2019

(Klicka här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september

September

08 - TransNusa ombeds öka flygningarna Kupang-Dili Nytt!

Kupang, Västtimor. Den lokala regeringen i Västtimor har vädjat till TransNusa att öka antalet internationella flygningar Kupang-Dili från två till tre per vecka och stöder det lokala flygbolaget för att förlänga linjen till Kupang-Dili-Darwin för att stärka de tre ländernas förbindelser.

Källa: Kornelis Kaha, Rahmad Nasution/ANTARA

05 - Östtimor - rapport om ursprungsfolks rättigheter Nytt!

FN:s särskilde rapportör om ursprungsfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, besökte Östtimor 8-16 april 2019. Hennes rapport finns på https://www.ohchr.org/Documents/Countries/Asia/Report_SR_IP_visit_Timor_Leste.pdf.

Rapportens sammanfattning lyder, i Östtimorkommitténs översättning:

Timoresisk ursprungskultur och ursprungsspråk är särskild mångfaldig och har bibehållits under kolonisation och ockupation. Det överväldigande flertalet av befolkningen delar ursprungliga värderingar och andliga trosuppfatnningar vilket avspeglas i starka lokala instutitioner, det informella rättsväsendet och gemensamt markägande. Ursprungliga sedvanor har omvandlats till viktiga framstedg i miljöbevarandet och biodiversitet som kan tjäna som inspirerande exempel för andra länder. Ytterligare harmonisering mellan det formella och informella rättsväsendet är viktigt för att stärka tillgången till rättvisa för alla. Östtimor har gjort starka åtaganden för mänskliga rättigheter och nationell rättighetsgrundad utvecklingspolitik; men anvisning av ytterligare resurser krävs för att säkra dessas effektiva förverkligande och övervakning, särskilt när det gäller utbildning, hälsovård och näring.
Rapporten innehåller rekommendationer om, bland annat, de formella och informella rättssystemen, markinnehav, konsultationer, samförstånd, åtgärder mot och anppasning till klimatförändringar, utbildning och näring.

Augusti

31 - Guterres hyllar Östtimor på 20-årsdagen av 1999-års självständighetsomröstning


Från en ceremoni vid överlämnandet av polisansvaret från UNMIT till den nationella polisen i Ainarodistriktet

På fredagen hyllade FN:s generalsekreterare António Guterres Östtimor på 20-årsdagen av 1999-års självständighetsomröstning.

Tjugo år efter att folkets röst satte Östtimor stadigt på vägen till självständighet gratulerade Guterres landet för dess väldiga framgångar.

I ett uttalande från hans kontor på årsdagen hyllade generalsekreteraren det faktum att landet har hållit fyra fredliga val, byggt nya instutitioner, ökat ekonomin och lagt grunden för försoning, demokrati och stabilitet.

Östtimors självständighet från Indonesien erkändes 2002 och övervakades av FN:s fredsbevarande styrka för att förhindra ytterligare blodspillan vid sammanstötningar med opponenter mot folkomröstningen.

Källa: ETAN:s epostlista

31 - Timor tackar fackföreningar för självständighetshjälp

Australiska fakcföreningar har fått medaljen för Östtimorsorden som erkännande av den roll rörelsen spelade i kampanjen för landet självständighet för 20 år sedan.

ACTU:s ordförande Michele O'Neil sade att det var en stor ära för den australiska fakcföreningsrörelsen.

Vi är inspirerade av styrkan, modet och uthålligheten hos det timoresiska folket och tackar dem för denna stora ära, sade O'Neill i ett uttalande på lördagen.

Idag firar detta arv av solidaritet och den nuvarande relationen mellan australiska fackföreningar och våra systrar och bröder i Östtimor.

Australiska fackföreningar kampanjade för att FN:s fredsbevarande styrkor skulle gå in i Östtimor och tillhandahöll medicinska och viktiga förnödenheter efter att det timoresiska folket med överväldigande majoritet röstat för självständighet trots indonesisk aggression.

Fackföreningsrörelsen i Australien organiserade också demonstrationer och blockerade flygplatser för att hindra flygbolaget Garudas fluyg från att starta.

Efter att självständigheten uppnåtts hjälpte australiska fackföreningsmedlemmar att utbilda timoresiska arbetare och bygga skyddsrum och offentliga anläggningar.

Källa: AAP

29 - Video från broinvigning Nytt!

I centrala Dili invigdes en ny vägbro under högtidliga och festliga former. Bron är döpt efter Indonesiens tredje president Habibie. Det var han som tillät folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 1999.

Du kan se Youtube-videon här …

28 - Tjugo år efter självständigheten, Östtimor fortsätter sin episka kamp

Den 30 augusti kommer Östtimor att fira det referendum som gav det dess självständighet från Indonesien. För denna lilla ös folk har det varit ett långt slag - ett som fortsätter idag. Du kan läsa vår förklarande artikel om ölandets omstridda relation med Australien här.

En inhemsk myt tillskriver den höga bergskedja som går som en ryggrad längs mitten av den krokodilformade ön Timor Moder jords dödsryckningar när hon återvände till underjorden. Den här bergskedjan är mer framträdande i öster i Östtimors territorium och skjuter ofta direkt ner i havet längs den kuperade norra kusten.

Ön är också omgiven av viktiga vatten. I söder finns de stora och omtvistade oljetillgångarna. I norr finns en djup ränna för att låta varmt vatten från Stilla havet strömma till Indiska oceanen, vilket skapar förutsättningar för en stor väg för valarsnot08-28/1 01 migration omfattande 24 arter valar och delfiner.

1944 beskrev antropologen Mendes Correa den portugisiska kolonin på Timor som ett Babel … en smältdegel och en diversifierad blandning av traditioner som fortfaranden känns starkt idag.

Ön är en brygga mellan de malajiska och melanesiska världarna och lika mycket gemensamt med Stilla havsöarnas kultur som Indonesiens. De olika inhemska samhällena täcker hela spektrat av matriarkala och patriarkala organisationer.

Kvinnor ges en helig status i den timoresiska kosmologin och det gudomliga kvinnliga elementet är framträdande i stora delar av den inhemska trosvärlden. Kvinnliga andar dominerar den heliga världen medan män dominerar den sekulära världen. Så medan kvinnor kanske har makten i rituella sammanhang, har de i allmänhet offentlig eller politisk röst. Men de kämpar för att ändra dettaoch utgör nu en tredjedel av ledamöterna i parlamentet.

I början av 1500-talet anlände portugisiska kolonisatörer till Kryddöarna av vilka Timor var en del. Det var början på en kolonial relation som nu är 500 år gammal.

Revolter av timoreser mot portugisiskt styre var talrika och blodiga. Den berömde timoresiske rebellen Dom Boaventura fölorade i ett väpnat uppror mot sina portugisiska kolonisatörer 1911, vilket förorsakade att Östtimor styrdes direkt från Portugal av Salazars fascistiska diktaturt under största delen av 1900-talet.

Denlilla kolonin förblev försummad och stängd för alla moderna liberaliseringstrender. Men i början av 19070-talet började den timoresiska självständighetsrörelsen Fretilin, delvis inspirerad av Dom Boaventura, att motsätta sig portugisisk kolonilism och utveckla ett revolutionärt program som också omfattade kvinnor emancipation.

Rosa Muki Bonaparte var en av grundarna av den nationalistiska rörelsen och ledaren av dess kvinnoorganisation. När Bonaparte direkt deltog i kampen mot kolonialism, stod hon också mot den våldsamma diskrimineringen som timoresiska kvinnor had lidit under i det koloniala samhället.

Efter att den koloniala regimen kollapsat 1974, var ett tre-veckors inbördeskrig, i hemlighet manipulerat av indonesiska militära agenter, förstadiet till det större krig och den invasion som skulle komma.

Vinnarna av inbördeskriget, Fretilin, omvandlade de lojala timoresiska soldater som ingick i den portugisiska armén till motståndsarmén Falintil. Denna armé, och det civila motståndet, motsatte sig den massiva och brutala attacken av indonesisk militär stödd av USA och Australien i 24 år. Fasorna hölls så hemliga som möjligt, till och med så långt att dödandet av dem som försökte rapportera om dem, som till exempel de 5 Balibo dolts.

Efter den indonesiska invasionen den 7 december 1975 drog sig en stor del av Östtimors befolkning tillbaka till bergen med motståndet levande i fria zoner under de första tre åren.

Men i november 1978 omringade den indonesiska utrotningskampanjen slutligen det återstående ledarskapet för motståndet och 140.000 civila på Mount Matebian i den östra delen av ön. De flesta gav sig. De placerades i fängelser och omflyttningsläger i vilka många långsamt svälte ihjäl. Den 24-åriga indonesiska ockupationens våld påverkade och traumatiserade hela det timoresiska samhället.

Efter kollapsen av Suhartos diktatur i Indonesia 1998, gick president B.J. Habibie med på att låta timoreserna avgöra sin framtid i en omröstning. För att hedra honom döpte de nyligen en bro efter honom.

Timors mest framstående ledare, Xanana Gusmão, var den viktigaste förhandlaren med FN:s representanter. Han ledde förhandlingarna från sitt fängelse i Jakarta, där han hade varit sedan 1992 för att avtjäna en dom på 20 år för strider mot indonesiska styrkor i sitt hemland. Han fortsatte med förberedelser för folkomröstningen trots växande våld från indonesisk militär och milis.

I folkomröstningen den 30 augusti 1999 röstade nästan 80 % av östtimoreserna för självständighet genom att markera det nationella rådets för timoresiskt motstånd (National Council of Timorese Resistance - CNRT) blåa och gröna flagga på valsedeln.

Militär och milis började ett omfattande dödande efter tillkännagivandet av omröstningsresultatet. Uppskattningsvis 1.500 östtimoreser dödades och fler än 250.000 tvingades lämna sina hem och bege sig till Indonesien. Omkring 80 % av infrastrukturen förstördes. Överlevande kämpade för att försörja sina familjer med mat medan de försökte återhämta sig psykologiskt från bärsäkagången.

Berättelser från motståndstiden och 1999 återkallas ständigt i Östtimor och är mycket betydelsefulla i det nya samhället. En hierarki grundad på tjänster i det förgångna för moståndet har upprättats. Pensioner och utbetalningar till manliga veteraner är en av statens största utgiftsposter.

Antropologer har beskrivit en inhemsk tro att de som kämpade och gjorde uppoffringar köpte landet med sina liv och har en fordran på försörjning.

Jämsides med firandet kommer det att vara mycket reflektion i Timor under de kommande veckorna om de senaste 20 årens nationsbyggande från noll och de 24 årens kamp dessförinnan. Man kommer att tänka på vad som har uppnåtts och vad som fortfarande behöver göras.

Förhoppningsvis kan Östtimor bygga en fri och rättvis framtid för den dryga miljonen medborgare av vilka 60 % är under 18. Bland dem finns många inspirerande, utbildade unga ledare som är redo att axla ansvaret.

När vi ser på och jublar från sidlinjen hoppas vi på en mindre händelserik och fredligare framtid för alla timoreser,

Författare: Sara Niner - föreläsare och forskare, samhällsvetenskap, Monash-universitetet.

Noter

Källa: Sara Niner/The Conversation

28 - Östtimor: Kolonialt förflutet och neokolonial nutid Nytt!

Canberra. Stå upp för det rätta – människor i Östtimor genomför i Dili en fredlig demonstration för att protestera mot Australiens påstått illegala ockupation av landets marina territorium i Timorhavet. (Tempo/Yohanes Seo)

På fredag kommer Östtimors folk att fira 20-årsdagen av den folkomröstning genom vilken landet återupprättade den självständighet det förhastat hade förklarat 1975. Ett val hölls, en ny president valdes, nya medlemmar av den lagstiftande församlingen kom på plats och en ny regering tillträdde när Östtimors demokratiska republik än en gång skapades efter den historiska omröstningen 1999.

Dessa ceremoniella steg markerade slutet på kolonialt styre (av Portugal i 450 år och Indonesien i 24 år) av Östtimor.

En gemensam historisk egenskap hos postkoloniala länder i Afrika, Asien och Latinamerika är att självständighet inte nödvändigtvis betyder att en tidigare koloni är fri från sin tidigare herre. Östtimor är fortfarande starkt beroende av Indonesien på många sätt, bland andra handel.

Men ett självständigt Östtimor har också blivit ett himmelrike för spelare i Indonesiens byggnads- och bankindustrier. Statsägda utlåningsbankerna Bank Rakyat Indonesia och Bank Mandiri arbetar i Östtimor.

Under sin hövlighetsvisit i Jakarta 2015 sade den dåvarande premiärministern Rui Maria Araujo till indonesiska media att Indonesien hade bidragit positivt till Östtimors ekonomiska utveckling och mämnde att 400 privata indonesiska företag finns i det lilla landet.

Men det hotande flertalet indonesiska bolag har utlöst anklagelser om konspirationer mellan indonesiska och lokala affärsmän, bland andra krigsveteraner, regeringstjänstemän liksom parlamentsledamöter. Flygbiljetter till Bali, lyxhotell och uppgörelser bakom baren, var de förmåner en forskare nämnde och göt olja på vågorna.

Före firandet gav Östtimors självständighetsledare Xanana Gusmão landet en annan chock när han beslutade att döpa en ny bro i hjärtat av Dili efter Indonesiens tredje president BJ Habibie1. Beslutet väckte kritik huvudsakligen från civilsamhällets organisationer och överlevande från Indonesiens kolonialstyre. Värre, boende vräktes för att bereda plats för bygget av bron.

Bara nyligen sade en parlamentsledamot från Alliansen för ändring och framsteg (AMP) att beslutet att döpa bron efter den tidigare indonesiske ledaren var för att hedra hans bidrag till Östtimors självständighet. Under Habibie undertecknade Indonesien en överenskommelse med Portugal den 5 maj 1999 som ledde fram till folkomröstningen.

Genom att framhäva Habibie i firandet och ignorera folkets motstånd mot kolonial dominans försöker Östtimors frihetskämpar och regering att suga ner den nationella historien i ett svart hål.

Ramos-Horta, välkänd diplomat, mottagare av Nobels fredspris och tidigare president i Östtimor, beskrev Habibie som Indonesiens Charles de Gaulle för tillkännagivandet de politiska alternativen för Östtimor 1999.

Men, som två sdior av samma mynt, blev de Gaulle le mal aimé (den illa älskade). När han talade inför en stor församling i Alger den 4 juni 1958 några dagar efter sin återkomst till makten, utropade den franske presidenten den korta frasen Je vous ai compris! (Jag har förstått er!).

Som de Gaulle blev Habibie den mest impopulära personen i Indonesien efter sitt historiska tillkännagivande.

I en intervju sade Habibie häftigt att han hade böivit pressad av den australiske premiärministern John Howard att släppa de politiska alternativen för Östtimors framtid.

Tjugo år har förflutit. Utvecklingen av infrastrukturen har gått fort när Östtimor försöker att komma ikapp sina sydostasiatiska grannar och bli ett medelinkomstland senast 2030.

Icke desto mindre, momentumet är inte riktigt på Östtimors sida, eftersom det fortfarande kämpar för att säkra medlemskap i ASEAN. Olyckligtvis, när det gäller mänskliga resurser, lider omkring 46 procent av barnen under 5 år av kronisk undernäring - bedömt som en av de högsta andelarna i världen och omkring 70 procent av landets barn är analfabeter.

Nyutexaminerade kommer till arbetsmarknaden i snabbt växande antal varje år, bara för att finna att statliga instutitioner och den offentliga sektorn inte kan absorbera deras talanger. Produktiva industrier som jordbruk och turism verkar lovande, men regeringen har avsatt en stor del av sin budget för andra sektorer.

Givet att de flesta statliga instutitionerna finns i Dili är urbaniseringen i huvudstaden svår att kontrollera och har förvärrat sociala, politiska och ekonomiska spänningar.

Grundläggande infrastruktur, såsom vägar och flygplatser, byggda längs den södra kusten har misslyckats med att dra till sig utländska investeringar. De flesta utländska investerarna ser bara den ambitiösa planen att bygga en anläggninng för att bearbeta olja - vilket förhandlas med ett australiskt bolag.

På ett eller annat sätt förblir Östtimor oförmöget att befria sig självt från det koloniala greppet och dess ombud. Landet har en lång historia av kolonialism, bekämpade det obevekligt och vann, men olyckligtvis måste det möta nya former av kolonialism i de politiska och ekonomiska världarna.

Bortsett från det historiska ögonblicket, vilka prestationer ska Östtimors folk fira 20 år efter självständigheten?


Skribenten är historiker och forskare vid avdelningen för politiska frågor i det nationella universitetet i Canberra.

Åsiktern i denna artikel är författarens och avspeglar inte den officiella ståndpunkten hos The Jakarta Post.

Källa: Ivo Mateus Goncalves

Noter

 1. Habibie dog den 11 september 2019 i en ålder av 83 år.

28 - Samarbetsavtal Australien och Östtimor

Den 6 mars 2018, undertecknade Östtimors dåvarande ställföreträdare för premiärministern Hermenegildo Cabral Pereira och Australiens dåvarande utrikesminister Julie Bishop avtalet mellan Östtimor och Australien som fastslog havsgränsen i Timorhavet.

Avtalet om havsgränsen etablerar permanenta havsgränser mellan våra två länder och ett stabil juridiskt ramverk för utvecklingen av olje- och gasresurser i Timorhavet.

Sedan undertecknandet av havsgränsavtalet har våra två länder arbetat tillsammans och med petroleumoperatörer till havs (offshore petroleum operators) på övergångsarrangemang som ska ge kommersiell visshet och säkerhet för alla parter under övergången från Timorhavsavtalet till det nya havsgränsavtalet.

Idag, i och med undertecknandet av fem nya och reviderade kontrakt för produktionsdelning med petroleumoperatörer till havs, har Östtimors regering avslutat övergångsarrangemangen på sin sida för att förverkliga havsgränsavtalet.

Den australiska regeringen har också nyligen avslutat övergångsarrangemangen på sin sida för att förverkliga havsgränsavtalet genom att lotsa det genom det australiska parlamentet för att införa relevanta lagar.

Östtimor och Australien har också idag undertecknat en överenskommelse om utbyte av skatteinformation mellan de två länderna och två memoranda mellan våra två länders instutitioner för att möjliggöra samarbete i petroleumrelaterade frågor.

Med dessa arrangemang fullbordade och undertecknade har alla nödvändiga sted vidtagits för att tillåte ett utbyte av diplomateiska noter mellan Östtimor och Australien inom två dagar, den 30 augusti, för att bekräfta att havsgränsavtalet har trätt i kraft.

Östtimor och Australien ser nu med optimism fram mot utbytet av diplomatiska noter inom två dagar, mot ikraftträdandet av havsgränsavtalet och mot ett nytt kapitel i vänskapen mellan våra två länder.

Källa: Gemensamt pressmeddelande/Östtimors och Australiens regeringar

22 - Gemensam militärmanöver Östtimor, USA, Australien och Japan

Den sjätte gemensamma manövern Hari'i Hamutuk började idag. En öppningsceremoni hölls den 21 augusti på den östtimoresiska militärbasen Metinaro utanför Dili med deltagande av östtimoresiska, amerikanska, australiska och japanska soldater.


Foto: Lance Cpl. Kaleb Martin/Marine Rotational Force

Fler fotografier från USA:s marinkår finns här.

Hari'i Hamutuk är en multilateral övning med Östtimors försvarsmakt som värd och deltagare från USA:s marinkår och flotta, Australiens försvarsstyrka och Japans självförsvarsstyrka. Övningen låter de deltagande länderna förbättra sina relationer genom att arbeta tillsammans och utbyta experterkunskap.

Ingenjörer från de fyra deltagande länderna kommer att genomföra byggnads- och underhållsprojekt i huvudstaden Dili mellan den 19 augusti och 20 september 2019.

Australiens försvarsminster Linda Reynolds sade att övningen är ett värdefullt tillfälle att förbättra regionala försvarspartnerskap vid en tidpunkt med historisk betydelse för Australien och våra timoresiska grannar.

Årets Hari’i Hamutuk sammanfaller med 20-årsminnet av International Force East Timor (INTERFET) - ett testamente för vår nya historia av militärt samarbete och delat intresse för att främja fred och stabilitet i regionen, sade minister Reynolds.

Australiens försvarspartnerskap med Östtimor skapades under 10 års insats i landet och fortsätter idag med pågående utbildning som förstärker våra redan starka band.

I år kommer fler än 220 soldater från arméns första brigads första ingenjörsregemente, Östtimors försvarsstyrka (F-FDTL), Förenta staternas flotta, Förenta staternas marinkår och japanska självförsvarstyrkans markstyrka att delta.

Ingenjörer kommer att utbyta yrkeskunskap omfattande bland annat murning, snickeri, elarbeten, rörmokeri och lantmätning och kommer också att bidra tillen en av USA ledd civil bidragsstyrka för att förbättra vatten och avlopp i en skola i västra Dili.

Den första brigadens kommendant Matt Pearse sade att aktiviteten har växt från 75 personer 2014 till fler än 220 i år.

Hari’i Hamutuk är tetum och betyder bygga tillsammans och den här övningen är ett utmärkt tillfälle för våra ingenjörssoldater att arbeta tillsammans med och lära av andra säkerhetsstyrkor i regionen för att förbättra ömesidiga kunskaper i byggande, utveckling av infrastruktur och underhåll av utrustning, sade Pearse.

Källor:

18 - Strömavbrott i Östtimor

Dili. Inget ljus någonstans i Östtimors 12 distrikt. Efter den här incidenten tillkännagav EDTL att orsaken till strömavbrottet var ett aggregat som gått sönder och ännu inte reparerats.

Samma uttalande gjordes av ministern för statliga tjänster (Public Work) Salvador Pires på hans Facebooksida.

Strömavbrottet varade över tre timmar och många människor postade protester på Facebook och Whatsapp.

Händelsen chockerade människor därför att alla samhällen var mörka. Tidigare har myndigheterna lovat att det inte skulle bli några strömavbrott mer därför att Östtimor redan har två kraftverk, ett i Betano (Manufahi) och ett i Hera (Dili).

Myndigheterna hade förklarat att om det blir fel på ett aggregat i Hera, så kommer det att bli en automatisk omkoppling till Betano och inget strömavbrott. Den här förklaringen och överenskommelsen lugnar inte folk eftersom det inte stämmer med verkligheten.

Strömavbrottet började 19:50 och strömmen kom tillbaka 23:20.

Min personliga (Tommy Pollák/Östtimorkommittén) kommentar är att det intressanta med notisen är att den visar att det nu finns ett nationellt elnät som täcker stora delar av Östtimor och att det är så pass pålitligt att man förväntar sig att det alltid finns ström. Och så har det inte varit tidigare.

Källa: Tempo Timor

13 - Ärlig regeringsannons - Besök Östtimor

Censurerad version för lärare av vår video så att ni kan visa den för era elever utan att skandalisera föräldrar och bli avskedade. Originalversionen finns på https://www.youtube.com/watch?v=xqegTsi6SiE … Du kan hitta fler censurerade versioner av våra videos här https://www.thejuicemedia.com/honest- … Ni kan tacka oss genom att stödja oss https://www.thejuicemedia.com/support.

Authorised by the Department for Coveting Thy Neighbours Goods

Källa: thejuicemedia

06 - Över 87 procent av barnen drabbas av endemiskt våld i hemmet

Mer än 87 % av barnen i Östtimor är offer för våld i hemmet som en form av disciplinering, enligt en rapport som anger att problemet har nått endemiska proportioner i landet, liksom i Stilla havsregionen i sin helhet.

Rapporten, som är sammanställd av fyra ideella organisationer med omfattande erfarenheter i regionen - Plan International, ChildFund, World Vision och Rädda barnen - anger att Östtimor är bland de åtta staterna med den högsta nivån av våld mot barn i hemmet i regionen.

Med rubriken Osedda, osäkra: Underinvesteringen i stopp förvåld mot barn i Stilla havsregionen och Östtimor hävdar rapporten, som publicerades av Förenta Nationerna i slutet av juli, att nästan 613.000 barn yngre än 14 år (eller 87,4 % av dem) lider av våldsam disciplinering i hemmet.

Siffrorna sätter Östtimor för länder som Nauatu (83,5 %), Kiribati (81 %) och Papua New Guinea (75,7 %).

Enligt studien har problemet nått endemiska nivåer med fler än 14 miljoner barn i regionen som lider av våldsam disciplinering i hemmet eller, i några fall, sexuellt utnyttjande.

Enligt Rädda barnen visar rapporten höga nivåer av chockerande fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot barn i regionen, ett fenomen som de säger kommer att ha en djupgående och långsiktig påverkan på befolkningen.

Rapportens författare argumenterar att det inte är användningen av disciplin i sig som problemet utan de särskilt våldsamma och förnedrande metoder som används.

Rapporten visar att det i regionen är nästan en fjärdedel av tonåringarna som utsätts för fysiskt våld och att mer än 10 % utsätts för sexuellt våld.

I Papua New Guinea finns det också en exceptionellt hög förekomst av våld mot barn, hävdar den.Enligt data från NGO:n Läkare utan gränser svarar barn för mer än hälften av fallen av sexuellt våld de ser i sina kliniker i Port Moresby och Tari.

Källa: LUSA

06 - Förberedande möte för budgeten för 2020

Regeringen sammanträdde den 6 augusti i finansministeriet i Dili för att föreda budgeten (General State Budget - OGE) för 2020 efter det senaste mötet i ministerrådet i vilket de fiskala gränserna, nationella prioriteringarna och tidtabellen för OGE 2020 fastslogs.

De tre prioritetsområdena godkända av ministerrådet är utveckling av socialt kapital med fokus på undervisning och utbildning, hälsovård och tillgång till dricksvatten samt grundläggande sanitär infrastruktur, ekonomisk utveckling med ett åtagande att uppmuntra den privata sektorns investeringar, skapandet av arbetstoillfällen, ekonomisk diversifiering och utveckling av jordbrukssektorn, förbättrade kommunikationer med utveckling av hamnar flygplatser, vägar på landsbygd och i stad samt utveckling av nationell logistik med skapandet av behandlings- och lagringsinfrastruktur samt förbättring av sjö-, land och flygtransporter.

Den fiskala gränsen sattes till 1,6 miljarder dollar med avsikt att uppnå de tre centrala målen för 2020-års budget presenterade av premiärminister Taur Matan Ruak i hans tal på budgetdagarna i juni. De är att uppnå en årlig tillväxt på mer än 7 %, minskning av fattigdomen med 10 % och sänkning av arbetslösheten för att tillgodose regeringsprogrammets förväntning om att årligen skapa 60.000 nya arbetstillfällen med förhoppning om att uppnå 300.000 nya arbetstillfällen till slutet av mandatperioden.

