2024

(Klicka här för 2023, här för 2022 här för 2021, här för 2020 här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari

Februari

12 — Presidentval i Indonesien  Nytt!

Demokratin står på spel i valet — medan favoriten dansar på Tiktok

Peking. Från hårdför general under Suhartos diktatur till charmig morfar som dansar stelt i Tiktok-videor. Prabowo Subiantos … Inför presidentvalet i Indonesien på tisdagen leder han opinionsmätningarna. …

Men så växte inte de upp under de år när Prabowo var befälhavare för specialstyrkorna under diktator Suharto, som var Prabowos svärfar. … har begränsad kännedom om de brott mot mänskliga rättigheter som han misstänks ha begått.

… Han anklagas också för att ha legat bakom de grymheter som militären begick när den ockuperade östra Timor, som tidigare tillhörde Indonesien. Anklagelser som Prabowo förnekar men som ledde till att han under många år förbjöds att resa in i USA,

Källa: Dagens Nyheter

Januari

31 — Sammanfattning av portugisiskspråkiga staters korruptionsindex enligt Transparency International  Nytt!

I det här årets utgåva av Corruption Perception Index (CPI), sammanställt av den ideella organisationen Transparency International, som rangordnar 100 länder och territorier från noll (uppfattat som mycket korrumperat) till 100 poäng (mycket transparent), Ekvatorialguinea (17 poäng), Sydsudan (13) och Somalia (11) har det minsta antalet poäng utan tecken på förbättring, i Afrika.

Av de portugisiskspråkiga länderna har varken Portugal eller Brasilien tagits med i vår sammanställning.

LandPlats Poäng
202320232012
Östtimor7543 33
Ekvatorialguinea1720
São Tomé och Príncipe68 4542
Kap Verde316460
Guinea-Bissau1602225
Moçambique1472531
Angola1213322

Östtimor har förbättrat sig två placeringar och hör till den övre hälften av de minst korrumperade staterna i Asien-Stilla havet-gruppen på plats 13 av de 31. De senaste fem åren har Östtimor förbättrat sig fem poäng och de senaste 11 10.

CPI skapades av Transparency International 1995 och har sedan dess blivit en måttstock för att analysera korruption grundat å experters och företagsledares uppfattning om korruptionsnivån i offentlig sektor.

Det är ett sammansatt index, det vill säga att det är resultatet av en kombination av korruptionsanalyser av andra oberoende organisationer.

2012 ändrade organisationen metoden för att bestämma indexet, så att det kan jämföras mellan olika år.

Källa: Lusa/Macau News Agency

26 — Östtimors premiärminister Gusmão besöker Indonesiens president Joko Widodo  Nytt!

Bogor, Java. Under ett officiellt besök av Östtimors premiärminister Xanana Gusmão i Bogors presidentpalats i västra Java i fredags hade enligt Indonesiens president Joko Widodo (Jokowi) åtskilliga frågor diskuterats bland annat en överenskommelse att främja en lösning av gränsfrågor mellan de två länderna.

Indonesien och Östtimor överens om att fullfölja förhandlingar om landgränsen

Efter mötet med Gusmão välkomnade Jokowi återaktivering av den gemensamma kommittén för hantering av den gemensamma landgränsen och gränsövergångar.

Gusmão välkomnade arbete som har utförts av förhandlarna för att fullborda förhamdlingarna om landgränsen. Vi har nu en bättre förståelse av frågan och vi tror att vi kommer att hitta en lösning på problemet. Som Jokowi konstaterat kommer viljan att lösa gränsfrågan med Indonesien stärka våra två länders suveränitet, sade Gusmão. Jokowi betonade särskilt återupprättandet av gränsövergångar för bättre gränsförhållanden.

Fundasaun Mahein har kommenterat förhandlingarna

Gränsöverkommelse: Pragmatism och högnivå-politik framför suveränitet och kommunala rättigheter?

