2022

(Klicka här för 2021, här för 2020 här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april

April

24 — Timors val — Ramos-Hortas återkomst och möjliga följder

Nobelprisvinnaren José Ramos-Horta, Östtimors viktigaste internationella röst under territoriets 24-åriga kamp mot indonesisk ockupation, blir president för andra gången efter en klar vinst med 62 % i presidentvalets andra omgång den här veckan. Antonio Sampaio1 rapporterar från Dili.

Valet betyder inte bara en betydande förlust för den sittande presidenten Francisco Guterres Lú-Olo, utan också, indirekt, för de tre partier som stödde hans kampanj och som för närvarande ingår i regeringen: presidentens eget Fretilin, premiärministerns PLP och KHUNTO.

Tillsammans nådde de tre partierna nästan 47 % av rösterna i parlamentsvalet 2017, men också innan rösträkningen är avslutad är det tydligt att deras stöd i hela landet har minskat. Det är svårt att säga som bär den största skulden eftersom Fretilin traditonellt har haft omkring 30 % av valmanskåren.

I valet har konflikten mellan de grundande fäderna, Xanana Gusmão och hans CNRT-parti och Fretilin lett av Mari Alkatiri, varit viktig.

Symboliskt för detta så hade valsedeln för det timoresiska presidentvalets andra omgång inte bara porträtt av de två tävlande kandidaterna, José Ramos-Horta and Francisco Guterres Lú-Olo, utan också denna årtionden gamla politiska kamp.

Utöver fotografier av de mest populära kandidaterna från valets första omgång den 19 mars finns också Fretilins (Revolutionary Front of Independent Timor-Leste) flagga och Xanana Gusmãos foto på valsedeln.

I årtionden har relationen mellan Xanana Gusmão och Fretilin, och särskilt dess ledare Mari Alkatiri, präglat det timoresiska politiska landskapet. Xanana Gusmão och Mari Alkatiri har inte talat med varandra i åtskilliga år och de två politiska krafterna har konstant kritiserat varandra.

Dessutom har kampen försenat det mycket omdebatterade generationsskiftet i den nya demokratins ledarskap, när Östtimor återigen leds av den 75-årige Xanana Gusmão. En gång en rebell som bekämapde de indonesiska ockupanterna blev Gusmão det självständiga Östtimors förste president 2002-2007. Han blev sedan den fjärde premiärministern 2007-2015.

37 % av Östtimors snabbt växande befolkning är under 14 år. Landet står inför stora fundamental planeringsfrågor, från hälsovård och utbildning till stadsplanering och transporter. I det här valets bakgrund har det mycket omdiskuterade Tasi Mane-projektet för en petroleuminfrastruktur, av en del betraktat som landets räddare och av andra som en finansiell skadande kvarnsten, funnits.

Valresultatet i år är nästan en upprepning av omröstningen 2007, då de båda ledarna möttes i en andra valomgång i presidentvalet och Ramos-Horta vann.

Presidenten i Östtimors halvpresidentiella system har mindra makt än hans regionala motsvarigheter men de senaste åren har visat att konstitutionen tillåter statsöverhuvudet betydande makt inklusive upllösning av parlamentent och entledigande av regeringen.

Och om Ramos-Horta går vidare med de krav som gjordes av Xananas CNRT för fortsatt politiskt stöd, skulle Östtimor de kommande månaderna kunna se betydnade politisk instabilitet.

CNRT har krävt att parlamentet upplöses och förtida val hålls — för närvarande ska de hållas 2023 — och Ramos-Horta har antytt möjligheten av en alternativ lösning med misstroendevotum mot regeringen och en ny övergångsregering fram till 2023.

En upplösning av parlamentet, om presidenten för fram den, skulle tvinga fram ytterligare en kraftmätning i parlamentet och domstolar och, enligt vissa experter på konstitutionen, endast kunna användas av Ramos-Horta sex månader efter hans tillträde.

En misstroendeomröstning skulle kräva en ändring i den nuvarande majoriteten, som stöder regeringen, kanske genom att några parlamentsledamöter byter sida.

Observeratörer noterar att dessa ledamöter skulle kunna vara från KHUNTO, partiet som förbinds med kampsportgruppen Korka och som i det förgångna senaste åren hoppat mellan majoriteterna. Till och med i detta val, när partiet formellt stödde Lú-Olo, erkände bägge kampanjerna att lojaliteten kanske inte var 100 % bland partimedlemmarna.

Partimedlemmar har privat uttryckt sitt stöd för Ramos-Horta och partiledaren, José Naimori, har försökt få till stånd en dialog med Ramos-Horta och Xanana Gusmão, trots att han offentligt stöder Lú-Olo.

Oavsett resultatet av den politiska debatten förblir ekonomin en nyckelfråga för landet. En krympande oljefond förblir kärnan i intäkterna nästan alla statsutgifter med ökande hemskickade pengar från timoresiska arbetare runt jorden till en annan stor inkomstkälla för familjer i landet.

BNP per capita har fallit till nivåer nära de vid årtiondets början med många bolag inför svårigheter. Tusentals examinerade timoreser går ut på en arbetsmarknad som förblir avslagen med få eller inga valmöjligheter utöver att bli en i den redan uppblåsta offentliga sektorn eller migrera.

Att reda ut de ekonomiska frågorna kräver en intensiv arbetsrelation mellan presidenten och regeringen. Ramos-Horta framhävt sina internationella rekommendationer för kontakter med investerare.

Men framför allt kommer det att behövas något som liknar politisk stabilitet, när regeringsutgifterna fortsätter att vara nyckel till att få fart på ekonomin.

Den nye presidenten kommer att tillträda den 20:e maj.

De stora konsekvenserna av Östtimors presidentval

Ramos-Hortas seger kommer troligen hjälpa Peking att försäkra sig om ytterligare ett regionalt fotfäste skriver Parker Novak2 och Jack Mullan3 i en kommentar till valutgången.

José Ramos-Hortas seger i Östtimors presidentvals andra omgång mot den sittande presidenten Francisco ‘Lú-Olo’ Guterres kommer att ha stor påverkan på två områden viktiga för Sydostasiens framtid: energi och Kinas roll i regionen.

I utbyte mot det viktiga stödet från självständighetsikonen Xanana Gusmão har Ramos-Horta, som vann med 62 % av rösterna, uttalat stöd för att förnya Östtimors kontroversiella Tasi Mane-projekt för att ta iland och behandla naturgas och lovat utlysa ett förtida parlamentsval.

Det första löftet innebär existentiella ekonomiska följder medan det andra lovar att bringa landet ur balans, ett land i vilket, historiskt sett, instabilitet har lett till oroligheter och statens sammanbrott.

Ramos-Hortas prokinesiska inställning, särskilt när det gäller mycket behövda utländska investeringar, kan göra Östtimor mer sårbart för stormaktskonflikter och undergräva ansträngningar att utveckla en ekonomi, som skadats svårt av covid-19 och kämpar med att skapa tillräckligt med arbetstillfällen för en ung och växande befolkning som längtar efter möjligheter.

Hans stora segermarginal ger honom ett mandat att leverera enligt löftena, även om vägen för att göra det inte är helt klar än. Han kan komma att stå inför en del hinder från den nuvarande regeringen ledd av Guterres parti. Oavsett vilket, så var valet ett prov för Sydostasiens yngsta stat och en av dess mest pulserande demokratier.

Olje- och gasexport står för närvarande för mer än 90 % av Östtimors bruttonationalprodukt och står för mer än 95 % av statens årsinkomster. Kaffe, utlandstimoresers inkomster, jordbruk och turism är viktiga, men dessas omedelbara tillväxtmöjligheter är dystra och landet kommer att vara beroende av energiinkomster under överskådlig framtid.

Bayu Udun-fältet, som har stått för huvudparten av landets olje- och gasintäkter de senaste åren, börjar sina och det är osannolikt att föreslagna projekt för koloxidfångst når sina förutsedda intäktsmål.

Detta visar behovet av att utveckla Greater Sunrise-fältet i vilket staten har en majoritetsandel. Med uppskattade tillgångar på mer än 141,5 miljarder kubikmeter flytande naturgas och 226 fat olja skulle fältet kunna dra fördel av västerns letande efter alternativa energikällor efter Rysslands invasion av Ukraina.

Men utvecklingen har försenats på grund av oenighet om huruvida man ska förlita sig på processering till havs, i redan existerande anläggningar i Darwin eller utveckla dyrare anläggningar i Östtimor.

Gusmãos obrutna stöd för anläggningar på land ledde till skapandet av Tasi Mane, ett megaprojekt avsett att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen från noll. Hittills, endast en del av projketet är klar, har projektet drabbats av kontinuerligt stigande kostnader och envisa frågor om dess genomförbarhet, vilket lett till att den nuvarande regeringen pausade det förra året.

Gusmão har därefter arbetat för att underminera regeringen och utnyttja sitt inflytande, som landets enskilt populäraste politiker, för att tvinga fram en ändring.

Givet Tasi Manes prislapp på 18 miljarder dollar kan Östtimor inte fullfölja projektet på egen hand och har sökt utländska investeringar från en rad källor. Mycket har redan använts på viktig infrastruktur, inklusive en internationell flygplats i Suai och en del av en huvudväg längs sydkusten, vilket ytterligare ansträngt statsfinanserna.

Men Östtimors oljfond, en självständig finansfond finansierad av petroleuminkomster, minskar med en ohållbar fart och hotar att skapa en fiskal kris i slutet av 2020-talet eller början av 2030-talet, om staten fortsätter att ta av kapitalet.

Gusmão och Ramos-Horta ser Tasi Mane som ekonomins räddare, men de avsevärda utländska investeringar som krävs kan komma att vara förknippade med villkor, om de överhuvudtaget kan fås.

Östtimor har betonat möjligheten av kinesisk investering för att få västliga makter som Australien, Japan, Sydkorea och Förenta staterna samt den Europeiska unionen att lova medel, men utan påtagliga resultat.

Men utan frikostighet från Kina, vars statsägda företag har avböjt på grund av kostnaderna och frågorna om genomförbarheten 2019, tvingades Östtimor att förneka rapporter att Export-Import Bank of China var beredd att finansiera hela projektet.

Oberoende av kostnad och genomförbarhet tycks Ramos-Horta vara besluten att fortsätta sökandet av kinesisk investering, för vilken han upprepade gånger förklarat sig vara öppen och beskrivit rädsla för växande kinesiskt inflytande i Dili som nonsens. Ramos-Horta är inte anti-västlig, lång ifrån. Men han har trots det intaget en märkbart mer Kinavänlig kurs än andra östtimoresiska ledare.

Med denna bakgrund kommer västvänliga makter att noga följa händelserna — ingen noggrannare än granne Australien. Canberras relation med Dili har förbättrats de senaste åren, men de två länderna har en lång och komplicerad historia och farhågor lurar på bägge sidorna, inte minst på grund av Östtimors vägran av nationalistiska och ekonomiska skäl att använda billigare LNG-anläggningar i Darwin för att behandla olja och gas från Greater Sunrise.

Australien börjar också bli allt mer oroat över växande kinesiskt inflytande i dess grannskap, inklusive ettt nytt säkerhetsavtal mellan Peking och Salomonöarna, liksom ökande kinsesiskt engagemang i Papua Nya Guinea. En del medlemmar av de 10 i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) delar Canberras oro, vilket skulle kunna stoppa Östtimors försök att gå med i blocket.

Små länder som Östtimor får sällan ihållande internationell uppmärksamhet. Men de ekonomiska och geopolitiska konsekvenserna av detta presidentval har långt större betydelse än landets storlek, srå regionala politiker och näringslivsledare kommer att behöva hålla ett öga på utvecklingen om de ska kunna undvika att fångasöverraskas oförberedda, när reultatet visar sig.

Författarnas åsikter speglar inte tidigare eller nuvarande arbetsgivares eller klienters uppfattningar.

