2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
22 Ett nytt nummer av vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation, nummer 81, finns både på sidan för Merdeka & ÖsttimorInformation och första sidan.
Två notiser från september och två från början av december har också tillkommit
November
26 Sex notiser spridda från början av augusti till slutet av november
13 första sidan har 12 november förts in som minnesdag och under Övrigt har en hänvisning till filmaren Max Stahls redovisning för tillblivelsen av filmen från massakern lagts in.
12 Fem notiser från sommaren 2020 I listan över förkortningar har en ny lagts till.
En östtimoresisk länk har rättats i förteckningen över länkar.
För styrelsen (lösenordsskyddat) har på sidan med länkar till dokument en länk till mötesanteckningar från den 2020-11-04 lagts till.
Oktober
31 första sidan har en notis om det senaste undantagstillståndet lagts in.
Bokförteckningen har kompletterats med en ny svensk bok.
Sex nya notiser har lagts upp, två från början av juli och fyra från oktober.
22 första sidan har minnesdagen för Balibo fem noterats och på nyhetssidan har en liten notis om årsdagen lagts in
21 Sju notiser från början av juli till mitten av oktober
14 Ett nytt nummer av vårt tidning Merdeka & ÖsttimorInformation, nummer 80, finns både på sidan för Merdeka & ÖsttimorInformation och första sidan. Där har också en del inaktuellt tagits bort eller aktualiserats.
Tre notiser från slutet av juni, slutet av september och början av oktober
07 En notis från juni och en mycket kort från mitten av september
September
08 Två notiser från juni.
Augusti
27 Två aktuella notiser från augusti.första sidan har stycket om undantagstillstånd uppdaterats med hänsyn till Östtimors regerings föreslag om en femte period undantagstillstånd.
sidan med övrigt har en länk till ett nytt resetips (reportage), en 12 minuter lång video The Sights And Sounds of Timor-Leste av nya zeeländaren Adam Constanza från många olika platser och situationer som ger en bra bild av Östtimors natur, vägar och städer, lagts upp.
10 Två notiser från slutet av maj och två från början av juni. Dessutom ä en tidigare publicerad juninotis uppdaterad.
Juli
20 Sex notiser, fem från maj (vi försöker komma ikapp) och en från början av juli om matförsörjning
05 Fem notiser från maj om problemen i Östtimors parlament
Juni
29 Två notiser från mitten av maj och två från juni
20 Fyra notiser från maj och en från juni För styrelsen har minnesanteckningar från ett Skype-möte den 17 juni lagts upp.
05 En notis
Maj
27 första sidan introduceras majnumret av Merdeka & ÖsttimorInformation
sidan för Övrigt har uppgifterna om Östtimorkommitténs bidrag till Alolastiftelsen.
Två notiser från den sista april
15 första sidan dels en kort hänvisning till Östtimorkommitténs kondeleans till Britt-Inger Kihlströms anhöriga och vänner dels 8 affischer från Östtimors arbete mot coronaviruset.
förteckningen över böcker om Östtimor har en ny svensk bok om avvecklingen av Portugals kolonier Macau och Östtimor tagits upp.
En notis från mars och tre från april
April
29 första sidan har en blänkare till en notis om förlängninge av undantagstillståndet till den 28 maj 2020 lagts till.
Listan över förkortningar har fått en mindre komplettering.
Tre notiser från april
11 första sidan har en notis om Östtimors andra fall av covid-19 lagts till (och den om det första tagits bort).
10 Tre färska notiser med anknytning till coronapandemin och en från mitten av mars om förbättringar för domstolsväsendet
08 En utförlig tabell över dagsläget avseende coronapandemin i Östtimor har lagts upp på första sidan.
En notis från oktober 2019 om realtionen mellan Kina och Östtimor som fortfarande kan vara av intresse och två notiser från den 18 mars om översvämningen i Dili
03 Tre notiser från mars, den senaste om coronaviruset
Mars
30 första sidan har notisen om Östtimorkommitténs årsmöte kompletterats med en länk till årsmötesprotokollet.
På medlemssidorna (som kräver inloggning) har protokollet från årsmötet 2020 lagts upp.
En aktuell notis om Östtimors ekonomi har tillkommit
25 första sidan en notis om Östtimors första insjuknade på grund av coronaviruset.
18 första sidan har en liten notis om Östtimorkommitténs årsmöte kommit till.
Bland övrigt material har årsmötets uttalande lagts upp.
För medlemmar har också den omvalda styrelsen lagts upp.
Slutligen har fyra aktuella notiser tillkommit
14 Tre aktuella notiser
04 En notis från september 2019 och en från slutet av februari 2020 För medlemmar har årsmöteshandlingarna kompletterats med revisionsberättelsen.
Första sidans notis om regeringskrisen har kompletterats med hänvisning till nyare notiser.
Februari
25 Första sidan har kompletterats med en kort pekare till en notis om regeringskris och markeringa av andra uppdaterade sidor.
I kalendariet har texten om årsmötet den 17 mars aktualiserats.
Listan med förkortningar har kompletterats.
Medlemssidorna, som kräver inloggning, har utökats med inbjudan till årsmöte den 17 mars och handlingarna till det.
2019 års notiser har kompletterats med en lite längre notis med anknytning till 20-årsdagen av folkomröstningen om självständighet och en om Östtimors önskade medlemskap i ASEAN och till notiserna från 2020 har två aktuella notiser om regeringskrisen fogats.
11 En längre sammanfattning av några notiser om koalitionsregeringens fall den 17 januari på grund av att ett av koalitionspartierna inte röstade för regeringens budgetförslag
Januari
29 På sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation har nummer 78 lagts upp.
första sidan har en kort presentation av det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation och en länk till detta lagts upp.
18 I första sidan och kalendariet har datumet, 17 mars, för Östtimorkommitténs årsmöte noterats.
Fyra notiser från 2019 och två från 2020
01 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2020 liksom nyhetssidan.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2019 finns kvar och nås med länkar.