Östtimors och Indonesiens regeringar planerar1 att underteckna ett avtal om den slutliga dragningen av landgränsen mellan länderna. Processen har pågått i flera år och Fundasaun Mahein (FM) ser dragningen av land- och havsgränser som ett viktigt steg till fullständig suveränitet över det nationella territoriet.Nyligen har det kommit rapporter om att det slutliga avtalet också omfattare överförandet av 270 hektar land från Östtimor till Indonesien i Naktuka-området i den särskilda administrativa regionen Oecussi-Ambeno (RAEOA). Lokala invånare har reagerat med ilska på de tekniska gruppernas arbete, när de kom för att markera den planerade gränsen i slutet av 2023, uppenbarligen utan att ha konsulterat dem på förhand. Åtskilliga lokalbor har uppgett att deras byar motsätter sig varje avtal som ger Indonesien land på vilket de har levt och brukat jorden i årtionden. De betonade markens historiska status och dess ekonomiska och socio-kulturella betydelse, varför de krävde att regeringen konsulterar dem innan den avtalar något med Indonesien. Oppositionspartier har redan börjat yttra oro över det föreslagna avtalets följder för Östtimors suveränitet och kommunla intressen.

FM vet inte varför regeringen gått med på att avträda detta landområde till Indonesien och därför kan vi bara spekulera om beslutets mål och logik. Lokalbor har sagt att Naktuka var en del av det portugisiska territoriet och sedan en del av Timor-Timur-provinsen under den indonesiska ockupationen. Å andra sidan har åtskilliga artiklar i indonesiska medier rapporterat att landområdet är omstritt och till och med att östtimoresiska medborgare 1999 olagligt ockuperat landomårdet. Icke detso mindre har till och med indonesiska tjänstemän från Nusa Tenggara Timur-provinsen erkänt att detta landområde tidigare var registrerat som en del av Timor-Timur-provinsen och att Östtimors anspråk på territoriet också grundar sig på dess historiska status under kolonialtiden. I själva verket löste de koloniala ockupanterna — Nederländerna och Portugal — denna gränstvist genom ett avtal i början av 1900-talet.

Det tycks som om Östtimors regering beslutade att överlämna landområdet för att uppnå sitt högre mål att helt fastslå gränsen. Regeringen kan också tänkas tro att den genom att nu kompromissa i denna särskilda fråga den kan få medgivanden från Indonesien i de kommande förhandlingarna om havsgränsen. Så det syns som om regeringen har prioriterat sin stora strategi före landområdets historiska status och betydelse för de lokala samhällena.

FM ifrågasätter logken, etiken och legaliteten av överenskommelsen om att överföra landområdet. För det första, att avträda land — oavsett hur lite — till Indonesien måste skapa betydande kontroverser givet historeine mellan de två länderna. Medlemmar av allmänheten har nyligen attackerat den nuvarande regeringen för att ha åtskilliga så kallade autonomister, i sig en annan mycket kontroversiell fråga i det här landet. Olyckligtvis tror många timoreser redan att den nuvarande regeringen har blivit infiltrerad av människor misstänkta för bristande lojalitet mot Timors suveränitet och en del kommer att se beslutet att överföra land till INdonesien, som ett bevis för att förrädiska grupper arbetar för att underminera regeringen. Detta kan provocera ytterligare oro, särskilt i den laddade socio-politiska atmosfär i vilken debatten och protester mot andra regeringsbeslut pågår.

För det andra, så verkar det, enligt ett uttalande från bybor i Naktuka, att regeringen inte konsulterade dem före uppgörelsen med Indonesien. Så regeringen har gjort sig till måltavla för anklagelsen att den ser lokalbefolkningens liv och livsuppehälle som försumbara i arbetet för bredare mål. Detta upprepar ett långvarigt mönster enligt vilket timoresiska regeringar gör planer som i betydande gra påverkar lokalbefolkning utan att först be om synpunkter från de påverkade byarna.I själva verket finns det otaliga exempel på byar som förlorat mark, hem och uppehälle i namn av utveckling. Vanligtvis är konsultationerna som ordnas av regeringen inte allvarligt menade utan består helt enkelt av att regeringen talar om för byn vad den redan har beslutat att göra. Det finns inget verkligt försök att be om åsikter från byarna och justera planer enligt byarnas önskemål. Detta elitistiska angreppssätt på politik och utvecklingsprojekt strider inte bara de påverkade byarnas grundläggande rättigheter, utan främjar också idéen att allmänheten inte har förmågan påverka beslut och att regeringe är villig att offra enkelt folks livsuppehälle för att nå sin stora utvecklingsvision.