Budgeten för 2020 görs upp på grundval av fem fundamentala principer, fiskal hållbarhet på medellång och lång sikt, samordning med de nationella prioriteringarna, förmåga att genomföra budgeten, den lokala ekonomins förmåga att absorbera medlen och budgetens kvalitet.

Under mötet diskuterade regeringsmedlemmarna också utmaningarna och läget för genomförandet av budgeten för 2019 i varje ministerium, som totalt nått 46,8 %. Regeringen satte målet att nå 75 % till slutet av oktober.

Möjliga lagstiftande åtgärder nödvändiga för att förverkliga riktlinjerna för utarbetandet av budgetarna för 2020 - 2023 diskuterades också med tanke på förbättringen av vattenförsörjningen och avloppen liksom utökad tillgång för befolkningen till anständiga bostäder.

Finansministeriet kommer att hålla ett arbetsmöte med generaldirektörerna och direktörerna för administration och finanser, brännpunkter för statliga instutitioners budgetplanering imorgon den 7 augusti i finansministeriets auditorium för att sprida processerna och procedurerna för förberedelse av 2020-års budget samt sprida taken till alla ministerier, autonoma finanstjänster och statliga instutitioner.

Budgeten för 2020 borde bli godkänd av ministerrådet vid mötet den 27 september och förväntas överlämnas till parlamentet den 15 oktober. Diskussionen, omröstningen och ikraftträdandet borde äga rum under december månad.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

03 - Kinas pengar - tillräckligt för att hålla Östtimor utanför ASEAN?

Geopolitik

När arbetet på Östtimors djuphavshamn för 499 miljoner USA-dollar påbörjades, så skedde det men en smäll - bokstavligen.

Regeringen upphävde sin reglering av explosioner, så att kinesiska entreprenörer skulle kunna spränga sig igenom ett stenbrott i Tibarbukten 10 km väster om huvudstaden Dili, och på allvar starta ett projekt ägnat att stärka handelsbanden mellan Sydostasiens yngsta stat och den större regionen.

För en del öron var dessa explosioner i mitten av juli tecken på styrka, ett firande av det faktum att Asiens största ekonomi hjälper till att utveckla en av sina minsta och fattigaste grannar. För andra öron var de en högljudd påminnelse om ett ungt lands sårbarhet.

Hamnen i Tibarbukten, som har projekterats för att årligen hantera 750.000 contain0ar, tillhör de 20 projekt som byggs av kinesiska statsägda bolag i landet. Östtimor har vänt sig till Kina för hjälp med att utveckla sin ekonomi och infrastruktur - två svaga punkter som i det förgångna hindrat det från att gå med i regionens främsta multilaterala forum, Asean (the Association of Southeast Asian Nations).

Landet har hoppats kunna gå med i blocket sedan det blev självständigt från Indonesien 2002 med en officiell inträdesansökan 2011 och är idag den enda sydostasiatiska stat som inte är medlem. Medlemskap skulle inte bara öka möjligheterna för handel utan också symbolisera att den 17 år gamla staten mognat - från ockuperad stat till regional spelare.

Men observatörer varnar för att ett närmande till Kina kan ha gett blocket ytterligare skäl att hålla Östtimor utanför. Tidigare har tvivlare i ASEAN - mest högljutt Singapore - antytt att landets kamp med sin ekonomi och infrastruktur i bästa fall skulle göra att det inte kan bidra och i värsta fall att det töms på resurser. Nu är de oroliga för att dess eventuella 11:e medlem skulle kunna agera som en trojansk häst för kinesiskt inflytande.

Allt detta lämnar Östtimor med gåta i Moment 22-stil: för att gå med i ASEAN behöver det förbättra sin ekonomi, men genom att förbättra sin ekonomi skulle det kunna minska sina chanser att gå med i ASEAN.

En trojansk häst?

Kinas ambassadör i Östtimor Xiao Jianguo, som deltog i sprängningsceremonin, gjorde inte mycket för att minska denna oro en vecka senare, när han sade att Peking som en god granne, god vän och god partner stödde Östtimors önskan att bli ASEAN:s 11:e medlem.

Peking är villigt att bistå Östtimor med utbildning och utveckling av anläggningar ör att möta ASEAN_medlemmars oro över Östtimors lämplighet för medlemskap, sade ambassadören.

Han tillade att landets inträde i ASEAN skulle hjälpa till med att skapa en högre nivå på det strategiska partnerskapet Kina-ASEAN.

Analytiker säger att sådana kommentarer fått larmklockor att ringa i några ASEAN-stater, som räds att inval av ett land beroende av Kina för ekonomiskt stöd kommer att riskera dess konsensus-drivna modell.

Maria Ortuoste, en tidigare analytiker för Filippinernas utrikesförvaltning, sade att blocket fortfarande är på sin vakt för den splittring Kinas aktiviteter i Sydkinesiska sjön skapar och citerade ASEAN:s toppmöte från vilket kommunikéerna hade fördröjts daärför att Kambodja och Laos - till synes under inflytande av Kina - hade misslyckats att följa gruppens linje i frågan.

Kina har inte blygts över att visa sina muskler, sade Ortuoste, nu associerad professor i politisk vetenskap vid Kaliforniens statsuniversitet East Bay.

Hjälp behövs

Att Östtimors ekonomi är i behov av hjälp är det ingen tvekan om. Fram till 2015 har olje- och gasinkomster drivit ekonomin, men staten är nu beroende av intäkter från investeringar av sin rika fond för att hålla sig flytande. Enligt den lokala oberoende organisationen La'o Hamutuk, som följer nationens ekonomiska utveckling, har fonden stagnerat på 16 miljarder dollar de senaste fyra åren. För att öka fonden skulle landet kunna utnyttja sitt återstående gasfält känt som Greater Sunrise, men för att göra det skulle det behöva täcka kapitlakostnader som La'o Hamutuk uppskattar skulle tömma resten av fonden.

Östtimraktivister chockade av Australiens åtal av visselblåsare om Dilis spioneri.

Till yttermera visso är dess befolkning en av de yngsta i världen - medianåldern hos dess 1,3 miljoner människor är 19 och en del uppskattningar anger ungdomsarbetslösheten så högt som 40 procent.

Med sådana problem är det många röster också inom ASEAN som ser det som rimligt att det skulle söka kinesiska investeringar. Faktiskt så argumenterar en del att sådana investeringar är exakt det som behövs för att få dess ekonomi i linje med resten av blocket.

Medan den tidigare ockupationsmakten Indonesien länge har förordat Östtimors inträde i ASEAN, så har representanter för Malaysia, Brunei och Filippinerna, som historiskt varit emot Östtimors inträde i den Singapore-ledda koalitionen, också på senaste tid uttalat stöd.

Ändringen i attityd kan delvis bero på Östtimors ökade ansträngningar att odla kontakter med ASEAN-representanter och upprätta diplomatiska missioner i varje medlemsland, ett krav för medlemskap.

Efter åtta år byggs nu tydligt momentum för inval, sade ambassadör Jorge Trindade Neves de Camões, direktör för ASEAN-frågor i Östtimors utrikesministerium till South China Morning Post och tillade att invändningar mot landets medlemskap är föråldrade.

Kinesiskt inflytande

Oavsett hur ASEAN:s medlemmar ser landets relation med Peking, så känner kanske Östtimor att det inte har råd med att vara kräset när det gäller investerare.

Kina har redan donerat militära och myndighetsanläggningar och byggt mycket av landet större transportinfrastruktur och östtimor sägs nu söka Kinas stöd för att exploatera sina olje- och gasresurser, den huvudsakliga källan till landets inkomster.

Dessa ekonomiska band har inte uppstått plötsligt. Kina har varit en viktig ekponomisk partner sedan det blev den första staten att erkänna Östtimors självständighet 2002.

Tidigare presidenten José Ramos-Horta sade i november till South China Morning Post att Kina hade donerat byggnaderna för landets utrikes- och försvarsministerier och presidentkontor samt gett årliga multimiljonbidrag till landet. Östtimor godtogs som medlem i den av Peking stödda Asian Infrastructure Investment Bank 2017.

Bland de projekt som stötts av kinesiska statsägda bolag är ett höspänningselnät, som redan är i drift, en väg som förbinder städer längs sydkusten och, naturligtvis, hamnen i Tibar - projekt som den kinesiske ambassadören betecknade som ett nätverk, en väg, en hamn, en ordlek med Pekings beskrivning av dess regionala infrastrukturinitiativ Belt and Road (ibland kallat One belt, one road).

Dessa projekt är delar av en nationell infrastruktursatsning centrerad runt Tasi Mane-projektet, som Östtimors regering hoppas kommer att omforma öns södra kust till ett industrialiserat nav för petrolium processering.

När Hong Kong bleknar, kan Asien lära sig en hel del av Östtimor

Många analytiker trodde att Tasi Mane-projektet skull bli en vattendelare och prövosten för den bilaterala relationen mellan Kina och Timor-Leste, sade Tao Duanfang, en analytiker vid centrumet för Kina och globalisering i Peking, och använde det portugisiska namnet på landet. Tao sade att regeringen hoppas att storskaliga projekt som dessa skulle lösa problemet med stor ungdomsarbetslöshet.

Det finns lite som tyder på att landet självt kan göra sig oberoende av kinesiska pengar inom en snar framtid. Indonesiens ambassadör Sahat Sitorus sade den här månaden till Jakarta Post att trots att hans land fortfaranden är en stor investerare i östtimor har kinesiska bolag den senaste tiden gett offerter på infrastrukturprojekt, som indonesiska firmor inte kunnat matcha.

Det handlar inte bara om Kina

Men en del ASEAN-staters tystlåtenhet om att släppa in det unga landet i blocket går djupare än rädsla för Kinas inflytande. Några infrågasätter Östtimors förmåga att lyckas som en självständig stat.

Camões från utrikesministeriet sade att Östtimor har kämpat med de praktiska detaljerna för att vara en stat. Landet var en portugisisk koloni i nästan trehundra år innan den politiska gruppen Fretilin förklarade det självständigt 1975. Det blev sedan ockuperat av Indonesien, som styrde landet som en provins tills Förenta Nationerna intervenerade för att återställa dess självständighet 2002.

Trots att de framgångsrikt har hållit ett fredligt presidentval 2017 kämpar landet fortfarande med ofullständig lagstiftning , korruption, bristfälliga regleringar enligt Fitch solutions, som övervakar investeringar, och rankar Östtimor som en av Asiens mest riskfyllda satsningar politiskt och ekonomiskt.

Enligt Fitch är det på botten av tabellen i Asien avseende kortsiktig politisk risk och slår bara Nordkorea, Laos och Mongoliet avseende långsiktig ekonomisk risk.

Analytiker säger att något av den oro som visats av ASEAN:s medlemmar - som att den unga staten inte skulle vara i stånd att hantera den höga nivå av diplomatiskt engagemang som krävs för medlemskap - i själva verket grundar sig i en brist på förtroende för statens framtid och oro över huruvida Östtimor kan lyckas ekonomiskt och politiskt.

ASEAN-staters invändningar gäller inte bara Kinas inflytande, sade Bec Strating, senior föreläsare i politik och internationella relationer vid La Trobe-universitet i Melbourne. Det handlar också om huruvida Östtimor kommer att kämpa eller inte i framtiden. Det finns en mängd ekonomisk osäkerhet om dess framtidsutsikter.

Förhalning

ASEAN kommer troligen inte att rätt ut säga nej till Östtimors ansökan om medlemskap, säger experter; det är mer troligt att man låter processen dra ut i det oändliga.

ASEAN:s tidigare generalsekreterare och Singapores ambassadör Ong Keng Yong sade att Östtimor skulle behöva stöd från alla 10 medlemsstater för att komma med i gruppen eftersom varje beslut kräver konsensus.

Medlemskap i ASEAN kräver ett mycket stort ansvar, sade Ong. Det kommer att kräva massor av resurser och tid. Vad det betyder är att Timor kommer att behöva hitta en balans mellan inhemska prioriteter och förpliktelser mot ASEAN.

Blocket har beställt flera studier om görligheten av Östtimors medlemskap, som kommer att omfatta en granskningsresa av ASEAN-representanter till Dili i september eller oktober. Camões och andra Östtimorrepresentanter är snabba att påpeka att landet de facto var medlem i ASEAN i 24 år, när det var under indonesisk administration.

Men även om opposition mot dess inträde kan övervinnas så säger en del experter att det är oklart hur blocket skulle dra nytta av att ta med det unga landet.

Om man ser på den breda räcka af frågor ASEAN står inför avseende ekonomi, försvar, vilken roll kommer Östtimor kunna spela? frågade Natalie Sambhi, direktör för Verve Research vid Pert USA Asien centrum. Konsensus är redan svårt att uppnå.

De utomstående

Saken kompliceras av bestående problem i en av Östtimors betydlsefullaste diplomatiska relationer.

Australien, som är Östtimors största biståndsgivare, anklagas för att tappa av inkomster från gasfält som juridiskt tillhör dess mycket mindre granne. Australiska ämbetsmän har anklagats för att använda spiontaktik för att påverka förhandlingar om havsgränsen mellan dem - en gräns som Australiens parlament ska ratificiera på tisdag, mer än ett år efter att avtalet slutits.

Även om Australien inte är den enda stora bidragsgivaren till Östtimor - så är grannlandet Indonesien också en viktig källa för ekonomiskt stöd och utbildningsutbyte trots de två ländernas bittra fförflutna - så ser en del ASEAN-medlemmar landets beroende av bistånd som en betoning av dess sårbarhet för utomståendes inflytande.

En del av skälen till skapandet av ASEAN är förmågan att kontrollera området sade Strating från La Trobe-universitet. Att släppa in sårbara aktörer ökar också den potentiella risken för inblandning från utomstående påverkan - inte bara Kina utan också Australien och USA.

Gåta för ASEAN

Medan allt detta kan lämna Östtimor med till synes oförenliga mål i försöken att fria till både Kina och sydostasiatiska grannar, finns det inte mycket som tyder på att det unga landet kommer att distansera sig från sin stora välgörare. Om något så finns det tecken på att de närmar sig varandra.

Som Indonesiens ambassadör Sahat konstaterade i en intervju nyligen med lokala media, så har det spekulerats i att Östtimor kommer att försöka få Kinas hjälp för att utveckla en hamn för en miljard dollar i staden Beaço på sydkusten.

Att gör så, varnade ambassadören, skulle riskera att hamnar i samma läge som Sri Lanka, där Kina har anklagats för att använda skulddiplomati - genom att utöka lån som man visste inte kan återbetalas - för att ta kontroll över hamnen i Hambantota. Om Kina vill expandera, kan ingen hindra det från att bygga en militärbas [in Beaço], sade Sahat.

Ett sådant scenario skulle ställa ASEAN inför en gåta. Genom att blockera sin potentiellt 11:e medlem från inträde, riskerar det att skapa precis den situation som den fruktar mest: en expansion av Pekings inflytande i Sydostasien.

Källa: Meaghan Tobin/This Week in Asia

Juli

22 - Emigranter tredje största inkomstkällan

Efter olje- och gasintäkter samt bistånd är pengar från timoreser, som bor och arbetar utomlands, den största inkomstkällan för Östtimor, större än kaffe.

Och, i motsats till oljeintäkterna, är det inte en ändlig källa. Och pengarna går direkt till gräsrötterna.

Det australiska säsongsarbetarprogrammet är den främsta möjligheten för timoreser att arbeta utomlands. Australien ligger ju, bortsett från Indonesien, närmast. Timoreser stannar typiskt sex månader i taget i Australien och många återkommer år efter år.

Källa: Michael Rose

18 - En saga om fyra flygplatser: flyg i Östtimor

Sedan självständigheten 2002, har en av de största utmaningarna för utveckling i Östtimor varit svårtillgängligheten. Trots att turism sedan länge har tipsats som en potentiell skapare av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, har kostnaderna och svårigheterna att ta sig till Timor (för närvarande finns det flyg bara från Darwin, Kupang och Denpasar) till stor del hindrat detta från att ske. Även om byggandet av nya vägar långsamt underlättar resor till lands, så är reguljärt inrikesflyg begränsat till statsägt, opererat av utländska bolag flyg och ett mångsidigt ambulans- och charterflyg drivet av Missionary Aviation Fellowships orädda män och kvinnor.

Vad Östtimor behöver är en enda internationell flygplats med hög kapacitet i närheten av huvudstaden förbunden med ett nät av väl underhållna, storleksanpassade regionala allvädersflygplatser tillförlitliga för turism, affärsresor och sjuktransporter. Vad det i stället har är inte mindre än fyra internationella flygplatser - Dili, Baucau, Suai och den nyligen invigda Oecussi - av vilka bara en för närvarande har reguljärt internationellt flyg. Andra regionala centra har varit tvungna att klara sig med ibland farligt slitna landningsbanor.

Av Östimors fyra internationella flygplatser är det bara Dilis som har reguljär utrikestrafik. 2017 var Air Timor, som hade drivit en en gång vinstgivande rutt till Denpasar, tvunget att lägga ner den på grund av anklagelser att den hade skapats för att misslyckas som en del av en politisk vendetta. I mars 2019 var Air Timor också tvingat att lägga ner rutten Dili-Singapore, som företaget drev under ett charteravtal med Silk Air. Som en följd av detta har Östtimor nu bara tre utländska destinationer. En, Denpasar, drivs som ett monopol av flygbolag som tillhör Garuda-gruppen. En annan, till Darwin, flygs av Air North. Bägge kostar mer än typiskt för biljettpriser i regionen. Gladare så harär att flyg från Dili till Kupang i indonesiska Timor just har startats och medias rapporter antyder att flyg till Hongkong kan startas inom en nära framtid. De timoresiska politiker som har varit avgörande för att få detta till stånd kan gratuleras för sitt initiativ. Man kan bara hoppas att bägge visar sig vara bärkraftiga.

Ett problem som kan hindra detta är att landningsbanan i Dili anses för kort för att säkert låta långdistansplan landa. Att bygga ut den, är möjligt, men skulle vara ett större företag. Ett japanskt initiativ nyligen (fortfarande på diskussionstadiet) att uppgradera flygplatsen omfattar inte en förlängning av landningsbanan.

Östtimors andra möjlighet för en internationell inkörsport är den av portugiser byggda flygplatsen nära dess näst största stad Baucau. Om den renoveras är den tillräckligt lång för att ta emot alla flygplan. Förr så användes den för för militära och logistiska ändamål. Ett ryskt fraktflygplans krasch där under FN-tiden, var tragiskt, men berodde på ett misstag av besättningen. Nu, trots att det är en potentiell säker flygplats med hög kapacitet, är Baucau huvudsakligen oanvänt.

Nu är Baucau också en turistdestination i världsklass på en vindig kam ovanför en skog bevattnad av en källa och ett hav fyllt av koraller. Australier av en viss ålder minns med glädje att flyga in med Trans Australia Airlines från Darwin och på 60- och 70-talen var det centrum för en växande turistindustri. Trippen till Dili är vacker, och med en god väg, skulle den kunna avverkas på närmare två tre timmar. Man kan bara hoppas att ett pressmeddelande nyligen från Östtimors ministerråd som tillkännagav starten för förhandlingar med USA:s regering om utveckling av Baucaus flygplats förebådar snar handling.

De olösta problemen med Östtimors internationella flygplatser i Dili och Baucau gör utvecklingen av de två andra i Suai och Oecussi, till stor del av ett företag kontrollerat av den indonesiska staten, Waskita Karya, svårare att förstå. Även om de två flygfälten tycks vara välbyggda så syns de vara för stora för kraven i glest befolkade huvudsakligen jordbruksområden. Medan planerna på att göra både Oecussi och Suai till nav för ekonomiska aktiviteter är ambitiösa, har allvarliga frågor ställts om hur realistiska och lämpliga de är. Och trots att bägge behövde säkra flygfält, så kan det ses som tvivelaktig användning av kapital, som skulle behövas annorstädes, att bygga anläggningar för att ta emot jetplan från utlandet.

Förhoppningsvis kommer mina omdömen här att visa sig felaktiga och flygplan från hela regionen kommer snart att landa i Suai och Oecussi. Flyg från indonesiska Västtimor skulle kunna vara en möjlighet, särskilt nu när linjen Dili-Kupang har startats, även om de i sig inte rättfärdigar skalan på de anläggningar som byggts. Man kan bara hoppas att det snart kommer fram hur dessa flygplatser kommer att visa sig vara bra investeringar.

Internationella flygplatser ser ut som utveckling, ett bevis på att ett land har kommit fram. Men byggt utan ett synligt och på evidens baserat affärsfall och på platser där befolkningen fortfarande har viktiga och inte tillgodosedda grundläggande behov (i synnerhet avseende livsmedel, hälsovård och överkomlig inrikestrafik) är det svårt att argumentera att de är god användning av offentliga medel.

Källa: Michael Rose/DevPolicyBlog

17 - China Harbor Engineering Co Ltd startar bygget av hamnen i Tibar i Östtimor

Kinas statsägda bolag Chinese Harbor Engineering Co Ltd har börjat bygget av hamnen i Tibar i Östtomor med den första sprängningen i ett stenbrott för att hämta byggnadsmaterial, har den kinesiska ambassaden i landet tillkännagett och tillagt att den officiella ceremonin för att starta arbet ägde rum den 15 juli.

Ambassaden sade i sitt uttalande att ceremonin bevistades av höga representanter för Östtimors regering, bland andar ministrarna för transport och kommunikation, José Agostinho da Silva, jordbruk och fiske, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins, och försvar, Filomeno da Paixão de Jesus, samt den kinesiske ambassadören i Dili, Xiao Jianguo.

Xiao Jianguo sade att det finns en enorm potential för samarbet om infrastruktur och nämnde 20 bolag i sitt land inom sektorn, av vilka ett, China Harbor Engineering Co Ltd, tillhör China Communications Construction Company (CCCC), som finns på Global Foruntes 500-lista.

Projektet har haft flera falska starter med det första spadtaget i juni 2017 vid en ceremoni ledd av dåvarande ministern för planering och strategiska investeringar, Xanana Gusmão, och representanter för konsortiet som leddes av den franska gruppen Bolloré.

Frågor om finansiering och subkontrakt påverkade till slut projektets start med en andra startceremoni, som ägde rum den 30 augusti 2018, men arbetet har knappast påbörjats nästan 8 månader senare.

Beläget omkring 10 kilometer väst om Dili i Tibarbukten omfattar projektet deltagande av Världsbankens International Finance Corporation (IFC).

Den första fasen av projektet (bygge, utrustning och drift av hamnen) värderas till 278,3 miljoner USA-dollar, av vilka den timoresiska regeringen bidrar med 129,45 miljoner och den privata partnern med de återstående 148,85 miljonerna.

I den andra fasen, när hamnen redan är i drift, planerar Bollorégruppen, som har det kinesiska bolaget som underentreprenör för byggnadsarbetena, planerar att investera omkring211,7 miljoner USA-dollar, till största delen från intäkter från hamnen.

Källa: Macauhub

15 - Återupptaget våld mellan förbjudna kampsportgrupper

2019 har sett en ökning av konflikter mellan kampsportgrupper i Östtimor med åtskilliga exempel den senast tiden på våld och förstörelse, som visarden förödande effekt det kan ha på samhällen. En särskilt våldsam incident inträffade nyligen den 4 juli i Leorema - Liquiça. Konflikten orsakade två dödsfall, tre skadade samt 13 genom mordbrand förstörda hus och sju förstörda motorcyklar. Särskilt relevant är det faktum att våldet har tvingat 53 personer att lämna sina hem, av dem 14 var studenter. PNTL har hittills arresterat 13 misstänkta, bland andra lokala byrådsledare, i vad som misstänks vara en konflikt som uppstått genom rivalitet medan de för länge sedan bildade men förbjudna kampsportgrupperna PSHT och KORK. Det har föregåtts av att kampsportgrupper varit inblandade i andra våldsamma sammanstötningar. I maj var det oroligheter i Baucau orsakade av kampsportgrupper och de resulterade i en död man och 10 skadade. Transporten av den avlidne till Dili bidrog till våldsamma sammanstötningar som ledde till att två motorcyklar förstördes. I det fallet är den misstänkta orsaken rivalitet mellan kampsportgrupperna PSHT och Kera Sakti.

I fallet i Leorema – Liquiça har regeringen vidtagit åtskilliga åtgärder för att säkra samhällets säkerhet. Omedelbart efter våldet utökades PNTL:s närvaro och vägspärrar upprättades i samhället, men det var bara en temporär åtgärd. Som tidigare sagt så tvingades fler än 50 personer att lämna sitt grannskap och de har fått humanitär hjälp av inrikesministeriets sekretariat för civilt skydd. Regeringe har också försökt att upprätta en dialog med det lokala samhället för att fastställa sakförhållandena. Polisen letar fortfarande efter misstänkta inblandade i oroligheterna, som tros ha flytt ut i djungeln.

Efter att ha fastställt sakförhållandena borde vi nu undersöka de underliggande skälen bakom oron. Fundasaun Mahein misstänkter att det finns tre fundamentala huvudorsaker. Först, vi sluter oss till att kriminaliseringen av alla oregistrerade kampsportgrupper enligt lag 5/2017 och förbudet av tre stora kampsportgrupper enlig resolution 16/2013 tvingade PSHT, KORK och Kera Sakti under jorden vilket lett till en farligare och mer oreglerad konflikt mellan grupperna. Vid den tiden tycks också regeringen inte haft någon strategi som kunde ha riktat om kampsportgruppernas aktiviteter till mer samhällsvänliga förströelser. För det andra, för små investeringar för att skapa arbetstillfällen har varit ansvarigt för massiv ungdomsarbetslöshet, vilket har skapat en särskilt farlig situation för unga outbildade män, som har vänt sig till kampsportgrupper för att söka kamratskap och undfly långtråkighet. Slutligen har FM lagt märket till tecken som antyder att en del element i det timoresiska samhället är delvis ansvariga för att stödja kampsportgrupper med familjemedlemmar och vänner vilket möjliggör för grupperna att fortsätta rekryteringen.

Sammanfattningsvis är det ingen överdrift att säga at kampsportgrupper är ett hot mot lokala samhällen. Om de underliggande orsakerna till dessa omständigheter inte angrips kommer läget att förevigas och skapa fortsatt fara för människorna i Östtimor.

