2018

(Klicka här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - oktober - november - december

December

07 - Småbussarna i Dili

När du sett 2 minuter av videon https://www.youtube.com/watch?v=t_kjDRP-HKY vet du precis hur du ska ta dig fram i Dili.

Källa: Adam Constanza

05 - Timoresisk konst i Italien

Vi har nöjet att få tillkännage en utmärkt och unik utställning med samarbete av tre timoresiska konstnärer/ambassadörer, som pågår den här veckan i Viterbo i Italien i konsthallen Il Cosmonauta.

Tony Amaral, Cesário Lourdes och Etson Caminha är bland de ledande i samtidskonsten i Östtimor.

Utställningsaffisch

Väggarna i Il Cosmonauta är dekorerade med oljemålningar av Cesar, screentryck av Tony och bläckteckningar av Etson. Traditionella handvävda band, kända som tais, är också utställda, vilket bidrar med ytterligare ett vackert och autentiskt traditionellt element till utställningen.

Vernissagen såg Cesar och Tony måla på plexiglas belyst bakifrån på scenen till musik improviserad av Etson och Yohan York, en amerikansk artist, som har samarbetat musikaliskt med Etson sedan 2003. Mottagandet hos det fullsatta huset va entusiastiskt Många av målningarna såldes, men kommer att finnas kvar i utställningen tills den stänger den 10 december.

Avslutningskvällen kommer att innehålla ett längre musikprogram med Etson och hans häpnadsväkande instrumentsamling, med bland annat en traditionell timoresisk lakadou. Han får sällskap med Yohan som spelar trumpet och percussion samt de lokala musikerna Mauro Tavernelli på gitarr och Andrea Seki på harpa.

Utställningen kommer att vara öppen till den 8 december. Il Cosmonauta finns på Via dei Giardini 11 i Pianoscarano, Viterbo.

Det finns en Facebook-sida för avslutningen som kommer att strömma fredagens händelser Timor-leste: Immagini e Suoni da una Terra Sconosciuta.

De timoresiska artisterna har hittills besökt många av Roms monument och de kommande dagarna kommer de att fortsätta att besöka gallerier och historiska platser i området.

Utställningen och tillställningarna har möjliggjorts av generöst stöd från Gabriela och Luca Gansser, Ros Dunlop, Jill Forsyth, lokala vänner och artister samt de anställda på Il Cosmanauta.

Källa: Gabriela Gansser

03 - Borrning vid Bayu-Undan klar  Nytt!

USA-jätten ConocoPhillips har avslutat ett kompletterande borrningsprogram vid Bayu-Undan-fältet i Timorsjön 500 km norr om Darwin i Australien..

Joint venture-partnern Santos bekräftad i måndags att programmet för att borra tre hål har avslutats billigare än planerat enligt budget och före tidplanen.

Den här borrningskampanjen har varit mycket framgångsrik och gett goda undervattensresultat till en kostnad omkring 40 % under budget och det sista hålet klart mer än tre månader före tidplanen, sade Santos verkställande direktör Kevin Gallagher.

Santos har rapporterat att det tredje hborrhålet har börjat leverera gas

Programmets framgång betyder att vi levererar större produktion av kondensat och ökad kapacitet.

Borrningsprogrammet bestod av två plattformshål och ett undervattenshål som kopplas in i den existerande infrastrukturen och var en del i långtidsplanen för gaskondensatfältet, som joint venturen kom överens om förra året.

Bayu-Undan ligger helt och hållet inom Östtimors jurisdiktion. Gasen från fältet leds till ConocoPhillips anläggning för LNG i Darwin, Northern Territory i Australien. De två fälten Bayu och Undan upptäcktes 1995 och har varit i produktion sedan april 2004.

ConocoPhillips driver fältet och har 56,9 % av det. Deras partner Eni har 11 %, Santos 11,5 %, Inpex 11,4 % och Tokyo Electric Power/Tokyo Gas 9,2 %.

Alla tre hål borrades från plattformen Noble Tom Prosser, som nu ska användas för Santos borrprogram 2019 vilket kommer att omfata en undersökning av den nyligen upptäckta oljan i Dorado utanför Western Australia.

Santos övertog nyligen driften av Dorado efter köpet av det tidigare driftbolaget Quadrant Energy.

Källor:

November

26 - PNTL borde reglera eller begränsa användningen av skjutvapen

Den 18 november 2018 öppnade en berusad polisman, som inte var i tjänst och deltog i en fest i Kulu-Hun, eld mot festdeltagare och dödade tre unga män och sårade fem. Den tragiska händelsen har utlöst en ellmän diskussion om PNTL:s förmåga att reglera användningen av skjutvapen av tjänstledia poliser och har orsakat att en del ifrågasätter behovet hos poliser att bära vapen över huvud taget. I det här blogginlägget utvärderar Fundasaun Mahein (FM) både regeler och procedurer som styr användningen av skjutvapen av poliser, som inte är i tjänst och skjutvapens roll i polisarbetet.

