2015

(Klicka här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

30 - Ett år av övergång, reformer och tillväxt

Ja, så rubricerar talespersonen för Östtimors regering tillika ordföranden i ministerrådet Agio Pereira sitt nyårsbudskap.

2015 var det år då 40-årsminnet av självständigheten och 500-års interaktion med Portugal firades samt en ny premiärminister och därmed en ny regering tillträdde.

Pereira som avslutar sitt budskap, som Du kan läsa i sin helhet (på engelska) här, med att konstatera att 2015 var ett händelserikt år för vårt land. Regeringen går in i 2016 med beredskap för att möta kommande utmaningar. I slutet av det här året, 40 år efter utropandet av självständigheten, hedrar vi åter alla dem som gått före oss för att hävda de nationella intressena, tjänat vårt samhälle och byggt en framtid för vår ungdom, vi kommer att ge allt för att säkra vårt hemlands framgång.

Källa: Pressmeddelande från Östtimors regering

29 - Presidentveto mot nya budgeten

Idag har republikens president Taur Matan Rauk inlagt sitt veto mot den för 2016 föreslagna statsbudgeten. Vetot åtföljdes av ett budskap till parlamentet, som förklarar det politiska vetot i enlighet med artikel 88 i konstitutionen.

Republikens president hade redan förklarat sin avvikande mening när det gäller budgetens prioriteringar, när den diskuterades i parlamentet. Han utttryckte då sin avvikande mening från budgeten som ökar investeringarna i infrastrukturprojekt utan effektiva vinster, såsom ZEESM och Tasi Mane-projektet, och samtidigt minskar de offentliga utgifterna för sektorer som hälsovård, utbildning och jordbruk. Vid det tillfället varnade presidenten också om att det behövs främjande av investeringar i rent vatten och avlopp för att förbättra de grundläggande levnadsförhållandena. I budskapet som åtföljde vetot varnade presidenten också om behovet av att säkra landets hållbara utveckling, ökande intäkter från andra källor än olja och gas samt minska uttaget från oljefonden, vars årliga gräns för uppskattat hållbart uttag har överskridits med mer än det dubbla. Budgetens skapande av en ny Infrastrukturfond utom reglerna för budget- och finanshanteringslagens delar avseende fonder analyserades också av presidenten i det budskap han lämnade till parlamentet.

Den fortsatta hanteringen av budgeten ligger nu i händerna på parlamentet.

Notisen är Östtimorkommitténs (Tommy Polláks) bearbetning av La'o Hamutuks inofficiella översättning av ett pressmeddelande från presidentämbetet.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

28 - Indonesiens president inspekterar gränsstation i Västtimor

Atambua, Västtimor. President Joko Widodo (Jokowi) inspekterade det pågående byggnadsarbetet på gränsstationen Motaain nära staden Atambua, Belu-regionens huvudort i East Nusa Tenggara (NTT), den indonesiska provins som omfattar Västtimor, i måndags.

Byggandet av denna integrerade gränsstation på gränsen mellan Indonesien och Östtimor förväntas underlätta varuflödet och främja ekonomiska aktiviteter, sade president Jokowi efter att ha besiktigat gränsstationen Motaain vid gränsen.

Byggandet av gränsstationen, som kostar 82 miljarder indonesiska rupier, påbörjades i augusti 2015 och väntas vara klart i oktober 2016.

Gränsstationen var tidigare bara en byggnad med ett antal dörrar använd för att hantera immigration, tull, karantän, handel och andra frågor.

Men med bygget av den nya integrerade gränsstationen kommer byggnaden att delas upp i ett antal delar efter officella krav. Det kommer också att finnas en offentlig marknad.

Stationen kommer också att användas för att kontrollera varor som kommer till och lämnar landet.

Utöver Motaain har presidenten också beordrat utveckling av andra gränsstationer, till exempel Aruk, Entikong, Nanga Badau, Wini, Motamasin och Sukow.

Under sitt besök åtföljdes presidenten av statssekreteraren Pratikno, det indonesiska försvarets kommendör general Gatot Nurmantyo, polischefen Badrodin Haiti, ministern för offentliga arbeten och bostäder Basuki Hadimoeljono och NTT:s guvernör Frans Lebu Raya.

Tidigare invigde president Jokowi en andra damm i NTT, Rotikklot-dammen i byn Fetuketi i underdistriktet Kakuluk Mesak Subdistrict i Belu-distriktet.

Dammen ska användas för dricksvatten och kraftverk för samhället, sade president Jokowi, när han lade grundstenen för dammen.

Han pekade också på att dammen kommer att stödja programmet för livsmedelsförsörjning i området.

Livsmedelsförsörjningen skulle kunna förverkligas om vi hade lador, men nyckeln är (tillräcklig tillgång till) vatten. Därför bygger vi dammen, sade han.

Byggnadsarbetena på Rotiklot-dammen väntas vara klara inom tre år. Den kommer att rymma 2,9 miljoner m3 och väntas bevattna 139 hektar jordbruksland.

Dammen är också konstrueard för att generera elkraft.

President Jokowi sade också att han skulle skicka en flytande 60 MW-generator till East Nusa Tenggara.

I söndags invigde president Joko Widodo ett solcellskraftverk i byn Oeipuah i Central Kupang.

Det här är det första storskaliga solcellskraftverket i Indonesien, sade han efter invigningen av 5 MW-projektet, som genomförs av det statligt ägda bolaget PT LEN.

Presidenten sade att ett liknande kraftverk, med lika stor eller till och med större kapacitet, också kommer att byggas i andra östliga delar av Indonesien.

Det här äar vad vi kommer att genomföra, särskilt på avlägsna öar, där byggandet av kolkraftverk skulle vara svårt, sade han.

Han konstaterade att ett solcellskraftverk är mera miljövänligt och kan byggas snabbare än ett koleldat kraftverk.

Källa: ANTARA News

21 - ConocoPhillips har chartrat PSV Mermaid Inscription för fem år


Foto: Maritime News

ConocoPhillips har chartrat PSV Mermaid Inscription i Timorsjön från det australiska undervattensbolaget MMA Offshore på ett femårskontrakt. Fartyget kommer att tillhandahålla levereranser till plattformar och bogsering till stöd för ConocoPhillips drift på Bayu Undan-fältet i Timorsjön, som drivs av bolaget. Undervattensfältet i vilket ConocoPhillips äger 57,2% tillsammans med Eni (11%), Santos (11,5%), Inpex (11,3%) och Tokyo Electric Power and Tokyo Gas (9,%). Bayu Undan upptäcktes i början av 1995, när borrhålet Bayu-1 träffade ett gaskondensat på 155m på ett djup av 897 m. Det visade sig ge 2,54 kubikmeter gas och 5.250 bbl kondensat per dag. Ett andra hål, Bayu-2, gav 991.000 kubikmeter gas och 2.000 bbl kondensat per dag.

På dagens utmanande marknad är förmågan att visa vår tillförlitlighet som en tillhandahållare av tjänster för den havsbaserade olje- och gasindustrin viktig. Kontrakt som det här visar att MMA Offshore är ett bolag med global närvaro, sade MMA Offshores direktör Jeff Weber. …

Bayu Undan-fältet ligger 500 km utanför Darwin i Australien och 135 sjömil söder om Östtimor på 80 meters djup.

PSV Mermaid Inscription (IMO: 9668245) har en längd av 87 m, bredd på 23 m och ett djupgående på 3 m. Mermaid Inscription byggdes 2013 av Fujian Mawei Shipbuilding på deras varv i Mawei, Kina.

Källa: Svilen Petrov/Maritime News

19 - Östtimors regering om budgeten för 2016 - godkänd av parlamentet, mer än bara siffror

Dili. I går kväll avslutade Östtimors parlament sin noggranna granskning av och omröstning om budgeten för 2016 med ett enhälligt avslutande godkännande. Detta efter en lång och noggrann budgetprocess som har ägt rum under året.

Totalt omfattar budgeten inklusive lån 1.562,223 miljarder dollar bestående av

Budgeten går nu till presidenten för godkännande.

När premiärminister Rui Araújo efter plenarmötet reflekterade över budgetprocessen uttryckte han sin stora uppskattning över parlamentets bidrag, särskilt varje partigrupp och individuella parlamentsledamöter. Han konstaterade Det konstruktiva engagemanget i debatterna, inklusive den särskilda kommitténs arbete, ända fram till den sista omröstningen med alla bidrag presenterade på ett uppriktigt och klart sätt, har berikat debatten och, som ett resultat, frambringat en budget av hög kvalitet och relevans för att svara mot vårt folks och lands behov.

Han fortsatte med att säga att denna debatt om vår statsbudget för 2016 har uppmärksammat regeringens och parlamentets löfte att säkra att vårt land går framåt, inte i olika riktningar och skilda delar, utan som en enhet. Jag, som premiärminister, och regeringen i sin helhet gratulerar parlamentet och upprepar vår totala hängivenhet att arbeta i samarbete med parlamentet för att säkra att fullgörandet av budgeten uppfyller de förväntningar vare instutition i vårt land och särskilt vårt folk har.

[Källa 1]

Budgeten allokerar det offentligas utgifter nästa år, de som ska tjäna staten och Östtimors folk. Medan en stor del av uppmärksamheten i media har varit på siffrorna, kommer det att vara reformerna och initiativen som introduceras i den här budgetens framtagning och fastställande som vägleder dess implementering, som kommer att ge ett betydande inflytande på kvaliteten hos använingen av medlen 2016.

Den sjätte konstitutionella regeringens reformer för att förverkliga budgeten formade utvecklingsfasen av budgeten för 2016 och kommer nu att driva uppföljningen och utvärderingen för att säkra att Östtimors offentliga resurser används så effektivt som möjligt.

I 2016-års budget har planeringens kvalitet förbättrats. Detta år har alla ministerier, myndigheter och instutitioner fått bidra med särskilda program och aktiviteter samt presenterat en transparant och försvarbar länk mellan dessa och motsvarande budgetposter. Budgetbok 2, som finns på nätet på finansministeriets webbplats, innehåller nu årlga planer med beskrivningar av program och aktiviteter, tillhörande nyckeltal, metoder för verifikation, basdata önskade resultat och en särskild tillhörande budget. Hittills har i budgetprocessen dessa data använts för att motivera tilldelningen av medel. Nu när dessa belopp är slutgiltiga kommer planerna att vägleda genomförandet, transparent visa grunddata och förväntade resultat som tillåter offentligheten att noggrannt granska om löftena har infriats.

En annan av reformens aspekter är att ger enheter som har administrativ och finansiell självständighet inskriven i sina stadgar större självständighet. Dessa enheter kommer 2016 att vara ansvariga för att använda de tilldelade medlen, med sina budgetansvariga underkastade kontroll och inspektionsprocedurer redan inskrivna i lagen om budget- och finanshantering.

Detta steg ska uppmuntra högre kvalitet på tillhandahållna tjänster, ett effektivare hanterande av offentliga medel och större ansvar för det offentligas tjänstemän. De självständiga enheternas budgetar 2016 kommer att underkastas det finansiella datasystemet för att säkra uppföljningen och transparansen av utgifterna.

Talespersonen för den sjätte konstitutionella regeringen, minister Agio Pereira konstaterade att Budgeten för 2016 med dess rigorösa planering, inkluderande angreppssätt, fokus på resultat och reformer för att förbättra genomförandet försöker att maximera effekten av varje andvänd dollar. Det slutgiltiga målet är att tjäna vårt folks behov. Nu när den till fullo har godkänts av parlamentet kan regeringen börja det nya årte med att upprätthålla sitt uppdrag att säkra hög kvalitet på användningen av medlen och optimalt tillhandahållande av tjänster med de tilldelade resurserna.

[Källa 2]

Källor: Agio Pereira, ordförande i ministerrådet och talesperson för regeringen

 1. Godkänd av parlamentet
 2. Mer än bara siffror

19 - Sanningen om John Howards befrielse av Östtimor

I dagens nummer av The Saturday Paper skriver John Martinkus om en av händelserna när resultatet av omröstningen i Östtimor 1999 om territoriets status tillkännagavs.

Det gäller de australiska polisernas handlande i trots mot premiärminister John Howards order för att hindra indonesiska soldater att döda 3.000 människor i Dili.

Du kan läsa hela artikeln (på engelska) här … (https://www.thesaturdaypaper.com.au/world/asia-pacific/2015/12/19/the-truth-about-john-howards-east-timor-liberation/14504436002769)

19 - Det senaste i The Dili Weekly

Utlänningar i offentlig tjänst, KFP: det här behöver man titta på - 2015-12-18 - 01:59:21

Parlamentsledamot berättar att jordburkare överger sina risfält - 2015-12-17 - 02:54:51

Underhåll av vägar och broar på gång - 2015-12-17 - 02:42:38

Premiärministern: för mycket ledig tid gör de offentliga tjänsterna mindre produktiva - 2015-12-17 - 02:31:43

Dålig gränssäkerhet ökar risken för narkotikasmuggling till Östtimor - 2015-12-17 - 02:12:22

HH stödjer hortikulturgrupper i Ermera för att minska undernäringen i området - 2015-12-17 - 01:56:04

Källa: The Dili Weekly

18 - Stora infrastrukturprojekt - hmmm

En grupp forskare vid Monash-universitetet [med huvudsäte i Melbourne i Australien Tommy Pollák/Östtimorkommittén] lanserar en blog i vilken de behandlar i Östtimor aktuella frågor ur ekonomers synpunkt. Här nedan finns det första inlägget. Kommentarer välkomnas på www.monashintimor.org/blog.

Framtiden för Östtimor: en stor ny hamn i Tibar, en ny flygplats, nya broar över floden Comoro i Dili, 4-filiga vägar, storskalig elektrifiering, Oecussi Social Market Economy Zone, underhållsbasen med hamn i Suai, etc, etc.

När man hör denna utvecklingsplan känns det som om vi är tillbaka 1960-talet, när utveckling definierades av multilateralt stöd för stora infrastrukturprojekt - dammar, flygplatser, etc - eftersom dessa sågs om nycklarna till utveckling.

Den eran lärde oss många lärdomar, många dokumenterade misslyckanden. Sedan dess, och i ljuset av dessa lärdomar, har utveckling rört sig mycket mer mot brett anlagd minskning av fattigdom samtidigt som man följer planerna på ekonomisk tillväxt. Det finns mycket mer som skulle kunna sägas om dessa lärdomar från historien för det som Östtimor står inför nu, men det får vänta till en annan gång.

Här vill jag fokusera på hur storskaliga projekt antas. Varje stort projekt borde bara fortsättas om det kan visas vara ekonomiskt och socialt fördelaktigt. Ekonomin ska behandla projektets planerade kostnader och sedan de långsiktiga vinsterna och projekten måste ha vinster som överväger kostnaderna. Ofta används en sådan här kostnad-vinst-analys för att rangordna möjliga projekt och bestämma prioriteringarna för att använda knappa resurser.

Föreställ er utmaningarna att precis förutse dessa kostnader och vinster! Ta den föreslagna nya hamnen i Tibar, 10 km väster om Dili. Konsulterhar blivit ombedda att förutsäga flödet av container in och ut ur Dili fram till år 2045, antagligen som en förutsättning för behovet av att bygga en ny hamn. Förutsägelserna används också för att bestämma storleken på den nya hamnen.

Jag har några betänkligheter när det gäller förutsägelserna som utgör business caset. Kortfattat, det finns två frågetecken: förutsägelserna grundar sig på mycket optimistiska antaganden om ökningen av den ekonomiska aktiviteten för de kommande 30+ åren. Med minskningen av oljeinkomsterna de kommande åren kommer tillväxten av BNP utan oljesektorn att längre vara beroende av regeringsstimulerade eknonomiska aktiviteter som kommer från royaltin frå nolje- och gasinkomsterna, jag förutspår väsentligt långsammare ekonomisk tillväxt än den i projekteringen av hamnen i Tibar använda.

För det andra så bortser förutsägelserna från frågor om handelsbalansen. För närvarande utgör importen till Östtimor mer än 100% av icke-olje-BNP. Det kan hanteras nu, färför att de utländska fonderna ökar med oljeintäkterna. Men det kan inte upprätthållas och importvolymerna måste sjunka beräknat som andel av BNP. I planeringen för hamnen i Tibar har inget av detta beaktats.

[Här har originalet ett diagram med uppskattningar fram till år 2040. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Min bästa skattning är att förutsägelserna för hamnen i Tibar är fyra gånger det de borde vara. Inte bara lite optimistiska utan fyra gånger de realistiska nivåerna. (Jag tillhandahåhåller med glädje detaljer om Du vill diskutera detta vidare.) Hmmm

I mitt nästa inlägg kommer jag att skriva om en del akademisk forskning om varför kostnader ofta underskattas och intäkter överskattas för storskaliga infrastrukturprojekt.

Källa: Brett Inder - New Monash blog - Centre for Development Economics and Sustainability, Monash University

18 - Hyundai E&C:s korruptionshistoria

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2015/12/hyundai-e-history-of-corruption.html, som också innehåller många illustrationer och många länkar till koreanska regeringsdokument och artiklar i media, en del på engelska och andra på koreanska.

För mer information om Suai Supply Base, se http://www.laohamutuk.org/Oil/TasiMane/13SSBen.htm.

Den 12 juni 2015 tillkännagav Östtimors nationella inköpskommission att den hade för avsikt att tilldela kontraktet för konstruktion och bygge av Suai Supply Base till ett konsortium bestående av Hyundai Engineering & Construction Co. och Hyundai Engineering Co., Ltd. Kontraktet tecknades den 27 augusti 2015 och projektet omfattar primärt byggandet av 3,3 km stranskydd av betong, som beräknas bli klart i september 2018. Detta är det största kontraktet i Östtimors historia - 719 miljoner dollar - mer än vad landet totalt har gett ut för utbildning efter självständigheten 2002. Östtimors administrativa domstol, Audit Court, förklarade kontraktet ogiltigt, enligt rapporter på grund av Hyundais rykte och oegentligheter i anbudsförfarandet, men regeringen har överklagat beslutet.

Hyundai E&C (HEC) är det största teknikbolaget i Sydkorea och bland de 15 största internationella byggbolagen i världen. Det sysselsätter 60.000 människor och har årliga intäkter på mer än 16 miljarder dollar. Bolaget utövar ett betydande politiskt inflytande, som ett av de större chaebol (familjestyrda konglomerat) vilka dominierar Koreas affärsliv och politik; dess tidigare chef (CEO), Lee Myung-Bak, var Koreas president från 2008 till 2013.

Sedan 2012 har Hyundai E&C många gånger fällts för hemliga överenskommelser av Koreas Fair Trade Commission (KFTC), regeringsorganet som är ansvarigt för för att utreda och beivra korruptionsfall och konkurrenshämmande åtgäärder med koreanska företag inblandade.

HEC har oftast anklagats för att rigga budgivningar i vilka nominella konkurrenter i hemlighet i förväg kommer överens om vem som ska få ett visst kontrakt och också samarbetar om vilka priser buden ska innehålla för att maximera vinste för den vinnande (lägsta) budgivaren. Detta gör att folk måste betala mycket mer för infrastrukturen.

En stor skandal gällde kontrakt för byggandet av en andra tunnelbanelinje i Incheon. I januari 2014 utfärdade KFTC ett pressmeddelande som tillkännagav böter på 132,2 miljarder won (omkring 120 miljoner dollar) för 21 bolag. Ett annat KFTC-dokument visar att HEC fick böter på 14,74 miljarder (13 miljoner dollar).

I april 2014 förbjöd Public Procurement Service (PPS) [i Korea Tommy Pollák/Östtimorkommittén] Hyundai E&C och andra bolag att lämna anbud på regeringskontrakt mellan maj 2014 och maj 2016. Men HEC överklagade PPS beslut att svartlista dem och det tillät bolaget att fortsätta att lämna in anbud så länge överklagandet inte avgjorts. Hittills har överklagandet inte avgjorts.

I ett särskilt beslut i december 2014 bestämde Seoul High Court att Hyundai E&C och de andra bolagen inte behövde betala böter för hemliga överenskommelser om tunnelbanan i Incheon, men svartlistningen behölls. Domstolsbeslutet gällde bara böterna i Incheon-fallet - HEC har också dömts i många andra fall med hemliga avtal och de böterna och sanktionerna gäller fortfarande.

Slutligen tillkännagav Koreas ministerium för mark, infrastruktur och transporter den 15 augusti 2015 att, som en del av amnestierna vid firandet av 70-årsdagen av koreansk självständighet, regeringen hävt förbudet för byggnadsbolagen att lämna anbud på regeringskontrakt för att främja nationell enighet och ekonomisk vitalitet. Men pressmeddelandet sade också att böter och brottmålsdomar för korupption skulle fortsätta gälla.

La'o Hamutuk har tidigare spridit en artikel från JoongAng News som hävdar att HEC hade svartlistats av den koreanska regeringen på grund av hemliga överenskommelser. Även om förbudet tekniskt sett aldrig blev genomfört, så dömdes HEC för korruption 2014 och förbjöds lämna anbud på offentlgia kontrakt i två år. Även om det avfördes från svartlistningnen för detta fall i augusti 2015 (två månader efter att Östtimor beslutade att tilldela dem ett kontrakt på 719 miljoner dollar), så har HEC straffats för många andra korruptionsbrott och kriminella aktiviteter.

Byggnadsprojektet Four Rivers, som påbörjades 2009, ledde till en större skandal i vilken flera stora byggnadsbolag åtalades 2013. HEC fick ett bötesförläggande på 22 miljarder (20 miljoner dollar) från KFTC och högsta domstolen fastslog böterna i december 2014. Dessutom har media, bland andra Korea Times Daily, KHL Group och Korea Economic Daily, i slutet av 2013 rapporterat att HEC och flera andra bolag skulle förbjudas att lämna anbud på regeringskontrakt under 15 månader av Public Procurement Service på grund av Fours Rivers-skandalen.

Hyundai E&C har bötfällts många andra gånger. Så skrevbeen fined many other times. Indeed, The Korea Times den 8 december 2015 att KFTC har totalt bötfällt på HEC totalt 182,4 miljarder(165 miljoner) sedan 2010. Här är några få av de nyaste examplen:

Stora bolag har ofta missbrukat den oproportionerliga politiska makt de har i Sydkorea. Hyundai E&C har ibland lyckats undgå straff genom överklaganden och benådningar, men bolaget har en lång historia av straff för korruption. De som hanterar Östtimors folks pengar borde försäkra sig om att varje bolag som får ett regeringskontrakt uppfyller kraven på integritet och inte har en brottsbelastning. Om inte, skulle vår begränsade erfarenhet och förmåga tillåta utländska bolag att stjäla de pengar vi har sparat från vårt folks olje- och gastillgångar.

La'o Hamutuk hoppas att den här artikeln kommer att hjälpa Östtimors domare och politiker att besluta huruvida de ska ge nästan en miljard dollar till ett bolag, som upprepade gånger har trotsat lagen och visat förakt för det offentligas intressen.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

14 - Kitankondensat inte längre tillgängligt när fältet sinar

Singapore. Kondensat från Östtimors Kitan-fältkommer inte längre att vara tillgängligt på spotmarknaden eftersom fältet med den ultralätta oljan nått slutet av sitt naturliga liv, sade marknadskällor i måndags.

Efter januari komer det inte att bli några fler [Kitan-laster] sade en marknadskälla hos Eni, som har en majoritetsandel i fältet, till Platts.

Produktionen av den nafta-rika kvaliteten, som har en tygnd på 57 API och en svavelhalt mindre än 0,1% föll kraftigt kraftigt från toppnivån på nästan 42.000 fat/dag 2013.

[Den nådde slutet på fältets livslängd] fortare än förväntat, tillade källan.

Det av Eni opererade lättoljefältet Kitan är en del av Östtimors Joint Petroleum Development Area i Timorsjön och ligger nordväst om det existerande gas- och oljefältet Bayu Undan. Eni startade produktion på Kitans oljefält in 2011.

Fältet, som ägs gemensamt av Eni, Inpex och Talisman Energy i förhållandet 40:35:25, har producerat totalt 60 miljoner fat.

Eni har hittills i år offererat en last på 550.000 fat av den ultralätta kvaliteten varannan eller var tredje månad.