En stor andel av timoreserna tror att politikerna missbrukar sina positioner för att få privata vinster och främja partiintressen medan de ignorerar befolkningens basbehov. I själva verket finns det starka bevis för att avgörande korruption har förekommit både under den nuvarande och alla tidigare regeringar och att alla positioner och kontrakt rutinmässigt ges baserat på parti- och personlojaliteter och intressen. Vreden över dessa frågor är nu utbredd i det timoresiska samhället och FM menar att detta representerar en tidsinställd bomb som lätt kan explodera om det socio-politiska trycket ökar. I det nuvarande läget har dåligt genomtänkta beslut om mycket känsliga frågor som territoriell suveränitet, rättigheter till mark och det politiska förhållandet med Indonesien potential att provocera större oroligheter.

Slutligen, trots att FM inte har adekvat juridisk expertis, är vi oroade över att den föreslagna överenskommelsen med Indonesien bryter mot andan, om inte mot ordalydelsen, i Östtimors konstitution, specifikt del 1, sektion 4.3 om territoriet och sektion 6 (a), (b) och (c) om statens mål. Vi konstaterar också att kapitel II sektion 95.2(a) säger att kompetensen för den juridiska definitionen av gränserna ligger hos parlamentet, vilket betyder att varje överenskommelse om dragningen av gränserna måste gå genom parlamentet.Som FM ser det, så har parlamentet ännu inte haft något tillfälle att debattera den här överenskommelsen, vilket betyder att regeringen planerar att först underteckna överenskommelsen och sedan förväntar sig att parlamentet helt enkelt godtar faktumet och godkänner avtalet. För att klargöra dessa frågor krävs fortsatt juridisk analys från appelationsdomstolen, advokater och grupper i civilsamhället med juridisk expertis.

Eftersom kontroversen om den föreslagna överenskommelsen utvecklar sig, ber FM regeringen, parlamentet, politiska partier och civilsamhället att vara återhållsamma när de diskuterar dessa känsliga frågor. Vi ber särskilt offentliga personera att avhålla sig från anklagelser om illojalitet och förräderi, som syftar till att diskreditera motståndare. FM ber regeringen att svara på begäran från byn Naktuka om fortsatta konsultationer och hoppas att regeringen inte helt enkelt kommer att skynda sig att skriva under överenskommelsen för sina högnivå-intressen. Det är också väsentligt att överenskommelsen följer korrekta legala procedurer bland annat omfattande överlämnande till parlamentet för debatt före underskrift, snarare än att enkelt lägga fram det i parlamentet för ratificering efter underskrift.

Åtskilliga faktorer i Östtimor är en potent blandning för socio-politiska konflikter och instabilitet, inklusive pågående partispänningar och regionalism, ökande folklig frustration med korruption och ojämlikhet och de statligasäkerhetsorganens skörhet. Civil oro har pågått runt andra regeringsbeslut och praktiker och denna fråga kan lätt starta ytterligre protester. Vi ber alla partier att bidra till en konstruktiv debatt om denna fråga så att en tillfredsställande lösning, sosm inte offrar de lokala samhällenas grundläggande rättigheter, kan hittas.

Övriga frågor vid mötet

President Jokowi lovordade Östtmors förtroende för indonesiska statsägda bolag, som har hanterat åtskilliga projekt såsom vägbyggen i Oecusse och utbyggnaden av Dilis internationella flygplats.

Ett samarbetsavtal (memorandum of understanding, MoU) om IT slöts också och Jokowi anmärkte att man uppmuntrar samarbete om infrastruktur för telekommunikation omfattande bland annat en investeringsplan för fiber-optiska kablar.

Indonesien har åtagit sig att stödja Östtimors fullständiga medlemskap i ASEAN.

Källor:

Not
  1. Kommentaren är daterad den 24 januari 2023.

23 — Östtimors unga befolkning trött på världens fjärde långsammaste internet  Nytt!

Dili. Joaquim Fonsecas dagliga liv hänger på internet. Så han, som arbeter med IT och bor i huvudstaden Dili, har problem.

Varje dag är det på något sätt fel på internet, sade han till ABC.

Att ladda ner små filer är svårt. Till och med att ladda ner en sida för att läsa nyheter [är svårt].

