Östtimorkommittén - Ändringar

Östtimorkommittén - Ändringar

1997

December

DatumSignaturÄndring
16TPo Länkarna kompletterade med en till de 100:s kommitté i Finland.
Kommitténs telefonnummer ändrat på första sidan.
11TPo Hortas tal vid "folkets APEC" i Kanada 19 november 1997 upplagt.
08TPo Nummer 4 av kommitténs tidskrift Merdeka & Östtimorinformation är nu upplagt med följdändringar i tidskriftssidan och första sidan.
01TPo Nya notiser om tortyrfotografier och förhör av Xanana Gusmao och ny länk

November

DatumSignaturÄndring
29TPo I kalendariet har vi skrivit in lokalen för konserten den 20 december.
27TPo Nya notiser om situationen i Dili den 12 - 18 november.
22TPo Kalendariet uppdaterat med möten den 27/11 och 15/12 samt en konsert den 20/12.
Nya notiser om exilkongress 1998 och högtidlighållandet av årsdagen av S:t Cruzmassakern den 12 november.
Länksidan kompletterad med en länk till PACTOK.
16TPoLänksidan har uppdaterats.
9TPoNy notis om barnarbete i Östtimor.
8TPoStartsidan kompletterad med en länk till årets flerpartimotion om Östtimor.
Notisen om den tredje "intratimoresiska" konferensen i Österrike kompletterad med länkar till Markers inledning och slutdokumentet.

Oktober

DatumSignaturÄndring
29TPoNotiserna kompletterade med en sammanfattning från den tredje "intratimoresiska" konferensen i Österrike.
18TPoNotiserna kompletterade med en från den 20 augusti och en från den 8 oktober. Länklistan kompletterad.
13TPoKalendariet kompletterat med aktiviteter i november och december. Notiserna kompletterade med en lång från den 27 juli.

September

DatumSignaturÄndring
30TPo Ur "Vapenexportnytt" kompletterad med utdrag ur septembernumret.
27TPo En sida med notiser upplagd och Välkomstsidan kompletterad med hänvisning till den nya sidan.

Juli

DatumSignaturÄndring
17TPo Förteckningen över dokument från FN:s avkoloniseringskommitté 1997 kompletterad med ytterligare 7 dokument.
12TPo Utdrag ur Vapenexportnytt från Svenska Freds och en förteckning över vissa dokument från FN:s avkoloniseringskommitté 1997 upplagda. Välkomstsidan kompletterad med hänvisningar till de nya sidorna.
07TPo Innehållet i tidningens tredje nummer inlagt. Bara bilder och andra illustrationer saknas. Välkomstsidan har fått kommentar om nummer 3 av Merdeka och Östtimor Information

Juni

DatumSignaturÄndring
20TPo Välkomstsidan utökad med en länk till en litteraturförteckning
14TPo Listan med länkar uppdaterad.

Maj

DatumSignaturÄndring
04TPo Listan med länkar utökad med två nya länkar.

April

DatumSignaturÄndring
14 TPo Listan med länkar kraftigt utökad bl a med länkar till svenska organisationer. Kalendariet utökat med fest den 30/5 i Stockholm. Tryckfel justerade i Eva Goës rapport.
06TPoLista med länkar till FN-dokument. Länk från bulletininnehåll till Eva Goës rapport.
03TPoKalendariet utökat med demonstration den 18/4 i Stockholm.

Mars

DatumSignaturÄndring
29TPoLänk till innehållsförteckning för Östtimor Information, en av länkarna vidare rättad.
17TPoEva Goës rapport inlänkad.

Februari

DatumSignaturÄndring
04TPojusteringar av å, tabeller och länkar.
02TPoUppläggning av strukturen.