Rekommendationer

 1. På kort sikt borde regeringen skapa ungdomsprojekt för att ge ungdomar utlopp och kamratskap utanför kampsportgrupperna. Särskilt rekommenderar vi skapandet av en liga för kampsportgrupper i Östtimor för att ge ungdomar som vill delta i kampsport en säker omgivning i vilken de kan lösa sina dispyter prova sitt värde. Finansiering av dessa sorters projekt skulle kunna fås från bidragsgivare utomlands eftersom det finns en växande marknad för dessa sporter i hela världen. Dessa gruppers popularitet antyder att det kan finnas en betydande samling talanger att utnyttja. Det skulle också ge ungdomar ett mål att sträva efter och kunna skapa en ökad känsla för disciplin.
 2. Grundat på den aktuella situationen borde regeringen investera mer i skapandet av arbetstillfällen för att sörja för ett land med en ung befolkning. Men det kan bara uppnås på lång sikt.
 3. Samtidigt med dessa åtgärder borde regeringenn avkriminalisera och reglera kampsportgrupper för att få upp deras aktiviteter i ljuset.
 4. Konsultationer borde äga rum med existerande kampsportgrupper för att avgöra huruvida de skulle vilja se skapandet en liga för kampsportgrupper som en kanal för sin sport.

För fler detaljer om denna fråga var god kontakta: João Almeida, Acting Director, epost almeidamahein@gmail.com, (+670) 7756 1184, www.fundasaunmahein.org

Källa: Fundasaun Mahein

12 - KPK missbrukar sin kompetens genom fysisk aggression

Den 7 juli 2019 fick Fundasaun Mahein (FM) bevis för att KPK (Konsellu Polisiamentu Komunitariu) begått aggression mot människor i Manleuana, Dili. Incidenten ägde rum på söndagsmorgonen medan ett offer LdS, som inte ville få sin identitet röjd, körde motorcykel med sin fru till Timor Plaza. När de två återvände från Timor Plaza hade flera KPK:are satt upp en vägspärr i Manleuana-området (och krävde att få se identitetskort). KPK:arna började sedan skrika hotfullt och blev fysiskt aggresiva mot offret till den grad att hans huvud började blöda efter att ha blivit slagen med en batong. Offret beslut sig för att lägga fram sitt fall för PNTL och inrikesministeriet.

För att undvika sådana kränkningar av civilas rättigheter varnade FM i sin första artikel om KPK:s och OSP:s arbete för fördelarna och riskerna; riskerna orsakade av KPK:s potens att överutnyttja sin kompetens och orsaka motsatt verkan i samhället. Det ligger inte inom KPK:s kompetens att lösa konflikter på ett våldsamt sätt.

Enligt KPK:s mandat är KPK ett forum eller en mekanism som sammanför polis och allmänhet. De ska skapa diskussioner och arbeta för prevention och lösning av konflikter som uppstår i samhället genom identifiering, prevention, förhandling och medling. KPK:s närvaro är till för att stärka byrådens struktur för att säkra allmänhetens säkerhet och främja social sammanhållning. KPK borde därför handla enligt sitt mandat och sina riktlinjer (Matadalan KPK-2015).

Men FM:s granskning i Dili visar att KPK:are genoför aåtgärder reserverade för polisen, till exempel patrullering, vägspärrar, arresteringar lika väl som bruk av onödigt våld med utrustning som polisbatonger. Dessa åtgärder och denna säkerhetsutrustning har bara polismyndigheter mandat att använda enligt gällande lagar.

KPK är en volontärtjänst i byar, där dess kompetens är begränsad till identifiering, prevention, förhandling och medling vid konflikter i samhället. Detta på grund av dess egenskap av volontärtjänst. KPK borde fokusera på att identifiera människors problem och information av lokala ledare för att lösa samhälleliga konflikter som KPK sedan kan rapportera till berörda instutitioner eller organisationer så att dessa kan handla på lämpligt sätt.

Manleuana-fallet visar att PNTL:s befälhavare och deras utvecklingspartner som för närvarande stöder upprättandet av KPK borde granska deras utbildning och arbetssätt. Det borde säkra att KPK:are handlar enligt KPK:s riktlinjer och mandat. På grund av dessa händelser med brott mot rättigheter och handlande utöver laglig grund behöver KPK också regelbunden granskning på lokal nivåt.

För ytterligare detaljer i denna fråga var god kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein

09 - Varken mässling eller röda hund i Östtimor

Enligt ett pressmeddelande från Världshälsoorgansiationen (WHO) har Östtimor utrotat mässling och kontrollerat röda hund redan under 2018.

Mässling anses utrotat om inga fall inträffat under tre år och kontroll av röda hund, också kallat rubella, föreligger när antalet fall minskats med 95 % jämfört med antalet 2008.

Källa: Pressmeddelande/WHO

07 - UNDP: Gröna klimatfonden godkänner 22,4 miljoner $ för klimattålig infrastruktur i Östtimor

Songdo, Korea. Vid sitt 23:e styrelsemöte godkände idag den globala Gröna klimatfonden 22,4 miljoner USA-dollar till Östtimor öfr att främja prioriterade anpassningar och fokusera på mer hållbar infrastruktur på landsbygden och stärka planeringsprocessen för utveckling av lokal infrastruktur.

Det godkända beloppet kommer att finansiera ett 6-årigt projekt formulerat av det nationella direktoratet för klimatändring under statssekreteraren för miljö. Projektet kommer att fokusera på sex samhällen som löper störst risk för klimatrelaterade faror: Baucau, Ermera, Aileu, Viqueque, Lautem och Liquica.

Nedan har vi översatt ytterligare några delar av originalet. Där vi hoppat över delar har vi markerat det med …. Vill du läsa hela, så klicka på källan i slutet av notisen.

Enligt projektet har 130 klimatsäkrade småskaliga landsbygdsenheter utsetts till förverkligande omfattande bland annat 38 vattenförsörjningssystem, 25 bevattningssystem, 216 kilometer vägar och översvämningsskydd som kommer att gynna omkring 175.840 människor på landsbygden eller omkring 15 % av den totala befolkningen.

Östtimor drabbas ofta av tropiska cykloner, översvämmande floder, torka och jordskred - allt klimatberoende faror som förväntas öka med stigande globala temperaturer.

Projektet täcker flera av de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals - SDG) - avskaffa all fattigdom (SDG 1), uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickor egenmakt (SDG 5), säkerstäkka tillgång till vatten och sanitet för alla (SDG 6), minska ojämlikheter (SDG 10), hållbara städer och bosättningar (SDG 11), climate action (SDG 13) och skydda ekosystemen påland och bevara biologisk mångfald (SDG 15) - och ingår i Östtimors nationellt beslutade bidrag enligt Parisavtalet med stöd för små länders ambitioner för hållbar utveckling med låga koldioxidutsläpp. UNDP är stolt över att ha stött regeringen för att säkra finansieringen och ser fram mot stödja implementeringen, fortsatte Altangerel.

Den Gröna klimatfondens bidrag är medfinanierat av Östtimors regering med 36 miljoner dollar och ytterligare 400.000 dollar från UNDP. Parter i genomförandet är ministeriet för statens administration, ministeriet för social solidaritet, statssekretariatet för civilt skydd, ministeriet för offentliga arbeten och jordbruks- och fiskeriministeriet.

Projektet ska påbörjas 2020 och pågå till slutet av 2026.

Källa: UNDP

03 - Östtimor brottas med svårt beslut om Greater Sunrise

Dili. AMP:s misstro mot Australien kan lura medborgarna på infrastruktur om pengarna går till Tasi Mane.

I slutet av nästa månad kommer Östtimor att fira den 20:e årsdagen av dess folkomröstning 1999 om självständighet. Trots skrämsel genom förfärliga massakrer av indonesiska styrkor inledde omröstningen en FN-administration som 2002 slutade med fullständig självständighet.

Efter århundraden av kolonisation och en brutal 24-årig ockupation har fullständigt status som stat givit påtagliga fördelar. Parlamentarisk demokrati i grov hälsa. Malaria är nästan utrotad. Det finns en lysande gayscen. Och det lilla sydostasiatiska landet har nu i 13 åtnjutit obrutet lugn.

Med en bakgrund av pittoreska berg klädda med eukalyptusskog, är det jäkt i centrala Dili, där lokalbefolkningen väntar på ankomsten av färjan från Oecussi.

I den stora planen har deras skepp redan lagt till. Under förutsättning att 2018-års havsgränsavtal med Australien ratificieras kommer Östtimors 1,3 miljoner människor bli ägare till 70-80 procent av olje- och gasinkomsterna från Greater Sunrise-fältet, värt allt mellan 16 och 40 miljarder dollar (14-35 miljarder €).

Det existerande oljefältet Bayu-Undan har bara 4 procents kapacitet kvar. Fylld från dess inkomster har Timors självständiga petroleumfond ett värde av 17,3 miljarder dollar.

Med fler än 750.000 människor i arbetsför ålder och utbredd undernäring bland barn kommer det att att ha enorma konsekvenser hur Change for Progress Alliance-regeringen (AMP) investerar dessa pengar.

Enligt avtalet om havsgränser finns det två alternativ.

Planen för Darwin LNG, rekommenderad av en av FN stödd försoningskommission, innebär behandling av oljan och gasen, antingen på en flytande plattform eller i Darwin, med användning av existerande infrastruktur. Denna plan ger 80 % av intäkterna till Östtimor och resten till Australien med garantier för underordnade förmåner för timoresiska arbetare och leverantörer.

Trots det har AMP-koalitionen har motsatt sig möjligheten av fortsatt förhandling med dess stora granne i söder.

Timor LNG

Trots att Australien har lett fredsbevarande och biståndsinsatser i Östtimor sedan 1999, har Australien inte bara beväpnat Indonesien under dess blodiga ockupation och buggat den timoresiska regeringens kontor 2004 under förhandlingar om ett tidigare havsgränsavtal, vilket gav Australien en mera generös, 50 procent, andel av fältet Greater Sunrise.

Ledd av Xanana Gusmão, Östtimors särskilde petroleumrepresentant och de facto ledare, och stödd av premiärminister Taur Matan Ruak, arbetar AMP med en andra möjlighet - Timor LNG.

Enligt havsgränsavtalet minskar detta den timoresiska andelen av intäkterna från 80 till 70 procent.

Det skulle vara den första gången en ny stat har gjort stora ansträngningar för att säkra sin självständighet, men insatserna har sällan varit större.

Försoningskommissionen konstaterar torrt att Timor LNG-planen anses kommersiellt genomförbar enbart av Östtimor. Den kräver en helt ny petrokemisk industri på Timors sydkust - mångmiljardprojektet Tasi Mane.

Fidelis Magalhães är den vid London School of Economics och Harvard utbildade ministern för juridiska reformer. Förr en häftig kritiker av Gusmãos utgifter, idag är han en stark försvarare av AMP:s budgetprioriteringar och insisterar att Tasi Mane - en storstilat ekonomiskt experiment - kan hjälpa till med att omvandla Östtimor till en tillverkande hub och avsluta dominansen av jordbruk.

För det har AMP-regeringen ändrat lagen om petroleumaktiviteter - vilket avslutar juridisk granskning av alla petroleumrelaterade projekt över 5 miljoner dollar - och ändrat lagen för att överföra en del kapital direkt från oöjefonden till Tasi Mane utan att gå genom budgeten.

Fattigdom ignorerad

Magalhães insisterar att regeringen avvisat Darwin-möjligheten på grund av fakta och pekar på en rapport från konsultfirman ACIL Allen, som förutser en vinst på 41,7 miljarder dollar minus 13,2 miljarder för infrastruktur.

La’o Hamutuk, en granskare av civilsamhället och förvaltningen, säger att infrastrukturkostnaden snarare är 16 miljarder dollar - omkring storleken av oljefonden - vilket skulle binda resurser som förtvivlat behövs för att angripa fattigdomen. Gruppen öser förakt över ACIL Allens förutsägelser och menar att de bygger på data tillhandahålln av det statliga oöjebolaget TimorGap och ignorer kostnader för förlorade möjligheter. ACIL Allen har inte svarat på en begäran om kommentarer.

Greater Sunrise är nu vårt enda gas- eller oljefält, säger Adilson da Costa från La’o Hamutuk. Tasi Mane skulle absorbera miljarder från oljefonden, just när vi behöver investera i vatten, hälsa, utbildning och turism.

En fjärdedel av Östtimors befolkning har inte tillgång till el, 42 procent lever i fattigdom, jordbruket är rudimentärt och nästan hälften av små barn är undernärda.

En studie av den FN-stödda försoningskommissionen avvisade TimorGaps antagenden och fann att Tasi Mane-projektet skulle innebära en förlust på 4 procent på Östtimors kapital.

Som svar utfärdade Gusmão issued a skarp åttasidig attack på kommissionen, Australien – och kapitalism. Tillfrågad om detta i timoresisk television sade självständighetshjälten Jag bryr mig inte och framställde Tasi Mane som en patriotisk kamp, som han kommer att vinna.

Men vem kommer att finansiera det? Gusmão har förnekat att oljefonden kommer att användas i sin helhet och har vänt sig till Kina, där Francisco Monteiro, ordförande i TimorGap, hållit möten om finansieringen den senaste månaden.

Kina har redan försett Dili med örlogsfartyg och byggt landets presidentpalats, försvarsministerium och utrikesministerium.

Se hur Kina har fått kontroll över strategisk infrastruktur i Sri Lanka, Kenya och Pakistan, säger en västdiplomat. Kina skulle inte tycka om någonting mer än att Timor bryter kontrakt.

Den här artikel stöddes av ett stipendium från Simon Cumbers Media Fund.

Källa: Darragh Murphy/The Irish Times

03 - Yttrandefrihet, brottslig ärekränkning och skydd av Maun Bo’ot (storebror) i Östtimor

Dili. Förslag att göra ärekränkning till ett brott i Östtimor har startat en offentlig debatt om en kontroversiell lag som skulle kunna skicka människor i fängelse för deras åsikter på populära plattformar som Facebook.

De som stöder kriminalisering av ärekränkning argumenterar med att de växande antalet ledare som förbannas och förolämpas på Facebook - med fler än 400.000 användare bland en befolkning på 1,3 miljoner - inte debatteras offentligt.

Motståndare hävdar att den föreslagna lagen kommer att begränsa medias frihet och hindra offentliga åsiktsuttryck som hittills har skyddat av lagen.

Den 6 december 2005 ratifierade regeringen brottsbalken bland annat omfattande en del som definierade ärekränkning som ett brott.

Detta ledde till protester från offentligheten till den dåvarande presidenten Xanana Gusmão i januari 2006.

Den fjärde regeringen ledd av premiärminister Xanana hade planerat att införa ärekränkning i brottsbalken.

Sedan, den 12 december 2018, använder riksåklagaren den indonesiska brottsbalken för att kriminalisera ärekränkning, för att på så sätt komma åt en journalist som hade skrivit om ett kontrakt om fångvaktaruniformer.

Utkast till brottsbalk

Samtidigt förbereddes ett utkast till brottsbalken om ärekränkning av regeringen. Men efter omfattande krtik från offentligheten omfattade Östtimors nya brottsbalk inte ärekränkning som ett brott.

Domstolen dömde tidigare justitieministern Lucia Lobato 2012. Hon fälldes för korruption och dömdes till 18 månaders fängelse.

President Taur Matan Ruak benådade henne i augusti 2014.

Även om brottsbalken inte gäller för ärekränkning, så finns det fortfarande en del denuncia Calunioza, som utgör ett hot mot journalisters arbete.

Östtimors åklagarämbete utredde en journalist på tidningen Timor Post efter att åklagarämbetet fått ett klagomål från ledaren av regeringen.

Domstolen hanlade målet och dömde reportern på grund av de nyheter han skrivit.

Efter regeringsändringar och ändringar i informationseknologin blivit mer avancerade har kampanjen för att kriminalisera ärekränkning dykt upp igen i regeringen ledd av premiärminister Taur Matan Ruak.

Pressrådet är kritiskt

Ordföranden för Östtimors pressråd (Consuelo de Impreza – CI), Gil Guterres, är stark motståndare till kriminaliseringskampanjen.

Guterres sade att genom att kriminalisera ärekränkning skulle Östtimor undergräva sitt internationella anseende och att det skulle vara ett förräderi mot konstitutionens förpliktelse att etablera Östtimor som en stat grundad på fasta processer.

Han sade att när det enda skälet för att kriminalisera ärekränkning bara var för att människor förbannade och förolämpade learna var det inte berättigat.

Lagen är inte bara till för att skydda ledarna - eller Maun Bo’ot sira eller storebror - utan för att skydda alla medborgare.

Om du förbannar och förolämpar dem i discurso de ódio (hatfullt tal), behöver vi inte längre nya lagar. Lagen om denúnsia Kalunioza finns redan, sade han.

Guterres sade att kriminalisering av ärekränkning skulle ha en avkylande effekt på journalister. De skulle vara rädda för att vara kritiska eller bedriva undersökande journalistik på grund av hotet om fängelsestraff.

Läs hela rapporten och intervjun med Gil Guterres här …

Källa: Pacific Media Watch/Tempo Timor

Juni

25 - Det handlar om access: turism i Östtimor

Den potentiella betydelsen av turism för Östtimor har diskuterats sedan innan självständigheten 2002. Bortsett från klichéer om ö-halvan som orörd eller ett tropiskt paradis (den är mycket intressantare och komplexare än dessa uttryck) är dess berg spektakulära, dess korallrev av världsklass och dess mångfald av landskap och kulturer tilldragande för äventyrare överallt.

Och trots det, besökarena har inte kommit i stora skaror. Första kavartalet 2017 tog Östtimor emot omkring 30.000 besökare, en ökning med 12,4 % frå nföregående år. Dessa siffror måste tas med en nypa salt - många av dessa besökare, av vilka hälften kom från Indonesien, skulle ha rest i affärer eller av familjeskäl snarare än som just turister.

En delförkalring är troligen ett image-problem. För sin filosofie dokttorsexamen 2016 vid Swinburns universitet intervjuade Sara Currie 316 australier som aldrig hade besökt Östtimor. En som kommenterade Jag semestrar inte i krigszoner uttryckte en attityd som var ganska typisk.

Ansträngningar av utomstående aktörer för att främja utveckling av turism i Östtimor har mestadels fokuserat på att motverka denna attityd. Landets officiella turistwebbplats, upprättad av den av den australiska regeringen finansierade Market Development Facility för den östtimoresiska regeringen, gör ett utmärkt arbeter för att visa vad landet kan erbjuda.

Men slutligen är aktiviteter finansierade eller hanterade av andra länder för att framhäva Östtimor, hur välmenande de än är, av begränsat värde utan seriösa initiativ från lokala aktörer för att ta itu med grundläggande frågor om transporter och visum.

Tre händelser som inträffat de senaste månaderna är relevanta i detta sammanhang.

Det första är att den 16 april 2019 den dåvarande tillförordnade inrikesministern Filomeno Paixão tillkännagav att från den 1 maj visum inte längre skulle utfärdfas automatiskt vid ankomst till Dilis flygplats. I stället skulle potentiella turister först behöva ansöka om visum vid Östtimors ambassader och konsulat. Detta skulle vara ett mycket effektivt sätt att övertyga alla som funderar på att dyka i Dili att i stället åka till Labuan Bajo. Det ligger fortfarande uppe på webbplatsen, även om det är med en framhävd not som anger att dess genomförande har uppskjutits.

Det råkar faktiskt vara så att detta krav har varit i kraft i åratal vid Östtimors landgräns, där resenärer vanligen skickas tillbaka (men inte alltid, människor som frågar mycket snällt har ibland kunnat komma igenom) om de inte har ett auktorisationsbrev från konsulatet i Kupang. Vandrarhemmet där ger hjälp till otröstliga resenärer som ville #ExploreTheUndiscovered bara för att upptäcka att de inte har pappren.

Om Östtimors ledare menar allvar med att utveckla turistindustrin, som dess officiella politik (utvecklad med finansiellt bistånd från Nya Zeelands regering levererat genom Internationella arbetsorganisationen - ILO - och en konsultfirma, Destination Human Capital) säger, så är det inte tillräckligt bra. Auktoirastionsbrevet måste bort. Visas måste kunna fås vid alla gränsstationer. Oro över olika slags smugglare är legitim, den kan angripas utan att i vaggan kväva en ny källa för nationella intäkter.

Att utveckla en turistindustri i Östtimor kommer också att kräva en realistisk vision av hur den ska se ut. En tydlig brist på realism visades nyligen under en av USAID arrangerad konferens, Fred harmoni och kamratskap: förtroendebaserad turismutveckling. Den ägde rum ungefär vid den tid när regeringen lekte med att göra det svårare att köpa ett turistvisum på Dilis flygplats, religiösa ledare slöt en pakt för att samarbeta om utvecklingen av religiös turism. En högre kyrklig dignitär sade till en katolsk nyhets att tack vare att en större del av ett fragment av den helige Antonius finger påstås finnas bevarat i Manufahi-distriktet. Östtimor skulle kunna bli ett av världens mål för pilgrimer.

Trots att platser med anknytning till Östtimors ett halvt årtusende gamla och ofta uppblandade katolicism skulle vara intressanta för fromma resenärer (även om det inte är unikt - Larantuka, Malacca, Goa, Maucau och Manila tävlar alla om samma begränsade marknad och flygbiljetter till Rom och Jerusalem inte längre är så dyra som de varit) måste dekunna ta sig till landet först. För ögonblicket är det bara möjligt genom att flyga från Kupang, Darwin eller Denpasar.

Den tredje anmärkningsvärda utvecklingen är ett exempel på timoreser som tar ledningen för att ändra detta. Medan detaljerna fortfarande utarbetas syns det som om expresident José Ramos-Horta har lyckats med ett avtal att ett kinesiskt bolag, Air Travel, ska lyga mellan Dili och Hongkong. Om båda lyckas kommer Östtimor att vara mycket mera tillgängligt för resenärer än tidigare.

Nyckeln till utveckling av turistindustrin i Östtimor är access. Utan denna är allt tal om ekoturism eller religös turism tomt och inget antal rådgivare, konsulter, glättiga engelskspråkiga rapporter eller kampanjvideor kan ändra det. Med access finns det alla skäl att tro att antalet turister kommer att växa mer eller mindre organiskt. Upprättandet nyligen av nya flygförbindelser är ett stort steg. Vi kan bara hoppas att mer kommer och att de som gör Östtimors visumpolitik är redo att gripa, snarare än kväva möjligheten.

Källa: Michael Rose/Development Policy Centre

25 - Östtimor och Australien kommer att ratificiera havsgränsavtalet i år

Lissabon. Östtimor och Australien kommer att ratificiera ett havsgränsavtal som reglerar hur de två länderna kommer att dela intäkterna från naturgasfältet Greater Sunrise under havsbottnen senare i år, sade Östtimors utrikesminister.

Dionisio Babo Soares sade i tisdags till Reuters att ratificieringen skulle ske den 30 augusti, årsdagen av folkomröstningen som gav den lilla Stilla havs-nationen, en av världesn fattigaste, sin länge efterlängtade självständighet 1999.

Undertecknat i mars 2018 löste det historiska avtalet en långvarig dispyt om gränsen i Timorhavet, hade fördröjt utvecklingen av Greater Sunrise, som upptäcktes 1974 och innehåller omkring 144 miljarder kubikmeter gas.

Enligt avtalet har Östtimor rätt till 70 % av intäkterna om gasen leds till ön eller 80 % om gasen leds till Australien för behandling.

Australien hade försökt få en gräns jäms med kontinentalsockeln, men Östtimor hävdade att gränsen borde ligga halvvägs mellan landet och Australien - vilket skulle föra en stor del av Greater Sunrise under dess kontroll.

Men sedan de bägge länderna skakade hand om avtalet förra året, har avtalet legat på is på grund av politiska skäl i både Östtimor och grannen Australien, sade Babo Soares i korridorerna vid konferensen i Lissabon.

Ratificieringen kommer att vara en seger för Östtimor, för att ha uppnått inte bara nationell suveränitet utan också marin suveränitet, sade han. För tillfället är det planerat att bli ratificierat i år, förmodligen den 30 augusti.

Östtimors självständighetshjälte och framstående politiker Xanana Gusmão, som också var vid konferensen i Portugals huvudstad, sade att samtalen med Australien kom till ett avslut i förra veckan och i augusti kommer de två regeringarna att utbyta diplomatiska noter, som gör att avtalet träder i kraft.

Källa: Catarina Demony/Reuters

24 - 2019-års rapport om trafficking - Östtimor

USA:s utrikesdepartement sammanställer årliga rapporter om trafficking i världen. Från rapporten om Östtimor har vi har bara översatt inledningen och rekommendationerna. För återstående delar hänvisar vi till det engelska originalet. En länk till det finns i källhänvisningen i slutet av notisen.

Östtimor: Skikt 2

Östtimors regering når inte helt upp till minimimåttet för eliminering av trafficking men gör märkbara ansträngningar för nå det. Regeringen visade ökade ansträngning jämfört med föregående rapportperiod; därför förblev Östtimor i skikt 2. Dessa ansträngningar omfattade en ökning av antalet åtal och utredning och överlämning till åklagare ett fall med en misstänkt tjänsteman. Justitieministern gav det juridiska utbildningscentret direktiv att införa en specifik traffickingkurs för nya domare, åklagare och försvarsadvokater och att genomföra utbildning av anställda i rättsväsendet samt, i samarbete med en internationell organisation, regeringen att sprida 2017-års lag om trafficking i flera provinser för allmänhetens kännedom. Men regeringen uppnådde inte minimumkrave inom flera nyckelområden. För tredje året i rad hade regeringen inte åstadkommit några fällande domar i traffickingmål. Skyddet av offer fortsatte att vara otillräckligt och regeringen godkände inte standardiserade förfaranden för att identifiera offer - ett viktigt behov eftersom officiell förståelse av trafficking fortsatte att vara dålig och myndigheter fortsatte att anhålla och deportera potentiella traffickingoffer för brott mot immigrationslagarna utan undersökningsförfaranden.

Prioriterade rekommendationer:

Finansiera rättsväsendet för att kunna genomföra grundliga utredningar av traffickingbrott, proaktivt initiera åtal och döma och straffa förövarna, också inblandade tjänstemän, i enlighet med lagar mot trafficking.

Källor: 2019 Trafficking in Persons Report: Timor-Leste/U.S. Department of State

23 - Jordbävning med styrkan 7,5 skakar Östtimor och Australien, ingen fara för tsunami

Dili. En kraftig, djup jordbäcning med magnituden 7,5 inträffade utanf Östtimors och Indonesiens kust i måndags och kändes så långt bort som Australien, men myndigheterna sade att inte hade potential att orsaka en tsunami.

