Ur Fadder mot minor & vapenhandel - Nyhetsbrev

2001 2000 1999 1997-1998

September 2002  Nytt!

Sverige är sjunde största vapenexportör i världen

Den 13 juni släpptes SIPRI YEARBOOK 2002. Ett av kapitlen handlar om världens handel med större vapensystem. Enligt Sipri hamnar Sverige på sjunde plats över världens största vapenexportörer. De enda länder som hade större vapenexport än Sverige år 2001 var i ordning: Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Kina.

Sett över en femårsperiod hamnar Sverige på 11 plats, vilket även det är ett skutt uppåt från omkring 15:e plats som Sverige har legat på de senaste åren. Utslaget per capita är Sverige emellertid världens största vapenexportör kan Svenska Freds notera efter en avstämning gentemot FN:s befolkningsstatistik för år 2000.


December 2001

Alla Nyhetsbrev nu på webben!

Med ett nummers eftersläpning finns nu alla nyhetsbrev om minor och vapenhandel sedan 1997 samlade på Svenska Freds webbplats.

- Flera av nyhetsbreven innehåller ett helt unikt material som aldrig publicerats någon annanstans, säger Rolf Lindahl, politisk sekreterare på Svenska Freds. På detta sätt öppnar vi upp materalet även för allmänheten och gåvogivare kan leta och minnas i de gamla nyhetsbreven.

Rolf Lindahl som ansvarar för uppdateringen av vapenexportavdeönigen på webben har arbetat hårt med att sammanställa relevant information om vapenexport till gagn för medlemmar och allmänhet. Idag har Svenska Freds webbplats den största samlingen dokument om svensk vapenexport som finns på nätet. Exempelvis finns en fullständig förteckning över alla KU-granskningar om vapenexport under hela 1990-talet.

- Inom kort kommer vi även att lägga ut alla motioner i riksdagen de senaste åren och bygga upp en avdelning med korta frågor och svar om vapenexport säger Rolf Lindahl.

Titta själv på www.svenska-freds.se/vapenexport.


Mars 2000

Vapenembargo mot Indonesien upphävt

Följetongen om EU-ländernas vapenexport till Indonesien fortsätter. Som vi kunde meddela i förra nyhetsbrevet införde EU ett vapenembargo mot Indonesien i höstas efter omfattande påtryckningar från freds- och människorättsgrupper.

I januari hävdes dock embargot igen och det är åter möjligt för EU-länder att beväpna Indonesiens krigsmakt.

- Även om situationen på Östtimor nu tycks vara under kontroll så är ett vapenembargo mot Indonesien befogat med hänsyn till andra konflikter i öriket och bristen på demokratisk kontroll av krigsmakten i landet, säger Svenska Freds generalsekreterare Jens Petersson.

Svenska Freds krävde i januari att utrikesminister Anna Lindh skulle föreslå sin portugisiske kollega att embargot borde förlängas. Portugal är ordförandeland i EU just nu.

- Det gläder mig att Anna Lindh lyssnade på oss och lyfte frågan. Tyvärr fick hon sedan inte stöd från de andra EU-länderna, säger Jens Petersson.


December 1999

Vapenembargo mot Indonesien

I det förra nyhetsbrevet kunde ni faddrar läsa att Svenska Freds tillsammans med andra organisationer i EU- länderna fört fram nya krav på att EU borde införa ett vapenembargo mot Indonesien.

- Jag är glad över att återigen kunna säga att vårt arbete ger resultat. EU har nu infört ett vapenembargo, säger Maria Ermanno.

Svenska Freds och andra organsiationer, samt även EU-parlamentet, har länge krävt ett vapenembargo mot Indonesien. Efter våldsamheterna i samband med folkomröstningen i Östtimor, som den indonesiska militären var delaktiga, blev kraven allt starkare och ett embargo infördes.

- Tyvärr lyckades Holland och Frankrike få till stånd en tidsbegränsning av embargot. Det ska prövas igen redan nu i januari, säger Maria Ermanno.

Även om situationen på Östtimor nu tycks vara under kontroll så är ett vapenembargo mot Indonesien befogat med hänsyn till andra konflikter i öriket och bristen på demokratisk kontroll av krigsmakten i landet.

Inom det europeiska nätverket mot vapenexport, ENAAT, kommer nu kampanjer för fortsatt embargo att drivas. Svenska Freds deltar på ENAAT-mötet i Tammerfors i början av december som ska lägga upp kampanjen.