Stora kunder för oljan har norra och sydöstra Asien varit med sydkoreanska SK Innovation och thailändksa IRPC, som regelbundna kunder under åtskilliga år.

Regionala handlare konstaterade att tillgången på ultralätt olja från Mellanöstern och regionen tycks vara mycket liten den här månaden och att frånvaron av Kitans olja skulle kunna göra tillgången ännu mindre.

Vi vet inte de exakta siffrorna än, men tillgången på lättolja ser ut att vara mycket liten, så jag förväntar mig att de flesta av februaris laster [med lättoljor] kommer att handlas med stora premier, sade en handlare hos ett sydkoreanskt raffinaderibolag.

Platts rapporterade tidigare den här månaden att totalt 1,95 miljoner fat från Australiens nordvästsockel väntas bli exporterade i februari, en minskning med 25% från januaris volym på 2,6 miljoner fat, medan Qatars svavelfattiga olja saknades i den statliga säljaren Tasweeqs senaste utbud på spotmarknaden.

De senaste marknadsdiskussionerna indikerar att avtal utan anbudsrunda för Qatars doftlösa olja troligen handlades med premier på mer än 5 dollar/fat över Platts prisuppskattning för Dubaiolja, avsevärt mer än premierna på omkring 4-4,50 dollar/fat som Tasweeq fick januaris laster förra månaden.

Källa: Platts

November

24 - Nytt kraftverk i enklaven Oecusse

Det nya kraftverket Sacato i Östtimor förser nu hela enklaven Oecusse med elkraft, sade ordföranden i den särskilda administrativa regionsmyndigheten och den särskild sociala marknadszonen för Oecusse (ZEESM).

Mari Alkatiri skrev också på sin Facebook-sida att 2016 kommer vi att gå framåt med ett kombinerat kraftverk för att producera tillräckligt med energi för att fortsätta med utvecklingen av Östtimors ZEESM.

Den portugisiska nyhetsagenturen Lusa citerade Arsénio Bano i ZEESM:s styrande kommitté, som sade att byggandet av kraftverket började i februari. Det har en installerad kapacitet på 17 MW och har kostat 37 miljoner dollar.

Anläggningen har byggts PT Wartsila Indonesia, ett dotterbolag till det finska bolaget Wärtsilä, som den 13 november undertecknade ett drift- och underhållskontrakt på fem år med ZEESM.

Efter detta avtal, sade Bano att ZEESM skulle överväga huruvida den ska förnya Wärtsiläs koncession eller överlämna driften till ett annat bolag, då Wärtsilä nu ska utbilda timoresiska arbetslag.

Enklaven Oecusse är denna vecka värd för ceremonierna vid firandet av 40-årsdagen av utropandet av Östtimros självständighet och 500-årsdagen av portugisernas ankomst till territoriet.

Källa: macauhub/TL

10 - Firandet av den 12 november 2015: Låt det förflutna vara och kämpa för ett nytt Östtimor

Sedan Östtimor uppnådde självständighet har regeringen årligen högtidlighållit minnet av tragedin den 12 november som en viktig dag för ungdomens kamp i motståndet (Joventude Loriku Aswain). Den 12 november 1991 var den dag för 24 år sedan då tusentals timoresiska ungdomar mördades i en tragedi kallad Tragedia 12 Novembru Santa Cruz 1991. Denna tragedi påminner oss om folkets (maubere) långa kamp för självständighet.

Under mer än två decennier har regeringen finansierat högtidlighållandet av denna historiska dag med syftet att värdesätta ungdomens (Loriku Aswain) bidrag till kampen för nationell frihet. Denna dag betraktas som en dag för reflektion för det timoresiska folket, särskilt för ungdomar, för att minnas det förgångna och fokusera på framtiden genom att skapa fred och stabilitet i denna nya stat. Östtimors folk uppskattar och är tacksamma för regeringens ansträngningar att fortsätta högtidlighållandet av den 12 november 1991.

Men Fundasaun Mahein tror att regeringen behöver förbättra sina mekanismer för högtidlighållandet som hittills har inneburit en sorgedag med organiserandet av fotoutställningar om dödade i massakrer eller Santa-Cruz-tragedin 1991. Detta sätt att högtidlighålla minnen kommer bara att tvinga de avlidnas familjer och andra ungdomar att älta minnen från det förflutna.

Regeringen måste definiera hur högtidlghållandet av den 12 november ska ske värdigt i sammanhang med självständigheten, hur den presenterar den 12 november som ett firande av nya ungdomsgenerationer med ny anda i denna nya stat och hur de ska fortsätta att bygga ett nytt Östtimor. Regeringen måste upprätta ett högtidlighållande som inte definieras av sorg, därför att tiden har kommit för att fira offrens familjer och ungdomar och Östtimors folk som ska fortsätta av tillsammans kämpa för folkets välstånd i landet.

Regeringen måste investera i utveckling av ungdomsresuresne i alla sektorer så att ungdomarna blir i stånd att bidra till den pågående nationella utvecklingsprocessen. Den måste investera i formella och informella områden för ungdomarna i framtiden, därför att, enligt FM:s syn, sådana investeringar kommer att ge välutbildade, disciplinerade ungdomar i stånd att bidra till den nationella utvecklingsprocessen för att skapa fred och stabilitet i Östtimor.

Dagens realitet är att ett flertal av ungdomarna fortfarande inte får regeringens uppmärksamhet, trots det faktum att landets idag unga kommer att vara de huvudsakliga skaparna av landets framtida utvecklingsprocess. Ungdomen har fortfarande inte tillgång till formell och informell utbildning eftersom det inte finns finansiering för sådana satsningar och många av dem förblir arbetslösa därför att mycket få arbetstillfällen skapas i Östtimor. Dessa faktorer bidrar till risken för ungdomar dras in i kriminalitet, som narkotikaaffärer och sammandrabbningar, som kan hota nationell stabilitet och undergräver det sociala värdet av Santa Cruz-massakern 1991. Det är FM:s förhoppning att högtidlighållande av den 12 November 2015 kommer att vara en dag för reflektion för den timoresiska ungdomen att lägga tragedin med våra förluster bakom sig och med nya förväntningar kämpa för ett nytt Östtimor.

För mer information var god kontakta:

Nélson Belo
verkställande direktör, FM, epost direktor.mahein@gmail.com, (+670) 7737 4222 och (+670) 7831 6075

Eufemia de Jesus
kommunikationsansvarig, eufemia.mahein@gmail.com, (+670) 7830 1413

www.fundasaunmahein.org

Källa: Fundasaun Mahein

08 - 2016-års budget sätter fantasin före folkets behov

Det här är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2015/11/2016-budget-proposal-puts-fantasies.html, som innehåller flera diagram och tabeller med de siffror som diskuteras i det följande.

Den 29 oktober överlämnadde Östtimors regering ett budgetförslag till parlamentet, som omfattade utgifter på 1,56 miljarder dollar under 2016, väsentligen samma belopp som 2015. utgifter för ZEESM, den särskilda ekonomiska zonen i Oecusse, växer med 63% till 218 miljoner, medan avsättningarna för vägar, hamnar, flygplatser och oljeinfrastrukturprojektet Tasi Man nästan fördubblas.

Den 27-procentiga ökningen av utgifterna för fysisk infrastruktur finansieras av nedskärningar av offentliga tjänster, omfattande hälsovård (14%), utbildning (7%, trots kraftigt ökande antal barn i skolåldern), rättsväsendet (36%), veteranernas förmåner (22%), säkerhetsstyrkorna (19%) och andra sektorer. Jordbruket, som får mindre än 2% av statens utgifter, men är utkomsten för de flesta timoresiska familjerna, kommer att minskas med 20%.

Även om regeringens uttalade prioriteringar har ändrats de senaste åren, förblir infrastrukturen dominerande. Stora utgifter 2011-2013 för kraftverk och högspänningsnät har ersatts av pengar för ZEESM och Tasi Mane, vars nytta för flertalet människor är mindre tydlig. Enligt budgetdokumenten kommer de offentliga utgifterna 2015-2020 för ZEESM att överstiga 1,1 miljarder dollar, medan Tasi Mane (inklusive försörjningsbasen Suai, flygplatsen i Suai och en del av vägen Suai-Beacu, men varken byggandet av raffinaderiet i Betano, naturgasanläggningen i Beacu eller gasledningen från Sunrise-fältet) kommer att ta mer än 1,4 miljarder dollar i anspråk, även om bägge summorna troligen kommer att öka.

I fredags publicerade Östtimors centralbank sin kvartalsrapport för oljefonden, som finansierar mer än 80% av statsbudgeten. Mellan juni och september 2015 har fondens investeringar förlorat 450 miljoner dollar i värde samtidigt som regeringen tog ut 194 miljoner. Fondens tillgångar är de minsta på 16 månader.

Olje- och gasinkomster till fonden uppgick till totalt 218 miljoner dollar tredje kvartalet - mindre än hälften av genomsnittet 2014 och 63% mindre än 2013. Även om detta delvis beror på att oljepriserna i världen är låga, så är det också därför att Östtimors olje- och gasproducerande fält är tömda till mer än ¾. De producerade 27% mindre under 2015-års första 8 månader än under samma period 2012, året med den största produktionen.Kitan-fältet håller redan på att stängas och utvinningen i Bayu-Undan kommer att upphöra 2021. Även om det är möjligt att Greater Sunrise eller ännu inte upptäckta fält skulle kunna ge mer pengar i framtiden, är snnolikheten för detta låg och det skulle vara dumdristigt att grunda utgiftspolitik på dessa önskningar.

Olyckligtvis förblir Östtimors icke-olje-intänkter (inhemska) små utan tillräckligt snabb tillväxt för att fylla gapet efter de minskande oljeintäkterna. För 2016 tror regeringen att de inhemska intäkterna (skatter och avgifter) kommer att öka med 0,6% bara. Även om inflation och befolkningsökning har minskat (båda uppskattas till 1,8% 2016) så kommer per capita-intäkterna i fasta priser att minska mer än 3% 2016.

Även om oljefonden kanske har passerat sitt största värde, så fortsätter budgetförslaget för 2016 att ta ut långt mer än den uppskattade hållbara intäkten (Estimated Sustainable Income - ESI). Budgeten för 2015 tar ut 689 miljoner dollar mer än ESI:s 3%, men förslaget för 2016 är att använda 739 miljoner dollar mer än ESI. Det skulle vara mer än 7% av landets oljeförmögenhet, den högsta procentsatsen hittills. Förslaget förväntar ännu högre uttag i framtiden - 8% 2017, 11% 2018 och 11% 2019.

Budgetförslaget förutsätter också att Östtimor lånar 821 miljoner dollar under de kommande tre åren och mer efter det. De största lånen fär för Dilis flygplats, Suais underhållsbas och en del av vägen Suai-Beacu. För första gången upptar budgeten 0,25 miljoner dollar för att amortera lån, men underskattar hur mycket skulderna kommer att kosta i framtiden och diskueterar inte varifrån amorteringarna ska komma efter att oljan och gasen tagit slut.

Även om de planerade sammanlagda utgifterna för 2016 kommer att vara lika stora som 2015, har utgifterna för Varor och tjänster minskat, kanske på grund av den starka USA-dollarn och större effektivitet hos offentliga myndigheter. Dessa besparingar har flyttats till offentliga transfereringar (utbetalningar till individer och instutitioner) och utvecklingsinvesteringar (fysisk infrastruktur).

De offentliga transfereringarna är inte nedbrutna i budgeten och inte heller i någon av regeringens andra dokument, så vi vet inte vadsom betalasut eller hur mycket som från ett år till ett annat. Men det är klart att ZEESM och veteranerna får de största delarna med mindre belopp för andra pensioner, välfärd och subsidier för statliga instutitioner som TimorGAP.

Vi är oroade över att program som är till nytta för de flesta människorna - såsom hälsovård, utbildnig, jordbruk, landsbygdsvägar och vatten - får nedskärningar, medan projekt som huvudsakligen kommer att användas av de rikta och mäktiga - flygplatser, huvudvägar oljeindustri - får mer pengar. När parlamentet fortsätter med att analysera, diskutera, ändra och anta budgeten under de kommande sex veckorna, vädjar vi till ledamöterna att beakta rättvisa, hållbarhet, transparens och demokrati.

Många faktorer - världsoljepriser, växlingskurser, internationella börskurser och den icke-förnybara karaktären hos olje- och gastillgångar - är omöjliga för Östtimor att styra. Men vi har makten och ansvaret för att förvalta våra begränsade tillgångar på ett vist sätt och inte slösa bort dem onödiga utgifter eller kasta bort dem på projekt med tvivelaktig ekonomisk eller social nytta.

östtimors ändliga oljetillgångar är varje medborgares rätt, inte bara några få ledares, rådgivares och entrepenörers. Vi hoppas att de kommer att fördelas rättvist och opartiskt som konstitutionen föreskriver, med respekt för den nuvarande och kommande generationers rättigheter.

Anmärkning: Alla data i den här artikeln är tagna ur officiella källor. Länkar till dokumenten och ytterligare analyser finns på La'o Hamutuks webbplats på sidorna om 2016-års budget och oljefonden. De finns också Östtimors centralbanks, finansministeriums, nationella oljemyndighetens och statistik- och transaringparensdirektoratets webbplatser. Det finns många länkar till dessa och andra källor på La'o Hamutuk's referenssidor.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

06 - Indonesisk minister: Infrastruktur och utveckling av gränsregionen viktigt i Västtimor

Efterårtionden av försummelse och ignorans fokuserar centralregeringen nu på att utveckla provinsen East Nusa Tenggara (NTT) [i vilken Västtimor ingår Tommy Pollák/Östtimorkommittén], som anses vara landets fattigaste provins. Prioriteten kommer att vara utveckling av den starkt behövda infrastrukturen och viktiga gränsområden.

Läs hela artikeln av Imanuddin Razak i The Jakarta Post här …

06 - Två östtimoresiska matchfixare dömda

Singapore.Två östtimoreser dömda för sina roller i fixningen av en fotbollsmatch i SEA-spelen (Sydostasiatiska spelen Tommy Pollák/Östtimorkommittén) tidigare i år dömdes till fängelse i fredags (6 nov).

Orlando Marques Henriques Mendes, 49, teknisk direktör i Östtimors fotbollsförbund och lagledare för Östtimors landslag dömdes till 24 månaders fängelse. Moises Natalino De Jesus, 31, tidigare spelare i Östtimors landslag fick ett straff på 20 månaders fängelse.

Åklagarna, biträdande offentliga åklagarna G Kannan, Navin Naidu, Stacey Fernandez och Nicholas Khoo, drog upp tre försvårande omständigheter gemensamm för de två anklagade. Sådna matchfixningar skadar Singapore, sade Kannan, eftersom de tenderar att förstärka den olyckliga globala uppfattningen av Singapore som ett himmelrike för matchfixare.

Den biträdande offentlige åklagaren varnade för att behandla brottet enbart som en lokal historia som bara är känd för människor i Singapore, och citerade en artikel i Bloomberg för att visa ett fall i vilket matchfixning i Singapore tilldrog sig internationell uppmärksamhet. Myndigheter i Singapore arbetar outtrötligt för att undanröja detta stigma, sade Kannan i domstolen.

Orlandos och Moises försyndelser inbegrep också en grupp sårbara människor - duon, tillsammans med medbrottslingarna Nasiruddinochd Rajendran R Kurusamy, bättre kända som Pal – avsåg att engagera minst sju unga spelare för att säkra att Östtimor skulle förlora matchen mot Malaysia.

Bägge männen var i detta fall också motiverad av ekonomisk inst, konstateradeden biträdande åklagaren.

Biträdande åklagare Kannan övergick till att tala om de för var och en försvårande omständigheterna och sade att Orlando skulle betraktas meransvarig än Moises. Orlando, anställd på en post med förtroende hos det östtimorsiska fotbollsförbundet hade tillgång till och kontroll över östtimors landslag och dess unga spelare.

Kannan sade att Orlando var den avgörande länken utan vilken hans tre medbrottslingar inte skulle ha varit i stånd att genomföra sin plan. De behövde den här mannen (Orlando) för att kunna närma sig spelarna … och kunna uppnå sitt (avsedda) resultat, sade Kannan i rätten.

När det gäller Moises, sade den biträdande åklagaren att hans brott till sin natur var gränsöverskridande och konstaterade att han hade rest till Singapore enbart för att begå brott. Medan åklagarna inte ville kalla sammansvärjningen för organiserad brottslighet, så ansåg de i alla fall att den i sammansvärjningen deltagande kvartettens brott var mera allvarliga än ett individuellt brott.

Biträdande åklagare Kannan pekade också på att utan Moises deltagande, så skulle inte, Nasiruddin och Pal, trots att de hade en plan, winte ha kunnat komma i kontakt med Östtimors lag. Det var Moises, den före detta spelaren, som hade förbindelsen till Orlando och kunde binda honom.

Försvararen: Han föll offer för frestelsen

Matchfixare måste veta att om de försöker att fixa matcher i Singapore eller verkar från Singapore för att fixa matcher i utlandet … så kommer rättsväsendet att vara snabbt och strängt, sade Kannan och varnade att de som åker fast för matchfixning måste förvänta sig ett långvarigt fängelsestraff.

I sitt försvar sade Orlandos advokater Eugene Thuraisingam och Mervyn Cheong til domstolen att deras klients roll inte är så framstående som åklagarna gör gällande. Orlando kom inte till Singapore för att delta i någon sådan komplott, sade Thuraisingam och tillade att Moises hade tagit med Orlando till Orchid Country Club under förevändning att duon var på väg till kasinot.

I själva verket hade Moises tagit med Orlando till klubben för att träffa Nasiruddin och Pal, där den senare övertygade honom att vara med i komplotten. Orlando föll för frestelsen … utan närmare eftertanke, sade Thuraisingam. Exakt vad är det domaren straffar frågade han rätten och krävde att domaren inte skulle straffa en enkel överenskommelse träffad den dagen, när det inte finns något sätt att veta vad som skulle kunnat hända efter överenskommelsen.

Thuraisingam kallade Orlando för ett offer för frestelse, eftersom han bara tjänar 1.000 singaporesiska dollar i månaden.

Moises, som inte hade någon advokat, bad rätten om ursäkt för sitt handlande.

När han förkunnade sitt utslag erkände distriktsdomare Chay Yuan Fatt den ökade förekomsten av matchfixning och dess skador på Singapores rykte som förstklassig plats för internationella sportevenemang.

Domaren konstaterade också att duon bara hade beslutat sig för att erkänna sig skyldiga under den andra rättegångsdagen efter att ha hört Pals belastande bevis i hans vittnesmål dagen innan.

Pal avtjänar för närvarande sitt fyraåriga fängelsestraff, medan Nasiruddin har dömts till 30 månader i fängelse sin inblandning.

Männen kunde ha fått upp till fem års fängelse och/eller böter på upp till 100.000 singaporesiska dollar per åtalspunkt.

Källa: Vanessa Paige Chelvan/Channel NewsAsia

Oktober

30 - Regeringens budgetförslag för 2016

Den 29 oktober, två veckor senare än föreskrivet i lagen, skickade finansministeriet sitt förslag till budget för 2016 till parlamentet och publicerade också de åtta förklarande böckerna, några på två eller tre språk. La'o Hamutuk har lagt upp budgetböckerna och en preliminär analys på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE16/15OGE16.htm. Även om det förklarande materialet diskuterar långsammare ekonomisk tillväxt, sjunkande oljeinkomster och inkomster från investeringar samt förbrukning av Östtimors olje- och gastillgångar, så är utgiftsnivån praktiskt taget den samma som 2015, totalt 1.562.200,000 dollar. Utgifterna fördelar sig på nedanstående sätt:

De 1.562 miljonerna ska komma från:

Efter att budgeten överlämnats till parlamentet, kommer den att analyseras av parlamentets permanenta kommittéer, vilket följs av ändringar och godkännande i plenum, vilket skulle ha skett den 15 december, om den hade lagts fram i tid. Vi är bekymrade över att parlamentet troligen kommer att diskutera och besluta om ändringar bakom lyckta dörra i en ad hoc-kommitté, snarare än i en transparant offentlig debatt vilket var normalt fram till för tre år sedan. Efter fastställande av presidenten kommer budgeten att bli lag.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

09 - Ingen är berömd i Timor

Jag lutar mig tillbaka, sträcker ut benen på soffan och njuter av en stor proteinrik frukost, när José Ramos-Horta kommer in.

OK, han är inte Justin Bieber, men han har Nobels fredspris på sin spiselhylla och han är den förre presidenten.

Jag låtsas inte känna igen honom och motstår frestelsen att försöka ta en selfie. Jag hoppas att han kanske kommer att känna igen mig, så jag vrider mina ben i riktning mot honom och drar i min Tour de Timor-tröja. Det tjänade inget till, han fortsätter smuttande på sin latte och koncentrerar sig på något FN-ärende, tydligen har han glömt att Tour de Timor var hans konstruktion och att jag är en av hans skyddslingar.

Tour de Timor är en fem dagar lång internationell MTB-tävling som i år är 395 kilometer med en total stigning på 8.272 meter, bara en bråkdel mindre än Mount Everest. 2013 tävlade jag för första gången och slutade sist, i år har jag startat Tour de Timor erfarnare, i mycket bättre form och har också äran av att vara sponsrad.

[Här har originalet ett av många fina fotografier. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Tack vare Draggin Jeans testar jag deras nya cykelkollektion Drayko. Mitt enda bekymmer är att deras anspråk på berömmelse är ett skyddande Roomoto™-skikt på huvudsakliga vurpzoner på skuldror och längs sidorna på byxor. Mitt mål för loppet är att inte bidra till deras forskning, Du hör inte talas om många berömda försökskaniner.

Det blir en långsam start för mig, min cykel känns inte rätt och jag kämpar redan uppför den första backen ut ur Dili. Bakom mig är en handfull cyklister och framför mig Rui Maria de Araújo, Östtimors nuvarande premiärminister. Han kämpar också, trots att han startade i första ledet tog det inte lång tid innan toppåkarna lämnade honom bakom sig. Han stöds av ett entusiastiskt filmteam, som hänger ut från flaket på en liten pick-up och två kraftiga livvakter som cyklar bredvid honom.

Jag glider in i gruppen runt honom och försöker konversera honom. Han andas tungt och hans livvakter betraktar mig misstänksamt, så det blev inte mycket av den. Till slut tackar jag honom för att vi får cykla i hans land och fortsätter lugnt medveten om kamerorna riktade mot mig. Jag kastar en blick över över axeln och ser för första gången de personliga cykelbyxorna. Det är B1, PM och B2. Jag lutar mig mot filmteamet och ropar Hallå, det är kul att er premiärminister är skyddad av bananer. Jag slår vad om att de fortfarande undrar över vad jag ropade om.

De första två dagarna var riktigt tuffa, temperaturen gick upp till 46 grader vid flera tillfällen, mina växlar kärvade, maten var förskräcklig och toaletterna var obeskrivliga. Jag var till och med tvungen att kliva upp i kvastbilen och fick en fruktad DNF i resultatlistan.

Det blev bättre när vi kom upp i bergen, det var svalare, min cykel gick bra och de 2 månaderna med bra träning började betala sig, även om jag fortfarande var mycket långsam. För två år sedan tog 40 km uppförsbackenästan kål på mig, den här gången var det bara utmattande och smärtsamt. Jag hade glömt hur vackert det är ovanför 2.000 m, dramatiska toppar, primitiva hus och ensamma getherdar.

Tävlingens sista natt tillbringade vi i en oländig by vid namn Hatu-Builico vid foten av Mount Ramelau (2.986m), det högsta berget på Timor. Vi hälsades av hundratals barn som lekte på kyrkogården varifrån man hade den bästa utsikten på cyklisterna, när vi kämpade oss över mållinjen. Under tiden dansade byns äldste i sina folkdräkter av bjärt färgade filtar, huvudena hade de smyckat med gigantiska fjädrar. Kontrastera detta mot cyklisterna i bjärt färgad lycra och underligt formade hattar så i själva verket var vi inte alltför olika.

