2014

(Klicka här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

31 - Ett flitigt slut på 2014

Dili. Östtimors regering har varit flitig de sista veckorna av 2014. Efter veckor av begrundande antogs statsbudgeten för 2015 enhälligt av parlamentet den 18 december. Budgettaket förblev vid det föreslögna, 1,57 miljarder dollar med avsättningar på 179 miljoner dollar för löner, 516 miljoner för varor och tjänster, 407 miljoner för offentliga transfereringar, 26 miljoner för mindre investeringar och 442 miljoner utvecklingskapital.

92 ändringar behandlades i budgetprocessen efter att budgetens ramar godkändes den 4 december. Budgetlagen för 2015-års budget har nu överlämnats till presidentämbetet för underskrift.

Verkställandet av budgeten för 2014 har visat sig vara gott. Den 29 november noterade regeringen utbetalningar på 1,077 miljarder i kontanter och 228 miljoner i åtaganden. Då såg det troligt ut att 87% av verkställandet skulle vara möjligt till slutet av året, en lovande siffra eftersom 2014-års budget inte blev lagligt användbar förrän under årets tredje månad.

Det kan nu bekräftas att verkställighetsprocenten för budgeten 2014 nu är över 90%.

Dagen efter godkännandet av budgeten träffade premiärministern högre tjänstemän i statsförvaltningen i Dilis kongresscentrum och använde tillfället att tacka dem för deras insatser och betonade betydelsen av deras åligganden för att uppmuntra dem att fortsätta att arbeta hårt under det kommande året. Han understök den roll statsförvaltningen har i sitt arbete för Östtimors medborgare för att förverkliga Östtimors strategiska utvecklingsplan.

I slutet av ett arbetssamt år vill Östtimors regering till alla uttrycka lyckönskningar till helgerna och gott nytt år. Östtimors femte konstitutionella regering förblir fast i sitt beslut att försvara de nationella intresserna, att skydda det timoresiska folket och hedra de offer som gjorts av dem som drömde om ett fritt, suveränt och självständigt Östtimor, och ser fram emot att 2015 tjäna nationen med energi och passion.

Källa: Regeringenstalesperon/Pressmeddelande/Östtimors regering

30 - Frisläppt amerikanska gäst hos José Ramos-Horta

Stacey Addison, amerikansk medborgare, släpptes ur fängelset i Dili den 25 december 2014. Efter att hon delat taxi från Kupang med en man, som vid ett kort stopp hämtat ett paket med narkotika, greps båda och taxichauffören av polisen den 5 september.

Enligt sin advokat kan Addison, som nekar till att ha haft något med narkotikan att göra, tvingas stanna i Östtimor i upp till två år innan åklagarens utredning är klar.

Stacey Addison, som till yrket är veterinär, var på en semesterresa jorden runt, när hon greps. Efter en tid släpptes hon, men greps den 29 oktober än en gång.

Addison har blivit inbjuden att bo i den tidigare presidentens och Nobelpristagarens José Ramos-Hortas gästbostad.

Källor:

29 - Minnet är vishetens moder Nytt!

I den brittiska filmkomedin The Best Exotic Marigold Hotel från 2012 bortförklarar den ultra-optimistiske chefen Sonny sitt dysfunktionella företag med de minnesvärda orden: Allting kommer att bli bra till slut … [...] om det inte är bra, så är det ännu inte slutet.

Den härdade australiske människorättskämpen Pat Walsh, 74, har antagit detta sätt att resonera för att förklara sin optimism när han kämpar för att lära indoneser fakta som sitt lands senaste historia - och ta ansvar för brotten som har efterlämnat så djupa ärr i Östtimor.

Hans sammanfattning för en ideell organisation omfattar den 25-åriga ockupationen av Östtimor, en protugisisk koloni från 1500-talet tills den invaderades av indonesiska trupper 1975. Nu är det landet Östtimor med en befolkning på omkring 1,2 miljoner.

I folkomröstningen i augusti 1999 som bemyndigades av den dåvarande presidenten BJ Habibie, röstade nästan 80% för självständighet. Den indonesiska armén (TNI) var utom sig. Hjälpt av aktivister startade den det som Walsh kallade platta jordens vedergällning.

Han var en avde officiell valövervakarna, men de evakuerades när det blev tydligt att resultatet inte skulle godtas fredligt av TNI.

Walsh återvände tre månader senare till en tragisk scen. Upp till 2.600 människor hade dödats eller försvunnit. Från antalet och förstörelsen av så många indonesiska förvaltningsbyggnader i stad efter stad drog vi två slutsatser, sade han.

Indonesien hade planerat att stanna för evigt och hade efter att detta omintentgjorts inga planer på att återvända.

Men Walsh återvände och under de kommande 10 åren arbetade han för internationella organisationer i Dili, bland andra FN. Hans huvudsakliga arbete var i den oberoende östtimoresiska kommissionen för mottagning, sanning och försoning (Commission for Reception, Truth and Reconciliation, vanligen refererad med sin portugisiska akronym CAVR).

De sju östtimoresiska kommissionärernas uppgift var sanningssökning för tiden 1974-1999. Deras rapport, Chega! (portugisiska för nog!), publicerades på indonesiska och portugisiska. Till Walshs bestörtning har inga mainstream media recenserat den och inte heller har några doktorsavhandlingar skrivits om dokumentet.

Nu har en engelsk version på fem volymer redigerats efter sex månaders arbete i Jakarta. Studien konstaterade att nästan 103.800 civilister dog under konfliktens kvartssekel. Omkring 18.600 av dem dödades eller försvann och minst 84.200 människor dog av hunger och sjukdom.

Rapporten innehåller vittnesmål från nästan 8.000 offer och innehåller kväljande förstahandsberättelser om våldtäkt och tortyr. Att läsa dessa gjorde Welsh mycket rörd […] upprörd och arg.

Hans nuvarande arbete är hos Asia Justice and Rights (AJAR), en Europa-finansierad ideell organisation i Jakarta för att stärka ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter.

Walsh fördelar 1.500 boxar av Chega! till universitetsbibliotek, ideella organisationr och media. Han reser kors och tvärs i arkipelagen, lobbar politiker, visar videoer och talar till juridikstudenter, aktivister och alla som vill låna sitt öra. Sammanfattningar av Chega! med serier kommer att publiceras nästa år.

Många indoneser känner fortfarande inte till sanningen om Östtimor, sade han. De godtog president Suhartos linje att Östtimor var för Indonesien vad Kuba var för USA ­ en kommunistisk enklav utanför kusten som inte kunde godtas.

Det var inte sant. Fretilin [det politiska parti som kämpade för självständighet] var varken en marxistisk eller kommunistisk rörelse och det det ville aldrig ha hela Timor. Inte heller ville det se en balkanisering [fragmentering] av Indonesien.

Walsh talade i Batu på östra Java i Omah Munir, ett museum som hedrar människorättsaktivistens och advokatens Munir Said Thalib, som mördades 2004, liv.

Även om de som anklagades för inblandning blev fängslade, så har hjärnorna bakom förgiftningen av Munir ombord på Garuda Indonesias flygplan aldrig ställts inför rätta.

Walshs presentation hade rubriken Att återupptäcka Indonesien. Underrubriken kom från den antika grekiska dramatikerna Aischylus: Minnet är visdomens moder. Med tillägget: Men ett förlorat minne är ett misstags moder!

Walsh har en resumé som punkterar bilden av försonare som världsfrånvända teoretiker som inte kan möta realpolitikens råhet utanför sina bidragsfinansierade kontor. Han har konfronterat Vatikanen och USA:s kongress för att plädera för rättvisa åt offren för brutalitet i Östtimor.

Walsh studerade militär strategi för att förstå hur soldater tänker. Han var chef för Australiens biståndsorgans människorättsbyrå och var 1983 en av det välrespekterade magasinet Inside Indonesias, nu ett internetmagasin, grundare.

För två år sedan förlänades han den prestigefyllda medaljen av den Australiska orden för sina bidrag till mänskliga rättigheter och försoning utomlands. Dessa ränder på hans ärm har hjälpt till att avråda nationalister från att bli stroppiga därför att en australier berättar deras historia.

Jag är en sittande fågel, sade Walsh. Många lägger fortfarande skulden för folkomröstningen och att Indonesien förlorade sin östligaste provins på Australien. Så långt inga problem. Mina farhågor gäller regeringens åtgärder, inte det indonesiska folket.

Walsh var på ett mjölkjordbruk på Victorias landsbygd och föreläste i ett seminarium. Under sju år var han en katolsk präst hos den katolska orden Missionaries of the Sacred Heart. han undervisade i latin och sedan indonesiska.

Walsh lämnade till slut prästämbetet, gifte sig, blev far till tre döttrar och vände sig till sökandet efter en rättvis värld.

Hans studier väckte ett starkt intresse för mänskliga rättigheter och missbruk av makt. 1975 invaderade Indonesien Östtimor och Melbourne blev ett centrum för aktivism. Mängder av politiska flyktingar samlades i Victorias huvudstad och arbetade för att för världen berätta om vad som hände.

När Walsh inte var där, var han i Indonesien tills han blev svartlistad 1993. Walsh sade till immigrationsmyndigheterna att de hade gripti fel person därför att Pat också är ett kvinnonamn, ingen stor sak.

Rekommendationerna i Chega! omfattar gottgörelse både från Indonesien och från Australien, som påstås ha tillhandahållit TNI de vapen som användes mot timoreserna. Hittills - ingenting.

Jag skulle vilja se en självständig indonesisk kommission för att examinera hur historien lärs ut, sade Walsh. Gottgörelse är inte pengar utan sociala tjänster och stöd till offer.

Jag känner ett stort ansvar för att se till att deras röster hörs. Jag tror att indoneserna kommer att besvara denna utmaning.

Chega! finns på nätet, chegareport.net.

Källa: Duncan Graham/On The Shelves/Jakarta Post

29 - Indonesiens armé ska bygga fler posteringar på gränsen till Östtimor

Kupang. I en ansträngning för att stoppa ohejdad smuggling av bränsle och narkotika planerar försvarsminister Ryamizard Ryacudu att skapa fler posteringar på gränsen mellan Indonesien och Östtimor.

Vi kommer att lägga till fler [posteringar] och ersätta gamla vapen med nya, sade Ryamizard till reportra i Kupnag, East Nusa Tenggara [Västtimor], nyligen efter att ha besökt Batekön (indonesisk) och Mota'in i Östtimor.

Batek är en av de 12 öarna i Indonesien, som är belägna i gränsområdet mot Östtimor och Mota'ain är en by i Bobonaro-distriktet i Östtimor, som gränsar mot det indonesiska Västtimor.

Ryamizard sade att det nuvarande antalet posteringar inte är tillräckligt för att säkra den indonseiska sidan av gränsen.

Indonesien har placerat sina soldater på sin östra och västra gräns mot Östtimor. Den västra gränsen har 19 posteringar och den östra 20 posteringar.

Men Ryamizard avslöjade ingen detaljerad information om i vilka områden de nya posteringarna kommer att placeras.

Gränsen mellan Indonesien och Östtimor övervakas av militärkommandot Korem Wira Sakti, som är underställt det regionala militärkommandot Kodam Udayana. Korem är också ansvarigt för att vakta yttre öar som Batek och Dana Rote, den senare är en ö mellan Indonesien och Australien.

Korem Wira Saktis befälhavare brigadgeneral Achmad Yulianto avslöjade att narkotika- och bränslesmugglare fann det enkelt att korsa gränsen mellan Indonesie och Östtimor.

Vi behöver minst 59 posteringar för att säkra vårt territorium, sade Achmad under en samling med Ryamizard och hans stab.

Enligt Achmad borde det vara en postering var 5 kilometer av gränsen.

Under besöket i gränsområdet träffade ministern också de soldater som vaktar gränsen och frågade dem om deras behov liksom om de hinder de ställdes inför för att säkra gränsen.

Gränsposteringen i en stad [som Mota'ain] är OK, men de i avlägsna områden är inte [i god kondition]. Vi kommer att förbättra dem, sade Ryamizard.

Huvudproblemet för soldaterna på Batek, som är en del av Indonesiens delprovins(regency) Kupang, är rent vaten och posteringarnas dåliga tillstånd.

[Soldaterna] använder havsvatten och många posteringar har nästan kollapsat, sade Ryamizard.

Idag vaktas Batek av 22 soldater från marinen och armén.

Major Arwan Minarta, talespersonen för Korem Wira Sakti, sade att Batekön är en korallö och inte har något rent vatten.

Det är en utmaning att stanna på ön. Soldaterna måste bege sig till andra öar för att få mat och rena havsvatten, så att det blir drickbart, sade Arwan.

Under besöket sade Ryamizard också att dispyter fortfarande uppstår i gränsområdet. Vi hoppas att regeringen kan bilägga tvisterna så att vi kan arbeta lättare vid gränsen, sade kapten Danang Waluyo, en soldat som vaktar gränsen.

Enligt Danang gör dispyten om området mellan det två länderna soldaternas uppgifter svårare, eftersom de inte vill råka i konflikt med östtimoresiska civilister.

Ryamizard sade att regeringen skulle ta itu med hindren och förbättra soldaternas förhållanden.

Källa: Nani Afrida/The Jakarta Post

16 - Svenskt projekt kan återupptas?

Lärarförbundet Stockholmsregionen och Gotland's medlemsprojekt med ETTU på Östtimor

Efter flera års väntan på att det politiska läget skulle stabiliseras verkar det nu som att kontakterna kan återupptas med det omorganiserade ETTU.

Organisationen ska byggas upp igen liksom det plundrade och nedbrända kontoret.

Genom EIAP har vi fått positiva rapporter om en i januari 2015 planerad kongress. Ombud från disrikt runt om på Östtimor väntas komma till Dili för att delta i den två dagar långa konferensen.

Vi har fått förmånen att bidra med omkostnaderna men även att på nytt hjälpa till med att utrusta kontoret med skrivbord och stolar.

Vi har också efter förfrågan lovat bekosta ett staket runt kontorshuset.

Förhoppningsvis kan det bli en konstruktion som åtminstone försvårar intrång och stöldförsök.

Vår önskan är nu att allt går vägen och att vi får en samarbetspartner på längre sikt. Då kan vi i bästa fall återuppta planerna på att göra något gemensamt för Östtimors skolor vilket var planerna innan inbördeskriget bröt ut.

Noter

Thomas Johansson

November

26 - Timors premiärminister skyddar korrumperade regeringsmedlemmar

Det chockerande beslutet av Östtimors premiärminister Xanana Gusmão att utvisa utländska domare och rådgivare från landet tycktes vara förknippat med korruptionsmål mot hans regering, påstår en fördömande rapport för Australiens domare och advokater.

[Se gärna tidigare notiser om avskedandet av utländska jurister från den 27 och 30 oktober samt den 21 och 25 november. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Rapporten, av Darwin-advokaten Alistair Wyvill SC, säger att det ovanliga avskedandet av domarna, advokaterna och antikorruptionsrådgivarna var en del av en växande kampanj från Gusmão, som hotar säkerheten för de jurister, som fortfarande är i landet.

På uppmaning av Gusmão antog Timors parlament förra månaden resolutioner för att utvisa juristerna och rättfärdigade den dramatiska åtgärden med påstådd oduglighet hos domarna och domstolarnas behandling av tvistemål om skatter med den amerikanska oljejätten ConocoPhillips.

Men Wyvills rapport konstaterade att det verkade som om ingen av de åtta utländska domare och rådgivare, som tvingades lämna Östtimor, över huvudtaget var inblandade i skattemålet.

Nästan varje insider, som jag har talat med och är oberoende av Östtimors regering (inklusive de domare jag talat med) kopplar ihop dessa händelser med korruptionsfallen, skrev han.

Den här uppfattningen stöds av det faktum att rättegången mot finansminister Emilia Pires skulle ha börjat måndagen den 27 oktober, första arbetsdagen efter att resolutionerna antagits. Som en följd av dessa resolutioner blev det inte någon rättegång.

Åtta medlemmar av Östtimors regering är, eller har varit föremål för korruptionsutredningar.

Wyvill sade att det var möjligt att Gusmão, med bistånd av avskräckande veteraner från Timors självständighetskamp, iscensätter en större kampanj mot dem i rättsväsendet, som är kvar i Timor.

Det är inte min avsikt att vara överdrivet dramatisk, men av det jag såg är det bara inte möjligt att utesluta risken för dessa juristers och deras familjers liv och hälsa, om den pågående krisen utvecklas, står det i rapporten, som Fairfax Media fått tillgång till.

Rapporten, färdigställd efter ett tre dagar långt besök i Östtimor den här månaden, skrevs för Northern Territorys advokatsamfund. Den har överlämnats till Australiens domarförbund (Judicial Conference of Australia), som representerar Australiens domare. Australiens juridiska samfund (Law Council of Australia) och Australiens advokatsamfund har också fått rapporten.

En talesperson för Östtimors regering ringde inte tillbaka. Regeringskällor i Dili har tidigare sagt till Fairfax Media att skuren av korruptionsfall är kopplad till ett försök av åklagare och domare, som stöder oppositionspartier, att destabilisera regeringen.

Justice Stephen Rares, ordförande för Australiens domarförbund, sade att organisationen skulle smälta rapporten de kommande dagarna.

Rapporten tar upp frågor av avsevärd vikt, sade han. Om den versionen av händelserna [i Wyvills rapport] är korrekt, skulle det vara ett verkligt problem som påverkar hur rättsväsendets i Östtimor självständighet upprätthålls och respekteras. Det skulle också vara ett allvarligt avsteg från landets konstitutionella försvar av dess domares oberoende.

Källa: Tom Allard/The Sydney Morning Herald

25 - FN:s människorättsexperter vädjar till Östtimor att ompröva avskedandet av utländska domare och åklagare

Genève. FN:s särskilde rapportör om domares och advokaters självständighet, Gabriela Knaul, varnade idag för att granskningen och avskedandet av all utländsk juridisk personal tillkännagiven i Östtimor riskerar rättsväsendet självständighet i landet. Knaul antydde att redan hade tagit upp frågan med myndigheterna och vädjat till dem att ompröva sitt beslut.

I två olika resolutioner daterade den 24 oktober krävde Östtimors parlament och regering en granskning av domstolarna och den omedelbara avslutningen av kontrakten med all utländsk juridisk personal och alla juridiska rådgivare i rättsväsendet. I en annan resolution daterad den 31 oktober pekade regeringen ut ått utländska anställda - fem domare, två åklagare och en rådgivare - och beordrade dem att lämna landet inom 48 timmar.

Läs hela uttalandet (på engelska) här …

Källa: UN - OHCHR (FN:s högkommissaries för mänskliga rättigheter kontor)

21 - Amnesty protesterar mot avskedandet av domare

I ett uttalande idag protesterar Amnesty mot regeringens och parlamentets beslut i Östtimor att avsätta utländska domare och juridiska rådgivare.

Du kan läsa uttalandet här …

17 - Ny USA-ambassadör

Idag bekräftade USA:s senat utnämningen av karriärdiplomaten Karen Clark Stanton till ambassadör i Östtimor 14 månader efter att president Obama nominerat henne.

Källa: Bloggen DiploPundit

07 - Energiberoende Östtimor inför successionsdilemma

Halidolar. För tre år sedan hade Maximiliano de Sosa varken el eller några jordbruksmaskiner. Nu finns det el hela dygnet och en traktor som de Sosa kan hyra för att ploga sin lilla jordlott omkring 40 minuters bilresa från Dili, huvudstaden.

Uppsatt på en 30 centimeters bom mellan de Sosas senapsgröda och grannens spenatplantor suger en elektrisk pump vatten från ett 12 meters borrhål, vilket gör det enklare att bevattna grödorna under den glödande torrtiden. Om vi inte har elkraft, så måste vi bära vatten en halv kilometer och sedan vattna grödorna för hand, sade de Sosa.

Att förse jordbruksområden som Halidolar med elektricitet är en stor framgång för Östtimor. Landet förlorade mycket av sin infrastruktur under en 24-årig kamp mot indonesisk ockupation som kulminerade i frigörelse 1999, följd av formell sjävständighet tre år senare.

Naturliga fördelar

Med mer än 100.000 döda, 70% av byggnaderna förstörda och 75% av befolkningen på flykt enligt Världsbanken, såg framtiden för den tidigare portugisiska kolonin mycket osäker ut. Det internationella samfundet oroade sig för att den nya staten skulle bli en misslyckad stat utan betydande hjälp utifrån.

Men Östtimor har en stor fördel. Hälften så stort som Belgien, och beläget i den indonesiska arkipelagen omkring 700 km nordväst om Darwin på andra sidan Timorsjön, har det dragite enorm nytta av att exploatera olje- och gastillgångar i dess havsområden.

Två år efter självständigheten var regeringens budget bara 74 miljoner dollar och landet beroende av finansielt stöd från Förenta Nationerna och andra biståndsgivare. Men olje- och gasinkomsterna har ökat sedan mitten av 2000-åren, vlket tillåtit en enomr ökning av regeringens utgifter med 1,5 miljarder öronmärkta för 2015.

Royalties från produktionen till havs uppgick till totalt 1, miljarder den första hälften av 2014, vilket ökat landets oljefond, som omfattar tillgångar från kolväteinkomster. Fonden har nu mer än 17 miljarder dollar enligt sin senaste kvartalsrapport.

De ekonomiska utsikterna sett i ett bredare perspektiv är också ljusa, den asiatiska utvecklingsbanken räknar med en ökning av den icke-oljebaserade delen av BNP på 8% för detta och nästa år. BNP per capita har ökat från 521 dollar 2002 till 4.835 - högre än Indonesiens 3.557 - enligt FN.

En del av denna tillväxt beror på företagsvänliga reformer av regleringar. Värlsbanken, i sin årliga rapport om lättheten att göra affärer, publicerad den 29 oktober skriver att etableringsprocedurerna i Östtimor var de som förbättrats mest av 189 ekonomier den studerat, vilket gjorde att landet klättrade 73 placeringar i den globala rankningen till plats 96.

Landets total rankning steg bara två platser, till den 172:a, på grund av fortsatta problem inom områden som kontraktstillämpning, upplösning vid insolvens och fastighetslagar. Men det gjorde bra ifrån sig när det gäller tillgång på el, där det behöll plats 15.

Generering av elkraft fick stor förtur efter att den ekonomiska tillväxten började komma igång i mitten av 2000-talets första årtionde. En av regeringens tidiga segrar var en enorm investering för några år sedan på 800 miljoner dollar med en ökning av täckningen [med elkraft] på 200%, sade Shane Rosenthal, ADB:s Östtimorrepresentant.

Dispyt om olja

Men BNP-siffrorna överdriver landets välstånd, särskilt för de uppskattningsvis 70% av befolkningen som lever på landsbygden. Du skulle få det svårt att finna många bönder som tjänar 100 dollar i månaden, sade Samuel Bacon, en av jordbruks- och fiskeriministeriets rådgivare.

En normal majsbonde, om de säljer för [omkring] 30 cent per kilo, skulle kunna få, låt oss säga 1,5 ton från sin hektar [stora lott], så han skulle kunna få 500 dollar av sin årliga huvudskörd.

Det finns också en växande osäkerhet om de långsiktiga utsikterna för olje- och gasinkomster med existerande fält troligen uttömda i mitten av 2020-talet.There is also growing uncertainty about the long-term prospects for oil and gas revenu Conoco-Phillips, det amerikanska oljebolaget, säger att dess fält Bayu Undan kommer att vara tomt inom sex år.

Det ännu inte öppnade fältet Greater Sunrise i Timorsjön uppskattas ha ett marknadsvärde på upp till 40 miljarder dollar, men utvecklingen har blockerats av låsta dispyter om havsgränser och produktionsrättigheter med den australiska regeringen och flera internationella energibolag.

Den hotande finansiella krisen är så allvarlig att premiärminister Xanana Gusmão, en karismatisk tidigare gerillaledare under självständighetskampen, har tagit tillbaka sitt löfte från 2013 att avgå innan hans mandat går ut 2017. Det beslutet välkomnades av Dilis affärsvärld.

Jag tror att det kanske var lite för tidigt [för Gusmão att lämna ämbetet] sade Tony Jape, verkställande direktör för Timor Plaza, Dilis stora shoppinggalleria, som öppnade 2011. Ekonomin har gått bra.

Diversifiering behövs

Icke desto mindre är experter överens om att Östtimor är i trängande behov av att utveckla sin ekonomi utanför olje- och gassektorn, som bara utgör 20% av BNP. Vid bedömning av landets långtidsutsikter sade den internationella valutafonden den 22 oktober: Nyckeln till inkluderande och hållbar tillväxt är främjandet av potentiellt arbetskrävande sektorer i linje med Östtimors grunder såsom jordbruk, turism och energinischer.

Östtimor hoppas också att utveckla sin trista turistindustri. Trots sina vita sandstränder, korallrev och sublima bergsdalar besöktes landet bara av 78.000 besökare 2013. Det exporterar också små mängder av kaffe. Men sektorn lider av brist på investeringar och hindras av dåliga vägar som gör transporter långamma och dyra.

Det finns ett visst intresse från utländska bolag. Det holländska bryggeriet Heineken har ansökt om att få starta en anläggning i Östtimor och Danmarks Carlsberg ha diskuterat med regeringen om att utvidga verksamheten i landet. I slutet av 2013 började Be e Mor - det första lokala dricksvattenbolaget - att producera vatten på flaska i en liten Dilifabrik.

Be e Mor drivs av Liu Bailing, som flyttade till Östtimor från Kina för ett decennium sedan. Liu sade att han hoppades att öka bolagets andel av dricksvattenmarknaden från 10 till 70% om ett år. Vi kan sälja billigare än [indonesiska] medtävlare därför att vi inte har frakt- eller importkostnader, sade Liu. Omkring 40% av östtimoreserna har inte tillgång till rent kranvatten.

Oppositionen begränsar sig

Utöver ekonomisk osäkerhet står Östtimor också inför potentiella politiska svårigheter. Gusmão, premiärminister sedan 2007 efter ett femårigt mandat som president - ett till stor del ceremoniellt ämbete - har lappat ihop fraktionsmotsättningar dom nästan exploderade i inbördeskrig 2006 och drev 10% av befolkningen från sina hem.

Gusmão och oppositionsledaren Mari Alkatiri, ledare för partiet Revolutionära Fronten för ett Självständigt Östtimor (Revolutionary Front for an Independent East Timor - Fretilin), har kommit överens om att samarbeta fram till nästa val 2017 för att ta itu med uppgiften att sätta upp en ambitiös ekonomisk zon i den fattiga enklaven Oecusse.

Tillkämpad politisk konsensus har lagt grunden för ekonomisk tillväxt, som under vissa av de senaste åren har nått tvåsiffriga nivåer. Men kritiker säger att regeringens uppgörelse med Alkatiri har fråntagit landet en effektiv opposition och att Gusmão utöver för stor makt. Det har också kommit anklagelser mot ministrar och högre tjänstemän om korruption.

Han [Gusmão] har utsett människor utan integritet, sade Juvenal Dias, en forskare vi Östtimors institut för övervakning och analys av utvecklingen (Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis), en oberoende tankesmedja. Dias pekade på anklagelser mot finasminister Emilia Pires, som har varit åtlade för att otillbörligt utnyttjat sin ställning och tidigare justititeministern Lucia Lobato, som fängslades för korruption men senare benådades av president Taur Matan Ruak.

Presidenten, en tidigare arméchef som betraktas som en potentiell framtida premiärminister, har kritiserat Gusmão för att ge infrastrukturkontrakt, såsom reparationer av landsbygdsvägar, till veteraner från självständighetskampen som också får pensioner - utgifter som parlamentsoppositionen inte har ifrågasatt.

Parlamentet har också antagit en restriktiv presslag utan opposition från Fretilin, en utveckling som ses som ett annat exempel på oppositionens undergivenhet mot Gusmão.

Sedan röstade lagstiftarna i en parlamentssession med lyckta dörrar i slutet av oktober om att avskeda alla utlänningar som arbetade i rättsväsendet. Omröstningen hänger ihop med skattedispyt om 236 miljoner dollar mellan Dili och energibolagen, inklusive Conoco-Philips, den största utländska investeraren i Östtimor. Regeringen har tills nu förlorat de flesta av skattemålen.

Bland dem som berörs av utgången är utländska åklagare som arbetar med fallet mot finansministern, en av dem som utvisades från Östtimor den 6 november.

Alla utom tre av Fretilins 25 parlamentsledamöter röstade mot parlamentets drag, som Fretilin har kritiserat - vilket antyder att det finns gränser för oppositionens stöd för premiärministern.

I ett anförande inför omröstningen i parlamentet sade Alkatiri att han vill att hans partner som blivit rival ska sitta kvar under hela sitt femåriga mandat. Jag hoppas att han [Gusmã,o] kommer att stanna till 2017, sade Alkatiri till Nikkei Asian Review. Frågan här är att konsolidera stabilitet och fred.

Tillfrågade den 6 november av NAR om han hade ändrat åsikt, sade Alkatiri bara att nu är det upp till republikens president att ingrip i den här frågan med syftning på utvisningen av utländska domare.

Men Alkatiris stöd är inte helt och hållet altruistiskt. Fretilin skulle kunna dra fördel i valen 2017 om fler politiker knutna till Gusmão döms för korruptionsbrott och om premiärministern misslyckas med att sluta ett gynnsamt avtal om Timorsjön som väljarna tror skyddar Östtimors rättigheter.

Men det finns en oro för att splittring i landet kan visa sig vara svåra att kontrollera för en mindre karismatisk ledare efter valet. Som det Jakarta-baserade Institute for Policy Analysis of Conflict formulerade det: Gusmão hade den personliga auktoriteten för att hålla dessa frågor under kontroll; hans efterträdare får det kanske svårare.

Källa: Simon Roughneen/Nikkei

07 - Ojämlikheten minskar för utbildning och arbete

Dili. Östtimors könsklyfta har minskat när det gäller utbildning, arbete och politiskt inflytande, men betydande utmaningar återstår när det gäller att uppnå jämställdhet mellan könen på en rad olika andra mått, enligt en ny rapport som publicerades idag.

New Country Gender Assessment (Ny landsbedömning gender) för Östtimor visar att Östtimor har den högsta andelen kvinnliga parlamentsledamöter i Asien och Still havsregionen, med 38% parlamentsplatser fyllda av kvinnor. Men ytterligare ansträngningar behövs för att minska undernäring bland kvinnor, förbättra reproduktiv hälsa, slå ett slag för kvinnors läskunnighet och deltagande i högre utbildning och öka antalet kvinnor i arbetsstyrkan, särskilt i den formella sektorn.

Regeringens aktiva deltagande i utvärderingsprocessen har varit mycket uppmuntrande, sade Sunhwa Lee, den asiatiska utvecklingsbankens (ADB) förste specialist för social utveckling. Utmaningen kommer att vara att bevara momentet genom attt brett sprida resultaten så att de används för utveckling av utpekade interventioner och kontrollera framstegen mot jämlikhetsmål.

De viktigaste resultaten av Östtimors andra utvärdering av jämlikheten (Country Gender Assessment) presenterades vid en tillställning för att markera den nationella kvinnodagen med närvaro av premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão. Närvarande var också representanter för ADB, Östtimors regering, utvecklingspartner och ideella organisationer. Utvärderingen har sammanställts gemensamt av ADB, Östtimors statssekreterare för främjande av jämlikhet och FN Women i nära samarbete med intresserade nyckelgrupper i Östtimor.

Att ta itu med jämlikhetsfrågor förblir högsta prioritet för Östtimors regering, sade Idelta Maria Rodrigues, statsekreterare för främjande av jämlikhet. Den här jämlikhetsutvärderingen syftar till att hjälpa oss att bättre fokusera vår utvecklingspolitik och våra prioriteringar för att förbättra livskvaliteten för kvinnors liv i Östtimor genom att säkra att kvinnor har samma tillgång och möjligheter till alla sektorer.

