationellt finansiellt stöd förra året uppgick till omkring 215 miljarder rupier.

"Det har gjort det möjligt för oss att ge tillfälligt skydd, mat, vatten och sanitära anordningar till flyktingarna till slutet av föregående år", sade han.

Kommande stödmöten kommer att hållas i januari och juli i Schweiz respektive Östtimor. Den australiska regeringen har redan förklarat sig beredd att ge hjälp.

FN:s generalsekreterares särskilde representant för stöd till regeringen, utveckling och humanitära frågor Finn Reske-Nielsen sade att han väntar på svar från andra regeringar. Det är möjligt att resultaten kommer att tillkännages nästa vecka.

Östtimors premiärminister José Ramos-Horta tillkännagav att humanitärt bistånd till flyktingar som stannar i flyktinglägren kommer att upphöra i februari.

Regeringen kommer bara att stödja dem som återvänder till sina hemorter. "De kommer att få hjälp med material och livsmedel medan de väntar på återuppbyggnad av hus som förstörts av krisen", sade Horta.

Källa: TEMPO Interactive

19 - Australien ökar hjälpen till Östtimor med 2 miljoner dollar

Den federal regeringen kommer att ge 2 miljoner australiska dollar i extra hjälp till Östtimor.

Pengarna kommer att användas för att bekämpa vattenburna sjukdomar som malaria och tillhandahålla livsmedel till människor som lämnat sina hem under våldsamheterna förra året.

Oxfam och World Food Program kommer att få 1 miljon var för att ge hjälpen.

Australien har gett 10 miljoner AUD i humanitärt stöd till Östtimor sedan krisen började förra året.

Källa: ABC News Online

17 - Östtimor - en delad nation

Se foton på http://www.dominicnahr.com/gallerytimor01.html.

Att förstå vad som finns runt omkring oss är viktigt för att förstå i vilken sorts värld vi lever i. Och en resa till Östtimor 2006 under sammanstötningarna har låtit mig, Dominic Nahr, se det som sällan redovisas av nyhetsbyråerna.

När jag fotograferade i Östtimor försökte jag att komma ifrån de "vanliga" nyhetsbilderna och ta ett steg tillbaka för att se den större bilden och hur individerna tar itu med den situation de har hamnat i. Sedan fokusera på särskilda aspekter som för mig definierar hur jag kände mig i dessa situationer som förlöpte paralellt med deras erfarenheter.

Oroligheterna i Östtimor 2006 började när missnöjda soldater startade protester mot etnisk diskriminering inom militären. Deras aktion resulterade i att de avskedades vilket fick spänningar mellan öst- och västgrupper att friläggas. Gäng började utnyttja maktvakumet som lämnats genom frånvaron av polis och militär för sina egan grannskapskrig, använda etniska skillnader som orsak till att slåss med grannarna. Det här lämnar ett land i skräck medan invånarna ser det falla sönder.

Källa: Dominic Nahr

17 - Ur UNMIT:s dagliga mediabevakning

...

Monteiro: En del vapen forfarande i Alfredos händer

Riksåklagaren Longuinhos Monteiro sade att inte alla vapen samlats in och att omkring 15 pistoler och 9 gevär (long weapons) fortfarande är i händerna på major Alfredo. Monteiro tillade att inrikesministern börjar att identifiera var vapnen finns och det har varit framgång och en stor minskning av olagliga vapen. Under tideh har Longuinhos Monteiro sagt att fallet Oan Kiak, som hade hållits i häkte de senaste sex månaderna ännu inte har tagits upp av domstolen därför att det har samband med kriserna den 25 och 26 maj. (Suara Timor Lorosae)

Kandidater till presidentvalet

Efter att premiärminister Ramos-Horta föreslagit F-FDTL:s brigadgeneral Taur Matan Ruak som kandidat vid nästa presidentval, har major Alfredo Reinado föreslagit som en av kandidaterna av ordföranden för PMD Hermenegildo Kupa och parlamentsledamoten Leandro Isac. Enligt Kupa och Isac är Alfredo den rätte kandidaten för posten som president genom sin neutralitet, ansträngningarna att öka den nationella enigheten och försvara de människor som påverkats av förövarna. Parlamentsledamoten Leandro Isac sade att om Alfredo godtar hans förslag är han och hans grupp beredda att arbeta för att få supporters till honom. Parlamentsledamoten Juliao Mausiri (PD) sade emellertid att Alfredo fortfarande är för ung för att bli republikens president och skulle hellre se honom fortsätta i de väpnade styrkorna och överta ansvarte för instutitionen senare. (Timor Post)