Noter

 1. Journalisten Antonio Sampaio är för närvarande baserad i Dili, Östtimor. Han arbetar som kontorschef för LUSA, en portugisisk nyhetsagentur.
 2. Parker Novak är en i USA baserad expert på regeringsfrågor och tidigare chef för Östtimor och Indonesien i International Republican Institute
 3. Jack Mullan är riskanalytiker i Singapore och grundare av ett regionalt marknadskonsultbolag med verksamhet i Östtimor.

Källa:

09 — ‘Rovdjursaktig pedofil’ — präst från Leeds tillbringade tio år med besök i asiatiska länder där sårbara barn stannade på hans hotellrum Nytt!

En katolsk präst beskriven som en ‘rovdjusaktig pedofil’ tillbringade tio år med besök i ett land i Asien, där sårbara barn tilläts stanna på hans hotellrum.

De stötande detaljerna kom fram när fader Patrick Smythe fängslades av Leeds domstol efter att ha befunnits skyldig till historiska sexbrott mot pojkar i hans vård.

Polis och åklagare har uttryckt oro över Smythes uppförande efter att han för detektiver berättat att han hade tillbringat ett årtionde med besök i Östtimor.

Smythe dömdes till sju och ett halvt års fängelse på torsdagen (den 7 april) efter att ha befunnits skyldig till sex fall av otuktigt övergrepp och ett försök till otuktigt övergrepp.

Juryledamöter fick höra att Smythe, 79, attackerade tre av sina offer under simturer till den tidigare internationella bassängen i Leeds unde 1970- och 1980-talen.

Smythe gav sig också på pojkar i hans vård under ett läger i ett vandrarhem i norra Yorkshire.

En domare sade att pensionären yttrade en packe lögner för domstolen under rättegången.

Efter att Smythe befunnits skyldig gjorde åklagare Michael Morley en begäran om en Sexual Harm Prevention Order (SHPO) för att förbjuda honom att resa utomlands efter frisläppande från häkte.

Morley sade att Smythe hade sagt till poliser under ett förhör att han hade tillbringat tio år med resor till Östtimor för att sponsra människor i landet.

Domstolen fick höra att han hade varit i kontakt med barn i liknande ålder som offren han har blivit dömd för att ha missbrukat.

Morley sade: Under det förhöret sade han att han hade tagit dessa barn tillbka till sitt hotellrum för att, med hansegna ord, ‘visa dem hur den andra halvan lever’.

Åklagaren tillade: Det har gett polisen och åklagarväsendet avsevärda bekymmer.

Domare Simon Batiste sade att han var medveten om att det hade varit problem med sex-trafficking i Östtimor och tillade: Jag förstår nu varför anmälan har gjorts.

Domaren sade till Smythe att han är förbjuden att resa till något land utanför Storbritannien utom länder inom EU eller i Nordamerika.

Domstolen hörde att ett av Smythes offer berättat för sina föräldrar om övergreppet han hade lidit.

Ett klagomål gjordes till pojkens skola men det rapporterades inte till polisen.

Domaren sade: Trots att det inte finns några skoljournaler från den tiden, är det uppenbart att lite eller ingenting gjordes på grund av klagomålet och det verkar som om det i stort sett sopades under mattan.

Saken rapporterades inte till polisen och ni var i stånd att fortsätta med ert ungdomsarbete.

Det är förvånande, men tråkigt nog, med tanke på vad vi nu vet, inte överraskande att ni tilläts fortsätta i er roll med barn utsatta för risken att sexuellt missbrukas av er.

Smythe, från Manor Square, Otley, gav sig också på ett annat offer efter att ha besökt pojkens far, när han var döende i cancer, för att försäkra honom om att hans son skulle vara i säkerhet.

Domare Batiste sade: Ni är en rovdjursaktig pedofil som använde sin position för att möjliggöra er att missbruka pojkar i er vård.

Smythes advokat, Susannah Proctor, sade till domstolen: Det finns absolut ingenting som antyder att den svaranden har begått lagöverträdelser i Östtimor.

Efter att Smythe fängslades, gjordes ett uttalande av Marcus Stock, biskop i Leeds, som lyder: Det katolska samfundet i Leeds stift känner djup skam och sorg över de brott som begåtts av Smythe.

Som stiftets biskop och herde vill jag uttrycka mina uppriktiga ursäkter till de överlevande, som nu är vuxna, för det missbruk de lidit som barn och den smärta som de har burit under livets gång som en följd av sådana allvarliga lagbrott.

Jag tackar er för det mod ni har visat genom att träda fram och ta dessa brott till rättvisan.

Våra tankar och böner är med er och era familjer.

Leeds stift lovar säkerhet och skydd för varje barn, ungdom och vuxen i riskzonen.

Det finns robusta säkerhetsstandarder, regler och procedurer i bruk i stiftet — och sannerligen överallt inom den katolska kyrkan i England och Wales.

Missbruk av varje slag ska rapporteras till polisen och varje missbruk rapporterat till stiftet hänvisas till polisen och andra relevanta myndigheter.

Om någon har någon oro över huvud taget i fråga om detta fall, så var god och kontakta stiftets säkerhetskoordinatör.

Hon kan kontaktas på 0113 2618069 eller via safeguarding@dioceseofleeds.org.uk.

Källa: Tony Gardner/Yorkshire Evening Post

05 — Fundasaun Maheins observationer under presidentvalet 2022 och följder för säkerhet och demokrati

Fundasaun Maheins (FM) anställda registrerade sig som nationella valobservatörer och var på olika platser inklusive åtskilliga vallokaler i Dili samt andra distrikt. Vi kan rapportera att medan kampanjen och röstningen i huvudsak var framgångsrika och genomförda utan större incidenter, så inträffade åtskilliga irregulariteter och problem. Dessa omfattade våld och olämpliga polisingripanden under kampanjerna, problem med registrering av röstande, säkerhetsproblem i samband med ökat resande till landsbygden och felkatigt uppträdande av säkerhetsstyrkor under röstningen. Från FM:s perspektiv har dessa problem bidragit till ett mindre antla röstande och minskad allmän tillfresställelse med valprocessen, som försvagar Östtimors demokratiska institutioner, politisk utveckling och allmän säkerhet. Den här artikeln beskriver några av dessa utmaningar och deras innebörd för demokrati och säkerhet i Östtimor.

FM:s övervakning under kampanjperioden noterade åtskilliga problem. Först, några kampanjer började före den officiella kampanjperioden, så som ett evenemang arrangerata av De gröna i Tasi Tolu den 11 februari för att uttala stöd för president Lú-Olo. Vi fick också rapporter om att kampanjevenemang störde skolor vilket bryter mot regeringsdekret 3/2022, som förbjuder kampanjaktiviteter nära skolor, FM observerade att några kampanjer och kandidater använde statliga instutitioners symboler, inklusive FALINTIL-flaggor och F-FDTL-baskrar, vilket är förbjudet enligt regeringdekret 3/2022 artikel 14.

Det förekom åtskilliga våldsincidenter mellan supportrar för olika kandidater och partier. En bidragande faktor var det olagliga deltagandet av kampsports- och ritualgrupper i kampanjerna. Medan PNTL aktivt säkrade kampanjevenemang misslyckades de olyckligtvis att förhindra våldsutbrott. Ett möjligt skäl för detta är att PNTL inte tillämpade lagen lika för alla.FM observerade att PNTL konfiskerade många motorcyklar under kampanjevenemang, men vid andra tillfällen när politiker begick klara överträdelser vidtog PNTL inga åtgärder. Denna straffrihetskultur skapar ett intryck av att lagar lätt kan brytas och det minskar allmänhetens respekt för säkerhetsorgan och laglydigheten.

Det fanns också problem med registrering av väljare, vilket bidrog till minskat valdeltagande och allmänhetens frustration över valmyndigheterna. För att möjliggöra för röstande att ändra sina röstlokaler från landsbygdsområden till Dilis vallokaler organiserade STAE åtskilliga parallellokaler i Dili. Men FM observerade att många människor sknade adekvat information om registrering av röstande och int kunde registrera sig i tid för att ändra sin vallokal en av de parallella i Dili.

Det resulterade i att en del människor inte kunde rösta på grund av att de inte kunde resa ut på landsbygden på grund av sitt arbete och brist på pengar. Dessutom kom många studenter för att rösta i parallella vallokaler, men fann att deras namn inte fanns på listorna, då deras universitet inte hade sänt namnlistor till valmyndigheten. Detta ledde till stor förvirring och ilska i vallokaler och några studenter arresterades. I en del vallokaler var det långa köer vilket betydde att en del människor tvingades vänta åtskilliga timmar för att få rösta. Detta avskräckte någramänniskor från att rösta eftersom de inte hade tid att vänta.Å andra sidan så var en del vallokaler mycket mindre sysselsatta vilket visar att det fanns en obalans i fördelningen av registrerade väljare mellan olkika vallokaler.

En annan konsekven av svårigheterna med registrering av väljare var att resor från Dili till landsbygden ökade kraftigt under valet, eftersom människor inte kunde ändra sin registrerade vallokal. På grund av den kvaliteten på vägar och fordon och dåliga förarvanor resulterade den ökade trafiken i många olyckor. Dessutom avhöll kostnaden, risken och den tid som krävs för att resa till avlägsna orter människor från att rösta och kommer troligen resultera i ännu lägre valdeltagande i andra valomgången på grund av många människors ekonomiska begränsningar.

FM observerade också att medan PNTL:s agerande under valprocessen i huvudsak var i enlighet med reglerna, så noterade vi att PNTL i vissa fall inte höll 25 meters avstånd från vallokaler vilket krävs. Även om ingen rapporterats avskräckt av PNTL:s närvaro är det viktigt att PNTL följer dessa regler för att undvika möjligheten att påverka röstningen. En sista observation om valsäkerhet var att möjligheterna för funktionshindrade fortfarande är begränsade särskilt för synskadade. Bristen på blindskrift för röstning betyder att synskadade behöver hjälp för att rösta, vilket hindrar dem från att rösta i hemlighet.

Grundat på dessa observationer gör FM fljande rekommendationer till Östtimors valmyndigheter och beslutsfattare för att förhindra att dessa problem uppstrår i framtiden:

För fler detaljer i denna fråga kontakta: Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

04 — Preliminärt resultat i presidentvalets första omgång

Totalt antal röster med alla vallokaler räknade
KandidatRöster
NrNamnAntalAndel i %
14José Ramos-Horta303.47746,6
6Francisco Guterres Lú-Olo144.28222,1
9Armanda Berta dos Santos56.6908,7
8Tito da Costa Cristóvão (Lere Anan Timur)49.3147,6
16Mariano Assanami Sabino Lopes47.3347,3
5Anacleto Bento Ferreira13.2052,0
13Martinho Germano da Silva Gusmão8.5981,3
2Hermes da Rosa Correia Barros8.0301,2
7Maria Helena Lopes de Jesus Pires5.4300,8
1Isabel da Costa Ferreira4.2190,6
15Felisberto Araújo Duarte2.7090,4
11Constâncio da Conceição Pinto (Terus)2.5200,4
4Rogério Tiago de Fátima Lobato2.0580,3
12Virgílio da Silva Guterres (Lamukan)1.7200,3
10Anteiro Bendito da Silva1.5620,2
3Maria Ângela Freitas da Silva7110,1
Total651.859100

Status
Vallokaler
Totalt1200
Bekräftade1200 (100 %)
Röstande
Totalt registrerade859.613
Bekräftade664.106 (77,26 %)
Kvinnor322.482 (48,56 %)
Män341.624 (51,44 %)
Röster
Totalt664.106
Giltiga651.859 (98,16 %)
Blanka3.743 (0,56 %)
Övriga8.504 (1,27 %)

Källa: CNE

Mars

31 — USAID och HAMNASA samarbetar för att ytterligare förbättra Östtimors arbete mot covid-19

Den 29 mars deltog den avsides belägna byn Memo i Bobonaro-distriktet i starten av ‘Covid-19 safe’, ett viktigt initiativ för att förbättra Östtimors arbete mot covid-19. Projektet Covid-19 safe stöds av USA:s utvecklingsorgan USAID och utförs av den lokala ideella organisationen Hamutuk Nasaun Saudavel (HAMNASA — ‘Tillsammans ett friskt land’ på svenska). USAID:s Hälsovårdssystems aktivitet för hållbarhet har nyligen gett HAMNASA ett bidrag på 320.000 dollar för jämlik tillgång till och leverans av säkra och effektiva covid-19-vaccin. HAMNASA kommer att arbeta i byar och städer i i fyra distrikt (Bobonaro, Ermera, Ainaro, och Liquica), som har rapporterat lägre andel vaccinationsandel än det nationella medelvärdet. Bidraget till projektet ‘Covid safe’ ett av åtskilliga initiativ USAID:s aktivitet genomför för att stödja det timoresiska hälsovårdsministeriet i kampen mot covid-19-pandemin och med att skapa ett robust och oberoende hälsovårdssystem.