Det är ett långvarigt problem i Östtimor. Landet ligger bara 700 kilometer nordväst om Darwin, men dess internethastighet och kapacitet finns i en annan värld. Enligt resultatet av en undersökning gjord av den brittiska bredbandsoperatören Cable har Östtimor det fjärde långsammaste internetet i världen, bara lite bättre än Afghanistans, Jemens och Syriens.

Ibland kan vi inte ens logga in på Whatsapp, sade Betelia Leco Loco, student vid Östtimors universitet (UNTL) i Dili, till ABC. Hon sade också att till och med att läsa epost kan vara ett problem. Betelia, 22, säger att hindrar hennes studier. Att forska om en artikel och [ladda ner] en tidskrift är svårt. Och virtuella möten avbryts.

Tre operatörer, samma problem

Östtimor har en befolkning på 1,3 miljoner, strax under hälften av befolkningen anses vara aktiva internetanvändare. Befolkningen är också ung — medelåldern är 20 — urbaniseringen pågår och man blir mer digitalt kunnig, vilket betyder att fler blir beroende av internet för affärer och studier. Men infrastrukturens tillväxt är inte tillräcklig för att stödja ändringarna och forskare säger att teknologiska ändringar är ett av de viktigaste problemen landet står inför.

Tidigare regeringar har pratat om investeringar i fiber-optiska kablarför att öka internethastigheten, men de har aldrig gjorts. Den nuvarande regeringen ledd av Xanana Gusmão säger att den lovar att skapa ett gränsöverskridande jordbundet fiber-optiskt kabelsystem, som den säger ska bidra till en mera robust och diversifierad infrastruktur för internet. De säger att det kommer att bli genom byggandet av Timor-Leste South Submarine Cable System — landet första havsförlagda fiber-optiska kabelsystem. Detta projekt, startades av den föregående regeringen syftar till att förbinda Östtimor till internet via Australien. Det ska bli klart i slutet av året och forskare säger att kan hjälpa landet att börja sin länge väntade digitala transformation.

Östtimor har tre operatörer av mobiltelefoni och internetförbindelse: Timor Telcom, Telcomsel och Telemor.

Joaquim använder alla tre. Några av dem är bättre på olika ställen, säger han. Det är verkligen frustrerande därför att det inte bara är kostnaden [som är hög], det handlar om den oregelbundna tillgängligheten till tjänsten och den mycket dåliga kvaliteten. Så jag måste betala 300-400 dollar varje månad för att köpa ett internetpaket.

Telcomsels finans- och affärspartner Dady Edward Ambarita medgera att internethastigheten har varite ett bekymmer för hans bolag när antalet timoreser som ansluter sig till internet har vuxit. Under [de senaste 11 åren] har antalet användare ökat och vi får fler abonnenter, sade han. Det har blivit ett nytt problem för oss så vi måste öka kapaciteten genom att modernisera vår utrustning.

Han sade att bolaget hade investerat på området varje år men han vädjade till regeringen att ge mer stöd till infrastrukturen och förbättra regleringen av industrin. Ambarita sade att enligt data om datatjänstoperatörerna nästan allt av höghastighetsinternet, eller 4G, har getts till internationella organisationer, internationella bolag, hotell, Förenta nationernas organisationer och regeringar verksamma i Dili.

Medborgerliga rättigheter i Östtimor

Akaademikern och aktivisten för medborgarliga rättigheter Fernando Ximenes har genomfört undersökningar om internetfrågor och affärer utförda av telebolag i Östtimor. Enligt Ximenes försöker telebolagen att monopolisera internet. Men han sade att de ignorerade det faktum att det är en mänsklig rättighet att ha internet med god kvalitet.

Internetsituationen visar sig också i hur landets ekonomi fungerar — den är i stor utsträckning monopoliserad, sade han.

Ximenes säger att påverkar medborgerliga och ekonomiska rättigheter i landet, som blev själständigt så sent som 2002.

Se på länder som Hongkong, sade han. Internetfrågor påverkar politiska medborgerliga rättigheter … hittills få finns det varken blockering eller censur i Östtimor. Men denna forskning visar [att det handlar om] ekonomiska rättigheter, det vill säga rätt till åtkomst och vi har rätt till internetåtkomst till gott pris och god kvalitet.

ABC har kontaktat både Telemor och Timor Telcom för kommentarer.

Källa: Vonia Vieira/ABC News