ABRI
Armed Forces of the Republic of Indonesia (till 1999)
ADB3
Asian Development Bank
APODETI2
Associacão Popular Democratica de Timor
ASDT
Associacão Social Democrata Timorense2 - Timorese Association of Social democrats
ASEAN
Association of South-East Asian Nations
AusAID3
Australian Agency for International Development
BAIS
Indonesian Strategic Intelligence Agency
BCTL1
Banco Central de Timor-Leste - Östtimors centralbank
BIA
Indonesian Military Intelligence Agency
BRTT
East Timor People's Front
Canvisti
East Timorese Non-Violent Solidarity Committee
CAP5
Consolidated Appeals Process (FN:s)
CAVR1
Commission on Reception, Truth and Reconciliation in Timor Leste
CDPM
Commission for the Rights of the Maubere People
CIET2
Campaign for Independent East Timor
CNE1
National Electoral Commission
CNRM
National Council of Maubere Resistance (tidigare CRRN)
CNRT
National Congress of East Timor Reconstruction1
tidigare National Council of Timorese Resistance (tidigare CNRM)
CRRN
Revolutionary Council of the National Resistance
CTF1, 6
Commission of Truth and Friendship
DSRSG3
Deputy Special Representative of the Secretary-General
Falintil
Forcas Armadas de Libertacao de Timor-Leste1 - National Liberation Army of East Timor
F-FDTL1
Falintil-Forcas Defesa Timor Lorosa'e (tetum), Falintil-Östtimors försvarsmakt
Fretilin
Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent2 - Revolutionary Front for an Independent East Timor
g7+1
g7+ är en plattform grundad på frivillighet, solidaritet och samarbete med 18 bräckliga stater som genomgått konflikter. g7+ internationella sekretariat finns i Dili. De 18 länderna är
 • Afghanistan
 • Burundi
 • Centralafrikanska republiken
 • Tchad
 • Komorerna
 • Elfenbenskusten
 • Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Liberia
 • Papua Nya Guinea
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • Salomonöarna
 • Sydsudan
 • Östtimor
 • Togo.
GNR1
Guarda Nacional Republicana (Portugisisk kasernerad polis)
ICRC
International Committee of the Red Cross
IEC1
Independent Electoral Commission
Interfet
United Nations International Force in East Timor
JAKER
People-s Culture Network
JSMP1
Judicial System Monitoring Programme
LBH
Legal Aid Institute
LPHAM
Institute for the Defence of Human Rights
MDG5
Millennium Development Goals
NAM
Non-Aligned Movement
NC
National Council (tidigare NCC)
NCC
National Consultative Council (of East Timor)
OSB
Overseas Service Bureau (senare Australian Volunteers International)
PDHJ5
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (Ombudsman för mänskliga rättigheter och rättsväsendet)
PDI
Democratic Party of Indonesia
PKB
National Awakening Party
PNTL1
Policia National Timor Leste
PPBI
Centre for Indonesian Worker's Struggle
PR1
Partidu Republikanu, grundat 2005-12-30
PRD
People's Democratic Party (Democratic People's Alliance fram till 1998)
Renetil
National Resistance of East Timorese Students
SMID
Student Solidarity for Democracy in Indonesia
SPRIM
Indonesian-Maubere People's Solidarity Struggle
SRSG3
Special Representative of the Secretary-General
STAE1
Technical Secretariat for Electoral Administration
STN
National Farmer's Union
TAPOL
Indonesian human rights campaign
TNI
Indonesian Armed Forces (från 1999)
UDT
União Democratica Timorense2 - Timorese Democratic Union
UNAMET
United Nations Mission in East Timor
UNCT3
United Nations Country Team
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNHRC1, 4
United Nations Human Rights Council (Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter)
UNMISET1
United Nations Mission of Support in East Timor (2002-05-21--2005-05-19)
UNMIT1
United Nations Integrated Mission in Timor Leste (Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor, 2006-08-25--2012-12-31)
UNOTIL1
United Nations Office in Timor-Leste (2005-05-20--2006-08-24)
UNTAET
United Nations Transitional Administration in East Timor
WFP1
World Food Programme - (Förenta Nationernas) Världslivsmedelsprogram

Källa: Sword Gusmão, Kirsty: A woman of independence - A story of love and the birth of a new nation, ISBN 07-7329-1197-4, Sydney 2003

Noter:

 1. Tillägg av Östtimorkommittén
 2. Källa: Jannisa, Gudmund: Östtimor - ut ur kolonialismen, in i tystnaden i Merdeka & ÖsttimorInformation nr 26-27 november 2005, ISSN 1402-2559
 3. Källa: United Nations System in Timor-Leste - Briefing Kit, September 2007
 4. Källa: Regeringskansliets webbplats - Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
 5. Källa: Silkin, Trish & Magno, Benicia: Summative Evaluation: Analysis of the results and experiences from Sweden's development co-operation with Timor-Leste - Final Report, 2013-10-07
 6. Källa: Wikipedia, Indonesia-Timor Leste Commission of Truth and Friendship