Den 5:etappen var den klart hårdaste med en längd av 82 km, 1.286 m stigning, 3.066 m utförsåkning och en maximitid på sju timmar. Dagen började på hög höjd, den tunna svala luften en skön avlastnig från hettan tidigare under veckan. Men snart blev det hett, luften blev tjock och vägbeläggningen otrevlig.

Vid ett tillfälle började jag bli yr, så jag räknade upp och satte namn på alla sorters vägbeläggning för att försöka behålla sansen. Av de 50 jag räknade till var mina personliga favoriter Sandy Rouge, Chock Mud Brownie, Barney Rubble, Grey Ghost och Bitch-u-men. Slutligen, efter en knepig flodkorsning, åtskilliga timmar av falska toppar och med nästan slut på vatten, klarade jag mig upp på den sista stigningens topp.

Under mig låg en häpnadsväckande syn, man kunde se Dilis hamnbåge, flygplatsen till vänster, Kristusstatyn till höger och ön Atauro som en mörk skugga i fjärran. Jag minns att jag tänkte att allting så friskt och grönt ut.

Jag kastade en blick på min cykeldatoroch konstaterade att det bara var 15 minuter kvar till maxtidens sju timmar. Jag räknade ut att det var åtta kilometer kvar att köra; jag skulle behöva cykla fort, mycket fort. De sista dagarna hade alla vägar varit avstängda för tävlingen, men idag hade tydligen polisen bestämt sig för att sluta tidigt. Vägen var brant, bara delvis asfalterad och smal men ganska slät. Lastbilar fanns över allt, damm blåste mig i ansiktet och motorcyklar trängde sig mellan dem synbarligen komna ur tomma intet.

Trots allt detta lade jag all min ängslan åt sidan, släppte på bromsarna, trampade hårt på pedalerna och kastade mig in i kaoset. På de sista 200 m fanns en trafikerad korsning, jag blundade och cyklade genom den i 47 km/h medan jag bad att mina Drayko-kläder skulle skydda mig. Precis över mållinjen kollapsade jag lutad över styret och snyfta okontrollerbart i några minuter. Strax bredvid mig väntade en ung mor med ett litet barn på att få korsa vägen. De väntade tålmodigt en kort stund sedan gick de runt mig och fortsatte sin väg.

Jag gissar att ingen är berömd i Timor.

Har Du besökt Timor?

Källa: Karsten Horne/KarryOn

09 - Svaga nationer inklusive Östtimor bildar V20 för att bekämpa klimatförändringar

Lima. Finansministrar från 20 av de för klimatfärändringar mest sårbara länderna bildade i torsdags V20-gruppen för att sammanställa sina resurser för sina länders kamp mot påverkan av den globala uppvärmningen.

Gruppen, som omfattar några av världens minsta och fattigaste länder, är en motsvarighet till G20-gruppen av ledande industrialiserade och växande ekonomier. Vietnam, Filippinerna och Östtimor är V20-medlemmar.

Den höll demonstrativt sitt konstituerande möte bredvid ett mellan G20:s finansministerar och centralbankschefer i den peruanska huvudstaden Lima, i vilket utformare av ekonomisk politik från hela världen samlats denna vecka för Internationella valutafonden och Världsbankens årliga möte.

Vi är låg- och mellaninkomstländer, de minst utvecklade, torra, näs, länder utan kust, bergiga och små ö-nationer, utvecklingsländer, sade gruppen i ett utkast till uttalande som ska antas vid möet.

(Vi är) ett hem för nästan 700 miljoner människor - eller omkring en tiondel av dem som lever idag …(och) vi är förenade i vår delade sårbarhet och utsatthet för klimatförändringar.

Gruppen avser både att skapa och hantera fonder för att hantera risker med klimatförändringar.

Den sade att den skulle undersöka möjligheten att skapa en ofentlig-privat gemensam fond för klimatrisker, som den säger skulle kunna fungera som en sorts innovativ försäkring mot extrema väder och katastrofer.

Grundandet kommer samtidigt som klockan tickar för Förenta Nationernas viktiga klimatsamtal i Paris i december som har uppdraget att åstadkomma en omfattande uppgörelse om att minska koldioxidutsläppen och rädda planeten från de potentiellt katastrofala följderna av den globala uppvärmningen.

Finansiering har för fattiga och sårbara länder varit en avgörande fråga i tidigare samtalsomgångar.

Rika länder har vädjat för att avsätta 100 miljarder dollar per år från och med 2020.

Förra året hade de nått 62 miljarder dollar enligt en ny rapport från OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

Att minska denna skillnad är en av de viktigaste frågorna på dagordningen vid IMF:s och Världsbankens möten.

FN:s klimatansvariga Christiana Figueres välkomnade grundandet av V20 och vädjade om ambitiös och snabb finansiering för att hjälpa den.

Klimatändring är inte bara en miljöfråga, det är en fundamental ekonomisk fråga och kräver ekonomiska lösningar, sade hon.

V20:s medlemmar är Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Costa Rica, Östtimor, Ethiopien, Ghana, Kenya, Kiribati, Madagaskar, Maldiverna, Nepal, Filippinerna, Rwanda, Saint Lucia, Tanzania, Tuvalu, Vanuatu och Vietnam.

Källa: The Straits Times/AFP

06 - Noam Chomsky hedrad av Östtimor Nytt!

Vid en ceremoni i New York den 30 september 2015 hedrades professor Noam Chomsky med Östtimors ordenskrage (Collar of the Order of Timor-Leste) och ambassadör Robert Van Lierop med Östtimors orden (Medal of the Order of Timor-Leste). Utdelningen gjordes av premiärminister Rui Maria de Araûjo.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

September

30 - Östtimors bilaterala relationer stärkta vid möten i Förenta Nationerna Nytt!

Premiärminister Rui Maria de Araújo och utrikesminister Hernâni Coelho har haft enskilda möten med ett antal stats- och regeringchefer under Förenta Nationernas generalförsamling i New York.

Den 28 september hölls bilaterala möten med Kap Verde, São Tomé och Principe samt Sverige.

Dagens tredje bilaterala möte var med svenske premiärministern Stefan Löfven. Eftersom Östtimor och Sverige båda är medlemmar i högnivågruppen för implementering av SDG, fokuserades diskussionen på hur man ska stödja implementationen och de av Östtimor planerade stegen. Under detta möte bjöd Rui Maria de Araújo officiellt in sin svenska motsvarighet till ett besök i Östtimor.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Augusti

10 - Östtimors politiska stabilitet i fokus efter dödandet av rebelledaren Mauk Moruk

Östtimor står inför ett prov av sin stabilitet efter att ledaren av en rebellgrupp var en av fyra människor dödade i en konfrontation med militär och polis i Fatulia-området, Baucau, under veckoslutet.

Mauk Moruk var sedan länge motståndare till den tidigare premiärministern Xanana Gusmão och var ledare för en beväpnad grupp missnöjda veteraner från Östtimors självständighetskamp, Maubere Revolutionary Council.

Den beväpnade gruppen jagades av Timors säkerhetsstyrkor efter attacker mot polisen tidigare i år.

Östtimors förre president José Ramos-Horta sade att Mauk Moruks död var beklaglig och olycklig, men sade att inte trodde att det skulle hota Östtimors stabilitet.

Nej, jag tror inte det, därför att människorna i landet känner Mauk Moruk … de känner hans rykte, hans uppträdande, han brände broar under alla dessa månader med våldshandlingar, sade han.

Ramos-Horta sade att han inte väntade någon vedergällning från Mauk Moruks supporters i Baucau.

Nej, han har extremt begränsat stöd i området, sade han.

Jag vet exakt hur mycket stöd [han har], hur mycket han inte har.

Östtimors regering gjorde ett uttalande i lördags kväll, som bekräftade att Mauk Moruk hade dödats under en gemensam säkerhetsoperation med militär och polis.

Uttalandet sade att konfrontationen resulterade i en eldstrid hade varit oundviklig och uppmanade människor att behålla lugnet.

Östtimors minister Agio Pereira sade till ABC att den gemensamma styrkan av militär och polis hade begränsade valmöjligheter under konfrontationen med Mauk Moruk och hans följe.

Han var också beväpnad och sköt först och tyvärr blev han dödad som en följd av denna operation, sade Pereira.

Den gemensamma styrkan uppmanade honom att kapitulera, att överlämna sin pistol, men han vägrade, han började skjuta, de hade inget val.

Pereira sade att de tre andra människor som dödades i incidenten ingick i Mauk Moruks säkerhetsgrupp.

Revolutionär kamp för självständighet

Mauk Moruks Maubere Revolutionary Council består av missnöjda veteraner från Östtimors kamp för självständighet.

Mauk Moruk var en gån ledare i den beväpnade kampen för Östtimors självständighet, men under 1980-talet ingick han i en grupp som bröt sig ut ur den stora motståndsstyrkan, Falantil, ledd av Gusmão.

Biträdande professor Michael Leach från Swinburnes universitet sade att Mauk Moruks grupp, som vanligtvis är beväpnad och klädd i gamla militäruniformer, är en kvarleva från Östtimors 30 år gamla splittring.

De var en oliktänkande grupp under 90-talet, verkade halvt oberoende, de hade meningsskiljaktigheter med det militära motståndets ledarskap vid den tiden, sade Leach.

Det har fortsatt efter självständigheten och den här gruppen och andra erkänner inte den timoresiska statens auktoritet.

Dessa grupper är verkligen ett arv från Östtimors svåra 24 år långa kamp för självständighet och efter självständigheten hade, som andra länder hade, militära styrkor som de på något sätt måste inordna i samhället och det svårt att göra och dessa sista återstående väpnade grupper är den sista resten av den svåra kampen för självständighet.

För omkring två år sedan började Mauk Moruk utmana Gusmão, som då var premiärminister.

Han kritiserade Gusmãos ledarskapsstil och försökte bredda sitt stöd genom att utnyttja oro för arbetslöshet och fattigdom.

Tidigare i år rapporterades att Mauk Moruks grupp hade tillfångatagit två poliser i Baucaus underdistrikt Laga.

Efter attackerna mot polisen startade Östtimors regering den för militären och polisen gemensamma operationen för att arrestera Mauk Moruk.

För flera veckor sedan, tillfrågades den förre presidenten Ramos-Horta av sin efterträdare, Taur Matan Ruak, om att försöka övertala Mauk Moruk att kapitulera.

Ramos-Hortas familj levde flera åy i Laga där Mauk Moruk var född och han kände honom väl.

Han sade att han försökt medla, men Mauk Moruk var inte villig att förhandla.

Mauk Moruk hade många tillfällen att ge upp och överlämna de fåtaliga vapen han hade, regeringen var utomordentligt tålmodig under många månader så till den grad att människor kritiserade regeringen för passivitet, sade Ramos-Horta.

Källa: Sara Everingham/ABC AM

10 - António da Conceição ny utbildningsminister

Díli. Idag installerades António da Conceição som ny utbildningsminister och koordinator för sociala frågor.

Conceição efterträder nationahjälten Fernando La Sama de Araújo som dog den 2 juni. Hans oväntade frånfälle var en stor förlust för det timoresiska folket.

António da Conceição är en erfaren minister som hade posten som handels-, industri- och miljöminister i de femte och sjätte regeringarna från 2012.

Installationen utfördes av presidenten Taur Matan Ruak och omfattade också två andra ministrar.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

09 - Tidigare gerilla- och oppositionsledaren Mauk Moruk dödad i säkerhetsoperation meddelar regeringen

Den tidigare östtimoresiske gerillaledaren och långvarige motståndaren till Xanana Gusmõo har dödats i en säkerhetsoperation, meddelade regeringen, vilket väckt farhågor för oro i Aisens yngsta stat.

Mauk Moruk, i vida kretsar betraktad som en symbol för motstånd mot regeringen i det gasrika men fattiga landet, dödades i en operation gemensam för polis och militär i Fatulia-området i lördags (den 8 augusti 2015).

Alla tänkbara åtgärder vidtogs under operationen för att undvika detta, sade en talesperson för regeringen i ett uttalande, som vädjade om lugn.

Tyvärr så kunde inte en konfrontation undvikas och det resulterade i en eldstrid.

Talespersonen tillade att det var två andra som dödas och ett antal skadade, men namngav dem inte.

Efter årtionden av hårt indonesiskt styre, då rebeller stred mot indonesiska styrkor från bergen, har den tidigare portugisiska kolonin kmpat för att utvecklas ekonomiskt efter självständigheten 2002.

Moruk, född Paulino Gama, konfronterade ofta en annan gammal gerillaledare, Xanana Gusmão, landets första president, som avgick som premiärminister tidigare i år, och uppmanade regeringen att göra mer mot fattigdom och arbetslöshet.

Regeringen sade i ett uttalande i maj att en gemensam operation mot Moruks Mauberes revolutionära råd (KRM) började i mars efter attacker mot polisen.

Bland dessa var en attack mot en polisanläggning av en grupp utrustade med eldvapen och sprängämnen, som skadade fyra personer ur säkerhetsstyrkorna.

Den beskrev KRM som illegal och sade att den gemensamma operationen skulle förhindra och kväva kriminella handlingar av illegala grupper.

Ett betydande antal av gruppens medlemmar har gett upp enligt står det i uttalandet.

Regeringens talesperson sade att landet säkerhetskommission ska mötas på mådag för att diskutera läget.

Källa: AFP/Reuters

06 - Östtimor skriver under historiskt avtal med Vatikanen

Från evangelisering till självständighet, kyrkan har en lång historia i det sydostasiatiska landet.

Östtimor. Asiens nyaste stat, Östtimor, kommer att underteckna ett konkordat med Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, den 15 augusti när det firar 500 år av evangelisering för att högtidlighålla ankomsten av portugiserna 1615.

Avtalet har förhandlats fram sedan 2006, men fullbordades inte förrän för två månader sedan, sade Östtimors premiärminister Rui Maria de Araujo till ucanews.com i en intervju den 6 augusti.

Östtimor är ett av de mest katolska länderna i världen, sade Araujo.

Han sade att katolicismen och det portugisiska språket är två element som format vår identitet som ett land och det är en bra sak.

I ett officiellt uttalande om konkordatet sade han att den katolska kyrkan i 500 år har gett stort andligt, mänskligt och materiellt stöd till det timoresiska folket och också aktivt bidragit till Östtimors frigörelseprocess.

Vatikanen har länge ansett vara en av landets närmaste diplomatiska vänner. Under den indoneiska ockupationen, som varade från 1975 till självständigheten 2002, utsåg Vatikanen biskopar, som stod utanför Indonesien biskopskonferens, till Östtimor.

I juni 2013 accepterade Östtimors regeringen monsignor Joseph Marinos kreditiv som Vatikanens ambassadör. Vatikanen är också en av de endast 17 stater i vilka Östtimor har öppnat en ambassad.

För timoresiska myndighetspersoner är besöket av en så hög myndighetsperson från Vatikanen — kardinal Parolin — betonar styrkan i relationen mellan Östtimor och påvestolen.

Konkordatet är ett avtal med syfte att etablera ett juridisk ramverk för relationerna mellan påvestolen och utländska stater. Dessa avtal erbjuder kyrkan en rad privilegier. Dessa är olika för varje avtal, men omfattar vanligtvis någon form av skatteundantag eller skattereduktion för kyrkan.

Konkordaten går tillbaka till 1107, när det första av dessa avtal det första undertecknades i London med Henrik I av England.

Men avtalen blev kontroversiella under påven Pius XII, som slöt en mängd sådan åren efter första världskriget. Bland andra ett avtal med Tyskland under Adolf Hitler, som till stora delar band Vatikanens händer under andra världskriget.

Brända av efarenheten med Hitler och av kritiker betraktade som otydliggörande delningen av kyrkan och staten, slöts sparsamt med konkordat efter anadra världskriget och man upphörde helt med det under nästan 30 år efter det andra Vatikankonciliet.

Den moderna versionen återuppväcktes med det polska konkordatet 1993 och sedan dess har sådana undertecknats med ett antal länder, bland andra Portugal, Slovenien och Brasilien.

Högtidlighållandet den 15 augusti kommer att vara ett av två, som planeras för 500-årsdagen, som Araujo sade kan beskrivas som mötet mellan två kulturer.

Icke desto mindra så kompliceras kyrkans roll i Östtimor av växande oro för HIV/AIDS i den unga staten.

De flesta infektionerna sker genom oskyddat sex eftersom drogproblemet fortfarande är litet, sade Araujo, läkare och landets tidigare hälsovårdsminister.

Han sade att utbildning tydligt är det bästa sättet att bekämpa HIV. Men han tillade att kyrkan generellt sätt har stött åtgärder för att minska antalet infektioner, men medgav att det var en komplex fråga.

I stort sett fortsätter hälsovård att vara ett stort problem för landet även om primärvården har förbättrats oerhört under de gångna 10 åren, enligt Araujo.

2000 hade vi bara 26 läkare i Östtimor. Nu har vi 1.000 som huvudsakligen arbetar inom primärvården, sade han.

Relaterade rapporter

Källa: Michael Sainsbury, Bangkok/UCAnews.com

Juli

30 - Utmaningarna med att stationera bypolis

Som ett resultat av förordning 09/2009, antagen den 18 februari avseende lagen om PNTL, har lokalt polisarbete blivit den nationella östtimoresiska polisens (PNTL) officiella filosofi. Den här filosofin bekräftades åter när PNTL 2014 godkände en strategisk plan (2014-2018) som innehöll en filosofi för lokalt polisarbete kallad HAKUAK (kram) innebärande antagande av doktrinen VIP (Visibilitet, Inblandning och Professionalism). Det här kan brytas ner till visibilitet: det visar polisens närvaro avseende aktiviteter på fältet; inblandning: inblandning av samhället i säkerhetsprocessen genom utbildning av invånare; proffesionalism: visar att polisen har en disciplinerad och uthållig ansats för att arbeta i samhället.

När det gäller att följa strategierna som föreslås i PNTL:s strategiska plan 2014-2018 är OPS (Official Village Police) en nödvändig och viktig programpunkt för att uppnå alla de i planen uttalade målen. Det beror på att OPS tar upp nyckelrollerna i lokalt polisarbete genom att vara PNTL:s huvudsakliga sätt att explicit interagera med samhället. Det ökar på så sätt PNTL:s synbarhet på fältet, arbete för att stärka partner, lokala ledare och andra samhällsauktoriteter och ett försök att öka invånarna förtroende för PNTL.

PNTL har hittills gjort stora framsteg med att sätta upp OPS-posteringar i många byar, 410 byar och 123 byar täckta med motorcykel sedan 2013. Dessa ska bli fler ty PNTL:s chef kräver att det till slutet av 2015 har upprättats OPS-posteringar i 442 byar över hela Östtimor. Det här tillgodoser invånarnas oro för polisens synlighet eftersom lokalbefolkningen tidvis kan ha svårigheter att få kontakt med polis på grund av geografiska avstånd mellan byar.

Det här programmet för att äöka antalet OPS i byarna har åtföljts av ett ökat fokus på uppbyggnad och kunnande med utbildning och program både i landet och i utlandet. OPS i utvalda byar har också en chef med minst rangen chief assistant eller liknande kvalifikation oavsett kön eller ålder. Dessa regler om rang tycks emellertid inte avspegla sig i verkligheten då FM:s kontroll visar att ett flertal av OPS i byarna har rangen Agent eller Principal Agent.

Det finns också andra viktiga utmaningar som måste behandlas för att bypoliser ska fungera effektivt. En nyckefaktor är bristen på resurser för bypolisen att genomföra sina uppdrag. Då och då har de rapporterat att de inte haft råd att resa eller inte kunna få tag på transport till brottsplatser, vilket inneburit att de kommit sent och inte kunnat lösa ärendet.

Detta kan ofta förvärras när bypolis har ansvar i mer än en by på grund av brist på poliser och på så sätt är det svårt för bypoliser att ingripa vid bybors och byledares oro i tid, när en polis närvaro behövs för att lösa ett problem.

Rekommendationer

Bypolisen är för närvarande i färd med att öka sin synlighet vilket betyder att i mitten av 2015 OPS borde ha varit stationerade i 410 byar, men man ligger efter tidplanen då 32 byar ännu inte har några OPS-poliser. I själva verket har FM:s övervakning funnit att i en del av byarna har OPS fortfarande inte fullgjort utbildningen eller saknar utrustning för kommunikation eller transporter för att agera på incidenter i tid.

FM rekommenderar att:

 1. Det nationella parlamentet stödjer OPS-politiken i byarna och tar itu med oron för OPS utförande och brist på tillgång till utrustning för transoprt och kommunikation.
 2. Regeringen definierar strukturen och förverkligandet av lokalt polisarbete, särskilt avseende OPS, i de årliga handlings- och budgetplanerna för att uppnå visionerna i den nationella strategiska utvecklingsplanen för tiden till 2030 och den interna strategiska planen för tiden till 2030.
 3. Att PNTL vidtar konkreta handlingar för att bistå förverkligandet av PNTL:s strategiska plan för 2014-2018 genom att genomföra polisiära åtgärder mer i linje med riktlinjerna för lokalt polisarbete eller VIP-doktrinen.

För mer information var god kontakta:
Nélson Belo, verkställande direktör för FM
epost direktor.mahein@gmail.com
telefon (+670) 7737 4222, (+670) 7831 6075
www.fundasaunmahein.org

Källa: Pressmeddelande/Fundasaun Mahein

24 - Östtimor på 87:e plats bland de rikaste länderna i världen

The Global Finance Magazine publicerade nyligen en analys av de rikaste och fattigaste länderna i världen. Det använde den mest accepterade metoden för att bestämma länders välstånd och jäföra olikheter i övergripande levnadsstandard är att använda BNP per capita på normaliserad inköpskraft i dollar. BNP per capita användes för att jämföra generaliserad skillnad i levnadsstandard på hela länder därför att BNP per capita tar hänsyn till den realtiva levnadskostanden och ländernas inflation.

Magasinet använde siffror och uppskattningar från den internationnella valutafondens ekonomidatabas för april 2013 för att rangordna alla världesn länder baserat på deras BNP per capita.

Enligt listan ligger Östtimor på 87:e plast av de 184 länder på listan med en BNP per capita på 10.783 dollar. I Sydostasien var Östtimor med undantag för Singapore (3), Brunei (5), Malaysia (55) och Thailand (85) på den övre halvan av de rikaste länderna i världen.

Listan visade att 2013 välståndet var i hög grad koncentrerat till några få gulfstaer, Europa och Nordamerika medan fattigdom förblir utbredd över hela världen, särskilt i Sydasien och Afrika. Qatar var 2013 det rikaste landet i världen med en BNP per capita på över 105 tusen dollar, medan det fattigaste är Demokratiska Republiekn Kongo med mindre än 400 dollar.

Källa: Östtimors finansministerium

15 - La'o Hamutuks blogg: Bobby Boyes kostnad för Östtimor

I april erkände Bobby Boye i amerikansk domstol att han hade svindlat Östtimor på 3,5 miljoner dollar och han kommer att dömas i oktober. Som en del av en vädjan om en uppgörelse gick Boye med på att till Östtimor återbetala alla förluster som landet åsamkats av schemat som låg till grund för det svindleri han fällts för. La'o Hamutuk skrev nyligen till åklagarna med en uppskattning av vad Boyes plan kostat Östtimor och en förkortad version av brevet finns på http://laohamutuk.blogspot.com/2015/07/bobby-boyes-damage-to-timor-leste.html med fler detaljer på http://www.laohamutuk.org/econ/corruption/Boye/14BoyeCase.htm. Hela brevet till åklagarna finns på http://www.laohamutuk.org/econ/corruption/Boye/LHBoyeProsecutor15July2015.pdf.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

15 - WHO startar vaccineringskampanj i Östtimor för att skydda 500.000 barn mot mässling, röda hund och polio

Östtimors premiärminster, Rui Maria de Araújo, och hälsominister Maria do Céu Sarmento Pina da Costa startade en nationell vaccinationskampanj mot mässling, röda hund och polio den 13 juli 2015 i Heras grundskola i Dili. Vaccinationskampanjen, stödd av Mässling & röda hund-initiativet, WHO, UNICEF och globala vaccinationspartner, har som mål att nå 500.000 barn i åldern mellan 0 månader och 15 år eller 40 procent av landets befolkning.
Ministrar, representanter för FN-organ, utvecklingspartner och andra dignitärer deltog i kampanjstarten och visade starkt stöd för den nationella vaccinationskampanjen.

