2019

(Klicka här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari

Mars

14 - USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter i Östtimor Nytt!

Nu finns 2018-års rapport om mänskliga rättigheter i Östtimor från USA:s utrikesdepartement tillgänglig på nätet. Länken till rapporten är http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2018&dlid=289087.

Här återger vi bara sammanfattningen i översättning.

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk flerpartirepublik. Efter parlamentsval i maj, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister, ledare för en koalitionsregering med tre partier. Presidentvalet i mars 2017 och parlamentsvalet i juli var också fria och rättvisa. När minoritetsregeringen misslyckades med att få igenom sin budget upplöste president Francisco Guterres Lu Olo parlamentet och utlyste ett nyval, som ägde rum i maj. I motsats till tidigare år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Civila myndigheter upprätthöll effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna.

Problem med mänskliga rättigheter gäller korruption och våld mot kvinnor.

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att ställa medlemmar av säkerhetsstyrkorna, som använt övervåld, inför rätta, men en offentlig uppfattning om straffrihet är att den består.

13 - JSMP:s sammanfattning av rättegångar i Suais distriktsdomstol Nytt!

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) har under december 2018 följt 18 rättegångar vid Suais distriktsdomstol. Här återger vi bara sammanfattningens tabeller.

Totalt antal fall följda av JSMP: 18
ParagrafTyp av fallAntal fall
145 i brottsbalken och 2, 3, 35(b) och 36 i lagen mot hustrumisshandelEnkla brott mot fysisk integritet betecknade som hustrumisshandel2
177 i brottsbalkenSexuellt missbruk av minderårig1
172 i brottsbalkenUpprepade våldtäkter1
23, 24, 139(g) i brottsbalken, 2, 3, 35(b) och 36 i lagen mot hustrumisshandel/// Upprepade mordförsök//// karakteriserade som hustrumisshandel1
138 i brottsbalken/// mord ///1
23 och 138 i brottsbalkenMordförsök1
251 i brottsbalkenMordbrand?????1
259 i brottsbalkenUpprepad skadegörelse1
Totalt18
Totalt antal domar följda av JSMP: 10
Typ av straffAntal fall
Fängelse1
Villkorligt fängelse (§ 68 i brottsbalken)2
Böter (§ 67 i brottsbalken)1
Godkänt tillbakadragande av anklagelse (§ 262 i brottsbalken)5
Frikännande1
Totalt10
Totalt antal ajournerade fall följda av JSMP: 5
Orsak för ajourneringAntal fall
Fångtransportbilen fungerade inte1
Inget bränsle till fångtransportbilen1
Svaranden frånvarande3
Totalt5

Totalt antal pågående fall följda av JSMP: 3

Källa: JSMP rapport

12 - Bara en tredjedel av Östtimors SIM-kort är aktiva, färre än hälften använder data Nytt!

Östtimor avslutade det tredje kvartalet 2018 med mer än 1,5 miljoner mobilabonnemag, rapporterar Lusa. Källor i de två största mobiloperatörerna, Timor Telecom (TT) och Telcomcel, erkänner att många kunder har mer än ett abonnemang och att bara omkring 500.000 abonnemang hos de tre operatörerna är aktiva.

Av detta antal har mindre än hälften aktiverat dataöverföring i sina nät på grund av höga priser. Av de 1,5 miljonerna mobilabonnemangen är bara 250.000 anslutna till 3G ellerr 4G nät.

Representanter för TT och Telcomcel tror att det finns tillväxtpotential, även om det inte bara beror på ökad konkurrens utan också förbättringar av tjänsterna, särskilt internationella fiberkablar. Operatörerna är också tveksamma till att en fjärde operatör på marknaden skulle vara i stånd att få sina investeringar lönsamma på grund av en redan mättad marknad.