Utvärderingen syftar till att informera politiker, civilsamhället och utvecklingspartner om könsrelaterade hinder för inkluderande utveckling och rekommenderar sätt att ta med könsfrågor i regeringspolitik och regeringsprogram. Informationen i utvärderingen kommer också att användas för att öka medvetandet och utveckla kapacitet för könsutjämning i hela förvaltningen.

ADB, med säte i Manila, ägnar sig åt att minska fattigdomen i Asien och Stilla havsområdet genom inkluderande ekonomisk tillväxt, miljömässigt hållbar tillväxt och regional integration. Grundad 1966 ägsden av 67 medlemmar - 48 från området. 2013 var ADB:s bistånd totalt 21,0 miljarder dollar inklusive medfinansiering på 6,6 miljarder dollar.

Källa: Sally R. Shute-Trembath
Senior External Relations Officer
Pacific Liaison and Coordination Office in Sydney, Australia
Asian Development Bank, tel +61 2 8270-9444, www.adb.org

05 - Diskussion om fattigdom och ekonomisk utveckling

Den 5 november hölls ett seminarium om Fattigdom och Östtimors ekonomiska utvecklingsstraregi i Dili. Av de fyra presentationerna är två på engelska och två på tetum. De engelska är intressanta. Du kan nå dem från La'o Hamutuks webbplats, www.laohamutuk.org/econ/Monash/14PovertyAgric.htm#Nov14.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

04 - Premiärminister Gusmão bad parlamentet att inte upphäva regeringsmedlemmarnas immunitet

Dili. Två dagar innan parlamentet samlades för sin plenarsession bakom lyckta dörrar, som resulterade i resolutionerna 11/2014 och 12/2014 den 24 oktober 2014, skrev premiärministern ett brev och bad folkets representanter i parlamentet att överväga att inte upphäva immuniteten för de regeringsmedlemmar, som har anklagats av ministerietför offentliga arbeten.

På detta sätt, med stor respekt, ber jag ers excellens för parlamentet att inte upphäva immuniteten för regeringsmedlemmar fram till slutet på deras mandat enligt artikel 114 i RDTL:s konstitution, skrev premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão.

Premiärministern skrev till talmannen i parlamentet, Vicente Guterres, som också står inför anklagelser från ministerietför offentliga arbeten.

Brevet från premiärministern mottogs av talmansämbetet den 22 oktober 2014 och skickades till parlamentets presidium och partigruppsledare i parlamentet den 4 november 2014.

I sitt brev till talmannen gav regeringschefen olika skäl till att parlamentet inte ska upphäva immuniteten hos de nuvarande medlemmarna av hans regering.

Med hänsyn till den angelägna naturen hos frågor som för närvarande behandlas av min regerings medlemmar. Med hänsyn till att några medlemmar av min regering har åtalats med straff för påstådda ännu inte bevisade handlingar utförda i tjänsten. Med hänsyn till att om parlamentet upphäver immuniteten för medlemmar av min regering (enligt artikel 111 i RDTL:s konstitution) så kommer det att störa den riktiga funktionaliteten och aktiviteterna hos regeringen, på så att regeringens uthållighet och styret av landet äventyras. Och, med hänsyn till att nationella intressen bara kan garanteras med en regerande stabilitet och genomförande av alla frågor som för närvarande behandlsa av min regerings medlemmar. Det här är hur premiärminister Xanana motiverade sin begäran i brevet den 2014-10-22.

På slutet hoppas premiärministern respektfullt … att denna begäran förtjänar ett positivt svar från ers excellens, tecknar jag högaktningsfull.

Källa: Tempo Semanal

Oktober

31 - Om militärt samarbete Östtimor-USA

Östimor stod som värd för det femte bilaterala försvarsmötet med Amerikas förenta stater [1]

Östimor och Amerikas förenta stater möttes i Dili den 23-24 oktober för en diskussion utvärderande det pågående samarbetet mellan sina försvarsmakter och för att staka ut vägen för det kommande året. Det femte bilaterala försvarsmötets ordförandeskap delades av försvarsdepatementets statssekreterare João de Corte-Real Araújo, kommendören för marinenheten, kommendör Higíno das Neves, och chefen för USA:s Stillahavskommandos sydostasiatiska division, kapten Gregory St. Pierre.

F-FDTL:s multilaterala engagemang i Sydostasien och i Asiens Stillahavsområden liksom globalt i ljuset av snabba ändringar internationellt och regionalt var ett av huvudämnena som togs upp av de två delegationerna under diskussionerna.

Som ett resultat kommer de två försvarsmakterna att fortsätta att leta efter tillfällen att samarbeta och skapa interoperabilitet för att stödja Östtimors aspirationer att i större utsträckning delta i regionala och globala organisationer såsom ASEAN, CPLP och Förenta Nationerna. Särskilt genom att hålla gemensamma övningar både mellan USA och Östtimor och på regional nivå med olika parter. Framgången för sådana övningar och deras nytta för på jobbet träning av militär personal bekräftades av befälhavaren för F-FDTL:s marinenhet.

Nyligen, under juni 2014, deltog den timoresiska F-FDTL framgångsrikt i Pacific Partnership, en regional konstruktions- och medicinsk övning avsedd för förberedelse inför humanitära bistånds- och katastrofinsatser och förbereder sig nu för 2015 års upplaga.

Utöver utvecklingen av militära doktriner och interoperabilitet upprepade USA sitt åtagande att arbeta med stöd till F-FDTL:s förmåga att upprätthålla säkerheten i Östtimor. Säkerhet och stabilitet är ryggraden i utveckling, sade statssekreteraren och har varit strategiska prioriteter för Östtimor. När det gäller F-FDTL:s marina kapacitet, särskilt avseende suveränitet och havsgränser, patrullering av territorialvatten och skydd av marina resurser, har den varit en av frågorna som rönt stor uppmärksamhet.

Efter diskussionerna följde ett besök i F-FDTL:s marinbas i Hera, där båda delegationerna besökte det pågående trilateral konstruktionsövningen med Australien, USA och Östtimor Harii Hamutuk (eller bygga tillsammans). Utöver att bygga kaserner för flottister renoverar byggnadsingenjörer från F-FDTL, USA:s flotta och marinkår samt Australiens armé Heras allaktivitetshus.

USA:s väpnade styrkor och F-FDTL har samarbetat sedan skapandet av de timoresiska väpnade styrkorna 2001. Detta samarbete har ökat år för år med en övergång från att skapa tekniskt och språkkunnande i engelska hos F-FDTL:s personal till en mer omfattande uppgift för multilateralt regionalt engagemang av de timoresiska väpnade styrkorna.

Andra delegater, både civila och militära från statssekretariatet för försvar, de timoresiska väpnade styrkorna, utrikesministeriet, presidentämbetets militära byrå, USA:s Stilla havskommando och USA:s gemensamma försvarsstab, deltog.

Under det femte bilaterala försvarsmötet återförsäkrade Östtimor och Förenta staterna varandra om den långvariga vänskapen mellan de två länderna.

Den tillförordnade utrikesministern tog emot Förenta staternas chargé d'affaires [2]

Den tillförordnade utrikesministern, Constâncio Pinto, höll den 29 oktober ett möte på på utrikesministeriet i Dili med Katherine Duffy Dueholm, chargé d’affaires på Amerikas Förenta staters ambassad.

Under mötet talade båda parter om frågor relaterade till bilateralt samarbete mellan de två länderna, nämligen koordination av bilateralt samarbete, om resolutioner i Förenta Nationernas generalförsamling för vilka Förenta staterna begärt stöd från Östtimor, om import och export, samarbet på säkerhetsområdet, stöd från Amerikas förenta stater till Östtimor dess ansökan om medlemskap i ASEAN, om Östtimors bidrag i processen för att bekämpa ebola bland annat.

Det här mötet var i grunden ett utbyte av information om bilateralt samarbete och om Förenta staternas önskan om stöd avseende diskussionerna om Förenta Nationernas resolutioner, sade Constâncio Pinto.

Amerikas förenta stater uttryckte genom sin chargé d’affaires sin beredskap att stödja Östtimors ansökningsprocess till ASEAN, nämligen avseende tekniskt bistånd med större betoning på det ekonomiska området.

Enligt Constâncio Pinto, vad avser vår ansökan till ASEAN, uttrycket Förenta staterna sin beredskap att stödja vårt jordbruk, särskilt kvalitetskontroll och livsmedelshygien. Det är en positiv aspekt därför att när de överenskomna kriterierna är uppfyllda, kommer vi att vara i stånd att börja exportera produkter till ASEAN:s marknad.

Också närvarande vid det här mötet var direktören för USAID i Östtimor, John H. Seong, och den nationella direktören för östtimoresiskt och nordamerikanskt samarbete, Vânio Florival.

Källor:

 1. Pressmeddelande 27 oktober 2014
 2. Pressmeddelande 31 oktober 2014

31 - FN:s generalsekreterare utnämner Ramos-Horta till ordförande för kommitté som ska utvärdera FN:s fredsoperationer

Secretary-General establishes eminent panel to review UN peace operations Secretary-General Ban Ki-moon (right) and Jose Ramos-Horta, newly-appointed chair of the High-Level Independent Panel on Peace Operations. UN Photo/Eskinder Debebe (file photo)

Världen förändras och Förenta Nationernas fredoperationer måste förändras med den om ska fortsätta att vara ett oumbärligt och effektivt verktyg för att främja internationell fred och säkerhet, sade generalsekreterare Ban Ki-moon idag, när han tillkännagav en ny expertpanel för att utvärdera nuvarande och kommande behov hos organsiationens fredbevarande uppbyggnad.

I ett uttalande utfärdat i FN:s högkvarter i New York tillkännagav Ban upprättandet av en oberoende högnivå kommission för fredsoperationer, som kommer att samla individer med en bred uppsättning erfarenheter och expertis vars ordförande är José Ramos-Horta från Östtimor.

Panel kommer att göra en omfattande utvärdering av tillståndet hos FN:s fredsoperationer idag och framtidens kommande behov. Dessutom kommer detta att vara den första panel som både ska granska fredsbevarande operationer och särskilda politiska uppdrag, tillade generalsekreteraren.

Deltagarna kommer att ta hänsyn till många olika uppgifter som fredsoperationer har, inklusive konflikters föränderliga natur, utvecklingen av mandaten, goda myndigheter och utmaningar för fredsskapande, ledarskapsarrangemang och administrativa arrangemang, planering, partnerskap, mänskliga rättigheter och skydd av civila, enhetliga förmågor hos fredsbevarande operationer och utförande.

Den sista stora granskningen av utomstående av fredsbevarande operationer gjordes 2000 och leddes av Lahkdar Brahimi, sade FN-chefen, och syftade på det enastående resultatet av en utvärdering genomförd av en liknande kommission tillsatt för att granska tillkortakommandena av det då befintliga systemet och för att komma med specifika och realistiska rekommendationer för förändringar.

Resultat av den granskningen, som informellt har kommit att bli känt under beteckningen Brahimi-rapporten, föreslog bland annat: förnyade politiska förpliktelser från FN:s medlemsländer, betydande institutionella ändringar och utökat finciellt stöd.

Med dagens tillkännagivande av en ny kommission, förklarade Ban att när nu 15-årsdagen av Brahimi-rapporten närmar sig måste vi erkänna att fredsoperationerna idag i växande omfattning konfronteras med politiskt komplicerade och utmanande konflikter, ofta i ett sammanhang med bräcklig säkerhet i vilka operationer är direkta måltavlor.

Vi måste ta hänsyn till växande förväntningar och betänka hur organisationen på effektivaste sätt kan utveckla fred, bistå länder fångade i konflikt och säkra att våra fredsbevarande operationer och särskilda politiska uppdrag förblir starka och effektiva i ett föränderligt globalt sammanhang.

Kommissions 14 medlemmar kommer att arbeta nära de berörda FN-avdelningarna liksom medlemsstaterna och FN-systemet i sin helhet. Panelens rekommendationer kommer att finnas för behandling i generalförsamlingen vid dess plenardebatt 2015, tillade FN-chefen.

Tidigare artiklar om denna fråga:

Källa: FN:s nyhetstjänst

30 - JSMP kräver att rättsväsendets självständighet respekteras

Vid en presskonferens uppmuntrade JSMP, Judicial System Monitoring Programme, regeringen och parlamentet att respektera rättsväsendet självständighet och maktdelningen.

Åtgärden var ett svar på parlamentets och regeringens beslut att omedelbart avsluta alla utländska tjänstemän i rättsväsendet, inklusive domare, åklagare och offentliga försvarare.

Källa: Luis de Oliveira Sampaio, Executive Director of JSMP
epost info@jsmp.minihub.org
tel +670 3323883 och +670 77295795
webb www.jsmp.tl, Facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter @JSMPtl

30 - Högste domaren beordar utländska domare att arbeta vidare

Orföranden i appellationsdomstolen (högste domaren) utfärdar formellt instruktioner till domstolarna, utländska domare ska fortsätta sitt arbete tills ett beslut fattats av rättsväsendets högsta råd.

Dili. Domstolarna fick idag (2014-10-28) ett officiellt meddelande från ordföranden i appellationsdomstolen att alla utländska domare ska fortsätta att utöva sina funktioner i Dilis, Suais, Baucaus och Oecussis disriktsdomstolar.

Enligt domaradministratör Duarte Tilman Soares vid Dilis distriktsdomstol fick domstolen den 28 oktober formella instruktioner från ördföranden i appellationsdomstolen (det högsta juridiska ämbetet i landet) att utländska domare ska fortsätta att utöva sina juridiska funktioner fullt ut som vanligt i domstolen de tjänstgör i tills rättsväsendets högsta råd (Superior Council for the Judiciary - SCJ) har yttrat sig över parlamentsbeslutet avseende rättsväsendet.

De utländska domarna kommer att fortsätta att utöva sina juridiska funktioner grundat på de kontrakt de ingått med SCJ. Huruvida de kommer att avlägsnas från sina poster eller inte kommer att vara en fråga för SCJ. Brevet från ordföranden i appellationsdomstolen hänvisade till artikel 18, rad e i lag nummer 11/2004 av den 29 December (befogenheter och funktioner för rättsväsendets tjänstemän), och artikel 18, nummer 2, 41, 55, 60, 70 och 82 i förordning 19 från 2012, sade Tilman till journalister under en intervju i Dilis distriktsdomstol.

Men enligt direktören för det juridiska utbildningscentrumet, Marcelina Tilman da Silva, har parlamentets och regeringens beslut lett till att all utbildningspersonal slutat att arbeta och lämnat in all utrustning och allt amterial. För ytterligare information hänvisar vi till STL Jornal and SYL på webben, fredagen den 31 oktober.

Källa: Domingas Gomes/SuaraTimorLorosae.com - STL Online

29 - Östtimorrapport från FN:s livsmedels- och jorbruksorganisation

Sammanfattning av livsmedelsläget

 1. 2014 års samlade sädesskörd väntas öka med 18 procent.
 2. Importen av säd väntas minska marknadsåret 2014/15.
 3. Den samlade livsmedelstillgången förbättras men lokala brister består fortfarande.

I FAO, Food and Agriculture Organization, FN:s livsmedels- och jorbruksorganisation, ingår GIEWS, Global Information and Early Warning System. Den har publicerat en rapport om det aktuella försörjningsläget i Östtimor.

Samlade sädesskörden 2014 väntas öka

Den andra risskörden 2014 pågår, huvudskörden bärgades tidigare i år. FAO:s senaste prognos för den totala risskörden 2014 (inklusive huvudskörden och andra skörden) är 108.000 ton, 24% högre än förra årets minskade produktion, men fortfarande något under medelvärdet för de föregående fem åren.

På liknande sätt uppskattas 2013 [Ska det vara 2014? Tommy Pollák/Östtimorkommittén] års majsskörd (både huvud- och andra skörd) til 112.720 ton, 12 procent större än förra årets goda skörd. Ökningen avspeglar en ökning av den sådda arealen och större skördar båda gångerna tack vare gynnsamt väder liksom ökad användning av utsäde av hög kvalitet, god tillgång på gödningsmedel och användningen av nya tekniker.

I allt så är prognosen för den samlade sädesproduktionen 2014 221.000 ton, vilket är över genomsnittet och 18 procent högre än förra årets skörd.

Ett av EU finansierat FAO-projekt, som upprättade ett nationell informations- och varningssystem (National Information and Early Warning System - NIEWS) 2012, fortsätter att bistå med vid stärkandet av landets förmåga att övervaka skördar och förutse produktionen.

Sädesimporten väntas minska marknadsåret 2014/15

Importen av säd under marknadsåret 2014/15 (juli/juni) är prognosen 80.000 ton (inklusive 63.000 ton ris, 10.000 ton vete och 7.000 ton majs), 9 procent mindre än 2013/14, vilket i huvudsak beror på den 2014 förväntade större produktionen av säd.

Den samlade livsmedelstillgången förbättras men lokala brister består fortfarande

Allmänt sett fortsätter livsmedelsförsörjningen i landet att vara stabil och tillfredsställande. Men lokala brister i sädesproduktionen 2014, särskilt i distrikten Ainaro, Dili, Ermera, Lautem, Liquica och Manufahi förvärrar bristen för svaga grupper. Tillgången till livsmedel fortsätter att vara en stor utmaning i högt belägna trakter och avlägset belägna byar.

2013 lämnade Östtimor officiellt gruppen av låginkomstländer med livsmedelsunderskott (Low-Income Food-Deficit Countries - LIFDCs).

Se också diagrammen i originalet (källan).

Källa: GIEWS

29 - Världsbankens rapport 2015 om affärsmöjligheter säger att i Östtimor har de förbättrats mest

Díli. Världsbanksgruppens rapport Att göra affärer (Doing Business) 2015, som jämför reglerna för inhemska företag i 189 ekonomier publicerades idag. Rapporten tar hänsyn till regler som underlättar affärer och sådana som hämmar dem. I sin senaste rapport, som avspeglar läget i juni 2014, listas Östtimor som den mest förbättrade av alla 189 ekonomier avseende lättnader för att starta företag.

Enligt Att göra affärer 2015:

Östtimor, den ekonomi som förbättrade lättnaden att starta ett företag mest, gjorde det genom att skapa ett enda ställe för alla frågor, ett medborgarkontor. Nu kan entrepenörer fylla i åtskilliga formulär på medborgarkontoret - registrera ett företagsnamn, lämna in företagsdokument, registrera och offentliggöra företagets bolagsordning. Genom att strömlinjeforma startformaliteter och centralisera tjänster reducerade medborgarkontoret tiden för att starta ett företag från 94 dagar till bara 10.

Detta medborgarkontor de syftar på är SERVE, Services for Registration and Verification of Entrepreneurs, ett av Xanana Gusmão-regeringens initiativ som skapade av förordningen (Decree-Law) 35/2012. SERVE-kontoret i Dili öppnade för kunder den 4 juni 2013. Information om SERVE finns på www.serve.gov.tl.

Doing Business tar hänsyn till 10 områden i sin globala rankning av varje ekonomi och rankning ges också i vart och ett av dessa områden.

Östtimor förbättrade sin rankning betydligt på området Elförsörjning med att stiga från 44:e föregående år till 15:e. Andra förbättrade rankningar rapporterades för Hantering av byggnadstillstånd, Erhållande av krediter och Skydd för minoritetsinvesterare. Även om rankningen för Handel över gränser har sjunkit två platser så är den enda ändringen av siffrorna på detta område från föregående år en mycket positiv minskning med nästan hälften av kostnaderna för att importera och exportera en container från Östtimor.

De återstående områdena, som har mycket låga rankningar som har förblivit oförändrade över åren, är de som håller Östtimors rankning nere på 172 av 189 länder. De har att göra med Registrering av egendom, Hävdandet av kontrakt och Lösning av bristande betalningsförmåga. Som ett nytt land med mycket komplicerade förhållanden avseende äganderätt till egendom och ett ganska nytt och under utveckling varande juridiskt ramverk. Östtimors regering är i färd med att utveckla den regelgrund, som kommer att möjliggöra betydande förbättringar på dessa områden de kommande åren. Det kommer att snabba på en klättring för Östtimor i den globala rankningen.

Talespersonen Agio Pereira gratulerade de som arbetar på SERVE-kontoret till deras viktiga framgångar. Östtimros regering lovar att uppmuntra den privata sektorns tillväxt i Östtimor och att bygga upp ett rykte som en affärsvänlig regering. Erkännandet av våra bäst i klassen-framsteg för att främja företagsbildande och lätthet att få el är mycket uppmuntrande tillsammans med stadiga förbättringar på andra områden. I ett ungt land vet vi att vi inte kan göra altt på en gång och när vi ska ta itu med andra områden är vi säkra på ytterligare förbättringar för att skapa excellenta förhållanden för företag i Östtimor.

Källa: Agio Pereira (Östtimors regerings officiella talesperson och ordförande för ministerrådet)

29 - Indonesiens president Joko Widodo kritiserad för den hökaktige försvarsministern Ryamizard Ryacudu

[När utrikesministeriet ursäktar Ryamizard Ryacudu tycks det ha glömt konceptet med befälets ansvar. Befälhavare förväntas avråda från, undersöka och utkräva ansvar av soldater för alla brott mot mänskliga rättigheter. Ryacudu gjorde det motsatta. - JMM/ETAN]

Aktivister säger att det är ett bakslag för mänskliga rättigheter.

Jakarta. Indonesiens reformistiske nye president Joko Widodo har hamnat i skottgluggen för att ha utnämt en hökaktig före detta general som försvarsminister och aktivister sade i måndags att det är ett bakslag för mänskliga rättigheter.

Widodo, landets förste ledare som inte tillhör den politiska eller militära eliten, överraskade observatörer genom att utnämna en tidigare stabschef i armén, Ryamizard Ryacudu, till minister i sitt kabinett under veckoslutet.

Aktivister har sagt att brotten ägde rum under hans befäl över militära operationer för att krossa separatistgrupper i Aceh, i västra Sumatra, och i Papuas östra region.

2003 kritiserades han för att ha berömt en grupp soldater, som hade blivit fängslade för att ha dödat en papuansk självständighetsledare, som hjältar.

Det pessimism om att han inte kommer att respektera mänskliga rättigheter, sade Al Araf från den framstående rättighetsgruppen Imparsial.

John M. Miller från East Timor and Indonesia Action Network tillade: Utnämningen av en hök som Ryamizard Ryacudu säger oss att president Widodo inte menar allvar när det gäller att främja mänskliga rättigheter eller att nå Papua.

Men Förenta Staterna, en av Indonesiens nyckelallierade, försökte att tona ned oron.

Vi är visst medvetna om anklagelserna för brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av den indonesiska armén när generalen tjänstgjorde om arméns stabschef, sade utrikesdepartmentets taleskvinna Jen Psaki.

Men vi är inte medvetna om någon anklagelse som uttryckligen binder försvarsministern till ett specifikt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Hon konstaterade också att militären, som brukade spela en central roll under diktatorn Suhartos regim, hade omvandlats på betydande sätt sedan landet blivit en demokrati 1998.

Draget kritiserades också då det bröt mot den tradition som etablerats efter slutet för Suhartos tre decennier långa styre att utse en civil försvarsminister, en praktik avsedd att demonstrera det civila samhällets överhöghet över militären.

Under det auktoritära styret hade Indonesiens militär ett enormt politiskt inflytande, åtnjöt parlamentarisk representation utan val liksom frukterna av ett stort affärsimperium.

Medan sedan Suhartos fall har militären berövats sina platser i parlamentet och spelar en mycket mindre roll i det offentliga.

Källa: AFP

27 - Östtimors regering avskedar utländska domare och rådgivare

Östtimor, ett land som räknar Australien som en stor biståndsgivare, avskedar alla utländska domare och rådgivare i rättsväsendet.

Beslutet fattades under en parlamentssession med slutna dörrar i Dili i fredags kväll under oro över domarkårens hantering av en bitter dispyt mellan Östtimor och oljebolag som verkar i Timorsjön.

Resursbolagen, till exempel ConocoPhillips, har bestridit skatter på 360 miljoner dollar och i Dilis domstolar har fallen inte gått väl för Östtimor.

Den timoresiska regeringen hade kritiserat det sätt på vilket den allmänne åklagaren hanterade fallen och hävdade att domstolarna missförstått landets skattelagar.

Det har varit en del frågor om beslut som inte var i enlighet med våra lagar, sade Joao Goncalves, en tidigare minister som arbetar hos premiärminister Xanana Gusmão.

Parlamentets omröstning för att avskeda domarna var inte enhällig, några av oppositionspartiets Fretilin parlamentsledamöter röstade mot avskedandet.

Fretilins partimedlem Estanislau da Silva sade att han var bekymrad över att beslutet skulle ses som inblandning i rättsväsendet.

Sydney-advokaten Warren Wright, som arbetade i Östtimor för Förenta Nationerna delade oron.

Min uppfattning är att det vid första påseendet är ett brott mot maktdelningen och en otillständlig inblandning av lagstiftarna i rättsväsendet, sade han.

Wright sade att beslutet att avlägsna domarna också skulle belasta Östtimors rättsväsende.

Upp till 12 procent av domarna i Östtimor kommer från utländska rättsväsen och att avlägsna alla dessa domar plötsligt, kommer naturligtvis att ha en del ganska bekymmersamma följder för rättsväsendets mänskliga resurser.

Men Goncalves insisterar på att resolutionen var berättigad.

Naturligtvis, förstår ni, för regeringen och parlamentet att agera på, sade han. Östtimor kan komma att be NSW om hjälp för en översyn av rättsväsendet.

Som ett ungt utveclingsland förlitade sig Östtimor på utlänningar för att upprätta sitt rättsväsendet.

Men parlamentets resolution säger att utlänningarna saknade kapacitet för att utföra sina arbeten, ännu mindre att utbilda och göra det möjligt för östtimoresiska juridiska tjänstemän att utföra sina uppdrag.

Den östtimoresiska regeringen upphävde deras kontrakt, vare sig de var domare från portugisisktalande länder eller utländska rådgivare som arbetar i organ som antikorruptionskommisssionen.

Det är korrekt, ja alla de utländska domarna och rådgivarna inom rättsväsendet, vilket betyder domstolar, åklagareämbeten och allt som utgör rättsväsendet, sade Goncalves.

Han sade att Östtimor skulle kunna be om hjälp från myndigheter som NSW:s juridikkommission för en översyn av rättsväsendet.

Tidigare i år yttrade den avgående ordföranden i Östtimors högsta domstol, Claudio Ximenes, bekymmer över det juridiska systemet.

AM fick hans avskedsbrev. Han skrev at det som hände utgjorde ett brott mot de principer på vilka rättvisa grundas.

Han menade att ett korruptionsfall med en minister inblandad var kompremetterande därför att domarna ombads utvärdera sina egna beslut.

[Originalartikeln har fotografier och en länk till en ljudfil. Tommy Pollák/Östtimorkommittén.]

Källa: Sara Everingham/ABC News (Australia)

26 - ETAN motsätter sig utnämningen av pensionerade generalen Ryamizard Ryacudu till försvarsminister

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) fördömde idag Indonesiens presidents Joko Jokowi Widodo utnämning av den pensionerade generalen Ryamizard Ryacudu till försvarsminister.

Utnämningen av en hök som Ryamizard Ryacudu säger oss att president Widodo inte menar allvar när det gäller att främja mänskliga rättigheter eller att förhandla om Västpapua, sade John M. Miller, koordinatör hos ETAN.

Han är en relikt från det förgångna med en historia av att ursäkta soldaters rättighetsbrott, hot mot kritiker av brott mot mänskliga rättigheter och garant för militärens rätt att blanda sig i civila angelägenheter.

Miller tillade: Men att bekämpa korruptionen kan vara prioriterat av hans administration. Han tog avgjort inte med Ryamizards väkända uttalanden om mänskliga rättigheter i beräkningen. Det talar sitt tydliga språk om betydelsen av mänskliga rättigheter förJokowi.

Indonesiens anti-korruptionsmyndigheter granskade på president Widodos begäran de föreslagna ministrarna grundligt. Han avvisade flera efter anti-korruptionsmyndigheternas rekommendationer.

Under kampanjen svarade president Widodo positivt på en del önskningar om rättvisa för brott mot de mänskliga rättigheterna i det förgångna, även de 1998. Han har också sagt att hans kulle öppna en ny dialog med Västpapua.

I ett uttalande publicerat i slutet av juni vädjade människorättsgrupper till Indonesiens nästa regering att bryta med det förgångna [och] helt och meningsfullt ta itu med arvet av straffrihet för människorättsbrott i det frgångna och tillade att den fortsatta bristen på ansvarstagande för tidigare och pågående brott mot de mänskliga rättigheterna hotar varaktiga framsteg.

Bakgrundsinformation om Ryamizard Ryacudu

Den pensionerade generalen Ryamizard Ryacudu är en hök känd för sina xenophobiska kommentarer och kritik av människorättsaktivister. Han har uttalat tvivel på civil överhöghet över militären. Den indonesiske människorättsaktivisten Usman Hamid skrev att Ryamizard är vida känd för sin hökaktiga ståndpunkt om mänskliga rättigheter och separatism utan hänsyn till regeringspolitik.

Han övervakade införandet av krigslagar i Aceh med början i maj 2003, vilket tog hundratals liv. Vid den tiden motsatte han sig förhandlingar och sade till Time magazine: Vårt jobb är att förstöra GAM:s militära förmåga. Frågor om rättvisa, religion, autonomi, social välfärd, utbildning? De är inte den indonesiska militärens problem. I samma intervju svarade han om rapporter att hans soldater avrättade obeväpnade barn med att säga: Om de är beväpnade och skjuter, kommer de att bli skjutna, därför att barn - och kvinnor - också kan döda.

Senare det året sade Ryamizard att alla som motsatte sig arméns politik skulle betraktas som en rebell mot regereingen och därför ett legitimt mål. Allan Nairn skriver:

Ryamizard klargjorde arméns definition av det som gör en person till en fiende, när det gäller civilister, som var olyckliga över undantagstillståndet. Han antydde att var och en som hade sådana känslor av armén skulle definieras som GAM, d.v.s. en medlem av Gerakan Aceh Merdeka, Acehs frihetsrörelse.
Människor som inte tycker om det militära undantagstillståndet i Aceh är GAM-medlemmar, sade general Ryamizard. Så om de talar som GAM-medlemmar betyder det att de är yngre bröder till en separatiströrelse.
Dennar kategorisering var mycket betydelsfull eftersom den officiella attityden till GAM var: fånga in dem och utrota dem med de väpnade styrkornas befälhavares, general Endriartonos, ord i maj 2003 i ett citat från Amnesty.

Efter fällande domar mot flera medlemmar av specialstyrkan Kopassus för mordet på den västpapuanske ledaren Theys Eluay, sade Ryamizard att Jag vet inte, människor säger att de gjorde fel, de bröt mot lagen. Vilken lag? Okay, vi är en stat grundad på laglydnad, så de har straffats. Men för mig är de hjältar för att personen de dödade var en rebelledare.

Ryamizard står den tidigare presidenten Megawati Sukarnoputri, som leder Widodos politiska parti, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), nära. Som befälhavare för Kostrad mobiliserade Ryamizard soldater i centrala Jakarta den 22 juli 2001, när parlamentet förberedde riksrätt mot president Wahid för vad många trodde var falska anklagelser inspirerade av Wahids reformer och hans ursäkter av brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av militären i Aceh, Västpapua och Östtimor.

I Power Politics and the Indonesian Military skriver Damien Kingsbury (sidorna 184-185):

På morgonen hade ett antal stridsvagnar, pansarbilar och beväpnade soldater omringat basen för nationalmonumentet på torgets mitt, ytterligare stridsvagnar, pansarbilar och soldater vaktade huvudingångarna till området med poliser framför MPR-byggnaden och fler soldater och bepansrade fordon framför presidentpalatset. Totalt var det omkring 2.000 soldater, 35 stridsvagnar och 25 pansarbilar framför presidentpalatset och många av stridsvagnarna hade sina kanoner riktade mot de ganska fåtaliga anhängarna av den belägrade presidenten och mot själva presidentpalatset. Det var inte en kupp, men det var fullständigt klart att armén inte skulle tillåta avlägsnandet av presidenten från ämbetet förhindras av några oförutsedda svårigheter. Det gjorde det inte heller och Megawati blev president den 23 juli 2001.