I teorin är användningen av skjutvapen strängt reglerad av PNTL. Poliser tillåts att bära vapen, när de är i tjänst, men när de avslutar sitt pass och går hem för dagen måste de lämna in sina vapen i det lokala vapenförrådet. Vapenförrådet måste registrera när skjutvapen lämnas in och tas ut, visa ett aktuellt register över alla vapen i bruk.

I verkligheten går det inte till så. Poliser slarvar ofta med att lämna in sina vapen, när deras pass är slut, och bär i stället sina vapen med sig i vardagslivet. Detta leder till situationer i vilka civilklädda poliser utom tjänsten - väsentligen civila - förblir beväpnade till och med när de besöker barer, går på fest och kommunala tillställningar. I dessa situationer kan någonting så simpelt som ett fyllebråk snabbt eskalera till en väpnad konfrontation i vilken civila såras eller dödas. Till yttermera visso, enbart det faktum att poliser, som inte är i tjänst, bär vapen, kan bidra till känslor av straffrihet eller att stå över lagen, vilket får poliserna att handla aggresivare än om de varit obeväpnade.

Incidenten den 18 november och andra liknande avslöjar att PNTL:s system för att reglera användningen av skjutvapen lider av dålig organisation och brist på genomförande. PNTL:s chefer har utfört ett bristfälligt arbete för att föra vapenförrådsregister och aktivt spåra vapen för att försäkra sig om att de inte används utom arbetet. De har också misslyckats med att till sina underlydande kommunicera vikten av att hålla sig till PNTL:s vapenreglering och att vidta disciplinära åtgärder mot dem som bryter reglerna för skjutvapen, även om sådana överträdelser inte leder till våld.

Därför är svag efterlevnad av vapenregleringen inte bara en fråga om några få oansvariga poliser; det speglar en oförmåga eller ovilja hos PNTL som en instutition att genomföra sina egna regler. Fundasaun Mahein (FM) rekommenderar att PNTL-chefer tar ansvar för misstag i kontrollen av skjutvapen och vidtar aktiva steg för att reformera systemet. Först borde PNTL starta en översyn av sitt registreringssystem för att försäkra sig om att det klarar uppgiften att registrera lla skjutvapen inlämnade och uttagna ur vapenförråden. För det andra borde de granska vapenförråden för att säkra att registren speglar vverlikheten. Vilken omfattning har problemet med vapen på drift? Är obemyndigad användning av skjutvapen ett undantag från regeln eller är ett stort antal vapen utom kontroll? En granskning skulle bidra till att besvara denna fråga och identifiera potentialen framtida våldsamma incidenter. För det tredje måste PNTL på allvar vidta disciplinära åtgärder mot poliser som upptäcks ha burit vapen utom tjänsten. Bestraffning av poliser som inte lämnar in vapen skulle vara en stark signal till hela polisstyrkan att eran med slapp disciplin och bristande professionalism måste få ett slut.

Utöver krav på striktare reglering av skjutvapen inom PNTL har en del människor ifrågasatt att PNTL-anställda över huvud taget behöver bära vapen. Antalet vapen hos civila medborgare är mycket litet i Östtimor, vilket innebäbär att polisen i nästan alla lägen borde kunna upprätthålla kontrollen med icke-dödande medel. Dessutom har PNTL beslutat att anta ett arbetssätt i vilket poliser arbetar med samhället för att samla information om potentiella problem och bidra till att lösa dem utan skjutvapen eller användningen av våld. Till exempel så bär Suku-poliser inte vapen, trots det rapporterar samhällen i vilka de arbetar låga brottsnivåer och anmärkningsvärt högt förtroende mellan civila och poliser. När poliser inte bär vapen känner sig civila ofta bekvämare med att närma sig dem, vilket leder till ett samarbetsförhållande mellan polis och civila snarare än ett hierarkiskt.

Dessutom är det ofta så att poliser som bär vapen har lättare för att använda dem också när det inte är nödvändigt, medan obeväpnade poliser hittar alternativa sätt att deeskalera situationen. I Storbritannien bär poliser normalt inte vapen och incidenter med poliser som skjuter är ganska sällsynta. Men i USA resulterar en starkt militariserad och tungt beväpnad poliskår i hundratals polisbeskjutningar av civila varje år. Så att tillåta alla eller de flesta poliserna att bära vapen kan i verkligheten vara kontraproduktivt för samhällets säkerhet.