Vacciner har spelat en central roll för att förbättra barns hälsa i hela världen, förhindrat 2 till 3 miljoner spädbarnsdödsfall avrje år. Östtimors regering har åtagit sig att nå över 90% vaccinationstäckning i hela landet. Men 20-30 procent av barnen nås årligen inte av basvacciner, vilket leder till en ackumulering av ovaccinerade barn och återkommande utbrott av sjukdomar som kan förhindras genom vaccinering.

Den nationella vaccineringskampanjen mot mässling, röda hund och polio har till syfte att sluta vaccineringsgapet, skydda barns hälsa och stärka det rutinmässiga vaccinationsprogrammet de kommande åren.

Under invigningsceremonin uppmuntrade premiärminister Rui Maria de Araújo alla föräldrar, byledare och hälsoarbetare att stödja inte enbart denna kampanj utan också det rutinmässiga vaccinationsprogrammet, därför att var och en måste spela en viktig roll för att Östtimor ska nå över 90% vaccinerade. Föräldrar borde ta med sina barn till vaccinering, men om de inte kommer med sina barn, borde hälsoarbetare gå till familjerna och ta med dem till hälsovårdscentralerna för vaccinering. Byledare har också en mycket viktig roll för att mobilisera samhället och uppmuntra alla föräldrar att komma med sina barn för vaccinering, betonade Rui Maria de Araújo.

Den här vaccineringskampanjen är en del av en global kampanjrörelse. Mässling & röda hund-initiativet, stött av amerikanska Röda korset, CDC, UNICEF, United Nations Foundation och WHO, har mobiliserat resurser och stärkt banden för att globalt utrota mässling och röda hund. För att göra den här kampanjen till en framgång i Östtimor har WHO, UNICEF och globala vaccineringspartner kunnat samordna tekniskt, logistiskt och finansiellt stöd för att Östtimor ska få material för social mobilisering och propaganda samt utbildning och kapacitetsuppbyggnad.

Det här stödet omfattar tillhandahållandet av vaccin, kyskåp, kylkedjor, installation av kylkedjor och kylskåp i varje hälsovårdscentral i alla 13 distrikt, utbildning av hälsoarbetare, social mobilisering och startandet av en multimediakampanj. Det här kommer att kraftigt öka Östtimors regerings kapacitet för att genomföra det rutinmässiga vaccineringsprogrammet, som är planerat, minska sjukdomar som kan förhindras och bidra till att skapa en stark, frisk nation i framtiden. Utöver WHO och UNICEF kommer många andra ge stöd till hälsoministeriet under genomförandet av kampanjen, till exempel IFRC, CVTL, DFAT, HAI och USAID-HADIAK.

WHO och UNICEF kommer att fortsätta att ge stöd för att stärka hälsoministeriets vaccinationsprogram för att öka andelen mot mässling och röda hund vaccinerade och jämna vägen för att utrota mässling och röda hund. I östtimor har vacciner redan framgångsrikt utrotat smittkoppor, polio och stelkramp hos gravida och nyfödda. Doktor Rajesh Pandav, WHO:s representant, uttalade sin förhoppning att denna framgång kommer att utvidgas till att också omfatta mässling och röda hund i framtiden. Starten av den här vaccineringskampanjen kommer att vara ett mycket viktigt steg i den här riktningen, betonade Pandav.

Källa: World Health Organization

13 - USA:s marinkår och Östtimors försvar avslutar övningen Koa Moana 15.2

USA:s marinkår och Östtimors försvar har nu asvlutat en gemensam militärövning kallad Koa Moana 15.2.

Läs marinkårens egen beskrivning av övningen (på engelska) med många fotgrafier här …

11 - Mördarna i Srebrenica ville utplåna ett folks identitet

Dåvarande presidenten i USA, Bill Clinton, föreslog 1996 att en Internationell kommission för saknade personer (ICMP - International Commission for Missing Persons) skulle bildas för att hantera frågan om de mer än 40.000 personer som rapporterats försvunna i det forna Jugoslavien.

ICMP har i Sarajevo utvecklat en unik DNA-teknik som med mycket stor precision kan identifiera människor.

Därför har ICMP kunnat bistå FN:s missioner i Kosovo, Haiti, Östtimor och Cypern.

Källa: Rolf Ekéus/Dagens Nyheter

10 - Världens befolkning växer, minskar inte

År 2100 kommer världen att ha ytterligare 50% (3,6 miljarder) större befolkning än den nuvarande på 7,3 miljarder enligt Förenta Nationernas förutsägelser.

På världsbefolkningsdagen (11 juli) talade demografen doktor Udoy Saikia (Flinders University, Australien) och sade att den hissnande ökningen sker trots en förväntad nedgång av fertiliteten i länder där stora familjer fortfarande är förhärskande.

Den senaste förutsägelsen, gjord 2013, motsade tidigare konsensus bland världens demografer om att jordens befolkning, och dess åtföljande belastningar, skulle bli som störst 2050 med omkring nio miljarder människor.

Den nya siffran skapar enorma utmaningar för mänsklighetens fortlevnad som sådan, sade Saikia.

Saikia säger att medan de konventionella hoten från denna ökning är uppenbara i olika aspekter som fattigdom, hälsa, utbildning, miljö och livsmedelsförsörjning, så är ett annat stort hot potentialen för ökade sociala konflikter.

Det är inte bara ökningen av befolkningsmängden utan också ändringen av befolkningens ålderssammansättning som har betydelse och kommer att spela en viktig roll för den totala socio-ekonomisk utvecklignen och social stbilitet, sade Saikia.

Förenta Nationern återger oron för den destabiliserande effekten av demografiska trender genom att konstatera att samhällen i konflikt eller i en övergånge efter konflikt står inför en demografiskt utmaning av en extremt hög andel unga i befolkningen när människor i dessa samhällen fortfarande återhämtar sig från såren av ockupation, en ekonomisk nedgång och periodiska utbrott av politiskt våld.

Men, sade Saikia, ett stort antal unga kan avbildas antingen som en välsignelse eller en förbannelse beroende på landets ekonomiska förmåga och förvaltningens styrka.

Saikia pekar på Östtimor som ett exempel.

Trots att Östtimor är ett litet land, så visade det den femte högsta befolkningstillväxten i världen (från 2005 till 2010) och står inför enorma problem i statsbyggnadsprocessen.

Saikia utför för närvarande forskning om betydelsen av snabb befolkningstillväxt på olika sektorer i Östtimor med särskilt fokus på ungdomspuckeln och sociala konflikter.

På inbjudan av Östtimors premiärminister, Rui Maria de Araújo, ledde Saikia nyligen en grupp från Flinders University på besök i Dili för att hålla ett antal presentationer för ministerrådet, parlamentsledamöter och regeringen.

Dessa presentationer belyste hur och varför befolkningsfrågorna måste integreras i landets utvecklingsstrategi för att bevara fred och hållbar utveckling, sade Saikia.

Källa: Health Canal

Juni

15 - La'o Hamutuk skriver till parlamentsledamöter om sinande olja

Nedan följer en svensk översättning av den engelska översättningen av ett brev som La'o Hamutuk skrivit till parlamentsledamöter som i pressen citerats med anklagelser av La'o Hamutuk att dess information om att Östtimors olje- och gasreserver kanske inte räcker mycket länge är propaganda, som inte grundar sig på fakta. Brevet och originalet på tetum med länkar och diagram finns på http://laohamutuk.blogspot.com/2015/06/oil-running-out-is-reality-not.html.

Dili, 15 juni 2015
Ärade parlamentsledamot fru Brigida Correia
Ärade parlamentsledamot herr Arão Noe
Ärade parlamentsledamot fru Jacinta Abu Pereira
Ärade parlamentsledamot herr Adriano do Nascimento
Kopia: Media och La'o Hamutuk s webbplats

Ärende: La'o Hamutuks svar på uttalamde av parlamentsledamot fru Brigida Correia

La'o Hamutuk: Sinande olja är verklighet, inte propaganda

Den 13 april publicerade CJITL en artikel med rubriken Östtimor kommer att sjunka 2016 när oljefältet Kitan kommer att vara tömt (Timor Leste Sei 'Mout', Tinan 2016 Kampu Mina Kitan Sei Maran). Artikeln grundade sig på en intervju med La'o Hamutuk-forskaren Charles Scheiner, som sade att det finns en risk för att Östtimors pengar kommer att ta slut i framtiden, därför att staten i huvudsak är beroende av oljeinkomster för landets ekonomi.Landet kan sjunka färför att det inte har investerast tillräckligt för att utveckla varaktiga inkomstkällor. Den 17 april publicerade La'o Hamutuk Östtimors olja och gas försvinner fort.

Efter att dessa artiklar publicerats erkände några parlamentsledamöter att vår olja verkligen kommer att sina till slut. Men andra svarade med att säga att människor inte skulle tro på La'o Hamutuks analys. Ledamoten Brigida Correia sade att La'o Hamutuks NGO-anställda inte tekniker som kan veta när oljan kommer att ta slut. De utför inte tydlig forskning …

La'o Hamutuks mål är helt enkelt att hjälpa allmänheten att få riktig information om olje- och gastillgångar och produktion liksom om Östtimors finanspolitik grundad på fakta och evidens, snarare än att lyssna på politiska tal som saknar solid faktagrund. Vi skulle vilja utnyttja detta tillfälle att peka på att La'o Hamutuks artiklar och kommentarer grundar sig på data och rapporter publicerade av National Petroleum Authority (ANP), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), finansministeriet och centralbanken.

Det är därför vi är övertygade om att vår olja och gas kommer att ta slut, vilket kommer att påverka den framtida hållbarheten i Östtimors ekonomi.

Dessutom påminner vi om att bolagen borrade många provhål i JPDA och Östtimors exklusiva område efter att Östtimor återupprättade sin självständighet 2002, men tyvärr var Kitan den enda kommersiellt gångbara upptäckten.

Idag är det få oljebolag som fortfarande letar efter nya fält i Timorsjön. Kuda Tasi/Jahal-fältet innehåller olja, men just nu tror bolagen inte att det innehåller tillräckligt mycket utvinnbar olja för att rättfärdiga deras investeringar.

ANP publicerar månatliga produktionsdata på sin webbplats http://www.anp-tl.org/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekDataGasListHTML, som är i linje med dem som La'o Hamutuk och finansministeriet har publicerat. Under 2014 producerade JPDA i genomsnitt 136.000 fat per dag, jämfört med 179.000 2013 och 202.000 2012.

Vi förstår att människor som arbetar i petroleumsektorn är ansvariga för att främja sin sektor för att uppmuntra oljebolag att investera. Men politiska beslutsfattare borde inte förväxla dessa offentliga relationer med verkligheten att våra icke-förnybara oljetillgångar kommer att sina. Vi betonar att Östtimor inte är en oljerik nation.

Även om Östtimors oljeledare ofta säger att mer olja och gas kommer att hittas, borde vi betänka att oljebolagen har mer information och mer objektiva analyser än ANP eller TimorGAP om potentialen hos naturtillgångarna i Timorsjön. Vi skulle vilja dela några fakta om oljeutvinningens historia i Östtimor:

La'o Hamutuk är ett östtimroesiskt institut grundat 2000 av timoresiska och utländska aktivister, som under den indonesiska militärockupationen arbetade i solidaritet med alla människor i Östtimor i deras kamp för självständighet.

La'o Hamutuk’s huvudsakliga roll är att följa och analysera utvecklingsprocessen i Östtimor med visionen att Östtimors människor, kvinnor och män, av nuvarande och kommande generationer ska leva i fred och belåtenhet. Att de kan styra en transparent , rättvis och hållbar utvecklingsprocess som respekterar alla människors kulturer och rättigheter. Alla medborgare kommer att få nytta av Östtimors tillgångar och kommer att godta ansvaret för att skydda dem. Östtimors folk borde aktivt delta i utvecklingsprocessen, bidra med idéer och förslag och hjälpa till med att fatta beslut som är transparenta och ansvarsfulla.

Den här visionen tvingar oss att underlätta kommunikationen mellan folket och våra ledare genom forskning, analys och delning av riktig, faktagrundad information som är relaterad till människornas i Östtimor liv.

Vi tror att alla har rätt till objektiv och klar information som speglar verkligheten. La'o Hamutuks grundläggande princip är att tillhandahålla detta slags information itll Östtimors folk.

Tack,

Juvinal Dias     Charles Scheiner     Pelagio Doutel     Adilson da Costa     Niall Almond
Forskare om naturtillgångar och ekonomi hos La'o Hamutuk

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

10 - Östtimor genomför sin tredje folkräkning

Den tredje landsomfattande folk- och bostadsräkningen i Östtimor kommer att officiellt börja den 11 juli 2015 och kommer enligt president Taur Matan Ruak att bidra till att förstå befolkningens behov.

Redan den 8 juni lanserade Östtimors statistikmyndighet (General Directorate of Statistics - GDS) tillsamman regeringen och finansministeriet med stöd från UNFPA och UN Women folk- och bostadsräkningen. Syftet med detta var sprida information om landets tredje folkräkning sedan självständigheten 2002.

De två tidigare folkräkningarna genomfördes 2004 och 2010. Denna kommer att samla data om befolkning, utbildning, hälsa, arbetsmarknad, jordbruk, vatten och avlopp, elkraft, dödlighet och fattigdomsnivåer.

Bättre förståelse av landets realiteter underlättar planering och utveckling av riktlinjer och program baserade på verkliga data för att skapa en bättre framtid för alla, sade Taur Matan Ruak vid folkräkningens invigningsmöte enligt den portugisiska nyhetsbyrån Lusa.

Folkräkningen förbereds av GDS i samarbete med UNFPA (Förenta nationernas befolkningsfond) och UN Women (Förenta Nationernas enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter).

Den föregående folkräkningen 2010 avslöjade bland annat att både befolkningen och arbetslösheten hade ökat, snabb inflyttning till huvudstaden, ökad tillgång till el, tv och mobiltelefon samt minskad analfabetism.

Den visade också att Östtimors befolkning ökade med 15 procent jämfört med 2004 och att landet 2010 hade en befolkning på 1,06 miljoner, av vilka fler än hälften var manliga.

Under veckorna efter den 11 juli kommer folkräknare att sprida sig i Östtimors13 distrikts för att kontakta varje hushåll med folkräkningsblanketten. Frågprna kommer att riktas till hushållets ansvarige om alla som tillbringat natten i deras bostad.

Betonande vikten av att svara på frågorna förklarade premiärminister Araujo: Deltagandet i folkräkningen är avgörande, det är var och ens medborgerliga plikt och det är mycket enkelt: alla ni i hela landet kommer att besökas av en officiell folkräknare mellan den 11 och 25 juli 2015. Dessa folkräknare har utbildats för att samla in data från alla hushåll och alla har tystnadsplikt. Folkräknare kommer till Ditt hushåll för att ställa viktiga frågor, som Du ska besvara sanningsenligt: glöm inte att Ditt svar räknas och skapar vårt lands framtida politik och program.

Generaldirektören för GDS, Antonio Freitas, vädjade till alla invånare i Östtimor att notera vem som är hos dem på natten den 11 juli och sina personliga förehavanden samt samarbeta med folkräknarna. Var beredd från den 11 till den 25 juli. Öppna era dörrar för folkräknarna, bli räknade och var stolta över att bo i ett land som grundar sin planering på verkliga och riktiga data för att stärka vår demokrati!

Källa (bland andra): macauhub/TL

09 - Omkring 2.000 turister väntas komma till Dili på lördag

Dili. Omkring 2.000 turister väntas komma till Dili på lördag (den 13 juni) med kryssningsfartyget Pacific Jewel för att besöka Dili under 8 timmar. Under upppehållet kommer de att besöka sevärdheter i Dili bland andra delar av Ermera och Liquica.

I Ermera kommer turister från olika länder att besöka kaffekooperativen Timor Railaco och Glen medan de i Liquica Maubara kommer att besöka en liten hantverksmarknad och det gamla fängelseruinerna Aipelo.

I Dili väntas de, enligt planerna, besöka White Sand Beach och sedan Kristusstatyn, Largo Lecidere, statyn av Johannes Paulus II i Taci Tolu, Nobelpalatset, Xanana-biblioteket, nationalarkivet och Dare-museet.

Besökets syfte är att upptäcka landets turistiska sevärdheter, historia, kultur och lokala timoresiska produkter.

Turistministeriet kommer att svara för turens guide. Det har valt ut omkring 150 studenter från universiteten i Dili, som har kunskaper om gästfrihet för att bistå turisterna under deras besök.

Pacific Jewel med turisterna, de flesta asutralier, kommer att lägga till i Dilis hamn klockan 8 på lördag. Turistministeriet och Cove Travel Agency är förberedda för att transportera turisterna mellan de olika sevärdheterna.

Som en ny stat tror jag att det här besöket också är ett bra tillfälle för att marknadsföra Östtimor med sevärdheter, hantverksprodukter och kultur, sade turistminister Francisco Kalbuadi Lay.

Källa: Östtimors turistministerium

06 - Xanana Gusmão talade vid mötet med biståndsgivarna

Dili. Xanana Gusmão, numera minister för planering och strategiska investeringar, höll ett tal vid det årliga mötet mellan Östtimor och utvecklingspartnerna med rubriken Från fredsbyggande till statsbyggande: förflutna, nuvarande och framtida utmaningar.

Gusmão började med att slå fast att regeringens tre grundläggande förvaltningsprinciper för utvecklinga är dialog, förtroende och en strategisk vision.

Han talade också om landets tur att kunna få stora inkomster från oljetillgångar i Timorsjön, som till stor del placerats i en oljefond som 2013 gav en avkastning på 865 miljoner dollar.

Gusmão fortsatte med att naämna arbetet för att skapa lokala förvaltningar med decentraliseringsreformer och fortsatte med att nämna det största infrastrukturprojektet i landets historia, oljekraftverket och det landsomfattande kraftnätet samt den särskilda ekonomiska zonen Oecusse.

Han avslutade sitt tal med att säga att han hoppades att Östtimor tillsammans med andra g7+-medlemmar kan bryta den onda cirkeln av konflikter och instabilitet och gå in i den goda cirkeln med fred, stabilitet och, till sist, utveckling.

Du kan läsa hela talet här …

Källa: Vanessa Spencer

Maj

22 - Översikt över rättsväsendet

Den 30 april 2015 publicerade JSMP sin årsrapport Overview of the Justice Sector in 2014 (Översikt över rättsväsendet 2014). JSMP är mycket glada över att kunna presentera denna viktiga rapport, som nu också finns på engelska, för allmänheten. Dessa rapporter utgör JSMP:s analys av rättsväsendets framsteg och utmaningar samt behandlingen av rättsfall i domstolarna.

Den engelska version finns på http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/OJS-2014_ENGLISH.pdf, tetumversionen på http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/150428-Relatoriu-OJS-2014-final-for-printing_TETUM.pdf.

Mer information från JSMP, epost info@jsmp.minihub.org, webbplats www.jsmp.tl.

Källa: Luis de Oliveira Sampaio, Executive Director of JSMP

18 - Timoresiska familjer möts

Denpasar, Bali. De första statligt stödda mötena i familjer som lång tid har varit åtskilda ska äga rum den här veckan i Dili och några andra platser utanför Östtimors huvudstad.

Mötet med 15 indonesier, nu mellan 24 och 50 år gamla, arrangeras av Indonesiens och Östtimros regeringar, som de nu upplösta Kommissionen för sanning och vänskap mellan Indonesien och Östtimor vädjade om. Samma rekommendation gjordes av Östtimors kommisssion för sanning och försoning.

Familjemötena som börjar på måndag organiseras av den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter tillsammans med åtskilliga ideella organisationer i Indonesien och Östtimor.

2011 utfärdade den dåvarande presidenten Susilo Bambang Yudhoyono ett presidetndekret om famijemöten. Men ironiskt nog, ingen av regeringarna gjorde mycket för att hitta de barn som förlorades under konflikten i Östtimor mellan 1975 och 1999, sade kommisionsmedlemmen Sandrayati Moniaga.

Isabelina Pinto, en timoresiska som sade att hon haft tur eftersom hennes familj hittade henne när hon var fem år gammal i Bekasi, är bland dem som arrangerar mötena. Vi har bara uppmuntrat [familjemedlemmar] och hjälpt dem att träffas. Föreställ er hur det måste kännas att ha varit åtskilda i 30 år och inte komma ihåg sin familj.

Många timoresiska bar adopterades genom indonesiska barnhus och av militärer bland andra. Ett okänt antal fick hör att deras föräldrar hade dött, bara för att senare komma underfund med att deras föräldrar var i livet, när de fördes till Indonesien. Många upptäckte senare, som barn, att de var adopterade.

De som ska mötas deltog i ett endagsseminarium i söndags i Canggu, nära Denpasar. Pressen hade inte tillträde till seminariet.Organisatörerna sade att det var en del av förberedelserna för återföreningarna.

Victor da Costa, som togs från Timor när han var fyra, upptäckte familjemedlemmarnas identiteter 2004, men konstaterade att hans föräldrar hade dött. Jag antogs också död, min grav var mellan deras, sade Victor, som tillsammans med Isabelina hjälpte till med sökandet efter andra timoresers familjer.

Möten med för länge sedan saknade familjemedlemmar skulle kunna bli traumatiska, sade han, med hänsyn till förhållandet till utvidgade familjer och komplicerade sedvanorna för att acceptera familjemedlemmar som trotts vara döda. En mor vägrade till och med att träffas sitt barn, sade Victor, en medgrundare av Association of Missing Persons (Ikohi) i Jakarta. (hhr)(+++)

Källa: Luh De Suriyani/The Jakarta Post

18 - Lansering av Östtimors datacenter

Díli. På eftermiddagen fredagen den 15 maj 2015 höll ett nätverk bestående av de ideella organisationerna Belun, Alola Foundation, Forum NGO Timor-Leste, Fundasaun Mahein och The Asia Foundation ett gemensamt möte i Hotel Timor för att fira lanseringen av Östtimors data center. Efter åtta månaders utveckling och provning av webbplatsen markerade fredagens arrangemang invigningen av dtabasen och var ett tillfälle att tacka deltagande organisationer och partner för deras stöd.

Östtimors datacenter utvecklades ur Beluns existerande National Humanitarian-databasprojekt, ett verktyg för att främja samarbete och koordinering mellan regeringen och organisationer i civilsamhället, som utvecklar humanitära utvecklingsprojekt och byutvecklingsprojekt i Östtimor.

Initierat i september 2014 har datacentret vuxit till att omfatta tre primära databaser:

 1. Projektutveckling – en databas med humanitära projekt och ideella organisationer verksamma i Östtimor;
 2. Forskning – ett online-bibliotek med publicerade forskningsrapporter om Östtimor;
 3. Givarfinansiering – en databas för att hjälpa bidragsgivare och potentiella bidragsmottagare att hitta varandra.

I lanseringsevenemanget deltog representanter för mer än 25 olika organisationer, bland andra universitetsinstutitioner, myndigheter, ministerier och ambassader.

Utvecklaren av webbplatsen, Joshua Brooks, var huvudtalare vid evenemanget och ledde en demonstration av webbplatsen. I sina kommentarer uttryckte han att Östtimors datacenter kommer att vara en fantastisk resurs både för inhemska och utländska användare.

Han förtydligade idén genom att konstatera att den här databasen strävare efter att vara ett verktyg för att bidra till att sänka barriärer mellan organisationer och leda till mera koordinerat handlande för Östtimors utveckling.

Webbplatsen mottogs väl och de närvarande gratulerade de i utvecklingen deltagande organisationerna. Oro uttalades om uthålligheten hos databasen, serverns lagringskapacitet och det lokala engagemanget. Denna oro godtogs och även om lagringskapaciteten är tillräcklig nu, så kommer datacentret att behöva söka möjligheter att säkra dtabasens fortlevnad.

DataCentergruppen ser fram emot att fortsätta utveckla databasen genom deltagande av och samarbete med alla intresserade organisationer för att säkra att det är en värdefull och tillgänglig resurs.