2004, under de sista dagarna av hennes administration, utsåg Megawati Ryamizard till chef för de väpnade styrkorna. Hennes efterträdare, president Yudhoyono, förnekade honom denna befordran.

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) grundades 1991. ETAN stöder demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa i Östtimor, Västpapua och Indonesien. Webbplats: www.etan.org, Twitter: @etan009.

Se också

Källa: ETAN Opposes Appointment of Retired General Ryamizard Ryacudu as Defense Minister
John M. Miller, National Coordinator
East Timor & Indonesia Action Network (ETAN)
Tel +1-718-596-7668, mobil +1-917-690-4391
epost etan@igc.org, Skype john.m.miller

26 - Indonesiens nye president Joko Widodo presenterar regeringen

[I originalet (The Sydney Morning Herald) finns här ett foto från AP av Indonesiens president Joko Widodo, till höger, med vicepresident Jusuf Kalla.]

Indonesiens nya utrikesminister är en karriärdiplomat, som mycket väl minns sitt första uppdrag i Australien, delvis för att hon fick sin bil vandaliserad under de ilskna protester som följde på Santa Cruz-massakern i Östtimor 1991.

Retno Marsudi, Indonesiens ambassadör i Nederländerna, är ett överraskande val i stället för några mer väntade rivaler, och kommer att bli landets första kvinnliga utrikesminister.

Hon kommer att vara en nyckelperson i president Joko Widodos kabinett med 34 medlemmar, som tillkännagavs i söndags och ska sväras in på måndag.

Kabinettet, som Joko betecknade som sitt arbetskabinett, blev inte klart förrän några timmar före tillkännagivandet. I kabinettet ingår åtta kvinnor och en blandning av professionella, teknokrater och politiker.

Den slutliga listan visar att Joko tycks ha manövrerat sig förbi några av de större fallgroparna, bland andra kandidater anklagade för korruption eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Men en av de utsedda, försvarsminister Ryamizard Ryacudu, är kontroversiell för människorättsaktivister på grund av sin militära bana.

Men hon [Retno Marsudi] har bara tjänstgjort som ambassadör i stabila länder, Sverige [Fetstil av Tommy Pollák/Östtimorkommittén] och Nederländerna, och nu står hon inför en utmanande situation som utrikesminister.

I en intervju nyligen sade Retno att hon mindes Australien mycket väl, särskilt efter att indonesiska soldater skjutit ihjäl minst 250 protesterande på Santa Cruz-begravningsplatsen i Dili, Östtimor, 1991. Händelsen ledde till ursinniga demonstrationer i Australien ledda av fackföreningar och ideella organisationer.

Hon sade att hennes bil hade blivit tillbucklad av prosterande en gång och en annan dag översköljd med mjäölk, när hon handlade.

Joko kan inte mycket om utrikespolitik och kommer att förlita sig mycket mer på sin minister än Yudhoyono gjorde.

Joko tycks i sista minuten ha uteslutit två tidigare generaler ur sitt kabinett: Wiranto, som var inblandad i brott mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor, och Luhut Panjaitan, som var en av den nye presidentens närmaste allierade under valkampanjen.

Den kanske mest kontroversiella utnämningen är den av försvarsministern, Ryamizard Ryacudu, som var arméns stabschef under Megawati, och, enligt människorättsorganisationen KontraS, en hök när det gällde önskemål om att krossa separatisterna i Aceh i början av 2000-talet och stödde medlemmar av specialstyrkor, när dessa ställdes inför rätta för att a dödat en papuansk människorättsaktivist, Theys Eluay, i 2003.

Lagen säger att de är skyldiga. De måste avtjäna straffet. Men för mig är de hjältar, sade Ryamizard said då om Kopassus-soldaterna.

Han nekades inresa till Förenta Staterna efter att soldater under hans befäl var inblandade i militärens dödande av två USA-medborgare i Papua 2002.

Källa: Michael Bachelard/Fairfax Media

25 - Inget bra tillfälle för Xanana att avgå

Östtimors premiärminister, Xanana Gusmão, har skjutit upp sitt beslut att avgå som sitt lands ledare till april 2015. Han hade tidigare i år tillkännagett att han hade för avsikt avgå, först i september, sedan i oktober. Han har sedan dess sagt att han önskar stanna kvar för att övervaka förhandlingarna med Australien om en lösning av dispyten om Timorsjön.

Östtimor har ifrågasatt 2002 års skapande av ett område, Joint Petroleum Development Area, i Timorsjön och dess gränser från vilket både Australien och Östtimor får avkastning från oljeutvinningen. Östtimor har i den permanenta skiljedomstolen i Haag hävdat att avtalet, som undertecknades av Östtimor under tryck, borde förklaras ogiltigt som en följd av att Australien spionerade på den östtimoresiska förhandlingsdelegationen.

Domstolen skulle ha avkunnat ett beslut i frågan i september, men i augusti kom bägge parterna överens om att utanför det legala systemet försöka nå en överenskommelse. I september sade Gusmão att han inte kunde springa ifrån sitt ledarroll medan förhandlingarna pågick.

Gusmão hade övervägt att avgå som premiärminister för att bana väg för en yngre generation östtimoresiska ledare sedan 2013, ett år efter att hans koalitionsregering återvalts. Det har funnits önskemål i Östtimor om att generation 75:s ledare skulle göra plats för en yngre generation politiska ledare. Östtimors politiska ledarskap fortsätter att domineras av aktörer som antingen var militära motståndsledare under den indonesiska ockupationen eller som, från 1975, hjälpte till med att leda kampen från utlandet.

Gusmão har insett att nästa generation ledare knappast träder fram så länge han är premiärminister, sådan har hans dominans över Östtimors politiskal liv sedan landet uppnådde självständighet 2002 varit. Men, 67 år gammal och efter 17 år som gerillakämpe och ledare följda av sju år i ett indonesiskt fängelse, är Gusmão inte så robust som han en gång var och lider av kronisk och ibland svår ryggvärk.

Att Gusmão ägnar sig åt att försäkra sig om ett positivt resultat av förhandlingrna om Timorsjön liksom dispyten om roylaties med oljebolaget ConocoPhilips, är bara en del av skälen för att vilja stanna som premiärminister. De verkliga förhandlingarna med Australien och oljebolagen sköts till största deln av ministern för naturresurser, Alfredo Pires och hans stab, så Gusmãos närvaro är mera symbolisk än verklig i det avseendet.

En annan del av Gusmãos tankar är att ännu inte är klart vem som skulle - eller skulle kunna - efterträda honom som landets ledare. Gusmãos mycket kompetenta högra hand och ordförande i ministerrådet, Agio Pereira, har hav många tippats efterträda Gusmão. Men Pereira är själv en del av Generation of ’75, och flydde till Australien, där han var en nyckelkontakt för motståndsrörelsen.

Men viktigare är att efter att ha levt så länge utanför landet så har Pereira varken en etablerad geografisk eller språklig stödgrupp och ärinte heller, trots sin oomstridda kompetens, allmänt känd utanför Dili.

Det finns andra i Gusmãos parti (National Congress for Timorese Reconstruction) som också skulle kunna efterträda honom och som är yngre, bland andra partiets generalsekreterare Dionísio Babo Soares. Men det finns också åsikten att utan Gusmão’s ledarskap, i ett land i vilket karisma räknas för mer än politik, skulle partiet - koalitionsregeringen - kunna splittras i en kamp om ledarskapet.

På andra sidan det politiska staketet ser inte ledarna i Generation of ’75 i Östtimors näst största parti, Fretilin, särskilt Mari Alkatiri, ut att planera att avåg på länge än. Detta trots att Alkatiri har fört sitt parti genom flera valnederlag.

Trots att han arbetade nära ihop med Fretilin efter valen 2013, skulle Gusmão vara djupt ovillig att se Alkatiri åter bli premiärminister, om det denna gång vore genom walk-over.

Slutligen, medan Östtimors oljefond nu har nått 15 miljarder dollar, så har regeringens utgifter varit så stora att, beroende på framtida finansiell försiktighet, den kommer att vara tömd på pengar inom 10 till 20 år. Trots att Gusmão inte kan hoppas att vara med för att övervaka den processen, önskar han kanske se en mer hållbar ekonomisk politik införd. Han kan också vilja ta itu grundligare med en av sitt folks fortsatta problem med utbredd fattigdom, dålig utbildning och hög arbetslöshet.

Med sin obestridliga kärlek till Östtimors folk och minst ett öga på sitt arv kommer, för honom, ingen tidpunkt att vara en god för att slutligen avgå.

Källa: Damien Kingsbury

17 - Globalt hungerindex med Östtimor i botten vanställer framsteg i Östtimor

Den officiella talespersonen för Östtimors regering, Agio Pereira, har i ett uttalande kommenterat en rapport om att Burundi, Eritrea och Östtimor toppar det globala hungerindexet.

Vi har nedan först översatt nyhetsnotisen om det globala hungerindexet från den 13:e oktober och sedan Pereiras uttalande från den 17:e oktober.

13 - Burundi, Eritrea och Östtimor toppar globalt hungerindex

London. Sexton länder har alarmerande hungernivåer, med Burundi värst drabbat, enligt ett årligt index, som publicerades i måndags och också visar att 2 miljarder människor i världen lider av dold hunger.

Dold hunger, som är en brist på vitaminer och mineraler, försvagar immunförsvaret, hämmar kroppslig och intellektuell tillväxt och kan leda till döden.

Burundi, som toppar det globala hungerindexet för tredje året i rad, följs av Eritrea, Östtimor och Komorerna.

Omkring 805 miljoner människor jorden runt är fortfarande kroniskt undernärda enligt rapporten, trots framsteg i kampen mot hunger - för tre år sedan upptog listan 26 länder med alarmerande eller extremt alarmerande svält.

Sydasien och Afrika söder om Sahara har de högsta andelarna av svält.

Länder som visar de största förbättringarna sedan 1990 är Angola, Bangladesh, Kambodja, Tschad, Ghana, Malawi, Nigeria, Rwanda, Thailand och Vietnam.

I rapporten står det att dold hunger inte bara påverkar individers välbefinnande utan att den också har ekonomiska följder, bland annat förlorad produktivitet, bestående fattigdom och minskad bruttonationalprodukt i många utvecklingsländer.

Särskilt i länder med en hög belastning av undernäring, så går dold hunger hand i hand med andra former av undernäring och kan inte behandlas isolerat, sade Bärbel Dieckmann, ordförande i den tyska biståndsorganisationen Welthungerhilfe.

I det långa loppet kan människor inte bryta den onda cirkeln av fattigdom och undernäring utan att ges den grundläggande rätten till näringsriktig mat, sade hon i ett uttalande.

Index, nu på sitt nionde år, kombinerar tre indikatorer - andelen av befolkningen som är undernärd, andelen unga barn som har för låg vikt och dödligheten för barn under fem år.

Bland sina rekommendationer upptar rapporten en ökning av antalet närings- och hälsoexperter, föbättrad tillgång till lokala marknader och utveckling av lokala födoämnesfabriker.

Rapporten, sammanställd av International Food Policy Research Institute, Welthungerhilfe och Concern Worldwideär publicerad inför världshungerdagen den 16 oktober.

Den infaller en vecka efter att FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation tillkännagav att världsmarknadspriserna hade fallit till sitt lägsta värde på fyra år efter en förhandsberäkning som visar på rekordhöga veteskördar 2014.

17 - Globalt hungerindex vanställer framsteg i Östtimor

Díli. Det globala hungerindexet [GHI] publicerat i måndags framkallade nyhetsrubriker, som kablades ut av Reuters, att Burundi, Eritrea och Östtimor toppar globalt hungerindex.

Komplett med sitt diagram över Vinnare och förlorare är indexet en av många rangordningar sammanställda över utvecklingsländer som presenteras som auktorativa källor över utvecklingsframsteg. Utöver dess diskutabla poängsättning och rangordning, så är det mest alarmerande med 2014-års GHI att det representerar ett scenario enligt vilket Östtimor misslyckas med att göra framsteg. Denna trend, visad av att landets poäng ökat från 25,7 2005 till 29,8 2014 motsägs av tillgängliga data, bland annat de data som författarna av GHI hävdar att de använt.

I länder som Östtimor i vilka utmaningarna är avsevärda borde stadiga framsteg firas och användas för att motivera ännu större framsteg. En felaktig bild är potentiellt demoraliserande och destabiliserande.

I alla tre komponenter av det globala hungerindexet, undernäring, underviktiga barn och barnadödlighet har Östtimor gjort stadiga framsteg de senaste åren.

För den första GHI-komponenten, andelen undernärda människor som procent av befolkningen, hävdar författarna att de använt siffror från 2014 av FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation. Medan dessa inte stöds av slutgiltiga data, så visar de förbättring med en stadig minskning från 34% 2005-2007 till 28,8% 2012-2014. Hur föfattarna av GHI kan hävda 38,3% för perioden 2011-2013 är ett mysterium.

Den andra GHI-komponenten är underviktiga barn, en avsevärd utmaning som i Östtimor angrips på många fronter med positiva resultat. Pålitliga data från TLSLS 2007, DHS 2009-2010 och 2013-års mat- och näringsundersökning (Food and Nutrition Survey) stödd av UNICEF visar nivåer som stadigt minskar från 48,6% till 44,7% och nu 37,7%.

På området barnadödlighet har Östtimoruppnått en anmärkningsvärd minskning av dödligheten för barn under fem år från 125 per 1.000 levande födda 2002 till 64 per 1.000 enligt siffrorna i DHS 2009-2010. Även om det fortfarande återstår mycket att göra är denna framgång något som Östtimor borde vara stolt över.

Talespersonen för regeringen, minister Agio Pereira, konstaterade att GHI representerar inte vad som händer i Östtimor korrekt och undergräver det hårda arbete som utförs av timoreser och internationella partner för att förbättra förhållandena. Vi hoppas att andra g7+-länder har mätts mera noggrant. I verkligheten visar data att vi gör stadiga framsteg trots formidabla utmaningar. Regeringen fortsätter att välkomna bidrag som hjälper och är användbara för våra ansträngningar att öka livskvaliteten för Östtimors medborgare.

Källor:

16 - Starbucks lanserar Mount Ramelau-kaffe från Östtimor

Kafékedjan Starbucks har lanserat en ny sorts ekologiskt odlat kaffe i Östtimors berg, meddelar bolaget.

Det nya kaffet kallat Mount Ramelau kommer från Östtimors kaffekooperativ, som odlar grödan på en höjd av omkring 3.000 meter över havet.

Starbucks har köpt ekologiskt kaffe från Timor Coffee Cooperative (CCT) sedan 1996.

Enligt siffror från det amerikanska bolaget arbetar 22.000 småbrukare för CCT. Försäljningen av kaffe till Starbucks står för 50 procent av produktionen i Östtimor.

Omkring 70.000 familjer odlar kaffe i Östtimor.

Källa: macauhub/TL

15 - Ogenerad korruption i PNTL

Det finns många hårt arbetande medlemmar av poliskåren som vill tjäna samhället och sitt land. Olyckligtvis riskerar de att överröstas av kårmedlemmar som bara vill berika sig själva.

Som en del av sitt uppdrag genomför FM ett byamöten i olika delar av landet varje år. Dessa möten ger byborna, byledarna och lokala ideella organisationer tillfälle att möta PNTL-medlemmar för att diskutera gemensamma säkerhetsfrågor, lära sig mer om säkerhetssektorn och lösa problem. Mötena är av ömsesidig nytta för alla parteroch både byarna och polisen har bekräftat fördelarna av att skapa starkare relationer.

Så när FM i förra veckan genomförde ett bymöte blev vi något överraskade, när en regional PNTL-chef (med delansvar för att koordinera mötena) bad oss om dricks. När vi avvisade hans begäran upprepades den senare med begreppen pengar för bränsle och Pulsa1 och en gång till med pengar för förplägnad. Kanske hade polisen i fråga glömt bort vilken roll FM har - liksom han med stor säkerhet glömt bort vad hans egen roll är!

Med sådan tydliga förmåner är det en skam att den del PNTL-anställda ser arrangemang för att främja bättre kommunikation med bybor som en belastning av deras resurser eller ännu värre ett tillfälle att profitera på. Ännu värre är att det i detta fall var ett högre befäl som inte tycktes vara medveten om sina förpliktelser (Vad finns det då för hopp om dem som arbetar under honom?). Det borde inte vara någon överraskning att FM faktiskt tar emot många klagomål av det här slaget från yngre poliser, som är frustrerade över de bekväma relationerna och den ogenerade korruptionen hos sina överordnade.

Därmed inte saagt att de yngre poliserna själva är perfekta. FM har hört om fall i vilka PNTL-anställda har begärt att få använda brottsoffers bilar för att göra sina utredningar. Den uppenbara bristen på fordon i PNTL är lite överraskande med hänsyn till antalet officiella fordonskonvojer som far fram längs vägarna varje dag.

Dessa händelser väcker åtskilliga frågor för PNTL:s ledning:

Utöver dessa frågor begär vi att PNTL vidtar följande åtgärder:

För ytterligare information om denna fråga var god och kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein:s (FM) blogg (på tetum)

Not:

 1. Ett system av förbetalda krediter för mobiler i Indonesien. Se engelska Wikipedia.

14 - De nya ambassadörerna, vilka är de?

President Susilo Bambang Yu-dhoyono har tagit emot kreditiven från åtta nya ambassadörer från Japan, Sverige, Finland, Danmark, Schweiz, Belgien, Mongoliet och Irland.

Sverige har för tredje gången i rad skickat en kvinnlig ambassadör till Indonesien. Ambassadör Johanna Brismar Skoog, utexaminerad från Lunds universitet, är en för sin expertkunskap om Förenta Nationerna och frågor rörande humanitär hjälp, fred, konfliktlösning, kvinnors och barns rättigheter och utvecklingsbistånd välkänd diplomat.

Sydostasien och Indonesien må vara nytt för henne eftersom hon är expert på latinamerikanska frågor, men problemen och frågorna i Indonesien och regionen är inte nya för ambassadör Skoog. Hon började på det svenska utrikesdepartementet 1987.

Den finska ambassadören i Indonesien är också en kvinna. Hennes namn är Paiva Marjatta Hiltunen-Toivio. Ambassadör Hiltunen-Toivio är en erfaren finsk byråkrat och diplomat, som har arbetat inom olika ministerier i sitt land. Hon har en juridisk examen från Helsingfors universitet och talar finska, svenska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och kinesiska.

Hon har arbetat i Peru, Belgien, Irland, Kina och den tjeckiska republiken. Hennes senaste ambassadörsuppdrag var i Prag från 2010 till 2014.

Den danske ambassadören Casper Klynge är en dynamisk diplomat med lång erfarenhet från konfliktområden. Klynge har tidigare arbetat i Kosovo, Cypern och Afghanistan. Hans senaste post var på Cypern som ambassadör.

Källa: Veeramalla Anjaiah/The Jakarta Post

01 - Milleniemålen nås inte i Östtimor

Milleniemålen (Millenium Development Goals - MDGs) kommer inte att uppnås i Östtimor till måldatumet 2015, trots de framgångar som gjorts sedan självständigheten 2002, enligt en rapport som publicerades i Dili av finansministeriet.

Medan det är möjligt att inget av milleniemålen kommer att nås, så visar många indikatorer betydande och varaktiga förbättringar av levnadsstandarden i Östtimor, står det i rapporten om framstegen för milleniemålen i Östtimor 2014, som citeras av den portugisiska nyhetsagenturen Lusa.

Charlie Scheiner, La'o Hamutuk, har kommenterat den här notisen från macauhub:

Om Du inte litar på sammanfattningen från LUSA/Macauhub, så kan Du ladda ner finansministeriets rapport från http://www.laohamutuk.org/DVD/2014/MDGsRPT08Sep2014.pdf eller https://www.mof.gov.tl/timor-leste-the-millennium-development-goals-report-2014/?lang=en. Förordet av premiärminister Xanana Gusmão [finns nedan] (på engelska) har vi lagt upp här div/GusmaoMDGreport2014foreword140930.txt. La'o Hamutuk ser fram mot effektivare framsteg i förbättringen av undernäring, utbildning och hälsa för Östtimors folk, som premiärministern påpekar.
Källor:
 1. macauhub/Lusa
 2. Charles Scheiner, La'o Hamutuk (The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis)
  Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
  P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
  telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
  epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

September

27 - Avlyssningsjournalister skulle fått fängelse enligt nya terrorlagar

Canberra. De journalister som avslöjade att spionagenturen, ASIS, hade buggat Östtimors regerings rum skulle ha kunnat få fem års fängelse, om Abbott-regeringens hårda nya antiterrorlagar hade existerat, när deras rapporter skrevs förra året, säger den oberoende senatorn Nick Xenophon.

Och senator Xenophon hävdade att den nya lagen skulle ha kunnat förhindra publicering av den berömda boken Spycatcher av den tidigare MI5-agenten Peter Wright, om den hade funnits 1985.

När den brittiska regeringen gick till domstol i ett försök att stoppa publiceringen av boken i Australien, blev den besegrad av Malcolm Turnbull, då en ung jurist och nu kommunikationsminister.

Jag har allvarliga farhågor över betydelsen av detta särskilda stycke lagstiftning om pressfrihet, sade senator Xenophon till The Weekend Australian.

Turnbulls talesman avböjde igår att kommentera och hänvisade frågor till statsåklagare George Brandis.

Senator Brandis talesman hänvisade till den förklaring han avgett i veckan, när förslaget debatterades, med innehållet att senator Xenophon hade fel eftersom åtgärderna bara gällde operationer i lönndom för vilka publicitet skulle riskera tjänstemäns liv.

Men journalistsunionen, Media, Entertainment & Arts Alliance, sade att den nya lagen var en upprörande attack mot pressfriheten. MEAA:s federala sekreterare Christopher Warren sade att förslaget hade drivits igenom utan riktig diskussion eller debatt om dess följder genom att avvisa gamla friheter i Australien.

I en sunt fungerande demokrati är detta angrepp på allmänhetens rätt att veta och straffen för media som granskar makten måste fördömas, sade Warren.

Lagen kriminaliserar journalisters legitima rapportering om förhållanden av allmänt intresse. Den fäller allmänhetens rätt att veta. Den förföljer och beivrar visselblåsare och journalister som arbetar med visselblåsare.

Källa: Brendan Nicholson/The Australian

26 - Gusmão: Jag stannar som ledare till 2015

New York. Östtimors premiärminister, veteran från befrielsekampen mot Indonesien, sade i torsdags att han skjuter upp planerna på att avgå från premiärministerposten i den unga staten.

Gusmão berättade i en intervju för The Associated Press att han inte har för avsikt att avgå i september i år utan att han nu kommer att stanna till första hälften av 2015, eftersom Östtimor brottas med dispyter om oljeinkomster med grannen Australien och den amerikanska energijätten ConocoPhillips.

Han sade att han står för sitt löfte att överföra ledarskapets ansvar till en yngre generation, men avböjde att säga vem som skulle kunna efterträda honom.

Om jag plötsligt avgår utan att stabilisera dessa frågor är det som att smita från ansvaret, sade Gusmão före sitt tal i torsdags vid den årliga samlingen av världens ledare i Förenta Nationerna.

Den 68-årige Gusmão var en av ledarna för Östtimors 24-åriga motstånd mot en brutal indonesisk militär ockupation, som resulterade i fler än 170.000 döda. Han valdes till landets första president efter självständigheten 2002 och blev 2007 premiärminister efter stora oroligheter i samband med konflikter inom armén.

Landet, som utgör hälften av ön Timor, kämpar med stor fattigdom och att uppfylla förväntningar efter självständigheten, men Gusmão sade att han inte trodde att det skulle bli någon upprepning av oroligheterna om landets elit förblir enad.

Östtimor, ett land med 1,1 miljoner invånare i skuggan av sina grannar Indonesien och Australien, är kraftigt beroende av oljeinkomster, som Gusmão sade hade gett statskassan 17 miljarder dollar det senaste decenniet.

Han beskrev relationerna med Indonesien, som fängslade Gusmão i sju år under självständighetskampen, som bättre än någonsin. Han hyllade den avgående indonesiske presidentens Susilo Bambang Yudhoyono ansträngningar för demokratisering.

Banden med Australien, har emellertid prövats av en juridisk dispyt om ett avtal från 2006, som delar inkomsterna från oljan och gasen under havet mellan länderna.

Vi behöver inte mer dollar desperat, men man måste erkänna att tillgångar inom våra maritima gränser är våra, sade Gusmão.

Östtimor anklagar Canberra för att ha spionerat för att få fördelar under förhandlingarna om avtalet. Östtimor har också stämt Australien i Förenta Natioenrnas högsta domstol i Haag för beslaget av dokument från en jurist, som arbetade för Östtimor i skiljedomsförfarandet.

De två länderna kom nyligen överens om att försöka bilägga dessa tvister utan den internationella domstolen. Gusmão sade att om förhandlignarn inte ger ett tillfredsställande resultat, kommer Östtimor att återuppta rättstvisten.

Östtimor har också en rättstvist med ConocoPhillips om vad de påstår är obetalda skatter från bolagets verksamhet i ett område mellan Australien och Östtimor, som ska utvecklas gemensamt.

Källa: The New Zealand Herald/AP

25 - Gusmão i FN:s generalförsamling

FN visar i webbtv Östtimors premiärminister Xanana Gusmãos tal i generalförsamlingen den 25 september 2014 i New York på adressen http://webtv.un.org/watch/timor-leste-general-debate-69th-session/3808478387001 på engelska (tolkat) och portugisiska (original).

Det finns en utskrift av den engelska översättningen av talet på http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/TL_en.pdf.

24 - Östtimor vid ett vägskäl

Timor-Leste at a crossroads - Östtimor vid ett vägskäl - är rubriken på en artikel av Knut Ostby, FN:s representant i Östtimor. Han skriver om läget efter att ungefär halva tiden för utvinning av gas och olja ur de nu producerande fälten förflutit.

Artikeln är en kvalificerad, men kortfattad, genomgång av Östtimors framgångar och utmaningar. Tyvärr är artikeln lite lång för att vi ska kunna översätta den från originalspråket engelska. Men Du kan läsa originalet här …

18 - Östtimor belönat av Världshälsoorganisationen

Díli. Världshälsoorganisationens (World Health Organization for the Southeast Asia Region - WHO-SEARO) sydostasiatiska region har belönat Östtimors nationella malariaprogram (National Malaria Control Program - NMCP) med Belöning för förträfflighet avseende offentlig hälsovård.

Belöningen förlänades av WHO:s regionala direktörför Sydostasien, Poonam Khetrapal Singh, den 10 september vid det 67:e mötet med WHO-SEARO i Dhaka, Bangladesch och togs å Östtimors vägnar emot av hälsovårdsministern, Sérgio Lobo. Det var en av endast två utdelade belöningar.

2006 konstaterads 223.000 fall av malaria i Östtimor och fler än 68 malariarelaterade dödsfall. Förra året minskade malariafellen dramatiskt till 1.042 med bara tre dödsfall. Med mindre än ett fall på 1.000 invånare, har Östtimor nått sitt millienemål för malarie.

Detta imponerande resultat är följden av en kraftansträngning mot malaria över hela landet ledd av NMCP med tekniskt stöd och stark politisk uppbackning. Bidragande faktorer till programmets framgång har införandet av nya snabba diagnostiska prov, introduktionen av effektivare malariabehandlingar och förbättrad tillgång till hälsovårdscentraler. Malariapersonal är nu aktivt i Östtimors alla 65 underdistrikt.

Förebyggande aktiviteter har också prioriterats, bland annat utdelning av myggnät till havande kvinnor i mödravården och till 80% av den befolkning som lever i områden med den största risken. I dessa områden har bostäderna besprutats inomhus.

Singh noterade att Östtimors nationella malaria program måste lyckönskas för sin berömvärda framgång och måste prisas för att ha räddat liv och uppnått milleniemållet för malaria på så kort tid och med så dramatiskt resultat. Han noterade att Östtimors ansträngningar mycket väl kan inspirera andra malariaprogram i utvecklingsländer.

Regeringens talesperson, Agio Pereira, lyckönskade varmt Östtimors offentliganställda hälsoarbetare och stödjande partner till detta utmärkata resultat; en förbättring av levnadsförhållanden för det timoresiska folket och resultatet av många års outtröttliga ansträngningar.

Källa: Agio Pereira, Minister of State and of the Presidency of the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste

12 - Östtimor betalar Guinea-Bissaus statstjänstemäns löner

Östtimors regering beviljade i torsdags Guinea-Bissaus regering 6 miljoner dollar för att betala en månads löner till alla guineanska statstjänstemän, rapporterade den timoresiska samarbetsagenturen.

Medlen, betalade med check, överlämnades av chefen för den östtimoresiska samarbetsagenturen i Guinea-Bissau, Alberto Carlos, till den guineanske premiärministern, Domingos Simões Pereira, enligt den portugisiska nyhetsagenturen Lusa.

Det finansiella stödet till de nya myndigheterna i Guinea-Bissau beslutades av ministerrådet vid ett möte den 12 augusti.

Enligt uttalandet fattades beslutet med hänsyn till solidariteten med en annan medlem av de portugisisktalande ländernas sammanslutning och den betydelse som utbetalningen av statstjänstemännens löner har i Guinea-Bissaus strategi för god förvaltning liksom för bevarandet av fred och nationell stabilitet.

Det finansiella stödet gavs med villkoret att en rapport om hur de 6 miljonerna dollar använts ska upprättas.

Källa: macauhub/GW/TL

05 - En hyllning av Östtimor - avgjort en inte perfekt plats, men avgör själv, långt ifrån en misslyckad stat

Abraço är portugisiska för omfamna. Det är också titeln på min multimediaessä om Östtimor, som undersöker hur människorna i Östtimor har bearbetat sitt förflutna, sin nutid och sin framtid och försökt att smida ett liv värt att leva.

Östtimors olyckliga nära historia är en som jag alltid känt mig nära förbunden med. Delvis därför att den helt och hållet har utspelat sig under min livstid. Jag har varit tillräckligt gammal för att förstå händelserna, orsakerna och följderna av en internationell tragedi nästan enbart skapad av politik och penningbegär. Delvis därför att jag har vänner som har bevittnat nyckelhändelser i landets historia. Men det är huvudsakligen av ännu mer subjektiva skäl än dessa. Jag har haft privilegiet att möta några av människorna i kärnan av Timors motstånd - och senare dess regering.

Men varje gång jag har besökt Timor, har jag gjort det på mina egna villkor. Nu har jag i åratal vandrat genom grannskap runt hela klotet, fotograferat och försökt att se världen från grunden och uppåt. Det är bra sätt att se världen, man blir belönad på på ett sätt som inte kan förklaras till dem som aldrig stiger ur sin turitstbuss.

Det är också ett på unikt sätt begränsande perspektiv. Det gör det lättare att förbise skogen för bara träd. Det ä farligt också, om man låter sig själv generalisera för mycket. Pluralformen av anekdot, som man säger, är inte statistik.

Men när man passerat en viss punkt blir tillräckligt många anekdoter statistiskt användbara.

Så när jag nyligen såg en artikel i Foreign Affairs som hävdade att Östtimor är världens yngsta misslyckade stat, måste jag undra vilket Östtimor författaren hänvisade till - det var definitivt inte det jag nyss besökt. En uppföljande artikel i The Economist kom till motsatt slutsats, men bara efter ett antal påståenden, som inte heller de, matchade det jag hade sett.