Icke desto mindre oroar sig en del av PNTL:s personal och allmänheten döver att obeväpnade poliser skulle kunna få svårigheter att hantera nödsituationer. Om det till exempel skulle uppstå ett våldsutbrott bland ungdomar skulle en beväpnad polis få effektiv kontroll över dussintals civila medan en obeväpnad polsi kanske skulle få kämpa för det.

En möjlig lösning är att poliser utför sina normala, dagliga plikter utan skjutvapen, men att dessa hålls i beredskap i lokala vapenförråd, som de får tillgång till enbart i nödfall. Detta förslag skulle innebära en god balans mellan att garantera att poliser upprätthåller en förtroendefull närvaro i sina ssamhällen och att ge dem tillgång till vapen, när det aär absolut nödvändigt. Dock skulle denna lösning fortfarande kräva strikt reglering och kontroll av skjutvapen, tydliga riktlinjer för när det är rätt att använda skjutvapen, organiserad och tillförlitliga register från vapenförråden och hårda disciplinära åtgärder mot poliser som bär vapen utom tjänsten. Därför vädjar FM till PNTL att vida omedelbara åtgärder för att utvärdera sin vapenreglering, granska sina vapenförråd och öka disciplinära åtgärder mot dem som bryter mot regler och att vara transparenta gentemot allmänheten om vad man gör för att förhindra fler tragedier.

För mer detaljer i den här frågan kontakta:
João Almeida, ställföreträdande direktör, FM, epost almeidamahein@gmail.com, telefon +670 7756 1184 och +670 7831 6075, webb www.fundasaunmahein.org

Källa: Abel Amaral, Outreach Officer
Fundasaun Mahein
mobil 75771766
epost mahein2009@gmail.com
http://fundasaunmahein.org
Rua Fomentu I, Comoro Dili, Timor-Leste

23 - Information om två viktiga frågor i Östtimor

Statsbudgeten för 2019 och Östtimors köp av en stor andel i olje- och gasfyndigheten Greater Sunrise är två akutella frågor av vikt i Östtimor. La'o Hamutuk, "Vandra tillsammans", östtimoresisk ideell organisation för att syna internationella organs arbete i Östtimor, har uppdaterat sin webbplats avseende budgeten respektive Greater Sunrise.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost laohamutuk@gmail.com webb www.laohamutuk.org

22 - Östtimor köper Shells andel av Greater Sunrise olja och gas i kontroversiell plan att bygga nav

[Originalet har här ett flygfoto av ett tankfartyg för flytande naturgas (LNG)] Östtimor är i hög grad beroende av olja och gas och man beräknar att intäkterna kommer att ta slut inom fem år.

Östtimor har köpt Shells andel av de rika Greater Sunrise-fälten med olja och gas och fortsätter att planera för att leda oljan och gasen till sydkusten för behandling.

Huvudpunkter:

Detta är ytterligare ett steg i en lång historia med Östtimor, Australien och energibolag stridande om hur man ska exploatera de tillgångar som är nyckeln till det lilla landets ekonomiska framtid.

Östtimor följer sin vision om en rörledning och inhemsk LNG-industri sedan flera år med argumentet att planen är viktig för dess nationella utveckling.

Men Australien förblir djupt skeptiskt och oroar sig för att det lilla landet ödslar sin begränsade resurser på ett döddömt projekt, som är tekniskt och ekonomiskt ogenomförbart.

Det kommer aldrig att ske. Inte ens kineserna kommer att finansiera det, sade en australisk regeringskälla till AB.

De får snart slut på pengar om de använder vad de har för den här vansinniga drömmen. Det är ett bekymmer.

I ett uttalande till ABC sade en talesperson för utrikesdepartementet (Department of Foreign Affairs - DFAT): Den australiska regeringen förstår att exploateringen av Greater Sunrise är kritisk för Östtimors utveckling och välstånd.

Australien önskar att Greater Sunrise exploateras på ett sådant sätt att fördelarna och möjligheterna för Östtimors befolkning.

Shells 26-procentig andel i Greater Sunrise kommer att kosta Dili 413 miljoner dollar. [Här har originalet en karta över Timorsjön med gränslinjerna och Greater Sunrise samt den föreslagna rörledningen till Beaço. Bildtexten lyder: Östtimors ledare vill främja landets ekonomi genom att bygga en LNG-anläggning med raffinaderi i Beaço.]

I förra månaden tillkännagav den att den skulle köpa den 30-procentiga andel i konsortiet, som det amerikanska bolaget ConocoPhillips äger, för 484 miljoner dollar.

Om båda affärerna får grönt ljus, så får Dili en majoritetsandel i Greater Sunrise.