Källa: Emilio Dos Santos/USAID’s Health System Sustainability Activity

23 — Regeringsombildning i Östtimor för att möta utmaningar i ekonomisk och social återhämtning

Den timoresiske premiärministern sade i tisdags att regeringsombildningen avser att hantera landets nya omständigheter och utmaningarna av ekonomisk och social återhämtning med tilltagande postpandemisk normalitet.

Dessa ändringar kräver en anpassning av regeringens struktur bättre anpassad till den interna och exteran situationen för att kunna dra fördel av de nya möjligheterna i denna mer positiva fas av nationell utveckling, sade Taur Matan Ruak.

I sitt tal efter tillträdet av fyra nya medlemmar i exekutiven, sade premiärministern i presidentpalatset att detta är en mer lovande fas som kräver förnyat fokus, intern samordning och samlade ansträngningar inom områdena rättsväsende, finanser, offentliga anläggningar och nationella frihetskämpars intressen.

Den tidigare parlamentsledamoten för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party, PLP) Abel Pires avlade eden som minister för offentliga arbeten, han ersätter Salvador Pires från samma parti och den juridiske rådgivaren Tiago Sarmento tog över justitieportföljen efter Manuel Cáceres da Costa, som avgick.

Den nuvarande generadirektören för utländskt samarbete António Freitas, övertog posten som vice finansminister, besatt av Sara Brites, som hade ombetts att avgå av premiärministern.

Slutligen ersätter Loro Mesak, en veteran från Ainaro, Gil da Costa Monteiro (Oan Soru) som statssekreterare för tidigare nationella befrielsekämpars angelägenheter.

Fyra fundamentala förvaltningsområden för att kunna påskynda den goda farten för reformer av rättsväsendet och hanteringen av offentliga finanser liksom att utveckla omfattningen och intensiteten i genomförandet av offentliga arbeten, sade han.

På spel står vad han anser vara en häftig mängd arbete för rekonstruktion av infrastruktur skadad av förra årets översvämningar och den ekonomiska återhämtningsplanen inom ramen för pandemin, fokuserat på områdena hälsa, utbildning, yrkesutbildning, samband och civilt skydd som regeringen önskar att förstärka de kommande månaderna.

Även om den genomförs det sista året av mandattiden, visar regeringsombildningen exekutivens vilja att göra mer och bättre, uppnå bättre resultat avseende målen för hållbar utveckling, underströk den timoresiske premiärministern.

Regeringsombildningen sker också när exekutiven börjar en ny cykel av planering och budgetarbete för 2023, som kommer att vara mer krävande när det gäller identifiering och uppnåelse av utpekade mål och prioriteringar som utvärderar indikatorerna för hälsosammare och hållbart mänskligt välmående och utveckling, tillade han.

Bättre nivåer av kapacitetsskapande och kunskap om vår mänskliga tillgångar för fullföljandet av den stora nationella planen att transformera Östtimor till ett modernt, välmående och säkert land med rättvisare, mer jämställd och värdigare inkomststandard, sade han.

Källa: Lusa/Macau News Agency

22 — Premiärminister Ruak: Gratulationer till kandidaterna i presidentvalets andra omgång

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak gratulerar kandidaterna i presidentvalet för mandatperioden 2022-2027, José Ramos-Horta och Francisco Guterres ‘Lú Olo’, som lyckades få tillräckligt många röster för att gå till den andra omgången.

Jag önskar gratulera de presidentkandidater, som kommer att tävla i den andra valomgången och önska dem lycka till! Förhoppningsvis kommer den valde presidenten att fortsätta arbeta bättre än den tidigare presidenten för att representera Östtimors nationella självständighet och garantera överlägsenheten av en bra fungerande suverän enhet och dess instutitioner i Östtimor, sade premiärminister Taur Matan Ruak, till reportern i presidentpalatset Dili i tisdags.

Utöver detta uppskattar premiärminister Taur Matan Ruak också alla 16 kandidater, som deltog i denna demokratiska akt utan diskriminering och visade ömsesidig tolerans och respekt för varandra i kampanjen. Premiärminister Ruak gratulerade också Östtimors befolkning till deltagandet i presidentvalet den 19 mars 2022 fredligt utan våld.

Jag kommer att gratulera den i den andra valomgången valde presidenten och önska att han arbetar tillsammans med regeringen och andra tillämpliga statliga instutitioner för att förbättra statens förmåga att följa den nationella utvecklingens mål för människors goda liv, som modernt, säkert, hälsosamt och med välmående, tillade premiärminister Ruak.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

22 — Östtimors presidentval får avgörande omgång i april

Dili. De två främsta kandidaterna i Östtimors presidentval såg ut att vara klara för en andra valomgång nästa månad, trots att den senaste rösträkningen visade en imponerande ledning för Nobelpristagaren José Ramos-Horta.

Med alla röster räknade har Ramos-Horta säkrat 46,58 %, mer än dubbelt så stor andel som hans rival Francisco Lú Olo Guterres, men fortfarande mindre än majoriteten som behövs för att vinna i första omgången.

Valmyndigheten, som visar de senaste siffrorna på sin webbplats, har ännu inte bekräftat den andra valomgången. Men om ingen kandidat får mer än 50 % av rösterna, så kommer valet att fortsätta till en andra omgång den 19 april.

I presidentpalatset sade den sittande presidenten Guterres i tisdags att han skulle försöka åstadkomma en allians med alla partier som inte kvalificerade sig för den andra omgången.

Låt oss gå till den andra omgången eftersom ingen kandidat blev vinnare, nu börjar vi om från noll igen, sade han.

Ramos-Horta sade tidigare att han var säker på att vinna och att hans val skulle orsaka en politisk jordbävning i parlamentet.

Den 72-årige, som tidigare varit president från 2007 till 2012, sade förra veckan att han kände sig tvungen att ställa upp igen efter att han bedömt att åtgärder av den sittande presidenten hade varit i strid med konstitutionen.

Nästan två årtionden efter att ha återvunnit självständigheten från grannen Indonesien, höll östtimor sitt femte presidentval i lördags &madash; en tväling full av motståndets nyckelfigurer, som förblivit framstående i skötseln av Asiens yngsta land fram tills idag.

I Östtimor är presidenten ansvarig för att utse regeringen och har också rätten att upplösa parlamentet.

Landet har en övervägande katolsk befolkning på 1,3 miljoner människor och en ekonomi beroende av olja och gas, men har kämpat för politisk stabilitet och utveckling.

Källa: Nelson Da Cruz/Reuters

21 — Preliminärt uttalande av EU EOM om Östtimors presidentvals första omgång

Originalet finns här https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-timor-leste-2022/113115/eu-eom-timor-leste-2022-preliminary-statement_en.

Preliminärt uttalande
Östtimor håller välorganiserade och konkurrensbetonade val

Detta preliminära uttalande av EU:s valobservationsdelegation (EU Election Observation Mission — EOM) publiceras innan hela valprocessen är avslutad. Viktiga etapper återstår, inklusive slutliga resultat och behandling av eventuella klagomål, som EU EOM stannar i landet för att observera. EU EOM är för närvarande bara i ett läge för att kommentera observationer gjorda till dags dato och kommer senare att publicera en slutrapport inklusive fullständig analys och rekommendationer för en valreform. EU EOM kan också göra ytterligare uttalanden om frågor med anknytning till valet när och om den anser det lämpligt att göra så.

Sammanfattning

Den 19 mars gick timoreserna till valuronorna för att välja sin president för en femårig period. Dessa val följer på en politisk kris som ställde frågan om presidentens makt, regeringens konstitutionalitet och parlamentets procedurregler. En fredlig kampanjperiod baserad på respekt för fundamentala friheter följdes av en välorganiserad valdag. Valkampen fortsatte domineras av veteraner från självständighetskampen medan nästa generation av potentiella politiska ledare var mindre synlig.

Ett rekordantal av 16 kandidater deltog och av dessa var fyra kvinnor. Populära favoriter var den sittande presidenten Francisco Guterres Lú-Olo, tidigare stabschefen för försvarsstyrkorna Tito da Costa Cristovão Lere Anan Timur och tidigare presidenten José Ramos-Horta. Även om kandidaterna nominellt var oberoende, så stöddes en handfull av politiska partier med finasiell och strukturell fördel jämfört med de flesta andra kandidaterna.

Kampanjen visade verklig tävling mellan de viktigaste kandidaterna med yttrande-och församlingsfrihet och frihet att bilda föreningar respekterades väl. Men mycket olika finansiella resurser — i sammanhang med regler för kampanjfinansiering som inte har gränser för donationer och utgifter — resulterade i ojämna förörutsättningar. Den nationella valkommissionen (National Election Commission — CNE) bad kandidaterna att inte blanda in kampsports- och ritualgrupper i kmpanjaktiviteter och EU-observatörer noterade deras närvaro i färre än 20 procent av observerade kampanjevenemang. Kampajne var i stort sett fredlig, med en handfull mindre bråk mellan partianhängare.

Det juridiska ramverket för valet gav tillräckliga garantier för att föra demokratiska val. Ändringen av tre lagar 2021 förbättrade inkludering, överblick och juridisk säkerhet. Trots dessa förbättringar förblev juridiska brister identifierade av tidigare EU-delegationer inklusive önskemål om bättre kontroll av kampanjfinansiering till stor del olösta. I enlighet med nya juridiska regler konsulterade regeringen CNE, när den färdigställde de nya reglerna två månader före valdagen.

CNE och det tekniska sekretariatet för valadministration (Technical Secretariat for Electoral Administration — STAE) engagerade sig för transparenta val och intressenterna var i stort sett säkra på deras opartiskhet och professionalism. Valmyndigheterna visade expertis i genomförandet av valet och samarbetade med valets intressenter under hela processen.

Logistiska valförberedelser var adekvata och generellt i tid. EU-observatörer besökte 174 vallokaler i 12 distrikt och enklaven Oecusse-Ambeno. I stort sett bedömde EU-observatörerna röstnings- och räkningsprocesserna som goda eller mycket goda i nästan alla observerade vallokaler och beskrev atmosfären som fredlig. Närvaron av företrädare för kandidaterna säkrade processens transparens. Nationella observatörer var närvarande vid många av de observerade vallokalerna.

Ett pluralistiskt medielandskap gav tillgång till ett brett spektrum av politiska åsikter. Radion förblev den viktigaste källan för information i landsbygdsområden. EU EOM:s bevakning av media visade att Rádio-Televisão Timor-Leste (RTTL) gav fri tid till och redaktöriell bevakning av alla 16 kandidater i en neutral ton. Men dess täckning av kampanjnyheter var obalanserad.