Abraço är en fotoessä skapad som svar på denna kritik. Den tar bilder från olika tillfällen i landets historia, ställer dem sida vid sida och låter Dig dra Dina egna slutsatser.

Östtimor är många saker, men fattigdomen jag såg, även om den är betydande, var knappast misär. Ja, ärr efter mordbränder och förstörelse från Indonesiens ondskefulla brända jordens kampanj är fortfarande påtagliga, men långt ifrån den omfattning de hade till och med för bara några år sedan. Och till och med det var bara ett blekt eko av förödelsen 1999.

Infrastrukturen är fortfarandesvag och begränsad, men igen, förändringen enbart de senaste fem åren är ingenting annat än förvånande. Du kan nu knappast resa 10 kilometer i det här landet utan att möta vägarbeten. country now without encountering road work.

Men förändringen som bearbetat detta land kan knappast mätas statistiskt. Barnadödligheten har verkligen minskat till nästan hälften av vad den var under FN-mandatet. Mer än halva befolkningen har mobiltelefoner; 3g-täckning finns på många ställen och är i ökande grad överkomlig. Läs- och skrivkunnigheten hos pojkar och flickor går över 80%.

Men när jag stog på marknaden i Ainaro (eller Liquica eller Suai), så betydde inget av detta mycket. Det som ständigt fångade min uppmärksamhet var att platsens känsla hade ändrats. Jag kan kanske anklagas för att ha sett vad jag ville se, men nu nästan ett år senare, när jag granskar de hundratals fotgrafier jag tagit under mina besök under en femårsperiod, ser jag en tydlig ändring i människors reaktion på kameran.

Jag läser kanske in för mycket i dessa bilder. Så hellre än att dra slutsatser, låter jag Dig vara domaren. Men när Du väl har sett det jag har sett, misstänker jag att misslyckande är den sista beteckning Du skulle vilja använda.

(Och även om Timor vore misslyckat, så vore väl Sydsudan den senaste kandidaten till titeln …?)

Källa: Dan McGarry/Pacific Politics

02 - Ord och handlingar

Díli. Det är ett entydigt fall av att ett större land skrämmer ett mindre land och det borde inte förekomma i vår värld … man kan inte få internationell ordning om makt är rätt. Man kan inte få en säker och trygg värld om mäktiga länder kan ta det de vill ha.

Vår värld och vår region behöver fred och förståelse grundade på internationell lag och ömsesidig respekt. Vi menar att territoriella anspråk ska lös fredligt och i enlighet med internationella lagar.

Den australiske premiärministern Tony Abbott gjorde dessaa uttalanden, när han talade om det eskalerande läget i Ukraina i ett tal som han höll i Kina i april och en intervju i juni, som gav hans uppfattning om spänningar i Sydkinesiska sjön.

När Australien i ökande omfattning stiger fram på den globala scenen som en uttalad mellanmakt i internatinella frågor, så är dess framträdande ledares teman handfasta och återkommande: ömsesidig respekt, internatinell lag och rättvisa för mindre länder.

Östtimor, som en nära vän och granne, applåderade tidigare Australiens krav på följsamhet mot internationell lag och UNCLOS (den internationella konvention som reglerar havslagarna) applåderade också deras krav på rättvisa och ömsesidig respekt för mindre länder.

Östtimor försker också lösa, fredligt och med ömsesidig respekt grundat på internationell lag, sina havgränser med Australien. Vi är Australiens enda granne som inte har en löst havsgräns, bara en uppsättning provisoriska överenskommelser som enligt internationell lag är utan prejudikat för anspråk på marina gränser.

Australien och Östtimor har bägge anslutit sig till UNCLOS, den internationella lagstandard, som fastslår att privisoriska arrangemang inte äventyrar eller hindrar uppnåendet av det slutliga avtalet om gränsdragning (Artikel 74(3) och 83 (3)).

Ett mognande Östtimor försäkrar att det nu är dags att lösa denna fråga ge alla intressenter i Timorsjön långsiktig ekonomisk säkerhet.

Australien ratificerade UNCLOS 1994 och Östtimor 2013, båda godtog då resolutionen om de juridiska mekanismerna för att lösa tvister om marina gränser.

Men i mars 2002 deklarerade Australien at inte längre skulle godta UNCLOS procedurer för lösning av marina gränser avseende den internationella domstolen (ICJ) och den internationella havsrättsdomstolen (ITLOS). Östtimor som en god internationell medborgare accepterar naturligtvis en stats rätt att vidta sådana åtgärder. Men Östtimor, som en nära vän och granne, förblir besviket över Australiens reservationer som avlägsnar en oberoende och respekterad skiljedomare, när parterna inte kan lösa de marina gränserna själva. Det är fallet avseende Östtimor och Australien.

Denna handling i det förflutna står inte längre i samklang med det framåtgående Australien vi upplever 2014. Vi hoppas att Australien ska överväga att slopa sina reservationer gentemot UNCLOS mekanismer för lösning av tvister, vilket skulle uttrycka Australiens nuvarande eftertryckliga uttalande avseene ömsesidig respekt, internatinell lag och rättvisa fö mindre länder.

Källa: Agio Pereira, Minister of State and of the Presidency of the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste

Augusti

26 - Norge anställde dömd förskingrare och penningtvättare för arbete i Östtimor

En nästan otrolig historia om Norges bistånd till Östtimor finns i den här artikeln i Aftenposten, Finansdepartementet sendte svindler for å hjelpe Øst-Timor, en norsk läsövning.

La'o Hamutuk har skrivit om fallet och dess bakgrund och sammanhang, se http://laohamutuk.blogspot.com/2014/06/timor-leste-has-been-robbed.html och http://www.laohamutuk.org/Oil/tax/10BackTaxes.htm#boye.

En rättegång mot svindlaren ska hållas i New Jersey, USA, den 22 oktober.

FBI hävdar att Bobby Boye, tidigare dömd för förskingring, har lurat Östtimor på 3,5 miljoner dollar.

Norge försöker genom sitt biståndsprogram Oil for Development hjälpa flera fattiga oljeländer. Programmet syftar till att minska fattigdomen genom att främja ekonomisk, miljövänlig och socialt ansvarig förvaltning av oljetillgångar enligt dess officiella mål.

Som en del av detta program identifierar, rekryterar och finansierar Norge åtskilliga rådgivare. En av dessa rådgivare, anställd 2010, var Bobby Boye.

Enligt FBI berikade Boye sig själv i Östtimor och han arresterades i juni. Boye nekar till alla anklagelser.

Det här är inte första gången Boye har svårigheter med rättsväsendet eller blivit anklagad för att stulit från sin arbetsgivare. Han har länge ägnat sig åt att ställa förfalska dokument och tvätta pengar. Han uppträder också under namnet Bobby Ajiboye och hävdar att han har en juridikexamen från St. John's college vid universitetet i Cambridge, men colleget förnekar det.

Under 20 månader med början i maj 2010fick Boye totalt 2 miljoner norska kronor i lön och traktamenten. Sedan överfördes anställningen till Östtimors regering, men Norge fortsatte att betala 60% av hans lön ytterligare ett år.

I början av 2012 utvärderade Boye offerter på flera miljoner dollar för juridisk och skattrådgivning. Opus & Best fick kontraktet, men avslöjade inte starka band till BOye. Enligt FBI var nämligen Boye firmans ende ägare och fick hela beloppet, 3,51 miljoner dollar, från Östtimors regering.

Källa: Carl Alfred Dahl/Aftenposten

24 - Stor Indonesienartikel i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter har idag en stor artikel på tre sidor om Indonesien. Anledningen är troligen, bland annat med tanke på överrubriken Indonesien. Omtyckt president för landet framåt, att Joko Widodo nu förklarats som vinnare i presidentvalet den 9 juli.

19 - Appellationsdomstolen: Medielagen bryter mot konstitutionen

ÖSttimors kontroversiella medielag har förklarats bryta mot konstitutionen av landets appellationsdomstol.

Den unga nationens president Taur Matan Ruak avböjde att underteckna den begränsande lagen förra månaden och bad om ett uttalande av appellationsdomstolen huruvida lagen bryter mot konstitutionen.

Igår konstaterade appellationsdomstolen att ett antal artiklar av medielagen står i motsättning till ÖSttimors konstitution. Lagen återsänds därför till parlamentet för ändring eller upphävning.

Östtimors ledande undersökande journalist Jose Belo applåderade domstolens beslut.

Domstolen har idag hävdat vår konstitution, som vi har kämpat så hårt för. Detta är en seger för Östtimors folk, sade en upprymd Belo idag. Regeringen försöker att stoppa medias frihet och yttrandefriheten.

Belo sade att appellationsdomstolens beslut inte är någon överraskning.

Från den första dagen sade vi att medielagen bröt mot konstitutionen. Det verkar nu som om våra politiker behöver hjälp av lagstiftarna för att förstå vad konstitutione betyder, tillade han.

Den återvisas nu tillbaka till parlamentet, så vi har vunnit slaget, men ännu inte kriget.

Belo hyser inga tvivel om att medielagen skapades för att begränsa lokala och utländska journalisters rapportering om Östtimors plågoris korruption, nepotism och ekonomiskt vanstyre. Lagen skulle också begränsa vem som skulle kunna kallas journalist i Östtimor och potentiellt hindra utländska journalister från att rapportera inifrån Östtimor.

Östtimor, en ö 600 kilometer från Australiens nordspets, fick sin frihet efter 24 års indonesiskt styre 1999 och sin fullständiga självständighet 2002. Landet plågas av stor arbetslöshet, fattigdom och undernäring.

En ledande östtimors jurist sade att presidenten fortfarande skulle kunna skriva under lagen, om de nödvändiga ändringarna gjordes av parlamentet.

Premiärminister Xanana Gusmão, som har varit en nyckelfigur i framtagendet av lagen, tros vara ilsken över att lagen inte har godkänts av domstolen.

Källa: Ted McDonnell

18 - Flygfältet på Atauro återöppnat

Det har krävt åtta månaders hårt arbete av öborna norr om Dili, som gick samman för att rensa bort träd och jämna marken för att återöppna ladningsbanan vid kusten för första gången sedan 1970-talet.

MAF-piloten Michael Bottrell hade åkt med sjötaxi för att kontrollera arbetet och hans kollega, MAF-piloten och programledaren Jonathan Lowe, genomfört ett antal provcirklingar över fältet innan landets civila flygsäkerhetsmyndighet gav sitt godkännande.

Det var därför en viktig händelse, när MAF-planet, som kan vara en livlina för dessa isolerade människor, rörde upp dammet när dess hjul tog mark för premiärlandningen.

Den officiella öppningsceremonin av landningsbanan, mellan Beloi och Villa, den 11 juli 2014 övervars av regeringsrepresentanter, media och mycket glada lokalbor.

Den välsignades av en präst och man utförde en glad traditionell dans som en del av firandet.

Och för att dramatiskt bevisa behovet och dess värde hade landningsbanan bara varit officiellt öppen några timmar, när MAF genomförde sin första ambulansflygning.

En 18-årig kvinna, som led av allvarlig blodbrist och en stroke togs till huvudstaden Dili för brådskande medicinsk behandling. Flygningen tog 14 minuter. Tidigare var en lång båtfärde den enda möjligheten och den kunde inte alltid genomföras på grund av dåligt väder.

Barry Hinton, som lever och arbetar på Atããuro, sade att möjligheten till ambulansflyg var viktig. Han tillade: Det var en födande kvinna som led av graviditetstoxikos (havandeskapsförgiftning) och hon dog. Dåfanns det inga möjligheter att föra henne till sjukhus. Hon behövde ett kejsarsnitt och det kan vi inte göra här.

I oktober 2013 började Hinton och andra på ön att försöka övertyga varje minister som kom till Atããuro att det var nödvändigt och möjligt att reparera landningsbanan.

Det var bara en fråga om tid. Livet handlar om tid och det var ett bra tillfälle. Det gick mycket fort och vem som än fattade dessa beslut tackar jag, tillade Hinton.

Källa: MAF - Flying for Life

Se också MAF Sveriges webbplats.

16 - Östtimorkartor

Den bästa källan för kartor över Östtimor är http://seedsoflifetimor.org/climatechange/maps-of-timor-leste/.

Källa: David Odling-Smee

Juli

30 - Stark BNP-tillväxt 2012 i icke-oljesektorn bekräftad av nationalräkenskaperna

Díli. Timor-Leste National Accounts 2000-2012 publicerades officiellt fredagen den 25 juli vid mötet med Östtimors utvecklingspartner. Sammanställda i enlighet med Förenta Nationernas system för nationella räkenskaper 2008 ger dessa makroekonomiska beräkningar omfattande och samstämmiga data, vilket är viktigt för att betämma politiken, analyser och forskning.

Denna utgåva av nationalräkenskaperna är den fjärde som publicerats av direktoratet för statistik och gör det möjligt att göra noggranna jämförelser av ekonomiska aktiviteter för perioden 2000-2012.

2014 års utgåva bekräftar den starka tillväxten i Östtimors icke-oljebaserade bruttonationalprodukt (BNP). 2012 växte BNP för icke-oljebaserade delar 7,8% räknat i fasta priser med en tillväxt av hushållens konsumtionsutgifter med 13,1% tillsammans med en betydande ökning av jordbruk för självhushåll 2012.

Industrisektorer som växte 2012 var Information och kommunikation, 19,6%, Jordbruk, skogsbruk och fiske, 14,6%, Fastighetsaktiviteter, 14,4%, Offentlig administration, 11,0%, Gruvor och stenbrott, 7,9% och Gross- och detaljhandel, 7,3%.

BNP i löpande priser var i Östtimor totalt 5.579 miljoner dollar 2012 varav oljesektorn stod för 77,2% och icke-oljesektorn följaktligen för 22,8% av den totala BNP, en ökning av andelen för icke-oljesektorn jämfört med siffrorna för 2011.

Timor-Leste’s National Accounts 2000-2012 är tillgängliga för nedladdning från direktoratets för statistik webbplats, http://www.statistics.gov.tl.

Källa: Minister of State and of the Presidency of the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste

23 - Dagens Nyheter om Indonesiens presidentval

I dagens nummer av Dagens Nyheter finns dels en nyhetsartikel om utgången av presidentvalet i Indonesien, rubriken är Förnyare blir president, och en ledarkommentar, Krokig väg väntar Widodo.

Källa: Dagens Nyheter

22 - CPLP:s ministerråds nittonde möte

CPLP:s ministerråd höll sitt nittonde möte tisdagen den 22 juli i utrikesministeriet i Dili och avslutade förberedelserna för stats- och regeringschefernas toppmöte onsdagen den 23 juli.

I ett slutet möte presenterades en rad rapporter, bland andra: ministerrådets avgående ordförandes, Oldemiro Baloi, rapport; verkställande sekreterarens, Murade Murargy, rapport; CPLP:s särskilde representant i Guinea-Bissaus, Carlos Moura, rapport och det internationella portugisiska språkinstitutets direktörs, professor Gilvan Muller de Oliveira, rapport. Åtskilliga resolutions- och deklarationsförslag för konferensen analyserades och rekommendationer avgavs.

Vid detta möte, som tog hela dagen, överlämnade Moçambique det roterande ordförandeskapet till Östtimor för de kommande två åren.

Efter mötet talade utrikesminister José Luís Guterres, nu ordförande för CPLP:s ministerråd, med media och sammanfattade det arbete som utförts under dagen. CPLP:s generaldirektör, Georgina Benrós de Mello, var också med under samtalet med media och gratulerade Östtimors regering och hela det maskineri som byggts för att varavärd för toppmötet. Gruppens generaldirektör betonade också det fina sätt på vilket övergången av det roterande ordförandeskapet ägde rum och avslutade med att det goda sätt på vilket arbetet utförs visar CPLP:s mognad.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

22 - Presidentvalet i Indonesien - Prabowo erkänner sig inte besegrad

Enligt rapporter i Sveriges Radios nyhetssändingar idag så leder Joko Widodo (också känd som Jokowi), borgmästare ihuvudstaden Jakarta, med några få procent i sammanräkningen av rösterna i presidentvalet den 9 juli. Hans motkandidat, Prabowo Subianto, har förklarat att han inte godkänner resultatet på grund av omfattande valfusk.

Tidigare presidentval efter general Suhartos avgång 1998 har inte resulterat i några problem med godkännande av resultaten.

Källa: Sveriges Radio P1, nyhetssändningar kl 10 och 11

18 - Varför Östtimors stabilitet skulle kunna vara bedräglig

Dili. Östtimors nuvarande stabilitet skulle kunna undergrävas av en snabb nedgång av oljeintäkter och utmaningar av ledarskapet om landets förste president och nuvarande premiärminister Xanana Gusmão avgår senare i år, som han tillkännagett.

Huvudpunkter

Efter självständigheten 2002 upplevde landet upplopp och konflikter 2006 på grund av missnöje inom armén, vilket ledde till 150.000 internflyktingar och resulterade i en internationell militär intervention, men sedan dess ahr det varit en period av relativ stabilitet.

Enligt en rapport av Världsbanksnalytiker, var grundorsakerna till våldet 2006: Misslyckandet att tillgodose hög förväntningar efter självständigheten, särskilt självständighetskampens veteraners, hög andel fattiga och dåligt tillgodosedda tjänstebehov samt frustration och uppfattningar om favoriseringar vid fördelninen av eftersöökta poster.

För att kväva krisen 2006 använde regeringen pengar ur Östtimors oljefond för att betal internflyktingarna för att återvända hem, köpa ut armédesertörer, som hade utlöst våldet 2006, bekosta pensioner för missnöjda veteraner från självständighetskampen och fördela byggnadskontrakt till potentiella politiska motståndare.

Det är en uppfattning bland observatörer att köpa fred inte är ett hederligt sätt att skapa stablitet i ett land - och det kan diskuteras särskilt avseende hållbarhet, sade Cillian Nolan, vicedirektör i Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) i Jakarta. Men i vissa avseende har det fungerat bra, inte bara för att fred har upprätthållits men också för att det signalerade ett stort oberoende av utländsk påverkan eftersom det var timoresiska pengar som gick till timoresiska människor.

Östtimor, hem för 1,1 miljoner människor, var en portugisisk koloni innan det ockuperades av Indonesien 1975, vilket utlöste en decennielång våldsam kamp under vilken hundratusentas människor omkom på grund av strider och hungersnöd.

Oljan tar slut

Forskare varnar för att trots att stabiliteten har upprätthållits de senaste åren, så är de viktigaste stabiliserande faktorerna inte beständiga.

Östtimor har omkring sju år innan dess återstående oljerikedomar - det enda skepp som kan ta landet ut ur fattgidomen - kommer att ha seglat iväg, sade Charles Scheiner, forskare vid La'o Hamutuk, en organisation för politisk analys i Dili.

Enligt La'o Hamutuks analys av regeringsdata ger olja och gas 90 procent av Östtimors statsinkomster. Oljefonden har nu nästan 16 miljarder dollar. Men, varnar Scheiner, oljan och gasen skulle kunna sina inom sju år och fonden vara tömd 2025.

I en rapport från 2013 med titeln Stabilitet till vilken kostnad? förklarade International Crisis Group att Östtimors köpta fred vilade på tre pelare: den nuvarande premiärministerns auktoritet, uppskjutande av institutionella reformer av säkerhetssektorn och flödet av olje- och gasinkomster från Timorsjön.

Dessa pelare är förbundna för politiskt och finansiellatbeslutsfattande. Som Scheiner argumenterar: Eliten och en del väljargrupper deklarerar sin rätt till offentliga medel, ett mönster [som] skapades genom att köpa fred för att neutralisera möjliga problemgrupper och politiska motståndare.

Och denna elit, vars grepp om den politiska makten stärks av dess historia som självständighetskämpar, kommer i år förmodligen att kraftigt förändras, varnar analytiker. I en rapport från juli 2014 förklarade IPAC: När Xanana Gusmão avgår som Östtimors premiärminister, kommer hans efterträdare att stå inför utmaningen att bestämma hur vederbörande ska ta itu med potentiella källor för social och politisk oro utan Gusmãos makalösa auktoritet.

Veteranernas pensioner överfinansierade?

Ett result av den auktoriteten har favoriseringen av vissa grupper blivit.

Enligt Asian Development Bank (ADB) har regeringen engagerat fler än 100.000 människor i tre program för överföring av pengar - till veteraner, till funktionshindrade och gamla och till ensamstående mödrar som skickar sina barn till skolor. Men skillnaderna i utbetalningar till de tre grupperna är mycket stora: Villkorade kontantöverföringar är begränsade till 240 dollar per år, ålderspensionen är 360 dollar per år och veteranernas årliga pensioner ligger mellan 2.760 och 9.000 dollar.

Under 2011 förbrukade veteranernas pensioner hälften av den totala budgeten trots att dessa utgjorde 1 procent av Östtimors befolkning, förklarade Världsbankens analytiker.De menade att detta är förmåner av högt värde som fås av för få förmånstagare för att ge en märkbar nationell påverkan på fattigdomen.

Konstaterande att regeringen menar att det är viktigt att belöna de medborgare som tjänade Östtimor i det förgångna, avsätter 2014 års budget 335 miljoner dollar till offentliga överföringar.

I januari 2014, varnade Lao Hamutuk för att ett av resultaten av parlamentets budgetdiskussion bakom lyckta dörrar är ytterligare 64 miljoner dollar i ökade transfereringar i budgeten för 2014, vilket kommer att minska transparensen, ansvarstagandet och det goda styret.

Enligt IPAC så förblir Östtimors välståndsfördelning markant ojämn, särskilt mellan lantbruksområden och Dili, och blir förmodligen värre, givet att så mycket av regeringens utgifter, som utgör huvuddelen av den icke-oljebaserade ekonomin, sker i huvudstaden.

I en rapport 2011 konstaterar FN:s särskilde rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter markanta skillnader i levnadsstandard: Det rikaste segmentet av det timoresiska samhället åtnjuter nästan 180 gånger tillgångarna hos de fattigaste av de fattiga. Fattigdom, livsmedelsbrist och arbetslöshet är alla större i lantbruksområden, i vilka 75% av Östtimors befolkning lever.

IPAC förklarade: Eliten som beslutar hur dessa tillgångar ska användas är liten: finansministern och ministern för naturtillgångar är till exempel syskon.

Projekt för att återuppbygga landets infrastruktur - som till 70% förstördes när Indonesien lämnade landet 1999 - har varit kontroversiella och ofta ofullbordade. Landets utvecklingsindikatorer (såsom en av världens högsta andel av förkrympta barn) fortsätter att släpa efter. Halva befolkningen lever idag i fattigdom.

Gusmãos snabbfix

En del av FN:s historia i Timor efter krisen 2006 handlade om frustrationen över de utländska experter som rådde de timoresiska politikerna att vänta, bida tiden - att stabilitet kommer långsamt, sade IPAC:s Nolan till IRIN och konstaterade att Gusmão i stället agerade pragmatiskt i ett försök att visa att landet var på väg.

Medan han på kort sikt var framgångsrik, bar han sitt eget arv som ledare av Falintil, den beväpnade befrielsefront han ledde på 1980- och 1990-talen, med sig. Frågor som formaliserad disciplin hos säkerhetsstyrkorna förblir olösta.

Kritiker säger att han misslyckades med att förverkliga de nödvändiga reformerna av säkerhetssektorn efter 2006, intrasslad i vänskapstjänster och lät misstro sprida sig.

2007 skapade Gusmão försvars- och säkerhetsministeriet genom att slå ihop försvars- och inrikesministerierna under ett tak och övertog ledningen av det. Genom att göra så lyckades han dämpa rivaliteten mellan olika styrkor och återupprätta stabiliteten men till priset av att förstärka Falintils gamla befälsstruktur snarare än att tillåta utveckling av oberoende civil kontroll", står det i IPAC:s rapport.

Till exempel finns fortfarande 650 kämpar från Falintil i armén och många har uppnått pensionsåldern 55. Politisk känslighet har varit viktigare än procedurfrågor, när det gäller deras pensionering, sade IPAC.

Förhållandet mellan medborgare och säkerhetsstyrkor kompliceras av ockupations- och våldshistoriken.

En gemensam rapport 2014 från Overseas Development Institute (ODI) och Asia Foundation (TAF) förklarade: Under ockupationstiden … utsattes timoreserna för polis av militärmodell. Modellen för kontroll med en militärpolis i varje by för övervakning och insamling av information om befolkningen lämnade ett arv av misstroende.

Fundasaun Mahein (FM), en ideell organisation i Dili, konstaterade i juni 2014 att två händelser av bristande disciplin bland säkerhetsstyrkorna var ett ett stort steg bakåt för Östtimors säkerhet. I en händelse släpptes en våldsverkare ur häkte, därför att han var son till ett polisbefäl; i det andra anföll yngre poliser ur en särskild polisbataljon högre officerare i vad FM kallade ett mycket allvarligt sammanbrott av militär disciplin och befälsordning.

Enligt Nolan, betraktar vi ett system som till en del byggt sin stabilitet genom att dela ut kontanter - när arkitekten av detta system [Gusmão] avgår, måste vi komma ihåg att han har sopat några verkligt stora frågor under mattan under sin ämbetsperiod.

[Den här rapporten återspeglar inte nödvändigtvis Förenta Nationernas åsikter.]

Källa: kk/cb/IRIN1

Noter

 1. IRIN - Integrated Regional Information Networks - humanitära nyheter och analyser från FN:s kontor för koordinering av humanitära frågor.

18 - Efter 24 år av stöd från CPLP är Dili värd för CPLP-konferens

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa kommer till slut att rulla in i Dili på torsdag (17/7) för en veckolång konferens mellan länder som delar det portugisiska språket. Utan tvekan kommer eliten som deltar i denna konferens vid något tillfälle vara tvungen att köra förbi de många upprustade parker, offentliga områden och reparerade vägar som har ställts i ordning inför denna konferens.

Men till vilken kostnad för den vanliga människan i Dili har detta skett?

Varje person som bor i Dili har utan tvekan sett det skräp, grus och damm, som har gjort att staden mer har sett ut som en byggarbetsplats än en huvudstad de senaste månaderna före detta evenemang. Detta har skapat mycket frustration och ilska hos många människor som inte har kunnat nå områden, som de tidigare kunde nå, och hos trafikanter som fastnat i trafikstocknigar värre än någonsin. Många företag har också blvit påverkade av byggnasarbetena genom trafikbegränsningar pågrund av avstängda vägar och omledningar liksom de ideliga strömavbrotten, som minskar deras möjlighet att bedriva sin verksamhet. Vi själva i Fundasaun Mahein tillsammans med alla andra i Balide har fått stå ut med dagliga strömavbrott, som i genomsnitt varar i fyra timmar, vilket gjort oss oförmögna att utföra vårt arbete under avbrotten.

Fundasaun Mahein ifrågasätter också värdet av del av dessa åtgärder för att förbereda Dili för CPLP-konferensen. Några åtgärder, som att skapa en park i mitten av en trafikerad rondell, tycks ha mycket liten praktisk nytta och motiverar inte månader av trafikstockningar för byggandet. Andra åtgärder, som att flytta marknader från sina hävdvunna platser, har haft stor påverkan på människors ekonomi, och utförts för att de elitisktiska ministrarna inte ska besväras av åsynen av människor som försöker försörja sig.

Dessa förberedelser för CPLP har uppenbart påverkat många människors i Dili ekonomiska säkerhet medan vi här på Fundasaun Mahein blri mer och mer oroade av att byggena som sker på en höft också påverkar säkerheten. Vi ser det varje dag med dammet som kan orsaka andningsproblem, stenar spridda på vägarna som kan slungs upp och träffa oförberedda fotgängare och med det vårdslösa arbete som utförs av byggnadsarbetare. Senast i söndags (13/7) fick FM en rapport om att ett ett år gammalt spädbarn blev påkört och dödat av en byggbil prics bakom utrikesministeriet.

Fundasaun Mahein ifrågasätter också visdomen i att ta in ett stort antal poliser från distrikten för CPLP:s säkerhet, vilket gör många distrikts särkethsstyrkor underbemannade. Förtjänar inte vanligt folk i distrikten lika mycket säkerhet som elitministrarna i CPLP?

Fundasaun Mahein förstårtill fullo att för att Östtimor ska bli en livfull välmående nation måste dessa utvecklingsprojekt genomföras, men vi menar att det är för de vanliga människorna denna utveckling behöver ske i stället för att göras för att imponera på några elitistiska utrikesministrar, som bara har kommit för en veckolång konferens.

Vi hoppas att regeringen efter konferensen kommer att vara i stånd att fortsätta sina ansträngningar för att utveckla Dili, för Dilis människor, på ett säkert planerat sätt med ett minimum av olägenheter för dess människor.

Källa: Mario Amaral/Fundasaun Mahein

15 - Amnesty-uttalande om Östtimor: De försvunnas öde måste undersökas

Amnesty International och ANTI, den timoresiska nationella alliansen för en internationell tribunal, uppmande den 15 juli regeringarna i Indonesien och Östtimor att verkställa beslutet om att upprätta en kommission för försvunna personer. En sådan kommission rekommenderas av en bilateral regeringsstödd sanningskommission för sex år sedan.

Amnesty och ANTI anser att regeringarnas dröjsmål när det gäller att söka efter försvunna personer under den indonesiska ockupationen 1975-1999 medför ett förlängt lidande för offren och deras familjer och visar på en fortsatt brist på vilja att ta itu med straffrihet. Sanningskommissionens rekommendationer har hittills bara resulterat i några möten mellan regeringarna i Indonesien och Östtimor och några få initiativ har tagits för att återförena barn som separerades från sina föräldrar 1999. På grund av regeringarnas ointresse uppmanar också Amnesty och ANTI det internationella samfundet att arbeta mot straffriheten för brott mot mänskligheten och andra allvarliga människorättskränkningar som förekom under den indonesiska ockupationen.

Läs originalet (engelska, PDF) här …

Källa: E-nytt Amnesty juli 2014

14 - Presidenten ber domstolen om yttrande över medielagen

För första gången under de två åren av sin presidentperiod har president Taur Matan Ruak bett Östtimors appellationsdomstol om ett rådgivande yttrande huruvida en lag är konstitutionell innan han skriver under den (eller lägger in sitt veto). Han bad domarna göra en översyn av huruvida den på ett överdrivit sätt kommer att begränsa medborgarnas fundamentala rättigheter, så som de fastläggs i artikel 41 i konstitutionen (Pressens och massmedias frihet).

Nedanstående pressmeddelande på tre språk (tetum, portugisiska och engelska) utfärdades av presidentens kontor på eftermiddagen den 14 juli:

Dili. Hans Excellens Östtimors demokratiska republiks president, Taur Matan Ruak, överlämnade denna måndag, den 14 juli, förordning 10/III från parlamentet om en medielag till appellationsdomstolen med en begäran om en översyn av dess överensstämmelse med konstitutionens artiklar 149 och 164.

Efter att ha diskuterat frågan med åtskilliga dignitärer och organisationer och erhållit många petitioner bedömde hans excellens presidenten det som nödvändigt att till appellationsdomstolen överlämna frågorna om huruvida parlamentets beslut är i överensstämmelse med konstitutionen.

Detta beslut syftar till att säkerställa att de godkända regleringarna v pressensfrihet inte på ett överdrivet sätt kommer att begränsa medborgarna grundläggande rättigheter enligt artikel 41 i konstitutionen.

Källa: Charles Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7734 0965
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

09 - Presidentval i Indonesien

Idag har Dagens Nyheter en större artikel om dagens presidentval. Rubriken är Indonesien: Den pragmatiske populisten och Du kan läsa den här …

Svenska Dagbladets rapportering är dock mycket mer omfattande, två utrikessidor och dessutom två sidor näringsliv den 8 juli.

Sveriges Radio har också i sina nyhetssändningar fortlöpande rapporterat om valet under dagen.

07 - Nairn: Prabowo, del 3: NSA, milisterrorn, Aceh, tjänare och slavar

Vid ett tillfälle under våra möten i Jakarta under 2001 började general Prabowo tala om USA:s National Security Agency (NSA).