Starka skakningar orsakade alarm i Östimors huvudstad Dili och fick människor att rusa ut ur sina hus, sade ett vittne från Reuters, men det finns inga omedelbara rapporter om skador, sårade eller döda.

Jordbävningen inträffade i Bandahavet i Indonesien och kändes i hela norra Australien. I Darwin, omkring 700 km från skalvets epicentrum, var det lunchtid och kontorsarbetare sökte sig i säkerhet utomhus, Varken skador eller sårade rapporterades.

Det är troligen en av de starkaste jag känt under min tid här i Darwin, sade meteorologen Chris Kent hos Australiens meteorologiska institut till ABC Radio Darwin.

Till slut gick vi omkring utomhus omkring 15 minuter för att det skulle lugna ner sig, sade han.

ConocoPhillips, operatör av Darwins LNG-anläggning (Liquefied Natural Gas - flytande naturgas) och Inpex, operatör av Ichthys LNG-anläggning, sade båda att deras anläggningar hade normal drift efter skakningarna.

Jordbävningen, ursprungligen noterad med magnituden 7,2, inträffade på ett djup av 220 km enligt USA:s geologiska institut. På grund av skalvets djup fanns det inget tsunamihot, sade tsunamivarningscentret på Hawai.

Den indonesiska geofysiska agenturen registrerade mins ett efterskalv med en magnitud på över 4 på Richterskalan.

Skalvet kändes också på Indonesiens semeströ Bali, sade flera människor på sociala media. Men det kom inga omedelbara rapporter om skador eller sårade i Indonesien sade Rita Rosita, en tjänsteman i den nationella katastrofmyndigheten.

Tidigare på måndagen drabbade ett starkt skalv med magnituden 6,1 den östliga provinsen i Papua, men inga dödsfall har rapporterats.

Källa: Reuters

21 - Fem länder, bland andra Östtimor, hade inga malariafall 2018

Hälsovård

Fem länder hade noll malariafall 2018 enligt WHO. Kina och El Salvador rapporterade noll fall för andra året i rad, Iran, Malaysia & Östtimor hade noll fall av den myggburna sjukdomen för första gången.

Det framgår av E-2020-initiativets progressrapport för 2019.

Länderna deltar i Världshälsoorganisationens E-2020-initiativ, som startades 2016 och omfattar 21 länder i fem regioner, för att påskynda ansträngningarna att eliminera malaria till år 2020.

Östtimor minskade antalet fall anmärkningsvärt, från ett stort antal fall, 223.002, 2006 till 95 fall 2016 och till noll fall 2018.

Den här rapporten dokumenterar de goda framstegen överallt för att uppnå den globala strategins mål att 2020 ha eliminerat malaria, skrive Pedro Alonso, chef för WHO:s globala malairaprogram.

Att nå malariafri status är ett mycket viktigt mål för hälsovården och ett mål för hållbar utveckling.

Överförd genom stick av en infekterad mygga förblir malaria en av världens stora dödsorsaker. 2017 var antalet malariafall uppskattningsvis 219 miljoner i 87 länder och med fler än 400.000 dödsfall 2017.

Över 60 procent, 266.000, av dödsfallen var barn under fem år enligt WHO:s World malaria report 2018.

Källa: DownToEarth

21 - Engelskakurser för säsongsarbetare

SEFOPE startar intensivkurser i engelska för potentiella säsongsarbetare.

Dili. 220 timoreser deltar i en intesivkurs i engelska för att förbättra sina chanser att bli utvalda till Australiens säsongsarbetarprogram.

Sedan 2012 har säsongsarbetarprogrammet gett timoreser möjligheter att få inkomster och erfarenheter i en rad australiska arbetsplatser inom jordbruk och turism.

Antalet timoreser rekryterade av australiska arbetsgivare växer varje år, vilket är ett bevis på arbetsetiken hos de tidigare säsongsarbetarna.

Arbetsgivare i Australien berättar för oss hur mycket de uppskattar timoresiska arbetare, att de är snabba fruktplockare och bra på sina jobb, sade Paulo Alves, chef för yrkesutbildning inom Östtimors statssekretariat för yrkesutbildning och anställning (Secretariat of State for Vocational Training and Employment - SEFOPE).

Återvändare från programmet startar ofta egna företag, förbättrar sitt boende eller stöder utbildningen av andra famailjemedlemmar. SEFOPE uppskattar att mer än 9,5 miljoner dollar togs till Östtimor av säsongsarbetare mellan 2014 och 2018, ett betydande finansiellt och humanitärt kapitaltillskott till landets ekonomi.

Men medan timoresiska arbetare ofta är tekniskt skickliga, såk begränsad engelska göra det svårt för abetare att förstå ansvisningar från deras arbetsgivare.

Medan arbetsgivare älskar timoresiska arbetare, så säger de oss att kommunikation är en utmaning. Arbetare kan vara snabba på att plocka jordgubbar, men om de missar anvisningen att lämna de som inte är mogna , kan det vara ett problem för arbetsgivaren, tillade Alves.

SEFOPE, med stöd från den australiska regeringens Workforce Development Program för Östtimor, har förberett presumtiva säsongsarbetare med engelskutbildning - för att öka der förmåga att vara effektiva i sitt arbete men också för att bygga vänskaper med australier.

Över 740 kandidater från samlingen kandidater inbjöds av SEFOPE för att delta i pilotprogrammet, med jämn representation från Östtimors 13 distrikt. Av dessa tog 220 arbetslösa deltagare tillfället i akt att gå med i fyraveckorsutbildningen från East-Timor Development Agency (ETDA).

Med förbättrade engelskakunskaper från ett kvalificerat utbildningsinstitut ökar dessa kandidaters möjligheter att bli utvalda av en arbetsgivare i kommande omgångar av rekrytering av säsongsarbetare.

Jag är verkligen lycklig över att jag hade tillfälle att ta den här kursen. Jag hoppas att jag efter det här kommer att kunna få ett arbete som kan försörja mig i framtiden, sade Gizelda Gloria J. R. C. Belo, en kursdeltagare under lanseringen.

Workforce Development Program för Östtimor drivs av Palladium och finansieras av den australiska regeringen.

Fotografier från lanseringen finns här.

Källa: Karen Salter, Media & Communications Coordinator, Workforce Development Program Timor-Leste (WDPTL)

18 - Ny flygplats i Oe-Cusse invigd

Den 18 juni invigde president Guterres Lú Olo en ny flygplats, Rota do Sândalo (Sandelträrutten) i enklaven Oe-Cusse.

Källa: Tal av presidenten åergivet av ETAN

14 - TransNusa börjar flyga Kupang-Dili

Kupang. Flygbolaget TransNusa har börjat flyga den internationella linjen mellan Kupang, huvudort i indonesiska Västtimor, och Dili, huvudstad i Östtimor.

Tack Gud, i fredags, den 14 juni 2019, började TransNusa Airlines att flyga på den internationella rutten Kupang-Dili, konstaterade chefen för linjen Kupang-Dili vid flygplatsen El Tari i Kupang, Barata Singgih Riwahono, i ett skrivet uttalande till Antara i fredags.

Riwahono bekräftade att hans bolag hade arrangerat en invigning av linjen med ett särskilt flyg med TransNusa airlines ägare Leo Budiman och ordförande Risnandi Saepurahman, som prisade starten av den internationella linjen.

Riwahono förklarade att flygplansmodellen ATR 72-600, som kan ta 78 personer, började flyga fredagen den 14 juni 2019 från El Tari-flygplatsen i Kupang till Nicolau Lobato-flygplatsen i Dili.

Flyglinjen kommer att trafikeras två gånger per vecka, måndagar och fredagar.

Riwahono anmärkte att som chef för flygplatsen uttalade han sin tacksamhet till TransNusa för att gemensamt bidra till att stärka industring, när dess villkor åter försämras.

Han pekade på den nedåtgående trenden för flyget, som också kunde observeras under 2019-års firande av Eid al-Fitr.

Således är starten av flygningar på den här internationella rutten en frisk fläkt för flygindustrin, försäkrade han.

Riwahono upprepade att han på sin sida ständigt hade strävat för att bjuda in flygbolag att öka sin verksamhet genom att starta nya linjer, så att provinsens transporttjänster skulle bli bättre på att stödja olika utvecklingsområden,

Källa: Eliswan Azly/Aloysius Lewokeda/Bambang Purw/ANTARA

11 - Rapport från JSMP om distriktsdomstolarnas förhållanden

Förord av Tommy Pollák/Östtimorkommittén

JSMP (Judicial System Monitoring Programme) är en ideell organisation som tagit till sin uppgift att kritiskt granska rättsväsendet i Östtimor.

Rapporten beskriver förhållandena vid de fyra distriktsdomstolarna, som motsvarar de svenska tingsrätterna, i Suai, Dili, Baucau och Oecussee.

Vi har inte översatt hela rapporten utan begränsat oss till den utförliga beskrivningen av förhållandena vid Suais distriktsdomstol och korta utdrag om de andra domstolarna samt JSMP:s rekommendationer.

Introduktion

Vi lägger fram det här dokumentet för att informera er om en del för distriktsdomstolarna kritiska frågor som har identifierats av JSMP genom observationer vid domstolarna och intervjuer av domar administratörer. Den här rapporten använder distriktsdomstolen som referens och kommenterar också de problem som de andra distriktsdomstolarna står inför. Vi är villiga att förtydliga och diskutera den här informationen om ers höghet är tillgänglig och om ni känner att det är nödvändigt för oss att tillhandahålla mer detaljerad information om dessa förhållanden.

Vi tror att appellationsdomstolen, som den högsta domstolen i Östtimor, säkert har sina egna prioriteringar, men vi tror att det är viktigt att ta itu med de problem som vi till dags dato har iakttagit. Dessa förhåöllanden påverkar ofta kvaliteten på domstolarnas dagliga och reguljära fungerande. Vi tror att ers nåd har kännedom om dessa frågor, men är också medvetna att ni ibland är upptagen med andra prioriteringar så att ni är oförmögen att adekvat angripa dessa förhållanden och problem. Därför är detta dokument informativt till sin karaktär och är avsett att påminna ers nåd om att omedelbart söka en lösning på dessa problem utan onödig fördröjning.

I 2018-års rapport om rättsväsendet [1] och rapporter från föregående år har vi gett översikter över en del förhållanden i var och en av domstolarna och rekommendationer om att lösningar på dessa problem bör sökas. Men under de senaste månaderna har vi fortsatt att konstatera andra problem i domstolarna. Suais distriktsdomstol har stått inför betydande utmaningar avseende problem med bränsle, vatten, hygien och begränsad eller saknad utrustning, vilket har påverkat produktiviteten och kvaliteten på domstolens arbete och de tjänster fden tillhandahåller.

En del av problemen som konstaterats av JSMP uppstod 2015 och en del är det direkta resultatet av det politiska dödläget som påverkade hela staten särskilt 2017 och 2018.

Nästa sektion skissar de problem/frågor som har identifierats i var och en av domstolarna.

1. Suais distriktsdomstol

Grundat på resultaten av JSMP:s granskningar sedan 2017 har de flesta domstolarna lidit av följderna av begränsade medel för sitt dagliga och reguljära arbete, särskilt Suais distriktsdomstol. Dessa omständigheter bekräftades av Alvaro Maria Freitas, domstolens administratör. [2]

1.1 Begränsat bränsle för fordon

Bristen på bränsle har varit ett allvarligt problem sedan 2017. Distriktsdomstolen i Suai har utfört nästan allt sitt arbete med extremt lite bränsel, så att domstolen inte kunnat meddela parterna i tid. Vid vissa tillfällen har domstolen ajournerat mål därför att parterna itne har underrättats direkt utan vi andra personer såsom poliser, byledare eller genom andra parter i mål i domstolen. När parter därför inte inställt sig, har domstolen därför varit tvungen att ajournera mål för lång tid i väntan på bränsle för att kunna underrätta parterna. [3] Dessa begränsningar och brister har betytt att domare och domstolsanställda har använt sina egan pengar för att tanka bilra och motorcyklar för att distribuera kallelser till parterna eller frisläppningsorder och andra relevantar dokument.

1.2 Brist på fordon för verksamheten

För närvarande har Suais distriktsdomstol bara en bil för verksamheten för att förmedla brev med krav på bistånd, frisläppningsorder, krav på appelationsdomstolen, för att transportera rättstjänstemän till den mobila domstolen liksom att överlämna underrättelser till de fyra distriktsdomstolarna som täcker distrikten Covalima, Manufahi, Maliana och Ainaro. Men den här bilen har inte varit drift, så när det fanns brådskande underrättelser måste rättens sekreterare tillhandahålla bil och transportera rättens tjänstemän för att överlämna underrättelser.

1.3 Hygien och vatten för toaletterna

Från 2015 tills nu har Suais distriktsdomstol inte kunna ha en toalett för besökare, parter i målen, och rättens tjänstemän på grund av brist på rent vatten. Under många år har domstolen varit tvungen att be brandkåren att komma med vatten vid viss tid eller lita på regnvatten. Men under den torra årstiden var rättens anställda tvungna att gå hem och rättens tjänstemän var tvungna att fråga byborna om de kunde få låna deras toaletter utanför domstolen.

Som vi beskrivit i JSMP:s pressmeddelande den 27 maj 2019, upptäckte JSMP det här också drabbat minderåriga offer som har drabbats av sexuellt våld eller sexuellt missbruk och behövt gå på toaletten. JSMP tror att under sådana förhållanden offer behöver hålla sig tills de kommit hem. Detta på grund av att de psykologiskt inte känner sig säkra eller tillräckligt bekväma för att be att få låna någon invånares toalett på grund av det trauma eller den press de känner som offer för våld och missbruk.

1.4 Brister i rättssalen och dess utrustning och ett rum ägnat åt brottsföremål

Suais distriktsdomstol har bara två rättssalar för sex domare. Ibland när många förhör ska hållas måste parterna vänta därför att rättssalarna är upptagna.

Domstolen har inte heller något rum för brottsföremål. Suais distriktsdomstol måste förvara en mängd bensin som har tagits från svaranden som begått brottet att smuggla (olagligt importera bränslet över gränsen), men på grund av utrymmesbrist måste dessa brottsföremål förvaras tillsammans med arkiverade fall med risk för kontamination, korruption och/eller förstörelse, skada eller förorening.

Dessutom finns det inte tillräckligt med datorer för rättens tjänstemän därför att sex tjänstemän delar på ett kontor, men det finns bara tre datorer tillgängliga, så de måste turas om att arbeta med sina fall. Suais distriktsdomstol har också problem med den stora skrivaren i kriminalsektionen därför att den har varit trasig sedan 2017, så rättens tjänstemän måste stå i kö för att skriva ut sina dokument på den stora skrivaren i centralkontoret.

Suais distriktsdomstol har också brist på faciliteter såsom stolar och bord eftersom en del av dessa är trasiga och arkivskåpen är alla trasiga och många akter är staplade på borden och cementgolvet. Dessutom är tre luftkonditioneringsaggregat i tjänstemännens kontor ur bruk sedan 2017, vilket betyder att tjänstemännen måste gå ut utomhus under arbetstiden därför att de inte står ut med hettan i rummet och det inte finns någon luftcirkulation.

1.5 Otillräcklig antal tjänstemän

Suais distriktsdomstol lider också brist tjänstemän därför att det bara finns sex tjänstemän för att biträda sex domare med förberedelser för rättegångar och assistera dem under rättegångar, underrätta parterna, utfärda uppmaningar och köa på banken för att överföra böter och rättegångskostnader erlagda av dömda.

Detta har allvarligt påverkat rättens tjänstemän därföra att de måste utföra många uppgifter i enlighet med sina arbetsbeskrivningar och resa en hel del. Detta tillstånd har uppstånd på grund av att det inte finns någon balans mellan fördelningen av arbetet tillgängliga resurser. I Oecussis distriktsdomstol är förhållandet omvänt, den har en domare och sex tjänstemän.

2. Dilis distriktsdomstol

Situationen här är nästan likadan som vid de andra domstolarna. …

Andra problem konstaterade av JSMP omfattar faktum att inte alla drättegångar vid Dilis distriktsdomstol kan bandas på grund av att bara tre av salarn har en bandspelare. I själva verekt har domstolen fem salar och bandspelaren i de andra två har varit trasiga de senaste två åren. Dessutom, även om distriktsdomstolen har fem rättegångssalar, så är det ibland så många fall att parterna måste vänta därför att alla salar är upptagna.

3. Baucaus distriktsdomstol

… Baucaus distriktsdomstol har inte heller eller ett väntrum för vittnen och offer samt för offentliga och privata försvarare, åklagare och parter. JSMP upptäckte att offentliga försvarare och åklagare måste vänta utanför domstolen på att rättegångarna ska börja.

Det är mycket viktigt att ha ett särskilt väntrum för advokater/åklagare därför att de innan de går in i rättegångssalen måste förbereda sig och advokaterna/offentliga försvarare behöver tala med sina klienter och åklagare behöver också tala med offer eller vittnen före en rättegång.

4. Oekusis distriktsdomstol

5. Ett separat rum för vittnen och offer

6. Rekommendationer

Grundat på omständigheterna angivna och beskrivna ovan rekommenderar JSMP presidenten för appellationsdomstolen att överväga följande åtgärder:

Rapporten har överlämnats till presidenten för appellationsdomstolen (the Honourable President of the Court Of Appeal) med kopior till:

För mer information var god kontakta Luis de Oliveira Sampaio, verkställande direktör för JSMP, epost luis@jsmp.tl, webbplats http://jsmp.tl/.

Referenser

 1. Pages 16 -19 of the 2018 Overview of the Justice Sector Report, at: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/OJS-2018-report-TETUM.pdf
 2. PR- http://jsmp.tl/wp-content/uploads/Tribunál-Distritál-Suai-sofre-problema-sériu-kona-ba-kombustível-ba-transporte-operasionál-desde-Janeiru-2019-no-prejudika-funsionamentu-regular-tribunál-refere-27-Maiu-2019-2.pdf
 3. Interview with Alvaro Maria Freitas, Judge Administrator of the Suai District Court, March 2019
 4. The number of judicial officers increased from 14 to 18 in 2018
 5. The number of judges increased two years ago from 4 to 7

Källa: Report on the circumstances faced by the district courts - Submitted to the Honourable President of the Court Of Appeal (JSMP)

Maj

08 - Miljöfrågor på ministerrådets möte

Ministerrådet godkände en förordning om skydd och bibehållande av den biologiska mångfalden. Förordningens syfte är att skydda Östtimors stora biologiska mångfald. Östtimor ligger i ett område med en av världsens rikaste flora och fauna.

Förordningen kompletterar systemet med naturskyddsområden och implementerar miljölagens delar med statligt ansvar för skydd av arter, habitat och ekosystem. Förordningen anger olika myndigheters ansvar i dessa frågor.

Statssekreteraren för miljöfrågor presenterade också ett lagförslag om försäljning, import och produktion av plastpåsar, förpackningar och andra föremål. Lagförslaget syftar till at förhindra och minska avfalls påverkan på miljön, främst när det gäller plast för engångsbruk. Lagförslaget förbjuder försäljning, import och produktion av plastprodukter som inte kan gå till återvinning.

Ministerrådet godkände också ett förslag till en proposition av den tillförodnade ministern för statens administration som lägger fast hur investeringarna i en strategi för avfallshantering i Dili ska göras. Förslaget innehåller inköp av behållare och fordon samt utrustning för att modernisera avfallsanläggningen i Tibar, som också ska omvandlas till en anläggning för landutfyllnad.

Källa: Pressmeddeland/Östtimors regering

07 - Östtimor - Pressen känner sig fortfarande pressad

Östtimors placering i den senaste listan om pressfrihet från Reportrar utan gränser (Reporters Without Borders - RSF) blev 11 placeringar bättre än föregående år, men de på fältet märker ingen förbättring av förhållandena för landets media.

För bara i januari 2019 rapporterades redan minst tre fall av hot mot pressen. Den 9 januari avskedades styrelseordföranden för den statliga televisionen Timor Leste Radio and Television (RTTL), Gil da Costa, utan vidare ceremonier och ersattes snabbt av Francisco da Silva.

Två dagar senare rapporterade RTTL:s reporter Constancio Vieira till Östtimors pressråd att chefen för statsekretariatet för socia kommunikation (SECOMS), Julio Goncalves, hade hotat att avskeda honom därför att han i social medier sagt att pressfriheten i Östtimor nu var i ICU. Den 28 januari rapporterade fem RTTL-journalister ledda av Nuno Saldanha också till pressrådet att Shinta Hanjan, rådgivare till den styrelseordföranden för RTTL, da Silva, hade krävt borttagande av innehåll från nyhetsmaetrial.

RSF:s pressfrihetsrang 2019 har Östtimor på 84:e plats bland 180 länder. Det är den bästa placeringen av Sydostasiens 11 länder. Men det är ingen tröst för Östtimors journalister som säger att myndighetspersoner fortfarande inte tycks förstå hur media arbetar eller uppskatta och förstå pressfrihet. För många så var det plötsliga avskedandet av da Costa som RTTL:s ordförande en betydande larmklocka som den första direkt politiska inblandningen i en medialedning efter Östtimors självständighet från Indonesien 2002.

Ingen journalist har någonsin blivit fängslad i samband med sitt arbete i Östtimor sedan landet med drygt 1,2 miljoner invånare blev självständigt 2002. Artiklarna 40 och 41 i dess konstitution garanterar yttrandefrihet och medias frihet. Men olika former av påtryckningar används för att hindra journalister från att arbeta fritt också juridiska förfaranden med hot, polisvåld och offentligt förtal av mediahus utfört av regeringstjänstemän eller parlamentsledamöter.

Skapandet av ett pressråd 2015 var ett steg i rätt riktning trots de förbehåll som uttalades av media om det sätt på vilket dess medlemmar väljs. Men medielagen från 2014, utgöre ett permanent hot, trots det internationella samfundets varningar, för journalister och uppmuntrar till självcensur.

Täckningen av parlamentsvalet i maj 2018 visade trots allt betydelsen av den roll medias pluralism kan spela i byggandet av Östtimors demokrati.

Källor:

03 - Nya rättsmedicinare legitimerade av nationella hälsoinstitutet

Tretton timoresiska läkare, barnmorskor och sjuksköterskor fick sina legitimationer som rättsmedicinska undersökare vid en högtidlig och vacker ceremoni i Institutu Nasional da Saude (INS) fredagen den 26 april 2019. De nya undersökarna kommer från Baucau, Lospalos, Viqueque, Same, Suai och Dili. De 13 nya undersökarna kommer tillsammans med de 52 befintliga undersökarna utbildade av PRADET (Psykosocial återhätning och utveckling i Östtimor) och INS utföra medicinska undersökningar av våldsoffer i Östtimor.

Kvinnomisshandel, sexövergrepp och barnmisshandel är betydande och förhärkande brott med enorma fysiska och psykiska följder för offren och deras familjer. Människor som lider av detta trauma förtjänar snar, kompetent och medkännande vård och stöd. Att ge vård på ett sätt som tillgodoser både rättsväsendets och de fysiologiska , psykologiska emotionella behoven hos den som lidit detta trauma är väsentligt. Medicinska och rättsmedicinska undersökningar överlappar varandra så när de görs tillsammans behöver offret inte undersökas flera gånger - medicinska undersökningar kan vara inträngande och traumatiska.

En rättsmedicinsk undersökning fastställer skadorn och ger inledande behandling, dokumenterar skadorna och andra följder av våldet samt samlar in annat bevismaterial såsom kläder. Det bästa är att göra en rättsmedicinsk undersökning inom tre dagar. En väl, med kompetens, medkänsla och i tid, utfördrättsmedicinsk undersökning kan påbörja offrets läkeprocess och stödja rättsprocessen. Rättsmedicinare ger också de första råden och remisserna till samhällstjänster. Flertalet undersökta offer är kvinnor och barn, som har drabbats av våld i hemmet eller sexuella övergrepp.

PRADET har sedan 2010 arbetat tillsammans med hälsovårdsministeriet för att utbilda läkare, barnmorskor och erfarna sjuksköterskor som är lgitimerade av INS för att undersöka våldsoffer i medicinska centra och i PRADET Fatin Hakmateks. Legitimerade medicinska utredare arbetar för närvarande i PRADET Fatin Hakmatek vid HNGV Dili, sjukhus i Oecusse, Maliana, Suai och Baucau samt vårdcentraler i Ainaro, Same, Lospalos och Viqueque. INS och vårdcentralernas anställda väljer vilka som ska utbildas både med hänsyn till medkäsla med patienterna och deras goda kliniska kunnande. Den utbildning PRADET ger bygger på detta kunnande och börjar med en vecka teori följd av vecka vid Fatin Hakmatek Dili i små grupper för en veckolång praktik med arbete bredvid erfarna utredare. Slutligen får de två dagars repetition. Utbildningen använder internationell erkänd best practice enligt WHO och stödjer Östtimors nationella plan mot könsbaserat våld.

PRADET hoppas att kunna fortsätta att samarbeta med INS för utbildningar i framtiden som ska se till att det finns tillräckligt många hälsovårdsarbetare för att göra rättsmedicinska undersökningar i framtiden.

Den här utbildningen stöddes generöst av Australiens biståndsprojekt Utrotning av våld mot kvinnor, som administreras av Nabilan under The Asia Foundation.

För fler detaljer kontakta PRADET:s direktör Sr Manuel dos Santos, +67077240331, eller koordinatören för Fatin Hakmatek Sra Luisa Marcal, +67077838555.

Källa: Herculano Granadeiro, Program Manager, (+67) 7734 6668, +670 3321562, www.pradet.org

03 - Förlossningsavdelning invigd efter renovering av USA:s mariningenjörer

Dili. En invigningsceremoni med bandklippning markerade avslutningen av ett renoveringsprojekt av ingenjörer fån Pacific Partnership 2019 (PP19) av Vera Cruz hälsovårdskliniks BB den 3 maj.

Ceremonin avslutade ett 10-dagars projekt för att fräscha upp byggnaden. Mer än 100 arbetstimmar har lagts ner av Östtimors försvarsstyrka, USA-marinens Seabees från amfibiebyggnadsbataljon 1 och australiska ingenjörer från det tredje stridsbyggnadsregimentet.

Renoveringen av den här byggnaden kommer att vara till stor nytta för områdets nya mödrar, sade USAID:s Diana Putman. Kliniken har en viktig roll för Östtimors framtid genom 100 födlsar varje månad.