Kampanjen i sociala medier fördes nästan uteslutande i Facebook. Hälften av kandidaterna, inklusive favoriterna förde en betydande kampanj i social medier. Kampanjerna var respektfulla och kandidaterna gav information om sina aktiviteter utanför nätet. Men online-kampanjerna skapade lite engagemang. Trots att det inte fanns några gränser för kampanjkostnader, så investerade få kandidater i betald annonsering i sociala medier.

Östtimor har en av de högsta andelarna av kvinnor i parlamentet globalt och den högsta i Asien och Stilla havsregionen. Ett rekordantal av fyra kvinnliga kandidater tävlade i valet. Men EU:s observatörer noterade att färre kvinnor än män deltog i valarrangemang och färre talare var kvinnor. Kampanjbudskap var sällan riktade till frågor som berör kvinnor. EU:s observatörer noterade vidare att vid fler än 120 besökta kampanjevenemang bara tre kandidater talade frågan om våld mot kvinnor i nära relationer.

Hinder för politiskt deltagande för personer med funktionshinder kvarstog till största delen. Inga särskilda åtgärder för att möjliggöra röstning för personer med funktionshinder hade vidtagits till detta val med antagandet av en valsedel med blindskrift förkastat av parlamentet. EU:s observatörer noterade att svår fysisk tillgänglighet till vallokaler fortsätter att vara en utmaning för röstande med funktionshinder.

Upprättade grupper av nationella observatörer var sprida över hela landet, vilket ökade valförfarandets transperans. Observatorio da Igreja para os Assuntos Sociais (OIPAS) hade skickat ut omkring 1.300 observatörer och räknade också rösterna parallellt. Utöver den Europeiska unionens fanns andra internationella observatörsgrupper inklusive en från de portugisisktalande ländernas gemenskap (Community of Portuguese Speaking Countries — CPLP) och Asian Network for Free Elections (ANFREL).

För återstoden av rapporten hänvisar vi i Östtimorkommittén till det engelska originalet.

Källa: reliefweb/OCHA Services

13 — 16 kandidater i Östtimors presidentval

På valsedeln kommer de 16 kandidaterna anges utan partinamn i nedanstående ordning

 1. Isabel da Costa Ferreira
 2. Hermes da Rosa Correia Barros
 3. Maria Ângela Freitas da Silva
 4. Rogério Tiago Lobato
 5. Anacleto Bento Pereira (PDRT)
 6. Francisco Guterres Lú-Olo (FRETILIN)
 7. Maria Elena Lopes de Jesus Pires
 8. Lere Anan Timur
 9. Armanda Berta dos Santos (KHUNTO)
 10. Antero Benedito da Silva
 11. Constâncio Pinto
 12. Virgílio Guterres
 13. Martinho Gusmão
 14. José Ramos Horta (CNRT)
 15. Felisberto Araújo Duarte
 16. Mariano Assanami Sabino (PD)

Källa: La'o Hamutuk

01 — Östtimors presidentkandidater går ihop i enhetspakt Nytt!

Jakarta. Traditionella riter söker förfädernas välsignelse för att säkra ett fredligt val utan konfrontationer mellan supportrar.

Kandidater i Östtimors kommande presidentval har undertecknat en nationell enhetspakt, en del av en försäkran om en fri, rättvis och fredlig valprocess och inte en skamfilad av smutskastning och våld.

Under en ceremoni den 28 februari organiserad av den Allmänna valkommissionen (General Elections Commission — CNE) i Dili, deltog 11 av de 16 presidentkandidaterna och de fyra övriga representerades av nära medarbetare.

Undertecknandet av pakten markerades av traditionella ritualer i vilka lokala äldre utförde åtskilliga riter för att få förfädernas välsignelse för att säkra en fredlig kampanj utan konfrontationer mellan supportrar.

CNE:s ordförande José Belo sade att riterna inte bara ägde rum i landets huvudstad utan i alla distrikt i landet i en mindre skala.

Vi utförde ritualer som denna i hela landet för att säkra fria, rättvisa och fredliga val. Seder och kultur är viktiga för att uttrycka hoppet att detta kommer att bli ett fredligt val, sade han.

Kampanjerna för ett allmänt val 2018 fläckades av våld och politisk smutskastning.

Oavsett det slutliga resultatet är det klart att den vinnande kandidaten kommer att spela en viktig roll i formandet av nästa fas i landets utveckling.

Enhetspakten för det kommande valet stipulerar följsamhet mot konstitutionen, främjande av mänskliga rättigheter och jämställdhe mellan könen som grundstenar för att stärka demokratin; främja dialog som ett medel för att etablera fred och nationell stabilitet och enhet och acceptans av valresultaten.

Med 16 kandidater, fler än de 12 kandidaterna i valet 2012, lovar detta års val att bli det mest konkurrensbetonade i det katolskt dominerade landets historia.

Valet markerar det politiska inträdet för 12 kandidater, inklusive Martinho Germano da Silva Gusmaos, en tdigare katolsk präst.

Politiska veteraner som president Francisco Lú-Olo Guterres och tidigare presidenten José Ramos-Horta, fredspristagare, ställer också upp.

Den första runda äger rum den 19 mars och den andra rundan den 19 april om ingen kandidate vinner fler än 50 procent av rösterna i första rundan.

I ett uttalande den 2 mars sade Roy Trivedy, Förenta nationernas lokale koordinatör för Östtimor, att han hoppades att valprocessen ska bli lugn.

Oavsett det slutliga resultatet är det klart att den vinnande kandidaten kommer att spela en viktig roll i formandet av nästa fas i landets utveckling, sade han.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

Februari

24 — Bygget av hamnen i Tibar redan klart till 72 % Nytt!

Bygget av hamnen i Tibarbukten var klart till 72 % den 31 december 2021. Östtimors regering har, genom depositionskontot hanterat av finansministeriet från augusit 2019 till december 2021, gjort en utbetalning till Viability Gap Funding (VGF) på 84,1 miljoner dollar till Timor Port, koncessionär för Tibar Bay Port Public Private Partnership (PPP).

När det startar driften kommer hamnen i Tibarbukten ersätta Dilis hamn, vilket ska underlätta rörelserna av import- och exportgods med en kapacitet att hantera en miljon containrar årligen. Hamnen består av en kaj med två platser, som kommer att användas för att minska fördröjningar av containrar och hanteringskostnader för att möjliggöra effektiv tullhantering och effektiva handelsaktiviteter.

Dessa förbättringar av effektiviteten betraktas som ett viktigt steg av finansministeriet när det gäller skattereform och hantering av offentliga finanser — en viktig prioritet i regeringens program, sade finansminister Rui Augusto Gomes.

Dessa förbättringar av effektiviteten kommer också att hjälpa regeringen, genom finansministeriet att snabbare, rättvisare och transparentare uppbära inkomster.

Denna nya moderna hamn kommer att förbättra Östtimors marina förbindelser i den asiatiska regionen, förbinda vårt land med globala sociala marknader och förbättra vår tillgång till varuhandel, särskilt för jordbruket, turism, fiskeri, tamboskap och industri, avslutade ministern.

Bygget av hamnen i Tibarbukten, med ett PPP, är ett partnerskap mellan Östtimors rgering, som har avsatt 130 miljoner dollar till Viability Gap Funding (VGF), och Timor Port, ett dotterbolag till Bollorè, som har avsatt 150 miljoner dollar. Totalt är det 280 miljoner dollar för den initiala byggnadsfasen och en total investering uppskattad till 500 miljoner dollar under 30 år.

För närvarande arbetar 949 människor i projektet hamn i Tibarbukten och av dessa är 579 (61 %) timoreser.

När det gäller den lokala utvecklingen till och med december 2021 har bolaget China Harbour construction lagt ut tjänster till 69 lokala bolag till ett värde av 21,2 miljoner dollar och det är 392 timoreser som indirekt arbetar i dessa bolag.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

17 — Folk- och bostadsräkning 2022

Vid regeringssammanträdet den 16 februari 2022 i Östtimor så fattades beslut om hur folk- och bostadsräkningen 2022 ska genomföras.

Källa: Pressmeddelande — regeringssammanträde 2022-02-16/Östtimors regering

07 — Östtimor: Dengue-utbrott — plan med nödåtgärder Nytt!

Här kan du läsa hela planen från Internationella Röda korset Emergency Plan of Action (EPoA), Timor-Leste: Dengue Outbreak Response DREF Operation n° MDRTP005 (Östtimor: Åtgärder mot dengue-utbrott).

A. Lägesanalys

Beskrivning av katastrofen

Östtimor har registrerat en upptrappning av antalet fall denguefeber från början av 2022 med 20 dödsfall till och med den 31 januari 2022, vilket gör 2022 till det dödligaste året på senare tid. Den första veckan 2022 noterades 288 misstänkta fall av dengue i sju distrikt. I 2022:s andra vecka rapporterades ytterligare 56 denguefall i hela östtimor. Som en följd av ett växande antal fall, andelen döda sedan början av 2022 och beaktande Östtimors covid-19-situation publicerade Östtimors regering den 15 januari 2022 ett cirkulär, som deklarerade att dengue hade blivit en allvarlig hälsofara med ett utbrott. Den tredje veckan i januari hade antalet registrerade fall i landet mer än fördubblats och hälsovårdskapaciteten kunde inte klara av behoven på faälten.

Dengue förblir ett viktigt hälsoproblem i Östtimor med åtskilliga stora epidemier de senaste 10 åren. Dengueincidensen är mycket varierande med årstider och geografi, högre är förbunden med temperatur, nederbörd och demografi. Trots de höga kostnaderna och sjukdomens belastning har det gjorts få epidemologiska eller kliniska studier av dengue i Östtimor. Med en mycket säsongsbunden förekomst i Östtimor når denguefallen sin topp under årets våtaste och hetaste månaderna (december-april). Ökningen av denguefall motsvarar ökningarna av medeltemperaturen och nederbörden och ska troligen kopplas till klimatförändringar. Med temperaturökningen ökar aedesmyggornas livslängd med den bästa överlevnadstemperaturen mellan 27 och 30°. Högre temperaturer förkortar också virusets inkubationstid hos myggor. På platser med vattenbrist leder ökade temperaturer till algring av vatten i behållare, vilket i sin tur ger myggorna fortplantningsplatser. På liknande sätt ger ökad nederbörd potentiellt bättre möjligheter för smittbärares tillväxt genom mer vatten för myggors fortplantning.

En rapport publicerad av hälsovårdsministerietde n 31 januari 2022 bekräftade att de 20 dödsfallen registrerade i årets första månad redan hade överskridit det totala antalet dödsfall registrerade 2021 (11) respektive 2020 (10). Rapporten visade också att av de 20 dödsfallen 11 hade inträffat i huvudstaden Dili, fyra i distriktet Ermera, två i distriktet Covalima och ett vardera i distrikten Ainaro, Bobonaro och Viqueque. Rapporten anger också att de flesta av patienterna har varit barn under 14 år.

Risken för dengue finns i hela Östtimor året runt med största smittoöverföringen från december till april. I diagram 1 ovan [Diagram och tabeller finns bara i den fullständiga rapporten. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] ser vi att 2021 det var relativt många fall mellan december och mars och att toppen nåddes i februari 2021. Viruset överförs genom bett av infekterade honmyggor Aedes aegypti och Aedes albopictus som äter både inom- och utomhus dagtid (frång gryning till skymning). Dessa myggor trivs i områden med stillastående vatten, inklusive pölar, vattencisterner, behållare och gamla däck. Brist på pålitliga avlopp och regelbunden sophämtning bidrar också till utbredningen av myggor. Dengue förekommer i stads- och förortsmiljöer med stor smittspridning under regntiden.