Prabowo hade redan beskrivit hur han rapporterade till USA:s försvars spionorganisation (US Defense Intelligence Agency - DIA) minst en gång i veckan och hade nämnt sitt omfattande arbete med andra delar av Pentagon.

När jag frågade om TNI/ABRI:s (Indonesiens väpnade styrkor) brott sade Prabowo att bevis för dem kunde hittas i NSA:s arkiv.

Han sade att hans USA-kontakter hade talat med honom om den omfattande elektroniska övervakning som NSA, med hjälp från Australien, genomförde av Indonesien.

En del av detta var redan offentligt känt, men Prabowo sade att han visste mer.

Jag frågade om han hade överlämnat den här informationen till sina över- och underordnade i TNI/ABRI.

Prabowo svarade Jag minns inte om jag sände ett PM med en varning om det [avlyssningen] men alla borde anta det - - det vill säga anta att den ägde rum.

Sammanhanget var intressant.

Prabowo syftade inte på sina egna brott utan på sin rivals, general Wirantos.

Han sade att Wiranto var ansvarig för 1999 års mordbränder och massakrer genomförda av TNI och milis och att Wirantos huvudrepresentant på fältet var general Zacky Anwar Makarim.

Prabowo anmärkte med tydlig bitterhet: Jag var amerikanarnas kelgris. Men nu när USA hade övergett honom: Wiranot är deras kelgris.

Prabowo sade att under terrorn stod Wiranto nära US CINCPAC (Commander in Chief, Pacific) amiral Dennis Blair.

Prabowo tillade att från sin avlyssning och från sin direkta inblandning visste USA exakt vad Wiranto hade gjort.

Så vitt jag kan bedöma, så är allt dett riktigt.

1999, när TNI och miliserna brände Dili, hade jag rapporterat, att interna USA-dokument visade att Wiranto hade fått grönt ljus från Blair. (USA:s delaktighet i Timor, The Nation [US], 27 september, 1999; se också Sena nyheter: USA:s spionkandidat ljög om massaker -99. Amerikanska kyrkodokument visar att amiral Blair kände till kyrkodödanden före viktigt möte.)

Det var också så, som jag då rapporterade, att många TNI-grymheter beordrades med kommunikationsutrustning som kunde avlyssnas.

Prabowo sade: Bara de [NSA] kunde ha bevisen på Wirantos milisoperationer.

Han sade att han hade hört att DC nu säger att det inte längre är nödvändigt att åtala Wiranto.

Det senare uttalandet var missledande, eftersom USA aldrig hade stött åtal (Men FN åtalade Wiranto för brott mot mänskligheten).

Men Prabowos poäng att USA skyddade Wiranto var verkligen korrekt.

Prabowo kände väl till USA:s förfaranden. USA hade stött och skyddat hans brott i årtionden.


NSA:s övervakning har nyligen blivit en internationell fråga.

USA borde tvingas att avslöja vilka brott det självt har år bakom.


När Prabowo blandade in general Zacky var det inte helt och hållet för sin egen skull, eftersom Prabowo erkände att han själv ofta skapat sådana miliser.

Han sade korrekt att sådana styrkor var en del av USA:s anitupprorsdoktirn och att han, Prabowo, hade skapat miliser under sina år i Timor.

Ha sade: Alla antiupprorsaktioner behöver miliser, paramilitärer. USA använder dem.

De talar den lokala dialekten, känner till området. De använder taktiken att hävda att de är den andra sidan.

Han sade att han förutsatte att när vi samtalde, 2001, Kopassus använde sådana miliser i Aceh och gömde sina män i civila kläder och BRIMOD-uniformer.

Prabowo kände i detalj till Zackys operation i Timor därför att Zacky hade varit hans -- Prabowos -- man tills han övergave Prabowo till förmån för Wiranto.

De av TNI styrda milismännen begick våldtäkter, massmord, tortyr och mordbrand.

Men Prabowos invändningar mot dem var inte deras brott utan deras ohyfsade personligheter.

Han sade att Eurico Guterres, från Timors Aitarak, var en gatugangster, en spelare, knappt läskunnig. Trots att Eurico arbetade för Kopassus, sade Prabowo att han fann nonom motbjudande.

Idag säger pressen att Eurico är redo att bli en minister i Prabowos regering. (Eurico Guterres siap jadi menteri kabinet Prabowo.)


När vi samtalade hade det Jakartas börs (JSX) bombats nio månader tidigare.

Prabowo sade att en av de inblandade var en etnisk acehnesoch tidigare Kopassus-medlem (grupp 5).

Han sade: Det är ett problem att släppa in acehneser dit. (I militären) därför att acehneserna inte var pålitliga.

Prabowo sade: Det är som Svarta pntrarna i USA. Håller ni svarta utanför militären?

Idag stöder Acehs fäöre detta GAM-ledare Prabowos presidentkandidatur.

Jag diskuterade detta två gånger med Muzakir Manaf, GAM:s tidigare gerillabefälhavare.

Den första gången var den 10 april 2012, strax efter att ex-GAM vann de lokala Aceh-valen. Den andra var den 9 februari, när Muzakir var vicguvernör i Aceh.

Vid bägge tillfällena frågade jag Muzakir om det var sant, som jag hade rapporterat 2010, att den tidigare Kopassus-befälhavaren general Sunarko hade hjälpt till att mörda GAM-aktivister 2009.

Muzakirs svar på detta var talande eftersom Sunarko 2012 hade blivit en allierad till Muzakir. De förde en valkampanj tillsammans.

Vid bägge tillfällena sade Muzakir ja, det var sant, Sunarko hjälpte till att kommendera morden.

Så varför stödde GAM nu Sunarko, denne man som hade dödat deras kamrater?

Två skäl, sade Muzakir, för det första, Sunarko kunde hjälpa till med omröstningen i Central Aceh Gayo och för det andra så var Sunarko medlem av Prabowos part och Prabowo gav GAM mängder med pengar.

I februari erkände Muzakir för mig att Prabowos Kopassus hade mördat civila acehneser.

Men Muzakir sade: Han [Prabowo] hade sina order, det var hans nationella nödvändighet. Men allt det är nu i det förgångna.

När jag frågade Muzakir om hans nya vän Prabowo borde ställas inför rätta för brott mot mänskligheten, svarade han: Det är inte min sak. Det får andra, kanske internationellt, avgöra.


Prabowo var försiktig när han talade med mig för att undvika att erkänna egna brott.

Det var inte det att han förnekade saker, han nekade bara att tala om dem.

Men det fanns ett intressant fall, när han tycktes komma till gränsen för att diskutera sin roll i upploppen i Jakarta 1998 med mord, våldtäkter och anti-kinesiskt våld.

Prabowo hade just slutat att skylla på Wiranto för en lång rad av vad han såg som politiska svårigheter, bland annat de mycket omskrivna ABRI-morden på civila demonstranter i Trisakti och Semanggi 1 och 2.

Men när det gällde upploppen, försökte Prabowointe att skylla på Wiranto.

I stället, sade han, med något som skulle ha kunnat vara stolthet: Det var 128 eldsvådor på en gång. Det var en operation: planerad, anstiftad och styrd.

Det enda han inte ville säga var vem som hade styrt.


Prabowo påminde sig om att han under sin tid i det ockuperade Timor i Kopassusförläggningarna använt slavar.

Men sedan hejdade Prabowo sig.

Att skryta om slavar var inte tillrådligt.

Han rättade sig med ett gott amerikanskt idiom: Nå, inte riktiga slavar - uppassare [gofers].

Medan wi samtalade 2001 klagade han över att han hade ont om pengar: Jag är inte rik.

Prabowo sade: Jag har 15 tjänare. Kanske behöver man i verkligheten bara 3.


Källa: Allan Nairn

Se också

Juni

30 - Östtimorkommittén och 29 andra organisationer vädjar till Indonesiens nästa regering

Östtimorkommittén och en rad olika organsiationer över hela världen vädjar i ett uttalande till Indonesiens nästa regering om mänskliga rättigheter.

Den 9 juli väljs en ny president i Indonesien, den sittande kan inte väljas om. Han, de bägge tänkbara kandidaterna är män, kommer då att bilda en ny regering. Vi vädjar till denna att bryta med det förflutna och sätta ett stopp för straffriheten när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna.

Läs hela uttalandet (på engelska) här …

27 - Expressenartikel om Indonesiens presidentval

Det enda vi hittills sett om Indonesiens presidentval den 9 juli står idag i Expressen, http://www.expressen.se/nyheter/dokument/valet-vacker-minnen-av-ett-morkt-forflutet/ som skrivits av frilansjournalisten Per Liljas.

17 - Indonesien på knivseggen

Den 9 juli hålls presidentval i Indonesien, världens till invånartal fjärde största stat, till antal muslimer största stat och med den 16 största bruttonationalprodukten.

Märkligt nog har inget om detta viktiga val setts i svenska massmedia. En av huvudkandidaterna, den tidigare generalen Prabowo Subianto har mycket tvivelaktiga referenser när det gäller mänskliga rättigheter. Subianto är svärson till den förre diktatorn Suharto. Läs mer (på engelska) i det australiska akademiska nyhetsbrevet Inside story

Källa: Inside story

11 - Två östtimoreser i Stockholm

Två östtimoreser är bosatta i Stockholms län. Så det är bara från sju av FN:s medlemsländer som det inte finns några i Stockholms län.

Källa: Dagens Nyheter

09 - Belo från Tempo Semanal med mer om medielagen

[Originalet har här ett foto av president Taur Matan Ruak med bildtexten Fortfarande kvar att skriva under lagar för att reglera media och yttrandefrihet i Östtimor: president Taur Matan Ruak.]

Tråkigt nog har jag dåliga nyheter från Östtimor. Det är ännu inte klart hur länge mina kollegor och jag kommer att kunna fritt rapportera om nyheter. Men läsarna bör veta att saker och ting inte är vad de ser ut att vara i de glödande pressmeddelandena från regeringspalatset i Dili. Regeringen, genom sina ledamöter i parlamentet, vidtar åtgärder för att begränsa grundläggande friheter som timoresiska medborgare har.

Östtimor är nu sjudande och fredlig ung demokrati, men för några veckor sedan tog det ett betydande steg bakåt mot Suharto-regimens dagar, när Indonesien ockuperade Östtimor under 24 år mellan 1975 och 1999.

Den 6 maj antog Östtimors parlament en lag för att reglera media och yttrandefriheten i Östtimor. Lagen har ännu offentliggjorts av republikens president Taur Matan Ruak trots att i veckan fått den för godkännande.

Lagen är inte bara odemokratisk utan också ett brott mot konstitutionen. Konstitutionen ger media och medborgare rätt till yttrandefrihet i artiklarna 40 och 41, men den nya lagen försöker att begränsa, inskränka i vissa fall göra slut på dessa rättigheter. Östtimor är i fara för att bli en styrd demokrati: en i vilken demokration inte svarar mot medborgarnas intressen utan mot politiska och förmögna elitens.

I Östtimor livnär sig denna elit på de minst 15,7 miljarderna australiska (16,8 amerikanska) dollar i nationens oljefond. Det är något de försöker att säkra på lång sikt.

Eliterna skapar nya åtgärder för att tysta avvikande meningar och offentlig debatt om regeringsprogram och offentliga utgifter. Ett sätt på vilket de gör detta är genom denna nya medielag.

Några av de mesta allvarliga bekymren medborgare och medieaktörer har beträffande den nya lagen omfattar dess sätt att brett definiera media för att inbegripa medborgares media. Det betyder att alla som samlar och sprider information, som bloggare, ideella organisationer, instutitioner, författare av böcker och till och med användare av Facebook och Twitter.

Regeringen och dess lagstiftare utformade den nya medielagen så att ett medieråd om fem människor har makten att godkänna och certifiera journalister.

Rådet oberoende är tvivelaktigt och kan påverkas av eliten för att tjäna deras intressen. Lagen förbjuder också studenter och frilansjournalister såvida de inte har blivit certifierade av det föreslagna och politiserade medierådet. Det här rådet kommer att väljas av parlamentet och medierpresentanter, men bekostas av regeringen.

Alarmerande, särskilt med tanke på utländska och australiska medias roller i Östtimors kamp för självständighet, är att utländska journalister kommer att utestängas eller behöva regeringstillstånd för att rapportera från Östtimor. Detta kommer att effektivt slå ner på alla utländska media utom dem som gör goda nyheter.

Utländska journalister kommer kanske att behöva smuggla in och ut sig som turister igen? Det påminner om det arbete jag gjorde på 1990-talet, när jag hjälpte utländska korrespondenter att rapportera om vår kamp mot den indonesiska militärens diktatur.

Lagen förbjuder också politiskt, affärsmässigt och statligt anställda att verka som media eller journalister. Medierådet kan fastställa att medborgare har överträtt lagen och de skulle i så fall riskera hårda straff. I sitt väsen kopierar den den förtalslag, som avsiktligt togs bort från den nya strafflagen.

Jag utreddes 2009 enligt den förtalslagen för rapportering om den korruption som tillämpades av den dåvarande justitieministern Lucia Lobato. Hon avtjänar du ett flerårigt fängelsestraff. Kanske, om den här lagen hade funnits då, skulle jag ha varit i fängelse i stället för exministern.

Så Östtimors elit är bekymrad över att yttrandefrihet kommer att begränsa deras möjlighet att kontrollera och missbruka oljefonden för sin egen fördel. Antikorruptionsprogram har haft liten effekt. Några lagöverträdare har som exempel lagförts, men det är huvudsakligen en tom fasad. Det överväldigande flertalet förblir oförhindrade att sko sig. Trots populära löften att begränsa eller avsluta 100% livslånga pensioner till alla regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter, har ingenting hänt.

Det här är bara toppen på isberget. Till och med den förmodat rena finansministern Emilia Pires utreds för att ha gett kontrakt till sin man. Men männsikor i Dili tror att det inte kommer att leda till någonting. Oräkneliga andra regeringsmedlemmar likaväl som parlamensledamöter, tidigare och nuvarande, granska på liknande sätt. Denna granskning har kommit till tack vare medias aktivitet och det är av detta skäl som media och medborgares är i färd med att tystas ner.

Dessutom så antyder den politiska alliansen mellan regeringen och oppositionen, utformad för att skydda elitens intressen i den nationella stabilitetens namn, att eliten konsoliderar sin position för att dela självständighetens byte. Medborgare kommer bara att vara tvungna att vara tysta, eller tystas, om de inte instämmer. Tydlgien finns det en begreppsmässig klyfta mellan medborgarna och eliterna.

Eliterna tror att de äger landet, medan medborgarna gör det, åtminstone i en verklig demokrati i stället för en styrd demokrati. Om lagen träder i kraft, kommer vi att bli påtagligt mindre fria än vi har varit sedan 1999. Skulle detta hända, kommer det att bli ett betydligt motstånd mot lagen, även om det betyder att några av oss blir tvungna att gå i fängelse för att försvara våra rättigheter.

Jose Antonio Belo är östtimoresisk journalist.

Källa: Jose Antonio Belo/Sydney Morning Herald

07 - Lägg in veto mot den nya medielagen i Timor

Rarotonga Cook Islands. Att landets president borde inlägga sitt veto mot den nya medielagen i Östtimor håller Pacific Freedom Forum (PFF) med om.

PFF stödjer kravet på ett veto från La'o Hamutuk, Östtimors institut för kontroll och analys av utvecklingen, en oberoende övervakare av utvecklingen, tillsammans med Pacific Media Centre och andra ideella organisationer och journalister.

Östtimor har haft fria media det sista årtiondet, kommenterar La'o Hamutuk, för första gången under 500 års kolonialism, säger PFF:s ordförande Titi Gabi.

Hon varnar för att den nya lagen riskerar att kasta tillbaka den unga staten till en repression i kolonial stil.

Östtimors frihet vanns med otaliga tusendens blod och det innefattade också konstitutionell yttrandefrihet, säger PFF:s ordförande Titi Gabi.

Den här nya lagen respekterar inte deras offer och hotar den framtida stabiliteten och välmågan i Östtimor.

Regeringen drog upp denna lag förra året enligt förebilder för mediereglering i Indonesien och Portugal och antog dem förra månaden.

Det är oroande att Östtimors regering överväger att använda lagar liknande dess tidigare kolinalherrars för att införa förtryckande begränsningar på sina egna medborgare, säger Gabi.

I sitt uttalande i Port Moresby uppmanade hon regeringen att underställa medielagen en oberoende granskning.

Det är inte för sent för regeringen att skjuta upp införandet av lagen och ordentligt konsultera de berörda.

Den nuvarande östtimoresiska administrationens trovärdighet beror på om den söker och hörsammar synpunkter på den här nya lagen.

Hon lovordade modet och ledarskapet mot den nya lagen från journalistpionjären José Belo, som upprepade gånger har hävdat att han inte kommer att registrera sig enligt den nya lagen utan hellre går i fängelse.

PFF:s andre ordförande Monica Miller sade att kommentarer från en tjänsteman vid ett World Press Freedom Day-arrangemang förra månaden var ett oroande tecken på regeringens avsikter med den nya lagen.

Vid ett seminarium på Östtimors universitet sade ordföranden för en av parlamentskommittéerna, Carmelita Moniz, att varje bevis på korruption borde sändas direkt till myndigheterna och inte först publiceras i media.

Det här antyder att regeringen inte förmår se intressekonflikter som resultat av undertryckning av information som berör den själv, säger hon.

Bakgrund

Den nya lagen har i medierapporter beskrivits som en av världens mest repressiva.

Lagen innehåller en restriktiv definition av journalister, som skulle exkludera frilansjournalister, oberoende journalister och studentjournalister.

Bara de av en erkänd medieutgivare anställda, som har arbetat minst sex månader som praktikanter i en medieorganisation, kommer att tillåtas arbeta som journalister.

Det utestänger journalister från att arbeta för politiska partier, ideella organisationer eller statliga myndigheter från att registreras och ackrediteras om journalister.

Den kräver också att utländska journalister skaffar sig ett särskilt tillstånd innan de rapporterar från Östtimor och begränsar utländskt ägarskap i varje form av media till 30 procent.

Källa: Pressmeddelande/Pacific Freedom Forum

05 - Landet där nästan två tredjedelar av männen röker

[Originalet har här ett fotografi med bildtexten Rökande man vid politiskt möte i Östtimor 2007. Getty Images]

Östtimor har en av de högsta andelarna rökare i världen med nästan två tredjedelar av männen fångna i vanan. Varför är en av Sydostasiens fattigaste stater så hemfallen åt tobak?

Tobak är en del av Östtimors samhällsstruktur - när man går genom de mörka gränderna mellan marknadsstånd är luften söt av doften från rå tobak till salu mellan de propert staplade tomaterna, potatisarna, squash och bönor.

De flesta cigaretterna kostar mindre än en dollar paketet. De är upplagda under stora solparasoll med de olika märkenas logotyper som L.A. och Vinte e Tres.

Alla har hälsovarningar, men dessa är fullständigt meningslösa för många rökare - omkring hälften av den vuxna befolkningen kan inte läsay.

I huvudstaden Dili, rider den berömda Marlboro-cowboyen fortfarande på affischer över affärer trots att han har ridit mot solnedgången i de flesta andra länder där anonsering är förbjuden eller begränsad.

Enligt siffror från Journal of the American Medical Association röker 33% av Östtimors befolkning varjedag. Siffran för män är 61% - den högsta i världen.

Unga människor röker mer och mer för varje år, särskilt unga pojkar, säger doktor Jorge Luna, Världshälsoorganisationens lokala representant. Det är ett mycket allvarligt problem.

Nästan halva befolkningen är under 15 och efterfrågan, särskilt bland de unga, på den västliga sortens cigaretter, ofta sålda styckvis från paket inbjudande utställda längs vägarna, ökar.

En cigarett kostar 10 cent, om Du köper två blir det 20 cent, om Du köper fyra kostar det 25 cent säger Luna. Tobak odlad av småbönder för att rulla egna cigaretter är ännu billigare än kända märken, som ofta importeras från det angränsande Indonesien.

Östtimors skolor har praktiskt taget ingen hälsoundervisning om rökning. Jag har själv bevittnat lärare som röker medan de undervisar, [medan] de skriver på svarta tavlan, säger Luc Sabot, Östtimors direktör för Adventist Development and Relief Agency.

Hela skolsystemet har absolut ingen reglering av tobaksbruk i skolorna.

Nära en skola betraktar jag en ung man med en cigarett i handen sittandes på en motorcykel med en Marlboro logga, som avspänt pratar med en ung kvinna.

Scenen påminner mig om en kontroversiell reklamkampanj för Vinte e Tres, som fanns i huvudstaden förra året och visade en coolt utseende ung man klädd i svart på en svart motorcykel.

Budskapet var trotsigt Stolt över Dig själv. I början hade affischerna inga hälsovarningar och efter protester från hälsoarbetare togs de ner.

De sattes sedan upp igen, den här gången med en liten varning längst ner. När kampanjen varöver blev en del av skyltarna improviserade väggar för skjul med plåttak.

Och i östtimor kan Du röka överallt. Luften i barer, restauranger, hotellfoajéer och kaféer är alltid full av rök.

Det finns bara ett undantag - en blänkande ny inköpsgalleria ägd av en inbiten icke-rökare i vilken rökning är förbjuden.

Till och med premiärministern är en storrökare. Xanana Gusmão var en av de gerillaledare som kämpade mot indoneserna efter att de hade annekterat Östtimor 1975 och innan ladet uppnådde sjävständighet 2002.

Han tillfångatogs och dömdes till livstids fängelse öre sitt frisläppande före självständigheten.

Han säger att cigaretter höll honom och hans kamrater igång. när de kämpade i djungeln och att en indonesisk kula är mycket farligare än att röka.

Han medger att han är beroende och utan framgång förskt att sluta tre gånger och att han inte äre n bra förebild.

När jag frågar honom om att förbjuda cigarettreklam, upprepar han det som är tobaksindustrins linje.

Lagen, förbjud det här, förbjud det där, kommer inte att bli så effektiv. Det behövs utbildning [och] det kommer att ta tid, men jag tror att ju mer människor blir medvetna om de sjukdomar det kan förorsaka desto lättare kan de sluta självmant.

Men premiärministerns käcka australiska fru, Kirsty Sword Gusmão, är en hängiven anti-cancer-aktivist.

Hon har själv haft bröstcancer och är oroad över det stigande antalet unga rökare.

Tobaksbolag i Indonesien och annorstädes riktar in sig på mycket unga människor, som är angelägna om sin image angelägna om coolhetsfaktorn, säger hon.

En del, säger hon, är så unga som 10 och 11.

Men tobaksindustrin förnekar alltid med eftertryck att den riktar in sig på barn.

Hittills är Östtimors sjukhus inte fyllda av patienter, som lider att rökningsrelaterade sjukdomar, eftersom de unga inte har rökt cigaretter tillräckligt länge för att utveckla dem.

Samtidigt är tuberkulos den stora dödsfaran, men doktor Dan Murphy, en kanadensare som har drivit ett lokalt sjukhus med en klinik i Dili i 20 år, är oroad över framtiden.

Omkring 80% av världens rökare lever i utvecklingsländer och unga människor lär sig att vad de förvätas göra för att bli västliga och moderna är att röka cigaretter, säger han.

Nu måste vi ändra hela deras sätt att tänka och börja oroa oss för morgondagen. Jag är rädd att kommer att genom gå en fas med hådra lärdomar, som vi har sett i många fattiga länder.

Han är inte övertygad om att regeringen är allvarlig när det gäller att ta itu med problemet - tobakslobbyn, säger han, är mäktig.

De kan få det att se ut som om [rökning] är något som är ett nöje, någonting som berikar ditt liv och ger det mening. Du kämpar mot en propagandaapparat - för cigaretter, rökning och imagen. Och det är en svår kamp.

Se Burning Desire på BBC Two klockan 21:30 BST på torsdag.

Källa: Peter Taylor/BBC

05 - Australien byter position om havsgränser

Díli. I ett starkt från australisk politik avvikande tal med rubriken Att hantera strategiska spänningar vädjade försvarsminister Johnston till åhörarna att klargöra och följa en politik i enlighet med internationell lag inklusive Förenta Nationernas havsrättskonvention [UNCLOS] från 1982. Han drog slutsatsen att dispyteröverläggningar om havsgränser borde lösas genom internationella verktyg tillgängliga för alla länders i regionen kollektiva väl. Östtimor instämmer med den ärade försvarsministern och hoppas att detta signalerar en ny politisk linje; särskilt avseende Östtimor, som eftersträvare en permanent havsgränsdragning mot Australien för snabbare regional utveckling.

Enligt UNCLOS:s lag så är den godtagna havsgränen mellan två länder medianlinjen. Artikel 15 i UNCLOS från 1982 säger att där två staters kuster är motsatta, så är ingen av de två staterna berättigad att utöka sitt territorialvatten utöver medianlinjen på vilken varje punkt ligger på samma avstånd. Medan premiärminister Abbott i en radiointervju utsänd den 3:e juni förklarad att dispyter borde lösas … i enlighet med internationell lag och kraftfullt avrådde från varje ensidig åtgärd från någon stat avseende maritima anspråk, så återstår det fortfarande för Australien att följa internationell lag mot sin närmaste granne Östtimor genom att sluta vägra att följa UNCLOS:s internationella lagar eller börja förhandlingar som den föredragna metoden för lösning, den förklaring för reservationer som tillställdes ICJ (International Court of Justice - Internationella domstolen) och ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea - Internationella havsrättsdomstolen) i mars 2002 enligt vilken Östtimor inte hade någon laglig rätt att hävda en gräns. Australiens uttåg från internationella juridiska mekanismer avseende Östtimor kom som en globals schock som ett stort avsteg från Australiens utövade koncept rättvis hantering.

I februari 1991 drogs Australien inför den internationella domstolen i Haag av Portugal angående lagligheten hos avtalet om Timorgapet, som undertecknats av Australien och Indonesien för att exploatera resurser för miljarder dollar i Timorsjön. Domstolen kunde inte behandla fallet eftersom Indonesien inte deltog. Men när Australien godtog Indonesiens ockupation av Östtimor, så bröt landet mot Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 384, som uppmanade alla stater att respektera Östtimors nationella integritet liksom dess folks oförytterliga rätt till självbestämmande. Ironiskt nog sitter Australien nu i Förenta Nationernas säkerhetsråd, något som stöddes kraftigt av Östtimor.

Mellan 1975 och 1999 ingick Australien och Indonesien flera avtal för att exploatera olja och gas i Timorsjön. Men när Suhartos regim föll 1998 med nästan 12 månaders ekonomisk och politisk kris tillsammans med Östtimors självständighet i 1999, som resulterade i total förstörelse av landet, upprättade, godkände och konsoliderade Australien unilateralt planer för utveckling av resurser i Timorsjön. Trots ett brev från högre medlemmar av USA:s senat och representanthus med vädjan till premiärminister Howard att försäkra att alla intäkter från de omstridda områdena på Östtimors sida av medianlinjen men utanför JPDA ska deponeras i avvaktan på en överenskommelse rusade Australien åstad med utforskning och utvinning omfattande planer för den australiska regeringen, Conoco Phillips och deras JV Partners för att investera stort och uteslutande på australisk mark.

Minister Pereira sade: Vi välkomnar den nya politiken både från Australiens premiärminister och hans försvarsminister. Östtimor är en nära vän och allierad till Australien. Vi är en strategisk bro mellan Australien och regionen och båda våra länders ledare förstår den viktiga allians som kan och borde skapas mellan längerna genom internationella lagar och normer vi föreskriver genom konstruktivt engagemang, verklig dialog och förhandlingar.

Källa: Ágio Pereira/Pressmeddelande/Östtimors regering

02 - g7+-nytt

g7+, sammanslutningen av världens mest utsatta stater, höll sitt tredje ministermöte den 29-30 maj. Det hölls i Togo. Östtimors finansminister Emilia Pires avslutade sin tid som g7+:s ordförande.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Maj

26 - Småskalig korruption i Östtimor

Nyligen rapporterade inhemska medier om ett fall av korruption inom PNTL [polisen]. I detta fall fångades flera PNTL-anställda, som sålde bränsle ursprungligen avsett enbart för polisens användning. Det här fallet belyser en oroande trend som starkt oroar Fundasaun Mahein, småskalig korruption inom PNTL.

Fundasaun Mahein har också fått ett ökande antal klagomål från motorfordonsförare, som tvingats betala mutor till trafikpoliser och flertalet av dessa klagomål kommer från utlänningar. I ett fall som nyligen rapporterades till FM och speglar flertalet klagomål har den svarande stoppats av polis för att ha lört fel väg, men sedan tvingats betla långt mer än det normala bötesbeloppet för att få tillbaka sina fordonspapper och sedan nekats ett kvitto eftersom det var en vän till vän betalning. I detta fall använde PNTL förarens okunskap om den riktiga proceduren för att utfärda böter för att fåfram pengar för sin egen vinning. Det andra oroande i detta fall var att det hände vid Balides polisstation,där det tycks som om alla poliser på stationen, inklusive chefen,deltog i bedrägeriet.

Fundasaun Mahein är bekymrat över att korruption blir allt mer utbredd och accepterad i PNTL:s alla led och är bekymrat över att detta skulle kunna sprida sig till andra offentliga institutioner.

Det här är mycket allvarliga frågor eftersom Fundasaun Mahein tror att korruption är en av de mest destruktiva företeelserna i samhället. För det första har korruption potential att underminera förtroendet för en myndighet och samhället, minska allmänhetens tilltro till en regering som ska skydda den. För det andra minskar den de statens redan knappa resurser avsedda för att förbättra Östtimors folk och samhälle, som i stället går till förmån bara för ett fåtal väl förbundna människor. Slutligen skadas landets anseende för utlänningar, vilket betyder att färre turister kommer på besök, och att mängden av direkta utländska investeringar och utvecklingsmedel som kommer till Östtimor kommer att minska.

Fundasaun Mahein skulle gärna se att ombudsmannens kontor följer upp och mera aktivt går vidare med korruptionsanklagelser, oavsett hur små, innan korruptionen sprider sig och blir systematisk i alla offentliga instutitioner i Östtimor. FM skulle också kräva att allmänheten inte betalar några mutor och inte hemfaller åt korruption, för att inte lägga mer bränsle på brasan. FM skulle också vilja påminna allmänheten om att det är strikt förbjudet att betala mutor i Östtimor precis som det är överallt annanstans i världen. Om det finns några misstankar om korruption, så vädjar FM till alla berörda att antingen kontakta ombudsmannen, ringa larmnumret 112 eller kontakta Fundasaun Mahein (kontaktuppgifter finns på vår webbplats) för ytterligare undersökningar.

Rätt sätt att betala alla bilböter

Källa: Mario Amaral, Peskizador, Fundasaun Mahein, tel 77924301, epost mariomahein@gmail.com, webb www.fundasaunmahein.org

25 - President Taur Matan Ruaks tal vid första spadtaget för Oecusses ekonomiska zon

I enklaven Oecusse ska 2014 en särskild social marknadsekonomisk zon (Special Zone of Social Market Economy - ZEESM) skapas för att påskynda den ekonomiska utvecklingen i detta fattiga distrikt. Det är en förberedelse för firandet av 500-årsminnet av portugisernas ankomst till Timor. De landsteg först i Oecusse och det är därför som enklaven tillhör Östtimor och inte är en del av det nu indonesiska Västtimor.

Vid startceremonin den 25 maj 2014 talade presidenten. Det intressanta talet hittar Du i sin helhet på engelska här …

23 - Förbättringsarbetet på infrastrukturen i enklaven Oecussi börjar

Arbetet med att förbättra infrastrukturen i Östtimors enklav Oecussi ska börja söndagen den 25 maj, sade Östtimors minister för offentliga arbeten, Gastão de Sousa, i torsdags.

Ministern, som också är ansvarig för koordinering av infrastrukturprojekt i enklaven, sade att en flygplats, vägar, ett kraftverk och vatten- och elnät ska byggas i den särskilda administrativa regionen Oecussi.