Operatörerna kommenterade också kostnaderna för internet i Östtimor. De omåttliga priserna för en långsam tjänst fionns på grund av att den timoresiska regeringen inte har valt en internationell fiberkabel, sade de lokala operatörerna till Lusa. Denna situation, hävdar högre tjänstemän iTimor Telecom och Telkomcel har lett till att Östtimor de senaste åren har betalat 50 miljoner dollar för satellitförbindelser, en tjänst betydligt dyrare och med sämre kvalitet än optisk fiber.

Att betala 200 dollar per Mbps, när grannarna betalar 2-8 dollar, gör det omöjligt att förbättra kvalitet, hastighet och priser, sade en högre industritjänsteman till den portugisiskanyhetsagenturen. Bland de olika lösningar som, enligt operatörerna, är tillgängliga finns en förbindelse över land eller i havet till den indonesiska öhalvan, vilket skulle kosta omkring 5 miljoner dollar.

Källa: telecompaper

12 - Filippinerna och USA startar årets Stilla havs-övning som också går till Östtimor Nytt!

MANILA, Filippinerna. Den av USA ledda multilaterala humanitära missionen startade årets övning under Pacific Partnership i måndags.

Filippinerna är ett av övningens stopp tillsammans med Malaisia, Östtimor, Thailand, Marshallöarna, Mikronesien och Vietnam.

Stoppet i Filippinerna var i staden Tacloban, andra gången det är där sedan de årliga övningarna övningarna startade 2014.

Syftet med PP 2019 är att öka lokala regeringsenheters, myndigheters och andra sektorers kapaciteter att hantera katastrofer utan att råka i panik utan på ett lugnt sätt, sade den centrala kommendören generallöjtnant Noel Clement.

I gengäld lär sig också våra utländska partner från våa erfarenheter och hjälper till att formulera multinationella regler för katastrofhantering, sade han.

Årets två veckor långa övning leds av USA-flottans kapten Randy Van Rossum, befälhavare för första jagarskvadronen och hans stab ombord på de snabba transportfartygen USNS Brunswick (T-EPF 6) och USNS Fall River (T-EPF 4), meddelade USA-ambassaden i Manila i ett uttalande.

I det här uppdraget kommer experter på teknik, medicin och katastrofhantering att samarbeta med varje värdland för att genomföra civila projekt, hälsovårdsarbete, medicinska symposier och katastrofutbildning.

Årets övning fokuserar på förberedelser för nödlägen och katastrofer, förbättring av lokala myndigheters kapacitet, ökade regionala samarbeten och multilatera operationer, sade Taclobans bormästare Cristina Romualdez.

Läs mer på https://newsinfo.inquirer.net/1094770/philippines-us-kick-off-pacific-partnership-mission#ixzz5hxSzqzpc.

Följ oss på Twitter, @inquirerdotnet, och Facebook, inquirerdotnet on.

Källa: Frances Mangosing/INQUIRER.net

08 - Hjälper eller hindrar migration Östtimors utveckling? Nytt!

Med ekonomisk diversifiering väsentlig för oljeberoende Östtimor, är det dags att ta en närmare titt på migrationens effekter.

Ekonomisk diversifiering är tvingande åtgärd i Östtimor, trots det har överväganden om arbetskraftsmigration - och dess interaktion med utveckling - förblivit obeaktade. Östtimor är världens näst-mest oljeberoende land, oljan ger staten 90 % av dess inkomster. Då en del studier förutsäger att dessa inkomster tar slut 2025 är diversifiering livsviktig för fiskal stabilitet. Medan turism, jordbruk och fiske har betonats som fokusområden utan olja, har ett fenom förblivit anmärkningsvärt frånvarande i utvecklingsplaner och diskussioner: migration.