UNMIT-delegation möter Alfredo

Efter sitt möte med F-FDTL:s brigadgeneral Taur Matan Ruak i December mötte major Alfredo den 12/1 en delegation från UNMIT, F-FDTL, parlamentet, regeringen och representanter för region III i Ermera. Carlos da Conceicao de Deus sade att var en uppföljning av ett tidigare möte enligt ett förslag av premiärminister Ramos-Horta för att försöka hitta en lösning på krisen som uppstått i landet. De Deus sade att major Alfredo har bett om ett beslut angående sin status och som lösning på problemet vill Alfredo att alla parter söker sanning och rättvisa. (Timor Post)

...

Källa: UNMIT Public Information Office

17 - UNPOL:s dagliga säkerhetsinformation

Det här ett utskick från FN-polisen i Östtimor för att ge er information om säkerhetsläget i landet.

Igår rapporterades flera slagsmål och stenkastningar i Dili, nämligen i Colmera, Caicoli, Comoro och Fatuhada. Två personer arresterades för vapeninnehav.

Ett hus brändes ner och en person överfölls igår i byn Samalete i Ermera-distriktet. De misstänkta är identifierade och utredning pågår.

Från idag rapporteras ett slagsmål i Bairo Pite med omkring 50 personer inblandade i vilket polisen ingrep. En person arresterades för innehav av en machete.

...

Källa: UNPOL

17 - Gusmão kandiderar till parlamentet men inte som president

Östtimors president Xanana Gusmão kommer inte att ställa upp till i presidentvalet i april, men väntas kandidera till parlamentet.

Den tidigare motståndsledaren tillträdde 2002 som landets förste demokratiskt valde president efter ett kvarts sekel indonesisk ockupation.

Högre östtimoresiska politiska ledare har sedan en tid sagt att det inte är troligt att Gusmao ställer upp till omval, men igår sade en trovärdig diplomatisk källa nära presidenten att hans planer innefattade att kandidera till parlamentet.

"Xanana funderar på att kandidera till det nationella parlamentet, antingen för en grupp av partier eller för ett nytt parti", sade källan. "Han känner att han fortfarande vill bidra till demokratin och landets väl och att ett sätt att göra det är genom parlamentet och inte nödvändigtvis genom en andra presidentperiod."

The Australian antar att Fretilin vill ha en tidigare anhängare av integration med Indonesien, Abilio Araujo, en av grundarna av det timoresiska nationalistpartiet, som kandidat i aprilvalet.

Bokstavligen politiskt okänd, betraktas han som en outsider.

Men ett presidentvakum skulle jämna vägen för den nuvarande provisoriska premiärministern José Ramos-Horta, fredspristagare och varmt uppskattad av den asutraliska regeringen.

Man anser att Gusmão skadats av anklagelser i en FN-undersökning av orättfärdig politisk inblandning om sitt handlande i förra årets våld.

Gusmão, 60, har tidigare signalerat stöd för oppositionspartiet Demokratiska Partiet.

Han är ingen vän av det regerande Fretilin, som fortfarandee sjuder av ilska över hans roll i framtvingadent av premiärminister Mari Alkatiris avgång den 26 juni på grund av anklagelser att han hjälpte till att beväpna en politisk dödspatrull för att likvidera politiska motståndare.

Gusmão är mest känd för sitt ledarskap i Fretilins militära gren, Falintil. Han övertog kommandot över gerillarörelsen 1978 efter de indonesiska styrkornas mord på hans företrädare Nicolau Lobato.

I november 1992 arresterades Gusmão i Dili av indonesiska myndigheter och dömdes påföljande år till livstids fängelse. Jakartas Cipinang-fängelse mötte han sin blivande andra fru, den australiska biståndsarbetaren och självständighetsaktvisten Kirsty Sword.