Östtimor har gripits av inköpsyra eftersom det inte kunnat övertyga enerigjättarna, som har rättigheterna till Greater Sunrise, att skriva under på dess plan.

Det hoppas att kunna använda sin majoritetsandel för att pressa Greater Sunrise ledande partner, Woodside, att antingen skriva under dess plan eller sälja sin andel.

Dili har bett den australiska affärsmannen James Rhee att hjälpa till med förhandlingarna och att försöka få andra finansieringskällor för projektet.

Små länders intressen

Shells Zoe Yujnovich sade att bolagets beslut att sälja skulle låta Östtimor arbeta enligt sina ambitioner. [Här har originalet ett foto av en graffitimålare som målar en satirisk målning om oljan. Bildtext: Känslorna var upprörda i Dili under förhandlingarna med Australien om kontrollen över olje- och gastillgångarna i Timorsjön.

Vi respekterar den östtimoresiska regeringens beslutsamhet att exploatera Sunrise-fälten genom en LNG-anläggning på på dess sydkust, sade hon i ett pressmeddelande.

Även om vi har olika åsikter om den optimala exploateringen, så förstår vi den östtimoresiska regeringens prioriteringar och önskar den framgång i dess strävan att utnyttja denna viktiga tillgång för landet.

Östtimors tidigare ledare, Xanana Gusmão, som har lett förhandlingarna för sitt land, lovordade Shells beslut att sälja.

Shells attityd under förhandlingarna visar att de är redo att beakta inte bara sina kommersiella intressen utan också små länders intressen, sade han.

Bara en aktör med kapital för ett sådant projekt

Bec Strating från La Trobe-universitetet sade att varken Östtimor eller Shell var öppna.

Uppgörelsen skulle kunna klara upp gränsproblemen med Indonesien

[Här har originalet en variant av karta över Timorsjön. Ett epokgörande avtal om havsgränsen mellan Australien och Östtimor löser en långvarig dispyt, men skulle också kunna lösa en annan juridisk tvist med Indonesien, skriver Anne Barker.]

Retoriken från den timoresiska regeringen och Shell att den här affären bidrar till utvecklingen av små länder är otroligt missledande, sade hon.

I verkligheten får oljebolagen hundratals miljoner dollar av ett utvecklingsland för att överge något som i vida kretsar av industrin betraktas som ett oattraktivt utvecklingsprojekt.

Dr Strating sade att stora frågor forfarande hänger i luften över hela företaget och att det finns en växande oro över situationen i Canberra.

Den största delen av Östtimors budgetintäkter kommer från olje- och gastillgångar, som kommer att vara uttömda inom fem år.

Den återstående utmaningen för Östtimor är att få tag på de miljarder dollar som krävs för att finansiera rörledningen och dess anläggningar i land, sade Starting.

Det tycks bara finnas en aktör med tillgångar för att finansier den här sortens projekt och det är Kina.

Källa: Stephen Dziedzic/Pacific affairs/ABC News

22 - Östtimor köper Shells andel av Greater Sunrise-fältet

Den östtimoresiska regeringen har skrivit på ett kontrakt på 300 miljoner dollar för att köpa Shells andel av Greater Sunrise-konsortiet och kommer därmed att ha majoriteten i konsortiet, meddelar Shell Australia.

Köpekontraktet skrevs under av Östtimors särskilde representant Xanana Gusmão och Shell Australias verkställande direktör Zoe Yujnovich på den indonesiska ön Bali.

Köpet av Shells andel på 26,56 %, som fortfarande kräver officiellt godkännande av den timoresiska regeringen, parlamentet och myndigheterna, läggs till den 30 %-iga andel som köpts från ConocoPhillips, vilket ger Östtimor en majoritetsandel på 56,56 % i konsortiet.

Konsortiet för oljefältet Greater Sunrise i Timorsjön leds av australiska Woodside, som äger 33,44 % av kapitalet samt ConocoPhillips (30 %), Shell (26,56 %) och Osaka Gas (10 %).

Greater Sunrise-fältet innehåller uppskattningsvis 5,1 miljarder kubikfot gas och ligger i Timorsjön ungefär 150 kilometer sydost om Östtimor och450 kilometer nordväst om Darwin i Australien.

Källa: macauhub

21 - Östtimor kan skapa en hållbar, välståndsekonomi för alla

Världsbanken har publicerat en ny rapport som undersöker hur Östtimor kan utveckla en hållbar ekonomi som gynnar alla människor i landet genom att öka inveteringarna i humankapitalet och tjänstesektorn, främja ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen i den privata sektorn samt på ett hållbart sätt hantera miljön och de offentliga finanserna.

