2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Februari
11 En längre sammanfattning av några notiser om koalitionsregeringens fall den 17 januari på grund av att ett av koalitionspartierna inte röstade för regeringens budgetförslag
Januari
29 På sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation har nummer 78 lagts upp.
första sidan har en kort presentation av det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation och en länk till detta lagts upp.
18 I första sidan och kalendariet har datumet, 17 mars, för Östtimorkommitténs årsmöte noterats.
Fyra notiser från 2019 och två från 2020
01 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2020 liksom nyhetssidan.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2019 finns kvar och nås med länkar.