Östtimor - länkar

Svensk flagga Du får här ett antal länkar till andra webbplatser och dokument om Östtimor. Tyvärr så har vi inte resurser att fortlöpande kontrollera att länkarna fungerar, varför det kan hända att en del blivit obrukbara.

Union Jack Please find below some links to other web sites and documents about East Timor. Unfortunely we do not have the resources to continously check that the links work, so it is possible that some have become obsolete.

Deutsche Fahne Du findest hier eine Anzahl Links zu anderen Webbplätzen und Dokumente über Osttimor. Leider haben wir nicht die Mittel um fortlaufend zu kontrollieren, dass die Links funktionieren, und deshalb ist es möglich dass einige unbrauchbar geworden sind.


Svenska länkar

Dagens Nyheter om Östtimor - nyheter, åsikter och länkar samlade - har tagits bort
Eva Goës - styrelseledamot i Östtimorkommittén och f d riksdagsledamot för Miljöpartiet
Amnesty International Svenska sektionen

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Freds webplats om svensk vapenexport
PeaceQuest - arbetar för fredlig konfliktlösning
Svenska Caritas - den katolska kyrkans biståndsorganisation
Zenit - SIDAs globala mötesplats för ungdomar
Sveriges samarbetsstrategi för utvecklingsamarbetet 2009-2011 och Sveriges föregående strategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor 2005-2009, tidigare landstrategi 2002-2005 för Östtimor
Sveriges bistånd - öppet och samlat på ett ställe presenterat av utrikesdepartementet och Sida.
Sveriges ambassad i Indonesien (Jakarta) svarar också för Östtimor
Swedish West Papuan Association - Svenska Västpapuanska Föreningen (gamla länken leder till fel webbplats)
Upptäck hela världen! - ett samarbetsprojekt mellan 10 tidskrifter, som Östtimorkommittén deltar i
Solidaritetsrörelsens Hus - Östtimorkommittén är medlem i föreningen

Nordiska länkar

Norsk nyhetsgrupp med utmärkta nyhetssammanfattning, rekommenderas. Obs! Inte uppdaterad efter 2001.
De 100:s kommitté, Finland (på finska)
Peace Brigades International - Norge - Indonesia og Øst-Timor (Östtimorprojektet är avslutat.)

Östtimoresiska länkar

Östtimors regerings portal
Östtimors presidentämbetes webbplats, direktlänk till presidentämbetets magasin
Premiärminister Rui Araujos Twitterkonto
Östtimors premiärministers webbplats (gammal) med bland annat pressmeddelanden och Östtimors utvecklingsplan
Östtimors utrikesdepartement (gammal webbplats)
Östtimors arbetsministeriums webbplats med bl a en karta över Dili
Östtimors planerings- och finansministeriums webbplats
Östtimors immigrationsdepartements webbplats med bland annat visumbestämmelser
Östtimors ministerium för statens administration och landförvaltning (Ministry of State Administration and Territorial Management - MSATM)
MSATM:s fotogalleri med sex teman, evenemang, partner, lokal administration, lokala utvecklingsprojekt och projektens målgrupper med bildtexter på engelska och tetum
Östtimors justitieministerium
Östtimors regerings transparensportal med länkar till portaler för budgettransparens, biståndstransparens, inköpstransparens och programuppföljning
FN:s avkoloniseringsverksamhet
Östtimors statistiska centralbyrå
Hydro Timors - Hydro Timor är den del av Ministeriet för infrastruktur, som samordnar utbyggnaden av vattenkraft i Östtimor - webbplats har tagits bort
Östtimors parlaments webplats
Östtimors statssekreterares för jämlikhet (SEPI) webbplats
Generalinspektörens kontor (motsvarar ungefär Riksrevisionen)
Östtimors centralbank
Östtimors antikorruptionskommission
Östtimors fiskemyndighets statistik
Östtimors myndighet för havsgränser
En sammanställning av referensmaterial om jordbruk i Östtimor är finns på http://www.timoragri.fhost.com.au/
Mottagnings-, sannings- och försoningskommissionens webbplats med dess rapport bland annat
Ita Nia Rai - Vårt land - ett statligt projekt för att utveckla ett lagfartssystem
g7+organisationens webbplats
Peace divident trusts blogg
Statssekreteraren för försvars personliga webbsida http://juliotomaspinto.com/
Tempo Semanal - veckotidning som blottat många korruptionsaffärer
Timor Sun - nätupplagan av veckotidning på bland annat engelska - troligen nedlagd
Östtimoresiska Alola-stiftelsen för att främja kvinnorna grundad av Kirsti Sword-Gusmão, premiärministerns fru
La'o Hamutuk - "Vandra tillsammans", östtimoresisk ideell organisation för att syna internationella organs arbete i Östtimor