Efter självständigheten 2002 har ekonomiska faktorer ersatt konflikter som det huvudsakliga motivet för utvandring från Östtimor. Bilaterala överenskommelser med Australien och Sydkorea erbjuder formella vägar för arbetskraftsmigration och det finns också timoresiska grupper i Indonesien, Filippinerna, Portugal och, mest signifikant, Storbritannien. Uppskattningsvis 16.000 till 19.000 lever och arbetar i Storbritannien. De flesta navänder en möjlighet för dem födda före självständigheten att ansöka om portugisiskt medborgarskap, dessa migranter betraktas som portugisiska medborgare av ut- och indvandringsstaterna och det här kommande migrationsmönstret har fått liten uppmärksamhet.

Ändå är denna trend värd att tas på allvar. Värdet på erhållna överföringar gör arbetet till Östtimors största exportvara efter olja och har gått om kaffe. Uppskattningsvis 43 miljoner dollar överfördes till Östtimor 2017 med 63 % av detta från Storbritannien. Dessa siffror inkluderar inte kontantöverföringar och den nyligen populära plattformen Moneygram, så beloppet är förmodligen sörre. Överföringar bidrar till levnadskostnader, utbildning, boende och små äfferr till migranters familjer i Östtimor.

Betydelsen av migration som ett alternativt sätt för timoreser att förtjäna sitt levebröd kommer troligen att bara växa. Utveckling åtföljs vanligen av ökande migration trots anekdotsik retorik om motsatsen. Social och ekonomisk utveckling förstärker människors strävan och förmåga att migrera. Detta är tydligt både i den ökande emigration som utvecklas samtidgt med Östtimors utveckling sedan självständigheten och migrationsmönstern i grannarna i Sydostasien och Stilla havet. Med 60 % av befolkningen under 25 år och få möjligheter till arbete för utexaminerade som strömmar ut på arbetsmarknaden är migration särskilt lockande för unga människor. I en studie 2007 svarade mer än 85 % av de tillfrågade att de inte visste när migranterna, som överför pnegar, skulle återkomma, vilket antyder att emigranterna skulle kunna stanna utomlands.

Så, är migration bra eller dålig för utveckling? Migrationsoptimister ser boomen för överföringar, kunskapsvinster och intresse för utvandrade som exempel på positiva botten-upp- eller självhjälps-utveckling, i vilken migranter är förändrings- och innovationsagenter. Som motsats citerar migrationspessimister kunskaps- och styrkeförluster och argumenterar att överföringar eldar på iögonenfallande konsumtion av importerade varor snarare än produktiva företag. Denna syn antar att migration förvärrar underutveckling, uppmuntrar beroende och fördjupar global ojämlikhet.

I verkligheten är migrationens påverkan på utveckling varierad, flerdimensionell och mycket beroende av sammanhanget. Det är väsentligt för ett land som tidigare inte erfarit knytningen migration-utveckling som Östtimor att se längre än än sådana polariserande debatter. Även om individer, familjer och till och med samhällen kan dra avsevärda fördelar, är migration ingen lösning för att övervinna strukturella begränsningar för utveckling.

Att fria till en nations emigranter kan inte lösa felaktig makroekonomisk politik, korruption eller socioekonomisk ojämlikhet. Politiker, policymakare och utvecklingsarbetare i Östtimor måste vara på sin vakt mot att sätta sitt hopp till arbetskraftexport. De förhållanden som främjar emigration som låg inkomst och produktivitet, politisk instabilitet och en underutvecklad privat sektor, är exakt de som avhåller migranter från att investera hemma. Utmaningen för Östtimor ligger i att inse att medan migration potentiellt kan bidra till utveckling, så är det de specifika keonomiska, politiska och sociala förhållandena i de sändande och mottagande staterna som bestämmer i vilken utsträckning detta maximeras.