Efter att Östtimor med överväldigande majoritet röstat för självständighet från Indonesien i en blodig, av FN arrangerad, folkomröstning den 30 augusti 1999, släpptes Gusmão fri och återvände från exilen och välkomnades som en hjälte i Dili.

Källa: Mark Dodd/AU

15 - Om pensionslag för tidigare parlamentsledamöter och ämbetshavare

Låt oss spara statens/folkets pengar!

Kära timoresiska medborgare!

Nyligen antog det nationella parlamentet (National Parliament - PN) en lag om livstids pension för före detta ledamöter av parlamentet som uppgår till 100% av deras nuvarande lön och stiger i förhållande med löneökningar för parlamentsledamöter.

Utöver detta reglerar lagen regeringens möjligheter att förse dem och deras familjer med:

President Xanana Gusmão lade i förra veckan in sitt veto mot lagförslaget. Men eftersom han enligt reglerna bara kan använda sitt veto en gång, måste presidenten godkänna lagen vare sig han vill eller inte, när parlamentet förelägger honom förslaget en andra gång.

För att övertala presidenten att godkänna lagen, antog och förelade PN honom en ny lag, som reglerar pension och andra särskilda förmåner för tidigare innehavare av högre ämbeten, t ex premiärministrar, parlamentets talmän, presidenter och ministrar.

Det nya förslaget innebär att regeringen måste betala de tidigare innehavarna en pension lika med deras nuvarande lön och ge dem särskilda förmåner såsom:

Kära timoresiska medborgare!

Så löjligt! Staten måste betala dessa människor för att de ska roa sig eftersom de inte längre arbetar för staten längre.

Kära timoresiska medborgare!

Lagen som skrivits av PN visar klart att de inte har någon känslighet för krisen och de svårigheter vanligt folk står inför. De tänker bara på sig själva och sin familjs status.

Se bara! Medlemmar av PN ägnar sig bara åt sitt liv efter att de lämnat parlamentet. I själva verket är många av dem affärsmän, föreläsare eller har möjlighet att hitta inkomster efter att de avslutat sin tid som parlamentsmedlemmar.

Se bara! Medlemmar av PN ägnar sig inte alls åt de människor som lever i flyktinglägren eller mauberemänniskor som kämpar för att få tag på bara en dollar eftersom de inte kan sälja sina produkter eller offer som kämpar för livhanken och inte kan betala för sina barns skolgång eftersom deras far dödades av TNI eller milisen, etc ...

Vi förväntade oss faktiskt att krisen skulle öppna deras ögon, öron, känslor för det lidande människorna står inför, för att skapa förordningar som skyddar eller ger stöd till lokala produkter, eller något stöd till ungdomar som inte har tillgång till utvecklingens framgångar, eller något stöd till krigsoffer för att mildra deras lidande, eller något stöd till allmänna kommunikationer, eller något stöd till byledare som arbetar hårt för att organisera människorna på gräsrotsnivå eller andra viktiga ting för att stärka nationens grundvalar och inte för ledarnas privata intressen.

Tänk noggrannt på saken! Om ditt huvud är tyngre än fötterna som bär huvudet, så kommer ditt huvud att falla en dag.

Kära vänner!

Om förslaget röstas igenom så kommer det att ha stora konsekvenser för vårt folk och staten, bland annat:

Kära vänner!

Pension är i själva verket en del av statens socialpolitik för människor som står inför ogynnsamma förhållanden eller improduktiva människor (utan förmåga att arbeta för sin utkomst). Låt oss nu se på PN:s medlemmar: de flesta av dem kombinerar två arbeten, ett som parlamentsledamot och ett som affärsmän, föreläsare, etc ... De har händer och fötter och goda möjligheter att hitta arbeten för sin försörjning, när de lämnar parlamentet. Det är faktiskt sant att det finns en eller två parlamentsledamöter som kan betraktas som funktionshindrade därför att deras förmåga att arbeta är begränsad på grund av deras höga ålder. Regeringen borde ägna sin uppmärksamhet bara åt dess och absolut inte åt alla parlamentsledamöter.

I själva verket är ju pensioner, även om de är ett resultat av socialpolitiken, i princip de pensionspengar människor får deras egna pengar som staten sparade under deras arbetsår och har låtit arbeta i en bank under tiden. Men så fungerade det inte med vårt parlament under legislaturperioden. Hur kommer det sig att människor som bara arbetat under 4 eller 5 år vill ha sina pensionspengar och understöd (det vill säga en lön utan att behöva arbeta) för de kommande 20 åren. Var är logiken?