Källa: Pressmeddelande/Världsbanken

19 - 16 offer för Santa Cruz-massakern 1991 identifierade  Nytt!

12-november-kommittén som arbetar tillsammans med polisens forensiska enhet har lyckats att hitta kvarlevor efter 16 offer för Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 i Dili.

Ordföranden för 12-november-kommittén, Rogerio Castro da Cruz, sade att kommittén kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med polisens forensiska enhet för att hitta fler än just dessa 16 kvarlevor som också är efter en dödad journalist från Nya Zeeland.

Kvarlevorna efter den dödade journalisten har skickats till hans hemland. Kvarlevorna efter fem andra offer är kvar på grund av oklar blodprov. En del andra kvarlevor finns fortfarande i National Hospital of Guido Valadares. Andra kvarlevor har redan återbördats till deras släktingar. Regeringen har också begravt några kvarlevor, sade han i Dili.

Han tillade att många andra dödade i Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 ännu inte hittats, men kommittén kommer att fortsätta sökandet efter dem.

Kommittén fortsätter att vädja till regeringarna i Östtimor och Indonesien att aktivt informera och söka efter kvarlevor av offren, sade han.

Han tillade att kvarlevorna har lika rättigheter till värdiga begravningar så kommittén fortsätter att vädja till de två regeringarna genom utrikesministeriet och justitieministeriet att söka efter alla kvarlevor.

Vi fortsätter att kräva av den indonesiska militären att visa oss de platser på vilka de dumpade kropparna , så att vi kan gräva efter dem och ge dem en riktig begravning, sade han.

En släkting till en av de under massakern dödade hjältarna, Agustinho Guterres, sade att offrens familjer vädjar till Östtimors och Indonesiens regeringar att fortsätta undersökningarna för att upptäcka kvarlevorna efter alla andra offer, som ännu inte har upptäckts.

Idag är det den 27:e årsdagen av Santa Cruz-massakern och jag är upprörd därför att min brors kvarlevor ännu inte har återfunnits, sade han.

Källa: Estevão Nuno/The Dili Weekly

19 - Regeringen och dess partner gör översyn av genomförandet av hållbarhetsmålen i Östtimor

Östtimors regering och dess partner inklusive Förenta Nationerna, diplomatkåren, och företrädare för den privata sektorn och civilsamhället kommer att göra en översyn av de åtaganden, policier och regeringsprogrammen för att uppnå de 17 globala målen för en hållbar utveckling (SDG - Sustainable Development Goals) 2030.

Källa: The Dili Weekly

18 - Polis skjuter 8 ungdomar, 3 döda

Under en sorgehögtid i Dili natten till söndagen den 18 november sköt en polis mot ungdomar som deltog i firandet. 3 av ungdomarna dödades, de andra 5 sårades.

Enligt AP var polismannen inte i tjänst och skulle ingripa mot två ungdomar som grälade. Polismannen misstänks också ha varit berusad.

Händelsen har utlöst en våg av protester, särskilt som missnöje med polisen har funnits länge. Det gäller särskilt användningen av skjutvapen.

Källor:

16 - Klimatförändringen i fokus: Klimatsäkring av Östtimor

En generation av grön infrastruktur som ger den lokala ekonomin en skjuts framåt, säkrar vattentillförseln och skyddar miljön byggs i Östtimor tack vare stödet från FN:s utvecklingsprogram (UNDP - UN Development Programme).

En rad småskaliga projekt omfattande nya vägar, broar, avloppskanaler, bevattnings- och vattenförsörjningssystem liksom översvämningsskydd har genomförts över hela den sydostasiatiska ö-nationen.

Viktigt är att infrastrukturen kan motstå ökad frekvens av extremt väder och jordskred, som kan vara orsakade av klimatförändringar.

Läs mer här om vad FN kallar klimatsäker infrastruktur i Östtimor.

Källa: UN News

15 - FM om Prado-demonstrationerna och polisens agerande  Nytt!

Den 9 november 2018 organiserade flera hundra studenter från Movimentu Universitario Timor-Leste (MUTL) en demonstration framför Dilis parlamentsbyggnad. Protesterna var en reaktion på parlamentets beslut att köpa nya bilar för de 48 nyvalda parlamentsledamöterna och sälja gmala Toyta Prado till avgående parlamentsledamöter för det mycket låga priset av 8.000 dollar per bil. Enligt en rad intervjuer genomförda av Fundasaun Mahein (FM) ser studentaktivisterr nyinköpen som en form av laglig korruption i vilken politiska eliter missbrukar offentliga medel för sina privata intressen.