Kliniken har en avgörande roll i samhället, den ger mödravård till sju olika byar i området. Genom att avsluta renoveringsprojektet stärker PP19:s deltagare den lokala hälosvårdskapaciteten och skapar en facilitet som effektivt kan ge hjälp i händelse av en naturkatastrof.

Pacific Partnership handlar om att bygga, sade flottiljamiral (rear admiral) Joey Tynch III, kommendör för Task Force 73 Det handlar om att bygga strukturer, bygga relationer och bygga samhället. Detarbete vi utfört här kommer att vara i generationer

Renoveringarbetet omfattade golvläggning, väggmålning, uppfräschning av badrum, ny belysning i hela byggnaden och installation av luftkonditionering.

Pacific Partnership, nu för 14:e gången, är den största årliga multinationella humanitära expeditionen i området. Varje år arbetar USA-marinen tillsammans med värnationer och partner för att förbättra samverkansmöjligheter och förmågan att bistå vid naturkatastrofer, öka stabiliteten och säkerhten i regionen och skapa nya, bestående vänskaper i området.

Källa: Petty Officer 2nd Class Nicholas Burgains, Commander, Logistics Group Western

April

29 - Östtimors polis arresterar amerikansk före detta präst för sexuella övergrepp

Tryck från barnrättsaktrivister tvingar myndigheter att gripa barnhemsgrundaren Richard Dascbach

[Originalet har här ett fotografi av Richard Dascbach med två flickor vilkas ansikten täckts och bildtexten Östtimoresisk polis har arresterat den i USA födde tidigare prästen Richard Daschback för anklagelser om övergrepp på unga flickor i barnhemmet Topu Honis, som han grundat, i Kutet i Östtimors Oecusse-distrikt. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Jakarta. Polis har arresterat en tidigare präst, som avskedats av Vatikanen efter anklagelser om att han förgripit sig sexuellt på unga flickor i Östtimor.

Richard Dascbach, 82, som enligt rapporter har medgett övergrepp på barn i barnhemmet Topu Honis, som han grundade i Kutet i Oecusse-distriktet, arresterades dn 28 april enligt lokala media.

Den tidigare prästen i Sällskapet Guds ord (Societas Verbi Divini - SVD) greps efter växande tryck från barnrättsaktivister och påstådda offers familjer, som uttryckt indignation över att han förra året tillåtits återvända till barnhemmet han grundat, trots de övergrepp som kommit fram.

Tvivel över Östtimors regerings avsikt att fullfölja fallet har uttryckts.

Jag ät lättad över att höra att han till slut arresterats, sade en källa och långvarig stödjare av barnhemmet till ucanews.com den 29 april.

Rättsväsendet har tagit över ett år för att gå vidare efter att skandalen bröt ut, sade källan, som inte ville få sitt namn avslöjat.

Men många människor i samhället stödjer fortfarande den tidigare prästen, eftersom han betraktas om en hjälte för sitt bidrag i 1999-års självständighetskrig mot Indonesien.

Under kriget ledde Dashbach en lokal milis som försvarade byn och på många sätt stödde byn bland annat genom utdelning av medicin och mat till behövande familjer.

Han har till och med betraktats som i besittnning av magiska krafter och har människor både vördat och fruktat honom. Allt detta gör att människorna i grannskapett inte vill tro på de anklagelserna, sade källan.

Innan de förde bort honom lät polisen honom ta adjö i byn, vilket har fasthållits i en video som foinns på Facebook.

Källan tillade att den nya barnhemsdirektören, Liliana Tarung, också arresterades för att ha angripit en tidigare klient, som hon misstänkte för att ha rapporterat missbruken.

Det var inte klart vem som svarade för barnhemmet i hennes frånvaro.

Daschbachs arrestering skedde efter att Fokupers, en timoresisk ideell grupp som stöder kvinnor och barn, publicerat en intervju med ett offer som förra veckan beskrev detaljer om missbruket.

Offret, som var 8 år gammalt när hon för första gången kom till barnhemmet, sade att hon och hennes vänner ombas att sova i samma säng som Daschbach, som hon sade skulle missbruka dem sexuellt.

Hon sade att de var rädda och respekterade honom så de gjorde vad han ville.

Flickan sade också att den tidigare prästen skulle sätta upp en lista med namn på flickor, som han ville missbruka, på sin dörr.

Det hände varje dag under hans middagstupplur och varje natt, sade hon och tillade att Daschbach ofta inriktade sig på nyanlända och små flickor.

Polisen kunde inte nås för en kommentar.

Född i Pittsburg, frånerkändes Daschbach sitt prästämbete av Vatikanen i november efter en kyrklig utredning.

Han grundade Topu Honis 1993 för att ta hand om hemlösa barn och funktionsberrgraänsade vuxna samt kvinnor som flytt från hustrumisshandel.

Källa: Ryan Dagur/UCAnews

29 - Utbrott av denguefeber i Östtimor

Den här bulletinen har publicerats enbart som information och speglar den aktuella situationen samt detaljer tillgängliga vid den här tidpunkten. Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL, Östtimors Röda Kors) med stöd av Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) har beslutat att tillgänglig information pekar på betydande humanitära behov som skulle kunna kräva stöd från IFRC:s katastroffond.

Läget

Ett utbrott av denguefeber skedde i Dili, Östtimors huvudstad, i april 2019, men andra distrikt och samhällen har också noterat högre antal dengueinfektioner sedan årets början. Officiella data visar att totalt 532 nya fall har bekräftats sedan början av 2019 med 5 dödsfall. Dengueutbrottet har uppstått efter häftiga regn under en förlängd monsunsäsong, vilket har ökat grogrunden för myggan Aedes Aegypti, som är den huvudsakliga smittbäraren. Denguevirus överförs frå n människa till människa genom myggbett. Östtimors Röda kors uppskattningar visa på en 50-procentig ökning av antalet infektioner.

Det pågående utbrottet är huvudsakligen koncentrerat till Dili (den största staden i östtimor med omkring 200.000 invånare), men också andra distrikt upplever en betydande ökning av antalet infektioner. Det stora antalet denguefall är koncentrerat till fem distrikt enligt nedanstående karta.

Det största antalet denguefall finns i Dili (382 fall), följt av Liquica (113), Viqueque (15 fall), Covalima (14 fall) och Baucau (12 fall). Återstående fall är spridda i de andaraövriga distrikt. Antalet fall har fortsatt att öka sedan januari på grund av begränsade insatser för att kontrollera och förebygga överföring av smittan. Regeringen har begränsade resurser att hantera utbrottet.

Enligt de senaste uppgifterna från hälsoministeriet har det varit en kontinuerlig ökning av dengeufall på månads- och veckobas. Grafen nedan visar denguefallen i Dili per vecka mellan den 1 januari och 21 april 2019. Även om den visar en avvikelse för vecka 9, så visar grafen en kontinuerlig ökning av fall i Dili. Antalet fall per månad ökar med 50-70 % jämfört med data från föregående år.

Med anledning av utbrottet genomförde regeringen ett möte med flera humanitära organisationer inklusive CVTL. Som erkännande av dess roll som partner till regeringen ombads CVTL att bistå med hanteringen. Med hänsyn till denna begäran och behoven avser CVTL att implementera omfattande förebyggande åtgärder i de mest drabbade delarna av Dili. Huvudmålet är att utveckla en denguekampanj liksom spridningen av IEC-material i samhällen med den största risken. CVTL måste säkra finansiering för att kunna genomföra aktiviteterna. CVTL har goda erfarenheter när det gäller att hantera dengueutbrott (2014) med en stark försäkran att följa globala standarder för att förhindra och kontrollera epidemier.

Källa: Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen

29 - Kinesiskt bolag bygger hamn på Östtimors sydkust

China Civil Engineering Construction Corporation kommer att bygga en hamn i Beaço i södra Östtimor enligt ett kontrakt med oljejätten Timor Gap, tillkännagav bolaget i ett marknadsuttalande.

Uttalandet, publicerat den 25 april via Shanghai-börsen, innehöll också att kontraktet, som omfattar förberedelse av projektet och byggandet, är värt 943 miljoner dollar.

Timor Gaps webbplats konstanterar att Beaço är det område i landet där ledningen från Timorsjön kommer att landa och en anläggning kommer att byggas för att behandla naturgasen liksom ett hamnområde för att ta emot byggnadsmaterial och exportera flytande naturgas.

Östtimor skaffade sig en kontrollerande andel av Greater Sunrise den 16 april, 56,6 %, med köpet av ConocoPhillips och Shell-gruppens andelar, för vilka de betalade 650 miljoner dollar.

Det här projektet omfattar också det australiska oljebolaget Woodside, som var driftbolaget med 33,4 %, före den här affären och Osaka Gas med de återsåtde 10 %.

Källa: Macauhub

27 - Macau ska hjälpa Östtimor förbättra hälsovården

Macau. Macaus och Östtimors myndigheter tillkännagav idag ett bilateralt projekt inom hälsosektorn under det kinesiska One Belt, One Road-initiativet [Nya sidenvägen Tommy Pollák/Östtimorkommittén] i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).

Man hoppas att det här samarbetet kommer att förbättra kvaliteten på hälsovården i Östtimor, främja lokala hälsovårdsinstutitioners och deras anställds kvalifikationer och fördjupa samarbetet med portugisisktalande länder inom hälsosektorn, sade sekreteraren för Macaus social frågor och kultur, Alexi Tam.

Enligt direktören för Macaus hälsovård, Lei Chin Ion, planerar Macau att investera omkring en miljon dollar (900.000 €) i ett projekt kallat Hospital Twinning Partnerships,

Alexis Tam betonade att genom att delta i One Belt, One Road-initiativet, kan territoriet stödja utvecklingen av hälsan i Östtimor och också förbättra sin egen konkurrenskraft.

Lanserat av WHO 2009 syftar vänskapsprojektet till att hjälpa mindre utvecklade länder att förbättra kvaliteten och säkerhten hos sin hälsovård genom att dela erfarenheter och tekniskt stöd från vänskapspartnern.

På detta sätt kommer Macaus myndigheter att hjälpa Östtimor, som ännu inte har ett hållbart hälsovårdsprojekt att skapa ett system för allmänmedicin och fullkomna mekanismen för att förebygga sjukdomar tillade hälsovårdsdirektören.

Som representant för Östtimor sade João Manuel Ximenes från det timoresiska hälsovårdsministeriet att han hoppas att framtida generationer skulle dra nytta av detta samarbete och uttryckte förtroende för Macaus aktiva deltagande i landets framtida reformer inom området.

Påbörjat 2013 av den kinesiske presidenten förkroppsligar One Belt, One Road-initiativet Pekings nya internationalistiska kall. Ledare från 27 länder, inklusive republikens [Portugals Tommy Pollák/Östtimorkommittén] president Marcelo Rebelo de Sousa deltog idag i den andra dagen av forumet One Belt, One Road i Peking.

Portugal är, till dags dato, ett av få EU-länder som formellt godkänt ett investeringsprojekt [One Belt One Road] som har skapat osämja mellan västmakter som ser en ny världsordning skapad av en strategisk rival med ett väsentligt annorlunda politiskt system och värderingar.

Det gigantiska infrastrukturprojektet syftar till att förbinda Sydostasien, Centralasien, Afrika och Europa och ses som en kinesisk version av Marshallplanen, som skapades av Förenta Staterna efter andra världskriget och möjliggjorde för Washington att skapa grunden för de allianser som ännu idag finns kvar.

Källa: Macau News Agency/Lusa

25 - g7+ försöker bli permanent FN-observatör

g7+ har börjat processen för att bli registrerade som permanenta observatörer i Förenta Nationerna för att kunna uttrycka ambitionerna hos de 20 stater som ingår i organisationen inom ramverket för FN:s generalförsamling.

Den internationella organisationen etablerades officiellt 2010 i Dili, Östtimor, efter en OECD-konferens (Organization for Economic Co-operation and Development), vid vilken betänkligheter och utmaningar gemensamma för de bräckliga staterna diskuterades. När Dili-deklarationen godkändes, med bekräftelse av dessa staters behov att spela en större och mera aktiv roll i biståndet som de får från utvecklingspartner och också uttryckte en önskan att utarbeta en lånsiktig vision anpassad till deras realiteter.

g7+, ursprungligen grundad av sju länder omfattar nu 20 länder i Afrika, Asien-Stilla havet, Karibien och Mellanöster: Afghanistan, Burundi, Centralafrikanska republiken, Tchad, Komorerna, Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Liberia, Papua Nya Guinea, São Tomé och Príncipe, Sierra Leone, Salomonöarna, Somalia, Sydsudan, Östtimor, Togo och Jemen. Ländernas totala folkmängd är 1,5 miljarder människor.

Med status som permanent observatör kommer g7+ att ha en egen röst i FN-systemet och direkt bidra till generalförsamlingens arbete, vilket skulle avspegla den viktiga roll som g7+ medlemsstater avser att spela i förverkligandet av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

g7+ är för närvarande en strategisk partner till olika FN-organ, Världsbanken, Internationella valutafonden, olika regionala organisationer och har haft en europeisk delegation i Lissabon sedan juni 2018.

g7+-sekretariatets delegationen i Europa i Lissabon tjänar som bas för organisationens möten på den europeiska kontinenten med avsikt att öka g7+ internationella synlighet liksom att stärka dess relation med det internationella samfundet i Europa.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

21 - Australien kommer att betala tillbaka Östtimors oljeinkomster, säger José Ramos-Horta

Den tidigare presidenten säger att han tror att hans lands mycket rikare granne inte kommer att träta om inkomster det felaktigt har fått.

José Ramos-Horta, tidigare president i Östtimor och Nobelpristagare, säger att han tror att Australien kommer att återbetala varje cent som det felaktigt fått efter att länderna undertecknat ett havsgränsavtal förra året.

Hans kommentarer ges med anledning av avslöjanden i Guardian Australia att den australiska regeringen varje månad tar miljoner dollar i oljintäkter, som borde tillhöra Östtimor för att den inte har ratificierat avtalet.

Båda de två stora partierna har uppmanats att före valet försäkra att pengarna ska återbetalas - uppskattningsvis mer än 100 miljoner dollar.

Labour-partiet, som för närvarande tros vinna nästa månads val, har ignorerat flerfaldiga krav på att deklarera sin hållning gällande återbetalning och en tidplan för ratificieringen.

Koalitionsregeringens utrikesminister har tidigare kommenterat frågan men inte svarat på frågor om återbetalning.

Men Ramos-Horta sade till Guardian Australia att han tror att hans lands mycket rikare granne inte kommer att träta om denna betalning till Östtimor.

Jag är säker på att Australien kommer att återbetala varje cent som det felaktigt har fått efter det hötidliga undertecknandet i FN:s högkvarter i New York av den permanenta havsgränsen mellan våra två länder, sade han.

Östtimor visade pragmatism och statsmannaskap när som en del av avtalet om havsgränsen det inte krävde återbetalning av åtskilliga miljarder dollar från Australiens olagliga exploatering av tre fält, Bufallo, Laminaria och Coralina, nu tömda.

Det historiska avtalet definierar en permanent havsgräns för att stänga Timorgapet och etablera ett särskilt förvaltningsområde för att dela det oexploaterade, multimiljardersfältet Sunrise i Timorhavet. Den nya gränsen bekräftar att åtskilliga tidigare och i drift varande fält i Timorhavet var på timoresiskt territorium trots att Australien under årtionden profiterat på dem.

När avtalet undertecknades insisterade Australien på att det inte skulle träda i kraft förrän båda länder ratificierat det.

Observatörer har anmärkt att Australien inte behövt insistera på ett sådant arrangemang, men som en följd har Australien fortsatt att ta 10 % av intäkterna från de vinstgivande men nästan tömda Bayu Undan-fälten som det har tagit före avtalet.

Uppskattningar varierar mellan 350.000 och 2,9 miljoner dollar per vecka, mer än Australien har gett Östtimor i utvecklingsbistånd och mer än Östtimor använder för hälsovård.

Utrikesminister Marise Payne sade i tisdags att regeringen hade lagt fram den första omgången av lagar för att ratificera avtalet och arbete pågår med den andra, som kommer att avslutas efter att förhandlingar om omfattande övergångsarrangemang med de berörda bolagen har avslutats. Hennes kontor besvarade inte uppföljande frågor.

Utrikesdepartmentet sade till Guardian Australia att processen fortsatte och att det inte fanns någon försening- En talesman sade att det aldrig hade gjorts en tidsplan för ratificieringen.

Avtalet kräver avslutning av mycket komplicerade förhandlingar om övergångsarrangemang mellan Östtimor, Australien och de berörda oljebolagen, sade han.

Östtimoresiska regeringstjänstemän svarade inte på önskmål om kommentarer.

L’ao Hamutuk, en människorättsorganisation i Dili, har sagt att Australien rimligenskulle ha kunnat ratificera avtalet i augusti efter att dess gemensamma parlamentariska kommitté om avtalet lagt fram sin slutrapport. Sedan dess har landet fått 44 miljoner USA-dollar i vinst och vid nästa parlamentssession i juli kommer beloppet att ha växt till uppskattningsvis 76 miljoner USA-dollar.

Australiiens historia med Östtimor är en lärobokslektion i hur man förskingrar en grannes och god väns goowill, sade ledaren för Australiens gröna Richard Di Natale.

På varandra följande australisak regeringar har uppfört sig förkastligt, spionerat på förhandlingarna för att främja de ekonomiska intressena hos den stora donatorn Woodside, allt under täckmantel av ett biståndsprojekt. I åratal har vi tagit intäkter som rättmätigen är Östtimors. Det minsta vi kan göra nu är att ge dem vad vi rätteligen är dem skyldiga enligt det nya avtalet.

Tom Clarke, talesman för Timor Sea Justice campaign, sade att åtskilliga australiska regeringar hade försökt varje trick i boken för att lura av timoreserena miljarder av dollar i olje- och gasintäkter.

Vi skulle inte drömma om att försöka dessa tricks med våra andra grannar såsom Nya Zeeland. Både utrikesministern och skuggministern, Penny Wong, måste förbinda sig till ett fast stoppdatum efter valet vid vilket avtalet ska vara ratificerat.

Timoreserna kämpade länge och hårt i decennier för att uppnå självständighet, de bvorde inte behöva vänta öängre för att kunna dra fördel från sina egna naturtillgångar.

Östtimor är den näst mest oljeberoende nationen i världen och kämpar mot klockan då dess nuvarandet tillgängar förväntas sina om några få år. En olöst del av avtalet avgör uppdelningen av intäkterna från det oexploaterade olje- och gasfältet Sunrise.

Bägge nationer vill ha gasen ledd till sina egna anläggningar för behandling och Östtimor har sagt att det kommer att avstå från ytterligare 10 % av intäkterna (säkning av andelen till 70 %) i gengäld.

Förespråkare för Sunrise-fälten har ryggat tillbaka införförslaget, som skulle kräva en rörledning tvärs över den djupa Timorgraven och i november köpte Östtimor Shells 26-procentiga andel för 413 miljoner dollar.

I onsdags blev regeringen majoritetsägare efter att den fullföljt köpet från Shell och ytterligae 30 % från ConocoPhillips för 490 miljoner dollar.

Det statsägda oljebolaget Timor Gap äger nu mer än 56 % av det av Woodside drivna företaget. Woodside äger 33,44 % och det japanska bolaget Osaka Gas äger de återstående 10 %.

Källa: Helen Davidson/The Guardian

17 - Australien utnyttjar Östtimors olja

Förespråkare för Östtimor har kritiserat den australiska regeringen för att den inte ratificierat havsgränsavtalet som delar oljefälten mellan de två länderna. Förra året undertecknade Australien och östtimor ett avtal som reglerade rättigheterna till olje- och gasfältet Greater Sunrise, men den federala regeringens försummelse att ratificiera avtalet i parlamentet har gjort att Australien tappat av olja till tiotals miljoner dollars värde som skulle tillhöra Östtimor enligt avtalets villkor. Charles Scheiner, talesperson för Östtimors ideella organisation La'o Hamutuk, hävdade att de förlorade inkomsterna skulle uppgå till mer än 76 miljoner dollar när det australiska parlamentet nästa gång samlas efter de federala valen, ett belopp som skulle ha täckt hälsovårdskostnaderna för hela den östtimoresiska befolkningen. Chefen för Östtimorprogrammet [i det australiska biståndet / Tommy Pollák/Östtimorkommittén], tidigare premiärminister i Victoria, Stever Bracks sade till Guardian Australia i tisdags att Östtimor förnekades pengar på grund av den australiska regeringens dysfunktion och dess insisterande på att parlamentet måste ratificiera avtalet.

Källa: The Saturday Paper

16 - Östtimor fullföljer köpet av Greater Sunrise

Östtimors regering har idag den 16 april 2019 fullföljt köpet av ConocoPhillips 30 procentiga andel och Shell Australias 26,56 procentiga andel i Greater Sunrise-fälten, vilket ger TIMOR GAP, Östtimors nationella oljebolag en 56,56 procentig andel av Greater Sunrise-fälten.

Östtimors premiärminister gratulerade partierna till att framgångsrikt ha fullföljt transaktionerna och ser fram emot ytterligare diskussioner med de andra medlemmarna i Greater Sunrise Joint Venture om den snabba utvecklingen av tillgångarna i Greater Sunrise.

Östtimors särskilde representant i oljefrågor, Kay Rala Xanana Gusmão, uttalade: Fullföljandet av förvärven markerar slutet på en process som började kort efter underskriften av avtalet om havsgränser mellan Australien och Östtimor. TIMOR GAP:s förvärv av dessa 56,56 % kommer att tillåta diskussionerna att fortskrida mellan Sunrise-konsortiet och de australiska och östtimoresiska myndigheterna om det nya kontraktet för Sunrises produktdelning, som kommer att reglera fälten efter att avtalet trätt i kraft. Det kommer också att tillåta förhandlingar att fortsätta inom Sunrise-konsortiet, nu med TIMOR GAP, om utvecklingskonceptet för fälten och byggandet av anläggningen för flytande naturgas i Beaço på Östtimors sydkust. Östtimors regering kommer att fortsätta att arbeta för en snabb utveckling av Greater Sunrise till nytt aför alla berörda.

Köpet täcker ConocoPhillips and Shells andelar produktionsdelningskontrakten 03-19 och 03-20 inom det gemensamma utvecklingsområdet skapat under Timorhavsavtalet och tillhörande styrningsavtal och arrenden NT/RL2 och NT/RL4 utfärdade av Australien. När havsgränsavtalet mellan de två staterna träder i kraft kommer Greater Sunrise-fälten att innefattas i Greater Sunrise Special Regime Area och vara föremål för gemensam jurisdiktion enligt det nya avtalet.

Sunrise- och Troubadourfälten med gas och kondensat gemensamt kända som Greater Sunrise-fälten ligger ungefär 150 kilometer sydost om Östtimor och 450 kilometer nordväst om Darwin i Australiens Northern Territory.

TIMOR GAP går in i Greater Sunrise-konsortiet vars övriga parter är Woodside (operatör) med en 33,44 procentig andel och Osaka Gas med 10 %.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

15 - ¿Hasta siempre? livskraften hos kubansk internationalism i turbulenta tider

En av de mest bestående egenskaperna hos den kubanska revolutionen är dess internationalism, som gör att den lilla karibiska nationens resurser används för att tillhandahålla utbildade läkare, läs- och skrivkunnighetsprogram och katastrofhjälp utanför dess gränser. Utöver att lindra fattigdom har kubansk internationalism hjälpt till med att utveckla solidaritetsband mellan kubaner och marginaliserade befolkningarn från Bolivia till Östtimor.

Programmet för medicinsk assistans är ett sådant exempel. Kubansk medicinsk personal lämnar sina familjer och hem för att arbeta i fattiga byar utomlands; deras arbete bidrar till att lindra brister på dessa platser och skapar också inkomster för den kubanska staten. Men den senaste tiden har en rad händelser såsom det planerade återdragandet av 11.400 kubanska läkare från Brasilien, efter att den nyligen valde högerpresidenten Jair Bolsonaro ifrågasatte villkoren i deras kontrakt och kvalifikationer, fört upp frågan om livskraften och relevansen hos den kubanska internationalismen i en ändrad väldsordning på dagordningen.

Klicka på källhänvisningen för att läsa fortsättningen på notisen (på engelska).

Källa: Sujatha Fernandes/New Internationalist March-April 2019

12 - FN-organ slår larm om minskad kamp mot hunger och undernäring i Asien och Stilla havet

Världesn största region löper allvarlig risk för att missa målen för 2030 för att få slut på alla former av undernäring - från hunger till fetma

Dili. FN-organ varnade för en kolossal förlust för Asien och Stilla havs-regionen och dera ekonomier om länderna i regionerna inte satsar på att få slut på alla former av undernäring och uppnåelse av noll hunger 2030.

Varningen kom vid presentationen av en regionla rapport, som avslöjar att minskningen av antalet hungriga och undernärda människor - också barn - har faktiskt kommit att stanna av i många delar av Asien och Stilla havsregionen.

Asien och Stilla havs-regionen har över hälften av världens undernärda - nästan en halv miljard människor (486 miljoner). När nyligen publicerade siffror visar en total ökning i förekomsten av hunger i världen, tillbaka till nivåer från förra decenniet, pekar den här regionala rapporten på att stagnationen i kampen mot hunger och undernäring i Asien och Stilla havsregionen också är en viktig angelägenhet på grund av det stora antalet berörda människor.

Rapporten, Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition, från Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP) och World Health Organization (WHO), framhäver ett antal sammanfallande utmaningar som hotar att underminera målet i de hållbara utvecklingsmålen att få slut på alla former av undernäring till 2020.

Framsteg i minskningen av undernäring har minskat enormt. Rapportens uppskattningar visar att antalet hungriga människor knappast har ändrats under de senaste två åren, vilket gör det svårare att uppnå målet Ingen hunger, skriver de regionala ledarna för de fyra FN-organen varnande i sitt gemensamma förord.

En kolossal mänsklig och ekonomisk förlust

För mer information, kontakta:

Källa: Arifa S Sharmin Pressmeddelande

12 - ANTL kampanjar mot Prabowos kandidatur för Indonesiens presidentpost

Timor-Leste National Alliance (ANTL) frågar sig varför någon som har händerna fulla med blod från människor han mördat, kan vara en ledare. Det betyder att straffrihet fortfarande existerar.

Därför föreslog ANTL för FN:s säkerhetsråd och det internationella samfundet att starta en undersökning av Prabowo och hans kumpaner. Det grundade sig på den universella jursidiktionen för att ställa dem inför rätta på grund av deras inblandning i brott mot mänskligheten i Östtimor under Indonesiens militära ockupation, sade Carlito da Costa, medlem i ANTL måndagen den 25 mars.

