2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Mars
25 första sidan en notis om Östtimors första insjuknade på grund av coronaviruset.
18 första sidan har en liten notis om Östtimorkommitténs årsmöte kommit till.
Bland övrigt amterial har årsmötets uttalande lagts upp.
För medlemmar har också den omvalda styrelsen lagts upp.
Slutligen har fyra aktuella notiser tillkommit
14 Tre aktuella notiser
04 En notis från september 2019 och en från slutet av februari 2020 För medlemmar har årsmöteshandlingarna kompletterats med revisionsberättelsen.
Första sidans notis om regeringskrisen har kompletterats med hänvisning till nyare notiser.
Februari
25 Första sidan har kompletterats med en kort pekare till en notis om regeringskris och markeringa av andra uppdaterade sidor.
I kalendariet har texten om årsmötet den 17 mars aktualiserats.
Listan med förkortningar har kompletterats.
Medlemssidorna, som kräver inloggning, har utökats med inbjudan till årsmöte den 17 mars och handlingarna till det.
2019 års notiser har kompletterats med en lite längre notis med anknytning till 20-årsdagen av folkomröstningen om självständighet och en om Östtimors önskade medlemskap i ASEAN och till notiserna från 2020 har två aktuella notiser om regeringskrisen fogats.
11 En längre sammanfattning av några notiser om koalitionsregeringens fall den 17 januari på grund av att ett av koalitionspartierna inte röstade för regeringens budgetförslag
Januari
29 På sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation har nummer 78 lagts upp.
första sidan har en kort presentation av det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation och en länk till detta lagts upp.
18 I första sidan och kalendariet har datumet, 17 mars, för Östtimorkommitténs årsmöte noterats.
Fyra notiser från 2019 och två från 2020
01 Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2020 liksom nyhetssidan.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2019 finns kvar och nås med länkar.