Snarar än att lyssna på studenternas klagomål, har regeringen svarat på de fredliga demonstrationerna med våld. FM har fått videoinspelningar som visar hur Bataliun Ordem Publika (BOP) släpper tårgas i folksamlingen och använder fysiskt våld för attskringa de protesterande. BOP arresterade och kvarhöll 22 studenter trots att det var oklart vilka lagar de brutit mot. I en intervju med FM hävdade en av de arresterade studenterna, NS, att BOP hade satt handklovar på honom, kastat omkull honom och slagit och sparkat honom i magen upprepade gånger innan de fört honom till en cell.

FM:s ståndpunkt är att parlamentets beslut att köpa nya bilar för nya parlamentsledamöter är slöseri och onödigt. Med tanke på att regeringen köpte Prados för bara fem år sedan, så är de befintliga bilarna i gott skick och skulle ha kunnat överlämnas till de nya parlamentsledamöterna. Men att dessa bilar i stället såldes till avgående parlamentsledamöter pekar på att det inte fanns några problem med dem och att det var onödigt att ersätta dem. Med omkring 30.000 dollar per bil kostar det nya köpet 1,5 miljoner totalt. Dessa pengar skulle ha kunnat användas bättre för nåon av Östtimors brännande sociala frågor, särskilt givet regeringens budgetunderskott. I intervjuer har studentaktivister sagt att inköpen stärkt deras uppfattning att parlamentsledamöter prioriterar sina egna intressen framför det allmännas. FM rekommenderar att parlamentsledamöterna omprövar sitt beslut att köpa nya bilar för sig och i allmänhet avstår från att missbruka skattebetalarnas dollar för projekt som inte tjänar allmänheten.

FM är också mycket bekymrade av rapporter om att polis använt våld och skrämsel mot protesterande mot korruption omfattande arresteringar och fysiska angrepp på medlemmar av studentrörelsen. Rätten att fredligt samlas är inskriven i den timoresiska konstitutionen och är en viktig del av en fungerande demokrati. FM påminner representanter för polis och regering att det här landet tackar högljudd aktivism från studenter och vanliga medborgare för sin existens. Våldsamma svar på studentdemonstrationer påminner om en smärtsam tid i Östtimors historia, en som många timoreser har kämpat för att lämna bakom sig. FM vädjar till PNTL att göra en översyn av sina regler för agerande vid framtida protester för att få balans mellan att upprätthålla allmän säkerhet och att tillåta medborgare att fritt uttrycka sig om frågor som angår samhället.

Dessutom fortsätter FM att kräva en systematisk översyn av BOP, som har en lång historia av att utöva brutalitet mot obeväpnade civila och fredliga protesterande. Regeringen måste tillhandahålla ny utbildning för BOP för att få dem i linje med PNTL:s åtagande att utföra polisarbetet i samhällets tjänst. Som en del av detta arbete måste regeringen minska National Republican Guards (GNR), en portugisisk paramilitär grupp med en dokumenterad våldshistoria, roll i utbildningen och kapacitetsuppbyggnaden av den timoresiska polisen. BOP:s hådhäntet kommer att vara kvar så länge som utbildningen betonar motståndaraspekten mot befolkningen.

Människor i Timor är väl medvetna om att repression mot protesterande inte får dem av försvinna utan i stället förstäker deras motstånd. NS, en av de gripna studenterna, bekräftade att han och andra studenter skulle fortsätta att riskera fysiska skador för att uttala sig mot uppfattad korruption. I stället för att tysta dessa röster, vädjar FM till regeringstjänstemän, att omsorgsfullt lyssna till vad de har att säga och ta itu med deras bekymmer.

För ytterligaer detaljer i denna fråga, kontakta:
João Almeida, Vice Director of FM, epost almeidamahein@gmail.com, telefon: (+670) 7756 1184 eller 7831 6075, webbplats: www.fundasaunmahein.org.

Källa: Abel Amaral, Outreach Officer, Fundasaun Mahein
mobile: 75771766, email: mahein2009@gmail.com
Rua Fomentu I, Comoro, Dili, Timor-Leste

07 - Östtimors oljefond når 17 miljarder dollar

I slutet av september 2018 var värdet av Östtimors oljefond 17,155 miljarder US-dollar enligt centralbankens webbplats.

Venâncio Alves Maria, vice guvernör för Östtimors centralbank, sade att kapitalvinsten det tredje kvartalet var 228,83 miljoner USD, en utdelning på 1,73 %.

Under årets första 9 månader har 210 miljoner överförts till statsbudgeten, under oktober överfördes ytterligare 220 miljoner dollar, sade Maria.

Källa: Macauhub

06 - Östtimor - blå himmel, blått hav

Klicka här för en turists lovsång på engelska till Östtimor i The Daily Star, Bangladesh.