Luta Hamutuk - Aktivistorganisation för en ansvarsfull utvecklingsprocess med deltagande av folket
Om enklaven Oecusse - av några som bodde och arbetade i enklaven under FN-tiden
Webbplats över José Ramos-Hortas tid som Östtimors president
José Ramos-Hortas Facebook-sida
Bloggen Diak ka Lae är alltid tankeväckande
Blogg som skrivs av en engelsktalande utlänning i Dili, Östtimor
Blogg som skrivs på engelska av en kvinnlig volontär i Dili, Östtimor
Blogg från Dili på engelska med inriktning på turistinformation
Blogg Return to Rai Ketak, ruminations from my (once) island home med bra FAQ och Glossary
East Timor Legal Information Site - för att främja transparens i Östtimors rättsväsende
East Timor Law and Justice Bulletin - Juridiska nyheter, information och analys
East Timor Law Journal (Organisation som följer lagstiftningen)
East Timor Linguistics: state of the art blog - Om Östtimors språk sam historia, antropologi, främst för akademiker.
Info Timor - ett ideellt projekt inom informationsteknologin, som deltog i Stockholm Challenge Event 2008, för att lyfta Östtimor.
The Dili Weekly - tvåspråkig (engelska och tetum) veckotidning med nyheter, särskilt om politik och utveckling.
Timor hau nian doben - blogg på tetum eller portugisiska?
Fundasaun Lafaek Diak (Den goda krokodilens stiftelse) - en lokal ideell organisation som arbetar för hållbar utveckling av landsbygden i Östtimors östra distrikt, främst bistånd till en klinik i Triloka 25 km väster om Baucau.
The Ai-Kamli Trust - utbildningshjälp till östtimoreser, en engelsk stiftelse.
Webbplats för blinda musiker som går på Fuan Nabilans utbildningscentrum i Same.
Tetum - nedladdningsbara läroböcker och kursinformation från Dilis institut för teknologi
KAPELIWA - en blogg av en ideell organisation utanför Baucau för en etnisk-språklig minoritet som berörs av planerna på en stor cementfabrik

Resor, turism

Östtimors regerings turistbyrå - mycket bra karta bland annat
Ny webbplats med övernattningsinformation och annat nyttigt
Karta över Dili
Discover East Timor - mycket nyttig information för den som planerar att resa till Östtimor
Atauro Island Eco-Tourism med turistreklam för ön Atauor
Hotel Timor
Ekoturism - Östtimors bästa …
Timor adventures - rundresor i fyrhjulsdrivna bilar eller på motorcykel, vissa med särskilda inriktningar, t ex solceller, kvinnor

Övriga länkar (utan någon särskild ordning)

En mycket omfattande samling internationella länkar finns i nummer 7 av vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation.