I välmående länder som USA, Australien och Portugal, finns det också tillgångar och stöd för tidigare parlamentsmedlemmar från staten. Men det är som kompensation för deras hårda arbete för utveckling och inkomster för staten.

Många gånger arbetar dessa regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter dag och natt till och med helgdagar. Hur är det med våra parlamentsledamöter och regeringsmedlemmar? Hur många lagar för det allmännas intresse har de stiftat under 4 år? Under den här tiden har vi genom massmedia sett att PN aldrig har tagit något initiativ för att lägga fram en lag. Tävrtom, alla lagförslag kom från regeringen. Under den här tiden har vi också hört om försumliga parlamentsledamöter. Vi har aldrig sett PN göra någon översyn av regeringens arbete för att bekämpa korruption och nepotism eller förhindra maktmissbruk som ledde till krisen. Är de lämpade att få pensionspengar och andra förmåner för sig och sina familjer?

Kära timoresiska medborgare!

Den här lagen visar oss att våra politiker använder demokratin på fel sätt. Demokrati betyder att folket äger statens överhöghet och den politiska makt vi ger PN borde användas för att tjäna folkets intressen - inte för en elitgrupp. Vad våra representanter har gjort med avseende på denna lag är att de inte har tagit hänsyn till eller visat respekt för ägarna av statens överhöghet, det vill säga Östtimors folk. Det är därför vi betraktar denna åtgärd som politisk korruption (genom att stifta lagar som tjänar privata intressen). Det visar oss att denna demokrati är nonsens eller en maskerad och att folkets representanter har praktiserat vad som kallas en Baino-cracy eller elitens maktutövning.

Till alla timoresiska medborgare!

Låt oss kräva av vår representanter i PN att de respekterar och tar hänsyn till folkets rätt till överhöghet över detta land, att de utfärdar lagar som tjänar folkets intressen och inte sina egna intressen.

Låt oss spara våra pengar (statens pengar)!

Avvisa lagar om livstids pension för tidigare parlamentsledamöter och tidigare ämbetshavare!

Den här pamfletten är publicerad av:

15 - Amnesti för brott i Östtimor

Jakarta. En gemensam indonesisk och östtimoresisk kommission kommer att rekommendera amnesti för de ansvariga för våldsdåd i Östtimor 1999, om de erkänner sin inblandning och ber sina offer om ursäkt.

Sannings- och vänskapskommissionen planerar att bjuda in 70 personer, bland andra höga indonesiska officerare och politiska ledare från de två länderna, för att berätta vad det vet om våldsdåden vid utfrågningar i Indonesien och Östtimor de kommande sex månaderna.

Personer som vägrar eller av kommissionen bedöms ha talat osanning kommer inte att vara bland dem som rekommenderas amnesti av de östtimoresiska och indonesiska regeringarna, sade kommissionsmedlemmar.

Mer än 1.200 människor dödades, det mesta av Östtimors infrastruktur förstördes och mer än 250.000 människor tvingades till flyktingläger i det indonesiska Västtimor efter att Östtimor röstade för självständighet i en folkomröstning under Förenta Nationernas överinseende i augusti 1999.

FN lade skulden för våldsdåden, som omfattade våldtäkter, tortyr och massavrättningar, på milis styrd av Indonesiens militär.

Milisbefälhavaren Eurico Guterres är den ende som avtjänar ett fängelsestraff i Indonesien för inblandning i våldet, trots krav från FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och människorättsgrupper att förövare ska ställas inför rätta.

Achmad Ali, en indonesisk medlem av kommissionen, sade att för att bli rekommenderad för amnesti måste en person ha samarbetat fullt ut med kommissionen och uttryckt ånger och bett om ursäkt för sina dåd. "Till exempel är det omösjligt för att rekommendera amnesti om de vägrar att komma (till en utfrågning)", sade han.

Professor Ali sade att det är viktigt att bjuda in människor att vittna både från Indonesien och Östtimor för att "undvika intrycket att kommissionen bara ger sig på Indonesien i stället för att söka sanningen".