Som visas i tabell 1 ovan, så är antalet denguefall i Östtimor i januari 2022 sju gånger större än antalet registrerade föregående år. Dengefall har också rapporterats från 12 av de 13 distrikten i Östtimor med de flesta fallen rapporterade från Dili. Detta är nära förknippat med att Dili-distriktet, Östtimors huvudstad, är en tätare befolkad stadsmiljö. Som ovanstående statistik visar fanns det den 31 januari 853 denguefall i Dili, 66 % av det totala antalet rapporteade. Av det totala antalet har 42 % identifierats i åldesspannet 5-14 år, 36,5 % i åldersspannet 1-4 år och mindre än 10 % i övriga åldersgrupper.

Hälsovårdsministeriets rapport medger också att utöver infrastrukturproblem landets hälsovårdssystem också har brist på läkare och annan hälsovårdspersonal och att situationen skulle kunna förvärras kommande månader. Utbrottet har tvingat myndigheterna att använda hälsovårdsanläggningar tidigare reserverade för isolering av covid-19-patienter, så som Vera Cruz hälsovårdscentral, som behandlingsplatser för patienter med denguefeber efter att statens huvudsjukhus, Guido Valadares nationell sjukhus var överbelagt.

Översikt över läget för covid-19-pandemin i Östtimor

Frånsett utbrottet av dengue har Östtimor registrerat 234 nya fall av covid-19 under tiden 25 januari-1 februari 2022. Detta representerar en ökning med 117 % jämfört med de föregående sju dagarna. Alla de nya fallen registrerades i Dili-distriktet och i allmänhet har de flesta fallen rapporterats från Dili. Veckoincidensen är 1,0 per 100.000 nationellt sett. Antalet positivt testade per vecka är 0,5 % nationellt och har ökat något under rapporteringsperioden jämfört med de föregående sju dagarna. Landet står därför inför den dubbla bördan av att hantera den tredje vågen av covid-19 vid sidan av ökningen av denguefall, vilket kommer att avsevärt stressa det redan kämpande hälsovårdssystemet i Östtimor de kommande månaderna.

Inga nya dödsfall har rapporterats från Östtimor under samma period, vilket är den trettonde rapporteringsperioden i en följd utan rapporterade födsfall. Men sedan början av den globala pandemin har Östtimor registrerat totatlt 122 dödsfall med covid-19.

Till och med den 31 januari 2022 har hälsovårdsministeriet i Östtimor dokumenterat injektion av totalt 1.242.550 vaccindoser. Totalt 84,0 % av de kvalificerade har fått sin första dos covid-19-vaccin. 70,4 % av de över 18 år har fått sin andra dos och 0,7 % av befolkningen över 18 år har fått påfyllnadsdoser.

Källa: OCHA reliefweb

06 — Presidentval den 19 mars i Östtimor

Kalender för presidentvalet från den 19 mars till den 2 maj 2022
 1. Dekret från presidenten som fastställer de olika datumen — 14 januari
 2. Publicering av presidentdekretet i den officiella tidningen (Jornal da República) — 15 januari
 3. STAE publicerar valkalendern — 15 till 23 januari
 4. Kandidaturer och relaterade processer

 5. Datum för anmälan av kandidaturer till appellationsdomstolens ordförande — 15 januari till 4 februari
 6. Vid mottagandet av anmälningar — STJ verifierar att processen är korrekt, dokumentens äkthet och kandidaters valbarhet
 7. Stoppdatum för att lösa irregulariteter om STJ:s ordförande informerat kandidaters representanter — 2 dagare efter information
 8. Appellationsdomstolens beslut om tillrättaläggande av irregulariteter i kandidaturer — 4 till 14 februari
 9. Överklagan till appellationsdomstolen av godkännande/avslag av kandidaturer — 15 februari
 10. Beslut om överklaganden av godkännande/avslag av kandidaturer (appellationsdomstolen) — 16 till 17 februari
 11. Appellationsdomstolen underrättar STAE och CNE om kandidaturer slutgiltigt godkända — 17 februari
 12. STAE offentliggör i media de slutgiltigt godkända kandidaturerna — 18 till 20 februari
 13. Upprättande av röstningscentraler och vallokaler

 14. STAE offentliggör antalet och placeringen av röstningscentraler och vallokaler — 17 februari
 15. Valkampanj

 16. Tid för valkampanjen — 2 till 16 mars
 17. Röstning och räkning av resultat

 18. Valdag — 19 mars
 19. Start för rösträkning i röstningscentralerna och sändning av valurnor till distriktets rösträkning — 19 mars
 20. Distriktens rösträkning och inlämning av förrättningsprotokoll (blanka röster, underkända röster och klagomål) till CNE — 19 till 21 mars
 21. Räkning av nationellt resultat — 22 till 24 mars
 22. CNE förbereder protokollen för de provisoriska nationella resultaten och offentliggör dem vid sitt högkvarter med kopior för STAE och media — 25 till 27 mars
 23. Överklaganden till appellationsdomstolen av det preliminära nationella resultatet — 28 mars
 24. Appellationsdomstolen beslutar om överklagandena — 29 mars
 25. CNE lämnar in protokollen över resultaten till appellationsdomstolen om det inte finns några överklaganden — 29 mars
 26. Appellationsdomstolen granskar de av CNE inlämnade dokumenten, validerar resultatet, tillkännager resultatet och antalet registrerade röstberättigade, antalet väljare, antalet blankröster och antalet röster på varje kandidat — 30 mars till 1 april
 27. Publicering av appellationsdomstolens beslut i den officiella tidningen (Jornal da República) — 1 april
 28. Andra valomgången

 29. Appellationsdomstolens ordförande utfärdar ett meddelande som anger kandidaterna i andra röstomgången och lottar ordningen mellan kandidaterna på röstsedeln — 1 april
 30. Tid för valkampanjen — 2 till 16 april
 31. Valdag för andra omgången — 19 april
 32. Start för rösträkning i röstningscentralerna och sändning av valurnor till distriktets rösträkning — 19 april
 33. Distriktens rösträkning och inlämning av förrättningsprotokoll (blanka röster, underkända röster och klagomål) till CNE — 19 till 21 april
 34. Räkning av nationellt resultat (CNE) — 22 till 24 april
 35. CNE förbereder protokollen för de provisoriska nationella resultaten och offentliggör dem vid sitt högkvarter med kopior för STAE och media — 25 till 27 april
 36. Överklaganden till appellationsdomstolen av det preliminära nationella resultatet — 28 april
 37. Appellationsdomstolen beslutar om överklagandena — 29 april
 38. CNE lämnar in protokollen över resultaten till appellationsdomstolen om det inte finns några överklaganden — 29 april (när tiden för överklaganden har gått ut)
 39. Appellationsdomstolen granskar de av CNE inlämnade dokumenten, validerar resultatet, tillkännager resultatet och antalet registrerade röstberättigade, antalet väljare, antalet blankröster och antalet röster på varje kandidat — 30 april till 2 maj
 40. Publicering av appellationsdomstolens beslut i den officiella tidningen (Jornal da República) — 2 maj

Källa: Valkalender för presidentvalet/Östtimors regering

04 — Katolicismens förbisedda betydelse i Asien

Katolicism — antingen omfamnad eller avvisad — har spelat en viktig roll för att definiera identiter i Asien.

Många människor tror att Filippinerna är det mest katolska landet i Asien. Men det har inte varit fallet sedan 1990-talet; Östtimor har nu en högre andel katoliker. Hur förklarar vi att denna förändring har attraherat så liten uppmärksamhet? Vad säger det oss om våra geopolitiska och moderna förutfattade meningar? Och varför är det av vikt att få en bättre känsla för asiatisk katolicism?

Filippinernas befolkning är till 83 % katolsk idag, jämfört med Östtimor och dess 97 % katoliker. Tillfälliga observatörer skulle kunna anta att katolicismens dominans beror på Östtimors förflutna som portugisisk koloni. Men när Portugal llämnade landet i november 1975 var mindre än 20 % av den timoresiska befolkningen katolsk. Det var först under den brutala indonesiska koloniseringen (1975-1999) som timoreserna blev massivt katolska.

Med andra ord, katolicismen i Östtimor är inte bara en följd av västerns kolonisation. Den är någonting nyare och länkat till inomasiatisk dynamik. Medan den påvliga religionen i Asien i bästa fall avfärdas som en kulturell import och ofta fördöms som ett verktyg för västerns kolonisering, bortser sådana synpunkter från de många fall i vilka katolicismen stog som en skydd för förtryckta. Under perioden med våldsam ockupation och svält hjälpte katolicismen att attrahera inernationell uppmärksamhet till Östtimor. När självständigheten väl var säkrad så hjälpte den också att främja försoning med fienden, i detta fall Indonesien.

Dessutom visar den relativt nya konverteringen av timoresiska människor att religös tillhörighet kan ändras snabbt också idag. Och detta ifrågasätter en modern truism som ser religion — och särskilt katolicism — som oföränderlig, konservativ och på nedgång.

För att förminska denna förbryllande förändring säger människor ofta att Östtimor är en liten och avsider belägen ö i Asien. Vi skulle vilja påpeka att Östtimor fortfarande är ett territorium 20 gånger större än Singapore och ligger i knutpunkten för viktiga geopolitiska spänningar mellan Australien och Kina. Men även när man ser bortom Östtimor, så förtjänar katolicismen i hela Asien och Stilla havsregionen mer uppmärksamhet än den får.

Observatörer hävdar ofta att den påvliga religionen är en liten religiös minoritet i regionen. Bortsett från Filippinerna och Östtimor representerar katoliker mindre än 5 % av befolkninen i de flesta asiatiska länderna. Men denna nationella statistik döljer betydelsen av katolicismen på det lokala planet. Medan till exempel bara 3 % av hela Indonesiens befolkning är katolsk, så är ön Flores och delar av Papua överväldigande katolska. Här är katoliker lokalt majoriteten; som resultat är Indonesiens nationella sammanhållning och territoriella integritet beroende av denna minoritet.

… Således kan asiatisk katolicism inte förstås som enbart en religiös minoritetsgrupp. Dess lokala avtryck varierar enormt och påverkar konstruktionen av asiatiska nationalstater.

Faktiskt är utbildning och medicin två dimensioner som måste beaktas grundligt i varje undersökning av asiatisk katolicism. Under de gångna seklerna har katoliker byggt otaliga institutioner för utbildning och medicin i Asiens alla delar. Dessa skolor och sjukhus spelar en viktig roll i det lokala sociala nätverket och som bekräftelse i globala nätverk. Utöver den nya kunskap och teknik de ger, så sprider dessa institutioner ett alternativt narrativ och förbinder lokalbefolkningen med avlägsna resurser och partner. Det är inte överraskande att eliter och regeringar ofta noggrant har övervakat katolska skolor och sjukhus — när de inte tagit dem med våld. Därför är undersökning av de verkliga realiteterna för katolska sociala institutioner spridda i Asiens många delar, liksom deras tillfällig frånvaro och försvinnanden, ett värdefullt medel för att förstå de lokala samhällena och den lokala politiken liksom de nationalstater som omger dem.

Gästförfattare

Källa: Bernardo Brown och Michel Chambon/The Diplomat

02 — Upplösning av parlamentet och extra val måste följa konstitutionens krav och normer

För närvarande har kandidaterna i presidentvalet för perioden 2022-2027 börjat nominera och registrera sig hos appellationsdomstolen inför valet den 19 mars.

Dessa kandidater har också börjat göra uttalanden offentligt om sina åtaganden om de väljs till president. JSMP har observerat att en del av dessa politiska löften har snuddat vid frågor som skulle kunna ha stort inflytande på eller skada staten om de infrias. Dessa frågor är upplösning av parlamentet, förtida val och lagligheten i talmanskapet i parlamentet. Å ena sidan tror JSMP också att kandidaterna har skäl eller grund för sina ståndpunkter i dessa frågor. Men det är viktigt att hålla sig till normer inskrivna i konstitutionen.

JSMP menar att presidentens roll och fundamentala rättigheter finns beskrivna i paragraf 1 av artikel 74 i Östtimors konstitution, nämligen att presidenten är statsöverhuvud och symbol och garant för nationellt oberoende och statens enhet samt smidigt fungerande demokratiska institutioner.