Vi måste skapa de grundläggande förhållandena för att fira att det är 500 år sedan portugiserna anlände, till landet, vilket kommer att firas 2015, anmärkte Sousa enligt den portugisiska nyhetsagenturen Lusa.

I april godkände Östtimors regering en lag för att upprätta den särskilda administrativa regionen Oecussi, i vilken den särskilda sociala marknadsekonomiska zonen kommer att skapas.

Lagen omfattar också ön Ataúro utanför Dilis kust, som ett kompletterande nav för turismen i den särskilda administrativa regionen Oecussi.

Den särskilda sociala marknadsekonomiska zonen, ett projekt lett av Timors tidigare premiärminister, Mari Alkatiri, fokuserar på integrerad regional utveckling genom att skapa strategiska zoner, som är attraktiva både för inhemska och utländska investerare.

Idén är att ersätta Oecussis status som enklav med en status som nationellt, regionalt och delregionalt utvecklingsnav och Ataúro, som en del av detta nav, kommer att fokusera på integrerad turism, sade regeringen.

Källa: TL/macauhub

12 - Östtimors tickande bomb

Ekonomin växer men arbetslösheten blir snabbt värre

Dili. När Christovão Freitas Almeida examinerades från gymnasiet 2007, var det ont om arbeten. För fattig för att studera vid universitet fann den 26-årige sig fast i sin by i Östtimors nordvästra Aileu-distrikt, nära huvudstaden Dili. Ung och arbetslös, såg framtiden mörk ut.

Under sex år var Christovão bland en oroande stor andel timoreser utan arbete. Landet, som under 24 av de gångna 40 åren var indraget i krig, har Sydostasiens högsta arbetslöshet med 11 procent enligt landets arbetsministerium. Ungdomen har tagit krisens angrepp och inte ens en univeristetsexamen ger längre någonting i närheten av en garanti för arbete.

Men på grund av sin geografiska belägenhet blev Christovao en av de lyckliga. Anställda från den ideella organisationen Plan International kom till hans by en dag 2013 och erbjöd gratis utbildning för arbetslösa bybor. Han tillbringade sex månader med att skärpa sina dator- och kommunikationsfärdigheter och i år fick han ett arbete på utbildningsministeriet i Dili. Nu tjänar han 160 dollar i månaden, över minimilönen på 115 dollar satt av regeringen, men han minns väl de hård åren.

Största delen av min tid tillbringade jag med att leka och dricka och ibland bli berusad. Det är vad arbetslösa människor ofta gör, dricker och blir berusade och de blir lätt provocerade [att slåss], sade han till ucanews.com.

Det blev aktuellt 2006, när, utlöst av ett uppror inom Timors militär, landet drabbades av en större kris och soldater och polis tog över gatorna i Dili och tvingade 150.000 människor att fly. I krisens efterdyningar varnade FN för att de bakomliggande problemen som hade bidragit till att sprida våldet bland civila inte hade lösts, ett av dem var massarbetslöshet.

På papper ser det inte så illa ut för den timoresiska ekonomin. Landets BNP växte med åtta procent förra året enligt den Asiatiska utvecklingsbanken och det antas fortsätta till och med 2015. Men, varnar Paulo Alves, sysselsättningschef vid statssekretariatet för yrkeutbildning och sysselsättning, det betyder inte alltid att arbetstillfällen skapas i Timor, regionens fattigaste land.

Beviset finns i siffrorna. Timor har ackumulerat mer än 10 miljarder dollar efter självständigheten 2002 från olje- och gastillgångar under havet, trots det förblir det ett låginkomstland med extrema nivåer av fattigdom och komplexa sociala problem.

Problemet här är att arbetsstyrkan växer snabbt, medan arbetstillfällena växer långsamt, sade Paulo till ucanews.com.

Varje år, sade han, tar mellan 15.000 och 20.000 människor examen i gymnasiet. Bara 2.000 till 3.000 av dem har råd att fortsätta till universitet, medan de från fattiga familjer söker arbeten omedelbart för att förbättra sina familjers ekonomiska ställning. Enligt en rapport från Världsbanken förra året kommer 2030 470.000 individer ha försökt få arbete, en konsekvens av att Östtimor har ett av världens högsta födelsetal med mer än 40 procent av befolkningen under 15 år.

För närvarande har landet inga arbetsintensiva sektorer som konfektionsindustri, som i många andra länder - som Bangladesh eller Indonesia behöver ett stort antal till och med outbildade arbetare. Jordbruk, som sysselsätter mer än 60 procent av timoreserna, är säsongsbetonat och kan därför inte anses vara en lösning. När skördesäsongerna [ris, majs och kaffe] är över, så blir människorna arbetslösa igen, sade Paulo.

Ett av regeringens svar på problemet har varit att skapa ett tre dollarsprogram enligt vilket de betalar människor 3 dollar för att arbeta i regeringsstödda projekt som till exempel vägbyggen.

En av de viktigaste sakerna är att uppmuntra fler privata bolag att investera i sektorer, som kan rekrytera många människor lokalt, som turism oc kommersiella sektorer, sade Alves. Han gav Dilis första och enda shoppinggalleria, Timor Plaza, som exempel. Affärssentrumet, som invigdes förra året, har sysselsatt hundratals timoreser.

Medan energisektorn för närvarande inte är en lösning på problemet, så kommer regeringens ambitiösa olje- och gasprojekt Tasi Mane på 1,3 miljarder dollar att fokusera på att rekrytera lokalbefolkningen och bli ryggraden i landets petroleumindustri.

Vi uppskattar att projektet kommer att minska arbetslösheten med 95 procent, eftersom det kommer att behöva fler än 100.000 lokalt anställda, sade Paulo och tillade att arbetsministeriet har upprättat en avdelning som kommer att vara ansvarig för att utbilda olje- och gasarbetare.

En annan strategi för att minska den inhemska arbetslösheten har en överenskommelse som gjordes 2008 med Korea och Australien, enligt vilken unga timoreser skickas till arbeten i de två länderna, huvudsakligen inom fiske, jordbruk och industri. Fler aän 1.400 människor har sänts till de två länderna med en total hemsändning av 2,9 miljoner dollar.

Etha Mota,chef för Plan Internationals program för att stärka ungdomars insatser för hållbar utveckling, sade att under de senaste två åren har gruppen varit med om att utbilda fler än ett hundra unga människor som Christovao mellan 15 och 24 i olika färdigheter beroende av deras behov.

Men denna utbildning kommer bara att bli mer effektiv när arbetstillfällen skapas i hela landet.

Å ena sidan är den enorma arbetsstyrkan en möjlighet för landet, sade Etha. Å andra sidan är den ett hot eftersom inte alla får möjlighet att arbeta, trots att de vill det.

Källa: Siktus Harson/UCAnews

11 - Kaffeuppdatering

Det var ett tag sedan jag postade något om kaffe i Östtimor och det har varit en del spännande utveckling sedan dess.

Huvudproblem för timoresiska kaffeodlare är priset de får för sitt kaffe. Som vi vet, så är priset så lågt att det håller kaffeodlande familjer under fattigdomsgränsen. (Aktuell forskning i Ermera visade att omkring 50% av kaffeodlande familjer i Ermera bara högst ett mål om dagen under en del av året).

Kaffe från Östtimor blir sålt och återsålt ett antal gånger innan det når konsumenten. Huvuddelen av förtjänsten på kaffet görs utanför Östtimor av grossister, rosterier och detaljhandlare.

När jag forskade om kaffe, så var det några organisationer som utmärkte sig framför de andra i så motto att de arbetade tillsammans med kaffeodlande kooperativ, i vilka kaffeodlare fick bättre priser, utbildning och andra förmåner. Dessa organisationer var ATT, PARCIC och PEACEWINDS (för er i Timor så stöder PEACEWINDS Café Letefoho). Dessa organisationer har varit i stånd att producera kaffe med hög kvalitet och betalar bönder bättre. (En del av kaffet bedömdes nyligen vara av boutiqueskvalitet, vilket är den högsta kvaliteten.) Medan dessa organisationer gör ett fantastiskt arbete, är deras största problem att skapa en tillräckligt stor internationell marknad för sina produkter. Det är nu förhoppningsvis på väg att ändras.

Tradewinds, en australisk organisation med syfte att sälja och främja rättvisare produkter sedan 70-talet, har hittills köpt 6 ton kaffe från ATT. Tradewinds har nu gått samman med stiftelsen xpand, ett företag fokuserat på allas sociala och ekonomiska deltagande (många människor känner Andrew Mahar genom hans andra insatser i Timor) för att rosta och sälja detta kaffe som WithOneBean. De har köpt sig en egen rostningsanläggning och vill fördubbla rostningen i Östtimor unde de kommande åren (för att ytterligare öka förädlinsvärdet i Östtimor). Du kan få reda på mer och köpa kaffet på http://withonebean.org.au. Detta kaffe finns också för grupper och skolor som vill samla in pengar http://withonebean.org.au/fundraising/. En ytterligare fördel med WithOneBean-kaffe är att vinsten också går tillbak till Östtimor genom WithOneSeeds skogsplanteringsprojekt http://withoneseed.org.au.

De i Australien kan göra en positiv skillnad genom att köpa kaffe (gröna bönor finns också) genom Tradewinds/WithOneBean, http://withonebean.org.au. Det betyder att de kan öka mängden kaffe de köper av ATT och utöka till att köpa kaffe från PEACEWINDS och PARCIC. Dessa organisation blir i sin tur i stånd att öka antalet bönder och mängden inköpt kaffe i sina program.

De i länder utanför Australien kan göra en positiv skillnad genom att köpa gröna bönor från PEACEWINDS, PARCIC eller ATT.

MCEA och C-SALT, http://mceatimorleste.wordpress.com/csalt-fair-trade/, blir också mer och mer etablerade och är i färd med att få Fairtrade-ackreditering för de 16 kooperativ, som de arbetar med. Detta kaffe kommer sedan att säljas som Fairtrade genom Oxfam och andra nätverk.

Wild Timor Coffee är ett annat bra val. De stöder en kaffeodlande familj i Aileu och har kaffe av hög kvalitet från en odlare för försäljning i Australien, http://www.wildtimorcoffee.com.

Källa: Katrina Langford

08 - Vem behöver miljölicensiering?

Anpassning av http://laohamutuk.http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/IndonEnvironLaw1997-23En.pdf">logspot.com/2014/05/environmental-licensing-who-needs-it.html, som innehåller många foton, länkar och tabeller.

Att skydda Östtimors bräckliga miljö är väsentligt för nationell utveckling och för att förbättra människors livskvalitet. Den låter oss bruka jorden, äta dricka, fiska och andas. Om vi låter den skadas, så får vi hungersnöd, översvämningar, nedsmutsning, giftigt avfall och sjukdomar. Detta erkänns i artikel 61 i Östtimors konstitution: Alla har rätt till en human, hälsosam och ekologiskt balanserad miljö och skyldighet att skydda den och förbättra den till förmån för kommande generationer. … Staten borde främja åtgärder med syfte att skydda miljön och säkra en hållbar utveckling av ekonomin.

Som den strategiska utvecklingsplanen för 2011-2030 förklarar, Östtimors folk har ett starkt förhållande till naturomgivningen. I generationer var våra förfäder beroende av miljön för föda, klädsel, byggnadsmaterial och allt annat väsentligt för livet. Vi levde i harmoni med omgivningen och använd den på ett hållbart sätt för att livnära våra familjer.

För att uppnå dessa mål och för att skydda Östtimros unika geologi och ekosystem, måste projekt med betydande miljökonsekvenser utvärderas och licensieras innan de byggs, omfattande både utvärdering av möjlig miljöpåverkan och planering hur sådan ska hanteras under både byggandet och driften. Sedan 2011 har Östtimor haft sin egen miljölicensieringslag och innan dess tillämpades den indonesiska AMDAL-lagen här. Icke dest mindre är mycket litet känt om licensieringsprocessen för miljöpåverkande projekt, som startats eller byggts de senaste tre åren. Många har inte brytt sig om att söka.

RDTL:s förordning 5/2011 av den 9 februari om miljölicensiering (original på portugisiska) kräver att projekt som skulle kunna ha betydande miljöeffekter upprättar en miljöpåverkansutvärdering och en miljöhanteringsplan (artikel 4). Det nationella miljödirektoratet (DNMA, ingående i departementet för handel, industri och miljö) bildar en kommitté (artikel 10) för att utvärdera miljöpåverkansutvärderingen och miljöhanteringsplanen, genomför en remiss (artikel 11) och kräver förbättringar (artiklarna 12.3 och 14.3) innan det rekommenderar (artikel 13) att en licens utfärdas (artikel 14). Ingen kan börja genomförandet av ett projekt utan en licens (artikel 23.5), vid risk för upp till en kvarts miljon dollar i böter (artikel 34.5). Licenser (liksom alla skäl för att neka licens eller ställa särskilda krav) ska offetliggöras i Jornál da Repúblika (artiklarna 14.4, 21.4) och DNMA måste föra ett ofentligt register över licenser, utvärderingar och annan information (artikel 38).

Även om förordningen inte är perfekt, skulle den kunna bidra till att skydda Östtimors ömtåliga ekosystem … om den verkligen följdes. För några år sedan deltog La'o Hamutuk i utfrågningar om undervattensborrning och vi fick också reda på att underhållsbasen Suai fick en licens förra året (utan någon offentlig remiss), men Jornál da Repúblika har aldrig nämnt någon miljölicens.

I januari deltog La'o Hamutuk i diskussioner med ett tekniskt assistansprojekt från ADB för att förbättra processerna för miljölicensiering och det blev tydligt att det begås brott mot den här lagen oftare än den följs. Vi frågade hur många licenser som har delats ut och efter några veckor tog ADB med en lista från DNMA i en presentation vid ett seminarium, som visade att DNMA hade delat ut 11 licenser och att fem till var under behandling. Bara två av de 11 var för stora projekt med stor miljöpåverkan (kategori A enligt förordningen): det nu nedlagda projektet för Pelican Paradise-hotellet i Tasi Tolu och underhållsbasen i Suai (SSB).

DNMA:s lista säger att SSB-licensen delades ut under politisk påverkan, ett exempel de inte ville upprepa. Som La'o Hamutuk har förklarat gavs SSB:s licens förra året utan vare sig någon offentlig remiss eller en nödvändig projektspecifik miljöhanteringsplan. När vi föreslog at DNMA skulle genomföra villkor 2.4 i denna licens - På grund av allvarliga brott mot EIA, EMP och miljölicensproceduren kommer RDTL:s miljömyndighet suspendera eller återkalla miljölicensen som beskrivet i artikel 35(c) i förordning 5/2011 -log alla i seminariet.

La'o Hamutuk gjorde sedan en formell begäran (original på tetum) om information om licenser till dags dato och DNMA:s anställda samarbetade. Även om det offentliga registret ännu inte finns, så tillhandahöll de i mars en tabell över licenser liksom en del av licenserna och annan information.

Senare sade de till oss att de granskade ett annat kategori A-projekt, Esperanca Timor Oan (ETO):s planerade bränsle depå i Hera, och gav oss ramarna för dess kommande licensansökan.

Men vi blev bedrövade över att få veta att många viktiga projekt aldrig kontaktatDNMA för att initiera licensprocessen. Flervånginsbyggnader på tomter om minst två hektar tilljhör kategori A, men DNMA har inte hört något från byggarna av Timor Plaza (Tony Jape, Comoro), finansministeriets bbyggnad (Kampung Alor) och Palm Business and Trade Center (Jackson Lay, Surik Mas), även om byggnadsarbetan för alla dessa tre har kommit långt.

Även om ett projekt utnyttjar mindre än två hektar, så behöver det en licens i kategori B. Premiärministern själv tog första spadtaget för AGP Square (Tommy Winata, Arthagraha Group Peduli, Kaikoli) i november, men DNMA har inte hört något om projektet. Andra stora projekt - kraftverken i Hera och Betano, Comoro-bron, turistutveckling på stränder - har också trotsat licensieringskraven. Vi har listat några av dem nedan (bloggen har fotografier ooch en tabell med mer information) och vi uppmuntrar människor som har vetskap om andra projekt som kräver licenser (villkoren är bifogade förordningen) att upplysa DNMA om dessa.

Ett urval av stora projekt byggda, startade eller planerade de senaste åren, som aldrig sökt miljölicenser:

ProjektPlatsÄgareStatus Bild i originalet
Timor Plaza 5-våningsbyggnad och flera andra Comoro, DiliTony Jape Byggt, en del arbeten forstätter. Ja
AGP Square 28-våningsbyggnad Kaikoli, DiliTommy Winata och Arthagraha Group Peduli Grundsten lagd i november, inget arbete sedan dess. Ja
Palm Business and Trade Centre Surik mas, DiliJackson Lay Byggt till största delen. Ja
Finansministeriets 11-våningsbyggnad Kampung Alor, DiliRDTL MoF Byggt till största delen. Ja
Heras kraftverk EDTL & Ministry of Public Works Färdigt. Ja
Betanos kraftverk EDTL & Ministry of Public Works Färdigt.
Pacific Beach Resort Dolok-oanTony Jape Röjning av tomten startade nyligen. Ja
Dollar Beach MetinaroTony Jape Tillkännagett med påbörjad markexpropriering
Trafigura bränsledepå HeraAbilio Araujo/Sacom Energia Tillkännagett. Ja
Oljeborrning utanför kusten Bayu-Undan & KitanConocoPhillips & Eni joint ventures Nya borrhål 2013-4. Ja
MSS:s byggnad Kaikoli, DiliMinistry of Social Solidarity Färdigt.
Comoro-broar I och II Comoro, DiliRegeringen Byggt till största delen.

Efter La'o Hamutuks eftersökningar blev DNMA mer proaktivt med att offentliggöra licenskrav och började skicka underrättelsebrev till statliga myndigheter och privata utvecklare. Vi hoppas att detta kommer att följas upp med genomförande.

I den långa listan med projekt vars förespråkare inte har kontaktat DNMA är två särskilt farliga och oroande. Trafigura, ett europeiskt handelsbolag, planerar att bygga en bränsledepå i Hera med kapacitet att lagra 90 miljoner liter olja, nio gånger den mängd som kräver kategori A. Tillsammans med sin lokala partner Sacom Energia (ledd av Abilio Araujo), fick Trafigura ett kontrakt på 73 miljoner dollar i mars för att försörja kraftverken i Hera och Betano med bränsle och levererade de första 12 miljonerna liter den 2 april. Trafigura har en lång historia av korruption och miljöförstöring, bland annat ett fall nyligen i Angola på 750 miljoner dollar och ett som förgiftade 100.000 människor i Elfenbenskusten 2006 och vi hoppas att DNMA och andra regulatoriska myndigheter kommer att hindra dem från att ställa till med liknande skador i Östtimor.

Tony Jape, utvecklare av Timor Plaza, har aldrig sökt en enda miljölicens. Nyligen började han röja mer än 20 hektar strandmark i Dolok-oan mellan Kristusstatyn och Hera för en turistanläggning. Några har frågat hur Jape fick tillstånd för att utveckla denna allmäning och ett liknande område vid Dollar Beach i Metinaro (hans projekt i Darwin är också problematiska), men den här artikeln fokuserar på miljöfrågor. De prejudikat som här sätts skulle kunna skydda (eller skada) många delar av Östtimors vackar aoch ömtåliga strandlinje.

Östtimor har inte haft effektivt miljöskydd under 12 års självtändighet och inte heller under seklerna före denna. Även om vi uppskattar Statssekretariatets för miljö arbet för att motarbeta nedskräpning och för trädplantering, så kommer den mest överhängande faran för våra ekosystem från stora byggnads- och industirprojekt som inbegriper enorma kvantiteter giftiga kemikalier som hotar hälsa och skulle kunna förorena flodernas ekosystem, grundvatten, jordbruksmark, oceaner och atmosfären.

Vi hoppas att Östtimors regering kommer att bli effektivare när det gäller att bevara vårt land och vatten säkert, rent och beboeligt och stärker några samhällens användning av Tara Bandu för att skydda sina lokala områden. Regering och projektägare måste göra information tillgänglig, konsultera befolkningen, följa och vidmakthålla våra lagar, så att alla kan arbeta tillsammans för att skydda Rai Furak ida ne'e.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

07 - Östtimor antar sträng lag för att sätta munkorg på media

Det östtimoresiska parlamentet har antagit lagstiftning som kommer att begränsa journalister

Den omstridda medielagen kommer att begränsa vem som klassificerar som journalist och potentiellt hindra utlänningar från att komma till Östtimor för att rapportera om nyheter, som regeringen inte tycker om. Utländska journalister kommer nu att behöva söka tillstånd från regeringen i förväg för att få resa in i landet.

Östtimors medielag, ansedd som en av de mest restriktiva i världen, har skapat ett pressråd ansvarigt inför parlamentet. Pressrådet kommer att bestå av tre äldre journalister och två medborgarar - valda av parlamentet, potentiellt parlamentsledamöter.

Det nya pressrådet kan utdöma böter och fängelse för journalister, som bedöms ha brutit mot medielagarna.

Jose Belo, publicist och redaktrö för Tempo Semanal, sade att gårdagen var den sista dagen som Östtimor kunde betraktas som demokratiskt.

Östtimoresiska journalister har förlorat sin yttrandefrihet, liksom Östtimors befolkning, sade Belo.

Den här lagen har utformats av premiärministern, (Xanana) Gusmão, och hans regering för att skydda sig själva från medias granskning och folkets granskning. Den står i strid med vår konstitution.

Belo sade att han skulle vägra att registrera sig som journalist hos pressrådet. De kan kasta mig i fängelse igen, men jag kommer inte att styras av den här regeringen eller ett politiserat pressråd, sade han.

Lagen träder i kraft 30 efter att den undertecknats av president Taur Matan Ruak

Källa: Ted McDonnell/The Australian och Charles Scheiner/La'o Hamutuk

03 - g7+ med Östtimor som ordförande stöder G20 lett av Australien i deras försäkran att bistå utvecklingsländer beträffande skatter

Dili. Östtimor är ordförande för g7+, 18 bräckliga och konfliktdrabbade stater runt hela jorden med 24% afrikanska stater. För första gången i historien har dessa länder en global och enad röst å de 1,5 miljarder människors, som lever i konflikter och umbäranden, vägnar. g7+ medlemsstater och deras utvecklingspartner, inklusive Australien, bekräftade New Deal 2011 vid det fjärde högnivåforumet för bistådndseffektivitet i Busan, Korea. New Deal omfattar fem prioriterade områden för utveckling kallade de fredsskapande och statsbyggande målen med skatter som en punkt under resurs- och tillgångsförvaltning. Effektiv resurs- och tillgångsförvaltning med sunda skattesystem är en nyckeprioritet för g7+ för att skapa motståndskraftiga och självständiga stater.

G20 representerar 85% av jordens BNP och mer än 75% av den globala handeln. G20:s medlemmar är olika: Argentina, Australien Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Mexico, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Turkiet, Storbritannien, Förenta Staterna och den europeiska unionen. G20 med Australien som ordförandeland har också gjort skatter till ett av sina 10 prioriterade områden.

I februari 2014 bekräftade G20 åter sina globala åtaganden:

 1. Att ta iut med skatteflykt, särskilt erosion av skattebasen och vinstförflyttning, för att säkra att vinster beskattas i de länder där den ekonomiska aktiviteten äger rum.
 2. Att främja internationell skattetransparens och globalt informationsutbyte för att skattebetalare med offshore-investeringar förljer sina hemländers skatteregler.
 3. Att säkra tt utvecklingsländer drar fördel av G20:s skattepolitik, särskilt i förhållande till informationsutbyte.

I Mexico City hölls förra månaden det första mötet på hög nivå för Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC). GPEDC representgerar ett en stor ändring från bistånd till samarbete.

Australiens utrikesminister Julie Bishop representerade G20 i plenardiskussionen Partnerskap för effektiv beskattning och inländsk mobilisering för utveckling. Ämnet omfattade också ett bakgrundsdokument som konstaterade Felaktiga transferpriser, även om de inte är olagliga, kan också ge ett betydande utflöde och internationell transparens och internationellt ansvarstagande måste ökas. Mera sammanhängande och konsekvent inkludering av fattigare länder i debatter och beslut behövs nu i dessa skatte- och utvecklingsfrågor. Bishop anmärkte att en reformering av beskattningssystem är en nyckelprioritet med tanke på att en del utvecklingsländer förlorar mer inkomster genom skatteflykt än de får i utvecklingsbistånd.

Bishops tal kom efter Australiens skatteministers Joe Hockeys tal som representant för G20 i Washington i Världsbanken i vilket han konstaterade att det finns ett världsomfattande missnöje med skatteinkomster. Vi måste försäkra oss om att det inte finns några hål mellan våra skattesystem och vi måste försäkra oss om att vi utbyter skatteinformation. Lösningarna måste vara globala.

Östtimor, som ordförandeland för g7+, välkomnade dessa konstateranden från Australiens representant för G20:s ordförandeland. Givet att Australien och Östtimor för närvarande har delade resurser i Timorsjön med väldigt inkomstflöde, Östtimor stöder förslaget att bägge länderna tillsammans initierar och upprättar en fallstudie om delad och kontrollerad skatteinformation med en tillhörande handlingsplan mellan g7+ och G20 för att presenteras vid G20:s toppmöte i Brisbane, Australien, i oktober.

Ministern för ministerrådet och talespersonen för Östtimors regering, Agio Pereira, noterade Det är symboliskt detta år att Australien, som ordförandeland för G20 som representerar de mest utvecklade länderna och Östtimor, som ordförandeland för g7+ som representerar de bräckligaste, kan skapa en ny standard och ett nytt prejudikat för bra internationellt engagemeng för skatter, som kan användas i våra gemensamma ansträngningar för ett effektivare globalt partnerskap för utvecklingssamarbete.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

April

16 - Uttalande av g7+ om New Deal vid första toppmötet med Global Partnership for Effective Development Cooperation

Även om g7+ (se sidan med förkortningar) uttalande är övergripande och abstrakt, så säger det en hel del, även mellan raderna. Därför lägger vi upp det. I uttalandet räknas framstegen under de drygt två år som gått sedan man kom överens om New Deal med viktiga utvecklingspartner upp.

Enligt uttalandet vittnar framstegen om vad som kan åstadkommas, när de svaga staterna är enade.

Sex utvärderingar av sårbarheten har gjorts i

Tre ramverk för ömsesidigt ansvarstagande har tagits fram och undertecknats av utvecklingsparterna i

Ramverken är viktiga steg mot överenskommelser om prioriterade områden för samarbete.

I uttalandet sägs att en av de utmaningar g7+-gruppens 18 medlemmar står inför är att föra ut entusiasmen för New Deal i biståndsgivarnas centrala myndigheter till deras landskontor, som mottagarländernas myndigheter samarbetar med. Likaså måste g7+-ländernas regeringar göra mer för att resultatet av sårbarhetsutvärderingar ska användas i en nationella planeringsprocessen.

I uttalandet slås också fast att de tragiska erfarenheterna i Centralafrikanska republiken och Sydsudan avslöjar att den största utmaningen är hjärtat i New Deal - misslyckandet att prioritera målen fred och statsbyggande.

Läs hela uttalandet (på engelska) här …

14 - Australiska Rotary har skeppat 300 containrar till Östtimor

Östtimors honorärkonsul i delstaten Victoria i Australien, Rae Kingsbury, tackade å den östtimoresiska regeringens vägnar Rotary för att de sedan 1999 i programmet Rotary Donations In Kind (DIK) skeppat 300 containrar med varor till ett värde av 30 miljoner australiska dollar. Därutöver har frakten kostat 1,8 miljoner australiska dollar och krävt 70.000 timmars frivilligt arbete.

Källa: Rae Kingsbury, c/o Victoria University, 295 Queen St. Melbourne, VIC 3001, Australien, tel 0448946483

08 - Premiärminister Gusmão i Kina

Östtimors premiärminister Xanana Gusmão är på besök i Kina. Han deltar i Boao Forum, en asiatisk motsvarighet till World Economic Forum i Davos.

Du kan läsa hans tal om Asiens växande betydelse här …

08 - Kina och Östtimor tillkännager omfattande partnerskap

Beijing. Den kinesiske presidenten Xi Jinping träffade Östtimors premiärminister Xanana Gusmão i tisdags och bägge tillkännagav ett allmänt kooperativt partnerskap mellan de två länderna.

Kina och Östtimor respekterar, samarbetar och behandlar varandra lika på ett vänskapligt sätt, sade Xi under mötet i Folkets stora sal i centrala Beijing.

Han sade att den kinesiska sidan är villig att etablera ett allomfattande kooperativt partnerskap med grannskaplig vänskap, ömsesidigt förtroende och ömsesidighet, respekt för den av det östtimresiska folket valda utvecklingsvägen och bestående stöd för varandra i andra frågor avseende kärnintressen och större frågor.

Xi föreslog att de två sidorna utökar bilateral handel och ömsesidiga investeringar, främjar och påskyndar samarbete om infrastruktur, förbindelser, energi, jordbruk och skapandet av särskilda ekonomiska zoner samt ökar kulturellt och mänskligt utbyte.

Påminnande om kinesiska poliser deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande mission i Östtimor hävdade Xi att den kinesiska sidan kommer att fortsätta att ge bistånd så mycket den kan i det sydostasiatiska landets ansträngningar för stabilitet och utveckling.

Gusmão berömde Kinas stöd till Östtimors ekonomiska sociala utveckling och tillade att Kina har spelat en viktig roll för främjandet av stabilitet och välstånd i regionen likväl som i hela världen.

Beslutet att upphöja den bilaterala relationen är av strategisk betydelse för Östtimor, sade Gusmão, och tillade att hans land, som ett nyligen oberoende, strävar efter enhet, stabilitet och utveckling samt ser fram emot mer bistånd från och närmare samarbete med Kina.

Östtimor kommer att aktivt delta i konstruktionen av en silkesväg på haven, som föreslagits av Kina, och skulle välkomna ytterligare investeringar från Kina, saade Gusmão.

Östtimor är redo att bidra till att befästa relationen mellan de portugisisktalande länderna och Kina, sade premiärministern.

Källa: An/Xinhua

08 - Det tvåsiffriga försvinner

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2014/04/the-double-digit-disappears.html, som innehåller många länkar, två tabeller och 3 diagram.

Östtimors ledare skryter ofta med att landets bruttonationalprodukt (BNP) utan olja och gas växer med mer än 10% per år snabbare än den globala inflationen - det vill säga med tvåsiffrig fart. Till exempel sade premiärministern i förra veckan till potentiella investerare i Malaysia att Sedan 2007 har vår genomsnittliga tillväxt varit 11,9% och den asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank - ADB) förutsäger att den tvåsiffriga tillväxten kommer att fortsätt i framtiden.

Men Världsbankens ekonomiska rapport om Ostasien-Stilla Havsregionen (Östtimor-sektionen), som publicerades igår, innehåller en annan berättelse liksom ADB:s Asian Development Outlook (Östtimor-sektionen) som publicerades förra veckan, IMF:s artikel IV-rapport om Östtimor från december 2013 och finansministeriets analys två månader före den. Det är inte en väldigt optimistisk berättelse, men den är sann och borde vara en nyckelförutsättning för politiska beslut. Världsbanken förutser att Östtimor 2015 kommer att vara det femte snabbast växande landet i regionen även om banken i oktober hade oss på andra plats.

När Östtimors finansministerium lade fram förslaget till 2014-års budget i oktober, minskade det sin tidigare prognos för BNP-tillväxten 2012 från 10,6% till 8,1% och prognosen för 2013-års tillväxt från 10,6% till 8,2%. För tidigare år använder internationella organ regeringens siffro, så de följde efter.