Bland de inbjudna kommer att vara den tidigare indonesiske presidenten B. J. Habibie och Östtimors president Xanana Gusmão.

Indonesiens tidigare överbefälhavare Wiranto, som den här månaden bildade ett politiskt parti i Jakarta, har antytt att han kommar att vittna inför kommissionen, som bildades 2005 med Sydafrikas Sannings- och försoningskommission som förebild.

Professor Ali sade att den indonesisk-östtimoriska kommissionen inte hade någon rättslig makt och bara kan ge rekommendationer till regeringarna i Dili och Jakarta.

"Vi kommer inte att kunna garantera att amnestierna kommer att godtas av regeringarna", sade han.

Men Benjamin Mangkoedilaga, kommissionens indonesiska ordförande, sade att amnestier är en erkänd del av Indonesiens rättssystem. "Det viktiga är att vi ger de inbjudna förtroende för att vår inbjudan inte kommer att leda till någon rättegång eller skapandet av en tribunal", sade Mangkoedilaga.

Den östtimoresiske ordföranden Dionisio Soares sade att kommissionens syfte var att "få fram alla fakta från de människor, som vet vad som hände".

Han sade att i Sydafrikas fall amnestier godtogs av världssamfundet därför att dess Sannings- och försoningskommission betraktades som trovärdig.

Flera av Östtimors representanter i den indonesisk-östtimoriska kommissionen var också med i Östtimors kommission för mottagning, sanning och försoning. Den rekommenderade i en rapport förra året att FN:s säkerhetsråd sätter upp en tribunal för att döma de för våldsdåden ansvariga "om andra åtgärder inte bedöms ha lyckats ge ett tillräckligt mått av rättvisa och Indonesien fortsätter att hindra rättvisan".

Den östtimoresiska kommissionen bildades av FN 2001.

Källa: Lindsay Murdoch/AGE

14 - Östtimoresisk rebell får raketgevär

Östtimors förrymde rebelledare Alfredo Reinado, efterlyst för mordförsök och väpnat uppror, har fotograferats med ett raketgevär av samma typ som stals från den australiska armén.

Bilden togs i slutet av förra året, ungefär vid den tid Reinado deltog i ett seminarium i närvaro av australiska soldater, som har en nära och hjärtlig realation med honom trots hans rymlingsstatus.

Raketgeväret på Reinados skuldra är ett lätt pansarbrytande vapen (light anti-armour weapon - LAW) av samma slag dom de australiska trupperna i Östtimor är utrustade med.

Vapnen har stått i centrum för en säkerhetsskandal i Australien, där stulna raketvapen påstås ha fallit i händerna på terrorister.

Nyheten att Reinado, som rymde från ett fängelse i Dili i augusti, har en raket som kan oskadliggöra en stridsvagn eller skjuta ner en helikopter har höjt beredskapen.

En säkerhetsexpert sade att det var möjligt att raketen hade införskaffats från kriminella källor i Australien.

Om Reinado skulle ha mer än en av dessa raketer, skulle det vara ett allvarligt hot mot de australiska styrkorna, om de försökte gripa honom, sade experten.

En talesman för försvarminister Brendan Nelson förnekade att australiska soldater vid kontakter med Reinado låtit honom posera med en australisk LAW.

Inte heller hade den australiska försvarsmakten försett Östtimors försvar, från vilket Reinado deserterade i maj när Östtimors säkerhetsstyrkor upplöstes och landet föll ned i politiskt kaos, med sådana vapen.

Talesmannen sade att alla LAW levererade till australisk trupp i Timor är redovisade.

Den här månaden anklagades en man i Sydney för innehav av stulna raketer. Polisen sade att vapnen var i händerna på en terroristgrupp, som planerade att använda dem för att anfalla mål i Sydney, inklusive kärnreaktorn Lucas Heights.

Fotot av Reinado togs i slutet av november, när rebelledaren talade vid ett seminarium i staden Suai. I seminariet deltog också regeringsföreträdare och kyrkoledare med syfte att främja försoning.

I intervjuer som gjordes vid tillfället, skröt Reinado med att han inte hade för avsikt att ge sig eller att lämna ifrån sig sina vapen.