Med det nyligen gjorda tillkännagivandet av International Organization of Migration att Östtimor utvecklar sin första migrationsprofil, tycks det som om migration till slut dykt upp på radarskärmen. Med dagen för brexit närmande sig den här månaden är migrationens framtid, särskilt till Storbritannien, osäker. Timoresiska grupper har redan etablerats i Irland och kan komma att grundas på andra ställen i EU om denna väg skulle begränsas. Oavsett hur det går, så är arbetskraftsemigration av ökande betydelse för Östtimors utveckling och för tillfället så förblir köerna utanför Portugals ambassad - kärt kallad passaffären - långa.

Claire Millar är en australisk utvecklingsarbetare inom socialpolitik och byutveckling som specialiserat sig på migration och kulturell mångfald. 2017 forskade hon vid Amsterdams universitet om timoresisk migration till England och dess förhållande till Östtimors utveckling.

Källa: Claire Millar/The Diplomat

07 - Babcock rapporterar framgångsrikt första år för H175 i Timor Nytt!

Babcock Australasia, ett flyg- och försvarsbolag, firar sitt första år med drift av Airbus H175 helikoptrar i Östtimor efter att ha registrerat nästan 1.400 flygningar til havs öfr olje- och gaskunder.

[Originalet har här ett foto från Babcock med två helikoptrar och bildtexten: Under 2018 noterade Babcock 1,274 flygtimmar i 1.365 sktorer och bolaget fick mycket positiv återkoppling från passagerare som lovordade H175:s bekvämlighet.]

Bolaget, som har två H175 för persontransporter, sök-och-rädda operationer och medicinska uppdrag i Timorhavet, rapporterar 98 procents tillgänglighet för de första 12 månaderna efter starten i januari förra året.

Airbus har tillsammans med Babcock utbildat 27 piloter och mekaniker på H175 före leveransen och Babcock har sedan dess anställt 19 timoreser på Dili-basen, bland dem fyra lokala ingenjörer som utbildas hos Airbus Helicopters högkvarter i Marignane, Frankrike.

… Helikoptern används för stöd till ConocoPhillips offshore-verksamhet i regionen.

H175 ger lugna flygningar med lägre kabinbuller, stora fönster för ökad sikt och förbättrade nödutgångar, bekväma säten och klimatkontroll i kabinen.

Redan i tjänst på Nordsjön, i Västafrika och Mexikanska golfen liksom Östtimor …

… sade James Adams, ConocPhillips chef för Global Aviation Safety Assurance. Framgången för vår verksamhet i Timor beror på det mycket goda samarbetet mellan Babcock Offshore Services och Airbus Oil & Gas support-grupp.

Källa: VerticalMag/Pressmeddelande från Airbus

Februari

-

Januari

11 - De 5 länderna med största budgetunderskotten

Medan 2008-års finansiella kris resulterade i att ett antal europeiska länder hade budgetunderskott, så bleknade dessa till obetydlighet jämfört med länderna med de största underskotten i världen.

Enligt CIA:s World Factbook estimates for 2017 så var det bara 47 av 222 länder som inte hade budgetunderskott.

Tyvärr ligger Östtimor sämst till!

 1. Östtimor 75,7 % av BNP - Östtimor, den östra halvan av ön Timor, är ett mindre känt land som ligger knappt 600 km från Australiesn norra kust. Efter en ofta våldsam 25-årig ockupation av Indonesien blev Östtimor 2002 den första suveräna staten att erkännas av FN i det 21:a seklet.
  De ekonomiska utsikterna var lovande i de första åren efter självständigheten med en BNP tillväxt på 64,1 % 2004. Men sedan 2012 har utvecklingen visat sig vara mycket omväxlande med en minskning av BNP med 26 procent 2014 innand BNP ökade med 20,9 procent det följande året. Med uppskattade intäkter på 300 miljoner dollar jämfört med utgifter på 2,4 miljarder noterade World Factbook Östtimors underskott till 75,7 % av BNP 2017.
 2. Kiribati 64,1 %
 3. Venezuela 46,1 %
 4. Libyen 25,1 %
 5. Brunei 17,3 %

Källa: Michael Newell/World Finance

03 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2019. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.