Dessutom betonade ANTL:s styrelsekoordinator Xisto dos Santos att detta grundar sig på den rapport som publicerades av Försonings- och sanningskommissionen samt andra rapporter från HAK..

Det är inte ANTL som tagit fram dessa fakta utan arbetet gjordes av den för Östtimor och Indonesien gemensamma Kommissionen för försoning och sanning för 10 år sedan. Nu har östtimor arbetat hårt föra tt hitta och återföra de som saknas, bland andra Nicolau Lobato, Sabalai och tusentals barn som hittills saknats, sade ANTL:s styrelsekoordinator Xisto dos Santos.

Källa: Tempo Timor

11 - Regeringen startar nationella konsultationer om försoning och traditionell rättsskipning

Dili. Ministern för lagstiftningsreform och parlamentsfrågor, Fidelis Manuel Leite Magalhães, tillkännagav två nationella processer för att rådfråga allmänheten, som snart ska startas för att förbättra tillgången till rättsväsendet och att erkänna traditionella bybaserade processer för lösning av konflikter enligt vår kultur.

Tillkännagivandet gjordes vid seminariet med temat Kultur, sedvänjor och rättigheter i Östtimor organiserat av ministeriet för lagstifningsreform och parlamentsfrågor i torsdags morse.

Utöver minister Fidelis Magalhães delto en besökare från Förenta Nationerna, Victoria Tauli-Corpuz, särskild rapportör i frågor om ursprungsbefolkningars rättigheter, utrikesminister Dionisio Babo Soares, justitieminister Manuel Cárceres, och den tidigare statssekreteraren för ministerrådet Avelino Coelho.

Om de nationella rådfrågningarna som ska hållas tillsammans med justitieministeriet sade minister Fidelis Magalhães att en kommer att vara en omfattande kartläggning av existerande mekanismer för medling, försoning och skiljedomar. Efter konsultationer med alla intressenter kommer lagstiftning att förberedas till årets slut för att förbättra och öka medborgarnas användning av dessa mekanismer.

En andra nationell rådfrågnig om traditionell rättsskipning kommer att höra samfälligheteri hela landet och studera konfliktlösningsprocesser enligt reglerna i våra samfälligheters kultur. Rådfrågningarna om traditionell rättsskipning kommer att pågå till december och deras resultat kommer att ligg till grund för lagstiftning, som ska publiceras 2020 för att skapa regler som tillåter resultatet av rättskipning i samfälligheter att erkännas och godtas av det formella rättsväsendet.

Vi letar efter det bästa sättet att erkänna beslut i våra rättsväsen, traditionella system och det statliga systemet, så att det båda rättsäsendena kan samarbeta och deras resultat bli ömsesidit erkända och de som söker rättvisa får enklare tillgång den, sade minister Fidelis Magalhães.

Det är inte regeringens mål att säga till samfälligheterna hur deras konfliktlösningsprocesser är eller borde vara. Tvärtom, den nationella rådfrågningen kommer att lyssan på det som samfälligheterna har att säga om sina tradionella rättsskipningsprocesser och vilka deras medlemmars visioner av sådan processer är, tillade ministern för lagstiftningsreform och parlamentsfrågor

Källa: ETAN:s epostlista

11 - Östtimor presenterar nationellt fibernätverk

Den timroesiska regeringen har presenterat planer på ett nytt nationellt nätverk med optiska fibrer, vars syfte är att förbättrar regeringens e-tjänster, rapporterar Lusa. Installationen av nätverket började jämte byggandet av det nationella elkraftnätet med mer än 600 kilometer fiberkabel. Projektet värderas till 1,88 miljarder dollar och inbegriper förbindelser mellan EDTL:s (Electricity of Timor-Leste) understationer och administrationsbyggnaderna i de 12 distrikten. Inbegripna är också förbindelserna mellan distrikten och datacentralerna i premiärministerns kontor. Kontraktet omfattar tre års support och underhåll från Timor Telecom.

Källa: telecompaper

08 - Balibo Five: Levande minnesmärke avtäckt för att hedra mördade australiska journalister

Ett unikt levande minnesmärke har öppnats för att hedra fem australiska journalisters offer. De mördades brutalt under den indonesiska invasionen av Östtimor för 44 år sedan.

Skolan har byggts av australiska välgörenhetsorganisationer i Balibo Five's namn och i den formella invigningsceremonin deltog en av journalisterans änkor, Shirley Shackleton.

Shackleton omringades av de 56 elever som nu går i skolan och var överväldigad av tacksamheten.

För mig är det en underbar gåva. Sann på alla sätt, sade hon.

Shirleys man journalisten Greg, kameramannen Gary Cunningham och ljudassistenten Tony Stewart från Seven Network i Melbourne och journalisten Malcolm Rennie och kameramannen Brian Peters från Nine i Sydney, filmade början på invasionenn av Östtimor i oktober 1975.

De trodde att de skulle betraktas som neutrala observatörer från ett neutralt land och därför vara säkra.

Men de sköts och knivhöggs kallblodigt av indonesiska specialstyrkor, kropparna och deras filmer brändes.

Fyrtiofyra år senare kämpar Shirley och medlemmar av de andra familjerna fortfarande för rättvisa.

Mend det faktum att Balibo Five fortfarande ihågkomms och, i vissa fall hedras, i det nu självständiga Östtimor lindrar deras smärta.

Ny skola

Skolan byggdes i ett område där det inte fanns några utbildningsmöjligheter.

Det här betyder att byns barn inte längre behöver missa början på grundskolan.

Med tårar i ögonen säger Shirley om de fem journalisteran: Jag önskar att de skulle kunna vara här på något sätt för att se minnesmärket eftersom de alla var goda medborgaren.

Östtimors utbildningsminister Dulce Soares växte upp nära Balibo och hennes familj hade direkt kontakt med de australiska journalisterna några dagar innan de dödades.

Hon lovar att skolbarnen nu kommer att få undervisning om de unga australiensare som dog, när de försökte berätta en historia som världen behövde få veta.

Ärligt talat, som timores känner jag … jag överväldigas av känslor, sade hon.

Alla timoreser, särskilt i Balibo, de borde få veta exakt vad den här historien om Balibo Five handlar om.

Vid 87 säger Shirley Shackleton att sådana evenemang fortfarande kan göra henne sorgsen, återkalla mycket smärtsamma minnen.

Men den här skolinvigningen var så glädjande.

Det har varit en så hård kamp, men se på den!, säger hon.

Det är underbart, de här barnen har fått en vacker skola!

Källa: Nick McCallum/7 News

06 - Kraftiga jordbävningar i Östtimor, Indonesien och Salomonöarna

Jakarta. En jordbävning med magnituden 6,3 skakade Östtimor på kvällen (lokal tid) lördagen den 6 april enligt USA:s geologiska myndighet. Skalvet epicenturm låg 197 km nordnordväst om Dili på ett djup av 540 km.

Samtidigt skakades Nusa Tenggara (det finns både en västlig och en östlig provins med detta namn) av en jordbävning med magnituden 6,1 och epicentrum 148 km nordost om staden Alor och 570 km under havsbotten.

En mindre jordbävning med magnituden 5,0 drabbade Stilla havet utanför Salomon-öarna samma dag. Inga skador har rapporterats.

Källa: Vietnam News

Mars

29 - Judicial system monitoring programme (JSMP)

Judicial system monitoring programme (JSMP) är en oberoende organsiation som har tagit till sin uppgift att bevaka rättssystemet i Östtimor. Deras rapporter publiceras bland annat i ETAN:s epostutskick. Vissa av dessa översätter vi mer eller mindre helt.

Den här notisen ger en mycket kort sammanfattning av två rapporter från JSMP. Rapporterna har ett lite annorlunda innehåll än vad andra rapporter brukar ha.

Första effektiva fängelsestraffet för våld i nära relation

I en rapport daterad 2019-02-11 rapporterar JSMP att Dilis distriktsdomstol, distriktsdomstolar är den första instansen i Östtimor, för första gången utdömt ett fängelsestraff för domestic violence, det vi kallar våld i nära relationer eller med en äldre beteckning kvinnomisshandel.

Det är ett mycket vanligt brott i Östtimor och många av JSMP:s rapporter innehåller redovisningar för rättegångar om sådana brott.

I det här fallet dömdes den åtalade till ett års fängelse för att vid upprepade tillfällen ha slagit sin fru och spottat henne i ansiktet inför deras barn.

Läs hela rapporten (på engelska) här http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrKazuVIolensaiDomestikaPenaEFetivatinanIDA_ENGLISH.pdf

JSMP anser att domstolen har utfärdat ett orättvist utslag i ett fall med obetalt underhåll

Dilis distriktsdomstol har enligt JSMP utfärdat en orättvis dom i ett fall med påstådda brott mot den åtalades två minderåriga barn representerade av sin mor. Domen är orättvis därför att domstolen inte tog till sig alla bevis, domstolen frågade inte den svaranden om skriftliga bevis när det gällde hans försummelse att enligt överenskommelse betala underhåll. Han menade sig inte kunna betala det och skolavgifter eftersom hans firma hade gått i konkurs, domstolen litade på hans ord. JSMP beklagar också det språk domaren använde när denne sade Det här fallet rör en mindre fråga, det händer hela tiden.

Läs hela rapporten (på engelska) här http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrDesizaunLaJUSTUbaKazuINKUMPRIMENTU_English.pdf

Källa: Två pressmeddelanden/JSMP

28 - Regeringen sammanträder med representanter för Timor Port SA

Den tillförordnade ministern för planering och strategiska investeringar, Agio Pereira, tog emot representanter för oncessionören Bolloré och cheferna för Timor Port SA vid ett möte för koordinering och information av framstegen för byggnadsprojektet för hamnen i Tibarbukten den 28 mars i regeringsbyggnaden i Dili.

Hamnen i Tibar, som ska byggas 10 kilometer väster om Dili, i Tibarbukten i staden Liquica, är ett prioriterat iinfrastrukturporjekt enligt Östtimor strategiska utvecklingsplan för 2011-2030. Byggandet av den internationella terminale började den 30 augusti 2018 och görs av Timor Port SA, ett offentligt-privat partnerskap mllena Bolloré-konsortiet och Östtimors regering. Hamnen kommer att omfatta två kajer som kommer att kunna ta emot fler än 870.000 container årligen. [Klicka här för ett foto från bygget.]

Efter undertecknandet av det 30-åriga koncessionskontraktet i juni 2016 har Timor Port SA utfört alla projketstudier och miljökonsekvensanalyser och mycket av bolagets tekniska tjänster finns nu i Tibar, där den nya hamnen kommer att ligga.

Hamnen i Tibar kommer att vara en djuphavshamn av senaste snitt med modern utrustning som kommer att tillåta snabb och effektiv hantering av container och varor. Hamnen i Tibor kommer också att ha kapacitet att ta emot större fartyg än den nuvarande hamnen i Dili, vilket kommer att sänka priset på varor och på så sätt sänka priserna för konsumenter. [Klicka här för ett andra foto från bygget.]

Under byggnadsfasen är det beräknat att mer än 1.000 arbetstillfällen kommer att skapas och av dess kommer det stora flertalet att vara för inhemska medborgare. Det här projektet, den största privata investering som någonsin gjorts i landet i offentlig infrastruktur, sänder en signal till andra investerare att Östtimor är ett attraktivt land för att göra affärer.

Utöver den tillförordnade ministern för strategisk planering och investeringar deltog Rafael Ribeiro, VD för Timor Port SA, Eric Mancini Bollorés representant i Asien-Stilla havsregionen, Philippe Jullien, Bollorés utvecklingschef och chef för projektkontoret för hamnen i Tibarbukten.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

25 - Nytt utvecklingssamarbete mellan Östtimor och USA

Östtimors ministerium för juridiska reformer och parlamentsfrågor (Ministry for Legislative Reform and Parliamentary Affairs) och Förenta staternas Millennium Challenge Corporationc (MCC) tillkännagav idag, måndagen den 25 mars officiellt den östtimoresiska regeringens Compact Development Team (CDT-TL) för att leda utvecklingen av ett program för att angripa Östtimors utvecklingsutmaningar. MCC och Östtimors regering har arbetat på utveclingen av ett femårsprogram för att minska fattigdeom genom ekonomisk tillväxt. MCC:s styrelse valde Östtimor för ett MCC Compact i december 2017.

Parlamentets talman, Arão Noé da Costa Amaral antog inbjudan att vara ordförande för tillställningen och uttryckte parlamentets stöd. Partnerskapets mål att främja ekonomisk tillväxt överensstämmer med landet utvecklingsprioriteter. Det kommer att bli nödvändigt att möjliggöra lagstiftning runt programmet och jag är glad över att kunna ge er mitt stöd för dessa prioriteringar och deras genomförande, sade parlamentets talman.

Å parlamentets vägnar vill jag till ambassadör Kathleen Fitzpatrick och Förenta staternas folk, våra vänner, framföra vårt tack för deras stöd till Östtimors utveckling, tillade talmannen.

Ministern för juridiska reformer och parlamentsfrågor bekräftade statens fulla engagemang i MCC-partnerskapet. Närvaron av talmannen betonar de statliga myndigheternas starka stöd. I sista hand beror detta programs framgång på alla regeringsdepartements och myndigheters engagemang, sade ministern för juridiska reformer och parlamentsfrågor.

Vårt land förväntar sig att detta partnerskap med Förenta staternas MCC kan representera en vändpunkt i vår ansträngning för att minska fattigdom och utveckla bättre villkor för ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstilfällen. Det är min fasta övertygelse att kommer att uppnå framgång i detta företag, tillade ministern, Fidelis Magalhães.

Vid arrangemanget var också ministern för utbildning, ungdom och idrott, Dulce de Jesus Soares, ministern för offentliga arbeten (Public Works), Salvador Soares dos Reis Pires, vice-ministern för social solidaritet, Signi Chandrawati Verdial, parlamentsledamöter, högre tjänstemän i den offentliga förvaltningen, diplomater, ideella organisationer och näringslivet närvarande.

Ambassadör Kathleen M. Fitzpatrick betonade det framgångsrika samarbet som de två länderna utvecklat under åren. När Östtimor MCC startar denna nya fas av vårt bilaterala samarbete och utvecklar en innovativ och transformerande överenskommelse kommer nyckeln till vår framgång vara styrkan i partnerskapet mellan våra två team, sade ambassadör Fitzpatrick. Jag är förvissad om att det långvariga samarbetet mellan Förenta staterna och Östtimor kommer att resultera i en investering som ökar möjligheterna för hela Östtimor.

Den nationella chefen för Compact development team, ambassadör Constâncio Pinto sade att MCC-programmet kommer att stärka förutsättningarna ekonomisk tillväxt och ytterligare fördjupa relationen mellan folken och regeringarna i Östtimor och Förenta staterna.

Under överenskommelsens utvecklingsprocess kommer CDT-TL att utveckla ett program särskilt med syftet att angripa landets ekonomiska utmaningar gemensamt identifierade av Östtimor och MCC. Överenskommelsens utvecklingsprocess omfattar en informationsdel för att engagera civilsamhället, den privata sektorn och utvecklingspartner i Östtimor.

Med användning av ett angreppssätt lett av landet som avspeglar ett lands egna prioriteringar tillhandahåller MCC tidsbegränsade bidrag och assistans till utvecklingsländer som uppfyller rigorösa standarder för god förvaltning, från kamp mot korruption till respekt för demokratiska rättigheter. I samarbete med lokala partner tacklar MCC några av de viktigaste utmaningar som utvecklingsländer står inför liksom tillgång till el, rent vatten, hälsa, avlopp och utveckling av mänskliga resurser.

Minister Fidelis Magalhães avslutade sitt tal med att uttrycka sin uppskattning av MCC:s medlemmar. Jag saluterar våra MCC-partner och särskilt MCC:s landschef i Östtimor, Hana Scheetz Freymiller, för deras professionalism och hängivenhet under förberedelsearbetet. Mina lyckönskningar till den natinella chefen ambassadör Constâncio Pinto och hela CD-teamet i deras krävande arbetet att utarbeta en ffektiv överenskommelse för Östtimor. Nu är det dags. Låt oss gå till verket, tillade han.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

22 - 60 familjer från Östtimor bosätter sig i Indonesien

Kupang. Omkring 60 faamiljer från Östtimor har för närvarande bosatt sig i den indonesiska byn Naktuka i Västtimor och det ökande antalet skapar oro bland indoneserna där, konstaterade en lokal byledare.

Antalet östtomoresiska medborgare från Oecusse som har bosatt sig Naktuka har tenderat att öka de senaste tre åren, trots att området till hör Indonesien, sade Kain Maus, ledare i deldistriktet Amfoang Timur i Oelamasi idag.

När han talade med Antara i Oelamasi, Kupang-distriktets huvudstad, konstaterade Maus att omkring 60 familjer, eller omkring 200 människor från enklaven Oecusse, för närvarande är bosatta i byn Naktula. De har tagit land som i verkligheten till hör Indonesien i besittning.

Antalet familjer från den här östtimoresiska enklaven har ökat från 40 till 60 under de senaste tre åren, sade han och tillade att detta förhållande har skapat allvarliga betänkligheter hos de indonesiska medborgare som bor i deldistriktet Amfoang Timur.

I själva verket hade de traditionella ledarna i Östtimors enklav Oecusse för flera år sedan officiellt erkänt att byn Naktula var en integrerad del av Indonesiens terrotorium, konstaterade Maus.

Deras erkännande hade också överlämnats av dessa traditionella ledare för Oecusse till den indonesiske utrikesministern vid ett möte för att lösa graänsfrågan mellan Östtimor och Indonesien för åtskilliga år sedan, anmärkte han.

Maus sade att de nu i Naktuka boende familjerna från Östtimor har östtimoresiska identitetskort. De borde göras medvetna om det faktum att byns område som de bosatt sig i tillhör Indonesien-

Tidigar var Östtomor en av Indonesiens provinser. Men det blev en självständig stat som en följd av självständighetslägrets seger inom det östtimoresiska samhället i den av Förenta Nationerna anordnade folkomröstningen 1999.

Då var Indonesiens ekonomi relativt svag som en följd av dess allvarliga ekonomiska kris och Australien, regerat av John Howard, pressade Indonesiens president B. J. Habibie att snabbt lösa Östtimorproblemet.

I en intervju med ABC erkände Habibie Howards påtryckningar som det avslöjades i dess nyheter med rubriken Howard pressade mig för en östtimoresisk folkomröstning: Habibie (16 november 2008).

Källa: Benediktus, Rahmad/Antara

20 - Livsmedel och mode tar vatten från fattiga: WaterAid

Livsmedel och kläder importerade till rika västländer gör det svårare för många fattiga och marginaliserade samhällen att få sin daglia försörjning av rent vatten, varnar en ny rapport från WaterAid.

När höginkomstländer köper produkter med avsevärt vattenavtryck - den mängd vatten som används i produktionen - från länder med lite vatten uppmanar WaterAid på Världsvattendagen (fredagen den 22 mars) att produktionen av dessa varor ska göras mera hållbar och konsumenter att tänka sig för inför sina inköp.

En del produkter förbrukar enormt mycket vatten:

Asien-Stilla havsregioens länder ordnade efter sämsta tillgången til dricksvatten:

 1. Papua New Guinea (37 %)
 2. Salomonöarna (64 %)
 3. Kiribati (64 %)
 4. Myanmar (68 %)
 5. Östtimor (70 %)
 6. Marshallöarna (78 %)
 7. Laos (80 %)
 8. Indien (88 %)
 9. Mikronesien (88 %)
 10. Indonesien (89 %)

Läs mer här https://www.miragenews.com/food-and-fashion-draining-water-from-poor-wateraid/

Källa:

19 - CAVR: Rättvisa för offer för tidigare brott saknas

direktören för Vänskaps-, sannings och försoningenkommissionen (Commission of Friendship, Truth, and Reconciliation - AVR), Hugo Fernandes, sade att det inte finns någon rättvisa för offren för brott begångna 1974-1999, därför att förövarna fortfarande är fria.

Han sade att brottem mot mänskligheten i Östtimort i det förgångna till största delen begicks av soldater ur de indonesiska militära styrkorna som nu leve utomlands, men en del av förövarna lever fortfarande i landet.

Han sade att för några år sedan rekommenderade n rapport från CAVR regeringen att genom justitieministeriet genomföra ytterligare utredningar och ställa förövare inför rätta, men hittills har detta inte skett.

Det finns ingen rättvsia för de överlevande därför att många av förövarna är utomlands, men en del av dem finns i landet. Rättsprocessen har inte rört sig, sade han när han talade under ett rundabordssamtal om bättre förebyggande av grymma brott med genderbakgrund organiserd av Organization Belun i Dili nyligen.

Han tillade att det inte finns någon rättvisa därför att Östtimor inte har någon juridisk makt att fånga förövare i andra länder, så förövarna är kvar i frihet.

Ledaren för organisationen ACbit, Manuela Leong, är bekymrad över implementeringen av lagen, därför att konstitutionen garanterar rättvisa för alla, men en del grupper står fortfarande inför diskriminering.

Hon menar att efter att Östtimor vunnit sin sjävständighet många fall av sexuellt våld äger rum i hemmen och i samhället, därför att det inte finns någon rättsprocess mot förövarna, som begått brott i det förgångna.

Det sker ständigt beroende på straffriheten. De brott mot mänskligheten som ägde rum i det förgångna har inte lösts. Människor lär sig av detta och tror sig kunna begå dessa handlingar utan konsekvenser därför att det inte finns några straff, det finns ingen omedelbar rättsprocess i vårt land, sade hon.

Hon är också bekymrad över antalet sexualbrott som sker i Östtimor efter självständigheten och att sådana handlingar begås av familjemedlemmar eller grannar och inte någon fiende.

Källa: Paulina Quintão/The Dili Weekly

19 - Skateboardåkning stärker ungdomar

Jakarta. Att falla, stå inför hinder och göra det bästa av en situation kan vara vardagligt för unga människor i Östtimor, men dess växande skateboardscen ger allt det en helt ny mening.

Skateboardåkning började först i Dilis utkanter för lite mer än 10 år sedan, när en grupp lokala skateare - mer baserat på passion än erfarenhet - byggde sin egen skatepark, som sedan dess har blivit hjärtat i en växande trend.

Fortfarande den enda skateparken i hela Östtimor och år av energisk användning har gjort den farlig och oförutsägbar. Trots det har bräckta brädor och sprucken betong inte gjort något för att knäcka skatearnas beslutsamhet.

Skataren från Dili Azefio Da Costa De Jesus säger att trots att skating fortfarande är ett nytt fenomen för samhället hoppas han att dela kunskap genom skateboardåkning och visa människor hur de kan använda den på rätt sätt.

Östtimor är en ny och underutvecklad nation så det finns bara en skatepark i hela landet, berättade 20-åringen för The Jakarta Post på telefon. Dess skick är dåligt, den har många hål och utrymmet är för litet för att skatea.

Han säger att det är oacceptabelt jämfört med skateparker i andra länder och hoppas att anläggningar kan bli bättre i framtiden för att scenen verkligen ska kunna frodas.

Min dröm är att om skateparken i Dili skulle kunna vara lika bra som i grannländer […] och bygga skateparker i hela landet för att engagera många människor, sade han.

En organisation i Melbourne, Timor Skate Inc., arbetar nu för att get Timors skateare den park de verkligen förtjänar.

En planerad renovering av parken - i samarbet med organisationen Ba Futuru, som har den existerande parken - skulle låta ungdomarna att skatea på en anläggning som håller internationell standard.

Det skulle ge de redan passionerade och skickliga skatearna en plats att utveckla sitt kunnande och stärka en kultur präglad av frihet, kreativitet och gör-det-själv-attityd - någonting de med stor iver ser fram emot.

Det skulle öppna dörren för blivande skateare och också ge utlopp åt åt kreativitet och fysisk verksamhet hos alla ungdomar, som trots att de utgör över 60 procent av befolkningen, som till stor del saknar möjligheter för utbildning och arbete.

Över 40 procent av Östtimors befolkning lever nu under fattigdomsstrecket och bara 20 procent av barn under skolåldern rapporteras vara inskrivna i skolor.

En medianålder på mindre än 19 år betyder att ansvaret till stor del ligger på ungdomen för att främja positivitet och förändring i Östtimors samhällen.

Timor Skate Inc.:s ordförande Nick Oats, som nyligen har gjort ett antal besök för att studera skatescenen och livsstilen, sade att den ger inspiration och uppmuntran till människor som erbjuds lite annat.

För ungdomar i Östtimor i allmänhet finns det begränsade möjligheter, vare sig det gäller utbildning, arbetstillfällen eller fritidssysselsättning, sade han.

När det gäller positiva, kreativa, adrenalinframkallande aktiviteter som du kan göra, är skateboardåkning fantastiskt. Det hjälper till att bygga upp motståndskraft, skapa sammanslutningar och ger utlopp för energi, som annars skulle kunna gå till mindre konstruktiva syften.

Med personal som alla har bakgrund i skateboard eller direkt har dragit fördel av skating, är skatings positiva inflytande någonting som människor i Timor Skate kan relatera till i första hand.

De organiserade nyligen ett insamlingsarrangemang tillsammans med Decks for Change i Melbournes Reverence Hotel, känt som punkställe. Baren var fylld med skateare och musikälskare som lyssnade på nya och etablerade talanger från hela Australiens musikscen.

Framträndandet visade de djupa banden mellan skateboarding och musik, särskilt punkrock och dess varianter. Raangemanget gav mer än 2.000 dollar och visade de preliminära ritningarna för skateparken, som gjorts i samarbete med några av Dilis egna fanatiska skateare.

Organisationens vice ordförande Wade Trevean, som har hjälp till med att skapa fler än 120 skateparker i hela världen i länder som Nepal, Palestina och Irak, menar att skating har en unik förmåga att bryta barriärer och uppmuntra allasorters människor att delta.

Jag har bevittnat unga och gamla, rika och fattiga, manliga och kvinnliga och människor med olika kulturell och religiös bakgrund i harmoni fylla sina anläggningar, säger Trevean.

Allt detta har skapats genom ett utrymme som inte har ett manus, regler, avskräckande stängsel eller kostnader för att delta.

Källa: Connor Foley/The Jakarta Post

18 - MDF: Made in Timor-Leste

[I originalet finns en mängd fina fotografier, klicka på källänken längst ner för att få se dem. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

I Östtimor är ett stort antal produkter på affärernas hyllor importerade. Det beror på begränsad tillgång och att den inhemska marknaden är liten, vilket gör import tillen ett ekonomiskt val.