September 1999

Vapenembargo mot Indonesien

EU-länderna måste införa ett gemensamt vapenembargo mot Indonesien. Detta krav framförde Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen tillsammans med flera andra organisationer, blanda annat svenska sektionen av Amnesty International, vid en gemensam manifestation utanför den indonesiska ambassaden i Stockholm.

Manifestationen var en protest mot det våld som brutit ut i Östtimor efter folkomröstningen som skulle ge öriket självständighet.

- Ett vapenembargo från alla EU-länder skulle slå hårt mot de som är ansvariga för att våldsgärningarna på Östtimor fortsätter, nämligen den indonesiska militären, säger Maria Ermanno.

Den svenska krigsmaterielexporten till Indonesien är på uttynande. 1998 levererades s k "övrig krigsmateriel" för 0,9 miljoner och som vi tidigare berättat har Bofors på eget initiativ avbrutit leveranser som de fått tillstånd till.

- Men regeringen skulle kunna ge ett rakt besked om att alla affärer ska stoppas. I dagsläget verkar ju t o m Bofors radikalare än de politiker som fattar beslut, säer Henrik Westander.


Juni 1999

Gummiparagraf behålls trots utredning

För ett par år sedan avslöjade Svenska Freds att regeringen godkänt export av nya fartygskanoner till nybyggda fartyg i den indonesiska krigsmakten. Affären försvarades med att det handlade om en "följdleverans" och att de vanliga vapenexportreglerna därmed inte var tillämpbara.

När följdleveransbegreppet introducerades på 70- talet handlade det om att undantag från de vanliga reglerna kunde ges för reservdelar. Successivt har sedan paragrafen töjts till att omfatta även ammunition. 1993 töjdes den ytterligare till att omfatta affärer "där det annars vore oskäligt att inte ge tillståd" för export.

- Paragrafen är så flummig att det mesta går att motivera med den, konstaterar Svenska Freds generalsekreterare Jens Petersson.

Det var också detta som möjliggjorde kanonaffären med Indonesien. Indonesiska marinen hade vant sig vid att använda Boforskanoner, alltså var det "oskäligt att inte bevilja tilstånd" trots att Indonesien var en krigförande diktatur.

Nu har frågan utretts av en ensamutredare på Utrikesdepartementet. Utredningen ser inga anledningar att ändra på regelverket.

- Därmed är dörren tyvärr vidöppen för framtida användning av gummiparagrafer för att motivera vapenexport till förtryckarregimer och krig, säger Jens Petersson.

Kampanj mot "lätta" vapen lanserad

Det internationella nätverket mot lätta vapen, IANSA, lanserades den 13 maj på fredskonferensen i Haag. De deltagande organisationerna arrangerade då en "flamma för fred". Man brände helt enkelt 30 handeldvapen för att markera starten på kampanjens arbete med att minska våldskultur och bruket av handeldvapen.

- Inte särskilt många saker kan ge mig så stor tillfredsställelse idag som en så extraordinärt symbolisk handling som att förstöra vapen, sa den närvarande fredspristagaren José Ramos-Horta.

Horta fortsatte med anledning av att det var 100 år sedan den förra fredskonferensen i Haag ägde rum:

- Jag hoppas att vi inte behöver vänta ytterligare 100 år innan vi bryr oss om att uppmärksamma och beakta varningar vi får om lätta vapen som innebär så många förödande konsekvenser för länder, samhällen och människor.

IANSA skall arbeta på olika sätt genom de runt 200 organisationer som är med, framför allt med att minska efterfrågan och tillgången på lätta vapen. Svenska Freds deltog på konferensen i Haag och är med och stödjer kampanjen.


Mars 1999

Nya ledamöter i "Vapenexportrådet"

Nya ledamöter har nu utsetts till Exportkontrollrådet, den politikergrupp som ger råd till Krigsmaterielinspektören om vart det är olämpligt att exportera krigsmateriel.

Sedan den 25 februari ser rådet ut så här: Dan Ericsson (kd), Karin Falkmer (m), Berit Jóhannesson (v), Birgitta Johansson (s), Göran Lennmarker (m), Siw Persson (fp), Nils T. Svensson (s), Anders Svärd (c), Mejléne Westerlund Panke (s) och Lars Ångström (mp).

 

Krokodil  Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47, plusgiro 1 81 92-5
E-Mail: info@osttimorkommittén.se
Ändrad 2005-11-16 Tommy Pollák