Titel Författare Utgivnings- Anmärkning
år ort
Böcker på svenska
Öst-Timor - det glömda kriget Törnquist, Olle & Amahorseja, Hendrik 1981 Stockholm
Det grymma spelet - Sveriges roll i Indonesiens folkmord i Östtimor 1975-1985 Larsson, Björn (redaktör) 1985 Stockholm (Stockholms stadsbibliotek)1
Östtimor - En rapport om politiska fängslanden på Östtimor utgiven av svenska sektionen av Amnesty International 1985 Stockholm
Östtimor ut ur tystnaden 1990 Arboga (Stockholms stadsbibliotek, Utrikespolitiska institutet, Östtimorkommittén)
Ett övermått av mod Mo, Timothy1993ISBN 91-27-03299-X
Östtimor: avkolonisering med förhinder Kruse, Karin (red.) 1994 Uppsala (Stockholms stadsbibliotek, Utrikespolitiska institutet, Östtimorkommittén)
Östtimor 1975-1995: 20 år under indonesisk ockupation 1995 Stockholm Östtimorkommitténs skriftserie nr 1 1995
I folkmordets skugga - Kvinnor och barn i Östtimor Forsberg, Jan-Erik & Båvik, Lotten 1995 Stockholm Östtimorkommitténs skriftserie nr 2 Mars 1995 (Östtimorkommittén)
Ett debattinlägg om Östtimor och om den svenska krigsmaterielexporten till den indonesiska ockupationsmakten Jan-Erik Forsberg & Henrik Westander 1997 Stockholm 20 kr + porto - beställ genom Östtimorkommittén
Vapenexport och mänskliga rättigheter - exemplet Indonesien Kruse, Karin (redaktör) 1998 Uppsala Beställ genom Östtimorkommittén
Östtimors väg till självbestämmande - från fredspris till folkomröstning Larsson, Ann (redaktör) 2000 Stockholm Sammanställning av tidigare i Merdeka/ÖsttimorInformation publicerade artiklar med inledning av Ann Larsson och avslutning av Ritva Jacobsson och Gabriel Jonsson.
ISBN 91-630-9782-6
Alla medlemmar ska ha fått ett exemplar sig tillskickat. Har Du inte fått ett exemplar, så beställ från Östtimorkommittén, tel 08-33 62 47, epost tpollak@algonet.se.
Pris 40 SEK + porto 10 SEK
Östtimor - en säkerhetspolitisk analys Larsson, Ann 2002Uppsala Beställ genom Östtimorkommittén, 80 kronor
Krönika om en överfart Cardoso, Luis2002AvestaISBN 91-88420-45-0
Uggleögon, vildkattsögon2003ISBN 91-88420-28-0
Krokodilernas landLundström, Klas2012LundBeställ från Östtimorkommittén till Sverige: 120 SEK, övriga Europa 165 SEK, övriga världen 175 SEK
JacoPersson, Per Ole2012StockholmRoman
Reportage från periferin - Avvecklingen av det portugisiska kolonialväldet i Östasien. Östtimor och Macao Rosengren, Peter2020Malmö ISBN 978-91-88263-71-1 (Östtimorkommittén)
Där solen aldrig går ned - Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigareBrandão Jönsson, Henrik 2020Falun Kapitel 4 Högmod (soberba) - Timor-Leste trotsar Darwins teorier. Övriga kapitel handlar om Portugal och andra av Portugals tidigare kolonier.
Svenska böcker på engelska
Behind the Swoosh: The Struggle of Indonesians Making Nike Shoes Balinger, Jeff & Olsson, Claes (red.) 1997 Uppsala (Östtimorkommittén)
The Crocodile's Tears: East Timor in the Making Jannisa, Gudmund 1997 Lund (Stockholms stadsbibliotek, Utrikespolitiska institutet, Östtimorkommittén)
East Timor - Nationbuilding in the 21st Century Jonsson, Gabriel (redaktör) 2003Stockholm Beställ genom Östtimorkommittén, gratis, portokostnad 20 kronor
Poverty and Development in Timor-Leste - Country Economic Report 2005:3 Lundahl, Mats & Sjöholm, Fredrik 2005Stockholm ISBN 91-586-8305-4, ladda ner eller beställ från Sida
Economic Development in Timor-Leste 2000-2005 - Country Economic Report 2006:4 2006 ISBN 91-586-8596-0, ladda ner eller beställ från Sida
A year of Turmoil: Timor-Leste 2006-2007 - Country Economic Report 2007:5 2007 ISBN 91-586-8059-4, beställ från Sida eller kommittén
Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste - Country Economic Report 2008:5 2008 ISBN 978-91-586-2178-7, ladda ner eller beställ från Sida
How do international norms travel?: Women's political rights in Cambodia and Timor-Leste Alldén, Susanne2009Umeå Doktorsavhandling i statskunskap. Kan läsas/hämtas från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26837.