För att få reda på mer om Östtimros datacenter kan Du gå till https://timordata.info/ eller kontakta

18 - Finansiell återhållsamhet och kvalitetssatsning vägleder budgetförberedelserna

Díli. Minister of State and of the Presidency of the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste

Förra torsdagen möttes parlamentsledamöter, regeringsmedlemmar, direktörer och högre statstjänstemän i offentliga myndigheter i utrikesministeriet för att delta i Jornadas Orçamentais, ett seminarium, för att förbereda arbetet med budgeten för 2016. Jornadas Orçamentais, formellt känt som Yellow Road Workshop, fortsatte sitt uppdrag att bearbeta de stora frågor, som ligger framför Östtimor, särskilt de som är relaterade till användningen av offentliga medel: Var står vi? Vart vill vi? och Vilka åtgärder måste vi vidta för att nå dit?

Seminariet, organiserat av finansministeriet och lett av Östtimors premiärminister Rui Maria de Araújo, fokuserade på att identifiera de nationella prioriteterna för 2016 och den finansiella ramen för 2016.

Under seminariet identifierade regeringen utbildning, hälsovård, jordbruk och grundläggande infrastruktur som nyckeprioriteterna 2016. För infrastrukturen gäller underhåll, vägar, offentlia byggnader, vatten och avlopp. Dessa nationella prioriteter 2016 ingår i den nya regeringens program som sätter upp planen för de kommande två och en halv åren och den långsiktiga strategiska utvecklingsplanen för Östtimor, som stakar ut nationens kurs för utveckling fram till 2030.

Efter en rejäl diskussion blev seminariets förslag till finansiell ram för 2016 1,3 miljarder dollar, vilket utgör en misnkning på 17% från den nuvarande budgeten för 2015. Stegvis minskning av budgeten är regeringens politik föratt säkra finansiell uthållighet. Detaljerade presentationer gavs om oljefondens resultat och utsikter och om faktorer som påverkar Östtimors finansiella uthållighet.

Premiärministern betonade under diskussionerna att regeringen kommer att fokusera på kvaliteten i varje aspekt av budgetprocessen omfattande planering, budgetering, genomförande, utvärdering och bevakning.

Ministerierna kommer nu att förbereda sina egna budgetar för behandling den 15 juni och mycket av budgetarbetet ska vara klart i slutet av juli 2015.

Talespersonen för regeringen, minister Agio Pereira, berömde finansministeriet och konstaterade att deltagarnas aktiva bidrag under Jornadas Orçamentais. Han sade effektiv planering och ansträngningar för att förbättra kvaliteten i alla aspekter av budgetprocessen kommer att resultera i att timoresiska människor får mer för pengarna, ett resultat som i slutändan kommer att gynna oss alla.

Källa: Pressmeddelande (http://timor-leste.gov.tl/?p=12028&lang=en)

05 - Östtimor klarar fallande oljeprisers chock

Efter 13 års självständighet har Östtimor uppnått enorma framgångar efter att ha varit härjat av konflikter - med uttag ur oljefonden som kanaliserats genom budgeten för att tillgodose trängande utvecklingsbehov. Effektiviteten i den här processen är uppenbar i den nästan halverade spädbarns- och barnadödligheten; en fördubbling av antalet skolelever och tillgång till elektricitet; ekonomisk tillväxt större än regionens grannars; ökat medborgardeltagande och det gradvisa stärkandet av statliga institutioner - allt ger timoreser bättre liv idag.

Som ett oljeexporterande land har Östtimor skapat ett system av världsklass för att hantera oljeintäkterna, bland annat oljefonden, som samlar alla oljeinkomster till finansiella tillgångar investerade utomlands och en regel att ta ut vinster ur fonden för finansiering av budgeten på ett hållbart sätt som lämnar fonden intakt för kommande generationer. Oljeexportinkomsterna har gett mer än 16 miljarder dollar till fonden för framtida generationer, som också verkar som en buffert mot ekonomisk instabilitet på grund av känsligheten för oljepriser och oljeinkomster.

Oljan förvaltas enligt bästa exemplet Santiago-principerna och har potential att finansiera offentlig politiksom påverkar utveckling och i sista hand minskar andelen fattiga. Men att förlita sig på oljeinkomster är förknippat med risker.

2014 sjönk oljepriserna oväntat med mer än 45%, från 108,4 dollar/fat i juni 2014 till 60,7 dollar i december 2014, och har fortsatt att falla sedan dess. För att sätta denna minskning i perspektiv är det bara fem gånger under de senaste 30 åren som oljepriser har minskat mer än 30% under en sexmånadersperiod.

Olja har blivit en oumbärlig del av ekonomin - representerande 99% av Östtimors exportintäkter, 80% av BNP och 93% av den totala statsinkomsten, av vilken del i sin tur kommer att finansiera 85% av budgeten för 2015.

Samtidigt har Östtimor en av de minsta säkerställda oljereserverna bland oljeproducenter. Östtimor har redan utvunnit 70% av oljan, gasen och kondensatet från de två fälten Bayu-Undan och Kitan, som är produktiva. Ett annat känt fält, Greater Sunrise, innehåller huvudsakligen gas, men förblir föremål för en tvist om produktionsmetod och havsgränser.

Trots sitt unika beroende kan betydelsen av den senaste tidens minskande oljpriser bli mera begränsad än de flesta tror, tack vare:

Men prisfallen har förstärkt de redan betydande riskerna för Östtimors långsiktiga fiskala uthållighet, eftersom det fortsätter att öka offentlig konsumtion och investeringar mycket mer än de inhemska intäkterna. Ett fall av oljepriserna till 62,4 dollar/fat 2015 och 65,2 dollar/fat 2016 kunde resultera i ett underskott på totalt 3,7% av BNP utan olja - det första underskottet efter att olja först utvanns i Östtimor. Före prisfallet förväntades överskott till 2020.

I den nyligen antagna budgetjusteringen för 2015, som ska spegla den nya regeringens program, är de planerade utgifterna inte minskade för att spegla minskningen av det hållbara uttaget ur oljefonden. Budgetåret 2016 erbjuder ett tillfälle åter minska utgifterna till 1,3 miljarder dollar, som bedömdes vara hållbara före det senaste oljeprisfallet.

Det är viktigt att ta hänsyn till de risker som fortsatt beroende av tillgångarna innebär. Den kritiska utmaningen för Östtimor förblir hur man ska säkra diversifieringen av den ekonomiska aktiviteten från offentlig till privat och från olja till sektorer som jordbruk, fiske och turism. Oljefonden kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att finansiera väsentlig utveckling av infrastruktur och humankapital som ska möjliggöra denna diversifiering, vilket erfordrar högsta kvalitet på de offentliga utgifterna.

Östtimors premiärminister Rui Maria Araujo förstår sitt lands ekonomiska sårbarhet för globala oljeprischocker. I ett tal tidigare i år betonade han att det är viktigare än någonsin att regeringens investeringar är verkningsfulla.

Landets strategiska utvecklingsplan (2011-2030) innehåller den riktiga politiken för att hantera utmaningen att diversifiera genom investeringar. Den ställer upp en plan för att uppnå status som ett land med högre medelinkomst med en säker, välutbildad och frisk befolkning 2030. Men ett fullständigt genomförande av utvecklingsplanen kan resultera i att Östtimor får mer infrastrukturtillgångar än många andra länder med högre medelinkomst.

En intressant artikel (http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/cheap-oil-can-lead-to-a-sustainable-future-kaushik-basu-and-sri-mulyani-ind#) postad via World Economic Forum har titeln Hur man ska använda billig olja för att skapa en hållbar framtid (How to use cheap oil to create a sustainable future).

I artikeln skriver chefekonomen Kaushik Basu Med den korrekta inställningen kan dagens rörliga oljepris visa sig bli ett viktigt vägskäl på vägen mot en mer hållbar framtid, karaktäriserad av delat välstånd och ett genuint framsteg i minskningen av fattigdom. Riktningen att följa är klar.

För Östtimors regering kan detta viktiga vägskäl också tjäna som en åminnelse för regeringen om dess tur att exploatera oljefälten Bayu-Undan och Kitan under en tid av höga globala oljepriser och kans därför också påskynda åergången till mer hållbara utgiftsnivåer och uttag ir oljefonden, som finansministeriet länge har förordat. Slutligen skulle det kunna kräva en bättre konroll av elmätarsystemen för att tillåta alla användare att betala elen för att stoppa dyra subventioner.

Som en konsekvens av Basus utsaga - hur kan vi vända fallande oljepriser till ett hållbart ekonomiskt och socialt tillfälle? Och kan vi utnyttja detta tillfälle för att minska vårt beroende av olja och andra fossila bränslen? Om vi kan, kan Östtimors framtid bli ännu ljusare.

Källa: Joao Dos Santos/Världsbanken

April

20 - Den nya (sjätte) regeringens program

Östtimors nuvarande regering kallas formellt för den sjätte konstitutionella regeringen (Sixth Constitutional Government - VI CG) och avlade sin ämbetsed den 16 februari 2015.

VI CG:s program granskades och diskuterades i ett extraordinärt möte i ministerrådet elva dagar efter att regeringen avlagt ämbetseden (pressmeddelande från mötet den 27 februari) och godkändes fyra dagar senare (pressmeddelande från mötet den 3 mars).

Programmet, 80 sidor, förelades parlamentet den 24 mars och godkändes efter två dagar (pressmeddelande från regeringens officiella talesperson den 26 mars).

Programmmet finns här (på engelska) http://timor-leste.gov.tl/?cat=39&lang=en och innehållsförteckningen ser ut så här:

PROGRAM OF THE VI CONSTITUTIONAL GOVERNMENT
2015-2017 LEGISLATURE

PREAMBLE

1. SOCIAL DEVELOPMENT

  1.1 Health
    1.1.1 Provision of Integrated Community Health Services
    1.1.2 Key Public Health Programs
    1.1.3 Health human resources and infrastructures 
  1.2 Education
    1.2.1 Pre-school education
    1.2.2 Basic education
    1.2.3 Secondary education
    1.2.4 Recurrent education
    1.2.5 Higher education 
  1.3 Professional Training and Employment
    1.3.1 National training commitment
    1.3.2 National labour content policy
    1.3.3 Investing in qualified trainers, national training materials and training facilities
    1.3.4 Municipal needs and municipal skill centres
    1.3.5 International guest worker programs 
  1.4 Welfare Protection and Solidarity
    1.4.1 Contributory welfare
    1.4.2 Non-contributory welfare schemes
      1.4.2.1 Old age protection - the elderly
      1.4.2.2 Children and youth protection 
    1.4.3 Welfare Agencies
    1.4.4 Other Social Support and Services
    1.4.5 Old age and disability protection – Elderly and disabled people
    1.4.6 Veterans
    1.4.7 Managing Natural Disaster Risks 
  1.5 Development and Social Cohesion
  1.6 Gender Equality and Domestic Violence
  1.7 Youth and Sports
  1.8 Environment
    1.8.1 Climate change
    1.8.2 Forests and land and sea conservation zones
    1.8.3 Biodiversity
    1.8.4 Pollution control 
  1.9 Culture and Heritage
    1.9.1 Cultural institutions
    1.9.2 Academy of Arts and Creative Cultural Industries of Timor-Leste
    1.9.3 Cultural heritage
    1.9.4 Screen culture
    1.9.5 Cultural tourism 
  1.10 Media – Diversity and Independence
    1.10.1 Timor-Leste News Agency
    1.10.2 National Journalism Training Institute
    1.10.3 Media Law
    1.10.4 Encouraging media diversity
    1.10.5 Press Council 


2. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

  2.1 Roads and Bridges
    2.2.1 Rural roads
    2.2.2 National and municipal roads
    2.2.3 National motorway ring road 
  2.2 Water and Sanitation
    2.2.1 Rural and municipal water and sanitation
    2.2.2 Water and sanitation in Dili
    2.2.3 Improved drainage 
  2.3 Electricity
  2.4 Transportation
    2.4.1 Maritime transportation
    2.4.2 Air Transportation
      2.4.2.1 President Nicolau Lobato International Airport 
    2.4.3 Land transportation 
  2.5 Telecommunications
  2.6 Major project procurement 


3. ECONOMIC DEVELOPMENT

  3.1 Agriculture
    3.1.1 Food security
    3.1.2 Strategies for commodities 
  3.2 Livestock and animal farming
  3.3 Fisheries
  3.4 Forests and Protected Areas
  3.5 Petroleum and Minerals
    3.5.1 Tasi Mane Project 
  3.6 Tourism
    3.6.1 Eastern tourist zone
    3.6.1 Central tourist zone
    3.6.1 Western tourist zone 
  3.7 Encouraging Employment Creation
  3.8 Business and investment environment
    3.8.1 Public-Private Partnerships
    3.8.2 Timor-Leste National Development Bank
    3.8.3 Timor-Leste National Commerce Bank
    3.8.4 Special Economic Zones
    3.8.5 Additional support for job creation in rural areas
    3.8.6 A National Planning Framework
    3.8.7 Business Development Centres 
  3.9 Decentralisation
    3.9.1 Millennium Development Goals Suco Program
    3.9.2 National Program for Suco Development 
  3.10 Trade
  3.11 Industry
  3.12 Cooperatives 


4. GOVERNANCE DEVELOPMENT

  4.1 Planning and Strategic Investment
  4.2 Macroeconomic stability
    4.2.1 Reforming the Tax System
    4.2.2 Improving the ability of the national budget to deliver services
    4.2.3 Increasing direct transfers of funds to municipalities and sucos
    4.2.4 Strengthening accountability systems
    4.2.5 Producing accurate and timely financial information for all stakeholders 
  4.3 Good Governance in the Public Sector
    4.3.1 Public information
    4.3.2 E-government
    4.3.3 Whistle-blower protection legislation
    4.3.4 Code of Conduct for Government members
    4.3.5 Law on freedom of access to Administration documents 
  4.4 Peace and Stability
  4.5 Defence
  4.6 Security
  4.7 Justice
  4.8 Foreign Policy
    4.8.1 Bilateral relations
    4.8.2 Strengthening Institutions and International Relations 

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

07 - Middag i Dili - recept från Östtimor

38 sidor med recept vars ingredienser alla kan köpas i Dili. Så för en malae som lever i Timor är det mycket bättre än någonting som Jamie Oliver kan sälja till Dig.

67 recept, alla utprovade och avsmakade, med soppor och förrätter, vegetariska recept, fisk och kött, kakor och desserter och en guide var Du kan få tag på ingredienserna.

Vinsten från försäljningen av boken kommer att gå till engelskundervisning för Healthnets anställda i Östtimor.

Du kan köpa Ditt exemplar i Dili i Cafe Wesai och i Things and Stories i Hotel Timors lobby samt för 20 dollar direkt från Andy (78623312).

Källa: Andy

06 - Har människor med funktionshinder lika rätt till säkerhet och rättvisa i Östtimor?

Fundasaun Mahein (FM) har nyligen hört om ett fall med en kvinna med funktionshinder (mentalsjukdom) från landsbygden i Östtimor som sades ha drabbats av ett sexuell övergrepp. Trots familjens och en lokal ideell organisations stöd för att uppmärksamma polisen (PNTL) på fallet, vägrade polisen att börja utreda brottet därför att de fann hennes bevis svaga. Kvinnan råddes i stället att söka behandling för sin sjukdom innan hon kunde framföra sin anmälan igen. Kvinnans familj och den ideella organisationen är upprörda över att polisen inte tog kvinnan på allvar på grund av hennes funktionshinder.

Fallet belyser diskriminering på så sätt att PNTL inte behandlade fallet med en funktionshindrad person på samma sätt som de skulle baehandla en medborgare utan funktionshinder. FM känner till andra fall av brott mot personer med funktionshinder i vilka de haft liknande problem att få tillgång till rättsväsendet.

Läs resten av artikeln här, vi återger bara FM:s rekommendationer i den nedan.

FM rekommenderar därför att skyndsamt:

 1. PNTL börjar en dialog med nationella organisationer för funktionshindrade för att utveckla en strategi för att förbättra samarbetet mellan människor med funktionshinder och polisen.
 2. PNTL börjar obligatorisk grundläggande utbildning för alla nuvarande och framtida poliser om människors med funktionshinder rättigheter och etablerar obligatoriska processer och standarder för att hantera både offer och misstänkta med funktionshinder.
 3. PNTL bevakar, utreder och vidtar lämpliga åtgärder mot poliser som inte respekterar funktionshindrades mänskliga rättigheter.

03 - Decentralisering och landsbygdsutveckling i Östtimor

Denpasar. Östtimors nye premiärminister, Rui Araujo, har ärvt en decentraliseringspolitik för landets styrning. Med tanke på svårigheterna med kapaciteter, så är osannolikt att processen på kort sikt kommer att bidra till en vidgad landsbygdsutveckling i Östtimor. Men, om den hanteras effektivt, skulle större decentrilsering kunna ha en del positiva effekter på infrastruktur och autonomi på bynivå.

Administrativ decentralisering ingår i Östtimors konstitution. Nya lagar, särskilt förordningen (Decree-Law) 4/2014 om administrativ pre-dekoncentrering, har nu gett det juridiska ramverket för ökad decentralisering till distrikten. Enlig dessa lagar fortsätter utnämningen av distriktsöverhuvuden av regeringen. Men dessa överhuvuden kommer nu att få en större budget och direkt chefsskap över de flesta myndigheter, som arbetar på distriktsnivå.

Med hänsyn till bristen på instutitionell kapacitet till och med på nationell nivå är det mindre troligt att Östtimor kommer att hitta tillräcklig instutitionell kapacitet i distrikten. Regeringen måste gradvis flytta budgetmakten så att distrikten skaffar sig kunnande och system innan de får en större budget.

Huvudmekanismen för att flytta budgetmakten till distriktsstyrelserna har varit regeringens PDID-program (Planeamento Desenvolvimento Integrado Distrital, Integrerad distriktsutvecklingsplanering). Det programmet har också varit huvudmekanismen för ge distriktsstyrelserna erfarenheter av planering och inköp. Sedan 2012 har PDID och dess föregångare PDD tilldelats totalt 193,7 miljoner dollar för småskalig infrastrukturutveckling i Östtimors 13 distrikt. Det är ett genomsnitt på bara 5 miljoner årligen per distrikt. Decentralisering sker tyligt långsamt och det gör också erfarenhetssamlandet på distriktsnivå.

Men att sakta in decentraliseringen av budgetmakten betyder inte att landsbygdsutvecklingen ges upp på kortsikt. Östtimors regering har fortfarande andra verktyg för landsbygdsutveckling. En mindre lovande väg är att helt enkelt fortsätta att styra budgeten genom ministerierna för att utveckla jordbruk, utbildning, hälsovård och andra tjänster i distrikten. Sedan 2002 tycks detta inte ha haft någon framgång medatt lyfta Östtimors fattiga på landsbygden upp från självhushållsjordbruk och har bara haft begränsad framgång med att tillhandahålla tjänster i landsbygdsområden.

Ett alternativt sätt - ett som skapar mer botten-upp planering och mindre byråkrati - är genom PNDS-programmet (Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku - Nationellt program för byutveckling). Här går pengarna direkt från den nationella till bynivån, distriktsnivån spelar bara teknisk stödroll.

PNDS är modellerat efter Indonesiens PNPM-program, som bdirag direkt till byar för högprioriterade, småskaliga infrastrukturprojekt. Trots att det bara är början av PNDS, har det fått beröm sina framgångar med att förbättra fysisk infrastruktur och planering på bynivå.

PNDS har begränsningar. Det främjar inte lokal produktion direkt och det är inte tillräckligt stort för större infrastrukturprojekt. Det kan renovera skolor och hälsovårdscentraler, men det kan inte bidra till driftkostnader. Regeringens budget för 2015 har bara avsatt 20 miljoner dollar sammanlagt för PDID och PNDS. Det representerar bara omkring 1,3 procent av budgeten: regeringen har tydligen inte bråttom att satsa allt på programmen. Men medan budgeten kanske inte är tillräcklig för att var och en av Östtimors 442 byar ska få de ursprungligen planerade 50.000 dollarna så kommer det att komma många och det fort tillgodo.

Slutligen så erkänner den kommande suco-lagen formellt byråd som en del av administrationen och ger ett månatligt anslag till bychefen och underbychefen liksom till andra medlemmar av byrådet. Det kommer på detta sätt att öka bytjänstemännens ansvar för regeringens krav.

Suco-lagen och PNDS- och PDID-programmen kommer att ge småskalig infrastruktur med viss genomslagskraft på by- och distriktsnivåförvaltning. Förordning Decree-Law no. 4/2014 on Administrative Pre-deconcentration delegerar beslut till distriktsnivåns administrativa strukturer, men på kort sikt kommer dessa strukturer att sakna färdigheter och medel för att ha betydande påverkan.

Slutligen, inget av ovanstående element av decentralisering ger tillförsikt för att mynidghetstjänster eknomisk välmåga kommer att förbättras på landsbygden i Östtimor på kort sikt. I stället står det huvudsakliga hoppet för förbättrade myndighetstjänster till nationella investeringar i storskaliga vägnät och telekominfrastruktur. Det kommer att vara till direkt gagn för landsbygdsbefolkningen genom att förbättra tillgången till jordbruks-, hälsovårds- och utbildningstjänster i avsides områden.

Det huvudsakliga hoppet för ekonomisk tillväxt kommer från en storskalig källa som inte har något att göra med decentralisering: utländska investeringar. Så till exempel kommer den holländksa bryggerijätten Heineken att börja bygga ett bryggeri i Hera strax väster om Dili under 2015. Den totala investeringen kommer att bli mellan 30 och 45 miljoner dollar och förväntas ge 200 arbetstillfällen direkt och 800 indirekt. Också planerad för 2015 är en cementfabrik nära Baucau med investering från ett Västaustraliskt bolag. Den här investeringen har förutsåtts att skapa tusentals arbetstillfällen. Åtskilla stora hotellkommer att byggas, också i Oecussi och strax väster om Dili, medan förhoppningar och planering fortsätter för en gasanläggning i Beacu och ett petrokemiskt raffinaderi i Betano.

Ingen kan säkert säga när distriktsmyndigheterna kommer att ha tillräckliga färdigheter och system för att hantera en större portion av den nationella budgeten. Den särskilda sociala marknadsekonomizonen i Oecussi försöker redan att hantera en större budget - nästan 82 miljoner dollar 2015. Förhoppningsvis kommer det att ge viktiga lärdomar innan stora budgetar delegeras till andra distriktsstyrelser. Under tiden kommer landsbygdsområden i de andra 12 distrikten att till stor del förbli beroende av den nationella regeringen för förbättringar av myndighetstjänster och ekonomisk aktivitet.

Den relativa impotensen hos decentraliseringen på kort sikt bör inte orsaka förtvivlan. I stället borde den sporra till att bygga upp färdigheter och system på distriktsnivån som förberedelse för ökande makt. Och den borde också stimulera mer innovativ och effektiv förvaltning på nationell nivå. Landsbygden i Östtimor har redan väntat för länge.

Dr Terry Russell arbetade för UNTAET i Östtimor 2001–2002 och har, som representant för en ideell organisation och konsult, gjort regelbundna resor till Östtimor sedan självständigheten.

Källa: Terry Russell/East Asia Forum

02 - Från bussförare till ambassadör

Abel Guterres lämnade Östtimor för att under två vecko besöka Australien men återvände inte till sitt hemland förrän 24 år senare. Jo Fidgen lyssnar på Abels häpnadsväckande resa från bussförare i Melbourne till Östtimors ambassadör i Australien med början i hans unga liv i en bergsby på landsbygden i Östtimor.

Hör det 13 minuter långa radioprogrammet här och se ett porträtt av Abel Guterres.

Källa: BBC World Service

01 - Baucaus distriktsdomstol genomför förhör och förhandlingar mobilt i staden Lautem

Mellan den 23 och 27 mars 2015 upprättade Baucaus distriktsdomstol en mobil domstol i Lautem. Domstolen behandlade totalt 25 olika fall, inklusive 7 fall av hustrumisshandel. Samtidigt granskade/undersökte allmänne åklagaren 19 nya fall som inträffat i Lautem.