Oktober

09 - Varför Östtimor satsar 484 miljoner dollar på Greater Sunrise

Tänker dom dricka olja? frågar Celestino Gusmão, en av de unga timoreser vilkas ekonomiska framtid nyligen kopplades till tillgångarna i Timorsjön. Koordinatören för det ekonomisk analysinstitutet La'o Hamutuk är kritisk mot Östtimors överraskande köp av en andel av olje- och gasfälten Greater Sunrise och han är inte den ende.

Måndagens tillkännagivande att Östtimor hade kommit överens om att köpa ConocoPhillips 30 %-iga andel av Greater Sunrise för 484 miljoner dollar på sin jakt efter sin länge omhuldade önskan att behandla oljan och gasen på land i Östtimor, möttes till en början med lovord i Dili, men sedan dess har opinionen blivit mer delad.

Jag har redan sagt att Xanana kommer att vinna sitt sista krig, att få en rörledning till Timor, men du tror det inte, skrev en supporter på Facebook om uppgörelsen, som framförhandlades av den tidigare presidenten, premiärministern och självständighetshjälten Xanana Gusmão [ingen släktskap med Celestino]. Nu kan du själv se höra.

Till och med premiärminister Taur Matan Ruak, som tidigare hade sablat ner en av Xanana Gusmão ledd regerings utgifter för infrastruktur som oansvariga, lovordade förvärvet i en presskonferens i torsdags.

Årtionden efter att han lett landets 24 år långa motstånd mot ockupanten Indonesien, först från gömställen i bergen och sedan från ett Jakarta-fängelse, förblir den karimatiske Gusmão en mycket inflytelserik person i Östtimor. Han har lett landet, antingen formellt eller informellt, under största delen av de senaste 40 åren och befäst sitt arv som en av grundarna i mars i år med det historiska undertecknandet av ett permanent avtal om havsgränsen mellan Australien och östtimor. Det öppnade slutligen Greater Sunrise för exploatering.

Nu ses Gusmãos försök att uppfylla ett årtionden gammalt löfte att ta oljan och gasen till Östtimor av regeringen som det sista steget för att säkra landets suveränitet. Men La'o Hamutuk säger att detta kortsiktiga tänkande förhindrar hållbar utveckling.

Vi önskar alltid att ta den lätta vägen, de enkla pengarna, men vi utnyttjar inte de goda ting vi har, säger Celestino Gusmão till Crikey. Jordbruk, utbildning, utveckling av de unga människorna som utgör fleratalet av vår befolkning. Vår nation finns inte bara nu. Vi måste stärka den för framtiden.

Östtimors plan att leda olja och gas från Greater Sunrise till sin södra kust för processering har avvisats som kommersiellt olönsam av parterna ansvariga för exploateringen av fältet, med en kostnad beräknad till mer än7 miljarder dollar av Förenta Nationernas kommission som förhandlade fram gränsen i Timorsjön i mars och betraktas allmänt som alltför riskfyllt och dyrt.

I en artikel publicerad i torsdags krävde La'o Hamutuk en djupgående analys av affärens fördelar och uttryckte sina allvarliga tvivel att en sådan analys skulle visa att fördelarna med köpet av Sunrise rättfärdigar de för Östtimor betydande kostnaderna.

Vi känner att detta är en fara för vårt land, säger Celestino. Den här exploateringen har stora konsekvenser, fiskalt, ekonomiskt, miljökonsekvenser och konsekvenser för människors liv.

Michael Leach, professor för politik och internationella relationer, säger att planen är mycket riskfylld men förklarar att den står i samklang med Gusmãos vision för landets övergång till medelinkomststatus 2030. Det är självklart ett stort vågspel som i värsta fall skulle innebära att en stor del av Östtimors tillgångar används för ett vita elefanter-projekt, säger Leach till Crikey.

Men det är också viktigt att se på den andra sidan argument. Om man tar Xanana Gusmãos position i sn yttersta konsekvens, om det finns fält på land också och nya fält under havsbottnen för vilka Östtimor nu utfärdar undersökningstillstånd och allt går väl med Greater Sunrise, så skulle det bli sant att Östtimor troligen skulle tjäna mer och följnyttan såsom arbetstillfällen än om allt går till Darwin.

Om gasen från Greater Sunrise processeseras i land i Australien, skulle Östtimor få 80 % royalty, 10 % mer än om gasen processeras i Östtimor. Leach uppskattar skillnaden till 8-10 miljarder dollar plus ytterligare 1,5 miljarder från det oexploaterade Buffalo-fältet och exklusive värdet av nyskapade arbetstillfällen och andra följfördelar.