Timor-Leste in the World: BC to Independence Jannisa, Gudmund 2019LundKan gratis laddas ner från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1343692/FULLTEXT01.pdf, 424 sidor
Övriga böcker på engelska
Timor: Freedom Caught Between the Powers Freney, Denis 1975
East Timor, Indonesia and the Western Democracies Retbøll, Torben (red.) 1980
East Timor: the Struggle Continues 1984
East Timor: Occupation and Resistance 1998 Köpenhamn
The Timor Problem Ormeling, Ferdi 1981
East Timor and West Irian Suter, Keith 1982
East Timor, West Papua/Irian and Indonesia 1997 London (Östtimorkommittén)
East Timor -Violation of Human Rights, Extrajudicial Executions, "Disapperances" and Political Imprisonment 1975-1984 Amnesty International
The war against East Timor Budiardjo, Carmel & Soei Long, Liem 1984 London Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 2 Mars 1997 (Läs & Res, Utrikespolitiska institutet)
Funu: The unfinished saga of East Timor José Ramos-Horta 1987 Trenton Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 2 Mars 1997 (Utrikespolitiska institutet)
Towards a Peaceful Solution for East Timor 1997 Sydney (Östtimorkommittén)
East Timor: to be Liberated or to be Exterminated; that is the Question Pinto Leite, Pedro 1989
The Indonesian occupation of East Timor 1974-1989: a chronology John Taylor 1990 London (Utrikespolitiska institutet)
Indonesia's forgotten war: The hidden history of East Timor 1991 London Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 1 Oktober 1996 (Stockholms stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Utrikespolitiska Institutet)
East Timor: The price of freedom 1999 London
East Timor: Indonesian occupation and genocide Antonio Barbedo de Magalhaes 1992 Oporto Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 2 Mars 1997 (Stockholms universitetsbibliotek)
Death in Dili Mc Millan, Andrew 1992
Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992 Turner, Michelle 1992 Sydney (Östtimorkommittén)
Indonesia & East Timor: Power and Impunity - Human Rights under the New Order Amnesty International 1994
A Critic of Western Journalism and Scholarship on East Timor Gunn, Geoffrey C. 1994
East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation Carey, Peter & Bentley, G. Carter (red.) 1995 London (Riksdagsbiblioteket, Utrikespolitiska institutet)
East Timor: Genocide in Paradise Jardine, Matthew 1995 (Östtimorkommittén)
Surviving Indonesia's Gulag: A western woman tells her story Carmel Budiardjo 1996 London Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 1 Oktober 1996
East Timor: Third World Colonialism and the Struggle for National Identity Carey, Peter 1996 London (Riksdagsbiblioteket, Utrikespolitiska Institutet)
Timor: A people betrayed James Dunn 1996 Sydney Ny reviderad upplaga (Utrikespolitiska Institutet)
Children of the Resistance: The current situation in East Timor as seen through the eyes of two Australian tourists Winters, Rebecca & Kelly, Brian 1996 Darwin (Östtimorkommittén)
  Bamadhaj, Kamal & Nadiah, Aksi 1997 Selangor (Östtimorkommittén)
European Network Against Arms Trade, Indonesia: Arms trade to a military regime 1997 Amsterdam (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Östtimorkommittén)
East Timor and the United Nations: The Case for Intervention 1997 (Utrikespolitiska institutet)
EAST TIMOR: Tears and Blood in ASEAN Inbaraj, Sonny 1997 Bangkok (Östtimorkommittén)
East Timor for beginners Gus Miclat (redaktör) 1997 Quezon City
East Timor's unfinished struggle: inside the Timorese resistance Pinto, Constâncio & Jardine, Matthew 1997 Boston (Utrikespolitiska institutet, Östtimorkommittén)
East Timor: 20 years of occupation, 20 years of resistance ? ? ? Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 2 Mars 1997
Free East Timor: Australia's Culpability in EastTimor's Genocide Aubrey, Jim (red.) 1998 Sydney (Östtimorkommittén)
The East Timor Problem and the Role of Europe Pedro Pinte Leite (redaktör) 1998 Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 10 November 1999
From the Place of the Dead: the Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor Arnold Kohen 1999 New York Recenserad i Merdeka och Östtimor Information nr 10 November 1999
Bitter dawn - East Timor - A people's story Cristalis, Irena 2002London Zed Books
Indonesian Destinies Friend, Theodore2003 Läs om boken i The Economists recension.
If You Leave Us Here We Will Die: How Genocide was Stopped in East Timor Robinson, Geoffrey2009Princeton, USA Recension i Yale Journal of International Affairs, Vol 7, Issue 2: September 2012
The Independence of East Timor: Multi-Dimensional Perspectives - Occupation, Resistance, and International Political Activism Fernandes, Clinton2011 Portland, OR, USA Clinton Fernandes är en kunnig och välkänd debattör av Östtimorfrågor. Hans bok om motståndskampen är detaljerad och bygger till stor del på Fernandes tillgång till tidigare hemligstämplad information. Läs en recension i Michigan War Studies Review här …
 Nytt! Rethinking Human Rights and Peace in Post-Independence Timor-Leste Through Local PerspectivesRedaktörer: Ying Hooi KhooAntero Benedito da SilvaTherese Nguyen Thi Phuong Tam2022SingaporeISBN 978-981-16-3779-7 (ebok), 978-981-16-3781-0 (papper)
  1. Inom parentes anges var materialet kan lånas eller läsas.