JSMP tror att politiska åtaganden måste garantera följsamhet till dessa normer och principer och behöver utföras klokt för att möjliggöra omsorgsfullt övervägande och extra försiktighet med den påverkan dessa politiska åtaganden har på statens och landest intressen, sade JSMP:s direktör Ana Paula Marçal.

Även om det finns oro över lagligheten i talmannens ledarskap, så har JSMP observerat att man under den nuvarande talmannen har beslutat om ett antal viktiga lagar och gjort politiska beslut avseende statens och landets intressen. Dessa viktiga lagar har omfattat lagar om statsbudgeten, åtgärder för att förhindra och bekämpa korruption, rättsväsendets organisation, lokal makt och administrativ decentralisering, val av distriktsparlament, medling, undantagstillstånd, resolutioner och lagar som har initierats och överlämnats till parlamentet för länge sedan och i många fall förfallit.

JSMP har observerat att lagen om åtgärder för att förhindra och bekämpa korruption var en kollektiv produkt av parlamentet, som inbegrep avktivt deltagande av alla partier i parlamentet, både oppositionen och de som stöder regeringen. Godkännandet och ikraftträdandet av lagen speglar alla partiers starka önskan.

Erfarenheter från många länder visar att det för att förhindra och bekämpa korruption krävs politisk stabilitet, så att institutioner, som ges ett mandat, kan utöva dessa funktioner och åligganden effektivt. Om det inte finns någon politisk stabilitet kan åtagandet att bekämpa korruption fortsätta att vara en abtrakt dröm. Därför är upplösning av parlamentet inte ett säker politisk val för statens huvudintressen och kommer fortsätta att främja hat och politisk hämnd i framtiden.

JSMP tror att upplösning av parlamentet skulle ha politiska följder och skapa ett negativt prejudikat för framtiden och att en sådan upplösning skulle ha földer för för lagstiftning tidigare beslutad av parlamentet som lagen om budgeten för 2020, 2021 och 2022. Om talmanskapet bedömds som olagligt och brott mot konstitutionen kommer det att påverka alla beslut och all lagstiftning som tagits i plenum och vem som ska ha ansvaret, presidenten, parlamentet eller regeringen? Dessa frågor ger ett sätt och referens för att omsorgsfullt, grundligt och klokt överväga presidentens politiska åtaganden innan de genomförs.

Upplösning av parlamentet måste också reflektera kraven i artikel 86 f) av konstitutionen, som uppger att för att upplösa parlamentet i ett fall av allvarlig konstitutionell kris som förhindrar bildandet av en regering eller godkännandet av budgeten och varar längre än 60 dagar, efter konsultation med de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet, med risk för att förklara upplösningen ogiltig med hänsyn till vad som sägs i artikel 100 [1].

Dessa konstitutionella regler säger att presidenten kan upplösa parlamentet med tre huvudskäl, nämligen 1) en allvarlig konstitutionell kris som förhindrar bildandet av en regering; 2) avsaknad av godkännande av budgeten som varat längre än sextio dagar och 3) efter konsultation med de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet. Det betyder att när presidenten fattar ett beslut att upplösa parlamentet utan att konsultera de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet, så kommer detta beslut att sakna juridisk verkan och giltighet. Det skulle skapa de förhållanden som anges i artikel 100.

JSMP ha observerat att den nuvarande verkligheten är att parlamentet har fungerat väl i utförandet av sitt arbete som det beskrivs i Östtimors konstitution, nämligen att det ålagts lagstiftande, granskande och beslutsfattande makt enligt artikel 92 i konstitutionen. När det gäller funktion och produktivitet har JSMP konstaterat att parlamentet har fungerat bättre och mer produktivt jämfört med föregående mandatperioder. Enligt schemat ska parlamentsval hållas nästa år, därför finns det inget fundamentalt skäl att rättfärdiga upplösning av parlamentet och förtida val och inte heller nyval av parlamentets talman.

I förhånnde till frågan om legaliteten hos det nuvarande ordförandeskapet och strukturen för parlamentet, parlamentsledamöter från oppositionspartierna krävde en sammanfattande granskning av konstitutionaliteten av högsta domstolen i enlighet med artikel 150 e) i konstitutionen för att kontrollera lagligheten i lagstiftning och beslut av parlamentet som publicerats i State Gazette [författningssamlingen] i förhållande till processen för avsättning och val av talman och strukturen i enlighet med artikel 126.1 b)av konstitutionen. När domstolen gör en kontroll och konstaterar att ett lagstiftande beslut inte skett i överensstämmels med lagen om parlamentets prodecurer, så kan processen anses olaglig enligt artikel 126.1 a) i konstitutionen.

Likväl tror JSMP att det nu inte är nödvändigt att vidta denna åtgärd därför att parlamentsval kommer att äga rum om ett år och det inte finns några större problem som skulle rättfärdiga denna åtgärd. Därför, grundat på folkets och landets intresse, är det rekommenderat att alla parter, särskilt den 2022 valde presidenten fortsätter att bidra till säkring av statens demokratiska institutioners normala funktion, särskilt parlamentets fram till parlamentsvalet 2023.

JSMP tror att det är viktigt för den valde presidenten att 2022 fortsätta att bidra till nationell enighet och demokratiska instutitioners normala funktion i framtiden och att säkerställa att hela processen och alla beslut, både politiska och lagstiftande, följer lagarna och konstitutionen.

För mer information kontakt Ana Paula Marçal, direktör JSMP, epost ana@jsmp.tl, webbplats http://jsmp.tl

Not

 1. Artikel 100 om upplösning: (1) Det nationella parlamentet ska inte upplösas under de 6 månader som följer omedelbart efter dess val, under det sista halvåret av presidentens mandatperiod eller under belägrings- eller undantagstillstånd, i annat fall är upplösningen ogiltig. (2) Upplösning av det nationella parlamentet påverkar inte parlamentsledamöternas mandat förrän dess första sammanträde efter det påföljande valet.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

Januari

27 — 40:e periodiska universella granskningen av mänskliga rättigheter — Storbritanniens uttalande om Östtimor

Storbritannien gjorde detta uttalande under den universella periodiska granskningen (UPR) av Östtimor i rådet för mänskliga rättigheter. Det gjordes av Storbritanniens delegation i WTO, FN och andra internationella organisationer i Genève.

Det Förenade kungariket erkänner de fortsatta förbättringarna av läget för mänskliga rättigheter i Östtimor, mest anmärkningsvärd är förbättringen av kvinnors deltagande i politiken och upprättandet av ett nytt socialförsäkringssystem. Vi lovordar Östtimor för framsteg avseende skadestånd, inklusive upprättandet av det nationella Chega-centrumet, och för att ha godkänt lagstiftning som fokuserar på bekämpning av korruption och trafficking, även om en del av lagstiftningen fortfarande behöver antas.

Vi är fortsatt bekymrade över utbredningen av könsrollsgrundat (gender based) våld och antalet brott mot mänskliga rättigheter som rapporteras begångna av säkerhetsstyrkor. Det Förenade kungariket är också oroat av förslaget till förordning, som skulle kriminalisera förtal, vilket skulle kunna begränsa yttrandefriheten.

Vi rekommenderar Östtimor:

 1. Ratificera konventionen om funktionshindrade människors rättigheter
 2. Avsätt tillräckliga resurser för att ta itu med frågan om genderbaserat våld för att möjliggöra utfördandet av löften om GBV inklusive hanteringen av GBV uder covid-19-pandemin och säkra tillhandahållandet av kärntjänster till offer
 3. Tillhandahåll adekvat utbildning och adekvata resurser för alla relevanta tjänstemän så att de effektivt kan identifiera offer för trafficking och erbjuda offer lämplig assistans.

Källa: Regeringen/Förenade kungariket

26 — Sex östtimoresiska poliser anklagas för mord

Poliser anklagas för att ha misshandlat en man till döds vid en tillställning, vilket utlöst krav på polisreform.

Sex poliser i Östtimor har arresterats anklagade för att ha dödat en man och skadat två andra i ett fall som har utlöst krav på reformer av landets polisstyrka.

Poliserna från sjöpolisenheten anklagas för att ha slagit Marcos Amaral, 46, till döds och skadat två andra den 23 januari i Aldeia Loro, en by i landets sydvästra del, enligt tidningen Suara Timor Loresae.

Den rapporterade att ändelsen ägde rum omkring klockan 4 på morgonen efter en tillställning vid vilken offren och de misstänkte deltagit. Poliserna rapporteras alla ha deltagit i attacken — motivet för den är fortfarande okänt — mot Amaral och de två andra männen.

Östtimors polis (Timor-Leste National Police, PNTL) talesperson Armando Monteiro sade att polisen utfrågats i 72 timmar och att resultatet skulle lämnas till polishögkvarteret i Dili för fortsatt behandling.

Vi hoppas att det slutliga reultatet av det här fallet kommer att visa vem som stod bakom attacken och att de skyldiga kommer att ställas inför rätta, sade han i ett uttalande den 24 januari.

Han sade att utredningen kommer att vara öppen, särskilt eftersom den kommer att noggrant granskas av allmänheten och media.

Agustinho Siqueira Somotxo, ordförande i en parlamentskommitté ansvarig för säkerhetsfrågor, sade att stränga åtgärder behöver vidtas mot poliserna om de befinns skyldiga. Vi vill inte hysa kriminella i PNTL, sade han till reportrar.

Ivo Colimau Lay Costa, en kampanjare för Timor-Leste NGO Forum (FONGTIL), fördömde attacken och krävde att polisen gör en massiv utvärdering av sig själv.

Han sade att sådan användning av polisvåld inte är en isolerad händelse och nämnde ett fall i Lahane, Dili, i början av juni förra året, när en polis sköt ner en man och hans son innan han blev allvarligt sårade av en annan familjemedlem i deras hem.

I november 2018 sköt och dödade en berusad polis tre tonåringar vid en fest i Dili, vilket framkallade protester mot polisbrutaliet och brist på disciplin.

Dessa fall bevisar att PNTL:s chef misslyckas med att visa ledarskap, sade Costa.

Han krävde att polischefen Faustino da Costa avgår eller, om han vägrar att avgå, ministern för inrikesfrågor avskedar honom.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

25 — Oväntat, timores ställer upp i slalom och storslalom i OS

Läs här om Yohan Goutt Goncalves från Östtimor som ställer upp i Pekingolympiaden https://www.einnews.com/pr_news/561484914/beijing-olympics-yohan-goutt-goncalves-the-skier-from-timor-leste-country-without-snow, men ha tålamod, sidan dyker upp först efter lång väntan.

24 — Östtimors människorättsläge ska granskas av FN

La'o Hamutuk har sammanställt information och dokument om denna veckas universella preiodiska granskning (UPR) av Östtimor på http://www.laohamutuk.org/Justice/UPR/12UPRIndex.htm#2021.

Genève. Östtimors hantering av mänskliga rättigheter kommer att granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) för tredje gången torsdagen den 27 januari 2022 i ett möte, som kommer att visas på http://webtv.un.org>.

Östtimor är en av de stater som ska granskas av arbetsgruppen för UPR under dess kommande session, som ska äga rum från den 24 januari till den 3 februari*, markerar slutet på UPR:s tredje cykel. Östtimors första och andra granskningar skedde i oktober 2011 respektive november 2016.

De dokument på vilkas granskningarna grundar sig är:

 1. nationell rapport — information från den granskade staten
 2. information i rapporterna från oberoende experter på och grupper för mänskliga rättigheter kända som de särskilda procedurerna, organisationer för mänskliga rättigheter och andra FN-organ
 3. information från andra intressenter inklusive nationella instutitioner för mänskliga rättigheter, regionala organisationer, grupper från civilsamhället.