Australiska officerare försvarade också sitt beslut att inte arrestera honom med att de handlade enligt inrådan av regeringen i Dili, som hoppas kunna övertala den före detta majoren att ge upp och undvika mer blodspillan.

Det spekuleras livligt över varifrån Reinado fått vapnet.

Det framgick inte av fotografiet huruvida raketgeväret var laddat eller inte. LAW är ett vapen för ett skott och det i Reinados händer skulle kunna ha varit avfyrat och därmed oanvändbart.

Men om vapnet var ladddat, så "är det ganska allvarligt", sade experten.

Källa: Tom Hyland/Sydney Morning Herald

04 - President Ford i CAVR-rapporten

Många hyllningar har uttalats till den avlidne USA-presidenten Gerald Ford för hans roll när det gällde att hela USA-samhället efter Vietnam och andra frågor. Lite eller ingenting har emellertid sagts om hans mindre glamorösa roll för Östtimor, att bryta USA:s och det internatinella samfundets lagar, något som också måste beaktas vid varje verklig värdering av hans presidentskap.

För protokollet finns det en del information om Fords arv till Timor i CAVR:s rapport Chega!, särskilt i avsnittet om självbestämmande, kapitel 7.

CAVR:s rapport är tillgänglig på http://www.cavr-timorleste.org/.

Nedan följer en sammanfattning av den tillämpliga informationen. Det mesta finns i Chega! kapitel 7 om självbestämmande, sidan 51 i den engelska utgåvan.

 1. President Ford var USA:s president, när Indonesien förberedde sitt övertagande av Östtimor, sin invasion den 7 december 1975 och början av ockupationen.
 2. Han träffade president Soeharto två gånger 1975: i juli när Soeharto besökte USA och i december, när Ford besökte Indonesien.
 3. USA:s regering var medveten om Indonsiens planer att införliva Timor. Åtminstone sedan 1975 visste den också att våld skulle kunna komma till användning och att det skulle innebära användningen av militär utrustning från USA.
 4. I mars 1975 beslutade USA:s regering genom utrikesminister Kissinger att USA skulle förbli tyst, om Indonesien använde våld i Östtimor. I enlighet med detta, trots principiellt stöd till självbestämmande, tog president Ford varken upp frågan om Timor eller varnade för användningen av USA-utrustning, när han träffade president Soeharto i Camp David i juli.
 5. Den 5 december telegraferade Fretilins ordförande och presidenten för Östtimor, Xavier do Amaral till president Ford och bad honom att stoppa invasionen. Telegrammet ignorerades.
 6. Den 6 december tog president Soeharto upp Östtimor vid sitt möte i Jakarta med president Ford och Henry Kissinger. Som svar på Soehartos begäran om förståelse, sade Ford "vi kommer att förstå och kommer inte att utöva påtrycknignar på er i denna fråga". Det gjordes ingen uttrycklig syftning på militär intervention under mötet, men det är klart från diskussionen och referenserna till användningen av USA-vapen och gerillakrig att USA_presidenten visste vad han godtog. Kissinger bad Soeharto att fördröja interventionen tills president Ford hade återvänt till Washington och kunde hantera USA:s svar. Begäran ignorerades.
 7. President Ford gjorde ingen hänsyftning till Timor i sin redovisning i Washington efter besöket den 10 december. Den 13 december skickade han en personlig gåva bestående av golfbollar till president Soeharto.
 8. Utrustning från USA använd av Indonesien vid invasionen inkluderade 9 tidigare amerikanska örlogsfartyg, 13 plan använda vid anfallen mot Dili och Baucau, vapen använda av invaderande fallskärmsjägare, radio och annan utrustning.
 9. USA har bara röstat för en resolution om Östtimor i FN:s säkerhetsråd. Till att börja med avstog USA från att rösta på andra resolutioner i generalförsamlingen och säkerhetsrådet men röstade sedan mot alla följande resolutioner i generalförsamlingen och säkerhetsrådet till 1999.
 10. CAVR-rapporten säger att José Ramos-Horta, som var Östtimors huvudsaklige representant i New York under konflikten, sade till CAVR att "USA var värst" och hade mest att stå till svars för, eftersom det svek sin ställning och sitt inflytande, när det gällde att stoppa Indonesiens aggression.