På senaset tiden har emellertid lokalt producerade hantverksprodukter långsamt börjat krypa upp på hyllorna.

Genom Market Development Facility (MDF) och andra utvecklingsorganisationers arbete för att diversifiera ekonomin och starta tillverkning finns några framstående speciella produkter från lokala bolag och kooperativ tillgängliga. De förtjänar att visas upp. Efter att ha sett vad som finns i affären, kan du tänka dig för innan du sträcker efter ditt vanliga australisak eller indonesiska märke.

Över en kopp starkt, svart östtimoresiskt kaffe ägna en stund åt att låta dig frestas av Östtimors autentiska smaker och upptäcka det arbete som sker för att stödja lokala producenter.

Kaffe

Den timoresiska specialteten kaffe rankas bland de bästa i världen! Den unika kaffesorten skapas av den sällsynta nturliga korsningen Hibrido de Timor, som kombinerar sorterna Arabica och Robusta. En producenter stödda av MDF har arbetat hårt för att få större erkännande för att säkra att dessa specialblandningar får en framskjuten placering på marknaden, vilket i sin tur ökar inkomsterna för kaffeodlarna.

MDF:s första satsning på kaffe var med Café Brisa Serena, en inköpare och exportör i Letefoho, för att skapa ett kvalitetssystem för kaffeexport. Från detta samarbete växte tanken på att förbättra kaffekvaliteten och MDF stödde bildandet av Assosisaun Café Timor, ett kooperativ med 37 medlemmar från kaffeindustrin inriktade på att öka volymen, förbättra kvaliteten och värdet på kaffe i Östtimor. Kooperativet har nyligen öppnat ett kaffeprovningslaboratorium som låter producenter, köpare och baristor komma och prova kvaliteten på de bönor de producerar och köper.

MDF samarbetar nu också med Agora Food Studio, en pionjär för lokal matlagning och kaffe för att hjälpa dem att marknadsföra vad de görbättre så att turister lämnar med en djupare insikt i timooresisk matlagning. Underblåst av en koffeinkick är det full fart framåt när det gäller kaffesamarbete i MDF!

Nästa du sträcker dig efter pulverkaffet, överväg att byta till en läcker, lokalt odlad blandning från Maubisses berg eller Ermeras sluttningar.

Jordnötssmör

Jordnötter är en stapelgröda i Östtomor. Du kan finna dem i sina skal på tallrikar på marknaden, hängande i plastpåsar i gatukiosker eller rostade eller kanderade föropackade i butiker. Du kan också hitta dessa smakrika nötter malda till prima jordnötssmör. För att göra sådan kräm för ditt bröd så skalas, rostas, kyls, bleks, mals och packas efter skörd.

MDF stöder People’s Trade Company för att förbättra dess märkes- och kommunikationsstrategi, så att mer av dessa lokala produkter säls på olika marknader i Östtimor. Jordnötssmör är en av de delikata produkter som har dragit fördel av bättre synlighet på hyllorna. Andra lokalt producerade produkter från PTC är kokosnötsolja, marmelad, örtte, söt basilikakrydda och kakor. Vad mer vill du ha i ditt skafferi?

Roligt faktum: när hushåll i Östtimor lagrar sina jordnötter så hänger de i vissa trakter upp säckarna i trädtoppar så att de inte kan nås av några djur!

Ris

I Östtimor anses en måltid inte komplett utan en ångande hög med luftigt, vitt ris på din tallrik. Så med ett av de mest populära livsmedlen i Östtimor, varöfr skulle du inte lokalt odlat, skördat och packat ris när det är färdigt och väntar på att bli plockat i snabbköpet?

MDF stöder Acelda för att förbättra förbindelsen mellan producenter av lokalt odlat ris och olika marknader i Östtimor. Acelda introducerade Östtimors första lokala rismärke Fos Timor i september 2014, vilket var en viktig milstolpe för landet i konkurrensen med importerat ris. MDF stöder Aceldas marknadsföringav dess pordukter såatt de kan konkurrera med importerade produkter.

TOMAK:s senast exportstudie visar den verkliga potentialen för produktion och export av rött ris. Följ hä för ytterligaere information om risköparnas framsteg de kommande månaderna!

Bananchips

Varför inte välja ett gott snacks som inte bara är lokalt framställt utan också gagnar kvinnokooerativ i Östtimor? Bananchips görs av lokala grpper som använder omogna bananer för att försäkra sig om ett frasigt knaprande; bananerna tvättas, skalas, skivas steks slutligen omkring fem minuter för att skapa den slutliga produkten.

Bananchips är en annan produkt som säljs av PTC. MDF stöder PTC för att öka fattiga kvinnliga producenters inkomster från ökad försäljning av förädlade livsmedel under Aroma Timors varumärke. Det stöder PTC genom förbättrad märkning och utveckling av kapaciteten hos marknadsföringsgruppen.

Salt

Visste du att till och med kan byta till lokalt producerat, timoresiskt salt? Ja, det kan finnas en mängd indonesiska importvaror som du är mer familjär med men NPM Industries är Östtimors första kommersiella saltproducent och expanderar långsamt för att ta plast på saltmarknaden med sin jodberikade produkt.

MDF stöder NPM Industries för förbättring av driften i dess anläggning utanför Dili och främja lokalt producerat salt i Östtimor. Genom samarbetet har MDF engagerat tekniska experter för att utbilda de lokalt anställda hos NPM i drift av prov- och reningsnaläggningen, introduktion av modern skördeteknik och främjande av det första lokalt producerade jodberiakde saltet i landet.

Jordgubbssylt

Det finns ingenting mera delikat än en nyplockad jordgubbe! I Maubisses berg, precis vid den rätta tiden, växer jordgubbar i överflöd. Och utöver att vara delikata precis som de är, så kan de också göras till smaskig sylt av lokala kooperativ.

Jordgubbssylt görs också av People’s Trade Company och gruppen har också experimenterat med jordgubbste. Jordgubbsodlare i den här regionen har fått stöd från projekt USAID’s AVANSA Agrikultura. Och det är inte bara jordgubbar, PTC köper in en rad lokalt odlade säsongsberoende frukter som mango och papya för att göra smakrika marinerade grönsaker och konserver.

Biff

Tills nyligen var det enda velt för att köpa färskt kött den lokal marknaden på vilken det fanns frågetecken för kvaliteten, hygienen, hanteringen, transportern och vägningen. Men nu kan du köpa lokalt producerat kött från den lokala slaktaren och utvalda snabbköp.

Med MDF-stöd har den lokala slaktaren Talho Moris varit i stånd att öka sin förmåga från 11 kor till 17 kor i veckan. Det etyder att det finns en större mängd nötkött som säljs varje månad till Dilis köttälskare. Från köttfärs till filé, det finns styckningsdelar att avnjuta!

På snabbköpets hyllor

MDF har arbetat med lokala snabbköp för att förbättra kunders medvetande om inhemska produkter. I stora snabbköp som Pateo har det varit uppmuntrande att ha en särskild, mycket synlig del med inhemska produkter liksom att använda utstickande skyltar för att identifiera lokalt producerade produkter.

Som medvetna konsumenter kan vi delta i att stödja dessa inhemska produkter och välja dem framför de importerade sorterna. Dessa medvetna inköp hälper till att stödja lokala jordbrukare, lokala företag och i sin tur den östtimoresiska ekonomin. Och låt oss inte glömma att det är mycket bättre att konsumera lokala, säsongsbundna produkter. Nästa gång du är i snabbköpet, tänkt till en extra gång över vad du lägger i din korg och var stolt över de timoresiska produkter du kan ta medig hem!

Källa: MDF

14 - USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter i Östtimor

Nu finns 2018-års rapport om mänskliga rättigheter i Östtimor från USA:s utrikesdepartement tillgänglig på nätet. Länken till rapporten är http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2018&dlid=289087.

Här återger vi bara sammanfattningen i översättning.

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk flerpartirepublik. Efter parlamentsval i maj, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister, ledare för en koalitionsregering med tre partier. Presidentvalet i mars 2017 och parlamentsvalet i juli var också fria och rättvisa. När minoritetsregeringen misslyckades med att få igenom sin budget upplöste president Francisco Guterres Lu Olo parlamentet och utlyste ett nyval, som ägde rum i maj. I motsats till tidigare år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Civila myndigheter upprätthöll effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna.

Problem med mänskliga rättigheter gäller korruption och våld mot kvinnor.

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att ställa medlemmar av säkerhetsstyrkorna, som använt övervåld, inför rätta, men en offentlig uppfattning om straffrihet är att den består.

13 - JSMP:s sammanfattning av rättegångar i Suais distriktsdomstol

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) har under december 2018 följt 18 rättegångar vid Suais distriktsdomstol. Här återger vi bara sammanfattningens tabeller.

Totalt antal fall följda av JSMP: 18
ParagrafTyp av fallAntal fall
145 i brottsbalken och 2, 3, 35(b) och 36 i lagen mot hustrumisshandelEnkla brott mot fysisk integritet betecknade som hustrumisshandel2
177 i brottsbalkenSexuellt missbruk av minderårig1
172 i brottsbalkenUpprepade våldtäkter1
23, 24, 139(g) i brottsbalken, 2, 3, 35(b) och 36 i lagen mot hustrumisshandel/// Upprepade mordförsök//// karakteriserade som hustrumisshandel1
138 i brottsbalken/// mord ///1
23 och 138 i brottsbalkenMordförsök1
251 i brottsbalkenMordbrand?????1
259 i brottsbalkenUpprepad skadegörelse1
Totalt18
Totalt antal domar följda av JSMP: 10
Typ av straffAntal fall
Fängelse1
Villkorligt fängelse (§ 68 i brottsbalken)2
Böter (§ 67 i brottsbalken)1
Godkänt tillbakadragande av anklagelse (§ 262 i brottsbalken)5
Frikännande1
Totalt10
Totalt antal ajournerade fall följda av JSMP: 5
Orsak för ajourneringAntal fall
Fångtransportbilen fungerade inte1
Inget bränsle till fångtransportbilen1
Svaranden frånvarande3
Totalt5

Totalt antal pågående fall följda av JSMP: 3

Källa: JSMP rapport

12 - Bara en tredjedel av Östtimors SIM-kort är aktiva, färre än hälften använder data

Östtimor avslutade det tredje kvartalet 2018 med mer än 1,5 miljoner mobilabonnemag, rapporterar Lusa. Källor i de två största mobiloperatörerna, Timor Telecom (TT) och Telcomcel, erkänner att många kunder har mer än ett abonnemang och att bara omkring 500.000 abonnemang hos de tre operatörerna är aktiva.

Av detta antal har mindre än hälften aktiverat dataöverföring i sina nät på grund av höga priser. Av de 1,5 miljonerna mobilabonnemangen är bara 250.000 anslutna till 3G ellerr 4G nät.

Representanter för TT och Telcomcel tror att det finns tillväxtpotential, även om det inte bara beror på ökad konkurrens utan också förbättringar av tjänsterna, särskilt internationella fiberkablar. Operatörerna är också tveksamma till att en fjärde operatör på marknaden skulle vara i stånd att få sina investeringar lönsamma på grund av en redan mättad marknad.

Operatörerna kommenterade också kostnaderna för internet i Östtimor. De omåttliga priserna för en långsam tjänst fionns på grund av att den timoresiska regeringen inte har valt en internationell fiberkabel, sade de lokala operatörerna till Lusa. Denna situation, hävdar högre tjänstemän iTimor Telecom och Telkomcel har lett till att Östtimor de senaste åren har betalat 50 miljoner dollar för satellitförbindelser, en tjänst betydligt dyrare och med sämre kvalitet än optisk fiber.

Att betala 200 dollar per Mbps, när grannarna betalar 2-8 dollar, gör det omöjligt att förbättra kvalitet, hastighet och priser, sade en högre industritjänsteman till den portugisiskanyhetsagenturen. Bland de olika lösningar som, enligt operatörerna, är tillgängliga finns en förbindelse över land eller i havet till den indonesiska öhalvan, vilket skulle kosta omkring 5 miljoner dollar.

Källa: telecompaper

12 - Filippinerna och USA startar årets Stilla havs-övning som också går till Östtimor

MANILA, Filippinerna. Den av USA ledda multilaterala humanitära missionen startade årets övning under Pacific Partnership i måndags.

Filippinerna är ett av övningens stopp tillsammans med Malaisia, Östtimor, Thailand, Marshallöarna, Mikronesien och Vietnam.

Stoppet i Filippinerna var i staden Tacloban, andra gången det är där sedan de årliga övningarna övningarna startade 2014.

Syftet med PP 2019 är att öka lokala regeringsenheters, myndigheters och andra sektorers kapaciteter att hantera katastrofer utan att råka i panik utan på ett lugnt sätt, sade den centrala kommendören generallöjtnant Noel Clement.

I gengäld lär sig också våra utländska partner från våa erfarenheter och hjälper till att formulera multinationella regler för katastrofhantering, sade han.

Årets två veckor långa övning leds av USA-flottans kapten Randy Van Rossum, befälhavare för första jagarskvadronen och hans stab ombord på de snabba transportfartygen USNS Brunswick (T-EPF 6) och USNS Fall River (T-EPF 4), meddelade USA-ambassaden i Manila i ett uttalande.

I det här uppdraget kommer experter på teknik, medicin och katastrofhantering att samarbeta med varje värdland för att genomföra civila projekt, hälsovårdsarbete, medicinska symposier och katastrofutbildning.

Årets övning fokuserar på förberedelser för nödlägen och katastrofer, förbättring av lokala myndigheters kapacitet, ökade regionala samarbeten och multilatera operationer, sade Taclobans bormästare Cristina Romualdez.

Läs mer på https://newsinfo.inquirer.net/1094770/philippines-us-kick-off-pacific-partnership-mission#ixzz5hxSzqzpc.

Följ oss på Twitter, @inquirerdotnet, och Facebook, inquirerdotnet on.

Källa: Frances Mangosing/INQUIRER.net

08 - Hjälper eller hindrar migration Östtimors utveckling?

Med ekonomisk diversifiering väsentlig för oljeberoende Östtimor, är det dags att ta en närmare titt på migrationens effekter.

Ekonomisk diversifiering är tvingande åtgärd i Östtimor, trots det har överväganden om arbetskraftsmigration - och dess interaktion med utveckling - förblivit obeaktade. Östtimor är världens näst-mest oljeberoende land, oljan ger staten 90 % av dess inkomster. Då en del studier förutsäger att dessa inkomster tar slut 2025 är diversifiering livsviktig för fiskal stabilitet. Medan turism, jordbruk och fiske har betonats som fokusområden utan olja, har ett fenom förblivit anmärkningsvärt frånvarande i utvecklingsplaner och diskussioner: migration.

Efter självständigheten 2002 har ekonomiska faktorer ersatt konflikter som det huvudsakliga motivet för utvandring från Östtimor. Bilaterala överenskommelser med Australien och Sydkorea erbjuder formella vägar för arbetskraftsmigration och det finns också timoresiska grupper i Indonesien, Filippinerna, Portugal och, mest signifikant, Storbritannien. Uppskattningsvis 16.000 till 19.000 lever och arbetar i Storbritannien. De flesta navänder en möjlighet för dem födda före självständigheten att ansöka om portugisiskt medborgarskap, dessa migranter betraktas som portugisiska medborgare av ut- och indvandringsstaterna och det här kommande migrationsmönstret har fått liten uppmärksamhet.

Ändå är denna trend värd att tas på allvar. Värdet på erhållna överföringar gör arbetet till Östtimors största exportvara efter olja och har gått om kaffe. Uppskattningsvis 43 miljoner dollar överfördes till Östtimor 2017 med 63 % av detta från Storbritannien. Dessa siffror inkluderar inte kontantöverföringar och den nyligen populära plattformen Moneygram, så beloppet är förmodligen sörre. Överföringar bidrar till levnadskostnader, utbildning, boende och små äfferr till migranters familjer i Östtimor.

Betydelsen av migration som ett alternativt sätt för timoreser att förtjäna sitt levebröd kommer troligen att bara växa. Utveckling åtföljs vanligen av ökande migration trots anekdotsik retorik om motsatsen. Social och ekonomisk utveckling förstärker människors strävan och förmåga att migrera. Detta är tydligt både i den ökande emigration som utvecklas samtidgt med Östtimors utveckling sedan självständigheten och migrationsmönstern i grannarna i Sydostasien och Stilla havet. Med 60 % av befolkningen under 25 år och få möjligheter till arbete för utexaminerade som strömmar ut på arbetsmarknaden är migration särskilt lockande för unga människor. I en studie 2007 svarade mer än 85 % av de tillfrågade att de inte visste när migranterna, som överför pnegar, skulle återkomma, vilket antyder att emigranterna skulle kunna stanna utomlands.

Så, är migration bra eller dålig för utveckling? Migrationsoptimister ser boomen för överföringar, kunskapsvinster och intresse för utvandrade som exempel på positiva botten-upp- eller självhjälps-utveckling, i vilken migranter är förändrings- och innovationsagenter. Som motsats citerar migrationspessimister kunskaps- och styrkeförluster och argumenterar att överföringar eldar på iögonenfallande konsumtion av importerade varor snarare än produktiva företag. Denna syn antar att migration förvärrar underutveckling, uppmuntrar beroende och fördjupar global ojämlikhet.

I verkligheten är migrationens påverkan på utveckling varierad, flerdimensionell och mycket beroende av sammanhanget. Det är väsentligt för ett land som tidigare inte erfarit knytningen migration-utveckling som Östtimor att se längre än än sådana polariserande debatter. Även om individer, familjer och till och med samhällen kan dra avsevärda fördelar, är migration ingen lösning för att övervinna strukturella begränsningar för utveckling.

Att fria till en nations emigranter kan inte lösa felaktig makroekonomisk politik, korruption eller socioekonomisk ojämlikhet. Politiker, policymakare och utvecklingsarbetare i Östtimor måste vara på sin vakt mot att sätta sitt hopp till arbetskraftexport. De förhållanden som främjar emigration som låg inkomst och produktivitet, politisk instabilitet och en underutvecklad privat sektor, är exakt de som avhåller migranter från att investera hemma. Utmaningen för Östtimor ligger i att inse att medan migration potentiellt kan bidra till utveckling, så är det de specifika keonomiska, politiska och sociala förhållandena i de sändande och mottagande staterna som bestämmer i vilken utsträckning detta maximeras.

Med det nyligen gjorda tillkännagivandet av International Organization of Migration att Östtimor utvecklar sin första migrationsprofil, tycks det som om migration till slut dykt upp på radarskärmen. Med dagen för brexit närmande sig den här månaden är migrationens framtid, särskilt till Storbritannien, osäker. Timoresiska grupper har redan etablerats i Irland och kan komma att grundas på andra ställen i EU om denna väg skulle begränsas. Oavsett hur det går, så är arbetskraftsemigration av ökande betydelse för Östtimors utveckling och för tillfället så förblir köerna utanför Portugals ambassad - kärt kallad passaffären - långa.

Claire Millar är en australisk utvecklingsarbetare inom socialpolitik och byutveckling som specialiserat sig på migration och kulturell mångfald. 2017 forskade hon vid Amsterdams universitet om timoresisk migration till England och dess förhållande till Östtimors utveckling.

Källa: Claire Millar/The Diplomat

07 - Babcock rapporterar framgångsrikt första år för H175 i Timor

Babcock Australasia, ett flyg- och försvarsbolag, firar sitt första år med drift av Airbus H175 helikoptrar i Östtimor efter att ha registrerat nästan 1.400 flygningar til havs öfr olje- och gaskunder.

[Originalet har här ett foto från Babcock med två helikoptrar och bildtexten: Under 2018 noterade Babcock 1,274 flygtimmar i 1.365 sktorer och bolaget fick mycket positiv återkoppling från passagerare som lovordade H175:s bekvämlighet.]

Bolaget, som har två H175 för persontransporter, sök-och-rädda operationer och medicinska uppdrag i Timorhavet, rapporterar 98 procents tillgänglighet för de första 12 månaderna efter starten i januari förra året.

Airbus har tillsammans med Babcock utbildat 27 piloter och mekaniker på H175 före leveransen och Babcock har sedan dess anställt 19 timoreser på Dili-basen, bland dem fyra lokala ingenjörer som utbildas hos Airbus Helicopters högkvarter i Marignane, Frankrike.

… Helikoptern används för stöd till ConocoPhillips offshore-verksamhet i regionen.

H175 ger lugna flygningar med lägre kabinbuller, stora fönster för ökad sikt och förbättrade nödutgångar, bekväma säten och klimatkontroll i kabinen.

Redan i tjänst på Nordsjön, i Västafrika och Mexikanska golfen liksom Östtimor …

… sade James Adams, ConocPhillips chef för Global Aviation Safety Assurance. Framgången för vår verksamhet i Timor beror på det mycket goda samarbetet mellan Babcock Offshore Services och Airbus Oil & Gas support-grupp.

Källa: VerticalMag/Pressmeddelande från Airbus

06 - Fiberkabel skulle förbättra internetaccessen i Östtimor

Vocus Group föreslår en länk till NWCS kabel.

Kvaliteten och priset på internetaccess i Östtimor kommer bara att förbättras om landet reducerar kostnaderna genom att bygga en fiberoptisk sjökabel. Så sade Michael Auckland, chefen för Australiens fjärde största telekombolag, Vocu group. I samtal med Lusa sade han att det kan finnas nationell konkurrens i Östtimor, men utan kabeln kommer priserna att förbli astronomiskt höga.

Enligt honom använder operatörerna i Östtimor 12 miljoner dollar per år för att köpa access till det internationella nätverket över satellit och det beloppet multipliceras sedan för kostnaden för kunderna, som har en långsam och instabil tjänst. Vocus group är intresserade av ett partnerskap med Östtimor för en eventuell förbindelse från landets södra kust till North Western Cable System som passerar vid havsgränsen mot Australien i Timor-havet.

Östtimor skulle kunna spara 40 miljoner € genom bättre inernetaccess med interantionell fiberlänk

Östtimor skulle kunna spara upp till 40 miljoner € med en internationell fiberförbindelse som snabbar upp internetaccessen, som är bland de dyraste i världen enligt studien Speed Matters, rapporterar Lusa. Studien uppskattar att förbättrad internetaccess skiulle kunna leda till en årlig ökning av löner på 23 miljoner dollar med upp till 16.000 nya arbetstillfällem. Uppgjord av det australiska Monash-universitetet och Market Development Facility (MDF) analyserar studien fördelarna för Östtimor att upprätta en internationell fiberförbindelse.

Den visar att kostnaden för data är extremt hög i Östtimor medett genomsnittspris på 500 dolla per Mbps jämfört med 8,10 dollar i Indonesien, 2,09 dollar i Australien och 8,10 dollar i Kambodja. ITU-uppskattningar indikerar att de n genomsnittliga internethastigheten i Östtimor är 25 gånger långsammare än i andra länder i Asien och Stillahavs-området. Studien visar att bara 12 porcent av mobiltelefonabonnemang i Östtimor har 3G-accces, trots att nätet redan täcker 97 procent av befolkningen. Bara 25 procent av timoresiska människor använder internet regelbundet, ordentligt under värlsgenomsnittet på över 40 procent och genomsnittet i Asien-Stilla havet på 41,5 procent.

Källa: telecompaper och telecompaper

05 - Kampsportgrupper: risker, hot och möjligheter

Förra veckan krävde befälhavaren för Östtimors militär,-generalmajor Lere Anan Timur militära insatser för att bekämpa kampsportgrupper (Martial Arts Groups - MAGs). Även om MAG-våld utgör ett hot mot allmänhetens säkerhet, så misslyckas militära insatser att gå till botten med porblemens orsaker och skulle till och med kunna göra mer skada än nytta. För att förstå varför militära insatser inte kommer att lyckas, så undersöker den här bloggen på de underliggande trender som har lett till uppgången för MAG, de potentiella hoten och möjligheterna som MAG utgör och lösningar på dessa problem med ungdomsvåld.

Landets riskfaktorer

MAG:s måste förstås i ett sammanhang av flera demografiska, ekonomiska och politiska faktorer i Östtimor.

Den första är Östtimors ungdomspuckel. Landet är ett av de yngsta i världen med 70 % av befolkningen under 30 och 50 % under 18 år. Höga födelsetal betyder att denna trend troligen kommer att hålla i sig den närmaste tiden.

Trots att en ökande ungdomsmängd kan betyda mer dynamik ock innovation i ett land, kan det vara ett problem om ekonomin inte kan absorbera den nya arbetskraften. Detta leder till den andra faktorn: en brist på arbetstillfällen för timoresiska ungdomar. Östtimor lider av anmärkningsvärt höga arbetslöshetstal med bara en fjärdedel av av befolkningen i arbetsför ålder sysselsatt i den formella ekonomin. Data antyder att arbetslösheten blir värre och värre varje år, särskilt för unga människor som examineras från universitet och yrkesskolor. Så till exempel, av de 8.600 unga människor som fick yrkesutbildning 2017 hittade bara omkring 800 arbeten - mindre än 10 %. Mycket enkelt, det skapa inte tillräckligt många nya arbetstillfällen för att tillgodose den växande ungdomsbefolkningens behov. Det beror till inte ringa del på regeringens brist på investeringar i icke-olje-ekonomin.

Den tredje faktorn är Östtimors inadvekata utbildningssystem. Å ena sidan fortsätter för många elever att lämna skolan i förtid, i vissa fall därför att familen inte betonar betydelsen av utbildning. Å andra sidan så finner unga människor som går ut från universitet eller yrkesutbildningar ofta att de inte har de nödvändiga färdigheterna för de jobb som finns. Icke-timoresiska arbetare med rätt utbildning är således anställda på tjänster som skulle ha kunnat gå till inhemska arbetskraft. Ett utmärkt exempel är oljesektorn, där de flesta arbetena i Tas Man-projektet kommer att gå till utländksa tekniska experter och bara tillfälliga byggnadsarbeten till timoresiska arbetare - även om dessa också skulle kunna gå till utlänningar. Problemet är ett utbildningssystem med låg kvalitet som inte förbereder de studerande för kraven på arbetssyrkan.

Tillsammantaget har dessa trender resulterat i en befolkning av unga som, utan skolgång eller arbete att fylla sina dagar med och litet hopp för framtiden, naturligtvis kommer att söka andra former av social interaktion, stimulans, självrespekt och mening. MAG:s fyller alltså ett hål i ett samhälle format av brist på möjligheter för ungdomar. Lockelsen hos MAG:s ökas av dt faktum att det finns få alternativa gemenskaper såsom idrottslag, klubbar, frivilligorganisationer eller andra organisationer för unga personer.