De tre rapporter som tjänar som basen för granskningen av Östtimor den 27 januari finns på https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TLIndex.aspx.

Plats: Rum 20, Palais des Nations, Genève [På grund av covid-19-restriktioner kommer mötet att hållas som en kombination av fysisk- och nätnärvaro, mediarepresentanter anmodas att följa förhandlingarnas webcast.]

Tid och datum: 14:30 — 18:00, torsdagen den 27 januari 2022 (Genévetid, GMT +1 timme).

UPR är en unik process som består av en periodisk granskning av läget för de mänskliga rättigheterna i FN:s alla 193 medlemsstater. Efter att dess första möte hölls i april 2008 har alla 193 medlemmar granskats två gånger inom den första och andra UPR-cykeln. Under den tredje UPR-cykeln förväntas staterna igen att förklara de steg de tagit för att genomföra rekommendationer givna under de tidigare granskningarna, som de åtagit sig att följa upp, och även att belysa den senaste utvecklingen för mänskliga rättigheter i landet.

Östtimors delegation kommer att ledas av Manuel Cárceres da Costa, justitieminister.

De tre landsrepresentanterna som är rapportörer (trojka) för granskningen av Östtimor kommer från Malawi, Malaysia och Brasilien.

Session kommer att visas på http://webtv.un.org.

Talarlistan och alla tillgängliga uttalanden som görs under granskningen av Östtimor kommer att postas till UPR:s extranät https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/40session/Pages/Timor-Leste.aspx.

UPR:s arbetsgrupp planeras anta rekommendationerna för Östtimor 16:00 den 1 februari. Den granskade staten får uttrycka sina åsikter om rekommendationerna under granskningen.

*Den 40:e UPR-sessionen var usprungligen planerad till november 2021 men sköts upp på grund av covid-19-åtgärder.

För mer information och förfrågningar från media kontakta Rolando Gómez, HRC kommunikationsansvarig, Matthew Brown, HRC presstalesman, eller Pascal Sim, HRC presstalesman,

För att få veta mer om den universella periodiska granskningen se www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main.

Källa: Timor-Leste’s human rights record to be examined by Universal Periodic Review/UNHRC

24 — Återkomster och kamp före presidentvalet

José Ramos-Horta hoppas att vinna tillbaka sitt gamla jobb — Xanana Gusmão också — medan Fretilins egen ledarskapsfråga nalkas.

Efter två år präglade av covid-19 och översvämningar, laddar Östtimor nu upp för presidentval den 19 mars. En andra valomgång för de två främsta kandidaterna kommer att hållas den 19 april om inte någon kandidat får majoritet.

Presidentkandidaterna ställer formellt upp som oberoende, men får vanligtvis uppbackning av politiska partier. De kandidater som stöds av de två största partierna är nu klara. Den tidigare presidenten José Ramos-Horta bekräftade i söndags att han ställer upp igen 2022 och får kraftfullt stöd av Xanana Gusmãos CNRT. Det kom en vecka efter att den sittande presidenten Fretilins Francisco Lú Olo Guterres tillkännagett sin kandidatur. Men för att komplicera har ledaren för försvarsstyrkan, general Lere Anan Timur, också bett om Fretilins stöd.

I Östtimors semi-presidentiella system är presidenten direktvald och har en nyckelroll, när det gäller att utse regering efter parlamentsval liksom när parlamentet, om nödvändigt, ska upplösas. Med höjd position över ceremoniella statsöverhuvuden i parlamentariska system inkluderas andra betydande presidentbeslut som ett reversibelt veto vid lagstiftning, ett fllständigt veto vid beslut om författningar, makten att skicka lagstiftning till granskning om överensstämmelse med konstitutionen och benådningsrätt.

Icke desto mindre ligger den verkställande makten överväldigande hos premiärministern och kabinettet. Parlamentsval ska hållas 2023, men kan komma tidigare.

Och det är här som saken blir intressant 2022.

Stöd för Ramos-Horta från CNRT kommer med det uttryckliga kriteriet att om han blir vald, så ska han upplösa parlamentet och utlösa förtida val. Detta krav speglar det politiska jämviktsläget mellan de stora partierna som sträcker sig åtskilliga år bakåt. Efter att en minoritetsregering ledd av Fretilin föll i slutet av 2017 utropade Guterres förtida val, som vanns av en koalition av tre partier — Gusmãos CNRT, Taur Matan Ruaks PLP och KHUNTO. Ruak blev ny premiärminister, men Guterres vägrade kontroversiellt att godkänna utnämningen av sju CNRT-ministrar på grund av juridiska undersökningar av dåligt uppförande ellerdåligt moraliskt anseende. Detta gav regeringen en underlig kraktär, dominerad av de två mindre partierna.

Denna viktiga konstitutionella fråga belyser att presidentmakten i Östtimor är mer substantiell än många antar.

I början av 2020 lanserade Gusmão ett komplicerat drag för att tvinga fram ett nyval genom att rösta mot den budget hans egen alliansregering föreslagit, vilket generade Ruak och gjorde att den regerande koalitionen kollapsade. Draget slog slint eftersom Fretilins stöd i parlamentet höll Ruak vid makten med intåg av Fretilin-ministrar i regeringen.

CNRT var olyckligt för att Guterres inte omdelbart hade accepterat Ruaks omedelbara avgång och skjutit upp att utse ytterligare en Gusmão-ledd majoritet. Men Östtimors appellationsdomstol nekade att granska presidentens politiska omdöme i brist på ett formellt riksrättsåtal från parlamentet: en process som kräveren kvalificerad majoritet med två tredjedelar i parlamentet.

Detta var en viktig konstitutionell fråga och belyste att presidentmakten i Östtimor är mer substantiell än många antog. Det är mindre troligt att den underskattas i framtiden och CNRT tar valet på stort allvar. CNRT:s kriteria Tför att stödja Ramos-Horta speglar arvet från denna era.

Guterres står nu inför sin stund av politiskt ansvarstagande vid valurnorna och en politisk mäktig motståndare i Ramos-Horta. Om Ramos-Horta blir vald till president kommer han att ha tre alternativ: att upplösa parlamentet och utlösa ett förtida val; att ombilda regeringen med det nuvarande parlamentet; eller vänta till det ordinarie parlamentsvalet 2023. Trots trycket från CNRT är de två första alternativen varken enkla eller rättframma med hänsyn till parlamentets majoritet, även om de säkert är möjliga, särskilt om de mindre partierna skulle kunna övertalas att lämna den nuvarande parlamentskoalitionen. Oavsett väg, fortsatta spåänningar kan väntas i det semi-presidentiella systemet.

CNRT ser den nuvarande regeringen som illegal och hävdar att talmannen i parlamentet har sin post illegalt, trots att appellationsdomstolen uttryckligen har fastslagit att parlamentsomröstningen som valde honom som talman var laglig. Ramos-Hort stödjer CNRT:s position, men intressant nog, skulle han, om han är framgångsrik, installeras som president av talmannen.

Anmärkningsvärt är att CNRT:s stöd för Ramos-Horta tydligt antyder att Gusmão förösker komma tillbaka till rollen som premiärminister från vilken han bättre kan driva sitt förslag till utveckling av Greater Sunrise/Tasi Mane olje- och gasanläggning på land, ett projekt som lagts på hyllan av den nuvarande regeringen sedan 2020.

För Fretilins del skulle en tvåfrontskamp om stöd vara symbolisk för bredare spänningar i partiet. Om Lere ställer upp, splittras Fretilins röster och potentiellt hota förmågan hos båda kandidaterna att gå till andra omgången. Lere måste också som överbefälhavare för försvarsstyrkan för att kandidera: knepigt, det kräver godkännande både av regeringen och presidenten, hans rival om Fretilins stöd, Guterres. Regeringen har nu godkänt Leres avgång, medan Guterres svar väntas. Som tillägg till den existerande komplexiteten med den 4 februari som sista dag för registrering av kandidater, verkar Lere också ha anmält sig ganska sent.

Leres deklaration att han skulle ställa upp vare sig Fretilins ledare gillar det eller inte avspeglar andra spänningar inom partiet. En intern utmaning om ledarskapet för partiet hotar i juni, den första sedan 2006. Tidigare premiärministern Rui Araujo kommer att utmana Mari Alkatiris föreslagna kandidater till rollen som Fretilins generalsekreterare.

Under tiden ser 2022 ut att få det största antalet presidentkandidater sedan självständighetens återupprättande. Andra kandidater att notera omfattar Östtimors representant i Förenta nationerna Milena Pires, nuvarande vice premiärministern Berta dos Santos, ordföranden för pressrådet Virgilio Guterres, tidigare ordföranden för den nationella valkommissionen Martinho Gusmão och akademikern Antero da Silva.

Till dags dato har historien visat att Xanana Gusmãos stöd är avgörande i presidentkampanjer — sant även för den nuvarande presidenten 2017, när Guterres fick Gusmªos informella stöd i vad som visade sig vara ett sista uttryck för nationell enhet mellan de två största partierna. De senaste fem åren av spänningar mellan partierna väcker den vidare frågan huruvida nedgrävda konflikter från 1975 mellan de politiska ledarna tjänar landet. Med en medialålder på 18 och omkring 20 % röstberättigade förstagångsväljare i år och nästa år, kan unga väljare i alla fall säga sitt.

Källa: Michael Leach/the interpreter (Lowy institute)

23 — Östtimor: Återuppbyggnad efter cyklonen Seroja kommer att bli kostsam men ger tillfälle att öka motståndskraften mot katastrofer

Dili. Kostnaden för återhämtning från den allvarliga skada den tropiska cyklonen (TC) Seroja i Östtimor i april 2021 orsakade skulle kunna överstiga 420 miljoner dollar, återuppbyggnad erbjuder tillfälle att förbättra infrastrukturen och beredskapen för katastrofer, säger en rapport från Världsbanken.

Påverkan av TC Seroja, som orsakade omfattande översvämningar, jordskred, skador på viktig infrastruktur, boskap och grödor samt 44 rapporterade dödsfall, framhäver behovet av en syn på katastrof- och krishantering som tar hänsyn till många olika risker, enligt rapporten, Lärdomar av den tropiska cyklonen Seroja: Att skapa motståndskraft mot katastrofer och klimat i Östtimor (Learning from Tropical Cyclone Seroja: Building Disaster and Climate Resilience in Timor-Leste). Förstörelsen orsakad av cyklonen kommer att kännas mest akut av de fattigaste invånarna i ett land där mer än halva befolkningen förlitar sig på jordbruk för självhushåll för sitt uppehälle.

Efter den tropiska cyklonen Seroja koordinerade utvecklingsparterna sig för att bistå Östtimors regering med informerade beslut avseende de mest påverkade sektorerna, potentiella återhämtningsvägar och förbättringar av hanteringen av katastrofrisker, sade Världsbankens landsrepresentant för Östtimor, Bernard Harborne. Återuppbyggnaden kommer att kräva omsorgsfull planering investeringar inte bara för återhämtning från denna katastrofala händelse utan också stärka motståndskraften mot katastrofer och klimat de kommande åren.

Inom jordbruket uppskattas skadorna på boskap till mer än 15,7 miljoner dollar och förlusterna till mer än 13,1 miljoner dollar, konstaterade rapporten. Skadorna på bostäder (inklusive husgeråd) av TC Seroja uppskattas till totalt 60 miljoner dollar, men skulle kunna vara mer än 148 miljoner dollar om en bygg upp bättre ansats som omfattar säkrare bostäder, återställande av grundläggande servcie och förbättringar av bostadsområden för att minska risker används. Skadorna på vägar och broar uppskattas till 170 miljoner dollar, medan återuppbyggnad som inbegriper höjd standar för att minska katastrofrisker uppskattningsvis skulle kunna kosta 245 miljoner dollar.

På grund av begränsningarna till följd av covid-19-pandemin har kartläggningen Serojas inverkan utförts på avstånd med begränsad tillgång till data.