Källa: Patrick Walsh

03 - Bara 1.500 flyktingar har lämnat lägren vid tidsfristens slut

Dili. Trots att tidsfristen för humanitär bistånd till andra än de mest sårbara av omkring 23.000 interflyktingar i Östtimor gick ut den 31 december har bara 1.500 åtföljt uppmaningen från Dilis myndigheter att lämna de tillfälliga lägren runt huvudstaden, sade en tjänsteman i onsdags.

Källa: Fonte LUSA. Notícia SIR-8639364

01 - Hur Australien övergav Östtimor

30 år har gått och de tidigare hemlighållna dokumenten släpps i Australien. De visar hur Australien talade med kluven tunga omedelbart efter Indonesiens invasion av Östtimor 1975. Om Du inte orkar läsa hela orginalartikeln nedan, så läs åtminstone det fjärde och femte stycket.

JUST three months after Indonesia invaded East Timor 30 years ago, the Australian government of the prime minister, Malcolm Fraser, was covertly supporting the tiny colony's complete integration into its giant neighbour, according to cabinet documents from 1976, released today.
The 1976 cabinet papers, released under the rule that keeps them secret for 30 years, show that while the foreign minister, Andrew Peacock, was saying publicly Indonesian forces should withdraw and there should be a genuine act of self-determination, Australia's defence chiefs were taking a realpolitik view.
A defence committee report of February 5 noted that although Indonesia was unlikely to take military action against Australia or Papua New Guinea, "Indonesia is a power with long-term potential for a significant assault against Australia".
The report went on: "Attempts to deny Indonesia its objective and to secure its co-operation in a military withdrawal from East Timor and in a genuine act of self-determination are therefore likely to meet intractable political and practical difficulties and ultimately to prove futile."
Paradoxically, more than two decades years later, in 1998, a member of that original Coalition ministry, the Prime Minister, John Howard, was a key player in ensuring East Timor gained independence in a referendum.
The 1976 committee comprised Sir Arthur Tange, the head of the Defence Department, General Sir Francis Hassett, the chief of staff of the defence forces, Alan Renouf, the head of foreign affairs, and Gordon Jockel, the director of the Joint Intelligence Organisation. They said Australia could object to the use of force, but it was in the nation's best interests to keep a low profile over the issue. And they warned against supporting Fretilin's "hard-core leadership", who had links with "radical international elements".
Privately, the government accepted East Timor's integration with Indonesia as a fait accompli. A strategic defence review in September argued: "As the alternative is an essentially weak state, open to outside interference, the defence interest is served by East Timor's incorporation in Indonesia."
Peacock had recommended to cabinet in February that the government continue to criticise the use of force, "ask for the withdrawal of Indonesian forces" and "ask (with little hope) for a genuine process of self-determination". His submissions paper said: "Indonesian forces are already well on their way to integrating East Timor into Indonesia. The tragedy is that integration might have been achieved in more peaceful ways but that is now history.
"There is no tangible Australian national interest, e.g. trade or security, directly involved in East Timor. If anything, the strategic preference would be for integration … Australia's capacity to alter the course of events in Timor was limited and is now very limited indeed."
The defence papers will not resolve debate over perhaps the most painful Australian exercise in foreign affairs since World War II, until the country's involvement in Iraq. Most of the relevant records were released in 2000, following public pressure and with the support of Gough Whitlam.
Critics claim Whitlam gave Indonesia's president Soeharto a "green light" to take over the former Portuguese colony by force. Whitlam's own records go back to correspondence between Antonio Salazar, the Portuguese dictator, and Robert Menzies, where Menzies does not appear to counter Salazar's contention that East Timor was economically and politically non-viable.
Files from meetings between Whitlam and Soeharto show Whitlam's two basic points were that Timor should become part of Indonesia but that "this should happen in accordance with the properly expressed wishes of the people …"
One question is whether Whitlam pushed hard enough for an act of self-determination. Peacock's paper criticises the Whitlam option as realpolitik. Yet the Fraser-Peacock line appears little different.
Peacock rejected the option of cutting off economic and military aid and withdrawing the ambassador, arguing: "While such steps would be publicly applauded by some sections of opinion in Australia, the damage which would be caused to the relationship with Indonesia rules them out."

Källa: Tony Stephens/Sydney Morning Herald