Det är värt att notera att medlemskap i MAG:s inte är det enda sättet på vilket unga har reagerat på dessa trender. Organiserad brottslighet - inklusive smuggling, trafficking, olaglig trädavverkning och jakt - är ett lockande val för unga människor som söker både en inkomstkälla och ett socialt nätverk. Det är medlemskap i gäng. I själva verket, om man betänker myriaderna av olagliga organisationer som skulle kunna försöka rekrytera från en befolkning av arbetslösa och frustrerade ungdomar, skulle MAG:s kunna betraktas som relativt snälla.

Hot

Trots det så är MAG:s ett potentiellt hot mot Östtimors fred och säkerhet på minst tre sätt.

För det första, våldsam konkurrens mellan MAG:s kan leda till sårade och i vissa fall döda. Det är ett problem för de boende i vissa områden som rapporterar att de känner sig osäkra för att gå ut nattetid på grund av hotet från ungdomsvåld. Men det är mest ett problem för MAG-medlemmarna själva, som skulle kunna förlora livet på grund av en obetydlig dispyt. Fallet nyligen när en ung man dödades i ett bråk mellan MAG:s i Hudi Laran i Dili illustrerar den mänskliga kostnaden för organiserat ungdomsvåld.

För det andra, MAG:s kan visa sig vara användbara verktyg för opportunistiska politiker som vill underblåsa oro eller skapa kriser för sina egna politiska syften. Som många analytiker har konstaterat så var Östtimors kris 2006 inte en spontan explosion av våld; i stället riktade vissa politiker MAG:s att delta i plundring och andra former av kriminalitet som ett led i en uträknad politisk strategi med målet att minska förtroende för regeringen. Till och med i dag anvnder många ledare MAG:s för att öka valdeltagandet i sina valkretsar och skrämma väljare och motståndare. Så länge som det finns ett övermått av ungdomsorganisationer som verkar i skuggan av lagen, kommer politiker att manipulera dem för att uppnå sina egan mål på nationell nivå. Så existensen av MAG:s utgör indirekt ett hot mot Östtimors demokrati och politiska processer.

För det tredje, och mest relevant för generalmajor Leres uttalanden nyligen så kan själva rädslan för MAG:s framkalla kraftiga åtgärder från staten som undergräver laglydnaden. Östtimors konstitution säger klart att polisstyrkans (PNTL) roll är att upprätthålla ordningen medan militärens (F-FDTL) roll är att avvisa externa hot. Därför skulle varje militär åtgärd av F-FDTL mot MAG:s bryta mot lagen föra in på ett sluttande plan mot ökat militär inblandning i inrikes frågor. Som exempel runt om i världen visar så kan det, när militären en gång vidgat sitt mandat inrikes även när det gäller ett antaget nödläge, bli otroligt svårt att återställa det. Också polisen har ofta reagerat mot MAG:s med brutala metoder som alienerar lokalbefolkningen driver PNTL längre bort från dess uttalade strävan till lokalt arbete. I detta avseende är den största negativa följden av MAG:s kanske inte dera våld utan statens.

Det är viktigt att hålla oron över MAG:S under kontroll. Medan MAG:s utgör en utmaning, så demoniseras de ofta i den offentliga debatten och görs till ett större problem än de är. Trots allt är det bara 4 procent av poliserna som säger att MAG:s är det största hotet mot deras område. Ogrundad rädsla för MAG:s kan föra till militära och polisiaära åtgärder som skapar nya och större problem. Samtidigt, därför att militära åtgärder inte angriper de grundläggande ekonomiska och sociala orsakerna till medlemskap i MAG:s, maskerar de symptomen, men lämnar sjukdomen obehandlad.

Lösningar

Fundasaun Mahein (FM) anser att kampsportgruppernas våld måste angripas vid roten genom ekonomiska och sociala reformer snarare än militära medel. FM rekommenderar följande:

Det är viktigt att inse att MAG:s inte är problematiska i sig. Medan vissa MAG agerar som verktyg för våldsam konkurrens, kan utövandet av kampsport i sig vara en värdefull social funktion som ger unga människor ett hälsosamt utlopp för aggressioner och en känsla av kamratskap.

FM rekommenderar att regeringen antar en politik som tar itut med de negativa sidorna hos MAG:s medan den vidmakthåller den positiva sidorna hos dessa grupper. I synnerhet rekommenderar FM följande:

Slutligen så måste kampsportgruppers våld fortsätta att hanteras av PNTL i linje med riktlinjerna för lokalt polisarbete. Utom i fall med verkliga nödlägen - och MAG:s våld är inget nödläge - har F-FDTL:s roll aldrig varit och får aldrig bli att agera i inrikesfrågor.

För ytterligare detaljer i denna fråga var god kontakta:
Joäo Almeida, Acting Director, epost almeidamahein@gmail.com, telefon: +670 7756 1184, webb www.fundasaunmahein.org

Källa: Fundasaun Mahein

Februari

28 - EU har finansierat evakueringscentrum i Viqueque och stöder civilskydd i Östtimor

Díli. Det andra kriscentret byggt under Building Safety and Resilience in the Pacific (BSRP) invigdes den 26 februari i Viqueque. Evakueringscentret kommer att vara en säker tillflyktsort vid naturkatastrofer och kommer aockså ge Östtimors National Disaster Operations Center (NDOC) åtkomst till det indonesiska Meteorological, Climatological and Geophysical Agency's (BMKG) system för jordbävnings- och tsunamivarningar, vilket är viktigt för att minska följderna av sådana händelser när de inträffar.

BSRP är ett projekt på 19,37 miljoner euro finansierat av den Eurpeiska Unionen och genomförs av Secretariat of the Pacific Community of ACP countries (Afrika, Karibien och Stilla havet) med stöd av den timoresiska regeringen. 1.043.267 euro har investerats i Östtimor.

BSRP-projektet syftar till att stödja anpassning till klimatförändringar och stärka berörda myndigheters kapacitet för förberedelser inför och återuppbyggnad efter katastrofer i Stilla havsregionen. Projketet är i i sitt femte och sista år med byggandet av evakueringscentran i Suai och Viqueque och ett larmsystem för tsunami i Dili men också en utbildningskomponent, nämligen utbildning av 60 brandmän, och för att öka medvetandet bland unga människor med kampanjer i gymnasier.

Källa: Pressmeddelande/EU

14 - Två spännande och korta videoinslag om Östtimors kustvatten

Runt den östtimoresiska ön Atauro finns otroligt rika vatten. Klicka här för den korta videon.

Östtimoresiska fiskare har fått utbildning om fisksorter och regler för fångst. Klicka här för den korta videon.

Bägge videorna är fr&aaring;n Conservation International.

13 - Ramos-Horta: Präst som utnyttjat barn i Östtimor borde vara i fängelse

Den tidigare presidenten, premiärministern och utrikesministern, mottagaren av Nobels fredspris 1996, José Ramos-Horta intervjuades av Tempo Timor den här veckan.

Ramos-Horta säger att Östtimors myndigheter borde ha arresterat och fängslat den amerikanske präst som är anklagad för att ha förgripit sig sexuellt på barn i ett barnhem i enklaven Oecusse. Rättvisa måste skipas. Jag kommer inte att plädera för något annat. Det sade Ramos-Horta och betonade att han uttalar sig som en anlig medborgare.

I februari 2018 fick församlingen Societas Verbi Divini (SVD) uppgifter som anklagade Richard Daschbach, en amerikansk präst som öppnat Topu Honis Shelter Home på två ställen i Oecusse 1992, för sexuella övergrepp på minderåriga. De påstådda brotten ska ha ägt rum i barnhemmet för små barn i den isolerade bergsbyn Kutet.

SVD skickade omedelbart sin regionala överordnade till Oecusse för att föra Daschbach till Dili, östtimors huvudstad, och påbörjade undersökningar samt informerade Vatikanen, timoresisk polis och åklagare. Men i augusti 2018, avgick Daschbach plötsligt från SVD och återvände till Kutet för att leva i samhället där han begick övergreppen. Det är fel att är på den platsen, säger Ramos-Horta, som var förvånnad när han fick veta att prästen tillåtits återvända till Oecusse trots att det finns legala skäl för att hindra honom från att vara där och hålla honom.

Den tidigare presidenten vet inte varför myndigheterna inte vidtog dessa steg. Men de borde ha arreterat honom och satt honom i Becora (-fängelset). Så enkelt är det. Det finns så många människor i vårt fängelse för stöld av en ko, en buffel eller en get i avvaktan på rättegång, varför skulle inte han vara i häkte.

För närvarande finns det oro för att barnen som brukade bo i Topu Honis hotas för att hindra dem från att tala med polisen och åklagare om sina erfarenheter. Ramos-Horta säger att han inte varit informerad om sådana hot, men betonar att om dessa rapporter är sanna behöver offer och vittnen polisskydd. … Han varnar människor för att de om de hotar offer och vittnen också kommer att åtalas

Ramos-Horta säger att en samlad aktion behövs. Regeringen kan inte bara fördöma och visa sympati för barnen utan måste omedelbart se hur den kan hjälpa dessa barn. Ministeriet för solidaritet borde vara delaktigt i finansieringen av hemmet och biskopen skulle kunna skicka en kyrkokommission, företrädesvis bestående av nunnor, för att ta över administrationen av stället och börja ta hand om barnen. NGO:er som Fokupers och ALola stiftelsen skulle kunna tillfrågas om de kan stödja offren.

Det är inte första gången som Ramos-Horta hör om dessa missförhållanden. För ungefär fem år sedan fanns det trovärdiga indikationer om förfärliga förhållanden i hemmet. Jag fick höra att stället var smutsigt, barn misshandlades och det rådde brist på mat, säger Ramos-Herta och tillägger att han då mötte utlänningar som var entusiastiska och stödde hemmet. Utöver att agera i detta särskilda fall kräver Ramos-Horta av regeringen att den ska utforma en långsiktig strategi för att undersöka om det finns fler förekomstar av sexuella övergrepp av kyrkans folk i Östtimor. Över hela världen har detta slags missbruk av barn och till och med nunnor ägt rum, säger ahan och syftar på de många fall som har dragits upp i ljuset i Europa, Amerika och Australien de senaste åren.

Källa: Tempo Timor

08 - Återbefolkning av Östtimor

Du har åtta barn för att du vill ha sex.

Det var den logik som många unga kvinnor använde under Östtimors självständighetsdagar för nästan två decennier sedan. Familjeplanering var en fråga om enkel men tragisk aritmetik: familjerna hade fler barn med förväntningen att inte alla av dem skulle överleva.

Jacinta, en 37 år-gammal bonde från den staden Gleno i landets kafferika Ermera-distrikt, har sju barn. Fem lever fortfarande, säger hon. Hon bär den helsvarta klädsel som är sedvanlig för kvinnor som sörjer en nära familjemedlems död; en systere dog för några månader sedan. De svarta kläderna skulle normat bara bäras ett år, men för oräkneliga kvinnor i de första åren efter självständigheten har det svarta förblivit eftersom dödsfall kom i tät följd.

Enkel statistik öve spädbarnsdödlighet kan dölja vardagens realiteter. Det var 165 döda på 1.000 levandefödda under det sista decenniet av Indonesiens ockupation av Östtimor, ett av sex spädbarn. I ett land vars befolkning bara var omkring 750.000 vid den tiden såg många timoreser dessa tal som en direkt källa för sorg: ett förlorat barn kunde vara en brors- eller systerdotter, bror- eller systerson, en kusin, en släkting.

En babyboom efter självständigheten och ansträngningar att återbefolka familjer såg Östtimors födelsetal klättra till 7,77 barn per kvinna mellan 2000 och 2003, då världens högsta, enligt 2003-års folkräkning.

Återuppbyggnad av av familjer den 24 år långa ockupationens brutalitet med preventivmedel använda i det fördolda och med våld, vilket har betraktats som ett verktyg för utplåning av timoreser och hantering av de tragiska realiteterna av barnsjukdomar, begröänsad tillgång till mat och rent vatten samt låga vaccinationstal, var en avskräckande utmaning.

De knuffades mot stupet, men det timoresiska folket överlevde. Deras familjer uthärdade. Vad de nu behöver är stöd för att frodas.

Men hur hanterar du en befolkning, gör det möjligt för kvinnor att välja sin framtid och styra ett land på en väg mot välstånd med en komplicerad bakgrund efter en konflikt av fattigdom, förluster en hårsmån från utplåning?

En politisk väg efter självständigheten

Under månader efer att 2002 Förenta Nationernas övergångsstyre avslutats och Östtimor återgått till full självständighet arbetade Hälsoministeriets politikgrupp tillsammans med Förenta Nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund - UNFPA) för att ta fram landets första familjeplaneringspolitik.

Politiken erkände Östtimors ofördelaktiga placering i toppen av listan över världens födelsetal och den stora risken för mödradödlighet. Beslutsfattarna försöktre säkra att reproduktiva hälsotjänster var tillgängliga på ett effektivt sätt vid varje hälsovårdsinrättning ilandet inte bara för individuellt välbefinnande utan också för Östtimors hälsa som land.

Politiken grundar sig på rättigheter, frivillighet och moderation, säger UNFPA:s biträdande landsrepresentant, Domingas Bernado, som har arbetat för organet sedan det öppnade sitt Dili-kontor 2003. Den oberoende organisationen för att följa timoresisk utveckling, La'o Hamutuk, anser att politiken, som började gälla i mars 2004, är inkluderande, progressiv, konsultativ och omfattas av ledare i regeringen, civilsamhället och, avgörande, religonen.

Östtimors befolkning är till 98 % katolsk, och kyrkan spelar en viktig, inflytelserik och positiv roll i familjelivet och det sociala och kulturella livet. Trots att katolicism inte stödjer artificielle eller moderna metoder för födelsekontroll tillåtna, främjade och distribuerade enligt Östtimors politik, säger Bernado att lokala kyrkoledare respekterar att det är hälsoministeriets uppgift att främja utbildning och information om familjeplanering.

[Politiken] konsulterades brett, säger hon. Kyrkan sade inte nej. De kan inte förorda moderna metoder, men beiskopen [i Dili] sade att regeringen måste göra vad den förväntas att leverera..

Genom att främja familjeplanering har hälsoministeriet sett mödradödligheten halveras sedan självständigheten, avvärjt hundratals dödsfall årligen

Genom att främja familjeplanering har hälsoministeriet sett mödradödligheten halveras sedan självständigheten, avvärjt hundratals dödsfall årligen. Dess politik kräver att alla hälsovårdsinrättningar tillhandahåller reproduktionstjänster, omfattande bland annat rådgivning, och erbjuder fullständig och riktig information om preventivmetoder till klienterna.

I lokala hälsovårdskliniker, spridda i större byar i det huvudsakligen lantliga landet, måste de klinikanställda erbjuda fem metoder för födelsekontroll, utöver information om naturlig familjeplanering; injektioner, implantat, preventivpiller, kondom och pessar. Vid mindre hälsovårdsinrättningar i mer alägsna delar måstre injektioner, implantat och kondom erbjudas.

Bernado säger att UNFPA inventerar lagren årligen och det enda preventivmedlet som tillfälligtvis kan vara slut är kondomer, därför att klinikerna beställer dem efter behov, vilket ibland är litet när människor inte efterfrågar dem, förmodligen därför att en vanlig uppfattning är att människor som använder kondom är promiskuösa.

Trots detta förblir användningen av preventivmedel i Östtimor en av de lägsta i Asien-Stilla havsregionen med omkring 25 % av människorna som användare av någon form av preventivmetod. Som det visat sig är en politisk vilja att tillhandahålla dem inte tillräcklig utan djupare ändring av sociala inställningar.

Unga kvinnor lider brist på information

Enligt landets senaste nationella hälsoundersökning utförd 2016 säger mer än en tredjedel av sexuellt aktiva ogifta kvinnor att de vill tillämpa familjeplanering, men bara omkring hälften av dem har tillgång till det. Arbetare inom familjeplanering berättar för New Naratif att klinikerna får slut på varornna, en del säger att de har sett utgångan varor i landsorstkliniker medan en del rådgivare vägrar ogifta kvinnor preventivmedel och många kvinnor känner sig för blyga eller generade för att fråga och alltså inte gör det.

Det är ett särskilt betydande problem för tonåringar.

En kort kvalitetsrapport beställd av Östtimors regering, UNFPA och Plan International 2017 beskriver tonårsgraviditeter som det huvudsakliga skälet för tidiga giftermål i Östtimor och skriver att både tonårsgraviditeter och barnäktenskap skulle minska dramatiskt om unga människor hade bättre tillgång till omfattande sexualundervisning och sexualhälsovård.

Nästan en av fyra timoresiska kvinnor kommer att få ett barn innan de fyller 20 år och graviditeter föranleder tonårsäktenskap: befolkningsdata visar att de flesta timoresiska kvinnorna gifter sig och får sitt första barn samma år.

Trots att tonårsgraviditeter i Östtimor betraktas som ett hälsoproblem, mödradödlightene för mödrar mellan 15 och 19 år gamla är dubbelt så högs som för äldre mödrar, kan de inte behandlas åtskilt från den komplexa sociala och historiska betydelsen av att ha barn i Östtimor, särskilt i beaktande av historisk befolkningskontroll under indonesisk ockupation.

I ett sammanhang i vilket en del äldre kvinnors minnen av att ha fått sina reporduktiva rättigheter begränsade fortfarande är levande, vårdas barn, många kvinnor vill ha barn och en kvinnas första graviditet är något att fira.

Felisima, en 27-årig bonde från jordbruksorten Aileu i Östtimors bergskant, blev gravid när hon var 17, vilket ledde till hennes giftermål. I min by kan du inte vara tillsammans med en man om du inte är gift, sade hon.

Ogifta kvinnor har begränsad tillgång till familjeplaneringsinformation och många vet ingenting om sex eller fortplantning. De kan därför bli gravida genom en tillfällighet, viket sedan leder till giftermål och social uppmuntran att skaffa sig fler barn.

Den första gången jag hade sed var med min man, sade Felisima. Jag visste ingenting om sex innan dess, men eftersom min man bad mig om det, så gick jag med på det trots att jag var mycket rädd.

Hon har nu fyra friska barn och arbetar hårt i ett kvinnligt bondekooperativt för att försörja dem. Mina barns utbildning har nu förtur.

Jag lyckades dölja det för min familj

Sex och reproduktion inte vanliga samtalsämnen i de spocialt konservativa samhäälena i Östtimor. En timoresiskflicka kan börja träffa pojkar öppet i de sena tonåren, men starkt sammanhållna samhällen betyder brist på privatliv och sex före äktenskapet är ses med ogillande. Sexualundervisning förekommer i några, men inte alla, skolor. Den sker vanligen i biologiundervisningen på ett kliniskt, vetenskapligt sätt. En timoresisk tonårng kanske lär sig vad en äggledare är och växer upp med kunskapen att mensturation är normalt, förbinder inte nödvändigtvis köpet av sanitetsbindor i en kiosk med gaviditet, sex eller sexuell attraktion.

Jag visste lite om hur en baby kommer till men inte mycket, sade 19-åriga Natalia* till UNFPA-forskarna för rapporten om tonårsgraviditeter. Att fostra sin spädbarnsdotter ensam efter att hennes pojkvän övergett henne, när hon upptäckte att hon var gravid, slutade hon tidigt i skolan för att föda barnet.

Jag gick aldrig till en läkare eller någon konsultation, sade hon. Jag lyckades till och med dölja det för min familj. När jag fick värkar berättade jag för min far att jag hade ont i ryggen, men han upptäckte snart att jag fick ett barn. Hon fick barnet säkert och bor fortfarande hos sina föräldrar.

UNFPA-rapporten konstaterar att begränsad tillgång till preventivmedel, dålig kunskap om sex och reproduktion och minskad styrka i romantiska relationer betyder att unga kvinnor är utsatta för graviditeter innan de är redo. Rapporten fastslår att tonårsgraviditeteroch tidiga äktenskap har dåliga konsekvenser för många aspekter av unga människors liv, påverka deras hälsa, utbildning, anställningsmöjligheter och allmänt välbefinnande.

Flickor som vet lite om hur deras egna kroppar fungerar, inte har tillgång till preventivmedel och har pojkvänner som trycker på för att de ska gå längre än de i verkligheten vill - det är demänniskor som de som arbetar med familjeplanering i Östtimor säger att de är mest oroade för.

Reproduktivt val i fara

Sektorn utsattes för enskräckupplevelse i slutet av 2017, när tidigare hälsoministern Maria do Céu Sarmento Pina da Costa begärde en översyn av 2004-års familjeplaneringspolitik.

De var oroade över ordet individ; individer kan få tillgång till familjeplaneringsmetoder, säger hälsoministeriets programansvariga för familjeplanering Auria Celina Martins da Cruz till New Naratif. Vem avses? Kan mycket unga barn få tillgång till preventivmedel? Så vi ändrade det [i utkastet] till kaben-na’in [gift person] och vuxen.

Medan avsikten var att klargöra att familjeplanering är tillgänglig för vuxna, så orsakade användningen av det till synes retriktiva ordet kaben-na’in oro i vissa kretsar i Dili. Civilsamhället och ideella organisationer uttrycket oro för att en sådan uttrycklig referens till gifta personer skulle begränsa tillgången till preventivmedel för unga och ogifta.

[Detta kommer] förneka timoresiska kvinnor och flickor deras fundamentala mänskliga rättigheter att fatta beslut om och ha kontroll övers sina egna kroppar och riskerar att allvarligt skada flickors hälsa

Policyn utesluter fullständigt de unga och ogifta wilket inte bara kommer att förneka timoresiska kvinnor och flickor der s fundamentala mänskliga rättigheter att fatta beslut om och ha kontroll övers sina egna kroppar utan kommer att föreviga seden med barnäktenskap och riskera att allvarligt skada flickors hälsa, sade Fatima Soares, vice landsdirektör för Plan International i Östtimor, ie n artikel publicerad på organisationens webbplats i augusti 2017.

Andra som arbetar med familjeplanering har privat till New Naratif uttryckt liknande tvivel över policyutkastets avsikter.

Utöver att använda ett ord som uttryckligen refererar till gifta personer, så favoriserar utkastet till 2017-års politik också den naturliga Billingsmetoden som den primära formen som preventivmedel i Östtimor med argumentet att den respekterar traditionella, kulturella och religiösa trosuppfattningar. Billingsmetoden omfattar identifiering av mönster - som att följa livmoderhalsslemmet - för att avgöra en kvinnas fertilitet, men bevisen för dess effektivitet är oklart.

Enligt den nuvarande politiken anses alla preventivmetoder lika. 2017-års policyutkast - förordat av mer konservativa regeringsmedlemmar - skulle få hälsovårdare att främja Billingsmetoden framför andra. Kvinnor som går till kliniker och hälsovårdscentraler skulle då få det ännu svårare att få tillgång till andra evidensbaserade former av födelsekontroll.

En gräsrotskampanj startades snabbt, dåvarande hälsovårdsministern Rui de Araújo uppvaktades och utkastet stoppades när regeringen vacklade inför ett val. De Araújos Fretilin-parti förlorade makten i maj i år [2018]; trepartikoalitionen som regererar landet har kämpat för att få flera ministerutnämningar - inklusive den av hälsovårdsminister - godkända av presidenten, som har avvisat nio kandidater på grund av misstänkt korruption. Policyutkastet förblir utan godkännande och de Araújo utfärdade i slutet av 2017 ett cirkulär som bekräftade att 2014-års policy fortfarand gäller. Eftersom landet fortfarande är utan hälsovårdsminister, så är policyns framtid osäker.

Dr Bernardo, från UNFPA, säger att panik är onödig och upprepar att policyn inte kommer att ändras. Det verkliga problemet är inte policyn, policyn är mycket stark, säger hon om 2004-års program. Nu är utmaningen varorna.

UNFPA, säger hon, arbetar nära med hälsovårdsministeriet för att hjälpa regeringen att upphandla injektioner och mekaniska medel för att tillgodose den växande efterfrågan på preventivmedel. Sedan 2015 har organisationen också genomfört ett omfattande utbildningsprogram för hälsovårdsarbetare inom primärvården i hela landet för att säkra att preventivmedel tillhandahålls med rådgivning.

UNFPA:s första aktivitet i Östtimor 2003 var att hjälpa det drabbade landet att genomföra sin första folkräkning, att räkna varje medborgare i det nyligen självständiga landet. När berättelsen om landet ändras från konflikt och lidande till nationell enhet för utveckling kommer berättelsen om reproduktion kanske också ändras från ersättning av en befolkning till att förverkliga medborgerliga rättigheter, påskynda mänsklig och ekonomisk utveckling samt skydda och ge Östtimors kvinnor större kraft.

* Namnet har ändrats för att skydda identiteten.

Sophie Raynor äre frilansskribent i Dili intresterad av gender- och ungdomsfrågor samt politik i Sydostasien. Hon finns på Twitter, @raynorsophie.

Källa: Sophie Raynor/New Naratif

Januari

11 - De 5 länderna med största budgetunderskotten

Medan 2008-års finansiella kris resulterade i att ett antal europeiska länder hade budgetunderskott, så bleknade dessa till obetydlighet jämfört med länderna med de största underskotten i världen.

Enligt CIA:s World Factbook estimates for 2017 så var det bara 47 av 222 länder som inte hade budgetunderskott.

Tyvärr ligger Östtimor sämst till!

 1. Östtimor 75,7 % av BNP - Östtimor, den östra halvan av ön Timor, är ett mindre känt land som ligger knappt 600 km från Australiesn norra kust. Efter en ofta våldsam 25-årig ockupation av Indonesien blev Östtimor 2002 den första suveräna staten att erkännas av FN i det 21:a seklet.
  De ekonomiska utsikterna var lovande i de första åren efter självständigheten med en BNP tillväxt på 64,1 % 2004. Men sedan 2012 har utvecklingen visat sig vara mycket omväxlande med en minskning av BNP med 26 procent 2014 innand BNP ökade med 20,9 procent det följande året. Med uppskattade intäkter på 300 miljoner dollar jämfört med utgifter på 2,4 miljarder noterade World Factbook Östtimors underskott till 75,7 % av BNP 2017.
 2. Kiribati 64,1 %
 3. Venezuela 46,1 %
 4. Libyen 25,1 %
 5. Brunei 17,3 %

Källa: Michael Newell/World Finance

03 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2019. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.