Återhämtning erbjuder ett tillfälle för regeringen att stärka motståndskraften mot framtida naturkatastrofer och identifiera prioriterade fokusområden för att förbättra hanteringen av katastrofer och åtgärder för anpassning till klimatförändringar.

Omedelbara prioriteter omfattar uppdatering av den nationella policyn för hantering av katastrofrisker; förbättring av varningssystem för tidiga varningar; användning av principer för riskminimering när skadad infrastruktur åeruppbyggs; och genomförande av en kartläggning av risker i städer för att identifiera prioriterade investeringar och behov i huvudstaden Dili som påverkades kraftigt av cyklonen.

Kartläggningen signalerar bankens förnyade engagemang i hantgering av katastrofrisker i Östtimor. Baserat på tidigare projekt fortsätter den nya rapporten att stödja Östtimors regering i långsiktigt byggande av motståndskraft mot katastrofer och klimat inklusive stärkandet av urban motståndskraft, förberedelser, finansiering av risker och anpassning av sociala skydd.

För mer information om Världsbankens arbete i Östtimor se www.worldbank.org/tl.

Matt Wilkinson | East Asia Pacific Communications | The World Bank, WhatsApp +856 20 91 938 474 | mwilkinson@worldbank.org

Källa: Pressmeddelande/Världsbanken

21 — Östtimor — Presidentval, hopp om stabilitet och välstånd

Dili. Östtimors folk ser i nästa presidentval, som ska hållas den 19 mars, ett tillfälle för tillväxt, välstånd och välmående. Människor i landet vill se ett slut på den politiska återvändsgränden och den ekonomiska recessionen, säger Acacio Pinto, en katolsk forskare och analytiker av social vetenskap i Östtimor, till Fides. Presidentvalet hålls lördagen den 19 mars 2022. Registreringen av kandidater pågår. Det kommer troligen att bli 8 kandidater, tre av dessa är kvinnor. Enligt opinionsundersökningar finns det tre favoriter till posten: sittande presidenten Francisco Lú-Olo Guterres, generalen och tidigare motståndsledaren Lere Anan Timur och tidigare presidenten och fredspristagaren José Ramos-Horta. Ett avgörande lyft för en av de tre kandidaterna, förklarar Acacio Pinto för Fides, skulle stöd från Xanana Gusmão, tidigare ledare för moståndsrörelsen, tidigare president och premiärminister, för närvarande ledare för oppositionspartiet i parlamentet.

Presidentvalskampanjen pågår från den 2 till den 16 mars. Den ny presidenten kommer att tillträda den 20 maj, det datum på vilket Östtimor kommer att fira 20 årsdagen av återställandet av självständigheten, för en mandatperiod på fem år.

Det är viktigt, enligt Pinto, att göra en djugående analys av landets politik från det senaste valet 2017 till kommande. Landet var fångat i ett politiskt dödläge, eftersom den sittande presidenten inte ville bekräfta valet av sju ministrar från den då regerande koalitionen på grund av anklagelser om korruption, vilket utlöste en lång politisk kris.

Därefter blev det näst största partiet (den sittande presidentens parti — Östtimors revolutionära front, Fretilin) del av regeringskoalitionen under anklagelser om brott mot konstitutionen, som förvärrade det politiska kaoset. Idag vill folket ha en ny president som vidmakthåller regeringens stabilitet och tolkar konstitutionen, säger analytikern. Enligt Pinto är några av de centrala frågorna i det nuvarande läget: en stabil regering som varar under den femåriga mandatperioden; återfå ekonomin till positiv tillväxt efter recessionen; ta itu med krisen på grund av covid-19 socialt, politiskt och ekonomiskt med lämpliga motåtgärder. För detta, betonar Pinto, är prioriteten att investera i hälsovårde, utbidlning, minska undernäringen. Det är nödvändigt att öka de inhemska inkomsterna, ha en bra förvaltning, fri från korruption, att ge offren för krig rättvisa och ge krigsveterander värdighet. Landet kommer att hålla parlamentsval i mars 2023. Östtimor blev självständigt från Indonesien 1999. Det har en bolkning på 1,3 miljoner, 95 % av den är katolsk.

Källa: Agenzia Fides

20 — Politisering av säkerhetssektorn med följder för presidentvalet 2022 — Fundasaun Mahein vädjar

I mars 2022 ska presidentval hållas i Östtimor. På grund av den politiska återvändsgränden, socio-ekonomiska utvecklingsproblem och intern social och politisk splittring förutsäger många att detta val kommer att bli kritiskt i Östtimors historia eftersom det är ett tillfälle att lösa några av dessa långsiktiga problem. Bland andra har den sittande presidenten Lú Olo sagt att han ställer upp i valet. En utmanare är generallöjtnanten och befälhavaren för Falintil-Forca Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Lere Anan Timur.

Fundasaun Mahein stöder alla östtimoresiska medborgares att delta i politiken och kandidera till offentliga poster. Men Fundasaun Mahein är oroat över följderna av politisering av av säkerhetsorgan — eller sammanblandning av militärt ansvar med personliga och partitintressen — för nationell säkerhet och stabilitet.

Artikel 146 i Östtimors konstitution och artikel 63 i försvarslagen begränsar militärers medlemskap i politiska partier och rätt att göra offentliga uttalanden med politisk natur. Om officerare vill engagera sig politiskt måste de avstå sin militära roll och gå in i politiken som civilister. Reglerna är till för att förhindra politisk påverkan på säkerhetssektorn för att säkra militärens oberoende, så att de kan utföra sina primära uppgifter. I Östtimors historia finns flera fall av tidigare befälhavare i F-FDTL som har haft framgångsrika politiska karriärer, bland andra Xanana Gusmão, Tuar Matan Ruak och Lú Olo. Men alla dessa avgick från sina poster i det militära innan de officiellt gav sig in i politiken.

Den 18 januari 2022 rapporterades att generallöjtnant Lere Anan Timur lämnat in sin avskedsansökan till försvarministeriet och han sade att skulle lämna in sin avgångsansökan som överbefälhavare.

Eftersom general Leres avskedsansökan ännu inte behandlats riskerar hans senaste hadnlingar att blanda ihop hans militära och politiska roller. Till exempel höll han tidigare i januari ett möte med representanter för civilsamhället i överbefälhavarens officella residens i Dili för att diskutera hans kandidatur i presidentvalet. Användningen av residenset för diskussion om hans politiska kampanj antyder att general Lere är beredd att använda militära anläggningar och sin position som överbefälhavare för att främja sina personliga politiska mål. Hans deklaration av kandidaturen före avgången som överbefälhavare riskerar att politisera F-FDTL genom att han åde är presidentkandidat och överbefälhavare.

Ännu mer oroande är att politiseringen av militären hotar den nationella stabiliteten. När höga officerare bryter mot regler och normer utan konsekvenser — som general Leres hopblandning av militära och politiska roller — blir det en negativ förebild som åskådliggör att höga officerare kan dra fördel av sina poster för politiska ändamål. Fundasaun Mahein har många gånger skrivit om faran med att politisera säkerhetssektorn och elitens straffrihet.

Fundasaun Mahein vädjar därför till alla politiska och militära ledare, bland andra general Lere, att följa existerande lagar och regler och att inte använda sina höga poster för personliga vinster. För att undvika negativa prejudikat måste militär personal följa lagar och Östtimors konstitution, som kräver att militäer undviker politiska aktiviteter. Dessutom underminerar rule of deal [i stället för rule of law] allmänhetens förtroende för allmänhetens för politiska ledare, eftersom majoriteten människor tolkar det som att lagarna bara gäller vanliga människor medan eliten kan bryta mot lagarna utan straff. På grund av våra politiska problem, osäker ekonomisk framtid och växande social ojämlikhet är det kommande valet kritiskt för Östtimors framtid och vi vädjar till alla ledare att säkra att det kommer att bli fredligt, lagligt och demokratiskt. Politiska ledare måste avhålla sig från inflammerande retorik och handlingar med syfte att manipulera den offentliga opinionen och spänningar för att ‘sänka’ sina motståndare.

För mer detaljer i denna fråga kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

10 — WHO om att stärka hälsovården i Östtimor för att klara pandemin

Dili. Världshälsoorganisationen (WHO) har arbetat med hälsovårdsministeriet i Östtimor för att skapa ett starkt, effektivt och rörligt hälsovårdssystem för att klara pandemin. En nyckelpartner i detta initiativ är den Europeiska unionen (EU).

Med ett generöst bidrag på nästan 3 miljoner dollar för 20 månader bidrar EU till ett allomfattande arbete mot pandemin och öka kapaciteten för att testa, upptäcka och följa covid-19-fall. EU-anslaget stödjer också initiativ för att minska sjuktal och dödlighet även från andra hälsoproblem och snabb tillgång till tekniskaexperter och viktiga medicinska material såsom personlig skyddsutrustning för covid-19-behandling.

De tekniska och logistiska fördelarna för WHO tillsammans med parternas finansiella stöd, särskilt EU:s, har möjliggjort Östtimors hantering av pandemin inklusive vågen orsakad av &lsquo:delta’-varianten de senaste månaderna, sade Arvind Mathur, WHO:s representant i Östtimor.

Partnerskapet WHO-EU har hjälpt till med att utbilda fler än 150 hälsovårdsarbetare i intensivvård, och förebyggande och begränsning av infektioner.

Världen står inför exempellösa chocker inom hälsovård och socialt och eknomiskt liv på grund av covid-19, Den Europeiska unionen är tillfredsställd över att med gemensamma krafter med Världshälsoorganisationen som en nyckepartner it Team Europes ansträngningar att hantera följderna av covid-19-pandemin i Östtimor. EU:s partnerskap med WHO kommer att stödja hälsovårdsministeriet för att skala upp offentliga hälsovårdsansträngningar och skydda människor bättre, sade Andrew Jacobs, den Europeiska unionens ambassadör i Östtimor.

EU:s stöd syftar också till att förbättra preventiva åtgärder mot covid-19, öka kapaciteten hos det nationella laboratoriet och tillhandahålla ny diagnostisk utrustning och mediciner, sade EU-ambassadören.

Endang Soares Da Silva, verkställande direktör för det nationlla hälsovårdslaboratoriet, uppskattade stödet från WHO-EU och sade att det hjälpt till med att rekrytera 25 hälsovårdsarbetare för att stödja hälsovårdsministeriets ökade bevakning av covid-19 i alla distrikt, inklusive Dili, och tillhandahållit fler än 40.000 provsatser.

WHO-EU-stödet var kritiskt för att skala upp testkapaciteten, särskilt under vågen utlöst av deltavarianten i juli, när den spred sig över landet.

Stött av EU, utbildade WHO genom International Organization for Migration (IOM) gränsposteringar i — Bobonaro, Covalima och den särskilda regionen Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) att följa och hantera immigrationsflöjden. Denna möjlighet användes också för att öka medvetandet i loklalsamhällena om covid-19 och stödja gränsmyndigheten med övervakning.

WHO fortsätter att skala upp kapaciteter och fokuserar på intensivvård / avdelningar för remitterade på nivån under den nationella. Med EU-bidraget planeras High Dependency Units (HDU:er) i alla sjukhus för remitterade. WHO har stött Hälsovårdsministeriets uppskattning kritiska luckor av intensivvårdsexperter i Suais och Malianas remissjukhus. Extra mediciner och utrustning ges för att utveckla dessa sjukhus till högkvalitativa och säkra intensivvårdsgivare. Detta kommer också att omfatta ett systematiskt program för att bygga upp kompetenser hos hälsovårdsarbetare och biträdande personal.

EU:s bidrag på över 3 miljoner dollar kommer i två delar — partnerskapet EU-WHO på 2 miljoner dollar och EU-ECHO-bidraget på 1,2 miljoner dollar.

Källa: Nyhetsbulletin/WHO

03 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2022. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.