Ministeriet sänkte också prognosen för framtida tillväxt. De internationella organen gör sina egna prognoser och de sänkte dem till och med mer än regeringen. IMF och Världsbanken förutspår nu att BNP bortsett från olja kommer att gradvis minska till 7,7% 2015. Efter det förväntar de sig att regeringen ökar sina utgifter, särskilt för stora infrastrukturprojekt, som kommer att stimulera en snabbare BNP-ökning. Tyvärr så räknar ingen med betydande tillväxt i den produktiva delen av BNP (jordbruk och tillverkning), åtminstone inte under de närmaste åren.

Överskattning av framtida BNP-tillväxt skulle kunna kosta Östtimor många miljoner dollar. I oktober stod det i offertförfråna för byggandet och driften av hamnen i Tibor att Östtimors ekonomi växer starkt och IMF förutsäger verklig BNP-tillväxt i icke-oljesektorerna på minst 10% kommande 5 år. Bolag har nu valts för fortsatt anbudstävlan den här månaden om detta offentlig-privata partnerskap. Om hamntrafiken visar sig bli mindre än förväntat (de nya ändringarna av BNP-uppskattningarna skulle minska den med 16% eller mer), måste Östtimor kanske kompensera bolaget för dess minskade inkomster.

BNP är inte ett bra sätt att mäta rättvis ekonomisk utveckling. BNP räknar dollar, inte människor, så fattiga människor är inte representerade. En ekonomi kan ha hög BNP-tillväxt samtidigt som fler och fler människor lver i fattigdom - faktiskt är detta Östtimors belägenhet sedan 2007. Dessutom så minskar snabb befolkningstillväxt BNP:s fördelar för varje individ eller familj och den inhemska inflationen har varit mycket högre än den globala inflationen, vilket skiljer verklig BNP från dess köpkraft för fattiga och medelklass-människor.

Mer än tre fjärdedelar av Östtimors BNP kommer från export av icke-förnybara olje- och gaskällor, som också står för omkring 93% av statens inkomster. Men den BNP, som inte omfattar olja och gas och diskuteras ovan, utesluter den delan av BNP i motsats till statistik för andra länder. Världsbanken förklarar att BNP utom olja är Östtimors föredragna mått på ekonomisk aktivitet därför att det svarar bättre mot politiska beslut än olja, som utvinns av utländska bolag och säljs på världsmarknaden. Östtimors oljeinkomster nådde sin topp 2012 och kommer att minska näst decennium, så att den totala BNP-tillväxten kommer att bli negativ under största delen av dessa år.

Ett annat problem är att BNP utan olja till stor del härrör från statsutgifter (finansierade med oljepengar). I själva verket skulle icke-olje-BNP inte visa någon tillväxt utan statligt byggande, offentlig administration och stora delar av handel och fastigheter. Produktiva sektorer - tillverkning och jordbruk - var större 2003 än 2011 (senast tillgängliga data) till och med utan justering för befolkningstillväxten.

IMF kommer att publicera en uppdaterad World Economic Outlook senare den här månaden. Kommer det att vara den rapport som slutligen får Östtimors beslutsfattare och privata sektor att fokusera på den svåra oglamorösa uppgiften att utveckla jordbruk, lätt industri, lämplig turism och livsmedelsindustri för att minska vårt 98-procentiga handelsunderskott och skapa en ekonomi, som inte är beroende av att göraav med miskande oljetillgångar? Det är inte lång tid kvar.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

07 - Indonesisk presidentkandidat utskälld för brott i Östtimor

Grupp säger att Prabowo är anklagad för brott mot mänskligheten

En människorättsgrupp har kritiserat presidentkandidatur av en tidigare indonesisk general, som har anklagats för omfattande brott mot de mänskligar rättigheterna i Östtimor och flera indonesiska provinser.

Prabowo Subianto förde befäl över Indonesiens specialstyrkor från 1980 till 1998 och sägs ha varit arkitekten för massakern 1991 på Santa Cruzbegravningsplatsen i Dili, en vattendelande händelse som fångades på film av utländska journalister och för första gången gav bevis på Indonesiens ofta brutala styre över Östtimor.

Idag arbetar sig Prabowo Subianto framåt på sin väg mot det indonesiska presidentvalet åtnjutande straffrihet undvikande formellt ansvar för sina handlingar, står det i ett uttalande den 5 april av Östtimors nationella allians för en internationell tribunal (Timor Leste National Alliance for an International Tribunal).

Indonesiska parlamentsval ska hållas den 9 april, det första steget för att välja landets nästa president.

Alliansen säger att Prabowo är skyldig till brott mot mänskligheten och att hans möjliga val till Indonesiens president skulle leda till att förstöra demokratiska och humanitära rättigheter.

Alliansen utfärdade sitt uttalande samtidigt som tusentals timoreser samlades i Liquisa utanför Dili den 5 april för att högtidlighålla 15-årsdagen av ett anfall på en katolsk kyrka av pro-indonesiska styrkor, som ledde till fler än 200 personers död eller försvinnande.

Den 5 april 1999 attackerade en koalition av indonesisk polis, militär och paramilitära grupper en grupp timoreser, som var för självständighet och hade sökt skydd i kyrkan Sankt John av Brito.

Incidenten tjänade som en upptakt till utbrett våld och utpekade brott mot mänskliga rättigheter, som föregick en av FN stödd folkomröstning i augusti samma år, som effektivt avslutade Indonesiens styre i Östtimor.

Sisto de Santos, alliansens koordinatör, sade att årets högtidlighållande skilde sig från tidigare högtider.

Omkring 280 mänskliga kvarlevor samlades ihop av en statlig grupp från olika håll - inklusive offer för Liquisa-massakern - och begravdes i ett särskilt ossuarium i en nyligen inrättad statlig begravningsplats för alla dödade under kampen för självständighet, sade de Santos till ucanews.com i måndags.

De Santos sade att offrens familjemedlemmar fortsätter att lida därför att de säger att rättvisa inte har skipats för förövarna av våldet i Östtimor före självständigheten.

Vad som är tragiskt är att offrens familjer lever i osäkerhet, därför att förövarna av Liquisa-massakern fortsätter att åtnjuta straffrihet och frihet, sade de Santos.

Dessutom klagade offrens familjer över bristen på engagemang hos en kriminalteknisk grupp för att på allvar identifiera kvarlevorna. I en del fall begravdes tre eller fler kroppar i en enda kista, sade alliansen.

Östtimor, en tidigare portugisisk koloni,invaderades av Indonesien 1975 och annekterades påföljande år. Ett väpnat motstånde kämpade mot indonesiska styrkor i ett kvartssekel tills FN:s folkomröstning 1999 banade vägen för timoresisk självständighet. Det är ett av bara två katolskt dominerade länder i Asien, det andra är Filippinerna.

Källa: Sixtus Harson/UCAnews.com

06 - Fretilin förklarar styrelsefördrag med Xanana Gusmão för medlemmar

Den revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor (Revolutionary Front for an Independent Timor-Leste - Fretilin) höll i veckoslutet ett möte för att för medlemmarna förklara partiets nya politiska hållning att ingå ett fördrag med Xanana Gusmãos regering.

Föregående år antog Fretilin en ny politisk hållning att vara opposition å ena sidan men också att vara aktivt i regeringsprocessen för att påbörja förändring av en mängdsaker och resultaten är tydliga: vi minskade inflationen och den ekonomiska tillväxten är nu mer hållbar, sade partiets generalsekreterare Mari Alkatiri till Lusa idag.

Enligt Mari Alkatiri, som talade i slutet av Fretilins första nationella konferens, hade partiets gräsrötter många tvivel på den nya hållningen, inte bara för att människor inte förstår utan också på grund av propagande som påstår att det inte längre finns någon opposition.

Vi var tvungna att förklara vår nya ståndpunkt, skälen för denna nya ståndpunkt och syftet, vad vi vill uppnå, förklarade Mari Alkatiri.

Fretilin var partiet med näst mest röster i parlamentsvalen 2012 och är det enda partiet i parlamentet som inte är en del av regeringskoalitionen, som leds av Xanana Gusmão, ordförande i partiet Nationalrådet för återuppbyggnad av Östtimor (National Council of the Reconstruction of Timor-Leste - CNRT) som vann valen.

2013 och detta år har bägge partierna röstat enhälligt i parlamentet för att godkänna budgeterna för de senaste två åren.

Tillfrågad av Lusa om Fretilins nya politiska hållning sade Mari Alkatiri att ett styrelsefördrag i vilket det måste råda konsensus avseende statens strukturåtgärder hade slutits.

Det är vad vi gör, inte att döda demokratin. Först och främst vill vi stärka staten, göra staten uthållig som en instutition med en stark och uthållig statsmakt för att bygga nationen, sade den tidigare timoresiske premiärministern.

Att vänta på att en autokratisk regim ska göra detta i en demokrati är knappast möjligt, och att vänta att en monarki ska ersätta en republik är omöjligt, ingen vill ha en diktatorisk regim, så vi måste hitta ett fördrag enligt vilket konsensus måste uppnås för statens strukturåtgärder, sade han.

Före konferensens avslutning fick Fretilins medlemmar också ett tillfälle att lyssna på några ord från den timoresiske premiärministern Xanana Gusmão genom ett telefosamtal.

Han ringde mig, talade i telefonen direkt in i mikrofonen och gjorde ett oväntat uttalande genom att säga att i Östtimor är Fretilins framgång allas framgång också de andra partiernas. Vi är glada över detta erkännande eftersom han också en gång var Fretilins ledare, sade Mari Alkatiri.

Källa: LUSA

03 - Australien vinner domstolskamp för att hemlighålla dokument om Östtimor av rädsla för att oroa Indonesien

Den federala regeringen har framgångsrikt blockerat frisläppandet av hemliga dokument, som skulle avslöja australisk kännedom om indonesiska krigsförbrytelser i Östtimor, med argumentet att relationerna med Jakarta för närvarande är för ansträngda för att klara den potentiella förlägenheten för bägge länderna.

Förvaltningsöverdomstolens (Administrative Appeals Tribunal) ordförande domare Duncan Kerr sade igår att nationalarkivet var i sin rätt att neka biträdande professorn Clinton Fernandes vid NSW:s universitet tillgång till australiska diplomatiska dokument och underrättelseinformation om indoneiska militära operationer i Östtimor för mer än 32 år sedan.

Den tidigare australiske underrättelseofficeren som blivit akademikr, doktor Fernandes, har varit engagerad i en sexårig byråkratisk och juridisk kamp för att söäkra frisläppandet av arkivmaterial om Indonesiens invasion och ockupation av Östtimor.

Enligt råd från utrikesdepartementet och Australiens högsta underrättelseorgan, Office of National Assessments, nekade nationarkivet Fernandes tillgång till delar av två av utrikesdepartementets pärmar med rapporter om en stor indonesisk militäroffensiv över hela Östtimor i slutet av 1981 och början av 1982.

Operationen innebar att den indonesiska armén använde östtimoresiska civilister som mänskliga sköldar och slutade med en massaker av hundratals människor.

Fernandes överklagade till förvaltningsdomstolen för en översyn av arkivets beslut att frisläppandet av diplomat- och underrättelsedokumenten skulle skada Australiens internationella relationer, försvar eller nationella säkerhet.

Men i januari utfärdade justitiekansler (Attorney-General) George Brandis ett beslut (public interest certificate) som förhindrade publiceringen av regeringens argument för fortsatt sekretess och uteslöt Fernandes och hans juridiska ombud från att ta del av bevis som regeringen tillställde domstolen.

I ett offentligt beslut i onsdags att allt utom två korta textavsnitt måste förbli hemligt, beklagade domare Kerr att han var i ett läge i vilket jag nu måste uttrycka slutsatser, som jag inte kan förklara.

Men domare Kerr syftade på bevis från utrikesdepartementet att USA:s regering i maj 2013 hade förklarat att den önskade att den australiska regeringen fortsatte att begränsa tillgången till … fyra dokument som fortfarandevar känsliga.

Vice direktören för Office of National Assessment (ONA), Jim Hagan, vittnade också om att frisläppandet av information skulle skada ONA:s relationer med motsvarande utländska myndigheter och att det i sun tur skulle kunna skada relationerna mellan utländska partner och den australiska underrättelseverksamheten och mellan utländska och australisk regeringar mera allmänt.

Domare Kerr betonade vidare att Hagan framhållit den för närvarande särskilt känsliga relationen mellan Australien och Indonesien och påpekade … att det för närvarande finns en del betydande spänningar mellan Australiens och Indonesiens regeringar.

Hagan meande att nuvarande omständigheter måste tas i beaktande i förhållande till den möjliga skadan påAustraliens internationella relationer och säkerhetsintressen.

Under den begränsade öppna delen av processen noterade domare Kerr att medan förlägenhet, antingen Australiens eller Indonesiens, i sig självt inte är tillräckligt för att skada internationella relationer skulle förlägenheten kunna öka till en punkt, där den påverkar relationen i högre grad.

Fernandes sade till Fairfax Media att han var beslute att fortsätta sina ansträngningar att få de hemliga handlingarna om Indonesiens ockupation av Östtimor frisläppta.

Vi borde inte dölja stora grymheter mot den östtimoresiska befolkningen och dess nunnor och präster mer än 30 år efter händelserna, sade han. Jag kommer att fortsätta utmana i domstolar, framgång eller inte. Femton år i den australiska armén lärde mig uthållighet. Det finns gränser för tålamodet.

Källa: Philip Dorling/Sydney Morning Herald

02 - TNI slår ner på östtimoresiska bränslesmugglare

Kupang. Den indonesiska militären (TNI) sade i tisdags att den hade omintetgjort ett försö att smuggla 3,2 ton bränsle till Östtimor.

De 3,2 tonnen bränsle konfiskerades av våra soldater i lördags och söndags natt vid en militärpostering i byn Kabuna i underdistriktet Kakulukmesak, sade militärbefälhavaren i Belu-distriktet överstelöjtnant Hendri Wijaya till journalister i tisdags.

För två veckor sedan konfiskerade militären 2,2 ton bränsle på väg till samma gräns.

Bränslet, till största delen subventionerad premiumbensin men också en del diesel, hittades i behållare gömda på ojek (motorcykeltaxi) och i pickuper.

Militären ingrep efter att fått ett tips. De anklagade förövarna har överlämnats till Belus distriktspolis.

Vi konfiskerade bara bränslet och fordonen, sade Hendri. Förarna kommer att överlämnas till polisen idag och de kommer att utreda [fallet] i enlighet med juridiska regler och procedurer.

Indonesien har i åratal kämpat för att stoppa bränsleflödet från East Nusa Tenggara till Östtimor. Indonesiska bränslesubventioner skapar stor efterfråga, men den olagliga handeln kostar Indonesiens regering och konsumenter, som har långa köer vid bensinstationer i hela provinsen.

Belu-distriktet, där de anklagade smugglranra greps, skjuter långt ut mot öster - med ett område på tre sidor omgivet av Östtimor - vilket gör det svårt att stoppa handeln.

Bränslet som planerades smuggla är subventionerat bränsle för människor i distrikten Belu och Malaka, sade Hendri. Jag vill att alla förebygger bränslesmuggling och om det finns information, var god och låt oss veta.

Källa: Suara Pembaruan/The Jakarta Globe

Mars

31 - Oljeproduktionen minskar obevekligen

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2014/03/oil-production-inevitably-declines.html, som innehåller flera kartor, diagram och bilder. En version på tetum finns på http://laohamutuk.blogspot.com/2014/03/labele-evita-produsaun-petroleu-atu-tun.html.

Oljefältet Kitan i Joint Petroleum Development Area i Timorsjön upptäcktes 2008 och är det enda kommersiellt värdefulla fält som upptäckts efter vågen av utforskning efter att den olagliga överenskommelsen om Timorgapet börjadegälla 1991. Sedan 2007 har utvinningskontraktet för Kitan, Production Sharing Contract JPDA 06-105, ägts av operatören, Eni (40%, italienskt), Inpex (35%, japanskt) och Talisman Resources (25%, kanadensiskt). Förra året lämnade bolagen tillbaka hela kontraktsomårdet 06-105 utom delen omedelbart över Kitanfältet. Eni, Inpex och TimorGAP undertecknade ett nytt produktionsdelningsavtal, JPDA 11-106, för att utforska ytterligare vinstgivande oljefält även om det är osannolikt att det finns stora tillgångar.

Kitan började producera olja i 2011 och nådde sin topproduktion omkring sex månader senare. Sedan oktober 2011 har Kitan betalat omkring 900 miljoner dollar i royaltin och skatter till Östtimor, även om olje- och gasfältet Bayu-Undan betalat Östtimor tio gånger så mycket under samma tid. Icke desto mindre är Kitan-inkomsterna betydande, de ersätter omkring en tredjedel av de pengar Östtimors regering betalat ur oljefonden under denna tid.

Tyvärr har oljeproduktionen från Kitan stadigt minskat de senaste två åren. Varje oljefält fungerar så här - när olja tas upp ur marken så blir trycket på den återstående mindre och den blir svårare att få upp. En del gas kommer upp tillsammans med oljan, men Kitan har inte tillräckligt mycket för att bolagen ska kunna sälja den med vinst, så den bränns bara upp med en låga i luften.

Ett annat tecken på minskande produktion i Kitan är att mängden avfallsvatten, som kommmer uppblandad med oljan, har ökat tiofalt under 2012. ANP har ännu inte offentliggjort uppgifter för 2013, men idag producerar Kitan antagligen mer vatten än olja.

En liknande ökning av vatten från Bayu-Undan ledde till att ConocoPhillips och dess partner minskade betydligt sina antaganden om framtida vinster förra året, minskade förväntade framtida inkomster med omkring 8 miljarder dollar eller nästan hälften, och väntar sig att fältets produktion kommer att avslutas 2021, fyra år tidigare än tidigare antaget. Bayu-Undans produktion nådde sin topp 2007 och inkomsterna 2012. De minskar snabbt - oljeroyaltina för sista kvartalet 2013 var 43% lägre än för sista kvartalet 2011. Gasproduktionen är mer konstant - den begränsas av oljeledningens och LNG-anläggningens kapacitet - men kommer att falla brant om ett några år.

Även om Kitans produktionssiffror för 2013-14 ännu inte är tillgängliga, så har dess inbetalningar till Östtimors oljefond minskat till omkring 15 miljoner dollar per månad, mindre än en fjärdedel av dme i början av 2013. Intäkterna nådde sin topp i januari 2013, senare än produktionen på grund av högre världsmarknadspriser på olja och för att Kitan betalade mindre i skatt fram till september 2012, då bolagets investeringar hade återbetalats.

Bok 1 i RDTL:s statsbudget för förväntar sig att Kitan ger 430 miljoner dollar mer i statsinkomster innan produktionen slutar 2016; det skulle kunna vara möjligt om två nya källor i fältet ger mer olja och mindre vatten, även om mer än 2/3 av fältets inkomster redan har erhållits.

Bolagen som gemensamt driver Kitan vet att fältet sinar fortare än förväntat. Talismans årsredovisning för 2013: Under 2013 påverkades Kitan i Australien (sic) av problem med källans prestandaoch som en följd, så skrev bolaget ner de uppskattade utvinningsbara tillgångarna och redovisade en utgift för försämringen på 55 miljoner dollar före skatt (27 miljoner efter skatt). Eftersom Talisman äger en fjärdedel av fältet, så representerar det en minskad uppskattning av tillgången på 220 miljoner dollar för 2013, vilket kommer att minska Östtimors intäkter med nästan 100 miljoder dollar.

Kitansstörsta bidrag till Östtimor skulle kunna vara att tjäna som en kanariefågel i en kolgruva, dess hotande tömning skulle kunna uppmärksaamma politiker på verkligheten, att vår icke-förnyelsebara oljerikedomar inte komemr att räcka mycket länge till. Östtimors ledare måste anta en realistisk politk och göra allvarliga ansträngningar för att utveckla en produktiv lokal ekonomi som ersätter icke-förnyelsebara olje- och gastillgångar, snarare än att förlita sig på önsketänkande om möjliga framtida upptäckter. Alternativen är verkligen skrämmande.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

27 - WHO:s sydostasiatiska region fri från polio

New Delhi. WHO:s sydostasiatiska region med en fjärdedel av välrdens befolkning har av en oberoende grupp av 11 experter förklarats fri från polio.

Ett av länderna i regionen är Östtimor, som alltså nu är fritt från polio.

Källa: WHO SEARO News Release, 27 March 2014, SEAR/PR/1569

26 - Indonesiens inflytande på polisen i Östtimor

Fjorton år efter dess upprättande strävar Östtimors polisstyrka fortfarande mot större professionalism och effektivare polisarbete.

Den östtimoresiska polisen, PNTL, skapades av FN 2000 efter folkomröstningen om självständighet från Indonesien.

Sedan dess har PNTL tagit emot omfattande råd och utbildning från många givarländer, bland andra Australien.

Men det är Indonesien som har haft det största inflytandet och blivit en referenspunkt för timoresisk polis.

Presentatör: Sen Lam

Talare: Gordon Peake, forskare vid programmet för stat, samhälle ¥amp; styrelseskick i Melanesien vid Australiens nationella universitet. Gordeon Peake är också författare till boken Beloved Land: Stories, Struggles & Secrets from Timor Leste.

Peake: Om Du ser till och med på hur den indonesiska polisen ser ut, deras uniformer, deras sätt att föra sig, det är mycket likt den timoresiska polisens utseende. Och det är inte en tillfällighet. Men realtionen är mycket djupare. Från 1975 till 1999 var Östtimor ockuperat av Indonesien och många arv och spöken från ockupationen lever vidare i vanor och uppträdane, vilket är mycket uppenbart, när det gäller den timoresiska polisen.

Lam: Och när utländska biståndsgivare drar sig ut, så kommer Indonesien att få ett större inflytande på de östtimoresiska styrkornas utveckling?

Peake: En av de stora ironierna i detta, Sen, är som Du säger att de utländska styrkorna drog sig tillbaka, huvudsakligen 2012. FN lämnade landet 2012 och det finns fortfarande ett litet men riktigt viktigt australiskt polisutvecklingsprogram och det finne en del mindre finansiella bidrag från andra källor. Men mellan 1999 och 2012 så var det i storleksordningen … jag skulle säga omkring tiotusen polisrådgivare i det här mycket lilla landet, som arbetade med omkring tretusen och några timoresiska poliser.

Så Östtimor översvämmades av rådgivare under den perioden och en av de stora ironierna med Inonesiens inflytande är att detta nåddes inte genom att skicka polisrådgivare, inte genom att skicka dyrbara utbildningsprogram utan på ett mera subtilt och kulturellt sätt. Många av de timoresiska poliserna föddes före umm … föddes efter att den portugisiska kolonialeran slutade 1975, så de växte upp i en indonesisk miljö, väl till mods med att tala indonesiska, väl till mods med att se indonesisk TV omgivna av indonesisk kultur, så det är denna trygghet som de har med Indonesien, som gör det indonesiska inflytande så mycket enklare.

Och det sätt rådgivarna arbetar på är att de ofta arbetar på engelska. De arbetar ofta med en uppsättning utländska koncept, som den timoresiska polisen kanske eller kanske inte förstår. Men det är ett faktum att detta språkband och denna delade kultur gör det mycket lättare för Indonesien att ha ett djupare inflytande i Timor.

Lam: Så om PNTL i själva verket är påverkat av Indonesien, vad är det som är bra och vad är det som är dåligt?

Peake: På den positiva sidan … en av de mest anmärkningsvärda sakerna med Östtimors relation med Indonesien är hur stark, hjärtlig och vänskaplig den är. De två länderna har anmärkningsvärt vänskapliga band med tanke på sin ganska våldsamma historia.

Lam: Men det är naturligtvis sedan Indonesiens demokratisering …?

Peake: Det är sedan Indonesiens demokratisering - det är en viktig anmärkning - men det är en förlåt och glöm-egenskap hos de timoresiska ledarna. Därför att det är ett litet land i den gigantiska indonesiska arkipelagen, är dess manöverutrymme begränsat och jag tror att det har fattat ett ganska pragmatiskt beslut. Med en stor granne, oberoende av var Du är i världen, tvingas små länder att agera på ett särskilt sätt och Östtimor är inget undantag.

Lam: Och om den östtimoresiska polisen verkligen skulle efterlikna Indonesiens polisiära politik, vad är mest oroande (för Dig) som utomstående observatör?

Peake: Jag tror att på många sätt, så har den indonesiska polisen kommit långt, som en del av demokratiseringsprocessen.

Men visst, det finns vissa tendenser som tycks gryende i Östtimor och som måste bevakas. Den östtimoresiska polisen har en stor eftersläpning av disciplinära förfaranden. När jag lämnade landet 2011 var det ett fall per två och en halv poliser. Och med säkerhet tycks en del av den östtimoresiska polisens uppträdande vara dumdristigt, sättet de tar itu med saker och ting.

Det var en händelse i Baucau-distriktet, där den näst största staden i Östtimor ligger, vid vilken den östtimoresiska polisen hade en skottväxling med en grupp. Och när Du ser på videornapå Youtube, såtänker Du: Är det här polisen som har fått oräkneliga timmar av utbildning i mänskliga rättigheter, oräkneliga timmar av skjutövningar, oräkneliga timmar av utbildning i demokratiskt uppträdande? Och det får Dig att verkligen undra hur mycket av alla dessa råd som har getts av tiotusen och fler polisrådgivare, hur mycket har verkligen fastnat?

Men under 2006, omkring fyra eller fem år av polisuppbyggnadsprojektet i Östtimor, kollapsade den östtimoresiska polisen mer eller mindre.

De avslöjade sig själva som inte mycket mer än en samling uniformer och en vapenarsenal. Och jag tor att om Du jämför 2006 och 2014, så är den östtimoresiska polisen säkerligen en mycket mer robust organisation.

Lam: Det sägs ofta att en dåligt betald kår är en potentiellt korrupt kår. Så hur är det med lönerna? Får den östtimoresiska polisen tillräckligt betalt?

Peake: De får omkring lika mycket som statstjänstemännen, vilket i ett land som är dyrt, gör det svårt för dem att klara sig. Det tycks finnas en straffrihetskutur inom den timoresiska polisen och jag tror att det nog är det största bekymret.

Lam: Skulle Ni säga att den östtimoresiska polisen har långt kvar, men är den på rätt väg?

Peake: Jag tror att det är ett bra sätt att uttrycka det. Jag tror att om man ser på alla poliskårer i regionen, så har de alla en bit kvar. Och det är skälet till att det finns bistånd från olika länder för att säkra att de blir kvar på den rätta vägen.

Jag tror att en mängd av den entusiasm som fanns, när staten bildades och polisen utvecklades, fortfarande finns kvar.

Det är en bara fjorton år gammal instutition och jag tor att om Du är entusiastisk, om Du har en förpliktelse, så kan Du faktiskt gå långt. Tror jag att det finns tendenser som är obehagliga inom den timoresiska polisen? Ja, jag tror att det finns en obehaglig trend till paramilitarsim. Det tycks inte finnas några skäl att ha den enorma mängden pistoler och macho-uniformer och utrustning som de har.

Och man hoppas att den timoresiska polisens vision, som är uttalad i deras lag för en samhällsorienterad polis, kommer att bli tydlig för alla. Den är tydlig i ord och låt oss hoppas att den nu är tydlig i handling.

Källa: ABC Radio Australia

10 - Svensk vapenexport till Indonesien

Bland mottagarländerna kan Indien, Sydafrika och Indonesien nämnas. Ja, så står det (fast utan markeringen med fetstil som jag gjort) i Fadder mot minor och vapenhandel, nummer 1/2014 av ett nyhetsbrev från Svenska Freds.

Det skriver Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, tillsammans med Marcus Nilsson, verksam vid konfliktdataprogrammet vid Uppsala universitet, UCDP, 2010-2013, i en artikel först publicerad i Svenska Dagbladet den 21 december 2013.

2003 antog Sveriges riksdag en Politik för global utveckling (PGU), som fastslår att svensk politik ska vara samstämmig och präglas av de fattigas perspektiv på utveckling. Utrikesutskottet beslutade då också att krismaterielexporten också berördes av PGU. Trots det har även vapenexporten till utvecklingsländer ökat kraftigt. Under åren 2003-2004 låg värdet av exporten på omkring 2 miljarder kronor. 2011-2012 var värdet i stället omkring 13 miljarder.

Och Indonesien har alltså varit ett av länderna till vilka exporten av krigsmateriel 2011-2012 uppgått till totalt 13 miljarder kronor. Men eftersom det mesta om vapenexporten är sekretessbelagt, så vet vi inte hur stor andelen till Indonesien ör och vilka vapen den består av.

Kan vapnen användas för förtrycket i Papua?

Källa: Tommy Pollák

05 - Timors journalister kämpar mot nya repressiva medielagar

Jose Belo blev fjättrad, hängd med huvudet ner, utsatt för elchocker, slagen, bränd och fängslad i tre år i mitten av 1990-talet på grudn av sitt motstånd mot Indonesiens brutala ockupation av Östtimor.

Nu grundare av en tidning känd för sin hårt slående undersökande journalistik och ledare för Östtimors journalistförbund säger att ahn är beredd att gå i fängelse igen för att kämpa mot vad han ser som nya repressiva förslag till medielagar framlagda för hans nu självständiga lands parlament.

Lagarna är farliga. Om de antas kommer jag att motarbetta dem och gå i fängelse. Så kommer också andra journalister här, säger han.

Lagarna ger ett statligt finansierat medieråd överdriven makt att utdöma böter, som kommer att användas för att styra journalister.

Trettioåtta år efter att sex journalister från Australian dödades medan de försökte avslöja Indonesiens hemliga invasion av Östtimor, kommer de föreslagna lagarna hindra utländska journalister, om de inte får regeringsgodkännande att rapportera från landet.

Utländska korrespondenter som har spelat en nyckelroll i vår kamp för självständighet kommer inte att kunna verka fritt, säger Belo.

Benjamin Ismail, chef för Asien-Stilla havet-avdelningen av Reportra utan gränser, säger att sådana regler är oacceptabla därför att de hotar informationsfriheten och medias oberoende, som behövs för att ett land ska kunna fungera demokratiskt.

De utgör ett farligt första steg mot censur och att tysta ner nyhetsmedia genom att lämna dörren öppen för maktmissbruk av regeringen och tjänstemän, säger han.

Lagarna innehåller en restriktiv definition av journalist, som skulle utesluta freelansjournalister, obereoende journalister och studerande journalister.

Bara enskilda anställda av ett erkänt medieförlag som har arbetat minst sex månader som praktikanter i en medieorganisation kommer tillåtas att arbeta som journalister.

Kritiker av lagen säger att detta kommer att hindra barfotajournalism i sociala medier som Twitter och Facebook.

Trots att de föreslagna lagarna i en inledning påstår sig säkra medias frihet, så hävdar La'o Hamutuk, en framstående ideell organisation i Dili, att de kommer att begränsa människor frihet att få och sprida information.

I ett inlägg till en regeringskommitté som granskar lagarna, säger La'o Hamutuk att de inte speglar Östtimors historia med media använda för att informerar och styra kampen för befrielse.

Östtimor har redan klarat sig längre än ett årtionde utan en medielag och vi har inte haft problem med media och information, säger La'o Hamutuk. Under den här tiden åtnjöt timoresiska människor sin rätt till information och yttrandefrihet genom olika media efter nära 500 år av repression och censur.

Regeringen skrev lagförslagen förra året löst grundat på medierestriktioner i Indonesien och Portugal efter att statssekreteraren för kommunikation Nelio Isaac Sarmento citerats i östtimoresiska media med att ha yttrat att det borde finnas konsekvenser för dem som utöver journalism utan riktig ackridetering.

Medialagen och etikkoden kommer att användas för santkioner mot dem som bryter mot lagen, citerades han.

Toby Mendel, en kanadensare som driver en organisation kallad Centre for Law and Democracy och studerat Östtimors media, säger att regeringen försöker att införa restriktiva lagar innefattande upprättandet av ett pressråd, som inte är oberoende.