I tillägg till dessa fall av hustrumisshandel behandlade domstolen också andra brottmå inklusive 7 fall av våld, fem fall av olaga hot, ett fall av snatteri, ett fall av oaktsamhet gällande våld och ett fall av brott avseende flora och fauna.

De 7 fallen av hustrumisshandel behandlades på följande sätt: i fem fall utfärdade domstoen villkorliga fängelsestraff, i ett fall frikändes den svarande efter att åtalet ändrades till oaktsamhet gälande våld och ett fall behandlas fortfarande.

Åtskilliga av fallen som inte gällde hustrumisshandel avgjordes. I ett fall utfärdades en villkorlig fängelsedom, två fall resulterade i böter, domstolen bekräftade förlikningar i 8 fall, fem fall ajournerades och två fall är oavslutade.

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) anser att i förhållande till Östtimors nuvarande realiteter, så är den mobila domstolen en alternativ möjlighet som kan ge ett lämpligt svar på de tmaningar landsbygdskommuner står inför, särskilt finansiella begränsningar och de långa avstånd som måste tillryggaläggas för att resa till domstol, sade JSMP:s direktör Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP konstaterade att det den här gången var den mobila domstolen lite annorlunda, därför att utöver att sätta upp 25 fall för rättegång, så undersökte den allmänne åklagarne också 19 nya brottmål.

JSMP menar att utöver att höra de uppsatta fallen under fem dagar så fungerade den mobila domstolen som en mekanism som gav en indirekt introduktion för samhälet till det formella rättssystemets funktion. Förhoppningsvis kommer den regelbundna närvaron av domstolen i dessa jordbruksområden att indirekt fungera som en mekanism för prevention i samhället eftersom de själva kommer att se och känna närvaron av det formella rättssystemet mitt ibland sig.

Den mobila domstolen leddes av domaren Afonso Carmona, i sin roll som domstolens administratör i Baucaus distriktsdomsto, och han åtföljdes av Hugo da Cruz Pui. Det allmänna åklagarämbetet representerades av Domingos Barreto och Alfonso Lopes. De svarande representerades av de offentliga försvararna onas Henrique da Costa, Juvinal Yanes Freitas, Jose Caetano Guterres (trainee) och Antonio Fernandes (trainee).

För mer information var god kontakta:
Luis de Oliveira Sampaio, Exekutive Director JSMP
epost luis@jsmp.minihub.org, info@jsmp.minihub.org
tel 3323883 | 77295795
webbplats www.jsmp.tl

01 - Regeringen lägger fram budgetförslag

Díli. Debatten i parlamentent om den nya regeringens budget för 2015 börjar idag. Den kommer att fortsätta två dagar till, den 6 och 7 april, och avslutas med en omröstning om godkänannde av budgetförslaget. Budgeten innebär en anpassning till det nya regeringsprogrammet som godkändes av parlamentet förra veckan.

På samma sätt som det nya programmet är grundat på den förra regeringens program, är den föreslagna budgeten väsentligen den under den förra regeringen antagna budgeten med ändringar för den nya strukturen och det nya programmet. Regeringen avser att upprätthålla utgifterna på den nuvarande budgetens nivå, 1.570 miljoner dollar.

När han introducerade budgeten i parlamentet förklarade premiärminister Rui Maria de Araújo: 2015 års budgetrevision anger det sätt på vilket regeringen avser att på kort sikt genomföra regeringens plan, som parlamentet kunde granska förra veckan och debattera konstruktivt och demokratiskt.

Den nya regeringens program är ett program för kontinuitet eftersom det avser att fullfölja den förra regeringens politik och därför att det härstammar ur den strategiska utvecklingsplanen, som visar våra visioner fram till 2030. Det är en långsiktig vision som försöker att omvandla Östtimor till medelinkomstland med en välmående, utbildad och frisk befolkning. Vi vet att genom att stärka vårt folk stärker vi vår nation.

Premiärministern tillade Den sjätte konstitutionella regeringen är förberedd för de utmaningar som landet står inför och för att genomföra en hållbar skattepolitik och offentliga utgifter som hänger ihop med det som har planerats, minskning av spill och ökning av mätbara kvalitetsresultat. Särskilt när priset på olja har varit fallande och lämnat ekonomier som vår i ett sårbart läge. är det viktigt att öka den ekonomiska diversifieringen genom att göra intelligenta investeringar i sektorer som skulle kunna skapa vinster för Östtimor och öka de inhemska inkomsterna.

Premiärministern presenterade också sina planer för en genomgång av alla statsutgifter 2015 för att identifiera och skära bort alla onödiga utgifter. Genomgångens resultat kommer att prägala budgetprocessen för 2016.

Regeringens talesperson, ministern Agio Pereira, konstaterade Vi välkomnar den här sessionens början, ett avgörande steg framåt för att möjliggöra för regeringen att genomföra sitt program för de återstående nio månaderna av 2015. Regeringen uppskattar verkligen den konstruktiva prövningen av och bidragen från parlamentets alla medlemmar under budgetprocessen. Godkännandet och förkunnandet av lagen kommer att komplettera trefalden av en godkänd förordning, program och budget och ge det nödvändiga juridiska ramverket för att den nya regeringen ska kunna uppfylla vårt lands behov.

Källa: Agio Pereira/Östtimors regeringstalesperson/Pressmeddelande

Mars

31 - La'o Hamutuks bidrag om 2015 års budgetjustering

Östtimors parlament diskuterar ett förslag till justerin av budgeten för 2015. Förra veckan bad de La'o Hamutuk att göra ett uttalande och det följande [i originalet Tommy Pollák/Östtimorkommittén] är n anpassning av en översättning till engelska av det vi gav dem. Originalet i tetum (med idagram och fotnoter) finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE15/OR/LHSubOR15-31Mar2015en.pdf och den fullständiga engelska versionen finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE15/OR/LHSubOR15-31Mar2015en.pdf. Mer information finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE15/14OGE15.htm, inklusive dokument från regering, parlament och andra bidrag.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

28 - Fotboll - VM-kval mellan Australien och Östtimor

Alfredo Estevez är inte säker om utsikterna för att Östtimor ska spela mot Australien i VM-kvalet är bra eller inte. Men han glad över att få svar på frågan.

Den tidigare lagkaptenen för östtimoreserna kom till Australien för åtta år sedanför att avsluta sin karriär med att spela för Wollongong Wolves och nu kallar han Illawarra sitt hem.

Det är mycket spänande att tänka sig att vi skulle kunna spela mot Socceroos [Australiens landslag Tommy Pollák/Östtimorkommittén] för första gången, särskilt för de timoreser som bor här, säger han. I Timor är fotboll en passion.

Baksidan är resultatet. Socceroos är ett stort lag, de spelar bra, så jag är lite orolig för resultatet. Estevzs sinne torde inte ha ljusnat av veckans resultat i Tyskland.

Huruvida Socceroos kommer att åka till Dili under den första delen av kvalet kommer att avgöras av lottningen i Kuala Lumpur den 14 april.

Som läget är nu börjar Socceroos väg tillbaka till vinst i Perth och då får vi se vilken resonans äran från den asiatiska cupen får vid vändkorsen.

Turen vid lottningen kommer, som alltid, att spela en roll. För första gången sedan vi gick med i Asian Football Confederation kommer de stora kanonerna och de små fiskarna samlas i kvalificeringens första etapp. Förspelen nyligen såg timoreserna, Kambodja, Taiwan, Jemen, Bhutan och Indien gå fram till lottningen. Det är möjligt att Socceroos kommer att få ett av dessa lag i sin grupp. Indien skulle bli det klart största draghästen.

Australiens första hemmamatch kommer att spelas i september. Perth får sin första landskamp på ett årtionde därför att Västaustraliens regering till slut har bestämt sig för att investera. Det kommer att gå att klämma in 22.000 fans i Nib Stadium. Motståndaren kommer troligen att vara från den femte gruppen, vilket betyder en av de tidigare nämnda småfiskarna. Biljetter kommer att prissättas för att utmana den lokala marknaden. Perth var inte med i asiatiska cupens underhållning och lokala politiker var snabba att klaga. Nåväl, här är provet.

Oavsett lottningen och med tanke på att de har en moralisk förpliktelse att visa Socceroos så mycket som möjligt i hela landet, auktionerar det australiska fotbollsförbundet ut landslaget för den första klaificeringsomgången. Småfiskar eller inte vill de återuppliva spänningen och entusiasmen som omgav Socceroos för inte så länge sedan. Nyhetsvärdet i att spela kvalifieringar för världsmästerskapen utanför den traditionella Melbourne-Sydney-Brisbane-axeln passar perfekt med fotbollsförbundets uttalade ambition att föryngra varumärket.

Så Adelaide, Newcastle, Canberra och möjligen Wollongong finns alla i grytan för att vara värdar för de tre återstående hemmamatherna av den första fasen - en ska spela i november och de sista två nästa mars. Det är nu upp till regeringarna i NSW, ACT och Sydaustralien att visa hur mycket de bryr sig genom att satsa på företaget. FFAfår inte ut mycket av de 500.000 dollar varje gång det samlar landslaget, så Du får göra uträkningen. Vad som än händer hoppas vi att alla fyra hemmamatcher blir utsålda med tanke på de inblandade arenornas storlek.

Att göra Socceroos till en första klassens attraktion igen förblir en utmaning. Efter kvalificeringen till VM för första gången på 32 år blev Socceroos landets populäraste landslag oavsett sport. Hemmapubliken under kampanjen för VM 2010 var i genomsnitt jättelika 53.565. Socceroos hade blivit vad den tidigare VD:n John O'Neill alltid hade hoppats på - regnmakarna för det ständigt penninghungrade FFA.

Glädjen varade inte. Under kvalificeringen för VM 2014 minskade hemmapubliken dramatiskt - till ett genomsnitt på 38.889. Vare sig nyhetens behag hade ebbat ut eller den tidigare tränarens buttra attityd var en faktor, så visste FFA att det hade ett större problem. Socceroos slukade i själva verket 25 procent av FFA:s budget, så de måste bli vinstgivande. Situationen hade blivit ohållbar.

Det är rättvist att säga att Ange Postecoglou fick jobbet åtminstone delvis därför att han åtog sig utmaningen att övertyga allmänheten att älska Socceroos igen. Han har gjort allt han kan. Föryngrat laget, spelat anfallsfotboll och vunnit Asiencupen. Låt oss se om det blir en belöning.

Källa: Michael Cockerill/The Sydney Morning Herald

25 - 17 nationer deltar i sjösäkerhetsövning i Yogyakarta

Jakarta. Representanter från 17 länder kommer att delta i den sjätte maritima säkerhetsövningen för staber i Yogyakarta.

Den maritima säkerhetsmyndighetens (Bakamla) löjtnant Edi Fernadi sade att den gemensamm övningen, planerad att äga rum från den 30 mars till den 1 april, syftar till att intensifiera samarbete i skyddet av havsresurser och att stärka koordineringen mot brott i asiatiska och australiska vatten.

Det ökande antalet marina brott över hela världen har drivit länder att vidta preventiva åtgärder i sina respektive regioner, sade Fernandi enligt nyhetsbyrån Antara och tillade att övningen organiseras av Bakamla och Australiens gränsskydd.

De 17 deltagande länderna är Australien, Sri Lanka, Kina, Hongkong, Indonesien, Japan, Maldiverna, Pakistan, Myanmar, Kambodja, Malaysia, Filippinerna, Papua New Guinea, Östtimor, Bangladesh, Vietnam och Brunei.

Källa: The Jakarta Post

23 - Sjunde Tour de Timor 13-17 september 2015

Den 23 mars 2015 lanserade Rika Takeuchi en ny webbplats för den sjunde Timortouren 2015 (www.tourdetimorlorosae.com). Takeuchi arbetar i Östtimors turistdepartements marknadsavdelning och stöder olika marknadsföringsaktiviteter.

Tour de Timor är en internationell mountain bike-tävling med flera etapper genom hela Östtimor. Tävlingen kommer 2015 att hållas från söndagen den 13 till torsdagen den 17 september. För mer information gå till webbplatsen ovan.

Webbplats med registrering http://www.tourdetimorlorosae.com/, på Facebook https://www.facebook.com/events/1145389925477776/.

Programmet kommer att finnas på http://www.tourdetimorlorosae.com/#!schedule/c1w5.

Om Tour de Timor

Tour de Timor är en internationell mountain bike-tävling med flera etapper i Östtimor. Den första upplagan hölls i augusti 2009 med 300 tävlande från 12 länder och anses vara den största cykelbedriften för cyklande timoreser. 2009 var evenemanget ett initiativ av den dåvarande presidenten José Ramos-Horta, som en del av hans freds- och nationsbyggande kampanjer.

Berömd för sina lugna kustvägar, grymma stigningar, spektakulära bergsutsikter och oöverträffade publikstöd, kommer ryttarna att få en sällsynt och särskild insyn i Timors unika geografi, miljö, folk och kultur.

Vägar i Östtimor varierar från jämna moderna asfaltvägar, grus och jord till mountain bike-stigar. Vägar från huvudstadne och längs kusten är i allmänhet breda och platta, stiger till vindlande bergsvägar när rutten vindlar sig runt landets bergsrygg. Ta er i akt för omaka spektakulära potthål!

MTB-cyklar (mountain bike) behövs för den här tävlingen!

Hundratusentals timoreser kantade vägarna längs hela rutten (till och med de mera avlägsna områdena) för att se och hylla ryttarna. Du kommer utan tvivel att möta många fascinerade åskådare, av vilka många aldrig har sett en cykeltävling tidigare!

Det är också det största årliga sportevenemanget i Östtimor. I ett så ungt självständigt land är tävlingen ett bevis för fred, säkerhet och kärlek till sport.

Källa: Ministry of Tourism
Rua Martires de Patria, Farol, Dili, Timor-Leste
+670-3311-499, info@tourdetimorlorosae.com

22 - Xanana Gusmão och Kirsty Sword Gusmão tillkännager separation

Östtimors tidigare president och premiärminister Xanana Gusmão har separerat från sin australiska fru Kirsty Sword Gusmão, vilket avslutar ett sagolikt 15-årigt äktenskap som började när den dåvarande motståndskämpen blev kär i en 20 år yngre hemlig agent som kom till hans fängelsecell i den indonesiska huvudstaden Jakarta.

Vi vill informera våra vänner, kollegor och många underbara supportrar om vårt beslut att separera, sade Xanana Gusmão, 68, i Melbourne, där Kirsty Sword nu lever med parets tre söner.

Som alla par som beslutar att göra detta, är det inget lätt beslut, sade han.

Vi har båda ägnat en stor del av våra liv att första söka och säkra självständighet för Östtimoroch sedan hela vårt gifta liv till att arbeta genom de olika etapperna och utmaningarna för att skapa en nation från grunden.

Tillkännagivandet kommer efter att Gusmão förra månaden avgick som östtimors premiärminister två år innan hans mandatperiod går ut och därmed öppnade vägen för en enhetsregering som försöker att överlämna makten till en ny generation ledare mer än ett årtionde efter att landet på halva ön van sin självständighet från Indonesien.

Arbetande som hemlig agent för Östtimors motståndsrörelse under täcknamnet Ruby Blade träffade Sword Xanana i ett Jakarta-fängelse 1994.

Jag skakade hand med Xanana och jag var tvungen att låtsas att jag inte var särskilt intresserad av honom, sade Sword 2002.

Med flytande indonesiska efter en uppväxt i Bendigo och Melbourne samt med en avslutade examen vid Melbournes universitet arbetade Sword som läare och människorättsakrivist i Jakarta, när hon började förmedla meddelanden från Xanana under näsorna på den indonesiska polisen och armén.

Gusmão, en förslagen ledare i Östtimors kamp för frihet, avtjänade sju år av ett 20-årigt fängelsestraff innan han frisläpptes 1999 efter att Östtimor röstat för frigörelse från Indonesien.

Få människor var överraskade när Sword snart blev Xananas sekreterare och blev kär i den karismatiske tidigare gerillaledaren.

De gifte sig 2000 och deras förste son Alexandre föddes kort därefter.

Sword valde Östtimor som sitt hem och blev vitt beundrad av östtimoreser, när ägnade sig åt sitt arbete som landets första dam i världens yngsta stat, när denna kämpade för att återhämta sig ur ruiner och blodsutgjutelse efter en våldsam motreaktion av pro-indonesisk milis på självständighetsröstningen.

Hon grundade ALOLA Foundation 2001 för att ta itu med östtimoresiska kvinnors och deras familjers behov och arbetade somambassadör för utbildning i landet, som förblit ett av världens fattigaste.

2008 skyddade Sword sina barn från rebellerande skyttar som smög in i hennes familjs hem i bergen över huvudstaden Dili under ett mordförsök på hennes man efter att Östtimors president hade blivit skjuten och nästan dödad i sitt hem.

Sword flyttade tillfälligt till Rosebud i utkanten av Melbourne i slutet av 2012, hon behandlades för bröstcancer.

Gusmão sade att Kirsty kommer att fortsätta som ordförande för ALOLA och kommer att bli en flitig gäst i Östtimor, där hennes söner är födda och uppvuxna.

Han sade att han kommer att fortsätt i sin nya rolls som Östtimors minister fäör planering och strategiska investeringar och kommer att bli en flitig gäst i Melbourne, där hans söner också kommer att ha ett hem.

Vi ser framtiden an med en del sorg naturligtvis, men utan någon ånger eftersom vårt partnerskap och vår resa var unika och en rik erfarenhet, sade Gusmão.

Vi hålls uppe av framtidsutsikten av ett fredligt och välmående Östtimor, sade han.

Gusmão sade att han och Kirsty kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för Östtimors väl och tillade det är något som våra pojkar förstår eftersom det är deras arv.

Med tre älskade pojkar, som har dubbelt medborgarskap och är flerspråkiga, förblir vi hängivna föräldrar och kommer att upprätthålla våra familjeband för att fostra våra barn och göra Östtimor till en bättre plats för dem och för Östtimors alla barn, sade han.

Källa: Lindsay Murdoch/The Sydney Morning Herald

16 - Toppnivådomänen tp avförd

Internet har tagit bort sitt första virtuella land den här månaden. Det är dock inte så illa som det låter. Östtimor är nu ett riktigt land och behöver inte längre sin ursprungliga toppdomän .tp.

1997 skapade aktivister toppdomänen .tp och startade en webbplats freedom.tp på Irland med kontaktuppgifter för Timors mest berömde politiske fånge. Landskoden tp hade reserverats för portugisiska Timor (Timor Português). Men portugisiska Timor hade redan då för länge sedan upphört att finnas.

Efter att Östtimor återvunnit sin självständighet 2002, så arbetade administrationen för att ändra toppdomänen. Det lyckades och .tl har kommit att ersätta .tp. Det stegvisa ersättandet kunde alltså avslutas i februari 2015.

Källa: David Webster/ActiveHistory.ca

Februari

11 - Heyzer slutar som generalsekreterarens rådgivare i Östtimor

Doktor Noeleen Heyzer avslutar sitt mandat som Förenta Nationernas generalsekreterares särskilda rådgivare för Östtimor.

Noeleen Heyzer mötte president Taur Matan Ruak och premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão när hon avslutade sitt mandat som Förenta Nationernas generalsekreterares särskilda rådgivare för Östtimor. President Taur Matan Ruak sade att Noeleen Heyzer har gett stora bidrag till landet och tackade henner för hennes råd och hängivenhet för Östtimor.

Premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão uttryckte sin djupa uppskattning av hur hon byggt förtroende mellan sig och ledarskapet samt arbetat nära regeringen mot statsbyggnad och inkluderande och hållbar utveckling.

Noeleen Heyzer avslutade sin mandattid genom att organisera två större evenemang med Östtimors regering:

 1. överlämnandet av en gåva bestående av 1.000 solcellsbelysningar till byledare och
 2. Utvecklingsdialogen om ledarskap och demokratisk övergång: Erfarenheter från Asien. Dialogen bestod av ett inledningsanförande av rektor Kishore Mahbubani från Lee Kuan Yew-skolan för offentlig politik vid Singapores nationella universitet och ett samtal med premiärministerna och Mari Alkatiri.

Under sina tidigare besök har Noeleen Heyzer verkat för Zero Hunger Challenge Campaign med prinsessan Maha Chakri Sirindhorn från Thailand och premiärministern. Den här kampanjen har fem mål:

 1. 100 procent tillgång till tillräckligt med mat hela året
 2. inga barn under två år hämmade i sin tillväxt
 3. alla livsmedelssystem är hållbara
 4. 100 procents produktivitets- och inkomstökning för småbrukare
 5. inga förluster av och inga förspillda livsmedel.

Hon har gett råd och stöd om inkluderande tillväxt, ekonomisk diversifiering och skpandet av arbetstillfällen, investering i hållbar landsbygsturism och affärsstöd till mikro- och småföretag inklusive dem drivna av kvinnor. Hon har också fokuserat på att utveckla mänskliga förmågor och effektiva instutitioner för utveckling liksom behovet av att säkra att Östtimors naturtillgångar utnyttjas för en hållbar och fredlig framtid med delat välstånd.

Jag är övertygad om att Östtimor har visheten och det kollektiva ledarskapet för att överinna de nuvarande utmaningarna och lyckas med sin nästa utvecklingsresa, sade Noeleen Heyzer.

Under sitt tvååriga mandat har Noeleen Heyzer försäkrat sig om att Östtimors röst hörs på den globala arenan och att Östtimors ledarskap påverka formandet av Asien-Stilla havets agenda för gemensam tillväxt genom regional integration, uppkoppling och hållbar inkluderande utveckling.

Källa: Office of the Special Adviser of the United Nations Secretary-General for Timor-Leste
United Nations Building
Bangkok, Thailand
Tel:+66 2 288 1335, Fax:+66 2 288 3030

11 - Östtimors nya regering

Från ett pressmeddelande på portugisiska publicerat av Östtimors presidentämbete har vi sammanställt nedanstående ministerlista.

Till dessa 17 ministrar kommer 21 vice ministrar och statssekreterare. Detta innebär att den nya regeringen, som förutsagts, är betydligt mindre än den föregående på 55 personer.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7734 0965
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

11 - Presidenten utser tidigare hälsoministern Araujo till ny premiärminister, Gusmão kvar som investeringsminister

Dili. Östtimors president valde den tidigare hälsoministern Rui Araujo som ny preimärminister i det av fattigdom drabbade landet, meddelade regeringen i tisdags.

Araujo efterträder självständighetshjälten Xanana Gusmão, som avgick förra veckan för att lämna plats för en yngre generation ledare.

Gusmão, 68, och hans regerande CNRT-parti rekommenderade att Araujo tar rodret trots att den i Nya Zeeland utbildade läkaren är från oppositionspartiet Fretilin.

Republikens president godtog CNRT:s, det största partiet i de senaste parlamentsvalen, förslag, Rui Maria Araujo, för posten som premiärminister, sade regeringen i ett uttalande.

Araujo väntas svära ämbetseden den här veckan som Östtimors femte premiärminister efter att det vunnit självständighet från Indonesien 2002.

Ruis utnämning borde omvandla timoresisk politik genom att inleda en ny period av flerpartisamarbete, sade Cillian Nolan, ställföreträdande direktör i en Jakartabaserad tankesmedja, Institute for Policy Analysis of Conflict.

Utmaningen kommer att vara att få samma slags auktoritet och trovärdighet som hans företrädare.

Det är nu klart att Gusmão, som blev premiärminister i maj 2007 efter att ha varit den förste presidenten efter återvinnandet av självständigheten, kommer att behålla inflytande i regeringen. Och det blir som investeringsminister enligt ett regeringsuttalande idag. Detta reser naturligtvis frågor om den ny premiärministerns självständighet.

Presidenten godkände den nye premiärministerns ministerlista, i vilken alltså Gusmão finns som ansvarig för ett nyskapat investeringsministerium, som tros samordna planerings-, infrastruktur- och statistikdepartementen.

Han vet var pengarna finns. De delar han fått tycks vara de myndigheter som har det största inflytandet över landet pengar, sade Charles Scheiner, forskare vid den Dili-baserade tankesmedjan Lao Hamutuk, om Gusmão.