UNMISET:s (FN:s mission i Östtimor 20 maj 2002 - 20 maj 2005) nuvarande och tidigare Webplats
UNMIT:s (FN:s uppdrag i Östtimor från och med den 24 augusti 2006) webbplats
UNOTIL:s (FN:s kontor i Östtimor 20 maj 2005 - 23 augusti 2006) webplats
UNTAET:s (FN:s mission i Östtimor 29 oktober 1999 - den 20 maj 2002) Webplats med dagliga nyhetsbulletiner
FN:s utvecklingsprogram för Östtimor
ReliefWeb - ett projekt från FN:s koordinationskontor för mänskliga rättigheter (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
UNICEF om Östtimor
FN:s virtuella Östtimorbibliotek samlar alla FN-dokument om Östtimor
FN:s multimedia för att hedra Östtimor inför UNMIT:s avslutning den 31 december 2012
Kortfakta, flaggor, nationalsång, m m
Foton från 2007 års val i Östtimor från UNDP
Östtimorresolutionen från FN:s människorättskommission 1997
FN-dokument om Östtimor
Human Rights Watch
University of Coimbra, Portugal
Portugisiska sidor med bl a nyhetssammanfattningar
Adam Tillers sida med information om bl a Östtimor och länkar vidare
East Timor Relief Association i Australien
East Timor Alert Network Canada (ETAN)
East Timor Action Network USA (ETAN/US)
Ett omfattande arkiv med material från

Asian-Pacific Conference on East Timor (APCET)
IFET - International Federation for East Timor
Australisk webplats med information om Stilla Havsregionens asiatiska del från ideella organisationer
http://www.freedom.tp - Den första domänen i den nya toppdomänen "tp". Denna toppdomän står för ett självständigt Östtimor.
Timor Aid - timoresisk hjälporganisation med utmärkt nyhetssida
ASTO:s, den franska solidaritetsorganisationens, webplats
Fransk Webplats med många resolutioner om Östtimorfrågan, de flesta på franska.
TAPOL - The Indonesia Human Rights Campaign - En av de mest välinformerade organisationerna
Tyska Watch Indonesia! - en grupp som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Indonesien och Östtimor.
International Platform of Jurists for East Timor (IPJET)
Project Timor - ett australiskt projekt för att bidra med fackunskap vid husreparationer och byggen i Östtimor
Portugisisk petition om flyktingbarn i Västtimor
New Internationalist - samarbetsorganisation med bas i Oxford, Storbritannien, som arbetar med världsfattigdomen och ojämlikhet
Timorgapet - förhandlingarna på en tidsaxel (på engelska)
Världsbankens Östtimorsida
Usaid (USA:s biståndsorganisations Östtimorsidor)
Den indonesisk-östtimoresiska sannings- och vänskapskommissionens webplats
Ett kvarts sekel av USA-stöd för ockupation - The National Security Archive
International Center for Transitional Justice
Australisk lista över hjälpmedel för undervisning om Östtimor
Australisk vänskapsförenings blogg
Tyska Östtimorföreningen
Oberoende flerspråkig mailinglista med inriktning på nyheter, dokumentation och akademiska skrifter
Australisk webbplats med information om Timor-Leste Studies Association
Förteckning över östtimoresiska orter med australiska vänorter/organisationer
Blogg på portugisiska huvudsakligen om Östtimors ekonomi
Australisk musikplats med Östtimorintresse
Timor-Leste Armed Violence Assessment
Uppsats om tre seklers våld i Östtimor i Online Encyclopedia of Mass Violence
Ett portugisiskt antroplogiskt forskningsprojekt om Timor
Lista över olika biståndsprojekt i Östtimor upprättad av One Seed och Timorlink.
Den portugisiska nyhetsagenturen Lusa har skapat en webbplats om tidigare portugisiska kolonier, bland andra Östtimor, (på portugisiska).
Nytt!
				     Alolas vinterbrev juni 2022 (Alola är dels en stiftelse i Östtimor för stöd till kvinnor och barn dels en vänorganisation i Australien för stöd till stiftelsen.)

Inlägg i APC-konferensen reg.easttimor

Horta: Progress with US administration
Hortas tal vid "folkets APEC" i Kanada 1997 (på engelska)


Senast ändrad Tommy Pollák, Östtimorkommittén, c/o Jonsson, Råsundavägen 24, 2 tr, 169 67  SOLNA, tel 08-16 25 10