Å andra sidan är många medieförlag mycket oprofessionella och media är mycket splittrade och oförmögna att skapa ett eget självsaneringssystem, säger han. Resultatet är att allmänheten är offer för ofta oprofessionellt medieuppträdande och inte har någon möjlighet att klaga över detta.

Nobelpristagaren José Ramos-Horta, tidigare president och premiärminister, är mot lagarna.

Låt tusen blommor blomma, låt en miljon granskningar av politiska eliter och företag flyga runt [hellre än att] en enda journalist trakasseras eller fängslas på grund av en tendentiös lag som syftar till att tygla pressfriheten, sade Ramos-Horta, som nu är chef för Förenta Nationernas mission i Guinea-Bissau.

Belo, 42, har ofta angripits för korståg och undersökande journalistik i sin tidning Tempo Semanal, men har aldrig undvikit strid, inte heller med mäktiga personer i Dili.

Hans avslöjanden 2009 inbragte tidigare justitieministern Lucia Lobato ettfemårigt fängelsestraff för korruption.

Jag kommer inte att ge mig i den här frågan. Inte heller andra journalister. Det handlar inte om oss. Det handlar om vårt lands framtid, säger han.

Fairfax Media har stött Tempo Semanal och östtimoresisk journalism genom sitt program More than Words, som skapar arbetstillfällen.

Källa: Lindsay Murdoch/Fairfax Media/The Sydney Morning Herald

Februari

28 - The act of killing - Oscarsgalan skyhög på verkligheten?

För ett år sedan visade Tempofestivalen Joshua Oppenheimers psykotiskt skrämmande dokumentär The act of killing. Så börjar Nicholas Wennö en krönika i dagens nummer av Dagens Nyheter. Längre ner skriver han: Flera fantastiska filmer, men knappast någon som är i närheten av den brutala kraften i The act of killing som skildrar de ostraffade förövarna bakom 60-talets folkmord på Indonesien.

Läs mer här …

28 - Östtimoreser får visumfrihet till Schengenländerna

Europaparlamentet har godkänt visumfrihet för östtimoresiska medborgare till Schengenländerna för vistelser upp till 90 dagar.

I gengäld kommer inte heller EU-medborgare längre behöva visa för att besöka Östtimor och dessa nya regler kommer att gälla så fort som överenskommelsen ratificerats.

Parlamentets godkännande gjordes som ett steg i en översyn av europeiska visumregler - som tidigare överenskommits mellan EU-parlamentet och EU:s ministerråd - och omfattar 18 länder utöver Östtimor.

Källa: macauhub

27 - USA:s rapport om mänskliga rättigheter i Östtimor

USA:s myndighet för demokrati, mänskliga rättigheter och arbetsliv har publicerat rapporter om tillämpningen av mänskliga rättigheter 2013 i olika länder

Rapporten om Östtimor kan Du läsa här …

27 - Framgång för mobila polisstationer vital för brottsbekämpning i Dili

Den här veckan publicerade PNTL sin nationella brottsstatistik för 2013. Diagrammet visar totalt 3.032 brott föregående år i kategorier från korruption till mord. Brotten var tydligt koncentrerade till landets huvudstad, med 35% (1.068 rapporterade fall) av brotten i Dili. Bland de mera framträdande brottskategorierna i Dili var 17 mord (av 52 i hela landet), 420 fall av misshandel (av 1.275 i hela landet), 155 fall av hustrumisshandel (av 744 i hela landet) och 96 fall av våldsam skadegörelse (av 194 i hela landet). Dessa ökade siffror fastslår Dilis plats som Östtimors konflikt.

Den höga brottsligheten i Dili rapporterades samtidigt som PNTL nyligen lanserade sitt initiativ mobila polisstationer. Den här politiken började tillämpas den 21 februari och syftar till att skapa ett integrerat svar på alla former av hot mot säkerheten eller allmänheten inklusive brott, trafikolyckor och allmän orolighet. Som en del av politiken har sex PNTL-bilar utsetts att täcka olika delar av Dili (östra, central, västra, etc). Bilarna kommer att vara bemannade och i beredskap 24 timmar om dygnet för att omedelbart kunna bemöta nödsituationer. Den här politiken speglar PNTL:s växande fokus på ansvarsfullt polisarbete med idén att samhällsmedlemmar kan anropa sitt lokala PNTL-centrum när som helst för att begära omdelbar hjälp.

Behovet av att PNTL fokuserar på tillgängligt polisarbete är smärtsamt tydligt, vilket demonstrerades av en ung mans tragiska död för raveckan. Den unge mannen i fråga dödades framför utrikesministeriets byggnad på Beach Road i Dili den 23 februari 2014. Trots att mordet ägde rum i ett livligt område inte långt från en plats där många poliser är stationerade, tog det överen timme för polisen att komma till brottsplatsen. Det är helt enkelt oacceptabelt, då ett en timme långt dröjsmål gör det nästan omöjligt för polisen att gripa misstänkta eller samla trovärdiga vittnen.

Trots att PNTL:s nya politik säkert är ett steg i rätt riktning, så har PNTL gjort mycket lite, om något, för att informera allmänheten om den nya tjänst den erbjuds. Lanseringen av programmet publicerades inte in något nationellt medium, varken i tv eller radio. Hur kan mobila polisstationer användas framgångsrikt om merparten av allmänheten förblir ovetande om deras existens?

FM är övertygat om mobila polisstationer kan tjäna som en integrerad del av ansträngningarna för att minska brottsligheten i Dili. Om de förverkligas på rätt sätt, kommer de att erbjuda en viktig mekanism i polisarbetet, som kan uppmuntra timoresiska medborgare och avskräcka brottslingar. PNTL måste nu göra mer för att göra sin nya tjänst känd, så att allmänheten är medveten om de mobila polisstationerna och hur de kan användas. Det är också viktigt att PNTL arbetar snabbt för att säkra programmets kvalitet och att stationernas utryckningstider kontinuerligt förbättras.

För mer information i detta ämne var god kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein

24 - Östtimors gasutsikter minskas av Santos

Vi brukar sällan skriva om olje- och gasfrågor här, utom på ett överordnat plan när det gäller budgetfrågor. Den här notisen skiljer sig dock något från de flesta andra, varför vi översatt den. Tommy Pollák

Sydney. Under nästan ett årtionde har Östtimor förlitat sig på intäkter från ett stort naturgasfält för att återuppbygga landet efter självständighetskriget med Indonesien. Nu tycks det lilla landets utsikter bli osäkrare, eftersom fältets gastillgångar börja minska.

Santos Ltd. sade i fredags att en ny uppskattning av Bayu-Undan-fältet, i ett havsområde delat mellan Östtimor och Australien, visade att det australiska energibolagets andel av de återstående gastillgångarna är omkring en femtedel mindra än enligt tidigare uppskattningar.

För Santos och dess partner, som Houston-bolaget ConocoPhillips, skulle mindre tillgångar bli ett litet hack i intäktsflödet. Men för Östtimor är det ett stort problem. Landets olje- och gasinkomster nådde toppen med 3,5 miljarder dollar 2012, mycket mer än inkomsterna från andra källor inklusive skatter.

Östtimors finansminister Emilia Pires har sagt att inkomster från olja och gas täcker 90% av landets budget.

Det gör Östtimor tillsammans med Sydsudan och Ekvatorialguinea till de mest olje- och gasberoende länderna i världen, sade Charles Scheiner, en forskare vid den ideella organisationen La'o Hamutuk i Östtimors huvudstad Dili.

I motsats till många resursrika utvecklingsländer slösade Östtimor inte bort pengarna, utan satte i stället upp en oberoende fond för att spara intäkterna från Bayu-Undan.

Tjänstemän hoppas att fondens avkastning ska bidra till att kompensera de minskade intäkterna från Bayu-Undan-fältet, från vilket gas började ledas till en processanläggning i Darwin, Australien, 2004 - precis när oljepriserna började att stiga kraftigt till en topp på över 147 dollar/fat 2008. Från en första balans på 370 miljoner dollar 2005 har fonden ökat till 11,78 miljarder dollar i slutet av 2012 enligt finansministeriet.

I fredags sade Santos att det hade minskat sin uppskattade del av de kvarvarande tillgångarna i Bayu-Undan med motsvarande 8 miljoner fat olja. Santos, vars andel av fältet är 11,5% sade att ändringen avspeglar reservoarens uppträdande och förbättrad modellering.

Bayu-Undan är inte det enda aktiva olje- och gasfältet som ger Östtimor intäkter. Det mindre oljefältet Kitan, som utvinns av italienska Eni SpA, började producera 2011. Men östtimoresiska tjänstemän säger att utvinningen vid båda fälten har passerat toppen.

Regeringen kommer att bli tvungen att ta en närmare titt på vad dessa ändrade reserver betyder för oljefonden och vilken följden är på vad den har för tillgångar, sade Shane Rosenthal, den Asiatiska utvecklingsbankens representant i Östtimor.

Östtimors finansministerium har inte kunnat kommentera detta.

Ett annat stort gasprojekt till havs i vatten delade mellan Australien och Östtimor, Greater Sunrise, är stoppad på grund av oenighet mellan regeringen i Dili och investerarna, ledda av Woodside Petroleum Ltd. Östtimor önskar sig en gasexportanläggning för projektet byggd vid kusten för att garantera arbetstillfällen och som centrum för petrokemisk industri. Woodside och dess partner, inklusive Conoco och Royal Dutch Shell, säger att en anläggning som kan behandla gasen till havs skulle vara mycket lönsammare.

En lägre uppskattning av tillgångarna i Bayu-Undan - och risken att fältet kan sina inom några år - bekymrar observatörer som Scheiner, därför att Östtimor har börjat att utnyttja fonden för att bekosta infrastrukturprojekt som vägar. Uttagen 2012 uppgick till 1,5 miljarder dollar, omkring 830 miljoner dollar mer än fondens förvaltare uppskattar är hållbart i längden.

Scheiner sade att La'o Hamutuks modell visaratt oljefonden bara kommer att kunna finansiera statens utgifter omkring fem år efter att utvinningen av Bayu-Undan avslutats. Andra industrigrenar, så som kaffeexporten, är för små för att kompensera bortfallet.

Problemet för Östtimor är att det är fattigt på allt annat än olja och gas, sade Scheiner.

Källa: David Winning/The Wall Street Journal

24 - Indonesien deporterar östtimoreser från Västtimor

Myndigheterna i byn Silawan i East Tasifeto, delprovinsen Belu, East Nusa Tenggara [den provins som omfattar bland annat Västtimor Tommy Pollák], som ligger på Indonesiens gräns mot Östtimor, har börjat att identifiera och deportera östtimoresiska medborgare i byn inför parlamentsvalet den 9 april.

Vi vill inte ha några splittringar, särskilt inte före valet, sade Silawans bychef Ferdy Mones enligt nyhetsagenturen Antara i måndags.

Han sade att den indonesiska militärens (TNI) gränssäkerhetsstyrka (Border Security Task Force - Satgas Pamtas), byövervakningsunderofficerare (village supervisory non-commissioned officers - Babinsa), polis och bymyndigheter är engagerade i operationen. Religiösa och kommunala ledar ska också engageras.

Ferdy sade att många timoreser hade kommit till byn med gränsgångarpass (PLB), men inte anmält sig till bymyndigheterna.

Han hävdade att denna situation skulle kunna ha negativa återverkningar på Silawans bybor.

Trots att han medgav att bosatta på bägge sidor av gränsen fortfarande är släkt, så sade Ferdy att förhållandena ändrades när Östtimor separerade sig från Indonesien.

Vi behvöer registrera och deportera timoreserna för att förebygga konfklikter med lokala bybor, sade han.

Om vi hittar dem, så kommer vi att skicka dem tillbaka till Östtimor.

Ferdy sade att sådana åtgärder blivit nödvändigare inför parlamentsvalet.

Vi behöver identifiera bybor för valet, utlänningar kommer att skicka hem, sade han.

Källa: atw/nvn/The Jakarta Post

24 - La'o Hamutuks yttrande över förslaget till medielag

Parlamentskommitté A i Östtimor diskuterar ett lagförslag för reglering av journalister och media i Östtimor. Den 19 februari bjöd de in La'o Hamutuk och HAK Association för att presentera våra synpunkter och diskutera med kommitténs medlemmar. La'o Hamutuk förberedde också en skriftlig inlaga, som Du kan ladda ner från http://www.laohamutuk.org/misc/MediaLaw/LHsubLeiImprensa19Feb14te.pdf på tetum och från http://www.laohamutuk.org/misc/MediaLaw/LHsubLeiImprensa19Feb14en.pdf på engelska.

Mer information, också omfattande lagförslaget och andras kommentarer finns på http://www.laohamutuk.org/misc/MediaLaw/14MediaLaw.htm.

Följande är översatt, förkortat och redigerat från La'o Hamutuks inlaga:

La'o Hamutuk uppskattar inbjudningen från kommitté A att diskutera förslaget till medielag och vi hoppas att kunna hjälpa er med att föbättra denna lag så att den blir till gagn för folket och respekterar demokratiska värden och mänsklgia rättigheter enligt artikel 40 i Östtimors konstitution och artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och civila rättigheter, som vi har ratificerat och som är juridiskt bindande.

Lagen får inte begränsa någons rätt till fri tillgång och spridning av information genom att definiera bara ett fåtal människor som journalister. Även om artikel 17 och några få andra delar av lagförslaget skyddar människors rättigheter, så begränsar många andra bestämmelser rättigheterna och allas frihet att tillgå, motta och sprida information.

Artikel 3 begränsar rätten till information till medborgare. Detta bryter mot konstitutionenoch ICCPR, som garanterar att varje person (inte bara medborgare) har yttrandefrihet och rätt att informera och bli opartiskt informerad. Medborgare borde bytas ut mot var och en, vilket också borde göras i inledningens andra paragraf och artiklarna 6, 11, 13 och 22. Icke-medborgare borde inte hindras från att vara journalister.

Artiklarna 4 och 13 samt definitionerna i 2(e) och 2(f) stöder pressfrihet bara för professionella journalister som arbetar för kommersiella medieförlag certifierade av pressrådet. De borde inte utesluta andra som söker, saamlar, analyserar och sprider information, vilket är hur lagen definerar journalistiska aktiviteter. Den här lagen borde respektera varje persons rätt till yttrandefrihet, inklusive studenter, bloggare, webbskribenter, ideella organisationer, frilansare, deltidsreportrar, diskussionsgrupper, kyrkor, politiska partier, kolumnister, forskare, lokala grupper och vanliga människor. Den borde inte bli monopoliserad eller kontrollerad av vinstdrivna media. Var goda och avlägsna artiklarna 6-8 från medielagen och använd konstitutionens artiklar 40 och 41, som den juridiska grunden för journalistisk aktivitet.

Östtimor borde inte ha ett pressråd, som väcker minnet av den oheliga alliansen mellan media och Suhartos diktatur. Eftersom yttrandefrihet redan är garanterad av konstitutionen behövs inte något pressråd för att reglera den. Ett råd med kommersiell mediaorganisationer och avlöndade journalister kan själva reglera sitt handlande med sin etik, men deras processer kan inte tvingas på alla och borde inte blanda in staten, varekn genom ekonomiskt stöd eller juridiska mått. Vidare borde inte någon journalist tvingas gå med i en organisation för utöva sina konstitutionella rättigheter.

Östtimors kamp mot kolonialism och ockupation förlitade sig på oberoende och inofficiella media. För fyrtio år sedan använde José Ramos-Horta, Xanana Gusmão, Borja da Costa och andra Seara-bulletinen och Radio Maubere för att skola, informera och styra folkets kamp för frigörelse, trots att deinte var yrkesmässiga journalister auktoriserade av Portugal eller Indonesien. Många icke-timoresiska journalister, bland dem Roger East, Balibo five, Sander Thoenes, Agus Mulyawan, Kamal Bamadhaj, Amy Goodman och Max Stahl utvidgade vår kamp utanför våra gränser; de först nämnda nio gav sitt liv för detta land.

Olyckligtvis skulle artiklarna 6 och 13.8 begränsa utländska journalisters aktiviteter, men lagen borde avspegla bidragen från fria media till att uppnå och stärka vår fredliga, demokratiska och laglydiga nation, som respekterar mänskliga rättigheter och värden.

Även om företalet förklarar at Detta dokument syftar till att säkra pressens frihet, främja den nödvändiga balansen mellan utövandet av denna grundläggande frihet och andra konstitutionellt skyddade rättigheter och värden, så avviker lagen långt från dessa mål. I mer än ett årtionde har Östtimor inte haft någon medielag utan några problem för media och information. Efter nära 500 år av förtryck och censur, skulle det timoresiska folket slutligen utöva sina rätt till information och yttrandefrihet. Vi hoppas att den här lagen inte kommer att föra oss tillbaka.


Vid utfrågningen försäkrade ordföranden för kommitté A, Carmelita Moniz, oss att denna lag enbart är avsedd att tillämpas på kommersiella mediebolag, inte på alla som engagerar sig i journalistiska aktiviteter. Hon sade också att medborgare inte bara avser Östtimors medborgare, så att icke-medborgares rättigheter också kommer att respekteras. Vi hoppas att lagförslaget ändras för att göra detta otvetydigt.

Källa: Charles Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7734 0965
epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

Januari

26 - Östtimor omvandlar stridslysten demokrati till konsensusdemokrati

För första gången har en statsbudget enhälligt antagits av östtimors parlament. Det hände den 24 januari 2014 och det var budgeten för 2014 på 1,5 miljarder dollar, nästan lika mycket som föregående budget för 2013. Precis som förra året hade parlamentet tillsatt en särskild kommitté, sammansatt av 25 parlamentsledamöter från alla fyra partigrupper för att i avskildhet diskutera budgeten med regeringen representerad av premiärministern.

Gratulationer till Östtimor!

Hela artikeln av ministern, ordförande i ministerrådet, kan Du läsa på engelska här …

Källa: Agio Pereira/Tempo Semanal

22 - Utdelning av pengar

Från http://laohamutuk.blogspot.com/2014/01/handing-out-cash.html.

Ett av resultaten av parlamentets budgetdiskussioner bakom lyckta dörrar är en ökning av Offentliga transfereringar med 64 miljoner dollar i 2014 års statsbudget, vilket kommer att minska transparensen, ansvaret och god förvaltning. La'o Hamutuk är bedrövat över denna utveckling och över parlamentarikernas villighet att dela ut Östtimors begränsade oljerikedomar utan omsorgsfullt tänkande.

De senaste åren har Östtimor använt omkring 20% av sin budget för of Offentliga transfereringar - betalningar av pengar till enskilda eller institutioner, som inte kontrolleras av kontrakt, offerter eller andra inköpsprocesser och som ofta inte lämnar några dokumenterade spår. Den största delen är för förmåner till veteraner, men under 2013 överförde Östtimor 197 miljoner dollar till en stor mångfald förmånstagare. För 2014 föreslår regeringen 292 miljoner dollar i transfereringar och parlamentet ökar summan till 336 miljoner genom att lägga till 64 miljoner för nya och utökade transfereringar, ett belopp omkring lika stort som hälsovårdsministeriets budget.

La'o Hamutuk har försökt att räkna ut vilka de största är även om dokument och ändringar utelämnar mycket information och vi kan ha missförstått vilka en del av mottagrna kommer att vara.

Nettoökningen av transfereringarna är 44 miljoner dollar, eftersom parlamentet tog bort 20 miljoner eller flyttade dem till andra budgetkategorier. De största av de 11 minskningarna är:

Parlamentet lade till eller ökade transfereringarna för 17 budgetposter med totalt 64 miljoner dollar. Posterna är:

Olyckligtvis togs dessa avsättningar inte med i den detaljerade budget, som regeringen föreslog parlamentet i slutet av oktober och parlamentets snabba konsensus-process den här veckan ger inte tillfälle till tillräckligt övervägande. Lätt fångat lätt förgånget.

För mer information om 2014-års budget, se http://www.laohamutuk.org/econ/OGE14/13OGE14.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

19 - Förfarande initierat av Östtimor mot Australien börjar i ICJ

Uttalande av ministern för statsrådet och dess ordförande, officiell talesperson för Östtimors regering

Díli. Den 20 januari kommer ett förfarande initierat av Östtimor mot Australien att börja vid den internationella domstolen i Haag. Domstolen är Förenta Nationernas främsta juridiska myndighet, inrättad för att döma i tvister mellan stater.

I måndagens domstolsförhandling kommer Östtimor att försöka få ett utslag från domstolen beträffande dokument som tillhör Östtimor och togs från en av Östtimors juridiska rådgivares kontor. Dokumenten tillgreps på order av Australiens statsåklagare och berör en rad konfidentiella och mycket känsliga frågor, bland annat ett skiljedomsförfarande som Östtimor nyligen begärde mot Australien. Tillgreppet utfördes av den australiska hemliga underrättelseorganisationen (Australian Secret Intelligence Organization - ASIO) kort före det första mötet i skiljedomstribunalen, som skapats för att avkunna skiljedomen i detta fall.

Skiljedomsförfarandet begärdes av Östtimor mot Australien enligt artikel 23 i 2002-års Timorsjö-avtal och avser ett tillkännagivande av att avtalet fortfarande är i kraft i sin ursprunliga form trots ändringar som påstås ha gjorts i ett senare avtal. Östtimor hävdar att det senare avtalet är ogiltigt och utan verkandärföra Australien i hemlighet och lolagligen spionerade på Östtimor genom att bugga dess regeringskontor och lyssna på mycket konfidentiella diskussioner under förhandlingarna om avtalet. Sådana handlingar är ett brott mot internationell lag. Avtalen gäller delningen av oljan under havsbottnen i Timorsjön mellan Östtimor och Australien och anses inom breda kretsar ha avfattats till fördel för Australien och nackdel för Östtimor.

Dokumenten som man syftar på i ICJ-fallet fanns i en Östtimors juridiska rådgivares kontor i Canberra och beslagtogs utan varning. Som Östtimors egendom innehåller dokumenten kommunikation mellan dess advokater om den juridiska strategin, analyser och åsikter om både Östtimors fall i skiljedomstolen och mera omfattande juridiska strategiska frågor. Det östtimoresiska nyckelvittnets hem utsattes också för en razzia samtidigt och hans pass beslagtogs.

Utöver tillbakalämnandet av vår egendom kräver Östtimor skydd för all sin kommuniaktion som har juridiskt skydd och en försäkran att dess advokater och regering kan vara lugna över att deras juridiska dokument, åtgärder och egendom är säkra i enlighet med vad de är försäkrade enligt internationell lag, sade minister Agio Pereira.

Östtimors internationella juristfirma DLA Piper har satt in de väl ansedda juristerna, som är specialister på internationella lagar, sir Michael Wood och sir Elihu Lauterpacht.

Under måndagens förhandlingar, som kommer att fortsätta till och med onsdag kommer Östtimor att begära ett interimsbeslut, som skulle kräva att Australien överlämnar dokumenten till domstolen i avvaktan på ett slutligt beslut om Östtimors krav på återlämnande. Det slutliga beslutet skulle kunna ddröja ett år eller ännu längre. Dessa förhandlingar kommer att vara offentliga genom direkt webb-tv på webtv.un.org.

Källa: http://timor-leste.gov.tl/?p=9638&lang=en

19 - Sex med minderåriga flickor visar att Du är en man?

[Här har originalet ett fotografi med bildtexten: Kontroversiell. Det här fotot av en påstådda affär mellan en rektor och hans elev, båda från Dili, har utlöst en kontrovers i Östtimor. Skärmdump från en Facebookgrupp ( https://www.facebook.com/groups/EmergingLeadership)

Dili. I december dök fotografier av en medelålders man, som omfamnade vad som såg ut som en skolflicka i uniform i en bil, med läpparna mot varandra upp i en populär timoresisk Facebookgrupp. Snart uppdagades det att den medelålders mannen är rektorn för en katolsk sekundärskola i Dili, Colegio de São Miguel i Rai Kotu (Comoro), och den påstådda skolflickan i uniform en av hans elever.

Onödigt att tillägga att fotot omdedlbart åstdakom en kontrovers över vad de flesta ser som en ytterst otillbörlig och föraktlig relation mellan lärare och elev ääven om inga andra detaljer om relationen är kända. Enskilda, inklusive parlamentsledaöter, har begärt en brottsutredning och avskedande av rektorn. De flesta är bestörta över rektorns uppträdande, trots det så fanns det några få ståndaktiga som försökte att trivialisera betydelsen av detta foto. Fallet behandlas nu i domstol (se artikeln nedan). Men kontroversens natur ändrades den 9 januari efter att journalister konfronterade Östtimors vice undervisningsminister Virgilio Smith, som är ansvarig för den högre undervisningen.

När dagstidningen Timor Post bad Smith om en kommentar i frågan, så var hans svar retoriskt: Är du en man eller en kvinna? En man är en man. Bara homosexuella njuter inte av det. Så jag vill inte göra fler kommentarer. (Se artikel och översäättning nedan och översättning till portugisiska här.) Ingen annan slutsats kan dras från viceministerns svar än att hävda att för denne regeringsmedlem, som arbetar under Östtimors mest karismatiske ledare, den store Xanana Gusmão, är sexuellt utnyttjande av minderåriga flickor inte bara tolererat utan nödvändigt för att man ska bevisa sin malighet. Och om Du inte är för sex med minderåriga flickor, så måste Du vara homosexuell. Och den här figuren är ansvarig för Östtimors utbildningspolitik!

Många är upprörda över hans kommentarer. Ett inlägg om viceministerns svar i samma populära östtimoresiska Facebook-grupp, i vilken fotona av rektorn och hans elev först dök upp, fick fler än 150 kommentarer, till överväldigande del ogillande hans anmärkningar och betecknar dem som okänsliga, förolämpandeoch patetiska. Krav på hans avskedande ställs också.

[Här finns i originalet en inskannad kopia av den östtimoresiska tidningen Kapital. En översättning av artikeln finns i slutet av den här notisen.]

Uppenbarligen förtjänar viceministerns kommentarer ett passande svar och borde fördömas färefter. Östtimors olika grupper, lokala och internationella, särskilt Plan Timor-Leste, FOKUPERS, Rede Feto (Facebook), SEPI och godhjärtade och inflytelserika enskilda, inklusive premiärministerns fru Kirsty Sword-Gusmão, som också är Östtimors goodwill-ambassadör för utbildning och ordförande i UNESCO:s National Education Commission för Östtimor, borde omedelbart utfärda en tillrättavisning till vice-ministern (kom ihåg, er tystnad kommer att vara talande).

Flickor har en otrygg tillvaro i Östtimor och står inför monumentala hinder för att få utbildning på grund av förhärskande lokala attityder, som typiskt betraktar kvinnor och flickor som objekt och underlägsna pojkar. Vice-ministerns attityd är ett framträdande exempel på detta.

Konventionen för att eliminera diskriminering av kvinnor (Convention for the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW), har betonat sexuellt våld och osäkerhet i skolor, som en av de bidragande faktorerna för att hindra flickor fårn att fullfölja en formell utbildnig (Östtimor är i detta FN-organ representerat av Milena Pires, som har en fantastisk referens på webbplatsen om utrikespolitik). Det överväldigande flertalet av minderåriga flickor, som faller offer för secualbrott tvingas alltid att lämna skolan (se Progressio, Plan International och Rede Feto). Ändå så visar studier att undervisning av flickor tenderar att ge högre framtida avkastning jämfört med pojkar. Genom att trivialisera och ignorera flickors svåra belägenhet, som den unga eleven från Colegio de São Miguel, riskerar östtimor att fångas i fattigdom och underutveckling under många kommande generationer.

Ban Ki Moon, FN:s generalsekreterare, gav länder som Östtimor ett användbart råd, när han sade: Utbildade mödrar har större sannolikhet att få friska barn som överlever. Utbildade familjer är mindre sårbara för extrem fattigdom och hunger. Och utbildade länder har större sannolikhet för att åtnjuta livfulla ekonomier, politisk stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter. Varför går vi mot våra flickor och i själva verket vårt land?

Kanske borde vice-ministern också uppmärksammas på att sexuellt utnyttjande av minderåriga, flickor eller pojkar, är ett brott som medför långa fängelsestraff utöver ett livslångt stigma i många andra länder, av vilka några har mycket nära relationer med oss. Det är skamligt att Östtimor har en vice-minister som tycks godkänna sexuell exploatering av mindreåriga flickor och lämnar öppna inbjudningar till barnsexförövare överallt. Vuxna som är sexuellt attraherade av minderåriga är kända som pedofiler. Hans egna ord, när han svarade Timor Posts journalister, placerar honom potentiellt i den kategorin av brottslingar. Det är pinsamt för Östtimor att ha pedofiler, bigotta och kvinnohatare som landets styresmän.

Alex Tilman är politisk aktivist och utbildad vid Lee Kuan Yew School of Public Policy. Han bloggar regelbundet om Östtimor rekontruktionsprocess. Den här artikeln publicerades först i författarens blogg och publiceras med hans tillåtelse.

Svensk översättning av tidningsartikel [översättning från engelska]

CSM-fallet

Virgílio: Du måst njuta av det för att vara en man

Dili. Vice-ministern för utbildning, Virgílio Smith, anser fallet (med sexuellt utnyttjande av en elev) med grundaren av Colegio São Miguel (CSM) inblandad, som har blivit viralt på Facebook, som normalt.

Ett fotografi, som har postats brett på Facebook, och utges för att visa grundaren av CSM, med initialerna AC, i färd med att sexuellt utnyttja en av sina egna elever med initialerna SC.

När han konfronterades av journalister i torsdags (9/1) för att kommentera fallet, saade vice-ministern för utbildning till Timor Post: Är Du en man eller en kvinna?En man är en man. Bara homosexuella tycker inte om det. Så jag vill inte ge någon mer kommentar.

Den här tidningen har också försökt att få en kommentar från utbildningsminister Bendito dos Santos Freitas, men han vägrade att bli indragen, därför att han ännu inte informerats om denna fråga. Hans byrå vägrade att kommentera.

Parlamentsledamöter har redan uttryckt sina betänkligheter över fotot och har bett myndigheterna att utreda fallet.

I en deklaration har AC (offer), Valerio Soares Lopez (fader och offrets familjs representant) och advokaten Pedro Aparicio ställt ett 10-dagars ultimatum med start den 16 december till den person som publicerade fotot att ge sig till känna och offentligt be offrets familj om ursäkt. Ursäkten skulle publiceras i social och lokala media. Man misstänker att detta foto har erhållits från offrets arbetsplats.

Författaren hotas med juridiska åtgärder om han eller hon inte bryr sig om ultimatumet. Man misstänker att den här personen arbetade vid CSM många år innan vederbörande rekommenderades för en post som statstjänsteman i utbildningsministeriet.

Grundaren av CSM sade nyligen till journalister att han inte ville kommentera fallet ytterligare, därför att det nu behandlas i rätten. - KAPITAL

Källa: Alex Tilman/http://www.rappler.com/move-ph/ispeak/48341-east-timor-sexual-abuse-scandal

09 - Xanana Gusmão tänker avgå i år

Det har en längre tid talats om att premiärminister Xanana Gusmão planerar att avgå under 2014. Nu har han själv tydligt sagt det: Det är med största respket som jag, för sista gången som premiärminister, står inför den här stora församlingen för att presentera en statsbudget.1

Gusmão blev premiärminister i augusti 2007 som ledare för CNRT, parlamentets näst största parti, i en koalitionsregering. Efter det senaste parlamentsvalet den 7 juli 2012, i vilket CNRT fick flest platser i parlamentet men inte egen majoritet, bildade Gusmão åter en ny koalitionsregering, men med delvis nya koalitionsparter.

Gusmão var under många år under den indonesiska ockupationen ledare för motståndskampen. Läs mer om Gusmão här …

Noter

 1. Address by His Excellency the prime minister Kay Rala Xanana Gusmão on the occasion of the presentation of the draft budget law for 2014, National Parliament, Díli, 9 January 2014; [Översättning: Tommy Pollák]