Ingen vet än hur mycket självständighet Rui kommer att ha som premiärminister och hur mycket Xanana kommer att försöka dra i trådarna.

Araujo sade att den nya regeringen representerar enighet och samförstånd.

Den förre presidenten och mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta var inte med på listan över ministrar som kommer att svära ämbetseden på måndag.

Östtimor har sedan självständigheten kämpat för att utvecklas ekonomiskt. Trots gasproduktion värd miljarder dollar, lever hälften av landets befolkning på 1,2 miljoner i fattigdom enligt Världsbanken.

Östtimor försöker att utveckla sina naturtillgångar bättre för att främja sysselsättning och statsinkomster.

Diskussioner pågår med Australiens Woodside Petroleum för att lösa ett decennielångt gräl om Greater Sunrise-projektet, som förblir outnyttjat 40 år efter att gasfälten upptäcktes.

Indonesien invaderade Östtimor 1975, efter att Portugal hastigt drog sig ur en koloni som det hade styrt under tre sekel, och annekterade territoriet senare samma år för att i decennier upprätthålla en tung och tidvis brutal militär närvaro.

Indonesien tillät senare en omröstning och Östtimors folk valde självständighet i en av våld drabbad folkomröstningnd the people of East Timor opted for independence in a violence-plagued poll in 1999.

Källa: Lirio da Fonseca, Randy Fabi/Reuters

09 - Ramos-Horta: En ny början för Östtimor, mer lovande

Xanana gör precis det han sade till mig 2011 före valen 2012; mera preciserat att han skulle avgå 2015 för att jämna vägen för en ny generation ledare. Han skulle inte sitta hela den femåriga mandattiden. Det är vad han gör.

I juli 2013 under min semester hemma från Guinea-Bissau träffades Xanana, Francisco Lu Olo Guterres, Mari Alkatiri och jag i omkring två timmar i Xananas residens och diskuterade en övergångsprocess från oss, de få överlevande ledarna från generation 1975, till den nya generationen, mera allmänt känds som Santa Cruz-generationen.

Om Rui Araújo svärs in som nästa permiärminister skulle jag helhjärtat applådera deteftersom han är den bäste för att inneha ämbetet de kommande åren.

Som utbildad medicine doktor, tidigare hälsominister (2001-2007) och rådgivare till hälsoministern (2007-2012) samt också rådgivare till finansministern sedan 2008 har Rui Araújo oklanderliga meriteroch har visat professionell kompetensoch integritet, blygsamhet och okorrumperad samt brett respekterad av alla timoreser och våra internationella partner, som arbetat med honom unde åren.

Om han håller sig till sina planer som han sade till mig för tvåveckor sedan, kommer Xanana att stannai kabinettet och förestå myndigheten för strategisk planering i nära samarbete med den nya premiärministern.

Det här är ett nytt experiment i modern politik och demokrati, som ska applåderas och stödjas.

Jag hoppas att Partido Democrático, lett av Fernando Araújo, ett av de minsta partierna i Östtimor (8platser i parlamentet), kommer att visa ödmjukhet, vishet och statsmannaskap och ge Rui Araújo och Xanana Gusmão sitt fulla stöd för detta nya politiska arrangemang.

Om PD agerar konstruktivt och vist kan det vinna fler platser i valen 2017. Men om det försöker att underminera det nya politiska arrangemanget kommer det att förlora fler platser oblir i framtiden irrelevant.

Fretilin, lett av Francisco Luolo Guterres och Mari Alkatiri, har spelat en exemplarisk roll och effektivt bidragit till fred och stabilitet i landet. Från 2007 korsade Fretilin öknen med stort tålamod och mognade gradvis i statsmannaskap. Ingen tvekan om att valmanskåren har noterat detta.

Nästa regering måste vara mycket bestämd med att bekämpa korruption och slöseri. Jag skulle råda regeringen att skära ner på det skamliga slöseriet genom totalt onödiga utlandsresor; med mycket få uppenbara undantag borde premiärministern ställa in åtminstone 80% av de utländska resorna, som har kostat landet åtskilliga miljoner dollar/år.

När regeringen på allvar måste skära ner utgifterna i sina utländska aktiviteter (särskilt slösaktiga och helt och hållet onödiga resor) måste den också överväga att stänga en del ambassader; jag har identifierat fem som kan stängas. Värdländerna skulle förstå det fullkomligt väl då mycket rikare och äldre länder har stängt ambassader och konsulat som besparingsåtgärder.

Regeringen måste göra en översyn av pensao vitalicia (livstidspension) som startades av den första regeringen genom vilken alla som fullgjort bara ett fyraårsmandat i regeringen eller parlamentet är berättigad till livstids pension lika med hans/hennes sista lön.

Regeringen borde också överge den 13:e månadslönen (julbonusen) som ges till statstjänstemän. Slöseri och korruption i officiell regeringsanvändning av bilar och bränsle måste stoppas.

Åtgärderna nämnda ovan skulle kunna spara regeringen upp till 100 miljoner dollar per år.

Jag önskar den nya regeringen lycka till. Vi måste alla enas bakom den nya regeringen för att hjälpa den att säkra politisk stabilitet och ett gott styre de kommande månaderna och åren.

Källa: José Ramos-Horta

09 - Hälsovårdsbistånd når inte avlägsna delar av Östtimor

Brist på hälsovårdscentraler och bostäder för läkare hindra hälsovårdeen att nå avlägsna landsbygdsdelar enligt vice hälsominister Natalia de Araujo.

De Araujo tillade att omkring 200 sukus av totalt 445 i hela landet har tillgång till hälsovården medan de andra inte har det.

Vi har adekvata mänskliga resurser som kan nå alla sukus, men problemet är att några sukus inte har en hälsovårdscentral och inte kan erbjuda husrum åt läkare och deras familjer.

Hon erkände att många mödrar fortfarande föder hemma därför att de lever för långt bort från närmaste hälsovårdscenral. Men ministeriet anstränger sig för att öka de områden som täcks av adekvat hälsovård, tillade den vice hälsoministern.

Enligt data från den demografisak hälsoundersökningen 2010 föder omkring 78% av mödrarna hemma, 19% med bistånd av en traditionell barnmorska, 61% fick hjälp av en familjemedlem och 15% fick inte någon hjälp under sin förlossning.

Parlamentsledamoten Bendita Moniz Magno sade att hon var besviken över förhållandet att kivnnor på landsbygden forfarande inte har tillgång till hälsovård.

Barnmorskor måste förlösa i stearinljus. Om de inte har stearinljus, så måste de använda sina mobiltelefoners ficklampor. De har inteheller tillgång mediciner för att stoppa blödnigar, sade parlamentsledamoten Magno.

Parlamentsledamoten beklagade också det dåliga tillståndet på vägarna i avlägsna delar särskilt i sukun Fatubolu i Covalima-distriktet, där kvinnor rapporteras ha dött på grund av att de måste förlösas på väg till närmaste hälsovårdscentral.

Också UNFPA:s representant, doktor Domingas Bernando, bekräftade många timoresiska kvinnors realitet på landsbygden liksom i huvudstaden Dili som vägrade att föda på hälsovårdscentraler. Hon tillade att avståndet ofta är en faktor som hindrar kvinnor från att föda på en hälsovårdscentral.

Doktor Bernardo sade också att många kvinnor fortfarande är okunniga om hälsoriskerna under graviditet och förlossning och fortsätter med sina dagliga sysslor under graviditeten hellre än att ta sig tid för att besöka hälsovården.

Dödligheten för mor och barn är hög och det beor ofta på att de inte känner till riskerna och symptomen under graviditet och förlossning.

Hon uttryckte besvikelse över vissa traditioner som kräver att nyförlösta mödrar ska sova bredvid en eldeftersom detta ofta påverkar deras hälsa och det nyfödda barnet, som kan utveckla en lunginfektion som sedan hotar det nyfödda barnets liv.

Källa: Paulina Quintao/Dili Weekly

07 - Fred i Östtimor på bekostnad av ekonomisk värdighet

Dilis sluminvånare har nu finansministeriets 22 miljonersbyggnad som ny granne. [Originalet har här ett bildspel med byggnaden, Xanana och kvinnor som hämtar vatten. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Medan Östtimors premiärminister Xanana Gusmão förbereder sin avgång, skakar såväl vanligt östtimoresiskt folk som analytiker sina huvuden misstroget om många av de beslut hans regering har fattat. Det är som om han har följt en lärobok med titeln Misslyckad stat 101.

Gusmão, som lämnade in sin avskedsansökan igår, blev premiärminister 2007, när den bräckliga nya staten åter blev en plats sargad av stridigheter, inte olikt det sätt varpå indoneserna lämnade den 1999.

Och trots att han har uppnått anmärkningsvärd fred och stabilitet under sina sju år som premiärminister, har priset för detta varit tunga investeringar i en bristfällig utvecklingsmodell som riskerar landets framtid, särskilt under en tid med fallande oljepriser.

Pråliga regeringskontor, miljarder avsatta för elefantprojekt, betydande och livslånga extraförmåner för ministrar och utveckling driven av offentlig sektor är bara några av de tvivelaktiga beslut fattade av hans regering.

Det är långt ifrån den ödmjuke motståndshjälten som som den förste presidenten 2002 inrättade sitt kontor i betongskalet av en utbränd byggnad och stolt hängde en skylt ovanför huvudentrén som llöd Palacio das Cinzas (Askpalatset).

I sin till stor del ceremoniella roll ville Gusmão skicka en tydlig signal att han var en man av folket. Men när oljeinkomsterna har flödat in i landet har, hans regering godkänt en mängd grandiosa regeringsbyggnader och andra kostsamma projekt.

Priset för storvulenhet går till en 11-våningsbyggnad, 20.000m2 för finansministeriet, som färdigställdes av ett indonesiskt bolag förra året till en kostnad av 22 miljoner dollar. Projektet krävde att en del av grannskapet, som inte har rinnande vatten, måste röjas.

Över hela huvudstaden finns det många fler nya kontorsbyggnader för den växand mängden statstjänstemän, vilkas lönekostnader har dubblerats under de senaste fyra åren och nu förbrukar 12 procent av statsbudgeten.

En portugisisk affärsman säger att Dilis elit är genomsyrad av Salazarerans mentalitet från för mer än 50 år sedan, som betonade uppbyggnad av statens prestige. En annan byggnad är residenset vid stranden för 2 miljoner dollar ursprungligen byggt för finansministern. Och det här är bara början. Regeringen planerar att spendera mer än den årliga budgeten på 1,5 miljarder dollar de kommande åren på en riskfylld petroleuminfrastruktur på den avlägsna sydkusten omfattande bland annat en fyrfilig väg för att förbinda tre utvecklingszoner uppradade längs kusten. Mikrolandet kallar det stolt för ett megaprojekt.

Medan regeringen pekar på investeringar i bostäder och sin första shoppinggalleria som tecken på aktiviteter i privatsektorn, satsar den stort på detta projekt, som leds av av dess statsägda företag Timor Gap, som snabbt håller på att bli ett svart hål för regeringsfinansiering.

I stället för att diversifiera ekonomin gör detta glamorösa projekt, känt som Tasi Mane, landet ännu mer oljeberoende. Timor förlitar sig på olja för mer än 90 procent av dess skatte- och exportintäkter.

Till och med innan oljepriserna började rasa, var Timors oljeinkomster på stark nedgång. De nådde sin topp 2012 med 3,9 miljarder dolalr och förutspåddes till 2,2 miljarder i år. Men budgeten för 2015 bygger på ett oljepris på 107 dollar [fatet], jämfört med det nuvarande på omkring 50 dollar.

Trots de illavarslande utsikterna är Gusmãos budget för 2015 mer än dubbelt så stor som gränsen för hållbart uttag ur oljefonden. Budgeten är mer än 10 gånger större ärn för ett decennium sedan eftersom Gusmão konstant har gjort av med omkring två gånger det hållbara beloppet.

Trots att regeringen kan få beröm för oljefondens 17 miljarder dollar, så kan den kapitalbasen snabbt försvinna, när oljeinkomsterna minskar till en rännil i början av nästa decennium.

Mycket av regeringens frikostighet har ägnats åt den lilla eliten i Dili. Vanliga timoreser svidande kritik av regeringens utdelning av extraförmåner till ministrar likväl som parlamentsledamöter. Varje parlamentsledamot får en regeringsfinansierad fyrhjulsdriven bil. Ministrar har rätt till livslånga pensioner efter att ha fullbordat en mandatperiod på fem år.

Strategin att köpa fred har sett Gusmão få in gamla fiender i fållan. Mest anmärkninsvärt, han utsåg landets förste premiärminister, Mari Alkatiri, till chef för den särskilda ekonomiska zonen i Oecusse, en enklav i Västtimor. En del av de 81 miljonerna dollar avsatta för det här projektet 2015 kommer att användas för ett nytt hotell för att fira 500-årsminnet av portugisernas landstigning i Oecusse.

Gusmão har flaggat för fler jobb till motståndare i en förestående regeringsombildning. Tacksamt nog har han förbundit sig att minska storleken på sin 55-personer mammutregering.

Tidigare premiärministern i Victoria Steve Bracks, en av Gusmãos rådgivare, säger att hans resultat måste ses i sammanhanget av den oreda han ärvde. 2007 levde 150.000 människor i läger som internflyktingar samtidigt som beväpnade rebeller fanns i bergen.

Bracks menar att trafiken och trängseln i Dili är tecken på utveckling. Det tar nu 20 till 30 minuter att ta sig fram i Dili och trafikstockningar är ett stort problem - men också ett tecken på framsteg, sade han på en konferens förra året. Bracks avböjde att kommentera detta ytterligare till The Weekend Australian.

Men baksidanär är en bristande utveckling utanför huvudstaden. I sanning, kommentaren bekräftar att Östtimor har gått in i en annan utvecklingsfälla genom att misslyckas med att främja sysselsättning på landsbygden.

Loro Horta, en Sydostasiatisk analytiker, påpekar att landet har den högsta andelen urbanisering i världen genom att tusentals arbetslösa unga män flödar in i huvudstaden.

Hittills har premiärminister Gusmão skapat en bräcklig fred genom att använda betydande belopp i expanderande nätverk av ynnest, med utdelning av kontrakt och andra förmåner till anhängare och utköp av kritiker, säger Horta.

Nästa drag för Timor är att lösa havsgränsdispyten med Australien så att dess nästa stora oljefält, Greater Sunrise, kan utvecklas. Men givet den mall som skapats av Gusmão, så är det mindre troligt att en rättvisare del av detta stora pris skulle leda till bättre utvecklingsresultat för denna nya stat.

Paul Cleary har tjänstgjort som rådgivare till dåvarande premiärministern Mari Alkariti för ett Världsbanksprojekt. Han är författare till två böcker om landets historia.

Källa: Paul Cleary/The Australian

06 - Domstol läser upp domsluten utanför ingången

Den 29 januari 2015 läste en domstolssekreterare från Dilis distriktsdomstol upp domstolens beslut i flera fall av familjevåld vid ingången till rättegångssalen.

JSMP känner olust över detta förfarandedärför att det inte visar en nivå av allvar för att upprätthålla de i dessa frågor inblandade parternas intressen. JSMP menar att rätten måste hantera alla fall på ett omsorgsfullt sätt och hålla sig till de formella kraven på en domstols beslut för att säkerställa att den juridiska processen kommer att ha en avhållande effekt mot att begå sådana handlingar i framtiden och visa respekt för de i dessa frågor inblandade parterna, sade JSMP:s verkställande direktör Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP noterade vid informella samtal med offer att en del av dem kände sig otillfredsställda med det sätt på vilket domstolen tillkännagav sitt beslut i deras fall, nämligen genom domstolssekreteraren utanför domstolen. Denna vana hämmar parternas rätta att få en god förståelse av domstolens beslut och vad de måste göra om de inte godtar beslutet.

Tidigare, den 27 januari 2015, läste en domstolssekreterare upp ett beslut utanför domstollen i ett fall av familjevåld med den svarande AB (make) och ZdS (yngre broder) mot offret, som är den svaranden AB:s hustru. När domslutet lästes upp var offret inte åtföljt av den offentlige åklagaren och de två svarandena var inte närvarande vid domstolen.

Efter att ha hört domslutet frågade offret JSMP-anställda om domslutets verkningar …kommer de att fängslas eller inte och varför är de (de svarandena) inte närvarande i domstolen och hur går det med mina tre barn.

Dessa frågor visar att parterna, särskilt de som är direkt påverkade av den kriminella handlingen, har ett betydande intresse av att till fullo förstå domstolens beslut. Många människor förstår inte det formella juridiska förfarandet och domstolen har ansvaret för att säkra att parterna får en god förklaring så att människorna kan förstå att den juridiska processen genomförs korrekt och rättvist.

JSMP menar att domstolens alla beslut måste läsas upp i rättegångssalen, så att parterna kan få en förklaring av varje beslut fattat av domstolen. Det är viktigt så att de kan förstå verkningarna av domstolens utslag och vad som måste göras när de inte godtar ett utslag. Dessutom är detta nödvändigt för att fullfölja kraven i artikel 279(3) av lagen om processordningen i brottmål när det gäller domstolsbeslut, som föreskriver att domstolens beslut måste läsas upp och offentligt förklaras av domaren vid förfarandet inom femton dagar efter utfärdandet.

JSMP rekommenderar att domstolen håller sig till de formella kraven på rättsordningen, så att varje person kommer att känna sig till fred med och ha förtroende för domstolsförfarandet.

För mer information var god kontakta:
Luis de Oliveira Sampaio, Director executive JSMP
epost luis@jsmp.minihub.org, info@jsmp.minihub.org
telefon 3323883 | 77295795
webplats www.jsmp.tl

Källa: Judicial System Monitoring Programme

06 - Politisk rival ny ledare efter Xanana Gusmão?

Östtimors premiärminister Xanana Gusmão har lämnat in sin avskedsansökan till landets president, vilket jämnar vägen för en ny regering som fördelar makten mellan landets vanligtvis oregerliga politiska partier.

Rui Araujo, ledande medlem av oppositionspartiet Fretilin och tidigare vice premiärminister, är den överväldigande favoriten för att stå i spetsen av en nationell enhetsregering.

Gusmão kommer förmodligen att fortsätta att ha en roll i regeringen, mest troligt som minister ansvarig för strategisk planering och utveckling.

Bara för några månader sedan var Gusmãos CNRT-koalitionsregering och Fretilin inbegripna i en bitter politisk strid, som till stor del handlade om påstådd korruption och allvarlig finansiell misskötsel.

Den skenbara försoningen är en extraordinär utveckling, sade Gordon Peake, författare och långvarig observatör av Östtimor.

Det är mycket ovanligt, sade doktor Peake, som är i Östtimors huvudstad Dili. Det är som om Tony Abbott skulle avgå och bli minister i en regering ledd av Bill Shorten.

Det är ett exempel på oföutsebarheten i Timors politik. Vad som också är intressant är att det inte finns någon känsla av kris. Det har varit en ordnad övergång.

Omstruktureringen av regeringen kommer också att omfatta en mindre regering och fyra äldre koordinerande ministrar från olika politiska partier.

Gusmão som var en gerillkämpe fängslad av Indonesien och är högt vördad som hjälte i landets självständighetskamp. Han dominerar östtimoresisk politik sedan landets självständighet som ingen annan.

Gusmão, som närmar sig de 70, har alltid varit angelägen om att det finns stabilitet, när han avgår som premiärminister.

Han har varit premiärminister i mer än sju år efter att ha haft den till största delen ceremoniella posten som president i fem år. Under en stor del av sin tid som premiärminister har Gusmão också varit minister för försvar, underrättelse och säkerhet.

Regeringsmedlemmar - kvarstående, avgående och nya - arbetar alla tillsammans, prioriterar Östtimors nationella intresse och beslutna att respektera Maun-Bo'ot Xananas värdighet och arv, sade ministerrådets ordförande Agio Pereira och använde Östtimors officiella namn.

Gusmão kommer att kvarstå som premiärminister tills hans ersättare svurit ämbetseden, vilket väntas nästa vecka.

Källa: Tom Allard/The Age

06 - Premiärminister Gusmão avgår

Östtimors motståndshjälte Xanana Gusmão har överlämnat sin avskedsansökan efter att i mer än ett decennium lett ö-landet under de laddade tidiga åren av dess självständighet.

Presidenten måste nu besluta huruvida han ska godta avskedsansökningen från 68-åringen, som har varit president och premiärminister sedan Östtimor blev självständigt 2002 efter en lång kamp mot indonesisk ockupation.

Den tidigare gerillakämpens avgång skulle beröva Östtimor en enande gestalt, som har hjälpt till att lösa många kriser, men analytiker sägera att det är dags för Gusmão att stiga åt sidan för att möjliggöra en övergång till en ny generation ledare.

Det är oklart vilken, om någon, roll Gusmão kommer att spela i en ny regering, liksom vem som ska efterträda honom.

I ett uttalande i fredags sade regeringen att Gusmão har skickat sin avskedsansökan från premiärministerposten till presidenten, Taur Matan Ruak.

Det är nu upp till republikens president att överväga och svara på avskedsansökningen.

Om den godtas så kommer Gusmão att förbli premiärminister tills hans ersättare har avlagt ämbetseden. Gusmão har uppmuntrad alla regeringsmedlemmar att lugnt arbeta vidare i denna övergångstidtills den nya regeringen svär sin, fortsatte uttalandet.

I ett tidigare uttalande sade myndigheterna att diskussioner om en större regeringsombildning pågick.

Myndigheterna vill minska storleken på styrelsen för att skapa en effektivare och funktionellare organisation fokuserad på resultat och ge en yngre generation ledare tillfälle att ge nationen bidrag, står det i regeringsuttlandet.

Analytiker sade att ombildningen skulle kunna ha som syfte att bli av med ministrar från Gusmãos koalition, som har anklagat för korruption, innan han avgår.

Gusmão har upprepade gånger skjutit upp sin avgång och observatörer har sagt att han troligen försökte att försäkra sig om att korruptionsskandalerna hanteras innan han stiger åt sidan.

Han ledde den Revolutionära fronten för ett självständigt Östtimors militära gren, som kämpade mot den indonesiska ockupationen. Innan Indonesien invaderade landet 1975, hade Portugal styrt Östtimor i sekler.

Han tillbringade flera år gömd i djungeln innan han tillfångatogs och fängslades i Jakarta mot slutet av den indonesiska ockupationen. Han fortsatte dock att leda kampen för självständighet bakom gallren.

Efter att timoreserna med överväldigande majoritet röstat för självständighet i en av FN organiserad folkomröstning1999, återvände han till sitt hemland och valdes till landets första president [efter ockupationen Tommy Pollák] 2002. Han har varit premiärminister sedan 2007.

Han tillskrivs lösningen av flerakrise under de kaotiska första åren av landets självständighet.

Efter att ha återvänt till Östtimor efter folkomröstningen påskyndade Gusmão försoning och övertalade proindonesiska milismän, som hade varit på mordiska härjningståg efter omröstningen att återvända hem.

Gusmão hjälpte också till med att sätta stopp för spänningar i byarna en kris 2006, i vilken från arm&eAcute;n avskedade soldater började ett myteri som utlöste våldsamheter i vilka dussintals människor dog och tvingade 150.000 till tillfälliga läger.

Källa: SBS Australien

05 - Det krävs mer än pengar för att åstadkomma utveckling

La'o Hamautuk, som alltid baserar sina positivt kritiska analyser på grundliga sammanställningar av fakta, hade till en FN-konferens om utveckling i oktober 2014 gjort en presentation om vad man kan lära sig av Östtimors utveckling efter självständigheten.

Den presentationen har nu bearbetats till en artikel i La'o Hamutuks blogg. De 9 lärdomarna är:

 1. Hållbarhet är kommande generationers rätt.
 2. Planering är nödvändig.
 3. Ta hänsyn till sammanhanget.
 4. Uppnå suveränitet och diversifiering.
 5. Prioritera mänskliga resurser.
 6. Gott regerande kräver uppmärksamhet.
 7. Rådgör med allmänheten.
 8. Alla har lika rätt till det offentligas förmåner.
 9. Stöd verkliga människor, inte teoretiska ekonomier.

och motiveras och förtydligas i artikeln, som Du hittar på http://laohamutuk.blogspot.com/2015/02/it-takes-more-than-money-to-achieve.html, där det också finns några illustrerande diagram.