När en journalist frågade när gasen från Greater Sunrise skulle komma till Östtimor för processering, svarade en leende Gusmão: Jag kan inte säga i morgon, jag kan inte säga om 20 år.

Det enda citat från honom i ett gemensamt pressemeddelande publicerat av Östtimor och ConocoPhillips med tillkännagivandet av överenskommelsen visade förtroende för regeringens förmåga att påverka de tre återstående parterna i företaget.

ConocoPhillips och de andra parterna i företaget har alltid känt till Östtimors preferens för att exploatera Greater Sunrise med en rörledning till Beaco på Östtimors sydkust, sade Gusmão. Östtimor ser fram mot att arbeta tillsammans med de andra deltagarna i företaget att framgångsrikt utveckla projektet.

Källa: Sophie Raynor/Crikey Insider

03 - 21-årsdagen av den universella demokratideklarationen - video

Det nyligen i Östtimor valda parlamentet organiserar en internationell konferens för att fira 21-årsdagen av den universella demokratideklarationen med talare både från regionen och de portugisisktalande länderna (Portuguese Speaking Community countries - CPLP).

Idag visades i konferensen en video på 2 minuter om parlamentets utveckling. Klicka här för att komma till videon … (som verkligen är sevärd/Tommy Pollák).

Källa: Andres del Castillo/UNDP Timor Leste/Electoral Project LEARN

Maj

07 - Östtimor-hjälte vädjar om återhållsamhet efter kampanjvåld

Vikeke, Östtimor. Östtimors självständighetshjälte Xanana Gusmão har vädjat till sina supporters att inte låta sig provoceras efter att valkampanjen inför kommande veckosluts val störts av våld.

Gusmãos parti National Congress for Timorese Reconstruction sade att 18 av dess anhängare i Vikeke-distriktet skadades under veckoslutet och att två fordon skadades i ett angrepp från medlemmar av det rivaliserande Fretilin-partiet.

Parlamentsvalen nästa lördag är de andra inom mindre än ett år för Östtimor efter att en Fretilinledd minoritetsregering kollapsade i januari.

Efter attacken i lördags sade Gusmão att Fretilin är ett våldsparti som borde läggas ner men uppmanade också sina anhängare att visa återhåållsamhet.

Jag ber er alla att inte svara på provokationer från andra partiers medlemmar, sade han. När ni återvänder hem ska ni tänka på er egen säkerhet och inte utöva våld.

Jorge Ribeiro, en lokal funktionör i Gusmãos parti, sade att polis och soldater som reagerat på våldet inte har arresterat någon. Vikekes polischef Antonio Mauluto sade att incidenten utreds. Mari Alkatari, Freilins generalsekreterare, saed att polisutredningen borde genomföras och sade till sina anhängare att avstå från våld.

Valet ställer en lös gruppering av Fretilin och ett mindre parti mot en formell allians bestående av tre partier, ledd av Gusmãos parti, som tillsammans röstade mot Fretilins program och budget, vilket resulterat i det nya valet.

Östtimor, en tidigare portugisisk koloni, var under ett kvarts sekel ockuperat av Indonesien. Det fick självständighet efter en FN-ledd folkomröstning 1999, men repressalier av den indonesiska militären ödelade den östtimoresiska halvan av ön Timor.

Idag står landet med 1,3 miljoner invånare inför bister fattigdom. Ledare, inklusive Gusmão, som var Östtimors förste president 2002 till 2007 och premiärminister från 2007 till 2015, har fokuserat på storskaliga infrastrukturprojekt för att utveckla ekonomin och finansierat dem med en minskande ström av oljeintäkter, men framstegen går långsamt.

President- och parlamentsvalen förra året var de första som hölls utan FN-övervakning.

Källa: AP

April

21 - Östtimors krokodiler är heliga och hungriga - stor artikel i Dagens Nyheters lördagsmagasin

I Dagens Nyheters lördagsmagasin den 21 april finns en lång artikel med fina bilder om problem med saltvattenskrokodiler som anfaller människor i Östtimor.

På Östtimor är krokodilen helig och får inte dödas. Den anses vara folkets förfäder. Följden blir att den varje vecka dödar någon människa. Nu försöker en insatsstyrka få befolkningen att ändra inställning. Det är ett jobb mot alla odds.

Källa: Dagens Nyheter

Mars

-

Februari

-

Januari

09 - Tre vattendammar planerade i Västtimor

Kupang. Indonesiens regering har för åren 2015-2019 planerat att bygga 7 dammar i den indonesiska provinsen East Nusa Tenggara. Dammarna är till för konstbevattning och elkraftgenerering.

Tre av de sju dammarna ska byggas i Västtimor, som är en del av provinsen.

Källa: tempo.co