02 - Besök på platsen för våldsam konfrontation mellan polis och Mauk Moruk - bybor rädda

Det här är den senaste informationen från Beluns program för tidig varning, tidig åtgärd (Early Warning, Early Response Program) den 2 februari 2015.

Denna beredskapsnotis sammanfattar vad som kom fram vid ett besök av Beluni i Saelari Suku, underdistriktet Laga i Baucau-distriktet den 23-24 januari. Saelari Suku var platsen för en våldsam konfrontation den 15 janauri mellan PNTL:s (den nationella polisen) enhet i underdistriktet Laga och misstänkta anhängare till Mauk Moruk, den tidigare ledaren för den nu förbjudna gruppen Konselu Revolusaun Maubere (KRM). Beluns besök fann ett samhälle i grunden påverkat av den föregående veckans händelser och bevis på en ny misstro bland byborna. En del människor som Belun talade med var rädda för att lämna sina hem på grund av rädsla för att de skulle bli attackerade av tidigare KRM-medlemmar eller arresterade av polisen och en del hade flytt från området. Den fullständiga beredskapsnotisen finns på http://belun.us2.list-manage1.com/track/click?u=28f7ca838aa874deb73e18b95&id=e72275171c&e=6d40bd351a.

Belun och invånare i Saelari är oroliga för att misstron och frånvaron av social sammanhållning som är tydliga i sucon kan leda till framtida incidenter. Av detta skäl lägger Belun fram följande rekommendation:

 1. Avdelningen för fredsskapande och social sammanhållning i ministeriet för social solidaritet (Department of Peacebuilding and Social Cohesion at the Ministry of Social Solidarity) och avdelningen för förhindrandet av bykonflikter i statssekretariatet för säkerhet (Department of Community Conflict Prevention at the Secretariat of State for Security) borde samarbeta med PNTL och ideella organisationer, bland andra Belun och underdistriktets Laga nätverk för förhindrandet och åtgärdandet av konflikter (Conflict Prevention and Response Network) för att förbereda en handlingsplan som kan återskapa förtroende och social sammanhållning bland byborna i Saelari.
 2. PNTL och F-FDTL, och särskilt det gemensamma kommandot (Joint Operation Command - KOK), borde hålla regelbundna dialoger med byborna för att förklara syftet med sina operationer, vilka de avser och dessas framåtskridand för att förbättra kommunkationen med samhället och göra den regelbunden för att minska föbistringen.

Denna beredskapsnotis har möjliggjorts av generöst stöd från det amerikanska folket genom USA:s biståndsorgan (United States Agency for International Development - USAID). För innehållet ansvarar Belun och det avspeglar inte med nödvändighet USAID:s eller Förenta staternas regerings åsikter.

Källa: Belun EWER Alert - 2 February 2015

02 - Resolutioner mot konstitutionen

Från http://laohamutuk.blogspot.com/2015/02/unconstitutional-resolutions.html.

La'o Hamutuk fick nyligen en på djupet gående juridisk analys av de tre resolutioner från regeringen och paralmentet som resulterade i avlägsnandet av utländska domare och rådgivare från rättsväsendet i Östtimor i slutet av oktober 2014. Den 11-sidiga analysen, som gjordes för en institution som beslutade att inte offentliggöra den, kom fram till att:

Vi har lagt upp denna analys på http://www.laohamutuk.org/Justice/2014/ExpertLegalOpinion.pdf och hoppas att den kommer att förbättra människors förståelse av dessa frågor. Andra dokument och analyser på engelska, portugisiska och tetum, inklusive en omfattande av JSMP, är också länkade från http://www.laohamutuk.org/Justice/2014/14Judges.htm. Vi ser fram emot att få läsa rapporten frå granskningen av rättsväsendet beordradavparlamentet, somväntas bli förelagd parlamentet och offentligheten i börjna av 2015.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

Januari

29 - Xanana Gusmão säger att han kommer att avgå och regeringen ombildas

Östtimors självständighetshjälte och tidigare gerillkämpe Xanana Gusmão har sagt till kollegor att han kommer att avgå frå premiärministerposten de kommande fjorton dagarna.

Gusmão samlade de flesta ur sin 53-mannaregering till ett möte i onsdags kväll i huvudstaden Dili under vilket han drog upp planer för att avgå till förmån för en enhetsadministration med en ny ledare.

Det antas att tidigare hälsoministern och medlemmen av oppositionspartiet Fretilin Rui Araujo är den mest trolige att få toppjobbet med den 6 februari som datumet för ett byte.

Gusmão - som blev Östtimors förste president 2002 efter decennier av brutal indonesisk ockupation - har varit en högrest gestalt i det lilla landets kamp för självständighet.

Han tillbringade mer än ett decennium i motståndet till 1975-års invasion innan han fångades av indonesiska soldater 1992 och fängslades.

Indonesienstödd milis försökte sedan att våldsamt skrämma timoreserna fårn att rösta för sjjälvständighet 1999, vilket till slut ledde till att Australien ledde en militär FN-intervention efter omröstningen.

Men Gusmão, som har sagt han skulle föredra att leva i bergen och skriva poesi, har också spelat en huvudroll i landets tidvis svåra år av självständighet.

Han valdes till premiärminister 2007 efter kravaller i huvudstaden året dess för innan och en bitter politisk brytning med den dåvarande premiärministern från Fretilin, Mari Alkatiri.

Han var också målet för en skottlossning 2008 av anhängare till en rebellerande officer, knappt en timme efter att den dåvarande presidenten och fredspristagaren José Ramos-Horta sköts i bukenfter then-president and Nobel laureate Jose Ramos-Horta was shot in the stomach.

Gusmão, 68, flaggade förra året att han avsåg att avgå men har de senaste månaderna arbetat med en omstrukturering av regeringen.

Han sade till sina kollegor att så många som 20 ministrar, vice ministrar och statssekreterare skulle få se sina befattningar avskaffade i omstruktureringen och att nytt blod också ska introduceras.

Ministerrådets ordförande Agio Pereira bekräftade i ett pressmeddelande att regeringsmedlemmar hade fått brev som skissade restruktureringen.

Han sade att ett officiellt tillkännagivande av regeringsändringen kommer att göras i början av nästa vecka.

Portugisiskspråkiga media i Östtimor har rapporterat att två ministrar bekräftat att Gusmão klargjorde sina avsikter att avgå.

Fairfax Media har också oberoende bekräftat kommentarerna. Man antar att Gusmão avser att också i fortsättningen spela en roll i regeringen.

Men Gusmãos enda offentliga uttalande har varit att han först vill tala med Östtimors president, Taur Matan Ruak.

Professor Damien Kingsbury från Deakin-universitetet sade att ädnringen var betydande.

Han sade att låter premiärministern att avlägsna ett antal regeringsmedlemmar, som är föremål för utredningar om påstådd korruption, och också signalerade att Gusmão är redo att avgå.

Det har antytts att en del medlemmar av oppositionspartiet Fretilin skulle kunna tas in för att ersätta några av de avgående regeringsmedlemmarna.

Sedan självständigheten har Östtimors ledarskap dominerats av vad som är känt som 1975-års generation.

De omfattar män som Xanana Gusmão och den förre presidenten José Ramos-Horta, som hjälpte till i kampen för självständighet från Indonesien antingen som militära motståndsledare eller från utlandet.

Kingsbury sade att trots att inte alla gillar Gusmão, så respekterar majoriteten av timoresiska människor honom.

Det kommer alltid att vara svårt för Xanana Gusmão att avgå eftersom han ses som en så stabiliserandepersonlighet, sade Kingsbury.

Det är mycket möjligt att Xanana skulle ta en tyngre ministerpost, en sorts vaktpost, för att säkra att övergången går bra och att det inte blir några steg mot instabilitet, sade han.

Källor:

28 - USA:s fredskår återupptar sitt arbete i Östtimor

I en platsannons söker USA:s fredskår personal till Östtimor. Fredskåren ämnar att återuppta arbetet i Östtimor, som avbröts 2008. 2006-2008 arbetade omkring 100 volontärer med byutveckling och hälsovård. Den första nya gruppen av volontärer kommer till Östtimor i augusti.

Källa: US Peace Corps

28 - ADB bidrar till förbättringar av länk mellan norr och söder i Östtimor

Dili. Östtimors vice premiärminister, Fernando La Sama de Araujo, och andra regeringsrepresentanter och representanter från den asiatiska utvecklingsbanken (ADB) tog den 27 januari första spadtaget för utbyggnaden av en del av vägen Manatuto-Natarbora.

Utbyggnaden är en prioriterad del av ett projekt som omfattar 169 km väg enligt ministern för offentliga arbeten. Projektet kostar 123 miljoner dollar. 50 miljoner av dessa kommer från ADB, resten från regeringens infrastrukturfond.

Nord-sydförbindelsen kommer att vara en katalysator för utveckling av sydkusten och underlätta utveckling av petroleumindustrin på sydkusten enligt ADB:s generaldirektör Xianbin Yao, som deltog i startceremonin under sitt tvådagarsbesök i Östtimor.

Arbetet kommer att utföras av ett koreanskt konsortium enligt ministern för offentliga arbeten.

Reparationer av vägförbindelsen mellan Dili och Liquica (i väster), förbindelsen till Gleno (i söder) och studier för 169 kilometer av vägarna Baucau-Viqueque och Baucau-Los Palos (på öns östra ände) pågår också ingår också i projektet.

Vägprojektets syfte är att accelerera de ekonomiska möjligheterna, främja privatsektorns tillväxt, öka jordbrukets produktivitet och minska fattigdom.

Utöver den fysiska förbättringen, som även omfattar förbättrad väderbeständighet hjälper projektet regeringen att upprätta system och praktiker för vägunderhåll. Ministeriet för offentliga arbeten förväntas använda de modeller som utvecklas under projektet i andra regioner i Östtimor.

Under sitt besök kommer Xianbin att träffa finansminister Emilia Pires och högre regeringstjänstemän samt utvecklingspartner för att diskutera ADB:s arbete för infrastruktur, utveckling av privata sektron, färdighetsträning, och regionalt samarbete, Målet för resan är att stärka ADB:s starka partnerskap med Östtimor och att diskutera biståndsprogrammet med landets ledarskap.

Efter att Östtimor blev en ADB medlem 2002, har det erhållit sex bidrag från Trust Fund for East Timor (52,8 miljoner dollar), fem ansla från Asian Development Fund (ADF) (85 miljoner dollar) och 41 tekniska biståndsprojekt (Technical assistance - TA) (35,82 miljoner dollar). Landet har också fått fyra lån på totalt 90 miljoner dollar som tillsammans med fyra ADF-bidrag (75 miljoner dollar) och nio TA projekt (19,66 miljoner dollar) som för närvarande pågår.

ADB, med huvudkontor i Manila, är avsett att minska fattigdom i Asien och Stilla havet genom inkluderande ekonomisk tillväxt, miljömässigt hållbar tillväxt och regional integration. Skapad 1966 ägs den av 67 medlemmar – 48 från regionen. 2013 uppgick ADB:s hjälp till totalt 21,0 miljarder dollar, inklusive medfinansiering på 6,6 miljarder dollar.

Källor:

19 - Explosion vid USA-ambassadens bostadsområde i Dili

En förmodad granat kastades över den omgivande muren på en av USA-ambassadens bostadsägor i Dili den 18 januari2015 och exploderade framför ett hus, fönster och en bil skadades.

Ingen människa skadades vid händelsen och alla på ägan boende är säkra, ingen saknas.

Vi arbetar tillsammans med värdlandets säkerhetstjänstemän som omedelbart reagerade med ökad säkerhet runt amerikanska anläggningar. En utredninge pågår.

Källa: Förenta staternas ambassad i Dili, Östtimor, på Facebook

09 - Östtimors största bidragsgivare

Mer än ett decennium efter att landet blev världens yngsta land, tycks Östtimor fast beslutet att lägga sitt våldsamma förflutna bakom sig och fokusera på hållbar ekonomisk tillväxt och utvecklingsframgång.

Beläget mellan Indonesien och Australien - två länder som själva ser sig som storspelare i Asien-Stilla havet - tycks Östtimor strategiskt placerat för att spela en större roll i regionen. Dess övergång nyligen till kategorin mellanutvecklade länder enligt utvecklingsindexet Human Development Index är ett bra tecken på att det menar allvar när det gäller att förbättra förhållandena i landet.

Östtimor har också satt upp en del ambitiösa mål för sig självt. Det hoppas bli med i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), en grupp av länder i regionen, som arbetar för ekonomisk integration, i år. Men viktigare, Östtimor är bland de länder som siktar på att nå övre medelinkomst-gruppen 2030.

Men medan det nyligen har åtnjutit ekonomisk tillväxt från tillgångar av olja till havs, hämmar en mängd utvecklingsutmaningar - dålig infrastruktur, en jordbruksekonomi beroende av grödor för självhushåll, en liten privatsektor dominerad av informella anställningar, låg utbildningsnivå och ett juridiskt system underminerat av oro över dess självständighet - den drivande kraft som Östtimor behöver för att självt slunga sig upp till medeinkomstgruppen.

Det sydostasiatiska landets biståndsgivare, som utgörs av en blandning av länder inbegripande långvariga partner och nyblivna givare, har hjälpt landet att uppnå detta mål.

Nedan beskriver vi vad dessa givare har bidragit med till Östtimors utveckling. Eftersom data om hjälpbeloppen för 2014 ännu inte är tillgängliga, så baserar sig dessa siffror på givarnas planer för 2014.

Australien (90,5 miljoner dollar)

Trots de senaste inkomsterna från olja och gas till havs är Östtimor mycket beroende av jordbruket, som sysselsätter upp till 80 procent av dess befolkning. Genom Australian Center for International Agricultural Research har Australien hjälpt till med att fortsätta programmet Seeds of Life (Livets frön), ett initiativ finansierat både av Östtimors och Australiens regeringar med syfte att utveckla ett hållbart nationellt utsädessystem i Östtimor. Nu i sin tredje fas har programmet prioriterat ökning av utbytet från stapelgrödor.

Världsbanken (40 miljoner dollar)

Godkända operationer från International Development Association och International Bank for Reconstruction and Development var värda 40 miljoner dollar förra året. Världsbankens partnerskapsstrategi för Östtimor från 2013 till 2017 centreras på tre områden: förbättring av tillhandahållandet av utbildning, hälsovård och social tjänster; skapandet av infrastruktur för att föbättra östtimoresiska människors tillgång till arbeten och marknader; och minskning av beroendet av oljetillgångar genom att främja jordbruk och privata investeringar. Ett tema som skär genom dessa prioriteringar är betoningen på att höja kvaliteten på satsningarna genom bättre instutitioner.

Japan (26,2 miljoner dollar)

Huvuddelen av Japans hjälp har ägnats åt att modernisera Östtimors dåliga transportinfrastruktur. Ett femårsprojekt skapat för att förbättra Östtimors riksväg nummer 1, som väntas bli avslutat 2017, står i fokus för denna insats. Samtidigt är förlängning av livslängden för Molabron - en symbol för vänskapen mellan Östtimor och Japan invigd 2011 - också bland japans prioriteter.

Asiatiska utvecklingsbanken (13,3 miljoner dollar)

Krisberedskapen stod i fokus för ADB:s bistånd till Östtimor, när det blev en självständig stat 2002. Idag är ADB fortfarande till stor del inblandade i främjandet av infrastruktur, men på längre sikt för att stödja Östtimors ekonomiska utveckling och integration i Sydostasiens ekonomier - ett område som enligt ADB:s partnerskapsstrategi för 2011-2015 för Östtimor kommer att få särskild uppmärksamhet. Gränsöverskridande infrastruktur och därmed förbundna handelstjänster med Indonesien är en del av planen att länka Östtimor med regionen.

Europeiska Unionen (11,4 miljoner dollar)

EU:s bistånd till Östtimor koncentreras på god förvaltning och landsbygdsutveckling. Bland målen för dessa två områden är att utöka statens och icke-statliga aktörers fördelning av makten på flera organ som motvägar och kontrollerar varandra och att reparera landsbygdsvägar för ökad tillgång till ekonomiska tillfällen och statens tjänster. Enligt den gällande tidpllanen för EU:s åtagande för bidrag till Östtimor kommer 95 miljoner euro (113,5 miljoner dollar) gå till både god förvaltning och landsbygdsutveckling samt stödjande åtgärder - 30 miljoner euro för god förvaltnng, 57 miljoner euro för landsbygdsutveckling och 8 miljoner euro för stödjande åtgärder - fram till 2019.

Förenta Staterna (9,9 miljoner dollar)

Hårt kritiserat för att gett militär hjälp till Indonesien under ockupationen av Östtimor har Förenta Staterna nu stärkande av demokrati och förvaltning bland sina nyckelmål i landet.Till exempel U.S. Agency for International Developments Ba Distrito eller För distrikten, ett program som bistår omkring 100 sucos (byar) med att tillhandahålla samhällena tjänster mera effektivt. Asia Foundations forkning bekräftar detta: 4 av 5 östtimoreser betraktar troligen sina lokala ledare, mer än någon annan statlig instutition, som huvudfigurer för att skapa och genomdriva de regler som formar deras liv.

Portugal (7,6 miljoner dollar)

Mycket av Portugals bilaterala bistånd - nästan 94 procent 2011 - går till portugisisktalande länder, inklusive Östtimor. Men portugisiskt bistånd till Östtimor har under de senaste åren stadigt minskat: från en topp på 45,2 miljoner dollar 2007 har den officiella utvecklingshjälpen till Östtimor minskat till 16,6 miljoner 2013. Men Portugal planerar fortfarande att kanalisera 8,2 miljoner dollar, eller en ökning med 8 procent från förra årets planerade utbetalnigar till Östtimor.

Nya Zeeland (5,4 miljoner dollar)

Utveckling av den privata sektorn och säkerhet är bland Nya Zeelands prioriteringar i biståndet till Östtimor. Tillsammans med USAID finansierar Nya Zeelands biståndsprogram ett restaureringsprogram för kaffejordbruk som ökar jordbrukarnas och byarnas inkomst genom utbildning och bättre förbindelser med nationella och internationella marknader. Rådgivare från Nya Zeelands polis bistår Östtimors nationella polisstyrka med att ta fram en modell för samhälleligt polisarbete och att främja säkra samhällen i hela landet.

Sydkorea (3,4 miljoner dollar)

Efter att ha omvandlat sig från ett krigshärjat land till en blivande biståndsgivare under några decennier, är Sydkorea angeläget om att vidarebefordra erfarenheter från sin snabba utveckling från fattigdom till utvecklingsländer. I Östtimor investerar det i humankapitalet genom att rikta sitt bistånd mot hälsa och utbildning - två områden som Sydkorea självt har visat sig framgångsrikt främja. Sydkoreas Jeju Island, en särskild självstyrande provins, har också sitt eget biståndsprogram, som bygger på dess återhämtning från konflikt för att vårda freden i Östtimor.

Tyskland (3 miljoner dollar)

Tysklands tidigare arbete i Östtimor bestod till stor del av att ge matbistånd och dricksvatten. Nyligen har Tyskland fokuserat på fredsbyggande ansträngningar som att skapa en fredsfond som finansiellt stöder ideella organisationer och tjänster för unga människor mellan 16 och 30 år. Sjötransporter är en sekundär, men icke desto mindre framträdande, del av tyskt bistånd till Östtimor. Berlin-Nakroma, en färja finanierad av Tyskland, har inte bara skapat en förbindelse mellan ön Atauor och huvudstaden Dili, utan också jämnat vägen för finansiering av en andra färja - ett projekt som den östtimoresiska regeringen har iinvesterat mycket i.

Om författaren

Anna Patricia Valerio är en utvecklingsanalytiker stationerad i Manila, som fokuserar på att skriva innovativt, kunnigt för högre chefer i det internationella utvecklingssamfundet. Innan hon kom till DEVEX skrev och redigerade Ptricia affärs-, teknik och hälsovårdsartiklar för BusinessWorld, en affärstidning i Manila.

Källa: Anna Patricia Valerio/DEVEX

08 - Portugal ökar samarbetet på utbildningsområdet

Díli. Östtimors utbildningsminister Bendito dos Santos Freitas och Portuglas utbildnings- och vetenskapsminister Nuno Crato undertecknade fredagen den 2 januari en överenskommmelse om samarbete på utbildningsområdet. Överenskommelsen innehåller bestämmelser för implementering och drift av projektet Skolundervisning och lärarutbildningscentra i Östtimor, som kommer att omfatta omkring 150 portugisiska lärare som kommer till Östtimor 2015.

Detta bilaterala samarbete ska bygga på de framgångar ett biståndsprojekt som fokuserat på 11 referensskolor spridda över hela Östtimor haft, i vilka portugisiska och östtimoresiska kollegor arbetat tillsammans för att uppnå de bästa undervisningsmetoderna för Östtimors nationella läroplan. Sedan 2011 har dessa skolor haft portugisiska lärare som undervisat i förskole-, första och andra klass samt gett timoresiska lärare utbildning under arbetet.

Ökningen av biståndet 2015 kommer att innebära ökad lärarutbildning samt utbildning av administratörer och skolledare. Planerna för 2015 omfattar också upprättandet av referensskolor i Viqueque och Ainaro. Detta gör antalet referensskolor till 13 med en i vart och ett av Östtimors distrikt.

Ökande nationell kapacitet visas av att omkring 30 timoresiska lärare, som har fullgjort sin utbildning i referensskolorna, nu kommer att infogas i lärarstaben i Skolundervisnings- och lärarutbildningscentar för att dela med sig av sina färdigheter med studenter och lärare.

Portugals utbildnings- och vetenskapsminister Nuno Crato sade att samarbetet mellan Portugal och Östtimor på utbildningsområdet hade varit exemplariskt.

Östtimors utbildningsminister Bendito dos Santos Freitas konstaterade att projektet var av stor betydelse både för Portugal och Östtimor och uttryckte sin uppskattning av alla portugisiska och timoresiska lärares ansträngningar som hittills har deltagit i det bilaterala samarbetet. han välkomnade de nya lärare som ska komma till Östtimor 2015 och uttryckte sin uppskattning av Portugals regering för dess utökning av samarbetet.

Källa: Pressmeddelande/Regeringens officiella talesperson/Östtimors regering

08 - Heineken sluter avtal om investering i Östtimor

Heinekens regionala huvudkontor för Asien och Stilla havsregionen har idag slutit ett formellt investeringsavtal med Östtimors regering.

Enligt detta avtal avser Heineken att bygga en anläggning för att framställa olika sorters drycker nära Dili, Östtimors huvudstad. Byggandet kommer att börja 2015 och planerna omfattar tillverkningen av en rad drycker såsom öl, läskedrycker och vatten.

Med skapandet av denna anläggning och marknadsföring i hela landet förväntas 200 direkta arbetstillfällen inom lokal försäljning och affärsverksamhet skapas. Dessutom väntas omkring ytterligare 800 indirekta arbetstillfällen med tiden skapas inom återfärsäljning, logistik, transporter och andra servicetjänster.

Mediaförfrågningar

Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. (Heineken Asia Pacific) är Heinekens regionala centrum i Asien och Stilla havsregionen och en av de ledande bryggarna i regionen. Med högkvarter Singapore har Heineken Asia Pacific verksamhet i fler än 20 länder och omkring 8.000 anställda i regionen. Heineken Asia Pacific har förbundit sig att använda resurser på ett hållbart sätt, investeringar i samhällen och ansvarig konsumtion av dess framgångsrika portfölj med fler än 50 varumärken,, inklusive Heineken, Tiger, Desperados, Sol, Anchor, Bintang, ABC Extra Stout och Baron’s Strong Brew. Mer information om Heineken i regionen Asien Stilla havet, dess varumärken och åtagande gentemot samhällena i vilka det verkar finns på www.HEINEKENAsiaPacific.com.

Källa: Pressmeddelande/Heineken

07 - Från José Ramos-Hortas Facebooksida

En liten, men dräpande kommentar till ett uttalande av Australiens premiärminister hittar Du här ...